Hangon kaupungin matkailustrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hangon kaupungin matkailustrategia"

Transkriptio

1 Hangon kaupungin matkailustrategia Hangon kaupungin matkailutoimisto Oy Hansea DC Ab (Mj) Raatihuoneentori 5, Hanko, puh , fax

2 Johdanto Matkailulla on Suomessa merkittävä vaikutus kansantalouteen ja työllisyyteen. Matkailun merkitystä kasvattaa alan paikkasidonnaisuus; matkailualan työpaikkoja ei voida siirtää muihin maihin eikä muille paikkakunnille. Matkailu tulee pysymään työvoimavaltaisena, myös teknologian lisääntyessä. Matkailu aikaansaa myös moninaisia kerrannaisvaikutuksia muille elinkeinoille, kuten rakennusteollisuudelle, elintarviketeollisuudelle ja muille palvelualoille. Matkailun kasvupotentiaali on lähes rajaton. Kauppa- ja teollisuusministeriö, Suomen matkailustrategia Oy Hansea DC Ab on Hangon kaupungin kokonaan omistama matkailun kehittämisyhtiö, joka hoitaa Hangon kaupungin matkailutoimistoa. Yhtiö koordinoi Hangon matkailun kehittämistä ja markkinointia. Matkailustrategiassa määritellään visio, strategiset päämäärät, arvot, kohderyhmät ja ensisijaisesti kehitettävät teemat, jotka perustuvat matkailun olemassa oleviin vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin. Matkailu on liitetty Hangon elinkeinostrategiaan ja sekä julkinen että yksityinen sektori on sitoutunut yhteisesti sovittuihin strategisiin linjoihin. Hansean tavoitteena on kehittää Hangon matkailua ympäristöä kunnioittaen niin, että se on tunnustettu merkittäväksi elinkeinohaaraksi kaupungille. Matkailustrategia päivitetään säännöllisesti (2-3 vuoden välein) ja linjaukset sekä painopistealueet tarkistetaan vuosittain. Matkailustrategian tulee noudattaa valtakunnallisen, maakunnallisen ja alueellisen matkailustrategioiden linjanvetoja. Hangossa luodaan uusia työpaikkoja ja edistetään yrittäjyyttä kehittämällä matkailuelinkeinoa. Tämän myötä kaupungista välittyvä mielikuva paranee ja se takaa asukkaille ja kakkosasukkaille paremmat palvelut. Matkailulla on koko kaupungille suuri imagollinen merkitys. Visio on saavutettavissa, jos kaikki toimivat yhteisten päämäärien suuntaisesti Marika Pulliainen Matkailupäällikkö Hangon kaupungin matkailutoimisto / Oy Hansea DC Ab

3 Visio 2013: Hanko on maamme tunnelmallisin lomakohde, rennosti ylellinen Suomen Etelä. Hanko on ympärivuotisista kokous- ja hyvinvointipalveluistaan tunnettu ja tunnustettu. Hanko on kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumamatkailullisesti yksi Suomen kiinnostavimmista kaupungeista. Hanko on aktiivinen Itämeren suojelutyön sisällyttämisessä matkailuliiketoimintaan. Hangon matkailulliset arvot: Asiakaslähtöisyys Laatu Osaaminen ja ammattimaisuus Luonto- ja ympäristövastuullisuus 3

4 Hangon matkailun strategiset päämäärät 1. Tuote Teemat: Aktiviteetit ja tapahtumat Top 5: Purjehdus, tennis, golf, sukellus ja surffaus. Historia Top 3: Kylpyläkausi, sotahistoria ja siirtolaisuus Kulttuuri Luonto. Harmonia ja hyvinvointi Ruokamatkailu Kokous- ja incentive- matkailu. (Incentive = kannuste- ja palkkiomatkailu) Off season. Hiljaisuus ja mielenrauha. (Off season = kysyntähuipun ulkopuolinen aika) Kohderyhmät: Painotus kotimaassa: Helsinki ja pääkaupunkiseutu Painotus kansainvälisesti: MEK:in linjauksia noudattaen, alueellinen yhteistyö. Kansainväliset valttimme ovat merellisyys, saaristo ja luonto. Pienet yritysryhmät ja johtoryhmät Tämä kohderyhmä voi pienelläkin henkilömäärällä tuoda paljon rahaa Hankoon. Kokoustilat, majoitus, ruokailut ja ohjelmapalvelut, niillä syntyy tuloksia asiakkaallekin. Aktiiviset aikuiset ja Harrastajat (ks.teemat) Tämä kohderyhmä koostuu eri-ikäisistä aktiivisista aikuisista, joiden kiinnostuksenkohde voi olla sotahistoria, lintubongaus tai savustetut kampelat. Tai vaikkapa urheilu: Kolmekymppisten kite-boarding- klubi tai 80-vuotias tennishai, tervetuloa Hankoon! Bourgeois Bohème Tämä kohderyhmä koostuu elämästä nautiskelijoista, jotka solahtavat yhtä mielellään taidepajaan kuin sukeltamaankin, viihtyvät esteettisesti kauniissa miljöössä, rakastavat hyvin syömistä ja kirjojen lueskelua riippukeinussa. BoBojen mielestä on ETU, että Hangossa ei ole ostoskeskuksia, vaan pieniä liikkeitä. Lapsiperheellinen BoBo ei kaipaa puuhamaata, vaan keräilee perheineen simpukoita ja kiviä hiekkarannoilla Toimintasuunnitelma: Matkailutuote Hanko määritellään vision, teemojen ja kohderyhmien mukaan tarkemmin. (Matkailutoimisto sekä matkailuyrittäjät.) Viestintästrategia ja suunnitelma toteutetaan vastaamaan valittujen kohderyhmien tarpeita Luodaan tarinoita, tunteita ja elämyksiä. (Matkailutoimisto sekä matkailuyrittäjät.)

5 2. Imago Hanko on maamme tunnelmallisin lomakohde, rennosti ylellinen Suomen Etelä. Hangolla on vahva imago. Hanko on Suomen Etelä (ks. visio, teemat ja kohderyhmät). Useimmat matkailun trendit ja ennusteet tukevat Hangon matkailun kasvumahdollisuuksia ja Hanko-brändiä. Toimintasuunnitelma: Imagoa rakennetaan ja kehitetään profiloitumalla, erikoistumalla ja panostamalla laatuun yhteistyössä yrittäjien kanssa. Yhteistyön painopisteenä tulee olla rohkeus ja innovatiivisuus sekä korkeatasoisuus kaikessa toiminnassa. Laadun kriteerit määritellään yhdessä. Olemassa olevat positiiviset mielleyhtymät hyödynnetään tehokkaasti ( Hangossa paistaa aina aurinko, Hymyilee kuin Hangon keksi ). Sloganin Suomen Etelä täytyy vastata mielikuvaansa. Hangolla on persoonallisuus ja oma luonne. Hangon matkailun ilme on valvottu ja tiukan graafisen ohjeistuksen alainen. Matkailijamäärien kasvattaminen ja ympärivuotisen matkailun lisääminen toteutetaan maltillisesti, ohjatusti ja hallitusti. Imago tehdään tunnetuksi kansainvälisillä markkinoilla. Ympärivuotisuutta tukevaa imagoa vahvistetaan. 5

6 3. Tavoitteet Hanko on ympärivuotisista kokous- ja hyvinvointipalveluistaan tunnettu ja tunnustettu. Hanko on kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumamatkailullisesti yksi Suomen kiinnostavimmista kaupungeista. Matkailun painoarvo on tunnustettu Hangon kaupungin taloudessa ja elinkeinoelämässä. Hangon matkailutuloja kasvatetaan johdonmukaisesti ja toiminnan kannattavuutta kehitetään. Matkailijapalvelut ovat korkeatasoisia, vastaavat asiakkaiden tarpeita ja ovat helposti saatavilla. Hanko tarjoaa elämyksiä ja ylittää odotukset. Hangon tapahtumatarjonta on korkeatasoista, vastaa asiakkaiden toiveita ja tukee ympärivuotiseen kasvuun pyrkimistä. Tapahtumilla on myös kansainvälistä kiinnostusarvoa. Hankoon on helppo ja hauska tulla. Toimintasuunnitelma: Teetetään matkailun elinkeinoselvitys ja päätetään mittarit, joilla statistiikkaa kerätään ja välittömiä ja välillisiä tuloja seurataan. Vahvistetaan osaamista ja kilpailukykyä, luodaan ja turvataan edellytykset ja kannustetaan myös ympärivuotisen matkailun mahdollistamiseen. Vahvistetaan ja varmistetaan saavutettavuus. Luodaan tuotteistamisen prosessi yhdessä yrittäjien kanssa. Tehdään tiivistä yhteistyötä matkailuyrittäjien lisäksi museo-, liikunta- ja kulttuuritoimen kanssa sekä muiden kaupungin tahojen, kuten teknisen- ja ympäristöviraston kanssa. Kirjataan konkreettiset yhteiset tavoitteet ja toimintasuunnitelma. Tutkitaan potentiaalia laivaliikenteessä, mm. kansainväliset risteilijät. Selvitetään eri elinkeinojen väliset tarpeet.

7 4. Tulevaisuuden hallinta Hanko on aktiivinen Itämeren suojelutyön sisällyttämisessä matkailuliiketoimintaan. Hangon matkailua kehitetään pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisen suunnitelman mukaan. Hankoa markkinoidaan ja Hangosta viestitään suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti. Trendejä ja tutkimuksia seurataan aktiivisesti ja niitä analysoidaan. Viestintään panostetaan, erityisesti sisäiseen viestintään (Matkailutoimisto-kaupunki-yrittäjät-asukkaat). Toimintasuunnitelma: Taataan toimiva, esteettinen ja kysyntää vastaava infrastruktuuri. Turvataan riittävä panostus perustoimintaan, tuotekehitykseen sekä alueelliseen yhteistyöhön. Matkailutoimiston henkilökunnan sekä matkailuyrittäjien koulutus on säännöllistä ja kohdennettua. Tässä Laatutonni on avainasemassa. Laaditaan yhdessä toimintasuunnitelma ja valitaan yhteistyökumppani(t) Itämeren suojelutyöhankkeeseen yhteistyössä mm. Tvärminnen eläintieteellisen aseman kanssa. Taloudellisten, määrällisten ja laadullisten tavoitteiden seurannasta luodaan toimiva prosessi. Varmistetaan riittävät resurssit. Päivitetään viestintäprosessit. Otetaan käyttöön tuloskortti-työkalu 7

8 Yhteenveto Tärkeimmäksi tavoitteeksi matkailustrategiatyössä osoittautui matkailun liittäminen kaupungin elinkeinostrategiaan (ks. Hangon kaupungin elinkeinopoliittiset suuntaviivat, 2003) ja saada matkailulle tunnustettu asema yhtenä Hangon kaupungin tukijalkana. Hangon matkailuyrittäjät sekä kaupungin johto että päättäjät ovat sitoutuneet matkailustrategiaan, joka on edellytys tavoitteiden saavuttamiseen. Vastuut tulee jakaa selkeästi. Kuka tekee, mitä tekee, milloin tekee. Kaupungin tehtävänä on varmistaa matkailuneuvonnan palvelujen saatavuus ja toiminnan edellytykset. Kaupunki vastaa matkailun toimintaympäristön infrastruktuurista ja sen kehittämisestä sekä matkailua tukevien reitistöjen ylläpitämisestä ja hoitamisesta. Kaupunki tukee yrittäjyyttä ja yrittäjien yhteistyötä sekä luo mahdollisuuksien mukaan puitteet tuottavalle ja toimivalle matkailuyrittäjyydelle. Kaupungilla on yhdessä Hansean kanssa matkailustrategian jalkautusvastuu. Hansea vastaa matkailun osalta Hangon markkinoinnista, matkailuneuvonnan tuottamisesta ja jakelusta sekä toimii matkanjärjestäjänä. Hansea koordinoi Hangon matkailun kehitystä ja yhtiön päämääränä on saada selkeät luvut matkailun vaikutuksesta kaupungin taloudelle. Hansea vastaa matkailustrategiatyöstä ja vastaa käytännön toimintasuunnitelman tekemisestä strategian pohjalta. Hansea tekee yhteistyötä matkailuyrittäjien ja muiden matkailun ammattilaisten kanssa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä toimii yhteistyössä kaikkien asiaan kuuluvien kaupungin tahojen kanssa. Hansea voi riittävillä resursseilla ottaa nykyistä vahvemman roolin edunvalvojana ja koordinoijana sekä omaksua yhä selkeämmän strategisen vetovastuun matkailun kehittämisessä. Hansean hallituksesta tulee muodostaa matkailun asiantuntijaryhmä tukemaan yhtiön toimintaa. Hallituksen tehtävänä on liiketoiminnan asianmukainen järjestäminen ja valvonta, tavoitteisiin pääsemisen mahdollistaminen sekä oman vaikutusvallan ja asiantuntemuksen antaminen yhtiön voimavaraksi. Hallitustyö liitetään mukaan Laatutonni-prosessiin. Matkailuyritykset vastaavat liiketoiminnastaan ja sen kehittämisestä, tuotekehityksestä sekä matkailupalvelujen ja toiminnan laadusta. Matkailuyritykset vastaavat omasta myynnistään ja markkinoinnistaan, ja osallistuvat paikallisesti ja alueellisesti yhteismarkkinointiin. Myös matkailuyritykset ovat vastuussa Hanko-brändistä. 8

9 Mittarit ja nykytila Mittari 1: Julkinen ja yksityinen panostus matkailumarkkinointiin. Kaupungin matkailubudjetti vuosi tavoite toteutunut Matkailutoimiston ja yrittäjien yhteinen markkinointibudjetti vuosi tavoite toteutunut Mittari 2: Matkailutulot ja matkailutyöpaikkojen määrä Matkailutulot Ensimmäinen matkailun tulo- ja työllisyystutkimus toteutetaan vuonna Sen jälkeen tutkimus päivitetään kolmen vuoden välein. Seuranta: Matkailun tulotutkimus Suomen Matkailuasiantuntijat Oy 4 majoitusliikkeen liikevaihto vuosi tavoite toteutunut ravintolan liikevaihto vuosi tavoite toteutunut milj ,1 milj. 3 vierasvenesataman liikevaihto vuosi tavoite toteutunut

10 Työpaikkojen määrä Ensimmäinen matkailun tulo- ja työllisyystutkimus toteutetaan vuonna Sen jälkeen tutkimus päivitetään kolmen vuoden välein. Seuranta: Matkailun työllisyystutkimus Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Mittari 3: Asiakastyytyväisyys (5 erittäin hyvä 1 erittäin huono) Ala tavoite 2009 tavoite 2010 tavoite matkailuneuvonta 4,23 4,28 4,30 4,30 majoituspalvelut 3,69 3,70 3,70 4,00 ravintola- ja kahvilapalvelut 4,07 4,15 4,20 4,20 risteilyt 4,19 4,20 4,20 4,25 kaupat 3,69 3,75 3,85 3,90 ohjelmapalvelutarjonta 3,64 3,60 3,70 4,00 yleisvaikutelma Hangosta 4,29 4,20 4,10 4,30 hinta-laatusuhde 3,60 3,80 3,90 4,00 Seuranta: laatuverkko, asiakastyytyväisyystutkimus 10

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma 7.12.2006 1 JOHDANTO... 4 2 TIIVISTELMÄ... 6 I MERI-TEIJON MATKAILUN NYKYTILA-ANALYYSI... 8 2 MATKAILUN KEHITTÄMISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

,Wl8XGHQPDDQOLLWWR 6LSRRQNXQWD. 6,32216$$5,672$-$6,,+(1 /,,77<9,b5$11,..2$/8(,7$

,Wl8XGHQPDDQOLLWWR 6LSRRQNXQWD. 6,32216$$5,672$-$6,,+(1 /,,77<9,b5$11,..2$/8(,7$ ,Wl8XGHQPDDQOLLWWR 6LSRRQNXQWD 6,32216$$5,672$-$6,,+(1 /,,77

Lisätiedot

Kunta luontomatkailun kehittäjänä

Kunta luontomatkailun kehittäjänä ISBN 978-951-40-2454-2 (PDF) ISSN 1795-150X Kunta luontomatkailun kehittäjänä Leena Petäjistö ja Ashley Selby www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallan kunta Salla 2008 Sallan kunta Pöyry Environment Oy, Oulu 2007 Haaga-Perhon raportteja, Savonlinna 2007 Kannen kuva: Sallan

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2009 2013 Matkailun edistämiskeskus MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS Sivu 2 07.04.2009/LH Sivu 2/14 Sisältö 1. Kulttuurimatkailun nykytila

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta SELVITYS- JA TUTKIMUSTYÖN ETENEMINEN 2012-2013 Tämä selvitys- ja tutkimusraportti

Lisätiedot

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti Yhteistyössä Lahden kaupunki, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Vanajanlinna Oy ja SISÄLLYSLUETTELO 1 PROJEKTIN TAUSTAT... 4 1.1 Taustaa... 4

Lisätiedot

Jyväskylän. matkailuselvitys

Jyväskylän. matkailuselvitys Jyväskylän matkailuselvitys 2014 Yhteenvetoraportti 12.8.2014 Tuula Poutanen Tmi Avete T:mi Avete Nisulankatu 21 B 13 40720 Jyväskylä 040 764 8851 tuula.poutanen@avete.fi www.avete.fi JYVÄSKYLÄN MATKAILUSELVITYS

Lisätiedot

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

Porin kaupungin kulttuuritoimen pitkän aikavälin palveluohjelma

Porin kaupungin kulttuuritoimen pitkän aikavälin palveluohjelma KULTTUURI 2020 Porin kaupungin kulttuuritoimen pitkän aikavälin palveluohjelma Hyväksytty Porin kaupungin kulttuurilautakunnan kokouksessa 14.5.2014, 74 Toiminta-ajatus Kulttuuri on Porissa kunnallinen

Lisätiedot

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Tutkimuksia 1 / 2013 (toim.) - 2 - Matkailukeskukset ja toimintaympäristö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2013 Matkailukeskukset

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 4 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

YRITYKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI

YRITYKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI 1. ASKEL YRITYKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI 1.1. Miten laadun kehittämisessä lähdetään liikkeelle? Eräs hyvä tapa aloittaa kehitystyö on tehdä itsearviointi. Menetelmän avulla yritys löytää omien toimintojensa

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Matkailun koulutusohjelma Syksy 2005 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala

Lisätiedot

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ KAUPUNGISSA TAPAHTUU Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ 2012 Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen Seppo Laakso Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Tapahtumat Helsingin

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2006 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet...5

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 10/2007 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006

Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006 1 Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006 Päivitys 2002 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 1.1. MISSIO, VISIO, TEHTÄVÄT, ARVOT 4 2. NYKYTILA-ANALYYSI

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot