TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 6/"

Transkriptio

1 Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas Heinämäki Anna-Kaisa Joensivu Leena Jokila Killi Kork Jarmo Lyytinen Heikki Mäkinen-Aakula Marjo Sasi Ilkka Silvennoinen Seppo varajäsenet: Siren Elina Skogberg Pertti Arvela Ari Virtanen Sirkkaliisa Kivistö Anneli Haapa-aho Olga Kaminen Tuomo Petäkoski-Hult Tuula Tomminen Antti Kouhia Raimo Jokinen Kaarina Höyssä Matti Elovaara Tiina Muut osallistujat: Nurminen Päivi Pohjonen Juhani Yli-Rajala Juha seutujohtaja, esittelijä, TKS seutusihteeri, sihteeri, TKS kuntajohtajakokouksen pj., Tampere Kutsutut: Kurunmäki Kimmo 68 Laine Toni seutusuunnittelupäällikkö, TKS kehittämispäällikkö, TKS Helena Rissanen puheenjohtaja Juhani Pohjonen sihteeri 1/30

2 Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä / 2016 Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Leena Joensivu Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto / 2016 Todistaa Juhani Pohjonen 2/30

3 Käsiteltävät asiat: 64 KOKOUKSEN AVAUS 4 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 5 66 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA 6 67 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 7 68 RAKENNESUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEN MAAPOLIITTISET TOIMINTATAVAT, EHDOTUS 9 69 ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEUDULLINEN OPETUSSUUNNITELMA LUKIOKOULUTUKSEN SEUDULLINEN OPETUSSUUNNITELMA TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS KUNTAYHTYMÄN TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN VIESTI MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUUN SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT SEURAAVAT KOKOUKSET MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 30 3/30

4 64 KOKOUKSEN AVAUS 1. varapuheenjohtaja Helena Rissanen avasi kokouksen klo /30

5 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosääntö 25 Kokouksen koolle kutsuminen ja kokouksen päätösvaltaisuus Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille, henkilökohtaisille varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus ko. kokouksessa. Seutuhallitus ja muut toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päätösehdotus. Seutuhallitus Varapuheenjohtaja Rissanen: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 5/30

6 66 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA Hallintosäännön 35 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Pöytäkirjantarkastaja on valittu aakkosjärjestyksessä seutuhallituksen varsinaisten jäsenten joukosta. Päätösehdotus. Seutuhallitus Varapuheenjohtaja Rissanen: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Anna-Kaisa Heinämäki. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Leena Joensivu. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 6/30

7 67 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Kuntien ajankohtaiset, yhteistyöhön vaikuttavat asiat Seutuhallituksen edellisen kokouksen toimeenpano ASIA Kaupunkiseudun hakeutuminen työllisyyspalvelun alueelliseen kokeiluun Lähijunaliikenteen kehittäminen: seisakkeiden, asemien ja liikenteen suunnittelu, loppuraportti ja jatkotoimenpiteiden käynnistäminen Strategiaprosessin eteneminen, strategian muoto ja seuraavat työvaiheet TOIMEENPANO Kunnat ovat käsitelleet osallistumisen hakemusvaiheeseen, ja Tampere on jättänyt hakemuksen ministeriöön Kokouksessa kuullaan ministeriryhmän päätöksestä. Jatkovalmistelussa liikennejärjestelmätyöryhmässä. Kunnat huolehtivat maankäytön kehityksestä. Edunvalvontamateriaali on valmisteilla. Seututoimisto seuraa lainsäädännön/liikennekaari etenemistä. Kunnallishallitusten II työpaja 5.9 (klo ) on valmisteilla, samoin seututyöryhmien 25.8 työpaja. Hallituksille toimitetaan elokuun alussa ennakkomateriaali, jonka tarkoituksena on valmistautua työpajaan kuntakohtaisin keskusteluin. Valmistelussa olevia asioita ASIA Elinkeinojen kehittämisen ja maankäytön yhdistävä vastaanottosuunnitelman käynnistäminen Lyonin mallin mukaisesti Hankevalmistelu kuntajohtajakokouksessa 23.6 ja seutuhallituksessa Palaute seutupäivästä Kaupunkiseudun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta liikennekaareksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. (liite) Kokoustiedotteet ja muistiot: Kuntajohtajakokouksen muistiot ja Liikennejärjestelmätyöryhmä 2.6. MASTO-työryhmä /30

8 Ennakkotiedot toukokuun 2016 väestönmuutoksista ja työttömyysprosenteista ovat ilmestyneet. Väkiluku, Muutos, tammitouko Väkiluku, Muutos%, tammitouko Työttömyys%, toukokuu Työttömyys%, tammikuu Kangasala ,6 % ,7 13,1 Lempäälä ,3 % ,2 11,4 Nokia ,0 % ,0 15,5 Orivesi ,6 % ,6 15,1 Pirkkala ,8 % ,6 11,7 Tampere ,2 % ,5 17,8 Vesilahti ,1 % ,1 11,1 Ylöjärvi ,1 % ,9 13,7 Kaupunkiseutu ,2 % ,3 16,1 Kehyskunnat ,3 % ,1 13,4 Turun seutu ,0 % ,1 13,7 Helsingin seutu ,6 % ,1 10,9 Pirkanmaa ,1 % ,7 15,7 Suomi ,1 % ,6 13,7 Lähde: Tilastokeskuksen kuukausitiedot, ennakkotieto ja ELY-keskuksen työllisyyskatsaus Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä asiat tiedoksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 8/30

9 68 RAKENNESUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEN MAAPOLIITTISET TOIMINTATAVAT, EHDOTUS Seutujohtaja Nurminen Kuntayhtymän tavoitteena 2016 on päivittää seudulliset maapoliittiset periaatteet tukemaan rakennesuunnitelman toteuttamista. Asia sisältyy MAL3-sopimukseen. Työ käynnistettiin kuntajohtajakokouksen lähetekeskustelulla Seutuhallitus kävi lähetekeskustelun kokouksessaan Tarve seudullisten maapoliittisten periaatteiden päivittämisestä johtuu uudistuneesta rakennesuunnitelmasta, jossa mm. täydennysrakentamisen merkitys kuntien maankäytössä on aiempaa vahvemmin esillä. Myös uudistetussa maankäyttö- ja rakennuslaissa on kiinnitetty huomiota maapolitiikkaan ja säädetty se kuntien lakisääteiseksi tehtäväksi. Eräillä kaupunkiseudun kunnilla on tarkoitus laatia tai tarkistaa oma maapoliittinen ohjelma päivitettyjen seudullisten periaatteiden pohjalta. Maapoliittisilla periaatteilla tuetaan kuntien omien periaatteiden päivitystä ja toimeenpanoa. Työn pohjaksi kartoitettiin kuntien maapoliittiset ohjelmat. Kuntien voimassa olevat maapoliittiset ohjelmat tai linjaukset ovat vuosilta: Kangasala 2010, Lempäälä 2016, Nokia 2005, Pirkkala 2012, Tampere 2014, Vesilahti 2014, Ylöjärvi Orivedellä ja on ohjelma valmistumassa. Kartoituksen mukaan yleislinjaukset kuntien kesken ovat yhteneväiset. Ohjelmissa painottuvat asumisen näkökulmat toimitilanäkökulman jäädessä vähemmälle huomiolle. Ohjelmissa korostuu myös raakamaan hankinta laajentumisalueilta, ei niinkään täydennysrakentaminen. Osa maapolitiikan välineistä on käytössä vain ääritilanteissa, osaa ei käytetä lainkaan. Maapolitiikan talousvaikutukset ovat jo nykyisin hyvin esillä. Valmistelua ovat ohjanneet seuraavat tavoitteet: - väestönkasvun mahdollistaminen, - taloudellisen, kestävän ja täydentyvän yhdyskuntarakenteen edistäminen, - elinvoimaa vahvistavan yritys- ja toimitilarakentamisen edistäminen, - seudun monipuolisuuden parantaminen, - seudun vetovoiman ja houkuttelevuuden vahvistaminen. Ehdotuksen pääkohdat ovat: tavoitteet, toimintatavat, esimerkit ja tilannekuvaukset sekä toimintaympäristön muutokset. Ydinviesti kiteytyy täydennysrakentamista tukevan maapolitiikan vahvistamiseen raakamaapolitiikan rinnalla sekä kuntien hyödynnettäväksi tarjottavien maapoliittisten toimintatapojen listaan. Toimintatapojen soveltamista kun- 9/30

10 nissa tukevat lisäksi maapolitiikan käytännön esimerkit ja havainnollistavat kartat. Ehdotuksen kuntien yhteisistä toimintatavoista on valmistellut pienryhmä, johon ovat kuuluneet kiinteistöjohtaja Mikko Nurminen (Tampere), kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus (Lempäälä), maankäyttöinsinööri Jouni Ruokanen (Ylöjärvi) sekä seutuyksiköstä seutusuunnittelupäällikkö Kimmo Kurunmäki ja karttatyöstä vastannut suunnittelija Simo Turunen. Lisäksi aiheesta järjestettiin yhteinen työpaja kaavoitusjohtajien, rakennusvalvojien ja maapolitiikan asiantuntijoiden kesken. Kuntajohtajakokous käsitteli asiaa Seutusuunnittelupäällikkö Kimmo Kurunmäki on kutsuttu kokoukseen. Liite. - Rakennesuunnitelman toteuttamisen maapoliittiset toimintatavat, ehdotus, Anna-Kaisa Heinämäki saapui kokoukseen. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää hyväksyä ehdotuksen rakennesuunnitelman toteuttamisen maapoliittisista toimintatavoista, esittää että jäsenkunnat käsittelevät toimintatavat päätöksenteossaan ja merkitsevät ne tiedoksi ja että jäsenkunnat käyttävät toimintatapoja tukenaan omassa maapolitiikassaan, asuntopolitiikassaan ja kaavoituksessaan. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Asia palautettiin jatkovalmisteluun. jäsenkunnat seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 10/30

11 69 ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEUDULLINEN OPETUSSUUNNITELMA Kehittämispäällikkö Toni Laine Tampereen kaupunkiseudun strategiassa yksi keskeinen tavoite on ollut esi- ja perusopetuksen seudullinen opetussuunnitelma. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmatyö käynnistettiin seudullisena jo keväällä 2013 ja seudullinen opetussuunnitelma valmistui oppiaineiden tavoitteiden, sisältöjen ja arviointiperusteiden osalta seudulliseen ja kuntakohtaiseen käsittelyyn huhtikuussa. Kymmenen vuoden välein uusittava opetussuunnitelma on tärkein koulujen työtä ohjaava väline, joka määrittelee opetettavat aineet, opetuksen sisällöt, tavoitteet ja arvioinnin kriteerit eri luokka-asteilla. OPStyötä ohjaa valtakunnalliset perusteet, joiden pohjalta kunnat muodostavat omat paikalliset opetussuunnitelmansa. Viimeksi opetussuunnitelma uudistettiin Suomessa vuonna Näkyvin muutos syksyllä 2016 on toisen kotimaisen kielen opiskelun aikaistaminen yhdellä vuodella. Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan vaiheittain vuosina Se otetaan käyttöön vuosiluokilla 1 6 elokuun alussa vuonna 2016, seitsemännellä luokalla vuonna 2017, kahdeksannella luokalla vuonna 2018 ja yhdeksännellä luokalla vuonna Uudessa opetussuunnitelmassa keskeisessä asemassa on laatu. Seudullisena yhteistyönä toteutettavan opetussuunnitelmauudistuksen tavoitteena on rakentaa lapsen kannalta toimiva jatkumo koko esi- ja perusopetuksen ajaksi sekä parempi oppiainerajat ylittävä seudullinen yhteistyö. Tampereen kaupunkiseudulla prosessi on edennyt viiden ryhmän työstämänä: vuorovaikutus (kielet), luonnontieteet (biologia, maantieto, fysiikka, kemia ja ympäristöoppi), taiteet (kuvataide, musiikki, käsityö), kansalaistaidot (historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, elämänkatsomustieto, oppilaanohjaus) ja terveys (liikunta, terveystieto, kotitalous). Seudullisella yhteistyöllä on kyetty tuottamaan laadullisesti erittäin tasokas opetussuunnitelma sekä myös säästämään kuntien kustannuksissa. Arvioitu kustannussäästö verrattuna aikaisempaan malliin, jossa kukin kunta on tuottanut opetussuunnitelman itse, on koko valmisteluprosessin ajalta n. 1 htv/kunta, yhden htv:n arvon ollessa n euroa. Seudullisessa kustannushyöty yhteistyöstä on ollut huomattava. Esiopetuksen osalta seudulliset osuudet on sisällytetty suoraan kuntien esiopetussuunnitelmiin. 11/30

12 Seutusivistys on hyväksynyt omalta osaltaan seudullisen esija perusopetuksen opetussuunnitelman ja esittää edelleen, että opetussuunnitelma hyväksytään seudun kunnissa paikallisesti täydentäen. Kehittämispäällikkö Toni Laine on kutsuttu kokoukseen. Kuntajohtajakokous käsitteli asiaa Liite: - perusopetuksen seudullinen opetussuunnitelma Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä seudullisen opetussuunnitelmayhteistyön tiedoksi ja esittää, että jäsenkunnat hyväksyvät esi- ja perusopetuksen seudullisen opetussuunnitelman ja ottavat sen käyttöön kunnissa paikallisesti täydentäen. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. jäsenkunnat seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 12/30

13 70 LUKIOKOULUTUKSEN SEUDULLINEN OPETUSSUUNNITELMA Kehittämispäällikkö Toni Laine Tampereen kaupunkiseudun sivistysjohdon keskeinen tavoite on ollut lukion seudullisen opetussuunnitelman toteuttaminen. Tavoitteena on ollut sähköinen seudullinen OPS valtakunnallisten suuntaviivojen puitteissa kunta- ja koulukohtaista omaleimaisuutta hukkaamatta. Erityisesti on korostettu pyrkimystä sirpaleisuudesta kohti kokonaisvaltaista oppimista sekä yhteiset suuntaviivat arviointiin, hyväksi lukemisiin ja itsenäisiin suorituksiin. Seutusivistystyöryhmä käynnisti seudullisen opetussuunnitelman laadinnan Opetushallitus antoi nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Seudulliset linjaukset on opetussuunnitelmassa luotu mm. opiskeluympäristöjen ja menetelmien osalta, opintojen rakenteen, ohjauksen sekä oppimistavoitteiden, keskeisten sisältöjen ja arvioinnin alueilla. Seudullista opetussuunnitelmaan on täydennetty lukiokohtaisesti. Seudullisen ja oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman tulee täsmentää ja täydentää valtakunnallisissa perusteissa esitettyjä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma täydentää ja täsmentää puolestaan valtakunnallisten perusteiden ja seudullisen opetussuunnitelman sisältöjä niissä kohdin, jotka ohjautuvat oppilaitoksessa oman toimintakulttuurin mukaisesti. Kaupunkiseudun opetussuunnitelmatyö on tukenut merkittävästi seudun lukioyhteistyön kehittymistä. Yhteistyö on tarjonnut pedagogisten hyötyjen lisäksi myös kustannussäästöjä kunnille. Opetussuunnitelma otetaan käyttöön , käyttöönoton edetessä vuosiluokka kerrallaan. Seutusivistystyöryhmä on hyväksynyt omalta osaltaan seudullisen perusopetuksen opetussuunnitelman ja esittää edelleen sen hyväksymistä ja käyttöönottoa kunnissa paikallisesti täydentäen. Kehittämispäällikkö Tomi Laine on kutsuttu kokoukseen. Kuntajohtajakokous käsitteli asiaa Liite: - lukiokoulutuksen seudullinen opetussuunnitelma 13/30

14 Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä seudullisen opetussuunnitelmayhteistyön tiedoksi ja esittää, että jäsenkunnat hyväksyvät lukiokoulutuksen seudullisen opetussuunnitelman ja ottavat sen käyttöön kunnissa paikallisesti täydentäen. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. jäsenkunnat seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 14/30

15 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia päivitetään vuoden 2016 aikana. Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen Vuoden 2016 toimintaa toteutetaan saman laajuisena kuin vuodelle 2015 oli budjetoitu. Maankäytön ja asumisen yhteistyössä korostuu rakennesuunnitelman ja MAL3-sopimuksen toteuttaminen. Seudulliset maapoliittiset toimintatavat valmistuvat. Paikkatietotuotantoa lisätään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kohtuuhintaista vuokratuotantoa edistetään kuntien kaavoituksen ja tontinluovutuksen ohjelman kautta. Liikennejärjestelmäyhteistyössä varaudutaan käynnistämään selvitys raitiotien seudullisten laajenemissuuntien edellytyksistä, tuetaan kulkutapamuutosta mm. lähijunaliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämisellä. Hyvinvointipalveluissa jatketaan lukiokoulutuksen yhteistyön syventämistä, kehitetään yksityisen päivähoidon hallintaa ja edistetään sähköisten palvelujen kehittymistä. Lisäksi on panostettu maahanmuuttajakysymykseen sekä sote-palvelujen nykytilakuvaukseen laadintaan. Infrapalveluissa tuetaan rakennusvalvonnan yhteisiä käytäntöjä ja toimintatapoja, jatketaan palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamista ja tuotteistusta. Ilmastotyön vaikuttavuus arvioidaan. Lisäksi seutuyhteistyössä päivitetään seutustrategiaa, kehitetään edunvalvontaa ja panostetaan seutuyksikön osaamiseen. Yhteistyötarpeet 2017 Seutustrategian päivitys valmistuu vuoden loppuun mennessä ja ohjaa vahvemmin vuoden 2018 talousarvion laadintaa. Vuodelle 2017 on tunnistettavissa mm. seuraavia yhteistyötarpeita: Yleinen kehittäminen - Seutustrategian jalkauttaminen ja toteutuksen valmistelu - Tulevaisuuden kaupunkiseudun ja maakunnan rajapintojen kehittäminen 15/30

16 - Edunvalvonnan kehittäminen Painopisteitä MAL-kokonaisuudessa - Rakennesuunnitelman ja MAL3-sopimuksen toteutus ja seuranta - Paikkatiedon hyödyntäminen - Maankäytön suunnitelma elinkeinojen vastaanottoon - Seudullisen asuntopolitiikan edistäminen - Asemanseutujen kehittäminen ja lähijunaliikenteen edistäminen - Liityntäpysäköinnin kehittäminen - Seudullisen raitotien edellytysten selvittäminen - Älyliikenne -työn edistäminen - Kävelyn ja pyöräilyn seudullinen kehittäminen Painopisteitä hyvinvointipalveluissa - Seutuopistojen väliarviointi - Kulttuuri, liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen yhteistyön syventäminen - Yksityisen päivähoidon kehittyminen - Digitalisaation huomiointi palveluverkkojen kehittämisessä - Tarvittaessa sote-palvelutuotannon yhteistyöfoorumi Infra-palvelut - Rakennusvalvontayhteistyö - Yhdyskuntatekniikan palvelujen tuotteistus - Energiatehokkuustyö - Ilmastostrategiatyö Resurssit vuodelle 2017 Kuntayhtymä on vastannut hyvin kuntien taloustilanteeseen viime vuosina, jolloin kuntien maksamat jäsenmaksut ovat laskeneet tai pysyneet ennallaan. Kuntien maksuosuuksien kehitys TA TA 2014 TA 2015 Muutos % TA 2016 Muutos % Yhteensä , ,0 Kangasala , ,0 Lempäälä , ,0 Nokia , ,0 Orivesi , ,0 Pirkkala , ,0 Tampere , ,0 Vesilahti , ,0 Ylöjärvi , ,0 16/30

17 Kuntatalouden odotetaan jatkuvan erittäin kireänä vuonna 2017, joten kuntayhtymän talousarvioon ei esitetä nousua vaan vuoden 2017 resursointi perustuu kuntien vuoden 2016 tasoisille maksuosuuksille. Kuntayhtymän kehittämistarpeet 2017 liittyvät paikkatiedon hyödyntämiseen. Tehtävien suorittaminen, mm. MAL-sopimuksen toteutus- ja seuranta, edellyttää paikkatieto-osaamisen vahvistamista ja karttapohjaisten tietoanalyysien tuottamista. Seututason paikkatieto on yksi osa alueellisesta paikkatietokokonaisuudesta (portaali). Tämä 1 htv resursoidaan vuonna 2017 kuntayhtymän talousarvion sisällä siten, että kuntien maksuosuudet eivät muutu vuoden 2016 tasosta. Määräaikaisen tehtävän muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi tulee myös keskusteltavaksi. Kuntien maksuosuudet talousarviossa 2017 TAE 2016 TAE 2017 muutos muutos väestö % Yhteensä Yhteensä euroa % Yhteensä ,0 Kangasala , ,0 Lempäälä , ,0 Nokia , ,0 Orivesi , ,0 Pirkkala , ,0 Tampere , ,0 Vesilahti , ,0 Ylöjärvi , ,0 Kansallisen MAL-verkoston toiminta laajenee mm. TEM:in alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO)- hankkeen johdosta euron laajuiseksi kokonaisuudeksi. Kuntayhtymä on verkoston isäntäorganisaatio, mutta verkoston rahoitus perustuu kokonaisuudessaan jäsenalueiden maksuihin ja muiden organisaatioiden, mm. miniteriöt, maksamiin avustuksiin. MAL-verkostolla ei ole vaikutusta kuntayhtymän talouteen tai tuloksen muodostumiseen. Kuntayhtymän talousarvion raamiehdotus vuodelle 2017 on seuraava: 17/30

18 SEUTUYKSIKKÖ TA 2016 TAE 2017 Muutos Muutos % Myyntitulot/kunnat ,00 % Muut tuet ja avust ,00 % Tulot yht ,00 % Palkat ja palkkiot ,44 % Sivukulut ,26 % Henk.kulut yht ,57 % Palvelujen ostot ,80 % Vuokrat ,02 % Tarv., yms ,00 % Kaluston hankinta ,00 % Menot yht ,00 % MAL-VERKOSTO TA 2016 TAE 2017 Muutos Muutos % Myyntitulot/verk.jäsenet ,90 % Muut tuet ja avust ,00 % Tulot yht ,72 % Palkat ja palkkiot ,00 % Sivukulut ,00 % Henk.kulut yht ,00 % Palvelujen ostot ,48 % Vuokrat ,57 % Tarv., yms ,00 % Kaluston hankinta ,00 % Menot yht ,72 % KUNTAYHTYMÄ TA 2016 TAE 2017 Muutos Muutos % Myyntitulot ,26 % Muut tuet ja avust ,00 % Tulot yht ,55 % Palkat ja palkkiot ,75 % Sivukulut ,29 % Henk.kulut yht ,84 % Palvelujen ostot ,51 % Vuokrat ,12 % Tarv., yms ,00 % Kalusto ,00 % Menot yht ,55 % Toimintakate 0 0 Vuosikate 0 0 Tilikauden tulos 0 0 Kuntajohtajakokous käsitteli asiaa Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää 18/30

19 lähettää talousarvioraamin jäsenkuntiin lausunnolle ja että lausunnot pyydetään mennessä. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. jäsenkunnat seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 19/30

20 72 KUNTAYHTYMÄN TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN Seutusihteeri Pohjonen Keskeistä kevään toiminnasta Seutuhallitus on koko kevään ohjannut seutustrategian uudistamistyötä, jonka ensimmäinen vaihe - tulevaisuus ja tahtotila on meneillään. Kunnallishallitusten ja seutuhallituksen yhteinen, hyvin onnistunut työpaja pidettiin Strategiaprosessi jatkuu koko vuoden ja uudistunut strategiaehdotus valmistuu kuntien käsittelyyn joulukuussa. MAL-sopimusmenettely kääntyi jo kolmannelle kaudelleen ( ), kun seutuhallitus hyväksyi omalta osaltaan MAL3-sopimuksen ehdotuksen jäsenkuntien käsittelyyn. Raitiotien valtion rahoitusosuuden toteutuminen on keskeinen rahoitusasia sopimuskaudella. Valtion ja kuntien välisen MAL2-eisopimuksen seurannassa on koottu koko sopimuskauden keskeiset tulokset. Kasvuun varautuminen mm. maanhankintana on onnistunut suunnitelman mukaisesti. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on kehittynyt suotuisasti. Asuntoja valmistui noin 7 500, 80 prosenttia tavoitteesta. Elinkeinoelämän kasvun tukeminen sekä liikkumisen tapojen uudistaminen ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Seutuhallitus kuuli kokouksessaan aluetutkija Timo Aron esitelmän kaupunkiseutujen merkityksestä tulevassa kehityksessä. Esityksen antamien virikkeiden myötä on terävöitetty kaupunkiseudun edunvalvontaa maakuntauudistuksessa. Kunnan elinvoimatekijät ovat olleet hyvin esillä kevään aikana. Kokouksessa seutuhallitus kuuli esitelmän elinkeinostrategian jalkauttamisesta Lyonissa maankäytön suunnittelua uudistamalla. Kokouksessa seutuhallitus hyväksyi omalta osaltaan kaupunkiseudun hakeutumisen alueelliseen kuntakokeiluun, jossa työllisyydenhoidon palvelut siirretään kuntien hoidettaviksi. Seutuhallitus on nimennyt seudullisen asiantuntijatyöryhmän koordinoimaan kuntien välistä kotouttamisen yhteisyötä, kun turvapaikanhakijoiden oleskelulupapäätöksiä alkaa valmistua kevään 2016 aikana. Toisen asteen koulutuksen yhteistyön syventämisessä edetään sovitun ohjelman mukaisesti. Seutuhallitukselle asiasta raportoidaan seuraavan kerran syksyllä Rakennusvalvonta yhteistyö on edennyt seutuhallituksen hyväksymien vaiheiden mukaisesti. Seuraavassa vaiheessa keskitytään yhteisen ra- 20/30

21 kennusjärjestysmallin valmisteluun ja lupaprosessin laadun parantamiseen. Kaikkiaan kevät on sujunut suunnitellun mukaisesti. Tarkemmin toiminnalliset tavoitteet raportoidaan elokuun välitilinpäätöksen yhteydessä, jolloin raportointi tehdään tavoitetasolla. Talousarvion toteutuminen Seutuyksikön tuotot ovat toteutuneet jaksotetun talousarvio mukaisina. Menot ovat alittuneet jonkin verran jaksotettuun talousarvioon verrattuna. Kaikkiaan talous on toteutunut odotusten mukaisesti, ja toteutunee tasapainoisena vuoden loppuun mennessä. MAL-verkoston tulot on jaksotettu toteutuneiden menojen mukaisessa suhteessa. MAL-verkoston osalta tulot ja menot ovat toteutuneet 99,6 %:sti jaksotettuun talousarvioon nähden. MAL-verkoston tuotot ja menot eivät vaikuta kuntayhtymän tuloksen muodostumiseen TA TOT TOT % TOT SEUTUYKSIKKÖ ta/12 kk Myyntitulot/kunnat , ,00 100, ,00 Muut tuet ja avust. 0,00 0,00 0,0 0,00 Tulot yht , ,00 100, ,00 Palkat ja palkkiot , ,72 91, ,49 Sivukulut 29570, ,06 148, ,42 Palvelujen ostot , ,79 75, ,00 Vuokrat 22730, ,32 100, ,14 Tarv., yms. 3530, ,50 72,3 5418,72 Kaluston hankinta 2000,00 483,07 24,2 0,00 Menot yht , ,46 91, ,77 MAL-verkosto ta/12 kk Myyntitulot/alueet 35000, ,75 99, ,52 Muut tuet ja avust , ,05 99, ,17 Tulot yht , ,80 99, ,69 Palkat ja palkkiot 34230, ,77 91, ,48 Sivukulut 7030, ,32 139,4 6671,23 Palvelujen ostot 12730, ,78 112,9 7620,24 Vuokrat 4100, ,82 108,7 4805,75 Tarv., yms. 910,00 325,11 35,7 191,99 Kaluston hankinta 1330,00 0,00 0,0 0,00 Menot yht , ,80 99, ,69 21/30

22 KY YHTEENSÄ ta/12 kk Myyntitulot , ,75 100, ,52 Muut tuet ja avust , ,05 99, ,17 Tulot yht , ,80 99, ,69 Palkat ja palkkiot , ,49 91, ,97 Sivukulut 36600, ,38 146, ,65 Palvelujen ostot , ,57 78, ,24 Vuokrat 26830, ,14 101, ,89 Tarv., yms. 4440, ,61 64,8 5610,71 Kaluston hankinta 3330,00 483,07 14,5 0,00 Menot yht , ,26 91, ,46 +/- toimintakate 0, , ,23 muut rahoituskulut 0-70,46-55,19 +ylijäämä/-alijäämä , ,42 Kuntajohtajakokous käsitteli asiaa Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä asian tiedoksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 22/30

23 73 VIESTI MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUUN Seutujohtaja Nurminen Helena Rissanen selosti seutuhallituksen kokouksessa kehyskuntien poliittisen johdon esitystä, että kaupunkiseudulle tulisi valmistella yhteinen vaikuttamissuunnitelma maakuntauudistukseen Timo Aron selvitystyön jatkoksi. Kokouksessa todettiin, että asian valmistelua tulisi tehdä pikaisesti. Työryhmä, jossa olivat seutujohtaja Päivi Nurminen, strategiajohtaja Reija Linnamaa (Tampere) ja hallintojohtaja Antti Pieviläinen (Ylöjärvi) valmisteli asiaa. Työryhmä koosti allaolevan tekstin hyödynnettäväksi kaupunkiseutunäkökulman huomioimiseksi maakuntauudistuksessa. Tekstissä on käytetty seutustrategiatyössä esiinnousseita yhteistyöviestejä ja tulevaisuuden kaupunkiseudun elinvoimatekijöitä. Maakuntien ja kuntien työnjakoa on linjattu hallituksen neuvottelutuloksessa , ja tarkempaa lainsäädäntöaineistoa odotetaan julki lähiaikoina. Maakunnat ovat saaneet sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen koordinointivastuun ja kehotuksen käynnistää esivalmistelutyö osallistaen siihen kaikki tarvittavat tahot. Organisoinnissa kaupunkiseutunäkökulmaa ei ole erikseen huomioitu, mikä tarkoittaa, että kuntaedustajien tulee huolehtia seutunäkökulman esilläpidosta. Kaupunkiseudun julkilausuma maakuntauudistuksen valmisteluun 1. Tampereen kaupunkiseudun elinvoima varmistettava maakuntauudistuksessa 1.1. Maakunta tarvitsee vahvan veturin Tampereen kaupunkiseutu on yhdessä pääkaupunkiseudun kanssa keskeinen Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin veturi. Seutu on asukasluvultaan (yli ) suurempi kuin 14 kaavaillusta 18 maakunnasta. Kaupunkiseudun kyky toimia Pirkanmaan vahvana veturina on huomioitava maakuntauudistuksessa. Yksi ratkaisumalli ei sovellu Suomen erilaisille alueille. Pääkaupunkiseudun kunnille on annettu mahdollisuus valmistella erillisratkaisua sotepalveluissa ja aluehallintouudistuksessa. Tampereen kaupunkiseudun osalta tulee olla mahdollisuus erillisratkaisuun elinvoiman ja kilpailukyvyn edistämiseen liittyvissä tehtävissä. 23/30

24 Tampereen kaupunkiseudulla on elinvoiman ja kilpailukyvyn edistämisessä vahvoja näyttöjä ja sitä tukevat yhteistyörakenteet. Maakuntauudistuksessa tulee varmistaa, että elinvoiman ja kilpailukyvyn edistämisessä mahdollistetaan Suomen kannalta keskeisten suurten kaupunkiseutujen kehittyminen. Tällöin esimerkiksi maankäytön suunnittelussa, elinkeinopolitiikassa ja työllisyyden hoidossa kaupunkien roolia ei tule heikentää vaan vahvistaa nykyisestään Elinvoima edellyttää maankäytön ja liikenteen ohjausvälineitä Maakuntien ja kuntien tehtäväjaon (5.4 linjaus) mukaan kunnilla on jatkossakin vastuu maankäytöstä, rakentamisesta ja kaupunkisuunnittelusta. Maakunnat hoitavat alueiden käytön kehittämistä ja voisivat edelleen kehittää nykyisten tehtävien hoitoa, mm. maakuntakaavoituksessa. Maakunnat huolehtisivat jatkossa myös alueellisen liikennejärjestelmätyöstä. Samanaikaisesti on vireillä maankäytön ohjausta koskeva lainsäädäntö. Uudistusten toteutuksessa tulee varmistaa kaupunkiseudun aluetta koskevan maankäytön ohjausvallan säilyminen kunnilla. Tämä edellyttää yleispiirteisen kaavoituksen, yleiskaavoituksen, säilymistä kunnan tehtävänä. Yleispiirteisellä maankäytön suunnittelulla ja maapolitiikallaan kunta vahvistaa elinvoimaansa. Kaupunkiseudulla yhdyskuntarakenteen ohjaustarve ylittää kuntarajat. Tampereen kaupunkiseudulla varaudutaan noin uuteen asukkaaseen vuoteen 2040 mennessä. Erityiskysymyksiä ovat etenevä kaupungistuminen ja liikennejärjestelmän suunnittelu. Seudullisessa suunnittelussa tähän on vastattu rakennesuunnitelmilla tai yhteisillä yleiskaavoilla. Kuntien tulee jatkossakin saada keskenään sopia seudullisen maankäytön ja tavoitteista ja toteutustavasta. Vastaavat välineet tulee sisällyttää lainsäädäntöön. Kaupunkiseudulle tulee jatkossa olla selkeä rooli myös seudullisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Vastaava tehtävä Uudellamaalla hoitaa HSL, jonka erityisasema on määritelty alueiden kehittämislaissa. MAL-sopimusmenettelyä tulee jatkaa seudullisten suunnittelukysymysten ratkaisemiseksi. Sopimusmenettelyllä vahvistetaan seudullisten rakennesuunnitelmien toimeenpanoa. Sopimuksen seuranta osoittaa, että yhdyskuntarakenteen kehitys etenee valtion ja kuntien tavoitteiden mukaan. Menettely tulee jatkossakin toimia suurten kaupunkiseutujen ja valtion välisenä ohjausvälineenä Kaupunkiseutu on luonteva alue työllisyyspalvelujen järjestäjäksi 24/30

25 Tampereen kaupunkiseutu on yhtenäinen työmarkkina-alue, jonka työttömyys on rakenteellisesti korkea. Seudulla on kehittynyt työllisyydenhoidon yhteistyömalli, jonka jatkona on 2016 alusta perustettu seudullinen TYP-palvelu. Tampereen kaupunki on lisäksi kehittänyt palvelumalliaan työllisyydenhoidon Kuntakokeilussa, jonka tulokset ovat kannustavia. Työttömyyden ilmiöt kasaantuvat kaupunkiseuduille, joihin muutetaan myös työllistymisen toivossa. Nopea työllistyminen lisää alueen elinvoimaa. Kaupunkiseudulla on ohjauksessaan työllisyyteen vaikuttavia tehokkaita välineitä kuten seudulliset elinkeinopalvelut sekä seudullinen ammatillinen koulutus. Näiden kautta osaamisen ylläpitämistä ja työpaikkojen etsintää voidaan tehostaa. Elinvoiman kannalta on olennaista, että kaupunkiseudulla on muiltakin osin riittävä toimintavapaus eli järjestämisvastuu tai laaja tuottamisvastuu työllisyydenhoidon palveluissa Kaupunkiseudut ovat elinkeinojen kehitysalustoja Hallituksen linjauksen mukaan yksi maakunnan tehtävä on jatkossa elinkeinoelämän ja elinkeinojen sekä innovaatioympäristön kehittäminen ja rahoittaminen sekä siihen liittyvät yritys- ja neuvontapalvelut. Lisäksi maakunta edistää maaseudun elinkeinoja. Elinkeinoja koskevassa työn- ja resurssienjaossa kaupunkiseudulle tulee varmistaa jatkossakin riittävä rahoituspohja ja muut toimintaedellytykset kasvun, innovaatioiden sekä liiketoiminnan aikaansaamiseksi. Kaupunkiseudut ovat parhaita alustoja mm. digitalisaation kehittymiselle. Työnjako toimijoiden välillä tulee olla jatkossa selkeä. Kuntien palvelut ovat yritysten tarvitsemia lähipalveluita, jotka liittyvät tontteihin, toimitiloihin, lupiin ja infrastruktuuriin. Kaupunkiseudun tehtäviä ovat kuntien ja yritysten tarpeista lähtevät strategiset kehityshankkeet ja seudullisen infrastruktuurin varmistaminen. Maakunnallisesti järjestettäväksi sopii esimerkiksi alkavien yritysten neuvontapalvelu ja hankerahoitus. Kaupunkiseuduilla on erityisen merkittävä rooli myös uuden liiketoiminnan kokeiluissa ja kehitysalustoissa. Näitä voidaan edistää muun muassa kuntien innovatiivisella hankintapolitiikalla. Myös kansainvälisten verkostojen hallinta on tarkoituksenmukaista hoitaa kaupunkiseudulla. 25/30

26 Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää hyväksyä kaupunkiseudun edunvalvonta-asiakirjan, että kunnat hyödyntävät asiakirjaa paikallisesti maakuntauudistuksen esivalmistelutyössä ja esittää lisäksi jäsenkunnille, että nämä käyvät valmisteltavan materiaalin pohjalta keskustelun kaupunkiseudun ja uuden maakunnan tehtävänjaosta ja rajapinnoista ennen 5.9. hallitusten strategiatyöpajaa. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi todettiin, että asiasta toteutetaan tiedotuskampanja. Tiedoksi. Lisätietoja. jäsenkunnat seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 26/30

27 74 SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Kuntalain 92 :n sisältyvät määräykset viranhaltijapäätösten ottamisesta seutuhallituksen käsiteltäväksi. Kuntayhtymän hallintosäännössä on tarkempia määräyksiä asioista, joista seutujohtaja päättää. Lisäksi seutuhallitus voi päätöksellään delegoida päätöksenteon asiassa seutujohtajalle. Seutuhallitukselle esitetään seutujohtajan päätöspöytäkirjat asioiden mahdollista käsiteltäväksi ottamista varten. Pöytäkirjat ovat luettavissa ennen kokousta seututoimistolla. Liite: - Koonti seutujohtajan päätöksistä Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä tiedoksi seutujohtajan tekemät päätökset ja että päätöksiä ei oteta seutuhallituksen käsiteltäviksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 27/30

28 75 SEURAAVAT KOKOUKSET Kokoukset keskiviikkoisin klo , heinäkuussa ei kokousta 31.8., 28.9., , ja Kunnallishallitusten strategiatyöpaja II pidetään 5.9. Tampere-talossa klo (kahvi) /30

29 76 MUUT ASIAT Ei ollut. 29/30

30 77 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Varapuheenjohtaja Rissanen päätti kokouksen klo /30

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaa vahvistettava

Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaa vahvistettava TIEDOTE 5.9.2016 Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaa vahvistettava Maakuntauudistuksen toteutuessa Pirkanmaan ja koko Suomen etu on, että Tampereen kaupunkiseudun elinvoimakehitystä ei jarruteta hallinnollisin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Aika: 28.9.2016 klo 9.05- Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko 89-93 Aleksovski

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 10/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 10/ Aika: 25.3.2015 klo 9.00-11.20 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 127- Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 1/2016

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 1/2016 Yhtymäkokous kokouskutsu 1/2016 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 29.6.2016 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuoneessa, Satakunnankatu 18 A. Tampereella

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 11/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 11/ Aika: 14.12.2016 klo 9.06-11.25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ Aika: keskiviikko 11.2.2015 klo 11.55-12.10 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/ Aleksovski Atanas Kivistö Anneli 1-5. kuntajohtajakokouksen pj.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/ Aleksovski Atanas Kivistö Anneli 1-5. kuntajohtajakokouksen pj. Aika: 28.1.2015 klo 9.07-11.10 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg Pertti Perämaa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 7/ Aika: 26.8.2015 klo 9.07-11.04 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 90 Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/ Yhtymäkokous kokouskutsu 3/2017 9.8.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 9.8.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ Aika: 25.6.2008 klo 11.05-12.04 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2 krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Pirkkalan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 23.10.2015 klo 8.15-10.40 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha 122-124 konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 3/ Aika: torstai 17.12.2015 klo 12.00-12.50 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/2015 Yhtymäkokous kokouskutsu 3/2015 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 17.12.2015 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuoneessa, Satakunnankatu 18 A, 2 krs.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/ Aika: 8.5.2014 klo 13.03-15.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 20.4.2009 klo 11.05-11.15. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta esityslista 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta esityslista 1/ Aika: 3.4.2019 klo 9.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B Päätöksentekijät: Jäsen: Haapaniemi Jari, pj. Anttila Pekka, vpj. Hackspik-Tuomisto Merja Lehtonen Merja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/ Aika: 2.12.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammerkoski, Kelloportinkatu 1 b Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/ Ennen liikennejärjestelmätyöryhmän kokousta on seuturyöryhmien yhteinen seutustrategiatyöpaja klo 8:30 alkaen. Tilaisuuksien välissä tarjotaan lounas n. klo 12:15. Aika: torstai 25.8.2016 noin klo 12:45

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun näkemys liikenneverkkojen kehittämiseen

Tampereen kaupunkiseudun näkemys liikenneverkkojen kehittämiseen Tampereen kaupunkiseudun näkemys liikenneverkkojen kehittämiseen Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioiva työryhmä, LVM 5.10.2017 Seutujohtaja Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Lisätiedot

Aika: torstai klo Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs.

Aika: torstai klo Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Aika: torstai 18.12.2008 klo 8.35-9.35 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015 Aika: 20.2.2015 klo 8.08-9.30 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia. Kaupunkiseudun tonttipäivä

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia. Kaupunkiseudun tonttipäivä Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Kaupunkiseudun tonttipäivä 27.4.2017 Seutuyhteistyö Seutuyhteistyö on kuntien päätöksiin perustuvaa yhteistyötä alueen kehittämiseksi Valtuustot ovat hyväksyneet

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/ Aika: 5.4.2016 klo 9.07-11.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/ Aika: 20.4.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Raunio Arja varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Pirkkala Aalto-Ropo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 11/ Aika: klo Paikka: Technopolis, Kalevantie 2.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 11/ Aika: klo Paikka: Technopolis, Kalevantie 2. Aika: 10.6.2016 klo 8.05-10.00 Paikka: Technopolis, Kalevantie 2 Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö Pirkkala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/ Aika: Keskiviikko 23.11.2016 klo 13:00-14:25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokouskeskus Pellava, kokoustila Liekki, Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009 Aika: 13.1.2009 klo 9.00-9.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/ Aika: 23.9.2015 klo 16.25-17.25 Paikka: MRDH, Grote Marktstraat 43, Haag Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas Elovaara

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/ Aika: 4.3.2009 klo 9.00-9.20 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö Anneli,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 18.3.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 7/2009 Aika 20.11.2009, alkaen klo 12.00 13.34 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/ Aika: 13.4.2017 klo 8.00-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: 26.10.2016 klo 13-14.53. Paikka: Pirkkalan sivistystoimen hallinnon kokoushuone, Suupantie 6 C 2.krs., Pirkkala Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ Aika: klo Paikka: Scandic Tampere City.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ Aika: klo Paikka: Scandic Tampere City. Aika: 26.10.2016 klo 8.00-8.55. Paikka: Scandic Tampere City Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö Pirkkala,

Lisätiedot

Seutuyhteistyön salaisuus Tampereenseudulla. Kuntamarkkinat Seutujohtaja Päivi Nurminen

Seutuyhteistyön salaisuus Tampereenseudulla. Kuntamarkkinat Seutujohtaja Päivi Nurminen Seutuyhteistyön salaisuus Tampereenseudulla Kuntamarkkinat 11.9.2019 Seutujohtaja Päivi Nurminen 380 000 Tampereen kaupunkiseudun yhteistyö on parasta A-luokkaa Tampere Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 11/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 11/ Aika: 16.12.2015 klo 9.01-11.05. Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 137-147 Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014 Aika: maanantaina 10.11.2014 klo 11.00 13.00. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Satakunnankatu 18 A (2. krs), Tampere Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen työryhmä: Kari Kankaala johtaja Tampere,

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Keskustelutilaisuus 4.11.2014, Ympäristöministeriö Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Kaupunkiseutu 2015 Kaupunkiseutu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011 AIKA 11.10.2011 klo 14.00 15.35 PAIKKA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. OSALLISTUJAT Marjamäki Tarja perusturvajohtaja Nokia, pj. Hakari Kari kehitysjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 2/ Aika: 24.2.2016 klo 10.35-11.05 Paikka: Tecnopolis Yliopistonrinne, Häggman-sali, Kalevantie 2 Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS muistio 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS muistio 3/ Aika: 21.4.2017 klo 12-14 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. klo 13.30 asti Pikka Pauliina sivistysjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 6/ Aika: torstai 25.8.2016 klo 9.00-13.30 Huom. Klo 8.30-12.15 seututyöryhmien yhteinen strategiatyöpaja. MASTO:n kokous klo 12.15-13.30. Paikka: Hotelli Ilves, Ball Room Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014 Aika: 14.3.2014 klo 12.30-13.59 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2 krs. Osallistujat: Pia Kola-Torvinen kasvatus- ja opetuspäällikkö Tampere Jorma Suonio tuotantojohtaja Tampere Leena Pöntynen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 9/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 9/ Aika: 26.10.2016 klo 9.00-10.45 Paikka: Hotelli Scandic Tampere City, Hämeenkatu 1. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 10/ Aika: klo Paikka: Turku, Hamburger Börs, kokoustilat

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 10/ Aika: klo Paikka: Turku, Hamburger Börs, kokoustilat Aika: 26.5.2016 klo 13.19 Paikka: Turku, Hamburger Börs, kokoustilat Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö Pirkkala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 20.11.2015 klo 8.15-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko 140-144 kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/ Aika: 14.6.2017 klo 13-14.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Ennen kokousta klo 12.00 alkaen on mahdollisuus ruokailuun ravintola Rootelissa Tampereen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 8.1.2016 klo 8.15-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala tilalla: Sillman-Sola Jonna hallintojohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 2/ Aika: 18.2.2015 klo 9.10-11.20 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014 Aika: 26.3.2014 klo 8.30 10.04 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 30.1.2014 klo 13.00-15.27 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9 11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/ Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 13:00-14:40 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015 Aika: klo 9 10.11 Paikka: Ryhmähuone 3, Virastotalon 5. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 15.2.2017 klo 13 Paikka: Tampella, Kelloportinkatu 1 B. 3 krs. kokoushuone Valimo Osallistujat: Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala, pj Vesa Marjo varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/ Aika: 21.5.2015 n. klo 14.00 Paikka: Kahvila Samotti, Lempäälä Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö Tampere Päivänen Maria

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 27.3.2009 klo 13.00 14.50 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 13/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 13/ Aika: 12.8.2016 klo 8.15-10.05 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala tilalla: Kivineva Jarmo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015 Aika: 25.3.2015 klo 9.05-11.45 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

Reino Ojala Sirpa Köppä

Reino Ojala Sirpa Köppä Aika: 18.4.2007 klo 9:07 9:44 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Finlaysonin alue, Media 54 rakennus 2 krs. Satakunnankatu 18 A Päätöksentekijät: Ojala Reino puheenjohtaja Kivistö Anneli 4 8

Lisätiedot

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 16:00-17:32 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/2015 4.12.2015. Aika: 4.12.2015 klo 8.15-10.25 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/2015 4.12.2015. Aika: 4.12.2015 klo 8.15-10.25 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 4.12.2015 klo 8.15-10.25 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 2/2007 KUNTAYHTYMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 2/2007 KUNTAYHTYMÄ Aika: 18.12.2007 klo 9:10-10:24 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Finlaysonin alue, Media 54 -rakennus, 2 krs. Osallistujat Päätöksentekijät edustaja Kangasalan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: klo

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: klo Aika: 15.11.2016 klo 9.08-9.50 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Pauhu, Kelloportinkatu 1 b Päätöksentekijät: Jäsen: Ollila Heikki A., pj. Dündar-Järvinen Aila, vpj. Haarla-Kettunen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua Seutuhallitus 14.12.2016 9.12.2016 Saatesanat Tampereen kaupunkiseudun valtuustot (ovat hyväksyneet) Tulevaisuuden kaupunkiseutu strategian

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2015 19.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2015 19.2.2015 Aika: 19.2.2015 klo 13.00 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2014 1.9.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2014 1.9.2014 Aika: klo 13.15 15.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012 Aika: Perjantai 20.4.2012 klo 13.25- Paikka: Juvenes Attila, Yliopistonkatu 38, Tampere Osallistujat: Kutsutut: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot

Seutuyhteistyön abc Pirkkalan valtuusto

Seutuyhteistyön abc Pirkkalan valtuusto Seutuyhteistyön abc Pirkkalan valtuusto 26.8.2017 NYT 380 000 as TULEVAISUUDESSA 480 000 Tampere, 228 173 Nokia, 33 206 Ylöjärvi, 32 806 Väestö 31.12.2016 Kangasala, 31 177 Lempäälä, 22 747 Pirkkala, 19

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 8/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 8/ Aika: 27.10.2015 klo 8.30-11 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2013 14.6.2013

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2013 14.6.2013 Aika: 14.6.2013 klo 14.00-15.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala Salonen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: klo 12.30- Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 11/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 11/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 26.6.2015 klo 8.03-9.38 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ Aika: 1.12.2017 klo 8.15-9.45 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 14/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 14/ Aika: 26.8.2016 klo 8.15-10.20 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous asialista 1/2014 17.1.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous asialista 1/2014 17.1.2014 Aika: 17.1.2014 klo 8.04-9.20 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 15.4.2009 klo 9.00 11.05 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 10/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 10/ Aika: 30.11.2016 klo 9.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 113-118 Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: 23.11.2016 klo 13 - Paikka: Tampella, Kelloportinkatu 1 B. 3 krs. kokoushuone Tammer Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 10/2015 12.6.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 10/2015 12.6.2015 Aika: 11.6.2015 klo 9.00-11.45. ja 12.6.2015 klo 8.30-9.15. Paikka: Tampere-Oulu-Tampere Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 3/ Aika: 12.5.2016 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Pikka Pauliina sivistysjohtaja Nokia Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/ HUOM! TECHNOPOLIS YLIOPISTONRINNE, KALEVANTIE 2, HÄGGMAN-SALI

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/ HUOM! TECHNOPOLIS YLIOPISTONRINNE, KALEVANTIE 2, HÄGGMAN-SALI Aika: 5.4.2019 klo 8.30-11.35 Kokouksen jälkeen mahdollisuus lounaaseen. Paikka: HUOM! TECHNOPOLIS YLIOPISTONRINNE, KALEVANTIE 2, HÄGGMAN-SALI Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 23.10.2008 klo 9.05-10.10. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 6/ Aika: 26.8.2015 klo 9.30-11.05 Paikka: Tulli Business Park, Saavutus -tila. Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 5/2015 xx

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 5/2015 xx Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 5/2015 xx.8.2015 Aika: torstai 27.8.2015 klo 14.00-16.00. Paikka: Scandic City, Hämeenkatu 1, Tampere Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen -työryhmä: Kari Kankaala

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (mal) aiesopimus Seurantaryhmän 1. kokous , Helsinki

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (mal) aiesopimus Seurantaryhmän 1. kokous , Helsinki Maankäytön, asumisen ja liikenteen (mal) aiesopimus 2011-2012 Seurantaryhmän 1. kokous 7.2.2012, Helsinki Tampereen kaupunkiseutu, 360 600 as., 8 kuntaa Tampere Kangasala Lempäälä Pirkkala Orivesi Nokia

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous

Seutuhallituksen kokous 112 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI MAANTIELAIN MUUTTAMISESTA (LVM/1770/03/2016) Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2014 27.11.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2014 27.11.2014 Aika: 27.11.2014 klo 13.00-15.00 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/ Aika: 27.4.2016 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: MEDIAINFO MAL3-SOPIMUKSEN HYVÄKSYMISESTÄ ON VÄLITTÖMÄSTI KOKOUKSEN PÄÄTYTTYÄ KLO 11. SEUTUHALLITUKSEN JÄSENTEN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä asialista 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä asialista 7/ Aika: torstai 29.9.2016 klo 11.00 16.00 Huom. lounas klo 11 ravintolasalissa 1. kerroksessa. Paikka: Puistotorni, kokoushuone Yrjö Mäkelin, Hämeenpuisto 28, 6. krs Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen

Lisätiedot

MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta. Seutujohtaja Päivi Nurminen

MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta. Seutujohtaja Päivi Nurminen MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta Seutujohtaja Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun alue 8 kuntaa 365 000 asukasta Tampereen kaupunkiseudun lähtökohdat Toinen sopimuskausi MAL1 sopimuksen

Lisätiedot

SEUTUYHTEISTYÖ Seutuhallitus

SEUTUYHTEISTYÖ Seutuhallitus SEUTUYHTEISTYÖ 2013-2017 Seutuhallitus 3.5.2017 SEUTUHALLITUKSEN KESKEISET TEEMAT 2013-2017 TOIMINTAJAKSO 2013-2014 Rakennesuunnitelma 2040, MAL2-aiesopimus, maakuntakaava, lähijunaliikenne, asuntopolitiikka

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä asialista 3/2016 14.4.2016

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä asialista 3/2016 14.4.2016 Aika: torstai 21.4.2016 klo 13.00-15.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Satakunnankatu 18A, 2. krs Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen -työryhmä: Kari Kankaala johtaja Tampere, pj. Markku

Lisätiedot

Kaupunkiseudun raideliikenneratkaisut osana MALsopimusmenettelyä. Pro Rautatie seminaari Seutujohtaja Päivi Nurminen

Kaupunkiseudun raideliikenneratkaisut osana MALsopimusmenettelyä. Pro Rautatie seminaari Seutujohtaja Päivi Nurminen Kaupunkiseudun raideliikenneratkaisut osana MALsopimusmenettelyä Pro Rautatie seminaari 29.11.2017 Seutujohtaja Päivi Nurminen NYT 380 000 as TULEVAISUUDESSA 480 000 Tampere, 228 173 Nokia, 33 206 Ylöjärvi,

Lisätiedot