Jos eristysvaiheessa saadaan erotettua tuote kiinteänä, kiteytyy esimerkiksi kaadettaessa reaktioseos veteen, käytetään imusuodatusta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jos eristysvaiheessa saadaan erotettua tuote kiinteänä, kiteytyy esimerkiksi kaadettaessa reaktioseos veteen, käytetään imusuodatusta."

Transkriptio

1 Eristysvaihe: Perusmenetelmä orgaanisten yhdisteiden eristämisessä reaktioseoksesta on uutto orgaanisella liuottimella jota yleensä seuraa aktiivinen uutto. Menetelmä luonnollisesti perustuu siihen, että tuote ei ole merkittävässä määrin vesiliukoinen. Aktiivisella uutolla, joka perustuu orgaanisten yhdisteiden mahdolliseen happo/emäs -luonteeseen, voidaan puolestaan kätevästi fraktioida raakatuote. Eristysvaiheen lopuksi saadaan uuttojen jälkeen tuote jossain liuottimessa. Tämän jälkeen liuos kuivataan tislausta varten. Jos eristysvaiheessa saadaan erotettua tuote kiinteänä, kiteytyy esimerkiksi kaadettaessa reaktioseos veteen, käytetään imusuodatusta. Tuotteiden eristämisessä voidaan edellisten lisäksi sisällyttää tapauksesta riippuen liuottimen haihdutusta tislaamalla, (konsentrointi), vesihöyrytislausta, nopeata kromatografiaa (suodatusta) jne. Uutto liuottimilla erotussuppilossa: Orgaaniset aineet liukenevat yleensä paremmin orgaanisiin liuottimiin kuin veteen, jolloin ne voidaan uuttaa vettä sisältävästä liuoksesta orgaanisella liuottimella. Tällaisia liuottimia ovat tyypillisesti dietyylieetteri, etyyliasetaatti, dikloorimetaani ja kloroformi. Veteen jossain määrin liukenevien aineiden tapauksessa on syytä käyttää nk. ulossuolausta (vesifaasi kyllästetään NaCl:lla).

2 Ennen reaktioseoksen lisäystä erotussuppiloon kaadetaan yleensä ensin vettä (noin 1/3-osa orgaanisista aineista), lisätään reaktioseos, hieman sekoitetaan ja lisätään uuttoliuos (uuttoliuosta noin kaksinkertainen määrä vesifaasiin nähden). Erotussuppiloon voidaan aineet lisätä kätevästi esim. seuraavasti lasisuppiloa käyttäen. Huomaa samalla statiivin asento: Tämän jälkeen suppilo varustetaan korkilla ja seos ravistellaan (a) samalla poistaen ylipainetta suppilon hanaa välillä avaamalla (b): (HUOM! ÄLÄ KÄÄNNÄ SUPPILON KÄRKEÄ NAAPUREITA KOHDEN. Erotussuppilosta saattaa purskahtaa nestettä erityisesti NaHCO 3 /Na 2 CO 3 -uutoissa)

3 Jotta kaikki aine saataisiin mahdollisimman tarkkaan uutettua vedestä, proseduuri on syytä toistaa laskemalla jo käytetty liuotin erlenmeyeriin ja korvaamalla se tuoreella liuottimella. Tämän jälkeen orgaaniset faasit voidaan yhdistää ja pestä vielä kertaalleen esim. puhtaalla vedellä. Muista, että dikloorimetaani ja kloroformi ovat vettä raskaampia - ne ovat uutossa siis alempana faasina! Varo myös emulsion syntymistä: älä ravistele liian voimakkaasti. Erityisesti kloroformi ja dikloorimetaani muodostavat herkästi emulsion. Aktiivinen uutto: Usein reaktioseoksesta on kätevä poistaa komponentteja aktiivisella uutolla. Puhtaan veden sijasta käytetäänkin esim. kylläistä NaHCO 3 - liuosta joka ravistelussa muuttaa karboksyylihapot vesiliukoiseen muotoon. Näin päästään tarvittaessa kätevästi eroon happamista epäpuhtauksista: epäorg. ja orgaaniset hapot : NaHCO 3 tai Na 2 CO 3 -liuoksella fenolit: NaOH liuoksella Amiinit: 2 4 M HCl-liuoksella Aktiivisen uuton jälkeen on muistettava huolellisesti ravistella org. faasia vedellä happamien/emäksisten suolojen poistamiseksi!

4 Liuottimen kuivaus: Ennen liuottimen poistamista tislaamalla on liuokset aina kuivattava, sillä orgaanisen liuoksen sisältämä vesi yleensä häiritsee tislausta ja jää lisäksi epäpuhtaudeksi. Vesi poistetaan liuoksesta kuivausainetta käyttäen: Eräitä tavallisimpia orgaanisten liuosten kuivausaineita: Aine Kapasiteetti Nopeus Tehokkuus Soveltuvuus CaCl 2 Korkea, 90% Hidas Huono Hiilivedyt,halidit Reagoi happi ja typpiyhd. kanssa CaSO 4 Siccon Matala, 7% Hyvin nopea Erinomainen Neutraali, yleensä käyttökelpoinen MgSO 4 Korkea, 100% Nopea Hyvä Erinomainen yleiskuivain, mutta hieman Lewis-happo luonnetta Na 2 SO 4 Korkea, 75% Hidas Heikko Yleiskuivain K 2 CO 3 Suhteellisen korkea Suhteellisen nopea Suhteellisen hyvä Emäksinen, ei sovi happamille yhdisteille Liuoksen kuivaamiseksi se lasketaan erotussuppilosta erlenmeyerpulloon ja kuivausaine lisätään spaattelilla pienissä erissä välillä sekoittaen. Lopulta lisätty kuivausaine jää vapaasti liikkumaan liuokseen. Tämän jälkeen annetaan seistä noin puoli tuntia ja liuos suodatetaan käyttäen lasisuppiloa jonka kaula on tukittu pienellä määrällä vanua.

5 Kiinteän aineen erotus: Jos synteesituote reaktioseosta reaktiovaiheen jälkeen veteen kaadettaessa, tai myöhemmässä vaiheessa uuttojen jälkeen liuotinta haihdutettaessa, saostuu, täytyy suorittaa kiinteän aineen erotus seuraavantyyppisellä, statiiveihin kiinnitetyllä, laitteistolla (a): Bühner-suppiloon leikataan imupaperista pyöreä pala joka peittää suppilon pohjan reiät, muttei kosketa sen reunoja Imun ollessa päällä paperi kostutetaan yleensä pesupullon asetonilla (tarttuu kiinni pohjaan) ja sakka kaadetaan suppiloon useassa erässä. Suppilon koko olisi parasta valita siten että noin 3/4- osa siitä täytyy sakasta. Pienillä ainemäärillä voidaan käyttää Hirschsuppiloa (b). Kun kaikki neste on saatu imetyksi sakasta, sakka painetaan tiiviiksi kerrokseksi esim. makrotulpan pohjalla ja sitä pestään useaan kertaan pienellä määrällä liuotinta johon se ei liukene.

6 Reaktiotuoteen eristäminen case synteeesissämme: After cooling, the reaction mixture is poured into a separation funnel already containing 30 ml of water. Diethyl ether (40 ml) is added and the mixture shaken. The upper layer is separated and washed again with 20 ml of water, followed by about 15 ml of saturated sodium hydrogen carbonate and 20 ml of water. The ether solution is then dried with anhydrous magnesium sulphate and filtered. Ohjeen mukaisesti käytämme siis erotussuppiloa tuotteen eristämiseksi orgaaniseen liuottimeen (dietyylieetteri). Eetteriliuos muodostaa siis ylemmän faasin. Ensimmäinen vesi lasketaan pois ja pestään uudelleen vedellä rikkihappojäämien ja etanolin poistamiseksi. Reagoimaton lähtöaine (propaanihappo) poistetaan aktiivisella uutolla. Nyt on huomioitava, että happoa bikarbonaatilla neutraloitaessa muodostuu hiilidioksidia - painetta erotussuppiloon. Täytyy siis olla varovainen ja muistaa avata hana tarpeeksi usein. Lopuksi liuos kuivataan magnesiumsulfaatilla, joka on yleiskuivausaineista ehkä paras (katso yllä oleva taulukko).

7 Puhdistusvaihe: Eristysvaiheen jälkeen raakatuote (liuoksessa tai kiinteänä) sisältää aina epäpuhtauksia jotka on poistettava. Nestemäiset aineet puhdistetaan enimmäkseen tislaamalla, mutta korkealla kiehuvien tai muuten labiilien yhdisteiden tapauksessa on käytettävä sopivaa kromatografiaa (pylväskromatografia, preparatiivinen HPLC jne.). Kiinteät aineet sitävastoin puhdistetaan pääsääntöisesti uudelleenkiteyttämällä. Joissain tapauksissa voidaan käyttää myös sublimointia tai tislausta alipaineessa. Koska kiteiset aineet sisältävät uudelleenkiteytyksen jälkeen vielä liuotinjäämiä on ne poistettava kuivaamalla ennen sulamispisteen määritystä. Tislaus: Tislausta käytetään poistettaessa helpommin poistettavia liuottimia vaikeammin haihtuvista aineista ja nestemäisten aineiden puhdistamiseen. Kun erotetaan tislaamalla toisistaan suhteellisen lähellä kiehuvia aineita, joiden kiehumispisteiden on erottava käytännön syistä enemmän kuin 10 C, puhutaan fraktiotislauksesta. Tislaukseen liittyvät seuraavat käsitteet: alkutisle (alhaalla kiehuvat epäpuhtaudet) varsinainen tisle (haluttu aine) jälkitisle (haluttua ainetta ja korkeammalla kiehuvia ain.) tislausjäännös (tislauskolviin jäänyt materia)

8 Tislauslaitteisto koostuu seuraavista osista: Tislatessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin: Tislauskolviin laitetaan aina kiehumakivi. Tislauslaitteistoa ei saa koskaan tukkia. POMMI! Tislauskolvin saa täyttää korkeintaan 2/3-osaan Tislauskolvia ei koskaan saa tislata tyhjäksi (peroksidit!) Tislausnopeus ei saa ylittää 1 tippa/s puhtaaksitislauksessa Liebig-jäähdyttäjässä käytetään vesikiertoa kun aine tislautuu alle 120 C, korkeammalla kiehuvien kohdalla vesikiertoa ei tarvita. Lämmönlähteen (tarvitaan ainakin 20 C kiehumispistettä korkeampi lämpötila) tyyppi vaihtelee suuresti tarvittavan lämpötilan ja työn turvallisuusvaatimisten mukaan: vesihaude (ei saa käyttää Na:n päältä tislattaessa; aineen kp. <80 C), öljyhaude (kp C), sähköhaude (kp. 60- >200 C), ilmahaude (>250 C)

9 Tislauslaitteisto kootaan harjoitustöissä seuraavantyyppisesti: Huomaa: Öljyhauteen lämpötilaa on seurattava erikseen!!

10 Korkeammalla kiehuvien yhdisteiden kohdalla tislaus on useasti tarkoituksenmukaisempaa suorittaa alennetussa paineessa sen sijaan että yritetään kärventää bunsenilla. Korkeissa lämpötiloissa jo pienetkin Lewis-tyyppiset epäpuhtaudet tislattavassa aineessa voivat johtaa synteesituotteen tuhoutumiseen (esim. Friedel-Crafts-reaktio). Vakuumitislauslaitteisto voidaan koota esim. seuraavasti: Lämmönlähteeksi käy mainiosti öljyhaude, ja tislausosa voi olla joko tavallinen tislausosa (tislattava aine ei ole roiskuvaa tyyppiä) tai Claisen tyyppinen tislausosa. Kapillaari- tai magneettisekoituksen ohella voidaan käyttää nk. vakuumikiehumakiviä. Ne on kuitenkin korvattava uusilla jos laitteistoa käytetään välillä normaalipaineessa.

11 Vakuumitislauslaitteisto on aina kokeiltava tyhjänä (tuleeko vakuumi ja millainen) ja I ja II-töissä näytettävä vielä assistentille. Käytä aina tislatessasi suojasilmälaseja! Laitteistoa kootessasi: Älä käytä tasapohjaisia, ohutlasisia astioita (erlenmeyer), ne eivät kestä vakuumia Tarkista, että lasitavara on ehjää. Rasvaa hiokset. Tue laitteisto kunnolla (kuvat) Jätä tilaa lämpölähteen poistamiseksi vakuumia purkamatta Laitteiston kokeilu: Wulffin pullon hana avataan ja vesisuihkupumpun hana kierretään täysin auki. Wulffin pullon hana suljetaan ja manometrin hana avataan. Seurataan alipaineen kehittymistä. Vesisuihkupumpulla pitäisi päästä noin 20 mmhg-paineeseen. Suljetaan manometrin hana. Avataan hitaasti Wulffin pullon hana ja paineen tasaannuttua (kuulee vesisuihkupumpun äänestä) suljetaan pumppu. Avataan hitaasti manometrin hana. Tislauksen suoritus: kolvin saa täyttää korkeintaan puolilleen muista vakuumikiehumakivet ime laitteeseen alipaine kuten edellä aloita lämmitys vasta kun alipaine on kehittynyt ja olet sulkenut manometrin hanan tislauksen loputtua lopetetaan ensin lämmitys (ts. poistetaan lämpölähde) ja toimitaan sitten kuten laitteiston kokeilussa.

12 VAROITUS! Eräät aineet, esim. fenolit, ovat taipuvaisia kiteytymään Liebig-jäähdyttäjään vesikierron ollessa päällä. POMMI! Jos näin käy, poista nopeasti lämmitys ja jäähdyttäjän vesikierto. Kuumenna sitten jäähdyttäjää ja tislausosaa tukankuivaajalla sulattaaksesi kiteet ja jatka vasta sitten tislausta. Kiehumispisteen vakuumissa löydät seuraavan taulukon avulla: Osaston harjoituslaboratoriossa voit koota laitteen esim. seuraavasti:

13

14 Kiinteän aineen tislauksen voit suorittaa esim. seuraavalla laitteistolla. Tällöin noudatetaan aivan samoja periaatteita kuin tavallisessakin vakuumitislauksessa. Muista nytkin kiehumakivet!

15 Case-synteesimme puhdistusvaihe on kuvattu ohjeessamme lyhyesti: The ethyl propanoate is isolated by distillation at 99 C. The yield is 11.6g (60%). Huolimatta lyhyestä luonnehdinnasta meillä on kuitenkin käytännön ongelma. Erlenmeyerissa on kuivamassa 40 ml eetteriä joka sisältää vain noin 10 ml tuotetta. Ohjeiden mukaan meidän pitäisi käyttää 100 ml tislauskolvia lopullisessa tislauksessa 10 ml ainetta häviäisi lähes tyystin laitteistoon (astiavakio). Siispä meidän täytyy valita 25 ml:n kolvi ja rakentaa nk. flash-distillation -systeemi. Tislauksen alussa korvaamme tislauslämpömittarin tiputussuppilolla. Tiputtamalla hitaasti eetteriliuosta tislauksen aikana kolviin meidän ei tarvitse vaihtaa tislauskolvia kesken tislauksen. Kun kaikki eetteri on saatu tislatuksi (tätä varten emme nosta hauteen lämpötilaa yli 80 C) voidaan tiputussuppilo korvata tislauslämpömittarilla ja tislata esteri puhtaaksi. Kuten esityksen alussa mainittiin, on työohjeen analyyttinen tarkasteleminen ehdoton edellytys turvalliselle työskentelylle laboratoriossa. Lopuksi puretaan alkuperäinen ohje opitulla tavalla:

16 ETYYLIPROPANAATTI H CH 3 CH 2 CO 2 H + CH 3 CH 2 OH CH 3 CH 2 CO 2 CH 2 CH 3 + H 2 O Työturvallisuus: Väkevä rikkihappo on voimakkaasti syövyttävää. Eetteri on helposti syttyvä, haihtuva neste. Etanoli on helposti syttyvä neste. Välineet: Reagenssit: 50 ml kolvi 10 ml abs. etanolia pystyjäähdyttäjä 14 ml propaanihappoa öljyhaude väkevää rikkihappoa mittalasi 40 ml eetteriä 250 ml erotussuppilo 2 M NaHCO 3 -liuosta 250 ml erlenmeyer MgSO 4 lasisuppilo tislauslaitteisto Työmenetelmät: Reaktioseoksen kuumennus Uutto Tislaus Muuta: Kts. T. Simonen Työtapamoniste: Aktiivinen uutto s Liuottimien ja liuosten kuivaus s Helposti syttyvän liuottimen poistislaus s. 93

17 Työnsuoritus: Reaktiovaihe: Eristysvaihe: Sekoitetaan 10 ml (7,8 g) etanolia ja 14 ml (13,9 g) propaanihappoa 50 ml:n kolvissa. Lisätään varovasti 2-3 tippaa väkevää rikkihappoa (katalyytiksi) ja sekoitetaan hyvin. Kolviin lisätään kiehumakivet ja seosta keitetään öljyhauteella 1 tunti ja annetaan tämän jälkeen reaktioseoksen jäähtyä. Jäähtynyt reaktioseos kaadetaan erotussuppiloon, jossa on 40 ml vettä. Suppiloon lisätään 40 ml eetteriä ja ravistellaan (suojalasit!) ja annetaan kerrosten erottua. Vesikerros (alempi) lasketaan suppilosta johonkin astiaan. Suppiloon jäänyt eetteriliuos pestään 20ml:lla vettä (ravistellaan veden kanssa) ja kerrosten erotuttua lasketaan pesuvesi pois. Tämän jälkeen eetteriliuos pestään 2 M NaHCO 3 liuoksella reagoimattoman hapon poistamiseksi. Tässä vaiheessa on oltava erityisen varovainen, sillä hapon neutraloituessa kehittyy hiilidioksidia, joka aiheuttaa painetta suppiloon. Happo siirtyy suolana vesifaasiin. Lopuksi pestään eetteriliuos vielä 20 ml:lla vettä. Kun pesuvesi on laskettu mahdollisimman tarkkaan pois, kuivataan eetteriliuos vedettömällä magnesiumsulfaatilla. 30 minuutin kuivauksen jälkeen liuos suodatetaan tiputussuppiloon käyttäen lasisuppiloa, johon on asetettu hiukan puhdasta vanua. Kolviin lisätään osa eetteriliuoksesta sekä kiehumakivet, ja eetteri tislataan pois tiputustislauksella joko vesi- tai öljyhaudetta käyttäen (eetterin kp = 36 C). Puhdistusvaihe: Tuote puhdistetaan tislaamalla. Etyylipropanaatin kiehumispiste on 99 C (öljyhaude). Ohjeen saanto on 60%.

ORGAANISEN KEMIAN SYNTEETTISISTÄ TYÖMENETELMISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TURVALLISUUSSEIKOISTA. Jussi Sipilä 2005

ORGAANISEN KEMIAN SYNTEETTISISTÄ TYÖMENETELMISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TURVALLISUUSSEIKOISTA. Jussi Sipilä 2005 ORGAANISEN KEMIAN SYNTEETTISISTÄ TYÖMENETELMISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TURVALLISUUSSEIKOISTA Jussi Sipilä 2005 Luentorunko perustuu seuraaviin teoksiin: Tapio Simonen: Orgaanisen Kemian synteettisistä

Lisätiedot

Juha Siitonen Jyväskylän yliopisto. Syntetiikan töitä

Juha Siitonen Jyväskylän yliopisto. Syntetiikan töitä Juha Siitonen Jyväskylän yliopisto Syntetiikan töitä Orgaanisen kemian työmenetelmistä Reuksointi Reuksointi käsittää reaktioseoksen keittämisen palautusjäähdyttimen alla niin, että höyrystyvät reagenssit

Lisätiedot

KEMS448 Fysikaalisen kemian syventävät harjoitustyöt

KEMS448 Fysikaalisen kemian syventävät harjoitustyöt KEMS448 Fysikaalisen kemian syventävät harjoitustyöt Jakaantumislaki 1 Teoriaa 1.1 Jakaantumiskerroin ja assosioituminen Kaksi toisiinsa sekoittumatonta nestettä ovat rajapintansa välityksellä kosketuksissa

Lisätiedot

Toimenpiteet ennen työskentelyn aloittamista:

Toimenpiteet ennen työskentelyn aloittamista: SYNTEESILABORATORION YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Edellä kuvattuihin yksittäisiin työvaiheisiin liittyvät turvallisuustekijät eivät vielä johda riittävään turvatasoon laboratoriossa, vaan niiden lisäksi

Lisätiedot

SIPSEISSÄKÖ RASVAA? KOKEELLINEN TYÖ: PERUNALASTUJA VAI JUUSTONAKSUJA? Tämän työn tavoite on vertailla eri sipsilaatuja ja erottaa sipsistä rasva.

SIPSEISSÄKÖ RASVAA? KOKEELLINEN TYÖ: PERUNALASTUJA VAI JUUSTONAKSUJA? Tämän työn tavoite on vertailla eri sipsilaatuja ja erottaa sipsistä rasva. SIPSEISSÄKÖ RASVAA? TAUSTAA Saamme rasvaa joka päivä ja monissa muodoissa. Osa rasvasta on välttämätöntä, koska elimistömme tarvitsee rasvaa elintoimintojemme ylläpitoon. Saamme hyvin paljon rasvaa piilossa

Lisätiedot

Seosten erotusmenetelmiä

Seosten erotusmenetelmiä Seosten erotusmenetelmiä KEMIAA KAIKKIALLA, KE1 Kemiassa on usein tarve erottaa niin puhtaita aineita kuin myös seoksia toisistaan. Seoksesta erotetaan sen komponentteja (eli seoksen muodostavia aineita)

Lisätiedot

Sivuaineopiskelijoiden ryhmätyöt Orgaaninen kemia

Sivuaineopiskelijoiden ryhmätyöt Orgaaninen kemia Sivuaineopiskelijoiden ryhmätyöt Orgaaninen kemia Orgaanisen kemian laboratorio Kemian laitos Helsingin yliopisto 2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä... 3 Reaktion suoritus... 10 Eristys...

Lisätiedot

Sivuaineopiskelijoiden ryhmätyöt Orgaaninen kemia

Sivuaineopiskelijoiden ryhmätyöt Orgaaninen kemia Sivuaineopiskelijoiden ryhmätyöt Orgaaninen kemia Orgaanisen kemian laboratorio Kemian laitos Helsingin yliopisto 2006 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä... 3 Reaktion suoritus... 10 Eristys...

Lisätiedot

SIPSEISSÄKÖ RASVAA? KOKEELLINEN TYÖ: PERUNALASTUJA VAI JUUSTONAKSUJA?

SIPSEISSÄKÖ RASVAA? KOKEELLINEN TYÖ: PERUNALASTUJA VAI JUUSTONAKSUJA? SIPSEISSÄKÖ RASVAA? TAUSTAA Saamme rasvaa joka päivä ja monissa muodoissa. Osa rasvasta on välttämätöntä, koska elimistömme tarvitsee rasvaa elintoimintojemme ylläpitoon. Saamme hyvin paljon rasvaa piilossa

Lisätiedot

KOHDERYHMÄ KESTO: MOTIVAATIO: TAVOITE: AVAINSANAT: - TAUSTAA

KOHDERYHMÄ KESTO: MOTIVAATIO: TAVOITE: AVAINSANAT: - TAUSTAA ANTIBIOOTTISYNTEESI KOHDERYHMÄ: Työ soveltuu ensisijaisesti lukiolaisille. Lukiossa työn voi toteuttaa kurssilla KE3 tai työkurssilla. KESTO: Työ kestää 90 min (refluksointi 60min) (120 min tislauksen

Lisätiedot

55058 Kemian perustyöt II (Orgaaninen kemia)

55058 Kemian perustyöt II (Orgaaninen kemia) 55058 Kemian perustyöt II (Orgaaninen kemia) Orgaanisen kemian laboratorio Kemian laitos Helsingin yliopisto 2014 2 Sisältö Yleistä 3 Kurssille hyväksytyt opiskelijat 3 Maksut 3 Töiden suoritus 3 Työvälineet

Lisätiedot

sulfatiatsoli meripihkahappoanhydridi eli dihydro-2,5- furaanidioni etanoli (EtaxA, 99 %)

sulfatiatsoli meripihkahappoanhydridi eli dihydro-2,5- furaanidioni etanoli (EtaxA, 99 %) ANTIBIOOTTISYNTEESI TAUSTAA Olet kesätöissä lääketehtaalla. Lääkefirman kemistit ovat kehittäneet antibiootin, sulfiatsolin, joka estää bakteerien foolihapon synteesiä. Foolihappoa tarvitaan esimerkiksi

Lisätiedot

Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan?

Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan? 2.1 Kolme olomuotoa Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan? pieni energia suuri energia lämpöä sitoutuu = endoterminen lämpöä vapautuu = eksoterminen (endothermic/exothermic)

Lisätiedot

COLAJUOMAN HAPPAMUUS

COLAJUOMAN HAPPAMUUS COLAJUOMAN HAPPAMUUS Juot paljon kolajuomia, miten ne vaikuttavat hampaisiisi? TAUSTA Cola-juomien voimakas happamuus johtuu pääosin niiden sisältämästä fosforihaposta. Happamuus saattaa laskea jopa ph

Lisätiedot

780301A TUTKIMUSHARJOITTELU: ORGAANISEN KEMIAN LABORATORIO-OSUUS TYÖLUENTO SYKSY 2015

780301A TUTKIMUSHARJOITTELU: ORGAANISEN KEMIAN LABORATORIO-OSUUS TYÖLUENTO SYKSY 2015 780301A TUTKIMUSHARJOITTELU: ORGAANISEN KEMIAN LABORATORIO-OSUUS TYÖLUENTO SYKSY 2015 Kurssilla tarvitaan työohjemoniste (tulostetaan Nopasta) välttämättömät: laboratoriotakki, suojalasit (lainattavissa

Lisätiedot

55525 Orgaanisen kemian perustyöt I 1. Synteesit

55525 Orgaanisen kemian perustyöt I 1. Synteesit 1 55525 Orgaanisen kemian perustyöt I 1. Synteesit Orgaanisen kemian laboratorio Kemian laitos Helsingin yliopisto 2010 2 3 Sisältö Kursseille hyväksytyt opiskelijat... 6 Maksut... 6 Töiden suoritus...

Lisätiedot

Kemiaa tekemällä välineitä ja työmenetelmiä

Kemiaa tekemällä välineitä ja työmenetelmiä Opiskelijalle 1/4 Kemiaa tekemällä välineitä ja työmenetelmiä Ennen työn aloittamista huomioi seuraavaa Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat aineet ja välineet. Kirjaa tulokset oikealla tarkkuudella

Lisätiedot

KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS

KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS sivu 1/6 Kohderyhmä: Työ on suunniteltu lukiolaisille Aika: n. 1h + laskut KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS TAUSTATIEDOT tarkoitaa veden sisältämien kemiallisesti hapettuvien orgaanisten aineiden määrää. Koeolosuhteissa

Lisätiedot

Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa

Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa Tuotantomenetelmät Kasviöljyjen vaihtoesteröinti Kasviöljyjen hydrogenointi Fischer-Tropsch-synteesi Kasviöljyt Rasvan kemiallinen rakenne Lähde: Malkki, Rypsiöljyn

Lisätiedot

Alumiinista alunaa TAUSTAA

Alumiinista alunaa TAUSTAA KOHDERYHMÄ: Työ soveltuu yläkouluun tai lukion kursseille KE3 ja KE4. Teorian laajuus riippuu siitä mille kohderyhmälle työ vedetään. KESTO: Noin 1-1,5h. Kesto riippuu siitä, tehdäänkö tuotteelle imusuodatus

Lisätiedot

COLAJUOMAN HAPPAMUUS

COLAJUOMAN HAPPAMUUS COLAJUOMAN HAPPAMUUS KOHDERYHMÄ: Työ soveltuu lukion viidennelle kurssille KE5. KESTO: 90 min MOTIVAATIO: Juot paljon kolajuomia, miten ne vaikuttavat hampaisiisi? TAVOITE: Opiskelija pääsee titraamaan.

Lisätiedot

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ensimmäinen sivu on työskentelyyn orientoiva johdatteluvaihe, jossa annetaan jotain tietoja ongelmista, joita happamat sateet aiheuttavat. Lisäksi esitetään

Lisätiedot

TÄS ON PROTSKUU! PROTEIINIEN KEMIAA

TÄS ON PROTSKUU! PROTEIINIEN KEMIAA sivu 1/8 TÄS ON PROTSKUU! PROTEIINIEN KEMIAA LUOKKA-ASTE/KURSSI TAUSTA Työ soveltuu peruskoulun yläasteelle ja lukioon. Työn tavoite on tutustua proteiinien kokeellisiin tunnistusmenetelmiin. POHDITTAVAKSI

Lisätiedot

1 Tehtävät. 2 Teoria. rauta(ii)ioneiksi ja rauta(ii)ionien hapettaminen kaliumpermanganaattiliuoksella.

1 Tehtävät. 2 Teoria. rauta(ii)ioneiksi ja rauta(ii)ionien hapettaminen kaliumpermanganaattiliuoksella. 1 Tehtävät Edellisellä työkerralla oli valmistettu rauta(ii)oksalaattia epäorgaanisen synteesin avulla. Tätä sakkaa tarkasteltiin seuraavalla kerralla. Tällä työ kerralla ensin valmistettiin kaliumpermanganaatti-

Lisätiedot

Heikot sidokset voimakkuusjärjestyksessä: -Sidos poolinen, kun el.neg.ero on 0,5-1,7. -Poolisuus merkitään osittaisvarauksilla

Heikot sidokset voimakkuusjärjestyksessä: -Sidos poolinen, kun el.neg.ero on 0,5-1,7. -Poolisuus merkitään osittaisvarauksilla Heikot sidokset voimakkuusjärjestyksessä: 1. Ioni-dipoli sidokset 2. Vetysidokset 3. 4. Dipoli-dipoli sidokset Dispersiovoimat -Sidos poolinen, kun el.neg.ero on 0,5-1,7 -Poolisuus merkitään osittaisvarauksilla

Lisätiedot

Stipendiaattityöt Jyväskylän yliopiston kemian laitos

Stipendiaattityöt Jyväskylän yliopiston kemian laitos Stipendiaattityöt Jyväskylän yliopiston kemian laitos Juha Siitonen 14. Elokuuta 2011 Alkuaineita jos tunne sä et Niiden kykyjä vähättelet minaisuudet peittelet Turha sun on koittaa Sieluja voittaa Goethe

Lisätiedot

LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA

LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA KOHDERYHMÄ: Soveltuu lukion KE1- ja KE3-kurssille. KESTO: n. 1h MOTIVAATIO: Työskentelet lääketehtaan laadunvalvontalaboratoriossa. Tuotantolinjalta on juuri valmistunut erä aspiriinivalmistetta.

Lisätiedot

Isopentyyliasetaatti, C7H14O2

Isopentyyliasetaatti, C7H14O2 Isopentyyliasetaatti, C7H142 Sisältö JHDANT... 1 REAKTIYHTÄLÖ JA -MEKANISMI... 3 TARVIKKEET... 4 REAGENSSIT... 4 SYNTEESIN SURITUS... 5 TYÖTURVALLISUUS... 6 MALLINNUS... 7 PS-YHTEYS... 10 LÄHTEET... 10

Lisätiedot

OPINPOLKU 6 HAIHDUTUS, TISLAUS JA REFRAKTOMETRIA

OPINPOLKU 6 HAIHDUTUS, TISLAUS JA REFRAKTOMETRIA Oulun Seudun Ammattiopisto Page 1 of 11 Turkka Sunnari & Pekka Veijola OPINPOLKU 6 HAIHDUTUS, TISLAUS JA REFRAKTOMETRIA PERIAATE/MENETELMÄ Työssä on tarkoituksena tutkia miten paine vaikuttaa veden kiehumispisteeseen,

Lisätiedot

12. Amiinit. Ammoniakki 1 amiini 2 amiini 3 amiini kvarternäärinen ammoniumioni

12. Amiinit. Ammoniakki 1 amiini 2 amiini 3 amiini kvarternäärinen ammoniumioni 12. Amiinit Amiinit ovat ammoniakin alkyyli- tai aryylijohdannaisia. e voivat olla primäärisiä, sekundäärisiä tai tertiäärisiä ja lisäksi ne voivat muodostaa kvaternäärisiä ammoniumioneja. Ammoniakki 1

Lisätiedot

MAALIEN KEMIAA, TUTKIMUKSELLISUUTTA YLÄKOULUUN JA TOISELLE ASTEELLE

MAALIEN KEMIAA, TUTKIMUKSELLISUUTTA YLÄKOULUUN JA TOISELLE ASTEELLE MAALIEN KEMIAA, TUTKIMUKSELLISUUTTA YLÄKOULUUN JA TOISELLE ASTEELLE Riitta Latvasto 1 & Päivi Riikonen 1 1 Kemian opettajankoulutusyksikkö, Helsingin yliopisto Aihe: Tässä laboratoriotyössä tutustutaan

Lisätiedot

Kasvien piilotetut väriaineet

Kasvien piilotetut väriaineet KOHDERYHMÄ: Työ sopii parhaiten lukioon kursseille KE1 tai KE2. Työn voi tehdä myös yläkoululaisten kanssa kurssilla raaka-aineet ja tuotteet, jolloin keskitytään poolittomuuden sijaan erotusmenetelmiin.

Lisätiedot

Uusi ejektoripohjainen hiilidioksidin talteenotto-menetelmä. BioCO 2 -projektin loppuseminaari elokuuta 2018, Jyväskylä.

Uusi ejektoripohjainen hiilidioksidin talteenotto-menetelmä. BioCO 2 -projektin loppuseminaari elokuuta 2018, Jyväskylä. Uusi ejektoripohjainen hiilidioksidin talteenotto-menetelmä BioCO 2 -projektin loppuseminaari - 30. elokuuta 2018, Jyväskylä Kristian Melin Esityksen sisältö Haasteet CO 2 erotuksessa Mitä uutta ejektorimenetelmässä

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVIÄ Mitkä ruoka-aineet sisältävät valkuaisaineita eli proteiineja? Missä yhteyksissä olet törmännyt sanaan proteiini tai valkuaisaine?

ENNAKKOTEHTÄVIÄ Mitkä ruoka-aineet sisältävät valkuaisaineita eli proteiineja? Missä yhteyksissä olet törmännyt sanaan proteiini tai valkuaisaine? TÄS ON PROTSKUU! TAUSTAA Proteiinit kuuluvat perusravintoaineisiin ja nautit päivittäin niitä sisältäviä ruokia. Mitkä ruoka-aineet sisältävät proteiineja ja mihin niitä oikein tarvitaan? ENNAKKOTEHTÄVIÄ

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

TITRAUKSET, KALIBROINNIT, SÄHKÖNJOHTAVUUS, HAPPOJEN JA EMÄSTEN TARKASTELU

TITRAUKSET, KALIBROINNIT, SÄHKÖNJOHTAVUUS, HAPPOJEN JA EMÄSTEN TARKASTELU Oulun Seudun Ammattiopisto Raportti Page 1 of 6 Turkka Sunnari & Janika Pietilä 23.1.2016 TITRAUKSET, KALIBROINNIT, SÄHKÖNJOHTAVUUS, HAPPOJEN JA EMÄSTEN TARKASTELU PERIAATE/MENETELMÄ Työssä valmistetaan

Lisätiedot

MENETELMÄ POISTETTU KÄYTÖSTÄ Sideaineet, yleistä

MENETELMÄ POISTETTU KÄYTÖSTÄ Sideaineet, yleistä Sideaineet, yleistä PANK-1003 PANK SIDEAINEEN TALTEENOTTO ASFALTISTA PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 15.11.1996-1. MENETELMÄN TARKOITUS 2. MENETELMÄN SOVELTAMISALUE Menetelmässä

Lisätiedot

Kemian tehtävien vastaukset ja selitykset Lääketieteen ilmainen harjoituskoe, kevät 2017

Kemian tehtävien vastaukset ja selitykset Lääketieteen ilmainen harjoituskoe, kevät 2017 Kemian tehtävien vastaukset ja selitykset Lääketieteen ilmainen harjoituskoe, kevät 2017 Alla on esitetty vastaukset monivalintaväittämiin ja lyhyet perustelut oikeille väittämille. Tehtävä 3 A 2 B 5,8

Lisätiedot

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus Huomaat, että vedenkeittimessäsi on valkoinen saostuma. Päättelet, että saostuma on peräisin vedestä. Haluat varmistaa, että vettä on turvallista juoda ja viet sitä tutkittavaksi laboratorioon. Laboratoriossa

Lisätiedot

5 LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät

5 LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät Esimerkki 1. a) 100 ml:ssa suolaista merivettä on keskimäärin 2,7 g NaCl:a. Mikä on meriveden NaCl-pitoisuus ilmoitettuna molaarisuutena? b) Suolaisen meriveden MgCl 2 -pitoisuus

Lisätiedot

Neutraloituminen = suolan muodostus

Neutraloituminen = suolan muodostus REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Neutraloituminen = suolan muodostus Taustaa: Tähän asti ollaan tarkasteltu happojen ja emästen vesiliuoksia erikseen, mutta nyt tarkastellaan mitä tapahtuu, kun happo ja emäs

Lisätiedot

joka voidaan määrittää esim. värinmuutosta seuraamalla tai lukemalla

joka voidaan määrittää esim. värinmuutosta seuraamalla tai lukemalla REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Happo-emästitraukset Määritelmä, titraus: Titraus on menetelmä, jossa tutkittavan liuoksen sisältämä ainemäärä määritetään lisäämällä siihen tarkkaan mitattu tilavuus titrausliuosta,

Lisätiedot

KEMIALLINEN WC KÄYTTÖOHJE

KEMIALLINEN WC KÄYTTÖOHJE KEMIALLINEN WC KÄYTTÖOHJE 1. Ominaisuudet a. valmistettu korkealaatuisesta polyeteenistä b. täysin omavarainen c. ei vaadi ulkoisia liitäntöjä d. varmatoimiset lukot ja saranat e. kaikki osat käyttäjän

Lisätiedot

Orgaanisen kemian I-työt Synteesit

Orgaanisen kemian I-työt Synteesit Orgaanisen kemian I-työt Synteesit Orgaanisen kemian laboratorio Kemian laitos Helsingin yliopisto 2005 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä... 3 Reaktion suoritus... 10 Eristys... 12 Puhdistus...

Lisätiedot

BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ

BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ KOHDERYHMÄ: Soveltuu peruskoulun 9.luokan kemian osioon Orgaaninen kemia. KESTO: 45 60 min. Kemian opetuksen keskus MOTIVAATIO: Muovituotteet kerääntyvät helposti luontoon ja saastuttavat

Lisätiedot

55058 Kemian perustyöt II (Orgaaninen kemia)

55058 Kemian perustyöt II (Orgaaninen kemia) 55058 Kemia perustyöt II (Orgaaie kemia) Orgaaise kemia laboratorio Kemia laitos Helsigi yliopisto 2015 2 Sisältö Yleistä 3 Kurssille hyväksytyt opiskelijat 3 Maksut 3 Töide suoritus 3 Työvälieet 4 Välieet,

Lisätiedot

c) Tasapainota seuraava happamassa liuoksessa tapahtuva hapetus-pelkistysreaktio:

c) Tasapainota seuraava happamassa liuoksessa tapahtuva hapetus-pelkistysreaktio: HTKK, TTY, LTY, OY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 26.05.2004 1. a) Kun natriumfosfaatin (Na 3 PO 4 ) ja kalsiumkloridin (CaCl 2 ) vesiliuokset sekoitetaan keske- nään, muodostuu

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/2003 2001/0212(COD) FI 14/05/2003 YHTEINEN KANTA vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi lannoitteista

Lisätiedot

Hapetus-pelkistymisreaktioiden tasapainottaminen

Hapetus-pelkistymisreaktioiden tasapainottaminen Hapetus-pelkistymisreaktioiden tasapainottaminen hapetuslukumenetelmällä MATERIAALIT JA TEKNO- LOGIA, KE4 Palataan hetkeksi 2.- ja 3.-kurssin asioihin ja tarkastellaan hapetus-pelkistymisreaktioiden tasapainottamista.

Lisätiedot

Työn toteutus Lisää pullosta kolmeen koeputkeen 1 2 cm:n kerros suolahappoa. Pudota ensimmäiseen koeputkeen kuparinaula, toiseen sinkkirae ja kolmanteen magnesiumnauhan pala. Tulosten käsittely Mikä aine

Lisätiedot

OPINPOLKU 5 BIODIESELIN VALMISTAMINEN

OPINPOLKU 5 BIODIESELIN VALMISTAMINEN Oulun Seudun Ammattiopisto Page 1 of 8 Turkka Sunnari & Pekka Veijola OPINPOLKU 5 BIODIESELIN VALMISTAMINEN PERIAATE/MENETELMÄ 70 L raakaöljyä pumpataan reaktoriin, jossa se esilämmitetään n. 60 C. Öljyn

Lisätiedot

Orgaanisten epäpuhtauksien määrittäminen jauhemaisista näytteistä. FT Satu Ikonen, Teknologiakeskus KETEK Oy Analytiikkapäivät 2012, Kokkola

Orgaanisten epäpuhtauksien määrittäminen jauhemaisista näytteistä. FT Satu Ikonen, Teknologiakeskus KETEK Oy Analytiikkapäivät 2012, Kokkola Orgaanisten epäpuhtauksien määrittäminen jauhemaisista näytteistä FT, Teknologiakeskus KETEK Oy Analytiikkapäivät 2012, Kokkola TEKNOLOGIAKESKUS KETEK OY Kokkolassa sijaitseva yritysten osaamisen kehittämiseen

Lisätiedot

KOTITEKOINEN PALOSAMMUTIN (OSA 1)

KOTITEKOINEN PALOSAMMUTIN (OSA 1) KOTITEKOINEN PALOSAMMUTIN (OSA 1) Johdanto Monet palosammuttimet, kuten kuvassa esitetty käsisammutin, käyttävät hiilidioksidia. Jotta hiilidioksidisammutin olisi tehokas, sen täytyy vapauttaa hiilidioksidia

Lisätiedot

SIPSEISSÄKÖ RASVAA? TAUSTAA

SIPSEISSÄKÖ RASVAA? TAUSTAA Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Sipseissäkö rasvaa? Opettajan ohje SIPSEISSÄKÖ RASVAA? KOHDERYHMÄ: Työ soveltuu lukion kursseille KE1 ja KE2. Osa 1 soveltuu yläkouluun. Osa 2 työstä voi soveltaa

Lisätiedot

a) Puhdas aine ja seos b) Vahva happo Syövyttävä happo c) Emäs Emäksinen vesiliuos d) Amorfinen aine Kiteisen aineen

a) Puhdas aine ja seos b) Vahva happo Syövyttävä happo c) Emäs Emäksinen vesiliuos d) Amorfinen aine Kiteisen aineen 1. a) Puhdas aine ja seos Puhdas aine on joko alkuaine tai kemiallinen yhdiste, esim. O2, H2O. Useimmat aineet, joiden kanssa olemme tekemisissä, ovat seoksia. Mm. vesijohtovesi on liuos, ilma taas kaasuseos

Lisätiedot

PIKAMENETELMÄT ELINTARVIKKEEN RASVAPITOISUUDEN MÄÄRITTÄMISESSÄ

PIKAMENETELMÄT ELINTARVIKKEEN RASVAPITOISUUDEN MÄÄRITTÄMISESSÄ PIKAMENETELMÄT ELINTARVIKKEEN RASVAPITOISUUDEN MÄÄRITTÄMISESSÄ Tutkija, FM Tiina Ritvanen Kemian ja toksikologian yksikkö Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tiina.ritvanen@evira.fi Esityksen runko Johdanto

Lisätiedot

(l) B. A(l) + B(l) (s) B. B(s)

(l) B. A(l) + B(l) (s) B. B(s) FYSIKAALISEN KEMIAN LAUDATUTYÖ N:o 3 LIUKOISUUDEN IIPPUVUUS LÄMPÖTILASTA 6. 11. 1998 (HJ) A(l) + B(l) µ (l) B == B(s) µ (s) B FYSIKAALISEN KEMIAN LAUDATUTYÖ N:o 3 1. TEOIAA Kyllästetty liuos LIUKOISUUDEN

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 4.2.2016 1 Sisältö Vedenkäsittelyn vaatimukset Mitä voimalaitoksen vesikemialla tarkoitetaan? Voimalaitosten

Lisätiedot

Kondensaatio ja hydrolyysi

Kondensaatio ja hydrolyysi Kondensaatio ja hydrolyysi REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Määritelmä, kondensaatioreaktio: Kondensaatioreaktiossa molekyylit liittyvät yhteen muodostaen uuden funktionaalisen ryhmän ja samalla molekyylien väliltä

Lisätiedot

Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon

Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon A. Mikä seuraavista hapoista on heikko happo? a) etikkahappo b) typpihappo c) vetykloridihappo d) rikkihappo

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

Törmäysteoria. Törmäysteorian mukaan kemiallinen reaktio tapahtuu, jos reagoivat hiukkaset törmäävät toisiinsa

Törmäysteoria. Törmäysteorian mukaan kemiallinen reaktio tapahtuu, jos reagoivat hiukkaset törmäävät toisiinsa Törmäysteoria Törmäysteorian mukaan kemiallinen reaktio tapahtuu, jos reagoivat hiukkaset törmäävät toisiinsa tarpeeksi suurella voimalla ja oikeasta suunnasta. 1 Eksotermisen reaktion energiakaavio E

Lisätiedot

Seoksen pitoisuuslaskuja

Seoksen pitoisuuslaskuja Seoksen pitoisuuslaskuja KEMIAA KAIKKIALLA, KE1 Analyyttinen kemia tutkii aineiden määriä ja pitoisuuksia näytteissä. Pitoisuudet voidaan ilmoittaa: - massa- tai tilavuusprosentteina - promilleina tai

Lisätiedot

Seokset ja liuokset. 1. Seostyypit 2. Aineen liukoisuus 3. Pitoisuuden yksiköt ja mittaaminen

Seokset ja liuokset. 1. Seostyypit 2. Aineen liukoisuus 3. Pitoisuuden yksiköt ja mittaaminen Seokset ja liuokset 1. Seostyypit 2. Aineen liukoisuus 3. Pitoisuuden yksiköt ja mittaaminen Hapot, emäkset ja ph 1. Hapot, emäkset ja ph-asteikko 2. ph -laskut 3. Neutralointi 4. Puskuriliuokset Seostyypit

Lisätiedot

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN IVB 5 & 7 Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä. Putki ja suuttimet voidaan säilyttää koneen päällä

Lisätiedot

Kestopreparaatin tekeminen. Antti Haarto 27.2.2013

Kestopreparaatin tekeminen. Antti Haarto 27.2.2013 Kestopreparaatin tekeminen Antti Haarto 27.2.2013 Genitaalien rakenne Esiesivalmistelut Koiraat Levitystä tehtäessä vaikeasti määritettäviltä lajeilta kannattaa levittää myös sivulämssät genitaaleista

Lisätiedot

TKK, TTY, LTY, OY, TY, VY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 31.5.2006

TKK, TTY, LTY, OY, TY, VY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 31.5.2006 TKK, TTY, LTY, Y, TY, VY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 1.5.006 1. Uraanimetallin valmistus puhdistetusta uraanidioksidimalmista koostuu seuraavista reaktiovaiheista: (1) U (s)

Lisätiedot

4 Yleiskuvaus toiminnasta

4 Yleiskuvaus toiminnasta 4 Yleiskuvaus toiminnasta Borealis Polymers Oy:n tuotantolaitokset sijaitsevat Porvoon kaupungin Kilpilahden alueella. Petrokemian tuotantolaitokset muodostuvat Olefiinituotannosta sekä Fenoli ja aromaatit

Lisätiedot

TÄS ON PROTSKUU! Missä yhteyksissä olet törmännyt sanaan proteiini tai valkuaisaine?

TÄS ON PROTSKUU! Missä yhteyksissä olet törmännyt sanaan proteiini tai valkuaisaine? TÄS ON PROTSKUU! KOHDERYHMÄ: Työ soveltuu parhaiten yläkouluun kurssille elollinen luonto ja yhteiskunta, sekä lukioon kurssille KE1. KESTO: Työ koostuu kahdesta osasta: n. 30 min/osa. MOTIVAATIO: Mitä

Lisätiedot

Oppimistavoite tälle luennolle

Oppimistavoite tälle luennolle Oppiistavoite tälle lueolle Yksikköoperaatiot ja teolliset prosessit CHEM-A00 (5 op) Tislaus ja uutto Yärtää erotusprosessie suuittelu perusteet Tutea tislaukse ja uuto toiitaperiaatteet Tutea tpillisipiä

Lisätiedot

Kemialliset reaktiot ja reaktorit Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta I

Kemialliset reaktiot ja reaktorit Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta I Kemialliset reaktiot ja reaktorit Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta I Juha Ahola juha.ahola@oulu.fi Kemiallinen prosessitekniikka Sellaisten kokonaisprosessien suunnittelu, joissa kemiallinen reaktio

Lisätiedot

Myös normaali sadevesi on hieman hapanta (ph n.5,6) johtuen ilman hiilidioksidista, joka liuetessaan veteen muodostaa hiilihappoa.

Myös normaali sadevesi on hieman hapanta (ph n.5,6) johtuen ilman hiilidioksidista, joka liuetessaan veteen muodostaa hiilihappoa. sivu 1/5 Kohderyhmä: Aika: Työ sopii sekä yläasteelle, että lukion biologiaan ja kemiaan käsiteltäessä ympäristön happamoitumista. Lukion kemiassa aihetta voi myös käsitellä typen ja rikin oksideista puhuttaessa.

Lisätiedot

Sivuaineopiskelijoiden ryhmätyöt Orgaaninen kemia

Sivuaineopiskelijoiden ryhmätyöt Orgaaninen kemia Sivuaineopiskelijoiden ryhmätyöt Orgaaninen kemia Orgaanisen kemian laboratorio Kemian laitos Helsingin yliopisto 2014 1 Sisällysluettelo Yleistä 3 Reaktion suoritus 10 Eristys 10 Puhdistus 12 Kromatografisista

Lisätiedot

Hiilidioksidista hiilihappoon, -tutkimuksia arkipäivän kemiasta

Hiilidioksidista hiilihappoon, -tutkimuksia arkipäivän kemiasta iilidioksidista hiilihappoon, -tutkimuksia arkipäivän kemiasta Kohderyhmä: Työ on suunniteltu alakoululaisille sopivalle tasolle. Työ ei ole liian vaikea ymmärtää esikoululaiselle, muttei liian helppo

Lisätiedot

PIHKAN ANTIBAKTEERISET OMINAISUUDET

PIHKAN ANTIBAKTEERISET OMINAISUUDET PIHKAN ANTIBAKTEERISET OMINAISUUDET Biologianopettaja kertoo teille, että Lapissa on jo vuosisatojen ajan käytetty kuusen pihkaa haavojen ja ihosairauksien hoidossa. Pihkaa on kerätty puista ja keitetty

Lisätiedot

PIHKAN ANTIBAKTEERISET OMINAISUUDET

PIHKAN ANTIBAKTEERISET OMINAISUUDET PIHKAN ANTIBAKTEERISET OMINAISUUDET KOHDERYHMÄ: Työ soveltuu lukiolaisille. Työn voi toteuttaa kursseilla KE1, KE2 tai työkurssilla. KESTO: Kokeellinen osuus kestää 60 min. MOTIVAATIO: Oppilaat saavat

Lisätiedot

Fysiikan, kemian ja matematiikan kilpailu lukiolaisille

Fysiikan, kemian ja matematiikan kilpailu lukiolaisille Fysiikan, kemian ja matematiikan kilpailu lukiolaisille 22.1.2015 Kemian tehtävät Kirjoita nimesi, luokkasi ja lukiosi tähän tehtäväpaperiin. Kirjoita vastauksesi selkeällä käsialalla tehtäväpaperiin vastauksille

Lisätiedot

KE4, KPL. 3 muistiinpanot. Keuruun yläkoulu, Joonas Soininen

KE4, KPL. 3 muistiinpanot. Keuruun yläkoulu, Joonas Soininen KE4, KPL. 3 muistiinpanot Keuruun yläkoulu, Joonas Soininen KPL 3: Ainemäärä 1. Pohtikaa, miksi ruokaohjeissa esim. kananmunien ja sipulien määrät on ilmoitettu kappalemäärinä, mutta makaronit on ilmoitettu

Lisätiedot

HSC-ohje laskuharjoituksen 1 tehtävälle 2

HSC-ohje laskuharjoituksen 1 tehtävälle 2 HSC-ohje laskuharjoituksen 1 tehtävälle 2 Metanolisynteesin bruttoreaktio on CO 2H CH OH (3) 2 3 Laske metanolin tasapainopitoisuus mooliprosentteina 350 C:ssa ja 350 barin paineessa, kun lähtöaineena

Lisätiedot

Tiedelimsa. Vedestä saadaan hapotettua vettä lisäämällä siihen hiilidioksidia, mutta miten hiilidioksidi jää nesteeseen?

Tiedelimsa. Vedestä saadaan hapotettua vettä lisäämällä siihen hiilidioksidia, mutta miten hiilidioksidi jää nesteeseen? Vedestä saadaan hapotettua vettä lisäämällä siihen hiilidioksidia, mutta miten hiilidioksidi jää nesteeseen? TAUSTAA Moni ihminen lapsista aikuisiin saakka on varmasti joskus pohtinut hiilidioksidiin liittyviä

Lisätiedot

TUOTENRO NIMIKE MITAT PAINO NIM.TEHO SÄILIÖ IP-LUOKKA JOHTO. 9058501 Märkä- ja kuivaimuri GWD 350-2 638 x 600 x 868 mm 21 kg 2700 W 50 L IP24 10 m

TUOTENRO NIMIKE MITAT PAINO NIM.TEHO SÄILIÖ IP-LUOKKA JOHTO. 9058501 Märkä- ja kuivaimuri GWD 350-2 638 x 600 x 868 mm 21 kg 2700 W 50 L IP24 10 m MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä.

Lisätiedot

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Hankkimallasi Lava vakuumipakkauslaitteella on 2 vuoden takuu. Takuu ei kata vahinkoa, mikäli ilmapumppuun on päästetty nestettä. On tärkeä tietää,

Lisätiedot

Kemian koe kurssi KE5 Reaktiot ja tasapaino koe

Kemian koe kurssi KE5 Reaktiot ja tasapaino koe Kemian koe kurssi KE5 Reaktiot ja tasapaino koe 1.4.017 Tee kuusi tehtävää. 1. Tämä tehtävä koostuu kuudesta monivalintaosiosta, joista jokaiseen on yksi oikea vastausvaihtoehto. Kirjaa vastaukseksi numero-kirjainyhdistelmä

Lisätiedot

Kemia ja ympäristö opintojakso

Kemia ja ympäristö opintojakso 1 FILE:\EVTEK_Kemia ja ymparisto_luku5 ja 6_03102005 Opettaja: Pekka Lehtonen GSM: 050-3595099 E-mail: pekka.lehtonen@evtek.fi opintojakso Tiivistelmä oppikrjan luvuista 5 ja 6 LUKU 5: SEOKSET - Liuokset

Lisätiedot

Jaksollinen järjestelmä

Jaksollinen järjestelmä Jaksollinen järjestelmä (a) Mikä on hiilen järjestysluku? (b) Mikä alkuaine kuuluu 15:een ryhmään ja toiseen jaksoon? (c) Montako protonia on berylliumilla? (d) Montako elektronia on hapella? (e) Montako

Lisätiedot

Joensuun yliopisto Kemian valintakoe/3.6.2009

Joensuun yliopisto Kemian valintakoe/3.6.2009 Joesuu yliopisto Kemia valitakoe/.6.009 Mallivastaukset 1. Selitä lyhyesti (korkeitaa kolme riviä), a) elektroegatiivisuus b) elektroiaffiiteetti c) amfolyytti d) diffuusio e) Le Chatelieri periaate. a)

Lisätiedot

Määritelmät. Happo = luovuttaa protonin H + Emäs = vastaanottaa protonin

Määritelmät. Happo = luovuttaa protonin H + Emäs = vastaanottaa protonin Hapot ja emäkset Määritelmät Happo = luovuttaa protonin H + Emäs = vastaanottaa protonin Happo-emäsreaktioita kutsutaan tästä johtuen protoninsiirto eli protolyysi reaktioiksi Protolyysi Happo Emäs Emäs

Lisätiedot

POHDITTAVAKSI ENNEN TYÖTÄ

POHDITTAVAKSI ENNEN TYÖTÄ MUSTIKKATRIO KOHDERYHMÄ: Työ voidaan suorittaa kaikenikäisten kanssa, jolloin teoria sovelletaan osaamistasoon. KESTO: n. 1h MOTIVAATIO: Arkipäivän ruokakemian ilmiöiden tarkastelu uudessa kontekstissa.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

Emäksinen, klooripitoinen ja silikaattia sisältävä pesuneste elintarviketeollisuuden laitteistojen ja pintojen pesuun

Emäksinen, klooripitoinen ja silikaattia sisältävä pesuneste elintarviketeollisuuden laitteistojen ja pintojen pesuun P3-ansep ALU Emäksinen, klooripitoinen ja silikaattia sisältävä pesuneste elintarviketeollisuuden laitteistojen ja pintojen pesuun KUVAUS soveltuu erityisesti alumiinipinnoille erinomaiset pesevät ominaisuudet

Lisätiedot

Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä.

Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. KESTO: 15min 1h riippuen työn laajuudesta ja ryhmän koosta. MOTIVAATIO: Arkipäivän kemian ilmiöiden tarkastelu

Lisätiedot

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden KEMIAN KOE 22.3.2013 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden ja sisältöjen luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua.

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste

Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste P3-topax 56 Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste OMINAISUUDET Erinomainen poistamaan mineraalisaostumia Poistaa hyvin rasvaa ja proteiinia Erittäin tehokas matalissa konsentraateissa Parannellut

Lisätiedot

Faasi: Aineen tila, jonka kemiallinen koostumus ja fysikaalinen ominaisuudet ovat homogeeniset koko näytteessä. P = näytteen faasien lukumäärä.

Faasi: Aineen tila, jonka kemiallinen koostumus ja fysikaalinen ominaisuudet ovat homogeeniset koko näytteessä. P = näytteen faasien lukumäärä. FAASIDIAGRAMMIT Määritelmiä Faasi: Aineen tila, jonka kemiallinen koostumus ja fysikaalinen ominaisuudet ovat homogeeniset koko näytteessä. P = näytteen faasien lukumäärä. Esimerkkejä: (a) suolaliuos (P=1),

Lisätiedot

PULLEAT JA VALTAVAT VAAHTOKARKIT

PULLEAT JA VALTAVAT VAAHTOKARKIT sivu 1/6 PULLEAT JA VALTAVAT VAAHTOKARKIT LUOKKA-ASTE/KURSSI Soveltuu ala-asteelle, mutta myös yläkouluun syvemmällä teoriataustalla. ARVIOTU AIKA n. 1 tunti TAUSTA Ilma on kaasua. Se on yksi kolmesta

Lisätiedot

VÄRIKÄSTÄ KEMIAA. MOTIVAATIO: Mitä tapahtuu teelle kun lisäät siihen sitruunaa? Entä mitä havaitset kun peset mustikan värjäämiä sormia saippualla?

VÄRIKÄSTÄ KEMIAA. MOTIVAATIO: Mitä tapahtuu teelle kun lisäät siihen sitruunaa? Entä mitä havaitset kun peset mustikan värjäämiä sormia saippualla? VÄRIKÄSTÄ KEMIAA KOHDERYHMÄ: Työ voidaan suorittaa kaikenikäisten kanssa, jolloin teoria sovelletaan osaamistasoon. Parhaiten työ soveltuu alakouluun kurssille aineet ympärillämme tai yläkouluun kurssille

Lisätiedot

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 MIKSI JÄTTEET LAJITELLAAN? Tavoitteena on: - Vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää - Kierrättää käyttökelpoisia materiaaleja

Lisätiedot

POHJOISMAINEN ELINTARVIKKEIDEN METODIIKKAKOMITEA

POHJOISMAINEN ELINTARVIKKEIDEN METODIIKKAKOMITEA Nr. 123 2. painos 1998 POHJOISMAINEN ELINTARVIKKEIDEN METODIIKKAKOMITEA NORDIC COMMITTEE ON FOOD ANALYSIS No 123 2 nd ed. 1998 SYKLAMAATTI. SPEKTROFOTOMETRINEN MÄÄRITYS ELINTARVIKKEISTA CYCLAMATE. SPECTROPHOTOMETRIC

Lisätiedot