Eurooppa High Yield. sijoita luottoriskiin. Ilkka Pihlaja Nordea Markets Structured Investment Solutions

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurooppa High Yield. sijoita luottoriskiin. Ilkka Pihlaja Nordea Markets Structured Investment Solutions"

Transkriptio

1 Eurooppa High Yield sijoita luottoriskiin Ilkka Pihlaja Nordea Markets Structured Investment Solutions Arvopaperin aamuseminaari Musiikkitalo

2 Aamun ohjelma Yrityslainamarkkinat tällä hetkellä Mitä huomioida yrityslainasijoituksissa Miten sijoittaa high yield yritysten luottoriskiin?

3 High Yield yritysten tuotot houkuttelevalla tasolla 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Luottoriskipreemiot edelleen houkuttelevilla tasoilla Etenkin heikommin luokitelluilla niin sanotuilla High Yield yhtiöillä Markkinat hinnoittelevat Euroopan High Yieldyhtiöiden konkurssiaaltoa 50:stä yhtiöstä yli 35 %:a joutuisi luottovastuutapahtumaan seuraavan 5 vuoden aikana Vuoden 2008 lopussa, edellisen finanssikriisin aikana, hinnoittelu oli vieläkin rajumpaa Tällä hetkellä yritysten velkaisuus ja kassavirta ovat keskimäärin selkeästi vuotta 2008 paremmalla tasolla 0% 0 Mar-06 Mar-07 Mar-08 Mar-09 Mar-10 Mar-11 Mar-12 itraxx Crossover, default-todennäköisyys, % viiteyhtiöistä, vasen itraxx Crossover, riskipreemio, korkopistettä, oikea Lähde: Bloomberg, Implisiittinen default-todennäköisyys olettaen 37% palautusaste viiden vuoden ajanjaksolla. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. 3

4 Toteutuneet luottovastuutapahtumat kuitenkin alhaisella tasolla Lutoovastuutapahtumien määrä (%) % Yritysten kassatilanne on hyvä Investoinnit ovat tällä hetkellä varovaisia Lähiaikoina erääntyviin lainoihin on jo hankittu jälleenrahoitus Odotettavissa maksuhäiriöiden määrän maltillista kasvua ensi vuonna Kaikki luokitellut Investment grade High yield Eurooppalaisten Standard & Poorsin luokittelemien yhtiöiden toteutuneet luottovastuutapahtumat Lähde: Standard & Poors 4

5 Osakkeissa toivotaan nousua, yrityslainoissa pelätään riskejä Sijoituksen tuotto Maksukyvyttömyys Luottoriskianalyysin fokus Odotettu taso Osakeriski Luottoriski Riskitön korko Yrityksen menestys

6 Luottoluokitukset kertovat maksuhäiriön todennäköisyydestä (5 vuoden aikana prosenteissa) Moody's luottoluokitus Esimerkki Luottovastuutapahtu man todennäköisyys Aaa Suomen valtio 0,09 Aa1 General Electric 0,14 Aa2 Nestle 0,20 Aa3 Nordea 0,32 A1 Fingrid 0,85 A2 Vattenfall 0,75 A3 TeliaSonera 0,83 Baa1 Ericsson 1,18 Baa2 Elisa, Metso 2,02 Baa3 Arcelormittal 3,08 Ba1 UPM-Kymmene 7,29 Ba2 Stora Enso 8,08 Ba3 Brittish Airways 16,95 B1 Venezuela 20,08 B2 Alcatel-Lucent 25,21 B3 M-real 36,91 Caa1 Norske Skog 47,26 Caa2 Anglo Irish 49,87 Caa3 TUI (subordinoitu) 66,06 Ca-C Kreikan Valtio 70,18 Investment Grade High Yield Lähde: Moody s

7 Hyvä muistaa luottoluokituksista Luokitus heijastaa yrityksen riskiprofiilia eli riskinottohalukkuutta Yrityksellä siis varaa vaikuttaa luokitukseensa Luokitus ei itsessään hyvä tai huono, eikä suositus ostaa tai myydä yrityksen velkaa Luokituksen menestys riippuu ennemmin sen vakaudesta (tai muuttumisesta vähäriskisempään suuntaan) Parantaa yrityksen pääsyä velkamarkkinoille Tasapainoilua velan hinnan ja määrän välissä

8 Miksi yrityslainoja kannattaa harkita salkkuun? Historiallinen tuotto osakkeita parempi, vaikka riski on pienempi Etenkin matalan talouskasvun aikana päihittää osakkeet Yrityslainoissa jälkimarkkina arvostuksilla ei ole väliä, jos sijoituksen pitää loppuun saakka Toisaalta tuottava tapa sijoittaa on pitää 3 7 vuotisia lainoja salkussa ja myydä ne aina, kun ne alkavat olla lyhyempiä Etenkin paremman luottoluokituksen lainat lisäävät hajautushyötyjä merkittävästi Vuoden 2011 tuottoja Suomen osakemarkkinat 30,1% Euroopan yrityslainamarkkinat 2% Riskiyritysten lainat 2% Arvo Eurooppalaiset joukkolainat vs. osakkeet Yrityslainat BBB luokitus (IBOXX CRP BBB OA TR) Osakkeet (MSCI Daily TR Gross Europe Loc) Yrityslainat investment grade (IBOXX CRP OA TR) Linear (Yrityslainat BBB luokitus (IBOXX CRP BBB OA TR)) 8

9 Luottotodistus Eurooppa High Yield Kiinteätuottoinen ja Kertyvätuottoinen Nordea Pankki Suomi Oyj:n liikkeeseen laskemat, noin viiden vuoden mittaiset joukkovelkakirjalainat. Viiteindeksinä Eurooppalainen High Yield indeksi: itraxx Crossover indeksi, sarja 17 Hajautettu eurooppalainen High Yield yrityslainaindeksi, jossa 50 yhtiötä. Suomesta mukana Nokia Oyj, M real Oyj, UPM Kymmene Oyj ja Stora Enso Oyj Kaikki yhtiöt samalla painolla indeksissä Merkintähinta vaihtuva n. 100 % Minimimerkintä Merkintäaika Ei pääomaturvaa, sijoittaja voi menettää sijoituksensa pääoman ja tuoton osittain tai kokonaan. Pääoman voi menettää kokonaan, jos kaikki indeksin yhtiöt kohtaavat luottovastuutapahtuman. Kiinteätuottoinen Vuosittain maksettava tuotto on 9,60 % p.a. jos yksikään viiteyhtiö ei ole kohdannut luottovastuutapahtumaa. Jokainen mahdollinen luottovastuutapahtuma pienentää sekä sijoituksen takaisinmaksettavaa pääomaa että tuotonmaksussa käytettävää pääomaa 2 % yksiköllä. Kertyvätuottoinen Ilman yhtäkään luottovastuutapahtumaa on erääntymisarvo 167 %. Jokainen mahdollinen luottovastuutapahtuma pienentää erääntymisarvoa 3,34 %. Ohjelmaesite löytyy osoitteesta ja sen ja lopullisten ehtojen kopioita saa osoitteesta Nordea Pankki Suomi Oyj, Treasury ja Markets, Aleksis Kiven katu 9, Helsinki sekä merkintäpaikoista.

10 Luottovastuutapahtumien vaikutus kertyvätuottoisen tuottoon Kertyvätuottoinen Eurooppa High Yield kertyvätuottoinen kestää yhteensä noin 20 luottovastuutapahtumaa ennen kuin sijoittaja kärsii pääomatappioita. Jokaisen yrityksen paino lainassa on 167 % / 50, eli 3,34 %. Ilman luottovastuutapahtumaa eur sijoitus tulee erääntymään arvoon eur Luottovastuuaika päättyy Katso tarkemmin lainakohtaiset ehdot. Luottovastuu Arvo takaisin Tuotto tapahtumien maksupäivänä* p.a. lukumäärä % 10.4% % 8.2% % 5.7% % 3.0% % 0.0% % 0.6% % 7.5% % 19.0% 50 0 % 100.0%

11 Luottovastuutapahtuma Luottovastuutapahtumassa viiteyhtiö on vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa, eikä pysty hoitamaan velkojensa maksuvelvoitteita. Luottovastuutapahtumia ovat viiteyhtiön konkurssi, vakava maksuhäiriö ja velkasaneeraukseen verrattava velkojen uudelleenjärjestely. Luottovastuutapahtumassa yhtiön velkojat ja velkasijoittajat kärsivät luottotappioita, mutta se ei välttämättä edellytä yhtiön asettamista konkurssiin.

12 Sijoituksen riskit Laina ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituspäätöstä tehdessään sijoittajan tulee huomioida viiteyhtiöihin ja liikkeeseenlaskijaan liittyvä kokonaisriski sijoitussalkussaan. Sijoitus menettää koko arvonsa ja erääntyy ennenaikaisesti, mikäli kaikki viiteyhtiöt ajautuvat luottovastuutapahtumaan Mahdollista ylikurssia eli lainan nimellisarvon ylittävää merkintähinnan osaa ei palauteta. Takaisinmaksupäivää voidaan siirtää, mikäli Liikkeeseenlaskijan tietoon tullutta luottovastuuaikana tapahtunutta luottovastuutapahtumaa ei ole vahvistettu vähintään 5 pankkipäivää ennen Takaisinmaksupäivää. Siirretty Takaisinmaksupäivä on 10 Pankkipäivää luottovastuutapahtuman vahvistuksen jälkeen. Lainalle ei ole asetettu erillistä vakuutta, joten siihen liittyy riski liikkeeseenlaskijan, Nordea Pankki Suomi Oyj:n, takaisinmaksukyvystä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi, eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyyden johdosta menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan. Nordea Pankki Suomi Oyj:n luottoluokitukset ovat Aa2 (Moody s) ja AA (Standard & Poor s). Normaaleissa markkinaolosuhteissa Nordea Pankki Suomi Oyj antaa takaisinostohinnan euron ja sen ylittäville nimellismäärille. Jälkimarkkinoilla takaisinostohinta voi vaihdella voimakkaasti, joten sijoitus on tarkoitettu osta ja pidä tyyppiseksi sijoitukseksi.

13 Liite: Mitä luottoriski indeksit oikein ovat? Euroopalaisen indeksiperheen nimi on itraxx itraxx Europe: n. 125 kpl vakavaraiseksi luokiteltuja yhtiöitä itraxx Crossover Europe: n. 50 kpl heikommin (High Yield) luokiteltuja yhtiöitä Indeksit ovat hyvin likvidejä itraxx indeksit ovat pääsääntöisesti 5 vuotisia ja niissä olevat yhtiöt pysyvät koko ajan samoina Sarja 17 tuli Maaliskuun 20. päivä 2012 Indeksien hinta noteerataan luottoriskipreemiona High Yield indeksi itraxx Crossover, sarja 17 Luottoluokitukset Moody's luottoluokitus Esimerkki Luottovastuutapahtu man todennäköisyys Aaa Suomen valtio 0,09 Aa1 General Electric 0,14 Aa2 Nestle 0,20 Aa3 Nordea 0,32 A1 Fingrid 0,85 A2 Vattenfall 0,75 A3 TeliaSonera 0,83 Baa1 Ericsson 1,18 Baa2 Elisa, Metso 2,02 Baa3 Arcelormittal 3,08 Ba1 UPM-Kymmene 7,29 Ba2 Stora Enso 8,08 Ba3 Brittish Airways 16,95 B1 Venezuela 20,08 B2 Alcatel-Lucent 25,21 B3 M-real 36,91 Caa1 Norske Skog 47,26 Caa2 Anglo Irish 49,87 Caa3 TUI (subordinoitu) 66,06 Ca-C Kreikan Valtio 70,18 Indeksin 50 yhtiötä ovat indeksissä tasapainoin Indeksin yhtiöllä voi olla lähtöhetkellä korkeintaan BB+/Ba1 luokitus tai BBB l/baa3 luokitus, mutta luottoluokituksella on negatiiviset näkymät Indeksin sarja 17 heikoin luokitus on CCC/Caa1, eli indeksistä puuttuu kaikista riskisimmät CC ja C luokitellut yhtiöt Indeksiin valittavan yhtiöllä tulee olla kaupankäyntiä johdannaismarkkinoilla (CDS) tai sillä tulee olla suuria (yli 500 miljoonaa) joukkolainoja markkinoilla. Tämä takaa indeksin likviditeetin. Indeksi edustaa hyvin Eurooppalaista High Yield markkinaa, koska se sisältää kaikki likvideimmät yhtiöt Investment Grade High Yield Crossover Sarja 17

14 Liite: Tarkempi tarkastelu High Yield indeksiin itraxx Crossover indeksin sarja 17 Luokitusjakauma* 8 % 6 % 16 % 32 % Maajakauma 38 % BBB BB B CCC Ei luokitusta Iso-Britannia 18% Saksa 18% Ranska 16% Luxemburg 8% Suomi 8% Italia 8% Irlanti 4% Hollanti 4% Portugali 4% Tanska 2% Norja 2% Espanja 2% Ruotsi 2% Kreikka 2% Sveitsi 2% Viiteyhtiöiden keskimääräinen luokitus on B+ ja mediaaniluokitus on niin ikään B+ Alin luokitus CCC ja ylin BBB Luokittelemattomia yhtiöitä on mukana 4 Maajakauma on hajautunut: kaiken kaikkiaan yhtiöt ovat 15 eri maasta Ranskalaisia, saksalaisia ja englantilaisia yhtiöitä on indeksisarjassa eniten, ja näiden osuus on yhteensä 52 % Suomalaisia yhtiöitä mukana on 4: Nokia, UPM, Stora Enso ja M real *Mikäli luottoluokittajien (S&P, Moody s) luokitukset eroavat toisistaan, käytetään heikompaa luokitusta

15 Liite: Tarkempi tarkastelu High Yield indeksiin itraxx Crossover indeksin sarja 17 Sektorijakauma Kommunikaatio 32% Kuluttajatuotteet, sykliset 30% Perusmateriaalit 14% Teollisuus 12% Monialayhtiö 6% Kuluttajatuotteet, vähäsykliset 4% Energia 2% Indeksin yhtiöistä 32 % on kommunikaatiosektorin yhtiöitä Syklisiä kuluttajatuotteita kuten autoteollisuuden tuotteita ja matkailupalveluita tuottavia yhtiöitä on 30 % Perusmateriaaleja tuottavia yhtiöitä (ml. esim. metsäteollisuus) on 14 % Keskimääräinen riskipreemio kohdeyhtiöillä on n. 6,1 %:a Laskettu käyttäen 5 vuoden riskipreemiota johdannaismarkkinalla Korkein riskipreemio noin 18,5 %:a (Norske Skog) ja alhaisin 2,5 %:a (ITV plc) Päivitetty

16 Liite: Historialliset luottovastuutapahtumat Kaikissa itraxx Crossover indeksin sarjoissa (yhteensä 17 sarjaa) on 6 viiteyhtiötä kokenut luottovastuutapahtuman kevään 2004 jälkeen Basell / LyondellBasell Industries: huhtikuu 2009 Hellas Telecommunication: marraskuu 2009 Thomson: marraskuu 2009 Truvo: heinäkuu 2010 Seat Pagine Gialle: joulukuu 2011 ERC Ireland Finance: maaliskuu 2012 Luottovastuutapahtumien kokonaismäärä indeksin eri sarjoissa 6 luottovastuutapahtumaa sarjoissa 8 ja 9 (sarjat pitivät sisällään kaikki samat 6 viiteyhtiötä) 5 luottovastuutapahtumaa sarjassa 10 4 luottovastuutapahtumaa sarjassa 6 ja 7 3 luottovastuutapahtumaa sarjassa 4, 5 ja 11 2 luottovastuutapahtumaa sarjoissa 3, 12, 13 ja 14 1 luottovastuutapahtuma sarjassa 1 ja 2 0 luottovastuutapahtumaa sarjoissa 15,16 ja 17 itraxx Crossover 5-vuotiseten sarjojen eräpäivät Sarja Liikkeeseenlasku Eräpäivä Päivitetty

17 Liite: itraxx Crossover indeksi sarja 17 Nimi Maa Toimiala Moody's S&P Nimi Maa Toimiala Moody's S&P Alcatel Lucent/France Ranska Telekommunikaatio B2 B Kabel Deutschland Vertrieb und Saksa Media Ba2 BB ArcelorMittal Luxembourg Rauta/teräs Baa3 BBB Ladbrokes PLC Iso Britannia Viihde Ba2 BB Ardagh Packaging Finance Plc Luxembourg Pakkausmateriaalit B3 B Lafarge SA Ranska Rakennustarvikkeet Ba1 BB+ International Consolidated Air Iso Britannia Lentoyhtiö B2 BB M real OYJ Suomi Metsä ja paperi B3 B Cable & Wireless Ltd Iso Britannia Telekommunikaatio B1 B+ Melia Hotels International SA Espanja Matkailupalvelut Cable & Wireless Worldwide PLC Iso Britannia Telekommunikaatio Nokia OYJ Suomi Telekommunikaatio Baa2 BBB CIR Compagnie Industriali Riun Italia Rahoitusyhtiö BB Norske Skogindustrier ASA Norja Metsä ja paperi Caa1 B Codere Finance Luxembourg SA Luxembourg Viihde B2 B NXP BV / NXP Funding LLC Alankomaat Puolijohde WR B Continental AG Saksa Auton osat ja tarvikkeeba3 B+ Ono Finance II PLC Espanja Media Caa1 CCC+ ConvaTec Healthcare E SA Luxembourg Terveydenhoidon tuottcaa1 B Peugeot SA Ranska Auton valmistaja Ba1 BB+ Deutsche Lufthansa AG Saksa Lentoyhtiö Ba1 BBB Portugal Telecom International Portugali Telekommunikaatio Ba1 BB+ Dixons Retail PLC Iso Britannia Vähittäismyynti B1 Rallye SA Ranska Vähittäismyynti EDP Energias de Portugal SA Portugali Sähkö Ba1 BB+ Renault SA Ranska Auton valmistaja Ba1 BB+ Fiat Industrial SpA Italia Auton valmistaja Ba2 BB+ Societe Air France Ranska Lentoyhtiö Fiat SpA Italia Auton valmistaja Ba3 BB Stena AB Ruotsi Rahoitusyhtiö Ba3 BB+ Finmeccanica SpA Italia Ilmailu ja puolustus Baa2 BBB Stora Enso OYJ Suomi Metsä ja paperi Ba2 BB Grohe Holding GmbH Saksa Rakennustarvikkeet B3 CCC Sunrise Communications Holding Sveitsi Telekommunikaatio B3 B Havas SA Ranska Mainonta ThyssenKrupp AG Saksa Rauta/teräs Baa3 BB+ HeidelbergCement AG Saksa Rakennustarvikkeet Ba2 BB TUI AG Saksa Vapaa aika Caa1 B Hellenic Telecommunications Or Kreikka Telekommunikaatio B2 B Unitymedia GmbH Saksa Media B3 B Ineos Group Holdings Ltd Iso Britannia Kemikaalit Caa1 CCC UPC Holding BV Alankomaat Telekommunikaatio B2 B ISS A/S Tanska Kaupalliset palvelut Caa1 B UPM Kymmene OYJ Suomi Metsä ja paperi Ba1 BB ITV PLC Iso Britannia Media Ba1 BB+ Virgin Media Finance PLC Yhdysvallat Telekommunikaatio Ba2 BB Jaguar Land Rover PLC Iso Britannia Auton valmistaja B1 B+ Wendel SA Ranska Rahoitusyhtiö BB Kabel BW Musketeer GmbH Saksa Media Wind Acquisition Finance SA Italia Telekommunikaatio B3 BB Lähde: Bloomberg *Päivitetty

18 Ilkka Pihlaja Structured Investment Solutions (09) Nordea Markets on Nordea Bank Norge ASA:n, Nordea Bank AB:n (publ), Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea Bank Danmark A/S:n Markets toimintojen yhteinen nimi. Oheiset tiedot on tarkoitettu taustatiedoksi vastaanottajan yksinomaiseen käyttöön. Annetut tiedot ja näkemykset edustavat Nordea Marketsin mielipidettä tiedotteessa mainittuna päivänä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tämä asiakirja ei ole täydellinen kuvaus tuotteesta tai siihen liittyvistä riskeistä, eikä sitä tulisi pitää sellaisena tai käyttää ilman vastaanottajan omaa harkintaa. Oheisia tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä. Annetut tiedot eivät liity kenenkään yksittäisen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Ennen sijoitus tai luotonottopäätöksen tekemistä on suositeltavaa hankkia kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia asiantuntijaneuvoja. On tärkeää muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista. Nordea Markets ei ole eikä pyri olemaan vero, kirjanpito tai lainopillinen neuvonantaja missään toimipaikassaan. Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää, jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman Nordea Marketsin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Räätälöidyt sijoitukset

Räätälöidyt sijoitukset 11.2.2015 Markkinointimateriaali Räätälöidyt sijoitukset Markkinatilanteeseen sopivat ratkaisut Luottotodistus Eurooppa High Yield NOK Kertyvä Tuotto MYYNTIAIKA: 16.2. - 9.3.2015 SIJOITUSAIKA : Noin 7

Lisätiedot

HIGH YIELD LUOTTOKORI IV

HIGH YIELD LUOTTOKORI IV HIGH YIELD LUOTTOKORI IV Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Tarjousaika päättyy 2.3.2012 Hajautettu sijoitus High Yield -yrityslainamarkkinalle Tuotto neljännesvuosittain, alustavasti 3kk Euribor

Lisätiedot

SijoittajanTodistukset

SijoittajanTodistukset 2..25 SijoittajanTodistukset Tartu markkinoiden mahdollisuuksiin LUOTTOTODISTUS LUOTTOTODISTUS Myyntiaika: Myyntiaika: Sijoitusaika: Sijoitusaika: Kohde-etuus: Kohde-etuus: Eurooppa high yield kiinteä

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4610 Yrityskorilaina Eurooppa laskettu

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava kuponki Euribor 3 kk + 6,0 % p.a. 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika itraxx

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015 Yrityslainakori Eurooppa II/2015 on hieman yli seitsemän vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka korkotuotto ja

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa Kasvu

Luottokori Eurooppa Kasvu Merkintäaika päättyy 31.1.2014 Luottokori Eurooppa Kasvu Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Hajautettu sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle Erääntymisarvo 128 %, jos ei

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa 16

Luottokori Eurooppa 16 Merkintäaika päättyy 27.2.2015 Luottokori Eurooppa 16 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle. Luottoriski hajautuu tasan 75 viiteyhtiön

Lisätiedot

Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683

Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 MERKITTÄVISSÄ 28. MARRASKUUTA 2013 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN SUOJA/RISKI Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 OMINAISUUDET 7,5% KIINTEÄ

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Alustava kuponki 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika Ei pääomaturvaa Vuodet 1-2: 7,0 % p.a. Vuodet

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Kuponki Alustavasti 6,5 % p.a. 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika Markit CDX North

Lisätiedot

DB EURO STOXX 50 Auto-Callable 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: DK0030326632

DB EURO STOXX 50 Auto-Callable 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: DK0030326632 DB EURO STOXX 50 Auto-Callable 2018 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: DK0030326632 DB EURO STOXX 50 Auto-Callable 2018 Maailmantalouden kasvun odotetaan saavan

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

Paperiteollisuus 10. Tarjousaika päättyy 28.3.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso

Paperiteollisuus 10. Tarjousaika päättyy 28.3.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso Tarjousaika päättyy 28.3.2013 Paperiteollisuus 10 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso Tuotto vuosittain, alustavasti 5,0 % p.a. Sijoitusaika noin 5 vuotta

Lisätiedot

SEB Pohjois-Amerikka High Yield

SEB Pohjois-Amerikka High Yield SEB Pohjois-Amerikka High Yield SEB:n liikkeeseenlaskema luottoriskilaina Noin viisivuotinen pääomaturvaamaton luottoriskilaina Lainan tuotto perustuu sadan pohjoisamerikkalaisen yhtiön säilymiseen maksukykyisenä*

Lisätiedot

Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa

Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa Arvopaperin aamuseminaari 8. toukokuuta 2012 Miia Hukari Nordea Rahastoyhtiö Oy Korkosijoittajan näkymät Hidas talouskasvu ja matala korkotaso

Lisätiedot

Eurooppa Tuplatuotto 2

Eurooppa Tuplatuotto 2 Merkintäaika päättyy 31.1.2014 Eurooppa Tuplatuotto 2 Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti Euroalueen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Osakeindeksin kurssinousu tuottokattoon saakka

Lisätiedot

VIPUWARRANTTI EUROOPPA.

VIPUWARRANTTI EUROOPPA. VIPUWARRANTTI EUROOPPA. Hajautettu sijoitus euroalueen osakemarkkinoille Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitus ei ole pääomaturvattu; sijoitetun pääoman voi menettää osittain

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Markkinointimateriaalia Maaliskuu 2011 PÄÄOMASUOJATUT SIJOITUKSET 5067 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Viimeinen Merkintäpäivä 3.5.2011 1 Saanemme esitellä Arkaile ja voita -periaatteen Onko

Lisätiedot

Lopulliset Ehdot lainalle 5081

Lopulliset Ehdot lainalle 5081 Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten ruotsinkielisten Lopullisten Ehtojen mahdollisten ristiriitaisuuksien osalta alkuperäinen teksti

Lisätiedot

Laina 5088. Sivu Lopulliset Ehdot 2-6 2-3. Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088. Tiedot kohde-etuudesta. Tarjouksen ehdot 5-6

Laina 5088. Sivu Lopulliset Ehdot 2-6 2-3. Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088. Tiedot kohde-etuudesta. Tarjouksen ehdot 5-6 Laina 5088 Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088 Sivu Lopulliset Ehdot Sijoituskohtaiset ehdot Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088 Tiedot kohde-etuudesta Tarjouksen ehdot Kaupankäynnin

Lisätiedot

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN PRO GRADU-TYÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KAUPPAKORKEAKOULU 2012 AUTHOR Markus Aaltonen Department of Economics Jyväskylä University

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset, yrityslainat ja valtioiden joukkolainat. Korkosijoitukset ovat yleensä osakkeita

Lisätiedot

1. Tiivistelmä JAKSO A JOHDANTO JA VAROITUKSET. A.1 Varoitus

1. Tiivistelmä JAKSO A JOHDANTO JA VAROITUKSET. A.1 Varoitus 1. Tiivistelmä Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A-E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 YLI 2 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 24 ALKAEN! Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 215 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4802 Indeksitodistus Suomi laskettu

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Sijoituskohde sinulle, joka uskot Euroopan nousuun

Sijoituskohde sinulle, joka uskot Euroopan nousuun Recovery Eurooppa MERKINTÄAIKA 29.5.13 17.6.13 Sijoituskohde sinulle, joka uskot Euroopan nousuun Osakeindeksiobligaatio Recovery Eurooppa Kuljemme omaa tietämme Osakeindeksiobligaatio Recovery Eurooppa

Lisätiedot