Sitra kyseenalaistaa perinteisiä toimintamalleja ja vauhdittaa tarvittavaa muutosta yhteiskunnassa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sitra kyseenalaistaa perinteisiä toimintamalleja ja vauhdittaa tarvittavaa muutosta yhteiskunnassa."

Transkriptio

1

2 Sitra kyseenalaistaa perinteisiä toimintamalleja ja vauhdittaa tarvittavaa muutosta yhteiskunnassa.

3 Tulevaisuuden hyvinvointi ja kilpailukyky edellyttävät systeemistä laaja-alaista ja syvällistä muutosta. Nyky-yhteiskunnassa on vaikutettava moneen asiaan yhtä aikaa, jotta kokonaisuudesta tulisi toimiva. Sitra keskittyy ohjelmissaan ja muussa toiminnassaan 3 5 systeemiseen muutokseen suomalaisessa yhteiskunnassa ja käyttää niiden vauhdittamiseen monipuolista keinovalikoimaa. KEHITYSHANKKEILLA RAIVATAAN TIETÄ UUDISTUKSILLE YRITYSRAHOITUKSELLA VAUHDITETAAN KEHITYSTÄ ENNAKOINNILLA VARAUDUTAAN TULEVAISUUTEEN STRATEGIAPROSESSEILLA HAETAAN YHTEISTÄ SITOUTUMISTA SELVITYKSILLÄ KOOTAAN TIETOA PÄÄTÖSTEN TUEKSI IDEOISTA KASVATETAAN KESTÄVÄÄ LIIKETOIMINTAA

4 KEHITYSHANKKEILLA RAIVATAAN TIETÄ UUDISTUKSILLE Kehityshankkeiden avulla Sitra kumppaneineen etsii uusia toimintamalleja, arvioi uudistusten käyttökelpoisuutta ja vetää johtopäätöksiä tarvittavista toimista. Asioita saadaan harvoin valmiiksi paperilla huolellisetkin suunnitelmat vaativat yleensä täsmennyksiä toimiakseen todellisuudessa. Käytännön kokemuksista saadaan arvokasta tietoa. Kehityshankkeet näyttävät esimerkkiä ja innostavat muitakin tarttumaan toimeen. Konkreettisen tekemisen kautta isotkin haasteet saavat ihmisenkokoiset mittasuhteet. YRITYSKEHITYKSELLÄ VAUHDITETAAN KEHITYSTÄ JA TUETAAN KASVUA Rahalla ei ratkaista kaikkea, mutta yleensä se on tarpeen. Raha luo mahdollisuuksia, tuo toimintaan jatkuvuutta ja avaa ovia niin kehityshankkeissa kuin yritystoiminnassa. Sitra edistää systeemistä muutosta suuntaamalla yrityskehitystoimintaa ohjelma-alueidensa liiketoimintaan. Kun yhteiskunta kehittyy, myös ansaintamahdollisuudet muuttuvat. Aina kehitys ei tapahdu itsestään joskus sitä voidaan vauhdittaa pienin lisäpanostuksin Eduskunta vahvistaa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahaston säännöt juhlaistunnossa Suomen Pankki siirtää rahaston peruspääomaksi 100 miljoonaa markkaa. Sitran toiminta alkaa. Käyttöön otetaan lyhenne Sitra. Rahastolla on käytettävissään peruspääoman tuotto, seitsemän miljoonaa markkaa. Sitra on hetken aikaa maan merkittävin tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoittaja. Aluksi yli puolet myönnetyistä rahoista kohdistetaan korkeakouluille, tutkimuslaitoksille ja tutkimusryhmille. Futurologia, tulevaisuuden tutkimus ja tekniikan kehityksen ennustaminen, otetaan rahaston ohjelmaan.

5 YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄJÄ JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAJA Sitran toiminnassa on ollut alusta lähtien kaksi puolta: Sitra on ollut yhtä aikaa sekä yritysten rahoittaja ja kehittäjä että yhteiskunnallinen vaikuttaja. Näiden tehtävien yhdistäminen on innovaatio itsessään. Sitra keskittää voimansa sinne, missä se kulloinkin voi parhaiten auttaa Suomea menestymään Datasitra-projekti alkaa. Sitra hankkii Suomen Pankin rahoituksella korkeakoulujen käyttöön yhdysvaltalaisen Univac suurtietokoneen Sitra ryhtyy rahoittamaan teollisuutta hyödyttävää tuotekehitystä Öljykriisi nostaa energiahankkeet rahaston painopistealueeksi.

6 ENNAKOINNILLA VARAUDUTAAN TULEVAISUUTEEN Ennakointi on vastuullista varautumista talouden ja yhteiskunnan muutoksiin. Samanaikaisesti valmistaudutaan useisiin vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin. Suunnitelmista ja toimintamalleista valitaan sopivin, kun näemme millaisen todellisuuden lopulta kohtaamme. Sitra koordinoi kansallisen ennakointiverkoston toimintaa. Ennakointiverkosto kokoaa virtuaaliyhteisöjä, järjestää yhteisiä työpajoja, julkaisee raportteja ja ylläpitää foresight.fi-verkkosivustoa. STRATEGIAPROSESSEILLA HAETAAN YHTEISTÄ SITOUTUMISTA Yhteistä on se, mikä kuuluu kaikille. Strategiaprosesseilla etsitään sitä, mikä on yhdessä tehden mahdollista ja minkä hyväksi kaikki ovat valmiita työskentelemään. Yhteiseen ei kenelläkään ole yksinoikeutta, mutta se velvoittaa kaikkia tekemään osansa. Jotta voimme edistää hyvinvoinnille välttämätöntä talouden kilpailukykyä ja varmistaa yhteiskunnan vakaan kehityksen, tarvitsemme rajat ylittävää yhteistyötä, uskallusta muutokseen ja rohkeutta tarttua toimeen. Mikään näistä ei onnistu, jos emme ryhdy töihin yksissä tuumin Elektroniikka- ja sähköteollisuuden rahoitus ylittää kone- ja metalliteollisuuden rahoituksen. Sitralle vastuu vuosittaisista talouspolitiikan johtamiskursseista valtakunnan ylimmille päättäjille. Koulutusta jatketaan vuoteen 2005 asti. Sitran rahoittama yhdistelmä-dna -projekti aloittaa geenitutkimuksen Suomessa.

7 NÄKIJÄ JA TEKIJÄ Sitran tehtävä on vauhdittaa muutoksia, joilla voidaan vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin. Niitä ovat ikääntyvä väestö, ilmastonmuutos, globalisaatio, teknologinen kehitys ja kilpailu osaavista työntekijöistä. Joskus muutos tarkoittaa yleisesti hyväksyttyjen totuuksien kyseenalaistamista. Sitra ei vain katso tulevaisuuteen, vaan tarttuu tänään huomisen haasteisiin. Näkemysten lisäksi muutokseen tarvitaan tekoja. Juuri nyt Sitra pyrkii ohjelmatoiminnan avulla parantamaan terveydenhuollon, kuntapalveluiden, koneteollisuuden ja energia-alan ja julkishallinnon muutoskykyä sekä maaseudun elinvoiman säilymistä Sitran teettämä Suomen talous raportti ennakoi muun muassa osittain sähköllä liikkuvia autoja Teknologian kehittämiskeskus Tekes perustetaan. Sitra joutuu arvioimaan tulevaa asemaansa tuotekehityksen rahoittajana Tutustutaan pääomasijoitustoimintaan Yhdysvalloissa.

8 ALOITTAJA JA LUOPUJA Sitra käynnistää aktiivisesti erilaisia hankkeita yhdessä kumppaneiden kanssa. Ja luovuttaa hyvin alkaneet hankkeet eteenpäin, kun niille löytyy sopiva jatkaja. Uudistajan on osattava myös ajoissa luopua tärkeistäkin hankkeista tehdäkseen tilaa uusille aloitteille ja luovuttaakseen syntynyttä vastuuta joko uusille tai kokeneille toimijoille. Sitran toimintaa alusta asti leimannut hankekohtaisuus tarkoittaa asioiden käynnistämistä ja eteenpäin siirtämistä Yritysrahoitus suunnataan teknologian kaupallistamiseen sekä kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen rakentamiseen. Sitra ottaa tehtäväkseen pääomasijoitusmarkkinoiden kehittämisen välineinään muun muassa omat suorat pääomasijoitukset alkuvaiheen teknologiayrityksiin Aloitettiin Kansallisen strategian kehitysohjelma, joka loi eri sektorien ylimmille johtajille yhteistä näkemystä lamasta selviytymiseksi ja Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Koulutuksen järjestämisessä olivat mukana myös Valtioneuvoston kanslia, Valtionhallinnon kehittämiskeskus (HAUS) ja Liikkeenjohdon Instituutti Lifim Sitra on Suomen suurin yksittäinen pääomasijoittaja kohdeyritysten lukumäärällä ja sijoitusten määrällä mitattuna.

9 SELVITYKSILLÄ KOOTAAN TIETO PÄÄTÖSTEN TUEKSI Ei riitä, että on tietoa. On myös tiedettävä, mikä tieto on tarpeen ja mistä pitää tietää lisää. Mitä enemmän tietoa tuotetaan, sen tärkeämpää sitä on analysoida. Joskus on syytä pohdiskella ja vähän filosofoidakin. Kun päätöksiä tehdään, täytyy tietää mille pohjalle päätöksenteon voi rakentaa. Sitran verkostoissa tieto on asiantuntemusta, jota vuoroin jaetaan ja saadaan. Selvityksissä paneudutaan tietyn ongelmaalueen kysymyksiin ja nykyiseen tietoon. Niihin kootaan näkemyksiä esimerkiksi mahdollisista toimintamalleista. Sitra pilkkoo laajoja kysymyksiä sopivankokoisiksi haasteiksi ja rakentaa asiantuntijoiden tiedolle kysynnän ja tarjonnan kohtauspaikkoja Suomi-skenaariot hanke, jossa hahmotettiin viisi vaihtoehtoista tulevaisuudenkuvaa. Strategiauudistus, joka keskittää pääomasijoitustoimintaa aikaisen vaiheen teknologiayrityksiin ja vahvistaa tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoimintaa. Sitra ryhtyy alueellisen pääomasijoitustoiminnan kehittäjäksi. Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia uudistetaan. Aloitetaan Oppiva Ylä-Karjala -tietoyhteiskuntahanke ja vanhusten kotipalveluita selvittävä Seniori hanke.

10 IDEOISTA KASVATETAAN KESTÄVÄÄ LIIKETOIMINTAA Bisnes ei voi elää ilman hyvää ideaa, mutta muutakin tarvitaan. Monta hyvää yritystä kaatuu kokemattomuuteen, liialliseen varovaisuuteen ja johtamisen puutteeseen. Liiketoimintaa pitää kehittää ja markkinoita analysoida tulevaa ennakoiden. Yhteiskunnallinen muutos voidaan hyödyntää. Sitra tuo rahoittamiinsa yrityksiin mukaan alan konkareita, markkinanäkemystä ja osaavaa hallitustyöskentelyä. Näin ideat saavat ilmaa siipiensä alle Globaaleja haasteita kartoittava ja niihin vastauksia hakeva Suomi ohjelma alkaa. Kansainvälisessä arvioinnissa todetaan, että Sitra on tehnyt oikeita asioita oikealla tavalla. Sitran haasteeksi todetaan strategioiden löytäminen menestyksen jatkamiseksi. Siirrytään ohjelmapohjaiseen toimintaan. Ensimmäiset ohjelma-alueet ovat innovaatio, terveydenhuolto, ympäristö elintarvikkeet ja ravitsemus sekä Venäjä ja Intia.

11 KILPAILUKYKY JA HYVINVOINTI Talouden kilpailukyky ja ihmisten hyvinvointi nähdään usein vastakkaisiksi asioiksi. Ikään kuin ne sulkisivat toisensa pois. Näin ei ole. Yhteiskunnan ja talouden toimivuudella turvataan ihmisten hyvinvointi. Sitra kantaa vastuuta toimintansa vaikutuksista niin yksilöihin, yrityksiin, yhteiskuntaan kuin ympäristöön. Sitran vision mukaan Suomen kilpailukyky ja suomalaisten hyvinvointi tulevaisuudessa edellyttävät laajoja ja syvällisiä muutoksia. Sitra auttaa näkemyksin ja teoin tunnistamaan muutokset ja tekemään ne mahdollisiksi. Suomi on pieni maa. Vahva teknologinen osaaminen, korkea koulutustaso ja päätöksenteon ketteryys ovat Suomen etuja muuttuvassa maailmassa. Meillä on kaikki mahdollisuudet menestykseen Sitra täyttää 40 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Sitran ja Duodecimin kehittämä sähköinen Terveyskirjasto (terveyskirjasto.fi) avataan kaikkien kansalaisten käyttöön Sitran toiminnan läpileikkaaviksi teemoiksi tulevat kansalaisten voimaantuminen, ihmiskeskeiset tieto- ja viestintäteknologiset ratkaisut sekä julkisen sektorin, yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyön lisääminen Sitran koordinoiman strategiatyön tuloksena julkaistaan Suomen ensimmäinen kansallinen luonnonvarastrategia.

12 OHJELMAT KYTKEYTYVÄT AJANKOHTAISIIN TEEMOIHIN KUNTAOHJELMA ( ) Kunnat ovat hyvinvointiyhteiskuntamme selkäranka. Siksi kuntapalvelujen tuottamismalleja on muokattava siten, että ne vastaavat väestön ikääntymisen, alueellisen eriytymisen sekä työvoimapulan haasteisiin. Samalla parannetaan palvelujen tuottavuutta ja uudistetaan palvelutuotannon rakenteita. Näin kuntalaiset saavat samalla rahalla parempaa palvelua, lisää vaikutusmahdollisuuksia ja enemmän valinnanvapautta. TEHOKKUUS JA LÄPINÄKYVYYS HELPOTTAVAT ARKEA JA PARANTAVAT TUOTTAVUUTTA Jokapäiväisessä elämässä on tärkeää tietää, kuinka asiat hoituvat ja mitä mikäkin maksaa. Kun prosessit ja kulut ovat läpinäkyviä, kansalaisen on helppo valita itselleen sopivimmat palvelut ja tavat toimia arjessa. Tehokkuus ja läpinäkyvyys kansalaisen kannalta ovat avainasemassa, kun Sitran ohjelmissa suunnitellaan rakenteiden ja palveluiden uudistuksia. KONETEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA ( ) Suomalainen koneteollisuus menestyy maailmalla tulevaisuudessakin. Tämä vaatii kuitenkin, että alihankintaverkostoissa otetaan käyttöön uusia toimintamalleja. Koneteollisuuden kasvuohjelma panostaa kansainvälistymiseen, verkottumiseen ja osaamisen terävöittämiseen, jotta alan pk-sektori säilyy kilpailukykyisenä. Katso tuorein tieto sivustoltamme: sitra.fi

13 TERVEYDENHUOLLON OHJELMA ( ) VOIMAANTUMINEN TEKEE KANSALAISISTA AKTIIVISIA Taloutta, yhteiskuntaa ja kilpailukykyä kehitetään kansalaisen hyvinvointia varten. Voimaantunut kansalainen on tietoinen ympäristöstään. Hän osaa tarttua erilaisiin mahdollisuuksiin ja palveluihin, jotka edistävät hyvää elämää. Sitran Terveydenhuollon ohjelma on tehnyt jo viiden vuoden ajan työtä suomalaisen terveydenhuollon palveluiden kehittämiseksi yhteistyökumppaniensa kanssa. Yhdessä tunnistetaan parhaita käytäntöjä, luodaan palvelukonsepteja ja sovelletaan teknologian lisäksi erilaisia toteutustapoja, jotta kansalaiset saisivat parempaa palvelua ja alan toiminta tehostuisi. ENERGIAOHJELMA ( ) Energian säästäminen on suuri haaste yrityksille, julkiselle sektorille sekä kansalaisille. Sitran Energiaohjelma pyrkii edistämään Suomen nopeaa muutosta energiatehokkaimmaksi yhteiskunnaksi ja kannustamaan suomalaisia säästämään energiaa. Ohjelma tehostaa rakennetun ympäristön energiankäyttöä ja tuottaa kestäviä energiaratkaisuja eri aloille ja elämäntavoille. IHMISKESKEINEN TEKNOLOGIA LISÄÄ HYVINVOINTIA Teknologian pitää palvella sitä käyttäviä ihmisiä ja alaa, ei päinvastoin. Sen tehtävä on helpottaa elämää ja edistää hyvinvointia. Jotta Sitran ohjelmien tavoitteet saavutetaan, teknologisia ratkaisuja tulee voida soveltaa eri aloilla niin terveydenhuollossa kuin esimerkiksi maaseudun kehittämisessä. YHTEISKUNNAN TOIMIJAT KEHITTÄVÄT SUOMEA YHDESSÄ Yhteiskunnan ja talouden toiminta on nykypäivänä erittäin monimuotoista. Siksi kehitystyötä tehtäessä on saatava mukaan kaikki toimijat. Niin julkisen ja yksityisen sektorin kuin kansalaisyhteiskunnan näkökannat ja ideat on otettava huomioon, kun katsotaan eteenpäin ja luodaan uutta. SEURAAVAT OHJELMAT Kuinka suomalainen maaseutu pysyy elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä? Miten julkista sektoria tulisi johtaa? Nämä ovat seuraavia suuria yhteiskunnallisia haasteita. Sitra tarttuu niihin aloittamalla Julkishallinnon johtamisen kehittämisohjelman ja Maaseutu kilpailukykymme voimavarana -ohjelman vuonna 2010.

14 SITRA PÄHKINÄNKUORESSA Vuonna 1967 Suomi sai 50-vuotislahjan rahaston, jonka perustehtävä olisi rakentaa tulevaisuutta.

15 Suomen valtiolle Sitra oli huomattava investointi tulevaisuuteen. Perustamisvuoden lahjoitus, 100 miljoonaa markkaa, vastaa nykyrahassa 150 miljoonaa euroa. Nykyään Sitralla on noin 100 työntekijää, ja sen toiminta rahoitetaan peruspääoman ja yritysrahoituksen tuotoilla. Sitran tehtävä ei ole kiveen hakattu, mutta lakiin se on kirjoitettu. Sitra on riippumaton, eduskunnan alaisuudessa toimiva rahasto, joka pyrkii edistämään Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden laadullista ja määrällistä kasvua sekä kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä. Tavoite on, että Suomi menestyy hyvinvointia luovien systeemisten muutosten globaalina edelläkävijänä. Systeeminen muutos on laaja-alainen ja syvällinen muutos, jolla vaikutetaan yhtä aikaa yhteiskunnan rakenteisiin, toimintatapaan ja ihmisten arkipäivän käytäntöihin. Sitra on tällaisen muutoksen mahdollistaja näkijä ja tekijä. Sitra vauhdittaa ohjelmillaan ja strategiaprosesseillaan yhteiskunnallista muutosta keskittyen muutamaan osaalueeseen kerrallaan. Ohjelmissa tehdään selvityksiä, strategioita ja kokeilu- ja kehityshankkeita sekä rahoitetaan yrityksiä ja kehitetään liiketoimintaa. Niillä rakennetaan huomisen menestyvää Suomea. Katso tuorein tieto sivustoltamme: sitra.fi

16 Suomi menestyy muuttuvassa maailmassa hyvinvointia luovien systeemisten muutosten edelläkävijänä.

17 Tämän hyväksi teemme työtä yhdessä kaikkien uudistajien kanssa.

18 KATSO TUOREIN TIETO SITRAN VERKKOSIVUILTA Kiitos kun tutustuit Sitran toimintaan. Haluatko tietää enemmän jostain aiheesta? Verkkosivustoltamme saat syventävää ja ajantasaista tietoa, kun sinua kiinnostavat: ohjelmat julkaisut seminaarit blogit ja puheenvuorot uutiset ja tiedotteet sitra.fi

19

20 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Itämerentori 2, PL 160, Helsinki Sähköposti: Puh sitra.fi 8/2009

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Muutos on mahdollisuus

Muutos on mahdollisuus Viisi ehdotusta seuraavalle hallitukselle 2011 2015 Muutos on mahdollisuus Viisi ehdotusta seuraavalle hallitukselle 2011 2015 Muutos on mahdollisuus ISBN 978-951-563-756-7 (nid.) ISBN 978-951-563-757-4

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Digitalisaation perusperiaatteet... 5 1. Johdanto...

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Älykkään muutoksen Suomi

Älykkään muutoksen Suomi Älykkään muutoksen Suomi Sisällysluettelo Älykkäämmällä toiminnalla hyvinvointia 4 Julkisen sektorin tuottavuushyppy 5 Suomesta palvelujen maailmanmestari 8 Tietotekniikka kansalaistaidoksi ja luontevaksi

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen

Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen 1 Toimittaja: Sari Vilminko Kirjoittajat: Antti Honkarinta, Terhi Laine, Saila Lehto, Kimmo Nekkula, Sari Vilminko Visuaalinen suunnittelu ja taitto: FixUI

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön julkaisuja 2009:30 Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön

Lisätiedot

Cleantech yritysten rahoitusmallit

Cleantech yritysten rahoitusmallit Cleantech yritysten rahoitusmallit Timo Linnainmaa ja Tarja Teppo Cleantech Invest Oy ISBN 951-563-535-7 http://www.sitra.fi Esipuhe Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on käynnistänyt vuonna 2005

Lisätiedot

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma UUSI NOUSU Alexander Stubb Vaaliohjelma KOLME POINTTIA ALEXISTA Suomen kansa riippumattomana ja vapaana parhaiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2012 www.oulu.chamber.fi LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot