SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kristillinen Alkoholisti ja Narkomaanityö Ry Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan Palveluasumista päihdekuntoutujille Kunta Kunnan nimi Jyväskylä Sijaintikunta Jyväskylä Sijaintikunnan yhteystiedot Jyväskylän Kan-koti, Yläkoskentie 11 B 5, Vaajakoski Puh Palvelujen tuottajan virallinen nimi Kristillinen Alkoholisti ja Narkomaanityö ry Toimintayksikön nimi Jyväskylän Kan-koti Toimintayksikön postiosoite Yläkoskentie 11 B 5 Postinumero Toiminnasta vastaavan henkilön nimi Huttunen Riitta-Leena Postiosoite Yläkoskentie 11 B 5 Postinumero Sähköposti Postitoimipaikka Vaajakoski Postitoimipaikka Vaajakoski Palvelujen tuottajan Y-tunnus Puhelin Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) Muutosluvan myöntämisen ajankohta Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta ajankohta Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös ajankohta Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä) 2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Toiminta-ajatus Jyväskylän Kan-koti tarjoaa asiakkailleen päihdekuntoutusta, vankien kotoutumista takaisin yhteiskuntaan ja asiakaslähtöistä asumispalvelua. Tuemme asiakkaiden fyysistä -, psyykkistä -, sosiaalista- ja hengellistä kuntoutumista. Tuemme asiakkaiden paluuta tuetusta asumisesta takaisin itsenäiseen asumiseen. avi21u1 1/12

2 Arvot ja toimintaperiaatteet Toimimme kristillisten arvojen pohjalta antaen ammatillista päihdekuntoutusta. Jokainen ihminen on yhtä arvokas, oli hänen menneisyytensä millainen hyvänsä. Jokaisella on mahdollisuus toipumiseen. Arvostamme ja kunnioitamme jokaisen ihmisen omaa persoonaa, ajatuksenvapautta ja hänelle itselleen tärkeitä arvoja. Pidämme toimintamme laadukkaana kouluttamalla henkilökuntaamme ja pysymällä ajan tasalla yhteiskunnassa tapahtuvissa muutoksissa. Päivittämissuunnitelma Tarkistamme säännöllisesti vuosittain ja päivitämme tarvittaessa. 3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ja tehtävät Jouko Vuorenniemi toiminnanjohtaja puh , Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät Riitta-Leena Huttunen, vastaava päihdekuntotusohjaaja Puh Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet) Riitta-Leena Huttunen, vastaava päihdekuntoutusohjaaja (KM, PÄT) Risto Huttunen, päihdekuntoutusojaaja (lähihoitaja) Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa) Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen Opiskelijoille, vapaaehtoistyöntekijöille ja työntekijöille on perehdytyskansio. Kansiosta vastaa vastaava ohjaaja Riitta-Leena Huttunen 4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakkailta ja omaisilta kerätään palautetta, miten asiakaspalautteita käsitellään ja miten sitä käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä) Kun asiakas lähtee, häntä haastatellaan ja lähettävälle taholle tehdään loppuraportti hoidon vaikuttavuudesta. Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa Asiakkailta tullut palaute käydään läpi työntekijöiden kanssa yhdessä ja toimintaa kehitetään palautteen mukaan tarkoituksemukaiseen suuntaan. avi21u1 2/12

3 Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä Asiakkaiden palautteet kodin toiminnasta ja säännöistä käsitellään työntekijöiden kanssa ja toimintaa muutetaan, mikäli se on asiakkaiden edun huomioiden tarkoituksenmukaista ja kodin resurssit huomioon ottaen mahdollista toteuttaa.- Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi Asiakaspalautelomake on tehty ja sitä tarkennetaan saadun palautteen mukaan. 5. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Tästä kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikön sisäiseen käyttöön eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan suunnitelmat ja aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpiteistä. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan kuvaus menettelystä haittatapahtumien ehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamisesta, käsittelystä ja tiedottamisesta Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti Työntekijöiden ja asiakkaiden perehdyttämisessä talon tavoille käydään läpi tilanteet, joissa agressiivista käyttätymistä voi esiintyä. Asiakkaita seurataan ja jos aggressiivista käytöstä ennakoidaan tai esiintyy, asiasta keskustellaan välittömästi työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa. Väkivallalla uhkaaminenkin on kiellettyä ja voi aiheuttaa kuntouttamisen tai asumisen päättämisen. Mikäli on ennakoitavissa aggressiivista käyttäytymistä, työntekijä voi soittaa tarvittaessa ennakkoon hätäkeskukseen mennessään esimerkiksi päihtyneen asiakkaan huoneistoon. Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään Yhteisössä käsitellään asiat heti, joko työntekijäpalaverissa tai yhteisöpalaverissa asiakkaiden kanssa. Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan Keskusteluiden perusteella päätetään miten asia korjataan ja kirjataan turvallisuusohjeisiin. Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille Huolehditaan, että kaikki työntekijät saavat suullisen tiedon ja että asia on kirjattu kirjallisiin ohjeisiin. Yhteistyötahoja informoidaan jos asia koskettaa heitä tai heidän asiakkaitaan. Lisätietoa tästä muun muassa STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: 6. HENKILÖSTÖ Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta; ammatillinen ja avustava henkilöstö (otetaan huomioon päivähoitoja lastensuojelulain, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain, valvontaohjelmien säädökset) Riitta-Leena Huttunen, vastaava päihdekuntoutusohjaaja Risto Huttunen, päihdekuntoutusohjaaja Anne Palmi, päihdekuntoutusohjaaja 7 vapaaehtoistyöntekijää eri tehtävissä avi21u1 3/12

4 Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.) Haku tehdään sekä sisäisesti että lehti-ilmoitusten kautta. Ilmoituksissa on kelpoisuusvaatimukset, jotka varmistetaan työ- ja koulutodistuksista. Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.) Henkilökunnalle on perehdytyskansio ja asiat käydään läpi myös suullisesti. Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta (esim. täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma) Ammattitaidon ylläpitävää ja kehittävää koulutusta ja sen tarvetta seurataan ja järjestetään vuosittain. Kan ry:n omat työntekijäpäivät järjestetään kaksi kertaa vuodessa, niihin liittyy myös työkykyä ylläpitävä kouluspäivä. Kehityskeskustelut käydään kerran vuodessa. Työntekijöillä on mahdollisuus työnohjaukseen. Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma 7. TOIMITILAT LAITTEET JA TARVIKKEET Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.) Hoidollisessa asumpispalvelussa olevilla asiakkailla on käytössä 30 m2:n yksiöt, joissa on keittiö, huone, suihku ja wc. Kalusteina pöytä, 2 tuolia, sänky, sohva, nojatuoli, tv, yövalo. Erityistuetussa ja tuetussa asumisessa asiakkailla on omat kalusteet. Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ja toimintatilat, hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet, jne.) Päiväkeskus, jossa ruokaillaan ja pidetään ryhmätilaisuuksia, tv ja kaksi tietokonetta. Kuntosali, sauna, pesutupa ja puu/metallityöpaja. Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta Kiinteistössä on yhteisön käyttöön tarkoitettuja tiloja päiväkeskus, kuntosali ja puu/metallityöpaja. Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä Siivouskäytänteet Sekä päiväkeskus, että asukkaiden huoneet siivotaan kerran viikossa: imurointi, lattian pesu, mattojen tamppaus, käymälän siivous jne. Lisäksi teemme päivittäistä puhtaanapitoa. Asiakkaat osallistuvat ohjattuna siivouksiin. Käytämme pesuaineina yleispesuaineita. Päiväkeskuksen keittiö siistitään jokaisen ruokailun jälkeen. avi21u1 4/12

5 Jätehuolto Sijoitamme jätteet niille varatuille paikoille yksikössämme ja viemme ne talon jätepisteeseen vähintään kerran päivässä. Jätteistä lajitellaan biojäte, sekajäte, paperit, lasit, pahvit ja paristot. Pyykkihuolto Kiinteistössä on yhteinen pyykkitupa ja kuivaushuone. Jokaisella huoneistolla on oma pyykkipäivä, johon on varattu kuusi tuntia aikaa. Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.) Sisäilmaan seurataan aistinvaraisesti kiinteistön omistajan kanssa. Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista Kuumemittari, verenpainemittari, alkometri. Vastuuhenkilön yhteystiedot Riitta-Leena Huttunen, vastaava päihdekuntoutusohjaaja Yläkoskentie 11 B 5, Vaajakoski, puh , Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 :n mukaisia hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms. Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) :ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. Linkki Valviran määräyksiin: Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma Toimitilojen, laitteiden ja tarvikkeiden tarkoituksenmukaisuutta ja kuntoa seurataan jatkuvasti. Tarvittavat muutokset ja hankinnat tehdään tarpeen mukaan. 8. ASIAKASTURVALLISUUS Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa käsitellään välittömään asiakastyöhön liittyviä turvallisuuteen liittyviä riskejä Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot Riitta-Leena Huttunen, vastaava päihdekuntoutusohjaaja Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja ikäihmisten palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava) Agressiiviseen käyttäytymiseen reagoidaan rauhallisesti ja ennakoiden. Huoneistoissa on merkityt varauloskäynnit, palohälytin, sammutuspeitto ja jauhesammutin (vuokra-asunnoissa sammutuspeitto). Asiakkaille on annettu ohjeet hätätilanteita varten. avi21u1 5/12

6 Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta Kiinteistössä on ulkona kameravavontalaitteet ja niiden toiminta tarkistetaan päivittäin. Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön hälytyslaitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden varmistus, jne.) Työntekijät tarkistavat, että palovaroittimet, jauhesammuttimet ja sammutuspeitot ovat paikoillaan ja toimivia. Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma Asiakkaita koskevat tiedot säilytetään toimistossa lukkojen takana ja tietokoneella salasanan takana. 9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopäätöksen ja hoito- ja palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/päivähoito) laatimisesta ja päivittämisestä sekä asiakkaan osallistumisesta päätöksentekoon Jokaiselle asiakkaalle tehdään kuntoutus-suunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa ja joka tarkistetaan kuukausittain yhdessä asiakkaan kanssa. Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen Asiakkaalla on mahdollisuus tulla tutustumaan Jyväskylän Kan-kotiin ennen kuin hoito aloitetaan Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustannuksista ja sopimusmuutoksista. Palvelun tilaajalle kerrotaan etukäteen Kan-kodin hoitopäivämaksun, asiakasosuuden ja vuokran määrä. Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilökohtainen vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7 ja10, asiakaslaki 8-10 ) Asiakkaalla on täysi itsemäärämisoikeus ja asiakkaalta pyydetään suostumus hoidon kannalta välttämättömien tietojen luovuttamiseen viranomaisille ja muille yhteistyökumppaneille. Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista tavaroista Pääsääntöisesti asiakas vastaa itse omista tavaroistaan ja rahoistaan. Henkiökunta huolehtii lääkkeistä, mutta jos asiakas pystyy itse huolehtimaan niistä, ne annetaan asiakkaalle. avi21u1 6/12

7 Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään Asiakkaalla on itsemäärämisoikeus ja asiakkaan vastuuta omasta elämästään, esim. lääkkeistään pyritään lisäämään heti kun asiakas on siihen valmis. Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja rajoitustoimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat) Suositellaan laadittavaksi menettelytapaohjeet Kun asiakas tulee kodille, ensimmäisen kuukauden aikana vieraiden käynti, sekä vierailut muualla rajoitetaan välttämättömiin paikkoihin ja henkilöihin, jotka tukevat asiakkaan kuntoutumista. Asiakkaalle annetaan lisää vapauksia sitä mukaan kun kuntoutuminen edistyy. Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti Asia käsitellään ja siitä sovitaan siinä laajuudessa yhteisössä kun se on tapahtunutkin. Jos asia koskee lähettävää tai hoitavaa tahoa, heitä myös informoidaan. Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta (asiakkaan siirtäminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jälkihuollon valmistelu, jne.) Asiakkaalle pyritään järjestämään niin hyvissä ajoin kuin mahdollista jatkosijoituspaikka tai paluu omaan asuntoon yhteistyössä lähettävän tahon kanssa. Jos asiakas siirtyy jatkohoitoon, jatkohoitopaikkaa informoidaan joko suullisesti tai kirjallisesti. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle (Valviran ohje 8:2010). Henkilö/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan Jyväskylän Kan-koti, Yläkoskentie 11 B 5, Vaajakoski Jyväskylän kaupunki, Hannikaisenkadun sosiaaliasema, johtava sosiaalityöntekijä Päivi Junnilainen, PL 283, Jyväskylä Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot Sosiaaliasiamies Tanja Hänninen Matarankatu Jyväskylä p soittoaika ti klo 9-10 Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä Muistutus käsitellään vastaavan työntekijän ja työntekijöiden kanssa, sekä asiakkaan kanssa. Lisäksi Kan ry:n toiminnanjohtajan ja lähettävän tahon kanssa. Kuvaus kunnan ja palvelutuottajan välisestä yhteistyöstä asiakaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen seurannassa Asiakkaan tullessa Jyväskylän Kan-kodille, hänelle tehdään yhdessä asiakkaan kanssa kuntotussuunnitelma, joka tarkistetaan kuukausittain, sekä loppuraportti, joka tehdään hoidon päätyttyä. Tarvittaessa ollaan yhteydessä lähettävään tahoon puhelimitse tai sähköpostitse. avi21u1 7/12

8 Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvä kehittämissuunnitelma 10. PALVELUN/YKSIKÖN ASIAKASTYÖN (TOIMINNAN) LAADUN VARMISTAMINEN Kriteereitä ja tasoja on määritelty toimintakohtaisissa valtakunnallisissa valvontaohjelmissa, jotka löytyvät Valviran kotisivuilta: Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta Asiakkaat osallistuvat päivittäin kodin toimintoihin, kuten ruoan laittoon ja siivoukseen. Arkipäivisin pidetään ryhmiä, joista aamu- ja iltaryhmä on vapaamuotoisempi puolen tunnin ryhmä. Päiväryhmät vaihtelevat viikonpäivän mukaan seuraavasti maanantai: liikuntaryhmä, tiistai: tunneryhmä, keskiviikko: päihde/elämänhallintaryhmä, torstai: hengellinen toipumisryhmä, perjantai: yhteisöpalaveri Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus, yöaikaisen paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.) Aamiainen klo 8:00, Päivällinen klo 11:00, Päiväkahvi klo 14:00, Lounas klo 16:00, Iltapala klo 19:30. Yöpaaston pituus 12 tuntia. Ravitsemustilaa seurataan silmämääräisesti ja keskusteluin. Valtion ravitsemusneuvottelukunta: Yksikön ruokahuollon vastuuhenkilön yhteystiedot Riitta-Leena Huttunen, vastaava päihdekuntoutusohjaaja , Kuvaus päivittäinen toiminnan järjestämisestä (lasten koulunkäynnin tukeminen, erityisopetuksen turvaaminen lapsen kouluasioista vastaavan henkilön nimeäminen (lastensuojelulaki) asiakkaiden ulkoilun, liikuntamahdollisuuksien, toimintakykyä tukevan toiminnan, harrastus- ja viriketoiminnan järjestäminen ym.) Kodilla on oma kuntosali ja puu- ja metallityöverstas. Maanantaisin on mahdollisuus pelata Vaajakoskella lentopalloa tai mennä kuntosalille, sekä torstaisin sählyyn. Ulkoliikuntaan ympäristössä on hyvä mahdollisuudet. Toimintakyvyn tukemista mietitään aina myös yksilöllisesti ja pyritään järjestämään mahdollisuuksia sellaiseen harrastamiseen, mistä asiakas on kiinnostunut (sulkapallon pelaaminen, avantouinti, hopeakorujen tekeminen jne.) THL:n liikuntasuositukset eri-ikäisille: Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä sekä epidemiatilanteissa toimiminen Ennen ruokailua kädet pestään, ruokaa laitettaessa kädet pestään ja desinfioidaan, tarvittaessa käytetään suojakäsineitä. Epidemioiden aikaan, käytetään ruokailun yhteydessä myös käsien desinfioimisainetta. avi21u1 8/12

9 Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä Pyydämme palautetta asiakkailta ja kehitämme päivittäistä toimintaa tarpeen ja resurssien mukaan. 11. TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN Kuvaus terveydenhuollon järjestämisestä yksikön/palvelun asiakkaille ja yksikön omat vastuutehtävät asiakkaiden terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa (terveyden edistäminen, terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveydentilan seurantaan liittyvät tutkimukset, tarkastukset, kontrollit, jne.) Asiakkaat käyttävät Vaajakosken terveysaseman palveluita, jossa on nimetty lääkäri, joka ottaa vastaan kaikki Kan-kodin asiakkaat. Asiakkaita seulotaan ja puhelluteaan kodilla tarvittaessa, sekä lähetetään terveyskeskukseen tarkkuusseulaan tarvittaessa. Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut järjestetään ja mikä taho vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta kiireettömissä tilanteissa Hoidetaan Vaajakosken terveysasemalla. Kuvaus menettelystä kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi Hoidetaan Vaajakosken tai Palokan terveyskeskuksen päivystyksessä tai niiden kiinni ollessa K-S Keskussairaalan päivystyksessä. Kuvaus erikoissairaanhoidon käytöstä ja saatavuudesta (terapiapalvelut, lastenpsykiatrian käyttömahdollisuudet, psykiatrinen hoito, jne.) Akuuteissa tapauksissa käytetään Jyväskylän kaupungin tai Keski-Suomen sairaanhotopiirin palveluita, kiireettömissä tapauksissa vain jos kotikunta antaa maksusitoumuksen. Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta, päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta (Lääkehoitosuunnitelma tulee laatia sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan (2005:32) mukaisesti.) STM:n opas löytyy osoitteesta: Lääkehoitosuunnitelma on tehty ja lääkehoidosta vastaava työntekijä on perehtynyt siihen ja noudattaa sitä. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa. avi21u1 9/12

10 Lääkehoidosta vastaavan henkilön yhteystiedot Risto Huttunen, päihdekuntoutusohjaaja, lähihoitaja Potilasasiamiehen yhteystiedot Potilasasiamies Irma Latikka Kilpisenkatu 1, 1. kerros, 4010 Jyväskylä p Puhelinajat: ma ke 9-11 to Terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa koskeva kehittämissuunnitelma 12. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY (Menettelystä tulee olla kirjalliset ohjeet) Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta Noudatamme salassapitovelvollisuutta, säilytämme asiakkaita koskevia tietoja tietokoneella jossa on salasana ja salasana vain työntekijöitten tiedossa. Asiakkaiden nimiä tai henkilötietoja ei lähetä sähköisessä muodossa, paitsi asiakkaan antaessa siihen luvan. Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: Tietosuojavastaavan yhteystiedot Riitta-Leena Huttunen, vastaava päihdekuntoutusohjaaja , Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä: ohjeet Tietosuojaseloste: Mallilomake ja ohjeet sivulla: ja Asiakkaan suostumus salassa pidettävien tietojen käytölle/luovuttamiselle: TSV:n opas Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon (lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: 9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) Henkilökunta perehdytetään tietosuoja-asioissa suullisesti ja ohjeet on kirjattu perehdytyskansioon. Asiakasrekisteriä ylläpitävän palvelun tuottajan tulee laatia henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste, vaikka toimisi toisen yrityksen tiloissa. Rekisteriseloste (ellei liitteenä): tietosuojavaltuutetun ohje ja lomake: ja Muita tietosuojaan liittyviä oppaita sivulla : Käyttäjälokin tietojen käsittely henkilötietolain mukaan, Laadi tietosuojaseloste, Ota oppaaksi henkilötietolaki, Henkilörekisteriin tallennetun tiedon korjaaminen, Henkilörekisteriin tallennettujen tietojen tarkastaminen, Henkilötietolain seuraamusjärjestelmä avi21u1 10/12

11 Kuvaus asiakirjojen arkistoinnin toteuttamisesta (yksityisten sosiaalipalveluyksikköjen on tärkeää sopia yksiköstä pois lähteneiden asiakkaiden asiakirjojen arkistoinnista etukäteen asiakkaiden kotikunnan kanssa) Asiakkaan ollessa kodilla asiakirjat säilytetään asiakaskansiossa toimistossa. Asiakkaan lähdettyä kodilta toimitaan niin kuin asiakkaan kotikunnan kanssa on sovittu. Kuvaus, miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa Tiedonkulku tapahtuu yleensä puhelimitse tai kirjeitse. Jos käytetään sähköpostia, asiakkaiden nimiä tai sosiaaliturvatunnuksia ei käytetä. Tarvittaessa asiakkaan tiedot lähetetään matkapuhelimella tekstiviestinä. Asiakastietojen käsittelyn kehittämissuunnitelma Seurataan lainsäädännöllistä ja tietoteknistä kehitystä ja muutetaan toimintatapoja tarpeen mukaan. 13. ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA Kuvaus menettelystä, kuinka yksikkö valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua Alihankintaa ei ole. Luettelo alihankkijoita Ei ole Kehittämissuunnitelma Ei ole 14. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI Kuvaus yksikön omavalvonnan toteutumisen seurannasta Huolehditaan siitä, että henkilökunta ja asiakkaat ovat perillä omavalvontaan kirjatuista asioista ja seuraaan, että ohjeiden mukaan toimitaan. Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista Omavalvontasuunnitelma käydään läpi ja päivitetään kerran vuodessa. avi21u1 11/12

12 Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä omavalvontasuunnitelmaan ja vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään. Paikka ja päiväys Jyväskylässä Allekirjoitus (Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) Nimenselvennys Riitta-Leena Huttunen avi21u1 12/12

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Kunta Pieksämäki Yksityinen palvelun tuottaja, nimi ja sijaintikunta: Kivisalmen Hoitokoti Ky, Pieksämäki. Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2011

Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2011 Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2011 Eteva kuntayhtymä voimassa 1.3.2011 alkaen Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 24.2.2011 4 PTA-liite 4 Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2. painos,

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot