Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015."

Transkriptio

1 Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta ja toimintatavoista. Uudessa Syystiedotteessa on kerrottu myös uuden OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAIN mukanaan tuomista käytänteiden muutoksista. Myös lakiuudistuksista, jotka muuttavat koulun KURINPITO- JA RANGAISTUSKÄYTÄNTEITÄ. Toivon, että perehdyt tiedotteeseen huolella. Pöljän koulussa, niin kuin kaikissa muissakin Siilinjärven perusasteen kouluissa on tämän lukuvuoden painopistealueena VUONNA 2016 VOIMAAN ASTUVA UUSI OPETUSSUUNNITELMA ja sen yleisiin osiin perehtyminen. Lisäksi tänä lukuvuonna on tavoitteenamme ottaa entistä tehokkaammin käyttöön uutta älytekniikkaa, jota luokkiimme on kesän aikana asennettu. Älytekniikka ja uudet tablettitietokoneet mahdollistavat sähköisten oppimateriaalien käyttöön oton ja opetuksen siirtymisen entistä enemmän irti perinteisestä kirjatyöskentelystä. Uusi älytekniikka on mahdollistanut Pöljän koulun mukaan lähdön HANKKEESEEN, jolla alkava A2-saksa opiskellaan ETÄOPISKELUNA yhdessä Hamulan koulun kanssa. Opetus tapahtuu vuorokertoina joko täältä Pöljältä, Hamulan oppilaiden ollessa etäyhteyden päässä tai toisin päin. Tämä kokeiluhanke mahdollistaa pienemmänkin oppilasryhmän valitsemaan vapaa-ehtoisen kielen opiskelun neljänneltä luokalta lähtien, jos omalta koululta ei 12 oppilaan ryhmää muutoin muodostuisi. Muut lukuvuodet tavoitteet sivuavat perinteisiä teemoja, kuten OPISKELUTAITOJA, KOHTELIASTA KÄYTÖSTÄ, TURVALLISTA, TERVEELLISTÄ JA TOIMIVAA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ SEKÄ OPPILAIDEN OSALLISUUDEN JA OSALLISTUMISEN, kuten ESIINTYMISTAITOJEN JA YLEISÖTAITOJEN harjaannuttamista. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on yksi tärkeimmistä asioista koulutyön onnistumisen kannalta. Ilman kodin tukea, on kasvatustyön tekeminen koulun näkökulmasta vaikeaa. Toivonkin tälle lukuvuodelle avointa ja aktiivista yhteistyötä kodin ja koulun välille -oppilaiden parhaaksi. Tervetuloa perjantaina KODIN JA KOULUN PÄIVÄNÄ seuraamaan oppilaanne koulupäivää avoimien ovien merkeissä. Irma Juvonen Pöljän koulun rehtori ps. Lauantai on oppilailla koulupäivä. Pidämme Kuuslahden ja Kehvon koulujen kanssa yhteisen YLEISURHEILUTAPAHTUMAN Ahmon urheilukentällä. Tervetuloa kannustamaan oman koulun oppilaita mielettömiin urheilusuorituksiin 1

2 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHTOKUNNAN JÄSENET... 5 KOULUN TAVOITTEET LUKUVUODELLE OPPILAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET... 7 PÖLJÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT... 7 PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA... 9 LÄKSYT OPPIKIRJAT SISÄKENGÄT VAATETUS JA VÄLINEET LIIKUNTATUNNILLA KÄNNYKÄT JA MUUT OPPILAAN OMAT LAITTEET POISSAOLOT JA NIIDEN SEURANTA POISSAOLOISTA ILMOITTAMINEN OPPILAIDEN YLIMÄÄRÄISET LOMAT KOULUMATKAT KOULUKULJETUS WILMA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖN VÄLINE OPPILASARVIOINTI TUKIOPETUS KOULUNKÄYNNINOHJAAJA OPPILASHUOLTORYHMÄ ERITYISOPETUS

3 KOULUKURAATTORI OPPILAAN JA PERHEEN TUKENA KOULUTERVEYDENHUOLTO KOULULAISTEN HAMMASHUOLTO KOULULAISVAKUUTUS TIETOA KOULURUOKAILUSTA ILTAPÄIVÄKERHO IPANAPA KIVA KOULU -HANKE LIIKKUVA KOULU-HANKE PÖLJÄN KOULULLA SEURAKUNNAN TILAISUUDET VANHEMPAINYHDISTYS

4 Pöljän koulun yhteystiedot lukuvuonna Pöljän koulu Viitonen Pöljä Koulu: Rehtori Irma Juvonen Henkilökunta Opettajainhuone Keittiö Arja Korkalainen Terveydenhoitaja Linda Kuivanen Laitosmies Jukka Miettinen Yhteydenottoihin paras aika on välituntien aikana. Torstaiaamuisin on henkilökunnan kokous klo , tänä aikana toivomme, että puheluita ei tulisi. Opettajat 1.lk Tarja Piiroinen 1 2 lk Sari Korhonen 2.lk Saija Hoffrén Rinskoi 3.lk Erkko Juhani Mäkelä 4A lk Jonna Korkalainen 4B lk Auli Mikkonen, apulaisrehtori 5.lk Tarja Ylönen 6A lk Janne Mönkkönen 6B lk Irma Juvonen engl. Sanna Aamuvuori erityisop. Sanna Koistinen kuraattori Tanja Roivainen Koulunkäynninohjaajat Siivous Meri Asikainen (opiskelija) Jaana Kähkönen Paula Monto Päivi Ruuskanen (IP) Elise Räsänen (IP) Minna Tuovinen Eija Huovinen 4

5 KOULUN TYÖAJAT JA LOMAT Koulu alkaa päivittäin klo 8.25 tai Torstaiaamuisin on henkilökunnan kokous klo Palaverin aikana emme toivo yhteydenottoja puhelimitse. Muina päivinä voi soittaa jo klo 8.00 alkaen. Koulun puhelimeen EI TEKSIVIESTEJÄ. Välitunnit: (luokat 3, 4A, 4B, 5 ja 6) (luokat 1,1-2, 2) Ruokailuvuorot: 1. vuoro (luokat 1, 1-2 ja 2) 2. vuoro (luokat 3, 4A ja 4B, 6B) 3. vuoro (luokat 5 ja 6A) Työpäivät syyslukukausi kevätlukukausi Lomat syysloma joululoma loppiainen talviloma pääsiäinen vappu helatorstai JOHTOKUNNAN JÄSENET varsinainen jäsen: Kähkönen Teemu, pj. Taipalinen Marita, vpj. Heino Jari Mikkonen Liisa Soranta Marja henkilökunnan edustaja: Kähkönen Jaana opettajien edustaja: Mönkkönen Janne varajäsen Rasa Esko Törrönen Anja Niemi Arja Tissari Tuomas Hakkarainen Helli Miettinen Jukka Hoffrén-Rinskoi Saija 5

6 KOULUN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPERUSTA Perustiedot ja taidot keskeisessä asemassa opetuksessa Oppilaat osaavat käyttäytyä hyvin koulussa ja sen ulkopuolella Omatoimisuus ja pitkäjänteisyys työn suunnittelussa, tiedonhankinnassa sekä toteuttamisessa Oppilaat osaavat ryhmässä toimimisen taidot Yhteisön jäsenillä on myönteinen asenne koulutyöhön Vastuu omasta ja yhteisestä opiskeluympäristöstä KOULUN TAVOITTEET LUKUVUODELLE Terveet elämäntavat ja opiskelutaidot yhteistyössä kotien kanssa. Kohtelias käyttäytyminen. Oppilaat osaavat olla toisilleen rehtejä, reiluja ja hyviä kavereita sekä ottavat käyttäytymisellään toiset huomioon. Oppilaat eivät kiusaa sanoin eivätkä teoin toista. Turvallinen, terveellinen ja toimiva oppimisympäristö. Jokainen kouluyhteisön jäsen ottaa toiminnallaan vastuuta opiskeluympäristön turvallisuudesta, terveellisyydestä ja toimivuudesta. Yhteisöllinen koulu ja osallistuva oppilas. Oppilaiden kehittymistä vastuullisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan kansalaisiksi tuetaan sekä oppilaiden esiintymistaitoja ja yleisötaitoja harjoitellaan. Tieto- ja viestintätekniikan sekä av-välineiden käyttö oppimisessa ja opettamisessa. Uuden älytekniikan sekä sähköisten oppimateriaalien tehokas käyttöönotto. Oppilaiden liikuntamahdollisuuksien tukeminen ja lisääminen koulupäivän aikana. 6

7 OPPILAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Perusopetuslaissa on säädetty oppilaan oikeuksista. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja turvallisen opiskeluympäristön lisäksi oppilaalla on oikeus tukiopetukseen, erityisopetukseen ja oppilashuoltoon. Hänellä tulee olla myös oppimisen edellyttämät työtilat, työvälineet ja oppimateriaalit sekä terveellinen kouluateria. Oppilaalla on myös velvollisuuksia (perusopetuslaki 35): osallistuttava opetukseen suoritettava tehtävänsä tunnollisesti käyttäydyttävä asiallisesti. PÖLJÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Jokaisella oppilaalla on perusopetuslain 29 mukaan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Turvallisuuden ja viihtyvyyden ja koulutyön sujumisen varmistamiseksi koulussa on järjestyssäännöt. Säännöt ovat voimassa koulussa, koulumatkoilla, koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja retkillä. TYÖNTEON ARVOSTAMINEN Kouluyhteisössä jokaisella on oikeus häiriöttömään työskentelyyn. o oppilaalla oppimiseen o opettajalla opettamiseen o henkilökunnalla tehtäviensä suorittamiseen 7

8 Arvostan omaa työtäni tekemällä annetut tehtävät ajallaan, siististi ja mahdollisimman hyvin. Arvostan muiden työtä antamalla heille oikeuden häiriöttömään työskentelyyn. Sairaana en tule kouluun. Muusta hyväksyttävästi syystä voin saada opettajalta luvan enintään kahden päivän ja rehtorilta sitä pitempään poissaoloon. TOISTEN HUOMIOIMINEN JA KUNNIOITTAMINEN Kaikessa koulutyössä noudatan hyviä käytöstapoja. Olen rehellinen ja luottamuksen arvoinen. Käytän asiallista ja kohteliasta kieltä. Muistan, että kiusaaminen teoin, sanoin ja elein on kielletty. PÄIVITTÄINEN TYÖSKENTELY JA KOULUYMPÄRISTÖN VIIHTYISYYS Noudatan koulutiloissa ja ulkona siisteyttä ja kohtelen yhteistä omaisuutta hyvin. Tulen kouluun työjärjestykseen merkittynä aikana ja odotan kellon soittoa ulkona. En ryntäile ovissa enkä juokse sisätiloissa. Laitan jalkineet ja ulkovaatteet niille merkityille paikoille. Saavun oppitunnille ajoissa. Opetustilaa vaihdettaessa menen uusiin opetustiloihin vasta oppitunnin alkaessa. Poistun välitunnille, kun opettaja antaa luvan. Ruokalassa noudatan hyviä pöytätapoja sekä ruokailusta erikseen annettuja ohjeita. Menen reippaasti ulos ja välitunnilla noudatan välituntiohjeita. Koulun alue on koulun tontti, jolta saan koulupäivän aikana poistua opettajan luvalla. Matkapuhelimeni pidän äänettömällä koulupäivän aikana. Käytän puhelintani opettajan luvalla. Linja-autossa ja taksissa noudatan kuljettajan antamia ohjeita ja otan huomioon muut matkustajat. Koulumatkalla noudatan liikennesääntöjä ja käytän turvallista koulutietä. Tieliikennelain 90 :n mukaan käytän pyöräilykypärää pyöräillessä. 8

9 Tapaturman tai vahingon sattuessa ilmoitan siitä välittömästi valvojalle tai omalle opettajalle. Jokainen on vastuussa aiheuttamastaan vahingosta. Kouluun ei saa tuoda tupakkavalmisteita eikä muita päihteitä. Makeisia, rahaa, arvokkaita tai helposti rikkoutuvia esineitä ei saa tuoda kouluun, ellei toisin sovita. PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Perusopetuslain muutos KASVATUSKESKUSTELU (Perusopetuslaki 35a) Kasvatuskeskusteluun määrää opettaja tai rehtori. Ensisijainen toimi, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti. Kesto enintään 2h, voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. Yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata, Siilinjärven kunnan lomake. Ilmoitus huoltajalle mahdollisimman pian esim. puhelimitse. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se katsotaan tarpeelliseksi. LUOKASTA TAI MUUSTA OPETUSTILASTA POISTAMINEN Opettaja tai rehtori voi poistaa oppilaan luokasta tai muusta opetustilasta jäljellä olevan oppitunnin ajaksi, kun oppilaan käytös on häiritsevää. Ilmoitus huoltajalle kirjallisesti. Oppilaalle järjestettävä valvonta. Asia kirjataan. JÄLKI-ISTUNTO Opettaja tai rehtori voi määrätä oppilaan jälki-istuntoon, jos hän häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti. Jälki-istunnon syy pitää yksilöidä. 9

10 Oppilasta on kuultava ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. Huoltajalle ilmoitettava / varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Enintään kaksi tuntia kerrallaan valvotussa tilassa. Jälki-istunto kirjataan rangaistuskirjaan. Voi istuttaa hiljaa tai teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, jotka tukevat kasvatusta, opetusta tai kehitystä ja ovat oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä- ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopiva. Oppilas ei voi olla jälki-istunnossa muun opetuksen tai koulun toiminnan aikana. Tarvittaessa järjestettävä oppilashuoltoa. KOTITEHTÄVIEN LAIMINLYÖNTI Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan kotitehtäviään. Opettaja määrää. Ilmoitus huoltajalle. Asiat kirjataan. POISOTTO-OIKEUS Jos oppilaalla on kielletty tai vaarallinen esine tai aine, tai esine/aine, jolla hän häiritsee opetusta tai oppimista, on koulun rehtorilla tai opettajalla oikeus pyytää työpäivän aikana tämä oppilaalta haltuunsa. Jos oppilas ei anna esinettä tai ainetta vapaaehtoisesti pois, opettajalla tai rehtorilla on yhdessä tai erikseen oikeus ottaa pois esine tai aine. Asiasta on ilmoitettava huoltajalle mahdollisimman pian. Häirintään käytetty esine tai aine luovutetaan oppilaalle koulun tai tilaisuuden päättymisen jälkeen. Jos on todennäköistä, että häirintä jatkuu oppitunnin jälkeen, voidaan luovuttaminen tehdä viimeistään työpäivän päättyessä. Poisottaminen ja myös esineiden ja aineiden hävittäminen ja luovuttaminen tulee kirjata asiaan laaditulle lomakkeelle. 10

11 LÄKSYT Läksyt ovat tärkeä osa koulutyöskentelyä, niin oppimisen kuin vastuuntunnon kehittymisenkin kannalta. Perusopetuslain mukaan oppilaan velvollisuuksiin kuuluu osallistuminen opetukseen ja suorittaa tehtävänsä tunnollisesti. Myös koulun järjestyssäännöissä mainitaan seuraavaa: Arvostan omaa työtäni tekemällä annetut tehtävät ajallaan, siististi ja mahdollisimman hyvin. Opettaja valvoo läksyjen tekemistä ja huolehtii siitä, että tekemättömät läksyt tulee tehtyä jälkikäteen. Opettaja tiedottaa omien oppilaidensa vanhemmille miten tehtävät suoritetaan jälkikäteen. OPPIKIRJAT Useat oppikirjat ovat monivuotisia. Kirjat kerätään oppilailta pois ja siksi kirjoihin ei saa tehdä tarpeettomia merkintöjä. Muutenkin kirjoja tulee pitää siististi. Kirjan tahallisen vahingoittamisen ja katoamisen oppilas joutuu korvaamaan. Oppikirjat täytyy muistaa ottaa koulusta lähtiessä. Siivoojat ja päiväkodin väki eivät ole velvollisia aukomaan ovia muuna aikana. SISÄKENGÄT Oppilaiden turvallisuuden ja viihtyisyyden takia oppilaalla tulee olla sisäkengät koulupäivän aikana. 11

12 VAATETUS JA VÄLINEET LIIKUNTATUNNILLA Ulkoliikuntaa varten tulee olla sään mukainen vaatetus ja asianmukaiset kengät. Sukset ja luistimet on jokaisen hankittava itse. Sisäliikuntaa varten tulee olla erilliset sisäliikuntavaatteet (esim. verkkarit/ shortsit ja t paita). Pallopeleihin suosittelemme sisäliikuntakenkiä. Sisäliikunnan jälkeen oppilaat peseytyvät koulun suihkutiloissa, joten heillä tulee olla mukanaan oma pyyhe. Kaikki liikuntavarusteet ja vaatteet on hyvä merkitä lapsen nimellä. KÄNNYKÄT JA MUUT OPPILAAN OMAT LAITTEET Kännykät pidetään äänettömällä tai suljettuna koulupäivän aikana. Niitä käytetään ainoastaan opettajan luvalla. Kännykät ovat koulussa oppilaan omalla vastuulla. Koulumatkat ovat myös osa koulupäivää. Linja-autossa ja taksissa matkustettaessa tulee muistaa kännykän kohtelias käyttö. 12

13 POISSAOLOT JA NIIDEN SEURANTA Koulussa oppilaan poissaolot merkitään syykoodilla WILMA-järjestelmään päivittäin. Luokanopettaja seuraa poissaolojen määrää ja syitä sekä on tarvittaessa yhteydessä huoltajaan. Huoltajilla on mahdollisuus seurata poissaoloja ja muita tuntimerkintöjä omilla tunnuksillaan Wilmassa. Luvattomista poissaoloista ilmoitamme aina huoltajille. POISSAOLOISTA ILMOITTAMINEN Jos oppilas on poissa koulusta sairauden tai muun syyn vuoksi, siitä tulee ilmoittaa koululle mahdollisimman pian, heti koulupäivän aamuna. Suositeltavin tapa ilmoittaa on soittaa koulun puhelimeen Taksikuljetuksessa olevan oppilaan poissaoloista on ilmoitettava myös taksinkuljettajalle. Etukäteen tiedossa olevalle poissaololle pitää hakea lupa opettajalta (1-2 päivää) tai rehtorilta (3- päivää). Oppilaan/vanhemman vastuulla on selvittää ja huolehtia poissaolon aikaisten tehtävien tekemisestä. OPPILAIDEN YLIMÄÄRÄISET LOMAT Siilinjärven kunnan peruskoulun työ ja lomapäivät ovat tässä tiedotteessa. Muina aikoina oma opettaja voi myöntää vapaata 1 2 päivää. Pidempiin lomiin tarvitaan rehtorin lupa. Lupakaavakkeen saa koululta tai nettisivuilta tai Loman edellytyksenä on, että oppilas ei jää pysyvästi jälkeen muista. Huoltajan vastuulla on huolehtia loman aikaisten tehtävien tekemisestä. 13

14 KOULUMATKAT Koulumatkat suoritetaan jalkaisin, pyörällä tai oppilaalle tehdyn kuljetussuunnitelman mukaisesti. Jos kuljetuksessa oleva oppilas lähtee koulusta omin kyydein, on siitä hyvä ilmoittaa opettajalle. Koulukyytiä odotellessa ei saa poistua koulun alueelta. Pyöräilijöiden on tieliikennelain 90 mukaan käytettävä pyöräilykypärää. Taksilla kulkevan oppilaan sairastuessa huoltajat ilmoittavat asiasta suoraan taksinkuljettajalle. Jos linjaauto on paljon myöhässä (15 min.), varsinkin talvipakkasilla, oppilaan on hyvä mennä takaisin kotiin. Vanhempien täytyy ilmoittaa koululle, jos lapsi jää kotiin. Huoltajia/koulusta hakijoita pyydetään odottamaan oppilaita parkkeeraamalla autonsa merkityille paikoille lämpökeskuksen eteen, että linja-autot pääsevät kääntymään pihassa. KOULUKULJETUS Koulukuljetuksen pelisäännöt oppilaalle (Opetushallitus, liikenne- ja viestintäministeriö, Suomen Taksiliitto ry, Linja-autoliitto ja Liikenneturva) Oppilaat ovat aikataulun mukaan odottamassa sovitussa turvallisessa paikassa. Autoa odotetaan tien reunassa tai pysäkillä. Autoon ei mennä eikä poistuta liikenteen puolelta. Autoon ei mennä rynnäten. Oppilaat menevät yhdessä sovituille paikoilleen. Reppuja ei jätetä turvavyötä käytettäessä selkään, vaan ne pidetään joko jaloissa, sylissä tai tavaratilassa. Oppilaat eivät riehu ja melua täydessäkään koulubussissa tai taksissa. Autosta poistutaan rauhallisesti eikä unohdeta reppuja tai vaatteita autoon. Oppilas ei poistuessaan autosta saa missään tapauksessa lähteä ylittämään tietä kouluauton edestä tai takaa, vaan odottaa, että kouluauto on lähtenyt. Pimeään aikaan oppilas käyttää heijastinta. Oppilas ilmoittaa, jos hän voi pahoin esim. kuumuuden, ahtauden, heikon ilmastoinnin tai muuten matkan rasittavuuden takia. Koulukuljetusopas kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta: 14

15 WILMA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖN VÄLINE Perinteisen kodin ja koulun yhteistyön lisäksi huoltajalla on nyt mahdollisuus seurata lapsensa koulunkäyntiä myös sähköisesti Wilma-järjestelmän huoltajaosion kautta. Samalla Wilma voi toimia myös yhtenä viestintäkanavana huoltajan ja opettajan välillä. Wilman huoltajatunnus perustuu huoltajan sähköpostiosoitteeseen, koulu ei voi jakaa huoltajille käyttövalmiita huoltajatunnuksia, vaan heille annetaan tiedote/ohje tunnusten tekemisestä. Ohje sisältää henkilökohtaisen avainkoodin, jonka avulla kukin huoltaja luo itse itselleen tunnukset Wilmaan. Wilman käyttöönottamiseksi tarvitaan internetselain, sähköpostiosoite sekä käyttäjä-tunnukset. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen ja saman tunnuksen alle voidaan liittää kaikki perheen peruskouluikäiset lapset, jotka käyvät koulua Siilinjärvellä. Wilmasta voi nähdä mm. seuraavia asioita: oppilaan opintosuoritukset, jotka koostuvat oppiaineiden ja kurssien arvosanoista poissaolot ja huomautukset oppilaan saama tuki ja pedagogiset asiakirjat (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) koulun opettajaluettelo. Poissaolot ja huomautukset näkyvät heti, kun ne on koulussa kirjattu järjestelmään. Huomautuksiin opettajat voivat kirjata esim. tekemättömät läksyt. Poissaolot pyritään pitämään ajan tasalla päivittäin. Wilman kautta voimme koulusta laittaa pikatiedotteita laajalle joukolle huoltajia. Wilman kautta myös huoltaja pystyy lähettämään viestejä lapsensa opettajalle. 15

16 OPPILASARVIOINTI Luokilla on sanallinen arviointi. Neljännellä luokalla on sanallisen ja numeroarvioinnin yhdistelmä. Numeroilla arvostellaan äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka, englanti, uskonto sekä ympäristö ja luonnontieto. Muut oppiaineet arvioidaan sanallisesti luokilla numeroarvostelu. Arviointikeskustelut käydään 1. ja 5. luokalla. Arviointikeskusteluun käytetään 20 min./ oppilas. Arviointikeskustelu korvaa väliarvioinnin ja siitä laaditaan arviointilomake. Arviointikeskustelut käydään marras tammikuun aikana. Muilla luokilla väliarviointi annetaan jouluna. Numeroarvostelu tapahtuu kunnallisessa opetussuunnitelmassa mainituilla arviointikriteereillä. Käyttäytyminen arvioidaan koululautakunnan hyväksymillä arviointikriteereillä. Käyttäytymisen arvioinnin perusteet lähetetään koteihin jouluarvioinnin yhteydessä. 16

17 TUKIOPETUS Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetuksella voidaan myös ehkäistä vaikeuksia ennakolta. Tukiopetusta tulee järjestää niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan suoriutumisen kannalta on tarpeen. Koulutyö tulee suunnitella siten, että jokaisella oppilaalla on tukiopetusta tarvitessaan mahdollisuus siihen osallistua. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten, sellaisten oppituntien aikana, joihin tuen tarve liittyy, tai oppituntien ulkopuolella. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja. Tukiopetusta on pyrittävä järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Heille annetaan tietoa tukiopetuksen toteuttamistavoista ja merkityksestä oppimiselle ja koulunkäynnille. KOULUNKÄYNNINOHJAAJA Koulunkäynninohjaajan työn tarkoituksena on oppilaan toimintakyvyn tukeminen erilaisissa toimintaympäristöissä. Tavoitteena on tukea ja avustaa oppilasta oppimisprosessin eri vaiheissa niin, että oppilaan omatoimisuus ja itsenäisyys korostuvat. Avustamistyön keskeisiä toimintoja ovat kasvun tukeminen, avustaminen sekä oppimistilanteissa ohjaaminen. 17

18 OPPILASHUOLTORYHMÄ Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollon avulla pyritään ehkäisemään ja tunnistamaan oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia sekä muita ongelmia riittävän ajoissa sekä puuttumaan niihin. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää työyhteisön hyvinvointia. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville, ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Koulussa tehtävästä oppilashuoltotyöstä vastaa rehtori apunaan koulun oppilashuoltoryhmä. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu rehtorin johdolla vähintään kerran kuukaudessa. Siihen kuuluvat rehtori, erityisopettaja(t), terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä sekä käsiteltävän asian mukaan oppilasta opettava opettaja / luokanopettaja / luokanvalvoja, opinto-ohjaaja, koulupsykologi ja koululääkäri. Kunkin koulun oppilashuoltoryhmän yhteystiedot ilmoitetaan lukuvuosittain koulun tiedotteessa. Oppilashuoltoryhmän tavoitteena on ennaltaehkäistä ongelmia sekä niiden ilmetessä puuttua niihin mahdollisimman varhain. Oppilashuoltoryhmässä suunnitellaan tarvittavat tukitoimet ja etenemisstrategiat sekä osittain niiden toteutus ja seuranta ongelmatilanteissa, jotka voivat olla oppilaan oppimiseen, käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin tai tunne-elämään liittyviä. Oppilashuoltoryhmä tiedottaa toiminnan periaatteista koulun muulle henkilökunnalle sekä oppilaiden huoltajille. Ryhmään otetaan yhteyttä silloin, kun opettaja tai huoltaja on huolissaan oppilaan tilanteesta ja lisätukea tarvitaan tai kun joku oppilashuoltoryhmän jäsenistä näkee tarvetta oppilaan asioiden käsittelyyn. Siltä osin kuin se on oppilaan koulunkäynnin kannalta oleellista, myös oppilasta opettaville opettajille tiedotetaan oppilashuoltoryhmän suunnitelmista tai toimenpiteistä ko. oppilaan asioissa. Varsinainen tukitoimien suunnittelu ja toteutus tehdään oppilaan huoltajien kanssa yhteistyössä mahdollisuuksien mukaan. 18

19 ERITYISOPETUS Erityisopetusta annetaan sellaiselle oppilaalle, jolla on lieviä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia ja joka tarvitsee opetuksen yhteydessä erityistä tukea oppimisen edellytysten parantamiseksi. Erityisopetuksen painopiste on äidinkielen ja matematiikan opetuksessa, mutta muissakin aineissa erityisopetusta voidaan antaa. Erityisopetus koulussamme on luokatonta ja osa-aikaista. Oppilaat valikoituvat erityisopetukseen luokanopettajan suosituksesta, koulupsykologin lausunnon perusteella tai erityisopettajan ja oppilashuoltoryhmän suosituksella. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa yksilöllisesti, pienryhmissä tai samanaikaisopetuksena luokassa. Puheopetus on yksilöopetusta. Lukuvuoden aikana oppilaat saattavat vaihtua tai sama oppilas voi tarvita erityisopetuksen tuen läpi lukuvuoden. Erityisopetus toteutetaan pääsääntöisesti oppituntien aikana, eikä siitä tarvitse erikseen ilmoittaa huoltajille. Vanhempien suostumuksella erityisopetusta voidaan antaa myös oppituntien ulkopuolella, joko ennen koulun alkua tai heti koulupäivän jälkeen. Erityisopetus on koulun tukitoimi, joka sisältyy kolmivaiheisen tuen järjestelmään: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Kaikissa tuen vaiheissa voidaan osa-aikaista erityisopetusta antaa yhtenä tukimuotona. YLEINEN tuki on osa kaikkea kasvatusta, opetusta ja ohjausta, esim. kodin ja koulun välinen yhteistyö ja tukiopetus sekä avustajapalvelut. Mikäli tuen tarve oppilaalla kasvaa, siirrytään TEHOSTETTUUN tukeen. Tehostettu tuki on yksilöllistä ja jatkuvampaa oppilaan oppimisen tukemista. Tehostetun tuen piirissä laaditaan oppilaalle kirjallinen oppimissuunnitelma, jonka mukaisesti tukea annetaan. Tehostettua tukea voivat olla esim. joustavat järjestelyt luokassa ja apuvälineet. ERITYINEN tuki on niitä oppilaita varten, jotka tarvitsevat laajaa ja pitkäaikaista tukea oppimiseensa. Erityiseen tukeen siirrytään vasta kun todetaan, ettei tehostettu tuki riitä. Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) laaditaan erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle aina ja tämän asiakirjan mukaisesti opetus ja tuki koulussa järjestetään. Erityistä tukea ovat esim. oppilashuollon tuki, viikottainen/päivittäinen yhteydenpito kotiin ja eriyttäminen. Päätöksen erityiseen tukeen siirtämisestä tekee sivistystoimenjohtaja. Erityisopettaja Sanna Koistinen työskentelee koulullamme kahtena päivänä viikossa. Lisäksi erityisopetusta antaa Irma Juvonen.Erityisopettaja Sannan tavoittaa numerosta tai sähköpostin välityksellä: 19

20 KOULUKURAATTORI OPPILAAN JA PERHEEN TUKENA Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä Siilinjärven kunnan oppilashuollonohjaajien nimike muuttui koulukuraattoriksi Tehtäviini kuuluu oppilaiden tukeminen ja ohjaaminen koulunkäynnissä. Haluan varmistaa, että jokaisen oppilaan koulunkäynti etenee oppilaalle parhaalla mahdollisella tavalla hänen omien edellytystensä ja lapsen edun mukaisesti. Olen tukemassa oppilaita koko alakoulun ajan ollen läsnä koulun arjessa. Tarjoamani tuki on mm. keskustelua oppilaan tai oppilaiden kanssa, neuvontaa, luokkatyötä, monialaiseen oppilashuoltotyöhön osallistumista, yhteistyötä vanhempien ja opettajien kanssa sekä erilaisten tukimuotojen kartoittamista ja tarvittaessa tukipalveluihin ohjaamista. Ensisijaisesti oppilaan tukeminen on mahdollista vain yhteistyössä Teidän vanhempien kanssa, sillä Te vanhempina tunnette lapsenne parhaiten. Koulun arjessa on monia iloja, mutta matkan varrella voi ilmetä myös erilaisia kompastuskiviä. Sekä vanhemmat että koulun henkilöstö tekevät yhdessä parhaansa tukeakseen oppilasta ja pyrkivät havaitsemaan huolta aiheuttavat asiat varhaisessa vaiheessa. Kompastuskivinä voivat olla mm. pulmat kaveritai perhesuhteissa, yksinäisyys, kiusaaminen, vaikeudet koulunkäynnissä, haastava käyttäytyminen, oppimisvaikeudet, surut, pelot, väsymys ja erilaiset muutokset lapsen elämässä. Ratkaisuja pulmatilanteisiin etsitään yhdessä lapsen, Teidän vanhempien ja koulun muiden aikuisten kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä myös alueen muiden toimijoiden kanssa. Oppilas voi itse ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos oppilas haluaa jutella mieltä painavista asioista jonkun aikuisen kanssa. Myös koulun henkilökunta voi olla yhteydessä koulukuraattoriin oppilaan asioissa. Huoltajana voitte ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos Teillä on huoli lapsestanne, ettekä oikein tiedä, miten asiassa voisi edetä tai kehen voisi olla yhteydessä. Koulukuraattorin toiminta on luottamuksellista. Jos jokin asia vanhempana epäilyttää tai askarruttaa, älkää epäröikö kysyä. Olen oppilaita ja heidän vanhempiaan varten. Olen Pöljän koululla kerran viikossa, yleensä maanantaisin ja tarvittaessa sopimuksen mukaan. Muina päivinä olen Kasurilan, Toivalan, Vuorelan ja Kehvon kouluilla. Oikein mukavaa lukuvuotta! Ystävällisin terveisin vs. koulukuraattori Tanja Roivainen p

21 KOULUTERVEYDENHUOLTO Kouluterveydenhuolto on terveyskeskuksen järjestämää toimintaa ja se on luonteeltaan ennaltaehkäisevää. Tavoitteena on oppilaan terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Paras tulos saavutetaan terveydenhoitajan, lääkärin, psykologin, erityisopettajan, opettajan, oppilaan ja huoltajien yhteistyöllä. Terveystarkastus / terveystapaaminen järjestetään vähintään kerran lukuvuodessa. Tapaamisessa keskustellaan terveystottumuksista, kaverisuhteista, kouluselviytymisestä, kehitysasioista, perheeseen liittyvistä asioista jne. Terveystarkastuksessa tehdään ns. seulontatutkimukset: Lukuvuosi esik. 1lk 2lk 3lk 4lk 5lk 6lk 2015 pituus ja paino X X X X X X X ryhti X X X näkö X tarv. tarv. kuulo X verenpaine X X Hemoglobiini X tarv. lääkärintarkastus X X Laajat terveystarkastukset ovat 1. ja 5.lk:lla, jolloin lapsilla on terveydenhoitajan tarkastuksen lisäksi koululääkärin tarkastus. Lääkärintarkastuksiin kutsutaan vanhemmat mukaan. Koululääkärinämme toimii Anne Vola. Myös muihin tarkastuksiin vanhemmat ovat tervetulleita mukaan halutessaan. TERVEYDENHOITAJA PAIKALLA PÖLJÄN KOULULLA TIISTAISIN! Tervettä ja turvallista lukuvuotta! Ystävällisin terveisin Terveydenhoitaja Linda Kuivanen p MUUT TERVEYDENHUOLLON YHTEYSTIEDOT Fysioterapeutti Koululääkäri , tai puhelinaika on ma - pe klo 8-9 ajanvaraus terveydenhoitajan kautta 21

22 KOULULAISTEN HAMMASHUOLTO Siilinjärven hammashoitolassa toteutetaan yksilöllistä tarkastus/huolto aikataulua kaikkien asiakkaiden hammashoidossa. Kiireellisissä tapauksissa ottakaa suoraan yhteys Siilinjärven kunnan hammashoitolaan. Hammastarkastukseen kutsutaan kaikki oppilaat iän perusteella. Ikäryhmät ovat 7-, 9-, 12-, 15- ja 18 -vuotiaat. Oppilaille laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, jonka perusteella hänet kutsutaan hammaslääkäriin. Kyydin tarkastuksiin ja hammashuoltoon järjestävät huoltajat. Hammashoitola ( ) KOULULAISVAKUUTUS Siilinjärven kunta on vakuuttanut kaikki peruskoulun oppilaat vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella. Vakuutus on voimassa varsinaisella kouluajalla oppitunneilla, välitunneilla ja koulun järjestämissä urheilu- ym. tapahtumissa. Vakuutus kattaa myös koulumatkat suorinta tietä kodin ja koulun välillä sekä opetussuunnitelman mukaiset retket ja leirikoulut. Tapaturmien sattuessa hoitotie on terveydenhoitaja(jos on koululla) terveyskeskus KYS. Terveyskeskuksessa/sairaalassa on ilmoittautumisen yhteydessä aina kerrottava, että kyseessä on koulutapaturma. Vakuutuksesta korvataan tarpeellinen lääkärinhoito ja kohtuulliset matkakulut. Jokaisesta koulutapaturmasta täytetään koululla tapaturmailmoitus, joka lähetetään huoltajalle tiedoksi. 22

23 TIETOA KOULURUOKAILUSTA Pöljän koululle, päiväkodille ja iltapäiväkerholaisille (välipalat) ateriat toimitetaan Ahmon koulun keittiöltä. Ruokapalveluista vastaa Pöljän koulun keittiöllä ravitsemistyöntekijä Arja Korkalainen. Kouluruokailu on olennainen osa opetus- ja kasvatustehtävää. Riittävä, terveellinen ja maukas kouluruoka kiireettömästi nautittuna on enemmän kuin pelkkää ravintoa - se on nautinto, joka lisää koulussa viihtyvyyttä. Koululounas kattaa yhden kolmanneksen päivän energian ja ravintoaineiden tarpeesta. Kouluruuan tulee sisältää mm. kasviksia, marjoja tai hedelmiä, runsaskuituista leipää, vähärasvaisia liha- ja maitotaloustuotteita, kasvisrasvalevitettä sekä vettä janojuomaksi. Raaka-ainevalinnoissa ja hankinnoissa meille on tärkeää kotimaiset ja lähialueen tuotteet. Perunat ja sipulit tulevat Siilinjärveltä, marjat lähialueelta. Leipätoimittajiamme ovat Pieksämäeltä Moilas Oy ja Kiurun Leipomo Oy. Noudatamme kouluruokailussa kuuden viikon kiertävää ruokalistaa. Ruokalistat löytyvät Siilinjärven kunnan nettisivuilta. Punaisena lankana ruokalista- ja ateriasuunnittelussa on, että ruuat ovat mieleisiä ja ne maistuvat, unohtamatta kuitenkaan ravintosuosituksia ja kustannuksia. Ruokakyselyillä seuraamme ruokailijoiden tyytyväisyyttä. Tasapainoinen kouluaterian malli kootaan nähtäväksi lautasmalliannoksena vähintään kerran viikossa. Erityisruokavaliota tarvitsevat ruokailijat saavat oman aterian terveydenhoitajan tai lääkärin kirjallisen lausunnon perusteella ja ohjeiden mukaisesti. Ruokapalveluhenkilöstön työtä helpottaisi, jos yksilöllistä erikoisruokavaliota (mm. keliakia, maidoton, moniallerginen) tarvitseva ruokailija ilmoittaisi poissaolonsa keittiölle ennakoivasti, näin vältymme turhalta aterian valmistukselta. Lukuvuoden aikana järjestämme joitakin teemapäiviä sekä joulun ja pääsiäisen aikaan tarjoamme juhla-aterian. Toivomme, että ruoka maistuu ja ruokailutilaisuus olisi virkistävä, viihtyisä ja mukava hetki ruokailijoille. Hyvää alkanutta lukuvuotta kaikille! Ruokailuun liittyvissä asioissa voitte ottaa yhteyttä Pöljän koulun keittiön ravitsemistyöntekijä Arja Korkalaiseen p , Ahmon koulun ruokapalveluesimies Liisa Laakkoseen p Pirkko Markkanen ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja p

24 ILTAPÄIVÄKERHO IPANAPA Toiminnan luonne - Siilinjärven kunnan tarjoama palvelu 1-2 luokkalaisille - Pöljän koulun tiloissa koulupäivän jälkeen klo Välipala Tavoitteet - turvallinen iltapäivä pienelle koululaiselle - vanhempien työelämän ja perhe-elämän yhdistämisen helpottaminen Työntekijät - koulunkäynninohjaajat Kerholaisten määrä - kirjoilla n. 28 kerholaista, kerholaisten päivittäinen määrä vaihtelee Toiminta - ulkoilu, leikki, pelit, puuhastelu, sosiaalisuus; ei-koulumaista toimintaa - ohjattu läksyjen teko - säännöt ja arvot samat kuin koulussakin, pieniä poikkeuksia käytänteissä Vanhemmille - yhteydenpito puhelimen (sähköpostin) kautta - kerholaisen läsnäolopäivien ilmoittaminen etukäteen - allergiat, yliherkkyydet - vanhempien puhelinnumerot - varavaatteita reppuun, nimikoituna Maksut - maksu peritään kuukausittain läsnäolopäivien mukaan seuraavasti yli 11 kerhopäivää / kk 80,00 (sisaralennus 20,00 ) 6 11 kerhopäivää / kk 55, kerhopäivää / kk 40,00 Vastuut ja vakuutukset - kerholaiset on vakuutettu koulun tapaturmavakuutuksen piirissä - vastuu kerholaisen tulemisesta kerhoon ja sieltä lähtemisestä on vanhemmilla, siksi ilmoittaminen kerhoon kerhopäivistä ja ajoista on erityisen tärkeää Yhteystiedot puhelin: (jos ei vastaa, jätä soittopyyntö / tekstari) 24

25 KIVA KOULU -HANKE Koulumme on mukana valtakunnallisessa KiVa Koulu -hankkeessa. KiValyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava. KiVa Koulu on Turun yliopistossa kehitetty toimenpideohjelma koulukiusaamisen vähentämiseksi. Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista sekä minimoida kiusaamisen seurauksia. KiVa Koulu -ohjelman on todettu vähentävän koulukiusaamista ja lisäävän kouluhyvinvointia. KiVa Koulu näkyy koulun arjessa monin tavoin. KiVa-oppitunteja pidetään luokilla 1. ja 4. Tunneilla käsitellään kiusaamiseen liittyviä teemoja keskusteluin ja harjoituksin. Oppitunteja täydentää kiusaamisen vastainen tietokonepeli, jossa oppilaat seikkailevat virtuaalisessa koulussa pyrkien auttamaan kiusattuja tovereitaan. Näiden harjoitusten avulla opitaan tunnistamaan, mikä on kiusaamista ja opetellaan keinoja vastustaa sitä. Koulussamme toimii KiVa-tiimi, joka selvittää yhteistyössä luokanopettajien kanssa esiin tulevia kiusaamistapauksia. Koulumme KiVa -tiimiin kuuluvat Jaana Kähkönen (koulunkäynnin ohjaaja), Sanna Aamuvuori (englannin opettaja) ja Tarja Ylönen (luokanopettaja). Koulun henkilökunta on saanut perehdytyksen KiVa Koulu -ohjelman toteuttamiseen ja kiusaamistapausten selvittämiseen. Jos epäilet sinun lastasi kiusattavan tai sinulla on syytä uskoa hänen kiusaavan toisia, ota rohkeasti yhteyttä kouluun, jotta asiaan voidaan puuttua mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Keskustele lapsesi kanssa asiasta, vaikka hän ei olisi kiusattu tai kiusaisi muita. On tärkeä miettiä yhdessä lapsen kanssa, miten kannattaa toimia, jos havaitsee kiusaamista omassa koulussa. KiVa Koulu -ohjelmaan kuuluva Vanhempien opas on luettavissa nettisivuilla ( Valitse yläpalkista Vanhemmat ). 25

26 LIIKKUVA KOULU-HANKE PÖLJÄN KOULULLA Pöljän koulu on tänä lukuvuonna muiden Siilinjärven koulujen tavoin mukana Liikkuva Koulu-hankkeessa. Liikkuva koulu -hankkeen tavoitteena on parantaa kouluikäisten fyysistä aktiivisuutta, vakiinnuttaa kaikkiin peruskouluihin kouluikäisten liikuntasuositukset sekä saada hankkeen aikana tutkittua tietoa lasten ja nuorten toimintakyvystä. Koulun liikunnalla tarkoitetaan kaikkea sitä fyysistä aktiivisuutta, joka sisältyy koulupäivään tai sen välittömään yhteyteen ei ainoastaan liikuntaa oppiaineena. Hanketta ovat rahoittamassa ELY-keskus ja Siilinjärven kunta. Hankkeen avulla koululle hankitaan lisää liikuntavälineitä, jotka kannustavat lapsia liikkumaan välitunneilla sekä liikuntatunneilla. Myös koulun pihaa kehitetään edelleen liikkumiseen kannustavaksi. Näiden toimien lisäksi koululla pyritään järjestämään erilaisia oppilaiden liikkumista lisääviä tapahtumia. Ohjelman avulla oppilaiden kouluviihtyvyys kasvaa ja oppilaat jaksavat paremmin koulutyön haasteet. Tavoitteena on oppilaiden kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyneen liikkumisen ansiosta. Liikkuva koulu-hankkeen koulukoordinaattoreina Pöljän koululla toimivat Erkko-Juhani Mäkelä ja Janne Mönkkönen. 26

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Koulurauhaasiakirja Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Seuraavassa lain täsmennyksiä 1.1.14 alk. 35 a Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45.

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. Yhteisen aloituksen jälkeen vanhemmilla on mahdollista tavata koulun opettajia eri luokissa. LUKUVUOSITIEDOTE

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola Lukuvuositiedote 2014-2015 HENKILÖKUNTA opettajat: 1a 1b 2.lk 3a 3b 4.lk 4.-5.lk 5.lk 6.lk pienluokka laaja-alainen eo: rehtori Päivi Lipsanen Jenni Nieminen Jaana Kukkonen Anu Terho Noora Vesterinen Laura

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON OSA-ALUEET YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO yhteisöllistä, ensisijaisesti ehkäisevää työtä YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO yksilöllistä tukea monialaista

Lisätiedot

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta.

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta. JYVÄSKYLÄN STEINERKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUOKAT 1-8 Tehtävä ja tavoitteet Järjestyssäännöt ovat koulun opetussuunnitelmaa täydentäviä käytännön toimintaohjeita, joilla pyritään takaamaan kaikkien turvallisuus,

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa KOLMIPORTAINEN TUKI esi- ja perusopetuksessa YLEINEN TUKI * kaikille suunnattu, tilapäinen tuki * arviointi tapahtuu yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan * oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

Koulun henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kotka.fi

Koulun henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kotka.fi HOVINSAAREN KOULU SYYSTIEDOTE 2011 2012 Ruununmaankatu 2 48200 KOTKA Yhteystiedot: Rehtori Nina Pöyhönen puh. 234 4547, 040 352 9070 Kanslia puh. 234 4548 Opettajainhuone puh. 234 4548, 040 352 9078 Kotisivu

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma 1 Malvaan koulu Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma Malvaan nykyinen koulu on rakennettu v. 1956. Alkava lukuvuosi on 55. koulumme historiassa. Malvaan koulu on kaksiopettajainen perusopetuksen alakoulu.

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625 LUOSTARIVUOREN KOULUN OPISKELUOPAS 2015 2016 1 Oppilaan nimi: luokka: KOULUN YHTEYSTIEDOT LUOSTARIVUOREN KOULU Luostarinkatu 13, 20700 Turku http://info.edu.turku.fi/luostarivuori/ KOULUN HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

JOKELAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

JOKELAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 JOKELAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Jokelan koulun opetushenkilökunta: 1A Mari Ursin 1B Essi Heiskanen 2A Mari Laukkanen 2B Heidi Norokorpi 3.lk Sirkka-Liisa Aalto 4A Leena Kousa 4B Kari Laine 5.lk

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 IVALON ALA-ASTEEN KOULU

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 IVALON ALA-ASTEEN KOULU ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 IVALON ALA-ASTEEN KOULU 1. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TAVOITTEET JA ARVOT Perusopetuslain (48 a ) mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Lukuvuositiedote 2015-2016 Kirkonkylän koulu RUOVESI

Lukuvuositiedote 2015-2016 Kirkonkylän koulu RUOVESI Lukuvuositiedote 2015-2016 Kirkonkylän koulu RUOVESI Koulun henkilökunta ja yhteystiedot Rehtori Jouko Heikkilä 044 787 1403 Apulaisjohtaja Eeva Katajamäki 044 787 1415 Koulusihteeri Taija Paussu 044 787

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Koulu Kuulammen koulu Lukuvuosi 2014-2015 Oppilashuollon palvelujen järjestäminen ja oppilashuollon toimintatavat Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän Kokoonpano

Lisätiedot

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 Perusopetusta sääteleviä lakeja ja muita säännöksiä: - Perusopetuslaki 628/1998, muutettu useita kertoja - Perusopetusasetus

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

Koulun yhteystiedot ja henkilökunta

Koulun yhteystiedot ja henkilökunta 1 Koulun yhteystiedot ja henkilökunta Päntäneen koulu Keturinkyläntie 5 61980 Päntäne p. 040-5091333 Opettajien sähköposti: etunimi.sukunimi(at)kauhajoki.fi Sähköpostia lähettäessä korvaa (at), @ -merkillä.

Lisätiedot

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 2 (5) 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain

Lisätiedot

Kouluvuoden teemana on edelleen turvallinen kouluyhteisö, joka sisältää niin hyvät tavat kuin fyysisen turvallisuuden. Juha Alaraatikka vs.

Kouluvuoden teemana on edelleen turvallinen kouluyhteisö, joka sisältää niin hyvät tavat kuin fyysisen turvallisuuden. Juha Alaraatikka vs. Syystervehdys! Syksy on kohta jo loppupuolella ja koulukiireet ovat jo rutiinia. Syksy alkoi todella vauhdikkaasti tempaisten minut yllättäen rehtorin tehtäviin. Kiirettä on pitänyt ja siksi pahoittelenkin,

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2012-2013 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

OPPITUNNIT POISSAOLOT

OPPITUNNIT POISSAOLOT KOULUJEN YHTEISET TOIMINTASÄÄNNÖT OPPITUNNIT TERVEHTIMINEN Oppituntien aloitus tehdään selkeästi työrauhaa kunnioittaen. Uuden oppilasryhmän kanssa tunti alkaa tervehtimällä seisten. Vierailijan saapuessa

Lisätiedot

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Seija Lintukangas FT Edutaru Oy Jyväskylä 4.9.2012 Ruokailu iloa, oppimista, kasvatusta ja sivistystä

Lisätiedot

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin kriteerit Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU JOHDANTO Hyvä koulu syntyy, kun jokainen koulussa toimiva huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja viihtymisestä noudattamalla järjestyssääntöjä

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Esikoululaiset 1.-2.luokkaiset

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Esikoululaiset 1.-2.luokkaiset Pirkkalan kunta Sivistysosasto Infovihko iltapäivätoiminnassa olevien lasten vanhemmille Lukuvuosi 2015 2016 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Esikoululaiset 1.-2.luokkaiset Lisätietoa löytyy myös opetuksen internet-sivuilta,

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2015-2016

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2015-2016 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2015-2016 Koulun alkaessa Sateinen, mutta toivottavasti siitä huolimatta rentouttava kesäloma alkaa olla takanapäin ja edessä ovat uudet koitokset oppimisen pitkällä

Lisätiedot

Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi

Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi www.peda.net/veraja/keuruu/pihlajavesi pihlajavesi@keuruu.fi Pihlajaveden ala-aste Valkeajärventie 77 42910 Pihlajavesi (014) 757 037 puh. 040 0153510 kännykkä

Lisätiedot

REKOLAN KOULU. 100 vuotta

REKOLAN KOULU. 100 vuotta REKOLAN KOULU 100 vuotta KOULUVIESTI 2012 KOULUN PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA 8.15-9.00 1.oppitunti 9.00-9.45 2.oppitunti 9.45-10.15 välitunti 10.15-12.00 3.-4.oppitunti 12.00-12.30 välitunti 12.30-13.15 5.oppitunti

Lisätiedot

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 MIKÄ MUUTTUU YLÄKOULUUN SIIRRYTTÄESSÄ? (1/5) Hallinnollisesti ei mikään siirrytään peruskoulun luokalta 6 luokalle 7. Mutta

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Tehostettu tuki käytännössä

Tehostettu tuki käytännössä Tehostettu tuki käytännössä - mitä se on ja miten tukea tehostetaan? Pyhäntä 29.2.2012 Raisa Sieppi, ohjaava opettaja Kolmiportainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki Erityisen tuen päätökseen ja HOJKSiin

Lisätiedot

Lukuvuositiedote koteihin 2014-2015

Lukuvuositiedote koteihin 2014-2015 Lukuvuositiedote koteihin 2014-2015 Pitkäjärven koulu Sisällys: Koulujen yhteystiedot:... - 2 - Opettajat:... - 2 - Avustaja/ kerhotoiminta:... - 2 - Keittäjä/siistijä:... - 2 - LUKUVUODEN TYÖAJAT:...

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

Sisällys: YÖKOULUJA, LUOKKARETKIÄ JA LEIRIKOULUJA järjestetään vapaaehtoisuuteen perustuen kiinnostuksen mukaan.

Sisällys: YÖKOULUJA, LUOKKARETKIÄ JA LEIRIKOULUJA järjestetään vapaaehtoisuuteen perustuen kiinnostuksen mukaan. Sisällys: Koulun yhteystiedot:... Opettajat:...2 Avustaja/ kerhotoiminta:...2 Keittäjä/siistijä:...2 LUKUVUODEN TYÖAJAT:...3 KOULUN OPPILASMÄÄRÄ... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. KOULUN YLEISET

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016. Inarin koulu

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016. Inarin koulu ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 Inarin koulu 2 1. ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TAVOITTEET JA ARVOT Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea koulun ja kodin yhteistä kasvatustyötä. Toiminnan

Lisätiedot

Runsas vuosi sitten tuli kuluneeksi 130 v. siitä, kun ensimmäiset oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä. tässä koulurakennuksessa.

Runsas vuosi sitten tuli kuluneeksi 130 v. siitä, kun ensimmäiset oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä. tässä koulurakennuksessa. Loimaan kaupunki LUKUVUOSITIEDOTE 2012 201 Metsämaan koulu Runsas vuosi sitten tuli kuluneeksi 130 v. siitä, kun ensimmäiset oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä tässä koulurakennuksessa. Kesäloman jälkeen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki Huoltajan opas

Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki Huoltajan opas Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki Huoltajan opas 2 Sisällysluettelo 1 Kodin ja koulun yhteinen kasvatusvastuu... 3 2 Oppilaan oppimisen tuki... 4 3 Koulun erilaisia tukitoimia... 6 4 Oppilashuoltotyö...

Lisätiedot

Koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto

Koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto Koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto Oppilashuolto Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä kouluyhteisön hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

KOULUSSA EKALUOKKALAISENA KALAJOELLA

KOULUSSA EKALUOKKALAISENA KALAJOELLA KOULUSSA EKALUOKKALAISENA KALAJOELLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kalajoen peruskouluissa aloittaa ensi syksynä koulutiensä n. 162 ekaluokkalaista. Lapsi tulee ilmoittaa kouluun 29.1.2016 mennessä. Huoltaja vastaa

Lisätiedot

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 Hyvät vanhemmat Toivotan Lepolan koulun uusille ja vanhoille oppilaille ja henkilökunnalle lämpimästi tervetuloa taas uuteen lukuvuoteen. Lukuvuositiedote on ensimmäistä

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015 HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN Päivitys 15.4.2015 ASIA KÄYTÄNTÖ RANGAISTUS Molemmat koulut: Yleinen käyttäytyminen Noudatan hyviä tapoja. En turmele koulun omaisuutta. - Suun soittaminen kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2013-2014

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2013-2014 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2013-2014 Koulutyön alkaessa Lähdemme uuteen lukuvuoteen poikkeuksellisen hyvästä tilanteesta, sillä kaikki viime lukuvuoden opettajat jatkavat työskentelyään Ojakkalassa.

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Tervetuloa Kriivarin kouluun!

Tervetuloa Kriivarin kouluun! Tervetuloa Kriivarin kouluun! Lapsenne oppivelvollisuus alkaa tänä vuonna. Elokuussa perheessänne on ekaluokkalainen. Koulun aloittaminen on jokaiselle lapselle suuri asia ja se tuo muutoksia koko perheen

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Valokuvaus: Koulukuvauspäivä on 30.8.2002 klo 9.00 alkaen.

Valokuvaus: Koulukuvauspäivä on 30.8.2002 klo 9.00 alkaen. 1 SISÄLYSLUETTELO 1 Alkusanat 3 2 Koulun yhteystiedot 3 3 Koulun henkilökunta 3 4 Koulun työ- ja loma-ajat 4 5 Oppilashuolto 5 6 Lukuvuoden juhlat 5 7 Oppilasarvioinnista 5 8 Kansainvälisyystoiminta 5

Lisätiedot