OMA TALOUS. Vihjesanat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OMA TALOUS. Vihjesanat"

Transkriptio

1 OMA TALOUS Vihjesanat BUDJETTI SIJOITUSRAHASTO NETTOPALKKA VEROKORTTI YHTIÖVASTIKE ANSIOTULOVERO EURIBOR ANSIOELÄKE VIITE KULUTUSLUOTTO OPINTOTUKI LUOTTOKORTTI TULONSIIRROT BONUS LAPSILISÄT TAKAAJA MAKSUHÄIRIÖMERKINTÄ VAKU U S VI IVÄST YSKOR KO OSAMAKSUKAUPPA 1) Poimi kalvon sanoista kuusitoista omaan ruudukkoosi itse haluamaasi järjestykseen. Kirjoita yksi sana ruutua kohti. 2) Pyri löytämään opettajan lukeman selityksen perusteella kyseinen sana omasta ruudukostasi ja laita sen päälle rasti. 3) Kun olet saanut neljä rastia joko vaaka- tai pystysuoraan, huuda bingo. Oppilas, joka saa kolme oikeaa bingoriviä ensimmäiseksi, on voittaja.

2 OMA TALOUS Bingo 1) Poimi kalvon sanoista kuusitoista omaan ruudukkoosi itse haluamaasi järjestykseen. Kirjoita yksi sana ruutua kohti. 2) Pyri löytämään opettajan lukeman selityksen perusteella kyseinen sana omasta ruudukostasi ja laita sen päälle rasti. 3) Kun olet saanut neljä rastia joko vaaka- tai pystysuoraan, huuda bingo. Oppilas, joka saa kolme oikeaa bingoriviä ensimmäiseksi, on voittaja.

3 OMA TALOUS Selitykset 1. Budjetti Tulo- ja menoarvio. 2. Nettopalkka Palkansaajalle käteen jäävä summa verojen ja muiden maksujen jälkeen. 3. Ansiotulovero Tulojen suuruuden mukaan kasvava progressiivinen vero yhteiskunnalle. Työnantaja pidättää suoraan palkasta. 4. Yhtiövastike Asunto-osakeyhtiölle maksettava maksu, jolla katetaan kiinteistön hoitoon ja ylläpitoon liittyvät kustannukset. 5. Ansioeläke Karttuu oman työhistorian tulojen ja pituuden mukaan. Mahdollista jäädä vuotiaana. 6. Opintotuki Muodostuu opintorahasta, asumislisästä ja mahdollisesta opintolainan valtiontakauksesta. 7. Tulonsiirrot Taloudelliset avustukset ja tuet, joita valtio tai kunnat myöntävät asukkailleen, esim. asumistuki. 8. Lapsilisät Lasten lukumäärän mukaisesti nouseva veroton tuki. Loppuu täytettyäsi 17 vuotta. 9. Maksuhäiriö- Merkintä maksamattomasta laskusta luottotietorekisterissä. Voi johtaa merkintä luottokelpoisuuden menettämiseen. 10. Osamaksu- Tuotteen saa ostohetkellä kotiin. Se maksetaan erissä esim. tietty summa kauppa kuukaudessa. Asiakas omistaa tuotteen vasta suoritettuaan kaikki maksuerät. 11. Viivästyskorko Lisämaksu, joka peritään eräpäivän jälkeiseltä ajalta maksamattomasta laskusta. 12. Vakuus Lainanantaja varmistaa tällä saamisensa velalliselta. Jos velallinen ei maksa velkaansa, lainanantaja voi realisoida vakuuden, esim. asunto-osakkeen. 13. Takaaja Jos olet ryhtynyt tällaiseksi henkilöksi, voit lainanottajan maksulaiminlyönnin seurauksena joutua maksamaan toisen ottaman velan pois. 14. Bonus Ostohyvitys, jonka saavat kanta-asiakaskortin omistajat ostaessaan tuotteita tai palveluita. 15. Luottokortti Pankki- tai liikelaitosten tarjoama kortti, jolla saa lisää maksuaikaa. Luotosta maksetaan korkoa. 16. Kulutusluotto Korkotasoltaan kallis laina, joka on otettu kulutusta varten. 17. Euribor Asuntolainojen yleisin viitekorko. 18. Viite Maksajan tunnistetieto. Laskuissa oleva numerosarja. 19. Verokortti On toimitettava työnantajalle. Siitä käy ilmi ennakonpidätysprosentti. 20. Sijoitusrahasto Osakkeista ja muista arvopapereista koostuva rahasto, jonka omistavat siihen rahansa sijoittaneet.

4 OMA TALOUS Yhdistelmä 1. Vakuus Tulo- ja menoarvio. 2. Viite Palkansaajalle käteen jäävä summa verojen ja muiden maksujen jälkeen. 3. Osamaksu- Tulojen suuruuden mukaan kasvava progressiivinen vero yhteiskunnalle. kauppa Työnantaja pidättää suoraan palkasta. 4. Budjetti Asunto-osakeyhtiölle maksettava maksu, jolla katetaan kiinteistön hoitoon ja ylläpitoon liittyvät kustannukset. 5. Opintotuki Karttuu oman työhistorian tulojen ja pituuden mukaan. Mahdollista jäädä vuotiaana. 6. Bonus Muodostuu opintorahasta, asumislisästä ja mahdollisesta opintolainan valtiontakauksesta. 7. Sijoitusrahasto Taloudelliset avustukset ja tuet, joita valtio tai kunnat myöntävät asukkailleen, esim. asumistuki. 8. Nettopalkka Lasten lukumäärän mukaisesti nouseva veroton tuki. Loppuu täytettyäsi 17 vuotta. 9. Takaaja Merkintä maksamattomasta laskusta luottotietorekisterissä. Voi johtaa luottokelpoisuuden menettämiseen. 10. Euribor Tuotteen saa ostohetkellä kotiin. Se maksetaan erissä esim. tietty summa kuukaudessa. Asiakas omistaa tuotteen vasta suoritettuaan kaikki maksuerät. 11. Yhtiövastike Lisämaksu, joka peritään eräpäivän jälkeiseltä ajalta maksamattomasta laskusta. 12. Luottokortti Lainanantaja varmistaa tällä saamisensa velalliselta. Jos velallinen ei maksa velkaansa, lainanantaja voi realisoida vakuuden, esim. asunto-osakkeen. 13. Viivästyskorko Jos olet ryhtynyt tällaiseksi henkilöksi, voit lainanottajan maksulaiminlyönnin seurauksena joutua maksamaan toisen ottaman velan pois. 14. Ansiotulovero Ostohyvitys, jonka saavat kanta-asiakaskortin omistajat ostaessaan tuotteita tai palveluita. 15. Verokortti Pankki- tai liikelaitosten tarjoama kortti, jolla saa lisää maksuaikaa. Luotosta maksetaan korkoa. 16. Kulutusluotto Korkotasoltaan kallis laina, joka on otettu kulutusta varten. 17. Tulonsiirrot Asuntolainojen yleisin viitekorko. 18. Maksuhäiriö- Maksajan tunnistetieto. Laskuissa oleva numerosarja. merkintä 19. Ansioeläke On toimitettava työnantajalle. Siitä käy ilmi ennakonpidätysprosentti. 20. Lapsilisät Osakkeista ja muista arvopapereista koostuva rahasto, jonka omistavat siihen rahansa sijoittaneet.

5 TYÖ Vihjesanat ANSIOSIDONNAINEN PÄIVÄRAHA TYÖEHTOSOPIMUS PÄTKÄTYÖ TUPO AMMATTITAUTI YLITYÖT TYÖSOPIMUS LAKKO AMMATTILIITTO LUOTTAMUSMIES LOMAUTUS TYÖTODISTUS VUOSILOMA TYÖTTÖMYYSASTE OSA-AIKATYÖ ULKOISTAMINEN JÄRJESTÄYTYMISASTE ETÄTYÖ YT-NEUVOTTELUT ANSIOLUETTELO 1) Poimi kalvon sanoista kuusitoista omaan ruudukkoosi itse haluamaasi järjestykseen. Kirjoita yksi sana ruutua kohti. 2) Pyri löytämään opettajan lukeman selityksen perusteella kyseinen sana omasta ruudukostasi ja laita sen päälle rasti. 3) Kun olet saanut neljä rastia joko vaaka- tai pystysuoraan, huuda bingo. Oppilas, joka saa kolme oikeaa bingoriviä ensimmäiseksi, on voittaja.

6 TYÖ Bingo 1) Poimi kalvon sanoista kuusitoista omaan ruudukkoosi itse haluamaasi järjestykseen. Kirjoita yksi sana ruutua kohti. 2) Pyri löytämään opettajan lukeman selityksen perusteella kyseinen sana omasta ruudukostasi ja laita sen päälle rasti. 3) Kun olet saanut neljä rastia joko vaaka- tai pystysuoraan, huuda bingo. Oppilas, joka saa kolme oikeaa bingoriviä ensimmäiseksi, on voittaja.

7 TYÖ Selitykset 1. Ylityöt Normaalin työajan ylittävä työaika, josta maksetaan erillinen korvaus työntekijälle. 2. Työsopimus Työnantaja ja työntekijä sopivat mm. työtehtävistä, palkasta ja työajoista. Voi tehdä kirjallisena tai suullisena. Parempi tehdä kirjallisena. 3. Ammattiliitto Saman alan työntekijöiden muodostama valtakunnallinen yhteenliittymä. Ajaa jäsentensä etuja esim. palkan ja työolojen osalta. 4. Työehto- Työnantajien ja työntekijöiden liitojen välinen sopimus siitä, millä sopimus vähimmäisehdoilla työtä tehdään. 5. Luottamusmies Työntekijöiden valitsema henkilö työpaikalla, joka edustaa työntekijöitä ja ammattiliittoa neuvotteluissa työnantajan kanssa. Neuvoo työntekijöitä työnehtoihin liittyvissä asioissa. 6. Lakko Työntekijöiden työtaistelukeino, jossa keskeytetään työn tekeminen ja jolla pyritään esim. vauhdittamaan työehtosopimuksen syntyä. 7. Lomautus Edellyttää lakisääteistä perustetta ja ilmoitusajan noudattamista. Työsuhde pysyy voimassa, mutta työn teettäminen ja palkanmaksu keskeytyy tietyksi ajaksi. 8. Yt-neuvottelut Lakisääteiset neuvottelut työnantajan ja työntekijöiden tai henkilöstön edustajien välillä keskeisistä henkilöstöä koskevista asioista, esim. irtisanomisista. Yhteistoimintamenettely. 9. Työtodistus Pyydetään työantajalta työsuhteen päätyttyä. Kertoo työtekijän työsuhteen kestosta ja tehtävistä. 10. Työttömyysaste Työttömien osuus työvoimasta. Ilmoitetaan prosentteina. 11. Järjestäytymis- Ammattiliittoon kuuluvien työntekijöiden osuus kaikista sen alan työntekijöistä. aste 12. Pätkätyö Määräaikainen, usein lyhytkestoinen työsuhde, joka päättyy määräajan umpeuduttua. 13. Tupo Keskitetty palkka- ja työehtoratkaisu, jonka pohjalta sovitaan eri alojen työehtosopimukset. Tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun liittyy myös valtiovallan toimia. 14. Ammattitauti Työperäinen sairaus tai vamma kyseisen alan työntekijällä, esimerkiksi rasitussairaus tai meluvamma. 15. Ansiosidonnai- Työttömyyspäivärahaa korkeampi korvaus, jota maksetaan työttömälle, joka on nen päiväraha ehtinyt olla työttömyyskassan jäsenenä tietyn ajan. 16. Etätyö Työ, jota tehdään muualla kuin työantajan varsinaisissa tiloissa, esimerkiksi kotona tietokoneelta käsin tehtävää työtä. 17. Ansioluettelo Työhakemuksen liite, jossa kerrotaan mm. työntekijän yhteystiedot, aiempi työhistoria ja koulutus. CV. 18. Vuosiloma Se ansaitaan työskentelemällä. Tietty määrä lomapäiviä kertyy työssäolokuukautta kohden. 19. Osa-aikatyö Työtä, jossa viikkotyötunnit ovat alle 30 tuntia, eli alhaisemmat kuin vastaavassa kokoaikatyössä. Työskentelyn ajankohta ja kesto vaihtelevat usein. Opiskelijoiden iltatyöt kuuluvat niihin. 20. Ulkoistaminen Yrityksen omaan toimintaan liittyvä palvelu tai tehtävä annetaan ulkopuolisen yrityksen tehtäväksi.

8 TYÖ Yhdistelmä 1. Työsopimus Normaalin työajan ylittävä työaika, josta maksetaan erillinen korvaus työntekijälle. 2. Ansioluettelo Työnantaja ja työntekijä sopivat mm. työtehtävistä, palkasta ja työajoista. Voi tehdä kirjallisena tai suullisena. Parempi tehdä kirjallisena. 3. Tupo Saman alan työntekijöiden muodostama valtakunnallinen yhteenliittymä. Ajaa jäsentensä etuja esim. palkan ja työolojen osalta. 4. Yt-neuvot- Työnantajien ja työntekijöiden liitojen välinen sopimus siitä, millä telut vähimmäisehdoilla työtä tehdään. 5. Etätyö Työntekijöiden valitsema henkilö työpaikalla, joka edustaa työntekijöitä ja ammattiliittoa neuvotteluissa työnantajan kanssa. Neuvoo työntekijöitä työnehtoihin liittyvissä asioissa. 6. Lakko Työntekijöiden työtaistelukeino, jossa keskeytetään työn tekeminen ja jolla pyritään esim. vauhdittamaan työehtosopimuksen syntyä. 7. Vuosiloma Edellyttää lakisääteistä perustetta ja ilmoitusajan noudattamista. Työsuhde pysyy voimassa, mutta työn teettäminen ja palkanmaksu keskeytyy tietyksi ajaksi. 8. Lomautus Lakisääteiset neuvottelut työnantajan ja työntekijöiden tai henkilöstön edustajien välillä keskeisistä henkilöstöä koskevista asioista, esim. irtisanomisista. Yhteistoimintamenettely. 9. Ulkoista- Pyydetään työantajalta työsuhteen päätyttyä. Kertoo työtekijän työsuhteen minen kestosta ja tehtävistä. 10. Järjestäy- Työttömien osuus työvoimasta. Ilmoitetaan prosentteina. tymisaste 11. Työttömyys- Ammattiliittoon kuuluvien työntekijöiden osuus kaikista sen alan työntekijöistä. aste 12. Ylityöt Määräaikainen, usein lyhytkestoinen työsuhde, joka päättyy määräajan umpeuduttua. 13. Työehto- Keskitetty palkka- ja työehtoratkaisu, jonka pohjalta sovitaan eri alojen sopimus työehtosopimukset. Tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun liittyy myös valtiovallan toimia. 14. Ammattiliitto Työperäinen sairaus tai vamma kyseisen alan työntekijällä, esimerkiksi rasitussairaus tai meluvamma. 15. Osa-aikatyö Työttömyyspäivärahaa korkeampi korvaus, jota maksetaan työttömälle, joka on ehtinyt olla työttömyyskassan jäsenenä tietyn ajan. 16. Pätkätyö Työ, jota tehdään muualla kuin työantajan varsinaisissa tiloissa, esim. kotona tietokoneelta käsin tehtävää työtä. 17. Työtodistus Työhakemuksen liite, jossa kerrotaan mm. työntekijän yhteystiedot, aiempi työhistoria ja koulutus. CV. 18. Luottamus- Se ansaitaan työskentelemällä. Tietty määrä lomapäiviä kertyy mies työssäolokuukautta kohden. 19. Ammattitauti Työtä, jossa viikkotyötunnit ovat alle 30 tuntia. Työskentelyn ajankohta ja kesto vaihtelevat usein. Opiskelijoiden iltatyöt kuuluvat niihin. 20. Ansio- Yrityksen omaan toimintaan liittyvä palvelu tai tehtävä annetaan ulkopuolisen sidonnainen yrityksen tehtäväksi. päiväraha

9 TALOUSELÄMÄ Vihjesanat BKT INVESTOINTI MARKKINATALOUS GLOBALISAATIO VAIHTOTASE KARTELLI MONOPOLI FUUSIO DEVALVAATIO BOIKOTTI SANEERAUS PÄÄOMA HARMAA TALOUS OSINKO ALV KONKURSSI KILPAILUKYKY PATENTTI INFLAATIO BRÄNDI 1) Poimi kalvon sanoista kuusitoista omaan ruudukkoosi itse haluamaasi järjestykseen. Kirjoita yksi sana ruutua kohti. 2) Pyri löytämään opettajan lukeman selityksen perusteella kyseinen sana omasta ruudukostasi ja laita sen päälle rasti. 3) Kun olet saanut neljä rastia joko vaaka- tai pystysuoraan, huuda bingo. Oppilas, joka saa kolme oikeaa bingoriviä ensimmäiseksi, on voittaja.

10 TALOUSELÄMÄ Bingo 1) Poimi kalvon sanoista kuusitoista omaan ruudukkoosi itse haluamaasi järjestykseen. Kirjoita yksi sana ruutua kohti. 2) Pyri löytämään opettajan lukeman selityksen perusteella kyseinen sana omasta ruudukostasi ja laita sen päälle rasti. 3) Kun olet saanut neljä rastia joko vaaka- tai pystysuoraan, huuda bingo. Oppilas, joka saa kolme oikeaa bingoriviä ensimmäiseksi, on voittaja.

11 TALOUSELÄMÄ Selitykset 1. Vaihtotase Kansantalouden ulkomaisen velkaantumisen mittari. Muodostuu kauppataseesta, palvelutaseesta ja tuotannontekijäkorvausten ja tulonsiirtojen taseesta. 2. BKT Kansantaloudessa tiettynä aikana tuotettujen tavaroiden ja palveluiden arvo. Eri kansantalouksien vertailussa keskeinen mittari. 3. Globalisaatio Maailmanlaajuinen taloudellinen yhdentyminen. Kansainvälisen kaupan, sijoitusten, monikansallisten yritysten ja yhteistyön kasvu. 4. Investointi Kulu, joka käytetään oman toiminnan kehittämiseen tai laajentamiseen yrityksessä. 5. Inflaatio Rahan ostovoiman heikkeneminen, hintojen nousu. 6. Harmaa talous Niin sanotun pimeän työn tai työvoiman käyttö. Työnantaja tai työntekijä eivät maksa veroja eivätkä sosiaaliturva- ja eläkemaksuja. 7. Kartelli Yritysten välinen sopimus, jossa rajoitetaan keskinäistä kilpailua ja sovitaan esim. sama hinta tietylle tuotteelle. 8. Monopoli Tuotteen markkinoilla on vain yksi valmistaja tai myyjä. 9. Fuusio Kahden yrityksen yhteenliittyminen. 10. Brändi Tunnettu tuote tai merkki, jolla on omalla alallaan vahva tai hallitseva asema. 11. Konkurssi Vararikko. Yrityksen toiminta loppuu. 12. Devalvaatio Valuutan ulkoisen arvon heikentyminen suhteessa muihin valuuttoihin. 13. Boikotti Painostuskeino, jossa kanssakäyminen lopetetaan kokonaan tai osittain jonkun yrityksen kanssa. Esimerkiksi ei osteta enää kyseisen yrityksen tuotteita tai palveluita. 14. Kilpailukyky Muodostuu mm. yrityksen tuotteen tai palvelun hinnasta, laadusta, palvelusta ja markkinoinnista. Tämän heikkeneminen ajaa yrityksen pian vaikeuksiin. 15. Markkina- Vallitseva talousjärjestelmä maailmassa. Keskeisinä elementteinä ovat yksityinen talous omistusoikeus, elinkeinovapaus, kysynnän ja tarjonnan laki sekä vapaa kilpailu. 16. Patentti Määräaikainen yksinoikeus hyödyntää uutta tuotetta tai keksintöä. 17. ALV Kulutusvero. Hyödykkeen tai palvelun hintaan sisältyvä vero, jonka tuotteen myyjä tilittää verottajalle. Suuruus vaihtelee 8 ja 22 %:n välillä. 18. Osinko Yrityksen omistajille jaettava osuus voitosta. 19. Saneeraus Yrityksen toiminnan järkiperäistäminen ja tervehdyttäminen esim. karsimalla menoja ja toimintoja. 20. Pääoma Yrityksen rahavarat, kiinteä omaisuus ja tietotaito.

12 TALOUSELÄMÄ Yhdistelmä 1. Devalvaatio Kansantalouden ulkomaisen velkaantumisen mittari. Muodostuu kauppataseesta, palvelutaseesta ja tuotannontekijäkorvausten ja tulonsiirtojen taseesta. 2. Vaihtotase Kansantaloudessa tiettynä aikana tuotettujen tavaroiden ja palveluiden arvo. Eri kansantalouksien vertailussa keskeinen mittari. 3. Kartelli Maailmanlaajuinen taloudellinen yhdentyminen. Kansainvälisen kaupan, sijoitusten, monikansallisten yritysten ja yhteistyön kasvu. 4. Osinko Kulu, joka käytetään oman toiminnan kehittämiseen tai laajentamiseen yrityksessä. 5. Markkinatalous Rahan ostovoiman heikkeneminen, hintojen nousu. 6. Globalisaatio Niin sanotun pimeän työn tai työvoiman käyttö. Työnantaja tai työntekijä eivät maksa veroja eivätkä sosiaaliturva- ja eläkemaksuja. 7. Fuusio Yritysten välinen sopimus, jossa rajoitetaan keskinäistä kilpailua ja sovitaan esim. sama hinta tietylle tuotteelle. 8. Brändi Tuotteen markkinoilla on vain yksi valmistaja tai myyjä. 9. Saneeraus Kahden yrityksen yhteenliittyminen. 10. Patentti Tunnettu tuote tai merkki, jolla on omalla alallaan vahva tai hallitseva asema. 11. Pääoma Vararikko. Yrityksen toiminta loppuu. 12. Investointi Valuutan ulkoisen arvon heikentyminen suhteessa muihin valuuttoihin. 13. Boikotti Painostuskeino, jossa kanssakäyminen lopetetaan kokonaan tai osittain jonkun yrityksen kanssa. Esimerkiksi ei osteta enää kyseisen yrityksen tuotteita tai palveluita. 14. Konkurssi Muodostuu mm. yrityksen tuotteen tai palvelun hinnasta, laadusta, palvelusta ja markkinoinnista. Tämän heikkeneminen ajaa yrityksen pian vaikeuksiin. 15. Harmaa talous Vallitseva talousjärjestelmä maailmassa. Keskeisinä elementteinä ovat yksityinen omistusoikeus, elinkeinovapaus, kysynnän ja tarjonnan laki sekä vapaa kilpailu. 16. ALV Määräaikainen yksinoikeus hyödyntää uutta tuotetta tai keksintöä. 17. BKT Kulutusvero. Hyödykkeen tai palvelun hintaan sisältyvä vero, jonka tuotteen myyjä tilittää verottajalle. Suuruus vaihtelee 8 ja 22 %:n välillä. 18. Kilpailukyky Yrityksen omistajille jaettava osuus voitosta. 19. Inflaatio Yrityksen toiminnan järkiperäistäminen ja tervehdyttäminen esim. karsimalla menoja ja toimintoja. 20. Monopoli Yrityksen rahavarat, kiinteä omaisuus ja tietotaito.

13 OHJEET Bingo! - Talouden ja työelämän peruskäsitteet hallussa Miten bingo-peliä pelataan? 1) Kopioi oppilaille kuusitoistaruutuinen pelipohja. Vaihtoehtoisesti oppilaat voivat myös piirtää itse vihkoonsa vastaavan ruudukon. 2) Oppilaat kopioivat omaan ruudukkoonsa piirtoheitinkalvolta kuusitoista sanaa itse haluamaansa järjestykseen. Kun sanoja on hieman enemmän kuin ruutuja, peli kestää pidempään ja sattuma astuu sopivalla tavalla peliin mukaan. 3) Opettaja aloittaa bingon lukemalla ensimmäisen sanan selityksen sanomatta kuitenkaan itse sanaa oppilaille. Opettaja pitää itse kirjaa niistä selityksistä, jotka hän on jo lukenut. Selityksen kuultuaan oppilas etsii omasta ruudukostaan kyseisen sanan ja laittaa sen päälle rastin. Kun oppilas saa neljä rastia vaaka- tai pystysuorassa oikein, hän huutaa bingo. Opettaja käy tarkistamassa rivin oikeellisuuden. 4) Oppilas, joka saa kolme bingoriviä ensimmäiseksi samaan paperiin, on voittaja. Bingoa voidaan kuitenkin jatkaa, jotta useampi oppilas ehtii saada rivinsä valmiiksi. 5) Lopuksi opettaja käy oppilaiden kanssa yhdessä kalvolta oikeat selitykset ja sanat läpi. 6) Yhdistä selitys ja sana -moniste soveltuu hyvin lisätehtäväksi.

Mun ElämÄ. mun. RaHAt

Mun ElämÄ. mun. RaHAt Mun ElämÄ mun RaHAt Mun ElämÄ mun RaHAt Itsenäistyminen on yksi suurimmista murroksista. Yht äkkiä asuu yksin ja vastaa omista asioistaan. On mietittävä miten hankitaan kotivakuutus, mitä tarkoittaa luoton

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS 1 Sisällys Velka pitää maksaa...3 Mitä velka on?...3 Sopimuksen kesto...5 Kulutusluotot...5 Pikavipit...7 Osamaksu...8 Luottokortti...8 Asuntolaina...9 Takaus... 11 Vahingonkorvaus

Lisätiedot

Sisäinen yrittäjyys. 1 ov, sisäinen yrittäjyys ja johdatus ulkoiseen yrittäjyyteen

Sisäinen yrittäjyys. 1 ov, sisäinen yrittäjyys ja johdatus ulkoiseen yrittäjyyteen Sisäinen yrittäjyys 1 ov, sisäinen yrittäjyys ja johdatus ulkoiseen yrittäjyyteen Lukijalle Tämä materiaali on suunniteltu käytettäväksi toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa nuorisoasteella. Sisäinen

Lisätiedot

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA 1 Ensio Tikkanen Pentti Vartia TALOUDELLISTA PÄÄOMAA Johdatus kansantalouteen 2 Kansi: Mainos Mayday Oy, Vantaa Valokuvat: Lehtikuva Oy (paitsi kuva sivulla 8 Kimmo Aaltonen) Tekijät ja Taloustieto Oy

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS businessoulu.com 2015 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2015 SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO 3 1. VEROTUSMUUTOKSIA VUODELLE 2015 3 2. YRITYKSEN RAHALIIKENNE JA TALOUSHALLINNAN

Lisätiedot

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Yrityspalat poimittaviksi Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille -oppimateriaaliin on poimittu tietoa yrittäjyydestä, yrittäjänä

Lisätiedot

Kohti itsenäistä elämää

Kohti itsenäistä elämää Kohti itsenäistä elämää www.nuortenlaturi.fi 1 SELVIYTYJÄT KOHTI ITSENÄISTÄ ELÄMÄÄ Tämä opas on suunniteltu peruskoulunsa päättäville nuorille. Sen tavoitteena on antaa nuorille perustietoa oman talouden

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Visailukysymyksiä. Teema 1: Rahojen hallinta ja budjetointi. 1. Mistä tunnistaa aidon 10 euron setelin?

Visailukysymyksiä. Teema 1: Rahojen hallinta ja budjetointi. 1. Mistä tunnistaa aidon 10 euron setelin? Visailukysymyksiä Teema 1: Rahojen hallinta ja budjetointi 1. Mistä tunnistaa aidon 10 euron setelin? a. Setelissä on ainakin hologrammi, turvalanka ja koko seteli hohtaa ultraviolettivalossa. b. Kun seteliä

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille Hyvää työtä Työelämäopas nuorille 1 Sisällys Hyvää työtä työelämäopas nuorille 3 1. Sinä ja valinnat 4 2. Työnhaku 10 3. Ensimmäinen työpaikka 18 4. Ohjeita ongelmatilanteisiin 28 ISBN 978-952-5628-69-2

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien. Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun. Rantala, Katri. 2009 Leppävaara

Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien. Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun. Rantala, Katri. 2009 Leppävaara Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien kartoitus Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun riskit Rantala, Katri 2009 Leppävaara LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Leppävaara ASUNTOLAINAN TAKAISINMAKSUKYVYN

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS

Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS Takausopas Tammikuu 2014 1 Sisällys > Takuu-Säätiö 3 > Mikä on järjestelylaina ja sen takaus? 3 Mitä velkoja järjestelylainalla voidaan yhdistää? 4 Uusien hankintojen rahoittaminen 5 > Sopiiko takaus Sinulle?

Lisätiedot

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi 2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS www.novago.fi SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 1. RAHOITUKSEN SUUNNITTELU 3 1.1 Toimitilat 3 1.2 Koneet ja laitteet 3 1.3 Valmistusoikeudet 4 1.4 Käyttöpääoma 4 1.5 Talouden tunnuslukuja

Lisätiedot

YKSITYISHENKILÖ. takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS

YKSITYISHENKILÖ. takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS YKSITYISHENKILÖ takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS 2 3 Mikä on takaus 4 Yksityistakaajan suoja 5 Pankilla on velvollisuus antaa tietoja 6 Takaajan oma vastuukyky

Lisätiedot

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015 TYÖNANTAJAN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yksityisen alan työntekijät eläke vakuutetaan TyEL-vakuutuksella... 3 Luottamustehtävän eläkevakuuttaminen... 3 Ulkomaantyön eläkevakuuttaminen... 3 Kuka on sopimustyönantaja

Lisätiedot

Raha-asiat järjestyksessä

Raha-asiat järjestyksessä Raha-asiat järjestyksessä 2012 Apua budjetin tekoon Näin rahasi riittävät pidempään Neuvoja ja vinkkejä taloutesi hoitoon Kuluttajaviraston laskelmia lapset auto asunto vakuutus internet vaatteet lainat

Lisätiedot

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA Urheilutyönantajat ry PL 62 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 020 595 5000, Faksi 020 595 5001 www.palta.fi

Lisätiedot