TILINPÄÄTÖS Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä."

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2007 Kuva Ilmari Mattila Valometsä yöllä.

2 Sisällyslyettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto... 3 Yleistietoja Kankaanpään kaupungista... 3 Toimielinorganisaatio Yleinen taloudellinen kehitys Kaupungin toiminnan ja talouden kehitys... 4 Kaupungin tulot ja menot... 5 Tuloslaskelma... 7 Tuloslaskelman tunnusluvat... 7 Toiminnan rahoitus... 8 Rahoituslaskelman tunnusluvut... 8 Tase... 9 Taseen tunnusluvut Kaupunkikonsernin toiminta ja talous Konsernirakenne Konsernitase ja sen tunnusluvut Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Talousarvion toteutuminen tulosalueittain Hallintokeskus Vaalit Tarkastustoimi Yleishallinto Hallintopalvelut Kehittäminen Tukipalveluyksikkö Maaseutupalvelut Ympäristökeskus Kaavoitus Rakennusvalvonta Mittaus- ja kiinteistötoimi Asumispalvelut Perusturvakeskus Lasten päivähoito Vanhustenhuolto Vammaishuolto Sosiaalitoimi Kansanterveystyö Erikoissairaanhoito Sivistyskeskus Sivistystoimen hallinto Perusopetus Toisen asteen opetus (yhteislyseo) Kulttuuripalvelut Yleiset kulttuuripalvelut Pohjois-Satakunnan Alueopisto Kankaanpään kaupunginkirjasto Kankaanpään kaupunginmuseo Kankaanpään musiikkiopisto Vapaa-aikapalvelut Liikuntatoimi Nuorisotoimi Tekninen keskus Pelastustoimi Rakentaminen Liikelaitokset Käyttötalousosa Talousarvion toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

3 2 Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin taloudellisen tuloksen osalta vuosi 2007 oli erityisen huono. Tilikauden tulos jää tappiolliseksi 3,2 milj. euroa. Satunnaiserien (0,7 milj. euroa) jälkeenkin tulos on tappiolla n. 2,5 milj. euroa. Kaupungin toimintakate eli tuottojen ja kulujen erotus kasvoi edellisvuodesta 3,3 milj. euroa (6,9 %). Verotulojen ja valtionosuuksien kasvu edellisvuodesta oli vain 1,5 milj. euroa (3,1 %). Kaupungin käyttömenojen liian suuri kasvu tuloihin nähden on huonon tuloksen syy. Menobudjetin merkittävimmät ylitykset olivat erikoissairaanhoidossa, kansanterveystyössä ja tukipalveluissa. Bruttoinvestoinnit olivat 3,97 milj. euroa ja investointitulojen (0,89 milj. euroa) jälkeen nettomääräksi jää 3,08 milj. euroa. Merkittävimmät investointikohteet olivat: tori 1,04 milj. euroa, tiet, kadut, vesihuolto 0,822 milj. euroa ja Lohikon rakennus 0,768 milj. euroa. Investoinnit jouduttiin rahoittamaan lainoituksella ja kaupungin lainojen kokonaismäärä kasvoi 2,8 milj. eurolla. Lainamäärä asukasta kohden laskettuna on valtakunnallista keskitasoa (= euroa/asukas). Monelta osin yleinen kehitys vuoden 2007 osalta oli Kankaanpäässä varsin myönteinen. Kaupungin työllisyystilanne kohentui vuoden 2007 aikana edelleen hyvään suuntaan. Kun työttömyys vuodenvaihteessa 2006/07 oli 13,2 % niin vuoden 2007 lopussa se oli 10,9 %. Kankaanpääläisen yritystoiminnan suhteen vuosi oli hyvä. Yritysten liikevaihdot olivat selvällä kasvu-uralla ja liikkeelle saatettiin useita investointeja. Merkittävin negatiivinen poikkeama yleisestä kehityksestä oli kaupungin väkimäärän lievä väheneminen. Kaupungin palvelut ja talous Kaupungin asukkailleen järjestämät tai tuottamat palvelut pidettiin entisellä tasolla. Kankaanpään kaupungin pyrkimyksistä huolimatta kuntien yhdistämishankkeita ei saatu edes esiselvitystasolle. Valtiovallan liikkeelle paneman kuntaja palvelurakenneuudistuksen osalta neuvoteltiin erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustamisesta Pohjois-Satakuntaan. Pitkän selvittelyn ja pohdinnan jälkeen päädyttiin järjestämään Kankaanpään ja eräiden naapurikuntien jätehuolto investoimalla omaan kaatopaikkaan. Konsernirakennetta ei muutettu vuoden 2007 aikana. Konsernitaseen loppusumma ylitti ensimmäisen kerran 100 milj. euroa (100,486 milj.). Konsernin lainamäärä oli vuoden lopussa 41,5 milj. euroa. Vuoden 2006 lopussa lainamäärä oli 35,6 milj. euroa. Tulevaisuuden näkymät Palvelurakenneuudistuksen keskeisin hanke eli sote-piirin muodostaminen tulee olemaan tärkein lähivuosien palvelutuotannon rakenteisiin vaikuttava prosessi. Tämä rakennemuutos merkitsee eräällä tavalla uuden kunnan muodostamista, jolla kunnalla on toimialanaan vain perusturvan tarjoaminen (sosiaali- ja perusterveydenhuolto). Tämän hankkeen onnistumisella voidaan eniten vaikuttaa palveluiden tarjoamiseen ja toisaalta kustannuskehitykseen. Kaupungin talouden tasapainoon saaminen tulee olemaan useampivuotinen prosessi ja se on kiinteästi kytköksissä sotepiirin perustamiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Talouden tasapainottaminen merkitsee tuottavuuden parantamista kaikilla toiminnan lohkoilla. Investointien osalta tasapainotus merkitsee erittäin tiukkaa investointipolitiikkaa erityisesti käyttömenoja lisäävien ei välttämättömien investointien suhteen. Esitän parhaat kiitokset kaupungin työntekijöille, luottamushenkilöille ja kaikille yhteistyökumppaneille vuodesta Paavo Karttunen kaupunginjohtaja

4 3 1. Kaupungin hallinto Yleistietoja Kankaanpään kaupungista Perustettu 1865 Kaupungiksi 1972 Asukasluku ( ) Pinta-ala 689,83 km 2, vettä 15,22 km 2, yhteensä 705,05 km 2 Asukastiheys 17,98 as./km 2 Kalleusluokka II Tulovero 19 % v Työttömyysaste 10,9 % ( ) Työvoima 6000 Etäisyydet Turku 200 km, läänin pääkaupunki Helsinki 270 km Tampere 100 km Pori 50 km, lähin reittiliikenteen lentokenttä ja merisatama Jämijärvi 21 km, lähin pienlentokenttä Parkano 50 km, lähin rautatieasema Hallinnollinen asema Valtuuston poliittiset voimasuhteet Suomen Keskusta 13 SDP 9 Kokoomus 6 Vas 4 Vihr 2 Krist.dem. 1 Yhteensä 35 valtuutettua, joista naisia 12. Toimielinorganisaatio Lääni Hovioikeuspiiri Käräjäoikeus Kihlakunta Maaoikeuspiiri Vesioikeuspiiri Sotilaslääni Veropiiri Satakunnan maaseutuelinkeinopiiri Maanmittauspiiri Postipiiri Tiepiiri Lounais-Suomen ympäristökeskus Sairaanhoitopiiri Erityishuoltopiiri Työvoimapiiri Länsi-Suomen Turku Ikaalinen Kankaanpää Etelä-Suomi Länsi-Suomi Turun ja Porin Kankaanpää Pori Pori Lounais-Suomi Turku Turku Satakunta Satakunta Satakunta 2. Yleinen taloudellinen kehitys Tilastokeskuksen keräämien kuntien tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntatalouden kehitysvire on myönteinen. Kuntien taloustilannetta on parantanut kuntien verotulojen kasvu, joka oli vuonna 2007 noin 7,5 prosenttia. Kasvu johtui hyvästä työllisyys- ja ansiokehityksestä. Myös yhteisöverojen tuotot kasvoivat reippaasti. Ennakkotilinpäätösten mukaan kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat viime vuonna 5,3 prosenttia. Menojen kasvu selittyy palkkakustannusten kasvulla ja palvelujen kysynnän lisääntymisellä. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate nousi edellisvuodesta. Yleisestä kehityksestä huolimatta vuosikate laski kuitenkin noin 150 kunnassa ja lisäksi joissakin kunnissa verotulot jopa pienenivät. Vain noin 100 kunnassa vuosikate riitti investointien omahankintamenoihin. Manner-Suomen kuntien tilikauden yhteenlaskettu tulos laski viime vuodesta. Tuloksen heikkenemisen taustalla ovat joidenkin suurten kaupunkien vuoden 2006 tilinpäätöksiin kirjatut poikkeuksellisen suuret satunnaiset myyntivoitot.

5 4 Kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan ja korkomenot nousivat voimakkaasti, peräti 40 prosenttia. Kunnilla on nyt lainaa keskimäärin euroa asukasta kohden. Lainakanta on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2000, jolloin lainaa oli 746 euroa asukasta kohden. Kuntaliitto korostaa, ettei valtion pidä omilla toimillaan kääntää nykyistä kuntatalouden tervehtyvää kehitysuraa. Kuntien tehtäviä ei pidä lisätä. Kuntien toimintaa ohjaavaa normistoa on syytä purkaa ja näin mahdollistettava nykyistä tehokkaampi palvelutuotanto. Kuntien veropohjaa ei saa heikentää esimerkiksi lisäämällä ansiotulojen vähennyksiä tai vähentämällä kuntien oikeutta yhteisöveron tuottoon. Kuntien menopaineet säilyvät korkeina myös tulevina vuosina. Syksyllä 2007 sovitut virka- ja työehtosopimukset nostavat palkkamenoja vuonna 2008 huomattavasti. Kunta- ja palvelurakenneuudistus lisää alkuvaiheessaan kuntien menoja. Väestön ikääntyminen luo paineita hyvinvointipalvelujen kysynnän kasvulle ja lisää kuntien menoja. Samalla tulopohja heikkenee väestön siirtyessä eläkkeelle. Tämän johdosta osassa kuntia veronkorotuspaineet säilyvät suurina. Sosiaalitoimen nettomenot kasvoivat vuodesta 2003 vuoteen ,48 milj. euroa (21,9 %) ja terveydenhuollon nettomenot 4,20 milj. euroa (29,7 %) eli yhteensä 6,67 milj. euroa (26,2 %); samaan aikaan sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet kasvoivat vain 3,52 milj. euroa. Sivistysasiainkeskuksen nettomenot kasvoivat samaan aikaan yhteensä 1,79 milj. euroa (15,3 %); samaan aikaan opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet laskivat 0,1 milj. euroa. Valtionosuuksien määräytymisperusteet ovat sosiaali- ja terveystoimessa täysin erilaiset kuin opetus- ja kulttuuritoimessa. Vuonna 2007 sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet kattoivat perusturvakeskuksen nettomenoista 33,8 % (vuotta aiemmin 34,4 %) ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet sivistysasiainkeskuksen nettomenoista 23,4 % (vuotta aiemmin 28,5 %). Vuonna 2003 osuudet olivat perusturva 28,9 % ja sivistys 28,0 %. 3. Kaupungin toiminnan ja talouden kehitys Tilikauden aikana valtuusto muutti talousarviota muutamilta osin. Muutokset kohdistuivat käyttötaloudessa kaupunginhallituksen, sivistyslautakunnan ja kulttuuriasiainlautakunnan määrärahoihin nettomenoja yhteensä euroa lisäävästi. Tuloslaskelman satunnaisten kulujen osalta talousarviota muutettiin euroa. Investointiosan määrärahoja valtuusto muutti euroa nettomenoja lisäävästi. Muutosten jälkeen talousarvion tulos muodostui euroa alijäämäiseksi, kun alkuperäinen talousarvio oli laadittu euroa ylijäämäiseksi. Tilikauden tulos muodostui 3,22 milj. euroa alijäämäiseksi Talousarviossa - muutosten jälkeen - tulos oli arvioitu 0,5 milj. euroa alijäämäiseksi. Ennakoitua huomattavasti huonompi tulos johtui käyttötalouden määrärahojen suurista ylityksistä. Merkittävimpiä näistä olivat Puettavan teknologian tutkimuskeskuksen tulojäämien alaskirjaus (0,7 milj. euroa), erikoissairaanhoidon (0,8 milj. euroa), kansanterveystyön (0,4 milj. euroa), tukipalvelujen (0,5 milj. euroa) ja vanhustenhuollon (0,1 milj. euroa) määrärahojen ylitykset. Toimintakate - käyttömenojen ja tulojen erotus - ylittyi talousarviosta toteutumaprosentin ollessa 104,8 %. Vuosikate oli negatiivinen 0,85 milj. euroa ja poistot 2,36 milj. euroa. Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä tuloutti sopimuksen mukaisesti kaupungille euroa, joka on kirjattu kuntayhtymätuloutuksena muihin rahoitustuottoihin. Tuloutusta ei kuitenkaan ole voitu kirjata kehittämisrahastoon, koska tilikauden tulos on negatiivinen. Tilikauden alijäämäksi muodostui ,03 euroa. Aiempien vuosien yhteenlasketut ylijäämät ovat yhteensä ,85 euroa. Näin ollen kumulatiivinen eli yhteenlaskettu yli/alijäämä on tilivuoden 2007 lopussa ,18 euroa alijäämäinen.

6 5 Kaupungin tulot ja menot Tuotot 2007 milj. e muutos% 2006 milj. e muutos% ed. v:sta ed. v:sta Tuloslaskelmaosan tuotot 61,265 4,4 % 58,702 6,1 % Toimintatuotot 9,737 8,8 % 8,952 9,2 % Myyntituotot 4,084 10,3 % 3,702 15,0 % Maksutuotot 2,410 11,3 % 2,167 5,8 % Tuet ja avustukset 1,237-6,1 % 1,318 12,8 % Muut tuotot 1,827 18,9 % 1,536 2,2 % Valmistevarast muutos 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % Valmistus omaan käyttöön 0,178-22,3 % 0,230-11,1 % Rahoitustuotot 1,403 22,8 % 1,142 42,6 % Korkotuotot 0,106-20,5 % 0,133 22,3 % Muut rahoitustuotot 1,297 28,5 % 1,009 45,8 % Satunnaiset tuotot 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % Verotulot 30,670 4,9 % 29,240 3,9 % Käyttötalouden valtionosuudet 19,456 0,5 % 19,367 6,4 % Investointiosan tuotot 0,900 30,0 % 0,692 16,7 % Rahoitusosuudet investointeihin 0,685 20,7 % 0, ,5 % Käyttöomaisuuden myyntituotot 0,215 72,7 % 0,124-73,2 % Oman pääoman muutos 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % Rahoitusosan tuotot 6,849 19,2 % 5, ,1 % Antolainojen vähennys 0,147-84,8 % 0, ,1 % Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4,000 33,3 % 3,000 50,0 % Lyhytaikaisten lainojen lisäys 1, ,0 % 0,000 0,0 % Toimintapääoman vähennys 1,002-43,8 % 1, ,0 % Tuotot yhteensä 69,013 5,9 % 65,139 11,2 % Kulut Tuloslaskelmaosan kulut 62,118 6,4 % 58,362 8,5 % Toimintakulut 61,442 7,2 % 57,324 7,4 % Henkilöstökulut 24,322 3,9 % 23,409 5,7 % Palvelujen ostot 28,302 8,4 % 26,115 6,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3,034 8,1 % 2,807 3,3 % Avustukset 3,108-11,0 % 3,491 18,2 % Vuokrat 0,0 % 0,0 % Muut kulut 2,676 78,2 % 1,502 36,4 % Rahoituskulut 0,677 48,8 % 0,455 9,0 % Alv:n takaisinperintä -100,0 % -100,0 % Korkokulut 0,671 48,9 % 0,451 12,9 % Muut rahoituskulut 0,005 28,7 % 0,004-77,1 % Satunnaiset kulut 0, ,0 % 0, ,0 % Investointiosan kulut 3,980-1,5 % 4,042 71,1 % Käyttöomaisuuden osto 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % Omajohtoinen rakentaminen 3,980-1,5 % 4,042 71,1 % Henkilöstökulut 0,0 % 0,0 % Palvelujen ostot 0,0 % 0,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,0 % 0,0 % Muut kulut 0,0 % 0,0 % Rakennuttaminen 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % Rahoitusosan kulut 2,915 6,6 % 2,736 12,7 % Antolainojen lisäys 0, ,0 % 0, ,0 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys 2,915 12,7 % 2,586 6,6 % Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % Toimintapääoman lisäys 0,0 % 0,0 % Kulut yhteensä 69,013 5,9 % 65,139 11,2 %

7 6 Nettomenojen (51,72 m ) jakautuminen TP 2007 Sosiaali 27 % Terveys 36 % Maaseutu ja ympäristö 1 % Keskushallinto 8 % Tekninen 2 % Vapaa-aika 2 % Kulttuuri 3 % Koulutus 21 % Nettomenot toimielimittäin TP 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Maaseutulautakunta TP 2007 TP 2006 TP 2005 TP 2004 TP 2003 TP 2002 TP 2001 Ympäristölautakunta Sosiaalilautakunta terveydenhuolto (sos lk) Koulutuslautakunta Kulttuuriasianlautakunta Vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta

8 7 Tuloslaskelma Ulkoiset tuotot ja kulut 2007 muutos% 2006 muutos% 2005 muutos% milj. e milj. e ed. v:sta milj. e ed. v:sta milj. e ed. v:sta Toimintatuotot 9,737 8,8 % 8,952 9,2 % 8,196 6,9 % Toimintakulut -61,442 7,2 % -57,324 7,4 % -53,395 5,8 % Toimintakate -51,705 6,9 % -48,372 7,0 % -45,200 5,6 % Verotulot 30,670 4,9 % 29,240 3,9 % 28,133 3,2 % Valtionosuudet 19,456 0,5 % 19,367 6,4 % 18,195 3,1 % Alv:n takaisinperintä 0,000 Käyttökate -1, ,5 % 0,236-79,1 % 1,128-46,7 % Korkotuotot 0,106-20,5 % 0,133 22,3 % 0,109-3,6 % Muut rahoitustuotot 1,297 28,5 % 1,009 45,8 % 0,692-17,0 % Korkokulut -0,671 48,9 % -0,451 12,9 % -0,399-10,8 % Muut rahoituskulut -0,005 28,7 % -0,004-77,1 % -0, ,0 % Vuosikate -0, ,4 % 0,923-38,9 % 1,512-42,1 % Poistot käyttöomaisuudesta -2,365 13,4 % -2,085 1,0 % -2,064-1,2 % Satunnaiset tuotot 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % Satunnaiset kulut 0,000 0,0 % -0,583 0,0 % 0,000 0,0 % Tilikauden tulos -3,218 84,5 % -1, ,6 % -0, ,7 % Poistoeron lisäys(-), vähenn(+) 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % Suunnitelman ylittävät poistot 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % Varausten lisäys(-), vähenn(+) 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % Rahastojen lisäys(-), vähenn(+) 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % Tilikauden yli/alijäämä -3,218 84,5 % -1, ,6 % -0, ,3 % Tuloslaskelman tunnusluvut Vuosikate % poistoista -36,1 % 44,3 % 73,2 % 125,0 % 104,8 % Toimintatuotot/Toimintakulut % 15,8 % 15,6 % 15,3 % 15,2 % 15,1 % Vuosikate % -1,4 % 1,6 % 2,8 % 5,0 % 4,4 % Poisto % 4,0 % 3,6 % 3,8 % 4,0 % 4,2 % Vuosikate e/as Asukasluku muutos ed. v:sta Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä Vuosikate oli 0,85 milj. euroa miinuksella jääden yli 3 milj. euroa tavoitetasosta eli poistojen määrästä (poistot olivat 2,36 milj. euroa). Vuosikate ei täyttä kriteeriä "tasapainossa oleva talous" vaan osoittaa kriisitaloutta negatiivisuudellaan. Viiden viimeisen vuoden vuosikate%:n keskiarvo (62,2 %) alittaa sadan ja osoittaa "heikkenevää taloutta" pitkällä aikavälillä. Heikkeneminen on jatkunut neljän vuoden ajan jyrkästi. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista oli edellisvuoden tasolla.

9 Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma 8 Ulkoiset tuotot ja kulut 2007 muutos% 2006 muutos% 2005 muutos% milj. e milj. e ed. v:sta milj. e ed. v:sta milj. e ed. v:sta Toiminnan rahavirta Vuosikate -0, ,4 % 0,923-38,9 % 1,512-42,1 % Satunnaiset erät 0, ,0 % -0, ,0 % 0,000 0,0 % Tulorahoituksen korjauserät -0, ,7 % 0, ,6 % -0, ,0 % -1, ,4 % 0,502-62,8 % 1,349-48,4 % Investointien rahavirta Investointimenot -3,980-1,5 % -4,042 71,1 % -2,362 17,0 % Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,685 20,7 % 0, ,5 % 0,129-20,5 % Pysyvien vastaavien hyöd. luov.voitot 0, ,7 % 0,124-73,2 % 0, ,2 % -2,826-15,6 % -3,350 89,4 % -1,769 4,3 % Toiminnan ja investointien rahavirta -3,933 38,1 % -2, ,8 % -0, ,9 % Rahoitustuksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennys 0,000 0, ,0 % -84,8 % -0,100 0, ,0 % 835,1 % 0,000 0, ,0 % -8,3 % 0,147-83,0 % 0, ,9 % 0,103 26,7 % Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4,000 33,3 % 3,000 50,0 % 2, ,0 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2,915 12,7 % -2,586 6,6 % -2,426-2,5 % Lyhytaikaisten lainojen muutos 1, ,0 % 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % 2, ,0 % 0, ,2 % -0,426-82,9 % Oman pääoman muutokset 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % 0, ,0 % Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varat/ po muut. -0, ,3 % 0, ,0 % 0, ,8 % Vaihto-omaisuuden muutos 0, ,1 % -0, ,7 % -0, ,1 % Saamisten muutos 0,105-28,8 % 0, ,0 % 0,000 0,0 % Lyhytaikaisten saamisten muutos 0,0 % -100,0 % -1, ,9 % Korottomien velkojen muutos 0,914 1, ,0 % 149,1 % 0,249 0,403 7,7 % -146,6 % 0,231-0, ,0 % -280,4 % Rahoituksen rahavirta 3, ,3 % 1, ,3 % -1,188-37,9 % Kassavarojen muutos 0, ,2 % -1,168-27,4 % -1,609 61,0 % Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % -30,2 % 27,6 % 85,4 % 154,0 % 157,7 % Pääomamenojen tulorahoitus % -14,9 % 15,3 % 36,0 % 62,0 % 51,1 % Lainakanta milj. e 18,732 15,868 15,158 15,584 18,072 Lainat e/asukas Lainanhoitokate -0,05 0,45 0,68 1,04 0,79 Kassavarat milj. e 2,021 2,018 3,186 4,795 5,794 Maksuvalmius pv Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä Investointien tulorahoitusprosentti laski voimakkaasti edellisvuodesta johtuen negatiivisesta vuosikatteesta. Tunnusluku kertoo vuosikatteen ja investointien omahankintamenon suhteen; ollessaan yli sadan käytetään investointeihin vähemmän kuin vuosikate. Pääomamenojen tulorahoitusprosentti laski edellisvuodesta. Tunnusluku kertoo vuosikatteen riittävyydestä investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Koska vuosikate oli negatiivinen, kaikki investoinnit ja lainojen lyhennykset rahoitettiin lainanotolla. Lainakanta - vieras pääoma vähennettynä ennakoilla ja lyhytaikaisen vieraan pääoman osto- ja siirtoveloilla - kasvoi edellisvuodesta. Lainamäärä kääntyi voimakkaaseen kasvuun ja korkomenojen muodossa se heikentää vuosikatetta n. 0,67 milj. eurolla vuodessa, lisäksi yleisen korkotason nousu on riski. Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tunnusluvun jäädessä alle 1:n joudutaan vieraanpääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan omaisuutta tai vähentämään toimintapääomaa. Tunnusluku romahti negatiiviseksi johtuen negatiivisesta vuosikatteesta. Tulorahoitus ei siis riittänyt edes käyttömenojen rahoitukseen lainanhoitokuluista puhumattakaan. Kassavarojen määrä vuoden lopussa oli n. 2,0 milj. euroa ollen edellisvuoden tasolla. Maksuvalmius oli koko vuoden ajan riittävä, vuoden lopussa 11 päivää. Maksuvalmiuden turvaamiseksi jouduttiin ottamaan lyhytaikaista lainaa vuoden lopulla 1,7 milj. euroa.

10 9 Tase VASTAAVAA 2007 milj. e muutos% ed. v:sta 2006 milj. e muutos% ed. v:sta Pysyvät vastaavat 35,553 1,6 % 34,984 1,2 % Aineettomat hyödykkeet 0,259-11,4 % 0,292 19,4 % Aineettomat oikeudet 0,259-11,4 % 0,292 30,1 % Muut pitkävaikutteiset menot 0,000 0,0 % 0, ,0 % Aineelliset hyödykkeet 23,248 2,7 % 22,635 4,5 % Maa- ja vesialueet 4,774-3,2 % 4,931 5,1 % Rakennukset 11,017-0,3 % 11,053-1,4 % Kiinteät rakenteet ja laitteet 7,165 12,3 % 6,379 16,4 % Koneet ja kalusto 0,277 46,1 % 0,189-29,7 % Ennakkomaksut ja keskener hank. 0,015-82,1 % 0, ,9 % Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 12,047-0,1 % 12,057-4,9 % Osakkeet ja osuudet 10,303 1,3 % 10,166 2,5 % Muut lainasaamiset 1,744-7,7 % 1,891-31,3 % Toimeksiantojen varat 0,479-27,0 % 0,656-22,0 % Valtion toimeksiannot 0,475-27,2 % 0,652-22,1 % Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 0,004-3,8 % 0,005-1,9 % Muut toimeksiantojen varat 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % Vaihtuvat vastaavat 6,042-1,8 % 6,155-17,2 % Vaihto-omaisuus 0,170-6,0 % 0,181 26,2 % Valmiit tuotteet/tavarat 0,170-6,0 % 0,181 26,2 % Saamiset 3,851-2,6 % 3,956-3,6 % Myyntisaamiset 0,982 12,3 % 0,874 18,2 % Lainasaamiset 0, ,0 % 0,131-85,1 % Muut saamiset 0,011-97,5 % 0, ,9 % Siirtosaamiset 2,055-18,2 % 2,511 7,6 % Rahat ja pankkisaamiset 2,021 0,1 % 2,018-36,7 % Vastaavaa yhteensä 42,074 0,7 % 41,796-2,5 % VASTATTAVAA Oma pääoma 15,614-17,1 % 18,832-8,5 % Peruspääoma 15,636 0,0 % 15,636 0,0 % Muut omat rahastot 2,892 0,0 % 2,892 0,0 % Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 0,303-85,2 % 2,048-21,3 % Tilikauden yli-/alijäämä -3,218 84,5 % -1, ,6 % Pakolliset varaukset 0,162 0,0 % 0, ,0 % Muut pakolliset varaukset 0,162 0,0 % 0, ,0 % Toimeksiantojen pääomat 0,529-27,7 % 0,732-16,1 % Valtion toimeksiannot 0,441-32,0 % 0,648-18,6 % Lahjoitusrahastojen pääomat 0,055 1,1 % 0,054 0,2 % Muut toimeksiantojen pääomat 0,033 12,7 % 0,029 35,4 % Vieras pääoma 25,769 16,8 % 22,070 3,1 % Pitkäaikainen 13,790 6,1 % 13,003 3,4 % Lainat rahoitus ja vakuutuslaitoksilta 10,855 6,5 % 10,193 11,0 % Lainat julkisyhteisöiltä 2,560 1,8 % 2,514-25,5 % Muut velat/liittymismaksut 0,375 26,5 % 0, ,2 % Lyhytaikainen 11,979 32,1 % 9,067 2,6 % Lainat rahoitus ja vakuutuslaitoksilta 3, ,6 % 1,988 16,4 % Lainat julkisyhteisöiltä 0,954 10,9 % 0,860 0,0 % Lainat muilta luotonantajilta 0, ,0 % 0,017 0,0 % Saadut ennakot 0,073 30,2 % 0,056-26,2 % Ostovelat 2,994 15,1 % 2,602-3,4 % Muut velat 0,631-19,2 % 0,781-6,3 % Siirtovelat 3,339 20,9 % 2,762 4,5 % Vastattavaa yhteensä 42,074 0,7 % 41,796-2,5 %

11 10 Taseen tunnusluvut Omavaraisuus-% 37,2 % 45,1 % 48,1 % 48,2 % 44,6 % Oman po:n sidottujen erien osuus % 37,2 % 37,5 % 36,6 % 35,7 % 33,9 % Rahoitusvarallisuus e/as Suhteellinen velkaantuneisuus-% 42,9 % 38,2 % 39,1 % 41,0 % 46,9 % Tunnuslukujen laskentakaavat liitteenä Omavaisuusaste laski jyrkästi n. 8 %-yksikköä edellisvuodesta. Tunnusluku on selvästi maan keskiarvon alapuolella. Tunnusluvun heikkous johtuu peruspääoman suhteellisen alhaisesta tasosta sekä suuresta lainamäärästä. Asukasta kohti laskettu rahoitusvarallisuus, joka osoittaa kattavatko rahoitusomaisuus ja pitkäaikaiset sijoitukset vieraan pääoman, heikkeni runsaasti edellisestä vuodesta. Luku on pitkälti miinuksella johtuen suuresta lainamäärästä. Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti osoittaa kuinka paljon kaupungin käyttötuloista (toimintatulot, verotulot ja valtionosuudet) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluku heikkeni runsaasti edellisvuodesta ja on edelleen selvästi maan keskiarvoa huonompi. Kaupunkikonsernin toiminta ja talous Konsernirakenne säilyi vuoden 2007 aikana samana kuin vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Vuoden 2007 aikana päätettiin fuusioida Kankaanpään Teollisuuskiinteistö Oy Kankaanpään Yrityspalvelu Oy:öön. Fuusio astui voimaan Tytäryhteisöjen tilinpäätösten tunnusluvut selviävät seuraavista taulukoista. Konsernirakenne KANKAANPÄÄN KAUPUNKIKONSERNI Tytäryhtiöt Kankaanpään kaupunki Kuntayhtymät Kankaanpään Teollisuuskiinteistö Oy 100 % 70,81 % Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä Kankaanpään Yristyspalvelu Oy 100 % 55 % Kankaanpään ktt ky Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy 100 % 4,58 % Satakuntaliitto Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiö 100 % 34,10 % Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymä Kankaanpään Asunnonhankinta Oy 100 % 4,58 % Satakunnan erityishuoltopiiri As.Oy Aarniokoskenkatu KOY Kankaanpään Opiskelija-asunnot 67,01% 29,60 % Osakkuusyhtiöt 4,95 % 58,68 % Satakunnan sairaanhoitopiiri Vatajankosken Sähkö Oy 65,30 % 5,10 % 18,59 %

12 11 Kankaanpään Asunnonhankinta Oy x Kasvu TP2004 % TP2005 % TP2006 % TA2007 % TP2007 % Liikevaihto Tase Henkilöstö Kannattavuus Nettotulos Kokonaistulos Sijoitetun pääoman tuotto 2,20 % 2,50 % 2,60 % 2,80 % 3,35 % Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 22,1 % 22,1 % 22,6 % 19,4 % 23,9 % Nettovelat rahalaitos kaupunki pääomalaina Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä x Kasvu TP2004 % TP2005 % TP2006 % TA2007 % TP2007 % Liikevaihto = toimintatuotot Tase Henkilöstö Kannattavuus Nettotulos 624,6 617, Kokonaistulos 624,6 617, Sijoitetun pääoman tuotto 3,40 % 3,43 % 3,85 % 5,09 % 5,08 % Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 99,3 % 99,8 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Nettovelat - rahalaitos - kaupunki VSO Tuloutus kunnille Kankaanpää Karvia Korko- ja rahoituskulut Tuloverot Tuloutus kunnille yht Kankaanpään Yrityspalvelu Oy x Kasvu TP2004 % TP2005 % TP2006 % TA2007 % TP2007 % Liikevaihto Tase Henkilöstö Kannattavuus Nettotulos 43,0 24,0-98,8 36,0 3,1 Kokonaistulos 43,0 24,0-98,8 36,0 3,1 Sijoitetun pääoman tuotto 5,70 % 0,01 % -0,02 % 0,0 % 1,5 % Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 57,0 % 30,0 % 38,8 % 23,6 % Nettovelat rahalaitos kaupunki pääomalaina

13 12 Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy x Kasvu TP2004 % TP2005 % TP2006 % TA2007 % TP2007 % Liikevaihto Tase Henkilöstö Kannattavuus Nettotulos 0,2 3,5 3,0 2,0 5,0 Kokonaistulos 0,2 3,5 3,0 2,0 5,0 Sijoitetun pääoman tuotto 0,09 % 1,50 % 1,40 % 2,50 % 1,00 % Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 46,4 % 48,7 % 55,00 % 62,30 % 26,00 % Nettovelat - rahalaitos kaupunki pääomalaina Kankaanpään Teollisuuskiinteistö Oy x Kasvu TP2004 % TP2005 % TP2006 % TA2007 % TP2007 % Liikevaihto Tase Henkilöstö 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Kannattavuus Nettotulos Kokonaistulos Sijoitetun pääoman tuotto Vakavaraisuus Omavaraisuusaste % 32,2 % 32,1 % 32,4 % 32,4 % 32,0 % Nettovelat rahalaitos kaupunki pääomalaina

14 13 Konsernitase VASTAAVAA muutos% muutos% 2007 milj. e ed. v:sta 2006 milj. e ed. v:sta Pysyvät vastaavat 84,376 5,8 % 79,733 1,7 % Aineettomat hyödykkeet 0,722 0,9 % 0,716-0,3 % Aineettomat oikeudet 0,610-5,4 % 0,645 9,6 % Konserniliikearvo 0,000 0,0 % 0, ,0 % Muut pitkävaikutteiset menot 0,103 56,9 % 0,066-24,2 % Ennakkomaksut 0,009 60,7 % 0,005-84,9 % Aineelliset hyödykkeet 77,838 6,5 % 73,078 3,0 % Maa- ja vesialueet 6,401-1,2 % 6,480 3,8 % Rakennukset 30,671 2,0 % 30,071 6,9 % Kiinteät rakenteet ja laitteet 32,837 4,0 % 31,581 4,6 % Koneet ja kalusto 3,886-3,6 % 4,030-5,2 % Muut aineelliset hyödykkeet 0,250-10,6 % 0,280 99,9 % Ennakkomaksut ja keskener hank. 3, ,3 % 0,637-67,7 % Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 5,816-2,1 % 5,938-11,5 % Osakkuusyhteisöosuudet 3,912-0,2 % 3,920 2,4 % Osakkeet ja osuudet 1,839 0,2 % 1,835-1,6 % Lainasaamiset 0,064-64,9 % 0,182-82,1 % Muut saamiset 0,001 0,0 % 0,001 0,0 % Toimeksiantojen varat 0,783-34,1 % 1,190-13,8 % Valtion toimeksiannot 0,773-34,4 % 1,179-13,3 % Muut toimeksiannot 0,010-3,3 % 0,011-44,4 % Vaihtuvat vastaavat 15,327-9,8 % 16,993 3,5 % Vaihto-omaisuus 1,216 20,7 % 1,007 21,3 % Aineet ja tarvikkeet 0,791 2,9 % 0,769 72,6 % Keskeneräiset tuotteet 0,038 25,7 % 0,030-13,1 % Valmiit tuotteet 0,038 34,8 % 0,028-86,8 % Muu vaihto-omaisuus 0, ,3 % 0,172 23,5 % Ennakkomaksut 0, ,0 % 0, ,0 % Saamiset 9,103-14,1 % 10,597 14,6 % Pitkäaikaiset saamiset 0,102-32,6 % 0, ,7 % Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 5,561-2,8 % 5,723 4,2 % Lainasaamiset 0,115-80,8 % 0, ,2 % Siirtosaamiset 2,754-14,2 % 3,208 13,8 % Muut saamiset 0,571-37,4 % 0,912 38,8 % Rahoitusomaisuusarvopaperit 0,000 0,0 % 0,000-70,8 % Osakkeet ja osuudet 0,000 0,0 % 0,000-70,8 % Muut arvopaperit 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % Rahat ja pankkisaamiset 5,009-7,1 % 5,389-15,1 % Vastaavaa yhteensä 100,486 2,6 % 97,915 1,8 %

15 14 VASTATTAVAA muutos% muutos% 2007 milj. e ed. v:sta 2006 milj. e ed. v:sta Oma pääoma 35,758-12,5 % 40,878 3,8 % Peruspääoma 15,650 0,1 % 15,636-0,1 % Osuus ky:ien oman po:n lisäyksestä 21,415-8,2 % 23,322 16,6 % Osakepääoma 0,000 0,0 % 0,000 #JAKO/0! Arvonkorotusrahasto 0,044 0,0 % 0,044 0,0 % Muut omat rahastot 4,952 4,5 % 4,738 0,0 % Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -2, ,8 % -0,781 23,9 % Tilikauden yli-/alijäämä -3,485 67,5 % -2, ,2 % Osakeanti 0,000 0,0 % 0,000 0,0 % Vähemmistöosuudet 6,248 29,4 % 4,827 4,2 % Varaukset 2,268 1,5 % 2,234 15,7 % Poistoero 0, ,0 % 0, ,0 % Vapaaehtoiset varaukset 1,745 1,7 % 1,717 0,7 % Pakolliset varaukset 0,439 2,8 % 0,427 88,1 % Toimeksiantojen pääomat 0,847-34,1 % 1,284-9,5 % Valtion toimeksiannot 0,615-33,8 % 0,929-14,4 % Muut toimeksiantojen pääomat 0,232-34,9 % 0,356 6,1 % Vieras pääoma 55,366 13,7 % 48,691-0,2 % Pitkäaikainen 35,695 12,6 % 31,710-2,9 % Lainat rahoitus ja vakuutuslaitoksilta 21,534 15,8 % 18,594 11,6 % Laskennallinen verovelka 0,000 0,0 % 0, ,0 % Lainat julkisyhteisöiltä 5,184-0,9 % 5,230 54,4 % Lainat muilta luotonantajilta 0,000 0,0 % 0, ,0 % Muut pitkäaikaiset velat 8,977 13,8 % 7,886-3,9 % Siirtovelat 0, ,0 % 0, ,0 % Lyhytaikainen 19,672 15,8 % 16,981 5,1 % Lainat rahoitus ja vakuutuslaitoksilta 4,873 60,4 % 3,039 21,3 % Lainat julkisyhteisöiltä 0,958 10,9 % 0,864-8,3 % Lainat muilta luotonantajilta 0, ,0 % 0,017 0,0 % Saadut ennakot 0,110-40,2 % 0,183-39,1 % Ostovelat 4,661 19,6 % 3,897-20,5 % Siirtovelat 6,630 5,1 % 6,308 13,1 % Liitt.maksut ja muut lyhytaik velat 2,441-8,7 % 2,674 40,0 % Vastattavaa yhteensä 100,486 2,6 % 97,915 1,8 % Konsernitaseen tunnusluvut Omavaraisuusprosentti 37,4 % 43,7 % Konsernin lainakanta milj euroa 41,525 35,629 Konsernin lainakanta euroa/asukas Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Kaupunginhallitus toteaa, että tilikauden tulos on ,03 euroa. Tilikauden alijäämäksi muodostuu ,03 euroa, jonka hallitus esittää kirjattavaksi taseen oman pääoman yli/alijäämätilille. Aiempien vuosien ylijäämät ovat yhteensä ,85 euroa. Tilikauden alijäämä ja aiempien vuosien ylijäämät ovat yhteenlaskettuna tämän jälkeen ,18 euroa. Vuoden 2007 talousarvio oli laadittu tilikauden tuloksen osalta euroa alijäämäiseksi ja taloussuunnitelman vuodet 2008 ja 2009 molemmat euroa ylijäämäisiksi. Toteutunut vuoden 2007 tilinpäätös osoittaa, että taloussuunnitelmakauden tulokset ovat tuloksen suuruuden osalta riittämättömät. Vuosien taloussuunnitelman osalta vuoden 2008 ylijäämäksi on arvioitu euroa, vuoden 2009 ylijäämäksi euroa ja vuoden 2010 ylijäämäksi euroa. Taloussuunnitelmakauden arvioidut ylijäämät eivät riitä kattamaan vuoden 2007 tilinpäätöksen mukaista taseessa olevaa euron alijäämää ja ovat siten tuloksen suuruuden osalta riittämättömät. Kaupunginhallitus tulee laatimaan kevään 2008 aikana talouden tervehdyttämisohjelman, jolla vuoden 2007 tilinpäätöksen osoittama taseessa oleva alijäämä tullaan kattamaan tulevan taloussuunnittelukauden aikana. Talouden tervehdyttämisohjelma tuodaan valtuuston käsiteltäväksi viimeistään elokuussa 2008.

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2009 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2009... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014 Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Tilinpäätös 2011 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 31.12.2011 32 056 Työpaikat toimialoittain: (v. 2009 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 57,5

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2009 lähteä mukaan ns. monikuntaliitosselvitykseen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2 Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sote hallitus 25.3.2015 41 C: 3 Julkaisija: Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot