Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015."

Transkriptio

1 Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta ja toimintatavoista. Uudessa Syystiedotteessa on kerrottu myös uuden OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAIN mukanaan tuomista käytänteiden muutoksista. Myös lakiuudistuksista, jotka muuttavat koulun KURINPITO- JA RANGAISTUSKÄYTÄNTEITÄ. Toivon, että perehdyt tiedotteeseen huolella. Pöljän koulussa, niin kuin kaikissa muissakin Siilinjärven perusasteen kouluissa on tämän lukuvuoden painopistealueena VUONNA 2016 VOIMAAN ASTUVA UUSI OPETUSSUUNNITELMA ja sen yleisiin osiin perehtyminen. Lisäksi tänä lukuvuonna on tavoitteenamme ottaa entistä tehokkaammin käyttöön uutta älytekniikkaa, jota luokkiimme on kesän aikana asennettu. Älytekniikka ja uudet tablettitietokoneet mahdollistavat sähköisten oppimateriaalien käyttöön oton ja opetuksen siirtymisen entistä enemmän irti perinteisestä kirjatyöskentelystä. Uusi älytekniikka on mahdollistanut Pöljän koulun mukaan lähdön HANKKEESEEN, jolla alkava A2-saksa opiskellaan ETÄOPISKELUNA yhdessä Hamulan koulun kanssa. Opetus tapahtuu vuorokertoina joko täältä Pöljältä, Hamulan oppilaiden ollessa etäyhteyden päässä tai toisin päin. Tämä kokeiluhanke mahdollistaa pienemmänkin oppilasryhmän valitsemaan vapaa-ehtoisen kielen opiskelun neljänneltä luokalta lähtien, jos omalta koululta ei 12 oppilaan ryhmää muutoin muodostuisi. Muut lukuvuodet tavoitteet sivuavat perinteisiä teemoja, kuten OPISKELUTAITOJA, KOHTELIASTA KÄYTÖSTÄ, TURVALLISTA, TERVEELLISTÄ JA TOIMIVAA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ SEKÄ OPPILAIDEN OSALLISUUDEN JA OSALLISTUMISEN, kuten ESIINTYMISTAITOJEN JA YLEISÖTAITOJEN harjaannuttamista. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on yksi tärkeimmistä asioista koulutyön onnistumisen kannalta. Ilman kodin tukea, on kasvatustyön tekeminen koulun näkökulmasta vaikeaa. Toivonkin tälle lukuvuodelle avointa ja aktiivista yhteistyötä kodin ja koulun välille -oppilaiden parhaaksi. Tervetuloa perjantaina KODIN JA KOULUN PÄIVÄNÄ seuraamaan oppilaanne koulupäivää avoimien ovien merkeissä. Irma Juvonen Pöljän koulun rehtori ps. Lauantai on oppilailla koulupäivä. Pidämme Kuuslahden ja Kehvon koulujen kanssa yhteisen YLEISURHEILUTAPAHTUMAN Ahmon urheilukentällä. Tervetuloa kannustamaan oman koulun oppilaita mielettömiin urheilusuorituksiin 1

2 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHTOKUNNAN JÄSENET... 5 KOULUN TAVOITTEET LUKUVUODELLE OPPILAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET... 7 PÖLJÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT... 7 PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA... 9 LÄKSYT OPPIKIRJAT SISÄKENGÄT VAATETUS JA VÄLINEET LIIKUNTATUNNILLA KÄNNYKÄT JA MUUT OPPILAAN OMAT LAITTEET POISSAOLOT JA NIIDEN SEURANTA POISSAOLOISTA ILMOITTAMINEN OPPILAIDEN YLIMÄÄRÄISET LOMAT KOULUMATKAT KOULUKULJETUS WILMA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖN VÄLINE OPPILASARVIOINTI TUKIOPETUS KOULUNKÄYNNINOHJAAJA OPPILASHUOLTORYHMÄ ERITYISOPETUS

3 KOULUKURAATTORI OPPILAAN JA PERHEEN TUKENA KOULUTERVEYDENHUOLTO KOULULAISTEN HAMMASHUOLTO KOULULAISVAKUUTUS TIETOA KOULURUOKAILUSTA ILTAPÄIVÄKERHO IPANAPA KIVA KOULU -HANKE LIIKKUVA KOULU-HANKE PÖLJÄN KOULULLA SEURAKUNNAN TILAISUUDET VANHEMPAINYHDISTYS

4 Pöljän koulun yhteystiedot lukuvuonna Pöljän koulu Viitonen Pöljä Koulu: Rehtori Irma Juvonen Henkilökunta Opettajainhuone Keittiö Arja Korkalainen Terveydenhoitaja Linda Kuivanen Laitosmies Jukka Miettinen Yhteydenottoihin paras aika on välituntien aikana. Torstaiaamuisin on henkilökunnan kokous klo , tänä aikana toivomme, että puheluita ei tulisi. Opettajat 1.lk Tarja Piiroinen 1 2 lk Sari Korhonen 2.lk Saija Hoffrén Rinskoi 3.lk Erkko Juhani Mäkelä 4A lk Jonna Korkalainen 4B lk Auli Mikkonen, apulaisrehtori 5.lk Tarja Ylönen 6A lk Janne Mönkkönen 6B lk Irma Juvonen engl. Sanna Aamuvuori erityisop. Sanna Koistinen kuraattori Tanja Roivainen Koulunkäynninohjaajat Siivous Meri Asikainen (opiskelija) Jaana Kähkönen Paula Monto Päivi Ruuskanen (IP) Elise Räsänen (IP) Minna Tuovinen Eija Huovinen 4

5 KOULUN TYÖAJAT JA LOMAT Koulu alkaa päivittäin klo 8.25 tai Torstaiaamuisin on henkilökunnan kokous klo Palaverin aikana emme toivo yhteydenottoja puhelimitse. Muina päivinä voi soittaa jo klo 8.00 alkaen. Koulun puhelimeen EI TEKSIVIESTEJÄ. Välitunnit: (luokat 3, 4A, 4B, 5 ja 6) (luokat 1,1-2, 2) Ruokailuvuorot: 1. vuoro (luokat 1, 1-2 ja 2) 2. vuoro (luokat 3, 4A ja 4B, 6B) 3. vuoro (luokat 5 ja 6A) Työpäivät syyslukukausi kevätlukukausi Lomat syysloma joululoma loppiainen talviloma pääsiäinen vappu helatorstai JOHTOKUNNAN JÄSENET varsinainen jäsen: Kähkönen Teemu, pj. Taipalinen Marita, vpj. Heino Jari Mikkonen Liisa Soranta Marja henkilökunnan edustaja: Kähkönen Jaana opettajien edustaja: Mönkkönen Janne varajäsen Rasa Esko Törrönen Anja Niemi Arja Tissari Tuomas Hakkarainen Helli Miettinen Jukka Hoffrén-Rinskoi Saija 5

6 KOULUN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPERUSTA Perustiedot ja taidot keskeisessä asemassa opetuksessa Oppilaat osaavat käyttäytyä hyvin koulussa ja sen ulkopuolella Omatoimisuus ja pitkäjänteisyys työn suunnittelussa, tiedonhankinnassa sekä toteuttamisessa Oppilaat osaavat ryhmässä toimimisen taidot Yhteisön jäsenillä on myönteinen asenne koulutyöhön Vastuu omasta ja yhteisestä opiskeluympäristöstä KOULUN TAVOITTEET LUKUVUODELLE Terveet elämäntavat ja opiskelutaidot yhteistyössä kotien kanssa. Kohtelias käyttäytyminen. Oppilaat osaavat olla toisilleen rehtejä, reiluja ja hyviä kavereita sekä ottavat käyttäytymisellään toiset huomioon. Oppilaat eivät kiusaa sanoin eivätkä teoin toista. Turvallinen, terveellinen ja toimiva oppimisympäristö. Jokainen kouluyhteisön jäsen ottaa toiminnallaan vastuuta opiskeluympäristön turvallisuudesta, terveellisyydestä ja toimivuudesta. Yhteisöllinen koulu ja osallistuva oppilas. Oppilaiden kehittymistä vastuullisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan kansalaisiksi tuetaan sekä oppilaiden esiintymistaitoja ja yleisötaitoja harjoitellaan. Tieto- ja viestintätekniikan sekä av-välineiden käyttö oppimisessa ja opettamisessa. Uuden älytekniikan sekä sähköisten oppimateriaalien tehokas käyttöönotto. Oppilaiden liikuntamahdollisuuksien tukeminen ja lisääminen koulupäivän aikana. 6

7 OPPILAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Perusopetuslaissa on säädetty oppilaan oikeuksista. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja turvallisen opiskeluympäristön lisäksi oppilaalla on oikeus tukiopetukseen, erityisopetukseen ja oppilashuoltoon. Hänellä tulee olla myös oppimisen edellyttämät työtilat, työvälineet ja oppimateriaalit sekä terveellinen kouluateria. Oppilaalla on myös velvollisuuksia (perusopetuslaki 35): osallistuttava opetukseen suoritettava tehtävänsä tunnollisesti käyttäydyttävä asiallisesti. PÖLJÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Jokaisella oppilaalla on perusopetuslain 29 mukaan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Turvallisuuden ja viihtyvyyden ja koulutyön sujumisen varmistamiseksi koulussa on järjestyssäännöt. Säännöt ovat voimassa koulussa, koulumatkoilla, koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja retkillä. TYÖNTEON ARVOSTAMINEN Kouluyhteisössä jokaisella on oikeus häiriöttömään työskentelyyn. o oppilaalla oppimiseen o opettajalla opettamiseen o henkilökunnalla tehtäviensä suorittamiseen 7

8 Arvostan omaa työtäni tekemällä annetut tehtävät ajallaan, siististi ja mahdollisimman hyvin. Arvostan muiden työtä antamalla heille oikeuden häiriöttömään työskentelyyn. Sairaana en tule kouluun. Muusta hyväksyttävästi syystä voin saada opettajalta luvan enintään kahden päivän ja rehtorilta sitä pitempään poissaoloon. TOISTEN HUOMIOIMINEN JA KUNNIOITTAMINEN Kaikessa koulutyössä noudatan hyviä käytöstapoja. Olen rehellinen ja luottamuksen arvoinen. Käytän asiallista ja kohteliasta kieltä. Muistan, että kiusaaminen teoin, sanoin ja elein on kielletty. PÄIVITTÄINEN TYÖSKENTELY JA KOULUYMPÄRISTÖN VIIHTYISYYS Noudatan koulutiloissa ja ulkona siisteyttä ja kohtelen yhteistä omaisuutta hyvin. Tulen kouluun työjärjestykseen merkittynä aikana ja odotan kellon soittoa ulkona. En ryntäile ovissa enkä juokse sisätiloissa. Laitan jalkineet ja ulkovaatteet niille merkityille paikoille. Saavun oppitunnille ajoissa. Opetustilaa vaihdettaessa menen uusiin opetustiloihin vasta oppitunnin alkaessa. Poistun välitunnille, kun opettaja antaa luvan. Ruokalassa noudatan hyviä pöytätapoja sekä ruokailusta erikseen annettuja ohjeita. Menen reippaasti ulos ja välitunnilla noudatan välituntiohjeita. Koulun alue on koulun tontti, jolta saan koulupäivän aikana poistua opettajan luvalla. Matkapuhelimeni pidän äänettömällä koulupäivän aikana. Käytän puhelintani opettajan luvalla. Linja-autossa ja taksissa noudatan kuljettajan antamia ohjeita ja otan huomioon muut matkustajat. Koulumatkalla noudatan liikennesääntöjä ja käytän turvallista koulutietä. Tieliikennelain 90 :n mukaan käytän pyöräilykypärää pyöräillessä. 8

9 Tapaturman tai vahingon sattuessa ilmoitan siitä välittömästi valvojalle tai omalle opettajalle. Jokainen on vastuussa aiheuttamastaan vahingosta. Kouluun ei saa tuoda tupakkavalmisteita eikä muita päihteitä. Makeisia, rahaa, arvokkaita tai helposti rikkoutuvia esineitä ei saa tuoda kouluun, ellei toisin sovita. PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Perusopetuslain muutos KASVATUSKESKUSTELU (Perusopetuslaki 35a) Kasvatuskeskusteluun määrää opettaja tai rehtori. Ensisijainen toimi, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti. Kesto enintään 2h, voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. Yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata, Siilinjärven kunnan lomake. Ilmoitus huoltajalle mahdollisimman pian esim. puhelimitse. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se katsotaan tarpeelliseksi. LUOKASTA TAI MUUSTA OPETUSTILASTA POISTAMINEN Opettaja tai rehtori voi poistaa oppilaan luokasta tai muusta opetustilasta jäljellä olevan oppitunnin ajaksi, kun oppilaan käytös on häiritsevää. Ilmoitus huoltajalle kirjallisesti. Oppilaalle järjestettävä valvonta. Asia kirjataan. JÄLKI-ISTUNTO Opettaja tai rehtori voi määrätä oppilaan jälki-istuntoon, jos hän häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti. Jälki-istunnon syy pitää yksilöidä. 9

10 Oppilasta on kuultava ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. Huoltajalle ilmoitettava / varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Enintään kaksi tuntia kerrallaan valvotussa tilassa. Jälki-istunto kirjataan rangaistuskirjaan. Voi istuttaa hiljaa tai teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, jotka tukevat kasvatusta, opetusta tai kehitystä ja ovat oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä- ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopiva. Oppilas ei voi olla jälki-istunnossa muun opetuksen tai koulun toiminnan aikana. Tarvittaessa järjestettävä oppilashuoltoa. KOTITEHTÄVIEN LAIMINLYÖNTI Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan kotitehtäviään. Opettaja määrää. Ilmoitus huoltajalle. Asiat kirjataan. POISOTTO-OIKEUS Jos oppilaalla on kielletty tai vaarallinen esine tai aine, tai esine/aine, jolla hän häiritsee opetusta tai oppimista, on koulun rehtorilla tai opettajalla oikeus pyytää työpäivän aikana tämä oppilaalta haltuunsa. Jos oppilas ei anna esinettä tai ainetta vapaaehtoisesti pois, opettajalla tai rehtorilla on yhdessä tai erikseen oikeus ottaa pois esine tai aine. Asiasta on ilmoitettava huoltajalle mahdollisimman pian. Häirintään käytetty esine tai aine luovutetaan oppilaalle koulun tai tilaisuuden päättymisen jälkeen. Jos on todennäköistä, että häirintä jatkuu oppitunnin jälkeen, voidaan luovuttaminen tehdä viimeistään työpäivän päättyessä. Poisottaminen ja myös esineiden ja aineiden hävittäminen ja luovuttaminen tulee kirjata asiaan laaditulle lomakkeelle. 10

11 LÄKSYT Läksyt ovat tärkeä osa koulutyöskentelyä, niin oppimisen kuin vastuuntunnon kehittymisenkin kannalta. Perusopetuslain mukaan oppilaan velvollisuuksiin kuuluu osallistuminen opetukseen ja suorittaa tehtävänsä tunnollisesti. Myös koulun järjestyssäännöissä mainitaan seuraavaa: Arvostan omaa työtäni tekemällä annetut tehtävät ajallaan, siististi ja mahdollisimman hyvin. Opettaja valvoo läksyjen tekemistä ja huolehtii siitä, että tekemättömät läksyt tulee tehtyä jälkikäteen. Opettaja tiedottaa omien oppilaidensa vanhemmille miten tehtävät suoritetaan jälkikäteen. OPPIKIRJAT Useat oppikirjat ovat monivuotisia. Kirjat kerätään oppilailta pois ja siksi kirjoihin ei saa tehdä tarpeettomia merkintöjä. Muutenkin kirjoja tulee pitää siististi. Kirjan tahallisen vahingoittamisen ja katoamisen oppilas joutuu korvaamaan. Oppikirjat täytyy muistaa ottaa koulusta lähtiessä. Siivoojat ja päiväkodin väki eivät ole velvollisia aukomaan ovia muuna aikana. SISÄKENGÄT Oppilaiden turvallisuuden ja viihtyisyyden takia oppilaalla tulee olla sisäkengät koulupäivän aikana. 11

12 VAATETUS JA VÄLINEET LIIKUNTATUNNILLA Ulkoliikuntaa varten tulee olla sään mukainen vaatetus ja asianmukaiset kengät. Sukset ja luistimet on jokaisen hankittava itse. Sisäliikuntaa varten tulee olla erilliset sisäliikuntavaatteet (esim. verkkarit/ shortsit ja t paita). Pallopeleihin suosittelemme sisäliikuntakenkiä. Sisäliikunnan jälkeen oppilaat peseytyvät koulun suihkutiloissa, joten heillä tulee olla mukanaan oma pyyhe. Kaikki liikuntavarusteet ja vaatteet on hyvä merkitä lapsen nimellä. KÄNNYKÄT JA MUUT OPPILAAN OMAT LAITTEET Kännykät pidetään äänettömällä tai suljettuna koulupäivän aikana. Niitä käytetään ainoastaan opettajan luvalla. Kännykät ovat koulussa oppilaan omalla vastuulla. Koulumatkat ovat myös osa koulupäivää. Linja-autossa ja taksissa matkustettaessa tulee muistaa kännykän kohtelias käyttö. 12

13 POISSAOLOT JA NIIDEN SEURANTA Koulussa oppilaan poissaolot merkitään syykoodilla WILMA-järjestelmään päivittäin. Luokanopettaja seuraa poissaolojen määrää ja syitä sekä on tarvittaessa yhteydessä huoltajaan. Huoltajilla on mahdollisuus seurata poissaoloja ja muita tuntimerkintöjä omilla tunnuksillaan Wilmassa. Luvattomista poissaoloista ilmoitamme aina huoltajille. POISSAOLOISTA ILMOITTAMINEN Jos oppilas on poissa koulusta sairauden tai muun syyn vuoksi, siitä tulee ilmoittaa koululle mahdollisimman pian, heti koulupäivän aamuna. Suositeltavin tapa ilmoittaa on soittaa koulun puhelimeen Taksikuljetuksessa olevan oppilaan poissaoloista on ilmoitettava myös taksinkuljettajalle. Etukäteen tiedossa olevalle poissaololle pitää hakea lupa opettajalta (1-2 päivää) tai rehtorilta (3- päivää). Oppilaan/vanhemman vastuulla on selvittää ja huolehtia poissaolon aikaisten tehtävien tekemisestä. OPPILAIDEN YLIMÄÄRÄISET LOMAT Siilinjärven kunnan peruskoulun työ ja lomapäivät ovat tässä tiedotteessa. Muina aikoina oma opettaja voi myöntää vapaata 1 2 päivää. Pidempiin lomiin tarvitaan rehtorin lupa. Lupakaavakkeen saa koululta tai nettisivuilta tai Loman edellytyksenä on, että oppilas ei jää pysyvästi jälkeen muista. Huoltajan vastuulla on huolehtia loman aikaisten tehtävien tekemisestä. 13

14 KOULUMATKAT Koulumatkat suoritetaan jalkaisin, pyörällä tai oppilaalle tehdyn kuljetussuunnitelman mukaisesti. Jos kuljetuksessa oleva oppilas lähtee koulusta omin kyydein, on siitä hyvä ilmoittaa opettajalle. Koulukyytiä odotellessa ei saa poistua koulun alueelta. Pyöräilijöiden on tieliikennelain 90 mukaan käytettävä pyöräilykypärää. Taksilla kulkevan oppilaan sairastuessa huoltajat ilmoittavat asiasta suoraan taksinkuljettajalle. Jos linjaauto on paljon myöhässä (15 min.), varsinkin talvipakkasilla, oppilaan on hyvä mennä takaisin kotiin. Vanhempien täytyy ilmoittaa koululle, jos lapsi jää kotiin. Huoltajia/koulusta hakijoita pyydetään odottamaan oppilaita parkkeeraamalla autonsa merkityille paikoille lämpökeskuksen eteen, että linja-autot pääsevät kääntymään pihassa. KOULUKULJETUS Koulukuljetuksen pelisäännöt oppilaalle (Opetushallitus, liikenne- ja viestintäministeriö, Suomen Taksiliitto ry, Linja-autoliitto ja Liikenneturva) Oppilaat ovat aikataulun mukaan odottamassa sovitussa turvallisessa paikassa. Autoa odotetaan tien reunassa tai pysäkillä. Autoon ei mennä eikä poistuta liikenteen puolelta. Autoon ei mennä rynnäten. Oppilaat menevät yhdessä sovituille paikoilleen. Reppuja ei jätetä turvavyötä käytettäessä selkään, vaan ne pidetään joko jaloissa, sylissä tai tavaratilassa. Oppilaat eivät riehu ja melua täydessäkään koulubussissa tai taksissa. Autosta poistutaan rauhallisesti eikä unohdeta reppuja tai vaatteita autoon. Oppilas ei poistuessaan autosta saa missään tapauksessa lähteä ylittämään tietä kouluauton edestä tai takaa, vaan odottaa, että kouluauto on lähtenyt. Pimeään aikaan oppilas käyttää heijastinta. Oppilas ilmoittaa, jos hän voi pahoin esim. kuumuuden, ahtauden, heikon ilmastoinnin tai muuten matkan rasittavuuden takia. Koulukuljetusopas kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta: 14

15 WILMA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖN VÄLINE Perinteisen kodin ja koulun yhteistyön lisäksi huoltajalla on nyt mahdollisuus seurata lapsensa koulunkäyntiä myös sähköisesti Wilma-järjestelmän huoltajaosion kautta. Samalla Wilma voi toimia myös yhtenä viestintäkanavana huoltajan ja opettajan välillä. Wilman huoltajatunnus perustuu huoltajan sähköpostiosoitteeseen, koulu ei voi jakaa huoltajille käyttövalmiita huoltajatunnuksia, vaan heille annetaan tiedote/ohje tunnusten tekemisestä. Ohje sisältää henkilökohtaisen avainkoodin, jonka avulla kukin huoltaja luo itse itselleen tunnukset Wilmaan. Wilman käyttöönottamiseksi tarvitaan internetselain, sähköpostiosoite sekä käyttäjä-tunnukset. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen ja saman tunnuksen alle voidaan liittää kaikki perheen peruskouluikäiset lapset, jotka käyvät koulua Siilinjärvellä. Wilmasta voi nähdä mm. seuraavia asioita: oppilaan opintosuoritukset, jotka koostuvat oppiaineiden ja kurssien arvosanoista poissaolot ja huomautukset oppilaan saama tuki ja pedagogiset asiakirjat (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) koulun opettajaluettelo. Poissaolot ja huomautukset näkyvät heti, kun ne on koulussa kirjattu järjestelmään. Huomautuksiin opettajat voivat kirjata esim. tekemättömät läksyt. Poissaolot pyritään pitämään ajan tasalla päivittäin. Wilman kautta voimme koulusta laittaa pikatiedotteita laajalle joukolle huoltajia. Wilman kautta myös huoltaja pystyy lähettämään viestejä lapsensa opettajalle. 15

16 OPPILASARVIOINTI Luokilla on sanallinen arviointi. Neljännellä luokalla on sanallisen ja numeroarvioinnin yhdistelmä. Numeroilla arvostellaan äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka, englanti, uskonto sekä ympäristö ja luonnontieto. Muut oppiaineet arvioidaan sanallisesti luokilla numeroarvostelu. Arviointikeskustelut käydään 1. ja 5. luokalla. Arviointikeskusteluun käytetään 20 min./ oppilas. Arviointikeskustelu korvaa väliarvioinnin ja siitä laaditaan arviointilomake. Arviointikeskustelut käydään marras tammikuun aikana. Muilla luokilla väliarviointi annetaan jouluna. Numeroarvostelu tapahtuu kunnallisessa opetussuunnitelmassa mainituilla arviointikriteereillä. Käyttäytyminen arvioidaan koululautakunnan hyväksymillä arviointikriteereillä. Käyttäytymisen arvioinnin perusteet lähetetään koteihin jouluarvioinnin yhteydessä. 16

17 TUKIOPETUS Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetuksella voidaan myös ehkäistä vaikeuksia ennakolta. Tukiopetusta tulee järjestää niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan suoriutumisen kannalta on tarpeen. Koulutyö tulee suunnitella siten, että jokaisella oppilaalla on tukiopetusta tarvitessaan mahdollisuus siihen osallistua. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten, sellaisten oppituntien aikana, joihin tuen tarve liittyy, tai oppituntien ulkopuolella. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja. Tukiopetusta on pyrittävä järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Heille annetaan tietoa tukiopetuksen toteuttamistavoista ja merkityksestä oppimiselle ja koulunkäynnille. KOULUNKÄYNNINOHJAAJA Koulunkäynninohjaajan työn tarkoituksena on oppilaan toimintakyvyn tukeminen erilaisissa toimintaympäristöissä. Tavoitteena on tukea ja avustaa oppilasta oppimisprosessin eri vaiheissa niin, että oppilaan omatoimisuus ja itsenäisyys korostuvat. Avustamistyön keskeisiä toimintoja ovat kasvun tukeminen, avustaminen sekä oppimistilanteissa ohjaaminen. 17

18 OPPILASHUOLTORYHMÄ Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollon avulla pyritään ehkäisemään ja tunnistamaan oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia sekä muita ongelmia riittävän ajoissa sekä puuttumaan niihin. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää työyhteisön hyvinvointia. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville, ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Koulussa tehtävästä oppilashuoltotyöstä vastaa rehtori apunaan koulun oppilashuoltoryhmä. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu rehtorin johdolla vähintään kerran kuukaudessa. Siihen kuuluvat rehtori, erityisopettaja(t), terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä sekä käsiteltävän asian mukaan oppilasta opettava opettaja / luokanopettaja / luokanvalvoja, opinto-ohjaaja, koulupsykologi ja koululääkäri. Kunkin koulun oppilashuoltoryhmän yhteystiedot ilmoitetaan lukuvuosittain koulun tiedotteessa. Oppilashuoltoryhmän tavoitteena on ennaltaehkäistä ongelmia sekä niiden ilmetessä puuttua niihin mahdollisimman varhain. Oppilashuoltoryhmässä suunnitellaan tarvittavat tukitoimet ja etenemisstrategiat sekä osittain niiden toteutus ja seuranta ongelmatilanteissa, jotka voivat olla oppilaan oppimiseen, käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin tai tunne-elämään liittyviä. Oppilashuoltoryhmä tiedottaa toiminnan periaatteista koulun muulle henkilökunnalle sekä oppilaiden huoltajille. Ryhmään otetaan yhteyttä silloin, kun opettaja tai huoltaja on huolissaan oppilaan tilanteesta ja lisätukea tarvitaan tai kun joku oppilashuoltoryhmän jäsenistä näkee tarvetta oppilaan asioiden käsittelyyn. Siltä osin kuin se on oppilaan koulunkäynnin kannalta oleellista, myös oppilasta opettaville opettajille tiedotetaan oppilashuoltoryhmän suunnitelmista tai toimenpiteistä ko. oppilaan asioissa. Varsinainen tukitoimien suunnittelu ja toteutus tehdään oppilaan huoltajien kanssa yhteistyössä mahdollisuuksien mukaan. 18

19 ERITYISOPETUS Erityisopetusta annetaan sellaiselle oppilaalle, jolla on lieviä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia ja joka tarvitsee opetuksen yhteydessä erityistä tukea oppimisen edellytysten parantamiseksi. Erityisopetuksen painopiste on äidinkielen ja matematiikan opetuksessa, mutta muissakin aineissa erityisopetusta voidaan antaa. Erityisopetus koulussamme on luokatonta ja osa-aikaista. Oppilaat valikoituvat erityisopetukseen luokanopettajan suosituksesta, koulupsykologin lausunnon perusteella tai erityisopettajan ja oppilashuoltoryhmän suosituksella. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa yksilöllisesti, pienryhmissä tai samanaikaisopetuksena luokassa. Puheopetus on yksilöopetusta. Lukuvuoden aikana oppilaat saattavat vaihtua tai sama oppilas voi tarvita erityisopetuksen tuen läpi lukuvuoden. Erityisopetus toteutetaan pääsääntöisesti oppituntien aikana, eikä siitä tarvitse erikseen ilmoittaa huoltajille. Vanhempien suostumuksella erityisopetusta voidaan antaa myös oppituntien ulkopuolella, joko ennen koulun alkua tai heti koulupäivän jälkeen. Erityisopetus on koulun tukitoimi, joka sisältyy kolmivaiheisen tuen järjestelmään: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Kaikissa tuen vaiheissa voidaan osa-aikaista erityisopetusta antaa yhtenä tukimuotona. YLEINEN tuki on osa kaikkea kasvatusta, opetusta ja ohjausta, esim. kodin ja koulun välinen yhteistyö ja tukiopetus sekä avustajapalvelut. Mikäli tuen tarve oppilaalla kasvaa, siirrytään TEHOSTETTUUN tukeen. Tehostettu tuki on yksilöllistä ja jatkuvampaa oppilaan oppimisen tukemista. Tehostetun tuen piirissä laaditaan oppilaalle kirjallinen oppimissuunnitelma, jonka mukaisesti tukea annetaan. Tehostettua tukea voivat olla esim. joustavat järjestelyt luokassa ja apuvälineet. ERITYINEN tuki on niitä oppilaita varten, jotka tarvitsevat laajaa ja pitkäaikaista tukea oppimiseensa. Erityiseen tukeen siirrytään vasta kun todetaan, ettei tehostettu tuki riitä. Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) laaditaan erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle aina ja tämän asiakirjan mukaisesti opetus ja tuki koulussa järjestetään. Erityistä tukea ovat esim. oppilashuollon tuki, viikottainen/päivittäinen yhteydenpito kotiin ja eriyttäminen. Päätöksen erityiseen tukeen siirtämisestä tekee sivistystoimenjohtaja. Erityisopettaja Sanna Koistinen työskentelee koulullamme kahtena päivänä viikossa. Lisäksi erityisopetusta antaa Irma Juvonen.Erityisopettaja Sannan tavoittaa numerosta tai sähköpostin välityksellä: 19

20 KOULUKURAATTORI OPPILAAN JA PERHEEN TUKENA Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä Siilinjärven kunnan oppilashuollonohjaajien nimike muuttui koulukuraattoriksi Tehtäviini kuuluu oppilaiden tukeminen ja ohjaaminen koulunkäynnissä. Haluan varmistaa, että jokaisen oppilaan koulunkäynti etenee oppilaalle parhaalla mahdollisella tavalla hänen omien edellytystensä ja lapsen edun mukaisesti. Olen tukemassa oppilaita koko alakoulun ajan ollen läsnä koulun arjessa. Tarjoamani tuki on mm. keskustelua oppilaan tai oppilaiden kanssa, neuvontaa, luokkatyötä, monialaiseen oppilashuoltotyöhön osallistumista, yhteistyötä vanhempien ja opettajien kanssa sekä erilaisten tukimuotojen kartoittamista ja tarvittaessa tukipalveluihin ohjaamista. Ensisijaisesti oppilaan tukeminen on mahdollista vain yhteistyössä Teidän vanhempien kanssa, sillä Te vanhempina tunnette lapsenne parhaiten. Koulun arjessa on monia iloja, mutta matkan varrella voi ilmetä myös erilaisia kompastuskiviä. Sekä vanhemmat että koulun henkilöstö tekevät yhdessä parhaansa tukeakseen oppilasta ja pyrkivät havaitsemaan huolta aiheuttavat asiat varhaisessa vaiheessa. Kompastuskivinä voivat olla mm. pulmat kaveritai perhesuhteissa, yksinäisyys, kiusaaminen, vaikeudet koulunkäynnissä, haastava käyttäytyminen, oppimisvaikeudet, surut, pelot, väsymys ja erilaiset muutokset lapsen elämässä. Ratkaisuja pulmatilanteisiin etsitään yhdessä lapsen, Teidän vanhempien ja koulun muiden aikuisten kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä myös alueen muiden toimijoiden kanssa. Oppilas voi itse ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos oppilas haluaa jutella mieltä painavista asioista jonkun aikuisen kanssa. Myös koulun henkilökunta voi olla yhteydessä koulukuraattoriin oppilaan asioissa. Huoltajana voitte ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos Teillä on huoli lapsestanne, ettekä oikein tiedä, miten asiassa voisi edetä tai kehen voisi olla yhteydessä. Koulukuraattorin toiminta on luottamuksellista. Jos jokin asia vanhempana epäilyttää tai askarruttaa, älkää epäröikö kysyä. Olen oppilaita ja heidän vanhempiaan varten. Olen Pöljän koululla kerran viikossa, yleensä maanantaisin ja tarvittaessa sopimuksen mukaan. Muina päivinä olen Kasurilan, Toivalan, Vuorelan ja Kehvon kouluilla. Oikein mukavaa lukuvuotta! Ystävällisin terveisin vs. koulukuraattori Tanja Roivainen p

21 KOULUTERVEYDENHUOLTO Kouluterveydenhuolto on terveyskeskuksen järjestämää toimintaa ja se on luonteeltaan ennaltaehkäisevää. Tavoitteena on oppilaan terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Paras tulos saavutetaan terveydenhoitajan, lääkärin, psykologin, erityisopettajan, opettajan, oppilaan ja huoltajien yhteistyöllä. Terveystarkastus / terveystapaaminen järjestetään vähintään kerran lukuvuodessa. Tapaamisessa keskustellaan terveystottumuksista, kaverisuhteista, kouluselviytymisestä, kehitysasioista, perheeseen liittyvistä asioista jne. Terveystarkastuksessa tehdään ns. seulontatutkimukset: Lukuvuosi esik. 1lk 2lk 3lk 4lk 5lk 6lk 2015 pituus ja paino X X X X X X X ryhti X X X näkö X tarv. tarv. kuulo X verenpaine X X Hemoglobiini X tarv. lääkärintarkastus X X Laajat terveystarkastukset ovat 1. ja 5.lk:lla, jolloin lapsilla on terveydenhoitajan tarkastuksen lisäksi koululääkärin tarkastus. Lääkärintarkastuksiin kutsutaan vanhemmat mukaan. Koululääkärinämme toimii Anne Vola. Myös muihin tarkastuksiin vanhemmat ovat tervetulleita mukaan halutessaan. TERVEYDENHOITAJA PAIKALLA PÖLJÄN KOULULLA TIISTAISIN! Tervettä ja turvallista lukuvuotta! Ystävällisin terveisin Terveydenhoitaja Linda Kuivanen p MUUT TERVEYDENHUOLLON YHTEYSTIEDOT Fysioterapeutti Koululääkäri , tai puhelinaika on ma - pe klo 8-9 ajanvaraus terveydenhoitajan kautta 21

22 KOULULAISTEN HAMMASHUOLTO Siilinjärven hammashoitolassa toteutetaan yksilöllistä tarkastus/huolto aikataulua kaikkien asiakkaiden hammashoidossa. Kiireellisissä tapauksissa ottakaa suoraan yhteys Siilinjärven kunnan hammashoitolaan. Hammastarkastukseen kutsutaan kaikki oppilaat iän perusteella. Ikäryhmät ovat 7-, 9-, 12-, 15- ja 18 -vuotiaat. Oppilaille laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, jonka perusteella hänet kutsutaan hammaslääkäriin. Kyydin tarkastuksiin ja hammashuoltoon järjestävät huoltajat. Hammashoitola ( ) KOULULAISVAKUUTUS Siilinjärven kunta on vakuuttanut kaikki peruskoulun oppilaat vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella. Vakuutus on voimassa varsinaisella kouluajalla oppitunneilla, välitunneilla ja koulun järjestämissä urheilu- ym. tapahtumissa. Vakuutus kattaa myös koulumatkat suorinta tietä kodin ja koulun välillä sekä opetussuunnitelman mukaiset retket ja leirikoulut. Tapaturmien sattuessa hoitotie on terveydenhoitaja(jos on koululla) terveyskeskus KYS. Terveyskeskuksessa/sairaalassa on ilmoittautumisen yhteydessä aina kerrottava, että kyseessä on koulutapaturma. Vakuutuksesta korvataan tarpeellinen lääkärinhoito ja kohtuulliset matkakulut. Jokaisesta koulutapaturmasta täytetään koululla tapaturmailmoitus, joka lähetetään huoltajalle tiedoksi. 22

23 TIETOA KOULURUOKAILUSTA Pöljän koululle, päiväkodille ja iltapäiväkerholaisille (välipalat) ateriat toimitetaan Ahmon koulun keittiöltä. Ruokapalveluista vastaa Pöljän koulun keittiöllä ravitsemistyöntekijä Arja Korkalainen. Kouluruokailu on olennainen osa opetus- ja kasvatustehtävää. Riittävä, terveellinen ja maukas kouluruoka kiireettömästi nautittuna on enemmän kuin pelkkää ravintoa - se on nautinto, joka lisää koulussa viihtyvyyttä. Koululounas kattaa yhden kolmanneksen päivän energian ja ravintoaineiden tarpeesta. Kouluruuan tulee sisältää mm. kasviksia, marjoja tai hedelmiä, runsaskuituista leipää, vähärasvaisia liha- ja maitotaloustuotteita, kasvisrasvalevitettä sekä vettä janojuomaksi. Raaka-ainevalinnoissa ja hankinnoissa meille on tärkeää kotimaiset ja lähialueen tuotteet. Perunat ja sipulit tulevat Siilinjärveltä, marjat lähialueelta. Leipätoimittajiamme ovat Pieksämäeltä Moilas Oy ja Kiurun Leipomo Oy. Noudatamme kouluruokailussa kuuden viikon kiertävää ruokalistaa. Ruokalistat löytyvät Siilinjärven kunnan nettisivuilta. Punaisena lankana ruokalista- ja ateriasuunnittelussa on, että ruuat ovat mieleisiä ja ne maistuvat, unohtamatta kuitenkaan ravintosuosituksia ja kustannuksia. Ruokakyselyillä seuraamme ruokailijoiden tyytyväisyyttä. Tasapainoinen kouluaterian malli kootaan nähtäväksi lautasmalliannoksena vähintään kerran viikossa. Erityisruokavaliota tarvitsevat ruokailijat saavat oman aterian terveydenhoitajan tai lääkärin kirjallisen lausunnon perusteella ja ohjeiden mukaisesti. Ruokapalveluhenkilöstön työtä helpottaisi, jos yksilöllistä erikoisruokavaliota (mm. keliakia, maidoton, moniallerginen) tarvitseva ruokailija ilmoittaisi poissaolonsa keittiölle ennakoivasti, näin vältymme turhalta aterian valmistukselta. Lukuvuoden aikana järjestämme joitakin teemapäiviä sekä joulun ja pääsiäisen aikaan tarjoamme juhla-aterian. Toivomme, että ruoka maistuu ja ruokailutilaisuus olisi virkistävä, viihtyisä ja mukava hetki ruokailijoille. Hyvää alkanutta lukuvuotta kaikille! Ruokailuun liittyvissä asioissa voitte ottaa yhteyttä Pöljän koulun keittiön ravitsemistyöntekijä Arja Korkalaiseen p , Ahmon koulun ruokapalveluesimies Liisa Laakkoseen p Pirkko Markkanen ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja p

24 ILTAPÄIVÄKERHO IPANAPA Toiminnan luonne - Siilinjärven kunnan tarjoama palvelu 1-2 luokkalaisille - Pöljän koulun tiloissa koulupäivän jälkeen klo Välipala Tavoitteet - turvallinen iltapäivä pienelle koululaiselle - vanhempien työelämän ja perhe-elämän yhdistämisen helpottaminen Työntekijät - koulunkäynninohjaajat Kerholaisten määrä - kirjoilla n. 28 kerholaista, kerholaisten päivittäinen määrä vaihtelee Toiminta - ulkoilu, leikki, pelit, puuhastelu, sosiaalisuus; ei-koulumaista toimintaa - ohjattu läksyjen teko - säännöt ja arvot samat kuin koulussakin, pieniä poikkeuksia käytänteissä Vanhemmille - yhteydenpito puhelimen (sähköpostin) kautta - kerholaisen läsnäolopäivien ilmoittaminen etukäteen - allergiat, yliherkkyydet - vanhempien puhelinnumerot - varavaatteita reppuun, nimikoituna Maksut - maksu peritään kuukausittain läsnäolopäivien mukaan seuraavasti yli 11 kerhopäivää / kk 80,00 (sisaralennus 20,00 ) 6 11 kerhopäivää / kk 55, kerhopäivää / kk 40,00 Vastuut ja vakuutukset - kerholaiset on vakuutettu koulun tapaturmavakuutuksen piirissä - vastuu kerholaisen tulemisesta kerhoon ja sieltä lähtemisestä on vanhemmilla, siksi ilmoittaminen kerhoon kerhopäivistä ja ajoista on erityisen tärkeää Yhteystiedot puhelin: (jos ei vastaa, jätä soittopyyntö / tekstari) 24

25 KIVA KOULU -HANKE Koulumme on mukana valtakunnallisessa KiVa Koulu -hankkeessa. KiValyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava. KiVa Koulu on Turun yliopistossa kehitetty toimenpideohjelma koulukiusaamisen vähentämiseksi. Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista sekä minimoida kiusaamisen seurauksia. KiVa Koulu -ohjelman on todettu vähentävän koulukiusaamista ja lisäävän kouluhyvinvointia. KiVa Koulu näkyy koulun arjessa monin tavoin. KiVa-oppitunteja pidetään luokilla 1. ja 4. Tunneilla käsitellään kiusaamiseen liittyviä teemoja keskusteluin ja harjoituksin. Oppitunteja täydentää kiusaamisen vastainen tietokonepeli, jossa oppilaat seikkailevat virtuaalisessa koulussa pyrkien auttamaan kiusattuja tovereitaan. Näiden harjoitusten avulla opitaan tunnistamaan, mikä on kiusaamista ja opetellaan keinoja vastustaa sitä. Koulussamme toimii KiVa-tiimi, joka selvittää yhteistyössä luokanopettajien kanssa esiin tulevia kiusaamistapauksia. Koulumme KiVa -tiimiin kuuluvat Jaana Kähkönen (koulunkäynnin ohjaaja), Sanna Aamuvuori (englannin opettaja) ja Tarja Ylönen (luokanopettaja). Koulun henkilökunta on saanut perehdytyksen KiVa Koulu -ohjelman toteuttamiseen ja kiusaamistapausten selvittämiseen. Jos epäilet sinun lastasi kiusattavan tai sinulla on syytä uskoa hänen kiusaavan toisia, ota rohkeasti yhteyttä kouluun, jotta asiaan voidaan puuttua mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Keskustele lapsesi kanssa asiasta, vaikka hän ei olisi kiusattu tai kiusaisi muita. On tärkeä miettiä yhdessä lapsen kanssa, miten kannattaa toimia, jos havaitsee kiusaamista omassa koulussa. KiVa Koulu -ohjelmaan kuuluva Vanhempien opas on luettavissa nettisivuilla ( Valitse yläpalkista Vanhemmat ). 25

26 LIIKKUVA KOULU-HANKE PÖLJÄN KOULULLA Pöljän koulu on tänä lukuvuonna muiden Siilinjärven koulujen tavoin mukana Liikkuva Koulu-hankkeessa. Liikkuva koulu -hankkeen tavoitteena on parantaa kouluikäisten fyysistä aktiivisuutta, vakiinnuttaa kaikkiin peruskouluihin kouluikäisten liikuntasuositukset sekä saada hankkeen aikana tutkittua tietoa lasten ja nuorten toimintakyvystä. Koulun liikunnalla tarkoitetaan kaikkea sitä fyysistä aktiivisuutta, joka sisältyy koulupäivään tai sen välittömään yhteyteen ei ainoastaan liikuntaa oppiaineena. Hanketta ovat rahoittamassa ELY-keskus ja Siilinjärven kunta. Hankkeen avulla koululle hankitaan lisää liikuntavälineitä, jotka kannustavat lapsia liikkumaan välitunneilla sekä liikuntatunneilla. Myös koulun pihaa kehitetään edelleen liikkumiseen kannustavaksi. Näiden toimien lisäksi koululla pyritään järjestämään erilaisia oppilaiden liikkumista lisääviä tapahtumia. Ohjelman avulla oppilaiden kouluviihtyvyys kasvaa ja oppilaat jaksavat paremmin koulutyön haasteet. Tavoitteena on oppilaiden kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyneen liikkumisen ansiosta. Liikkuva koulu-hankkeen koulukoordinaattoreina Pöljän koululla toimivat Erkko-Juhani Mäkelä ja Janne Mönkkönen. 26

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Säilytä koko lukuvuoden ajan!

Säilytä koko lukuvuoden ajan! Lietsalan koulu Tiilenkantajantie 4 (PL 43) 21101 Naantali 044 733 4758 koulunjohtaja 02 434 5449, 044 417 1254 opettajat 02 434 5448, 044 733 4839 kouluravintola sähköpostit: etunimi.sukunimi@naantali.fi

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

Päihteisiin liittyvät kurinpito- ja ojentamismahdollisuudet sekä turvaamistoimenpiteet koulussa. lakimies Anu Kangaste 2014

Päihteisiin liittyvät kurinpito- ja ojentamismahdollisuudet sekä turvaamistoimenpiteet koulussa. lakimies Anu Kangaste 2014 Päihteisiin liittyvät kurinpito- ja ojentamismahdollisuudet sekä turvaamistoimenpiteet koulussa lakimies Anu Kangaste 2014 Alkoholilaissa säädetään mm. alkoholipitoisista aineista, niiden käytöstä ja hallussapidosta.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä,

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot