Toimintakertomus 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2011"

Transkriptio

1 1/5 Toimintakertomus 2011 Hallituksen esitys Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry (opso ry) on yhdistys, joka kokoaa yhteen oppisopimuskoulutusta tarjoavia tahoja. Toimintaympäristö Yleistä Talouden taantuman jatkuminen on aiheuttanut oppisopimustoiminnalle uusia haasteita. Epävarmassa tilanteessa yritykset ovat olleet varovaisia sitoutumaan etenkin pitkäkestoisiin perustutkintokoulutuksiin. Toisaalta on ollut havaittavissa, että koulutusten suunnitteluun on käytetty enemmän aikaa kuin aikaisemmin ja loppuvuodesta oli havaittavissa oppisopimuskoulutuksen kysynnän elpymistä. Työpaikalla tapahtuva oppiminen nähdään enemmän mahdollisuutena tuottaa yritykselle strategisesti tärkeää osaamista. Työpaikkakouluttajien ammattitaitoon kiinnitetään huomiota ja heitä halutaan kouluttaa. OKM:n hankkeet, oppisopimuskoulutuksen laatuhanke ja oppisopimuskoulutuksen rahoituksen kehittämishanke, käynnistyivät vuoden 2010 aikana ja ne saatiin päätökseen vuoden 2011 aikana. Hankkeiden tuloksia tullaan käyttämään entistä laadukkaamman tasalaatuisen oppisopimuskoulutustoiminnan aikaansaamiseksi. Yhdistys on perustettu Suomen koulutustarkastajien vuosikokouksessa, yhdistysrekisteri hyväksyi säännöt joulukuussa Yhdistyksen sääntöjen mukainen nimi on Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry. Kulunut toimintavuosi oli kahdeksas. Toimintavuoden aikana uudistettiin yhdistyksen kotisivut ja saatiin yhdistyksen käyttöön Hyrian oppisopimustoimistolta ( domain). Yhdistyksen varsinaisen yhteisöjäsenten jäsenmaksut määräytyvät sen palveluksessa olevan oppisopimushenkilökunnan lukumäärän mukaan. Yhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella henkilöjäsenellä yksi ääni. Kullakin varsinaisella yhteisöjäsenellä on se määrä ääniä, jonka jäsen on ilmoittanut oppisopimushenkilökuntansa määräksi yhteisöjäsentensä jäsenmaksua määritettäessä. Yhdistyksen kokouksessa saa äänestää valtakirjalla kuitenkin siten, että yksi jäsen voi edustaa enintään yhtä viidesosaa kokouksessa edustettuna olevista äänistä.

2 2/5 Hallinto Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n yhteisiä asioita hoiti hallitus, jonka kokouksia pidettiin toimintavuonna yhteensä seitsemän (7). Hallitukseen kuuluivat: Välikoski Tarmo, puheenjohtaja Pikkuaho Virpi, varapuheenjohtaja Kangasniemi Pirjo-Liisa, sihteeri Beijar Peter Hanski Krista Hoivala Tuula Juhela Helinä Kovanen Raimo Nykänen Sirkka Sunabacka Sune, taloudenhoitaja Espoo Oulu Helsinki Vaasa Jyväskylä Tampere Salo Kuopio Helsinki Pietarsaari hallituksen ulkopuolinen Talous ja jäsenet Toiminnantarkastajina ovat toimineet Tiina Lähteenoja-Niemelä ja Tuomo Paavola, Talous on toimintavuonna ollut vakaa. Seminaarituotoilla on katettu yhdistyksen kuluja. Toimintavuoden aikana on liittynyt jäseneksi neljä organisaatiota jossa yhteensä 13 henkilöä. Yksi organisaatio on eronnut kuntaorganisaation muutoksen vuoksi. Jäsenmäärä toimintavuonna on ollut: 54 organisaatiota, jossa 193 henkilöjäsentä 14 henkilöjäsentä Yhteensä 207 henkilöä Jäsenmaksut: yhteisöjäsen 150 ja yhteisön jäsen 50, henkilöjäsen 40 Tutkimusrahasto Tutkimusrahaston syntysanat lausuttiin 2008 Helsingin oppisopimustoimiston 50v tapahtuman yhteydessä, kun mietittiin miten juhlivan organisaation saamat rahalahjoitukset ohjataan oppisopimuskoulutuksen hyväksi. Suomen Oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n hallitus sai tehtäväkseen laatia oppisopimuskoulutuksen tutkimusrahaston säännöt. Tutkimusrahasto on perustettu tukemaan oppisopimuskoulutuksen tutkimusta ja kehittämistä edistävään toimintaa. Apurahat julistetaan hallituksen toimesta haettavaksi kerran vuodessa, muulloin kuin varsinaisena hakuaikana apurahoja voi hakea yhdistyksen hallitukselle osoitetulla kirjeellä. Apurahan hakijan tai tahon tulee olla innostunut ja kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta ja sen kehittämisestä. Tutkimusrahastolle voi tehdä lahjoituksia yksityiset henkilöt, yhteisöt, yritykset ja yhdistykset. Yhdistys on perustanut erillisen tilin tutkimusrahastoa varten. Tutkimusrahaston säännöt hyväksyttiin hallituksen kokouksessa

3 3/5 Yhdistys päätti rahoittaa yhdessä Helsingin kaupungin oppisopimustoimiston kanssa esiselvityksen, jossa kartoitettiin Bremenin yliopistossa kehitetyn QEK-työkalun käyttökelpoisuutta Suomessa. Esiselvityksen tarkoituksena oli tuottaa taustatietoa QEK työkalun luonteesta oppisopimuskoulutuksen laadun ja tuottavuuden kokonaistarkasteluna sekä soveltamisesta Suomessa. Haastatteluun osallistui eri alojen yrityksiä Omnian oppisopimustoimiston ja Helsingin oppisopimustoimiston asiakkaista. Tutkimus kohdistui oppisopimuskoulutuksen kustannustehokkuuteen ja vaikuttavuuteen. Esiselvityksen jälkeen hanketta ei jatkettu. Tiedotus ja markkinointi Yhdistys tuotti valtakunnallista Osaaja lehteä, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Osaaja-lehden päätoimittajana on toiminut oppisopimusjohtaja Kari Viinisalo ja toimitusneuvostossa Marianna Arvola Pirkanmaan oppisopimuskeskus, Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamari, Sirpa Nurmela Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu Aikuiskoulutus Oppisopimuspalvelut, Anja Luoma-aho Koulutuskeskus Salpaus Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut, Vesa Laakso Turun oppisopimustoimisto, Anne Vuorinen Keski-Uudenmaan oppisopimuskeskus ja professori Asko Miettinen. Yhdistys solmi sopimuksen Hyria koulutus Oy:n kanssa verkkotunnuksen siirrosta yhdistykselle yhteisellä sopimuksella Siirron yhteydessä myös yhdistyksen nettisivuja uudistettiin. Nettisivuja ylläpitää Vesa Riekki Keski-Uudenmaan oppisopimuskeskuksesta. Suomen Yrittäjien kanssa järjestettiin yrittäjille suunnattu yhteistyökampanja yrittäjien oppisopimuskoulutuksesta, jossa todettiin, että jokainen alueella toimiva oppisopimuskoulutuksen järjestäjä tekee itsellisesti ratkaisut siitä miten toteuttaa ja palvelee yrittäjien oppisopimuskoulutuksen toteutuksessa. Kampanja sai hyvää julkisuutta ja lisäsi yrittäjien keskuudessa oppisopimuskoulutuksen tunnettavuutta. Suomen lukiolaisten liiton julkaisemassa Ysi lehdessä. Oppisopimuksen Hyvä Diili mainos ja aukeaman kirjoitus nuorista, jotka olivat peruskoulutuksen jälkeen siirtyneet oppisopimuskoulutukseen ja onnistuneesti suorittaneet ammatillisen perustutkinnon. Oppisopimuskoulutuksen seminaarit ja työryhmät Kevät seminaari Rovaniemi ; osallistujia 128 Seminaarissa keskityttiin yritysten kokemuksiin ja näkemyksiin oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksiin, vaikuttavuuteen ja toiminnan kehittämiseen yrityksien ja alueen elinkeinoelämän kannalta. Seminaarissa vieraili myös joulupukki, joka oli oppisopimuskoulutuksessa Seminaarissa käsiteltiin seuraavia teemoja: - oppisopimuskoulutus kansainvälisten haasteiden edessä ja saatuja kokemuksia. - pohjoisen alueen yrityselämän edustajat toivat seminaarin osallistujille uusia kehittämisideoita sekä hyviä käytänteitä pohdittavaksi. - oppisopimuskoulutus organisaatioiden kehittämisessä - oppisopimuskoulutuksen laadun kehittämisen kansalliset toimenpiteet - yhteistyöllä yritysten kehittämistä

4 4/5 Syysseminaari Långvik, Kirkkonummi , osallistujia 133 Seminaarissa käsiteltiin: - alueellisen yhteistyöverkon kehittäminen, - oppisopimuskoulutuksen tulevaisuuden näkymät - broker toiminta - miten koulutuksen järjestäjä varmistaa oppisopimuskoulutuksen toiminnan edellytykset työpaikalla. - kansainväliset toimintamallit osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Hollannissa - Pohjois - Suomi kansainvälisyyttä edistämässä. - sosiaalisen median hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä. Seminaarien ohjelmat ovat olleet kaikkien nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla ja seminaareihin ilmoittautumiset ovat tapahtuneet yhdistyksen nettisivujen kautta. Työryhmät ja hankkeet Tuloksellisuusrahoitustyöryhmä OKM Opetusministeriö asetti neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on tukea opetusministeriötä tuloksellisuusrahoituksen edelleen kehittämisessä ja valmistelussa. Neuvottelukunnan tehtävänä on myös tukea ammatillisen lisäkoulutuksen tuloksellisuusrahoituksen kehittämistä. Lisäksi neuvottelukunta edistää tuloksellisuusrahoitusta koskevaa tiedottamista. Neuvottelukunnan toimiaika päättyi Opso ry on neuvottelukunnassa esittänyt, että tulisi harkita oppisopimuskoulutuksen osalta omaa tuloksellisuusrahoitusta, jossa palkittaisiin koulutuksen järjestäjiä toiminnasta, joka palvelee yhteiskunnan oppisopimuskoulutukselle asettamia tavoitteita. Tuloksellisuusrahoitusneuvottelukunnassa on ollut mukana oppisopimusjohtaja Kari Viinisalo Helsingin oppisopimustoimistosta. Oppisopimuksen laadunkehittämishanke OKM Laadun kehittämishanke on toteutettu Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämänä. Toimikunnassa on ollut yhdistyksen edustajina puheenjohtaja Tarmo Välikoski ja varapuheenjohtaja Virpi Pikkuaho. Raportti on saatavilla ministeriön julkaisusarjasta: Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen ( työryhmämuistio no) Näyttötutkintomestarikoulutuksen uudistamistyöryhmä OPH Opetushallituksen asettamassa työryhmässä, joka uudisti näyttötutkintomestarikoulutusta on edustanut yhdistystä Sirkka Nykänen Vertaisarvioinnin oppaan laadintatyöryhmä OPH: Projektiryhmän tehtävänä oli laatia Vertaisarvioinnin opas ja siihen sisältyvät kansalliset arviointialueet ja -kriteerit oppisopimuskoulutukseen. Yhdistyksen hallituksesta työryhmään osallistuivat Tuula Hoivala, Helinä Juhela ja Tarmo Välikoski. Muut oppisopimuskoulutuksen edustajat olivat Jouni Kyllönen, Annu Jokela Ylipiha ja Hannu Makkonen.

5 5/5 Kansainvälisyys Opas oppisopimuskoulutukseen OPH OPH on laatimassa opasta oppisopimuskoulutukseen. Hallituksen jäsenistä oppaan luonnosta ovat olleet kommentoimassa Tarmo Välikoski, Helinä Juhela, Tuula Hoivala ja Virpi Pikkuaho. Oppaan laatiminen jatkunee vuonna Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittämishanke OPH/ vertaisarvioinnin menetelmän käyttöönotto ja juurruttaminen oppisopimuskoulutukseen. Kehittämishankehakemuksen rahoitushakemukset piti toimittaa marraskuussa opetushallitukseen. Opetushallitus on myöntänyt hankerahoitusta seitsemälle oppisopimustoimijaverkostolle, joiden aluekoordinoijat kaikki olivat Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n jäseniä Eurooppalainen tutkintojen siirtojärjestelmä ECVET Expert hankeessa on Suomesta mukana 12 edustajaa; liikkuvuuden eksperttejä, eri koulutusmuotojen edustajia ja koulutusjärjestelmien edustajia. Siirtojärjestelmä tulee heijastumaan koko koulutusjärjestelmään mukaan lukien myös oppisopimuskoulutus. Oppisopimuskoulutuksen edustajina Suomesta ovat Sari Turunen- Zwinger Helsingistä ja Virpi Pikkuaho Oulusta. Yhdistyksen hallitus on hyväksynyt keväällä 2010 kv strategian. Strategiaan on kuvattu yhdistyksen rooli kansainvälisyyden edistämisessä. Koulutuksenjärjestäjien keskinäistä verkostoitumista on edistetty ja verkostohankkeina saatiin seuraavat Leonardon liikkuvuushankkeet: OpsoPro Metropoli ja Opsopro Central. Lisäksi pohjoisen Suomen toimijat toteuttavat Kehittyvän yrityksen kansainvälistyminen - työelämän kehittämis- ja palvelutehtävähankkeen. Hankkeet etenevät tavoitteiden mukaisesti. V alkoi mittava useiden Eu -maiden välinen oppisopimuskoulutuksen kansainvälistymistä edistävä hanke EuroApprenticeship. Suomen Opso ry on associated partnerin roolissa hankkeessa. Hankkeessa on suomalaisena koulutuksenjärjestäjänä mukana Helsingin kaupungin oppisopimustoimisto. Jaosto kokoontui vuoden aikana kolme kertaa käsittelemään kansainvälisyyden ajankohtaisia asioita. Kokoukset toimivat tehokkaana keskustelufoorumina ja kv - osaamisen ylläpitäjänä. Kansainvälisiä asioita on esitelty yhteisesti kaikille oppisopimuskoulutuksen järjestäjille Opso ry:n seminaareissa keväällä ja syksyllä. Lausunnot: Hallituksen esitys HE 26/2010 vp, lisätalousarviosta ( ). Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämishankkeen loppuraportti, Dno 91/040/2009 ( ) Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille ( ). Sora-lainsäädännöstä aiheutuvista muutoksista ammatillisissa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa, nro 32/421/2011 ( )

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005

Toimintakertomus 2005 1 Toimintakertomus 2005 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama kansalaisjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tukea ensisijaisesti heikossa kouluttautumis-

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan kehittämishankkeen loppuraportti

Ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan kehittämishankkeen loppuraportti Ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan kehittämishankkeen loppuraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:3 Ammatillisen lisäkoulutuksen

Lisätiedot

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen MARKKU LINNA Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen Selvitys 2011 KOULUALAN POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Selvitys Markku Linna 26.9.2011 1 2 Kannen graafi nen suunnittelu Satu Salmivalli

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2003

Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2003 Liite 2 1 Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2003 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta sekä maaseudun kehittämistyötä. Vuoden 2003 tavoitteet

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Turo Virtanen Helena Ahonen Henna Ahonen Pirkko Koski Jyrki Lähteenmäki Kirsi Mustonen Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 978-952-206-142-3

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011

VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011 VUOSIKERTOMUS 2010 hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011 Liikuntatieteellisen Seuran vuosikertomus 2010 Vuosi 2010 oli LTS:n 77. toimintavuosi. LTS:n tarkoituksena on edistää Suomessa

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

hyvään arkeen omaishoitoperheissä

hyvään arkeen omaishoitoperheissä Yhteistyöllä hyvään arkeen omaishoitoperheissä Hyvät käytännöt ja palveluohjaus omaishoitajien arjen tukena -projektin (CARERI, 2007-2010) loppuraportti Malla Heino Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja Kansanvalistusseura Toimintakertomus ja Tilinpäätös 31.12.2012 1 Sisällys 1 Säätiön hallinto ja yleinen toiminta...3 1.1 Toiminnanjohtajan katsaus...3 1.1.1 Hallintoneuvosto...3 1.1.2 Hallitus ja johtokunta...4

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma 2012-2016

Strateginen suunnitelma 2012-2016 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma 2012-2016 Verkostoissamme on voimaa Strateginen suunnitelma 2 (15) Sisällys 1 Toimintaympäristö... 3 2 TTL:n tarkoitus... 5 2.1 Missio...... 5 2.2 Visio......

Lisätiedot

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 Ulkoasu ja taitto: Hanna Söderström Kustantaja: Keuruun seudun aikuiset työelämään Koulutuksella on katetta -hanke, Kehittämisyhtiö KeuLink

Lisätiedot

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008 JÄSENTIEDOTE 2008 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 09 - Ympäristötieteen päivät Lahdessa 2009, Jäsenmaksu, Mainosesite 2 Logokilpailu, Ympäristö ja terveys lehti, Kansalliskomitea, Workshop-toiminta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry

VUOSIKERTOMUS 2012. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry VUOSIKERTOMUS 2012 Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry VSY-SBO ry 2 (21) SISÄLTÖ 1 Järjestötoiminta 3 1.1 Järjestörakenteen kehittäminen 3 1.2 Kansallinen vaikuttamistyö

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Tatten toimintakertomus vuodelta 2014

Tatten toimintakertomus vuodelta 2014 Tatten toimintakertomus vuodelta 2014 1. Yleistä Edunvalvonnassa yliopistolla korostui Tampere3:ksi nimetty Tampereella toimivan kolmen korkeakoulun yhteistyö, josta vuoden loppua kohden alettiin puhua

Lisätiedot