RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE037 KEVÄT 2010 MARKKU KOSKELA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE037 KEVÄT 2010 MARKKU KOSKELA"

Transkriptio

1 RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE037 KEVÄT 2010 MARKKU KOSKELA

2 KURSSIN OPETUSALUEET FINANCIAL ACCOUNTING Rahoittajan tuloslaskenta Tilinpäätös- ja verosuunnittelu FINANCIAL MARKETS Rahoitusmarkkinat ja niiden toiminta CORPORATE FINANCE Yritysrahoitus Rahoituksen suunnittelu

3 TALOUSTIETEEN LAITOS / Elintarvike-ekonomia Markku Koskela RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN (EE037) / KEVÄT 2010 KE B6 LUENNOT PVM AIHE 20.1 Kurssin esittely, Rahoitus osana laskentatoimea, Rahoituksen historiaa. Rahoituksen muodot Rahoituksen johtaminen ja rahoitusstrategiat. Rahoituksen tarpeen syntyminen 3.2 Rahoitusbudjetti ja rahoituksen suunnittelu Rahoituksen erityisongelmia Osakkeen arvonmääritys, yrityksen arvonmääritys Rahoitusriskit 10.2 Arvopaperimarkkinalainsäädäntö Vero- ja yhteisölainsäädäntö 17.2 Tilinpäätöksen sisältö, IFRS-tilinpäätös Yritysanalyysit ja tilinpäätösanalyysi 24.2 Liiketoimintajärjestelyt, osakesijoittaminen, harjoitustehtävien laskeminen 3.3 TENTTI Luennoilla jaetaan harjoitustehtäviä, jotka on palautettava mennessä joko sähköpostitse osoitteeseen tai paperiversiona osoitteeseen PL 28, Koetilantie 7. Harjoitusten ratkaisut esitetään pidettävällä luentokerralla. LUENTOKIRJALLISUUS Leppiniemi, Jarmo: Rahoitus, WSOY 2006 Kallunki, Juha-Pekka Martikainen, Teppo Niemelä, Jaakko: Yrityksen arvonmääritys, Kauppakaari, 1999 KIRJALLISUUSKUULUSTELU Kurssin suorittamiseen kuuluu erillinen kirjallisuuskuulustelu teoksesta: Brealy, Richard A.-Myers, Stewart C.-Allen, Franklin: Corporate Finance, McGraw-Hill, 8th Edition, 2005 TENTTI MUODOSTUU LUENTO- JA LUENTOKIRJALLISUUSKUULUSTELUSTA (5 op) JA BREALY-MYERS KIRJALLISUUSKUULUSTELUSTA (3 op). KUULUSTELUT OVAT ERILLISIÄ.

4 RAHOITUSKRIISI SUBRIME-LAINAT JA NIIDEN ARVOPAPERISTAMINEN KV RAHOITUSJÄRJESTELMÄN YLIVELKAANTUMINEN ASUNTOJEN JA MUUN VARALLISUUDEN ARVOJEN ALENTUMINEN PANKKIEN VÄLINEN LUOTTAMUSKRIISI (LEHMAN BROS KONKURSSI ) RAHOITUSKRIISI JOHTANUT MAAILMANTALOUDEN TAANTUMAAN ERI MAIDEN KORKO- JA RAHOITUSPOLITIIKKA SEKÄ TUKITOIMET AUTTANEET JA AINAKAAN NYT EI NÄYTÄ SILTÄ ETTÄ 30-LUVUN LAMA TOISTUISI TALOUDESSA TÄLLÄ HETKELLÄ MAAILMALLA NÄKYVISSÄ PIENI KÄÄNNE YLÖSPÄIN

5 RAHOITUSKRIISI JA SUOMI POSITIIVISTA ULKOMAINEN VELKAANTUMINEN VIELÄ HALLINNASSA, MUTTA HUONONTUMASSA NOPEASTI PANKKIEN TILA EDELLEEN VAHVA SUOMESSA RAHOITUSKRIISI 1990-LUVUN ALUSSA: KOKEMUSTA AUTTANUT (ESIMERKIKSI PANKKIEN LUOTONANNOSSA) ONGELMIA VIENTI TÄRKEÄ SUOMELLE: VIENNIN SUPISTUMINEN SAA AIKAAN TALOUDEN KURJISTUMISEN PITKÄSSÄ YRITYSKETJUSSA, VIENNIN RAKENNE TUOTANTOHYÖDYKEPAINOTTEINEN, KULUTUSTAVAROIDEN OSUUS VAIN NOIN 10 %: HIDASTAA ELPYMISTÄ JATKUUKO BKT:N LASKU? SUOMEN VÄESTÖN IKÄRAKENNE ERITTÄIN VINO, EDESSÄ SUURI ELÄKÖITYMINEN, HUOLTOSUHEDE HEIKKENEE, LÄHENEE 1:3A PANKIT VAROVAISIA: LAINOJEN MARGINAALIT NOUSUSSA, LUOTONANTOKRITEERIT KIRISTYVÄT, RAHOITUKSEN SAAMISEN VAIKEUS LISÄÄ EM. TALOUSONGELMIA TYÖTTÖMYYDEN KASVU SAATTAA LISÄTÄ ASUNTOVELALLISTEN ONGELMIA JA KIIHDYTTÄÄ ASUNTOJEN HINNAN ALENTUMISTA, TOSIN KASVUKESKUKSISSA EI MERKKEJÄ ASUNTOJEN HINTOJEN LASKUSTA

6 RAHOITUKSEN HISTORIAA 1900-LUVUN ALKU OPPIAINEEKSI USA:SSA SUURI FUUSIOAALTO TOI MUKANAAN SUURET JVK- JA OSAKE-EMISSIOT 1920-LUKU YRITYSTEN PÄÄOMATARVE KASVOI TEKNOLOGISTEN MUUTOSTEN KAUTTA 1930-LUKU 1929 SUURI PÖRSSIROMAHDUS: HUOMIO YHTIÖIDEN KONKURSSIUHKAAN SÄÄNTELY VOIMISTUI 1940-LUKU RAHAVIRTA-ANALYYSIT ARVIONTIIN 1950-LUKU OSAKKEEN ARVONMÄÄRITYS (GORDON) JA PORTFOLIOAJATTELU (MARCKOWITZ) SISÄINEN LASKENTATOIMI HUOMION KOHTEENA (INVESTOINNIT, OPERAATIOANALYYSI, ATK)

7 RAHOITUKSEN HISTORIAA 1960-LUKU CAPITAL ASSET PRICING MODEL 1970-LUKU ARBITRAGE MODEL, OPTIOIDEN HINNOITTELU (BLACK&SCHOLES) 1980-LUKU MARKKINOIDEN EPÄTÄYDELLISYYS HUOMIOON SÄÄNTELYN PURKAMINEN KORKO- JA VALUUTTARISKIT 1990-LUKU PÄÄOMAMARKKINOIDEN GLOBALISOITUMINEN RISKIEN HALLINTA 2000-LUKU TEKNOKUPLAN PUHKEAMINEN TILINPÄÄTÖSTEN VÄÄRISTELY TILINTARKASTUSSÄÄNNÖSTEN KIRISTÄMINEN IFRS EUROOPPALAISEKSI STANDARDIKSI RAHOITUSKRIISI

8 YRITYSRAHOITUKSEN MUUTOKSET SUOMESSA KANSAINVÄLISET RAHOITUSMARKKINAT AVAUTUIVAT 1980-LUVUN LOPUSSA KANSAINVÄLISET SIJOITTAJAT TULLEET SUOMEEN PÖRSSIIN YRITYSKAUPPOJEN KAUTTA KIINTEISTÖMARKKINOILLE KORKO- JA JVK-MARKKINAT KEHITTYNEET PÄÄOMASIJOITOITUSTOIMINTA KEHITTYNYT ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS ARVOPAPERIMARKKINALAISÄÄDÄNTÖ HETI-JÄRJESTELMÄ ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JOHDANNAISMARKKINAT NM-, PRE- JA M-LISTA ETÄVÄLITTÄJÄT OMX PÖRSSI (RUOTSI, TANSKA, SUOMI, VIRO, LATVIA LIETTUA)

9 SUOMEN RAHOITUSMARKKINAT INSTITUUTIOT Suomen Pankki Talletuspankit liikepankit osuuspankit säästöpankit Muut luottolaitokset rahoitusyhtiöt luottokorttiyhtiöt kiinnitysluottolaitokset eritysluottolaitokset Sijoitustoiminta ja sijoituspalvelut investointipankit sijoitusyhtiöt pääomasijoittajat rahastoyhtiöt arvopaperivälittäjät omaisuudenhoitoyhtiöt Vakuutuslaitokset vahinkovakuutuyhtiöt henkivakuutusyhtiöt eläkevakuutusyhtiöt Markkinapaikat Helsingin arvopaperipörssi/omx Helsinki Päälista, I-lista, NM-lista, pre-lista, optiot, warrantit, joukkovelkakirjalainat

10 RAHOITUKSEN MUODOT A) PÄÄOMARAHOITUS OMAN PÄÄOMAN EHTOINEN VIERAAN PÄÄOMAN EHTOINEN B) TULORAHOITUS KANNATTAVASTA LIIKETOIMINNASTA JÄÄVÄÄ PÄÄOMAA

11 PÄÄOMARAHOITUS RAHOJEN SOVITTU KÄYTTÖAIKA A) MÄÄRÄTTY (VPO) B) TOISTASEKSI (VPO) C) PYSYVÄKSI TARKOITETTU (OPO) TAKAISINMAKSUN MUOTO A) KERRALLA B) USEASSA OSASSA C) PURKAUTUESSA MAKSETTAVAN KORVAUKSEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTE A) RAHAMÄÄRÄN JA AJAN PERUSTEELLA (VPO) B) RAHAMÄÄRÄN JA YRITYKSEN TULOKSEN PERUSTEELLA (OPO) C) EM. YHDISTELMÄ

12 PÄÄOMARAHOITUS RAHOJEN TAKAISINMAKSAMISESTA ANNETTU VAKUUS A) PANTTI B) TAKAUS C) SUUNNITELMAT JA IDEAT RAHOJEN KÄYTÖSTÄ TEHDYT SOPIMUKSET PÄÄOMA KÄYTETTÄVÄ SOVITTUUN TARKOITUKSEEN PÄÄOMA VAPAASTI YRITYKSEN KÄYTETTÄVISSÄ RAHASIJOITUKSEN VAIHDETTAVUUS SIJOITUS ON ANTAJALLE JÄLKIMARKKINAKELPOINEN EI JÄLKIMARKKINOITA

13 PÄÄOMARAHOITUS PÄÄOMASIJOITUKSEEN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSENTEKO- OIKEUDET A) EI PÄÄTÖKSENTEKO-OIKEUTTA B) PÄÄTÖKSENTEKO-OIKEUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN JA LAKIEN PUITTEISSA TAKAISINMAKSUJÄRJESTYS YRITYKSTÄ LOPETATTESSA ENSIMMÄISEKSI (PANTTI- JA TAKAUSLAINAT) --- VIIMEISEKSI (OPO) PÄÄOMASTA MAKSETTAVAN KORVAUKSEN VEROKOHTELU VÄHENNYSKELPOISTA (VPO) VÄHENNYSKELVOTONTA (OPO)

14 YRITYKSEN RAHOITUSVAIHTOEHDOT JA ERILAISET ARVOPAPERIT OSAKKEET osakeannit listautuminen omien osakkeiden osto osakelainaus VELKAINSTRUMENTIT pitkäaikaiset velkainstrumentit, obligaatiot ja debentuurit lyhytaikaiset velkainstrumentit

15 YRITYKSEN RAHOITUSVAIHTOEHDOT JA ERILAISET ARVOPAPERIT VÄLIRAHOITUS optiolainat vaihtovelkakirjalainat hybridilaina pääomalainat jako-osaton etuosake JOHDANNAISET optiot termiinit futuurit swapit PÄÄOMASIJOITUKSET riskisijoittajat JULKINEN RAHOITUS Finnvera, Sitra, Tekes

16 OSAKE ARVOPAPERI, JOKA ON MYYTÄVISSÄ EDELLEEN VARAINSIIRTOVERO 1,6 % PÖRSSIN ULKOPUOLISISTA KAUPOISTA OSAKEKIRJA EI VÄLTTÄMÄTÖN PÖRSSIOSAKKEET ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄSSÄ VOIVAT POIKETA ÄÄNIMÄÄRÄLTÄÄN RAJOITUKSETTA OIKEUDET VAROJEN JAKOON VOIVAT OLLA ERILAISIA ERI OSAKESARJOILLA OSAKAKEYHTIÖLAISSA MÄÄRITELTY

17 OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS MAKSUTON OSAKEANTI/RAHASTOKOROTUS SIIRRETÄÄN VAROJA OMAN PÄÄOMAN MUISTA ERISTÄ OSAKEPÄÄOMAKSI YHTIÖLLE EI TULE RAHAA, OSAKKEENOMISTAJAN OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ LISÄÄNTYY (OSAKEANTI) MAKSULLINEN OSAKEANTI/OSAKEPÄÄOMASIJOITUS SIJOITETAAN VAROJA YHTIÖÖN OSAKEPÄÄOMANA JA MAHDOLLISESTI VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOSUORITUKSENA OSAKKAALLE LISÄÄ OSAKKEITA (OSAKEANTI) SUUNNATTU OSAKEANTI OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMAINEN SUUNNATAAN JOLLEKIN TAHOLLE SITEN, ETTÄ VANHOJEN OSAKKEENOMIATAJIEN ETUOIKEUDESTA UUSIIN OSAKKEISIIN POIKETAAN (Vanhojen osakkeenomisyajien osuus omistuksesta liudentuu) ESIM. YRITYSKAUPPA VOIDAAN TOTEUTTAA SUUNNATULLA OSAKENNILLA MUITA ESIM. HENKILÖSTÖANTI, YLEISÖANTI

18 OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMINEN/LUNASTAMINEN OSAKEPÄÄOMAA ALENTAMALLA SEURAA VELKOJANSUOJAMENETTELY (mm. osingonjakokielto kolmeksi vuodeksi) VAPAALLA OMALLA PÄÄOMALLA OMISTUSJÄRJESTELYISSÄ OSTETAAN ESIM. JONKIN OSAKKAAN OSAKKEET YHTIÖLLE (Esim. sukupolvenvaihdos, vähemmistöosakkaan luopuminen omistajuudesta) PÖRSSIYHTIÖT OSTAVAT OMIA OSAKKEITAAN VOITONJAKOPOLITIIKKANSA MUKAISESTI(MAX 10 %) YHTIÖ VOI PITÄÄ OSAKKEET HALLUSSAAN, MYYDÄ NE ETEENPÄIN TAI MITÄTÖIDÄ (Informoidaan liitetiedoissa)

19 MIKSI PÖRSSIYHTIÖT OSTAVAT OMIA OSAKKEITAAN VARAUDUTAAN YRITYSKAUPPOIHIN LUODAAN KYSYNTÄÄN OSAKKEEN KURSSIN TUKEMISEKSI KÄYTETÄÄN KERTYNEITÄ YLIMÄÄRÄISIÄ LIKVIDEJÄ VAROJA PARANNETAAN OSAKEKOHTAISIA (ESIM. VOITTO/OSAKE) TUNNUSLUKUJA

20 OPTIO- JA VAIHTOVELKAKIRJALAINAT OPTIOLAINA LAINA + OPTIO (Oikeus ostaa yhtiön osakkeita sovittuun hintaan sovittuna ajanjaksona) LAINALLE MAKSETAAN KORKOA (Korko markkinakorkoa alempi, koska lainanantaja saanut myös option) VOIDAAN MYYDÄ ERIKSEEN JUOKSUAIKANA (Pörssissä voidaan noteerata laina ja optiot erikseen) VAIHTOVELKAKIRJALAINA VOIDAAN VAIHTAA SOVITUIN EHDOIN YHTIÖN OSAKKEISIIN LAINALLE MAKSETAAN KORKOA

21 PÄÄOMALAINA PÄÄOMALAINAN EHDOT MÄÄRITELLÄÄN OSAKEYHIÖLAISSA KUULUU VIERAASEEN PÄÄOMAAN, MUTTA LASKETTAESSA YHTIÖN OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYTTÄ VOIDAAN HUOMIOIDA TASEEN ULKOPUOLISESSA LASKELMASSA OMANA PÄÄOMANA LAINALLE EI SAA ANTAA VAKUUTTA ETUOIKEUSJÄRJESTYKSESSÄ OMAN JA VIERAAN PÄÄOMAN VÄLISSÄ LAINALLE SOVITAAN KORKO, JOTA VOIDAAN MAKSAA VAIN SILLOIN KUN YHTIÖN OMA PÄÄOMA ON LAIN EDELLYTTÄMÄLLÄ TASOLLA (Korkoa, jota ei voida maksaa, ei kirjatata tuloslaskelmaan kuluksi, ilmoitetaan vastuina liitetiedoissa ja kirjataan kuluksi silloin, kun maksamisen edellytykset ovat olemassa) TAKAISINMAKSU VAIN OMAN PÄÄOMAN SALLIESSA KÄYTETÄÄN ESIM. SANEERAUSLAINANA OMAN PÄÄOMAN VAJAUKSEN YHTEYDESSÄ, PÄÄOMASIJOITTAJAT KÄYTTÄVÄT RISKISIJOITUSISSAAN

22 HYBRIDILAINA OMAN PÄÄOMAN EHTOINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA IFRS SÄÄNNÖSTÖN MUKAANKYSEESSÄ ON PÄÄOMAINTRUMENTTI, EI VELKAINSTUMENTTI EI ENNALTA MÄÄRÄTTYÄ TAKAISINMAKSUAIKAA EIKÄ KORKOA LAINANANTAJALLA EI OIKEUTTA VAATIA TAKAISINMAKSUA EIKÄ KORKOA VOIDAAN LASKEA OMAAN PÄÄOMAAN PARANTAA YHTIÖN TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA TOSIASIALLISESTI LAINAAN SISÄLTYY KORKEA KORKO, KOSKA LAINANANTAJALLE KORKEAN RISKIN SIJOITUS

23 KOVENANTIT OVAT LUOTTOIHIN LIITETTYJÄ ERITYISEHTOJA, ESIMERKIKSI: INFORMOINTIVELVOITE MERKITTÄVISTÄ INVESTOINNEISTA, SOPIMUKSISTA, MAKSUVALMIUDESTA JNE ENNAKKOSUOSTUMUS: LUOTONANTAJAN SUOSTUMUS MERKITTÄVIIN LIIKETOIMIIN SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN: VELKOJA VOI MUUTTAA ESIM. KORKOA, JOS JOTKUT EHDOT EIVÄT TÄYTY (Esim. yhtiö jakaa osinkoja, vaikka lainanasettajan vakavaraisuusehto ei täyty) SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN: LUOTONANTAJA VOI IRTISANOA SOPIMUKSEN, JOS VELALLISEN VAKAVARAISUUS PUTOAA ALLE SOVITTUJEN RAJOJEN

24 JOHDANNAISET OPTIOT OIKEUS OSTAA TAI MYYDÄ KOHDE-ETUUS SOVITTUNA AJANKOHTANA TIETTYYN HINTAAN MYYNTIOPTIO -> HALTIJALLA OIKEUS MYYDÄ, ASETTAJALLA VELVOLLISUUS OSTAA OSTO-OPTIO -> HALTIJALLA OIKEUS OSTAA, ASETTAJALLA VELVOLLISUUS MYYDÄ

25 JOHDANNAISET WARRANTIT PITEMPIAIKAISIA OPTIOITA TERMIINIT OPTION KALTAINEN, MUTTA SITOVA SOPIMUS EI PREEMIOTA, SELVITETÄÄN ERÄPÄIVÄNÄ FUTUURIT KUTEN TERNMIIMI, MUTTA SELVITETÄÄN PÄIVITTÄIN

26 VAKUUDET REAALIVAKUUDET ANNETAAN LUOTONANTAJALLE PANTIKSI VELAN TAKAISINMAKSUN TURVAAMISEKSI ASUNTO-OSAKKEET, PÖRSSIOSAKKEET, JOUKKOVELKAKIRJAT, RAHASTO-OSUUDET KIINNITYKSET ESINEVAKUUS, JOTA EI VOIDA ANTAA LUOTONANTAJALLE KIINTEISTÖKIINNITYKSET, KIINNITYS AUTOON- ILMA- TAI VESIALUKSEEN TAI YRITYKSEEN HENKILÖTAKAUS TAKAAJA SITOUTUU MAKSAMAAN VELAN, JOS VELALLINEN EI SIIHEN PYSTY

27 KORKOKÄSITTEITÄ EURIBOR KORKO EURO INTERBANK OFFERED RATE EU:N ALUEELLA (+NORJA, ISLANTI, SVEITSI) KÄYTÖSSÄ OLEVA PANKKIEN MARKKINAKORKO ERI AJANJAKSOILLE (1 VK, 1 KK, 2 KK, 3 KK, 6 KK, 9 KK, 12 KK) LIBOR LONDON ITERBANK OFFERED RATE PRIME KORKO PANKKIKOHTAINEN RISKITÖN LUOTTO/TALLEUSKORKO PERUSKORKO VALTIONVARAINMINISTERIÖ VAHVISTAA KAKSI KERTAA VUODESSA PERUSTUU EURIBOR KORKOIHIN

28 RAHOITUSRISKIT 1. LUOTTORISKI 2. JÄLLEENRAHOITUSRISKI 3. MAKSUVALMIUSRISKI 4. KORKORISKI 5. VALUUTTARISKI

29 RAHOITUSPOLITTISET PERUSVALINNAT RAHOITTAJAPOLITIIKKA KUKA TAI KETKÄ RAHOITTAVAT RAHOITUSPOLITIIKKA KOTIMAISET/KANSAINVÄLISET RAHOITTAJAT LAINA/JOUKKOVELAKKIRJAT SIJOITUSPOLITIIKKA LIKVIDITEETTIYLIJÄÄMIEN SIJOITTAMINEN RAHOITUSJOHTO KESKITETTY VAI HAJAUTETTU RISKIPOLITIIKKA SUOJAUTUINEN, RAHOITUSRESERVIT

30 RAHOITUSSUUNNITTELU INVESTOINTIEN SUUNNITTELU LIIKEPÄÄOMAN SUUNNITTELU TULORAHOITUKSEN ENNAKOINTI PÄÄOMARAHOITUKSEN SUUNNITTELU TILINPÄÄTÖS- JA VEROSUUNNITTELU

31 RAHAN SITOUTUMINEN YRITYKSEN TOIMINTAAN INVESTOINNIT PITKÄVAIKUTTEISTEN TUOTANNONTEKIJÖIDEN HANKKIMISTA INVESTOINNIT YLEENSÄ KULUVATJA INVESTOINTIEN AVULLA ANSAITAAN PÄÄOMAA UUSIIN INVESTOINTEIHIN INVESTOINNIN TALOUDELLISEN PITOAJAN PÄÄTYTTYÄ INVESTOINTI UUSITAAN KORVAUSINVETOINNILLA INVESTOINTIEN TUOTETTAVA KULUVA PÄÄOMA INVESTOINTIKOHTEIDEN VALINTA TEHDÄÄN INVESTOINTILASKELMIEN AVULLA RAHOITUKSEN RIITTÄVYYS RAJOITTAA INVESTOINTIEN MÄÄRÄÄ

32 RAHAN SITOUTUMINEN YRITYKSEN TOIMINTAAN LIIKEPÄÄOMA LIIKETOIMINNAN YLLÄPITO SITOO PÄÄOMAA RAHOITUS- JA VAIHTO-OMAISUUTEEN RAHOITETAAN OSITTAIN LYHYTAIKAISELLA VIERAALLA PÄÄOMALLA SITOUTUU PYSYVÄSTI NIIN KAUAN KUN LIIKETOIMINTA JATKUU, TOIMINNAN LOPPUESSA PÄÄOMA VAPAUTUU SITOUTUVAN LIIKEPÄÄOMAN MÄÄRÄÄN VOIDAAN VAIKUTTAA TEHOKKUUDELLA JA RATIONALISOINNEILLA LIIKEPÄÄOMALLE ANSAITTAVA KORKO

33 RAHOITUSSTRATEGIAT MITEN TOIMINTASTRATEGIAT RAHOITETAAN ASETTAA RAJAT TOIMINNALLE, VOI INVESTOIDA VAAN NIIN PITKÄLLE KUIN RAHOITUS RIITTÄÄ RAHA MITTAA YRITYKSEN MENESTYKSEN

34 RAHOITUSSTRATEGIAT A. SYVVÄN TASON RAHOITUSSTRATEGIAT SUURIIN LINJOIHIN VAIKUTTAMINEN YHTEISÖ-, VERO-, TULLI- YM LAIN SÄÄDÄNTÖÖN VAIKUTTAMINEN EU:N SÄÄNTELYYN VAIKUTTAMINEN RAHAPOLITIIKKAAN VAIKUTTAMINEN EM. VOIVAT VAIKUTTAA VAIN SUURET YRITYKSET, MUUT JÄRJESTÖIJENSÄ KAUTTA RAHOITTAJAN JA YRITYKSET VÄLISET SUHTEET

35 RAHOITUSSTRATEGIAT B. PERUSSTRATEGIAT PÄÄOMARAKENTEEN VALINTA -> VELKAANTUMISPOLITIIKKA YRITYSMUODON VALINTA YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄN VALINTA YRITYSTEN OMISTUSRAKENTEET YRITYSJÄRJESTELYT

36 RAHOITUSSTRATEGIAT RAHOITUSSTRATEGIOIDEN TARKOITUKSENA ON TURVATA YRITYKSELLE TOIMINTAVAPAUS

37 RAHOITUKSEN PELIVARA I TOIMINTASUUNNITELMAAN SISÄLTYMÄTTÖMÄT RAHOITUSVAIHTOEHDOT A Heti käyttöön saatavat Likvidit rahavarat Limiittien käyttöönottaminen Ostovelkojen ja muiden maksujen maksamisen lykkääminen B Neuvotteluja vaativat Rahalaitoslainat Oman pääoman lisääminen Rahoitusjärjestelyt Maksuehtojen muuttaminen Perinnän tehostaminen Maksusuunnitelmista sopiminen työnanatajasuoritusten osalta

38 RAHOITUKSEN PELIVARA II SUUNNITELLUN RAHANKÄYTÖN PIENENTÄMINEN A Toiminta-asteen muutos Pienennetään varastoja käyttöpääoman lisäämiseksi Supistetaan tuotantoa: lomautetaan, irtisanotaan Lisätään myyntiä B Liiketoiminnan kulujen karsiminen Karsitaan liiketoiminnan muita kuluja C Voitonjakoerät Lykätään investoinnit tulevaisuuteen Markkinoinnin, hallinnon, toimitilojen, muiden liiketoiminnan kulujen karsiminen Pidättäydytään osingonjaosta III TOIMINNAN ALASAJO Myydään tytäryhtiöitä, tuotantolinjoja, brandejä Myydään koneita, kalustoa, toimitiloja

39 KRIISISTRATEGIA 1 KÄYTETÄÄN RAHOITUSJOHDON RESERVIT 2 NEUVOTELLAAN LISÄRAHOITUSTA 3 RATIONALISOIDAAN TOIMINTAA ÄÄRIMMILLEEN 4 SUORITETAAN RAHOITUSPOLITIIKAN UUDELLEENARVIOINTI LISÄÄMÄLLÄ RISKEJÄ 5 TOIMINNAN UUDELLEEN SUUNTAUS, SANEERAUS 6 TOIMINNAN SUPISTAMINEN, ALASAJO

40 DIVIDEND POLICY LAKISÄÄTEISET RAJOITTEET RAJOTTAVAT EHDOT VEROT LIKVIDITETTIRAJOITTEET LAINA- JA OSAKEANTIMAHDOLLISUUKSIEN NIUKKUUS OMAKSUTTU OSINGONJAKOTASO KASVUYRITYS INFLAATIO ERILAISTEN OSAKKAIDEN PREFERENSSIT LAIMENNUSVAIKUTUSTEN TORJUMINEN

41 LIIKEPÄÄOMAN HALLINTA WORKING CAPITAL MANAGEMENT LIIKEPÄÄOMA / KÄYTTÖPÄÄOMA LIIKETOIMINNAN JUOKSEVA YLLÄPITÄMINEN SITOO PÄÄOMIA TUOTANTPROSSIIN, VARASTOIHIN JA SAAMISIIN LIIKEPÄÄOMAA RAHOITETAAN LYHYTAIKAISELLA VIERAALLA PÄÄOMALLA, JOSTA OSA ON KOROTONTA (Ostovelat, siirtovelat, arvonlisäverovelka, ennakonpidätysvelka jne) LIIKEPÄÄOMA ON SIDOKSISSA NIIN KAUAN KUIN TOIMINTA JATKUU, TOIMINNAN LOPPUESSA PÄÄOMA VAPAUTUU LIIKEPÄÄOMAN MÄÄRÄ ON VOLYYMISIDONNTAISTA, VOLYYMIN KASVAESSA, KASVAA MYÖS LIIKEPÄÄOMA SIDOTTUA LIIKEPÄÄOMAA PYRITÄÄN PIENENTÄMÄÄN TOIMINTAA TEHOSTAMALLA (Varastoja supistetaan, myyntisaamisten kertymistä nopeutetaan, jne -> vapauttaa rahaa yrityksen käyttöön) LIIKEPÄÄOMALLE ON ANSAITTAVA KORKO

42 LIIKEPÄÄOMA LIIKEPÄÄOMAN MÄÄRÄ: Vaihtuvat vastaavat (Rahoitus- ja vaihto-omaisuus) - Lyhytaikainen vieras pääoma Liikepääoma LIIKEPÄÄOMAN MÄÄRÄÄN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tuotantoprosessin rakenne Tuotantoprosessin nopeus Tuotevalikoima Toiminta-aste Yrityksen koko Ostojen ja myyntien maksuajat Tuotannontekijöiden hinnat ja hintojen muutokset

43 LIIKEPÄÄOMATARPEEN LASKEMINEN C = sitoutunut pääoma P = yksikköhinta V = volyymi T = keskimääräinen sidonnaisuusaika K = kiertonopeus SITOUTUNUT LIIKEPÄÄOMA: C = P * V * T KIERTONOPEUS: K = (P * V)/C

44 LIIKETOIMINTAJÄRJESTELYT OSAKEKAUPPA OSAKKEIDEN MYYNTI OMIEN OSAKKEIDEN LUNASTUS LIIKETOIMINNAN KAUPPA MYYJÄNÄ OSAKEYHTIÖ MYYJÄNÄ HENKILÖYHTIÖ YRITYSJÄRJESTELYT SULAUTUMINEN JAKAUTUMINEN LIIKETOIMINTASIIRTO OSAKEVAIHTO OSAKEYHTIÖN PURKAMINEN

45 PÄÄOMAVEROTUS Verokannat Yhteisöverokanta 26 % Pääomatulojen verokanta 28 % Ansiotulojen ylin marginaaliverokanta: 30 % (yli e) + kunnallisvero + kirkollisvero + sairausvakuutusmaksu, yhteensä noin % Osinkojen verotus Osingot jaetaan kahteen ryhmään: pörssiyhtiöiden jakamat osingot ja muiden yhtiöiden jakamat osingot Pörssiyhtiön jakamasta osingosta verotetaan 70 % pääomatulona, loput verovapaata; johtaa 19,6 % verotukseen osingonsaajalla Muilta kuin pörssiyhtiöiltä saadut osingot: verotus perustuu yhtiön nettovarallisuuteen ja sen perusteella määriteltävään osakkeen matemaattiseen arvoon: 9 % osakkeiden matemaattisesta arvosta on verovapaata, mutta verovapaan osingon maksimimäärä on euroa/osingonsaaja. Jos osinko ylittää em. 9 % matemaattisesta arvosta, se on saajalleen ansiotuloa. Jos osingot ylittävät e, ylimenevästä osasta 70 % on pääomatuloa (9 %:n rajaan saakka) Osakeyhtiön toiselta osakeyhtiöltä (ei pörssiyhtiö) saamat osingot verovapaita

46 PÄÄOMAVEROTUS Perintö- ja lahjaverotus Sukupolvenvaihdoshuojennuksen peruste 40 %:iin varallisuusverotusarvosta Perintöverotuksen alaraja e, ylin marginaaliverokanta 13 % Lahjaverotus, alaraja 4000 e (kerran 3 vuodessa) muut kuin lähisukulaiset (II luokka): perintö- ja lahjaverotus kaksinkertaisena Luovutusvoittojen verotus Yksityishenkilön yli 10 vuotta omistetun omaisuuden luovutusvoittoverotuksen hankintameno-olettama 40 % Alle 10 vuotta: 20 % verovelvollinen voi valita käyttääkö luovutusvoiton laskemisessa alkuperäistä hankintamenoa vai hankintameno-olettamaa Yhteisöjen käyttöomaisuuteen kuuluvat osakkeet Käyttöomaisuusosakkeiden myyntivoitot verovapaita, jos omistus yli 1 vuoden, omistus yli 10 %, liiketoimintaa harjoittava, ei asunto- ja kiinteistöyhtiö Vastaavat luovutustappiot vähennyskelvottomia Verotuksen kattosääntö 60 % Henkilöyhtiöt 20 % nettovarallisuudesta pääomatuloa, maataloudesta saatu tulo voidaan verottaa vaatimuksesta kokonaan ansiotulona

47 ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNTÖ Arvopaperimarkkinalaki (-89, -93, -96) L Sijoituspalveluyrityksistä 96 L kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä L obligaatio- ja debentuurilainoista L arvo-osuusjärjestelmästä L arvo-osuustileistä Sijoitusrahastolaki Rahoitustarkastuslaki MUUT OMX:in ohjesääntö Finanssivalvonnan ohjeet VM:n päätökset

48 ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNTÖ ARVOPAPERIMARKKINALAKI arvopapereiden markkinointi, liikkeellelasku ja tiedonantovelvollisuus ei saa antaa totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa listalleottoesite, tarjousesite tilinpäätöstiedote liputusvelvollisuus : osakkeenomistajan ilmoitettava omistuksestaan, kun joko ylittää tai alittaa: 1/20, 1/10, 1/5, 1/3, ½, 2/3 arvopaperinvälitys: ei kauppaa, jonka tarkoitus vaikuttaa kursseihin huolellisuus, tasapuolisuus, kaikille kaikki tieto, ei saa pantata asiakkaan osakkeita, ei saa myydä omaan lukuun, kauppa pörssissä sisäpiirin väärinkäytön kielto: joka saa tietää julkistamattoman tiedon, joka on omiaan vaikuttamaan pörssikurssiin, ei saa käyttää tietoa hyväkseen hankkimalla aineellista etua itselleen tai muille sisäpiiri: johto, tilintarkastaja, meklari ja yhteisö johon määräysvalta: ilmoitusvelvollisuus myös sukulaisista lunastusvelvollisuus: jos omistus on yli 2/3 on tarjouduttava lunastamaan loputkin osakkeet käypään hintaan; käypä hinta 12 kk:n painotettu osakekurssi tai muu

49 ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNTÖ OMX:n ohjesääntö pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuus: säännöllinen tiedonantovelvollisuus: ennakkotieto tilinpäätöksestä, tilinpäätöstiedote, tilinpäätös, osavuosikatsaus jatkuva tiedonantovelvollisuus: osingonjakoehdotus, tilintarkastuskertomus, jos poikkeaa vakiomuotoisesta, yhtiöärjestyksen muutokset, muutokset johdossa, osakepääoman korottaminen, merkintäsiotumus, osakemerkinnän kehitys, yrityskauppa, yritysjärjestelyt, osakassopimus, muutokset tulevaisuuden näkymissä tarkkailulista: konkurssi, selvitystila, laiminlyönyt pörssin sääntöjä osavuosikatsausten lukumäärä, tilinpäätöstiedotteiden päivämäärät tiedotettava arvopaperin ottaminen pörssilistalle

50 IFRS International Financial Reports Standards Pörssiyritysten täytyy laatia tilinpäätöksensä kansainvälisten IFRS säännösten mukaisesti. IFRS-standardit poikkeavat suomalaisesta kirjanpitokäytännöstä mm. seuraavasti Enemmän yksityiskohtaista sääntelyä: standardeissa annetaan yksityiskohtaisia ohjeita liiketapahtumien kirjaamisessa Vähemmän vaihtoehtoja: joustavuus ja vaihtoehdot vähäisempiä kuin suomalaisessa kirjanpitokäytännössä Käyvät arvot: useiden tase-erien arvostaminen käypään arvoon on joko pakollista tai mahdollista ja realisoitumattomat arvonmuutokset vaikuttavat monessa tapauksessa myös tuloslaskelmaan. Vaikea erottaa mikä osa tuloksesta on liiketoiminnallista tulosta ja mikä osa markkinoiden, korkotason, pörssikurssien tai muiden tekijöiden johdosta syntynyttä realisoitumatonta tulosta. Läpinäkyvyys: IFRS tilinpäätöksessä annetaan olennaisesti laajempaa ja avoimempaa liitetietoinformaatiota. Esimerkiksi usealla toimialalla toimvien yritysten tulee antaa segmenttitietoja, joissa kerrotaan yksityiskohtaisesti, missä liiketoiminnoissa ja millä maantieteellisillä alueilla yrityksen tulos kertyy ja missä varat ja asiakkaat sijaitsevat.

51 OPTIO OSTO-OPTIO NOKIA 18 e, HINTA 2 e TOT.HINTA HALTIJA ASETTAJA

52 TUNNUSLUKUJA 1. Tuloslaskelmaluvut Keskeisimmät tuloslaskelmaan liittyvät luvut. Liikevaihto Varsinaisen toiminnan myyntituotot alennusten ja arvonlisäveron jälkeen. Liiketoiminnan kulut Liiketoiminnasta aiheutuneet kustannukset, sisältää myös mahdollisen varaston muutoksen. Saattaa sisältää myös liiketoiminnan muut tuotot, mikäli niitä ei eritelty. Poistot ja arvonalentumiset Käyttöomaisuuden kulumisesta johtuvat säännölliset kulukirjaukset ja arvonalennukset, myös liikearvopoistot. Liiketulos Varsinaisen toiminnan tulos ennen rahoitus-, satunnais- ja veroeriä. Nettorahoituskulut Rahoitusoperaatioihin liittyvä erä: rahoituskulut - rahoitustuotot. Tulos rahoituserien jälkeen Käytetään myös nimitystä:"tulos ennen satunnaiseriä". Välittömät verot Tuloksesta aiheutuvat tuloverot ja muut välittömät verot, erään sisällytetään mahdollinen laskennallinen vero. Vähemmistöosuus tuloksesta Tytäryhtiön vähemmistöomistajan osuus tytäryhtiön ja siten koko konsernin tuloksesta. Jakson tulos Kirjanpidon mukainen raportointikauden tulos.

53 TUNNUSLUKUJA 2. Taseluvut Keskeisimmät taseluvut, yrityksen omaisuus eli "vastaavaa" ja rahoituspohja eli "vastattavaa" eriteltyinä. Pysyvät vastaavat Pitkävaikutteinen,"paikallaan pysyvä", omaisuus. Aineettomat hyödykkeet Mm. aktivoituja perustamis-, tutkimus- ja kehittämismenoja, immateriaalioikeuksia, lisäksi liikearvo. Aineelliset hyödykkeet Perinteiset tuotannontekijät, kuten rakennukset sekä koneet ja kalusto. Sijoitukset Omistukset muissa yrityksissä, saamiset konserniyrityksiltä; mahdolliset omat osakkeet erotetaan. Vaihtuvat vastaavat Lyhytvaikutteinen,"kiertävä", omaisuus. Vaihto-omaisuus Lähinnä aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset ja valmiit tuotteet. Saamiset Mm. myyntisaamiset, laskennallinen verosaaminen, mikäli ei ilmoitettu ylempänä. Rahoitusarvopaperit Helposti rahaksimuutettavat eli likvidit arvopaperit. Rahat ja pankkisaamiset Käteinen ja käteisen luonteiset varat. Oma pääoma Yrityksen varat - velat, taseen mukainen oma pääoma sisältäen pääomalainat, mahdolliset omat osakkeet erotettu. Vähemmistöosuus omasta pääomasta Tytäryhtiön vähemmistöomistajan osuus tytäryhtiön ja siten koko konsernin omasta pääomasta. Pakolliset varaukset Tuleviin todennäköisiin menetyksiin perustuvat etukäteen tehdyt kulukirjaukset; vieraan pääoman luonteinen erä. Vieras pääoma Velka eli pääoma joka ei omaa mutta jolla rahoitettu omaa toimintaa. Pitkäaikainen vieras pääoma Yli vuoden päästä erääntyvät velat, sisältää myös laskennallisen verovelan. Lyhytaikainen vieras pääoma Vuoden sisällä maksettavaksi erääntyvä vieras pääoma kuten ostovelat, sisältää saadut ennakkomaksut. Taseen loppusumma Yrityksen koko omaisuus taseessa, sekä oma- että vierasrahoitteinen, ei omia osakkeita.

54 TUNNUSLUKUJA 3. Johdetut tulos- ja taseluvut Rahamääräiset, ilmoitetuista eristä johdetut tai oikaistut olennaiset tunnusluvut. Käyttökate Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset; liiketoiminnan kassavirtaa (ilman investointeja) muistuttava erä. Oikaistu liiketulos Kertaluonteisista eristä (lähtökohtana yrityksen kertaluonteisiksi ilmoittamat erät) harkinnanvaraisesti puhdistettu liiketulos. Rahoitustulos Nettotulos + poistot ja arvonalentumiset; kertoo tuloksentekokykyyn liittyvän poistopotentiaalin. Nettotulos Rahoituserien ja verojen jälkeinen tulos, joka ei sisällä satunnaiseriä. Oikaistu nettotulos Kertaluonteisista eristä (lähtökohtana yrityksen kertaluonteisiksi ilmoittamat erät) harkinnanvaraisesti puhdistettu nettotulos. Kokonaistulos Nettotulos +/- satunnaiserät verovaikutuksineen; vähemmistöosuutta ei eliminoitu. Vapaa kassavirta Liiketoiminnan ja investointien yhteenlaskettu nettorahavirta (omalle pääomalle). Likvidit varat Rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit; nopeasti realisoitavissa oleva omaisuus. Rahoitusomaisuus Vaihtuvat vastaavat - vaihto-omaisuus - pitkäaikaiset saamiset (mikäli tiedossa); raha ja rahan luonteiset saamaerät yhteensä. Nettokäyttöpääoma Vaihtuvat vastaavat - lyhytaikainen vieras pääoma; ilmaisee karkeasti juoksevaan liiketoimintaan sitoutuvan pääomamassan. Tasesubstanssi Oma pääoma + vähemmistöosuus oposta + konsernireservi + tilinpäätössiirrot - pääomalainat; oman pääoman luonteiset erät yhteensä sisältäen vähemmistöosuuden. Korolliset velat Vieras pääoma, joille on maksettava korkoa. Korolliset nettovelat Korolliset velat - likvidit varat; käytetään myös nimitystä nettovelat; yritystä pidetään velattomana, jos korolliset nettovelat ovat negatiiviset. Vieraan pääoman luonteiset erät Vieras pääoma + pakolliset varaukset + pääomalainat; vieraan pääoman luonteiset erät yhteensä. Oikaistu taseen loppusumma Tasesubstanssi + vieraan pääoman luonteiset erät - saadut ennakkomaksut (mikäli tiedossa).

55 TUNNUSLUKUJA 4. Muut avainluvut Olennaisimpia ja helposti saatavia muita avainlukuja. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot Tutkimuksen ja tuotekehityksen aiheuttamat menot; usein kuluja mutta voi sisältää myös aktivoituja menoja. Bruttoinvestoinnit Investoinnit käyttöomaisuuteen bruttona, sis. yritysostot. Tilauskanta Saadut mutta toimittamattomat tilaukset jakson lopussa. Liiketoiminnan rahavirta Todellinen liiketoiminnasta kertyvä nettorahavirta rahoituskulujen ja verojen jälkeen. Investointien rahavirta Investointeihin kuluva (-) ja käyttöomaisuuden myynneistä saatava (+) nettorahavirta. Rahoituksen rahavirta Pääomarahoituksen nettorahavirta; velan otto lisää (+), velan takaisinmaksu ja osingonjako vähentää (-). Henkilöstömäärä lopussa Henkilökunnan lukumäärä jakson lopussa; käytetään kokopäivisiä jos eritelty; voidaan käyttää jakson keskiarvoa jos lopun määrää ei tiedossa.

56 TUNNUSLUKUJA 5. Taloudelliset suhdeluvut Tämän ryhmän tunnusluvut kuvaavat yrityksen taloudellista tilaa kokonaisvaltaisesti, tarpeen mukaan vuositasolle normeerattuina. 5.1 Volyymipohjainen kannattavuus Käyttökate, % Käyttökate / liikevaihto x 100. Liiketulos, % Liiketulos / liikevaihto x 100. Oikaistu liiketulos, % Oikaistu liiketulos / liikevaihto x 100. Nettotulos, % Nettotulos / liikevaihto x 100. Oikaistu nettotulos, % Oikaistu nettotulos / liikevaihto x 100. Kokonaistulos, % Kokonaistulos / liikevaihto x 100.

57 TUNNUSLUKUJA 5.2 Pääoman tuottavuus Ilmaisee pääoman tuottavuuden muodostaen kannattavuuden keskeisimmän mittariston. Oman pääoman tuotto, % (Nettotulos x NORM (= normeerauskerroin) / tasesubstanssi keskimäärin x 100; ilmoittaa nettotuloksen kirjanpidolliselle omalle pääomalle, vuositasolle normeerattu; arvo hyvä > 10 % (karkea raja). Oikaistu oman pääoman tuotto, % Oikaistu nettotulos x NORM / tasesubstanssi keskimäärin x 100; arvo hyvä jos > 10 % (karkea raja). Sijoitetun pääoman tuotto, % (Nettotulos + (netto)rahoituskulut (jos posit.) + välittömät verot - satunnaiserien verovaikutus) x NORM / (tasesubstanssi + korolliset velat) keskimäärin x 100; arvo tyydyttävä jos > 5 % (karkea raja). Koko pääoman tuotto, % (Nettotulos + (netto)rahoituskulut (jos posit.) + välittömät verot - satunnaiserien verovaikutus) x NORM / oikaistu taseen loppusumma keskimäärin x 100; arvo hyvä jos > 5 % (karkea raja).

58 TUNNUSLUKUJA 5.3 Vakavaraisuus, velkaisuus Tärkeä ominaisuus ajatellen yrityksen toiminnan perustaa ja rahoituksellista liikkumavaraa. Omavaraisuusaste, % Tasesubstanssi / oikaistu taseen loppusumma x 100; arvo hyvä jos > 40 % - Yritystutkimusneuvottelukunnan suositus Nettovelkaantumisaste, % (Korollinen velka - likvidit varat) / tasesubstanssi x 100; arvo hyvä jos < 100 % - Yritystutkimusneuvottelukunnan suositus Suhteellinen velkaantuneisuus, % (Vieraan pääoman luonteiset erät - saadut ennakkomaksut) / (liikevaihto x NORM) x 100; arvo hyvä jos < 40 % - Yritystutkimusneuvottelukunnan suositus Vieraan pääoman takasinmaksukyky, % Rahoitustulos x NORM / (vieraan pääoman luonteiset erät - saadut ennakkomaksut) x 100; dynaamisen v 5.4 Maksuvalmius Ilmaisee yrityksen kyvyn suoriutua maksuvelvoitteistaan lyhyellä aikavälillä. Quick ratio Rahoitusomaisuus / (lyhytaikainen vieras pääoma - saadut ennakkomaksut); arvo hyvä jos > 1 - Yritystutkimusneuvottelukunnan suositus Current ratio (Vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus) / lyhytaikainen vieras pääoma; arvo hyvä jos > 2 - Yritystutkimusneuvottelukunnan suositus Rahoitustulos, % Rahoitustulos / liikevaihto x 100; dynaamisen maksuvalmiuden mittari. 5.5 Rahoitusrasite Kuvaa nettorahoituskulujen vaikutusta virtaeriin. Nettorahoituskulut/liikevaihto, % Ilmaisee kuinka suuri osa myyntituloista rahoituskuluihin tarvitaan. Nettorahoituskulut/käyttökate, % Ilmaisee kuinka suuri osa käyttökatteesta rahoituskuluihin tarvitaan.

RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE038 KEVÄT 2009 MARKKU KOSKELA

RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE038 KEVÄT 2009 MARKKU KOSKELA RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE038 KEVÄT 2009 MARKKU KOSKELA TALOUSTIETEEN LAITOS / Elintarvike ekonomia Markku Koskela RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN (EE037) / KEVÄT 2009 KE 9.15 12.00

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta

Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUKUJA VOIDAAN LASKEA 1) tuloslaskelmapohjaisesti eli suoriteperusteisesti tai 2) rahoituslaskelmapohjaisesti eli maksuperusteisesti. MITTAAMISEN

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 5 435 6 296 6 161 6 159 6 56 Myyntikate 3 442 3 558 4 314 3 842 3 722 Käyttökate 2 292 2 271 3 8 2 525 2

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 Yritys Oy Y- 123456-7 Pvm 31.5.2011 Sisällys Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Tunnusluvut 4 Kustannusrakenneanalyysi 5 Kassavirtalaskelma 6 P-analyysi 7 Terveystodistus

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi

Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Tilinpäätösanalyysi Juha Kivirinta Fixcon Mastotie 20 90560 OULU, FINLAND Tel: +358 (0)400 963 960 Tilinpäätösanalyysin tarkoitus - Avustaa päätöksentekotilanteessa:

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/2003 4-6/2002 1-6/2003 1-6/2002 2002 Liikevaihto 671,9 707,5 1 371,4 1 363,8 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,3-0,4

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/2003 7-9/2002 1-9/2003 1-9/2002 2002 Liikevaihto 683,0 611,1 2 054,4 1 974,9 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -1,2 0,1-1,1

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Timo Kaisanlahti Jarmo Leppiniemi Raili Leppiniemi TILINPÄÄTÖKSEN TULKINTA

Timo Kaisanlahti Jarmo Leppiniemi Raili Leppiniemi TILINPÄÄTÖKSEN TULKINTA Timo Kaisanlahti Jarmo Leppiniemi Raili Leppiniemi TILINPÄÄTÖKSEN TULKINTA Alma Talent Helsinki 2017 5., uudistettu painos Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijät Kansi: Sirpa Puntti Taitto: NotePad,

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 Opettaja; Maria Kankaanpaa. ^ Nimi ja opintorekisterin numero: Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos KORJATTU TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO _ +/- valmistevaraston muutos _ + liiketoiminnan muut tuotot _ - ainekäyttö _ (huomioi varastojen muutos ja oma käyttö) - ulkopuoliset palvelut _ - liiketoiminnan muut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

KONE Oyj (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

KONE Oyj (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen pana KONE Oyj (Konserni) 1.3.213 P - Analyzer Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 51151 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 623 2 1 254 1 2

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

KUVAT. Kansainvälisen toiminnan rahoitus

KUVAT. Kansainvälisen toiminnan rahoitus Kansainvälisen toiminnan rahoitus KUVAT 1 Rahoitussuunnittelu REAALIPROSESSI Tuotannontekijämarkkinat Meno MOBILA OY Tulo Suoritemarkkinat Kassa RAHAPROSESSI Kassastamaksut Kassaanmaksut Korot Verot Osingot

Lisätiedot