Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunta"

Transkriptio

1 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunta Toimintakertomus 2016

2 Sisällys Tutkimustoimikunnan tehtävät 1 Tutkimustoimikunnan kokoonpano 1 Kokoukset 2 Lisämäärärahan (VTR 2016) kohdentaminen 2 Vuoden 2017 valtion tutkimusrahoituksen myöntäminen 3 Tutkimustoimikunnan muu toiminta 5 Annetut lausunnot ja selvitykset 7 Esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen 8 LIITE 1 Valtion rahoitus yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen vuosina ( v.10 STM/221/2016) LIITE 2 Taulukko vuodelle 2016 myönnetystä lopullisesta valtion tutkimusrahoituksesta (netto) organisaatioittain LIITE 3 Vastaanotettujen tutkimushanke-esitysten yhteenveto VTR_2017 LIITE 4 Myönnetyt valtion tutkimusrahoitukset vuodelle 2017 organisaatioittain (ennen STM:n päätöstä valtion myöntämän lopullisen rahoituksen määrästä vuodelle 2017)

3 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunta TUTKIMUSTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2016 Tutkimustoimikunnan tehtävät Erityisvastuualueen tutkimustoimikunta on oikeudelliselta asemaltaan kuntalain 17 :n mukainen toimielin. Täydennetty tutkimustoimikunta nimettiin kaikkien erityisvastuualueen (ERVA) sairaanhoitopiirien hallitusten hyväksynnän jälkeen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen kokouksessa Toimikuntaan kuuluu vähintään 11 ja enintään 15 jäsentä, joista PSHP:n hallitus nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kukin erityisvastuualueen sairaanhoitopiiri voi nimetä yhden jäsenen. Loput, vähintään kuusi jäsentä valitaan tieteellisten ja tutkimuksellisten ansioiden perusteella. Terveydenhuoltolain pykälässä 61 määritellään tutkimustoimikunnan tehtävät ja ratkaisuvalta seuraavasti: "Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee yhteistyössä erityisvastuualueiden tutkimustoimikuntien kanssa yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueet ja tavoitteet nelivuotiskausittain." Valtion rahoitusta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen myönnetään erityisvastuualueiden tutkimustoimikunnille. Ne päättävät tutkimusrahoituksen osoittamisesta asetuksen mukaisille alueensa terveydenhuollon organisaatioille kohdennettavaksi organisaatiossa tehtävään yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen. Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa erityisvastuualueiden tutkimustoimikunnille rahoitusta neljäksi vuodeksi kerrallaan tehdyn päätöksen mukaisesti. Ministeriön päätös perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen edellisellä nelivuotiskaudella. Tutkimustoimikunta päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä alueellaan terveydenhuollon organisaatioiden hakemusten perusteella. Lain mukaan "Terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja voivat hakea terveyden tutkimuksen rahoitusta." Tutkimustoimikunnan kokoonpano Valtuustokaudekseen ( ) Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus nimesi päättävät toimielimet, joihin tutkimustoimikuntakin kuuluu. Vuosi 2016 alkoi toimikunnan hieman muuttuneella kokoonpanolla: professori, ylilääkäri Timo Paavonen nimitettiin eläkkeelle siirtyneen dosentti Erkki Seppälän tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi (HALL /188 ). 1

4 Toimintavuoden 2016 ajan Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunnan kokoonpano on ollut seuraava: Kari-Matti Hiltunen, dosentti, johtajaylilääkäri, PSHP, puheenjohtaja Seppo Ojanen, LT, tulosaluejohtaja, PHSOTEY, varapuheenjohtaja Hannu Puolijoki, professori, johtajaylilääkäri, EPSHP Ville Hällberg, el, apulaisylilääkäri, KHSHP Erna Snellman, professori, ylilääkäri, lääketieteen yksikkö, TaY, PSHP Timo Paavonen, professori, ylilääkäri, lääketieteen yksikkö, Fimlab Laboratoriot Oy Matti Lehto, professori, lääketieteen yksikön johtaja, TaY Hannu Hanhijärvi, dosentti, BioMediTech, johtaja, TaY Päivi Astedt-Kurki, professori, terveystieteiden yksikkö, TaY Jaakko Valvanne, professori, lääketieteen yksikkö, TaY, PSHP, Tampereen kaupunki Tuula Tamminen, professori, lääketieteen yksikkö, TaY, PSHP, Suomen Akatemia Anne Kallioniemi, professori, BioMediTech, TaY Teuvo Tammela, professori, ylilääkäri, lääketieteen yksikkö, TaY, PSHP Asiantuntijajäsen Matti Salo, tiedekeskuksen johtaja, PSHP Tutkimustoimikunnan sihteerinä toimii Aila Kätkä, TtM, toimikuntasihteeri, PSHP ja kokouksiin on osallistunut myös Pirjo Heikkilä, sosionomi, tutkimussihteeri, PSHP Kokoukset Vakiintuneen työskentelytavan mukaisesti tutkimustoimikunta piti toimintavuonna 2016 yhteensä neljä työkokousta. Niissä käsiteltiin kaikkiaan 45 asiakokonaisuutta. Lisämäärärahan (VTR 2016) kohdentaminen Vuoden 2016 valtion tutkimusrahoitus organisaatioille kohdennettavaksi yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen myönnettiin Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunnassa hakemusten perusteella marraskuussa 2015 (ERVATUTK /26 37 ). Helmikuussa 2016 saatiin STM:n lopullinen päätös rahoituksista erityisvastuualueille. Rahoitusta tutkimustoimikunta myönsi marraskuussa STM:n aiemman budjettiesityksen mukaisesti, Tampereen 2

5 yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen osuus valtion tutkimusrahoituksesta laskettiin sekin aiemmin annetun asetuksen mukaan. STM:n päivätty päätös Valtion rahoitus yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen vuosina ( v.10 STM/221/2016) on toimintakertomuksen liitteenä (liite 1). Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen osuus valtion tutkimusrahoituksesta on laskenut 16,6 %:iin (ollen aiemmin 18 %). Alkuperäisessä valtion budjetissa vuodelle 2016 erityisvastuualueille oltiin myöntämässä valtion tutkimusrahoitusta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen 15 milj. euroa, joka kuitenkin lisätalousarviossa tehdyn esityksen mukaan korotettiin 18 milj. euroon. STM:n lopullisen päätöksen mukainen lisärahoitusosuus ( euroa netto) päätettiin myöntää samoille organisaatioille ja tutkimushanke-esitykselle, joille tutkimustoimikunta kokouksessaan marraskuussa 2015 (ERVATUTK / ) myönsi valtion rahoituksen vuodelle Taulukko vuodelle 2016 myönnetystä lopullisesta valtion tutkimusrahoituksesta (netto) organisaatioittain on toimintakertomuksen liitteenä (liite 2). Aikaisemmin sovitut rahoituksen käyttösäännöt ja ehdot pysyivät ennallaan. Rahoitusta myönnettiin euroa kymmeneen organisaatioon 106 tutkijan/tutkimusryhmän tutkimukseen kohdennettavaksi. Vuoden 2017 valtion tutkimusrahoituksen myöntäminen Vuoden 2017 valtion tutkimusrahoituksen haun aikataulusta erityisvastuualueen tutkimustoimikunta päätti alustavasti vuoden 2015 marraskuun kokouksessa (ERVATUTK /34 ). Tiedote haun aukiolosta ja hakuohjeista toimitettiin yli 200 sähköpostiosoitteeseen eli Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien johtajille, ylilääkäreille, kirjaamoihin, tutkimusyhdyshenkilöille ja terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävien kuntien, kuntayhtymien ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädettyjen palvelujen tuottajille tiedoksi ja edelleen tiedotettavaksi alueen tutkijoille ja tutkimusryhmille sekä Tampereen yliopistossa tiedotettavaksi. Ilmoitus hausta ja hakuohje julkaistiin PSHP:n tiedekeskuksen internetsivuilla ja lähetettiin kaikille toimi- ja vastuualuejohtajille ja -sihteereille sekä tutkimusyhdyshenkilöille Tampereen yliopistollisessa sairaalassa ja sen tytäryhtiöissä. Hakuaika oli neljä viikkoa aikavälillä Hakuvaihe toimitettiin kaksivaiheisena siten, että mennessä tutkijat ja tutkimusryhmien johtajat toimittivat tutkimushanke-esityksensä liitteineen sen terveydenhuollon palveluja tuottavan organisaationsa johtajalle, jonka kautta he rahoitusta hakivat. Johtajat toimittivat organisaationsa hakemuksen, jonka liitteenä olivat tutkijoiden tutkimushanke-esitykset, tutkimustoimikunnalle mennessä (PSHP:n tiedekeskukseen). Tutkimushanke-esityksiä vastaanotettiin 136 kappaletta eli vähemmän kuin kahtena aikaisempana vuonna (2016 haussa 172 kpl ja 2015 haussa 148 kpl). Rahoitusta haettiin yhteensä 8,23 miljoonaa euroa. Vastaanotettujen tutkimushanke-esitysten yhteenveto on liitteenä olevassa taulukossa (liite 3). 3

6 Tutkijoiden/tutkimusryhmien johtajien tutkimushanke-esitysten esiarviointi tehtiin Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tiedetoimikunnassa. Arviointi tapahtui käyttäen arviointikriteereitä, jotka tutkimustoimikunta on hyväksynyt (ERVATUTK / 18). Jokaisen tutkimushanke-esityksen arvioi kaksi tiedetoimikunnan jäsentä. Kaikkiaan 24 tutkimushanke-esitystä lähettiin lisäksi ulkopuolisille asiantuntijoille arvioitavaksi. Ulkopuoliseen arvioon lähettiin kaikkien erva-tiedetoimikunnan jäsenten hanke-esitykset sekä tutkimushanke-esitykset, joissa rahoitusta oli haettu yli euroa. Ulkopuolisina arvioijina toimivat ylilääkäri, professori Leo Niskanen Helsingin yliopistollisesta sairaalasta, sairaanhoitopiirin johtaja, professori Juha Kinnunen Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä sekä Kliinisen laitoksen johtaja, professori Markku Heikinheimo Helsingin yliopistosta. Ehdotukset Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle vuoden 2017 valtion tutkimusrahoituksen myöntämisestä rahoitusta hakeneille erityisvastuualueen organisaatioille tehtiin erva-tiedetoimikunnan seminaarikokouksessa Kokouksen päätteeksi tarkastettiin rahoitusesitysten kohdentuminen STM:n asetuksen (1434/2015) mukaisille painoalueille, tutkimusluokkiin ja tutkimustyyppeihin sekä Tays-ervan organisaatioille. Valtion tutkimusrahoitusta oli valtion talousarvioesityksen ( ) mukaan myönnettävissä terveyden tutkimukseen yhteensä 15 miljoonaa euroa. Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelle tästä summasta oli tulossa 16,6 % eli euroa (brutto), jolloin yleiskustannusten perinnän jälkeen yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimuksen rahoitukseen osoitettavaksi jäi euroa (netto). Tiedetoimikunnan tekemä esitys perustui tähän summaan. Tutkimushanke-esitykset ja erityisvastuualueen tiedetoimikunnalta saadut myöntöesitykset käsiteltiin ja päätökset tutkimusrahoituksen myöntämisestä tehtiin tutkimustoimikunnan kokouksessa (ERVATUTK /32-40 ). Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille ja muille alueen terveydenhuollon organisaatioille myönnettiin rahoitusta tässä vaiheessa euroa (netto), kohdennettavaksi 101 tutkijan/tutkimusryhmän tutkimukseen. Yleiskustannusosuudella katetaan osa tieteellisen tutkimuksen tukipalveluiden ja tutkimusrahoituksen hallinnoinnin kuluja. Vuoden 2017 valtion tutkimusrahoitusta myönnettiin joulukuussa Tampereen yliopistolliselle sairaalalle, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tytäryhtiöille ja Taysin erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille, keskussairaaloille ja muille alueen sosiaali- ja terveystoimen organisaatioille kohdennettavaksi organisaatioiden tutkijoille ja tutkimusryhmille seuraavasti (liite 4): Tampereen yliopistollinen sairaala euroa, Fimlab Laboratoriot Oy euroa, Tekonivelsairaala Coxa Oy euroa, TAYS Sydänkeskus Oy euroa, Hatanpään sairaala euroa, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Kanta- Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikkö euroa, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala euroa, Tampereen kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi euroa, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Päijät-Hämeen keskussairaalan erikoissairaanhoito euroa. 4

7 Myönnetyn valtion tutkimusrahoituksen käyttöaika päättyy Myöntöpäätökset annettiin ehdollisina siten, että tutkimustoimikunnalla on oikeus muuttaa myönnettävää rahamäärää suhteuttamalla se valtion vahvistamaan lopulliseen vuodelle 2017 osoitettavaan tutkimusrahoituksen määrään. Päätös lopullisesta rahoitusmäärästä annetaan vuosittain vuodenvaihteen jälkeen. Tutkimustoimikunnan muu toiminta ORCID tunnistejärjestelmän käyttöönotto Pirkanmaan sairaanhoitopiiri liittyi kansalliseen ORCID-konsortioon 5/2016. Konsortion yksi tehtävä on edistää ORCID tunnuksen käyttöä tutkijaorganisaatioissa. ORCID-palvelu (Open Researcher and Contributor ID) on vuonna 2012 käyttöön otettu kansainvälinen tunnistejärjestelmä, jonka tavoitteena on parantaa tutkijan näkyvyyttä. Sen avulla tutkija voi ylläpitää palvelussa omia tietojaan muun muassa julkaisuistaan, rahoituksestaan, tutkinnoistaan ja työpaikoistaan. ORCID tarjoaa tutkijan käyttöön yksilöivän tunnisteen, numerosarjan, joka ratkaisee esimerkiksi samannimisiin tutkijoihin tai nimien erilaisiin kirjoitusasuihin liittyviä sekaannuksia. Tutkimustoimikunta päätti (ERVATUTK /20 ) lisätä vuoden 2017 valtion tutkimusrahoituksen haussa tutkimushanke-esityslomakkeeseen kohdan, jossa suositellaan rekisteröitymistä ORCID tunnistejärjestelmään ja kysytään rahoituksen hakijan ORCID-tunnusta. Tutkijoita päätettiin kannustaa tunnisteen hankkimiseen ja sovittiin, että PSHP:n tiedekeskuksesta lähetetään kirjallinen esitys ORCID-tunnistejärjestelmästä Tampereen erityisvastuualueen tutkimustoimikunnan jäsenille, erityisvastuualueen sairaanhoitopiireihin ja PSHP:n internetsivuille ja että PSHP:n tiedekeskus järjestää asiasta koulutusta tutkijoille ja tarvittaessa muille tutkimusyhdyshenkilöille (PSHP:n tutkimuskoordinaattoreille koulutustilaisuus oli jo järjestetty). Kaikki päätetyt uudistukset toteutettiin vuoden 2016 aikana. Hakuohjeen ja arviointikriteeristön kehittäminen Sosiaali- ja terveysministeriö antoi uuden asetuksen (1434/2015) yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta, jolla kumotaan aiempi sosiaalija terveys-ministeriön asetus (718/2013). Uusi asetus tuli voimaan Uudessa asetuksessa määritellään yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteet ja painoalueet vuosille , painoalueille kohdennettavan rahoituksen vähimmäisprosenttiosuudet ja valtakunnallisen terveyden tutkimuksen arviointiryhmän tehtävät sekä kokoonpano. Nämä asiat otettiin huomioon hakuohjeiden laatimisessa, koskien tutkijapalkan määräytymistä ja ohjeiden vastaisten hankeesitysten käsittelemättä jättämistä (ERVATUTK /19 ). Tutkimustoimikunta teki hakuohjeeseen vain pieniä muutoksia ja täsmennyksiä edellisvuoteen verrattuna. Tutkimustoimikunta oli vuonna 2015 käsitellyt ja hyväksynyt viimeksi vuoden 2016 rahoitushakua varten arviointikriteeristön ja siihen tuolloin tehdyt muutosehdotukset (ERVATUTK / 13). Erityisvastuualueen tiedetoimikunta oli ollut arviointi- 5

8 kriteeristöön tyytyväinen, koska se oli helpottanut haasteellista arviointityötä. Kokouksessaan erva-tiedetoimikunta arvioi, että olisi tarpeen muuttaa arviointikriteeristössä olevaa tutkimusryhmästä annettavaa pisteskaalaa (0-5) aiemman pisteytyksen (0-10) sijaan. Muutos arviointikriteeristöön tehtiin, jolloin tutkimusryhmälle annettavan pisteytyksen painoarvo laski hieman. Vastaavasti arvioinnin maksimipistemäärä putosi 55 pisteeseen. Yleiskustannusosuudella kustannettavien toimintojen kuluseuranta Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunta on päättänyt (ERVATUTK /72 ) seurata talousraportointia, joka sisältää valtion tutkimusrahoituksesta yleiskustannusosuudella kustannettavien tai osittain kustannettavien toimintojen kuluseurannan. Vuonna 2016 raportti ja kuluseuranta tarkastettiin neljä kertaa. PSHP:n tiedekeskuksessa laadittu talousseurannan raportti voimassa olleista tai tuolloin päättyneistä yleiskustannusosuudella kustannettavien tai osittain kustannettavien toimintojen kuluseurannasta ja kokonaiskäytöstä tarkastettiin maaliskuun kokouksessa (ERVATUTK /10 ). Kesäkuussa tarkastettiin vuoden 2016 kuluseurantaraportti ajalta (ERVATUTK /21 ), lokakuussa (ERVATUTK / 27 ) ajalta ja joulukuun kokouksessa (ERVATUTK /44 ) ajalta Sidonnaisuuksien ilmoittaminen Avoimuuden ja luottamuksen lisäämiseksi tutkimustoimikunnan jäsenet ilmoittivat sidonnaisuutensa (ERVATUTK /7 ) käyttämällä kansainvälisestä ICMJE - lomakkeesta muokattua ilmoittamislomaketta, jossa sidonnaisuudet ja tarvittavat tiedot ilmoitetaan Pro Medico -sivuston suositusten mukaisesti. Sidonnaisuuksien ilmoittaminen perustuu Kuntalakiin ja tutkimustoimikunnan päätökseen (ERVATUTK / 21). Todettiin, että ilmoitusvelvollisuus on jatkuva: mikäli sidonnaisuuksissa tapahtuu muutoksia, niistä on ilmoitettava. Sovittiin, että sidonnaisuudet tarkistetaan kahden vuoden välein. Sidonnaisuuslomakkeet on tallennettu PSHP:n Y-asemalle Valtion tutkimusrahoitus kansioon. Sidonnaisuusilmoituksista on voimassaoleva henkilörekisteriseloste, joka on PSHP:n intranetissä Henkilörekisteriselosteet -kohdassa. Muita tutkimustoimikunnassa vuonna 2016 tehtyjä päätöksiä Tutkimustoimikunta päätti (ERVATUTK /17 ) laskea perittävän yleiskustannusosuuden määrää. Aiemmin valtion tutkimusrahoituksesta perittiin 29 % yleiskustannusosuus, jolla kustannettiin tai osittain kustannettiin valtion tutkimusrahoituksen hallinnoinnista ja tutkimuksen infrastruktuuritoimintojen ylläpitämisestä aiheutuvia kuluja. Nyt yleiskustannusosuus laskettiin 25 prosenttiin, ja päätöksen mukaan vain 14 prosenttia siitä päätettiin periä vuoden 2017 valtion tutkimusrahoituksesta. Loput 11 prosenttia kompensoidaan käyttämällä vuosille 2012 ja 2013 myönnetyt, mutta käyttämättä jääneet ja tutkimustoimikunnalle palautuneet valtion tutkimusrahoitukset kyseisten kulujen kattamiseen. 6

9 Vuoden 2017 valtion tutkimusrahoitusta tutkimushankkeille myönnettäessä päätettiin (ERVATUTK /17 ) noudattaa kolmen kategorian mallia: 1) hankkeet (noin 65 % rahoituksesta), 2) starttirahoitus (noin 20 % koko rahoituksesta) ja 3) tutkijatoimet (noin 15 % koko rahoituksesta). Rahoitusmyönnöt päätettiin tehdä 1- tai 2-vuotisena, jolloin toinen vuosi myönnettäisiin optiona, jonka saaminen vuonna 2018 riippuu tutkimushankkeen edistymisestä sekä valtion vuodelle 2018 myöntämästä rahoituksen määrästä. Erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille päätettiin varata EVO- /JUFO-pisteiden mukainen osuus rahoituksesta, kuitenkin vähintään 13 prosenttia. Vuosille 2012 ja 2013 myönnettyjen valtion tutkimusrahoitusten käyttöaika päättyi Helmikuussa 2016 erityisvastuualueen terveydenhuollon organisaatioille lähetettiin selvityspyyntö organisaatioille myönnetyn vuoden 2012 ja vuoden 2013 valtion tutkimusrahoituksen käytöstä. Selvityspyynnössä pyydettiin luetteloimaan tutkimusrahoituksella rahoitetut tutkimushankkeet (hankkeen ja vastuuhenkilön nimet), hankkeen budjetin tavoite, toteutuma sekä mahdollinen palautettava summa. Selvitykset pyydettiin lähettämään PSHP:n tiedekeskukseen mennessä ja palauttamaan käyttämättä jäänyt rahoitus mennessä. Osalle rahoituksista oli myönnetty hyvin perustellusta syystä jatkoaikaa rahoituksen käytölle asti. Jatkoaikaa saaneiden rahoitusten käytöstä pyydettiin antamaan selvitykset mennessä. Organisaatioita pyydettiin palauttamaan kaikki loput käyttämättä jääneet rahoitukset mennessä. Palautunut, vuosina 2012 ja 2013 myönnetty, valtion tutkimusrahoitus oli ,89 euroa. Tampereen yliopistolliselta sairaalalta käyttämättä jääneestä, palautuneesta valtion tutkimusrahoitusosuudesta kohdennettiin ,45 euroa PSHP:n perusterveydenhuollon tutkimusterveyskeskusverkoston koordinaatiokustannuksiin (ERVATUTK / 5, ERVATUTK / 12). Annetut lausunnot ja selvitykset Tutkimustoimikunnalta ei pyydetty vuoden 2016 aikana lausuntoja. Sosiaali- ja terveysministeriölle Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunta antoi yhden selvityksen. PSHP:n tiedekeskuksessa laadittiin selvitysluonnos sosiaali- ja terveysministeriölle vuoden 2015 valtion tutkimusrahoituksen osoittamisesta. Tutkimustoimikunnassa (ERVATUTK /13 ) keskusteltiin luonnoksesta ja keskustelun pohjalta se hyväksyttiin. Selvitys lähetettiin sosiaali- ja terveysministeriölle kesäkuun lopussa. Selvityksessä kuvailtiin rahoituksen hakuprosessi, alueen terveydenhuollon organisaatioista toimitettujen rahoitushakemusten arviointitapa ja käsittely, rahoituksen myöntäminen terveydenhuollon organisaatioille ja esimerkkien avulla rahoituksen kohdentaminen erilaisiin terveyden tutkimuksiin. Viimeisenä selvitettiin rahoituksen hallinnointimenettely. 7

10 Esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen Tutkimustoimikunnan esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen ( alkaen) linkistä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin internetsivuilta: Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunta Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri puheenjohtaja Aila Kätkä toimikuntasihteeri 8

11 LIITE 1

12 LIITE 1

13 LIITE 1

14 LIITE 1

15 LIITE 2 LISÄMYÖNNÖT VTR 2016 ORGANISAATIOITTAIN Sairaanhoitopiiri Organisaatio Alkuperäinen myöntö ( ) Osuus (%) kaikesta myönnety stä Lisämyöntö Yhteensä myönnetään VTR 2016 ( ) PHSOTEY KHSHP EPSHP PSHP/TAYS PSHP/TEKONIVELSAIRAALA COXA OY PSHP/TAYS SYDÄNKESKUS OY PSHP/ FIMLAB LABORATORIOT OY PSHP/NOKIAN KAUPUNGIN PERUSTURVA PSHP/YLÖJÄRVEN TERVEYSKESKUS PSHP/TAMPEREEN KAUPUNKI Päijät-Hämeen keskussairaala, erikoissairaanhoito , Kanta-Hämeen keskussairaala, Hämeenlinnan yksikkö , Seinäjoen keskussairaala , Tampereen yliopistollinen sairaala , Tekonivelsairaala Coxa Oy , TAYS Sydänkeskus Oy , Fimlab Laboratoriot Oy , Nokian kaupungin perusturva, Nokian terveyskeskus , Ylöjärven terveyskeskus , Hatanpään sairaala , , ( ) VTR 2016 Tays erva ,00 yleiskustannusosuus 29 % ,00 Myönnettävää ,00 Myönnetty ,00 Myönnettävää ,00 Myönnetty vuoden 2016 tutkimusrahoitus ,00 Jää 0,00

16 VASTAANOTETUT TUTKIMUSHANKE-ESITYKSET VTR 2017, YHTEENVETO LIITE 3 Hakijan sukupuoli Määrä Summa Rahoituskori Määrä Summa Mies Starttirahoitus Nainen Tutkijatoimi Kaikki yhteensä Tutkimushankerahoitus Kaikki yhteensä Väitöskirjatyö Määrä Summa Ei Rahoitustyyppi Määrä Summa Kyllä Useampivuotinen Kaikki yhteensä Yksivuotinen Kaikki yhteensä Alue Summa Prosenttiosuutena Määrä Prosenttiosuus ERVA % % Pirkanmaa % % Kaikki yhteensä % % Organisaatio Summa Prosenttiosuutena Määrä Fimlab Laboratoriot Oy % 15 Hatanpään sairaala % 4 Kanta-Hämeen keskussairaala, Hämeenlinnan yksikkö % 2 Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri, erikoissairaanhoito % 7 Seinäjoen keskussairaala % 7 Tampereen kaupunki (TIRY) % 1 Tampereen yliopistollinen sairaala % 92 TAYS/Sydänkeskus % 4 Tekonivelsairaala Coxa Oy % 4 Kaikki yhteensä % 136

17 LIITE 4 Myönnöt organisaatioittain, VTR 2017 Organisaatiolle yhteensä, Organisaatio n osuus, % hakemusten lkm sai rahaa läpimeno% keskim päätös, Tampereen yliopistollinen sairaala % % Fimlab Laboratoriot Oy % % Tekonivelsairaala Coxa Oy % % TAYS/Sydänkeskus % % Hatanpään sairaala % % Tampereen kaupunki (TIRY) % % Seinäjoen keskussairaala % % Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri, erikoissairaanhoito % % Kanta-Hämeen keskussairaala, Hämeenlinnan yksikkö % % % % Pirkanmaa % % Erva % %

18 LIITE 4 Jako STM:n painoalueille STMPA1-3 74,0 % STMPA4 11,1 % STMPA5-7 14,9 % SUMMA 100 %

2015 Toimintakertomus Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunta

2015 Toimintakertomus Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunta 2015 Toimintakertomus Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunta Sisällys Tutkimustoimikunnan tehtävät 1 Tutkimustoimikunnan kokoonpano 1 Kokoukset 2 Lisämäärärahan (VTR

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

STM:n arviointiryhmän linjauksia tutkimuksen arvioinnista. Seppo Nikkari, varajohtaja Lääketieteen yksikkö, TaY

STM:n arviointiryhmän linjauksia tutkimuksen arvioinnista. Seppo Nikkari, varajohtaja Lääketieteen yksikkö, TaY STM:n arviointiryhmän linjauksia tutkimuksen arvioinnista Seppo Nikkari, varajohtaja Lääketieteen yksikkö, TaY Valtakunnallinen terveyden tutkimuksen arviointiryhmä aloitti työnsä Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Terveystieteellinen tutkimus ja lääkärikoulutus

Terveystieteellinen tutkimus ja lääkärikoulutus Terveystieteellinen tutkimus ja lääkärikoulutus Toimintaluvut 21-215 16.3.215 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tiedekeskus Pirjo Heikkilä 1 Sisällysluettelo ja linkit Lääkärikoulutus - Lääketieteen opiskelun

Lisätiedot

Tutkimusevo -asetuksen valmistelu keväällä 2012: tilanne 26.4.

Tutkimusevo -asetuksen valmistelu keväällä 2012: tilanne 26.4. Tutkimusevo -asetuksen valmistelu keväällä 2012: tilanne 26.4. Liisa-Maria Voipio-Pulkki Johtaja, dos. Stm/STO/tepa Sidonnaisuudet: PVK:n sivutoiminen asiantuntijalääkäri Näkökohtia sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Tutkimusrahoitus ja hankkeiden arviointi

Tutkimusrahoitus ja hankkeiden arviointi NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT Tutkimusrahoitus ja hankkeiden arviointi Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri, dos., emba Esityksen sisältö Tutkimusrahoituksen ja tutkimustoiminnan kehitys Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoituksen hakeminen vuodelle 2015 Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS:n) erityisvastuualueella

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoituksen hakeminen vuodelle 2015 Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS:n) erityisvastuualueella VTR-hakuohjeet 2015 1 (6) Hakuaika päättyy: tutkimusryhmille 30.5.2014 klo 15.45 organisaatioille 22.8.2014 klo 15.45 Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoituksen hakeminen vuodelle 2015

Lisätiedot

Tutkimusevo -asetuksen valmistelu keväällä 2012

Tutkimusevo -asetuksen valmistelu keväällä 2012 Tutkimusevo -asetuksen valmistelu keväällä 2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Johtaja, dos. Stm/STO/tepa Sidonnaisuudet: PVK:n sivutoiminen asiantuntijalääkäri Terveydenhuoltolaki: 61 Yliopistotasoisen terveyden

Lisätiedot

Ihotautien hallinnon neuvotteluhuone N PPSHP:n hallituksen puheenjohtaja Kyösti Juujärvi PPSHP:n johtaja Hannu Leskinen

Ihotautien hallinnon neuvotteluhuone N PPSHP:n hallituksen puheenjohtaja Kyösti Juujärvi PPSHP:n johtaja Hannu Leskinen KOKOUSKUTSU 1/2013 Kokousaika Kokouspaikka Kokouksen osanottajat 15.1.2013 klo 13.00 Ihotautien hallinnon neuvotteluhuone N1 106 Varsinaiset jäsenet Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, PPSHP

Lisätiedot

klo Ihotautien hallinnon neuvotteluhuone N1 106

klo Ihotautien hallinnon neuvotteluhuone N1 106 PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat klo 13.00 14.30 Ihotautien hallinnon neuvotteluhuone N1 106 Varsinaiset jäsenet Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, PPSHP Professori,

Lisätiedot

Katsaus Sote-järjestämislakiluonnoksesta ( ) viittaukset opetukseen ja tutkimukseen klo

Katsaus Sote-järjestämislakiluonnoksesta ( ) viittaukset opetukseen ja tutkimukseen klo Katsaus Sote-järjestämislakiluonnoksesta (22.12.2016) viittaukset opetukseen ja tutkimukseen 25.1.2017 klo 10.00-27.1.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi 2 luku 10 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisöalue Maakuntien

Lisätiedot

Periaatteet ja menettelyt vuoden 2018 Valtion tutkimusrahoituksen arvioinnissa ja rahoituksen jaossa. VTR-hakemusten arviointi

Periaatteet ja menettelyt vuoden 2018 Valtion tutkimusrahoituksen arvioinnissa ja rahoituksen jaossa. VTR-hakemusten arviointi Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1 (1) 5 244/13.01.02.00/2016 Periaatteet ja menettelyt vuoden 2018 Valtion tutkimusrahoituksen arvioinnissa ja rahoituksen jaossa Erva-tutkimustoimikunta 13.3.2017

Lisätiedot

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Tutkimus-EVO. Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri Info

NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT. Tutkimus-EVO. Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri Info NORTHERN OSTROBOTHNIA HOSPITAL DISTRICT Tutkimus-EVO Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri Info 10.9.2012 Esityksen sisältö Kuka päättää? Paljonko jaetaan? Kuka voi hakea? Mihin rahoitusta voi käyttää? Miten

Lisätiedot

klo Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G335

klo Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G335 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat klo 14.00 15.50 Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G335 Varsinaiset jäsenet Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, PPSHP Professori, ylilääkäri

Lisätiedot

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoitus haku. Minna Mäkiniemi Tutkimuspalvelupäällikkö VTR Infotilaisuus 14.5.

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoitus haku. Minna Mäkiniemi Tutkimuspalvelupäällikkö VTR Infotilaisuus 14.5. Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoitus - 2015 haku Minna Mäkiniemi Tutkimuspalvelupäällikkö VTR Infotilaisuus 14.5.2014 Paljonko jaetaan? Valtion rahoitus terveyden tutkimukseen n. 31

Lisätiedot

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat klo 13.00-15.58 Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 Varsinaiset jäsenet Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, PPSHP Professori, ylilääkäri

Lisätiedot

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoituksen hakeminen vuodelle 2017 Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS:n) erityisvastuualueella

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoituksen hakeminen vuodelle 2017 Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS:n) erityisvastuualueella VTR-hakuohjeet 2017 1 (6) Hakuaika päättyy: tutkimusryhmille 10.5.2016 klo 15.45 organisaatioille 1.9.2016 klo 15.45 Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoituksen hakeminen vuodelle 2017

Lisätiedot

Toimintakertomus. Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta

Toimintakertomus. Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta 2016 Toimintakertomus Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta Tampereen yliopistollisen sairaalan 1. 3.2017 erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta

Lisätiedot

se~ lc?~i. 6b ~( 6 L SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Diakonia-ammattikorkeakoulu Kyläsaarenkuja Helsinki

se~ lc?~i. 6b ~( 6 L SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Diakonia-ammattikorkeakoulu Kyläsaarenkuja Helsinki SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ L 0-09- 2016 se~ lc?~i. 6b ~( 6 Kyläsaarenkuja 2 00580 Helsinki Kirjaamo Sosiaali- ja terveysministeriö Pl33 00023 Valtioneuvosto Hei, ohessa käyttöönne n lausunto Jausuntopyyntöönne

Lisätiedot

klo Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

klo Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat klo 14.00 15.40 Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Varsinaiset jäsenet Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, PPSHP Professori, ylilääkäri

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma 2016 2020 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma Tutkimus- ja kehittämisohjelman pohjana toimivat Etelä-Pohjanmaan n Kanta-Hämeen

Lisätiedot

Kirsi Luoto, esittelijä Irma Ihalainen, sihteeri

Kirsi Luoto, esittelijä Irma Ihalainen, sihteeri Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2016 1 (17) Erva-tutkimustoimikunta Kokoustiedot Aika torstai klo 14:05-15:55 Paikka Läsnä Hallituksen kokoushuone rak. 10, 1. krs Jorma Penttinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

klo Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

klo Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat klo 12.00 13.30 Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Varsinaiset jäsenet Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, PPSHP Professori, ylilääkäri

Lisätiedot

Kuopion yliopistollisen sairaalan Hakuohje 1 (14) erityisvastuualueen tutkimustoimikunta VALTION TUTKIMUSRAHOITUKSEN HAKEMINEN VUODELLE 2018

Kuopion yliopistollisen sairaalan Hakuohje 1 (14) erityisvastuualueen tutkimustoimikunta VALTION TUTKIMUSRAHOITUKSEN HAKEMINEN VUODELLE 2018 n yliopistollisen sairaalan Hakuohje 1 (14) VALTION TUTKIMUSRAHOITUKSEN HAKEMINEN VUODELLE 2018 Sisältö 1. Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteet ja painoalueet... 1 2. Tutkimusrahoituksen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN OHJE 1 (6) SAIRAANHOITOPIIRI Terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta 9.4.2015

HELSINGIN JA UUDENMAAN OHJE 1 (6) SAIRAANHOITOPIIRI Terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta 9.4.2015 HELSINGIN JA UUDENMAAN OHJE 1 (6) VUODEN 2016 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN HANKEHAKEMUKSEN TEKEMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEEN TUTKIMUSTOIMIKUNNALLE 1 Valtion rahoitusjärjestelmä yliopistotasoisessa

Lisätiedot

Tiede- ja tutkimusstrategia 2020

Tiede- ja tutkimusstrategia 2020 Tiede- ja tutkimusstrategia 2020 Johtajaylilääkäri Turkka Tunturi 26.4.2012 1 VSSHP:n strategia vuosille 2007-2015 Vahva yliopistollinen yhteistyö Vahvistetaan tutkimustoiminnan edellytyksiä Vaikutetaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Valtiovarainministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 1. Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2003 N:o 1 3 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden

Lisätiedot

Valinnanvapauspilotit. Anne Kumpula

Valinnanvapauspilotit. Anne Kumpula Valinnanvapauspilotit Anne Kumpula 13.10.2017 1 Valinnanvapauspilottien aikataulusta Valinnanvapauspilotit toteutetaan laajamittaisesti uuden valinnanvapausmallin mukaan ajalla 1.7.2018 31.12.2019. Hakuaika

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 32 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen

Lisätiedot

Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen

Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen Perusturvalautakunta 9 0.03.07 Vammaisneuvosto 3 5.04.07 Kunnanhallitus 79 5.05.07 Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen.6.07 alkaen 786/00.0.0/06 Perusturvalautakunta 0.03.07 9 Perusturvan

Lisätiedot

https://e-lomake.fi/lomakkeet/4028/lomake.html?esikatselu=true

https://e-lomake.fi/lomakkeet/4028/lomake.html?esikatselu=true Sivu /5 Valtion tutkimusrahan haku hankekaudelle 06 ---------------------------------------------------------------- --------------------------- T Ä M Ä O N M A L L I -Ä L Ä T Ä Y T Ä!!!!!!! Lomake on

Lisätiedot

KYSin tieteellinen tutkimus 2014

KYSin tieteellinen tutkimus 2014 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 1(8) Tiedepalvelukeskus / kl 29.1.2015 KYSin tieteellinen tutkimus 2014 Yhteenveto tutkimuksen toiminnan ja talouden mittareista Vuonna

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 10.1.2014 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2013 ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna yrityksiä noin

Lisätiedot

Tekesin rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille EU:n Horisontti 2020 ohjelman hankkeiden valmisteluun muuttuu

Tekesin rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille EU:n Horisontti 2020 ohjelman hankkeiden valmisteluun muuttuu OHJE 1 (7) Tekesin rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille EU:n Horisontti 2020 ohjelman hankkeiden valmisteluun muuttuu 1.10.2015 1 Hakuaika 2 Haettavan rahoituksen käyttötarkoitus 3 Rahoituksen

Lisätiedot

Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015. Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta. Heikki Ruskoaho hallituksen pj

Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015. Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta. Heikki Ruskoaho hallituksen pj Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015 Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta Heikki Ruskoaho hallituksen pj 1 Akatemian tehtävänä on lain mukaan edistää tieteellistä

Lisätiedot

Terveyskeskussopimukset

Terveyskeskussopimukset Terveyskeskussopimukset Toimijat Yleislääketieteen oppiala (yliopisto) Perusterveydenhuollon yksikkö sairaanhoitopiirissä TAYS ERVA: PETE Aksila, Vaasan sairaanhoitopiirin yksikkö jne. Koulutusterveyskeskus

Lisätiedot

Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen

Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen Perusturvalautakunta 9 0.03.07 Kunnanhallitus 00 0.03.07 Vanhusneuvosto 4 09.05.07 Kunnanhallitus 80 5.05.07 Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen.6.07 alkaen 786/00.0.0/06 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA

LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA Tarvasjoen kunnanhallitukselle 08.04.2014 LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA Tarvasjoen kunnanhallitus on 31.3.2014 89 pyytänyt lausunnon ja selvityksen perhetyöntekijän

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Eriävä mielipide sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraporttiin

Eriävä mielipide sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraporttiin Sosiaali ja terveysministeriölle 10.8.2012 Eriävä mielipide sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraporttiin Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä loi väliraportissaan keskeiset

Lisätiedot

KYS, kokoushuone auditoriorakennus, rak. 1N, 2. krs

KYS, kokoushuone auditoriorakennus, rak. 1N, 2. krs Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2015 1 (17) Erva-tutkimustoimikunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 13:05-15:00 Paikka Läsnä Muut läsnäolijat Poissa KYS, kokoushuone auditoriorakennus, rak.

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 122 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen parlamentaarinen

Lisätiedot

Miten valmistaudun seuraavaan MAKERAhakuun?

Miten valmistaudun seuraavaan MAKERAhakuun? Miten valmistaudun seuraavaan MAKERAhakuun? Uutta matoa koukkuun: tutkimusta maatalouden ympäristövaikutusten hallintaan 15.2.2017 Suvi Ryynänen/MMM 1 MAKERAn maa- ja elintarviketalouden tutkimusrahoitus

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN OHJE 1 (8) SAIRAANHOITOPIIRI Terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta

HELSINGIN JA UUDENMAAN OHJE 1 (8) SAIRAANHOITOPIIRI Terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta HELSINGIN JA UUDENMAAN OHJE 1 (8) VUODEN 2018 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN HANKEHAKEMUKSEN TEKEMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEEN TUTKIMUSTOIMIKUNNALLE 1 Valtion rahoitusjärjestelmä yliopistotasoisessa

Lisätiedot

Jorma Penttinen, puheenjohtaja Juhana Hakumäki Heikki Kröger Reetta Kälviäinen

Jorma Penttinen, puheenjohtaja Juhana Hakumäki Heikki Kröger Reetta Kälviäinen Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1 (17) Erva-tutkimustoimikunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-14:40 Paikka Läsnä KYS hallituksen kokoushuone, rak. 10 1. krs Jorma Penttinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KYSin tieteellinen tutkimus 2016

KYSin tieteellinen tutkimus 2016 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 1(11) Tiedepalvelukeskus / kl 7.2.2017 (ve2) KYSin tieteellinen tutkimus 2016 1 Yhteenveto Vuonna 2016 KYSin tutkimuksessa merkittäviä tutkimusaloja

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2011 171/2011 Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 1.3. 2013 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2012 ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna 199 yrityshanketta,

Lisätiedot

Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1

Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kokousaika pe klo 8.00-8.55 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1 (17) Erva-tutkimustoimikunta Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:05-14:25 Paikka Läsnä Hallituksen kokoushuone rak. 10, 1. krs, KYS Jorma Penttinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2015 1 (8) SAIRAANHOITOPIIRI Yhtymähallinto 31.3.2015

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2015 1 (8) SAIRAANHOITOPIIRI Yhtymähallinto 31.3.2015 HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2015 1 (8) VUODEN 2016 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN RAHOITUKSEN HANKE-EHDOTUSTEN VALMISTELU HUS-KUNTAYHTYMÄSSÄ 1 Valtion 1.1.2012 voimaan tullut rahoitusjärjestelmä

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

KYS, Hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs

KYS, Hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/2015 1 (18) Erva-tutkimustoimikunta Kokoustiedot Aika torstai klo 13:05-15:30 Paikka Läsnä KYS, Hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs Jorma Penttinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

8 24.10.2014 VUODEN 2015 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA (ERVA)

8 24.10.2014 VUODEN 2015 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA (ERVA) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSTOIMIKUNTA 8 24.10.2014 VUODEN 2015 YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HYKS:N ERITYISVASTUUALUEELLA (ERVA) 512/13/01/00/2014 TETU 8 Perusteet Valtion

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 Asiakkaan valinnan mahdollisuudet laajenevat edelleen 1.5.2011 alkaen on ollut mahdollista valita hoidosta vastaava terveysasema oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN RAHOITUKSESTA

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN RAHOITUKSESTA 1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Hallitusneuvos Anne Koskela Muistio x.x.2013 LUONNOS 23.4.2013 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS YLIOPISTOTASOISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN RAHOITUKSESTA 1 Johdanto Valtion

Lisätiedot

Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 ja 42 :ssa.

Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 ja 42 :ssa. PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 ja 42 :ssa. Kokousaika on ilmoitettu

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS 2015 OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö Kyösti Haatajan säätiö SÄÄTIÖIDEN SYNTY JA TOIMINTA OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan säätiö ovat tukeneet tieteellistä

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkimusstipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen rahasto

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta Markku Niskanen tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta Markku Niskanen tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 22.5.2017 klo 13.09 14.51 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016 Sivu 1/5 JOENSUUN KAUPUNKI SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKKÖ TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ TIMO MANNINEN TARKASTUSSIHTEERI SEIJA KUNNASLUOTO SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016 Jakelu:

Lisätiedot

Parvikabinetti, Hotelli-Ravintola Alma (Ruukintie 4, Seinäjoki) Kokouksen jälkeen yhteinen lounas. Asia Sivu

Parvikabinetti, Hotelli-Ravintola Alma (Ruukintie 4, Seinäjoki) Kokouksen jälkeen yhteinen lounas. Asia Sivu 1 Kokoustiedot SOTE työvaliokunnan kokous Kokousaika Ke klo 9.00 10.55 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 49 55 Parvikabinetti, Hotelli-Ravintola Alma (Ruukintie 4, Seinäjoki) Kokouksen jälkeen yhteinen lounas

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 22.2.2012 klo 15.00 15.32 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 10/2016 1 (1) 148 428/13.02.00/2016 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle 1.1.2017-31.12.2020 Kuntayhtymän hallitus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009

TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009 1 TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009 Yliopistoallianssin hallitus julistaa avoimeksi allianssin tutkimuksen kärkihankehaun 5.1.2009. Hakuaika päättyy 30.4.2009. Haku kohdistuu erityisesti allianssin tutkimuksen

Lisätiedot

Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta. teki rahoituspäätöksiä 28 miljoonalla eurolla

Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta. teki rahoituspäätöksiä 28 miljoonalla eurolla 1 Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta teki rahoituspäätöksiä 28 miljoonalla eurolla Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta päätti kokouksissaan 20.3., 10.4. ja 14.5.2014 rahoittaa

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

TSV:n jakamat konferenssiavustukset. Georg Strien

TSV:n jakamat konferenssiavustukset. Georg Strien TSV:n jakamat konferenssiavustukset Georg Strien Sisältö Yleistä konferenssien rahoituksesta Rahoittajia Valtion tuen määrästä Mihin avustusta myönnetään, mihin ei? Hakukäytännöt Millainen on hyvä hakemus?

Lisätiedot

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Suomen Akatemian kautta jaettava tohtoriohjelmarahoitus (aiemmin tutkijakoulurahoitus) rahoitus tutkimusprojektilta

Lisätiedot

Pohjoismaisen kliinisen tutkimusyhteistyön kehittäminen NITEPin tarina. Vs. ortopedian ja traumatologian professori Ville Mattila

Pohjoismaisen kliinisen tutkimusyhteistyön kehittäminen NITEPin tarina. Vs. ortopedian ja traumatologian professori Ville Mattila Pohjoismaisen kliinisen tutkimusyhteistyön kehittäminen NITEPin tarina Vs. ortopedian ja traumatologian professori Ville Mattila Sidonnaisuudet Vs. professori, ylilääkäri, ortopedian ja traumatologian

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi

Kirkkonummen kunnan lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi Perusturvalautakunta 17 02.03.2017 Kunnanhallitus 84 06.03.2017 Kunnanvaltuusto 19 13.03.2017 Kirkkonummen kunnan lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi 129/03.00/2017

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtoriopintojen rahoitus Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 7.9.2017 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtorikoulutuskyselyn 2015 kertomaa 57 % vastanneista keskustelee tutkimusrahoitusmahdollisuuksista

Lisätiedot

Toimintakertomus. Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta

Toimintakertomus. Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta 2015 Toimintakertomus Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta Tampereen yliopistollisen sairaalan 19. 2. 2016 erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta

Lisätiedot

Täydentävästä rahoituksesta perittävissä yleiskustannuksissa noudatettavat periaatteet 1.1.2010 alkaen (tiedekunnan tutkimustoimikunnan ehdotus)

Täydentävästä rahoituksesta perittävissä yleiskustannuksissa noudatettavat periaatteet 1.1.2010 alkaen (tiedekunnan tutkimustoimikunnan ehdotus) Täydentävästä rahoituksesta perittävissä yleiskustannuksissa noudatettavat periaatteet 1.1.2010 alkaen (tiedekunnan tutkimustoimikunnan ehdotus) Teol. tdk. 14.12.2009 C1, liite Kvestuuri on 2.11.2009 antamallaan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

klo Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

klo Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat klo 10.00 12.44 Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Varsinaiset jäsenet Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, PPSHP Professori, ylilääkäri

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan SOTE työvaliokunta. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu

Etelä-Pohjanmaan SOTE työvaliokunta. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu 1 Kokoustiedot SOTE työvaliokunnan kokous Kokousaika Ma klo 12.00 12.38 Kokouspaikka Watt & Edison, Frami B, 2.krs, Seinäjoki Käsiteltävät asiat 26 33 Asia Sivu 26 Kokouksen avaus... 3 27 Kokousmuistio

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta 7 28.01.2016 Kunnanhallitus 43 15.02.2016 Kunnan vastaus aluehallintovirastolle selvityspyyntöön ESAVI/4431/05.07.03/2015, Kirkkonummen kunnan suun terveydenhuollon kuukausikohtainen

Lisätiedot

Tutkimus ja opetus sotessa

Tutkimus ja opetus sotessa Tutkimus ja opetus sotessa Palvelualuejohtaja, tutkimusjohtaja Esko Vanninen 12.5.2017 1 Tutkimus ja opetus on keskeinen osa KYSin toimintaa Perustuu terveydenhuoltolakiin ja valtion suoraan rahoitukseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden alueellinen kehittämisrakenne. Aila-Leena Matthies Keski-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 21.8.2014

Sosiaali- ja terveyspalveluiden alueellinen kehittämisrakenne. Aila-Leena Matthies Keski-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 21.8.2014 Sosiaali- ja terveyspalveluiden alueellinen kehittämisrakenne Aila-Leena Matthies Keski-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 21.8.2014 Sisältö Laki Nykyinen ja uudistuva lainsäädäntö Epäsuhta sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ Vuosi 2012 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys jatkaa vuonna 1982 perustetun Palotutkimuksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet. Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri

Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet. Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri KHSHP Fimlab laboratorioiden yhteistyöhanke Markku Järvinen, johtajaylilääkäri, KHSHP

Lisätiedot

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Yhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirja 8.2.2002 1. Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05. 2. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Pohjolainen, sihteeriksi Leena Niemistö, pöytäkirjantarkastajiksi

Lisätiedot

Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön :issä.

Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön :issä. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 9.10.2012.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 Kokousaika Perjantai 21.10.2016 klo 8.30 13.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 2 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 68 3 Kokouksen avaus 69

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(6) Edustajisto 7/12 7.5.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 7.5..2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(6) Edustajisto 7/12 7.5.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 7.5..2012 Klo 17. ESITYSLISTA 1(6) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA 7.5..2012 Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 2002 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj myöhässä 3 Salla

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot