TILINPÄÄTÖS Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä."

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2007 Kuva Ilmari Mattila Valometsä yöllä.

2 Sisällyslyettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto... 3 Yleistietoja Kankaanpään kaupungista... 3 Toimielinorganisaatio Yleinen taloudellinen kehitys Kaupungin toiminnan ja talouden kehitys... 4 Kaupungin tulot ja menot... 5 Tuloslaskelma... 7 Tuloslaskelman tunnusluvat... 7 Toiminnan rahoitus... 8 Rahoituslaskelman tunnusluvut... 8 Tase... 9 Taseen tunnusluvut Kaupunkikonsernin toiminta ja talous Konsernirakenne Konsernitase ja sen tunnusluvut Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Talousarvion toteutuminen tulosalueittain Hallintokeskus Vaalit Tarkastustoimi Yleishallinto Hallintopalvelut Kehittäminen Tukipalveluyksikkö Maaseutupalvelut Ympäristökeskus Kaavoitus Rakennusvalvonta Mittaus- ja kiinteistötoimi Asumispalvelut Perusturvakeskus Lasten päivähoito Vanhustenhuolto Vammaishuolto Sosiaalitoimi Kansanterveystyö Erikoissairaanhoito Sivistyskeskus Sivistystoimen hallinto Perusopetus Toisen asteen opetus (yhteislyseo) Kulttuuripalvelut Yleiset kulttuuripalvelut Pohjois-Satakunnan Alueopisto Kankaanpään kaupunginkirjasto Kankaanpään kaupunginmuseo Kankaanpään musiikkiopisto Vapaa-aikapalvelut Liikuntatoimi Nuorisotoimi Tekninen keskus Pelastustoimi Rakentaminen Liikelaitokset Käyttötalousosa Talousarvion toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

3 2 Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin taloudellisen tuloksen osalta vuosi 2007 oli erityisen huono. Tilikauden tulos jää tappiolliseksi 3,2 milj. euroa. Satunnaiserien (0,7 milj. euroa) jälkeenkin tulos on tappiolla n. 2,5 milj. euroa. Kaupungin toimintakate eli tuottojen ja kulujen erotus kasvoi edellisvuodesta 3,3 milj. euroa (6,9 %). Verotulojen ja valtionosuuksien kasvu edellisvuodesta oli vain 1,5 milj. euroa (3,1 %). Kaupungin käyttömenojen liian suuri kasvu tuloihin nähden on huonon tuloksen syy. Menobudjetin merkittävimmät ylitykset olivat erikoissairaanhoidossa, kansanterveystyössä ja tukipalveluissa. Bruttoinvestoinnit olivat 3,97 milj. euroa ja investointitulojen (0,89 milj. euroa) jälkeen nettomääräksi jää 3,08 milj. euroa. Merkittävimmät investointikohteet olivat: tori 1,04 milj. euroa, tiet, kadut, vesihuolto 0,822 milj. euroa ja Lohikon rakennus 0,768 milj. euroa. Investoinnit jouduttiin rahoittamaan lainoituksella ja kaupungin lainojen kokonaismäärä kasvoi 2,8 milj. eurolla. Lainamäärä asukasta kohden laskettuna on valtakunnallista keskitasoa (= euroa/asukas). Monelta osin yleinen kehitys vuoden 2007 osalta oli Kankaanpäässä varsin myönteinen. Kaupungin työllisyystilanne kohentui vuoden 2007 aikana edelleen hyvään suuntaan. Kun työttömyys vuodenvaihteessa 2006/07 oli 13,2 % niin vuoden 2007 lopussa se oli 10,9 %. Kankaanpääläisen yritystoiminnan suhteen vuosi oli hyvä. Yritysten liikevaihdot olivat selvällä kasvu-uralla ja liikkeelle saatettiin useita investointeja. Merkittävin negatiivinen poikkeama yleisestä kehityksestä oli kaupungin väkimäärän lievä väheneminen. Kaupungin palvelut ja talous Kaupungin asukkailleen järjestämät tai tuottamat palvelut pidettiin entisellä tasolla. Kankaanpään kaupungin pyrkimyksistä huolimatta kuntien yhdistämishankkeita ei saatu edes esiselvitystasolle. Valtiovallan liikkeelle paneman kuntaja palvelurakenneuudistuksen osalta neuvoteltiin erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustamisesta Pohjois-Satakuntaan. Pitkän selvittelyn ja pohdinnan jälkeen päädyttiin järjestämään Kankaanpään ja eräiden naapurikuntien jätehuolto investoimalla omaan kaatopaikkaan. Konsernirakennetta ei muutettu vuoden 2007 aikana. Konsernitaseen loppusumma ylitti ensimmäisen kerran 100 milj. euroa (100,486 milj.). Konsernin lainamäärä oli vuoden lopussa 41,5 milj. euroa. Vuoden 2006 lopussa lainamäärä oli 35,6 milj. euroa. Tulevaisuuden näkymät Palvelurakenneuudistuksen keskeisin hanke eli sote-piirin muodostaminen tulee olemaan tärkein lähivuosien palvelutuotannon rakenteisiin vaikuttava prosessi. Tämä rakennemuutos merkitsee eräällä tavalla uuden kunnan muodostamista, jolla kunnalla on toimialanaan vain perusturvan tarjoaminen (sosiaali- ja perusterveydenhuolto). Tämän hankkeen onnistumisella voidaan eniten vaikuttaa palveluiden tarjoamiseen ja toisaalta kustannuskehitykseen. Kaupungin talouden tasapainoon saaminen tulee olemaan useampivuotinen prosessi ja se on kiinteästi kytköksissä sotepiirin perustamiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Talouden tasapainottaminen merkitsee tuottavuuden parantamista kaikilla toiminnan lohkoilla. Investointien osalta tasapainotus merkitsee erittäin tiukkaa investointipolitiikkaa erityisesti käyttömenoja lisäävien ei välttämättömien investointien suhteen. Esitän parhaat kiitokset kaupungin työntekijöille, luottamushenkilöille ja kaikille yhteistyökumppaneille vuodesta Paavo Karttunen kaupunginjohtaja

4 3 1. Kaupungin hallinto Yleistietoja Kankaanpään kaupungista Perustettu 1865 Kaupungiksi 1972 Asukasluku ( ) Pinta-ala 689,83 km 2, vettä 15,22 km 2, yhteensä 705,05 km 2 Asukastiheys 17,98 as./km 2 Kalleusluokka II Tulovero 19 % v Työttömyysaste 10,9 % ( ) Työvoima 6000 Etäisyydet Turku 200 km, läänin pääkaupunki Helsinki 270 km Tampere 100 km Pori 50 km, lähin reittiliikenteen lentokenttä ja merisatama Jämijärvi 21 km, lähin pienlentokenttä Parkano 50 km, lähin rautatieasema Hallinnollinen asema Valtuuston poliittiset voimasuhteet Suomen Keskusta 13 SDP 9 Kokoomus 6 Vas 4 Vihr 2 Krist.dem. 1 Yhteensä 35 valtuutettua, joista naisia 12. Toimielinorganisaatio Lääni Hovioikeuspiiri Käräjäoikeus Kihlakunta Maaoikeuspiiri Vesioikeuspiiri Sotilaslääni Veropiiri Satakunnan maaseutuelinkeinopiiri Maanmittauspiiri Postipiiri Tiepiiri Lounais-Suomen ympäristökeskus Sairaanhoitopiiri Erityishuoltopiiri Työvoimapiiri Länsi-Suomen Turku Ikaalinen Kankaanpää Etelä-Suomi Länsi-Suomi Turun ja Porin Kankaanpää Pori Pori Lounais-Suomi Turku Turku Satakunta Satakunta Satakunta 2. Yleinen taloudellinen kehitys Tilastokeskuksen keräämien kuntien tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntatalouden kehitysvire on myönteinen. Kuntien taloustilannetta on parantanut kuntien verotulojen kasvu, joka oli vuonna 2007 noin 7,5 prosenttia. Kasvu johtui hyvästä työllisyys- ja ansiokehityksestä. Myös yhteisöverojen tuotot kasvoivat reippaasti. Ennakkotilinpäätösten mukaan kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat viime vuonna 5,3 prosenttia. Menojen kasvu selittyy palkkakustannusten kasvulla ja palvelujen kysynnän lisääntymisellä. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate nousi edellisvuodesta. Yleisestä kehityksestä huolimatta vuosikate laski kuitenkin noin 150 kunnassa ja lisäksi joissakin kunnissa verotulot jopa pienenivät. Vain noin 100 kunnassa vuosikate riitti investointien omahankintamenoihin. Manner-Suomen kuntien tilikauden yhteenlaskettu tulos laski viime vuodesta. Tuloksen heikkenemisen taustalla ovat joidenkin suurten kaupunkien vuoden 2006 tilinpäätöksiin kirjatut poikkeuksellisen suuret satunnaiset myyntivoitot.

5 4 Kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan ja korkomenot nousivat voimakkaasti, peräti 40 prosenttia. Kunnilla on nyt lainaa keskimäärin euroa asukasta kohden. Lainakanta on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2000, jolloin lainaa oli 746 euroa asukasta kohden. Kuntaliitto korostaa, ettei valtion pidä omilla toimillaan kääntää nykyistä kuntatalouden tervehtyvää kehitysuraa. Kuntien tehtäviä ei pidä lisätä. Kuntien toimintaa ohjaavaa normistoa on syytä purkaa ja näin mahdollistettava nykyistä tehokkaampi palvelutuotanto. Kuntien veropohjaa ei saa heikentää esimerkiksi lisäämällä ansiotulojen vähennyksiä tai vähentämällä kuntien oikeutta yhteisöveron tuottoon. Kuntien menopaineet säilyvät korkeina myös tulevina vuosina. Syksyllä 2007 sovitut virka- ja työehtosopimukset nostavat palkkamenoja vuonna 2008 huomattavasti. Kunta- ja palvelurakenneuudistus lisää alkuvaiheessaan kuntien menoja. Väestön ikääntyminen luo paineita hyvinvointipalvelujen kysynnän kasvulle ja lisää kuntien menoja. Samalla tulopohja heikkenee väestön siirtyessä eläkkeelle. Tämän johdosta osassa kuntia veronkorotuspaineet säilyvät suurina. Sosiaalitoimen nettomenot kasvoivat vuodesta 2003 vuoteen ,48 milj. euroa (21,9 %) ja terveydenhuollon nettomenot 4,20 milj. euroa (29,7 %) eli yhteensä 6,67 milj. euroa (26,2 %); samaan aikaan sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet kasvoivat vain 3,52 milj. euroa. Sivistysasiainkeskuksen nettomenot kasvoivat samaan aikaan yhteensä 1,79 milj. euroa (15,3 %); samaan aikaan opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet laskivat 0,1 milj. euroa. Valtionosuuksien määräytymisperusteet ovat sosiaali- ja terveystoimessa täysin erilaiset kuin opetus- ja kulttuuritoimessa. Vuonna 2007 sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet kattoivat perusturvakeskuksen nettomenoista 33,8 % (vuotta aiemmin 34,4 %) ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet sivistysasiainkeskuksen nettomenoista 23,4 % (vuotta aiemmin 28,5 %). Vuonna 2003 osuudet olivat perusturva 28,9 % ja sivistys 28,0 %. 3. Kaupungin toiminnan ja talouden kehitys Tilikauden aikana valtuusto muutti talousarviota muutamilta osin. Muutokset kohdistuivat käyttötaloudessa kaupunginhallituksen, sivistyslautakunnan ja kulttuuriasiainlautakunnan määrärahoihin nettomenoja yhteensä euroa lisäävästi. Tuloslaskelman satunnaisten kulujen osalta talousarviota muutettiin euroa. Investointiosan määrärahoja valtuusto muutti euroa nettomenoja lisäävästi. Muutosten jälkeen talousarvion tulos muodostui euroa alijäämäiseksi, kun alkuperäinen talousarvio oli laadittu euroa ylijäämäiseksi. Tilikauden tulos muodostui 3,22 milj. euroa alijäämäiseksi Talousarviossa - muutosten jälkeen - tulos oli arvioitu 0,5 milj. euroa alijäämäiseksi. Ennakoitua huomattavasti huonompi tulos johtui käyttötalouden määrärahojen suurista ylityksistä. Merkittävimpiä näistä olivat Puettavan teknologian tutkimuskeskuksen tulojäämien alaskirjaus (0,7 milj. euroa), erikoissairaanhoidon (0,8 milj. euroa), kansanterveystyön (0,4 milj. euroa), tukipalvelujen (0,5 milj. euroa) ja vanhustenhuollon (0,1 milj. euroa) määrärahojen ylitykset. Toimintakate - käyttömenojen ja tulojen erotus - ylittyi talousarviosta toteutumaprosentin ollessa 104,8 %. Vuosikate oli negatiivinen 0,85 milj. euroa ja poistot 2,36 milj. euroa. Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä tuloutti sopimuksen mukaisesti kaupungille euroa, joka on kirjattu kuntayhtymätuloutuksena muihin rahoitustuottoihin. Tuloutusta ei kuitenkaan ole voitu kirjata kehittämisrahastoon, koska tilikauden tulos on negatiivinen. Tilikauden alijäämäksi muodostui ,03 euroa. Aiempien vuosien yhteenlasketut ylijäämät ovat yhteensä ,85 euroa. Näin ollen kumulatiivinen eli yhteenlaskettu yli/alijäämä on tilivuoden 2007 lopussa ,18 euroa alijäämäinen.

6 5 Kaupungin tulot ja menot Tuotot 2007 milj. e muutos% 2006 milj. e muutos% ed. v:sta ed. v:sta Tuloslaskelmaosan tuotot 61,265 4,4 % 58,702 6,1 % Toimintatuotot 9,737 8,8 % 8,952 9,2 % Myyntituotot 4,084 10,3 % 3,702 15,0 % Maksutuotot 2,410 11,3 % 2,167 5,8 % Tuet ja avustukset 1,237-6,1 % 1,318 12,8 % Muut tuotot 1,827 18,9 % 1,536 2,2 % Valmistevarast muutos 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % Valmistus omaan käyttöön 0,178-22,3 % 0,230-11,1 % Rahoitustuotot 1,403 22,8 % 1,142 42,6 % Korkotuotot 0,106-20,5 % 0,133 22,3 % Muut rahoitustuotot 1,297 28,5 % 1,009 45,8 % Satunnaiset tuotot 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % Verotulot 30,670 4,9 % 29,240 3,9 % Käyttötalouden valtionosuudet 19,456 0,5 % 19,367 6,4 % Investointiosan tuotot 0,900 30,0 % 0,692 16,7 % Rahoitusosuudet investointeihin 0,685 20,7 % 0, ,5 % Käyttöomaisuuden myyntituotot 0,215 72,7 % 0,124-73,2 % Oman pääoman muutos 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % Rahoitusosan tuotot 6,849 19,2 % 5, ,1 % Antolainojen vähennys 0,147-84,8 % 0, ,1 % Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4,000 33,3 % 3,000 50,0 % Lyhytaikaisten lainojen lisäys 1, ,0 % 0,000 0,0 % Toimintapääoman vähennys 1,002-43,8 % 1, ,0 % Tuotot yhteensä 69,013 5,9 % 65,139 11,2 % Kulut Tuloslaskelmaosan kulut 62,118 6,4 % 58,362 8,5 % Toimintakulut 61,442 7,2 % 57,324 7,4 % Henkilöstökulut 24,322 3,9 % 23,409 5,7 % Palvelujen ostot 28,302 8,4 % 26,115 6,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3,034 8,1 % 2,807 3,3 % Avustukset 3,108-11,0 % 3,491 18,2 % Vuokrat 0,0 % 0,0 % Muut kulut 2,676 78,2 % 1,502 36,4 % Rahoituskulut 0,677 48,8 % 0,455 9,0 % Alv:n takaisinperintä -100,0 % -100,0 % Korkokulut 0,671 48,9 % 0,451 12,9 % Muut rahoituskulut 0,005 28,7 % 0,004-77,1 % Satunnaiset kulut 0, ,0 % 0, ,0 % Investointiosan kulut 3,980-1,5 % 4,042 71,1 % Käyttöomaisuuden osto 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % Omajohtoinen rakentaminen 3,980-1,5 % 4,042 71,1 % Henkilöstökulut 0,0 % 0,0 % Palvelujen ostot 0,0 % 0,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,0 % 0,0 % Muut kulut 0,0 % 0,0 % Rakennuttaminen 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % Rahoitusosan kulut 2,915 6,6 % 2,736 12,7 % Antolainojen lisäys 0, ,0 % 0, ,0 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys 2,915 12,7 % 2,586 6,6 % Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % Toimintapääoman lisäys 0,0 % 0,0 % Kulut yhteensä 69,013 5,9 % 65,139 11,2 %

7 6 Nettomenojen (51,72 m ) jakautuminen TP 2007 Sosiaali 27 % Terveys 36 % Maaseutu ja ympäristö 1 % Keskushallinto 8 % Tekninen 2 % Vapaa-aika 2 % Kulttuuri 3 % Koulutus 21 % Nettomenot toimielimittäin TP 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Maaseutulautakunta TP 2007 TP 2006 TP 2005 TP 2004 TP 2003 TP 2002 TP 2001 Ympäristölautakunta Sosiaalilautakunta terveydenhuolto (sos lk) Koulutuslautakunta Kulttuuriasianlautakunta Vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta

8 7 Tuloslaskelma Ulkoiset tuotot ja kulut 2007 muutos% 2006 muutos% 2005 muutos% milj. e milj. e ed. v:sta milj. e ed. v:sta milj. e ed. v:sta Toimintatuotot 9,737 8,8 % 8,952 9,2 % 8,196 6,9 % Toimintakulut -61,442 7,2 % -57,324 7,4 % -53,395 5,8 % Toimintakate -51,705 6,9 % -48,372 7,0 % -45,200 5,6 % Verotulot 30,670 4,9 % 29,240 3,9 % 28,133 3,2 % Valtionosuudet 19,456 0,5 % 19,367 6,4 % 18,195 3,1 % Alv:n takaisinperintä 0,000 Käyttökate -1, ,5 % 0,236-79,1 % 1,128-46,7 % Korkotuotot 0,106-20,5 % 0,133 22,3 % 0,109-3,6 % Muut rahoitustuotot 1,297 28,5 % 1,009 45,8 % 0,692-17,0 % Korkokulut -0,671 48,9 % -0,451 12,9 % -0,399-10,8 % Muut rahoituskulut -0,005 28,7 % -0,004-77,1 % -0, ,0 % Vuosikate -0, ,4 % 0,923-38,9 % 1,512-42,1 % Poistot käyttöomaisuudesta -2,365 13,4 % -2,085 1,0 % -2,064-1,2 % Satunnaiset tuotot 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % Satunnaiset kulut 0,000 0,0 % -0,583 0,0 % 0,000 0,0 % Tilikauden tulos -3,218 84,5 % -1, ,6 % -0, ,7 % Poistoeron lisäys(-), vähenn(+) 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % Suunnitelman ylittävät poistot 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % Varausten lisäys(-), vähenn(+) 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % Rahastojen lisäys(-), vähenn(+) 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % Tilikauden yli/alijäämä -3,218 84,5 % -1, ,6 % -0, ,3 % Tuloslaskelman tunnusluvut Vuosikate % poistoista -36,1 % 44,3 % 73,2 % 125,0 % 104,8 % Toimintatuotot/Toimintakulut % 15,8 % 15,6 % 15,3 % 15,2 % 15,1 % Vuosikate % -1,4 % 1,6 % 2,8 % 5,0 % 4,4 % Poisto % 4,0 % 3,6 % 3,8 % 4,0 % 4,2 % Vuosikate e/as Asukasluku muutos ed. v:sta Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä Vuosikate oli 0,85 milj. euroa miinuksella jääden yli 3 milj. euroa tavoitetasosta eli poistojen määrästä (poistot olivat 2,36 milj. euroa). Vuosikate ei täyttä kriteeriä "tasapainossa oleva talous" vaan osoittaa kriisitaloutta negatiivisuudellaan. Viiden viimeisen vuoden vuosikate%:n keskiarvo (62,2 %) alittaa sadan ja osoittaa "heikkenevää taloutta" pitkällä aikavälillä. Heikkeneminen on jatkunut neljän vuoden ajan jyrkästi. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista oli edellisvuoden tasolla.

9 Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma 8 Ulkoiset tuotot ja kulut 2007 muutos% 2006 muutos% 2005 muutos% milj. e milj. e ed. v:sta milj. e ed. v:sta milj. e ed. v:sta Toiminnan rahavirta Vuosikate -0, ,4 % 0,923-38,9 % 1,512-42,1 % Satunnaiset erät 0, ,0 % -0, ,0 % 0,000 0,0 % Tulorahoituksen korjauserät -0, ,7 % 0, ,6 % -0, ,0 % -1, ,4 % 0,502-62,8 % 1,349-48,4 % Investointien rahavirta Investointimenot -3,980-1,5 % -4,042 71,1 % -2,362 17,0 % Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,685 20,7 % 0, ,5 % 0,129-20,5 % Pysyvien vastaavien hyöd. luov.voitot 0, ,7 % 0,124-73,2 % 0, ,2 % -2,826-15,6 % -3,350 89,4 % -1,769 4,3 % Toiminnan ja investointien rahavirta -3,933 38,1 % -2, ,8 % -0, ,9 % Rahoitustuksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennys 0,000 0, ,0 % -84,8 % -0,100 0, ,0 % 835,1 % 0,000 0, ,0 % -8,3 % 0,147-83,0 % 0, ,9 % 0,103 26,7 % Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4,000 33,3 % 3,000 50,0 % 2, ,0 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2,915 12,7 % -2,586 6,6 % -2,426-2,5 % Lyhytaikaisten lainojen muutos 1, ,0 % 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % 2, ,0 % 0, ,2 % -0,426-82,9 % Oman pääoman muutokset 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % 0, ,0 % Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varat/ po muut. -0, ,3 % 0, ,0 % 0, ,8 % Vaihto-omaisuuden muutos 0, ,1 % -0, ,7 % -0, ,1 % Saamisten muutos 0,105-28,8 % 0, ,0 % 0,000 0,0 % Lyhytaikaisten saamisten muutos 0,0 % -100,0 % -1, ,9 % Korottomien velkojen muutos 0,914 1, ,0 % 149,1 % 0,249 0,403 7,7 % -146,6 % 0,231-0, ,0 % -280,4 % Rahoituksen rahavirta 3, ,3 % 1, ,3 % -1,188-37,9 % Kassavarojen muutos 0, ,2 % -1,168-27,4 % -1,609 61,0 % Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % -30,2 % 27,6 % 85,4 % 154,0 % 157,7 % Pääomamenojen tulorahoitus % -14,9 % 15,3 % 36,0 % 62,0 % 51,1 % Lainakanta milj. e 18,732 15,868 15,158 15,584 18,072 Lainat e/asukas Lainanhoitokate -0,05 0,45 0,68 1,04 0,79 Kassavarat milj. e 2,021 2,018 3,186 4,795 5,794 Maksuvalmius pv Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä Investointien tulorahoitusprosentti laski voimakkaasti edellisvuodesta johtuen negatiivisesta vuosikatteesta. Tunnusluku kertoo vuosikatteen ja investointien omahankintamenon suhteen; ollessaan yli sadan käytetään investointeihin vähemmän kuin vuosikate. Pääomamenojen tulorahoitusprosentti laski edellisvuodesta. Tunnusluku kertoo vuosikatteen riittävyydestä investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Koska vuosikate oli negatiivinen, kaikki investoinnit ja lainojen lyhennykset rahoitettiin lainanotolla. Lainakanta - vieras pääoma vähennettynä ennakoilla ja lyhytaikaisen vieraan pääoman osto- ja siirtoveloilla - kasvoi edellisvuodesta. Lainamäärä kääntyi voimakkaaseen kasvuun ja korkomenojen muodossa se heikentää vuosikatetta n. 0,67 milj. eurolla vuodessa, lisäksi yleisen korkotason nousu on riski. Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tunnusluvun jäädessä alle 1:n joudutaan vieraanpääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan omaisuutta tai vähentämään toimintapääomaa. Tunnusluku romahti negatiiviseksi johtuen negatiivisesta vuosikatteesta. Tulorahoitus ei siis riittänyt edes käyttömenojen rahoitukseen lainanhoitokuluista puhumattakaan. Kassavarojen määrä vuoden lopussa oli n. 2,0 milj. euroa ollen edellisvuoden tasolla. Maksuvalmius oli koko vuoden ajan riittävä, vuoden lopussa 11 päivää. Maksuvalmiuden turvaamiseksi jouduttiin ottamaan lyhytaikaista lainaa vuoden lopulla 1,7 milj. euroa.

10 9 Tase VASTAAVAA 2007 milj. e muutos% ed. v:sta 2006 milj. e muutos% ed. v:sta Pysyvät vastaavat 35,553 1,6 % 34,984 1,2 % Aineettomat hyödykkeet 0,259-11,4 % 0,292 19,4 % Aineettomat oikeudet 0,259-11,4 % 0,292 30,1 % Muut pitkävaikutteiset menot 0,000 0,0 % 0, ,0 % Aineelliset hyödykkeet 23,248 2,7 % 22,635 4,5 % Maa- ja vesialueet 4,774-3,2 % 4,931 5,1 % Rakennukset 11,017-0,3 % 11,053-1,4 % Kiinteät rakenteet ja laitteet 7,165 12,3 % 6,379 16,4 % Koneet ja kalusto 0,277 46,1 % 0,189-29,7 % Ennakkomaksut ja keskener hank. 0,015-82,1 % 0, ,9 % Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 12,047-0,1 % 12,057-4,9 % Osakkeet ja osuudet 10,303 1,3 % 10,166 2,5 % Muut lainasaamiset 1,744-7,7 % 1,891-31,3 % Toimeksiantojen varat 0,479-27,0 % 0,656-22,0 % Valtion toimeksiannot 0,475-27,2 % 0,652-22,1 % Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 0,004-3,8 % 0,005-1,9 % Muut toimeksiantojen varat 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % Vaihtuvat vastaavat 6,042-1,8 % 6,155-17,2 % Vaihto-omaisuus 0,170-6,0 % 0,181 26,2 % Valmiit tuotteet/tavarat 0,170-6,0 % 0,181 26,2 % Saamiset 3,851-2,6 % 3,956-3,6 % Myyntisaamiset 0,982 12,3 % 0,874 18,2 % Lainasaamiset 0, ,0 % 0,131-85,1 % Muut saamiset 0,011-97,5 % 0, ,9 % Siirtosaamiset 2,055-18,2 % 2,511 7,6 % Rahat ja pankkisaamiset 2,021 0,1 % 2,018-36,7 % Vastaavaa yhteensä 42,074 0,7 % 41,796-2,5 % VASTATTAVAA Oma pääoma 15,614-17,1 % 18,832-8,5 % Peruspääoma 15,636 0,0 % 15,636 0,0 % Muut omat rahastot 2,892 0,0 % 2,892 0,0 % Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 0,303-85,2 % 2,048-21,3 % Tilikauden yli-/alijäämä -3,218 84,5 % -1, ,6 % Pakolliset varaukset 0,162 0,0 % 0, ,0 % Muut pakolliset varaukset 0,162 0,0 % 0, ,0 % Toimeksiantojen pääomat 0,529-27,7 % 0,732-16,1 % Valtion toimeksiannot 0,441-32,0 % 0,648-18,6 % Lahjoitusrahastojen pääomat 0,055 1,1 % 0,054 0,2 % Muut toimeksiantojen pääomat 0,033 12,7 % 0,029 35,4 % Vieras pääoma 25,769 16,8 % 22,070 3,1 % Pitkäaikainen 13,790 6,1 % 13,003 3,4 % Lainat rahoitus ja vakuutuslaitoksilta 10,855 6,5 % 10,193 11,0 % Lainat julkisyhteisöiltä 2,560 1,8 % 2,514-25,5 % Muut velat/liittymismaksut 0,375 26,5 % 0, ,2 % Lyhytaikainen 11,979 32,1 % 9,067 2,6 % Lainat rahoitus ja vakuutuslaitoksilta 3, ,6 % 1,988 16,4 % Lainat julkisyhteisöiltä 0,954 10,9 % 0,860 0,0 % Lainat muilta luotonantajilta 0, ,0 % 0,017 0,0 % Saadut ennakot 0,073 30,2 % 0,056-26,2 % Ostovelat 2,994 15,1 % 2,602-3,4 % Muut velat 0,631-19,2 % 0,781-6,3 % Siirtovelat 3,339 20,9 % 2,762 4,5 % Vastattavaa yhteensä 42,074 0,7 % 41,796-2,5 %

11 10 Taseen tunnusluvut Omavaraisuus-% 37,2 % 45,1 % 48,1 % 48,2 % 44,6 % Oman po:n sidottujen erien osuus % 37,2 % 37,5 % 36,6 % 35,7 % 33,9 % Rahoitusvarallisuus e/as Suhteellinen velkaantuneisuus-% 42,9 % 38,2 % 39,1 % 41,0 % 46,9 % Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä Omavaisuusaste laski jyrkästi n. 8 %-yksikköä edellisvuodesta. Tunnusluku on selvästi maan keskiarvon alapuolella. Tunnusluvun heikkous johtuu peruspääoman suhteellisen alhaisesta tasosta sekä suuresta lainamäärästä. Asukasta kohti laskettu rahoitusvarallisuus, joka osoittaa kattavatko rahoitusomaisuus ja pitkäaikaiset sijoitukset vieraan pääoman, heikkeni runsaasti edellisestä vuodesta. Luku on pitkälti miinuksella johtuen suuresta lainamäärästä. Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti osoittaa kuinka paljon kaupungin käyttötuloista (toimintatulot, verotulot ja valtionosuudet) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluku heikkeni runsaasti edellisvuodesta ja on edelleen selvästi maan keskiarvoa huonompi. Kaupunkikonsernin toiminta ja talous Konsernirakenne säilyi vuoden 2007 aikana samana kuin vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Vuoden 2007 aikana päätettiin fuusioida Kankaanpään Teollisuuskiinteistö Oy Kankaanpään Yrityspalvelu Oy:öön. Fuusio astui voimaan Tytäryhteisöjen tilinpäätösten tunnusluvut selviävät seuraavista taulukoista. Konsernirakenne KANKAANPÄÄN KAUPUNKIKONSERNI Tytäryhtiöt Kankaanpään kaupunki Kuntayhtymät Kankaanpään Teollisuuskiinteistö Oy 100 % 70,81 % Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä Kankaanpään Yristyspalvelu Oy 100 % 55 % Kankaanpään ktt ky Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy 100 % 4,58 % Satakuntaliitto Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiö 100 % 34,10 % Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymä Kankaanpään Asunnonhankinta Oy 100 % 4,58 % Satakunnan erityishuoltopiiri As.Oy Aarniokoskenkatu KOY Kankaanpään Opiskelija-asunnot 67,01% 29,60 % Osakkuusyhtiöt 4,95 % 58,68 % Satakunnan sairaanhoitopiiri Vatajankosken Sähkö Oy 65,30 % 5,10 % 18,59 %

12 11 Kankaanpään Asunnonhankinta Oy x Kasvu TP2004 % TP2005 % TP2006 % TA2007 % TP2007 % Liikevaihto Tase Henkilöstö Kannattavuus Nettotulos Kokonaistulos Sijoitetun pääoman tuotto 2,20 % 2,50 % 2,60 % 2,80 % 3,35 % Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 22,1 % 22,1 % 22,6 % 19,4 % 23,9 % Nettovelat rahalaitos kaupunki pääomalaina Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä x Kasvu TP2004 % TP2005 % TP2006 % TA2007 % TP2007 % Liikevaihto = toimintatuotot Tase Henkilöstö Kannattavuus Nettotulos 624,6 617, Kokonaistulos 624,6 617, Sijoitetun pääoman tuotto 3,40 % 3,43 % 3,85 % 5,09 % 5,08 % Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 99,3 % 99,8 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Nettovelat - rahalaitos - kaupunki VSO Tuloutus kunnille Kankaanpää Karvia Korko- ja rahoituskulut Tuloverot Tuloutus kunnille yht Kankaanpään Yrityspalvelu Oy x Kasvu TP2004 % TP2005 % TP2006 % TA2007 % TP2007 % Liikevaihto Tase Henkilöstö Kannattavuus Nettotulos 43,0 24,0-98,8 36,0 3,1 Kokonaistulos 43,0 24,0-98,8 36,0 3,1 Sijoitetun pääoman tuotto 5,70 % 0,01 % -0,02 % 0,0 % 1,5 % Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 57,0 % 30,0 % 38,8 % 23,6 % Nettovelat rahalaitos kaupunki pääomalaina

13 12 Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy x Kasvu TP2004 % TP2005 % TP2006 % TA2007 % TP2007 % Liikevaihto Tase Henkilöstö Kannattavuus Nettotulos 0,2 3,5 3,0 2,0 5,0 Kokonaistulos 0,2 3,5 3,0 2,0 5,0 Sijoitetun pääoman tuotto 0,09 % 1,50 % 1,40 % 2,50 % 1,00 % Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 46,4 % 48,7 % 55,00 % 62,30 % 26,00 % Nettovelat - rahalaitos kaupunki pääomalaina Kankaanpään Teollisuuskiinteistö Oy x Kasvu TP2004 % TP2005 % TP2006 % TA2007 % TP2007 % Liikevaihto Tase Henkilöstö 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Kannattavuus Nettotulos Kokonaistulos Sijoitetun pääoman tuotto Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 32,2 % 32,1 % 32,4 % 32,4 % 32,0 % Nettovelat rahalaitos kaupunki pääomalaina

14 13 Konsernitase VASTAAVAA muutos% muutos% 2007 milj. e ed. v:sta 2006 milj. e ed. v:sta Pysyvät vastaavat 84,376 5,8 % 79,733 1,7 % Aineettomat hyödykkeet 0,722 0,9 % 0,716-0,3 % Aineettomat oikeudet 0,610-5,4 % 0,645 9,6 % Konserniliikearvo 0,000 0,0 % 0, ,0 % Muut pitkävaikutteiset menot 0,103 56,9 % 0,066-24,2 % Ennakkomaksut 0,009 60,7 % 0,005-84,9 % Aineelliset hyödykkeet 77,838 6,5 % 73,078 3,0 % Maa- ja vesialueet 6,401-1,2 % 6,480 3,8 % Rakennukset 30,671 2,0 % 30,071 6,9 % Kiinteät rakenteet ja laitteet 32,837 4,0 % 31,581 4,6 % Koneet ja kalusto 3,886-3,6 % 4,030-5,2 % Muut aineelliset hyödykkeet 0,250-10,6 % 0,280 99,9 % Ennakkomaksut ja keskener hank. 3, ,3 % 0,637-67,7 % Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 5,816-2,1 % 5,938-11,5 % Osakkuusyhteisöosuudet 3,912-0,2 % 3,920 2,4 % Osakkeet ja osuudet 1,839 0,2 % 1,835-1,6 % Lainasaamiset 0,064-64,9 % 0,182-82,1 % Muut saamiset 0,001 0,0 % 0,001 0,0 % Toimeksiantojen varat 0,783-34,1 % 1,190-13,8 % Valtion toimeksiannot 0,773-34,4 % 1,179-13,3 % Muut toimeksiannot 0,010-3,3 % 0,011-44,4 % Vaihtuvat vastaavat 15,327-9,8 % 16,993 3,5 % Vaihto-omaisuus 1,216 20,7 % 1,007 21,3 % Aineet ja tarvikkeet 0,791 2,9 % 0,769 72,6 % Keskeneräiset tuotteet 0,038 25,7 % 0,030-13,1 % Valmiit tuotteet 0,038 34,8 % 0,028-86,8 % Muu vaihto-omaisuus 0, ,3 % 0,172 23,5 % Ennakkomaksut 0, ,0 % 0, ,0 % Saamiset 9,103-14,1 % 10,597 14,6 % Pitkäaikaiset saamiset 0,102-32,6 % 0, ,7 % Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 5,561-2,8 % 5,723 4,2 % Lainasaamiset 0,115-80,8 % 0, ,2 % Siirtosaamiset 2,754-14,2 % 3,208 13,8 % Muut saamiset 0,571-37,4 % 0,912 38,8 % Rahoitusomaisuusarvopaperit 0,000 0,0 % 0,000-70,8 % Osakkeet ja osuudet 0,000 0,0 % 0,000-70,8 % Muut arvopaperit 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % Rahat ja pankkisaamiset 5,009-7,1 % 5,389-15,1 % Vastaavaa yhteensä 100,486 2,6 % 97,915 1,8 %

15 14 VASTATTAVAA muutos% muutos% 2007 milj. e ed. v:sta 2006 milj. e ed. v:sta Oma pääoma 35,758-12,5 % 40,878 3,8 % Peruspääoma 15,650 0,1 % 15,636-0,1 % Osuus ky:ien oman po:n lisäyksestä 21,415-8,2 % 23,322 16,6 % Osakepääoma 0,000 0,0 % 0,000 #JAKO/0! Arvonkorotusrahasto 0,044 0,0 % 0,044 0,0 % Muut omat rahastot 4,952 4,5 % 4,738 0,0 % Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -2, ,8 % -0,781 23,9 % Tilikauden yli-/alijäämä -3,485 67,5 % -2, ,2 % Osakeanti 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % Vähemmistöosuudet 6,248 29,4 % 4,827 4,2 % Varaukset 2,268 1,5 % 2,234 15,7 % Poistoero 0, ,0 % 0, ,0 % Vapaaehtoiset varaukset 1,745 1,7 % 1,717 0,7 % Pakolliset varaukset 0,439 2,8 % 0,427 88,1 % Toimeksiantojen pääomat 0,847-34,1 % 1,284-9,5 % Valtion toimeksiannot 0,615-33,8 % 0,929-14,4 % Muut toimeksiantojen pääomat 0,232-34,9 % 0,356 6,1 % Vieras pääoma 55,366 13,7 % 48,691-0,2 % Pitkäaikainen 35,695 12,6 % 31,710-2,9 % Lainat rahoitus ja vakuutuslaitoksilta 21,534 15,8 % 18,594 11,6 % Laskennallinen verovelka 0,000 0,0 % 0, ,0 % Lainat julkisyhteisöiltä 5,184-0,9 % 5,230 54,4 % Lainat muilta luotonantajilta 0,000 0,0 % 0, ,0 % Muut pitkäaikaiset velat 8,977 13,8 % 7,886-3,9 % Siirtovelat 0, ,0 % 0, ,0 % Lyhytaikainen 19,672 15,8 % 16,981 5,1 % Lainat rahoitus ja vakuutuslaitoksilta 4,873 60,4 % 3,039 21,3 % Lainat julkisyhteisöiltä 0,958 10,9 % 0,864-8,3 % Lainat muilta luotonantajilta 0, ,0 % 0,017 0,0 % Saadut ennakot 0,110-40,2 % 0,183-39,1 % Ostovelat 4,661 19,6 % 3,897-20,5 % Siirtovelat 6,630 5,1 % 6,308 13,1 % Liitt.maksut ja muut lyhytaik velat 2,441-8,7 % 2,674 40,0 % Vastattavaa yhteensä 100,486 2,6 % 97,915 1,8 % Konsernitaseen tunnusluvut Omavaraisuusprosentti 37,4 % 43,7 % Konsernin lainakanta milj euroa 41,525 35,629 Konsernin lainakanta euroa/asukas Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Kaupunginhallitus toteaa, että tilikauden tulos on ,03 euroa. Tilikauden alijäämäksi muodostuu ,03 euroa, jonka hallitus esittää kirjattavaksi taseen oman pääoman yli/alijäämätilille. Aiempien vuosien ylijäämät ovat yhteensä ,85 euroa. Tilikauden alijäämä ja aiempien vuosien ylijäämät ovat yhteenlaskettuna tämän jälkeen ,18 euroa. Vuoden 2007 talousarvio oli laadittu tilikauden tuloksen osalta euroa alijäämäiseksi ja taloussuunnitelman vuodet 2008 ja 2009 molemmat euroa ylijäämäisiksi. Toteutunut vuoden 2007 tilinpäätös osoittaa, että taloussuunnitelmakauden tulokset ovat tuloksen suuruuden osalta riittämättömät. Vuosien taloussuunnitelman osalta vuoden 2008 ylijäämäksi on arvioitu euroa, vuoden 2009 ylijäämäksi euroa ja vuoden 2010 ylijäämäksi euroa. Taloussuunnitelmakauden arvioidut ylijäämät eivät riitä kattamaan vuoden 2007 tilinpäätöksen mukaista taseessa olevaa euron alijäämää ja ovat siten tuloksen suuruuden osalta riittämättömät. Kaupunginhallitus tulee laatimaan kevään 2008 aikana talouden tervehdyttämisohjelman, jolla vuoden 2007 tilinpäätöksen osoittama taseessa oleva alijäämä tullaan kattamaan tulevan taloussuunnittelukauden aikana. Talouden tervehdyttämisohjelma tuodaan valtuuston käsiteltäväksi viimeistään elokuussa 2008.

16 15 5. Talousarvion toteutuminen tulosalueittain HALLINTOKESKUS VAALIT Yleiskuvaus toiminnasta Tulosalueen palveluajatuksena on valtiollisten vaalien kunnan osuuden sekä kunnallisvaalien tehokas ja virheetön hoitaminen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Vuonna 2007 toimitettiin eduskuntavaalit. Vaalipäivä oli Toiminnalliset tavoitteet vaalien virheettömyydestä ja tehokkaasta hoitamisesta toteutuivat. Talouden toteutuminen Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen kerran kuukaudessa tammi-toukokuussa ja elo-joulukuussa Tarkastus tapahtuu tarkastussuunnitelman ja työohjelman mukaisesti siten, että eri palvelukeskusten toimintaan ja talouteen tutustutaan vuoden aikana. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tarkastuslautakunta on asettanut tavoitteekseen perehtymisen valtuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin ym. asiakirjoihin luotettavan kuvan saamiseksi kaupungin toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista ja niiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunta on myös kuullut eri palvelukeskusten henkilöstöä sekä tutustunut kaupungin palvelutuotannosta vastaaviin eri toimipisteissä. Vuoden 2007 painopistealueina ovat olleet kaupunginhallituksen, kulttuuriasiainlautakunnan, vapaa-aikalautakunnan, sivistyslautakunnan, perusturvalautakunnan ja teknisen lautakunnan tehtäväalueet. Vuoden 2007 tarkastus jatkuu vuoden 2008 kevääseen ja toukokuussa 2008 tarkastuslautakunta tulee antamaan vuoden 2007 arviointikertomuksen valtuustolle. Valtiollisissa vaaleissa oikeusministeriö suorittaa kunnalle kertakorvauksena ministeriön vahvistaman korvaussumman. Korvaus oli vuoden 2007 eduskuntavaaleissa 1,8 euroa lainvoimaiseen äänioikeusrekisteriin otetulta kunnan asukkaalta. Valtiollisissa vaaleissa tämä korvaus riittää kattamaan vaaleista aiheutuneet kulut. Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n euroa ja menot alittuivat n euroa jolloin nettomenojen alitus oli n euroa toteutumaprosentin ollessa -0,7 %. TARKASTUSTOIMI Yleiskuvaus toiminnasta Talouden toteutuminen Tulosalueella ei ollut tuloja lainkaan. Tulosalueen menot ylittyivät arvioidusta n euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n euroa toteutumaprosentin ollessa 104,8 %. YLEISHALLINTO Yleiskuvaus toiminnasta Kuva Marita Paunonen-Ilmonen Kaupunginhallitus vastaa koko kaupungin yleisjohtamisesta ja koko kaupunkikonsernin johtamisesta. Kaupunginhallitus valmistelee valtuuston käsiteltäväksi asiat, käyttää kaupungin puhevaltaa ja huolehtii riittävästä yhteistyöstä eri sidosryhmien kanssa. Kaupunginhallitus on päävastuussa valtuustolle sen päätösten täytäntöönpanosta ja valtuuston linjausten mukaisesta päätöksenteosta. Edelleen kaupunginhallituksen tulee huolehtia sisäisen valvonnan riittävyydestä. Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja, joka myös edustaa kaupunkia virka-asemansa perusteella. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Johtoryhmä kouluttautui vuonna 2007 Sued Management Oy:n johdolla. Kuvassa vas. Paavo Karttunen, Mika Hatanpää, Maija Anttila, Heli Isohannu, Pekka Laiho, Erkki Liimu ja Heikki Kiviniemi. Kaupungin strateginen johtaminen perustuu valtuuston vahvistamaan Kankaanpään strategiaan. Se päivitetään vähintään kaksi kertaa valtuustokaudessa ja sen toteutumista arvioidaan valtuustossa 1-2 kertaa vuodessa. Valtuusto piti kaksi seminaaria, joissa käsiteltiin ajankohtaisia kehittämiseen ja talouteen sekä toimintaan liittyviä kysymyksiä.

17 16 Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto kokoontui 8 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin 82 asiaa. Moneenko kokoukseen osallistunut 2007 Autio Johanna puheenjohtaja 8 Kerola Keijo I varapuheenjohtaja 7 Koivumäki Pertti II varapuheenjohtaja 8 Antila Elise valtuutettu 4 Anttila Arto valtuutettu 7 Elomaa Irmeli valtuutettu 8 Hemminki Heikki valtuutettu 7 Hietaoja Tapio valtuutettu 6 Juhantalo Kauko valtuutettu 6 Jussila Annikki valtuutettu 8 Jussila Kauko valtuutettu 8 Kivelä Antti valtuutettu 7 Koivisto Jari valtuutettu 8 Koivumäki Jouko valtuutettu 8 Kortteus Jorma valtuutettu 8 Korvala Seppo valtuutettu 8 Koskela Arno valtuutettu 8 Kujanpää Katri valtuutettu 4 Kunnaspuro Raili valtuutettu 8 Laiho Nina valtuutettu 8 Lehtilä Jarmo valtuutettu 8 Loukkaanhuhta Tapiovaltuutettu 4 Mäkelä Markku valtuutettu 8 Mäkipää Jarmo valtuutettu 3 Mäntysalo Rauno valtuutettu 7 Päivike Pekka varavaltuutettu/valtuutettu 1/6 Rajamäki Nina valtuutettu 7 Rosenberg Irmeli valtuutettu 8 Sainala Jenni valtuutettu 1 Suonpää Leila valtuutettu 7 Tuomala Helena valtuutettu 8 Uusitalo Mikko valtuutettu 7 Vuorenmaa Marko valtuutettu 7 Vähäkoski Anja valtuutettu 7 Välisalo Kalevi valtuutettu 8 Ylinen Tapio valtuutettu 7 Kallama Susanna varavaltuutettu 2 Kangas Anne-Marja varavaltuutettu 2 Karjalainen Maire varavaltuutettu 7 Kulmala Antti varavaltuutettu 1 Luodetlahti Pentti varavaltuutettu 6 Merilaita Hannu varavaltuutettu 4 Mäenpää Kauko varavaltuutettu 1 Mäntylä Pauli varavaltuutettu 1 Nevala Juha varavaltuutettu 3 Piittala Antti varavaltuutettu 1 Suoranta Helena varavaltuutettu 2 Karttunen Paavo kaupunginjohtaja 7 Hatanpää Mika pöytäkirjanpitäjä 6 Laiho Pekka pöytäkirjanpitäjä / johtoryhmän jäsen 2/6 Anttila Maija johtoryhmän jäsen 6 Isohannu Heli johtoryhmän jäsen 7 Kiviniemi Heikki johtoryhmän jäsen 8 Liimu Erkki johtoryhmän jäsen 8 Nissinen Ilkka kaupungingeodeetti 1 Salmijärvi Kalevi rakennusmestari 1 Kaupunginhallitus Vuonna 2007 kaupunginhallitus kokoontui 25 kertaa ja käsitteli 419 asiaa. Moneenko kokoukseen osallistunut 2007 Juhantalo Kauko puheenjohtaja 21 Jussila Kauko varapuheenjohtaja/varajäsen 2/1 Vähäkoski Anja varapuheenjohtaja/puh.johtaja 18/4 Antila Elise jäsen 14 Kivelä Antti jäsen 17 Koivisto Jari jäsen 10 Lehtilä Jarmo jäsen 25 Mäntysalo Rauno jäsen 23 Rajamäki Nina jäsen 22 Rosenberg Irmeli jäsen 22 Tuomala Helena jäsen 20 Anttila Arto varajäsen 8 Koivumäki Hilkka varajäsen 5 Koskela Arno varajäsen 4 Laiho Nina varajäsen 3 Peltola Tarja varajäsen 3 Uusitalo Mikko varajäsen 2 Autio Johanna KV:n puheenjohtaja 24 Kerola Keijo KV:n I varapuheenjohtaja 21 Koivumäki Pertti KV:n II varapuheenjohtaja 22 Karttunen Paavo esittelijä 18 Hatanpää Mika pöytäkirjanpitäjä 15 esittelilijä/pöytäkirjanpitäjä, esittelijä 7/1 Laiho Pekka kaupunginkamreeri/pöytäkirjanpitäjä 4/9 Virolainen Raija esittelijä, pöytäkirjanpitäjä 2 Vanhusneuvosto Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää eri tahojen yhteistoimintaa ja edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista sekä selviytymistä eri toiminnoissa. Se tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä. Kertomusvuonna 2007 Kankaanpään vanhusneuvosto kokoontui neljä kertaa. Vanhusneuvoston puheenjohtajana toimi Olavi Järvinen ja sihteerinä Aini Lähteenmäki. Jäseninä olivat kaupunginvaltuuston valitsemat vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen edustajat Antti Piittala, varapuheenjohtaja, Sinikka Poikkeus, Leila Suonpää, Pauli Lanne ja Kalevi Välisalo. Hallintokuntien edustajina olivat sihteerin lisäksi Mikko Loukkalahti, Anne Van-

18 17 hatalo ja Kalevi Salmijärvi. Sisko Myllymäen siirryttyä liikuntatoimenjohtajaksi hänen tilalleen tuli Marjo Raukola ja edelleen Lassi Koota. Varajäseninä toimivat Eila Uusi-Korvala, Matti Korkeamäki, Pekka Tamminen, Aila Riipi, Silja Mansikka ja Ritva Kellander. Hallintokuntien edustajien varajäseniksi on nimetty kaupunginarkkitehti, avopalveluohjaaja, kansalaisopiston rehtori, liikuntatoimenjohtaja ja rakennuspäällikkö. Vanhusneuvoston Internet-sivuilla osoitteessa on neuvoston yhteystiedot, jäsenet, toimintasääntö, toimintakertomukset ja historiikki. Perinteinen Vanhusneuvoston syysjuhla järjestettiin koulukeskuksen auditoriossa yhteistilaisuutena Pohjois-Satakunnan Alueopiston kanssa. Juhlan runkona oli Ikäihmisten yliopiston avajaisluento eli professori Antti Hervosen luento Vanhene viisaasti. Juhlassa oli satakunta osallistujaa. Vuoden aikana kokouksissa oli voimakkaasti esillä asuminen. Vanhukset ovat entistä varakkaampia, hyväkuntoisempia ja aktiivisempia, mikä antaa mahdollisuuksia heidän asumiselleen omassa kodissaan tai kodinomaisissa tiloissa pidempään. Itsenäisen asumisen palvelutaloajatusta käsiteltiin neuvoston jäsenten aloitteesta myös valtuustoseminaarissa ja muissa tilaisuuksissa. Neuvosto tutustui Lohikon uusittuihin tiloihin. Vuoden mittaan saatiin selvityksiä myös vanhusten laitoshoidosta ja kotipalvelusta. Muina käsiteltyinä teemoina olivat mm. liikunta, turvallisuus ja opiskelu. Velka- ja kuluttajaneuvonta Pohjois-Satakunnan alueella toimii kuntien yhteinen velkaja kuluttajaneuvoja. Virka on Karvian kunnan virka ja Karvia myy palvelut yhteistoimintasopimuksen nojalla Kihniön, Parkanon, Jämijärven, Kankaanpään, Lavian, Siikaisten ja Honkajoen kunnille. Kustannukset jaetaan asukaslukujen suhteessa. Viranhaltijalla on tarvittaessa ja sopimuksen mukaan vastaanotto joka kunnassa. Monesti asiakkaat kuitenkin haluavat tulla Karviaan, koska eivät halua, että muut saavat tietää heidän joutuvan käyttämään velkaneuvonnan palveluja. Kuluttajaneuvonnan asiat on miltei kokonaisuudessaan hoidettavissa puhelimitse. Kunnallinen kuluttajaneuvonta on lakisääteinen kunnan tehtävä. Pääosa käytännön tehtävistä on asiakkaiden erilaisten tiedustelujen selvittämistä ja elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisten ristiriitojen selvittelyä. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, on mahdollista saattaa asia kuluttajavalituslautakunnan tutkittavaksi. Yleensä asiat kuitenkin selviävät paikallistasolla. Pääosin kuluttajien yhteydenotot ovat koskeneet auto- ja asuntokaupassa ilmenneitä ongelmia, tuotevirheitä ja puhelinlaskuja. Myös erilaisiin palveluihin on oltu tyytymättömiä. Pääosin työ on neuvojen antamista puhelimitse siitä miten asiakas voi asiaansa ajaa eteenpäin. Jos tilanne ei tällä korjaannu, ollaan yhteydessä elinkeinonharjoittajaan ja tilannetta sovitellaan. Viimeisenä keinona avustetaan asiakasta kuluttajavalituksen tekemisessä. Yhtenä huolestuttavana ongelma-alueena on viime vuoden tapaan nettikauppa. Asiakkailta vaaditaan ennakkomaksuja ja tilattuja tavaroita ei sitten välttämättä toimiteta. Taustalla on lisääntyvä rikollinen toiminta. Puhelinten kytkykauppa on aiheuttanut yhä ongelmia, samoin erilaiset palveluviestilaskutukset ja muut puhelinlaskutukseen liittyvät epäselvyydet. Yksityishenkilön velkajärjestelylaki on tullut voimaan Karvian kunta tarjosi yksityishenkilön velkaneuvontapalvelut liitettäväksi kuntien väliseen kuluttajaneuvonnan yhteistoimintasopimukseen ilman eri kustannuksia lain voimaantulon jälkeen. Alussa talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen oli vapaaehtoista, mutta voimaan tulleen lakimuutoksen jälkeen muuttui lakisääteiseksi. Talous- ja velkaneuvontalain tavoitteena on järjestää laadullisesti ja määrällisesti riittävien talous- ja velkaneuvontapalveluiden saatavuus koko maassa. Talous- ja velkaneuvontaa tarvitaan, jotta ylivelkaantumista voidaan ehkäistä ja sen seurauksia korjata. Tällä hetkellä velkajärjestelyasiat työllistävät huomattavasti enemmän kuin kuluttaja-asiat, eikä asiakkaista ole pulaa. Kun asiakas ottaa yhteyttä velkaneuvontaan, kartoitetaan ensin asiakkaan kokonaistilanne ja sen jälkeen etsitään sopiva keino tilanteen korjaamiseksi. Valtaosassa tapauksista päädytään velkajärjestelyhakemuksen tekemiseen, joskin myös vapaaehtoisia velkajärjestelyjä on kuluneena vuonna tehty huomattavasti edellistä vuotta enemmän ja jonkin verran on autettu asiakkaita kirkon diakoniarahaston avustuksen hakemisessa. Pienet velkaongelmat ratkeavat joissakin tapauksissa sillä parhaiten. Jonotusaika Pohjois-Satakunnan velkaneuvonnan alueella on varsin lyhyt, halutessaan asiakas saa ajan viikon sisään yhteydenotostaan. Asiakas pyritään ottamaan vastaan mahdollisimman pian, vaikka asian selvittäminen vie viikkoja tapauksesta riippuen. Asiakkaiden määrä on edelleen ollut huomattavan suuri. Uutena ryhmänä ovat valitettavasti tulleet esiin nuoret, joille on tullut maksuvaikeuksia ja jotka ovat ehtineet velkaantua huomattavia määriä. Yhtenä ryhmänä ovat henkilöt, joilla on erilaisia riippuvuuksia, esim. peliongelma tai alkoholiriippuvuus. Myös euron tulo on kustannusten nousun muodossa lisännyt maksuvaikeuksia ja nyt on näkyvissä ryhmiä jotka ovat velkaantuneet siksi, että rahat eivät enää ole riittäneet normaaliin elämiseen. Kuluneen vuoden ongelma oli myös pikavippien yleistyminen. Niiden saanti on helppoa ja pikavippiä myöntäviä firmoja löytyy runsaasti netistä. Ulosotto, työvoimatoimisto, seurakunta, kuntien sosiaalitoimistot ja esim. sairaaloiden sosiaalityöntekijät ovat kiitettävästi ohjanneet velkaongelmaisia ottamaan yhteyttä velkaneuvontaan. Velkaneuvoja on vieraillut aikuiskoulutuskeskuksella ja työttömien tilaisuuksissa kertomassa velkaneuvonnan palveluista.

19 18 Talous- ja velkaneuvontalain 4 :n mukaan talous- ja velkaneuvontapalveluiden järjestämisestä maksetaan korvaus valtion varoista niiden perusteiden mukaan, jotka kauppa- ja teollisuusministeriö Kuluttajaviraston esityksestä vahvistaa. Korvaus määrätään siten, että se vastaa palvelun tarkoituksen mukaisesta tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Viime vuonna korvaus kuntalaista kohden on ollut 0,76 euroa/ asukas. Talous- ja velkaneuvonnan kustannukset kunnille ovat asukasta kohden varsin pienet ja siitä saatava hyöty tuo säästöjä etenkin sosiaali- ja terveydenhuoltomenoihin. Toimeentulotuessahan on huomioitava ulosottoon menevä määrä ja tämä käytännössä johtaa siihen, että toimeentulotuesta maksetaan asiakkaan velkoja. Tällöin on taloudellisempaa selvittää, että löytyykö jokin nopeampi ja järkevämpi keino tilanteesta selviämiseen. Ulosotto ja muut velat myös aiheuttavat henkistä ahdistusta ja johtavat syrjäytymiseen työelämästä ja yhteiskunnasta ja ennen pitkää aiheuttavat myös fyysisiä sairauksia psyykkisten ongelmien lisäksi. Talous- ja velkaneuvonta on joutunut keskittymään pääosin syntyneiden ongelmien korjaamiseen, mutta aina mahdollisuuksien rajoissa yritetään toimia myös ennaltaehkäisevässä mielessä. Kuluttaja- ja velkaneuvoja on pitänyt alueen kouluilla luentoja peruskouluissa ja aikuiskoulutuskeskuksessa ja yrittänyt tuoda esiin asioita johon saatetaan törmätä. Tänä päivänä asiakkaat tuntuvat ottavan yhteyttä jo ennen kuin asiat ovat päässeet kovin pahaan solmuun ja silloin ratkaisun löytäminen on aina helpompaa. Kuluttaja- ja velkaneuvoja on osallistunut velkajärjestelylain johdosta järjestettyihin koulutustilaisuuksiin. Alla on tilasto yhteydenotoista. Kaikkia pieniä yksittäisiä kysymyksiä ei ole tilastoitu, koska niitä tapauksia, joihin on annettu lyhyt neuvo puhelimessa tai sähköpostina ei ole kirjattu ylös. Todellisuudessa yhteydenottojen määrä on siten suurempi. Kuluttaja- ja velkaneuvonnan yhteydenotot kunnittain 2007 KUNTA KSL % VJL % YHT. % Kihniö 52 7, , ,87 Parkano , , ,09 Jämijärvi 42 5, , ,77 Kankaanpää , , ,58 Lavia 42 5, , ,45 Siikainen 35 4, , ,32 Honkajoki 39 5, , ,07 Karvia 41 5, , ,85 Yhteensä , , ,00 Talouden toteutuminen Tulosalueen tulot ylittyivät n euroa ja menot ylittyivät noin euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli noin euroa toteutumaprosentin ollessa 104,7 %. Menojen ylitys johtui omavelkaisen takauksen perusteella maksetusta takaustappiosta Innoplast Oy:n velasta. Tulojen ylitys johtui Kankaanpään Yrityspalvelulle myydystä oikeudesta ostaa Innoplast Oy:n konkurssipesältä teollisuushalli, johon kaupungilla oli kiinnitys. HALLINTOPALVELUT Yleiskuvaus toiminnasta Hallintopalvelujen tehtävänä on tuottaa valtuuston ja hallituksen päätöksentekoa varten riittävät tiedot valmisteltavina olevista asioista eri vaihtoehtoineen sekä huolehtia tehtyjen päätösten täytäntöönpanosta. Hallintokeskuksen tehtävänä on myös valvoa valtuustoa ja hallitusta alempien toimielinten päätöksiä, seurata päätösten toteutumista koko kaupunkikonsernin näkökulmasta ja raportoida riittävästi tehtyjen päätösten vaikutuksista sekä edelleen tuottaa kaikkia palvelukeskuksia varten riittävät keskushallinnon, taloushallinnon ja tietohallinnon palvelut. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Taloushallintopalvelujen yhteistyö Kankaanpään kaupungin, Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän ja Pohjois-Satakunnan kuntayhtymän kesken aloitettiin vuoden 2007 alusta lukien. Kaupunki tuotti em. organisaatioille kirjanpito-, maksuliikenne-, reskontra- ja palkanlaskentapalvelut sopimusperusteisesti. Toiminta käynnistyi yhdenmukaistamalla käytettävät tietojärjestelmät ja toimintatavat. Taloushallinnon toimijat työskentelivät kolmessa eri toimipisteessä. Talousarvion seurantaa on kehitetty. Vuoden 2007 aikana on hankittu talouden seurantaa ja raportointia varten oma järjestelmä, joka otetaan tuotantokäyttöön vuonna Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää aloitti virassaan Kaupunginsihteerin tehtäviin kuuluu mm. henkilöstöhallinnon johtaminen ja koordinointi. Talouden toteutuminen Tulosalueen tulot ylittyivät n euroa ja menot ylittyivät noin euroa, jolloin nettomenojen alitus oli noin euroa toteutumaprosentin ollessa 99,8 %. KEHITTÄMINEN Yleiskuvaus toiminnasta Kankaanpään ja koko Pohjois-Satakunnan kilpailukykyyn vaikuttaminen pitkäjännitteisesti ja suunnitelmallisesti. Osallistutaan eri päätöksillä kehittämishankkeisiin (yliopistot, Satakuntaliitto, Prizztech, Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy, kaupunki, yritykset yms.), joiden tavoitteena on alueen ja kaupungin kilpailukyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnan painopistealueiksi 2007 on asetettu uuden teknologian käyttöönoton ja soveltamisen edistäminen, kaupungin kaupallisen, hallinnollisen ja koulutuksellisen aseman kilpailukyvyn turvaaminen, kaupunkiympäristön ja asumisviihtyvyyden kehittäminen sekä yritystoiminnan kilpailukyvyn turvaaminen.

20 19 Tampereen Teknillisen yliopiston Kankaanpään yksikön toiminnan turvaamiseksi on rahoitus myönnetty vuodelle Kankaanpään taidekoulun (SAMK) tulevan aseman varmistamiseksi on toimitilojen laajennushanke käynnistetty ja osallistuttu kehittämiskeskusteluihin. Leppäsen korttelin markkinointi ja rakentuminen on edennyt; hankkeen toteuttaminen on kilpailutettu ja konkreettinen eteenpäinvienti on työn alla (Kulmalat ja Konte). Talouden toteutuminen Tulosalueen tulot ylittyivät arvioidusta n euroa ja menot ylittyivät n euroa, jolloin nettomenojen ylitys oli n euroa toteutumaprosentin ollessa 250,2 %. Nettomenon ylitys johtui "Puettavan teknologin tutkimuskeskus - toiminnan käyntiinajo" -projektin n euron saatavien poistosta. Projekti toteutettiin ajalla Länsi-Suomen lääninhallituksen rahoittamana. Projektin maksatushakemuksista osasta on saatu päätökset, joista on valitettu. Osa maksatushakemuksista on vieläkin käsittelemättä. Projektin menoista on saatu lääninhallitukselta tukea n euroa. Valituksen alaisten päätösten ja vieläkin käsittelemättä olevien maksatushakemusten käsittely jatkuu edelleen. Kirjanpidossa olevat saatavat on syytä poistaa vaikka asian lopullinen ratkaisu kestänee vielä vuosia. TUKIPALVELUYKSIKKÖ Yleiskuvaus toiminnasta Tukipalveluyksikön tehtävänä on järjestää palvelukeskuksille niiden tarvitsemat toimitilat, toimistotyöhön tarvittava työvoima sekä siivous- ja ruokahuoltopalvelut omakustannushintaan kilpailukykyisesti. Palvelukeskusten sisäisesti ostamien palvelujen ylijäävä osa myydään konsernin tytäryhteisöille ja toisessa vaiheessa konsernin ulkopuolelle. Tukipalvelujen tulosalue sisältää myös keskitetysti hoidettavat atk-tukipalvelut sekä yhteispalvelupisteen toimintamenot. Näiden kustannuksia ei vyörytetty muille tulosalueille. Palvelupiste Kaupungin palvelupiste toimii ns. yhteispalvelupisteenä. Palvelupisteessä työskentelee kolme palvelusihteeriä. Palvelupiste toimii mm: - neuvontapisteenä - lomakkeiden noutopaikkana - hakemusten ja muiden asiakirjojen vastaanottopaikkana - kaupungin ja terveyskeskuksen laskujen maksupaikkana - Pohjois-Satakunnan alueopiston opiskelijapalveluissa: kurssimaksujen vastaanotto ja aktiivikorttien myynti - Lippupalvelun lippukauppana ja Lippupisteen myyntipisteenä - eräiden julkaisujen myyntipaikkana Palvelupisteessä hoidetaan myös kaupungin, aikuiskoulutuskeskuksen ja kehittämiskeskuksen puhelinvaihde. Atk-palvelut Atk-palveluiden tehtävänä on mahdollistaa Kankaanpään kaupungin palvelutuotannossa olevien tietojärjestelmien käytettävyys ja tarkoituksenmukaisuus. Atk-palvelut tuottaa työasemien ylläpitopalvelua myös Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymälle (Kttky). Tietotekniikan ylläpito on ulkoistettu ja palvelutuotantoa valvoo kaupungin palveluksessa oleva tietohallintopäällikkö, joka vastaa myös tietotekniikkaan liittyvistä kehitystoimista. Atk-palveluiden ylläpidossa on n. 950 tietokonetta, joista 750 on kaupungin ja 200 Kttky:n omistuksessa. Kaupungin lähiverkossa on 40 toimipistettä. Toimistopalvelut Toimistopalveluyksikkö huolehtii kaupungin toimistotehtävistä välittämällä toimistohenkilöitä palvelukeskuksille. Toimistohenkilöitä voidaan välittää myös tytäryhteisöille ja muille kunnille. Toimistopalveluyksikköön kuuluu palvelupäällikkö ja 52 toimistohenkilöä. Toimistohenkilökunnan määrä (52) vastaa 49,6 henkilön työpanosta, koska viisi henkilöä on osaaikaeläkkeellä. Siivoustoimi Siivoustoimi huolehtii kaupungin kiinteistöjen puhtaanapidosta 25 työntekijän voimin. Suurin osa kiinteistöistä hoidetaan omana työnä, mutta osassa kiinteistöistä toimii ulkoistettu siivous. Siivoussopimus käsittää ylläpitosiivouksen 1-5 kertaa viikossa, toiminnasta riippuen sekä perussiivouksen kerran vuodessa. Ruokahuolto Ruokahuolto valmistaa aterioita koululaisille, päiväkoteihin, vanhuksille ja kaupungin työntekijöille. Lounas annoksia valmistetaan noin 2000:lle. Lisäksi valmistetaan koululaisille maksullista välipalaa, päiväkoteihin aamu- ja välipalaa ja tietysti vanhainkodilla tarjotaan aamupalasta iltapalaan. Ruokahuollossa työskentelee 27,5 henkilöä. Ateriat valmistetaan suomalaisia ravitsemissuosituksia noudattaen, erikoisruokavaliot huomioiden. Valmistuskeittiöitä on 7 kappaletta ja jakelukeittiöitä on 6 kappaletta. Tilapalvelu Tukipalveluyksikön alainen Tilapalvelu vastaa ja huolehtii kaupungin omistamista ja hallinnassa olevista kiinteistöistä ja toimitiloista, sekä niiden omistajan velvollisuuksista. Tilapalveluyksikön tehtävänä on ylläpitää ja vuokrata toimitiloja omien palvelukeskusten- ja yhteisöjen sekä yksityisten yritysten ja yksityishenkilöiden tarpeisiin.

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2006 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

TILINPÄÄTÖS 2006 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2006 Kaupungin 107. julkinen taideteos paljastettiin rauhanturvatoiminnan 50-vuotisjuhlapäivänä 24. lokakuuta. Kolmeen metriin kohoavan Rauhankyyhkyn ovat toteuttaneet

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 Opettaja; Maria Kankaanpaa. ^ Nimi ja opintorekisterin numero: Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

NAANTALIN TILINPÄÄTÖS 2014

NAANTALIN TILINPÄÄTÖS 2014 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen talouden tilanne jatkui vuonna 2014 huolestuttavana. Talouskasvu oli negatiivista kolmantena vuonna peräkkäin. Myös työllisyystilanne heikkeni. Naantalin työttömyys on

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot