KYS, Hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYS, Hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs"

Transkriptio

1 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (18) Erva-tutkimustoimikunta Kokoustiedot Aika torstai klo 13:05-15:30 Paikka Läsnä KYS, Hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs Jorma Penttinen, puheenjohtaja Reetta Kälviäinen Heikki Kröger Saapui klo Kai Kaarniranta Päivi Meriranta Sari Lindeman Jäävi asialistan kohdassa 7 Timo Liukkonen Eila Tiihonen Kauko Pitkänen Jussi Pihlajamäki Hannes Enlund Muut läsnäolijat Mari Matveinen, esittelijä Kirsi Luoto, asiantuntija Jäävi asialistan kohdassa 7 Irma Ihalainen, sihteeri Sakari Simula Poissa Eila Tiihonen Vesa Kataja Katri Vehviläinen-Julkunen Juhana Hakumäki Liisa Suominen Tapio Hakala Kati Myllymäki Esko Vanninen Asiat 1-12 Allekirjoitukset Jorma Penttinen puheenjohtaja Irma Ihalainen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi. Reetta Kälviäinen Timo Liukkonen

2 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (18) Erva-tutkimustoimikunta Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, Irma Ihalainen sihteeri

3 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (18) Erva-tutkimustoimikunta Käsiteltävät asiat Nro Otsikko Liite/Oheismateriaali Sivu 1 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 3 Valtakunnallisen terveyden tutkimuksen arviointiryhmän seminaari 4 4 Hakemusten arviointi vuoden 2016 VTR-haussa Kliinisten tutkijoiden toimet Periaatteet ja menettelyt vuoden 2016 VTR-haussa Tutkimuseettisen toimikunnan puheenjohtajien työajan korvaus 8 8 Erva-tutkimustoimikunnan hallinnoinnista vuodelta 2014 säästyneet varat 9 9 KYSin Tiedepalvelukeskuksen tutkimuksen tukipalveluiden kehittämissuunnitelma KYS erva-tutkimustoimikunta kaudella Muut asiat Seuraava kokous

4 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (18) Erva-tutkimustoimikunta 1 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa oli läsnä myös erikoislääkäri Sakari Simula Etelä-Savon sairaanhoitopiiristä.

5 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (18) Erva-tutkimustoimikunta 2 2 Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Erva-tutkimustoimikunta valitsee pöytäkirjantarkastajat. Tutkimustoimikunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Reetta Kälviäisen ja Timo Liukkosen. Pöytäkirja lähetetään ennen allekirjoituksia sähköpostitse toimikunnan jäsenille kommentoitavaksi. Tämän jälkeen pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri, jonka jälkeen se lähetetään pöytäkirjan tarkastajille.

6 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (18) Erva-tutkimustoimikunta / /2015 Valtakunnallisen terveyden tutkimuksen arviointiryhmän seminaari Erva-tutkimustoimikunta Valtakunnallisen terveyden tutkimuksen arviointiryhmän seminaari pidettiin Haikossa Seminaarin aiheina olivat muun muassa päättyvän rahoituskauden arviointi, yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksen merkitys, terveyden tutkimuksen tuotoksen arviointi, yliopistoyhteistyö sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (718/2013) muutostarpeet ja juridinen valmisteluprosessi. Seminaariin osallistui arviointiryhmään kuuluvia KYS erva-tutkimustoimikunnan jäseniä. He kertovat seminaarissa käsitellyistä aiheista erva-tutkimustoimikunnalle kokouksessa. Esitys Erva-tutkimustoimikunta keskustelee asiasta. Kai Kaarniranta, Reetta Kälviäinen ja Heikki Kröger kertoivat Haikon seminaarissa esillä olleista asioista. Valtakunnallisen terveyden tutkimuksen arviointityöryhmän seuraava kokous on toukokuussa, missä linjataan valtion tutkimusrahoitusta (VTR) koskevat toimintaperiaatteet seuraavalle nelivuotiskaudelle.

7 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (18) Erva-tutkimustoimikunta / /2015 Hakemusten arviointi vuoden 2016 VTR-haussa Erva-tutkimustoimikunta KYS erva-tutkimustoimikunnan jäsenet ja varajäsenet ovat arvioineet KY- Sin erva-alueen VTR-hakujen hakemukset. Arvioijat voivat myös itse osallistua rahoitushakuun tai toimia yhteistyössä hakemusten tekijöiden kanssa, mikä saattaa aiheuttaa esteellisyystilanteita. Erva-tutkimustoimikunta päätti kokouksessaan , että se ei tee ristiinarviointia toisen erva-alueen kanssa. Ulkopuolinen arviointi nähtiin kuitenkin hyvänä mm. objektiivisuuden lisäämisessä ja jääviysongelmien vähentämisessä. Toimikunta päätti odottaa sosiaali- ja terveysministeriön muodostaman valtakunnallisen terveyden tutkimuksen arviointiryhmän linjauksia tutkimuksen seurannasta erva-alueilla. Sosiaali- ja terveysministeriö ei ole vielä antanut tiedoksi em. linjauksia. Erva-tutkimustoimikunnalle ei ole budjetoitu varoja ulkopuolista arviointia varten. Esitys Erva-tutkimustoimikunnan jäsenet ja varajäsenet arvioivat hakemukset vuoden 2016 VTR-haussa. Toimikunta hyväksyi esityksen VTR-hakemusten arvioinnista vuoden 2016 VTR-haussa.

8 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (18) Erva-tutkimustoimikunta / /2015 Kliinisten tutkijoiden toimet Erva-tutkimustoimikunta KYS erva-tutkimustoimikunta kohdisti osan vuoden 2013 valtion tutkimusrahoituksesta kolmeen Itä-Suomen yliopiston (UEF) kanssa yhteisesti rahoitettavaan kliinisen tutkijan toimeen. Tutkijat olivat työsuhteessa 52 % yliopistoon ja 48 % VTR:ään oikeutettuun terveydenhuollon yksikköön. Toimet olivat 2-vuotisia ja toimikunta budjetoi toimiin yhteensä Kliinisten tutkijoiden toimiin varattu rahoitus on raportoitu sosiaali- ja terveysministeriölle vuoden 2013 VTR-raportin yhteydessä. Kliinisten tutkijoiden toimista on laadittu KYS erva-tutkimustoimikunnan ja UEF:n välinen sopimus, jossa on sovittu kolmen määräaikaisen ja hakemuk-sen perusteella täytettävän kliinisen tutkijan toimen hallinnoinnista. Sopi-muksen mukaan UEF:n Terveystieteiden tiedekunta vastaa toimien julista-misesta haettavaksi. Henkilövalinnat tehdään tehtäväntäyttötyöryhmässä, jossa molemmat osapuolet ovat edustettuina. Sopimus on voimassa tois-taiseksi. Sopimus tulee tarkastaa ja tarvittaessa päivittää ennen seuraavaa kliinisten tutkijoiden toimien hakua. Esitys Erva-tutkimustoimikunta keskustelee kliinisten tutkijoiden toimista. Toimikunta keskusteli kliinisten tutkijoiden toimista. Toimet nähtiin merkittävinä Itä-Suomen yliopiston ja KYSin erva-alueen tutkimusyhteistyön edistämisessä. Tiedepalvelukeskus selvittää yliopiston kannan kliinisten tutkijoiden toimiin. Mikäli toimet tulevat avoimiksi, erva-tutkimustoimikunta pitää tärkeänä seuraavia menettelyjä: toimet julistetaan haettaviksi VTR-haun yhteydessä elokuussa 2015, kaikki KYSin erva-alueen terveydenhuollon organisaatiot voivat toimia hakijoina, toimet kohdistuvat terveystieteelliseen tutkimukseen, palkka on hakijan tehtäväkohtainen palkka, toimet ovat kaksivuotisia ja arvioinnissa käytetään KYS erva-tutkimustoimikunnan laatimia arviointikriteerejä. Mikäli kliinisten tutkijoiden toimet eivät toteudu, erva-tutkimustoimikunta julistaa haettavaksi post doc -tutkijoiden toimet seuraavassa VTR-haussa.

9 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (18) Erva-tutkimustoimikunta / /2015 Periaatteet ja menettelyt vuoden 2016 VTR-haussa Erva-tutkimustoimikunta KYS erva-tutkimustoimikunta toteuttaa vuoden 2016 VTR-haun syksyllä Haku toteutuu etutkija-järjestelmässä. Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisesti rahoitusta voi hakea terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja. Tutkimustoimikunta päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä hakemusten perusteella. VTR-hakemusten arvioinnissa käytettävät arviointikriteerit uudistettiin ennen vuoden 2015 VTR-hakua. Arviointikriteerit osoittautuivat pääosin toimiviksi, mutta joitakin kriteereitä tulee edelleen tarkentaa. VTR-hakemusten tulee linjautua sosiaali- ja terveysministeriön ja ervaalueiden tutkimustoimikuntien yhdessä määrittelemiin yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteisiin ja painoalueisiin. Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan nämä määritellään nelivuotiskausittain. Nykyiset tavoitteet ja painoalueet on laadittu VTR:n ensimmäiselle nelivuotiskaudelle, joka päättyy Uudet tavoitteet ja painoalueet eivät vielä ole tiedossa. Esitys Erva-tutkimustoimikunta keskustelee ja linjaa hakuajankohdan, rahoituksen hakuluokat, hakuperiaatteet ja -menettelyt ja arviointikriteerit. Erva-tutkimustoimikunta sopii menettelytavoista, mikäli valtakunnalliset terveyden yliopistotasoisen tutkimuksen tavoitteet ja painoalueet eivät ole tiedossa ennen VTR-haun alkamista. KYSin Tiedepalvelukeskus valmistelee tarvittavat kirjalliset materiaalit hakua varten. Toimikunnan jäsenet ja kokouksessa läsnä olleet varajäsenet käyvät materiaaleista sähköpostikeskustelua ja välittävät hyväksynnän sähköpostitse Tiedepalvelukeskukseen. Toimikunta keskusteli vuoden 2016 VTR-hausta. Hakuaika on Erva-tutkimustoimikunnan jäsenet ja varajäsenet arvioivat hakemukset Rahoituspäätökset tehdään kokouksessa Päätöksistä tiedotetaan Toimikunta tarkensi hakuperiaatteita tutkimushankkeen vastuuhenkilön (hakemuksen tekijän) työsuhteen osalta. Tutkimushankkeen vastuuhenki-

10 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (18) Erva-tutkimustoimikunta 6 löllä on oltava työ- tai virkasuhde hakijana toimivaan organisaatioon. Työ/virkasuhteen on oltava voimassa koko hakuajan. Mikäli tutkimuksesta vastaava henkilö työskentelee konsulttisopimuksella KYS erva-alueen organisaatiossa, on sopimuksen oltava voimassa koko hakuajan sekä kyseisen VTR-vuoden ajan, jolle rahoitusta haetaan. Hakuluokkia on neljä: tutkimushankkeet, väitöskirjatutkimushankkeet, ervayhteistyötutkimushankkeet ja Itä-Suomen yliopiston kanssa yhteiset kliinisten tutkijoiden toimet. Mikäli kliinisten tutkijoiden toimien haku ei toteudu, neljäntenä hakuluokkana ovat yksivuotiset post doc -tutkijoiden toimet. Tutkimushankkeet ja erva-yhteistyötutkimushankkeet ovat yksivuotisia ja hakusumma voi olla korkeintaan euroa. Tutkija voi toimia tutkimuksesta vastaavana henkilönä/hakemuksen tekijänä vain yhdessä tutkimushankkeessa. Väitöskirjatutkimushankkeissa tutkija voi hakea rahoitusta vain omaan palkkaan ja korkeintaan kuuden kuukauden ajalle. Mikäli väitöskirjatutkijalle haetaan rahoitusta myös isomman tutkimushankkeen sisällä, samalle henkilölle ei makseta päällekkäistä rahoitusta muista hakuluokista. Väitöskirjatutkijat liittävät etutkijassa laadittavaan hakemukseen ohjaajan lausunnon. Lausuntoon merkitään väitöskirjatutkimuksen edistyminen (alku-, keski-, loppuvaihe). Mikäli post doc -tutkijoiden toimien haku toteutuu, tutkija voi hakea rahoitusta vain omaan palkkaan. Tutkija tekee 50 % tutkimusta ja 50 % kliinistä työtä (rahoituksesta 50 % VTR:stä ja 50 % omasta yksiköstä). Hakemuksen tekijät liittävät etutkijassa laadittavaan hakemukseen oman yksikkönsä sitoumuksen. Erva-tutkimustoimikunta päättää arvioinnin jälkeen post doc - tutkijoiden toimien määrän. Organisaatiot voivat periä infrakulua korkeintaan 25 % vuodelle 2016 rahoitusta saavilta tutkimushankkeilta. Organisaatiot määrittelevät infrakulujen käytön itse. Erva-yhteistyötutkimushankkeissa infrakulun perii tutkimushankkeesta vastaava organisaatio. KYS erva-tutkimustoimikunnan jäsenet ja varajäsenet arvioivat hakemukset. Arvioinnissa käytetään toimikunnan laatimia arviointikriteerejä. Hakemusten on linjauduttuva STM:n asetuksessa (718/2013) kuvattuihin yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteisiin ja painoalueisiin. Mikäli STM tekee muutoksia em. tavoitteisiin ja painoalueisiin ennen VTR-haun alkamista, tavoitteita ja painoalueita koskevaa arviointikriteeriä muutetaan STM:n linjausten mukaiseksi. Arviointikriteereistä poistetaan kriteeri Tutkimushankkeelle myönnetty muu ulkopuolinen rahoitus (3.6), koska tutkijan saamat apurahat huomioidaan osana kriteeriä Tutkimushankkeen vastuuhenkilön pätevyys (4.1). Hakemuslomakkeen kohtaa Tutkimushankkeen laajuus (arviointikriteeri 3.5) tarkennetaan siten, että hakuohjeeseen ja -lomakkeeseen lisätään esimerkit, mitä hankkeen laajuudella (kansainvälinen, kansallinen ja paikallinen yhteistyö, ei yhteistyötä oman organisaation ulkopuolelle) tarkoitetaan. Lisäksi hakemuslomakkeeseen lisätään kohta, johon hakemuksen tekijä kirjoittaa lyhyen kuvauksen tutkimushankkeen laajuudesta. Tutkimushankkeen laajuus pisteytetään Tiedepalvelukeskuksessa. Mikäli arvioija on eri mieltä tutkimushankkeen laajuudesta, ilmoittaa hän siitä Tiedepalvelukeskukseen.

11 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (18) Erva-tutkimustoimikunta 6 Mikäli arvioija antaa hakemukselle yleisarvosanaksi hylätyn, on perustelut hylkäämiselle kuvattava tarkasti. Esimerkiksi hakemus voidaan hylätä, mikäli tutkimushanke ei toteuta hyvää tieteellistä käytäntöä, tutkimushankkeesta ei ole välitöntä hyötyä KYSin erva-alueelle tai se ei linjaudu STM:n ja erva-tutkimustoimikuntien määrittelemiin tavoitteisin ja painoalueisiin. Väitöskirjatutkimushankkeiden arviointia muutetaan. KYS ervatutkimustoimikunnan laatimia VTR-hakemusten arviointikriteereitä muokataan palvelemaan entistä paremmin väitöskirjatutkimushankkeiden arviointia. Väitöskirjatutkimushankkeiden arviointikriteerit lisätään arvioijille laadittuun arviointiohjeeseen. Väitöskirjatutkimushankkeiden arvioinnissa huomioidaan myös väitöskirjatyön vaihe, ohjaajan lausunto ja julkaisutiedot. Kolme arvioijaa arvioi kaikki väitöskirjatutkimushankehakemukset. KYSin Tiedepalvelukeskus valmistelee tarvittavat kirjalliset materiaalit hakua varten. Toimikunnan jäsenet ja kokouksessa läsnä olleet varajäsenet käyvät materiaaleista sähköpostikeskustelua ja välittävät hyväksynnän sähköpostitse Tiedepalvelukeskukseen. Hausta tiedotetaan ennakkoon touko, kesä- ja heinäkuussa. Hakukuulutus ja -ohjeet julkaistaan elokuun alussa KYSin internet- ja intranetsivuilla ja lähetetään erva-yhteyshenkilöille välitettäväksi eteenpäin omalla alueellaan.

12 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (18) Erva-tutkimustoimikunta / /2015 Tutkimuseettisen toimikunnan puheenjohtajien työajan korvaus Erva-tutkimustoimikunta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (PSSHP) tutkimuseettisen toimikunnan puheenjohtajat hoitavat tutkimuseettisen toimikunnan tehtäviä kliinisen työn lisäksi. Tehtävät ovat vaativia, sisältäen muun muassa kokousmateriaaliin tutustumisen ja tutkijoiden ohjaamisen. Lisäksi valmistella on useita lakimuutoksia, joihin perehtyminen tulee jatkossa viemään aikaa. PSSHP:n tutkimuseettinen toimikunta antoi 96 lausuntoa vuonna Lisäselvitysten ja suuria muutoksia vaativien lausuntohakemusten määrä on selvästi noussut viime vuosina. Vuonna 2015 PSSHP:n tutkimuseettisen toimikunnan puheenjohtajan tehtäviä hoitaa kaksi varapuheenjohtajaa, koska varsinainen puheenjohtaja on vir-kavapaalla. Puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiota, joka on 180 kokousta kohden. On esitetty, että varapuheenjohtajille varataan yksi päivä kuukaudessa tutkimuseettisen toimikunnan puheenjohtajan tehtävien hoitoon (vapautettu omasta virasta, vov). Tällöin palkkakustannukset sivukuluineen ovat yhteensä n. 670 kuukaudessa. KYS erva-tutkimustoimikunta ei ole budjetoinut rahoitusta tutkimuseettisen toimikunnan puheenjohtajien palkkakustannuksiin vuodelle Esitys PSSHP:n tutkimuseettisen toimikunnan varapuheenpuheenjohtajat hoitavat tutkimuseettisen toimikunnan puheenjohtajan tehtäviä yhden päivän ajan (vov) kuukaudessa loppuvuoden (9 kk) ajan. Kustannukset vuoden 2015 aikana ovat yhteensä n Toimikunta hyväksyi esityksen PSSHP:n tutkimuseettisen toimikunnan puheenjohtajan tehtävien hoitamisesta. Kaksi varapuheenjohtajaa hoitaa puheenjohtajan tehtäviä yhden päivän ajan (vov) kuukaudessa loppuvuoden 2015 (9kk) ajan. Lisäksi kokouksessa nousi esille KYSin erva-alueen kahden tutkimuseettisen toimikunnan, PSSHP:n ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, erilaiset kokouspalkkiomenettelyt. Molempien toimikuntien toimintaa rahoitetaan vuosittain KYS erva-tutkimustoimikunnalle budjetoitavasta rahoituksesta. KYS erva-tutkimustoimikunta suosittaa, että tutkimuseettisille toimikunnille osoitettu rahoitus käytetään tutkimuseettisen toimikunnan toimintaan, mukaan lukien kokouspalkkiot, ja että tutkimuseettisten toimikuntien jäsenten

13 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (18) Erva-tutkimustoimikunta 7 kokouspalkkioiden maksamisessa noudatetaan organisaatioiden omia käytäntöjä. Sari Lindeman ja Kirsi Luoto jääväsivät itsensä ja poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Lindeman toimii KSSHP:n tutkimuseettisen toimikunnan puheenjohtajana ja Luoto on PSSHP:n tutkimuseettisen toimikunnan varajäsen.

14 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (18) Erva-tutkimustoimikunta / /2015 Erva-tutkimustoimikunnan hallinnoinnista vuodelta 2014 säästyneet varat Erva-tutkimustoimikunta KYS erva-tutkimustoimikunnan hallinnon kustannuspaikalle jäi vuodelta 2014 käyttämättä hallinnon varoja noin Varat säästyivät, koska tutkimuseettisen toimikunnan tulot olivat arvioitua suuremmat, palkkamenot olivat 3 % budjetoitua pienemmät ja matka- ja koulutuskuluja aiheutui budjetoitua vähemmän. Lisäksi palvelunostot olivat ennakoitua pienempiä, mukaan lukien Istekin palvelut ja Thompson & Reutersin tietokantamaksu. Esitys Erva-tutkimustoimikunta tekee linjauksen käyttämättä jääneen rahoituksen käytöstä. Toimikunta päätti, että erva-tutkimustoimikunnan hallinnon kustannuspaikalle vuodelta 2014 käyttämättä jääneet varat käytetään PSSHP:n tutkimuseettisen toimikunnan varapuheenjohtajien palkkakustannuksiin vuonna 2015 (n ), tarvittavien muutosten tekemiseen etutkijaan vuoden 2016 VTR-hakua varten ja PSSHP:n tutkimuseettisen toimikunnan sähköisen asioinnin kehittämiseen. Mahdollinen jäljelle jäävä rahoitus jaetaan vuoden 2016 VTR-hakuun osallistuville tutkimushankkeille vuoden 2016 VTR:n lisänä.

15 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (18) Erva-tutkimustoimikunta / /2015 KYSin Tiedepalvelukeskuksen tutkimuksen tukipalveluiden kehittämissuunnitelma Erva-tutkimustoimikunta Erva-tutkimustoimikunta päätti kokouksessaan , että Tiedepalvelukeskus aloittaa tutkimuksen tukipalveluiden kehittämissuunnitelman valmistelun ennen kevään 2015 kokousta. Kehittämissuunnitelman taustatietona toimivat osaltaan Tiedepalvelukeskuksen tammi-helmikuussa 2015 toteuttaman kyselyn tulokset. Kyselyn kohderyhmänä olivat erva-alueen terveys- ja lääketieteellistä tutkimusta tekevät tutkijat, heidän esimiehensä ja johtavissa hallintotehtävissä työskentelevät henkilöt erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa. Kyselyn tavoitteena oli selvittää tieteellisen tutkimuksen vaikuttavuutta ja yhteiskunnallista merkitystä KYSin ervaalueella. Kyselyllä pyritään myös osaltaan saamaan tietoa tieteellisen tutkimuksen ja tukipalveluiden toteutumisesta sekä niiden kehittämisestä. Kyselyn vastausaikaa jatkettiin vastausmäärän lisäämiseksi ja aineiston analysointi on viivästynyt. Kehittämissuunnitelman valmistelua ei aineiston puuttuessa ole aloitettu. Esitys Kehittämissuunnitelman valmistelua siirretään syksylle Toimikunta hyväksyi KYSin Tiedepalvelukeskuksen tutkimuksen tukipalveluiden kehittämissuunnitelman valmistelua koskevan esityksen. Lisäksi toimikunta piti tärkeänä, että johtopäätöksiä tehtäessä on arvioitava, kuinka hyvin kyselyn tulokset edustavat koko erva-aluetta ja arvioitava, voidaanko tuloksia käyttää kehittämissuunnitelman pohjana.

16 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (18) Erva-tutkimustoimikunta / /2015 KYS erva-tutkimustoimikunta kaudella Erva-tutkimustoimikunta Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan erva-alueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on perustettava alueelleen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta, jossa on monitieteinen edustus erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksiköistä. Tutkimustoimikunta päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä alueellaan hakemusten perusteella. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on osallistua yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueiden ja tavoitteiden määrittämiseen sosiaali- ja terveysministeriön kanssa nelivuotiskausittain. Valtion tutkimusrahoituksen ensimmäinen nelivuotiskausi päättyy KYS erva-tutkimustoimikunnan kokoonpano on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen hyväksymä. Kokoonpanoon kuuluu 15 jäsentä ja varajäsentä sekä puheenjohtaja. Lisäksi toimikunnalla on esittelijä, kaksi asiantuntijaa ja sihteeri. Ensimmäisen KYS erva-toimikunnan toimikausi päättyy Esitys Erva-tutkimustoimikunta jatkaa nykyisellä kokoonpanolla seuraavalla nelivuotiskaudella Toimikunnan kokoonpano viedään hyväksyttäväksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle loppuvuodesta Toimikunta hyväksyi esityksen KYS erva-tutkimustoimikunnan kokoonpanosta kaudella Organisaatiot ilmoittavat mahdollisista jäsenmuutoksista KYS erva-tutkimustoimikunnalle vapaamuotoisella kirjeellä. Toimikunnan kokoonpano mahdollisine muutoksineen viedään hyväksyttäväksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle loppuvuodesta Tiedepalvelukeskus koordinoi asiaa.

17 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (18) Erva-tutkimustoimikunta Muut asiat ClinicalTrials.gov -rekisteri Kliiniset tutkimukset on ennen tutkimuksen aloittamista rekisteröitävä organisaatiokohtaisesti avoimeen kansainväliseen kliinisen tutkimuksen rekisteriin. Tämä on tutkimustulosten julkaisemisen edellytyksenä useissa kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä. Lisäksi tiedot on pidettävä ajantasaisina. Tutkija on vastuussa tietojen päivityksestä. KYSin erva-alueen organisaatiot ovat rekisteröineet kliinisiä tutkimuksia ClinicalTrials.gov -rekisteriin. Rekisterin käyttö ja tutkimusten hallinnointi on koettu osin haasteelliseksi. On tuotu esille tarve sekä neuvontapalvelulle että rekisterin keskitetylle ylläpidolle. Ylläpitäjän tehtäviin kuuluu muun muassa käyttäjätunnusten antaminen tutkijoille, avustaminen tutkimuksen rekisteröintivaiheessa sekä tutkijan tiedottaminen tutkimuksen tietoihin tehtävistä päivityksistä puolivuosittain. Ehdotetaan ClinicalTrials.gov -rekisterin neuvonnan ja ylläpidon keskittämistä KYSin Tiedepalvelukeskukseen. Jokaisella organisaatiolla on organisaatiokohtainen tili ja organisaatiotunnukset. Organisaatio antaa Tiedepalvelukeskukselle rekisterin ylläpitäjän oikeudet. Toimikunta keskusteli asiasta. Organisaatiot voivat halutessaan antaa ClinicalTrials.gov -rekisterin ylläpitäjän roolin Tiedepalvelukeskukselle ja sopia ylläpitäjän tehtävistä. Tutkimushankekohtainen, yksilöllinen neuvonta edellyttää, että Tiedepalvelukeskuksella on ylläpitäjän tunnukset ja pääsy tutkimuksen rekisterissä oleviin tietoihin.

18 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (18) Erva-tutkimustoimikunta Seuraava kokous Sovitaan KYS erva-tutkimustoimikunnan seuraava kokous. Seuraava kokous pidetään torstaina klo 13, Hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs. Mikäli sosiaali- ja terveysministeriössä keväällä 2015 tehtävät valtion tutkimusrahoituksen seuraavaa nelivuotiskautta koskevat linjaukset edellyttävät, kutsutaan seuraava kokous koolle ennen syksyä.

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki)

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (14) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKI AIKA 18.03.2015 klo 13:00-14:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014 Apurahat Hakuopas 2014 1 Sisällysluettelo Suomen Kulttuurirahaston apurahat...3 Mihin apurahoja myönnetään?...4 Työskentely- ja kohdeapurahat...4 Kolmivuotiset apurahat...5 Perusopinnot...5 Mihin apurahoja

Lisätiedot

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ 4/2011 Aika: Ma 12.12.2011 klo 14.00 16.00 Paikka: Linnanmaa, päärakennuksen sali HR 142 (Pentti Kaiteran katu 1) Läsnä: Keiski Riitta, pj Abuzaid Nuha Estola Eila Hohtola

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma www.dopsy.fi Psykologian

Lisätiedot

TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ

TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Konsernihallinto Tutkimus- ja opetusryhmä Tutkimuseettiset toimikunnat TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN

Lisätiedot

Ohjelmaopas Huhtikuu 2014

Ohjelmaopas Huhtikuu 2014 Ohjelmaopas Tähän oppaaseen on koottu perustiedot HALO-ohjelman toimintatavoista. Työtavat saattavat muuttua. Ajantasaisin tieto löytyy ohjelman verkkosivuilta (http://www.thl.fi/halo). Toinen uudistettu

Lisätiedot

OHJEET EETTISEN TOIMIKUNNAN JÄSENILLE LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSEETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ versio 18.6.2013

OHJEET EETTISEN TOIMIKUNNAN JÄSENILLE LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSEETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ versio 18.6.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ OHJEET EETTISEN TOIMIKUNNAN JÄSENILLE LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSEETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ versio 18.6.2013 Sisällysluettelo: 1. LAUSUNTOPYYNTÖ

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET:

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET: SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. YLIOPISTOJEN TÄYDENTÄVÄ RAHOITUS 3 1.1. Säädösperusta, määrittely ja lähteet 3 1.2. Täydentävän rahoituksen käsittely talousarviossa 4 1.2.1. Täydentävän rahoituksen muodot 4 1.2.2.

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. HallOpEdopas

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. HallOpEdopas Lappeenrannan teknillinen yliopisto HallOpEdopas 1 Sisältö 1. Johdanto/esipuhe 3 2. Opiskelijoiden rooli ja asema 4 3. YLIOPISTO JA OPISKELIJAT 5 3.1. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Lisätiedot

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Henkilöstöjaosto N:o 1 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 22.02.2009 klo 12.30 13.05 Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 85 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

SAFIR2010-TOIMINTAKÄSIKIRJA

SAFIR2010-TOIMINTAKÄSIKIRJA SAFIR2010-TOIMINTAKÄSIKIRJA 7.3.2008 Soveltamisala: Tutkimushankkeiden valmistelu, valinta, suoritus, valvonta ja raportointi Laatija: Eija Karita Puska Tarkastaja(t): Jorma Aurela pvm: 7.3.2008 Tunnus:

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) HALLITUS AIKA 29.04.2013 klo 08:30-10:38 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 62 INFO-OSUUS 4 63 KUNTALAIN

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset.

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset. 7.3..2011 Esitys kevätkokoukselle 2011 Imetyksen tuki ry:n JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ Osa I HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS I luku: Yleistä 1 Yhdistyksen perustehtävä Yhdistyksen tarkoitus on edistää, tukea ja suojella

Lisätiedot

HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016. Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015

HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016. Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015 HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016 Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015 2 (19) SUOMEN AKATEMIA HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 RAHOITUSPERIAATTEIDEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-12.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2011 513 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 525 552 Aika torstai 24.11.2011 klo 16.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat pysyväismääräykset ovat lääketieteellistä opetusta antavien yliopistojen yhteisesti sopimat

Lisätiedot