Espoon seurakuntayhtymä E 5. Ykv Tkli Mitätöi lehden. Kirkon hautausmaan. käyttösuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon seurakuntayhtymä E 5. Ykv Tkli Mitätöi lehden. Kirkon hautausmaan. käyttösuunnitelma"

Transkriptio

1 Espoon seurakuntayhtymä E 5 Sääntökokoelma VIII-98 Ykv Tkli Mitätöi lehden XII-96 Kirkon hautausmaan 0 käyttösuunnitelma

2 Espoon ev. lut. seurakuntayhtymä ESPOON EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN KIRKON HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Perustaminen Sijainti Kasvillisuus Maaperä ja koskemattomuusaika Hautaoikeus Kartat Rakennukset ja huoltoalueet Hautausmaan salaojitus Kasteluvesi Sähkö Hautatyypit ja niiden sijainti Haudan syvyys Hautapaikkojen luovutus Kirkkoon kuulumattomien hautaus Hautaosastojen käyttöönottojärjestys Hautojen hoito Muistomerkit... 8 a) Reunustaminen... 8 b) Muistomerkkisuunnitelma... 8 c) Muistomerkkejä koskevat yleismääräykset ja hyväksymismenettely... 8 d) Muistomerkkien materiaali... 9 e) Muistomerkin toimittaminen hautausmaalle... 9 f) Muita muistomerkkien toimittamiseen liittyviä määräyksiä... 9 g) Muistomerkin perustaminen... 9 h) Muistomerkkien kunnossapito ja niistä huolehtiminen... 10

3 i) Muistomerkit ja laitteet seurakuntayhtymälle palautuneilla haudoilla 10 ESPOON EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN KIRKON HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttösuunnitelma on hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa syyskuun 30. päivänä 1996 ja lisäys kohtaan 16 tammikuun 27. päivänä Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut käyttösuunnitelman joulukuun 11. päivänä 1996 ja lisäyksen maaliskuun 26.päivänä Perustaminen. Kirkon hautausmaa on alkuaan muodostunut Espoon kirkon ympärille. Hautausmaata on laajennettu viisi kertaa. Viimeisimmän laajennuksen osalta perustaminen on vahvistettu opetusministeriön päätöksellä 2. päivänä tammikuuta Täydennyssuunnittelua ja -rakentamista on tehty tuhkahautaukselle viimeksi vuonna Sijainti Kirkon hautausmaa sijaitsee Espoon kirkon ympärillä Kirkkopuiston varrella Muuralassa. Hautausmaan pinta-ala on 11,23 ha. 3. Kasvillisuus Hautausmaan puusto koostuu istutetuista havu- ja lehtipuista. Puu- ja pensasistutuksia täydennetään tarpeen mukaan. 4. Maaperä ja koskemattomuusaika. Hautausmaan maaperä on alavaa ja savista, mistä johtuen hautausmaa uurnalehtoa lukuunottamatta on rakennettu hiekkatäytöllä. Arkkuhautojen koskemattomuusaika on koko hautausmaalla 20 vuotta. 5. Hautaoikeus.

4 3 Hautaoikeus luovutetaan 25 vuodeksi ja se alkaa haudan luovuttamista seuraavan kalenterivuoden alusta. Haudan luovuttaminen toiselle on mahdollista vasta, kun tämä aika viimeisestä hautauksesta lukien on kulunut. 6. Kartat. Hautausmaa-alueesta on tehty yleiskartta (hautausmaakaava) mittakaavassa 1:500, josta selviää hautausmaa-alueen jakautuminen osastoihin ja riveihin. Lisäksi on mittakaavassa 1:200 osastokarttoja hautanumerointeineen. Kartoista selviävät myös hautojen tarkat mitat kussakin osastossa. Hautausmaan yleiskartta on liitteenä. 7. Rakennukset ja huoltoalueet. Hautausmaakaavasta selviää kirkon, vanhan kappelin, huolto- ja henkilöstötilojen sekä varastoalueiden sijainti. 8. Hautausmaan salaojitus. Hautausmaan vanhimmalla osalla tehdystä salaojituksesta ei ole säilynyt piirustuksia. Viimeksi on salaojitettu ja pintavesiviemäröity uurnalehdosta länteen sijaitseva n. 1 ha:n laajennusalue, osastot P1 - P10, syksyllä Kasteluvesi. Kasteluvesi hautausmaalle saadaan Espoon kaupungin vesijohtoverkostosta. Osalla hautausmaata kastelu tapahtuu kiintein automaattisin sadettimin kelloohjattuna. Kannu- ja letkukastelua varten hautausmaalla on vesiposteja. Kastelujärjestelmästä ja vesijohdoista on erilliset piirustukset. 10. Sähkö. Hautausmaalle on rakennettu sähkökäyttöisiä laitteita ja koneita varten sähköverkosto, josta on erilliset piirustukset. Osalla hautausmaata on puistovalaisimin järjestetty valaistus.

5 4 11. Hautatyypit ja niiden sijainti. Haudat ovat A-, B- ja C-hautoja. Kaikki luovutettavat uudet haudat vastaavat B-hautoja 25 vuoden hallinta-ajalla. A-hautoja eli hautoja määräämättömäksi ajaksi on osastoissa A1,A-Ö ja osastoissa Cl, Dl, F1, Gl ja I1. B-hautoja eli hautoja määräajaksi on osastoissa A, C-G, I, O, R-Ö, A1- M1, A2-C2, P1-P10 sekä muissa osastoissa siinä laajuudessa kuin hautoja luovutetaan uudelleen käyttöön. C-hautoja eli kertahautoja on osastoissa P1-P10 niin kauan kuin niiden koskemattomuusaikaa on jäljellä, minkä jälkeen ne voidaan luovuttaa määräaikaisina hautoina. Sankarihaudat sijaitsevat kirkon hautausmaan länsiosassa, osastossa B. Uurnahautaukseen on varattu kokonaan osastot C1-M1 ja P11 sekä osittain osasto B1. Osasto K1 on tuhkahautausmuistolehto, jossa ei tule erillisiä muistomerkkejä vaan koko aluetta symboloi yksi yhteismuistomerkki. Osassa osastoa G1 ei muodosteta yksittäisiä hautoja vaan nimet merkitään kennokiveen, joista muodostuu kennostomuureja. Kivet hankkii ja pystyttää seurakuntayhtymä, joka veloittaa niistä omakustannushinnan alueelta hautapaikkaa varattaessa. Osaston F1 muurin vieressä oleva tuhkahautausalue on varattu Espoon ev. lut. seurakuntiin kuuluneiden, rintamapalvelutunnuksen omanneiden sotaveteraanien hautaamiseen. Lisäksi Espoon ev. lut. seurakuntiin kuuluvan rintamapalvelutunnuksen omanneen sotaveteraanin hautaukseen luovutetaan enintään kahden (2) rinnakkaisen arkkuhautapaikan hauta tai 1-9 hautapaikan uurnahauta maksutta veteraanin ja hänen puolisonsa hautaamista varten muiltakin alueilta, joilta hautoja kulloinkin luovutetaan siten, että kahteen kerrokseen haudattaessa arkkuhaudan toisesta rinnakkaisesta hautapaikasta peritään yhteisen

6 5 kirkkovaltuuston vahvistama maksu. Maksuttomuus koskee ensimmäistä (yleensä 25 vuoden) hautaoikeusaikaa ja hautaoikeusajan jatkamista veteraanin hautaamisen yhteydessä. Uurnahautauksia saadaan suorittaa myös arkkuhautoihin. 12. Haudan syvyys. Arkkujen syvähautausta eli hautaamista kahteen kerrokseen käytetään osastoissa A1-B1, A2-C2, V, W, Y, Z, Ä, Ö ja P1-P10, ellei maan laatu aseta estettä. Missä maaperä sen sallii, uurnat haudataan kussakin hautapaikassa ensin 1 m:n syvyyteen. Toinen hautaus samaan hautapaikkaan tapahtuu 60 cm:n syvyyteen. Haudattaessa tuhka yksittäisissä uurnahaudoissa ilman uurnaa, syvyys on aina 60 cm. Muistolehdossa tuhka sijoitetaan ilman uurnaa haudattaessa pinnan alle. 13. Hautapaikkojen luovutus. Hautaoikeus luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä ellei yhteinen kirkkoneuvosto erityisistä syistä toisin päätä. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vainajan omaisille. KJ 17:7. Arkkuhautaukseen voidaan tällä hautausmaalla lunastaa hautaoikeus vain Espoossa henkikirjoitetulle. Arkkuhautaan luovutetaan enintään kaksi rinnakkaista arkkuhautapaikkaa. Uurnahaudan koko voi olla 1-9 hautapaikkaa. Valinnan mahdollisuus on omaisilla niissä osissa hautausmaata, joista luovutetaan seurakuntayhtymälle palautuneita hautoja uudelleen käyttöön, mikäli siihen muuten ovat edellytykset olemassa. Luovutettaessa kertahautoja B-hautoja vastaaviksi määräaikaisiksi haudoiksi, kertahautaan haudatun omaisilla on ensisijainen oikeus haudan lunastamiseen. Palautuneet A-haudat luovutetaan uudelleen käyttöön B-hautoja vastaavina määräaikaisina hautoina. 14. Kirkkoon kuulumattomien hautaus.

7 6 Kirkkoon kuulumaton voidaan haudata tämän hautausmaan tuhkahautaukseen osoitetuille alueille. Hautaoikeus, haudan sijainti mukaan luettuna määräytyy muuten samoin perustein kuin Espoon ev. lut. seurakuntien jäsenille vastaavilla alueilla. 15. Hautaosastojen käyttöönottojärjestys. Vuonna 1996 on arkkuhautapaikkoja jäljellä osastoissa B2 ja C2 ja siltä osin kuin hautoja on palautunut tai palautuu osastoista A - G, A1 - B1, A2 - C2, P1 - P10 ja U - Ö uudelleen käytettäväksi. Hautoja luovutetaan yhteisen kirkkoneuvoston lähemmin määräämässä järjestyksessä, kuitenkin niin, että arkkuhauta luovutetaan näistä osastoista vain Espoon ev. lut seurakuntien jäsenille. Uurnahauta voidaan valita vaihtoehtoisesti osastoista Bl, F1, I1 ja P11, kuitenkin niin, että osaston F1 muurin vieressä sijaitsevat paikat on varattu Espoon seurakuntiin kuuluneiden, rintamapalvelutunnuksen omanneiden sotaveteraanien hautaamiseen. 16. Hautojen hoito. Haudan kunnostamisessa ja hoitamisessa on hautaustoimen ohjesäännössä olevien määräysten lisäksi noudatettava seuraavia määräyksiä. Hautauksen jälkeen haudan hoitokuntoon saattaminen tapahtuu aina seurakuntayhtymän toimesta hautaoikeuden haltijan kustannuksella. Alueen historiallisesta luonteesta johtuen kunnostetaan ja hoidetaan osastoissa H, I, K, L, M, N, 0, P, R, S ja T seurakuntayhtymän toimesta ne haudat, jotka ovat siirtyneet seurakuntayhtymän hallintaan. Yhtenäisenä nurmena tai maanpeittokasvein istutettuna hoidetaan sankarihautaosasto B, osastot C, A1-B1, A2-C2 ja P1-P10 sekä uurnahautaosastot C1-M1 ja P11. Muut osastot hoidetaan nurmipintaisina siinä laajuudessa kuin nurmenhoitosopimuksia tehdään. Kaikki uudet luovutettavat haudat lukuunottamatta osastoa U, jossa hautojen reunustaminen on sallittu, hoidetaan yhtenäisenä nurmipintana

8 7 seurakuntayhtymän toimesta hautaoikeuden luovutuksen yhteydessä perittyä korvausta vastaan. Perittävistä maksuista määrätään erikseen. Haudan yleishoitomaksua ei peritä Espoon seurakuntiin kuuluvan rintamapalvelutunnuksen omanneen sotaveteraanin ja hänen puolisonsa hautaamiseen luovutettavan haudan ensimmäiseltä hautaoikeuden hallintaajalta seurakuntayhtymän vastatessa yleishoitokustannuksista. Haudoille ei saa istuttaa puita eikä pensaita, eikä myöskään ruohomaisia kasveja, joiden kasvukorkeus on täysikasvuisena yli 70 cm. Osastoissa A2-C2 kukkaryhmä sijaitsee samassa linjassa muistomerkkien kanssa niin, että nurmipinta ulottuu muistomerkin etusivuun saakka. Kukkien istuttamiseen haudalle ei ole velvoitetta, mutta jos niitä istutetaan, kukkaryhmien peltireunuksia ei saa käyttää. Häiritseviä esineitä, penkkejä, maljakoiden sijasta käytettäviä lasi- tai muita purkkeja, yms. ei saa tuoda haudalle eikä myöskään työvälineitä pidemmäksi ajaksi kuin työn suoritus vaatii. a) Reunustaminen) 17. Muistomerkit. Hautojen reunustaminen on mahdollista vain osastossa U. Vain kivestä valmistetut reunukset ovat sallittuja. b) Muistomerkkisuunnitelma) Hautamuistomerkin tilaajan tai muistomerkkejä toimittavan liikkeen on ennen sitovaa tilaamista lähetettävä muistomerkkisuunnitelma kahtena kappaleena etukäteen hyväksyttäväksi Espoon ev. lut. seurakuntayhtymän hautatoimistoon, josta toinen kappale palautetaan käsittelyn jälkeen sen lähettäjälle. Tilapäisen, korkeintaan 0,5 m korkean puuristin asettaminen haudalle on sallittu ilman ennakkohyväksymistä siihen asti, kun pysyvä muistomerkki voidaan tuoda haudalle, jolloin se on poistettava tai siitä on jätettävä muistomerkkisuunnitelma hyväksyttäväksi. Kun pysyvän muistomerkin asentaminen on sallittu, hautausmaahenkilökunnalla on oikeus poistaa tilapäiset muistomerkit kunkin vuoden elokuun viimeisen päivän jälkeen, edellyttäen,

9 8 että tilapäistä muistomerkkiä ei ole hyväksytty pysyväksi muistomerkiksi, vaikka siitä on tehty muistomerkkisuunnitelma. c) Muistomerkkejä koskevat yleismääräykset ja hyväksymismenettely) Tarkemmat määräykset muistomerkeistä antaa yhteinen kirkkoneuvosto. Mikäli halutaan muistomerkki, joka poikkeaa sitovista muistomerkkimääräyksistä, on suunnitelma saatettava kiinteistöasiain johtokunnan ratkaistavaksi. d) Muistomerkkien materiaali Muistomerkit saavat olla puuta, metallia tai kiveä. Muiden materiaalien käytöstä ja niiden sopivuudesta hautausmaalle on neuvoteltava hautaustoimen henkilöstön kanssa. e) Muistomerkin toimittaminen hautausmaalle Etukäteen hyväksytyn muistomerkin saa toimittaa haudalle aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua hautaamisesta, välisenä aikana, kun on kysymys arkkuhaudasta ja välisenä aikana, kun on kysymys uurnahaudasta, jolle seurakuntayhtymä on asentanut valmiiksi aluspalkin. Muistomerkkien tuonti hautausmaalle on sallittu arkipäivisin klo lauantai- ja aattopäiviä lukuunottamatta. Muistomerkin tuonnista on ilmoitettava hyvissä ajoin etukäteen seurakuntayhtymän hautatoimistolle ja on ilmoituksessa mainittava, mille hautausmaalle ja haudalle muistomerkki aiotaan tuoda. f) Muita muistomerkkien toimittamiseen liittyviä määräyksiä Muistomerkin toimittaja on velvollinen huolehtimaan entisen muistomerkin asianmukaisesta hävittämisestä tapauksissa, jolloin haudalle on annettu lupa tuoda uusi hyväksytty muistomerkki. g) Muistomerkin perustaminen Ellei muistomerkkejä varten ole seurakuntayhtymän toimesta asennettu perustusta valmiiksi, on noudatettava seuraavia ohjeita:

10 9 - ilman aluskiveä pystytetyn muistomerkin tulee olla 1/3 kokonaiskorkeudesta maanpinnan alapuolelle upotettu - aluskiveä käytettäessä on sille tehtävä sorasta tai sepelistä hyvintiivistetty routimaton alusta. Aluskiven yläpinnan on tultava maanpinnan tasoon paitsi vanhoilla reunakivellisillä haudoilla, joilla muistomerkki asennetaan päätyreunukselle - aluskivet, joihin on puhkaistu tila kukille tai maljakoille eivät ole sallittuja - erillisellä aluskivellä varustetut tai palkille asennettavat 70 cm korkeammat muistomerkit on varustettava ruostumattomasta metallista valmistetuin läpimitaltaan vähintään 20 mm:n, 24 cm:n pituisin tapein. Ne juotetaan aluskiveen porattuihin riittävän syviin reikiin betonin tai muun kovettuvan sideaineen kanssa. h) Muistomerkkien kunnossapito ja niistä huolehtiminen Muistomerkeistä huolehtiminen kuuluu hautaoikeuden haltijalle. Muistomerkin siirtäminen ennen ja jälkeen hautauksen tapahtuu hautaoikeuden haltijan toimesta ja kustannuksella. Kaatumassa olevasta tai vaaralliseksi katsotusta muistomerkistä lähetetään korjauskehoitus hautaoikeuden haltijalle, mikäli osoite on tiedossa. Muutoin tiedoksianto tapahtuu sanomalehden ja haudalle pantavan ilmoituksen avulla. Ellei muistomerkkiä tiedottamisesta huolimatta ole oikaistu annetussa määräajassa, se voidaan kunnostaa seurakuntayhtymän toimeksiannosta ja veloittaa aiheutuneet kustannukset hautaoikeuden haltijalta. i) Muistomerkit ja laitteet seurakuntayhtymälle palautuneilla haudoilla Espoon ev. lut. seurakuntayhtymä voi poistaa seurakuntayhtymän hallintaan siirtyneiltä haudoilta muistomerkit ja muut laitteet ellei hautaoikeuden haltija sen jälkeen, kun asiasta on ilmoitettu, ole säädetyssä ajassa niitä poistanut. Muistomerkkejä ja reunakiviä ei kuitenkaan poisteta haudoilta osastoissa H, I, K, L, M, N, O, P, R, S ja T eikä haudoilta, jotka muissa osastoissa säilytetään erillisin päätöksin.

11 10 Dispositionsplan för Kyrkans begravningsplats Esbo ev.-luth. kyrkliga samfällighet ESBO EV.-LUTH. KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET DISPOSITIONSPLAN FÖR KYRKANS BEGRAVNINGSPLATS Innehållsförteckning 1. Anläggning Läge Växtlighet Jordmån och integritetstid... 2

12 5. Gravrätt Kartor Byggnader och serviceområden Täckdikningen på begravningsplatsen Bevattningen Elektricitet Gravtyper och läge Gravdjup Överlåtelse av gravrätt Begravning av personer som inte hör till kyrkan Ordningsföljden för ibruktagandet av gravavdelningarna Skötsel av gravarna Minnesmärken... 7 a) Kanten... 7 b) Konstruktionsplan... 7 c) Allmänna bestämmelser och godkännandeförfarandet... 7 d) Material... 8 e) Transporten till begravningsplatsen... 8 f) Övriga bestämmelser om transporten... 8 g) Anläggande... 8 h) Underhåll och skötsel... 9 i) Minnesmärken och anordningar på gravar som återgår till Esbo kyrkliga samfällighet ESBO EV.-LUTH. KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET DISPOSITIONSPLAN FÖR KYRKANS BEGRAVNINGSPLATS Gemensamma kyrkofullmäktige har godkänt bruksplanen den 30. september 1996 och tillägget 16 den 27. januari Domkapitlet i Helsingfors stift har fastställt bruksplanen den 11. december 1996 och tillägget den 26 mars 1997.

13 2 1. Anläggning Begravningsplatsen vid kyrkan har ursprungligen bildats kring Esbo kyrka. Begravningsplatsen har utvidgats fem gånger. Anläggningen av den senaste utvidgningen har fastställts enligt undervisningsministeriets beslut den 2 januari En kompletterande plan och utbyggnad gjordes senast år 1996 för begravning av aska. 2. Läge Begravningsplatsen vid kyrkan finns kring Esbo kyrka vid Kyrkparken i Morby. Begravningsplatsens areal är 11,23 ha. 3. Växtlighet Trädbeståndet på begravningsplatsen består av planterade barr- och lövträd. Planteringarna med träd och buskar kompletteras vid behov. 4. Jordmån och integritetstid Jordmånen på begravningsplatsen är sank och lerig. På grund av detta har begravningsplatsen med undantag av urnlunden byggts med fyllnadsmassa av sand. Integritetstiden för kistgravar är 20 år på hela begravningsplatsen. 5. Gravrätt Gravrätten överlåts för 25 år och den börjar från ingången av det kalenderår som följer närmast efter att graven överlåtits. Tidigast då denna tid förflutit från senaste begravning kan graven överlåtas till andra. 6. Kartor

14 3 En översiktskarta (begravningsplatsplan) över begravningsplatsområdet har utformats i skalan 1:500. Av den framgår hur begravningsplatsområdet är indelat i avdelningar och rader. Dessutom finns kartor i skalan 1:200 över avdelningarna försedda med gravnummer. Av dem framgår också de exakta måtten på gravarna i varje avdelning. Översiktskartan är bifogad. 7. Byggnader och serviceområden Av begravningsplatsplanen framgår var kyrkan, gamla kapellet, service- och personalutrymmen samt lagerområdena är belägna. 8. Täckdikningen på begravningsplatsen Inga ritningar har bevarats över täckdikningen på begravningsplatsens äldsta del. De utvidgade områdena på ca 1 ha väster om urnlunden, områdena P1 - P10, är de senaste, år 1978, som täckdikats och försetts med avlopp för ytvatten. 9. Bevattningen Bevattningsvattnet på begravningsplatsen kommer från Esbo stads vattenledningsnät. På en del av begravningsplatsen sker bevattningen genom fasta automatiska klockstyrda vattenspridare. För bevattning med kanna eller slang finns vattenposter. Särskilda ritningar finns över bevattningssystemet och vattenledningarna. 10. Elektricitet På begravningsplatsen har byggts ett elnät för eldrivna apparater och maskiner. Över det finns särskilda ritningar. På en del av begravningsplatsen finns belysning med parkarmaturer. 11. Gravtyper och läge

15 4 Gravarna är A-, B- och C-gravar. Alla nya gravar som överlåt motsvarar B- gravar och tiden för gravrätten är 25 år. A-gravar dvs. gravar för obestämd tid finns på avdelningarna A1, A-Ö och C1, D1, F1, G1 och I1. B-gravar dvs. gravar för bestämd tid finns på avdelningarna A, C-G, I, O, R-Ö, A1-M1, A2-C2, P1-P10 samt på övriga områden i den omfattning gravar överlåts för återanvändning. C-gravar dvs. engångsgravar finns på avdelningarna P1-P10 under återstoden av deras integritetstid, varefter de kan överlåtas som gravar på bestämd tid. Hjältegravarna finns på den västra delen av begravningsplatsen, på avdelning B. Avdelningarna C1-M1 har reserverats för endast urnbegravningar samt delvis avdelning B1. Avdelning K1 är en minneslund där aska strös ut. Här finns inte enskilda minnesmärken utan ett gemensamt minnesmärke är symbol för hela området. I en del av avdelning G1 finns inte enskilda gravar utan namnen antecknas på stenplattor. Tillsammans bildar dessa murar. Esbo kyrkliga samfällighet skaffar och reser stenarna och uppbär för dem en självkostnadsavgift i samband med att en gravplats reserveras på området. Område för att begrava aska, på avdelning F1 vid muren, har reserverats för begravning av krigsveteraner som har frontmannatecken och hört till Esbo ev.- luth. församlingar. Dessutom överlåts till krigsveteraner som har frontmannatecken och hör till Esbo ev.-luth. församlingar utan avgift, för begravning av veteranen och hans maka, en grav med högst två (2) gravplatser sida vid sida eller en urngrav med 1-9 gravplatser på också andra områden. På dessa överlåts gravarna sålunda, att vid begravning i två plan uppbärs för en av gravplatserna som ligger sida vid sida, en avgift fastställd av gemensamma kyrkofullmäktige. Den avgiftsfria gravplatsen gäller den första gravrättstiden (i allmänhet 25 år) samt en förlängning av gravrättstiden i samband med begravning av en veteran.

16 5 Urnbegravningar kan också göras i kistgravar. 12. Gravdjup Djupbegravning av kistor dvs. begravning i två plan är i bruk på avdelningarna A1-B1, A2-C2, V, W, Z, Ä, Ö och P1-P10 om inte jordmånen ställer hinder. Där det med tanke på jordmånen är möjligt, begravs urnorna i varje gravplats först på en meters djup. Följande begravning på samma gravplats sker på 60 cm djup. Vid begravning av aska i enskilda urngravar utan urna är djupet alltid 60 cm. På minneslunden sätts askan under markytan vid begravning utan urna. 13. Överlåtelse av gravrätt En gravrätt kan överlåtas endast i samband med ett dödsfall om inte gemensamma kyrkorådet av särskilda skäl beslutar annat. Gravrätten kan samtidigt överlåtas till den avlidnas anhöriga. KO 17:7 På denna begravningsplats kan endast för i Esbo mantalsskrivna inlösas gravrätt för kistbegravning. För kistbegravning överlåts högst två kistgravplatser sida vid sida. En urngrav kan omfatta 1-9 gravplatser. Anhöriga har möjlighet att välja gravar på de delar av begravningsplatsen där gravar som återgått till Esbo kyrkliga samfällighet överlåts för återanvändning, om det finns förutsättningar för detta. Vid överlåtelse av engångsgravar som gravar som motsvarar B-gravar på bestämd tid, har de anhöriga till den som begravs förstahandsrätt att inlösa graven. De A-gravar som återgått till Esbo kyrkliga samfällighet överlåts för återanvändning som gravar som motsvarar B-gravar på bestämd tid. 14. Begravning av personer som inte hör till kyrkan Personer som inte hör till kyrkan kan begravas på denna begravningsplats på de områden som är anvisade för begravning av aska. Gravrätten, inklusive val av gravställe, bestäms på samma grunder som för medlemmar av Esbo ev.-luth. församlingar.

17 6 15. Ordningsföljden för ibruktagandet av gravavdelningarna Kistgravplatser återstår år 1996 på avdelningarna B2 och C2 och till den del som gravar återgått eller återgår för återanvändning på avdelningarna A-G, A1-B1, A2-C2, P1-P10 och U-Ö. Gravarna överlåts i den ordning som gemensamma kyrkorådet fastställer, dock så att kistgravar på dessa områden endast överlåts till medlemmar av Esbo ev.-luth. församlingar. Urngravar kan väljas alternativt på avdelningarna B1, F1, I1 och P11, dock så att platserna vid muren på avdelning F1 reserverats för begravning av krigsveteraner som har frontmannatecken och hört till Esbo ev.-luth. församlingar. 16. Skötsel av gravarna I fråga om underhållet och skötseln av en grav skall, utom bestämmelserna i reglementet för begravningsväsendet, dessutom iakttas följande bestämmelser: Efter en begravning sköter Esbo ev.-luth. kyrkliga samfällighet alltid om att graven sätts i stånd på gravrättsinnehavarens bekostnad. På grund av områdets historiska karaktär underhåller och sköter Esbo kyrkliga samfällighet gravarna som återgått i samfällighetens ägo på avdelningarna H, I, K, L, M, N, O, P, R, S och T. Avdelningen B med hjältegravar, avdelningarna C, A1-B1, A2-C2 och P1- P10 samt urngravavdelningarna C1-M1 och P11 sköts som enhetlig gräsmatta och planterade krypväxter. Övriga sköts med gräsmatta i den mån avtal om detta ingås. Alla nya gravar som överlåts med undantag av avdelning U, där det är tillåtet att kanta gravarna med sten, sköts av Esbo kyrkliga samfällighet som enhetlig gräsmatta mot en ersättning som uppbärs i samband med överlåtelse av gravrätten. Om de avgifter som uppbärs stadgas särskilt. Den allmänna avgiften för skötsel uppbärs inte för den första gravättstiden för

18 7 en grav som överlåtits till begravning av en krigsveteran som har frontmannatecken och hör till Esbo ev.-luth. församlingar samt till veteranens maka, då Esbo kyrkliga samfällighet svarar för de allmänna skötselkostnaderna. På gravarna får inte planteras träd och buskar och inte heller gräsväxter med en växthöjd på över 70 cm. På avdelningarna A2-C2 planteras blomgrupperna i linje med minnesmärkena sålunda att gräsmattan når ända till framsidan på minnesmärket. Det finns inga förpliktelser som gäller blomplanteringar på gravarna. Om blommor planteras får blomgruppernas plåtkanter inte användas. Störande föremål, bänkar, glas- och andra burkar i stället för vaser o.d. får inte sättas på graven och inte heller arbetsredskap för längre tid än arbetet kräver. a) Kanten 17. Minnesmärken Endast på avdelning U får kanter sättas vid gravarna. Endast stenkanter får användas. b) Konstruktionsplan Den som beställer eller den firma som levererar ett minnesmärke skall före en bindande beställning på förhand i två exemplar sända planen över minnesmärket till Esbo ev.-luth. kyrkliga samfällighets begravningsbyrå för godkännande. Ett exemplar återsänds till avsändaren efter att saken behandlats. Det är tillåtet att utan förhandsgodkännande på graven placera ett tillfälligt, högst 0,5 m högt träkors tills ett permanent minnesmärke hämtas till graven. Då skall korset avlägsnas eller skall en minnesmärkesplan inlämnas för godkännande. Då tillåtelse finns att resa det permanenta minnesmärket har personalen på begravningsplatsen rätt att efter den sista augusti varje år avlägsna de tillfälliga minnesmärkena. Detta under förutsättning att ett tillfälligt minnesmärke inte godkänts som permanent minnesmärke även om en minnesmärkesplan över det lämnats in. c) Allmänna bestämmelser och godkännandeförfarandet

19 8 Gemensamma kyrkorådet ger närmare bestämmelser om minnesmärken. Om ett minnesmärke som avviker från de bindande bestämmelserna om minnesmärken önskas, skall planen tillställas styrelsen för fastighetsväsendet för avgörande. d) Material Minnesmärkena kan bestå av trä, metall eller sten. Frågan om användning av andra material och om deras lämplighet på begravningsplatsen skall diskuteras med begravningsväsendets personal. e) Transporten till begravningsplatsen Ett minnesmärke som godkänts på förhand kan föras till graven tidigast tre månader efter begravningen under tidpunkten då det gäller kistgravar och då det gäller urngravar på vilka samfälligheten färdigt placerat grundbalkar. Minnesmärken får hämtas till begravningsplatsen på vardagar kl med undantag av lördagar och dagar före helg. Esbo ev.-luth. kyrkliga samfällighets begravningsbyrå skall i god tid på förhand meddelas om att ett minnesmärke kommer att hämtas. I meddelandet skall anges till vilken begravningsplats och grav minnesmärket hämtas. f) Övriga bestämmelser om transporten Leverantören av ett minnesmärke är skyldig att på ett lämpligt sätt förstöra ett tidigare minnesmärke i fall då tillstånd erhållits att hämta ett nytt godkänt minnesmärke. g) Anläggande Om Esbo ev.-luth. kyrkliga samfällighet inte har låtit uppföra grundbalkar för minnesmärkena skall följande anvisningar följas: - ett minnesmärke som rests utan fundament skall till 1/3 av den totala höjden vara nedsänkt under markytan - vid användning av fundament skall för det göras ett synnerligen tätt, tjälfritt underlag av grus eller makadam. Fundamentets övre del måste sänkas minst till marknivå utom på gamla stenkantade gravar

20 9 på vilka minnesmärket placeras på gavelkanten - fundament på vilka gjorts plats för blommor eller vaser är inte tillåtna - minnesmärken med särskilt fundament eller som placerats på balk och som är över 70 cm höga skall förses med tappar av rostfri metall, med en dimension på minst 20 mm och en längd på minst 24 cm. De skall lödas med betong eller annat hårt bindemedel i tillräckligt djupa hål borrade i fundamentet. h) Underhåll och skötsel Underhållet av minnesmärket sköts av gravrättsinnehavaren. Flyttningen av ett minnesmärke före eller efter en begravning företas och bekostas av gravrättsinnehavaren. Om ett minnesmärke håller på att välta eller anses vara farligt sänds en uppmaning om iståndsättande till gravrättsinnehavaren om adressen är känd. I annat fall sätts ett meddelande i tidning och på graven. Om minnesmärket trots meddelandena inte rättas till inom den angivna tiden, kan det iståndsättas av Esbo ev.luth. kyrkliga samfällighet som debiterar gravrättsinnehavaren för kostnaderna. i) Minnesmärken och anordningar på gravar som återgår till Esbo ev.-luth. kyrkliga samfällighet Från gravar som återgår till Esbo ev.-luth. kyrkliga samfällighet kan på samfällighetens försorg avlägsnas minnesmärken och andra anordningar om inte gravrättsinnehavaren efter att ha meddelats om saken inom stadgad tid avlägsnat dem. Dock avlägsnas minnesmärket inte från gravar på avdelningarna H, I, K, L, M, N, O, P, R, S och T och inte från gravar som på andra avdelningar bevaras genom särskilt beslut.

Gräsan uurnalehdon käyttösuunnitelma

Gräsan uurnalehdon käyttösuunnitelma Espoon seurakuntayhtymä E 8 sääntökokoelma VIII-98 Ykv 2.10.95 T kapituli 26.3.97 Mitätöi lehden IV-96 Gräsan uurnalehdon käyttösuunnitelma Espoon ev. lut. seurakuntayhtymä ESPOON EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

KELLONUMMEN HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA. Sääntökokoelma E 7 X YKV Tkli Mitätöi lehden X

KELLONUMMEN HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA. Sääntökokoelma E 7 X YKV Tkli Mitätöi lehden X KELLONUMMEN HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA Sääntökokoelma E 7 X - 2011 YKV 21.9.2011 Tkli 27.10.2011 Mitätöi lehden X - 2006 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Hautausmaan nimi ja perustaminen... 3

Lisätiedot

Sääntökokoelma E 6 XII YKV Tkli Mitätöi lehden VIII-98. Kappelin hautausmaan käyttösuunnitelma

Sääntökokoelma E 6 XII YKV Tkli Mitätöi lehden VIII-98. Kappelin hautausmaan käyttösuunnitelma Sääntökokoelma E 6 XII - 2013 YKV 11.12.2013 Tkli 4.2.2014 Mitätöi lehden VIII-98 Kappelin hautausmaan käyttösuunnitelma Sisällysluettelo 1 1. Yleistä... 2 1.1 Hautausmaan nimi, perustaminen ja käyttösuunnitelmat...

Lisätiedot

Sääntökokoelma E 9 IV Ykn Ykv Tkli TAPIOLAN KIRKKOTARHAN KÄYTTÖSUUNNITELMA JA HAUTAUSMAAKAAVA

Sääntökokoelma E 9 IV Ykn Ykv Tkli TAPIOLAN KIRKKOTARHAN KÄYTTÖSUUNNITELMA JA HAUTAUSMAAKAAVA Sääntökokoelma E 9 IV - 2005 Ykn 16.12.2002 Ykv 22.1.2003 Tkli 20.3.2003 TAPIOLAN KIRKKOTARHAN KÄYTTÖSUUNNITELMA JA HAUTAUSMAAKAAVA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1 Hautausmaan nimi ja perustaminen...

Lisätiedot

HAUTAUSTOIMEN MAKSUT AVGIFTER INOM BEGRAVNINGSVÄSENDET

HAUTAUSTOIMEN MAKSUT AVGIFTER INOM BEGRAVNINGSVÄSENDET HAUTAUSTOIMEN MAKSUT AVGIFTER INOM BEGRAVNINGSVÄSENDET 2018 Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa xx.xx.2017 xx Lunastusmaksut vahvistettu yhteisessä kirkkovaltuustossa xx.xx.2017 xx Godkänd av gemensamma

Lisätiedot

HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA

HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa maaliskuun 11. päivänä 2004 ja vahvistettu Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulissa marraskuun 3. päivänä 2004.

Lisätiedot

Hautausmaan katselmus

Hautausmaan katselmus Hautausmaan katselmus Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta

Lisätiedot

Puumalan seurakunnan HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 5.7.2004 ja vahvistettu Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulissa 29.9.

Puumalan seurakunnan HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 5.7.2004 ja vahvistettu Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulissa 29.9. Puumalan seurakunnan HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 5.7.2004 ja vahvistettu Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulissa 29.9.2004 1 Hautaustointa koskevat säännökset Seurakunnan hautaustoimessa

Lisätiedot

Ilmajoen seurakunta. Hautausmaan käyttösuunnitelmaehdotus. Janne Haapala

Ilmajoen seurakunta. Hautausmaan käyttösuunnitelmaehdotus. Janne Haapala Ilmajoen seurakunta Hautausmaan käyttösuunnitelmaehdotus Janne Haapala Sisällysluettelo Perustiedot... 1 Rakennukset... 1 Tekniikka ja kasvillisuus... 2 Kulkuyhteydet ja autojen paikoitusalueet... 2 Kasteluvesi...

Lisätiedot

Hautausmaalla voi olla myös tuhkan sirottelualue.

Hautausmaalla voi olla myös tuhkan sirottelualue. KEMINMAAN SEURAKUNTA HAUTATOIMEN OHJESÄÄNTÖ 1 1 Hautaustointa koskevat säännökset Seurakunnan hautaustoimessa on noudatettava hautaustoimilaissa, kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä sekä muissa laeissa

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN HAUTAUSMAAN SÄÄNTÖ

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN HAUTAUSMAAN SÄÄNTÖ y:\kanslia\säännöt\hautausm.sää Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 17.6.1991 65 astuu voimaan 1.8.1991 Kaupunginvaltuusto muuttanut 16.6.1997 48 1.7.1997 lukien KAUNIAISTEN KAUPUNGIN HAUTAUSMAAN SÄÄNTÖ I Hallinto

Lisätiedot

EVIJÄRVEN SEURAKUNTA HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA

EVIJÄRVEN SEURAKUNTA HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA EVIJÄRVEN SEURAKUNTA HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA Hyväksytty kirkkovaltuustossa toukokuun 14. päivänä 2013 ja vahvistettu Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulissa kuun. päivänä 2013. 2 YLEISTÄ Evijärven

Lisätiedot

korttelit 7-11, 25, 28 32, 34, 35, 37 39, 41, 42, 44 46, 52A, 52B, 52C,52D,52E, 53 56, 58 60, 65A, 66 70, 72, 73

korttelit 7-11, 25, 28 32, 34, 35, 37 39, 41, 42, 44 46, 52A, 52B, 52C,52D,52E, 53 56, 58 60, 65A, 66 70, 72, 73 Korttelit Hautakorttelit: korttelit 7-11, 25, 28 32, 34, 35, 37 39, 41, 42, 44 46, 52A, 52B, 52C,52D,52E, 53 56, 58 60, 65A, 66 70, 72, 73 Korttelit on tarkoitettu arkkuhautaukseen ja niissä on yhtenäinen

Lisätiedot

HAUTAUSHINNASTO. HAUTAPAIKKAMAKSUT JA HAUTAUSMAKSUT alkaen

HAUTAUSHINNASTO. HAUTAPAIKKAMAKSUT JA HAUTAUSMAKSUT alkaen HAUTAUSHINNASTO HAUTAPAIKKAMAKSUT JA HAUTAUSMAKSUT 1.1.2018 alkaen Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 27.9.2017 (4/2017, 31 ) HAUTAPAIKKAMAKSUT 1.1.2018 ALKAEN ARKKUHAUTA lahtelaiset ulkopaikkakuntalaiset

Lisätiedot

SEURAKUNNALLE PALAUTUVAT HAUDAT

SEURAKUNNALLE PALAUTUVAT HAUDAT SEURAKUNNALLE PALAUTUVAT HAUDAT SHKL koulutus Hämeenlinna 4.4.2006 Puistopäällikkö Antti Pekuri Miten eri tavoin hautoja siirtyy takaisin seurakunnalle? 1. Määräajaksi luovutettu hauta KL 17 :2 2. Haudan

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Pudasjärven seurakunta

Pudasjärven seurakunta Kn. 13.5.2014 asia nro 7 62 Kv. 21.5.2014 asia nro 10 10 Oulun hiippakunnan tuomiokapituli 27.8.2014/nro 398 Pudasjärven seurakunta Sarakylän hautausmaan käyttösuunnitelma Pudasjärven seurakunnan Sarakylän

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017 Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia Alerte Flyttning av en övergiven båt vid Kittholmen - Hylätyn veneen siirtäminen Kittholmasta STADGA FÖR SMÅBÅTSHAMNAR I STADEN JAKOBSTAD 10: Båtar som finns vid bryggorna

Lisätiedot

Hautainhoitorahasto Gravvårdsfonden. Hinnasto v Prislista år 2016

Hautainhoitorahasto Gravvårdsfonden. Hinnasto v Prislista år 2016 Hautainhoitorahasto Gravvårdsfonden Hinnasto v. 2016 Prislista år 2016 HAUTAKUMPUALUEET - GRAVKULLEOMRÅDENA Hoito nurmella ja kukilla - Skötsel med gräs och blommor 1 v/år 1 2,5 m 2 107,00 109,00 2 5,0

Lisätiedot

Hautainhoitorahasto Gravvårdsfonden. Hinnasto v Prislista år 2017

Hautainhoitorahasto Gravvårdsfonden. Hinnasto v Prislista år 2017 Hautainhoitorahasto Gravvårdsfonden Hinnasto v. Prislista år HAUTAKUMPUALUEET - GRAVKULLEOMRÅDENA Hoito nurmella ja kukilla - Skötsel med gräs och blommor 1 v/år 1 2,5 m 2 109,00 109,00 2 5,0 m 2 144,00

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ. Sovelletaan Naantalin, Velkuan, Rymättylän ja Merimaskun hautausmailla

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ. Sovelletaan Naantalin, Velkuan, Rymättylän ja Merimaskun hautausmailla NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Sovelletaan Naantalin, Velkuan, Rymättylän ja Merimaskun hautausmailla 1 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

HAUTAMUISTOMERKKIOHJE. Liite Tornion seurakunnan hautaustoimen ohjesääntöön. Kirkkoneuvosto

HAUTAMUISTOMERKKIOHJE. Liite Tornion seurakunnan hautaustoimen ohjesääntöön. Kirkkoneuvosto HAUTAMUISTOMERKKIOHJE Liite Tornion seurakunnan hautaustoimen ohjesääntöön Kirkkoneuvosto 20.6.2016 102 1) Ohjeistuksen tarkoituksena on ohjata muistomerkin valinnassa, hoidossa, kunnostuksessa, muutoksessa,

Lisätiedot

HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ

HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Sääntökokoelma E 1 III - 2013 YKV 27.3.2013 Tkli 21.5.2013 Mitätöi lehden X-2006 HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 27.3.2013 ja vahvistettu Espoon hiippakunnan tuomiokapitulissa

Lisätiedot

HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ

HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hollolan seurakunta Sijainti- ja yhteystietoja Hollolan kirkko ja hautausmaa: Rantatie 917, Hollolan kirkonkylä. Hautausmaan toimisto sijaitsee aivan kirkon vieressä. Hautausmaan

Lisätiedot

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 20.11.2014 Vahvistettu Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa 14.1.2015 1 Hautaustointa koskevat

Lisätiedot

HAUTAMUISTOMERKKIOHJE. Liite Tornion seurakunnan hautaustoimen ohjesääntöön. Kirkkoneuvosto

HAUTAMUISTOMERKKIOHJE. Liite Tornion seurakunnan hautaustoimen ohjesääntöön. Kirkkoneuvosto HAUTAMUISTOMERKKIOHJE Liite Tornion seurakunnan hautaustoimen ohjesääntöön Kirkkoneuvosto 20.6.2016 102 1) Ohjeistuksen tarkoituksena on ohjata muistomerkin valinnassa, hoidossa, kunnostuksessa, muutoksessa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Haudalle sijoitettua muistomerkkiä ei saa poistaa ilman hautausmaan ylläpitäjän suostumusta.

Haudalle sijoitettua muistomerkkiä ei saa poistaa ilman hautausmaan ylläpitäjän suostumusta. LIEKSAN SEURAKUNTA HAUTAMUISTOMERKKIOHJE Kirkkoneuvosto Hyväksytty 28.4.2006 62 Astuu voimaan 1.6.2006 Kumoaa 16.4.2003 hyväksytyn ohjeen MUISTOMERKKI Tätä Lieksan seurakunnan hautaustoimen ohjesääntöön

Lisätiedot

HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ

HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Vahvistettu Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa 15.8.2007. 1 Hautaustointa koskevat säännökset Hämeenkyrön seurakunnan hautaustoimessa on noudatettava kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Kn. 13.5.2014 asia nro 9 63 Kv. 21.5.2014 asia nro 11 11 Oulun hiippakunnan tuomiokapituli 27.8.2014/ nro 397 PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ 1 2 HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hautausmaan käyttösuunnitelma

Hautausmaan käyttösuunnitelma Hautausmaan käyttösuunnitelma KV 28.10.2014 Vahvistettu Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa 17.12.2014. 1 PIRKKALAN HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUSTIEDOT 1.1 Sijainti 2 1.2

Lisätiedot

Arkkuhautojen hoitohinnat

Arkkuhautojen hoitohinnat Arkkuhautojen hoitohinnat Ruohohoito Aika Ruoho ja kesäkukat Aika Haudan 1 kesä 5 kesää 10 kesää 25 kesää Haudan Kukkien 1 kesä 5 kesää 10 kesää leveys leveys lkm 1 56,85 295,55 649,10 2298,05 1 3 104,25

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs atsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs, såsom de flesta byar i Sibbo, förekommer som namn i handlingar först på 1500-talet, trots att bybosättingen sannolikt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Aika Tid ti/tis 19.5.2015 klo/kl. 17.00 18.23 Paikka Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 Grankulla kyrka, Kavallvägen

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ

HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ 1 Ruskon seurakunnan HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa/yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 28 päivänä 1998 ja vahvistettu Turun hiippakunnan tuomiokapitulissa joulukuun 9. päivänä

Lisätiedot

Hautausoikeus, suostumukset, luvat ja muut ongelmatilanteet asiakaspalvelussa

Hautausoikeus, suostumukset, luvat ja muut ongelmatilanteet asiakaspalvelussa Hautausoikeus, suostumukset, luvat ja muut ongelmatilanteet asiakaspalvelussa 17.3.2010 Mia Fager www.turunseurakunnat.fi 1 Hautasoikeus Hautaoikeus ~ oikeus tulla haudatuksi Jokaisella on oikeus saada

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011

Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011 Päivähoitojaosto/ Dagvårdssektionen 11 31.01.2011 Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011 PHJAOSTO 11 Päivähoitojaosto / Dagvårdssektionen 31.1.2011 Valmistelija/Beredare:

Lisätiedot

Hautaustoimen ohjesääntö KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Hautaustoimen ohjesääntö KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Hautaustoimen ohjesääntö KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Sivu 2/9 Sisällys HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ... 3 1 Hautaustointa koskevat säännökset... 3 2 Hautaustoimen hallinto... 3 3 Hautausmaat... 3 4 Hautausmaakaava

Lisätiedot

Pudasjärven seurakunta

Pudasjärven seurakunta Kn. 13.5.2014 asia nro 7 61 Kv. 21.5.2014 asia nro 9 9 Oulun hiippakunnan tuomiokapituli 27.8.2014/nro 399 Pudasjärven seurakunta Riekinkankaan hautausmaan käyttösuunnitelma Pudasjärven seurakunnan Riekinkankaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR Sipoonkorpi-työryhmien mietinnöt 1993 ja 2004 Natura 2000 Ekologinen verkosto Itä-Uudellamaalla, Väre 2002 Ehdotus asetukseksi Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

HAUTAMUISTOMERKKEJÄ KOSKEVAT OHJEET

HAUTAMUISTOMERKKEJÄ KOSKEVAT OHJEET Hautaustoimi 1/6 HAUTAMUISTOMERKKEJÄ KOSKEVAT OHJEET Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 19.3.2009. Ohjeet ovat voimassa 1.5.2009 alkaen. 1 Muistomerkkisuunnitelman hyväksyminen 2 Materiaali 3 Koko

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 20.10.2014 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81 MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 6.4.1981 Helsinki No 15/81. Asetus kauppa-alusten päällystöstä (522/64) määritellessään alukseen vaadittavan konepäällystön jättää mainitsernatta mitä ja missä tämän

Lisätiedot

Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä HAUTAMUISTOMERKKIOHJEISTUS. 1. Yleistä

Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä HAUTAMUISTOMERKKIOHJEISTUS. 1. Yleistä Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä HAUTAMUISTOMERKKIOHJEISTUS 1. Yleistä Hautausmaalle asennettavasta muistomerkistä on tehtävä ennen sen valmistamista hautamuistomerkkisuunnitelma. Muistomerkkiä ei saa asentaa

Lisätiedot

Missä asioidaan Hautauslupa

Missä asioidaan Hautauslupa L äheisen kuoltua Läheisen ihmisen kuolema on koskettanut Teitä. Edessänne on monia asioita, jotka on hoidettava surunkin keskellä. Olisi hyvä, jos jaksaisitte itse hoitaa kuoleman tapaukseen liittyviä

Lisätiedot

HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ

HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Sääntökokoelma E 1 III - 2013 YKV 27.3.2013 Tkli 21.5.2013 Mitätöi lehden X-2006 HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 27.3.2013 ja vahvistettu Espoon hiippakunnan tuomiokapitulissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa kesäkuun 15. päivänä 2017 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa syyskuun 13. päivänä 2017.

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa kesäkuun 15. päivänä 2017 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa syyskuun 13. päivänä 2017. HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa kesäkuun 15. päivänä 2017 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa syyskuun 13. päivänä 2017.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

VIHDIN HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA

VIHDIN HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA KÄYTTÖSUUNNITELMAEHDOTUS VIHDIN HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA KV..2013 Vahvistettu Espoon hiippakunnan tuomiokapitulissa..2013 VIHDIN HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUSTIEDOT 1.1 Sijainti..

Lisätiedot

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto Vain kotimaisessa liikenteessä Endast i inrikes posttrafik Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1322/2010 vp Jälkihuollon järjestäminen yksityisesti sijoitetuille lapsille Eduskunnan puhemiehelle Yksityisesti sijoitetuille lapsille on ollut kunnissa käytännössä vaikea saada jälkihuoltoa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 482/2012 vp Leskeneläkkeen 50 vuoden ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Leskeneläkettä koskevat säännökset edellyttävät leskeltä 50 vuoden ikää tietyissä tilanteissa. Kansaneläkelain mukaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Missä asioidaan Hautauslupa

Missä asioidaan Hautauslupa L äheisen kuoltua Läheisen ihmisen kuolema on koskettanut Teitä. Edessänne on monia asioita, jotka on hoidettava surunkin keskellä. Olisi hyvä, jos jaksaisitte itse hoitaa kuoleman tapaukseen liittyviä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

MAUNULAN UURNALEHTO. puhelin tsto. (09) 2340 2950, fax (09) 2340 2955

MAUNULAN UURNALEHTO. puhelin tsto. (09) 2340 2950, fax (09) 2340 2955 MAUNULAN UURNALEHTO Pirkkolantie 22, 00630 Hki puhelin tsto. (09) 2340 2950, fax (09) 2340 2955 toimisto auki ma - pe klo 9-12, puhelintiedustelut ma - ke 7.30-15.00 ja to - pe 7.30-14.30 Maunulan uurnalehto

Lisätiedot

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa kesäkuun 15. päivänä 2017 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa xxxx kuun xx. päivänä xxxx.

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa kesäkuun 15. päivänä 2017 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa xxxx kuun xx. päivänä xxxx. HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa kesäkuun 15. päivänä 2017 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa xxxx kuun xx. päivänä xxxx.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

Jyväskylän seurakunnan. Opas hautajaisjärjestelyihin

Jyväskylän seurakunnan. Opas hautajaisjärjestelyihin Jyväskylän seurakunnan Opas hautajaisjärjestelyihin Läheisen kuollessa T ieto läheisen kuolemasta pysäyttää. Kuolema aiheuttaa aina surua ja hämmennystä. Samalla on kuitenkin hoidettava monia käytännön

Lisätiedot

Opas hautapaikan valintaan

Opas hautapaikan valintaan Opas hautapaikan valintaan Pyhän Martin kirkko vanhan hautausmaan keskellä. Arkkitehti Bey Hengin suunnittelema kiviristi Tien pää kohoaa maamerkkinä pohjoisen portin vieressä. Julkaisija Raision seurakunta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

MAKSUT JA TILAVUOKRAT

MAKSUT JA TILAVUOKRAT MAKSUT JA TILAVUOKRAT 1.8. ALKAEN VIHDIN SEURAKUNTA 17. elokuuta Kirkkoneuvosto 111 MAKSUT JA TILAVUOKRAT 1.8. ALKAEN Kaikki tilanvuokrat sisältävät arvonlisäveron, joten seurakunta ei saa koko vuokratuloa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012. HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Lisätiedot

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Erilaisia toimintoja Sanasto Opintomatkoja Yhteinen maastoretki (kunnostusojitus) Yleisellä tasolla Seuraava vaihe työharjoittelu (käytännön

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 8.3.2013 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ

HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Kn 24.5.2017 126/Kv 30.5.2017 40 HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 30.05.2017 ja vahvistettu tuomiokapitulissa 16.8.2017. Tämä ohjesääntö korvaa 15.8.2007 vahvistetun hautausmaan ohjesäännön.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1024/2004 vp Omakotitalojen saaminen energiansäästöavustusten piiriin Eduskunnan puhemiehelle Hyväksytyn ilmastostrategian mukaan Suomi sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1376/2010 vp Byetta-lääkkeen korvattavuus tyypin 2 diabetesta sairastaville Eduskunnan puhemiehelle Byettä on pistettävä inkretiini, joka on ollut helmikuun alusta rajoitetusti peruskorvattava

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.2007 31.12.2007

FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.2007 31.12.2007 FÄRJTIDTABELLER FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN SAARISTOTIEN LAUTTA-AIKATAULUT 21.2.07 31.12.07 ÅBO TURKU ST KARINS KAARINA PARGAS/ PARAINEN NAGU/ HOUTSKÄR HOUTSKARI Olofsnäs Kittuis min. Galtby KORPO min. 7 km ~8

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot