Tätä konetta käytettäessä on noudatettava perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavia:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tätä konetta käytettäessä on noudatettava perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavia:"

Transkriptio

1

2 Tärkeitä turvaohjeita Tätä konetta käytettäessä on noudatettava perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavia: Lue kaikki ohjeet ennen koneen käyttöä. VAARA - Sähköiskuvaaran välttämiseksi:. Konetta ei koskaan saa jättää ilman valvontaa, kun verkkojohto on kytkettynä sähköpistorasiaan. Irrota koneen verkkojohto sähköpistorasiasta välittömästi käytön jälkeen ja ennen puhdistamista. VAROITUS - Palovammojen, tulipalon, sähköiskujen ja loukkaantumisen välttämiseksi:. Tätä konetta ei saa käyttää leluna. Noudata erityistä varovaisuutta, jos annat lasten käyttää ompelukonetta tai käytät konetta lasten läheisyydessä.. Käytä ompelukonetta ainoastaan tässä ohjekirjassa määriteltyihin tarkoituksiin. Käytä vain valmistajan tässä ohjekirjassa suosittelemia lisävarusteita.. Älä käytä tätä konetta, jos sen verkkojohto tai pistotulppa on vahingoittunut, jos kone ei toimi oikein tai jos se on pudonnut, vahingoittunut tai kastunut. Vie kone lähimmälle valtuutetulle jälleenmyyjälle tai huoltoliikkeeseen tarkistusta, korjausta sekä sähköistä tai mekaanista säätöä varten. 4. Älä koskaan käytä konetta, jos jokin sen tuuletusaukoista on tukossa. Huolehdi, ettei koneen tuuletusaukkoihin kerry nukkaa, pölyä tai kangaspaloja. 5. Älä koskaan pudota tai työnnä mitään esineitä koneen aukkoihin. 6. Älä käytä konetta ulkotiloissa. 7. Älä käytä konetta tiloissa, joissa käytetään aerosoleja (suihkeita) tai lisähappea. 8. Katkaise laitteesta virta asettamalla virtakytkin -asentoon ja irrota pistotulppa sähköpistorasiasta. 9. Älä irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta vetämällä. Poista se ottamalla kiinni pistotulpasta, ei johdosta. 0. Älä työnnä sormia koneen liikkuviin osiin. Varo erityisesti koneen neuloja.. Käytä aina oikeaa pistolevyä. Väärä pistolevy saattaa katkaista neulan.. Älä käytä taipuneita neuloja.. Aseta virtakytkin -asentoon, kun käsittelet neula-aluetta (esim. kun vaihdat neulaa). 4. Irrota koneen verkkojohto aina sähköpistorasiasta, ennen kuin avaat laitteen suojakoteloita, öljyät konetta tai ryhdyt tekemään mitään tässä ohjekirjassa neuvottuja käyttäjän huoltosäätöjä. 5. Pikkulapset tai vajaakuntoiset henkilöt eivät saa käyttää tätä ompelukonetta ilman valvontaa. 6. Pikkulapsia on valvottava, että he eivät pääse leikkimään tällä koneella. 7. Pidä sormesi poissa koneen aukoista, esim. kirjontavarren läheisyydestä. Muutoin voi aiheutua tapaturmia. 8. Jos LED-valoyksikössä (valodiodi) on vikaa, se on vaihdatettava valtuutetulla jälleenmyyjällä. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Tämä kone on tarkoitettu kotikäyttöön. i

3 AINOASTAAN ISO-BRITANNIASSA, IRLANNISSA, MALTALLA JA KYPROKSELLA ASUVILLE KÄYTTÄJILLE Jos koneeseen on asennettu kolmipiikkinen ei-uudelleenjohdotettava BS-pistotulppa, lue seuraava. TÄRKEÄÄ Jos käytettävissä oleva pistorasia ja laitteen mukana toimitettu pistotulppa eivät sovi yhteen, pistotulppa on leikattava irti ja sen tilalle on asennettava asianmukainen kolmipiikkinen pistotulppa. Vaihdettuun pistotulppaan on asennettava hyväksytty sulake. VINKKI Verkkojohdosta irti leikattu pistotulppa on hävitettävä, sillä pistotulppa, jonka johdotus on näkyvissä, on vaarallinen kytkettäessä jännitteiseen pistorasiaan. Jos pistotulpan sulake on vaihdettava, käytä ASTA:n hyväksymää, BS 6:n mukaista sulaketta, jossa on -merkki, käyttöteho mainittu pistotulpassa. Aseta sulakkeen kansi aina takaisin paikalleen, äläkä koskaan käytä pistotulppia, joista sulakkeen kansi puuttuu. VAROITUS ÄLÄ KYTKE KUMPAAKAAN JOHTOA MAADOITUSPÄÄTTEESEEN, JOSSA ON KIRJAINMERKINTÄ E, MAADOITUSSYMBOLI TAI VIHREÄ TAI VIHREÄ JA KELTAINEN VÄRI. Tämän verkkojohdon johtojen värikoodi on seuraava: Sininen Ruskea Neutraali Jännitteinen Koska laitteen verkkojohdon johtojen värit eivät ehkä vastaa pistokkeen liitäntöjen värimerkintöjä, menettele seuraavalla tavalla: Sininen johto on kytkettävä liittimeen, jossa on kirjainmerkintä N tai joka on väriltään musta tai sininen. Ruskea johto on kytkettävä liittimeen, jossa on kirjainmerkintä L tai joka on väriltään punainen tai ruskea. ii

4 KIITOS, KUN VALITSIT BROTHER-KONEEN Tämä kone on yksi kehittyneimmistä kotikäyttöön tarkoitetuista tietokoneistetuista kirjontakoneista. Jotta voisit täydellisesti hyödyntää sen kaikkia ominaisuuksia, lue tämä käyttöohje ennen koneen käyttöä. LUE TÄMÄ ENNEN KONEEN KÄYTTÖÄ Turvallinen käyttö. Pidä katse aina neulassa ompelun aikana. Älä koske käsipyörään, langannostajan vipuun, neulaan tai muihin liikkuviin osiin.. Muista katkaista virta virtakytkimestä ja irrottaa verkkojohto, kun: Et enää käytä konetta. Vaihdat tai irrotat neulan tai jonkin muun osan. Sähkö katkeaa käytön aikana. Huollat laitetta. Jätät koneen ilman valvontaa.. Kytke ompelukone suoraan seinäpistorasiaan. Älä käytä jatkojohtoja. Koneen käyttöiän pidentäminen. Älä säilytä ompelukonetta suorassa auringonpaisteessa tai kosteissa tiloissa. Älä käytä tai säilytä konetta lämmittimien, silitysraudan, halogeenilamppujen tai muiden lämmönlähteiden läheisyydessä.. Puhdista kone neutraalilla saippualla tai pesuaineella. Älä koskaan käytä bentseeniä, tinneriä tai hankausaineita, sillä ne voivat vaurioittaa konetta.. Älä pudota konetta tai kohdista siihen iskuja. 4. Katso aina käyttöohjeesta oikeat asennusohjeet, kun vaihdat tai asennat tarvikkeita, neulan tai muita osia. Korjaukset ja säädöt Jos koneessa ilmenee toimintahäiriö tai se vaatii säätöä, käy ensin läpi käyttöohjeen takaosassa oleva vianetsintätaulukko säätöjen tekemistä tai ongelman selvittämistä varten. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Brother-jälleenmyyjään. Jos haluat lisätietoja laitteesta tai päivittää koneen, käy Internet-sivuillamme osoitteessa iii

5 Lisenssisopimus Koneeseen sisältyy tiedostoja, ohjelmistoja ja/tai dokumentteja (yhteisesti SISÄLTÖ), jotka ovat Brother Industries, Ltd:n (BROTHER) omistusoikeuden alaisia tuotteita. KUN ASIAKAS KÄYTTÄÄ TÄTÄ SISÄLTÖÄ, HÄN HYVÄKSYY SAMALLA TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT. BROTHER omistaa kaikki SISÄLTÖÖN ja tähän pakkaukseen sisältyvien SISÄLLÖN kopioihin liittyvät oikeudet. SISÄLTÖ on lisensoitu (ei myyty) sinulle (ASIAKKAALLE) tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. ASIAKAS voi lisenssin nojalla käyttää SISÄLTÖÄ kirjontakoneen kanssa kirjonnan luomiseen käyttää SISÄLTÖÄ ASIAKKAAN omistaman tai käyttämän kirjontakoneen kanssa sillä edellytyksellä, että SISÄLTÖÄ käytetään vain yhdessä kirjontakoneessa kerrallaan. Ellei tästä sopimuksesta muuta johdu, ASIAKAS ei saa antaa useamman kuin yhden SISÄLLÖN kopion olla käytössä yhdellä kertaa toisintaa, muokata, julkaista, jakaa, myydä, vuokrata, alilisensoida tai muulla tavoin saattaa SISÄLTÖÄ muiden käyttöön jakaa, vuokrata, alilisensoida, liisata, myydä, siirtää tai luovuttaa muistikorttia tai SISÄLTÖÄ purkaa tai selvittää muutoin SISÄLLÖN valmistustapaa tai avustaa muita tekemään näin muuttaa, siirtää, muokata tai mukauttaa SISÄLTÖÄ tai mitään sen osaa yrityskäyttöön, kaupalliseen käyttöön tai teollisuuskäyttöön myydä tai muutoin jakaa SISÄLTÖÄ käyttämällä luotua KIRJONTAA, JOLLA ALUN PERIN ON KOLMANNEN OSAPUOLEN (MUU KUIN BROTHER) TEKIJÄNOIKEUS (esim DISNEY ). BROTHER säilyttää kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty ASIAKKAALLE tässä sopimuksessa. Mikään tässä sopimuksessa ei saata voimaan BROTHERIN luopumista oikeuksistaan minkään lain nojalla. Tähän sopimukseen sovelletaan Japanin lakeja. Tätä sopimusta koskevat tiedustelut tulee lähettää kirjallisena postitse osoitteeseen: Brother Industries, Ltd., -- Kawagishi, Mizuho-ku, Nagoya , Japan. Viitteeksi: P&H company Sales and Marketing Dept. iv

6 Varoitustarrat Koneessa on seuraavat varoitustarrat. Noudata tarroissa annettuja turvaohjeita. Tarrojen sijainnit Tiputa sieppariin tippa öljyä kerran päivässä ennen käyttöä. v

7 Varotoimet Kirjontakortit (lisävaruste) Älä pura tai muuta kirjontakortteja. Älä väännä, pudota tai naarmuta kirjontakortteja äläkä aseta niiden päälle painavia esineitä. Älä anna kirjontakorttien kastua esim. veteen, liuottimiin, juomiin tai mihinkään muihin nesteisiin. Älä käytä tai säilytä kirjontakortteja paikassa, joka altistuu voimakkaalle staattiselle sähkölle tai sähköhäiriöille. Älä käytä tai säilytä kirjontakortteja paikoissa, jotka altistuvat tärinälle tai iskuille, suoralle auringonpaisteelle, runsaalle pölylle (tai nukalle), korkeille lämpötiloille, runsaalle ilmankosteudelle, voimakkaille lämpötilan vaihteluille tai voimakkaille magneettikentille (esim. kaiuttimien). Kun kirjontatietoja haetaan kirjontakortilta, älä anna koneen altistua tärinälle tai iskuille, äläkä yritä irrottaa kirjontakorttia koneesta. Säilytä kirjontakortteja niiden omissa suojakoteloissaan. Jos käytät muita kuin Brotherin alkuperäisiä kirjontakortteja, kirjontakone ei mahdollisesti toimi oikein. Käytä vain suositeltuja kirjontakortteja. Joitakin lisensoituja tai tekijänoikeudellisesti suojattuja kirjontakortteja ei voida käyttää tämän kirjontakoneen kanssa. Ulkomailla myytyjä kirjontakortteja ei voida käyttää tämän kirjontakoneen kanssa. Aseta tai poista kirjontakortteja vain, kun näytössä näkyy tai kun kirjontakoneen virta on katkaistu (lisätietoja on sivulla ). USB-laitteet Älä pura tai muuta USB-laitteita. Älä anna USB-laitteiden kastua esim. veteen, liuottimiin, juomiin tai mihinkään muihin nesteisiin. Älä käytä tai säilytä USB-laitteita paikassa, joka altistuu voimakkaalle staattiselle sähkölle tai sähköhäiriöille. Älä käytä tai säilytä USB-laitteita paikoissa, jotka altistuvat tärinälle tai iskuille, suoralle auringonpaisteelle, runsaalle pölyile (tai nukalle), korkeille lämpötiloille, runsaalle ilmankosteudelle, voimakkaille lämpötilan vaihteluille tai voimakkaille magneettikentille (esim. kaiuttimien). Kun kirjontatietoja haetaan USB-laitteelta, älä anna koneen altistua tärinälle tai iskuille, äläkä yritä irrottaa USB-laitetta koneesta. Kaikki USB-laitteet eivät välttämättä sovellu käytettäviksi tämän koneen kanssa. Lisätietoja saat www-sivustoltamme. Lisää tai poista ulkoisia USB-laitteita vain, kun näytössä näkyy tai kun näyttöön tulee viesti, jossa kehotetaan vaihtamaan ulkoinen laite. (Lisätietoja on sivulla 7.) Katso lisätietoja hankkimasi ulkoisen USB-laitteen käyttöoppaasta. vi

8 Koneen rakenne ja toiminnot Kuusineulainen kirjontakone Koneessa on kuusi neulaa, joissa jokaisessa on eri värinen lanka. Kone pystyy ompelemaan useita värejä sisältäviä kirjontakuvioita valitsemalla värin mukaisen neulan automaattisesti. Neulaa ylös ja alas liikuttavaa mekanismia kutsutaan neulatangoksi, ja neulatangot sijaitsevat neulatankokotelossa. Neulatankojen nimet oikealta vasemmalle ovat: neulatanko, neulatanko, neulatanko, neulatanko 4, neulatanko 5 ja neulatanko 6. Neulatangoille määritetyt lankojen värit näytetään näytössä. Langoita neulatangot näytön mukaan. Neulatankoihin langoitettavat langat näkyvät tässä taulukossa Lankatapit, langan kireyden säätimet, langannostajan vivut ja langoitusreitit, jotka mainitaan ylälangan langoituksen yhteydessä, ovat erilaiset riippuen langoitettavan neulatangon numerosta. Neulatanko Neula Neulatankokotelo Kone määrittää langan värin kullekin neulalle automaattisesti. Jos neulassa on jo lanka, jonka väristä lankaa käytetään seuraavassa kuviossa, kone määrittää värin kyseiselle neulalle, jotta lankarullaa ei tarvitse vaihtaa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kone ei aina määritä värejä neulan numeron mukaan, vaan sillä hetkellä neuloissa olevien lankojen värien mukaan. Huomautus Kone ei välttämättä ompele neulatankojen numerojärjestyksessä. Koneen rakenne ja toiminnot vii

9 Kaikkia kuutta neulaa ei voida käyttää ompeluun yhtä aikaa. Vain yksi neula siirtyy kirjontakohdalle kerrallaan. Neulatankokotelo siirtyy ompelujärjestyksen mukaan vasemmalle ja oikealle siten, että neulatanko ja neula, jossa on oikean värinen lanka, siirtyy kirjontakohtaan. Neula kirjontakohdassa Neula on pistolevyn reiän yläpuolella. Kun kone käynnistetään, paininjalka laskeutuu automaattisesti alas ja kone kirjailee siten, että värin vaihdon kohdalla automaattisen langan katkaisun jälkeen katkaistu lanka nousee ylös ja sitten seuraavan värin sisältämä neulatanko siirtyy automaattisesti kirjontakohtaan. Kun ompelu on valmis, kone pysähtyy. Jos kuviossa käytetään seitsemää tai useampaa väriä, kone pysähtyy, kun lankarullia on vaihdettava. Ohjeet näkyvät nestekidenäytössä. Erot yksineulaisiin koneisiin Pystyy ompelemaan kirjontakuvioita enintään kuudella värillä lankarullia vaihtamatta. Yksineulaisissa koneissa lankarulla on vaihdettava ja kone on langoitettava joka kerta, kun käytetään eri väristä lankaa. Tässä koneessa lankarullaa ei tarvitse vaihtaa eikä konetta langoittaa uudelleen, jos kirjontakuviossa käytetään enintään kuutta väriä. Jos värejä on korkeintaan 6, mutta värinvaihtoja on enemmän kuin 6 (eli samalla värillä ommellaan useammin kuin kerran), kone palaa jo käyttämänsä neulan kohdalle ja ompelee samalla värillä uudelleen automaattisesti. Automaattinen ompelu vähentää ompeluun kuluvaa aikaa. Kun kone aloittaa ompelun, se automaattisesti laskee paininjalan ja kirjailee, vaihtaa langan väriä ja tekee tarvittavat aloitus- ja lopetustoimenpiteet. Kone pysähtyy kesken ompelun vasta, kun kuviossa käytetään seitsemää tai useampaa väriä ja lankarulla on välillä vaihdettava. Koska kone pystyy itse vaihtamaan kuutta lankaa ja keskeyttämään ompelun lankarullien vaihtoa varten, kun ensimmäiset kuusi väriä on ommeltu, ompeluun kuluu vähemmän aikaa. Ompeleen alussa ja lopussa kone automaattisesti vetää langanpäät kankaan alle ja vahvistaa ompeleen. Koska kone vetää ylälangan automaattisesti kankaan alle värin alussa ja vetää ylälangan kankaasta langan katkaisun jälkeen, et joudu viimeistelemään ylälangan päitä lainkaan. Siirtää kirjontakehyksen automaattisesti kirjontakohtaan. Yksineulaisissa koneissa kirjontakuvio on yleensä kohdistettu kirjontakehyksen keskikohtaan ja kangas on asetettava kirjontakehykseen siten, että halutun kirjontakohdan keskikohta on kirjontakehyksen keskikohdassa. Tällä koneella on mahdollista siirtää kirjontakehystä kirjontakohdan määrittämiseksi, minkä ansiosta kuvio on helpompi ommella mihin tahansa kehyksen kohtaan. Lisäksi kirjontakohta voidaan määrittää vapaasti kankaan kirjontakehykseen pingottamisen ja kirjontakehyksen koneeseen kiinnittämisen jälkeen riippumatta siitä, miten kangas on sijoitettu kirjontakehykseen. viii

10 Muut ominaisuudet Selkeä ja helppokäyttöinen nestekidenäyttö Suurella värinestekidenäytöllä kirjontakuvion värit voidaan esikatsella lähes todenmukaisesti. Koska nestekidenäyttö on kosketuspaneeli, toiminnot voidaan suorittaa helposti siinä näkyviä painikkeita koskettamalla. Laajassa lankavärinäytössä lankojen värit näkyvät lähes todellisina. Värit ja lankojen värinumerot on tallennettu koneen muistiin. Voit valita värejä tästä lankavärikirjastosta ja luoda oman väritaulukon. Jos kirjontakuvion värejä muutetaan itse tehdyn lankaväritaulukon avulla, kuviossa voidaan käyttää vain värejä, jonka värisiä lankoja sinulla on. Lisäksi kirjontakuvion voi esikatsella näytössä sellaisena kuin se näyttäisi valmiiksi kirjottuna. Turvamekanismi Kone on varustettu lukitusmekanismilla, joka auttaa estämään tahattomasta käytöstä johtuvia tapaturmia. Kone voidaan käynnistää vasta, kun sen lukitus on poistettu. Aloitus-/ lopetusnäppäimen väri muuttuu sen mukaan, onko kone lukittu vai ei. Automaattinen neulanlangoitusmekanismi Lanka on helppo pujottaa neulan silmään automaattisen neulanlangoitusmekanismi avulla. Punainen valo Vihreä vilkkuva valo Kone on lukittu. Kone voidaan käynnistää. Laaja valikoima koneen muistiin tallennettuja lankaväritietoja Koneen muistiin on tallennettu eri lankavalmistajien lankaväritietoja, mikä helpottaa oikeanvärisen langan valitsemista. Koneen rakenne ja toiminnot ix

11 B-tyypin USB-liitäntä vakiovarusteena. Jos tietokone on kytketty koneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla, kirjontakuvioita voidaan hakea tietokoneelta. Käytettävissä olevat kirjontakuviot Koneella voidaan kirjoa kuvioita, joiden koko on enintään 00 mm (K) 00 mm (L) (7-7/8 tuumaa (K) -/4 tuumaa (L). Jos käytetään lippiskehystä (lisävaruste), kirjailu voidaan ommella lippikseen. Monia koneen muistiin tallennettuja kuvioita Koneessa on valmiina runsaasti kirjainkuvioita, kirjontakuvioita ja kehyskuvioita. Lisää kuvioita saadaan käyttöön kirjontakortin (lisävaruste) avulla. Kirjontakuvion muokkaus Kirjain- ja kirjontakuvioita voidaan yhdistää, tai tekstin järjestys määrittää siten, että se muodostaa kuvion. Kone voidaan myös määrittää ompelemaan samaa kuviota toistuvasti. x

12 Käyttöohjeen rakenne Tämä käyttöohje on jaoteltu seuraavasti. Lue ennen käyttöä Luku : Alkuvalmistelut Kirjontakoneen käyttöönotto sekä tarvittavat valmistelut ennen ompelua kuvataan tässä luvussa. Luku : Kirjonnan perusteet Tässä luvussa kerrotaan kirjonnan perusvaiheet koneen virran kytkemisestä kuvion ompeluun ja viimeistelyyn. Kirjo kuvio ohjeiden mukaisesti ja opi käyttämään tätä kirjontakonetta. Luku : Muita perustoimenpiteitä Tässä luvussa kerrotaan muut kuin luvun toimenpiteet, kuten kuvion ompelu seitsemällä tai useammalla värillä ja muut tärkeät toimenpiteet, kuten neulan vaihto. Lue, kun tarvitset lisätietoja Luku 4: Kirjonta-asetukset Tämä luku sisältää kuvaukset erilaisista kirjontaasetuksista, joiden avulla kuvioita on helppo muokata. Luku 5: Kuvioiden valinta/muokkaus/tallennus Tässä luvussa kerrotaan, miten kirjontakuvioita valitaan, muokataan ja tallennetaan. Luku 6: Perusasetukset ja Ohje-toiminto Tässä luvussa kerrotaan Perusasetus-painikkeen, Käyttöohjeet-painikkeen ja Ohje-painikkeen käyttö. Lisätietoja koneen perusasetusten muuttamisesta sekä ohjeet kuinka katselet toimintoja nestekidenäytöltä. Luku 7: Liite Tässä luvussa kerrotaan monia kirjontatekniikoita, annetaan vihjeitä kauniiden kirjontakuvioiden luomiseen, kuvataan huoltotoimenpiteet ja mahdollisten ongelmien korjaustoimenpiteet. Tietojen haku Haku käyttöohjeesta Otsikon mukaan Tarkista luvun sisältö kunkin kappaleen ensimmäiseltä sivulta otsikon alta,ja tarkista sitten sisällysluettelo. Esimerkki: Jos tarvitset tietoa perustoiminnoista, katso otsikkoluetteloa luvun ensimmäisellä sivulla. Etsi oikea sivu sivujen oikeassa reunassa olevien puolipyöreiden merkkien avulla. Hakusanan mukaan Hae tämän käyttöohjeen lopussa olevasta hakemistosta. Etsi haluamasi hakusana ja katso sitten sen kohdalla ilmoitettu sivu. Näytön mukaan Painikkeet ja muut nestekidenäytössä näkyvien näyttöjen tiedot kuvataan sivujen taulukoissa. Katso lisätietoja ilmoitetulta sivulta. Käyttötilanteen mukaan Useita käyttötilanteita ja niihin liittyviä toimenpiteitä kuvataan sivulla 58. Katso lisätietoja ilmoitetulta sivulta. Haku koneesta Tässä koneessa on Ohje-toiminto. Toimenpiteen opettelu Kosketa Käyttöohjeet-painiketta ja katso sitten haluamasi tiedot. Lisätietoja Käyttöohjeetpainikkeen käytöstä on sivulla 5. Näytön toimintojen käytön opettelu Kosketa Ohje-painiketta ja katso sitten haluamasi tiedot. Lisätietoja Ohje-painikkeen käytöstä on sivulla 5. Käyttöohjeen rakenne xi

13 Sisällysluettelo Tärkeitä turvaohjeita...i Lisenssisopimus... iv Varoitustarrat... v Varotoimet... vi Kirjontakortit (lisävaruste)... vi USB-laitteet... vi Koneen rakenne ja toiminnot... vii Kuusineulainen kirjontakone... vii Erot yksineulaisiin koneisiin... viii Muut ominaisuudet... ix Käytettävissä olevat kirjontakuviot... x Käyttöohjeen rakenne... xi Lue ennen käyttöä... xi Lue, kun tarvitset lisätietoja... xi Tietojen haku... xi Sisällysluettelo... xii ALKUVALMISTELUT Koneen osat ja toiminnot... Kone edestä... Kone oikeasta sivusta ja takaa... Ohjauspaneeli... Koneen mukana toimitetut tarvikkeet...4 Tarvikkeet... 4 Lisävarusteet...5 Koneen käyttöönotto...6 Turvallinen käyttöönotto ja kuljetus... 6 Koneen sijoituspaikka... 7 Koneen käyttöönotto... 8 Ohjauspaneelin asennon säätö... 9 Langanohjainyksikön valmistelu... 0 Lankarullatelineen asetus kirjonta-asentoon... Kirjontakehyksen pidikkeen kiinnittäminen... KIRJONNAN PERUSTEET Varotoimet...4 Sähkölaitteen käsittelyä koskevat varotoimet... 4 Neulojen turvallinen käsittely... 5 Neulan tarkistaminen... 5 Puolan turvallinen käsittely... 5 Ylälankasuositukset... 6 Kangassuositukset... 6 Näyttösuositukset... 6 Perustoimenpiteet...7 Puolan asentaminen...8 Puolakotelon irrotus... 8 Puolan asentaminen... 9 Puolakotelon asennus... 9 Virran kytkeminen koneeseen...0 Nestekidenäyttö... Näyttöjen yleiskatsaus... Kirjontakuvion valinta... Kirjontakuvion valinta... 4 Kirjontakuvion muokkaus...5 Kirjonta-asetusnäyttöön siirtyminen... 5 Kirjonta-asetusten määritys...6 xii

14 Kuvan esikatselu... 7 Esikatselukuvan tarkistaminen... 7 Kankaan pingottaminen kirjontakehykseen...8 Kankaan pingottaminen kirjontakehykseen... 8 Kirjontakehyksen kiinnitys koneeseen...0 Kirjontakehyksen kiinnittäminen... 0 Kirjonta-alueen tarkistus... Kirjontanäyttöön siirtyminen... Ylälangan langoitus... Neulatankojen ja lankojen värien tarkistus... Ylälangan pujotus... 5 Langan pujottaminen neulansilmään... 9 Kirjonnan ompelu... 4 Kirjonnan aloittaminen... 4 Kirjonnan lopettaminen Langan kireyden tarkistaminen...45 Kirjontakehyksen ja kankaan irrottaminen...46 Kirjontakehyksen irrottaminen Kankaan irrottaminen Koneen virran katkaiseminen...47 Näyttöjen pikaopas...49 Painikkeet Yleisimmät näyttöpainikkeet Kuviotyypin valintanäyttö Kuvioluettelonäyttö... 5 Kuvion muokkausnäyttö... 5 Kirjonta-asetusten näyttö Kirjontanäyttö Vastauksia kysymyksiin...58 TEKNISIÄ TERMEJÄ: KUVIOT: KIRJONTA: MUITA PERUSTOIMENPITEITÄ 6 Koneen virran katkaisun jälkeen kesken jääneen toimenpiteen jatkaminen...6 Neulan vaihtaminen...6 Neulan vaihtaminen... 6 Kirjontakehysten oikea käyttö...65 Kirjontakehysten tyypit ja käyttökohteet Silitettävän tukimateriaalin kiinnittäminen kankaaseen...66 Kankaan pingottaminen kirjontakehykseen...67 Kankaan pingottaminen extra suureen ja suureen kirjontakehykseen...67 Kirjonta-arkin käyttö Suuret/pienet kangaskappaleet Kirjontakehyksen paikka ja oikeaan paikkaan siirtyminen...70 Kirjontakohdan muuttaminen...7 Kirjontasuunnan muuttaminen... 7 Seitsemän tai useampia värejä sisältävien kuvioiden kirjominen...75 Lankarullien vaihdon tarpeellisuuden tarkistaminen Lankarullien vaihto kuvioissa, joissa on seitsemän tai useampia värejä...77 Lankarullienvaihtoviesti Lankarullien nopea vaihto Jos lanka katkeaa tai alalanka loppuu kesken kirjonnan...79 Jos ylälanka katkeaa Jos alalanka katkeaa tai loppuu Kirjonta kuvion alusta tai keskeltä...8 Kirjonnan jatkaminen koneen virran katkaisun jälkeen... 8 Langan kireyden säätö...85 Alalangan kireyden säätäminen xiii

15 Ylälangan kireyden säätäminen KIRJONTA-ASETUKSET 87 Automaattisten vahvistuspistojen asetus...88 Aloitus-/lopetuskohdan asetukset...89 Toistuvan kuvion ompelu vinoon riviin Maksimiompelunopeuden asetus...9 Koneen asettaminen pysähtymään värin vaihtuessa...9 Koneen pysäyttäminen seuraavassa värin vaihdossa... 9 Pysähdyspaikkojen määrittäminen ennen kirjontaa... 9 Tilapäinen neulatangon asetus...94 Neulatankojen ankkurointi...96 KUVIOIDEN VALINTA/MUOKKAUS/TALLENNUS 99 Kirjontakuviotiedostojen turvallinen käsittely...00 Kirjontakuvion valinta...0 Kuvion valinnan perusohjeet... 0 Kirjontakuviot Renessanssikirjainkuviot Kukkakoristeiset kirjainkuviot Applikointikirjaimet Kehyskuviot Kirjasintyylit Koneeseen itse tallennetut kirjontakuviot... Kirjontakortit (lisävaruste)... Tietokone (USB)... 4 USB-laitteet (erikseen hankittavat)... 7 Kirjontakuvion muokkaus (kuvion muokkausnäyttö)...9 Kuvioiden yhdistely... 9 Muokattavan kuvion valitseminen... 0 Kuvion siirtäminen... 0 Kuvion kääntäminen vaakasuunnassa... Kuvion kääntäminen pystysuunnassa... Kuvion koon muuttaminen... Kuvion pyörittäminen... Tekstin asettelun muuttaminen... Kirjainvälin muuttaminen... 4 Pistotiheyden muuttaminen (soveltuu vain joihinkin kirjain- ja kehyskuvioihin)... 5 Moniväritekstin valinta... 6 Kuvion värien muuttaminen... 7 Kuvion poistaminen... 8 Kirjontakuvion muokkaus (kirjonta-asetusten näyttö)...9 Koko kuvion pyörittäminen... 9 Toistuvan kuvion suunnitteleminen... 0 Kuvion värien muuttaminen... Yhdistelmäkuvioiden muokkaus... Kirjontakuvioiden tallentaminen...6 Koneen muisti... 6 Jos kirjontakuvion tallennus ei onnistu... 6 USB-laitteet (erikseen hankittavat)... 7 PERUSASETUKSET JA OHJE-TOIMINTO 9 Perusasetuspainikkeen käyttö...40 Perusasetusnäyttö Nestekidenäytön kirkkauden säätö... 4 Äänimerkin ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä... 4 Kielen vaihtaminen... 4 Mittayksiköiden vaihtaminen... 4 Näyttöopasteiden vaihtaminen... 4 Langan väritietojen muuttaminen Laajennetun lankavärikartaston käyttäminen xiv

16 Omien lankaväritaulukoiden asetukset Hyppypistojen langankatkaisun määrittäminen/dst-hyppykoodien määrittäminen langan katkaisua varten Liian lyhyiden pistojen poistaminen Neulaan jäävän langanpään pituuden määrittäminen Käyttöohjeet-painikkeen käyttäminen...5 Ohje-painikkeen käyttö...5 LIITE 55 Applikointiompelu...56 Applikointikuvioiden ompelu Applikointi kehyskuvion avulla () Applikointi kehyskuvion avulla () Hyödyllisiä vinkkejä koneen käyttöön...60 Koneen muistiin tallennettujen kuvioiden langan kireyden tarkistaminen Kuvion ompelu kankaaseen tehtyjen merkkien kohdalle... 6 Väritaulukko... 6 Tajima (.dst) -kirjontatiedostojen värit... 6 Kauniiden kirjontatöiden kirjailemiseksi...64 Langat Tukimateriaalit Pingotustekniikat Kankaan/tukimateriaalin yhteensopivuustaulukko LISÄVARUSTEET Teollisuuskirjontakoneen kirjontakehyksen kiinnitys...68 Lippiskehyksen (lisävaruste) käyttö...69 Lippiskehys ja sen lisävarusteet Lippistyypit Kankaisiin liittyviä huomautuksia... 7 Lippiskehyksen käytön valmistelu... 7 Peruslippiskehyksen kiinnittäminen pingotusalustaan ja lippiksen asettaminen kehykseen Lippiskehyksen kiinnittäminen pingotusalustaan ja lippiksen asettaminen kehykseen Kirjontakehyksen pidikkeen asentaminen Lisätietoja lippiksen kirjailuun sopivista kirjontatiedostoista Puolauslaitteen (lisävaruste) käyttö...88 Varotoimet Puolauslaite (lisävaruste) ja sen tarvikkeet Puolauslaitteen (lisävaruste) käyttöönotto Muuntajan kytkeminen Puolaus Huolto...9 Nestekidenäytön puhdistaminen... 9 Koneen ulkopinnan puhdistaminen... 9 Siepparin puhdistaminen... 9 Pistolevyn alueen puhdistaminen Puolakotelon puhdistus Koneen öljyäminen Vianetsintä...98 Vianetsintä näytössä Vianetsintä Virheilmoitukset Jos nestekidenäyttöä ei voi lukea... Jos kone ei reagoi, kun painiketta painetaan... Tekniset tiedot...5 Kirjontakoneen tekniset tiedot... 5 Hakemisto...6 xv

17 xvi

18 ALKUVALMISTELUT Kun olet purkanut koneen pakkauksesta, katso ensin sivulta 4 kohta Koneen mukana toimitetut tarvikkeet ja tarkista, että kaikki luetellut tarvikkeet ovat mukana. Tämän jälkeen kirjontakone voidaan ottaa käyttöön. Koneen käyttöönotto ja tarvittavat valmistelut ennen ompelua kuvataan tässä luvussa. Koneen osat ja toiminnot... Kone edestä / Kone oikeasta sivusta ja takaa / Ohjauspaneeli / Koneen mukana toimitetut tarvikkeet...4 Tarvikkeet / 4 Lisävarusteet...5 Koneen käyttöönotto...6 Turvallinen käyttöönotto ja kuljetus / 6 Koneen sijoituspaikka / 7 Koneen käyttöönotto / 8 Ohjauspaneelin asennon säätö / 9 Langanohjainyksikön valmistelu / 0 Lankarullatelineen asetus kirjonta-asentoon / Kirjontakehyksen pidikkeen kiinnittäminen /

19 ALKUVALMISTELUT Koneen osat ja toiminnot Seuraavassa esitellään koneen eri osien nimet ja toiminnot. Opettele koneen osien nimet lukemalla nämä kuvaukset läpi huolellisesti ennen koneen käyttöä. Kone edestä C 9 B D A Langan kireyden säätimet Säätävät langan kireyttä. Neulatankokotelo Kotelo siirtää neulan kirjontakohtaan liikkumalla vasemmalle ja oikealle. Kirjontavarsi Kiinnitä kirjontakehys kirjontavarteen. Kun koneeseen kytketään virta tai kun kone kirjailee, kirjontavarsi liikkuu eteen, taakse, vasemmalle ja oikealle. 4 Alempi langanohjain 5 Puolapesän kansi / puolapesä Avaa puolapesän kansi ja aseta sitten puolakotelo puolapesään. 6 Langanohjain 7 Langanohjainyksikön varsi 8 Lankarullateline Aseta kirjontaan tarvittavat 6 lankarullaa. 9 Ohjauspaneeli 0 Jalat Säädä jalkojen korkeutta. A Ompeluvalo B Langanohjaintapit C Ylempi langanohjain D Keskimmäinen langanohjain

20 Kone oikeasta sivusta ja takaa A-tyypin USB-liitäntä (USB-laitteille) Kun käytät USB-laitetta, kytke se A-tyypin USBliitäntään. Kirjontakorttipaikka Työnnä kirjontakortit (myydään erikseen) kirjontakorttipaikkaan. Käsipyörä Siirrä neulaa ylös ja alas kääntämällä käsipyörää. Muista kääntää käsipyörää ainoastaan vastapäivään. 4 B-tyypin USB-liitäntä (tietokoneelle) Kun kuvioita lähetetään tietokoneelta tälle koneelle, kytke tietokoneesta tuleva USB-kaapeli B-tyypin USBliitäntään. Alapuoli 5 Virtaliitäntä Kytke verkkojohto virtaliitäntään. 6 Virtakytkin Virtakytkimen avulla koneeseen kytketään (I) ja siitä katkaistaan virta ( ). 7 Tuuletusaukot Ohjauspaneeli Aloitus-/lopetusnäppäin Aloita tai lopeta ompelu painamalla aloitus-/ lopetusnäppäintä. Näppäimen valo palaa/ei pala ja valon muuttuu koneen toimintatilan mukaan. Palaa punaisena : Kone ei voi aloittaa ompelua Vilkkuu vihreänä: Kone voi aloittaa ompelun Palaa vihreänä : Kone ompelee Ei pala : Koneen virta on katkaistu. 4 Langankatkaisunäppäin Katkaise sekä ylä- että alalanka painamalla langankatkaisunäppäintä. Automaattisen neulanlangoituksen näppäin Pujota lanka neulansilmään painamalla automaattisen neulanlangoituksen näppäintä. 4 Nestekidenäyttö (kosketuspaneeli) Valitse ja muokkaa kuvioita ja tarkista erilaisia tietoja painamalla koksketuspaneeliin ilmestyviä painikkeita. Koneen osat ja toiminnot

21 ALKUVALMISTELUT Koneen mukana toimitetut tarvikkeet Kun olet avannut laatikon, tarkista, että siinä on seuraavat tarvikkeet. Jos jokin tarvike puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys jälleenmyyjääsi. Tarvikkeet Seuraavat tarvikkeet sisältyvät koneen toimitukseen. Käytä vain tämän koneen mukana toimitettuja tarvikkeita Nro Osan nimi Mallin nimi Tuotekoodi Tarvikekotelo XC Neulasetti ( kpl) PRHABR XC Valmiiksi puolattu pikapuola (6 kpl) XC Lankarullan suojaverkko (6 kpl) S Ratkoja X Sakset XC807-7 Pinsetit XC Kosketuskynä XA Neulanvaihtotyökalu (langanpujottaja) XC Pistolevyn kohottaja XC Ristipääruuviavain XC Tavallinen ruuviavain X Kuusiokoloavain XC Sivuruuviavain XC Soikea ruuvitaltta XC Kiintoavain 0 XC Öljypullo XZ Puhdistusharja X Paino XC USB-kaapeli XD85-05 Kirjontakehys (extra suuri) 00 mm (K) 00 mm (L) PRH00 XC (7-7/8 tuumaa (K) -/4 tuumaa (L)) Kirjontakehys (suuri) 0 mm (K) 80 mm (L) PRH80 XC (5-/8 tuumaa (K) 7-/8 tuumaa (L)) Kirjontakehys (keskikoko) 00 mm (K) 00 mm (L) PRH00 XC (4 tuumaa (K) 4 tuumaa (L)) 4 Kirjontakehys (pieni) 40 mm (K) 60 mm (L) PRH60 XC (-/ tuumaa (K) -/8 tuumaa (L)) 5 Kirjonta-arkki (extra suuri) 00 mm (K) 00 mm (L) XC (7-7/8 tuumaa (K) -/4 tuumaa (L)) 6 Kirjonta-arkki (suuri) 0 mm (K) 80 mm (L) XC57-05 (5-/8 tuumaa (K) 7-/8 tuumaa (L)) 7 Kirjonta-arkki (keskikoko) 00 mm (K) 00 mm (L) XC (4 tuumaa (K) 4 tuumaa (L)) 8 Kirjonta-arkki (pieni) 40 mm (K) 60 mm (L) XC (-/ tuumaa (K) -/8 tuumaa (L)) 9 Käyttöohje XE Pikaopas XE78-00 Lankarullan alusta (6 kpl) XC74-05 Lankarullan pidike (6 kpl)

22 Lisävarusteet Saatavana ovat seuraavat lisävarusteet Lippiskehyssetti Mallin nimi: PRCF Tuotekoodi: XC (Ohjeet sivulla 69.) 6. Kirjontakortti. Peruslippiskehys Mallin nimi: PRCFH Tuotekoodi: XC Lippiskehys Mallin nimi: PRCFH Tuotekoodi: XC Pingotusalusta Mallin nimi: PRCFJ Tuotekoodi: XC Puolauslaite Mallin nimi: PRBW Tuotekoodi: XC XC690-6 (Australia) (Ohjeet sivulla 88.) Vinkki Tuotekoodit voivat vaihdella sen mukaan, miltä alueelta kone on ostettu. Ulkomailla myytävät kirjontakortit eivät ole yhteensopivia tämän kirjontakoneen kanssa. Nro Osan nimi Mallin nimi Tuotekoodi Kirjaimet SA98 X Kukkia SA99 X Monogrammimerkkejä SA07 X Kehys SA XA * Kulkuneuvoja SA XA * Urheilumerkkejä SA XA Suuria kukkia SA4 XA-00 6 Koiria ja kissoja SA6 XA Merenkulku SA9 XA45-00 * 0 Pieniä kuvioita SA0 XA Hevonen SA5 XA Lintuja SA7 XA Joulu SA8 XA Pitsiä SA9 XA Villieläimiä SA0 XA Suuria kukkia II SA XA Soittimia SA XA * Puita SA XA Kissoja ja koiria II SA5 XA Hedelmiä ja vihanneksia SA6 XA Applikointikirjaimet SA7 XA Enkeli SA8 XA * 9 Nuken kasvot SA9 XA * 40 Urheilu SA40 XA6-00 * 4 Renessanssikirjaimet SA4 XA Maatila SA4 XA Viktoriaaninen SA4 XA Pitsiä SA44 XA Nro Osan nimi Mallin nimi Tuotekoodi 45 Koruompelu SA45 XA Perhonen SA47 XA Kansantaide SA49 XA * 50 Keijuja ja kukkia SA50 XA Paperinukkeja SA5 XA * 5 Karhukokoelmia SA5 XA Maisemia SA5 XA Teehetki SA54 XA99-00 * 55 Puutarhanhoito SA55 XA Aasia SA56 XC Suuri joulu SA57 XC * 58 Uusia tikkausperinteitä SA58 XC Kesähuveja SA60 XC68-00 * 6 Paitapuseron koriste SA6 XC Horoskooppimerkit SA6 XC50-00 * 6 Pupu SA6 XC * 64 Mummi SA64 XC Punakirjonta SA65 XC Popsekoitus SA66 XC Sisustus SA67 XC Ristipistokokoelma SA68 XC Urheilupaita-aiheita SA69 XC Ristipistokokoelma SA70 XC Perinnekirjonta SA7 XC Ristipistokokoelma SA7 XC Japanilainen tyyli SA7 XD Leikekirja SA74 XD Pitsikokoelma SA75 XD9-00 * Valmistus lopetettu Huomautus Jos haluat tilata lisäosia tai lisävarusteita, ota yhteys lähimpään valtuutettuun jälleenmyyjään. Lisävarusteet 5

23 ALKUVALMISTELUT Koneen käyttöönotto Koneen käyttöönoton vaiheet on kuvattu alla. Jos konetta ei ole asetettu toimintakuntoon oikein, kone voi täristä, siitä voi kuulua kovia ääniä eikä se ompele kirjontaa oikein. Lisävarusteena on saatavana myös ompelujalusta. Turvallinen käyttöönotto ja kuljetus MUISTUTUS Käyttöympäristön lämpötilan on oltava 5 40 C (40-04 F). Jos konetta käytetään liian kylmässä tai kuumassa ympäristössä, koneeseen voi tulla vika. Älä käytä konetta paikassa, jossa se altistuu suoralle auringonpaisteelle, muutoin koneeseen voi tulla vika. Aseta kone siten, että kaikki neljä jalkaa ovat tukevasti pöytää vasten ja kone on vaakatasossa. Älä aseta koneen alle mitään, mikä voisi peittää pohjan takaosassa olevat tuuletusaukot, äläkä anna nukan tai pölyn kerääntyä tuuletusaukkoihin. Muuten koneen moottori voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon tai vaurioittaa konetta. Kone painaa noin 7 kg. Kirjontakoneen kuljetukseen ja käyttöönottoon tarvitaan kaksi henkilöä. Kun konetta kuljetetaan, kahden henkilön on nostettava ja kannettava kone pohjaan merkityistä kohdista. Jos konetta nostetaan mistä tahansa muusta koneen osasta, kone voi vahingoittua tai pudota, mikä voi aiheuttaa tapaturman. Jos ulkona salamoi, katkaise koneen virta ja irrota verkkojohto. Salamointi voi aiheuttaa koneeseen toimintahäiriöitä. Älä kytke verkkojohtoa ennen kuin koneen asennus on suoritettu loppuun. Jos aloitus-/ lopetusnäppäintä painetaan vahingossa, kone alkaa ommella, mistä voi aiheutua tapaturma. Kun öljyät konetta, käytä suojalaseja ja käsineitä, jotta rasvaa tai öljyä ei pääse silmiin tai iholle. Varo, ettei öljyä tai rasvaa joudu suuhun. Säilytä öljy ja rasva lasten ulottumattomissa. 6

24 Koneen sijoituspaikka Sijoita kone paikkaan, joka täyttää seuraavat vaatimukset. Aseta kone yli 50 mm:n ( tuuman) etäisyydelle seinästä. Huolehdi, että koneen ympärillä on riittävästi tilaa. Älä aseta mitään esineitä kirjontakehyksen liikeradalle. Sijoita kone sähköpistorasian lähelle. Käytä tasaista ja tukevaa alustaa, kuten pöytää. Alustan on pystyttävä kannattamaan koneen paino (n. 7 kg (7 lb)). Huolehdi, että koneen pohjan takaosassa olevien tuuletusaukkojen ympärillä on vapaata tilaa. Yli 50 mm ( tuumaa) 770 mm (0-5/6 tuumaa) 589 mm (-/6 tuumaa) Yli 50 mm (-/4 tuumaa) Yli 50 mm (9-7/8 tuumaa) 5 mm (0-5/ tuumaa) Yli 50 mm (9-7/8 tuumaa) MUISTUTUS Koneen toimintahäiriöiden ja vaurioiden estämiseksi konetta ei saa altistaa seuraaville olosuhteille. Nesteet, kuten vesi. Suora auringonpaiste. Runsas pöly Peitetyt tuuletusaukot Esineitä kirjontakehyksen liikeradalla Riittämätön tila Kytkentä jatkojohtoon tai jaettuun pistorasiaan Erittäin korkeat tai matalat lämpötilat (käyttöympäristön lämpötilan on oltava 5 40 C (40 04 F)) Epävakaa alusta Vinkki Turvallisuusohje: Koska kone painaa noin 7 kg (8 lb), älä aseta sitä epävakaalle pöydälle. Koneen käyttöönotto 7

25 ALKUVALMISTELUT. Koneen käyttöönotto Kun otat koneen käyttöön, säädä jalat siten, että kone on tukeva ja keikkumaton. 4 Käännä jalassa olevaa säätömutteria. Jos mutteria käännetään suuntaan, jalka pitenee. Jos mutteria käännetään suuntaan, jalka lyhenee. Varmista, että kaikki pakkausteipit on irrotettu koneesta ja että kaikki pakkausmateriaalit on poistettu. Sijoita kone paikkaan, jossa sen ympärillä on riittävästi tilaa. Yli 50 mm ( tuumaa) 589 mm (-/6 tuumaa) Yli 50 mm (-/4 tuumaa) 5 Jalan säätömutteri Säädä kaikki neljä jalkaa siten, että ne ovat tukevasti pöytää vasten. Kun jalat on säädetty halutun korkuisiksi, kiristä lukkomutterit toimitukseen sisältyneellä kiintoavaimella. Yli 50 mm (9-7/8 tuumaa) 5 mm (0-5/ tuumaa) Yli 50 mm (9-7/8 tuumaa) Säädä jalat siten, että kone on tukeva ja keikkumaton. Löysytä säädettävän jalan lukkomutteri toimitukseen sisältyneellä kiintoavaimella. Lukkomutteri 6 Paina kirjontakonetta joka kulmasta ja tarkista, että kone on tukeva eikä keiku. Jos kone keikkuu edelleen, säädä jalat suorittamalla vaiheet 5 uudelleen. Lukkomutteri Jalan säätömutteri Jalkaa voidaan kääntää. 8

26 Ohjauspaneelin asennon säätö Säädä ohjauspaneelin suunta ja kulma siten, että sitä on helppo käyttää. Löysytä kahta sormiruuvia, jotta voit kääntää ohjauspaneelia eteenpäin. Säädä ohjauspaneelin suunta. Löysytä sormiruuvia, säädä ohjauspaneeli asentoon, jossa sitä on helppo käyttää, ja kiristä sormiruuvi. Sormiruuvit Säädä ohjauspaneeli asentoon, jossa sitä on helppo käyttää, ja kiristä Sormiruuvit. 4 Sormiruuvi Säädä ohjauspaneelin kulma. Löysytä kahta ohjauspaneelin takana olevaa sormiruuvia, säädä ohjauspaneeli kulmaan, jossa sitä on helppo käyttää, ja kiristä sormiruuvit. (Sivulta) (Ylhäältä) Sormiruuvit Vinkki Käytä koneen mukana toimitettua soikeaa ruuvitalttaa tällä sivulla mainittujen 5 sormiruuvin löysyttämiseen ja huolelliseen kiristämiseen. Koneen käyttöönotto 9

27 ALKUVALMISTELUT Langanohjainyksikön valmistelu Nosta langanohjainyksikkö. Etsi toimitukseen sisältynyt ristipääruuviavain. Irrota langanohjainyksikön varren vasemmalla puolella olevat ruuvit ristipääruuviavaimella, jotta langanohjainyksikkö voidaan nostaa. Irrota ruuvi ja löysytä sitten ruuvia kääntämällä sitä kolme neljä kertaa. Löysytä langanohjainyksikön vasemmalla ja oikealla puolella olevat ruuvit ristipääruuviavaimella ja nosta langanohjaimet ylös siten, että ne ovat vaakatasossa. 4 Löysytä ruuvit Kiristä langanohjainyksikön vasemmalla ja oikealla puolella olevat ruuvit. Poista ruuvi. Löysytä ruuvi kääntämällä sitä kolme neljä kertaa. Nosta langanohjain paikalleen ja kiristä vasemmalla puolella oleva ruuvi. Työnnä ruuvi langanohjainyksikön varren oikealla puolella olevaan ruuvin reikään ja kiristä ruuvi. Työnnä ruuvi paikalleen ja kiristä se. Kiristä ruuvi. Vinkki Jos ruuvit eivät ole tarpeeksi löysällä, langanohjainyksikön vartta ja langanohjaimia voi olla vaikea liikuttaa. Älä käytä liian suurta voimaa langanohjainyksikön varren ja langanohjaimien liikuttamiseen. Varmista ennen näiden osien liikuttamista, että ruuvit ovat tarpeeksi löysällä. Muista kiristää kaikki ruuvit huolellisesti, jotta langanohjainyksikön varsi ja langanohjaimet ovat tukevasti paikallaan. 0

28 Lankarullatelineen asetus kirjonta-asentoon Kiinnitä lankarullateline kirjonta-asentoon. Löysytä sormiruuvia ja avaa lankarullateline vasemmalle ja oikealle kääntämällä. Kirjontakehyksen pidikkeen kiinnittäminen Kiinnitä kirjontakehyksen pidike kirjontavarteen. Irrota kirjontakehyksen pidikkeen kaksi sormiruuvia. Sormiruuvi Lankarullateline Kun lankarullateline on täysin auki, kiristä sormiruuvi. Sormiruuvit Kohdista kirjontakehyksen pidikkeen reiät kirjontavarressa olevan kehyksen kiinnityslevyn tappeihin. Kiristä lankarullateline täysin avattuun asentoon. Kehyksen kiinnityslevyn tapit Kirjontakehyksen pidikkeen reiät Koneen käyttöönotto

29 ALKUVALMISTELUT Kiinnitä kirjontakehyksen pidike kahdella sormiruuvilla. Käytä vaiheessa irrotettuja sormiruuveja. Vinkki Kiristä sormiruuvit huolellisesti toimitukseen sisältyneellä soikealla ruuvitaltalla. Koneen valmistelu on nyt suoritettu loppuun.

30 KIRJONNAN PERUSTEET Tässä luvussa kuvataan kirjonnan perusvaiheet koneen virran kytkemisestä kuvion ompeluun ja viimeistelyyn. Kirjo kuvio ohjeiden mukaisesti ja opi käyttämään tätä kirjontakonetta. Varotoimet...4 Perustoimenpiteet...7 Näyttöjen pikaopas...49 Vastauksia kysymyksiin...58 Puolan asentaminen Virran kytkeminen koneeseen Kirjontakuvion valinta Kirjontakuvion muokkaus Kirjonta-asetusten määritys Kuvan esikatselu Kankaan pingottaminen kirjontakehykseen Kirjontakehyksen kiinnitys koneeseen Kirjonta-alueen tarkistus Ylälangan langoitus Kirjonnan ompelu Langan kireyden tarkistaminen Kirjontakehyksen ja kankaan irrottaminen Koneen virran katkaiseminen

31 KIRJONNAN PERUSTEET. Varotoimet Jotta kone toimisi oikein, on huomioitava seuraavat seikat. Sähkölaitteen käsittelyä koskevat varotoimet Noudata sähkölaitteen käsittelyssä seuraavia varotoimia. VAROITUS Käytä koneen virtalähteenä vain tavallista kotitaloussähköä. Muiden virtalähteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun tai vaurioittaa konetta. Katkaise kirjontakoneen virta ja irrota verkkojohto seuraavissa tilanteissa. Muutoin seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai konevaurio. Kun poistut koneen luota. Kun lopetat koneen käytön. Jos koneen käytön aikana sattuu sähkökatko. Jos kone ei toimi oikein, kun esimerkiksi liitäntä on huonosti paikallaan tai kokonaan irronnut. Ukonilmalla. MUISTUTUS Älä kytke tätä konetta jatkojohtoon tai jaettuihin pistorasioihin, joihin on jo kytketty monia muita laitteita. Tulipalo- ja sähköiskuvaara. Älä kytke tai irrota verkkojohtoa märin käsin. Sähköiskuvaara. Kun irrotat verkkojohdon, muista ensin katkaista koneen virta ja irrota johto vetämällä pistotulpasta. Johdosta vetäminen voi vahingoittaa johtoa tai aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Huolehdi siitä, ettei verkkojohtoa katkaista, vahingoiteta, muuteta, taivuteta voimakkaasti, vedetä, kierretä tai rullata. Älä myöskään aseta johdon päälle painavia esineitä tai altista sitä kuumuudelle tai muutoin vahingoita sitä. Tulipalo- ja sähköiskuvaara. Jos verkkojohto tai sen pistotulppa on vaurioitunut, lopeta koneen käyttö ja vie kone lähimmälle valtuutetulle jälleenmyyjälle korjattavaksi ennen käytön jatkamista. Jos konetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, irrota verkkojohto. Tulipalovaara. 4

32 Neulojen turvallinen käsittely Huomioi seuraavat neulan valintaa koskevat varotoimenpiteet. MUISTUTUS Tässä koneessa on käytettävä kotikirjontakoneisiin tarkoitettuja kirjontaneuloja. Valmistaja suosittelee neulaa HAX 0 EBBR (Organ). Myös Schmetz 0/705 H-E -neuloja voidaan käyttää. Muut neulat voivat katketa, katkaista langan tai vahingoittaa langanpujotusmekanismia, mistä voi seurata tapaturma. Älä käytä taipuneita neuloja. Taipuneet neulat voivat katketa helposti ja aiheuttaa tapaturman. Neulan tarkistaminen On hyvin vaarallista ommella taipuneella neulalla, koska neula voi katketa ompelun aikana. Aseta neulan kannan litteä puoli alaspäin tasaiselle alustalle ja tarkista, että neula ei ole taipunut. Jos neula on taipunut tai neulan kärki on katkennut, vaihda neula uuteen. (Lisätietoja on kohdassa Neulan vaihtaminen sivulla 6.) Neulatyypin merkintä Litteä puoli Hyvä neula Tasainen pinta Huono neula Jos neulan ja tasaisen alustan etäisyys ei ole joka kohdassa yhtä suuri, neula on taipunut. Älä käytä taipuneita neuloja. Tasainen pinta Puolan turvallinen käsittely Huomioi seuraavat puolaa koskevat varotoimenpiteet. MUISTUTUS Käytä vain valmiiksi puolattua pikapuolaa (COATS tyyppi L /TRU-SEW POLYESTER Filaments ) tai tätä konetta varten suunniteltua puolaa. Muunlaisten puolien käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa konetta. L COATS Polyester Käytä oikein puolattua puolaa, muuten neula voi katketa tai lanka voi olla liian kireällä tai löysällä. Käytä puolaukseen puolauslaitetta (lisävaruste) (lisätietoja sivulla 88) ja metallipuolia (tuotekoodi: ). Käytä puolaukseen vain kirjonnan alalankaa: puuvilla- tai polyesterilankaa (74 dtex/ 00 dtex/). Varotoimet 5

33 KIRJONNAN PERUSTEET Ylälankasuositukset Huomioi seuraavat ylälankaa koskevat suositukset. Vinkki Koneessa suositellaan käytettäväksi viskoosista tai polyesterista valmistettua kirjontalankaa (0 den / 5 dtex / # 40 (Amerikka ja Eurooppa) / #50 (Japani)). Kangassuositukset Huomioi seuraavat kangasta koskevat suositukset. Vinkki Koneella voidaan kirjoa kangasta, jonka paksuus on enintään mm (/8 tuumaa). Jos ommeltava kangas on paksumpaa, neula saattaa taipua tai katketa. Päällekkäisiä pistoja ommeltaessa neulan on vaikea läpäistä kangasta, jolloin neula voi taipua tai katketa. Vinkki Kiinnitä ohueeseen tai venyvään kankaaseen tukimateriaali. (Tietoja on kohdassa Silitettävän tukimateriaalin kiinnittäminen kankaaseen sivulla 66.) Suuria kankaita ommeltaessa on huolehdittava, että kangas ei takerru kirjontavarteen. Näyttösuositukset Huomioi seuraavat näytön käyttöä koskevat suositukset. Vinkki Kosketa näyttöä vain sormella tai koneen mukana toimitetulla kosketuskynällä. Älä käytä tavallista kynää, ruuvitalttaa tai muita kovia tai teräviä esineitä. Älä myöskään paina näyttöä voimakkaasti, sillä näyttö voi vaurioitua. Näyttö voi toisinaan tummentua kokonaan tai osittain lämpötilanvaihtelujen johdosta. Tämä ei ole merkki toimintahäiriöstä. Jos näyttöä on vaikea lukea, voit säätää sen kirkkautta. (Lisätietoja on kohdassa Jos nestekidenäyttöä ei voi lukea sivulla.) Näyttö saattaa olla tumma, kun koneeseen on juuri kytketty virta. Tämä on ominaista nestekidenäytölle eikä ole merkki toimintahäiriöstä. Näytön kirkkaus saavuttaa normaalin tason noin 0 minuutin kuluttua. Jos katsot näyttöä sivulta, värit saattavat näyttää vääristyneiltä tai näyttöä on ehkä vaikea lukea. Tämä on ominaista näytölle eikä ole merkki toimintahäiriöstä. Istu suoraan näytön edessä käyttäessäsi sitä. 6

34 . Perustoimenpiteet Kirjonnan perustoimenpiteet on kuvattu alla. Katso yleisohjeet alta, ennen kuin käytät kirjontakonetta. Vaihe Toimenpiteet Kyseisen vaiheen ohjeet Lisäohjeita Asenna puola. s. 8 s. 5 Kytke koneeseen virta. s. 0 s. 4, 6 Valitse kirjottava kuvio. s. 4 Muokkaa kirjontakuviota. s. 5 5 Määritä kirjonnan asetukset. s. 6 6 Tarkista esikatselukuvio. s. 7 7 Pingota kangas kirjontakehykseen. s. 8 s. 6 8 Kiinnitä kirjontakehys koneeseen. s. 0 9 Tarkista kirjonta-alue. s. 0 Langoita ylälangat. s. s. 6 Poista koneen lukitus ja aloita sitten kirjonta painamalla aloitus-/lopetusnäppäintä. (Kun kirjonta on valmis, kone pysähtyy automaattisesti.) s. 4 Tarkista langan kireys. s. 45 Irrota kirjontakehys ja irrota kangas kehyksestä. s Katkaise koneesta virta. s. 47 (Esimerkki) Kirjontakuvio Vasemmalla olevan kuvion kirjomisen vaiheet kuvataan seuraavilla sivuilla. Vaikka kirjonta voidaan aloittaa muokkaamatta kuviota tai määrittämättä kirjonta-asetuksia, katso sivu 9, jossa selitetään kuvioiden muokkaaminen ja sivu 87, jossa kerrotaan, miten kirjonta-asetuksia määritetään. Nestekidenäyttöön ilmestyvien painikkeiden ja muiden toimintojen kuvaukset löytyvät sivujen taulukoissa. Käytä näitä taulukoita pikaoppaana. Perustoimenpiteiden aikana noudatettavat varotoimet kuvataan sivuilla 4 6. Näitä varotoimia on noudatettava huolellisesti, jotta kone toimisi oikein. Muista perehtyä näihin varotoimiin. Perustoimenpiteet 7

35 KIRJONNAN PERUSTEET. Puolan asentaminen Uudessa koneessa puolapesään on asetettu pelkkä puolakotelo ilman puolaa. Aseta kirjontaan tarkoitetulla alalangalla puolattu puola puolakoteloon. Puolan käsittelyä koskevat varotoimet ovat sivulla 5. Vinkki Kone ei pysty ilmoittamaan, kuinka paljon alalankaa on jäljellä. Varmista ennen kirjonnan aloittamista, että alalankaa on riittävästi kuviota varten. Muista puhdistaa puolakotelo aina puolan vaihdon yhteydessä. Lisätietoja puolakotelon puhdistuksesta on kohdassa Puolakotelon puhdistus sivulla 95. Tartu puolakotelon salpaan ja irrota puolakotelo. Puolakotelon irrotus Avaa puolapesän kansi. Vedä puolapesän kantta itseesi päin. Salpa Koneen öljyäminen Kun olet irrottanut puolakotelon, öljyä sukkulapesä. Lisätietoja koneen öljyämisestä on kohdassa Koneen öljyäminen sivulla 96. Vedä langanpoimijaa itseesi päin. Vinkki Laita Tiputa sieppariin tippa öljyä kerran päivässä ennen käyttöä. Langanpoimija Vedä langanpoimijaa itseesi päin, jotta pääset helposti käsiksi puolakoteloon. Vinkki Langanpoimija on laite, joka pitää langasta kiinni ompelun alussa tai langan katkaisun yhteydessä. MUISTUTUS Langanpoimijaa voidaan liikuttaa vain tietyllä alueella. Älä vedä sitä liian voimakkaasti itseesi päin. 8

36 Puolan asentaminen Aseta puola puolakoteloon. Puolakotelon asennus Aseta puolakotelo sukkulapesään. Kohdista puolakotelon uloke sukkulapesässä olevaan koloon puolakoteloa sukkulapesään kuvan mukaisesti asettaessasi. Vinkki Tarkista, että lanka juoksee puolasta myötäpäivään kuten kuvassa. Jos puola on asennettu siten, että lanka juoksee puolasta vastakkaiseen suuntaan, kirjonnan ompelu saattaa epäonnistua. Vie lanka uraan ja kireydensäätöjousen alle. Uloke Kolo Työnnä puolakoteloa, kunnes sen napsahtaa paikoilleen. 4 5 Ura Kireydensäätöjousi Vedä lanka kireydensäätöjousessa olevan aukkoon. Vedä ulos noin 50 mm ( tuumaa) lankaa. Sulje puolapesän kansi. Huomautus Tätä kirjontakonetta ei ole varustettu puolauslaitteella. Käytä valmiiksi puolattuja (L-tyyppi) pikapuolia. Puolauslaitetta (erillinen lisävaruste) ja metallipuolia (lisävaruste) voidaan myös käyttää. (Lisätietoja on sivulla 5 ja, 88.) Puolan asentaminen 9

37 KIRJONNAN PERUSTEET. Virran kytkeminen koneeseen Kytke verkkojohto ja kytke sitten kirjontakoneeseen virta. Sähkölaitteen käsittelyä koskevat varotoimet ovat sivulla 4. Kytke verkkojohto koneeseen. Kun alla oleva näyttö tulee näkyviin 4 ensimmäisen näytön jälkeen, kosketa. Kytke verkkojohto seinäpistorasiaan. Kuviotyypin valintanäyttö ilmestyy näyttöön ja aloitus-/lopetusnäppäimeen syttyy punainen valo. 5 Kirjontavarsi siirtyy aloitusasentoonsa. Jos neulatanko ei ole jo kirjontakohdassa, neulatangon kotelo siirtää neulatangon kirjontakohtaan. MUISTUTUS Pidä kätesi ja muut esineet poissa kirjontavarren tieltä tapaturmien välttämiseksi. Kytke koneeseen virta asettamalla koneen takana oleva virtakytkin I -asentoon. Huomautus Jos koneen virta katkaistaan kesken kirjonnan, kone tallentaa kirjottavan kuvion kirjontakohdan automaattisesti. Kun virta kytketään takaisin, kone kysyy, haluatko jatkaa kirjontaa tai aloittaa uuden toiminnon. (Lisätietoja on kohdassa Kirjonnan jatkaminen koneen virran katkaisun jälkeen sivulla 8.) Koneesta kuuluu yksi äänimerkki ja nestekidenäyttö syttyy. 0

38 Nestekidenäyttö Kun koneeseen kytketään virta ja näytön painiketta kosketetaan, näkyviin tulee kuviotyypin valintanäyttö. Alla kuvatut toimenpiteet valitaan ohjauspaneelilla. Nestekidenäytön käyttöä koskevat varotoimet ovat sivulla 6. Näyttö, joka tulee näkyviin, kun kirjontakoneeseen kytketään virta seuraavan kerran, riippuu siitä, miten koneen virta katkaistiin. (Lisätietoja on sivulla 6.) Nro Näyttö Painikkeen nimi Toiminto Sivu Perusasetuspainike Käyttöohjeetpainike Kosketa tätä painiketta, kun haluat muuttaa kirjontakoneen perusasetuksia. s. 40 Kosketa tätä painiketta, jos haluat tietoja koneen käytöstä. s New embroidery - painike Peruuttaa kaikki aiemmin suoritetut toimenpiteet ja palaa kuviotyypin valintanäyttöön. 6 4 Ohje-painike 5 Kuvion näyttöalue Kohdatessasi ongelman, esim. jos et tiedä, miten jokin toimenpide suoritetaan, kosketa tätä painiketta, niin saat ohjeita. Tällä alueella näkyy valittu kuvio. Ääriviiva 6 näyttää extra suuren kirjontakehyksen kirjonta-alueen. Kirjontakehyksen koon näyttävät ääriviivat, apuruudutukset ja muut näyttöasetukset voidaan määrittää koneen perusasetusten näytössä. s. 5 s. 4 * Edellä olevan taulukon painikkeet näkyvät ja niitä voidaan käyttää useimmissa jäljempänä tässä ohjekirjassa kuvatuissa näytöissä. Asetuspainiketta ei voida käyttää kirjonta-asetusten näytöllä Virran kytkeminen koneeseen

39 KIRJONNAN PERUSTEET Näyttöjen yleiskatsaus Perusvaiheet on kuvattu alla. Valitse kuviotyyppi kuviotyypin valintanäytössä. (Lisätietoja on sivuilla, 50.) Jatka kuvion muokkausnäyttöön koskettamalla tätä painiketta. Tämä painike on käytettävissä vain, jos jokin kuviotyyppi on valittuna. Valitse kuvio kuvioluettelonäytössä. (Lisätietoja on sivuilla, 5.) Palaa kuviotyypin valintanäyttöön koskettamalla tätä painiketta. Jatka kuvion muokkausnäyttöön koskettamalla tätä painiketta. Muokkaa kuviota kuvion muokkausnäytössä. (Lisätietoja on sivuilla 5, 5.) Palaa kuviotyypin valintanäyttöön koskettamalla tätä painiketta ja lisää toinen kuvio. Jatka kirjonta-asetusten näyttöön koskettamalla tätä painiketta. Jos kyseessä on yhdistelmäkuvio, muokkaa kirjonta-asetusten näytössä koko kuviota, määritä kirjonta-asetukset ja tarkista kirjontaalue. (Lisätietoja on sivuilla 6, 54.) Lopeta nykyinen toimenpide ja palaa kuviotyypin valintanäyttöön koskettamalla tätä painiketta. Palaa kuvion muokkausnäyttöön koskettamalla tätä painiketta. Jatka kirjontanäyttöön koskettamalla tätä painiketta. Tarkista kirjontanäytössä neulatangoille määritetyt lankojen värit ja pujota sitten ylälangat. Kosketa lukituksen poistopainiketta, jotta aloitus-/ lopetusnäppäin alkaa vilkkua vihreänä ja kirjontakone on valmis aloittamaan ompelun. Kun kirjonta on ommeltu, kirjonta-asetusten näyttö tulee näkyviin. (Lisätietoja on sivuilla, 56.) Palaa kirjonta-asetusten näyttöön koskettamalla tätä painiketta.

40 . Kirjontakuvion valinta Esimerkkinä käytetään oikealla näkyvää kuviota, joka on kirjontakuvioiden viimeisellä sivulla. Valitse kuviotyyppi kuviotyypin valintanäytössä. Kuviotyypin valintanäyttö (Lisätietoja painikkeista ja muista näytön tiedoista on sivulla 50.) Kuviotyyppien painikkeet Etsi haluamasi kuvio kuvioluettelosta ja kosketa sitten kuvion painiketta. Kuvioluettelonäyttö (Lisätietoja painikkeista ja muista näytön tiedoista on sivulla 5.) Kuviopainikkeet Näyttää esikatselukuvan. Esikatselukuvan tarkistaminen kuvion valintanäytössä Esikatsele kuva ennen valitsemista koskettamalla. Palaa kuvion valintanäyttöön koskettamalla Kirjontakuvion valinta

41 KIRJONNAN PERUSTEET Kirjontakuvion valinta Valitaan toisella sivulla oleva kukkakuvio. Kosketa haluamaasi kuviota. Tässä esimerkissä kosketa. Valitse kirjontakuviotyyppi koskettamalla. Valittu kuvio näkyy kuvion näyttöalueella. Näyttöön tulee kirjontakuvioiden luettelo. Kosketa ja, kunnes haluttu sivu näkyy näytössä. Tässä esimerkissä valitse näyttöön viimeinen sivu. Kun kuvio on valittu, näyttöön ilmestyy: Kuvion pystysuuntainen pituus Kuvion vaakasuuntainen leveys Langan värin vaihtojen lukumäärä ja painikkeet (4), joilla voidaan muuttaa kuvion kokoa tai kääntää kuvio peilikuvaksi. Käytettävissä olevat toiminnot riippuvat valitun kuvion tyypistä. (Lisätietoja on kohdassa Kuvion koon muuttaminen sivulla 0.) Jos valitsit väärän kuvion tai haluat valita toisen kuvion, kosketa haluamaasi kuviota. Näytä valittu kuvio suurennettuna 4 esikatselukuvana koskettamalla. Jos haluat valita kirjontakuvioiden sijaan muun kuviotyypin, kosketa Peruutuspainike Kuviotyypin valintanäyttö tulee näkyviin. Kun sivuja on enemmän kuin yksi, näkyy seuraava: Nykyisen sivun numero Sivuja yhteensä 4 Seuraavan sivun painike Näytä seuraava sivu koskettamalla tätä painiketta. Jos seuraavan sivun painiketta kosketetaan viimeisen sivun ollessa näkyvillä, ensimmäinen sivu tulee näkyviin. 5 Edellisen sivun painike Näytä edellinen sivu koskettamalla tätä painiketta. Jos edellisen sivun painiketta kosketetaan ensimmäisen sivun ollessa näkyvillä, viimeinen sivu tulee näkyviin. Näytä seuraava näyttö koskettamalla. 5 Tämä vahvistaa kuvion valinnan. Kuvion muokkausnäyttö tulee näkyviin. 4

42 4. Kirjontakuvion muokkaus Kun kuvioluettelonäytössä kosketetaan, kuvion muokkausnäyttö tulee näkyviin. Tässä näytössä voidaan muokata kuviota. Kuvion muokkausnäyttö (Lisätietoja painikkeista ja muista näytön tiedoista on sivulla 5.) Näyttää tummempana kirjontakehysten koot, joita voidaan käyttää valitun kirjontakuvion ompeluun. Näyttää parhaillaan valittuna olevan kirjontakuvion koon. Ylempi arvo on korkeus ja alempi arvo on leveys. Näyttää, kuinka monta kertaa langan väri vaihtuu valitussa kirjontakuviossa. 4 Poista kuvio painamalla tätä painiketta esimerkiksi silloin, jos väärä kuvio on valittu. Tällöin mitään kuviota ei ole valittuna ja kuviotyypin valintanäyttö tulee näkyviin. 5 Jatkaa seuraavaan näyttöön 6 Näyttää esikatselukuvan 7 Kosketa, jos haluat muokata kuviota. 4 Tässä esimerkissä kuviota ei muokata. Jatka seuraavaan näyttöön tekemättä mitään muokkauksia. 5 Kirjonta-asetusnäyttöön siirtyminen Paina. Huomautus Jos kuvion muokkausnäytön toimenpide keskeytyy ja koneen virta katkaistaan, toimenpidettä voidaan jatkaa, kun koneeseen kytketään uudelleen virta. Kun koneeseen kytketään uudelleen virta, kone kysyy, haluatko jatkaa edellistä toimenpidettä vai aloittaa uuden. (Lisätietoja on kohdassa Koneen virran katkaisun jälkeen kesken jääneen toimenpiteen jatkaminen sivulla 6.) Kirjonta-asetusten näyttö tulee näkyviin. 4 Kirjontakuvion muokkaus 5

43 KIRJONNAN PERUSTEET 5. Kirjonta-asetusten määritys Kun kuvion muokkausnäytössä kosketetaan, kirjonta-asetusten näyttö tulee näkyviin. Tässä näytössä voidaan muokata kuviokokonaisuutta ja määrittää kirjonta-asetuksia. Lisäksi kirjontakohta voidaan tarkistaa ja kuvio tallentaa myöhempää käyttöä varten. Kirjonta-asetusten näyttö (Lisätietoja painikkeista ja muista näytön tiedoista on sivulla 54.) Aloittaa uudelleen alusta Palaa kuvion muokkausnäyttöön Näyttää esikatselukuvan 4 Kosketa, kun haluat tarkistaa kirjonta-alueen. 5 Jatkaa seuraavaan näyttöön 6 Kosketa tätä, jos haluat muokata kuviokokonaisuutta. 7 Määritä näitä painikkeita koskettamalla, miten kuvio kirjotaan. 8 Tallenna kuvio koskettamalla tätä painiketta. 9 Kirjonta-asetusten näytön kuvion näyttöalueella oleva ääriviiva näyttää asennetun kirjontakehyksen koon. Tässä esimerkissä ei määritetä kirjonta-asetuksia. Jatka seuraavaan vaiheeseen. Huomautus Jos kirjontakehys ei ole oikeassa kohdassa kirjonta-asetusten näyttöön jatkettaessa, kirjontakehys siirtyy oikeaan kohtaan kirjonta-asetusten näyttöön siirryttäessä. (Lisätietoja on kohdassa Kirjontakehyksen paikka ja oikeaan paikkaan siirtyminen sivulla 70.) Huomautus Jos kirjonta-asetusten näytön toimenpide keskeytyy ja koneen virta katkaistaan, toimenpidettä voidaan jatkaa, kun koneeseen kytketään uudelleen virta. Kun koneeseen kytketään uudelleen virta, kone kysyy, haluatko jatkaa edellistä toimenpidettä vai aloittaa uuden. (Lisätietoja on kohdassa Koneen virran katkaisun jälkeen kesken jääneen toimenpiteen jatkaminen sivulla 6.) 6

44 6. Kuvan esikatselu Voit nähdä kuvan kirjontakehyksen sisällä olevasta valmiista kuviosta. Esikatselukuvan tarkistaminen Valitse esikatselukuva näyttöön ja tarkasta, että kirjonnasta tulee halutun kaltainen. Kosketa. Huomautus Esikatselukuva voidaan valita myös kuvion muokkausnäytössä. Esikatselukuva näkyy näytössä. Näytä kuvio erikokoisissa kirjontakehyksissä koskettamalla näitä painikkeita. Kirjontakehykset, jotka näkyvät valkoisina harmaissa painikkeissa, voidaan valita. Näytä kuvio suurennettuna koskettamalla tätä painiketta. Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla Kuvan esikatselu 7

45 KIRJONNAN PERUSTEET 7. Kankaan pingottaminen kirjontakehykseen Kun olet valinnut kirjottavan kuvion, tarkista, mitä kirjontakehyksiä voidaan käyttää kuvion ompeluun. Valitse sopiva kehys ja pingota kangas sekä tukimateriaali kirjontakehykseen. (Lisätietoja on kohdassa Silitettävän tukimateriaalin kiinnittäminen kankaaseen sivulla 66.) Kangasta koskevat suositukset ovat sivulla 6. Vinkki Jos kangas ei ole kireällä, kuvio saattaa vetäytyä kasaan ja kohdistua väärin. Kiristä alla olevia ohjeita noudattaen kangas napakasti kirjontakehykseen niin, ettei se jää mistään kohdasta löysälle. Muista lisäksi työskennellä tasaisella alustalla pingottaessasi kangasta kirjontakehykseen. Kankaan pingottaminen kirjontakehykseen Valitse kirjontakehys. Valitse haluamasi koko näytöllä ilmoitetuista eri kokoisista kirjontakehyksistä. Kirjontakehystyypit Kirjontakehyksiä on neljää eri kokoa. Katso lisätietoja eri kehysten käyttökohteista kohdasta Kirjontakehysten oikea käyttö sivulla 65. Kuvake Nimi Kirjonta-alue Extra suuri kirjontakehys Suuri kirjontakehys Keskikokoinen kirjontakehys Pieni kirjontakehys 00 mm (K) 00 mm (L) (7-7/8 tuumaa (K) -/4 tuumaa (L)) 0 mm (K) 80 mm (L) (5-/8 tuumaa (K) 7-/8 tuumaa (L)) 00 mm (K) 00 mm (L) (4 tuumaa (K) 4 tuumaa (L)) 40 mm (K) 60 mm (L) (-/ tuumaa (K) -/8 tuumaa (L)) MUISTUTUS Jos koneessa käytetään muita kuin neljää mukana toimitettua kirjontakehystä, kirjontakehys voi osua paininjalkaan ja vaurioittaa konetta tai aiheuttaa tapaturman käyttäjälle. Kirjontakehykset, joita voidaan käyttää, näkyvät tummempina ( ) kuin ne, joita ei voida käyttää ( ). Vinkki Kirjontakehysten ilmaisimet näyttävät kaikki kirjontakehysteen koot, joihin kirjontakuvio voidaan ommella. Varmista, että käytät sopivimman kokoista kirjontakehystä. Liian suurta kirjontakehystä käytettäessä kuvio saattaa kohdistua väärin tai vetäytyä kasaan. (Lisätietoja on kohdassa Kirjontakehysten oikea käyttö sivulla 65.) 8

46 Kankaan pingottaminen pieneen kirjontakehykseen Alla on ohjeet kankaan pingottamiseen pieneen kirjontakehykseen. Kangas pingotetaan keskikokoiseen kirjontakehykseen samalla tavalla. Katso ohjeet kankaan pingottamiseen suureen ja extra suureen kirjontakehykseen kohdasta Kankaan pingottaminen kirjontakehykseen sivulla 67. Löysytä ulkokehyksessä olevaa ruuvia. Ruuvi Aseta kangas oikea puoli ylöspäin ulkokehyksen päälle. Ulkokehyksellä ei ole etu- tai takapuolta. Kumpaa tahansa puolta voidaan käyttää etupuolena. Paina sisäkehys ulkokehykseen. 4 5 Varmista, että kankaassa ei ole ryppyjä sen jälkeen, kun kangas on pingotettu kirjontakehykseen. Kiristä ruuvia hiukan ja vedä sitten kankaan reunoista kangasta kireämmälle. 6 Kiristä ruuvi tiukalle ja tarkista sitten, että kangas on kireällä. Kangas on riittävän kireällä, kun siitä kuuluu kevyesti naputettaessa rummun kaltainen ääni. Paina sisä- ja ulkokehykset lujasti yhteen siten, että sisäkehyksen alaosa on alempana kuin ulkokehyksen alaosa. Sisäkehys Ulkokehys Sisäkehyksen alaosa Kiristä ruuvi tiukalle mukana toimitetulla soikealla ruuvitaltalla. Soikea ruuvitaltta Se, kuinka paljon kangasta venytetään ja käytetäänkö tukimateriaalia, riippuu kirjottavan kankaan tyypistä. Kokeile eri tapoja saavuttaaksesi parhaan kirjontatuloksen. (Lisätietoja on kohdassa Pingotustekniikat sivulla 66.) Huomautus Tässä kirjontakoneessa voidaan käyttää myös lippiskehyksiä (lisävaruste). (Lisätietoja on kohdassa Lippiskehyksen (lisävaruste) käyttö sivulla 69.) Kankaan pingottaminen kirjontakehykseen 9

47 KIRJONNAN PERUSTEET 8. Kirjontakehyksen kiinnitys koneeseen Kun kangas on pingotettu kirjontakehykseen, kiinnitä kehys kirjontakoneeseen. MUISTUTUS Jos kirjontakehystä ei ole kiinnitetty oikein, se voi osua paininjalkaan ja vaurioittaa konetta tai aiheuttaa käyttäjälle tapaturman. Kun kiinnität kirjontakehystä, tarkista, että aloitus-/lopetusnäppäin palaa punaisena. Jos aloitus-/lopetusnäppäin vilkkuu vihreänä, kirjontakone saattaa aloittaa ompelun. Jos kirjontakone käynnistyy vahingossa, voi aiheutua tapaturmia. Kun kiinnität kirjontakehystä, varmista, että kirjontakehys ei osu mihinkään muuhun kirjontakoneen osaan. Vinkki Tarkista aina ennen kirjontakehyksen kiinnittämistä, että puolakotelossa on riittävästi lankaa. Kirjontakehyksen kiinnittäminen Säädä kirjontakehyksen pidikkeen leveys kirjontakehyksen koon mukaan ja kiinnitä kirjontakehys sitten koneeseen. Alla on ohjeet pienen kirjontakehyksen kiinnittämiseen. Kirjontakehys Reiät Kirjontakehyksen pidikkeen vasen varsi Säädä kirjontakehyksen pidike kirjontakehyksen koon mukaan siirtämällä kirjontakehyksen pidikkeen vartta vasemmalle tai oikealle. Kohdistuskolot Kohdistustappi Kirjontakehyksen nipistinpidike. Työnnä kirjontakehys kirjontakehyksen pidikkeessä oleviin nipistimiin. 0

48 Löysytä kirjontakehyksen pidikkeen kaksi sormiruuvia. Jos ruuvi on liian tiukalla, käytä toimitukseen sisältynyttä soikeaa ruuvitalttaa. Vinkki Kiristä kaksi sormiruuvia mukana toimitetulla soikealla ruuvitaltalla. Kone tunnistaa kehyksen koon väärin, jos kahta ruuvia ei kiristetä. Kirjontakehyksen pidike on valmis kirjontakehyksen kiinnittämistä varten. Pidä kirjontakehys vaakasuorassa ja kohdista yhtä aikaa sekä vasen että oikea asennuskohta kirjontakehyksen pidikkeen nipistimiin. Vasen varsi Sormiruuvit Kirjontakehyksen pidikkeen vasenta vartta voidaan liikuttaa. Löysytä sormiruuveja korkeintaan kaksi kierrosta vastapäivään. Älä irrota ruuvia. Kohdista oikean puolimmainen ruuvi asennettavan kirjontakehyksen merkin kohdalle siirtämällä vasenta vartta ja kiristä sitten sormiruuvit. Kohdista tässä esimerkissä merkkiin Sisäkehyksen on oltava ylimmäisenä. Vinkki Väärin asetettu kehys Extra suuren kirjontakehyksen merkki Suuren kirjontakehyksen merkki Keskikokoisen kirjontakehyksen merkki 4 Teollisuuskirjontakoneissa käytettävän kirjontakehyksen merkki (Teollisuuskirjontakoneille tarkoitettuja kirjontakehyksiä käytettäessä KONE EI TUNNISTA KEHYKSEN OMPELUALUETTA. Muista tarkistaa kokeiluompelutoiminnolla, että kuvio mahtuu ompelualueelle. Jos teollisuuskirjontakoneen kirjontakehys asennetaan, kirjontakehyksen pidikkeen oikeaa vartta on myös siirrettävä. Lisätietoja tästä on sivulla 68.) 5 Pienen kirjontakehyksen merkki 6 Kohdista ruuvi merkkiin. 4 Työnnä kirjontakehystä, kunnes se napsahtaa paikoilleen. Varmista, että kirjontakehyksen pidikkeen vasemman ja oikean varren tapit menevät sekä kirjontakehyksen kohdistuskoloihin että -reikiin. Kirjontakehyksen kiinnitys koneeseen

49 KIRJONNAN PERUSTEET 9. Kirjonta-alueen tarkistus Tarkista kirjonta-alue sen varmistamiseksi, että kirjonta ommellaan juuri haluttuun kohtaan ja että kirjontakehys ei osu paininjalkaan. Jos kirjontakehys ei ole oikeassa kohdassaan, kirjontakehys siirtyy ensin paikalleen ja sen jälkeen kone näyttää kirjonta-alueen. Kosketa. Kun kirjontakehys siirtyy haluttuun kohtaan, kosketa uudelleen. Kirjontakehys pysähtyy ja seuraava näyttö tulee näkyviin. Paininjalka laskeutuu ja kirjontakehys liikkuu osoittaen kirjonta-alueen. Kirjonta-alueen osoittavan kahdeksankulmion kulmat ilmoitetaan suuntaa vaihtamalla. Jatka kehyksen liikuttamista koskettamalla tätä. Lopeta kirjonta-alueen tarkistus koskettamalla tätä. Jatka kirjontakehyksen liikuttamista 4 koskettamalla. Lopeta kirjonta-alueen tarkistus koskettamalla. Seuraa kirjontakehyksen liikettä tarkkaavaisesti ja tarkista, että kirjonta ommellaan haluttuun kohtaan ja että kirjontakehys ei osu paininjalkaan. Lopeta kirjontakehyksen alueen tarkistus. Kirjontakehys voidaan pysäyttää tilapäisesti haluttuun kohtaan tai kirjonta-alueen tarkistus voidaan lopettaa. Kirjontanäyttöön siirtyminen Kun olet suorittanut tarvittavat toimenpiteet kirjontaasetusten näytössä, jatka kirjontanäyttöön. Kosketa. Kirjontanäyttö tulee näkyviin.

50 0. Ylälangan langoitus Tarkista kirjontanäytöstä, minkä värinen lanka tulee pujottaa mihinkin neulatankoon, ja pujota sitten ylälangat. Neulatankojen ja lankojen värien tarkistus Kosketa kirjonta-asetusten näytössä siirtyäksesi ompelunäyttöön, jolloin näytölle ilmestyy neulatankojen langoitusta koskeva viesti (että, edellisellä kerralla käytetyt värit on vaihdettava). Tarkista lankojen värit tässä näytössä. Kirjontanäyttö (Lisätietoja painikkeista ja muista näytön tiedoista on sivulla 56.) Langan väri Langan värin nimi tai numero Neulatangon numero Ensimmäisen neulatangon lankatiedot Toisen neulatangon lankatiedot Kolmannen neulatangon lankatiedot 4 Neljännen neulatangon lankatiedot 5 Viidennen neulatangon lankatiedot 6 Kuudennen neulatangon lankatiedot 7 Jos langan värin nimeä ei näy, kyseistä neulatankoa ei ole vielä käytetty. Jos neulatangolle on määritetty väri aikaisemmin ommeltuun kuvioon, neulatangossa näkyy aiemmin määritetty väri. 8 Lankarullien vaihdosta ilmoittava viesti (lisätietoja sivulla 77.) Tämä viesti näkyy, kun lankarullat on vaihdettava. Jos viestiä ei suljeta painamalla 9, kirjontaa ei voida jatkaa. Lanka, jonka värin nimi näkyy neulatangon numeron vieressä, langoitetaan kyseiseen neulatankoon. Esimerkin näytössä: : Lime green (limetinvihreä) : Moss green (sammalenvihreä) : Orange (oranssi) 4: Red (punainen) 5: Yellow (keltainen) Jos neulatangon numeron vieressä ei ole värin nimeä, kyseistä neulatankoa ei käytetä. Tässä esimerkissä ei käytetä neulatankoa Ylälangan langoitus

51 KIRJONNAN PERUSTEET Kosketa. Lankarullien vaihdosta ilmoittava näyttö sulkeutuu. Lankojen värien tarkistamisen lisäksi kirjontanäytössä voidaan myös tarkistaa pistojen määrä ja ompeluaika sekä määrittää monia kirjonta-asetuksia. Näyttää eri värien kirjontajärjestyksen. Ilmoittaa neulatangon numeron, jolle vasemmalla oleva langan väri on määritetty. Näyttää langan värin vaihtojen määrän, pistojen määrän, kirjonta-ajan ja ajan, jonka kuluttua lankarullat on vaihdettava. 4 Siirrä valittu neulatanko ompelukohtaan koskettamalla painiketta. Käytä, kun pujotat langan neulansilmään automaattisella neulanlangoitusmekanismilla. 5 Näillä painikkeilla voidaan määrittää erilaisia kirjonta-asetuksia tai palata kirjonta-asetusten näyttöön. 6 Kun haluat käynnistää koneen, poista koneen lukitus koskettamalla tätä painiketta ja paina sitten aloitus-/lopetusnäppäintä. MUISTUTUS Kun kirjontanäytössä kosketetaan -painiketta (lukituksen poistopainike), aloitus-/ lopetusnäppäin alkaa vilkkua vihreänä ja kirjontakone voi aloittaa ompelun. Jos ylälankaa pujotetaan tai neulaan pujotetaan lankaa, on varottava, ettei kirjontakone käynnisty vahingossa. Muutoin voi aiheutua tapaturma. 4

52 Ylälangan pujotus Pujota kirjontalanka neulatankoihin numerojärjestyksessä aloittaen neulatangosta. Paina, jos haluat nähdä videon toimenpiteestä (Sivulle ) nestekidenäytössä (lisätietoja sivulla 5). MUISTUTUS Pujota lanka ohjeiden mukaisesti. Jos ylälankaa ei pujoteta oikein, lanka voi katketa tai sotkeutua, jolloin neula taipuu tai katkeaa. Vinkki Koneessa suositellaan käytettäväksi viskoosista tai polyesteristä valmistettua kirjontalankaa (0 den/, 5 dtex/, #40 (Amerikka ja Eurooppa), #50 (Japani)). Huomautus Kirjontakoneen langoitusreitti on merkitty koneeseen viivalla. Lanka on pujotettava reitin mukaisesti Ylälangan langoitus 5

53 KIRJONNAN PERUSTEET Numerot ilmoittavat kunkin numeroidun neulatangon langoitusreitin. Neulatangot on langoitettava oikein Aseta lankatappiin lankarulla, jonka väri (lime green limetinvihreä) on määritetty neulatangolle. Vie lanka langanohjaimen reikään numero (aivan lankarullan yläpuolella) ja vie lanka sitten koneen etuosaa kohti langanohjaimen reikään numero. Varmista, että lankarullateline on avattu V:n muotoon. Jos käytät pieniä lankarullia, muista asettaa mukana toimitettu lankarullan alusta lankatappiin, ennen kuin asetat tappiin lankarullan. Käytä lankarullan pidikettä aina, jos lankarulla on matalampi kuin lankatappi. Langanohjaimen reikä numero lankarullan yläpuolella Langanohjaimen reikä numero, koneen etuosaan päin Lankarullan alusta Pieni lankarulla Lankarullan pidike 6

54 Vie lanka ylemmän langanohjaimen reiän numero läpi. Pujota lanka takaa koneen etuosaa päin. 5 Kierrä lankaa yksi kerros myötäpäivään langankiristyslevyn numero ympäri. 4 Ylemmän langanohjaimen reikä Vie lanka ylemmän langanohjaimen läpi. Pidä langasta molemmilla käsilläsi ja vie se sitten ohjaimen alitse oikealta vasemmalle. Langankiristyslevy Tarkista, että lanka on varmasti langankiristyslevyssä ja viety oikeiden langanohjaintappien kautta. (Katso sivun yläosan vasen kuva.) Vinkki Kaikki langankiristyslevyt langoitetaan myötäpäivään Ylempi langanohjain Kierrä lanka tämä kohdan ympäri. 4 Ylälangan langoitus 7

55 KIRJONNAN PERUSTEET 6 Vedä lanka koneeseen merkittyä langoitusreittiä pitkin ja vie se sitten keskimmäisen langanohjaimen levyn numero alitse. Vie lanka alas uraa pitkin alempaa 8 langanohjainta kohti ja sitten alemman langanohjaimen reiän numero läpi. 7 Keskimmäinen langanohjain Langanohjaimen tappi Reitti ylemmästä langanohjaimesta langankiristyslevyn ympäri keskimmäiseen langanohjaimeen (vaiheet 5 6) ovat erilaiset lankarullan numeron mukaan. Lanka viedään vasemmalta oikealle langanohjaimen tappien kautta, jotta lanka ei sotkeutuisi. Langoita kukin neulatanko kuvan mukaisesti. Vie lanka uraa numero pitkin langannostajan vivun reikään numero oikealta vasemmalle. 9 Alemman langanohjaimen reikä Pujota lanka neulatangon langanohjaimeen numero mukana toimitetulla langanpujottajalla. Neulatangon langanohjain Neulanvaihtotyökalu (langanpujottaja) Langannostajan vipu 8

56 Langan pujottaminen neulansilmään Pujota lanka neulansilmään automaattisella neulanlangoitusmekanismilla. Paina (sivulle ), jos haluat nähdä videon toimenpiteestä nestekidenäytössä (lisätietoja on sivulla 5). Paina automaattisen neulanlangoituksen näppäintä. Vinkki Vaurioiden välttämiseksi automaattinen neulanlangoitusmekanismi siirtyy taaksepäin, kun käsipyörää käännetään. Automaattinen neulanlangoitusmekanismi voi pujottaa langan yhteen ompelukohdassa olevaan neulaan. Mekanismia käytettäessä on varmistettava, että langoitettava neulatanko on ompelukohdassa. Muutoin automaattista neulanlangoitusmekanismia ei voida käyttää kyseiselle neulalle. Jos neulatanko ei ole ompelukohdassa, siirrä se siihen. (Lisätietoja on sivulla 40.) Vedä ulos noin 5 cm (6 tuumaa) lankaa. Anna langan olla löysällä. Vie sitten lanka (kuten kuvassa) automaattisen neulanlangoittajan haarukan alitse oikealta vasemmalle neulansilmän lävitse tulevan koukun kautta. Automaattisessa neulanlangoitusmekanismissa oleva koukku menee neulansilmän lävitse. MUISTUTUS Jos neula ei ole asennettu oikein, automaattisen neulanlangoitusmekanismin koukku ei mene neulansilmän lävitse ja koukku voi taipua, tai lanka ei mene neulansilmään. Jos automaattisen neulanlangoitusmekanismin koukku on taipunut tai rikki, ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään. Kun automaattisen neulanlangoitusmekanismin koukku on mennyt neulansilmän lävitse, älä käännä käsipyörää. Muutoin automaattinen neulanlangoitusmekanismi voi vaurioitua. Koukku Neulanlangoittajan haarukka Vinkki Varo, että lanka ei ole löysällä, kun viet sen koukkuun Ylälangan langoitus 9

57 KIRJONNAN PERUSTEET Vie lanka paininjalassa olevan ohjaimen alitse. 5 Paina automaattisen neulanlangoittajan näppäintä. 4 Paininjalassa oleva ohjain Paininjalassa olevan ohjaimen lovi Varmista, että lanka menee paininjalassa olevan ohjaimen loveen. Vie lanka huolellisesti langankatkaisijan uran lävitse ja katkaise sitten lanka vetämällä sitä kevyesti. Langanpujottaja liikkuu taaksepäin pois neulan silmästä. Samalla langanpujottaja vetää langan neulansilmän lävitse. Langanpään vetäjä tarttuu neulan ja langanpujottajan välissä olevaan lankaan ja vetää langanpään kokonaan neulansilmän läpi neulan taakse. Langanpujottaja siirtyy taaksepäin alkuperäiselle paikalleen. Ylälanka on nyt langoitettu neulatankoon. Langankatkaisijan ura Vinkki Jos lanka ei mene langankatkaisijan uran lävitse oikein, näyttöön tulee viesti Wiper error. (Langanpään vetäjän toimintahäiriö) eikä lankaa voida pujottaa neulansilmään. Vie lanka uran lävitse huolellisesti. Jos langanpää ei ole tarpeeksi pitkä, lankaa ei voida vetää langankatkaisijan lävitse. Langoita loput neulatangot samalla tavalla. Jos langoitettavaa neulatankoa ei ole siirretty kirjontakohtaan, lankaa ei voida pujottaa neulansilmään automaattisella neulanlangoitusmekanismilla. Siirrä loput neulatangot vuorollaan kirjontakohtaan seuraavasti, ennen kuin yrität pujottaa lankaa neulansilmään. Langoitettavan neulatangon siirtäminen ompelukohtaan Kosketa langoitettavan neulatangon painiketta. Valittu neulatanko siirtyy kirjontakohtaan. 40

58 Vinkki Jos lanka ei ole kireällä, se voi irrota langankiristyslevystä. Kun ylälanka on pujotettu, tarkista vielä, että lanka kulkee oikein langankiristyslevyn ympäri. (Katso vaihe 5 sivulla 7.) Huomautus Ylälangan väriä vaihdettaessa lanka on helppo pujottaa uudelleen katkaisemalla parhaillaan käytössä oleva lanka lankarullan ja sen yläpuolella olevan langanohjaimen välistä. Aseta uusi lankarulla lankatappiin ja solmi uuden langan pää aiemman langan päähän. Vedä lanka sitten paikalleen neulaan saakka (ei neulan silmän lävitse). (Lisätietoja on sivulla 78.) Lankarullan suojaverkon käyttäminen Kun käytät metallilankaa tai muuta helposti lankarullalta purkautuvaa lankaa, aseta mukana toimitettu lankarullan suojaverkko lankarullan päälle ennen ompelua. Jos lankarullan suojaverkko on liian pitkä, taita se lankarullan kokoon sopivaksi ennen kuin asetat sen lankarullan päälle. Lankarullan suojaverkkoa käytettäessä voi olla tarpeen säätää langan kireyttä Lankarullan suojaverkko Lanka Ylälangan langoitus 4

59 KIRJONNAN PERUSTEET. Kirjonnan ompelu Kirjontakone on nyt valmis aloittamaan ompelun. Kun kone alkaa ommella, paininjalka laskeutuu automaattisesti, kone tekee tarvittavat langankatkaisut lankahyppäysten kohdalla, vaihtaa langat värinvaihtokohdissa ja pysähtyy, kun kirjonta on valmis. MUISTUTUS Turvallisuussyistä kirjontakonetta ei saa jättää vaille valvontaa, kun se ompelee. Kun käytät konetta, kiinnitä huomiota erityisesti neulaan. Pidä lisäksi kätesi etäällä kaikista liikkuvista osista, kuten neulasta, neulatangon kotelosta, langannostajan vivusta ja kirjontavarresta tapaturmien välttämiseksi. Lukitusmekanismi Kirjontakone on turvallisuussyistä varustettu lukitustoiminnolla. Kirjontakone on normaalisti lukittuna (ompelu ei voi käynnistyä). Ellei koneen lukitusta poisteta, se ei voi aloittaa ompelua. Jos kirjontakonetta ei käynnistetä kymmenen sekunnin kuluessa lukituksen poistamisesta, se lukittuu automaattisesti uudelleen. Aloitus-/lopetusnäppäin näyttää, onko kirjontakone lukittu vai ei. Jos aloitus-/lopetusnäppäin palaa punaisena, kone on lukittu. Jos aloitus-/lopetusnäppäin vilkkuu vihreänä, kone ei ole lukittu. Kirjonnan aloittaminen Vinkki Varmista, että kirjontakehyksen liikeradalla ei ole mitään esineitä. Jos kirjontakehys osuu johonkin esineeseen, kuvio voi kohdistua virheellisesti. Paina aloitus-/lopetusnäppäintä. Paina aloitus-/lopetusnäppäintä, kun näppäin vilkkuu vihreänä. Jos aloitus-/lopetusnäppäin palaa uudelleen punaisena, toista vaiheet vaiheesta alkaen. Poista kirjontakoneen lukitus koskettamalla. Aloitus-/lopetusnäppäin palaa vihreänä ja kone aloittaa ensimmäisen värin ompelun. Aloitus-/lopetusnäppäin alkaa vilkkua vihreänä ja kirjontakone voidaan käynnistää. Jos aloitus-/lopetusnäppäintä ei paineta 0 sekunnin kuluessa kirjontakoneen lukituksen poistamisesta, kone lukittuu uudelleen. Vinkki Valo sammuu, kun ompelu alkaa. 4

60 Näkyviin tulee seuraava näyttö. Kirjonnan jatkaminen Jos haluat ommella saman kuvion uudelleen, kosketa. 4 Lankatietojen ympärillä oleva punainen kehys ilmoittaa, millä neulatangolla parhaillaan ommellaan. Ompelun aikana kone näyttää ommeltavan kohdan kuvion näyttöalueella liikkuvan ristin avulla. Lisäksi näytössä näkyy ommeltu pistomäärä ja kulunut aika. Kun ensimmäinen väri on ommeltu, kone pysähtyy automaattisesti ja katkaisee langan. Neulatangon kotelo siirtyy seuraavaksi ommeltavan värin kohdalle ja kone alkaa ommella seuraavaa väriä. Langan värin näyttö siirtyy seuraavaan väriin, ja toisen neulatangon lankatietojen ympärillä on punainen kehys. Tämä toistuu, kunnes viimeinen väri on ommeltu, ja kirjontakone pysähtyy automaattisesti. Kirjonta-asetusten näyttö tulee näkyviin. Aloitus-/lopetusnäppäin palaa punaisena. Ompeleen alussa ja lopussa ei tarvitse katkaista lankoja. Kirjontanäyttö tulee näkyviin, jolloin sama kuvio voidaan ommella uudelleen. Jos haluat valita uuden kuvion, kosketa tai. Kuviotyypin valintanäyttö tulee näkyviin. Vinkki Automaattiset vahvistuspistot voidaan asettaa siten, että ne ommellaan kirjonnan alkuun, kun aloitetaan ompelu langan värin vaihdon jälkeen ja langankatkaisun yhteydessä. (Lisätietoja on kohdassa Automaattisten vahvistuspistojen asetus sivulla 88.) Ompelunopeutta voidaan muuttaa myös kuvion ompelun aikana. (Lisätietoja on kohdassa Maksimiompelunopeuden asetus sivulla 9.) Kirjonnan ompelu 4

61 KIRJONNAN PERUSTEET Kirjonnan lopettaminen Paina langankatkaisunäppäintä. Kone voidaan pysäyttää kesken ompelun. Tilapäinen pysäyttäminen Paina aloitus-/lopetusnäppäintä. Sekä ala- että ylälanka katkaistaan. Muista katkaista langat ennen kuin katkaiset kirjontakoneen virran. Aseta virtakytkin asentoon. Kone pysähtyy ja aloitus-/lopetusnäppäin palaa punaisena. Lankoja ei katkaista. Kun haluat jatkaa ompelua, tarkista, että ylälanka ei ole löysällä, kosketa lukituksen poistopainiketta ja paina sitten aloitus-/ lopetusnäppäintä. Huomautus Jos Reserve Stop -painiketta painetaan kirjontaa ommeltaessa, kone pysähtyy ennen seuraavan värin ompelun aloittamista. (Lisätietoja on kohdassa Koneen pysäyttäminen seuraavassa värin vaihdossa sivulla 9.) Ennen ompelun aloittamista kone voidaan asettaa pysähtymään minkä tahansa langan värin vaihdon yhteydessä. (Lisätietoja on kohdassa Pysähdyspaikkojen määrittäminen ennen kirjontaa sivulla 9.) Ompelun jatkaminen koneen virran katkaisun jälkeen Paina aloitus-/lopetusnäppäintä. Kirjontakoneen virta katkeaa ja näyttö ja aloitus-/lopetusnäppäin sammuvat. Ompelua voidaan jatkaa, kun kirjontakoneeseen kytketään uudelleen virta. Siirry kuviossa useita pistoja taaksepäin ommellaksesi jonkin matkaa pistoja päällekkäin. Lisätietoja tästä on kohdassa Kirjonnan jatkaminen koneen virran katkaisun jälkeen sivulla 8.) Huomautus Kone voidaan pysäyttää koska tahansa, myös kirjonnan aikana. Jos kone kuitenkin pysäytetään värin vaihdon aikana, kirjontaa jatkettaessa ei tarvitse ensin siirtyä kuviossa taaksepäin. Kone voidaan asettaa pysähtymään langanvärinvaihdon yhteydessä. (Lisätietoja tästä on kohdassa Pysähdyspaikkojen määrittäminen ennen kirjontaa sivulla 9.) 44 Kirjontakone pysähtyy ja aloitus-/ lopetusnäppäin palaa punaisena. Lankoja ei katkaista. Jos lanka katkeaa kesken ompelun Jos ompelun aikana ilmenee ongelmia, esimerkiksi lanka katkeaa, kone pysähtyy automaattisesti. Pujota katkennut lanka uudelleen, siirry kuviossa useita pistoja taaksepäin ja jatka ompelua. Lisätietoja tästä on kohdassa Jos lanka katkeaa tai alalanka loppuu kesken kirjonnan sivulla 79.)

62 . Langan kireyden tarkistaminen Tarkista, onko kirjotun kuvion ompeluun käytetty langan kireys oikea. Jos langan kireyttä ei säädetä oikein, ompeleesta saattaa tulla epätasainen tai kangas voi poimuttua. Oikea langan kireys Alalankaa on kankaan nurjalla puolella oltava (Oikea puoli) (Nurja puoli) noin kolmannes piston leveydestä. (Oikea puoli) (Nurja puoli) Jos kirjonta näyttää samalta kuin alla, langan kireys on väärä. Korjaa langan kireys. Ylälangan kireys on liian löysällä, kun ylälanka näyttää löysältä, langassa on löysiä solmukohtia tai kun kankaan oikealla puolella näkyy lenkkejä. (Oikea puoli) (Nurja puoli) Ylälanka on liian kireällä, jos alalanka näkyy kankaan oikealla puolella. Löysytä ylälangan kireyttä kääntämällä kireyden säädintä vastapäivään. Kiristä ylälangan kireyttä kääntämällä kireyden säädintä myötäpäivään. Lisätietoja langan kireyden säädöstä on kohdassa Langan kireyden säätö sivulla 85. Vinkki Tässä esimerkissä langan kireys tarkistettiin kirjonnan lopettamisen jälkeen. Kirjonta kannattaa kuitenkin yleensä keskeyttää ja langan kireys tarkistaa kunkin eri neulatangolla ommellun värin sadan ensimmäisen piston jälkeen. Kirjontatulos ei välttämättä ole odotusten mukainen ommellun kankaan tyypin tai paksuuden tai käytetyn tukimateriaalin tyypin vuoksi. Suorita koeompelu ennen varsinaisen työn ompelua. Huomautus Yhtä koneessa valmiiksi olevista kirjontakuvioista käytetään langan kireyden tarkistamiseen. Lisätietoja tästä on kohdassa Koneen muistiin tallennettujen kuvioiden langan kireyden tarkistaminen sivulla Langan kireyden tarkistaminen 45

63 KIRJONNAN PERUSTEET. Kirjontakehyksen ja kankaan irrottaminen Kun ompelutyö on valmis, irrota kirjontakehys ja irrota kangas kehyksestä. Kirjontakehyksen irrottaminen Vedä kirjontakehys irti itseäsi kohti. MUISTUTUS Kun irrotat kirjontakehystä, tarkista, että aloitus-/lopetusnäppäin palaa punaisena. Jos aloitus-/lopetusnäppäin vilkkuu vihreänä, kone voi alkaa ommella. Jos kone käynnistyy vahingossa, voi aiheutua tapaturma. Kun irrotat kirjontakehystä, varmista, että kirjontakehys ei osu mihinkään muuhun koneen osaan. Älä käytä liian suurta voimaa kirjontakehyksen pidikkeen nostamiseen, jotta pidike ei vaurioidu. Kankaan irrottaminen Löysytä ulkokehyksessä olevaa ruuvia. Tartu molemmin käsin kirjontakehyksen pidikkeen vasempaan ja oikeaan varteen ja nosta kehystä hiukan. Kirjontakehyksen pidikkeen varsien tappien pitäisi irrota kirjontakehyksen sivuilla olevista rei'istä. Jos ruuvi oli kiristetty soikealla ruuvitaltalla, irrota se myös soikealla ruuvitaltalla. Poista ulkokehys ja irrota sitten kangas. 46

64 4. Koneen virran katkaiseminen Kun kaikki kirjonnat on kirjailtu, katkaise koneen virta. Aseta virtakytkin asentoon. Huomautus Jos kirjontakoneen virta katkeaa kun kuviotyypin valintanäyttö tai kuvioluettelonäyttö on näkyvissä eikä kuviota ole vielä valittu, näytössä näkyy kuviotyypin valintanäyttö, kun koneeseen kytketään uudelleen virta. Kirjontakoneen virta katkeaa ja näyttö ja aloitus-/lopetusnäppäin sammuvat. Irrota verkkojohto sähköpistorasiasta. Irrota verkkojohto vetämällä pistotulpasta, ei johdosta. Irrota verkkojohto tarvittaessa koneesta. Säilytä verkkojohto turvallisessa paikassa. Jos kuvion valintaa ei vahvisteta painamalla kuvioluettelonäytössä, valinta häviää, jos koneen virta katkaistaan. Avausnäytön jälkeen Virta katkaistu Virta kytketty Vinkki Jos koneen käytön aikana tapahtuu sähkökatkos, katkaise kirjontakoneen virta ja irrota verkkojohto. Käynnistä kirjontakone uudelleen ohjeiden mukaisesti, jotta kone toimisi oikein. (Lisätietoja on kohdassa Virran kytkeminen koneeseen sivulla 0.) Koneen virran katkaiseminen 47

65 KIRJONNAN PERUSTEET Jos kirjontakoneen virta katkaistaan, kun kuvion muokkausnäyttö on näkyvissä, virran katkeamista edeltävä kuvion tila tallentuu koneen muistiin. Kun kirjontakoneeseen kytketään uudelleen virta, kuvion muokkausnäyttö näkyy sellaisena kuin se oli ennen virran katkaisua. (Lisätietoja on sivulla 6.) Virta katkaistu Virta kytketty Jos kirjontakoneen virta katkaistaan ompelun aikana, kirjontaa voidaan jatkaa, kun koneeseen kytketään uudelleen virta. (Lisätietoja on Kirjonnan jatkaminen koneen virran katkaisun jälkeen sivulla 8.) Virta katkaistu kirjonnan aikana Virta kytketty Avausnäytön jälkeen Avausnäytön jälkeen Jos kirjontakoneen virta katkaistaan, kun kirjonta-asetusten näyttö on näkyvissä, kuvion kirjonta-asetusten näytön virran katkaisua edeltävä tila tallentuu koneen muistiin. Kun kirjontakoneeseen kytketään uudelleen virta, kirjonta-asetusten näyttö näkyy sellaisena kuin se oli ennen virran katkaisua. (Lisätietoja on sivulla 6.) Virta katkaistu ennen tai jälkeen kirjonnan Virta kytketty Avausnäytön jälkeen 48

66 5. Näyttöjen pikaopas Painikkeet ja muut näytöissä näkyvät tiedot kuvataan seuraavissa taulukoissa. Painikkeet Painikkeiden näyttötapa ilmaisee seuraavat seikat. (Normaalin värinen näyttö) (Tumma) : Tätä painiketta ei ole valittu, mutta se voidaan valita. : Tämä painike on valittu. (Harmaa) : Tätä painiketta ei voi valita. Yleisimmät näyttöpainikkeet Alla kuvatut painikkeet näkyvät ja niitä voidaan käyttää kaikissa näytöissä asetuspainiketta lukuun ottamatta. Asetuspainiketta ei voi käyttää kirjontanäytössä. Nro Näyttö Painikkeen nimi Toiminto Sivu Perusasetuspainike Kosketa tätä painiketta, kun haluat muuttaa kirjontakoneen perusasetuksia. s. 40 Käyttöohjeetpainike Kosketa tätä painiketta, jos haluat tietoja koneen käytöstä. s. 5 New embroidery - painike Peruuttaa kaikki aiemmin suoritetut toimenpiteet ja palaa kuviotyypin valintanäyttöön. 4 Ohje-painike 5 Kuvion näyttöalue Kohdatessasi ongelman, esim. jos et tiedä, miten jokin toimenpide suoritetaan, kosketa tätä painiketta, niin saat ohjeita. Tällä alueella näkyy valittu kuvio. Ääriviiva 6 näyttää extra suuren kirjontakehyksen kirjonta-alueen. Kirjontakehyksen koon näyttävät ääriviivat, apuruudutukset ja muut näyttöasetukset voidaan määrittää koneen perusasetusten näytössä. s. 5 s. 4 Näyttöjen pikaopas 49

67 KIRJONNAN PERUSTEET Kuviotyypin valintanäyttö Valitse tässä näytössä kuvioluokka (tyyppi). Nro Näyttö Painikkeen nimi Kuvaus Sivu Kirjontakuviot painike Valitse kirjottava kuvio. s. 04 Valmiit kuviot Kehyskuviot painike Kirjainpainike 4 erilaista ommeltyyppiä voidaan yhdistää 0 kehyskuvioon, kuten ympyrään ja neliöön. Valitse kolmentoista eri kirjasintyylin isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita, symboleita ja erikoismerkkejä. Valittavissa on kolme kokoa: pieni, keskikoko ja suuri. Renessanssityyliset kirjaimet 50 mm 50 mm:n neliössä. s. 08 s. 09 s Kukkakoristeisten kirjainten painike Renessanssikirjainpainike Applikointikirjainpainike Koneeseen itse tallennettujen kirjontakuvioiden painike Kukkakoristeiset suuraakkoset (koko 0 mm (K) x 80 mm (L)). Applikointikirjainkuviot, joissa on valittavissa kolme kokoa: pieni, keskikoko ja suuri. Hakee koneen muistiin itse tallennettuja kuvioita. s. 06 s. 07 s. 8 Kirjontakorttipainike Hakee kuvioita kirjontakorteista. s. 9 USB-laitteen painike Hakee kuvioita USB-laitteelta. s. 7 0 Tietokone (USB) -painike A Edit-painike Kuvioita voidaan hakea tietokoneelta, joka on kytketty kirjontakoneeseen USBkaapelilla. Tämä painike on käytettävissä vain, jos kuvio on valittuna. Kosketa tätä painiketta, kun et enää halua lisätä kuviota kuviotyypin valintanäytössä. Palaa kuvion muokkausnäyttöön. s. 4 s. 9 50

68 Kuvioluettelonäyttö Valitse kuvio tässä näytössä. Nro Näyttö Painikkeen nimi Kuvaus Sivu Koko (pysty) Koko (vaaka) 4 Sivu 5 6 Langan värin vaihtojen lukumäärä Seuraavan sivun painike Edellisen sivun painike 7 Kuviopainikkeet 8 Cancel-painike 9 0 A Koonmuutospainike Näyttää parhaillaan valittuna olevan kirjontakuvion korkeuden. Näyttää parhaillaan valittuna olevan kirjontakuvion leveyden. Näyttää, kuinka monta kertaa langan väriä vaihdetaan valitussa kirjontakuviossa. Näyttää näkyvillä olevan sivun numeron ja sivujen määrän yhteensä. Näytä seuraava sivu koskettamalla tätä painiketta. Jos seuraavan sivun painiketta kosketetaan viimeisen sivun ollessa näkyvillä, ensimmäinen sivu tulee näkyviin. Näytä edellinen sivu koskettamalla tätä painiketta. Jos edellisen sivun painiketta kosketetaan ensimmäisen sivun ollessa näkyvillä, viimeinen sivu tulee näkyviin. Kirjontakuvion kuva näkyy painikkeessa. Valitse kuvio painamalla kuvaa. Kosketa tätä painiketta, jos haluat poistua valitusta kuvioryhmästä ja valita toisen ryhmän. Palaa kuviotyypin valintanäyttöön. Mahdollistaa valittuna olevan kirjontakuvion koon muuttamisen. Vaakasuoran Käännä valittuna oleva kirjontakuvio peilikuvaksi peilikuvan painike vaakasuunnassa. Pystysuoran Käännä valittuna oleva kirjontakuvio peilikuvaksi peilikuvan painike pystysuunnassa. s. 0 s. 0 s. 0 s. 0 s. 0 s. 0 s. 0 B Esikatselupainike Näyttää kirjottavan kuvion esikatselukuvan. s. 7 C Set-painike Kosketa tätä painiketta kuvion valitsemisen jälkeen. Kuvion valinta vahvistetaan ja kuvion muokkausnäyttö avautuu. s. 0 *Joitakin kuvioita ei voi muokata painikkeella 9, 0 tai A. Näyttöjen pikaopas 5

69 KIRJONNAN PERUSTEET Kuvion muokkausnäyttö Tässä näytössä kuviota voidaan muokata. Nro Näyttö Painikkeen nimi Kuvaus Sivu Käytettävissä olevat kirjontakehykset Kuvion koko 4 Etäisyys keskikohdasta (pysty) Etäisyys keskikohdasta (vaaka) Näyttää, minkä kokoisia kirjontakehyksiä voidaan käyttää kuvion näyttöalueella parhaillaan näkyvän kirjontakuvion ompeluun. Näyttää kuvion näyttöalueella näkyvän kirjontakuvion koon. Ylempi arvo on korkeus ja alempi arvo on leveys. Jos kirjontakuvio on usean kuvion yhdistelmä, tässä näkyy koko yhdistelmäkuvion koko. Näyttää, kuinka paljon muokattavaa kuviota on siirretty pystysuunnassa. Näyttää, kuinka paljon muokattavaa kuviota on siirretty vaakasuunnassa. 5 Koko (pysty) Näyttää muokattavan kuvion korkeuden. s. 8 s. 0 s. 0 6 Koko (vaaka) Näyttää muokattavan kuvion leveyden. 7 Pyörityskulma Näyttää, kuinka paljon muokattavaa kuviota on pyöritetty (pyörityskulma). s. 8 Langan värin vaihtojen lukumäärä Näyttää, kuinka monta kertaa langan väriä vaihdetaan muokattavassa kuviossa. 5

70 Nro Näyttö Painikkeen nimi Kuvaus Sivu Kuvion valintapainikkeet Nuolipainikkeet 4 Vaakasuoran peilikuvan painike Pystysuoran peilikuvan painike Valitsee muokattava kuvion, kun kirjontakuvio on useiden kuvioiden yhdistelmä. Siirtää muokattavan kuvion ompelukohtaa nuolen suuntaan. (Jos kosketetaan, ompelukohta siirtyy kirjonta-alueen keskelle.) Kääntää muokattavan kuvion peilikuvaksi vaakasuunnassa. Kääntää muokattavan kuvion peilikuvaksi pystysuunnassa. s. 0 s. 0 s. s. 5 Size-painike Muuttaa parhaillaan muokattavan kuvion kokoa. s. 6 Rotate-painike Pyörittää muokattavaa kuviota. s. 7 Spacing-painike 8 Array-painike 9 Multi Color -painike 0 Density-painike A B C Langan värin vaihtopainike Delete-painike Merge-painike Muuttaa muokattavan kirjainkuvion eli tekstin kirjainväliä. Muuttaa muokattavan kirjainkuvion eli tekstin asettelua (mm. kaarelle). Tällä painikkeella voidaan muuttaa kirjainkuviossa eli tekstissä olevien yksittäisten kirjaimien värejä. Voidaan käyttää vain, kun kirjainkuvio on valittuna. Muuttaa muokattavan kuvion pistotiheyttä. Voidaan käyttää vain, jos kirjain- tai kehyskuvio on valittuna. s. 4 s. s. 6 s. 5 Vaihtaa kuvion värin. s. 7 Poistaa kuvion. Jos tätä painiketta kosketetaan, muokattavana oleva kuvio poistetaan. Lisää kuvion. Jos tätä painiketta kosketetaan, kuviotyypin valintanäyttö tulee näkyviin. s. 8 s. 9 D Esikatselupainike Näyttää kuvion esikatselukuvan. s. 7 E Edit End -painike Lopettaa muokkauksen ja jatkaa kirjonta-asetusten näyttöön. s. 5 Näyttöjen pikaopas 5

71 KIRJONNAN PERUSTEET Kirjonta-asetusten näyttö Tässä näytössä voidaan muokata kuviota tai yhdistelmäkuviota kokonaisuutena ja määrittää kirjonta-asetuksia. Lisäksi kirjontakohta voidaan tarkistaa ja kuvio tallentaa myöhempää käyttöä varten. Nr o Näyttö Painikkeen nimi Kuvaus Sivu Käytettävissä olevat kirjontakehykset Kuvion koko 4 Etäisyys keskikohdasta (pysty) Etäisyys keskikohdasta (vaaka) 5 Pyörityskulma Langan värin vaihtojen lukumäärä Toistetun kuvion välit (pysty) Toistetun kuvion välit (vaaka) Näyttää, minkä kokoisia kirjontakehyksiä voidaan käyttää kuvion näyttöalueella parhaillaan näkyvän kirjontakuvion ompeluun. Näyttää kuvion näyttöalueella näkyvän kirjontakuvion koon. Ylempi arvo on korkeus ja alempi arvo on leveys. Jos kirjontakuvio on usean kuvion yhdistelmä, tässä näkyy koko yhdistelmäkuvion koko. Näyttää, kuinka paljon muokattavaa kuviota on siirretty pystysuunnassa. Näyttää, kuinka paljon muokattavaa kuviota on siirretty vaakasuunnassa. Näyttää, kuinka paljon muokattavaa kuviota on pyöritetty (pyörityskulma). Näyttää, kuinka monta kertaa langan väriä vaihdetaan muokattavassa kuviossa. Näyttää, kuinka kaukana kuviot ovat toisistaan pystysuunnassa, kun toistuvan kuvion sunnittelu on valittuna. Näyttää, kuinka kaukana kuviot ovat toisistaan vaakasuunnassa, kun toistuvan kuvion sunnittelu on valittuna. s. 8 s. 7 s. 7 s. 7, 9 s. 0 s. 0 54

72 Muokkaustoiminnot Nro Näyttö Painikkeen nimi Kuvaus Sivu Rotate All -painike Pyörittää koko kirjontakuviota, kun se on usean kuvion yhdistelmä. s. 7, 9 Repeat-painike Ompelee kuvion toistuvasti. s. 0 Langan värin vaihtopainike Vaihtaa kuvion värin. s. 7, Kirjonta-asetukset Nuolipainikkeet Vahvistuspistopainike (alku) Vahvistuspistopainike (loppu) Siirtää koko kuvion ompelukohtaa nuolen suuntaan. (Jos kosketetaan, ompelukohta siirtyy kirjontaalueen keskelle.) Määrittää, että kuvion alkuun ja ompeleen alkuun langan katkaisun jälkeen ommellaan vahvistuspistot. Määrittää, että salpapistot ommellaan automaattisesti, ennen langan katkaisua. 7 Maksimiompelunopeuden painike Määrittää maksimiompelunopeuden. s. 9 8 Aloitus-/lopetuskohdan painike Määrittää neulan paikan ompelun alussa ja lopussa. s Kokeilupainike Siirtää kirjontakehystä siten, että kirjontakohta voidaan tarkistaa. s. 0 Quit-painike Peruuttaa kaikki aiemmin suoritetut toimenpiteet ja palaa kuviotyypin valintanäyttöön. A Edit-painike Palaa kuvion muokkausnäyttöön koskettamalla tätä painiketta. s. 7 s. 88 s. 88 B Tallennuspainike Tallentaa kuvion. s. 6 C Esikatselupainike Näyttää kuvion esikatselukuvan. s. 7 D Sewing-painike Lopettaa kaikki kirjonta-asetusnäytön toimenpiteet ja jatkaa kirjontanäyttöön. * Langan värin vaihtopainikkeen ja esikatselupainikkeen C toiminnot ovat samat sekä kuvion muokkausnäytössä että kirjonta-asetusten näytössä. s. Näyttöjen pikaopas 55

73 KIRJONNAN PERUSTEET Kirjontanäyttö Tässä näytössä voidaan tarkistaa lankojen värien kokonaismäärä ja ompeluaika, määrittää neulatangon asetukset ja siirtyä kuviossa eteen- tai taaksepäin. Nro Näyttö Painikkeen nimi Kuvaus Sivu Kirjailtavan värialueen Näyttää kuvion osan, joka ommellaan värillä, joka näkyy näyttö ylimpänä langan värin järjestysnäytössä. 4 Langan värin järjestysnäyttö Neulatangon numero Lankarullan vaihdon ilmaisin 5 Ompelujärjestys 6 Pistojen määrä 7 Ompeluaika 8 9 Aika lankarullien vaihtoon 0 Lankavärinäyttö A Neulatankopainike Maksimiompelunopeuden painike Näyttää värien vaihtojärjestyksen. näytön tiedot vierivät kirjonnan aikana siten, että väri, jolla parhaillaan ommellaan, näkyy ylimmäisenä. Ilmoittaa neulatangon numeron, jolle vasemmalla oleva langan väri on määritetty. Tämä ilmaisin näyttää, milloin lankarullat on vaihdettava. Lankarullat on vaihdettava niiden kahden värin välissä, jossa ilmaisin on. Alempi luku näyttää kuvion langan värin vaihtojen kokonaismäärän. Ylempi luku näyttää parhaillaan ommeltavan värin järjestysnumeron. Alempi luku osoittaa kuvion pistojen kokonaismäärän ja ylempi tähän saakka ommeltujen pistojen määrän. Alempi luku osoittaa kuvion ompeluun tarvittavan kokonaisajan ja ylempi tähän saakka ompeluun kuluneen ajan. Jos kuvio sisältää seitsemän tai useamman värin, tämä näyttää, minkä ajan kuluttua lankarullat on vaihdettava. Siirrä neulatanko ompelukohtaan koskettamalla painiketta. Käytä, kun pujotat langan neulaan automaattisella neulanlangoitusmekanismilla. Näyttää neulatankopainikkeen ilmaiseman neulatangon langan värin ja langan värin nimen (numeron). Langoita kone lankavärinäytön mukaisesti. * Maksimiompelunopeuden painikkeiden A toiminnot ovat samat sekä kuvion muokkausnäytössä että kirjontaasetusten näytössä. Huomautus Langan värin järjestysnäytössä ja lankavärinäytössä näkyviä langan värinumeroita voidaan muuttaa esimerkiksi muiden lankavalmistajien käyttämien nimien tai numeroiden mukaisiksi. (Lisätietoja on kohdassa Langan väritietojen muuttaminen sivulla 45.) s. 76 s. 75 s. 4 s. Määrittää maksimiompelunopeuden. s. 9 56

74 Nro Näyttö Painikkeen nimi Kuvaus Sivu Reserve Kirjonnan ompelun aikana tätä painiketta painamalla kone B Stop voidaan pysäyttää, kun seuraava väri alkaa. s. 9 -painike C Cancel-painike D E F Tilapäisen neulatankoasetuksen painike Pistoissa eteen-/ taaksepäin - painike Lukituksen poistopainike Palaa kirjonta-asetusten näyttöön koskettamalla tätä painiketta. Mahdollistaa neulatankoasetusten määrittämisen manuaalisesti Siirtää neulaa kuviossa eteen- tai taaksepäin ompeleen mukaisesti. Käytä tätä painiketta seuraavissa tilanteissa: Jos lanka katkeaa tai loppuu kesken ompelun Jos haluat aloittaa ompelun alusta Jos haluat jatkaa ompelua koneen virran katkaisun jälkeen Poistaa koneen lukituksen siten, että ompelu voidaan aloittaa 0 sekunnin kuluessa. Kun tätä painiketta kosketetaan, aloitus-/lopetusnäppäin vilkkuu vihreänä. s. 94 s. 79 s. 4 Näyttöjen pikaopas 57

75 KIRJONNAN PERUSTEET 6. Vastauksia kysymyksiin TEKNISIÄ TERMEJÄ: A-tyypin ja B-tyypin USB Tämä on yksi tietokoneen ja oheislaitteiden tiedonsiirtomenetelmistä. USB-laite voidaan kytkeä mukana toimitetulla USB-kaapelilla A- tyypin USB-liitäntään ja tietokone voidaan kytkeä B-tyypin USB-liitäntään. (Lisätietoja on sivulla 4.) DST Tämä on Tajima-tiedoston tiedostopääte (*.dst). Se on yksi kirjontakuvioiden tiedostomuodoista. Tajima-tiedostot eivät sisällä lainkaan väritietoja, joten kone määrittää värit automaattisesti, kun lataat tiedoston. (Lisätietoja on sivulla 6.) Neulan numero Neulat on numeroitu oikealta vasemmalle. Äärimmäisenä oikealla oleva neula on neula numero. (Lisätietoja on sivulla vii.) Neula kirjontakohdassa Kirjontakohdassa oleva neula on pistolevyn reiän yläpuolella oleva neula. Neulatankokotelo siirtää seuraavan värin neulan kirjontakohtaan. Lisäksi neulanlangoittajaa käytettäessä langoitettava neula on siirrettävä kirjontakohtaan. (Lisätietoja on sivulla 40.) Neula Pistolevyn reikä Langanpään vetäjä Mekanismi, jota käytetään langan vetämiseen. Langanpään vetäjä vetää langanpään kokonaan neulansilmän läpi, kun langanpujottajaa käytetään. Langanpään vetäjä vetää myös langan pään irti kankaasta, kun kone katkaisee langan. Tämän ansiosta langanpäitä ei tarvitse katkaista kirjonnan jälkeen itse. (Lisätietoja on sivulla 40.) 58

76 KUVIOT: Koneella voidaan kirjoa seuraavia kuvioita. - Kirjontatiedot, jotka ovat tiedostomuodossa *.pes, *.phc tai *.dst. Tiedostot voidaan siirtää kirjontakoneelle USBkaapelin kautta joko USB-laitteelta tai tietokoneelta. - Kirjontakortit (lisävaruste) - Kirjontakuvion suunitteluohjelmilla luodut kirjontakuviot - Koneen USB-laitteeseen tallentamat kuviot KIRJONTA: Kirjontavärien muokkaus - Käytä langan värin vaihtotoimintoa valitsemalla ko. painike joko kuvion muokkausnäytöstä tai kirjonta-asetusten näytöstä. Lisätietoja on sivulla 7. - Käytä tilapäisen neulatangon asetuksen toimintoa valitsemalla ko. painike kirjontanäytöstä. Lisätietoja on sivulla 94. Jatka koneen virran katkaisun yhteydessä keskeneräiseksi jääneen kuvion ompelua. - Kone muistaa kuvion ja kirjontakohdan, vaikka virta katkaistaisiin. Kone voi jatkaa kirjontaa, kun siihen kytketään uudelleen virta. (Lisätietoja on sivulla 6.) Virheellinen langankatkeamisilmoitus - Tarkista, että ylälanka on ylemmän langanohjaimen levyn alla. (Lisätietoja on sivulla 6.) - Tarkista, että ylälanka kulkee langankiristyslevyn ympäri. (Lisätietoja on sivulla 7.) Ylemmän langanohjaimen levy Langankiristyslevy Langan kireys muuttuu äkillisesti - Lanka on takertunut ylälangan lankarullan rosoiseen reunaan. - Ylälanka on takertunut lankarullan alle. - Puolan kiristysjousen alle on kerääntynyt lankapölyä tai nukkaa. Kehys irtosi kirjontavarresta Varmista, että kirjontavarren pidikkeen oikean ja vesemman varren tapit ovat kehyksen kohdistuskoloissa ja -rei'issä. (Lisätietoja on sivulla.) Koneen virta on hyvä katkaista kirjontavarren palauttamiseksi perusasentoon ennen kuvion ompelemista uudelleen. Peruuta nykyinen valinta ja aloita alusta Valitse näytön vasemmassa yläreunassa oleva New Embroidery -painike. Kuvio ja kaikki sen tiedot poistetaan. (Lisätietoja on sivulla 49.) Vastauksia kysymyksiin 59

77 KIRJONNAN PERUSTEET 60

78 MUITA PERUSTOIMENPITEITÄ Tässä luvussa selitetään muut kuin luvun toimenpiteet, kuten kuvion ompelu seitsemällä tai useammalla värillä, neulojen vaihto ja lankarullien vaihto. Koneen virran katkaisun jälkeen kesken jääneen toimenpiteen jatkaminen...6 Neulan vaihtaminen...6 Neulan vaihtaminen / 6 Kirjontakehysten oikea käyttö...65 Kirjontakehysten tyypit ja käyttökohteet / 65 Silitettävän tukimateriaalin kiinnittäminen kankaaseen...66 Kankaan pingottaminen kirjontakehykseen...67 Kankaan pingottaminen extra suureen ja suureen kirjontakehykseen / 67 Kirjonta-arkin käyttö / 68 Suuret/pienet kangaskappaleet / 69 Kirjontakehyksen paikka ja oikeaan paikkaan siirtyminen...70 Kirjontakohdan muuttaminen...7 Kirjontasuunnan muuttaminen / 7 Seitsemän tai useampia värejä sisältävien kuvioiden kirjominen...75 Lankarullien vaihdon tarpeellisuuden tarkistaminen / 75 Lankarullien vaihto kuvioissa, joissa on seitsemän tai useampia värejä...77 Lankarullienvaihtoviesti / 77 Lankarullien nopea vaihto / 78 Jos lanka katkeaa tai alalanka loppuu kesken kirjonnan...79 Jos ylälanka katkeaa / 79 Jos alalanka katkeaa tai loppuu / 80 Kirjonta kuvion alusta tai keskeltä...8 Kirjonnan jatkaminen koneen virran katkaisun jälkeen...8 Langan kireyden säätö...85 Alalangan kireyden säätäminen / 85 Ylälangan kireyden säätäminen / 86

79 MUITA PERUSTOIMENPITEITÄ Koneen virran katkaisun jälkeen kesken jääneen toimenpiteen jatkaminen Näyttö, joka tulee näkyviin, kun kirjontakoneeseen kytketään virta ja painetaan, riippuu siitä, miten koneen virta katkaistiin. Jos koneen virta katkaistiin kesken toimenpiteen, voit halutessasi jatkaa koneen katkaisun yhteydessä keskeytynyttä toimenpidettä. Kytke kirjontakoneeseen virta. Jos haluat valita kuvion ja aloittaa uuden toimenpiteen Kosketa. Kun alla oleva näyttö tulee näkyviin ensimmäisen näytön jälkeen, kosketa. Kuviotyypin valintanäyttö tulee näkyviin. Huomautus Jos kuvion valintaa ei vahvisteta painamalla kuvioluettelonäytössä Näyttöön tulee viesti, jossa kysytään, haluatko jatkaa edellistä toimenpidettä vai aloittaa uuden. Jos mikään toimenpide ei ollut kesken, kun koneen virta katkaistiin, näkyviin tulee kuviotyypin valintanäyttö. Koneen virran katkaisun jälkeen kesken jääneen toimenpiteen jatkaminen Kosketa. Näkyviin tulee kuvion muokkausnäyttö, kirjonta-asetusten näyttö tai kirjontanäyttö sen mukaan, mikä näyttö oli näkyvissä, kun koneen virta katkaistiin., toimenpidettä ei voida jatkaa. Näyttö, joka tulee näkyviin, kun toimenpidettä jatketaan, riippuu siitä, mikä näyttö oli näkyvissä, kun koneen virta katkaistiin. Jos kuvion muokkausnäytössä suoritettava toimenpide on valmis: Kuvion muokkausnäyttö tulee näkyviin. Jos koneen virta katkaistiin sen jälkeen, kun kuvio on valittu ja näkyvissä on kuviotyypin valintanäyttö tai kuvioluettelonäyttö: Valitun kuvion kuvion muokkausnäyttö tulee näkyviin. Jos koneen virta katkaistiin, kun kirjonta-asetusten näyttö on näkyvissä: Kyseisen kuvion kirjonta-asetusten näyttö tulee näkyviin. Jos koneen virta katkaistiin kirjonnan aikana: Näkyviin tulee kirjontanäyttö, ja neula on sen piston kohdalla, jota ommeltiin, kun koneen virta katkaistiin. 6

80 Neulan vaihtaminen Jos neula on taipunut tai neulan kärki on katkennut, vaihda neula uuteen. Käytä neulan vaihtamiseen mukana toimitettua kuusiokoloavainta. Käytä vain neuloja, jotka on suunniteltu nimenomaan tätä konetta varten ja joka läpäisee kohdassa Neulan tarkistaminen (sivulla 5) kuvatun testin. Neulan vaihtaminen Katkaise kirjontakoneesta virta. Älä käytä liian suurta voimaa neulan kiinnitysruuvin löysyttämiseen tai kiristämiseen, sillä kone saattaa vioittua. MUISTUTUS Muista katkaista kirjontakoneen virta ennen neulan vaihtamista. Muutoin voi aiheutua tapaturma, jos kone käynnistyy. Löysytä neulan kiinnitysruuvia ja irrota neula. Pidä neulaa vasemmalla kädellä ja pidä kuusiokoloavainta oikeassa kädessäsi ja käännä neulan kiinnitysruuvia vastapäivään. Tarkista, että neulan kannan litteä puoli osoittaa koneen taakse ja työnnä neulaa ylöspäin, kunnes se koskettaa neulan pysäytintä. Vie neula yläkautta paininjalan reikään ja nosta sitten neula ylös neulanvaihtotyökalun avulla. 4 Vinkki Muista käyttää neulan vaihtoon mukana toimitettua kuusiokoloavainta, muutoin neulaan voi kohdistua liikaa voimaa ja se voi katketa. Neulan pysäytin Neula Neulan kannan litteä puoli 4 Neulanvaihtotyökalu Neulan vaihtaminen 6

81 MUITA PERUSTOIMENPITEITÄ Paina, jolloin neulan asennuspidike tulee näkyviin (katso kuva). Aseta pidike neulaan ja kiinnitä neula vapauttamalla painettuna oleva alue. Jos haluat vapauttaa neulan, paina uudelleen. 4 Pidä neulaa paikallaan vasemmalla kädelläsi ja kiristä neulan kiinnitysruuvi. Käännä neulan kiinnitysruuvia myötäpäivään kuusiokoloavaimella. MUISTUTUS Työnnä neula kokonaan ylös, kunnes se koskettaa neulan pysäytintä, ja kiristä neulan kiinnitysruuvi kuusiokoloavaimella. Muutoin neula voi katketa tai kone vaurioitua. Jos neula ei ole kokonaan paikoillaan, automaattisen neulanlangoitusmekanismin koukku ei mene neulansilmän lävitse ja koukku voi taipua, tai lanka ei mene neulansilmään. Jos automaattisen neulanlangoitusmekanismin koukku on taipunut tai vioittunut, ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään. 64

82 Kirjontakehysten oikea käyttö Erilaiset kirjontakehykset ja niiden käyttökohteet on kuvattu alla. Mukana toimitettujen kirjontakehysten lisäksi koneessa voidaan käyttää lippiskehystä (lisävaruste). MUISTUTUS Käytä vain näytöllä ilmoitetun kokoisia kirjontakehyksiä, muutoin kirjontakehys voi osua paininjalkaan, mistä voi seurata tapaturma. Kirjontakehysten tyypit ja käyttökohteet Extra suuri kirjontakehys Suuri kirjontakehys Keskikokoinen kirjontakehys Pieni kirjontakehys Kirjonta-alue: 00 mm (K) 00 mm (L) (7-7/8 tuumaa (K) -/4 tuumaa (L)) Kirjonta-alue: 0 mm (K) 80 mm (L) (5-/8 tuumaa (K) 7-/8 tuumaa (L)) Kirjonta-alue: 00 mm (K) 00 mm (L) (4 tuumaa (K) 4 tuumaa (L)) Kirjonta-alue: 40 mm (K) 60 mm (L) (-/ tuumaa (K) -/8 tuumaa (L)) Käytä kirjain- ja kuvioyhdistelmien, yhdistettyjen kuvioiden sekä suurten kuvioiden kirjontaan. Käytä kuvioihin, joiden koko on alle 0 mm (K) 80 mm (L) (5-/8 tuumaa (K) 7-/8 tuumaa (L)) Käytä peruskokoisten kuvioiden kirjontaan. Käytä pienikokoisten kuvioiden kirjontaan, kuten nimikointiin. (Lisätietoja on kohdassa Kankaan pingottaminen kirjontakehykseen sivulla 67.) <Peruslippiskehys> Lippiskehys (lisävaruste) <Lippiskehys> Kirjonta-alue: 50 mm (K) 0 mm (L) ( tuumaa (K) 5-/8 tuumaa (L)) (Lisätietoja on kohdassa Kankaan pingottaminen kirjontakehykseen sivulla 8.) Vinkki Näytön kohta Käytettävissä olevat kirjontakehykset näyttää kaikki kirjontakehysteen koot, joihin kirjontakuvio voidaan ommella. Varmista, että käytät sopivimman kokoista kirjontakehystä. Liian suurta kirjontakehystä käytettäessä kuvio saattaa kohdistua väärin tai vetäytyä kasaan. Käytä lippisten kirjontaan. Tällä kehyksellä voidaan kirjoa Baseball-lippiksiä, golflippiksiä ja muita vastaavia lippiksiä. Tätä kehystä ei voida käyttää lippiksille tai hatuille, joiden etukappaleen korkeus on 50 mm ( tuumaa) tai alle, kuten aurinkolippoihin ja lasten lippiksiin. Sitä ei voida myöskään käyttää hattuihin, joiden lieri on yli 80 mm:n (-/8 tuuman) levyinen. (Lisätietoja tämän kehyksen kiinnittämisestä on kohdassa Lippiskehyksen (lisävaruste) käyttö sivulla 69.) Kirjontakehysten oikea käyttö 65

83 MUITA PERUSTOIMENPITEITÄ Silitettävän tukimateriaalin kiinnittäminen kankaaseen Kirjonnan kasaan vetäytymisen ja väärän kohdistumisen estämiseksi kirjottavassa kankaassa suositellaan käytettäväksi silittämällä kiinnitettävää silitettävää tukimateriaalia. MUISTUTUS Käytä kiinnisilitettävää tukimateriaalia aina, kun kirjot ohuelle tai venyvälle kankaalle, harvakudoksiselle kankaalle tai kankaalle, jossa kirjonta vetäytyy helposti kasaan. Jos kiinnisilitettävää tukimateriaalia ei käytetä kirjonnan aikana, neula voi taipua tai katketa tai kuvio voi vääristyä. Silitä tukimateriaali höyrysilitysraudalla kankaan nurjalle puolelle. Vinkki Silitettävän tukimateriaalikappaleen on oltava kooltaan kirjontakehystä suurempi. Kun kiinnität kangasta kirjontakehykseen, varmista, että tukimateriaali pingottuu tiukasti joka sivulta. Näin kankaaseen ei jää ryppyjä. Silitettävän tukimateriaalin liimapuoli Kankaan nurja puoli Kun kirjot kangasta, jota ei saa silittää, tai aluetta, jota on vaikea silittää, pingota kerros silitettävää tukimateriaalia kankaan alle kirjontakehykseen silittämättä sitä. Kirjontakehyksen alue Silitettävä tukimateriaali Huomautus Kun kirjot erittäin ohuita kankaita, kuten organzaa tai palttinaa, käytä vesiliukoista tukimateriaalia. Vesiliukoiset tukimateriaali liukenevat pesussa, jolloin kirjonta ei jää jäykäksi. Kun kirjot nukkaista kangasta, kuten froteeta tai vakosamettia, pingota kerros silitettävää tukimateriaalia kankaan alle kirjontakehykseen silittämättä sitä. Tietoja tukimateriaalin muista käyttökohteista on kohdassa Tukimateriaalit sivulla

84 Kankaan pingottaminen kirjontakehykseen Kankaan pingottaminen extra suureen ja suureen kirjontakehykseen 4 Pingota kangasta vielä lisää ja kiristä ruuvi tiukasti siten, että kangas on kireällä. Löysytä ulkokehyksessä olevaa ruuvia. Ruuvi Aseta kangas oikea puoli ylöspäin ulkokehyksen päälle. Kangas on riittävän kireällä, kun siitä kuuluu kevyesti naputettaessa rummun kaltainen ääni. Paina sisä- ja ulkokehys yhteen siten, että niiden yläreunat ovat toistensa tasalla. 4 Ulkokehys Sisäkehys Kankaan oikea puoli 4 Sisä- ja ulkokehysten yläreunat ovat toistensa tasalla Kiristä ruuvi tiukkaan mukana toimitetulla soikealla ruuvitaltalla. Ulkokehyksellä ei ole etu- tai takapuolta. Kumpaa tahansa puolta voidaan käyttää etupuolena. Paina sisäkehys ulkokehykseen. Aloita sisäkehyksen kulmasta, jossa on ruuvi A, jatka viereiseen kulmaan B ja sitten vastakkaiseen kulmaan C. Aseta sitten kulma D. Soikea ruuvitaltta Kohdista ensin sisä- ja ulkokehys kulmassa, jossa on ruuvi A. Vedä sitten kangasta kevyesti nuolen B suuntaan siten, että kangas on kireällä, ja paina sisäkehys sisään kulmassa B. Vedä kangasta sitten samalla tavalla kevyesti nuolen C suuntaan ja paina kulma C sisään. Vedä kangasta sitten kevyesti nuolen D suuntaan ja paina kulma D sisään. Varmista, että kankaassa ei ole ryppyjä, kun se on pingotettu kirjontakehykseen. Huomautus Tasaisella alustalla kangas on helpointa pingottaa oikein kirjontakehykseen. Kankaan pingottaminen kirjontakehykseen 67

85 MUITA PERUSTOIMENPITEITÄ Kirjonta-arkin käyttö 4 Paina sisäkehys ulkokehykseen. Irrota kirjonta-arkki. Pingota kangas kirjonta-arkin kohdistusviivojen mukaisesti, jotta kuvio ommeltaisiin oikeaan paikkaan. Merkitse kankaaseen kirjottava alue kankaan merkkauskynällä. Aseta kirjonta-arkki sisäkehykseen. Kohdista kirjonta-arkin kohdistusviivat kankaassa oleviin merkkeihin. Kohdistusviivat Sisäkehys Venytä kangasta hieman, jotta siinä ei ole poimuja eikä ryppyjä. 68

86 Suuret/pienet kangaskappaleet Tässä osassa käsitellään kirjontakehystä huomattavasti suurempien tai pienempien kangaskappaleiden kirjomista. Kankaan kulmien kirjominen Kun kirjot kankaan kulmaa, kiinnitä kankaan kulma väliaikaisesti suihkeliimalla tukimateriaaliin ja pingota tukimateriaali sitten kirjontakehykseen. Jos et halua käyttää suihkeliimaa, kiinnitä kangas tukimateriaaliin harsimalla. Suurten kangaskappaleiden tai raskaiden vaatteiden kirjominen Kun kirjot suuria kangaskappaleita tai raskaita vaatteita, kiinnitä ylimääräinen kangas kirjontakehykseen nuppineuloilla tai nipistimellä, jotta se ei roiku kehyksestä. Kirjontakehyksestä roikkuva kangas voi haita kehyksen liikkumista, jolloin kirjottava kuvio voi kohdistua väärin. Kiinnitä ylimääräinen kangas kirjontakehykseen nuppineulalla tai nipistimellä. Pienten kankaiden kirjominen Kun kirjot kirjontakehystä pienempiä kangaskappaleita, kiinnitä kangas suihkeliimalla kirjontakehykseen pingotettuun tukimateriaaliin. Jos et halua käyttää suihkeliimaa, kiinnitä kangas tukimateriaaliin harsimalla. Kangas Tukimateriaali Kapeiden kangaskappaleiden, kuten nauhojen kirjominen Kun kirjot kapeita kankaanpaloja, kiinnitä kangas väliaikaisesti suihkeliimalla tukimateriaaliin ja pingota tukimateriaali sitten kirjontakehykseen. Jos et halua käyttää suihkeliimaa, kiinnitä kankaan molemmat päät ja tukimateriaali kirjontakehykseen. Nauha Tukimateriaali Kangas Tukimateriaali Kankaan pingottaminen kirjontakehykseen 69

87 MUITA PERUSTOIMENPITEITÄ Kirjontakehyksen paikka ja oikeaan paikkaan siirtyminen Seuraavassa annetaan tietoja kirjontakehyksen käytöstä kirjontakoneen kanssa. Kirjontakehykset, joita ei voida käyttää kirjontaan Kuten sivulla 8 selitetään, näytön yläosan käytettävissä olevien kirjontakehysten ilmaisimet ilmoittavat, mitä kirjontakehyksiä voidaan käyttää valittuna olevan kuvion ompeluun. Kirjontakehyksiä, joiden kirjonta-alue on kuviota pienempi, ei voida käyttää. Kirjontakehystä ei voida käyttää myöskään silloin, kun kirjottava kuvio on kirjonta-aluetta pienempi, mutta sellaisessa paikassa, että se ulottuu kehyksen kirjonta-alueen ulkopuolelle. Kirjontakehykset, joiden kirjonta-alue on kuviota pienempi. Siirtäminen oikeaan kohtaan Kirjontakehys on oikeassa kohdassa (eli kirjonnan aloituspaikassa), jos kirjontakehyksen keskikohta on kirjonta-alueella neulan alasmenokohdassa. Jos kirjontakehys vaihdetaan, seuraavaksi asennettu kehys ei ole oikeassa kohdassa. Jos esimerkiksi erittäin suuri kirjontakehys vaihdetaan pieneen kehykseen, tapahtuu seuraavaa. Kuviot, jotka ulottuvat kehyksen kirjonta-alueen ulkopuolelle Molemmissa tapauksissa kirjontakoneen näyttöön ilmestyy viesti, joka varoittaa, että kirjontakehys on vaihdettava. Kirjontakone tunnistaa koneeseen asennetun kirjontakehyksen kirjontakehyksen pidikkeen vasemman varren sijainnin perusteella. Näin ollen kirjontakehyksen koko määritetään vasemman varren sijainnin perusteella, vaikka tunnistettua kehystä ei olisikaan varsinaisesti asennettu. Jos kirjontakehyksen pidikettä ei ole asennettu, kirjontakone olettaa, että koneeseen on asennettu lippiskehys (lisävaruste). Viesti, joka kehottaa vaihtamaan kirjontakehyksen, voi tulla näkyviin, vaikka kirjontakehystä ei olisi asennettu. Kirjontakehyksen keskikohta oikeassa kohdassa Neulan sijainti kirjontakehyksen vaihdon jälkeen Kirjontakehys korjaa virheellisen kohdistuksen siirtymällä automaattisesti oikeaan kohtaan, kun jokin seuraavista suoritetaan. Koneeseen kytketään virta. Kirjontakehys liikkuu. Kirjonta-asetusten näyttö tulee näkyviin. Kirjontakehys ei liiku, jos se on oikeassa kohdassa. Jos kuvio ulottuu kehyksen kirjonta-alueen ulkopuolelle, näkyviin tulee viesti, joka kehottaa vaihtamaan kirjontakehyksen. Vaihda kirjontakehys tai palaa kuvion muokkausnäytölle ja siirrä kirjontakohtaa. 70

88 Kirjontakehys vaihdetaan, kun kirjontaasetusten näyttö tai kirjontanäyttö on näkyvissä, ja kirjonta-alueen tarkistuspainiketta, kirjontakehyksen siirtopainiketta tai kirjonnan käynnistyspainiketta painetaan. Kirjontakehys liikkuu. Kun kirjontakehys on siirretty oikeaan kohtaan ja se on pysähtynyt, kosketa haluamaasi painiketta uudestaan. Jos kuvio ulottuu kehyksen kirjonta-alueen ulkopuolelle kehyksen siirtämisen jälkeen, näkyviin tulee viesti, joka kehottaa vaihtamaan kirjontakehyksen. Vaihda kirjontakehys tai palaa kuvion muokkausnäytölle ja säädä kuvion kokoa tai kirjontakohtaa. Kirjontakehyksen paikka ja oikeaan paikkaan siirtyminen 7

89 MUITA PERUSTOIMENPITEITÄ Kirjontakohdan muuttaminen Ostettaessa kirjontakone, se oli säädetty siten, että ompelu aloitetaan kuvion keskeltä. Siirrä siksi kehystä siten, että kuvion keskikohta on neulan alasmenokohdassa. Koko kuvioyhdistelmää voi pyörittää, jos kangasta ei voitu pingottaa oikeaan suuntaan kirjontakehykseen (kangas on pingotettu kehykseen väärässä kulmassa). Kosketa kirjonta-asetusten näytössä,,,,,, ja. Siirrä kirjontakehystä siten, että neulan alasmenokohta on kirjottavan alueen keskellä. Siirrä kirjontakehys alkuperäiselle paikalleen (jossa kirjontakehyksen keskikohta on ompelukohdassa neulan alasmenokohdassa) koskettamalla. Kirjontakehys siirtyy nuolen vastakkaiseen suuntaan. Kuvion näyttöalueella näkyvä kuvio liikkuu nuolen suuntaan. Ompelukohdan löytäminen Neulan alasmenokohta on helppo nähdä, kun neulatanko on lukittuna (neula ja paininjalka on kiinnitetty ala-asentoon). Aseta kuusiokoloavain kuvan osoittamalla tavalla neulan kiinnittimen neliönmuotoiseen reikään ja paina neulatankoa alas, kunnes neulatanko pysähtyy ja naksahtaa lukittuun asentoon. Vinkki Varmista, että neula ei laskeudu kohdistusnaksahduksen yli kankaaseen. Näyttää etäisyyden, jonka verran kuviota siirrettiin pystysuuntaan. Näyttää etäisyyden, jonka verran kuviota siirrettiin vaakasuuntaan. Neula ja paininjalka on lukittu alaasentoon. 7

90 Siirrä kirjontakehystä painamalla kirjontaasetusten näytön nuolipainikkeita siten, että neulan alasmenokohta on kirjottavan alueen keskellä. Kirjontasuunnan muuttaminen Kirjottavan kankaan tyypistä riippuen kangasta ei ehkä voida pingottaa kirjontakehykseen haluttuun kulmaan. Pyöritä kuviota siten, että se on kankaassa oikeassa kohdassa. Kosketa. Kun määrität ompeleen aloitusta, kohdista neulan alasmenokohta ompeleen aloituskohdaksi määritettyyn pisteeseen. (Lisätietoja ompeleen aloituksen/lopetuksen määrittämiseen on sivulla 89.) Neulatangon lukituksen poistaminen Avaa kirjontanäyttö ja kosketa minkä tahansa muun kuin lukittuna olevan neulatangon painiketta. Näkyviin tulee alla oleva näyttö. Neulatangon lukitus on poistettu. Esimerkki: Alkuperäinen kulma Pyörittää 90 astetta vasemmalle. Pyörittää 0 astetta vasemmalle. Pyörittää asteen vasemmalle. 4 Pyörittää 90 astetta oikealle. 5 Pyörittää 0 astetta oikealle. 6 Pyörittää asteen oikealle. 7 Palauta kuvio sen alkuperäiseen kulmaan koskettamalla tätä painiketta. 8 Siirtää kuviota painikkeessa olevan nuolen suuntaan. 9 Tarkasta kirjonta-alue. 0 Sulje näyttö koskettamalla tätä painiketta. Kirjontakohdan muuttaminen 7

91 MUITA PERUSTOIMENPITEITÄ Pyöritä kuvio haluamaasi kulmaan koskettamalla painikkeita. Jokainen painikkeen kosketus pyörittää kuviota. Huomautus Tällä toimenpiteellä kulmaa voidaan hienosäätää. Se on hyödyllinen myös kirjottaessa töitä, joita on hankala pingottaa kirjontakehykseen, kuten laukkuja ja putkimaisia tekstiilejä. Esimerkki: Tyynyliinan kirjominen Pyöritä kuviota 90 astetta vasemmalle ennen kirjontaa. Näyttää kuvion kulman, kun sitä on muutettu koskettamalla painiketta. Palauta kuvio sen alkuperäiseen kulmaan (0 astetta) koskettamalla, jolloin se näkyy muodossa. Säädä tarvittaessa kuvion sijaintia koskettamalla nuolipainikkeita. Lisätietoja tästä on sivulla 7. Kosketa tarvittaessa, jos haluat 4 tarkastaa kirjonta-alueen. Lisätietoja tästä on sivulla. Kun olet tehnyt haluamasi muutokset, kosketa 5. Kirjonta-asetusten näyttö tulee näkyviin uudelleen. Huomautus Jos kuvion muokkausnäyttöön palataan koko kuvion pyörittämisen jälkeen koskettamalla, kuvio näyttää samanlaiselta kuin ennen pyörityskulman määrittämistä. Asetusta ei kuitenkaan ole peruutettu. Kun kirjonta-asetusten näyttö avataan uudelleen, pyörityskulma näkyy kuviossa. Jos kuitenkin teet virheen, esim. suurennat kuviota kuvion muokkausnäytössä niin suureksi, että se ylettyy pyöritettäessä kirjonta-alueen ulkopuolelle, näyttöön tulee seuraava viesti: Esimerkki: T-paidan kirjominen Pyöritä kuviota 80 astetta. Vie koneen vapaavarsi T-paidan vyötärön, ei pääntien, lävitse ja kiinnitä kirjontakehys koneeseen. Huolehdi, että pääntie ei veny, kun kirjontakehys liikkuu. Palaa kuvion muokkausnäyttöön koskettamalla ja muokkaa kuviota uudelleen. 74

92 Seitsemän tai useampia värejä sisältävien kuvioiden kirjominen Seitsemän tai useampaa väriä sisältävää kuviota kirjottaessa joudutaan vaihtamaan lankarullia. Kun lankarullia on vaihdettava, näkyviin tulee kehotus vaihtaa lankarullia ja kone pysähtyy automaattisesti. Lankojen värien märäytyminen neulatangoille Kone määrittää lankojen värit automaattisesti neulatangoille 6 aloittaen väreistä, jotka ommellaan ensin. (Jos uudessa kuviossa on samoja värejä kuin edellisellä kerralla ommellussa kuviossa, värit määritetään samoille neulatangoille ompelujärjestyksestä riippumatta.) Jos kuviossa on esimerkiksi kuusi langan väriä ja kymmenen langan värin vaihtoa, lankojen värit määritetään seuraavasti. Neulatanko Neulatanko Neulatanko 4 Neulatanko 4 5 Neulatanko 5 6 Neulatanko Koska neulatankojen ja värejä käytetään uudelleen lankarullan vaihdon jälkeen, niitä ei vaihdeta. Muille neulatangoille määritetään kuitenkin eri värit. Lankarullien vaihdon tarpeellisuuden tarkistaminen Kun kuvio valitaan, langan vaihtojen määrä voidaan tarkistaa. Tässä näytössä ei kuitenkaan voida tarkistaa, mitä lankojen värejä käytetään. Se, onko lankarullia vaihdettava ja milloin ne on vaihdettava, voidaan tarkistaa seuraavien ilmaisimien avulla. Aika lankarullien vaihtoon Tämä ilmaisin näyttää, kuinka paljon aikaa on seuraavaan lankarullien vaihtoon. Jos tässä näkyy aika, kun kirjontanäyttö on näkyvissä, lankarullia on vaihdettava ainakin kerran. Jos kuviossa on seitsemän tai useampia värejä, lankarullatiedot päivitetään, kun seitsemättä väriä tarvitaan. Tämän jälkeen kone säätää lankojen värien määritystä tarvittavien lankarullien vaihtojen määrän vähentämiseksi. Jos kuviossa on esimerkiksi kymmenen langan väriä ja kolmetoista langan värin vaihtoa, lankojen värit määritetään seuraavasti. Aika lankarullien vaihtoon Neulatanko Neulatanko Neulatanko 4 Neulatanko 4 5 Neulatanko 5 6 Neulatanko 6 5 Vaihda lankarullat tässä. 7 Neulatanko 8 Neulatanko 4 9 Neulatanko 5 0 Neulatanko 6 Seitsemän tai useampia värejä sisältävien kuvioiden kirjominen 75

93 MUITA PERUSTOIMENPITEITÄ Lankarullien vaihdon ilmaisin ( ) Ommelnavigointinäytössä oleva lankarullan vaihdon ilmaisin ilmoittaa, kuinka monta kertaa lankarullaa on vaihdettava ja kuinka paljon aikaa on vaihtojen välillä. : lankarullien vaihtokohdan tarkistaminen. Kosketa kirjontanäytössä. Ommelnavigointinäyttö tulee näkyviin. Kosketa. ilmoittaa, milloin lankarullat on vaihdettava. Lankarullat on vaihdettava niin monta kertaa, kun ko. kuvake näkyy näytössä. Lankarullat on vaihdettava niiden kahden värin välissä, jossa ilmaisin näkyy. Vieritä langan värin järjestysnäyttöä ylöspäin koskettamalla. Joka kerta kun tätä painiketta kosketetaan, valitaan edellinen väri kirjailtavan värialueen näyttöön, kunnes ensimmäinen väri on saavutettu. Kun olet tarkistanut tarvittavat tiedot, palaa 4 ensimmäiseen väriin koskettamalla tai Joka kerta kun tätä painiketta kosketetaan, valitaan seuraava väri kirjailtavan värialueen näyttöön, kunnes viimeinen väri on saavutettu.. Kosketa sitten. Kirjontanäyttö tulee näkyviin uudelleen. 76

94 Lankarullien vaihto kuvioissa, joissa on seitsemän tai useampia värejä Tässä osassa selitetään lankarullanvaihtoviesti ja miten lankarullat vaihdetaan nopeasti. Lankarullienvaihtoviesti Kun lankarullia on vaihdettava kirjottaessa kuviota, jossa on seitsemän tai useampia värejä, kone keskeyttää ompelun automaattisesti ja alla oleva viesti tulee näkyviin. Viesti tulee näkyviin myös silloin, kun lankarullia on vaihdettava ennen uuden kuvion kirjomisen aloittamista. Vaihda lankarullat uusien määritysten mukaisesti. Huomautus Jos haluat käyttää muuta kuin määritettyä langan väriä, käytä tilapäisten neulatangon asetusten painiketta ja vaihda sitten langan värin asetus. (Lisätietoja tästä on kohdassa Tilapäinen neulatangon asetus sivulla 94.) Lankarullien vaihtojen määrän minimoimiseksi usein käytettyjä värejä voidaan erikseen määrittää eli ankkuroida tietyille neulatangoille. (Lisätietoja tästä on kohdassa Neulatankojen ankkurointi sivulla 96.) Neulatangot, joiden lankarullat on vaihdettava, näkyvät värillisinä. Neulatangot, joiden lankarullia ei tarvitse vaihtaa, näkyvät harmaina. Sulje lankarullien vaihtamiseen kehottava viesti koskettamalla tätä painiketta. Vinkki Kun kirjontanäyttö näkyy näytössä, sen hetkinen lankavärien asetus tallentuu koneen muistiin. Jos samaa väriä käytetään seuraavalla kerralla, kun lankarullia on vaihdettava, neulatangolle määritetään sama väri kuin aiemmin. Lankarullien vaihto kuvioissa, joissa on seitsemän tai useampia värejä 77

95 MUITA PERUSTOIMENPITEITÄ Lankarullien nopea vaihto 4 Vedä vanhaa lankaa ulos heti neulatangon langanohjaimen jälkeen. Kun lankarulla vaihdetaan, ylälanka on langoitettava uudelleen. Lankarulla on kuitenkin nopea vaihtaa, jos nykyinen lankarulla on langoitettu koneeseen oikein. Katkaise lanka lankarullan ja langanohjaimen välistä. Vaihda lankarulla. 5 Vedä lankaa, kunnes solmu on neulan yläpuolella. Katkaise lanka solmun yläpuolelta. Pujota uusi lanka neulaan automaattisella neulanlangoitusmekanismilla. (Lisätietoja on sivulla 9.) Lankarullan vaihto on nyt valmis. Vinkki Kun vedät lankaa, älä vedä solmua neulansilmän läpi. Jos solmu vedetään neulansilmän lävitse, neula voi rikkoutua. Sido uuden lankarullan langan pää aiemman langan päähän. 78

96 Jos lanka katkeaa tai alalanka loppuu kesken kirjonnan Jos lanka katkeaa tai alalanka loppuu kirjonnan aikana, kone pysähtyy automaattisesti. Koska kone on saattanut ommella muutamia pistoja vain yhdellä langalla, peruuta ennen kirjonnan jatkamista pistoissa kohtaan, jossa pistot on jo ommeltu. Vinkki Ole varovainen, kun siirryt ompeleessa taaksepäin tai eteenpäin, koska samalla myös kirjontakehys liikkuu. Kirjontakehys liikkuu. Siirry taaksepäin kohtaan, jossa pistoja on jo ommeltu. Jos ylälanka katkeaa Pujota ylälanka uudelleen. (Lisätietoja on sivulla 5.) Kosketa. Jos neulatankoa on siirretty ompeleessa liikaa taaksepäin, siirry eteenpäin koskettamalla tai. Ommelnavigointinäyttö tulee näkyviin. Siirry ompeleessa taaksepäin kohtaan, jossa pistoja on jo ommeltu, koskettamalla ja. Jokainen tämän painikkeen kosketus siirtää yhden piston verran eteenpäin ompeleessa. Jokainen tämän painikkeen kosketus siirtää kymmenen piston verran eteenpäin ompeleessa. 4 Kosketa. Jokainen tämän painikkeen kosketus siirtää yhden piston verran taaksepäin ompeleessa. Jokainen tämän painikkeen kosketus siirtää kymmenen piston verran taaksepäin ompeleessa. Kirjontanäyttö tulee näkyviin uudelleen. Kosketa ja jatka sitten kirjontaa 5 painamalla aloitus-/lopetusnäppäintä. Jos lanka katkeaa tai alalanka loppuu kesken kirjonnan 79

97 MUITA PERUSTOIMENPITEITÄ Jos alalanka katkeaa tai loppuu Jos alalanka loppui, vaihda puola nyt. Vaihda puola alalangalla puolattuun puolaan. (Lisätietoja on sivulla 8.) Kosketa ja paina sitten langankatkaisunäppäintä. Ylälanka katkaistaan. Jos alalanka katkeaa tai loppuu, katkaise myös ylälanka. Poista vain ylälangalla ommellut pistot. Vedä ylälangan katkaistua päätä. Jos puolapesän kansi voidaan avata, vaihda puola irrottamatta kirjontakehystä koneesta. Jos koneen vapaavarsi on piilossa, esimerkiksi pussimaisen kankaan sisällä, tai jos puolapesän kantta ei voida avata, irrota kirjontakehys tilapäisesti. (Lisätietoja on sivulla 46.) Kun olet vaihtanut puolan, kiinnitä kirjontakehys takaisin. (Lisätietoja on sivulla 0.) Jos pistoja ei voi poistaa siististi, leikkaa lanka saksilla. Vinkki Jos kirjontakehys irrotetaan ennen kuin kuvio on valmis, huomioi seuraavat asiat, jotta kuvio ei kohdistu väärin. Älä paina kehyksessä olevaa kangasta voimakkaasti, jotta se ei irtoa kehyksestä. Kun kirjontakehys irrotetaan ja kiinnitetään uudelleen, varo, ettei kehys tönäise kirjontavartta tai paininjalkaa. Jos kirjontavartta tönäistään ja se liikkuu, katkaise koneen virta ja kytke virta sitten uudelleen. Kehyksen oikea paikka koneen pysähtymishetkellä on koneen muistissa ja kirjontakehys palaa oikeaan kohtaan. Kun kirjontakehys on kiinnitetty uudelleen, varmista, että kirjontakehyksen pidikkeen vasemman ja oikean varren kohdistustapit ovat tukevasti kirjontakehyksen kohdistuskoloissa ja -rei'issä. 4 Peruuta ompeleessa taaksepäin samalla tavalla kuin vaiheessa, Jos ylälanka katkeaa sivulla 79, ja jatka kirjontaa. 80

98 Kirjonta kuvion alusta tai keskeltä Jos haluat aloittaa kirjonnan uudelleen alusta, esimerkiksi koeompelun jälkeen, kun langan kireys oli väärä tai jos langan väri oli väärä, aloita kirjonta käyttämällä pistot eteen-/taaksepäin -painiketta. Voit lisäksi siirtyä ompeleessa eteenpäin tai taaksepäin langan värin tai pistojen mukaan ja aloittaa kirjonnan mistä tahansa kuvion kohdasta. Vinkki Ole varovainen, kun siirryt ompeleessa taaksepäin tai eteenpäin, koska samalla myös kirjontakehys liikkuu. Ompelun aloittaminen alusta Kosketa. Pysäytä ompelu painamalla aloitus-/ lopetusnäppäintä. Kosketa tätä painiketta, jos haluat palata ensimmäisen värin alkuun. Kirjontakehys siirtyy aloituskohtaan. Vaihda tarvittaessa kangas kirjontakehykseen tai katkaise langat ja poista ommellut pistot. Kosketa. Ommelnavigointinäyttö tulee näkyviin. Kirjonta kuvion alusta tai keskeltä 8

99 MUITA PERUSTOIMENPITEITÄ Valitse pisto, josta kirjonta aloitetaan Valitse väri koskettamalla ja ja valitse sitten pisto koskettamalla, Kun olet valinnut piston, josta kirjonta 4 aloitetaan, kosketa.,,, ja. Kirjontanäyttö tulee uudelleen näkyviin. Kosketa ja aloita sitten kirjonta 5 painamalla aloitus-/lopetusnäppäintä. Kirjonta alkaa määritetystä kohdasta. Palaa parhaillaan ommeltavan värin alkuun koskettamalla tätä painiketta kerran. Tämän jälkeen jokainen tämän painikkeen kosketus siirtyy edellisen värin alkuun. Jokainen tämän painikkeen kosketus siirtää seuraavan värin alkuun. Jokainen tämän painikkeen kosketus siirtää yhden piston verran taaksepäin ompeleessa. 4 Jokainen tämän painikkeen kosketus siirtää kymmenen piston verran taaksepäin ompeleessa. 5 Jokainen tämän painikkeen kosketus siirtää sadan piston verran taaksepäin ompeleessa. 6 Jokainen tämän painikkeen kosketus siirtää yhden piston verran eteenpäin ompeleessa. 7 Jokainen tämän painikkeen kosketus siirtää kymmenen piston verran eteenpäin ompeleessa. 8 Jokainen tämän painikkeen kosketus siirtää sadan piston verran eteenpäin ompeleessa. 9 Langan värin järjestysnäytössä ylimpänä oleva väri näkyy kirjailtavan värialueen näytössä ja on valittuna olevan alueen väri. 0 Sulje näyttö koskettamalla tätä painiketta. Neulatankokotelo siirtyy ja nykyinen neulatanko siirtyy ompelukohtaan. Kirjontakehys liikkuu valittuun kirjontakohtaan. 8

100 Kirjonnan jatkaminen koneen virran katkaisun jälkeen Seuraavissa tapauksissa kirjomatta jääneet pistot säilyvät koneen muistissa. Jos koneen virta katkaistaan virtakytkimestä koneen pysäyttämisen jälkeen. Katkaise lanka ennen kuin kytket koneeseen uudelleen virran. Muutoin lanka voi kiristyä tai se voi tarttua, kun kirjontavarsi palaa alkuperäiselle paikalleen, kun koneeseen kytketään virta. Jos koneen virta katkesi vahingossa, esimerkiksi sähkökatkoksen vuoksi, kesken kirjonnan. Kirjonta voidaan ommella loppuun, kun koneeseen kytketään uudelleen virta. Muutama jo ommeltu pisto voidaan ommella uudelleen. Vinkki Ole varovainen, kun siirryt ompeleessa taaksepäin tai eteenpäin, koska samalla myös kirjontakehys liikkuu. Kytke koneeseen virta asettamalla virtakytkin I -asentoon. Kun alla oleva näyttö tulee näkyviin ensimmäisen näytön jälkeen, kosketa. Näyttöön tulee viesti, joka kysyy, haluatko jatkaa kirjontaa vai aloittaa uuden toimenpiteen. Kirjonnan jatkaminen koneen virran katkaisun jälkeen 8

101 MUITA PERUSTOIMENPITEITÄ Kosketa. Palaa pistoa taaksepäin koskettamalla 5 kertaa. Kosketa, jos haluat jatkaa kirjontaa. Kosketa, jos haluat peruuttaa kirjonnan, näyttää kuviotyypin valintanäytön ja valita uuden kuvion. Näkyviin tulee kirjontanäyttö, joka oli näytössä ennen kuin koneesta katkaistiin/ katkesi virta. Jokainen tämän painikkeen kosketus siirtää yhden piston verran taaksepäin ompeleessa. Tarkista, että neulan alasmenokohta on kohdassa, johon on jo ommeltu pistoja. Kosketa. 6 Kosketa. 4 Kirjontanäyttö tulee näkyviin uudelleen. Kosketa ja jatka sitten kirjontaa 7 painamalla aloitus-/lopetusnäppäintä. Ommelnavigointinäyttö tulee näkyviin. Huomautus Kone voidaan pysäyttää koska tahansa, myös kirjonnan aikana. Jos kone kuitenkin pysäytetään värin vaihdon aikana, kirjontaa jatkettaessa ei tarvitse ensin peruuttaa taaksepäin. Kone voidaan myös asettaa pysähtymään silloin, kun langan väri vaihdetaan. (Lisätietoja tästä on kohdassa Koneen asettaminen pysähtymään värin vaihtuessa sivulla 9.) 84

102 Langan kireyden säätö Seuraavassa kerrotaan, miten langan kireyttä säädetään, jos langan kireys ei ole sivulla 45 kuvatun mukainen. Kun olet säätänyt alalangan kireyden, säädä jokaisen neulatangon ylälangan kireys. Vinkki Muista tarkistaa alalangan kireys aina puolan vaihdon yhteydessä. Alalangan kireys voi vaihdella sen mukaan, minkä tyyppistä alalankaa käytettiin tai käytettiinkö valmiiksi puolattua puolaa. Muista tarkistaa alalangan kireys ja säätää sitä tarvittaessa, esimerkiksi kun vaihdat tyhjenneen valmiiksi puolatun pikapuolan toiseen samantyyppiseen. Muista säätää alalangan kireys ennen kuin säädät ylälangan kireyden. Alalangan kireyden säätäminen Pidä puolakoteloa tasaista pystysuoraa pintaa vasten kuten kuvassa. Sido mukana toimitettu paino puolakotelosta tulevan langan päähän. Vinkki Valmiiksi puolattujen pikapuolien ja metallipuolien kireyden säätämiseen käytetään eri painoja. Valmiiksi puolatut pikapuolat: vain paino (L) Metallipuolat: paino (L) ja paino (S) * Paino (S) toimitetaan puolauslaitteen (lisävaruste) mukana. Jos lanka, johon on kiinnitetty paino, tulee ulos hitaasti, langan kireys on oikea. Käännä kireydensäätöruuvia mukana toimitetulla tavallisella ruuviavaimella ja säädä langan kireys. Kireydensäätöruuvi Kireämpi Löysempi Langan kireyden säätö 85

103 MUITA PERUSTOIMENPITEITÄ 4 Kun olet tehnyt säädöt, tarkista langan kireys kokeilemalla kirjontaa kaikilla neulatangoilla. Huomautus Yhtä koneessa valmiiksi olevaa kirjontakuviota käytetään langan kireyden tarkistamiseen. Langan kireys on helppo tarkistaa ompelemalla tämä kuvio. Lisätietoja tästä on sivulla 60. Ylälanka on liian kireällä Ylälanka on liian kireällä, jos alalanka näkyy kankaan oikealla puolella. (Oikea puoli) (Nurja puoli) Vähennä ylälangan kireyttä kääntämällä säädintä nuolen suuntaan. Ylälangan kireyden säätäminen Käännä langan kireyden säätimiä. Jos punainen viiva on näkyvillä, langan kireyttä ei voida enää vähentää. Lisää tällöin alalangan kireyttä. Lisätietoja tästä on sivulla Vinkki Jos vähennät kireyttä punaisen viivan yli, säädin voi irrota. Ylälanka on liian löysällä Ylälangan kireys on liian löysä, jolloin ylälanka on löysällä, langassa on löysiä solmukohtia ja kankaan oikealla puolella näkyy lenkkejä. Langan kireyden säätimet Kireämpi Löysempi 4 Merkki (Oikea puoli) (Nurja puoli) Lisää alalangan kireyttä kääntämällä säädintä nuolen suuntaan. 86

104 4 KIRJONTA-ASETUKSET Tässä luvussa kuvataan kirjonta-asetukset, jotka helpottavat koneen käyttöä. Automaattisten vahvistuspistojen asetus...88 Aloitus-/lopetuskohdan asetukset...89 Toistuvan kuvion ompelu vinoon riviin / 90 Maksimiompelunopeuden asetus...9 Koneen asettaminen pysähtymään värin vaihtuessa...9 Koneen pysäyttäminen seuraavassa värin vaihdossa / 9 Pysähdyspaikkojen määrittäminen ennen kirjontaa / 9 Tilapäinen neulatangon asetus...94 Neulatankojen ankkurointi...96

105 KIRJONTA-ASETUKSET Automaattisten vahvistuspistojen asetus Kone voidaan säätää ompelemaan automaattiset vahvistuspistot esimerkiksi kuvion alkuun, ennen langan värin vaihtoa ja ennen langan katkaisua. Kirjontakoneen tehdasasetuksissa tämä toiminto on käytössä. Vahvistuspistojen ompelun määrittäminen kuvion alkuun, jokaisen langan värin vaihdon alkuun ja langankatkaisun jälkeen alkavan ompelun alkuun. Kosketa, jolloin se näkyy muodossa. Kosketa (tai ) ja valitse haluamasi asetus. Vahvistuspistojen ompelu ennen langan katkaisua. Kosketa, jolloin se näkyy muodossa. Kosketa (tai ) ja valitse haluamasi asetus. Jokainen painikkeen painallus ottaa asetuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Jokainen painikkeen painallus ottaa asetuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Automaattisten vahvistuspistojen asetus käytössä Automaattisten vahvistuspistojen asetus ei käytössä Automaattisten vahvistuspistojen asetus käytössä Automaattisten vahvistuspistojen asetus ei käytössä Huomautus Jos ensimmäisen piston pituus on alle 0,8 mm, vahvistuspistoja ei lisätä. Jos perusasetusnäytössä langan katkaisun asetukseksi on valittu OFF (lankoja ei katkaista), vahvistuspistoja ei lisätä. (Lisätietoja on sivulla 49.) Huomautus Automaattisten vahvistuspistojen asetus pysyy samana, kunnes se poistetaan käytöstä painamalla painiketta. Asetus, joka on voimassa koneesta virtaa katkaistaessa, on voimassa myös, kun koneeseen seuraavan kerran kytketään virta. Jos perusasetusnäytössä langan katkaisun asetukseksi on valittu OFF (lankoja ei katkaista), vahvistuspistoja ei lisätä. (Lisätietoja on sivulla 49.) 88

106 Aloitus-/lopetuskohdan asetukset Koneella voi valita erikseen sekä kuvion aloitus- että lopetuskohdan yhdeksästä eri vaihtoehdosta, jotka ovat: vasen yläkulma, ylhäällä keskellä, oikea yläkulma, keskellä vasemmalla, keskellä keskellä, keskellä oikealla, vasen alakulma, alhaalla keskellä ja oikea alakulma. Näiden asetusten avulla toistuvasti ommeltava kuvio voidaan ommella vinottain. Aloitus-/lopetuskohdan asetukset määritetään kirjonta-asetusten näytössä. Aloitus-/ja lopetuskohdan tehdasasetus on kuvion keskellä. Kosketa. Aloituskohdan määrittäminen Valitse haluamasi aloituskohdan asetus koskettamalla painiketta. Kun aloituskohta on valittu, sama kohta asetetaan lopetuskohdaksi automaattisesti. Kirjontakehys siirtyy aloituskohtaan. Lopetuskohdan määrittäminen Valitse haluamasi lopetuskohdan asetus koskettamalla painiketta. Aloitus-/lopetuskohdan asetusten näyttö tulee näkyviin. Kun olet valinnut haluamasi asetukset, kosketa 4. 4 Kirjonta-asetusten näyttö tulee näkyviin uudelleen. Määrittää aloituskohdan Määrittää lopetuskohdan Valitse asetus koskettamalla painiketta. Valittuna olevan asetuksen painike on korostettuna. Esimerkki Tämä painike on valittu. Huomautus Aloitus-/lopetuskohdan asetukset eivät muutu, ellei uuden asetuksen painiketta kosketeta. Asetukset, jotka ovat voimassa koneesta virtaa katkaistaessa, ovat voimassa myös, kun koneeseen seuraavan kerran kytketään virta. Sulje näyttö koskettamalla tätä painiketta. Aloitus-/lopetuskohdan asetukset 89

107 KIRJONTA-ASETUKSET Toistuvan kuvion ompelu vinoon riviin Ompele ensimmäinen kirjontakuvio. Näytä kirjontanäyttö koskettamalla ja Esimerkki kosketa sitten lopetusnäppäintä. ja paina aloitus-/ Määritä aloituskohdaksi vasen yläkulma ja lopetuskohdaksi oikea alakulma. Näytä aloitus-/lopetuskohdan asetusten näyttö Aloituskohta Lopetuskohta Kun kirjonta on valmis, kone pysähtyy kuvion vasempaan alakulmaan. koskettamalla kirjonta-asetusten näytössä. Toista vaiheet ja kolme kertaa. 4 Aloituskohta: kosketa muodossa. Lopetuskohta: kosketa muodossa., jolloin se näkyy, jolloin se näkyy Huomautus Jos aloituskohdan ja lopetuskohdan asetuksia muutetaan, eli kuviota ei ommella aina samaan suuntaan, monet kuviomallit ovat mahdollisia. Sulje aloitus-/lopetuskohdan asetusten näyttö koskettamalla. 90

108 Maksimiompelunopeuden asetus Maksimiompelunopeuden vaihtoehtoja on viisi 00 pistoa/minuutissa välein välillä pistoa/minuutissa. Lippiskehystä käytettäessä maksimiompelunopeuden vaihtoehtoja on viisi 50 pistoa/minuutissa välein välillä pistoa/minuutissa. Maksimiompelunopeus Kirjontakehys Maksimiompelunopeus voidaan määrittää kirjontaasetusten näytöllä tai kirjontanäytöllä. Maksimiompelunopeuden tehdasasetus on 600 pistoa/minuutissa (lippiskehykselle 400 pistoa/ minuutissa). Jos haluat lisätä ompelunopeutta, kosketa. Jos haluat vähentää ompelunopeutta, kosketa. Lippiskehys Huomautus Vähennä ompelunopeutta, kun kirjot ohuita, paksuja tai tiheäsidoksisia kankaita. Koneen ääni on myös hiljaisempi, jos ompelunopeus on alhaisempi Ompelunopeutta voi muuttaa myös kirjonnan aikana. Maksimiompelunopeuden asetus ei muutu ennen uuden asetuksen valitsemista. Asetus, joka on voimassa koneesta virtaa katkaistaessa, on voimassa myös, kun koneeseen seuraavan kerran kytketään virta. Vähennä ompelunopeus 600 pistoon/ minuutissa heikkoa lankaa, esim. metallilankaa, käyttäessäsi. 4 Painikkeiden ja välissä oleva arvo muuttuu. Maksimiompelunopeuden asetus 9

109 KIRJONTA-ASETUKSET Koneen asettaminen pysähtymään värin vaihtuessa Kone voidaan pysäyttää koska tahansa. Jos kone kuitenkin pysäytetään kirjonnan aikana, kannattaa peruuttaa muutama pisto edellisten päälle ennen ompelun jatkamista. Jos kone kuitenkin pysäytetään värin vaihdon kohdalla, kirjontaa jatkettaessa ei tarvitse ensin siirtyä taaksepäin ompeleessa. Koneen pysäyttäminen seuraavassa värin vaihdossa Kone voidaan asettaa pysähtymään ennen seuraavan värin ompelemista. Kun ompelet haluamaasi pysäytyskohtaa edeltävää väriä, kosketa, jolloin se näkyy muodossa. Pysähdyspaikkojen määrittäminen ennen kirjontaa Pysähdyspaikat voidaan määrittää langan värin vaihtonäytöllä, joka tulee näkyviin koskettamalla. Kosketa kuvion muokkausnäytössä tai kirjonta-asetusten näytössä. Kun nykyisen värin alue on ommeltu, seuraava neulatanko siirtyy paikalleen ja kone pysähtyy ennen seuraavan värin ompelua. muuttuu takaisin muotoon. Jos koneen virta katkaistaan tilapäisesti, kone kysyy, haluatko jatkaa ompelua vai valita uuden kuvion, kun kytket koneeseen uudelleen virran. Jatka kirjontaa koskettamalla. (Lisätietoja on kohdassa Kirjonnan jatkaminen koneen virran katkaisun jälkeen sivulla 8.) Langan värin vaihtonäyttö tulee näkyviin. Kosketa ja, kunnes langan värin järjestysnäytön ylimpänä värinä on se väri, jota ennen haluat koneen pysähtyvän. 9

110 Kosketa, jolloin se näkyy muodossa. Jos koneen virta katkaistaan tilapäisesti, kone kysyy, haluatko jatkaa ompelua vai valita uuden kuvion, kun kytket koneeseen uudelleen virran. Jatka kirjontaa koskettamalla. (Lisätietoja on kohdassa Kirjonnan jatkaminen koneen virran katkaisun jälkeen sivulla 8.) -merkki ilmoittaa, missä kone pysähtyy. Huomautus Jos koneen virta katkaistaan tilapäisesti, ennen virran katkaisua määritettyjä pysähdyskäskyjä ei peruuteta. Asetukset kuitenkin peruuntuvat, jos valitaan uusi kuvio. Jos kuvio, joka sisältää asetuksia pysäyttää kone värin vaihtojen yhteydessä, tallennetaan, myös nämä asetukset tallentuvat merkki Toista vaiheet ja jokaiselle tauolle, jonka haluat määrittää. Taukoja voidaan määrittää kuinka monta tahansa. Kun olet määrittänyt haluamasi asetukset, 5 kosketa. Näkyviin tulee näyttö, joka oli esillä ennen kuin kosketettiin. Koneen asettaminen pysähtymään värin vaihtuessa 9

111 KIRJONTA-ASETUKSET Tilapäinen neulatangon asetus Kun kirjonta on aloitettu, kone voidaan pysäyttää värin vaihdon kohdalla ja seuraavalle ommeltavalle värille voidaan määrittää eri neulatanko. Ompeluaikaa voidaan säästää, jos käytetään eri neulatankoon valmiiksi langoitettua ylälankaa. Tilapäisesti voidaan käyttää esimerkiksi vastaavan väristä lankaa. Kun ompelet vaihdettavaa väriä edeltävää väriä, kosketa, jolloin se vaihtuu muotoon. Kosketa sen neulatangon painiketta, jonka langalla haluat kirjoa. Kun parhaillaan ommeltava väri on valmis, langat katkaistaan ja kone pysähtyy. Kone voidaan pysäyttää värin vaihdon kohdalla painamalla aloitus-/ lopetusnäppäintä, mutta siinä tapauksessa pysäytä kone vasta sen jälkeen, kun langat on katkaistu. Kosketa. Kosketa. 4 Kirjontanäyttö tulee näkyviin uudelleen. Kosketa ja aloita sitten kirjonta 5 painamalla aloitus-/lopetusnäppäintä. Tilapäisen neulatangon asetuksen näyttö tulee näkyviin. Kirjonta jatkuu määritetyllä neulatangolla. 94

112 Huomautus Edellä kuvattu langan värin (neulatangon) vaihto on voimassa vain seuraavaan värin vaihtoon saakka. Jos kuvio sisältää toisen alueen, jossa käytetään samaa väriä, tai jos kuvio ommellaan uudestaan, alue ommellaan alkuperäisellä värillä. Langan väri (neulatanko) voidaan vaihtaa tällä tavoin myös, kun kone on pysäytetty pysähdyspaikan määrityksen avulla tai lankarullan vaihdon yhteydessä. Jos kone pysäytettiin alueen ompelun aikana aloitus-/lopetusnäppäintä painamalla, tilapäistä neulatangon asetusta ei voida käyttää. Langan väriä (neulatankoa) ei voida vaihtaa ommeltavan alueen keskellä. 4 Tilapäinen neulatangon asetus 95

113 KIRJONTA-ASETUKSET Neulatankojen ankkurointi Yleensä kone määrittää lankojen värit neulatangoille automaattisesti. Tietty langan väri voidaan kuitenkin määrittää tietylle neulatangolle manuaalisesti. Jos neulatanko on ankkuroitu, kone ei määritä langan väriä kyseiselle neulatangolle, vaan ankkuroitu väri pysyy ko. neulatangossa. Usein käytettyjen värien ankkurointi tietyille neulatangoille vähentää lankarullien vaihdosta aiheutuvaa vaivaa. Kun manuaalinen neulatangon asetus on määritetty, asetus pysyy voimassa, kunnes se peruutetaan. Manuaaliset neulatangon asetukset voidaan määrittää perusasetusnäytön kolmannella sivulla. Valitse neulatangolle määritettävä väri. Kosketa,, ja, kunnes haluamasi väri näkyy suurennettuna. Näytä perusasetusnäytön kolmas sivu koskettamalla ja sitten ja. Valitse määritettävän eli ankkuroitavan neulatangon numero koskettamalla,,,, tai. Valittu väri näkyy suurennettuna. Näyttää valitun värin ja sen nimen Värineliön korostus siirtyy kosketetun nuolipainikkeen nuolen suuntaan. Kosketa. 4 Näyttää valitun neulatangon numeron Vaiheessa valittu väri määritetään eli ankkuroidaan. Valittu langan väri ja ankkuri näkyvät lankarullassa. 96

114 Ankkuroinnin peruuttaminen Jos haluat muuttaa asetusta, peruuta se ensin ja valitse sitten uusi asetus. Valitse sen neulatangon numero, jonka ankkuroinnin haluat peruuttaa, koskettamalla,,,, tai. Näyttää valitun neulatangon numeron Kosketa. 4 Ankkuri katoaa lankarullasta. Tämä peruuttaa manuaalisen neulatangon asetuksen. Neulatankojen ankkurointi 97

115 KIRJONTA-ASETUKSET 98

116 5 KUVIOIDEN VALINTA/MUOKKAUS/TALLENNUS Tässä luvussa kerrotaan, miten kirjontakuvioita valitaan, muokataan ja tallennetaan. Kirjontakuviotiedostojen turvallinen käsittely...00 Kirjontakuvion valinta...0 Kuvion valinnan perusohjeet / 0 Kirjontakuviot / 04 Renessanssikirjainkuviot / 05 Kukkakoristeiset kirjainkuviot / 06 Applikointikirjaimet / 07 Kehyskuviot / 08 Kirjasintyylit / 09 Koneeseen itse tallennetut kirjontakuviot / Kirjontakortit (lisävaruste) / Tietokone (USB) / 4 USB-laitteet (erikseen hankittavat) / 7 Kirjontakuvion muokkaus (kuvion muokkausnäyttö)...9 Kuvioiden yhdistely / 9 Muokattavan kuvion valitseminen / 9 Kuvion siirtäminen / 0 Kuvion kääntäminen vaakasuunnassa / Kuvion kääntäminen pystysuunnassa / Kuvion koon muuttaminen / Kuvion pyörittäminen / Tekstin asettelun muuttaminen / Kirjainvälin muuttaminen / 4 Pistotiheyden muuttaminen (soveltuu vain joihinkin kirjain- ja kehyskuvioihin) / 5 Moniväritekstin valinta / 6 Kuvion värien muuttaminen / 7 Kuvion poistaminen / 8 Kirjontakuvion muokkaus (kirjonta-asetusten näyttö)...9 Koko kuvion pyörittäminen / 9 Toistuvan kuvion suunnitteleminen / 0 Kuvion värien muuttaminen / Yhdistelmäkuvioiden muokkaus... Kirjontakuvioiden tallentaminen...6 Koneen muisti / 6 Jos kirjontakuvion tallennus ei onnistu / 6 USB-laitteet (erikseen hankittavat) / 7

117 KUVIOIDEN VALINTA/MUOKKAUS/TALLENNUS Kirjontakuviotiedostojen turvallinen käsittely Noudata seuraavia turvaohjeita käsitellessäsi muita kuin tällä koneella luotuja ja siihen tallennettuja kirjontatiedostoja. MUISTUTUS Jos käytät muita kuin koneen mukana toimitettuja alkuperäisiä kirjontatiedostoja, lanka tai neula saattaa katketa, jos pistot ovat liian tiheässä tai jos ompeleita tulee päällekkäin enemmän kuin kaksi. Muokkaa silloin kirjontakuviota Brotherin kirjontakuvioiden suunnitteluohjelmalla. Käytettävissä olevat kirjontamallityypit Tässä koneessa voidaan käyttää vain.pes-,.phc- ja.dst-päätteisiä kirjontakuviotiedostoja. Jos kuvion tiedot on tallennettu muulla kuin Brotherin suunnitteluohjelmalla tai ompelukoneella, se voi aiheuttaa kirjontakoneessa toimintahäiriöitä. Käytettävissä olevat ulkoiset USB-muistit ja -laitteet (kytketään A-tyypin USB-liitäntään) Pistotiedostoja voidaan tallentaa ulkoisille USB-laitteille ja niitä voidaan hakea sieltä. Käytettävissä olevat laitteet: USB-levykeasema USB Flash -asema (USB Flash -muisti) USB CD-ROM -, CD-R- ja CD-RW-asemat (vain haku) Huomautus Kirjontakuviotiedostoja ei voi tallentaa käyttäen USB CD-ROM-, CD-R- tai CD-RW-asemaa. Ulkoisia USB-muisteja ja -laitteita voidaan käyttää vain A-tyypin USB-liitännän avulla. B-tyypin USBliitäntää käytetään vain tietokonekytkennässä. Voit myös käyttää seuraavanlaisia muisteja, jos sinulla on ulkoinen USB-kortinluku-/kortille kirjoituslaite: Secure Digital (SD) Card CompactFlash Memory Stick Smart Media Multi Media Card (MMC) XD-Picture Card Vinkki Kaikki USB-laitteet eivät välttämättä sovellu käytettäviksi tämän koneen kanssa. Lisätietoja saat wwwsivustoltamme. USB-hubeja ei voi käyttää A-tyypin USB-liitännän avulla. Kone ei tunnista yllä lueteltuja USB-laitteita tai -muistikortteja USB-hubin kautta. Kun olet liittänyt ulkoisen USB-muistin/-laitteen, käyttölampun valo alkaa vilkkua ja kone tunnistaa muistin/ laitteen noin 5 6 sekunnin kuluttua. (Tunnistukseen kuluva aika riippuu USB-muistista/-laitteesta). Lisää tai poista ulkoisia USB-laitteita vain, kun näytössä näkyy tai kun näyttöön tulee viesti, jossa kehotetaan vaihtamaan ulkoinen laite. (Lisätietoja tästä on sivulla 7.) Katso lisätietoja hankkimasi ulkoisen USB-laitteen käyttöoppaasta. 00 Huomautus Jos sinun täytyy luoda tiedostokansio, tee se tietokoneella. Tiedostojen nimissä voidaan käyttää kirjaimia ja numeroita. Jos tiedoston nimi on enintään kahdeksan merkkiä pitkä, koko nimi näytetään näytössä. Jos tiedoston nimi on yli kahdeksan merkkiä pitkä, tiedoston nimenä näytetään vain ensimmäiset kuusi merkkiä, ~-merkki ja numero.

118 Käytettävissä olevien tietokoneiden ja käyttöjärjestelmien tekniset tiedot Yhteensopivat mallit: IBM PC, jossa on standardivarustuksena USB-portti IBM PC -yhteensopiva tietokone, jossa on standardivarustuksena USB-portti Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Microsoft Windows Me/000/XP (Windows 98 vaatii ajurin. Lataa ajuri Internet-sivuiltamme ( Tietokoneen käyttö kirjontatiedostojen luomiseen Jos kirjontakone ei tunnista kirjontamallin tiedoston/kansion nimeä, esimerkiksi koska nimessä on erikoismerkkejä tai symboleja, tiedosto/kansio ei tule näkyviin. Muuta tällaisessa tapauksessa tiedoston/kansion nimeä. Suosittelemme, että käytät isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita 0 9, yhdysmerkkiä - ja alleviivausmerkkiä _. Älä käytä tiedoston nimessä pilkkua, tai pistettä.. Jos valitset kirjontatiedoston, joka on suurempi kuin 00 mm (K) 00 mm (L) (noin 7-7/8 tuumaa (K) -/4 tuumaa (L)), näytön oikealle puolelle ilmestyy viesti, jossa kysytään, haluatko kääntää kuviota 90 astetta. Koneessa ei voi käyttää kirjontatiedostoa, joka on yli 00 mm (K) 00 mm (L) (noin 7-7/8 tuumaa (K) -/4 tuumaa (L)), edes sen jälkeen, kun kuviota on käännetty 90 astetta. (Kaikkien kirjontakuvioiden on oltava kooltaan korkeintaan 00 mm (K) 00 mm (L) (noin 7-7/8 tuumaa (K) -/4 tuumaa (L)).) Lisätietoja tästä on sivulla. Jos.pes-tiedostoon tallennettu pistojen tai värien määrä ylittää niille annetut rajat, tiedosto ei tule näkyviin Muokkaa kuviota Brotherin kirjontakuvioiden suunnitteluohjelman avulla niin, että se pysyy annettujen rajojen sisällä (pistojen enimmäislukumäärä on , värin vaihtojen enimmäislukumäärä 500 ja kuvioyhdistelmän enimmäiskuviomäärä 00). Älä luo kansioita ulkoisille USB-laitteille tai siirrettäville levyille. Jos kirjontatiedosto tallennetaan kansioon, kirjontakone ei pysty näyttämään kyseistä kirjontatiedostoa. Kone pystyy käsittelemään kirjontatiedostoja, vaikka kirjontayksikkö ei olisikaan kiinni koneessa. Tajima (.dst) -kirjontatiedostot.dst-tiedostot näkyvät kirjontakuviolistan näytössä tiedostojen niminä. (Itse kuva ei tule näkyviin.) Näyttöön ilmestyy vain tiedoston nimen kahdeksan ensimmäistä kirjainta. Koska Tajima (.dst) -tiedostoissa ei määritellä tiettyjä lankojen värejä, ne näytetään koneessa olevilla lankojen oletusväreillä. Tarkista värit esikatselusta ja muuta niitä tarpeen mukaan. Lisätietoja tästä on sivulla 6. Tavaramerkit Secure Digital (SD) Card on SD Card Associationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki. CompactFlash on Sandisk Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki. Memory Stick on Sony Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki. Smart Media on Toshiba Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki. Multi Media Card (MMC) on Infineon Technologies AG:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki. xd-picture Card on Fuji Photo Film Co. Ltd:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki. IBM on International Business Machines Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 5 Jokaisella yrityksellä, jonka ohjelma on mainittu tässä oppaassa, on omistusoikeuden alaisia ohjelmiaan koskeva ohjelmistolisenssisopimus. Kaikki muut tässä oppaassa mainitut merkit ja tuotenimet ovat yritystensä rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tekstissä ei kuitenkaan selitetä yksityiskohtaisesti - ja -merkkien tai muiden vastaavien merkkien merkitystä. Kirjontakuviotiedostojen turvallinen käsittely 0

119 KUVIOIDEN VALINTA/MUOKKAUS/TALLENNUS Kirjontakuvion valinta Koneen muistiin on tallennettu useita kirjontakuvioita. Valmiiden kirjontakuvioiden lisäksi voit valita kuvioita myös kirjontakorteilta (myydään erikseen) ja tietokoneesta. Huomautus Luettelo tähän koneeseen sopivista kirjontakorteista on sivulla 5. Kuvion valinnan perusohjeet Kuvion valintatoimenpide riippuu kuvion tyypistä. Kuvion valinnan perusohjeet on kuvattu alla. Kosketa kuviotyypin valintanäytössä haluamasi osa-alueen painiketta. Kuviotyypin valintanäyttö Kirjontakuviot Kehyskuviot Kirjasintyylit 4 Renessanssikirjainkuviot 5 Kukkakoristeiset kirjainkuviot 6 Applikointikirjainkuviot 7 Koneeseen itse tallennetut kirjontakuviot 8 Kirjontakortit 9 USB-laitteet 0 Tietokone (USB) Valitse seuraavaksi avautuvasta kuvioluettelonäytöstä haluamasi kuvio koskettamalla sitä. Kuvioluettelonäyttö Kuviopainikkeet Kosketa kuviota, jolloin näet seuraavat kuviotiedot näytössä: 5Kuvion pystysuuntainen pituus 6Kuvion vaakasuuntainen leveys 7Langan värin vaihtojen lukumäärä Jos sivuja on useampi kuin yksi, kosketa ja, kunnes haluttu sivu tulee näyttöön. Kun haluat vaihtaa kuviotyyppiä, palaa kuviotyypin valintanäyttöön koskettamalla 4. Kun olet valinnut kuvion, kosketa 8. Kuvion valinta vahvistetaan ja kuvion muokkausnäyttö avautuu. 0

120 Kun kuvio on valittu, voit muokata kuviota näytön oikeassa reunassa olevilla seuraavilla painikkeilla: Kuvion koon muuttaminen Jokainen painikkeen kosketus muuttaa asetusta seuraavalla tavalla: Kuvion kääntäminen pystysuunnassa Jokainen painikkeen kosketus ottaa asetuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Suuri Keskikokoinen Pieni Jos painikkeessa on merkintä kokoa ei voi muuttaa., kuvion Pystysuuntainen kääntö pois käytöstä Jos painikkeessa on merkintä ei voi kääntää pystysuunnassa. Käännetty pystysuunnassa, kuviota Kuvion kääntäminen vaakasuunnassa Jokainen painikkeen kosketus ottaa asetuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. 4 Esikatselukuva Voit tarkistaa, että kirjonta näyttää halutulta koskettamalla tätä painiketta. (Lisätietoja tästä on sivulla 7.) Vaakasuuntainen kääntö pois käytöstä Jos painikkeessa on merkintä ei voi kääntää vaakasuunnassa. Käännetty vaakasuunnassa, kuviota 5 Kirjontakuvion valinta 0

121 KUVIOIDEN VALINTA/MUOKKAUS/TALLENNUS Kirjontakuviot Voit halutessasi muokata kuviota. Kosketa. Voit kääntää kuvion vaakasuunnassa. Voit kääntää kuvion pystysuunnassa. Voit katsella esikatselukuvaa. Näyttöön tulee kirjontakuvioiden luettelo. Valitse kirjottava kuvio. Kosketa haluamaasi kuviota. Kosketa. 4 Tällä vahvistat kuvion valinnan. Kuvion muokkausnäyttö ilmestyy näkyviin. Valittu kuvio näytetään kuvioiden näyttöalueella. Jos valitsit väärän kuvion tai haluat valita toisen kuvion, kosketa haluamaasi kuviota. 04

122 Renessanssikirjainkuviot Voit halutessasi muokata kuviota. Kosketa. Näyttöön tulee renessanssikirjainkuviot. Valitse kirjottava kuvio. Kosketa haluamaasi kuviota. Voit muuttaa kuvion kokoa koskettamalla tätä painiketta. Voit kääntää kuvion vaakasuunnassa. Voit kääntää kuvion pystysuunnassa. 4 Voit katsella esikatselukuvaa. 4 Kosketa. Tällä vahvistat kuvion valinnan. Kuvion muokkausnäyttö ilmestyy näkyviin. Valittu kuvio näytetään kuvioiden näyttöalueella. 5 Jos valitsit väärän kuvion tai haluat valita toisen kuvion, kosketa haluamaasi kuviota. Kirjontakuvion valinta 05

123 KUVIOIDEN VALINTA/MUOKKAUS/TALLENNUS Kukkakoristeiset kirjainkuviot Voit halutessasi muokata kuviota. Kosketa. Voit kääntää kuvion vaakasuunnassa. Voit kääntää kuvion pystysuunnassa. Voit katsella esikatselukuvaa. Näyttöön tulee kukkakoristeiset kirjainkuviot. Valitse kirjottava kuvio. Kosketa haluamaasi kuviota. Kosketa. 4 Tällä vahvistat kuvion valinnan. Kuvion muokkausnäyttö ilmestyy näkyviin. Valittu kuvio näytetään kuvioiden näyttöalueella. Jos valitsit väärän kuvion tai haluat valita toisen kuvion, kosketa haluamaasi kuviota. 06

124 Applikointikirjaimet Valittu kuvio näytetään kuvioiden näyttöalueella. Kosketa. Jos valitsit väärän kuvion tai haluat valita toisen kuvion, kosketa haluamaasi kuviota. Koon valinnan näyttö ilmestyy näkyviin. Voit halutessasi muokata kuviota. 4 Valitse tekstin koko. Kosketa haluamasi tekstikoon painiketta. Voit kääntää kuvion vaakasuunnassa. Voit kääntää kuvion pystysuunnassa. Voit katsella esikatselukuvaa. Kunkin kirjaimen pystysuuntainen korkeus on seuraava valitusta tekstikoosta riippuen: Suuri: mm (4-/6 tuumaa) Keskikokoinen: 68 mm (-/6 tuumaa) Pieni: 49 mm (-5/6 tuumaa) Näyttöön tulee applikointikirjainkuviot. Valitse kirjottava kuvio. Kosketa haluamaasi kuviota. 5 Kosketa. Tällä vahvistat kuvion valinnan. Kuvion muokkausnäyttö ilmestyy näkyviin. Huomautus Lisätietoja applikointiompelusta on Applikointikuvioiden ompelu sivulla Voit muuttaa kirjaimen kokoa koskettamalla tätä näppäintä. Kirjontakuvion valinta 07

125 KUVIOIDEN VALINTA/MUOKKAUS/TALLENNUS Kehyskuviot Valittu kuvio näytetään kuvioiden näyttöalueella. Kosketa. Jos valitsit väärän kuvion tai haluat valita toisen kuvion, kosketa haluamaasi kuviota. Voit halutessasi muokata kuviota. 4 Näyttöön tulee kehyskuvioiden luettelo. Valitse näytön yläosasta haluamasi kehysmuoto. Kosketa haluamaasi kehysmuotoa. Voit kääntää kuvion vaakasuunnassa. Voit kääntää kuvion pystysuunnassa. Voit katsella esikatselukuvaa. Kosketa. 5 Tällä vahvistat kuvion valinnan. Kuvion muokkausnäyttö ilmestyy näkyviin. Valittavissa olevat ommeltyypit näkyvät näytön alemmassa osassa. Valitse haluamallasi ompeleella oleva kehyskuvio näytön alemmasta osasta. Kosketa haluamaasi kuviota. 08

126 Kirjasintyylit Koneen muistiin on tallennettu kirjasintyyliä eli fonttia. Jos haluamasi kirjainmerkin painiketta ei näy, kosketa haluamasi kirjainmerkkiryhmän välilehteä. Kosketa. Kirjasintyylin valinnan näyttö ilmestyy näkyviin. Valitse kirjasintyyli. Kosketa haluamaasi kirjasintyyliä. Isot kirjaimet Pienet kirjaimet Numerot/symbolit 4 Erikoiskirjainmerkit 5 Voit muuttaa kirjasintyyliä koskettamalla tätä painiketta. Välilehdellä näytettyjen merkkien näppäilynäyttö avautuu. Kun haluat vaihtaa kirjasintyyliä, palaa kirjasintyylien valintanäyttöön koskettamalla. 4 Valitse kirjaimerkki. Kosketa haluamaasi kirjaimerkkiä. 5 Tee lisävalintoja koskettamalla. tai Näkyviin tulee tekstin kirjoitusnäyttö. Valittu kirjaimerkki näytetään kuvioiden näyttöalueella. Jos valitsit väärän kirjaimerkin tai haluat valita toisen kirjaimerkin, poista viimeksi valittu kirjaimerkki koskettamalla -painiketta ja kosketa sitten uuden kirjaimerkin painiketta. Kirjontakuvion valinta 09

127 KUVIOIDEN VALINTA/MUOKKAUS/TALLENNUS 5 Kun olet valinnut yhden kirjaimerkin, voit muuttaa kirjaimerkin kokoa tarvittaessa. Jos teksti on pientä ja vaikeaa lukea näytössä, tarkasta teksti koskettamalla. Voit muuttaa kirjaimerkin kokoa koskettamalla tätä painiketta. Koon muuttaminen Kun olet valinnut ensimmäisen kirjaimerkin, kosketa, kunnes kirjaimerkki on halutun kokoinen. Valittujen kirjaimerkkien koko toteutuu seuraavaksi valittaviin kirjaimerkkeihin. Valittujen kirjaimerkkien kokoa ei voi muuttaa niiden yhdistämisen jälkeen. (Koko kuvion kokoa voidaan muuttaa kuvion muokkausnäytössä.) Voit näyttää tekstin esikatselunäytön koskettamalla tätä painiketta. Vinkki Kahden pienen fontin kokoa ei voi muuttaa. ja Kun olet tarkastanut tekstin, palaa tekstin kirjoitusnäyttöön koskettamalla. Voit halutessasi muuttaa tekstin asettelua. 7 6 Voit valita useita kirjainmerkkejä toistamalla vaiheet ja 4, kunnes kaikki halutut kirjainmerkit on valittu. Valitut kirjainmerkit näkyvät kuvioiden näyttöalueella. Muuta tekstin asettelua koskettamalla tätä painiketta. Jos valitsit väärän kirjainmerkin tai haluat valita toisen kirjainmerkin, poista viimeksi valittu kirjainmerkki koskettamalla -painiketta ja kosketa sitten haluamasi kirjainmerkin painiketta. Jokaisella -painikkeen kosketuksella poistetaan viimeinen kirjainmerkki tekstistä. 0

128 Tekstin asettelun muuttaminen Alla olevan näytön saat näkyville koskettamalla. Valitse haluamasi tekstin asettelu koskettamalla painiketta. Kun olet valinnut haluamasi tekstin asettelun, palaa tekstin kirjoitusnäyttöön koskettamalla. Koneeseen itse tallennetut kirjontakuviot Koneeseen itse tallennetut kirjontakuviot voidaan hakea kirjottavaksi. Lisätietoja kuvioiden tallentamisesta on kohdassa Kirjontakuvioiden tallentaminen sivulla 6. Kosketa. Asettaa tekstin suoralle viivalle. Asettaa tekstin vinolle viivalle. Asettaa tekstin loivalle kaarelle. 4 Asettaa tekstin jyrkälle kaarelle. 5 Asettaa tekstin loivan kaaren sisäpuolelle. 6 Asettaa tekstin jyrkän kaaren sisäpuolelle. 7 Jos teksti asetetaan kaarelle, tämän painikkeen jokainen kosketus loiventaa kaarta. 8 Jos teksti asetetaan kaarelle, tämän painikkeen jokainen kosketus jyrkentää kaarta. Jos teksti asetetaan jonkin tässä näytössä näkyvän asettelun mukaan, tekstiin voi vielä lisätä kirjainmerkkejä. Näyttöön tulee kuvioluettelo. Valitse kirjottava kuvio. Kosketa haluamaasi kuviota. 5 Kun olet kirjainpainikkeita painamalla 8 kirjoittanut haluamasi tekstin, kosketa. Tällä vahvistat kuvion valinnan. Kuvion muokkausnäyttö ilmestyy näkyviin. Valittu kuvio näytetään kuvioiden näyttöalueella. Huomautus Tekstin väri on musta. Lisätietoja värin vaihtamisesta on kohdassa Moniväritekstin valinta sivulla 6 ja kohdassa Kuvion värien muuttaminen sivulla 7. Näyttää koneen vapaan muistin määrän. Poista valittu kuvio koneen muistista koskettamalla tätä painiketta. Jos valitsit väärän kuvion tai haluat valita toisen kuvion, kosketa haluamasi kuvion painiketta. Kirjontakuvion valinta

129 KUVIOIDEN VALINTA/MUOKKAUS/TALLENNUS Kirjontakuviotiedoston poistaminen koneen muistista Tässä näytössä voidaan järjestellä koneen muistiin tallennettuja kirjontakuvioita poistamalla tarpeettomia tiedostoja. Kun olet valinnut poistettavan kuvion, alla oleva näyttö ilmestyy koskettamalla. Kirjontakortit (lisävaruste) Työnnä kirjontakortti koneen kirjontakorttipaikkaan. Pidä kirjontakorttia kädessä siten, että kortin nuoli on itseesi päin ja osoittaa vasemmalle, ja työnnä kortti ohjauspaneelin oikeassa päädyssä olevan korttipaikan pohjaan asti. Poistaa tiedoston muistista pysyvästi ja palaa näyttöön, jossa kuviota ei vielä ollut valittu. Ei poista tiedostoa, vaan palaa näyttöön, joka oli esillä ennen -painikkeen koskettamista. Kosketa. Tällä vahvistat kuvion valinnan. Kuvion muokkausnäyttö ilmestyy näkyviin. Vinkki Aseta tai poista kirjontakortteja vain, kun näytössä näkyy tai kun kirjontakoneen virta on katkaistu. Kirjontakortti on asetettava paikalleen siten, että sen nuoli on käyttäjään päin ja osoittaa vasemmalle. Älä käytä liian suurta voimaa asettaessasi korttia, äläkä työnnä aukkoon muita esineitä kuin kirjontakortteja, jotta kone ei vioitu. Jos käytät muita kuin Brotherin alkuperäisiä kirjontakortteja, kirjontakone ei välttämättä toimi oikein. Käytä vain suositeltuja kirjontakortteja. Jotkin lisensoidut tai tekijänoikeudelliset kortit eivät sovellu käytettäviksi tämän kirjontakoneen kanssa. Tähän koneeseen sopivien kirjontakorttien luettelo on sivulla 5.

130 Kosketa. Palaa kuvioluettelonäyttöön koskettamalla. Näyttöön tulee kirjontakortin kuvioiden luettelo. Huomautus Tee näin myös silloin, kun valitset tietokoneeseen tai USB-laitteeseen tallennetun kuvion, joka on suurempi kuin 00 mm (K) 00 mm (L) (7-7/8 tuumaa (K) -/4 tuumaa (L)). Valitse kuvio sivulla 04 annettujen ohjeiden mukaan. Kuviot, jotka ovat yli 00 mm (K) 00 mm (L) (7-7/8 tuumaa (K) -/4 tuumaa (L)) Jos valitset kuvion, joka on suurempi kuin 00 mm (K) 00 mm (L) (7-7/8 tuumaa (K) -/4 tuumaa (L)), näyttöön tulee seuraava viesti: Pyöritä kuviota 90 astetta ennen sen avaamista koskettamalla. Jos kuvio on suurempi kuin 00 mm (K) 00 mm (L) (7-7/8 tuumaa (K) -/4 tuumaa (L)) 90 asteen pyörityksen jälkeenkin, näyttöön tulee seuraava viesti: 5 Kirjontakuvion valinta

131 KUVIOIDEN VALINTA/MUOKKAUS/TALLENNUS Tietokone (USB) Liitä kirjontakone tietokoneeseen oheisen USBkaapelin avulla, jotta tietokoneeseen tallennettuja kirjontakuvioita voidaan hakea ja käyttää. Vinkki Tarkasta, että liitettävä tietokone täyttää seuraavat ehdot. Yhteensopivat mallit: IBM PC, jossa on vakiovarustuksena USB-portti IBM PC -yhteensopiva tietokone, jossa on vakiovarustuksena USBportti Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Microsoft Windows Me/000/XP * Windows 98 SE vaatii ajurin. Lataa ajuri Internet-sivuiltamme ( Vinkki USB-kaapelin liittimet voidaan kytkeä USBportteihin vain tiettyyn asentoon. Jos liittimen kytkeminen ei tunnu onnistuvan, älä työnnä liitintä väkisin vaan tarkista, onko kaapelin liitin oikein päin. Lisätietoja tietokoneen (tai USB-hubin) USB-portin sijainnista saat kyseisen laitteen käyttöoppaasta. Liitäntä USB-hubin kautta ei välttämättä onnistu käyttöympäristöstä riippuen. Jos se ei onnistu, kytke kaapeli suoraan tietokoneen USB-porttiin. Kun Oma tietokone -kansiossa näkyy Siirrettävä levy -kansio, yhteys on muodostettu. Yhdistäminen Kytke USB-kaapelin liittimet tietokoneen USBporttiin ja kirjontakoneen B-tyypin USBporttiin. Haku Kopioi tarvittava kuviotiedosto Siirrettävä levy -kansioon. Siirrettävän levyn kansiossa olevan kuvion tiedot ovat käytettävissä kirjontakoneella. B-tyypin USB-liitäntä USB-kaapelin liitin USB-kaapeli voidaan kytkeä tietokoneen ja kirjontakoneen USB-portteihin, olipa koneisiin kytketty virta tai ei. 4

Kirjontakone. Käyttöohje. Product Code (Tuotekoodi): 884-T07

Kirjontakone. Käyttöohje. Product Code (Tuotekoodi): 884-T07 Kirjontakone Käyttöohje Product Code (Tuotekoodi): 884-T07 Tavaramerkit FlashFX is a registered trademark of Datalight, Inc. FlashFX Copyright 998-007 Datalight, Inc. U.S.Patent Office 5,860,08/6,60,56

Lisätiedot

PR-650 Versio 2 Uudet ominaisuudet

PR-650 Versio 2 Uudet ominaisuudet PR-650 Versio 2 Uudet ominaisuudet FI Versioon 2 on lisätty jäljempänä mainitut ominaisuudet. Lue ennen koneen käyttöä huolellisesti sekä tämä käyttöohje että kirjontakoneen PR-650 mukana toimitettu varsinainen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Käyttöohje ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone

Käyttöohje ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone Lue ennen käyttöä. ALKUVALMISTELUT OMPELUN PERUSTEET Lue, kun tarvitset lisätietoja. HYÖTYOMPELEET LIITE Tietokoneistettu ompelukone Käyttöohje Tärkeitä turvallisuusohjeita Lue nämä turvallisuusohjeet

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Kätevän kokoinen ompeluja brodeerauskone

Kätevän kokoinen ompeluja brodeerauskone 900 Kätevän kokoinen ompeluja brodeerauskone 900 Kosketusnäyttö Automaattinen neulan langoitin Lisätaso 170 kirjontakuviota 129 hyöty- ja koristeommelta 900 Kätevän kokoinen ompelukone monipuolisilla ominaisuuksilla

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ROYAL OHJEKIRJA OVERLOCK 1054

ROYAL OHJEKIRJA OVERLOCK 1054 ROYAL OHJEKIRJA OVERLOCK 1054 Kytkimien ja osien nimet: 1. Kasipybra 2. Virtakytkin ja valokytkin 3. Lankojenpidin 4. Teleskooppivarsi 5. Paininjalan puristuksen saatoruuvi 6. Lankakartion pidin 7. Lankateline

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BROTHER NV600 http://fi.yourpdfguides.com/dref/958594

Käyttöoppaasi. BROTHER NV600 http://fi.yourpdfguides.com/dref/958594 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle BROTHER NV600. Löydät kysymyksiisi vastaukset BROTHER NV600 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöohje. Ompelukone. Product Code (Tuotekoodi): 888-X53/X54/X55/X56

Käyttöohje. Ompelukone. Product Code (Tuotekoodi): 888-X53/X54/X55/X56 Käyttöohje Ompelukone Product Code (Tuotekoodi): 888-X/X/X/X6 Verkkosivuiltamme osoitteesta http://solutions.brother.com löydät tuotetukitietoja ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (FAQ/UKK). TÄRKEITÄ

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Käyttöohje. Ompelukone. Product Code (Tuotekoodi): 885-X01/X11/X21

Käyttöohje. Ompelukone. Product Code (Tuotekoodi): 885-X01/X11/X21 Käyttöohje Ompelukone Product Code (Tuotekoodi): 88-X0/X/X Verkkosivuiltamme osoitteesta http://solutions.brother.com löydät tuotetukitietoja ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (FAQ/UKK). TÄRKEITÄ

Lisätiedot

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Polkupyöräteline, vetolaitteeseen kiinnitettävä Accessories Part No. Group Date

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas CECH-ZHD1 7020228 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Monipuolinen brodeeraava ompelukone

Monipuolinen brodeeraava ompelukone 1500 Monipuolinen brodeeraava ompelukone 1500 Toteuta taidokkaat brodeeraukset ja ompelutyöt nopeasti ja vaivattomasti. 260 mm x 160 mm brodeerausala 72 brodeerauskuviota ja 8 brodeerausfonttia Brodeerauskuvioiden

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus Näiden ohjeiden avulla voit poistaa muisti- tai valinnaisia lisäkortteja. Katso alla olevasta kuvasta, missä on poistettavan kortin liitin. Kiintolevyn liitin 1 Lisäkortin liitin Laiteohjelmakortin liitin

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W ASENNUSOPAS Koristepaneeli BYCQ40D7W BYCQ40D7WW 4 9 8 7 4 6 4 4 4 4 4 4+6 a g a c e f d g g h 6 mm 6 4 8 7 9 4 6 BYCQ40D7W Koristepaneeli BYCQ40D7WW Asennusopas Englanninkielinen teksti on alkuperäinen

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 405768-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 SUOMI 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K GILS Ohjekirja Sähkölämmitin K9000004,K9000005 Ohjeet on luettava ennen käyttöä TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava muun muassa seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

PlayStation Move-tarkkuusase

PlayStation Move-tarkkuusase FI PlayStation Move-tarkkuusase Käyttöohje CECHYA-ZRA1E 7017291 Osien nimet Näkymä sivulta SELECTnäppäin Yläsuojus Vapautusvipu näppäin näppäin Tulitustilan valitsin Säädettävä tukki Piipun ohjain Pumppulatauskahva

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41 Installation instructions, accessories Ohje nro 31310099 Versio 1.2 Osa nro 31285547 Handsfree, Bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, Bluetooth- 31310099 - V1.2 Sivu 1 / 41 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

NEULA / KANGAS / LANKA

NEULA / KANGAS / LANKA NEULA / KANGAS / LANKA Neulan, kankaan ja langan valintataulukko NEULAN KANKAAT KOKO 9-11 (70-80) Ohuet kankaat: ohut puuvilla, voilee, silkki, musliini, puuvillaneulokset, trikoo, kreppi, polyester, paita-

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

SUORAOMPELU. Valitse vahvistettu suoraommel kääntämällä tikin pituuden säädin kohtaan S1.

SUORAOMPELU. Valitse vahvistettu suoraommel kääntämällä tikin pituuden säädin kohtaan S1. SUORAOMPELU Suoraommel, neula keskellä Käännä valitsinta niin, että ommelnäytössä näkyy kirjain A. Kiinnitä koneeseen peruspaininjalka. Säädä tikin pituutta kääntämällä säädintä. Normaali tikin pituus

Lisätiedot

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA Form No. Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo Mallinro: 131-3457 3386-220 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

Ympyränompeluohjain. Circular attachment SOUMI

Ympyränompeluohjain. Circular attachment SOUMI Ympyränompeluohjain Circular attachment SOUMI 4 35 5-1 4 35-1 Ympyränompeluohjain Ympyränompeluohjain on hyvä apuväline ompeluprojektien, vaatteiden ja tilkkutöiden koristeluun Sen avulla voi ommella ympyröitä,

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 419435-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

10, 30,50. Ompelu on tehty erittäin helpoksi!

10, 30,50. Ompelu on tehty erittäin helpoksi! 10, 30,50 Ompelu on tehty erittäin helpoksi! Helppokäyttöiset toiminnot Innov-is 10, Innov-is 30 ja Innov-is 50 ovat erittäin helppokäyttöisiä. Tässä joitakin koneiden käytännöllisiä ominaisuuksia: Kätevät

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin Pikaopas Seinäpidike Kiinnitysruuvit Liitä

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA E A Kun avaat koneen oven, turvakytkin (S) katkaisee virran. S VAROITUS Irrota tästä huolimatta koneen pistotulppa aina ennen koneen huoltotöiden aloittamista. Koneita on

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Alcoguard. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 IMG

Installation instructions, accessories. Alcoguard. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 IMG Installation instructions, accessories Ohje nro 31316158 Versio 1.3 Osa nro 30756974, 30758207 Alcoguard IMG-335486 Volvo Car Corporation Alcoguard- 31316158 - V1.3 Sivu 1 / 22 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet

Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet IValmistelu Puhdistus ja kunnossapito Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet 1. Suihkukaapin puhdistukseen voidaan käyttää nestemäistä yleispuhdistusainetta ja pehmeää puhdistusliinaa. Puhdistusaine ei

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Älä upota konetta veteen tai muihin nesteisiin. 3. Älä kosketa sähköpistoketta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

SOLAR handy - sälekaihtimien asennusohje. Tästä pääset takuuehtoihin:

SOLAR handy - sälekaihtimien asennusohje. Tästä pääset takuuehtoihin: SOLAR handy - sälekaihtimien asennusohje Tästä pääset takuuehtoihin: 29.04.2015 SISÄLLYSLUETTELO HANDY-VARIAATIOT 1-5 Varoitus 2 Handy-variaatiot 1-5 3 Asennus Handy 1 5 Käyttöohje 15 Puhdistaminen 16

Lisätiedot

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Pikaopas M276 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot