Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015."

Transkriptio

1 Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta ja toimintatavoista. Uudessa Syystiedotteessa on kerrottu myös uuden OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAIN mukanaan tuomista käytänteiden muutoksista. Myös lakiuudistuksista, jotka muuttavat koulun KURINPITO- JA RANGAISTUSKÄYTÄNTEITÄ. Toivon, että perehdyt tiedotteeseen huolella. Pöljän koulussa, niin kuin kaikissa muissakin Siilinjärven perusasteen kouluissa on tämän lukuvuoden painopistealueena VUONNA 2016 VOIMAAN ASTUVA UUSI OPETUSSUUNNITELMA ja sen yleisiin osiin perehtyminen. Lisäksi tänä lukuvuonna on tavoitteenamme ottaa entistä tehokkaammin käyttöön uutta älytekniikkaa, jota luokkiimme on kesän aikana asennettu. Älytekniikka ja uudet tablettitietokoneet mahdollistavat sähköisten oppimateriaalien käyttöön oton ja opetuksen siirtymisen entistä enemmän irti perinteisestä kirjatyöskentelystä. Uusi älytekniikka on mahdollistanut Pöljän koulun mukaan lähdön HANKKEESEEN, jolla alkava A2-saksa opiskellaan ETÄOPISKELUNA yhdessä Hamulan koulun kanssa. Opetus tapahtuu vuorokertoina joko täältä Pöljältä, Hamulan oppilaiden ollessa etäyhteyden päässä tai toisin päin. Tämä kokeiluhanke mahdollistaa pienemmänkin oppilasryhmän valitsemaan vapaa-ehtoisen kielen opiskelun neljänneltä luokalta lähtien, jos omalta koululta ei 12 oppilaan ryhmää muutoin muodostuisi. Muut lukuvuodet tavoitteet sivuavat perinteisiä teemoja, kuten OPISKELUTAITOJA, KOHTELIASTA KÄYTÖSTÄ, TURVALLISTA, TERVEELLISTÄ JA TOIMIVAA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ SEKÄ OPPILAIDEN OSALLISUUDEN JA OSALLISTUMISEN, kuten ESIINTYMISTAITOJEN JA YLEISÖTAITOJEN harjaannuttamista. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on yksi tärkeimmistä asioista koulutyön onnistumisen kannalta. Ilman kodin tukea, on kasvatustyön tekeminen koulun näkökulmasta vaikeaa. Toivonkin tälle lukuvuodelle avointa ja aktiivista yhteistyötä kodin ja koulun välille -oppilaiden parhaaksi. Tervetuloa perjantaina KODIN JA KOULUN PÄIVÄNÄ seuraamaan oppilaanne koulupäivää avoimien ovien merkeissä. Irma Juvonen Pöljän koulun rehtori ps. Lauantai on oppilailla koulupäivä. Pidämme Kuuslahden ja Kehvon koulujen kanssa yhteisen YLEISURHEILUTAPAHTUMAN Ahmon urheilukentällä. Tervetuloa kannustamaan oman koulun oppilaita mielettömiin urheilusuorituksiin 1

2 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHTOKUNNAN JÄSENET... 5 KOULUN TAVOITTEET LUKUVUODELLE OPPILAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET... 7 PÖLJÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT... 7 PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA... 9 LÄKSYT OPPIKIRJAT SISÄKENGÄT VAATETUS JA VÄLINEET LIIKUNTATUNNILLA KÄNNYKÄT JA MUUT OPPILAAN OMAT LAITTEET POISSAOLOT JA NIIDEN SEURANTA POISSAOLOISTA ILMOITTAMINEN OPPILAIDEN YLIMÄÄRÄISET LOMAT KOULUMATKAT KOULUKULJETUS WILMA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖN VÄLINE OPPILASARVIOINTI TUKIOPETUS KOULUNKÄYNNINOHJAAJA OPPILASHUOLTORYHMÄ ERITYISOPETUS

3 KOULUKURAATTORI OPPILAAN JA PERHEEN TUKENA KOULUTERVEYDENHUOLTO KOULULAISTEN HAMMASHUOLTO KOULULAISVAKUUTUS TIETOA KOULURUOKAILUSTA ILTAPÄIVÄKERHO IPANAPA KIVA KOULU -HANKE LIIKKUVA KOULU-HANKE PÖLJÄN KOULULLA SEURAKUNNAN TILAISUUDET VANHEMPAINYHDISTYS

4 Pöljän koulun yhteystiedot lukuvuonna Pöljän koulu Viitonen Pöljä Koulu: Rehtori Irma Juvonen Henkilökunta Opettajainhuone Keittiö Arja Korkalainen Terveydenhoitaja Linda Kuivanen Laitosmies Jukka Miettinen Yhteydenottoihin paras aika on välituntien aikana. Torstaiaamuisin on henkilökunnan kokous klo , tänä aikana toivomme, että puheluita ei tulisi. Opettajat 1.lk Tarja Piiroinen 1 2 lk Sari Korhonen 2.lk Saija Hoffrén Rinskoi 3.lk Erkko Juhani Mäkelä 4A lk Jonna Korkalainen 4B lk Auli Mikkonen, apulaisrehtori 5.lk Tarja Ylönen 6A lk Janne Mönkkönen 6B lk Irma Juvonen engl. Sanna Aamuvuori erityisop. Sanna Koistinen kuraattori Tanja Roivainen Koulunkäynninohjaajat Siivous Meri Asikainen (opiskelija) Jaana Kähkönen Paula Monto Päivi Ruuskanen (IP) Elise Räsänen (IP) Minna Tuovinen Eija Huovinen 4

5 KOULUN TYÖAJAT JA LOMAT Koulu alkaa päivittäin klo 8.25 tai Torstaiaamuisin on henkilökunnan kokous klo Palaverin aikana emme toivo yhteydenottoja puhelimitse. Muina päivinä voi soittaa jo klo 8.00 alkaen. Koulun puhelimeen EI TEKSIVIESTEJÄ. Välitunnit: (luokat 3, 4A, 4B, 5 ja 6) (luokat 1,1-2, 2) Ruokailuvuorot: 1. vuoro (luokat 1, 1-2 ja 2) 2. vuoro (luokat 3, 4A ja 4B, 6B) 3. vuoro (luokat 5 ja 6A) Työpäivät syyslukukausi kevätlukukausi Lomat syysloma joululoma loppiainen talviloma pääsiäinen vappu helatorstai JOHTOKUNNAN JÄSENET varsinainen jäsen: Kähkönen Teemu, pj. Taipalinen Marita, vpj. Heino Jari Mikkonen Liisa Soranta Marja henkilökunnan edustaja: Kähkönen Jaana opettajien edustaja: Mönkkönen Janne varajäsen Rasa Esko Törrönen Anja Niemi Arja Tissari Tuomas Hakkarainen Helli Miettinen Jukka Hoffrén-Rinskoi Saija 5

6 KOULUN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPERUSTA Perustiedot ja taidot keskeisessä asemassa opetuksessa Oppilaat osaavat käyttäytyä hyvin koulussa ja sen ulkopuolella Omatoimisuus ja pitkäjänteisyys työn suunnittelussa, tiedonhankinnassa sekä toteuttamisessa Oppilaat osaavat ryhmässä toimimisen taidot Yhteisön jäsenillä on myönteinen asenne koulutyöhön Vastuu omasta ja yhteisestä opiskeluympäristöstä KOULUN TAVOITTEET LUKUVUODELLE Terveet elämäntavat ja opiskelutaidot yhteistyössä kotien kanssa. Kohtelias käyttäytyminen. Oppilaat osaavat olla toisilleen rehtejä, reiluja ja hyviä kavereita sekä ottavat käyttäytymisellään toiset huomioon. Oppilaat eivät kiusaa sanoin eivätkä teoin toista. Turvallinen, terveellinen ja toimiva oppimisympäristö. Jokainen kouluyhteisön jäsen ottaa toiminnallaan vastuuta opiskeluympäristön turvallisuudesta, terveellisyydestä ja toimivuudesta. Yhteisöllinen koulu ja osallistuva oppilas. Oppilaiden kehittymistä vastuullisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan kansalaisiksi tuetaan sekä oppilaiden esiintymistaitoja ja yleisötaitoja harjoitellaan. Tieto- ja viestintätekniikan sekä av-välineiden käyttö oppimisessa ja opettamisessa. Uuden älytekniikan sekä sähköisten oppimateriaalien tehokas käyttöönotto. Oppilaiden liikuntamahdollisuuksien tukeminen ja lisääminen koulupäivän aikana. 6

7 OPPILAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Perusopetuslaissa on säädetty oppilaan oikeuksista. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja turvallisen opiskeluympäristön lisäksi oppilaalla on oikeus tukiopetukseen, erityisopetukseen ja oppilashuoltoon. Hänellä tulee olla myös oppimisen edellyttämät työtilat, työvälineet ja oppimateriaalit sekä terveellinen kouluateria. Oppilaalla on myös velvollisuuksia (perusopetuslaki 35): osallistuttava opetukseen suoritettava tehtävänsä tunnollisesti käyttäydyttävä asiallisesti. PÖLJÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Jokaisella oppilaalla on perusopetuslain 29 mukaan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Turvallisuuden ja viihtyvyyden ja koulutyön sujumisen varmistamiseksi koulussa on järjestyssäännöt. Säännöt ovat voimassa koulussa, koulumatkoilla, koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja retkillä. TYÖNTEON ARVOSTAMINEN Kouluyhteisössä jokaisella on oikeus häiriöttömään työskentelyyn. o oppilaalla oppimiseen o opettajalla opettamiseen o henkilökunnalla tehtäviensä suorittamiseen 7

8 Arvostan omaa työtäni tekemällä annetut tehtävät ajallaan, siististi ja mahdollisimman hyvin. Arvostan muiden työtä antamalla heille oikeuden häiriöttömään työskentelyyn. Sairaana en tule kouluun. Muusta hyväksyttävästi syystä voin saada opettajalta luvan enintään kahden päivän ja rehtorilta sitä pitempään poissaoloon. TOISTEN HUOMIOIMINEN JA KUNNIOITTAMINEN Kaikessa koulutyössä noudatan hyviä käytöstapoja. Olen rehellinen ja luottamuksen arvoinen. Käytän asiallista ja kohteliasta kieltä. Muistan, että kiusaaminen teoin, sanoin ja elein on kielletty. PÄIVITTÄINEN TYÖSKENTELY JA KOULUYMPÄRISTÖN VIIHTYISYYS Noudatan koulutiloissa ja ulkona siisteyttä ja kohtelen yhteistä omaisuutta hyvin. Tulen kouluun työjärjestykseen merkittynä aikana ja odotan kellon soittoa ulkona. En ryntäile ovissa enkä juokse sisätiloissa. Laitan jalkineet ja ulkovaatteet niille merkityille paikoille. Saavun oppitunnille ajoissa. Opetustilaa vaihdettaessa menen uusiin opetustiloihin vasta oppitunnin alkaessa. Poistun välitunnille, kun opettaja antaa luvan. Ruokalassa noudatan hyviä pöytätapoja sekä ruokailusta erikseen annettuja ohjeita. Menen reippaasti ulos ja välitunnilla noudatan välituntiohjeita. Koulun alue on koulun tontti, jolta saan koulupäivän aikana poistua opettajan luvalla. Matkapuhelimeni pidän äänettömällä koulupäivän aikana. Käytän puhelintani opettajan luvalla. Linja-autossa ja taksissa noudatan kuljettajan antamia ohjeita ja otan huomioon muut matkustajat. Koulumatkalla noudatan liikennesääntöjä ja käytän turvallista koulutietä. Tieliikennelain 90 :n mukaan käytän pyöräilykypärää pyöräillessä. 8

9 Tapaturman tai vahingon sattuessa ilmoitan siitä välittömästi valvojalle tai omalle opettajalle. Jokainen on vastuussa aiheuttamastaan vahingosta. Kouluun ei saa tuoda tupakkavalmisteita eikä muita päihteitä. Makeisia, rahaa, arvokkaita tai helposti rikkoutuvia esineitä ei saa tuoda kouluun, ellei toisin sovita. PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Perusopetuslain muutos KASVATUSKESKUSTELU (Perusopetuslaki 35a) Kasvatuskeskusteluun määrää opettaja tai rehtori. Ensisijainen toimi, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti. Kesto enintään 2h, voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. Yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata, Siilinjärven kunnan lomake. Ilmoitus huoltajalle mahdollisimman pian esim. puhelimitse. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se katsotaan tarpeelliseksi. LUOKASTA TAI MUUSTA OPETUSTILASTA POISTAMINEN Opettaja tai rehtori voi poistaa oppilaan luokasta tai muusta opetustilasta jäljellä olevan oppitunnin ajaksi, kun oppilaan käytös on häiritsevää. Ilmoitus huoltajalle kirjallisesti. Oppilaalle järjestettävä valvonta. Asia kirjataan. JÄLKI-ISTUNTO Opettaja tai rehtori voi määrätä oppilaan jälki-istuntoon, jos hän häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti. Jälki-istunnon syy pitää yksilöidä. 9

10 Oppilasta on kuultava ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. Huoltajalle ilmoitettava / varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Enintään kaksi tuntia kerrallaan valvotussa tilassa. Jälki-istunto kirjataan rangaistuskirjaan. Voi istuttaa hiljaa tai teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, jotka tukevat kasvatusta, opetusta tai kehitystä ja ovat oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä- ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopiva. Oppilas ei voi olla jälki-istunnossa muun opetuksen tai koulun toiminnan aikana. Tarvittaessa järjestettävä oppilashuoltoa. KOTITEHTÄVIEN LAIMINLYÖNTI Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan kotitehtäviään. Opettaja määrää. Ilmoitus huoltajalle. Asiat kirjataan. POISOTTO-OIKEUS Jos oppilaalla on kielletty tai vaarallinen esine tai aine, tai esine/aine, jolla hän häiritsee opetusta tai oppimista, on koulun rehtorilla tai opettajalla oikeus pyytää työpäivän aikana tämä oppilaalta haltuunsa. Jos oppilas ei anna esinettä tai ainetta vapaaehtoisesti pois, opettajalla tai rehtorilla on yhdessä tai erikseen oikeus ottaa pois esine tai aine. Asiasta on ilmoitettava huoltajalle mahdollisimman pian. Häirintään käytetty esine tai aine luovutetaan oppilaalle koulun tai tilaisuuden päättymisen jälkeen. Jos on todennäköistä, että häirintä jatkuu oppitunnin jälkeen, voidaan luovuttaminen tehdä viimeistään työpäivän päättyessä. Poisottaminen ja myös esineiden ja aineiden hävittäminen ja luovuttaminen tulee kirjata asiaan laaditulle lomakkeelle. 10

11 LÄKSYT Läksyt ovat tärkeä osa koulutyöskentelyä, niin oppimisen kuin vastuuntunnon kehittymisenkin kannalta. Perusopetuslain mukaan oppilaan velvollisuuksiin kuuluu osallistuminen opetukseen ja suorittaa tehtävänsä tunnollisesti. Myös koulun järjestyssäännöissä mainitaan seuraavaa: Arvostan omaa työtäni tekemällä annetut tehtävät ajallaan, siististi ja mahdollisimman hyvin. Opettaja valvoo läksyjen tekemistä ja huolehtii siitä, että tekemättömät läksyt tulee tehtyä jälkikäteen. Opettaja tiedottaa omien oppilaidensa vanhemmille miten tehtävät suoritetaan jälkikäteen. OPPIKIRJAT Useat oppikirjat ovat monivuotisia. Kirjat kerätään oppilailta pois ja siksi kirjoihin ei saa tehdä tarpeettomia merkintöjä. Muutenkin kirjoja tulee pitää siististi. Kirjan tahallisen vahingoittamisen ja katoamisen oppilas joutuu korvaamaan. Oppikirjat täytyy muistaa ottaa koulusta lähtiessä. Siivoojat ja päiväkodin väki eivät ole velvollisia aukomaan ovia muuna aikana. SISÄKENGÄT Oppilaiden turvallisuuden ja viihtyisyyden takia oppilaalla tulee olla sisäkengät koulupäivän aikana. 11

12 VAATETUS JA VÄLINEET LIIKUNTATUNNILLA Ulkoliikuntaa varten tulee olla sään mukainen vaatetus ja asianmukaiset kengät. Sukset ja luistimet on jokaisen hankittava itse. Sisäliikuntaa varten tulee olla erilliset sisäliikuntavaatteet (esim. verkkarit/ shortsit ja t paita). Pallopeleihin suosittelemme sisäliikuntakenkiä. Sisäliikunnan jälkeen oppilaat peseytyvät koulun suihkutiloissa, joten heillä tulee olla mukanaan oma pyyhe. Kaikki liikuntavarusteet ja vaatteet on hyvä merkitä lapsen nimellä. KÄNNYKÄT JA MUUT OPPILAAN OMAT LAITTEET Kännykät pidetään äänettömällä tai suljettuna koulupäivän aikana. Niitä käytetään ainoastaan opettajan luvalla. Kännykät ovat koulussa oppilaan omalla vastuulla. Koulumatkat ovat myös osa koulupäivää. Linja-autossa ja taksissa matkustettaessa tulee muistaa kännykän kohtelias käyttö. 12

13 POISSAOLOT JA NIIDEN SEURANTA Koulussa oppilaan poissaolot merkitään syykoodilla WILMA-järjestelmään päivittäin. Luokanopettaja seuraa poissaolojen määrää ja syitä sekä on tarvittaessa yhteydessä huoltajaan. Huoltajilla on mahdollisuus seurata poissaoloja ja muita tuntimerkintöjä omilla tunnuksillaan Wilmassa. Luvattomista poissaoloista ilmoitamme aina huoltajille. POISSAOLOISTA ILMOITTAMINEN Jos oppilas on poissa koulusta sairauden tai muun syyn vuoksi, siitä tulee ilmoittaa koululle mahdollisimman pian, heti koulupäivän aamuna. Suositeltavin tapa ilmoittaa on soittaa koulun puhelimeen Taksikuljetuksessa olevan oppilaan poissaoloista on ilmoitettava myös taksinkuljettajalle. Etukäteen tiedossa olevalle poissaololle pitää hakea lupa opettajalta (1-2 päivää) tai rehtorilta (3- päivää). Oppilaan/vanhemman vastuulla on selvittää ja huolehtia poissaolon aikaisten tehtävien tekemisestä. OPPILAIDEN YLIMÄÄRÄISET LOMAT Siilinjärven kunnan peruskoulun työ ja lomapäivät ovat tässä tiedotteessa. Muina aikoina oma opettaja voi myöntää vapaata 1 2 päivää. Pidempiin lomiin tarvitaan rehtorin lupa. Lupakaavakkeen saa koululta tai nettisivuilta tai Loman edellytyksenä on, että oppilas ei jää pysyvästi jälkeen muista. Huoltajan vastuulla on huolehtia loman aikaisten tehtävien tekemisestä. 13

14 KOULUMATKAT Koulumatkat suoritetaan jalkaisin, pyörällä tai oppilaalle tehdyn kuljetussuunnitelman mukaisesti. Jos kuljetuksessa oleva oppilas lähtee koulusta omin kyydein, on siitä hyvä ilmoittaa opettajalle. Koulukyytiä odotellessa ei saa poistua koulun alueelta. Pyöräilijöiden on tieliikennelain 90 mukaan käytettävä pyöräilykypärää. Taksilla kulkevan oppilaan sairastuessa huoltajat ilmoittavat asiasta suoraan taksinkuljettajalle. Jos linjaauto on paljon myöhässä (15 min.), varsinkin talvipakkasilla, oppilaan on hyvä mennä takaisin kotiin. Vanhempien täytyy ilmoittaa koululle, jos lapsi jää kotiin. Huoltajia/koulusta hakijoita pyydetään odottamaan oppilaita parkkeeraamalla autonsa merkityille paikoille lämpökeskuksen eteen, että linja-autot pääsevät kääntymään pihassa. KOULUKULJETUS Koulukuljetuksen pelisäännöt oppilaalle (Opetushallitus, liikenne- ja viestintäministeriö, Suomen Taksiliitto ry, Linja-autoliitto ja Liikenneturva) Oppilaat ovat aikataulun mukaan odottamassa sovitussa turvallisessa paikassa. Autoa odotetaan tien reunassa tai pysäkillä. Autoon ei mennä eikä poistuta liikenteen puolelta. Autoon ei mennä rynnäten. Oppilaat menevät yhdessä sovituille paikoilleen. Reppuja ei jätetä turvavyötä käytettäessä selkään, vaan ne pidetään joko jaloissa, sylissä tai tavaratilassa. Oppilaat eivät riehu ja melua täydessäkään koulubussissa tai taksissa. Autosta poistutaan rauhallisesti eikä unohdeta reppuja tai vaatteita autoon. Oppilas ei poistuessaan autosta saa missään tapauksessa lähteä ylittämään tietä kouluauton edestä tai takaa, vaan odottaa, että kouluauto on lähtenyt. Pimeään aikaan oppilas käyttää heijastinta. Oppilas ilmoittaa, jos hän voi pahoin esim. kuumuuden, ahtauden, heikon ilmastoinnin tai muuten matkan rasittavuuden takia. Koulukuljetusopas kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta: 14

15 WILMA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖN VÄLINE Perinteisen kodin ja koulun yhteistyön lisäksi huoltajalla on nyt mahdollisuus seurata lapsensa koulunkäyntiä myös sähköisesti Wilma-järjestelmän huoltajaosion kautta. Samalla Wilma voi toimia myös yhtenä viestintäkanavana huoltajan ja opettajan välillä. Wilman huoltajatunnus perustuu huoltajan sähköpostiosoitteeseen, koulu ei voi jakaa huoltajille käyttövalmiita huoltajatunnuksia, vaan heille annetaan tiedote/ohje tunnusten tekemisestä. Ohje sisältää henkilökohtaisen avainkoodin, jonka avulla kukin huoltaja luo itse itselleen tunnukset Wilmaan. Wilman käyttöönottamiseksi tarvitaan internetselain, sähköpostiosoite sekä käyttäjä-tunnukset. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen ja saman tunnuksen alle voidaan liittää kaikki perheen peruskouluikäiset lapset, jotka käyvät koulua Siilinjärvellä. Wilmasta voi nähdä mm. seuraavia asioita: oppilaan opintosuoritukset, jotka koostuvat oppiaineiden ja kurssien arvosanoista poissaolot ja huomautukset oppilaan saama tuki ja pedagogiset asiakirjat (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) koulun opettajaluettelo. Poissaolot ja huomautukset näkyvät heti, kun ne on koulussa kirjattu järjestelmään. Huomautuksiin opettajat voivat kirjata esim. tekemättömät läksyt. Poissaolot pyritään pitämään ajan tasalla päivittäin. Wilman kautta voimme koulusta laittaa pikatiedotteita laajalle joukolle huoltajia. Wilman kautta myös huoltaja pystyy lähettämään viestejä lapsensa opettajalle. 15

16 OPPILASARVIOINTI Luokilla on sanallinen arviointi. Neljännellä luokalla on sanallisen ja numeroarvioinnin yhdistelmä. Numeroilla arvostellaan äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka, englanti, uskonto sekä ympäristö ja luonnontieto. Muut oppiaineet arvioidaan sanallisesti luokilla numeroarvostelu. Arviointikeskustelut käydään 1. ja 5. luokalla. Arviointikeskusteluun käytetään 20 min./ oppilas. Arviointikeskustelu korvaa väliarvioinnin ja siitä laaditaan arviointilomake. Arviointikeskustelut käydään marras tammikuun aikana. Muilla luokilla väliarviointi annetaan jouluna. Numeroarvostelu tapahtuu kunnallisessa opetussuunnitelmassa mainituilla arviointikriteereillä. Käyttäytyminen arvioidaan koululautakunnan hyväksymillä arviointikriteereillä. Käyttäytymisen arvioinnin perusteet lähetetään koteihin jouluarvioinnin yhteydessä. 16

17 TUKIOPETUS Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetuksella voidaan myös ehkäistä vaikeuksia ennakolta. Tukiopetusta tulee järjestää niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan suoriutumisen kannalta on tarpeen. Koulutyö tulee suunnitella siten, että jokaisella oppilaalla on tukiopetusta tarvitessaan mahdollisuus siihen osallistua. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten, sellaisten oppituntien aikana, joihin tuen tarve liittyy, tai oppituntien ulkopuolella. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja. Tukiopetusta on pyrittävä järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Heille annetaan tietoa tukiopetuksen toteuttamistavoista ja merkityksestä oppimiselle ja koulunkäynnille. KOULUNKÄYNNINOHJAAJA Koulunkäynninohjaajan työn tarkoituksena on oppilaan toimintakyvyn tukeminen erilaisissa toimintaympäristöissä. Tavoitteena on tukea ja avustaa oppilasta oppimisprosessin eri vaiheissa niin, että oppilaan omatoimisuus ja itsenäisyys korostuvat. Avustamistyön keskeisiä toimintoja ovat kasvun tukeminen, avustaminen sekä oppimistilanteissa ohjaaminen. 17

18 OPPILASHUOLTORYHMÄ Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollon avulla pyritään ehkäisemään ja tunnistamaan oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia sekä muita ongelmia riittävän ajoissa sekä puuttumaan niihin. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää työyhteisön hyvinvointia. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville, ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Koulussa tehtävästä oppilashuoltotyöstä vastaa rehtori apunaan koulun oppilashuoltoryhmä. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu rehtorin johdolla vähintään kerran kuukaudessa. Siihen kuuluvat rehtori, erityisopettaja(t), terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä sekä käsiteltävän asian mukaan oppilasta opettava opettaja / luokanopettaja / luokanvalvoja, opinto-ohjaaja, koulupsykologi ja koululääkäri. Kunkin koulun oppilashuoltoryhmän yhteystiedot ilmoitetaan lukuvuosittain koulun tiedotteessa. Oppilashuoltoryhmän tavoitteena on ennaltaehkäistä ongelmia sekä niiden ilmetessä puuttua niihin mahdollisimman varhain. Oppilashuoltoryhmässä suunnitellaan tarvittavat tukitoimet ja etenemisstrategiat sekä osittain niiden toteutus ja seuranta ongelmatilanteissa, jotka voivat olla oppilaan oppimiseen, käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin tai tunne-elämään liittyviä. Oppilashuoltoryhmä tiedottaa toiminnan periaatteista koulun muulle henkilökunnalle sekä oppilaiden huoltajille. Ryhmään otetaan yhteyttä silloin, kun opettaja tai huoltaja on huolissaan oppilaan tilanteesta ja lisätukea tarvitaan tai kun joku oppilashuoltoryhmän jäsenistä näkee tarvetta oppilaan asioiden käsittelyyn. Siltä osin kuin se on oppilaan koulunkäynnin kannalta oleellista, myös oppilasta opettaville opettajille tiedotetaan oppilashuoltoryhmän suunnitelmista tai toimenpiteistä ko. oppilaan asioissa. Varsinainen tukitoimien suunnittelu ja toteutus tehdään oppilaan huoltajien kanssa yhteistyössä mahdollisuuksien mukaan. 18

19 ERITYISOPETUS Erityisopetusta annetaan sellaiselle oppilaalle, jolla on lieviä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia ja joka tarvitsee opetuksen yhteydessä erityistä tukea oppimisen edellytysten parantamiseksi. Erityisopetuksen painopiste on äidinkielen ja matematiikan opetuksessa, mutta muissakin aineissa erityisopetusta voidaan antaa. Erityisopetus koulussamme on luokatonta ja osa-aikaista. Oppilaat valikoituvat erityisopetukseen luokanopettajan suosituksesta, koulupsykologin lausunnon perusteella tai erityisopettajan ja oppilashuoltoryhmän suosituksella. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa yksilöllisesti, pienryhmissä tai samanaikaisopetuksena luokassa. Puheopetus on yksilöopetusta. Lukuvuoden aikana oppilaat saattavat vaihtua tai sama oppilas voi tarvita erityisopetuksen tuen läpi lukuvuoden. Erityisopetus toteutetaan pääsääntöisesti oppituntien aikana, eikä siitä tarvitse erikseen ilmoittaa huoltajille. Vanhempien suostumuksella erityisopetusta voidaan antaa myös oppituntien ulkopuolella, joko ennen koulun alkua tai heti koulupäivän jälkeen. Erityisopetus on koulun tukitoimi, joka sisältyy kolmivaiheisen tuen järjestelmään: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Kaikissa tuen vaiheissa voidaan osa-aikaista erityisopetusta antaa yhtenä tukimuotona. YLEINEN tuki on osa kaikkea kasvatusta, opetusta ja ohjausta, esim. kodin ja koulun välinen yhteistyö ja tukiopetus sekä avustajapalvelut. Mikäli tuen tarve oppilaalla kasvaa, siirrytään TEHOSTETTUUN tukeen. Tehostettu tuki on yksilöllistä ja jatkuvampaa oppilaan oppimisen tukemista. Tehostetun tuen piirissä laaditaan oppilaalle kirjallinen oppimissuunnitelma, jonka mukaisesti tukea annetaan. Tehostettua tukea voivat olla esim. joustavat järjestelyt luokassa ja apuvälineet. ERITYINEN tuki on niitä oppilaita varten, jotka tarvitsevat laajaa ja pitkäaikaista tukea oppimiseensa. Erityiseen tukeen siirrytään vasta kun todetaan, ettei tehostettu tuki riitä. Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) laaditaan erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle aina ja tämän asiakirjan mukaisesti opetus ja tuki koulussa järjestetään. Erityistä tukea ovat esim. oppilashuollon tuki, viikottainen/päivittäinen yhteydenpito kotiin ja eriyttäminen. Päätöksen erityiseen tukeen siirtämisestä tekee sivistystoimenjohtaja. Erityisopettaja Sanna Koistinen työskentelee koulullamme kahtena päivänä viikossa. Lisäksi erityisopetusta antaa Irma Juvonen.Erityisopettaja Sannan tavoittaa numerosta tai sähköpostin välityksellä: 19

20 KOULUKURAATTORI OPPILAAN JA PERHEEN TUKENA Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä Siilinjärven kunnan oppilashuollonohjaajien nimike muuttui koulukuraattoriksi Tehtäviini kuuluu oppilaiden tukeminen ja ohjaaminen koulunkäynnissä. Haluan varmistaa, että jokaisen oppilaan koulunkäynti etenee oppilaalle parhaalla mahdollisella tavalla hänen omien edellytystensä ja lapsen edun mukaisesti. Olen tukemassa oppilaita koko alakoulun ajan ollen läsnä koulun arjessa. Tarjoamani tuki on mm. keskustelua oppilaan tai oppilaiden kanssa, neuvontaa, luokkatyötä, monialaiseen oppilashuoltotyöhön osallistumista, yhteistyötä vanhempien ja opettajien kanssa sekä erilaisten tukimuotojen kartoittamista ja tarvittaessa tukipalveluihin ohjaamista. Ensisijaisesti oppilaan tukeminen on mahdollista vain yhteistyössä Teidän vanhempien kanssa, sillä Te vanhempina tunnette lapsenne parhaiten. Koulun arjessa on monia iloja, mutta matkan varrella voi ilmetä myös erilaisia kompastuskiviä. Sekä vanhemmat että koulun henkilöstö tekevät yhdessä parhaansa tukeakseen oppilasta ja pyrkivät havaitsemaan huolta aiheuttavat asiat varhaisessa vaiheessa. Kompastuskivinä voivat olla mm. pulmat kaveritai perhesuhteissa, yksinäisyys, kiusaaminen, vaikeudet koulunkäynnissä, haastava käyttäytyminen, oppimisvaikeudet, surut, pelot, väsymys ja erilaiset muutokset lapsen elämässä. Ratkaisuja pulmatilanteisiin etsitään yhdessä lapsen, Teidän vanhempien ja koulun muiden aikuisten kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä myös alueen muiden toimijoiden kanssa. Oppilas voi itse ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos oppilas haluaa jutella mieltä painavista asioista jonkun aikuisen kanssa. Myös koulun henkilökunta voi olla yhteydessä koulukuraattoriin oppilaan asioissa. Huoltajana voitte ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos Teillä on huoli lapsestanne, ettekä oikein tiedä, miten asiassa voisi edetä tai kehen voisi olla yhteydessä. Koulukuraattorin toiminta on luottamuksellista. Jos jokin asia vanhempana epäilyttää tai askarruttaa, älkää epäröikö kysyä. Olen oppilaita ja heidän vanhempiaan varten. Olen Pöljän koululla kerran viikossa, yleensä maanantaisin ja tarvittaessa sopimuksen mukaan. Muina päivinä olen Kasurilan, Toivalan, Vuorelan ja Kehvon kouluilla. Oikein mukavaa lukuvuotta! Ystävällisin terveisin vs. koulukuraattori Tanja Roivainen p

21 KOULUTERVEYDENHUOLTO Kouluterveydenhuolto on terveyskeskuksen järjestämää toimintaa ja se on luonteeltaan ennaltaehkäisevää. Tavoitteena on oppilaan terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Paras tulos saavutetaan terveydenhoitajan, lääkärin, psykologin, erityisopettajan, opettajan, oppilaan ja huoltajien yhteistyöllä. Terveystarkastus / terveystapaaminen järjestetään vähintään kerran lukuvuodessa. Tapaamisessa keskustellaan terveystottumuksista, kaverisuhteista, kouluselviytymisestä, kehitysasioista, perheeseen liittyvistä asioista jne. Terveystarkastuksessa tehdään ns. seulontatutkimukset: Lukuvuosi esik. 1lk 2lk 3lk 4lk 5lk 6lk 2015 pituus ja paino X X X X X X X ryhti X X X näkö X tarv. tarv. kuulo X verenpaine X X Hemoglobiini X tarv. lääkärintarkastus X X Laajat terveystarkastukset ovat 1. ja 5.lk:lla, jolloin lapsilla on terveydenhoitajan tarkastuksen lisäksi koululääkärin tarkastus. Lääkärintarkastuksiin kutsutaan vanhemmat mukaan. Koululääkärinämme toimii Anne Vola. Myös muihin tarkastuksiin vanhemmat ovat tervetulleita mukaan halutessaan. TERVEYDENHOITAJA PAIKALLA PÖLJÄN KOULULLA TIISTAISIN! Tervettä ja turvallista lukuvuotta! Ystävällisin terveisin Terveydenhoitaja Linda Kuivanen p MUUT TERVEYDENHUOLLON YHTEYSTIEDOT Fysioterapeutti Koululääkäri , tai puhelinaika on ma - pe klo 8-9 ajanvaraus terveydenhoitajan kautta 21

22 KOULULAISTEN HAMMASHUOLTO Siilinjärven hammashoitolassa toteutetaan yksilöllistä tarkastus/huolto aikataulua kaikkien asiakkaiden hammashoidossa. Kiireellisissä tapauksissa ottakaa suoraan yhteys Siilinjärven kunnan hammashoitolaan. Hammastarkastukseen kutsutaan kaikki oppilaat iän perusteella. Ikäryhmät ovat 7-, 9-, 12-, 15- ja 18 -vuotiaat. Oppilaille laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, jonka perusteella hänet kutsutaan hammaslääkäriin. Kyydin tarkastuksiin ja hammashuoltoon järjestävät huoltajat. Hammashoitola ( ) KOULULAISVAKUUTUS Siilinjärven kunta on vakuuttanut kaikki peruskoulun oppilaat vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella. Vakuutus on voimassa varsinaisella kouluajalla oppitunneilla, välitunneilla ja koulun järjestämissä urheilu- ym. tapahtumissa. Vakuutus kattaa myös koulumatkat suorinta tietä kodin ja koulun välillä sekä opetussuunnitelman mukaiset retket ja leirikoulut. Tapaturmien sattuessa hoitotie on terveydenhoitaja(jos on koululla) terveyskeskus KYS. Terveyskeskuksessa/sairaalassa on ilmoittautumisen yhteydessä aina kerrottava, että kyseessä on koulutapaturma. Vakuutuksesta korvataan tarpeellinen lääkärinhoito ja kohtuulliset matkakulut. Jokaisesta koulutapaturmasta täytetään koululla tapaturmailmoitus, joka lähetetään huoltajalle tiedoksi. 22

23 TIETOA KOULURUOKAILUSTA Pöljän koululle, päiväkodille ja iltapäiväkerholaisille (välipalat) ateriat toimitetaan Ahmon koulun keittiöltä. Ruokapalveluista vastaa Pöljän koulun keittiöllä ravitsemistyöntekijä Arja Korkalainen. Kouluruokailu on olennainen osa opetus- ja kasvatustehtävää. Riittävä, terveellinen ja maukas kouluruoka kiireettömästi nautittuna on enemmän kuin pelkkää ravintoa - se on nautinto, joka lisää koulussa viihtyvyyttä. Koululounas kattaa yhden kolmanneksen päivän energian ja ravintoaineiden tarpeesta. Kouluruuan tulee sisältää mm. kasviksia, marjoja tai hedelmiä, runsaskuituista leipää, vähärasvaisia liha- ja maitotaloustuotteita, kasvisrasvalevitettä sekä vettä janojuomaksi. Raaka-ainevalinnoissa ja hankinnoissa meille on tärkeää kotimaiset ja lähialueen tuotteet. Perunat ja sipulit tulevat Siilinjärveltä, marjat lähialueelta. Leipätoimittajiamme ovat Pieksämäeltä Moilas Oy ja Kiurun Leipomo Oy. Noudatamme kouluruokailussa kuuden viikon kiertävää ruokalistaa. Ruokalistat löytyvät Siilinjärven kunnan nettisivuilta. Punaisena lankana ruokalista- ja ateriasuunnittelussa on, että ruuat ovat mieleisiä ja ne maistuvat, unohtamatta kuitenkaan ravintosuosituksia ja kustannuksia. Ruokakyselyillä seuraamme ruokailijoiden tyytyväisyyttä. Tasapainoinen kouluaterian malli kootaan nähtäväksi lautasmalliannoksena vähintään kerran viikossa. Erityisruokavaliota tarvitsevat ruokailijat saavat oman aterian terveydenhoitajan tai lääkärin kirjallisen lausunnon perusteella ja ohjeiden mukaisesti. Ruokapalveluhenkilöstön työtä helpottaisi, jos yksilöllistä erikoisruokavaliota (mm. keliakia, maidoton, moniallerginen) tarvitseva ruokailija ilmoittaisi poissaolonsa keittiölle ennakoivasti, näin vältymme turhalta aterian valmistukselta. Lukuvuoden aikana järjestämme joitakin teemapäiviä sekä joulun ja pääsiäisen aikaan tarjoamme juhla-aterian. Toivomme, että ruoka maistuu ja ruokailutilaisuus olisi virkistävä, viihtyisä ja mukava hetki ruokailijoille. Hyvää alkanutta lukuvuotta kaikille! Ruokailuun liittyvissä asioissa voitte ottaa yhteyttä Pöljän koulun keittiön ravitsemistyöntekijä Arja Korkalaiseen p , Ahmon koulun ruokapalveluesimies Liisa Laakkoseen p Pirkko Markkanen ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja p

24 ILTAPÄIVÄKERHO IPANAPA Toiminnan luonne - Siilinjärven kunnan tarjoama palvelu 1-2 luokkalaisille - Pöljän koulun tiloissa koulupäivän jälkeen klo Välipala Tavoitteet - turvallinen iltapäivä pienelle koululaiselle - vanhempien työelämän ja perhe-elämän yhdistämisen helpottaminen Työntekijät - koulunkäynninohjaajat Kerholaisten määrä - kirjoilla n. 28 kerholaista, kerholaisten päivittäinen määrä vaihtelee Toiminta - ulkoilu, leikki, pelit, puuhastelu, sosiaalisuus; ei-koulumaista toimintaa - ohjattu läksyjen teko - säännöt ja arvot samat kuin koulussakin, pieniä poikkeuksia käytänteissä Vanhemmille - yhteydenpito puhelimen (sähköpostin) kautta - kerholaisen läsnäolopäivien ilmoittaminen etukäteen - allergiat, yliherkkyydet - vanhempien puhelinnumerot - varavaatteita reppuun, nimikoituna Maksut - maksu peritään kuukausittain läsnäolopäivien mukaan seuraavasti yli 11 kerhopäivää / kk 80,00 (sisaralennus 20,00 ) 6 11 kerhopäivää / kk 55, kerhopäivää / kk 40,00 Vastuut ja vakuutukset - kerholaiset on vakuutettu koulun tapaturmavakuutuksen piirissä - vastuu kerholaisen tulemisesta kerhoon ja sieltä lähtemisestä on vanhemmilla, siksi ilmoittaminen kerhoon kerhopäivistä ja ajoista on erityisen tärkeää Yhteystiedot puhelin: (jos ei vastaa, jätä soittopyyntö / tekstari) 24

25 KIVA KOULU -HANKE Koulumme on mukana valtakunnallisessa KiVa Koulu -hankkeessa. KiValyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava. KiVa Koulu on Turun yliopistossa kehitetty toimenpideohjelma koulukiusaamisen vähentämiseksi. Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista sekä minimoida kiusaamisen seurauksia. KiVa Koulu -ohjelman on todettu vähentävän koulukiusaamista ja lisäävän kouluhyvinvointia. KiVa Koulu näkyy koulun arjessa monin tavoin. KiVa-oppitunteja pidetään luokilla 1. ja 4. Tunneilla käsitellään kiusaamiseen liittyviä teemoja keskusteluin ja harjoituksin. Oppitunteja täydentää kiusaamisen vastainen tietokonepeli, jossa oppilaat seikkailevat virtuaalisessa koulussa pyrkien auttamaan kiusattuja tovereitaan. Näiden harjoitusten avulla opitaan tunnistamaan, mikä on kiusaamista ja opetellaan keinoja vastustaa sitä. Koulussamme toimii KiVa-tiimi, joka selvittää yhteistyössä luokanopettajien kanssa esiin tulevia kiusaamistapauksia. Koulumme KiVa -tiimiin kuuluvat Jaana Kähkönen (koulunkäynnin ohjaaja), Sanna Aamuvuori (englannin opettaja) ja Tarja Ylönen (luokanopettaja). Koulun henkilökunta on saanut perehdytyksen KiVa Koulu -ohjelman toteuttamiseen ja kiusaamistapausten selvittämiseen. Jos epäilet sinun lastasi kiusattavan tai sinulla on syytä uskoa hänen kiusaavan toisia, ota rohkeasti yhteyttä kouluun, jotta asiaan voidaan puuttua mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Keskustele lapsesi kanssa asiasta, vaikka hän ei olisi kiusattu tai kiusaisi muita. On tärkeä miettiä yhdessä lapsen kanssa, miten kannattaa toimia, jos havaitsee kiusaamista omassa koulussa. KiVa Koulu -ohjelmaan kuuluva Vanhempien opas on luettavissa nettisivuilla ( Valitse yläpalkista Vanhemmat ). 25

26 LIIKKUVA KOULU-HANKE PÖLJÄN KOULULLA Pöljän koulu on tänä lukuvuonna muiden Siilinjärven koulujen tavoin mukana Liikkuva Koulu-hankkeessa. Liikkuva koulu -hankkeen tavoitteena on parantaa kouluikäisten fyysistä aktiivisuutta, vakiinnuttaa kaikkiin peruskouluihin kouluikäisten liikuntasuositukset sekä saada hankkeen aikana tutkittua tietoa lasten ja nuorten toimintakyvystä. Koulun liikunnalla tarkoitetaan kaikkea sitä fyysistä aktiivisuutta, joka sisältyy koulupäivään tai sen välittömään yhteyteen ei ainoastaan liikuntaa oppiaineena. Hanketta ovat rahoittamassa ELY-keskus ja Siilinjärven kunta. Hankkeen avulla koululle hankitaan lisää liikuntavälineitä, jotka kannustavat lapsia liikkumaan välitunneilla sekä liikuntatunneilla. Myös koulun pihaa kehitetään edelleen liikkumiseen kannustavaksi. Näiden toimien lisäksi koululla pyritään järjestämään erilaisia oppilaiden liikkumista lisääviä tapahtumia. Ohjelman avulla oppilaiden kouluviihtyvyys kasvaa ja oppilaat jaksavat paremmin koulutyön haasteet. Tavoitteena on oppilaiden kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyneen liikkumisen ansiosta. Liikkuva koulu-hankkeen koulukoordinaattoreina Pöljän koululla toimivat Erkko-Juhani Mäkelä ja Janne Mönkkönen. 26

TESJOEN KOULU SYYSTIEDOTE

TESJOEN KOULU SYYSTIEDOTE TESJOEN KOULU 2016 2017 SYYSTIEDOTE YHTEYSTIEDOT Tesjoen koulu Tavastantie 10 07955 Tesjoki tesjoen.koulu@loviisa.fi Puh. 044-0555 993 (klo 8-15 arkipäivinä) Koulunjohtaja 044-5577 240 (klo 8-17 arkipäivinä)

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Kuparivuoren koulu. 1. Oppilaat. Noin 300. Keskikokoinen koulu. 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää

Kuparivuoren koulu. 1. Oppilaat. Noin 300. Keskikokoinen koulu. 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää Kuparivuoren koulu 1. Oppilaat Noin 300. Keskikokoinen koulu 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää Oppilaat tulevat pääasiassa keskustan ja Luonnonmaan alueelta, kieliluokilla ja

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista

Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista Yhteinen suunnitelma varmistaa toimintatapojen laillisuuden ja yhdenmukaisuuden sekä

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

EURAN KUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

EURAN KUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT EURAN KUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1.8.2017 2 1. KOULUN NIMI: Euran Kirkonkylän koulu 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Koulun järjestyssääntöjen

Lisätiedot

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Koulurauhaasiakirja Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Seuraavassa lain täsmennyksiä 1.1.14 alk. 35 a Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Nopolan koulun koulukuljetusopas

Nopolan koulun koulukuljetusopas Nopolan koulun koulukuljetusopas 2017-2018 Kyyjärvellä lukuvuonna 2017 2018 kuljetusoppilaita esikoulusta peruskoulun päättäviin on yhteensä noin 63. Tämä opas on laadittu sen vuoksi, että jokaisella oppilaalla

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet on määritetty perusopetuslaissa (628/1998)

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet on määritetty perusopetuslaissa (628/1998) Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet on määritetty perusopetuslaissa (628/1998) Siksi, että... - oppilas oppisi mahdollisimman paljon - oppivelvollisuus täyttyisi ja oppilas saisi hyvät mahdollisuudet jatko-opintoihin

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA

TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA KIRKONKYLÄN KOULUN TIEDOTE LUKUVUODELLE 2017-2018 TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA 2017-2018 KOULUN TYÖAIKA alkaa päättyy Syyslukukausi ti 15.8.2017 pe 22.12.2017 Kevätlukukausi

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Koulutulokkaiden huoltajien tiedotustilaisuus

Koulutulokkaiden huoltajien tiedotustilaisuus Koulutulokkaiden huoltajien tiedotustilaisuus 25.4.2018 Kaukajärven koulu 2018-2019 32 perusopetusryhmää (13 ak, 19 yk) 4 alueellisen erityisopetuksen pienryhmää 2 laaja-alaisten oppimisvaikeuksien erityisopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE LV KIRKONKYLÄN KOULU

LUKUVUOSITIEDOTE LV KIRKONKYLÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE LV. 2018-2019 KIRKONKYLÄN KOULU TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA 2018-2019 KOULUN TYÖAIKA alkaa päättyy Syyslukukausi to 9.8.2018 pe 21.12.2018 Kevätlukukausi

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Tervetuloa kouluun. Tervetuloa kouluun

Tervetuloa kouluun. Tervetuloa kouluun Tervetuloa kouluun 2018 2019 Tervetuloa kouluun Opas uusille oppilaille ja Lukuvuosi heidän huoltajilleen 2016-2017 ASKOLAN KUNTA Askolan kunta Sivistystoimi Sivistystoimi Tärkeitä päivämääriä Kouluun

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45.

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. Yhteisen aloituksen jälkeen vanhemmilla on mahdollista tavata koulun opettajia eri luokissa. LUKUVUOSITIEDOTE

Lisätiedot

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola Lukuvuositiedote 2014-2015 HENKILÖKUNTA opettajat: 1a 1b 2.lk 3a 3b 4.lk 4.-5.lk 5.lk 6.lk pienluokka laaja-alainen eo: rehtori Päivi Lipsanen Jenni Nieminen Jaana Kukkonen Anu Terho Noora Vesterinen Laura

Lisätiedot

klo Jokivarren koulu Antti Ketonen, perusopetuksen rehtori

klo Jokivarren koulu Antti Ketonen, perusopetuksen rehtori 22.8.2018 klo 17.30 Jokivarren koulu Antti Ketonen, perusopetuksen rehtori Jokivarren koulu Yhtenäinen peruskoulu ykkösestä ysiin Hiukan alle 600 oppilasta 50 opettajaa, 25 koulunkäyntiavustajaa Toimistosihteeri

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu.

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu. Koulu Hyrylän yläaste Hyökkälän koulu Jokelan yläaste Kellokosken koulu Kirkonkylän koulu Klemetskogin koulu Kolsan koulu Lepolan koulu Mikkolan koulu Nahkelan koulu Paijalan koulu Pertun koulu Riihikallion

Lisätiedot

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON OSA-ALUEET YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO yhteisöllistä, ensisijaisesti ehkäisevää työtä YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO yksilöllistä tukea monialaista

Lisätiedot

Yhteisiä asioita

Yhteisiä asioita Yhteisiä asioita 3.9.2014 Koulun järjestyssäännöt ja muut yhteiset sopimukset (mm. ruokailu, liikuntakäytänteet, mobiililaitteiden käyttö) Pihan yhteiskäyttö ja pihasta huolehtiminen Liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Opas on tarkoitus ottaa käyttöön lukuvuoden alusta. Sen menettelytapoihin perehdytään kouluissa jo kuluvan kevään aikana.

Opas on tarkoitus ottaa käyttöön lukuvuoden alusta. Sen menettelytapoihin perehdytään kouluissa jo kuluvan kevään aikana. Lasten ja nuorten lautakunta 25 04.04.2017 Lasten ja nuorten lautakunta 32 30.05.2017 PERUSOPETUKSEN YHTEISET TYÖRAUHAAN LIITTYVÄT TOIMINTAMALLIT/JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lasten ja nuorten lautakunta 04.04.2017

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lukuvuosi 2017-2018 Oppilaan velvollisuudet Perusopetuslain 35 :n mukaan "Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen jokaisena koulupäivänä. Oppilaan on suoritettava

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta.

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta. JYVÄSKYLÄN STEINERKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUOKAT 1-8 Tehtävä ja tavoitteet Järjestyssäännöt ovat koulun opetussuunnitelmaa täydentäviä käytännön toimintaohjeita, joilla pyritään takaamaan kaikkien turvallisuus,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Syksy saapuu hiljalleen, siirtää kesän eiliseen..

Syksy saapuu hiljalleen, siirtää kesän eiliseen.. Syystervehdys! Syksy saapuu hiljalleen, siirtää kesän eiliseen.. No niin on uusi lukuvuosi taas lähtenyt liikkeelle. Uudet oppilaat ja ohjaajat ovat kotiutuneet kouluumme. Oppilaita on nyt 22, joten hieman

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

KAKE Kasvatuskeskustelu Nilakan yhtenäiskoulussa

KAKE Kasvatuskeskustelu Nilakan yhtenäiskoulussa KAKE Kasvatuskeskustelu Nilakan yhtenäiskoulussa Peda palaveri 13.1.2015 OHR suppea 19.1.15 Oppilaskunnan käsittely Huoltajien näkemyksiä??? OHR laaja 16.2.15 Mitä oppilas ajattelee? 35 a (30.12.2013/1267)

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Tervetuloa Pukinmäenkaaren peruskouluun!

Tervetuloa Pukinmäenkaaren peruskouluun! Tervetuloa Pukinmäenkaaren peruskouluun! Leena Hiillos Rehtori 16.5.2017 Koulutulokkaiden opettajat E-1 H Anne Siljander 1 A Laura Semi (Immolantien talo) 1 B Lassi Heikkinen 1 C Johanna Aaltonen 1 D Teppo

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi

TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Lukuvuosi TURUN LYSEON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lukuvuosi 2016-2017 Oppilaan velvollisuudet Perusopetuslain 35 :n mukaan "Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen jokaisena koulupäivänä. Oppilaan on suoritettava

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa KOLMIPORTAINEN TUKI esi- ja perusopetuksessa YLEINEN TUKI * kaikille suunnattu, tilapäinen tuki * arviointi tapahtuu yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan * oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Myllärin koulu

Myllärin koulu Myllärin koulu 2017-2018 Syystervehdys! Niin on koulunkäynti aloitettu ja iloisin mielin kiidämme jo kohti Joulua. Voi miksi tämä aika menee niin nopeasti, vai olenko minä hidastunut. Kiireen keskellä

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

Rantasalon peruskoulu syystiedote

Rantasalon peruskoulu syystiedote Rantasalon peruskoulu 2018-2019 syystiedote Reksi! LUKUKAUDEN ALUKSI Ruudullasi tai kädessäsi on uudenmuotoinen syystiedote. Tarkoituksena on tarjota tarpeellisia tietoja koulunkäynnistä helposti jaettavassa

Lisätiedot

Koulutulokkaiden vanhempainaamu. Tiistai klo

Koulutulokkaiden vanhempainaamu. Tiistai klo Koulutulokkaiden vanhempainaamu Tiistai 15.5.2018 klo 8.30-10 TERVETULOA! WELCOME! Kilonpuisto - meidän koulumme Perustettu 2003 Yhtenäinen peruskoulu; esikoulu, alakoulu, yläkoulu 683 oppilasta 36 luokkaa

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Oppilashuolto Huittisissa Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena 1.11.2017 Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Tuen ja oppilashuollon selvitystyö Huittisissa käynnistettiin keväällä

Lisätiedot

HINNERJOEN KOULUN TOIMINTAKULTTUURI

HINNERJOEN KOULUN TOIMINTAKULTTUURI HINNERJOEN KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Päivitetty 3.10.2016 KOULUN HENKILÖKUNTA 1-2lk:n luokanopettaja, rehtori Johanna Rinteelä 044-4224601 3-4lk:n luokanopettaja Johanna Lassila (31.12.2016 saakka) ja Kati

Lisätiedot

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 Perusopetusta sääteleviä lakeja ja muita säännöksiä: - Perusopetuslaki 628/1998, muutettu useita kertoja - Perusopetusasetus

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuki LAPE kutsuseminaari 19.9.2018 19.9.2018 1 Tuen tarpeen jatkuva arviointi Tuen tarpeen arviointi aina tuen tarpeen muuttuessa ja perusopetuslain mukaan toisen vuosiluokan

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 2017 2018 Järjestyssääntöjen tarkoitus on 1) turvata koulutyön sujuminen rauhallisesti 2) taata kouluyhteisön jäsenille viihtyisä ja turvallinen työympäristö 3) opettaa vastuullisuuteen

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma on lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä

Lisätiedot

1.) Kouluun tulee saapua ajoissa. Sisälle saa tulla vasta kellon soitua. Poikkeuksista sisätiloihin tulemisesta ilmoitetaan erikseen.

1.) Kouluun tulee saapua ajoissa. Sisälle saa tulla vasta kellon soitua. Poikkeuksista sisätiloihin tulemisesta ilmoitetaan erikseen. HAAPAVEDEN ALAKOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1.) Kouluun tulee saapua ajoissa. Sisälle saa tulla vasta kellon soitua. Poikkeuksista sisätiloihin tulemisesta ilmoitetaan erikseen. 2.) Oppilaan tulee suorittaa

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Sateenkaaren erityiskoulun JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Sateenkaaren erityiskoulun JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sateenkaaren erityiskoulun JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntö 1 (4) Sisällysluettelo 1 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen... 2 2 Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet... 2 Oppilaiden yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma 1 Malvaan koulu Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma Malvaan nykyinen koulu on rakennettu v. 1956. Alkava lukuvuosi on 55. koulumme historiassa. Malvaan koulu on kaksiopettajainen perusopetuksen alakoulu.

Lisätiedot