Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat.fi"

Transkriptio

1 1

2 2

3 3 Suomen Yrittäjien Yrittäjän ääni -kampanja kerää yrittäjien viestejä päättäjille. Luovutimme kaikki 5. marraskuuta mennessä tulleet vastaukset eduskuntaryhmien puheenjohtajille 7. marraskuuta Tämä tuore raportti sisältää kaikki jouluun mennessä kertyneet yli 600 ääntä. Jos haluatte lisätietoa aineistosta tai kampanjasta, ottakaa yhteyttä Suomen Yrittäjien tiedottajaan Siri Markulaan,

4 4 Suomen kokonaisveroaste verotulojen suhde bruttokansantuotteeseen on 45,6 prosenttia eli OECD-maiden korkeimpia. Verojen korottamista ei voi enää jatkaa, sillä korotukset vahingoittavat kasvua ja työllisyyttä. Tämä koskee myös arvonlisäverokantoja. Palveluyrityksillä, joilla on vain vähän vähennyskelpoisia ostoja, arvonlisävero on lähellä työn verotusta. Veroastetta tulee päinvastoin alentaa ja verotus on pidettävä ennustettavana. Verotuksen tulee tukea yrittäjyyttä ja kannustaa kasvuun, työllistämiseen sekä yrittämiseen liittyvään riskinottoon. Työllistämisen vastuu on siirtynyt yhä vahvemmin pienille ja keskisuurille yrityksille. Työllisyyden ja kasvun edistäminen edellyttää yrittäjyyden eri muotojen huomioimista tasapuolisesti. Pienyritykset eivät voi käyttää apunaan kansainvälistä verosuunnittelua tai toiminnan siirtoja verotuksellisesti houkuttelevampiin maihin. Suomeen on luotava olot, joissa näitä yrityksiä kannustetaan kasvuun ja työllistämiseen. Verotukseen tarvitaan uusi pienyrittäjävähennys. Kaiken uuden lainsäädännön on perustuttava pienet ensin -periaatteeseen ja koko nykyinen lainsäädäntö on perattava. Pienet ensin -periaate tarkoittaa sitä, että sääntely sovitetaan pienyritysten tarpeisiin ja olosuhteisiin. Yrittäjien kokemukset sääntelyn vaikutuksista on otettava päätöksenteon pohjaksi nykyistä järjestelmällisemmin. Suomi ei saa olla sinisilmäinen EU-sääntelyn toteuttajana. On huolehdittava siitä, että sääntely on meillä fiksumpaa kuin muualla. Käytettävissä oleva liikkumavara pitää suunnata kansallisen kilpailuedun tavoitteluun. Sääntelymassa on käynyt pienille yrityksille ylivoimaiseksi. EU:ssa on arviolta lähes voimassaolevaa säädöstä. Suomessa pelkkiä lakeja on voimassa lähes Jos siihen lisätään asetukset ja muut alemmanasteiset säädökset, päästään samoihin lukuihin EU:n kanssa. Yksittäisiä säännöksiä on voimassa satoja tuhansia. Julkisen sektorin osuus taloudesta on pienennettävä takaisin alle 50 prosenttiin. Suomen julkiset menot ovat kymmenessä vuodessa nousseet alle 50 prosentista lähes 60 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tämä jarruttaa talouden vuotuista kasvua merkittävästi. Julkisen talouden alijäämä on rakenteellinen. Näköpiirissä ei ole sellaista talouskasvua, joka yksin riittäisi palauttamaan julkisen talouden tasapainon. Rakenteelliset ongelmat vaativat ratkaisukseen rakenteellisia muutoksia. Julkisten menojen nousua pitää hillitä aivan minimiin vielä useita vuosia. Julkisen sektorin tasapainottamiseksi on karsittava tehtäviä ja lisättävä tuottavuutta. Erityisesti kuntien tehtäviä ja velvoitteita pitää karsia ja palveluita järjestää toisin. Samalla

5 5 myös valtion toimintoja pitää uudistaa. Tehtävien vähentäminen hillitsee osaltaan kokonaisveroasteen nousupaineita. Verotuksen kiristäminen taas heikentäisi yritysten kilpailukykyä. Yritysten hyväksyminen mukaan palvelutuotantoon luo kilpailua, tehostaa toimintaa ja kannustaa innovaatioihin. Julkisen sektorin tehtävä on edistää markkinoiden toimintaa. Se ei saa aiheuttaa omalla toiminnallaan kilpailun vääristymistä. Yksinään yritystoimintaa harjoittavia on jo noin eli 65 prosenttia kaikista yrittäjistä. Yksinyrittäjien lukumäärä on lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana noin :lla, ja samalla yhden hengen yritysten suhteellinen osuus kaikista yrityksistä on kasvanut. Yksinyrittäjien merkitys koko kansantaloudessa on jatkuvasti kasvanut. He ovat vakituisina yhteistyökumppaneina muiden yritysten kanssa ja luovat siten osaltaan taloudellista toimeliaisuutta ympäröivään yhteiskuntaan. Kyse ei siis ole vain siitä, että henkilö työllistää itsensä. Yrittäjän sosiaaliturvassa palkansaajaan verrattuna on edelleen perusteettomia poikkeamia, joita pitää korjata. Yrittäjän ja yrittäjän perheenjäsenen tulee saada maksamilleen vakuutusmaksuille vastinetta. Yrittäjän pakollisen sosiaalivakuuttamisen alaraja tulee korottaa tasolle, jolla yrittäjä ei maksa vakuutusmaksuja turhaan. Yrittäjän ja yrittäjän perheenjäsenten maksamat sosiaalivakuutusmaksut pitää kanavoida tarkemmin ja selkeämmin heille maksettaviin sosiaalietuuksiin. Yrittäjän sosiaaliturvassa on myös muita yksittäisiä korjausta kaipaavia kohtia, kuten työttömyysturvassa ns. väärässä kassassa vakuuttaminen sekä myyntivoiton jaksotuksesta luopuminen. Asumistuen perusteeksi on otettava yrittäjän todelliset tulot. Toiminimiyrittäjälle on annettava mahdollisuus verovähennykseen sairastuneen lapsen hoitajan palkoista. Hallituksen on vihdoin käynnistettävä suomalaisen työmarkkinajärjestelmän uudistaminen, jotta saataisiin lisää mahdollisuuksia työehtojen paikalliseen sopimiseen. Näin suomalaisen työn kilpailukyky paranisi ja yrityksillä olisi matalampi kynnys työllistää. Suomen kustannuskilpailukyky on heikentynyt vakavasti ja vientimarkkinoita on menetetty. Suomi ei pysty houkuttelemaan ulkomaisia investointeja riittävästi. Työttömien työnhakijoiden määrä on noussut :een, mikä vastaa jo yli 11 prosentin työttömyyttä. Kilpailukyvyn heikentyminen on paljolti seurausta jäykistä työmarkkinamekanismeista. Esimerkiksi palkantarkistukset perustuvat järjestelmään, jossa työehtosopimukset määräävät maksamaan palkankorotukset yrityksen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Yrityskohtaisilla ratkaisuilla pystyttäisiin samalla sekä parantamaan työoloja että työn tuottavuutta.

6 6 Pitäisi tarkastella ppy;n verotusta, onko se kohtuullinen. Minun mielestä ei!!! // Kari Isola, Huvireppu Ay "Työntekijöiden sairausajan palkkaan 1pv karenssi lakisääteiseksi kaikille aloille. Turhat sairauspoissaolot vähenisivät, mutta oikeasti sairaat saisivat kuitenkin korvauksen sairausajalta. Sairausajalta työnantajan palkanmaksuvelvollisuus samaksi kuin Kelan päiväraha. Etenkin pienet 1-3 hlöä työllistävät yritykset joutuvat kohtuuttomaan tilanteeseen maksaessaan tyhjästä täyttä palkkaa. Nyt työntekijä voi saada jopa enemmän rahaa sairausajalta (maksetaan KTA:lla) kuin työssä ollessaan! " // Kare Lätti, Reijolan Atk- Ja Tilipalvelu Ky starttiraha verottomaksi. Ei sairaslomavähennyksiä..minulle kävi näin..2viikkoa sairaslomalla.. tältä ajalta vietiin strattiraha ja kelalla 10pv omavastuu.. // Pentti Nieminen, Niemisen Metsätyö/Talotalkkari "Arvonlisäveron alarajahuojennus olisi nostettava euroon. Näin vältytään erillaisilta verokikkailuilta. Verohallinnon työtaakka vähenee näin huomattavasti." // Anne Kallio, Parturi- Kampaamo Geili Olen rakennusalan PK yrittäjä ja toiminut yrittäjänä vuodesta Rakennusalan toimintaa on tehty vaikeammaksi koko ajan todella nopeasti kiristyvillä energiamääräyksillä ym. sääntelyllä, mutta kaoottisin, epäselvin ja todennäköisesti täysin hyödytön on rakennusalan ilmoitusmenettely joka alkoi Se lisää neljänneksen paperityön määrää, joka on valtava määrä kun lasketaan kaikki yritykset yhteen, se on erittäin epäselvä ja todennäköisesti ne jotka haluavat veroja kiertää eivät noudata. // Juha Koski, Rkm Koski Oy Yrityksiä verotettaisiin vasta kun rahaa nostetaan yrityksestä. // Timo Linna, Varaosalinna Oy Keinot on tiedossa harmaan talouden kitkemiseen kuljetusalalla, nyt pitää toimia. Tilajavastuu lain tultua voimaan, valvonta puuttuu. Työehtojen paikallinen sopiminen, pekkaset pois Tes:stä. Verohelpotukset. Kuljetusala maksaa liikevaihdostaan 44% erilaisia veroja, ja aina vaan tulee lisää velvotteita. Suuret logistiikkayhtiöt neuvottelee sopimukset, ja teettää työn alihankkijoilla alihintaan (pallo jalassa), välityspalkkion ollessa 15-20%. Konkursseja tulee koko ajan lisää // Kari Lavu, Kuljetus Lavu Oy Pankkien vakuusvaatimukset estävät PK-sektoria kasvamasta. Valtion tulisikin taata enemmän PK-sektorin lainoitusta ja tehdä päätökset siten että eläkeyhtiöiden tulisi sijoittaa rahaa enemmän suomalaisen PK sektorin toimintaan esim. se summa mitä yrittäjä maksaa vuodessa olisi heillä mahdollisuus saada eläkeyhtiöltä esim takuita tai vakuuksia samalla summalla ilman vastavakuutta. PK yrittäjä voisi käyttää niitä esim hyödykseen pankista lainaa hakiessaan. // Maarit Kaihlanen, Kaihlaset Oy

7 7 Yhdenhengen, alle vuodeessa tuotavat, yritykset tulisi luokitella ammatinharjoittajiksi. Ja kulut sen mukaan. Arvolisäverovelvollisuus tulisi myös poistaa näiltä ammatinharjoittajilta.itsensä työllistämisen arvostus tulisi näkyä verohuojennuksina. Juhlapuheet eivät auta ketään. // Heikki Horma, Hattulan Kelloseppä Ky Madaltaa työttömäksi joutuneiden ammattilaisten ja asiantuntijoiden kynnystä ryhtyä yrittäjäksi. 1) Ansiosidonnainen päiväraha starttirahaksi nykyisen 700 euron sijaan. 2) Arvonlisäveroverovelvollisuuden alarajan nostaminen euroon ja huojennuksen nostaminen euroon. 3) Maksutonta liiketoimintaosaamisen koulutusta // Matti Grönman, Ma-Si Data Ky Suomessa valmistetaan maailman parhaita tuotteita.näitä ei saada riittävästi globaaleille markkinoille,koska emme osaa myydä.finpro etc:n ohjelmiin ei PK yrittäjä käytännössä pääse mukaan.pienyrittäjille yhteinen myyntiorganisaatio jossa ammattimyyjät.yksi tehokas myyjä esim 20:lle yritykselle.ammattimyyjä on huomattavasti tehokkaampi kuin nämä "virkamiesmyyjät" ja väitän että kulut valtiolle murto-osa virkakoneistomyyntiin verrattuna.mielelläni olisin mukana kehittämässä tätä toimintamallia. // Pauli Kärki, Arkkitehtitoimisto Suunnittelu Kärki Oy Pienet yritykset, palvelualalla, kaupan alalla pari henkeä työllistävää, perheyritys tai yksin yrittäjä. Nainen. Tekee kaikkensa, antaa kaikkensa, hoitaa, huolehtii, pelkää, mutta ei anna periksi. Palkkaa ei tule edes joka kuukausi, kun omasta edusta on luovuttava maksussa olevien laskujen takia. Yrittäjille 1000 euron veroton palkka turvaamaan edes perheen elämisen. Jos työtön ei saa mitään, eläkettä ei voi maksaa. NYT ON HÄTÄ!!! // Leena Niemelä, Revontien Kulta Ja Kello Ky Alv alaraja nosto 8500 :sta euroon. // Mari Sillanpää, Hiushuone Pink Pienten PK-yritysten arvonlisävero porrastettava! // Sirpa Hankaniemi, Kukka-Lunaria Oy Alv:n lasku jotta hintaa voitas hieman laskea. Kulutus lisääntyisi ja rahaa virtaisi kassaan.tai toinen vaihtoehto olisi se alv rajan nosto samalle tasolle kuin muissa eu maissa. Ihan järjettömän alhainen alv raja on Suomessa, pienyrittäjä ei voi pärjätä tässä maassa... // Niina Määttä, Tmi Niina Määttä (Kampaamo) Kohtuuttoman suuri byrokratia ja suuri julkinen sektori. Näiden purku // Seppo Lappalainen, Sepon Konttori Työllistämisen riskejä pitää poistaa. Nykyisellään virherekrytointi voi ajaa pienyrityksen nurin, koska "väärän" työntekijän vaihtaminen on tehty käytännössä mahdottomaksi. // Petri Karjalainen, Spinfy Alv lasku max 10 % tai poisto kokonaan käsityöammateille, parturit, kosmetologit, ompelijat jne... // Maarit Leppimaa, Parturi Tukka-Ukko Pienyrittäjille helpotusta nuorten työntekijöitten palkkaamiseen, esim maksetusta palkasta 20% olisi suoraan vähennyskelpoista yrittäjälle. Nyt yrittäjät sijoittavat rahansa kaikkiin mahdollisiin koneisiin jotka edesauttavat työntekemistä kun palkkakustannukset sosiaalikuluineen ovat niin järkyttävät että yksin väännetään. Nuoret tuskastuu kotonaan kun ei kukaan työllistä. Miksi yrittäjää pitää rankaista hän on luonut rohkeasti työpaikan itselleen ja toivottavasti tulevaisuudessa nuorillekkin. // Pasi Hakola, Suupohjan Talohuolto

8 8 Tukea pienten (yksinyrittäjien) yritysten ensimmäisen työntekijän palkkaamista. Itse tarvitsisin vähän apuja raskaaseen arkeen mutta ei ole mahdollisuutta ja rohkeutta palkata osan viikkoa työssä käyvää kaveria töihin. // Jari Saranen, Keski -Suomen Lämpökuvauspalvelu Työn joustavuuden lisääminen ja työajan pidentäminen ovat keskeisessä roolissa, kun mietitään pienten teollisten yritysten mahdollisuuksia Suomessa. Tällä hetkellä työn tuottavuus on erittäin heikko ja ainoa nopeasti vaikuttava tapa on lisätä työaika viikkotuntiin viikossa.tulee huomata, että palkan säilyttäminen nykyisellään (jolloin tuntipalkka tietenkin hiukan laskee) ja viikkotyöajan lisääminen nostavat työn tuottavuutta niin yksityisellä kuin erityisesti myös julkisella sektorilla! // Yrjö Ronkainen, Varpuke Oy Yrittäjät joutuvat maksamaan kohtuuttoman summan tekemättömästä työstä. Työaikaa on HETI pidennettävä poistamalla pekkaspäivät. Lisäksi lomarahat, sairauspoissaolo- ja arkipyhäkustannukset ovat kohtuuttomia. Jos Suomen halutaan olevan auki myös sunnuntaisin, on poistettava 100% palkankorotus sunnuntaityöstä. Mitta alkaa olla jo ihan täynnä sitä, että kotona olosta pitää maksaa niin paljon. Ei se kuukausipalkka ole ongelma, vaan nämä sivukulut ja kohtuuttomat edut. // vanha yrittäjä, palvelualalta VIRKAMIES hallitus..ammattilaiset töihin eduskuntaan. // Juha-Pekka Laine, Huolto- Kaksikko J-P Laine Oy Yksi epäkohta tulisi ainakin korjata. Kaava-alueen ulkopuolinen kiinteistövero kohtelee yrittäjiä epätasapuolisesti. Kun käytännössä sille rahalle ei saada mitään vastinetta. Esim. Yritys on investoinut toimitiloihin 1,6milj ja 1% kiinteistöverolla se maksaa vuodessa veroa siitä Jos yrityksen alkuvuodet ovat tiukkoja ei yritys pysty tekemään poistoja suunnitelman mukaisesti vaan "hyllypoistoina" on kiinteistö vero pahimmillaan 5 vuotta tuon Tähän olisi hyvä saada joku huojennus.. // Ari Hänninen, Maitosuoni Oy "Pienyritykset ovat Suomen suurin ja kasvava työllistäjä. Erityisesti SOTE-palveluissa palvelusetelin avulla saadaan säästöjä, lisätään asiakkaiden valinnanvapautta: raha seuraa asiakasta. Lopputuloksena paremmat, joustavammat palvelut, ja rahaa säästyy. KAIKKI voittavat!" // Ilkka Tiittanen, erikoislääkäri "Eläkkeellä olevan (toiminimellä) sivutoimisen yrityksen verotus tulisi olla kohtuullinen. Tällähetkellä tällainen pienyrittäjyys tuntuu vapaaehtoistyöltä, koska pienikin yritystulo nostaa verotuksen taivaisiin myös saatavalle eläkkeelle. Voisiko olla yrittäjyysalennus, joka suhteuttaisi verotuksen oikeisiin mittasuhteisiin ja pienetkin yrittäjät voisivat palvella yhteiskuntaa toiminnallaan." // Marja-Leena Tuhkanen, Dremed Työtekijöiden palkkaamiseen liittyviä riskejä tulisi alentaa. Esim. työnantajalla tulisi olla mahdollisuus irtisanoa työntekijä ilman tuotannollisia ja taloudellisia perusteita jos työntekijä ei työskentele palkaa vastaavalla tasolla. Koeaika ei ole riittävän pitkä. Kuka vaan voi feikata sen ajan. On muistettava, että työntekijöiden sitoutuminen ja vastuullisuus yrityksen asioista on laskenut tiukkojen yt lakien säätämisen jälkeen. // Markku Heikkilä, Suomen Yrityskuvaus

9 9 "1. Pienyrittäjien YEL maksuihin tuntuva alennus. 2. Valtio myöntäisi yrityksille tilin, jossa euroa pahan päivän varalle. Tililtä voisi siirtää yrityksen maksuvaikeuksien kohdatessa rahaa tärkeiden laskujen maksamiseen. Raha maksettaisiin takaisin tilille yrityksen maksukyvyn mukaan (ilman aikarajaa). Tili olisi koroton ja yrityksen loputtua miinus-saldo jäisi yrittäjän omakohtaiseksi velaksi. Yrittäjä hallinoisi itse tiliä ja saisi nopeasti tarvittavat rahat käyttöön." // Jan-Erik Hietamies, Matka-Bulevardi Oy "Minua mietityttää yritysten maksama kirkollisvero onko ja paljonko jos on yrityssellä pitää olla kirkollis ääni mitä palveluja yritys saa kirkkoon kuulumisesta ja miksi ev.lut kirkkoon voiko yritys erota kirkosta" // Heikki Raivio, Hesesteel Oy Kilpailu tasavertaiseksi Suomessa työskentelevien ulkomaalaisten kanssa. Myös ulkomaalaisten tulisi maksaa verot yms. työnantajasuoritukset Suomeen, mikäli työskentelevät Suomessa. Veronkierto vääristää kilpailun varsinkin rakennusalalla. // Mika Savolainen, Miseju Oy "Suomessa tuotteita vientiin ja kotimarkkinoille valmistavan yrittäjän edunvalvonta. Alv ja oheiskulut vievät Suomessa kateteson todella pieneksi, joten tulee vain eläneeksi eikä palkkaus tule edes mieleen, vaikka tuotteiden kysyntä mahdollistaisi sen. Yrittäjän eläkeasiat ja sosiaaliturva." // Harri Merimaa, Woodsknife Harri Merimaa Ainahan se on menestystä helpottavaan jos pyritään helpottamaan eikä rajoittamaan. Yksi helppo, halpa ja toteutussjoustava matkailusysteemi turismin suhteen on esitetty blogissa Toivotaan sen menevän eteenpäin tätäkin kautta. Viimekädessä uskon, että myös olemassaolevat matkailuyritykset hyötyvät jos systeemi vilkastuttaa turistien "parveilua" Suomeen. // Jarmo Kontkanen, Workenter Tmi Pienten yrittäjien verotus olisi saatava kannustavammaksi. Tällä hetkellä verotus on pienille ja eteenkin aloittaville yrittäjille erittäin raskasta eikä heillä ole mitään verohyötyjä tai porkkanoita yrittämisestä. Osinkotulojen kevyemmästä verotuksesta hyötyvät vain pitkään yrittäjinä olleet "rikkaat", joille varallisuutta on jo kertynyt tai perintönä yrityksen saaneet. Uusia ja "köyhiä" yrittäjiä verotetaan vähintäänkin yhtä paljon kuin työntekijänä ollessa. Riskit suuret, mutta missä hyöty? // Kare Lätti, Reijolan Atk- Ja Tilipalvelu Ky Yritykset työllistävät vain jos niiden tuotteilla tai palveluilla on kysyntää. Iso osa yksityksistämme voi kasvaa vain viennin kautta. Juuri nyt on kanavoitu painopistealojen ja TEAM-Finlandin toimintaan yli 43 milj. ja samanaikaisesti leikattu aktiivisesti jo vienninparissa tai sitä aloittavien yritysten vienninedistämismäärärahoja merkittävästi. Viennissä kaikkia aloja ja kaikkia hankkeita tulee avustaa tasapuolisesti. Ei enää kehitystä ja kartoitusta, vaan suoraa toimintaa. // Anne Laaksonen, Al Promotion Oy Työntekijän palkkauskustannuksia alennettava ja varsinkin ensimmäisen työntekijän palkkausta helpotettava. Lisäksi yrityksen kasvua on rohkaistava esim. poistamalla tulosvero kokonaan. Tällä saisi lisää työpaikkoja kasvun helpottuessa ja samalla loppuisi myös suuryritysten verosuunnittelu ulkomailla. // Tuomo Sohlman, Mainoskone Ts Oy

10 10 Isoimmat projektit jaettava pienempiin osiin jolloin useammalla yrityksellä on mahdollista antaa tarjous ja samalla kotimaisuusaste paranee ettei kaikki isot hommat karkaa ulkomaille // Kauko Tiiro, Rakennus Tiiro.Fi heittäkää liiton henkilökunta pois // Paavo Konttori, Puutyö P Konttori Oy Poistaa liikaa sääntelyä. Esim. Ravintola-alan ilmoitus- ja lupahakuprosessi on raskas ja kohtuuttoman säännelty verrattuna alkoholin vähittäis- ja matkustaja-alusmyyntiin. Valvonta voitaisiin toteuttaa omavalvontaperiaatteella tarkastuksiin perustuen. Palvelualojen alv:iin reiluutta ravintoloiden kohdalla: ala on vahva nuorten ja naisten työllistäjä // Hanna Saari, Hiekkadyyni Oy Antaa uudelle yrittäjälle kahden vuoden vapaus liikevaihtoverosta ja valtion puoleksi tai 75 %:sti maksama sosiaaliturva jokaisesta työllistetystä henkilöstä aina 10 henkilöön asti. Poistaisi nopeasti työttömyyttä ja lisäisi valtion verotuloja. // Rita Valve, Tmi Ritavalve Keventää verotusta huomattavasti pk yrittäjillä. Tukea pk-yrittäjiä isojen yrityksien sijaan. Helpottaa rahoituksien saantia ilman henkilökohtaisia takauksia. // Matti Piippo, Rakennus Esm Laatukoti Oy Miten on mahdollista että kokoomuksen pääministerikaudella toitotetaan että he ovat yrittäjän puolella ja samaan aikaan karsitaan yritysten oikeuksia? Etupäässä tämä sairastumisen karenssiajan poisto on herättänyt todella paljon ihmetystä. Ensimmäistä kertaa harkitsen aina kokoomusta äänestäneenä puolueen vaihtoa. Stubb puhui viimeksi eilen (11.11.) aamu-tv:ssä vakavalla naamalla että työllistämistä pitäisi helpottaa. En tiedä itkeäkö vai nauraa. Poistakaa karenssi ja heti ja turhat löpinät pois // Miksi henkilöautoa koskee poikkeus ALV-käsittelyn osalta? Eikö henkilöauto voisi olla ihan hyvin samanlainen työkalu firmassa kuin on paketti- ja kuorma-autokin? Tai mikä tahansa muukin työkalu. // Lasse Honkala, Selega System Ky Työllistämiseen kevennystä, ensimmäinen työntekiä maksaa yrittäjälle kohtuuttomasti. // Timo Laine, Katimo Asennuspalvelu Talous on saatava pyörimäään keinolla millä hyvänsä!!! Olkoot vaikka näennäisiä keinoja, kunhan ihmisille luodaan uskoa tulevasta!!! Tällä hetkellä epätoivo on suuri ja pienyrittäjät ovat kantaneet vastuunsa esim. työllistäjinä, mutta nyt alkavat voimat olla kaikilla vähissä. // pien yrittäjä, pienyritys Ohjatkaa koulutusta kaikilla aloilla yrittäjyyden suuntaan. Älkää kouluttako turhanpäiväisiä korkeakoulun käyneitä virkamiehiä, joiden ansiot määräytyvät palkkataulukkojen mukaisesti koulutuksen perusteella ja tuloksista ei ole väliä. Älykkäät ihmiset ovat mukavuudenhaluisia ja keksivät itselleen mukavaa työtä kehittelemällä byrokratiaa hyvällä palkalla, tällöin tuottava toiminta ja yrittäjyys ei kiinnosta. // Erkki Julkunen, Erk Interiors "Yrittäjien verotusta pitäisi keventää aivan kohtuuttoman suuret. Yrittäjien sosiaaliturva pitäisi olla parempi. Työntekijöiden maksut yrittäjille aivan kohtuuttoman suuret työntekijää kallis pitää töissä tänä päivänä." // Kati Junnonen, Reidica Oy/Perhe-Pesula

11 11 Puhun rakentamiseen ja sisustamiseen erikoistuneen kaupanalan yrityksen äänellä. Meitä on 8 tekijää, joista 4 samaa perhettä eri sukupolvissa. Toiminta-aika on 26 vuotta. Ahdistavinta on ollut veroviranomaisen mielivallan kohtaaminen verotarkastuksen yhteydessä. Tarkastuksen tuloksena kolmen vuoden taistelun jälkeen voitimme asiat, mutta omat voimavaramme olisi tarvittu muualla. Koen ahdistusta myös työnantajana. Reilulta ja rehdiltä sopimiselta on viety pohja tärkeilevän byrokratian keinoin. // Kimmo Fingerroos, Turun Maalitukku Oy "Pois pakollinen YEL-vakuutus - ainakin yrityksen 2 ensimmäiseltä vuodelta. Yrittäjä huolehtii omasta eläkevakuutuksestaan kyllä heti, kun se kassavirran kannalta on mahdollista. Starttiraha/ehdot: yrittäjä, jolle starttiraha on myönnetty, menettää oikeudet saada starttirahaa jatkossa, vaikka aikaa olisi jäljellä, jos valtion puolelta starttiraha loppuu hetkeksi esim. vuoden loppupuolella & jatkuu sitten normaalisti uuden vuoden puolella. " // Marja Vallbacka, Maroite Oy Ainakin yksinyrittäjien alv-huojennuksen alarajaa tulisi nostaa huomattavasti ylemmäksi, nykyisessä tilanteessa käytännössä kaikki tulot, mitä asumis- ja ruokamenojen jälkeen jää yksinyrittäjälle, menee verojen maksuun. // Marja Kuismin, Helemar Tmi Terveisiä, omistajanvaihdoksissa suurin haaste on niissä elinkelpoisissa yrityksissä, jotka aiotaan myydä ulkopuolisille. Nämä ovat työllistäviä yrityksiä, joilla on omia koneita, laitteita jne. Vain harvalla yrityksellä on jatkaja selvillä. // Anssi Kujala, Sypoint Oy Yksinyrittäjien lääkärikäyntien lääkäri- ja terveydenhoitokulut on saatava yrittäjälle vähennyskelpoisiksi ilman kallista lääkäriasemasopimusta. Väitän, että yksin yrittävällä on suurempi intressi hoitaa itseään ja pitää kunnossa kuin jäädä sairauslomalle, jos vain on varaa mennä lääkäriin. Terveydenhoitoon liittyvät kulut pitää saada vähentää yrittämisen tuloista. Tästä johtuen monet yksinyrittäjät jättävät lääkärikäynnit väliin ja siitä sitten syntyykin yhteiskunnalle suurempi taakka. // Paula Elonen, Somaoma "Lyhytaikaiseen projektiluoteiseen työhön on todella vaikea saada työntekijöitä, koska työttömän korvaukset menevät poikki ja palaavat vasta n. kuukauden odottelun jälkeen. Soviteltu päiväraha on toinen mörkö, ei voi ajatella niin naivisti että kukaan lähtee huvikseen töihin jos saman rahan saa kotona makailemalla. Metallialan koulutuksen olisi oltava ainakin vuoden nykyistä pitempi, jotta ammatilliset taidot olisivat paremmat koulun loputtua (koneasentajat,levysepät,hitsaajat). " // Kai Tyyskä, Tm-Asennus Oy Pankit ovat kiristäneet luotonantopolitiikkaansa merkittävästi. Kuitenkin jokainen pankki näyttää tuottavan suuria voittoja. Voiko pankkien luotonannolle antaa ohjeet, joilla tuetaan yritysten toiminnan ja investoinitien rahoittamista. Nyt pankeissa suhtaudutaan niin nihkeästi kaikkiin rahoitustarpeisiin, että innostuneinkin yrittäjä masentuu ja jättää uudet investoinnit tekemättä. // Tiina Pohtola, Vivaldo Oy "Aloittavien yritysten lainansaannin helpottaminen, esim. takaukset suorat lainoitukset esim. Finnvera. Pankit vaativat nykyään aivan mahdottomia vakuuksia ja lisäksi korkomarginaalit ovat turhan korkeat 5-7 % +viitekorko. Yrittäjän sosiaali- ja työttömyysturva samalle tasolle kuin palkansaajilla, esim. yrittäjän työttömyysturva nyt 8-10 kertaa kalliimpi kuin palkansaajalla ja lisäksi pitää olla 1,5 vuotta jäsenenä, kun palkansaajalla on 6 kk." // Paavo Ässämäki, Ässät Consulting Oy

12 12 Äitiydestä aiheutuvat kulut pitäisi mennä kokonaisuudessaan esim Kelan kautta. Minulla oli optikkoliike, jossa koko henkilökunta (minä mukaan lukien) jäimme vuoden sisällä äitiyslomalle, ja kulut olivat todella suuret. Jo uuden henkilökunnan rekryämisessä ja opettamisessa oli oma työ, ja silti uusi henkilökunta ei tietenkään päässyt samaan tulokseen. Hoitovapaat aiheuttivat sitten lisähaasteita. // Marjo Gadd, Butik Carla Yrityksen voittojen verotus Viron mallin mukaiseksi- voitot verolle vasta kun niitä nostetaan yrityksestä pois // Marko Teerioja, Deploy It Finland Oy Hyvä malli olisi vaikka sellainen että työntekijä maksaisi itse palkastaan sairavakuutusmaksua valtioille vaikka nyt sitten 2-5% matalapalkka-aloilla (alle 2000 euroa se olisi euroa kuussa vuodessa jolla jo kattaisi henkilön omat 6-12 sairastelut). Ja kun sairastuu niin kela /valtio maksaisi ajalta heti alusta lähtien korvausta vaikka sen sairauspäivärahan verran. Kyllä jokainen pystyy elämään pienemmällä korvauksella muutaman päivän kun ei tule työmatkakuluja // yksi yrittäjistä, palvelualat Mahdollistaa yrityksen kehittäminen ja kasvu. Nyt on mahdotonta siirtää positiivista tulosta seuraavalle vuodelle (tilikaudelle) ilman veroja. Tämä johtaa siihen että minimoidaan tulos tai nostetaan tulos palkkana tai tehdään ei välttämättömiä hankintoja ennen tilikauden päättymistä. Tämä on järjetöntä ja estää liiketoiminnan järkevän kehittämisen. Miksi on poisettu ennen ollut toimintavaraus? // Kai Martesuo, Icontec Oy alv:n alarajaa pitäisi ehdottomasti nostaa. Moni yrittäjä toimii yksin ja tarvitsisi tukea työntekijän palkaamiseen. Itsenä työllistäjille pitäisi maksaa "palkkaa" jos oma yritys ei ole vielä kannattava. Starttiraha ei yksin riitä. // Tuija Annala, Lakeuden lanka- ja lahjalutti Oy Tukekaa PK yrityksiä. PK yritysten terveyspalvelut. Jos olet kaivinkoneyrittäjä, ja kone särkyy, niin voit viedä sen minne vaan korjattavaksi- huollettavaksi ja saat kaikki verotukseen. Se on hyvä. Mutta jos työkalu olet sinä itse!! Et voi mennä huoltoon tai korjattavaksi niin että se ymmärrettäisiin yrityksen ylläpitokustannuksena. Ei yhden henkilön yrityksen kannata tehdä työterveys sopimuksia. Minun tulisi voida käydä huollossa missä haluan ja saada huolto - korjauskustannukset verotukseen. // Heino Jukarainen, Design Heino Jukarainen "Sääntelyn vähentäminen. Joustavammat työmarkkinat: työttömyysturva sellaiseksi että työtä kannattaa aina ottaa vastaan, osa-aikatyön ja satunnaisen työn teettäminen aidoksi vaihtoehdoksi, paikallisesti sovittavat palkat ja työehdot, työllistämisen sivukulut pienemmiksi. Yksityinen palveluntuotanto aidosti julkisen rinnalle, julkisten hankintojen yksinkertaistaminen." // Annika Matikainen, Bossa Oy Viron malliin: ei makseta yhteisöveroa voitosta (esim. liikevaihdoltaan ,- asti), vaan vasta osingosta! Näin yritystä / maksuvalmiutta voisi kehittää! // Aappo Hämäläinen, Bonus Systems Oy "Eduskunnan pitäisi palauttaa valta itselleen, jotta voisi tehdä yrittäjiä hyödyttäviä päätöksiä. Olemme valinneet teidät, emme ay-liikettä päättämään Suomen asioista. Suuret ikäluokat ovat luopumassa pienistä, toimivista yrityksistä. Niiden siirtymistä nuorille jatkajille pitäisi auttaa, tai muuten ne loppuvat kokonaan. Pekkaspäivät ja lomarahat pois. Ne olivat nousukauden karkkeja molemmat.

13 13 Aina puhutaan vaan palkansaajan ostovoimasta ja saavutetuista eduista, ei koskaan yrittäjän." // Sirkka Lamminen, Brodeeshop S.Lamminen Selkeyttää viestintää: On olemassa Mega-Mehiläinen -yhtiöt ja sitten on pk-firmat, joissa yrittäjät ovat haalareissa. Kansanedustajien tulisi tietää yritysrakenne ja missä Suomessa mennään. Kun saadaan ihmiset ymmärtämään, toimenpiteet ovat ilmeisiä. // Aleksi Graf, Lvi-Elektro Oy Alv alemmaksi työllistäville aloille. Kuten käsityöammatti parturi-kampaaja. Työllistää tuhansia ihmisiä Suomessa. Korkea alv vähentää kävijöitä, ja estää näin ollen työllistämistä. Samoin liiat rajoitukset pois. Antakaa meidän yrittäjien tehdä rehellistä työtä liikkeessämme, silloin kun haluamme, jopa Itsenäisyyspäivänä, jos kysyntää on. // Eila Havo, Parturi- Kampaamo Eila Ky Aukioloaikojen vapauttaminen kautta linjan. Ensimmäisen työntekijän palkkaamisesta liika byrokraattisuus pois. Holhoaminen ja turhat yrittäjyyttä ja työntekoa rajoittavat tekijät pois. Tunnemme kyllä vastuumme, missä yrittäjän vapaus. Vapaus toimia 24/7 jos niin haluaa. // Ursula Vatanen, Hiussalonki Ykköset "Pidättäytyä kaikista veronkorotuksista & leikata valtion menoja. Nostaa edustuskulujen verovähennysoikeus 100 %:iin. Vapauttaa ravintoloiden ja kauppojen aukioloajat = rajoitukset eivät lisää liikevaihtoa. Lisätä työvoiman tarjontaa. Puolittaa nykyiset säännökset & lainsäädäntö. Yrittäjän ja minkä tahansa yrityksen hallinnon ajasta menee liian kauan monimutkaisen sääntöviidakon noudattamiseen. Muuttaa verotusta niin, että Suomeen syntyisi vähintään uutta yritystä." // Tomi Lantto, Antell-Ravintolat Oy "Yritystuet pois, ne vain vääristävät kilpailua. Yrittämisen kanssa yhteensopimattoman tukipolitiikan sijaan otetaan käyttöön joku (tai kaikki) seuraavista vaihtoehdoista: 1) ns. Viron malli, jossa yhtiöön jätettävää voittoa ei veroteta. 2) siirrytään carry back -järjestelmään, jossa yritys saa tappiollisina vuosina "veronpalautusta" aiempina voitollisina tilikausina maksamastaan yhtiöverosta. 3) Palautetaan yhtiöveron hyvitysjärjestelmä (avoir fiscal). 4) SVOP-pääoman palautukset verottomiksi." // Tapio Lehtimäki, Tietomato Oy "Kampaamoalan alennetun alv:n aikana remontoin, laajensin ja palkkasin 8 uutta tekijää. Lopulta oli pakko antaa periksi ja laittaa työntekijät pois. Ala on ollut median riepoteltavana, koska hinnat eivät MUKA laskeneet. Suurin osa vain jätti edelliset korotuksensa tekemättä, koska alv ale oli tiedossa (käytännöllistä yksinyrittäjän maalaisjärkeä..) Tällä hetkellä yrityksemme alv 0% hinnat ovat samat kuin Kaikki muu on kuitenkin noussut! KAIKILLE KÄSITYÖ/MIKROYRITTÄJILLE ALV RAJA " // Silja Kaija, Parturi- Kampaamo-Myyläl Tazzi

14 14 Poistakaa työntekijän karenssi, jotta pahoin voivat työntekijät voivat irtisanoutua itse. Säätäkää kansalaispalkka ja antakaa etuuksien miettijöille potkut. Muuttakaa terveydenhuolto ja koulutus ilmaisiksi, jotta tarjolla on aina mahdollisimman tervettä ja koulutettua työvoimaa eikä tarvita Kelaa harkitsemaan korvataanko vai ei. Sitten on ihan sama vaikka annatte Kokoomukselle sen tasaveron. Yksinkertaisuus on hallinnossa kaunista. // Lari Kemiläinen, Ideavuo Oy Saikkumaksut pienemmiksi (esim. 80% palkasta), väh. 1 pvn karenssi saikkuihin (karsisi turhat), pekkaset pois (vanha jäänne), arkipyhäkorvauksiin järkeä (ei maksettaisi, mikäli ei normaalistikaan olisi työpäivä), palkan korotukset minimiin, ostovoiman vahvistaminen verotusmuutoksilla, yksityisyrittäjille turvaa (jotta useampi uskaltaisi yrittää) // Satu Lipsanen, Lipa-Betoni Oy Alv 24% palvelualoilla on kohtuuton, joko alv rajan nosto 8500 eurosta e josta vain ylimenevästä osuudesta maksettaisiin alv. Tai Alv 24% lasku palvelu aloilla 10%. Sosiaaliturva saatava ehdottomasti kuntoon! // Mari Tirkkonen, Tmi Mari Lehtonen "Yrittäjien Yel-vakuutukseen pitää saada uudistus pikaisesti, pienille sesonkiyrittäjille on hankalaa maksaa riittävää Yel-tuloa vastaavaa vakuutusta. Tässä voisi toimia esimerkiksi kuukausittaisen todellisen tulon malli, vaikka rinnakkain nykyisen Yel-mallin kanssa. Joustoa tarvitaan ja uudistettua Yel-mallia! Nyt laitetaan liikaa painoa Yel-vakuutukselle." // Heidi Loukiainen, Hjelppinen Ensimmäisenä alvin alentaminen, max 10%. Toinen on työllistävän yrityksen sos.maksujen laskeminen, näiden osuus on kohtuuton ja vaikuttaa suoraan työllistämiseen. Kolmas on sukupuolien välinen epätasa-arvo, tarkoitan että palkatessaan naisen, on mahd. edessä raskaus, mikä lisää yrityksen kulutaakkaa, palkata toinen sijainen ja myös kuluja palkatulta äitiyslomalle jäävältä tekijältä. Neljäs on työntekijän sairastuminen, tällä ei pitäisi sakottaa yritystä, työntekijällekin vastuuta. // Kirsi Temonen, Kirsin Tyylitukka Ky Pienyritysten ja yrittäjien verotusta pitää keventää, jotta ne pystyvät kasvamaan omalla pääomalla. Kaikki yritystuet voi vastaavasti lopettaa. Työntekijän palkkaaminen pitää saada kannattavaksi. Nykyisellään tämä on liian kallista ja liian riskialtista. Tänä päivänä yrittäjä on yhteiskunnan hylkiö ilman sosiaaliturvaa, mutta omalla panoksellaan mahdollistaa laajan turvaverkon muille. Puheet on puhuttu. On aika toimia. Me emme loputtomiin jaksa. // Esa Salminen, Epsko Oy "Yhtiövero alennettiin 2014 alkaen 20 %:iin. Merkittävä osa pienistä yrittäjistä toimii joko yksityisinä elinkeinonharjoittajina tai henkilöyhtiöinä, joiden tuottama tulos verotetaan joko pääomaverokannalla (30 % tai 33 %) tai progressiivisen tuloverokannan mukaan omistajien henkilökohtaisina tuloina. Ansiotuloista maksetaan lisäksi kunnallisveroa ja eräitä muita maksuja. Vero on usein oy:n veroa huomaatavasti korkeampi. Lisäksi vero maksetaan, vaikka tuloa ei nostettaisikaan yrityksestä. " // Eino Mikkola, Laskentapalvelu Mikkola Oy Tietyillä aloilla on pakko olla yrittäjä, koska toisen palvelussa ei yksinkertaisesti ole työtä. (Pakkoyrittäjyyttä). Teemme työtä ansaitaksemme oman henk.kohtaisen toimeentulon ja työllistäkseemme itsemme. Alhainen tulotaso on syy, jonka vuoksi yrittäjät toivoisivat mahdollisuutta soviteltuun päivärahaan YRITTÄJYYDEN OHELLA. Tähän EI nykylaki anna mahdollisuutta. mahdollisuus pv.rahaan vasta sitten jos poistaa oman yrityksen vi-

15 15 ranomaisrekistereistä. Palkansaajilla sovitellaan osa-aikaisuudesta. // Soile Miettinen, Korutar "Pienten yrittäjien arvonlisävero vallan pois Se innon palo, mikä pienimuotoista usein innovatiivista yritystoimintaa harjoittavalla itsensä työllistävällä ihmisellä on, pitäisi pystyä pitämään liekeissä. Toiminta on usein tehokasta ja aktiivista. Juuri kun alkaa tulla vähän tuloksia, pitää joka kuukausi laskea ja ilmoittaa alvia. Sitten siirretään muutamaa euroa edestakaisin, alvia maksetaan ja alvia palautetaan. Poistakaa turhat alvit yksinyrittäjiltä ja antakaa innon palon roihuta. " // Iiri Heinilä, Iiri Heinilä Ky Yrittäjyys ei ole rangaistus vaan sitä tulisi valtion toimesta tukea erilaisin toimenpitein. Kannustavampi verotus, työpaikkakohtainen sopiminen ja yrittäjäperheen sosiaaliturva kuntoon! Ei voi olla mahdollista, että yrittäjän vaimoa kohdellaan ansiotyössä (esim. sairaanhoitaja) yrittäjänä siinä tapauksessa, että jää työttömäksi. Vaimolla EI tällöin minkäänlaista TYÖTTÖMYYSTURVAA!!! // Eero Tenhola, M&M Viihdepalvelu Oy Eduskunnan pitäisi vihdoin toteuttaa lupauksesa itsensätyöllistäjien aseman parantamisesta. Yhä usemmat työllistävät itsensä käytännössä isojen firmojen alihankkijoina. Neuvotteluasema on olematon, ei ole mahdollisuuksia yrittäjämäisiin palkkioihin, mutta silti pitää maksaa yrittäjäeläkettä ja muutenkin hankkia sosiaaliturva kalliisti yrittäjänä. Itsensätyöllistäjistä on tulossa uusi köyhälistö, joka ei käytännössä voi jäädä eläkkeelle, kun monelle ei riittäviin eläkemaksuihin ole varaa. // Eeva Mäkelä, Toiminimi Hoksaa Yrittäjinä toimivia äitejä, joilla pieniä lapsia, tulisi huomioida enemmän. Heillä tulisi olla paremmat mahdollisuudet saada tukea esim. osittaiseen työntekoon. Yrittäjäpalkka jää huonoksi, kun työtä ei voi tehdä kuin puoliteholla. Se on fakta. Itse kärsin sen ajan, mutta en kadu ratkaisua. Mietin silloin, että joskus pystyn tekemään kunnolla töitä. Nyt on sen aika. Lapseni ovat nyt teini-ikäisiä. Puhun muiden nyt samassa tilanteessa olevien puolesta. Kaikkea ei ole tehty asian eteen!! // Sanna Moilanen, Toivepiha Oy Työehtosopimusten yleissitovuus on ristiriidassa vapaan markkinatalouden kanssa eikä sitä ole missään muussa maassa. Se tuottaa kilpailukyvyttömyyttä ja työttömyyttä. Siksi se pitää poistaa. Työntekijän vähimmäisoikeudet voidaan paremmin turvata lakiteitse. Samoin työtekijöiden pitäisi kustantaa työttömyysturvansa, koska työttömyys korreloi kollegtiivisesti saavutettujen palkankorotusten kanssa. Valta ja vastuu pitää olla samalla lompakolla. // Janne Skogberg, Voltmen Oy "Pk-yritysten ja micro-yritysten verotusta pitäisi keventää, yrittäjien tukea lisätä. Osinkoverotusta keventää, jotta se kannustaisi ihmisiä perustamaan yrityksiä. Se on ollut iät ajat hyvä ja testattu kannustin. Tässä voisi nimen omaan huomoida pienten yritysten osinkoverotus. Samoin pienten yrittäjien tuki valtiolta olisi hieno kädenojennus. Isoille yrityksille on luotu erilaisia tukijärjestelmiä, mutta pienet on unohdettu. Samoin työnantajien sivukulut pienemmäksi olisi hyvä kädenojennus." // Mirja Kettunen, Tilitoimisto Infoservice Kettunen Oy Mielestäni työntekijällä on liian isot oikeudet, jos on kaveri jolle työ EI maistu on kallista päästä siitä eroon ja sairaspoissaolot, tekemätön työ minkä yrittäjä joutuu joka tapauksessa maksamaan joskus kahteen pahimmassa tapauksessa kolmelle henkilölle (kaksi sairastuu ja kolmas mies vasta tekee työn) // Kari Kemppainen, Kaluste- ja remonttityöt

16 16 Yrittäjäjärj. huom. myös verkostomarkkinointiyrittäjät ja heidän ammattitaito; henkinen potentiaali, hyvät kommunikontikyvyt, asiakaspalvelutaidot, markkinointi yms. Tällä hetkellä VM-yrittäjä taitaa olla lähinnä pelkkä vitsi yrittäjäjäj. toimijoiden mielestä. VM on myös turvllinen tapa ryhtyä yrittäjäksi ja liiketoiminna ammattilaiseksi oman työn ohella tai työttömänä. Kannustetaan ihmisä ottamaan vastuu omasta tulevaisuudestaan mm. VM esiin ottamisella, myös kaupallisessa koulutuksessa! // Matti Peltoniemi, Mp Propel Oy (Rakennuttamispalvelut), mutta myös verkostomarkkinoinnin ammattilainen Alv-veropohjaa on laajennettava kattamaan kaikki taloudellinen toiminta, mukaan luettuna yhdistykset ja muut yhteisöt, ja kaikki alennetut veroprosentit poistettava. Ei myöskään alv-vapautta pienille yrityksille. Tällöin voidaan alv-prosenttia reippaasti laskea. Samalla poistuvat nykyiset kilpailun vääristymät ja kasvun esteet. // Martti Lariola, Natura Viva Oy Vähentää BYROKRATIAA. Samat säädösten tulkinnat Suomeen kuin on eteläeuroopassa. Torilla ja messuilla tilapäisissä myyntipisteissä elintarvike myyntiin ja valmistukseen kevyemmät säännökset. Turhien säädösten poistaminen kuten alkoholin mainonnan rajoitus. Paikallisen sopimisen lisääminen työmarkkinoilla ja keskitetystä sopimuksesta luopuminen. // Timo Sorvali, Jämijärven Agritilit Alv. vapaa liikevaihto euroon. Sveitsissä se on ! Alarajahuojennus euroon. Tämä saisi ihmeitä aikaan mikroyrittäjien keskuudessa ja työllistämisessä. Vähäiset huojennukset eivät auta enää nykyisessä yritysten tilanteessa. Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on iso investointi! Kohta nämä mikroyrittäjät uupuvat ja tulevat puolestaan tarvitsemaan julkista sosiaaliapua. Näitä on n Suomessa. // Heli Siltaloppi, Beauty And Wellness Soma Verotus alas, palkkakustannukset kuriin, yrittäjän toimeentuloturva kuntoon. Entäpä jos yrittäjä ei voi maksaa palkkaa itselleen, mutta maksaa silti työntekijöille? Byrokratia kaikessa pienemmäksi! Sosiaaliturva kondikseen. // Tarja Miettinen, Design Sisters Yhden miehen tai naisen yrityksille katto vaikka jonka jälkeen alettaisi vasta maksamaan alv veroa kun suojaosuus ylittyy. Varsinkin omalla kohdallani on vaikeuksia selvitä seuraavanvuoden sesonkiin kun työ on kausiluonteista ja osa vuodesta on työtöntä aikaa 3-4 kuukautta jolloin ei ole mitään tuloja vaan ne menot. // Petri Nurminen, Tmi: Nastapete vaivalla säästetty omaeläke (vapaaehtoinen)pois avioero osituksesta tai otettava huomioon ex puolison laskennallien tuleva eläke samalta ajalta huomioon.omaeläkkeestä osituksessa otettava huomioon verotus. // Tuija Liunala, Parturi-Kampaamo Tuija Keventää verotusta ja karsia sääntelyä. // Jari Saarhelo, Seikkailupuisto Huippu Oy Monet pienyrittäjät ovat lähellä tai keski-ikäisiä entisten työnantajiensa uusiin mahdollisuuksiin vapauttamia ahkeria, omasta ja perheensä elämästä huolehtivia kansalaisia. Emme halua yhteiskunnan maksamia asuntoja, emme odota muiden meitä elättävän. Meidät on huomioitava paremmin eläkejärjestelmissä ja verotussuunnittelussa. Nyt kaikki paukut laitetaan pelialan start upeihin, joista monet lopettavat toimintansa kun sijoitusrahat loppuvat. Elämä on muutakin kuin peliä! // Paula Elonen, Somaoma Keventää verotusta kun työllistetään ihmisiä. // Jorma Mäkinen, Mavecom Palvelut Eduskunnassa pitäisi miettiä halutaanko että sääntelyltä vapautetut kevytyrittäjyysmallit ovat se ratkaisu jolla tätä työttömyyttä ja työntekijöiden palkkaamisen mahdottomuutta

17 17 ollaan korjaamassa. Hyviä palveluita ovat (mm.ukko.fi eezy.fi ja odeal.fi), mutta näitä käyttää jo kymmenet tuhannet suomalaiset joita yritykset eivät pysty työllistämään minimipalkkavaateiden ym ollessa kohtuuttoman suuria. Palvelun piirissä ollessasi ei tunteja seurata eikä työaikoja lasketa. Mitä tehdä? // Joel Ojala, Hype 13 Osk Taantuma on jatkunut liian pitkään. Pelko ja epävarmuus syövät turvallisuuden tunnetta. Kun tavallisella kansalaisella on turvallinen olo ja riittävästi ostovoimaa, hänen on mahdollista käyttää suomalaisen yrityksen tuotteita ja palveluita. Verotulot kasvavat ja yritykset voivat paremmin - ja pystyvät edelleen työllistämään, jolloin saadaan yhä lisää veronmaksajia. Yrityksemme on vielä pystynyt säilyttämään työpaikat ilman irtisanomisia - helppoa se ei ole. Pois kuristusotteesta tahtoisin! // Eija Lampila, Automeca Avoin Yhtiö "Hei! Niin Suomi pitäisi saada nousuun mutta ei näillä eväillä aika huonolta näyttää tilanteet tällä hetkellä. Yhden yrittäjän kohdalla jota minäkin vedän niin on paljon muitakin kuluja, joten verotukseen pitäisi löytyä uusia malleja sitä pienentämällä. On se näinkin että meitäkin pieniä yrityksiä pitäisi kannattaa eikä vaan ottamalla meiltä veroja kohtuuttomia summia. Joten verotus meiltä alemmaksi jotta voin pitää pienen yritykseni elinkelpoisena." // Raili Hakala, Railin Pirssi Oy "- Julkista sektoria tulisi karsia kovalla kädellä. - Suomi on ylivelkaantunut pahasti, verotusta tulee keventää etenkin pienituloisilta, lisätäksemme ostovoimaa.veronkevennyksillä olisi myönteinen vaikutus Suomen talouteen ja siten kestävyysvajeen selättämiseen. - Arvonlisäveron alarajaa nostettava ( euroa) - Suomi nousee työllä ja yrittäjyydellä. Turha byrokratia ja liiallinen sääntely tulee purkaa. " // Mari Laaksonen, Cleanmarin Oy Arvonlisävero 24% on liikaa käsintehdystä työstä pienille yrittäjille esim kosmetologi, kampaaja, käsityöläiset jne. Purkeista ja purnukoista ja myynnistä ok, mutta työn osalta liikaa! Se on omasta palkasta pois - vain kaksi kättä ja tietty määrä aikaa. // Kristiina Soini-Koivula, Kauneushoitola, Hierontapiste Kristiina Soini Verotusta tulisi keventää. Etenkin anniskellun alkoholin alv:n alentaminen 14%:n tulisi toteuttaa seuraavan hallituksen aikana. Samoin alkoholiveron asteittainen alentaminen muun euroopan tasolle tulisi käynnistää heti uuden hallituksen myötä. Myöskin palkan sivukuluja tulisi alentaa huomattavasti. Työntekijän palkkaaminen pitäisi tehdä edullisemmaksi. // Jani Hiltunen, J3 Ravintolat Oy Ravintola-alaan tarttis tehä kevennyksiä! niitä kaatuu nyt ku viljaa! // Marko Niemi, Hotelli-Ravintola Route "Verotusta muokattava kannustavammaksi. Helpottaa pienyrittäjien muiden työllistämistä. Nyt monelle liian iso riski palkata, jos ei olekaan varaa pitää, niin helposti sitä repii omasta selkänahasta ja tällä myös tyrehtyy mahdollinen kasvu. Itsensä työllistämisestä ei pitäisi rankaista." // Reeta Sinkkonen, SC Oy Turha ja päällekkäin byrokratia pitäisi purkaa. Yrittäjän ajasta menee liian paljon lippujen ja lappujen täyttämiseen. Esim turvetuotannossa tulee uudet määräykset jälkikäteen. Alue tehty silloisen määräysten mukaan, nyt revitään kaikki auki ja kovalla rahalla selvitetään samat asiat. Yrittäjä on parhaimmillaan kun se tekee töitä ja suunnittelee uutta.

18 18 Nyt uuden suunnittelu on aika lailla jäissä koko Suomessa. // Marko Vainionpää, Pohjanmaan Biolämpö Oy "1. Nyt täytyy pistää kaikki "paukut" pk-sektorin vientiteollisuuteen. 2. Alentaa työllistämisen kustannuksia. 3. Yrittämistä täytyy helpottaa, muuten yhä useampi yritys siirtää toimintansa Viroon. 4. Julkista sektoria, sen kuluja sekä politiikkojen määrää täytyy vähentää välittömästi." // Juha-Matti Martikainen, Casa Alto Oy Julkinen sektori pienemmäksi. Turha sääntely pois, byrokratia pienemmäksi. Työnantajamaksut pienemmäksi, jotta varaa palkata OIKEISIIN töihin. Ei TE-toimistojen turhiin kursseihin, kuinkakohan paljon tuottavaa työtä ne ovat taanneet?? // Annette Magi, Helsingin Jäätelötehdas Oy "Työn verotusta kevennettävä Kuntien ja valtion paisunut työntekijä määrä purettava, ei tarvita paperin pyörittäjiä" // Vesa Roponen, Ves-Ma Oy "Aloittavan yrittäjän verohuojennukset ensimmäisenä toimintavuotena. Mikroyrittäjän ulkopuolisen työvoiman työllistämishuojennus. Starttirahan kilpailunvääristämislausuntojen kokonaisvaltainen ja objektiivinen tarkastelu." // Tero Hanhisalo "Turha byrokratia pois, yksinyrittäjän asemaan helpotusta (tmi, ky, pieni Oy). Lähemmäksi palkansaajan asemaa mm. työttömäksi jäänti, pitää siis tietää n. 4 kk:tta etukäteen, jotta saa päivärahaa yms. aika mahdotonta..." // Markku Kallio, Tavastia-Kodit Oy YTJ-palvelussa yrityksen kotipaikkaa ei voi muuttaa sähköisesti - pitää tulostaa useamman sivun lomake ja lähettää se postitse & liittää mukaan maksukuitti 85. Pikkujuttu mutta ei mielestäni lukua. // Niko Laamanen, Real Estate Niko Laamanen Byrokratia ja turhien lomakkeiden täyttäminen POIS. // Timo Vahaniitty, Masterhouse Oy "- Helpottaa osa-aika työllistämistä - Pienentää veroja / sosiaalimaksuja" // Asko Laukkanen, Koneurakointi Asko Laukkanen Tmi Kannattaa miettiä asteittaisen ALV rajaa tuhanteen asti. Asteittaisessa mallissa ei löydy kohtaa johon kannattaa pysähtyä. Tuossa tuloluokassa rahat menee kuitenkin AL- Viin kulutuksen kautta eli valtio ei menetä mitään. Jo 100 eur tulosta maksetaan joku alvi ja tulosta täysi alvi. Mitä jos sama toistuu asti seuraavalle työllistetylle? Mikä olikaan yksinyrittäjien määrä ja jos edes puolet palkkaisi jonkun? // Harri Kämäräinen, Nuppulinnan Laboratoriopalvelu Oy

19 19 Arvioni on että nyt on jo yli 200 erilaista korttia ja lyhyin ajoin uusittavaa lupaa joilla rahastetaan yrityksiä. Työllistäminen ei ole sitä että keksitään töitä kouluttajille ja yritykset maksaa. Liikenneluvan 5 kurssia joista ei ole mitään hyötyä, uusittavat tulityökortit, kosteantilan kortit, rakennustyömaalla liikkumisen kortit jne. Nuo estävät mm kesätyöllistämistä. Ennen oli niin että ammattimies vastasi ryhmän toiminnasta ja osallistui myös itse. Liikenneluvan tarkistus auto kerrallaan.. // Harri Kämäräinen, Nuppulinnan Laboratoriopalvelu Oy Tervehdys täältä Varsinais-Suomesta.Ajatuksia.Mun mielestä presidentti vois hoitaa myös pääministerin viran koska ei hänellä ole muuta virkaa kuin puolustusvoiman ylipäällikkö ja edustaa suomea ulkomailla.ja jos todellista säästöä haetaan niin suomi ei tarvitse kuin korkeintaan sata kansanedustajaa ja avustajia ei tavallinen riviedustaja tarvitse,kyllä osaa nappia painaa ilmankin mitä on sovittu ryhmäpalaverissa,tässä olisi todellinen säästön paikka,suomessa ei päätetä ilman EU:n lupaa mitään. // Juhani Sukari, Tmi. Juhani Sukari "Ehdottomasti pienille yrityksille helpotusta verotukseen! Meitä tavallisia pieniä ja pienituloisia yrittäjiä on paljon. Hoidamme velvollisuutemme, verot, palkat, eläkkeet, ostot ym kulut, mutta miten pärjää itse yrittäjä ja kiinnostaako se ketään? Minulla olisi tarvetta ja halua myös enemmänkin työllistää, mutta palkkojen sivukulut ovat niin älyttömät että yrittäjänä vetää monesti pakon edessä voimavarojen äärirajoilla. Tämän hetken Suomessa monessa yrityksessä on kyse selviytymisestä. " // Pauliina Hintsa, Kukkakauppa Soukan Sydän Yksinyrittäjien on mahdotonta palkata edes yhtä henkilöä. Esimerkki minun tilanteesta. Tein viime tilikaudella ylipitkiä päiviä ja lisäksi lupauduin t messuille auttamaan asiakastani. Palkkaa maksoin minimin mukaan, jotta YEL maksuni pystyisi kohtuullisena. Voittoa tuli n ekeä. Sain nyt hieman enemmän itselleni palkkaa näin. Mutta koska sain voittoa, räväytettiin euroa veroa tuosta maksettavaksi. OK, mutta sitten tulivatkin tällevuodelle maksettavat ennakkoverot euroa/kk. // Paula Saarinen, Kongideal Oy markkinointiviestintä "Aloittavien yrityksien verottamisen keventäminen sekä valtion / pankkien paremmat rahoitus edellytykset. ei alkavat yritykset kehity koska alottaessa suuret investoinnit ja jos veroitus näin kovaa ei yritykset kasva." // Ville Koskelo, Koskelo Forest Oy "1. 50 vuotiaiden tai yli, palkan sivukulut pois heitä palkattaessa. 2. Minimipalkka pois/ paikallinen sopiminen mahdolliseksi. 3. Tuloverotus Viron malliin 4. Ravintolaedustus 100% takaisin. 5. Alkoholin verotus takaisin 14%:iin 6. Laittakaa nyt laittomat anniskelupaikat kuriin! Laillisia valvotaan tiukemmin ja laittomilla ei mitään valvontaa. Käsittämätöntä! Jokke Härmä/ POP LIVE Oy" // Jokke Härmä, Pop Live Oy

20 20 Pienyrittäjien verotus inhimillisemmäksi. YEL järjestelmän päivitys pienyrittäjän näkökulmasta. // Riitta Nikulainen, Taksi Riitta Nikulainen työssä oloon verrattava aika, tämä on asia johon pitäisi puuttua. tätä pitäisi kohtuullistaa. Perhevapaiden kulut pitäisi järkeistää. Kelan maksettavaksi kaikki kulut ja siihen otettaisiin varat tasaisesti kaikilta yrityksiltä eikä vain siivous, hoiva ym. muilta naisvaltaisilta yrityksiltä. // Sanna Pukkinen, Innen Oy "1. Sairaslomalle päivän karenssi 2. ALV:ton :oon saakka 3. Vapaa-ajan tapaturmasta EI työnantajalle kuluja! 4. Yritysvero yrityksille ( itse tekevät tuotteet) samalle tasolle EU.ssa tai EU:sta pois, koska vain ulkomaan kaupasta elämme ( Hollanti 5 % vrt. Suomi 20%) 5.Pien yrittäjän sosiaaliturva kuntoon! 6. Yritystuet kriittiseen tarkasteluun ( ei osinkojen maksuun ulkomaille),toiminnassa olevat pien yritykset vähintään yhtä tärkeitä kuin start-upit." // Jukka Mäki-Moijala, Receptum Palvelu Oy "Viron verotusmalli olisi valmis, eikä tarvitsisi kymmenien vuosien neuvotteluita pilkkujen paikoista! Valtiolla pitäisi olla kuin puramidissä laaja yrittäjä joukko kuvaisi laaja alapää ja yläpää pientä pyrokratiaa! Nyt on kääntynyt, tai kääntymässä toisinpäin, hallintokoneisto paisutettu liian suureksi, jotka usein haittaa vain yrittäjien yrittämistä!" // Mauno Strandén, oma Verotuksen kevennys sekä työntekijöiden sivukulujen oleellinen pienennys jotta rahat riittäisi yritystoiminnan kehitykseen...! // Jani Putkinen, Särkisalmen Rengas Oy "Kaikki moninkertainen työ pitää saada pois. Turhat ilmoitukset on poistettava ja automatisoitava digiaikaan. Kerran maksettu raha näkymään kaikkiin tarvittaviin instansseihin. Mikroyritysten työn rationalisointi vapauttaa suuret resurssit oikeaan työhön. Työntekijöitäkin voisi palkata kun kaikki energia ei menisi turhaan jauhamiseen. Niin helpolta kuin kuulostaakin, maan tulevaisuuden voivat myönteisesti ratkaista 90% yrityksistä, joille annetaan siihen oikeat edellytykset." // Esa Ojanlatva, Arc Viva Palkkaus ja palkanmaksu yksinkertaiseksi. Montako lakia ja työlainsäädöstä pitää yrittäjän osata jos palkkaa yhden työntekijän? // Ullamaria Vehviläinen, Me Kalustajat Oy Alv alennus käsityöyrittäjille Korkeintaan 15 % tasolle >niille jotka oikeiasti hankkivat Suomessa elantonsa käsityötä tehden. Onhan aivan eri aisia myydä valmista kehitysmaissa tuotettua tavaraa kuin tehdää se kotimaisin käsin. Kaikki eivät voi sijoittua it alalle eivätkä edes halua. Nyt on vain mahdotonta yrittää kun ensin pitää maksaa 24 % alv ja sen jälkeen vielä työntekijän palkat, vuokrat(jotka eivät ole alvillisia).työntekijän palkkaku-

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 59 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Yks Y i ks n i yrittäjäo yrittäjäo je h l je m l a

Yks Y i ks n i yrittäjäo yrittäjäo je h l je m l a Yksinyrittäjäohjelma Yrittäjyys kantaa suomea niin myös yrittäjät! Sisällys Keitä yksinyrittäjät ovat?... 2 Meitä on yli 65 prosenttia kaikista yrittäjistä... 2 Miksi yhden henkilön yrityksenä?... 4 Yksinyrittäjien

Lisätiedot

Kokka kohti yrittäjyysyhteiskuntaa: Miten yritysten toimintaympäristö muuttuu. Jyrki Mäkynen, puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät

Kokka kohti yrittäjyysyhteiskuntaa: Miten yritysten toimintaympäristö muuttuu. Jyrki Mäkynen, puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät Kokka kohti yrittäjyysyhteiskuntaa: Miten yritysten toimintaympäristö muuttuu Jyrki Mäkynen, puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät 1 Tältä yrittäjyys näyttää tänään 2 Yritysten henkilöstö eri kokoluokkien yrityksissä

Lisätiedot

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Millä eväillä valtiontalous ja kilpailukyky saadaan kuntoon? Suomen Perustan pikkujouluseminaari 10.12.2013 Ostrobotnia 1. Suomen

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

Pentti Arajärvi. Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta. Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006

Pentti Arajärvi. Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta. Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006 Pentti Arajärvi Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006 1 SUOMEN PERUSTUSLAKI 18 Oikeus työhön ja elinkeinovapaus Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Parempi työelämä Akavan opiskelijoiden eduskuntavaalitavoitteet

Parempi työelämä Akavan opiskelijoiden eduskuntavaalitavoitteet Parempi työelämä Akavan opiskelijoiden eduskuntavaalitavoitteet Maistraatinportti 2 puh. 020 7489 400 00240 Helsinki www.akava.fi/opiskelijat Sisällys 1. Sosiaaliturvajärjestelmän on oltava yhtenäinen

Lisätiedot

Hallituksen yrittäjyyshanke

Hallituksen yrittäjyyshanke Hallituksen yrittäjyyshanke Valtion ja kuntien rooli elinkeinopolitiikassa / Kuntamarkkinat 14.9.2016 Teollisuusneuvos Ulla Hiekkanen-Mäkelä Yritys- ja alueosasto Yritysrakenne Suomessa Suomessa on 283

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

SY:n Yksinyrittäjäohjelma

SY:n Yksinyrittäjäohjelma SY:n Yksinyrittäjäohjelma Yksinyrittäjiä lähes 140 000, yli puolet kaikista yrityksistä Yksinyrittäjän asema poikkeaa monessa suhteessa muista yrityksistä Yksinään toimivan yrittäjän ongelmiin on syytä

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi?

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? VALINNANVAPAUS sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? 1 VALINNANVAPAUS enemmän terveyttä samalla rahalla Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Ikärakenne Lähtökohtia Palvelujen tarve lisääntyy ja painopiste muuttuu Palveluja tuottavat työntekijät siirtyvät eläkkeelle Työvoimakilpailu

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa 1 17.11.2009 Pentti Kananen Valtioneuvoston selonteko 12.11.2009 Hallinnollisten rakenteiden kehittämisen ohella keskeistä on palvelurakenteiden ja palvelujen

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisu syksy 2012 Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti Neuvottelut aidosti työpaikkatasolla tiedetään menestystekijät, vaatimukset, muutospaineet palkkaratkaisu mitoitetaan

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g?

Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g? PERUSPROSENTTILASKUT Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g? Kuinka paljon 12 % on 350 grammasta? 350 g 12 % % g 12 x 100 350 12 x 100 350 100

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

alueella 23.3.2013 Sirpa Leppäkangas

alueella 23.3.2013 Sirpa Leppäkangas Elämää ää harmaalla alueella 23.3.2013 Sirpa Leppäkangas Työterveys huolto TYÖHYVINVOINTI Lain säädäntö ja sopimuk set Työ on mielekästä, sujuvaa, tuottavaa ja työuraa tukevaa turvallisessa ja terveellisessä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 1 Rakentaminen Kauppa 18 16 16 17 Palvelut 54 59 Muut 2 1 1 2 3 4 5 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

Eläkeselvitys 2012: Selvitys TEKin jäsenten näkemyksistä eläkeiästä ja eläke-ehdoista. Tulosraportti 24.4.2012 Susanna Bairoh

Eläkeselvitys 2012: Selvitys TEKin jäsenten näkemyksistä eläkeiästä ja eläke-ehdoista. Tulosraportti 24.4.2012 Susanna Bairoh Eläkeselvitys 2012: Selvitys TEKin jäsenten näkemyksistä eläkeiästä ja eläke-ehdoista Tulosraportti 24.4.2012 Susanna Bairoh Sisältö Yhteenveto Selvityksen toteutus ja tietoa vastaajista Selvityksen tavoitteet

Lisätiedot

Onneksi olkoon, sinut on valittu!

Onneksi olkoon, sinut on valittu! Perustulohack 2016 Onneksi olkoon, sinut on valittu! Tietopaketti perustulopilottiin valituille. Silja Uusikangas & Minna Manninen Mikä on perustulo? Perustulo on tuloa, joka maksetaan säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi 23.- Hallitus varautuu huonoon kehitykseen Lähivuosina Suomi velkaantuu kymmenillä miljardeilla Työllisyydestä

Lisätiedot

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

Yritysten odotukset kuntien elinkeinopolitiikalta

Yritysten odotukset kuntien elinkeinopolitiikalta Yritysten odotukset kuntien elinkeinopolitiikalta Lapin kuntapäivä 24.9.2013 Pirkka Salo Lapin Yrittäjät 1 UUSI LAPIN YRITTÄJÄT 1.1.2014 alkaen 21 paikallisyhdistystä 3200 jäsenyritystä lähes 200 luottamushenkilöä

Lisätiedot

SOK:n palkka- ja palkkioselvitys

SOK:n palkka- ja palkkioselvitys SOK:n palkka- ja palkkioselvitys 2015 Palkitsemisen periaatteet SOK:ssa SOK:n hallintoneuvosto on asettanut pysyvän palkitsemisvaliokunnan, jonka tehtävänä on arvioida ja kehittää koko S-ryhmän ylimmän

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

Työmarkkinaseminaari 16. elokuuta VÄHEMMÄN KEPPIÄ ENEMMÄN PORKKANAA TYÖELÄMÄASIOIDEN JOHTAJA SAANA SIEKKINEN

Työmarkkinaseminaari 16. elokuuta VÄHEMMÄN KEPPIÄ ENEMMÄN PORKKANAA TYÖELÄMÄASIOIDEN JOHTAJA SAANA SIEKKINEN Työmarkkinaseminaari 16. elokuuta VÄHEMMÄN KEPPIÄ ENEMMÄN PORKKANAA TYÖELÄMÄASIOIDEN JOHTAJA SAANA SIEKKINEN HALLITUS LEIKKAA, KIRISTÄÄ JA HEIKENTÄÄ Työttömyysturvan leikkaus voimaan ensi vuoden alusta

Lisätiedot

HALLITUKSEN RAKENNEUUDISTUKSET JA SUOMEN TALOUDEN HAASTEET. Maakuntaparlamentti 12.11.2015 Jaakko Kiander

HALLITUKSEN RAKENNEUUDISTUKSET JA SUOMEN TALOUDEN HAASTEET. Maakuntaparlamentti 12.11.2015 Jaakko Kiander HALLITUKSEN RAKENNEUUDISTUKSET JA SUOMEN TALOUDEN HAASTEET Maakuntaparlamentti 12.11.2015 Jaakko Kiander KANSANTALOUDEN ONGELMAT Suomen BKT on edelleen vuoden 2007 tason alapuolella Modernin historian

Lisätiedot

Vaihtoehtoja leikkauslistoille. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013

Vaihtoehtoja leikkauslistoille. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013 Vaihtoehtoja leikkauslistoille Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013 1 Mistä ratkaisu kuntien rahoituskriisiin? Pääomatulot kunnallisverolle: Vuoden

Lisätiedot

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro PTCS:n julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Julkisia hankintoja koskevat kirjaukset EK ei näe tarvetta

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot KIRJANPITO 22C00100 Luento 5b: Henkilöstömenot KULULAJIKOHTAINEN KAAVA (KPA 1:1 ) LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekologinen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Lisätiedot

YRITYKSEN KOMMENTTI Lasse Männistö Palvelujohtaja, Yhteiskuntasuhteiden johtaja Mehiläinen Oy

YRITYKSEN KOMMENTTI Lasse Männistö Palvelujohtaja, Yhteiskuntasuhteiden johtaja Mehiläinen Oy YRITYKSEN KOMMENTTI 5.9.2016 Lasse Männistö Palvelujohtaja, Yhteiskuntasuhteiden johtaja Mehiläinen Oy 2 5.9.2016 Mehiläinen MEHILÄISEN TEHTÄVÄ Hoitaa. Hoivaa. Huolehtii. Rakennamme SINÄ JA PERHEESI yhdessä

Lisätiedot

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020 Minna Partanen, hanketyöntekijä minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p. 040 760 7173 Leader-ryhmäsi: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Raamisopimuksen mukaiset neuvottelutulokset (jäävät voimaan, mikäli raami todetaan kattavaksi)

Raamisopimuksen mukaiset neuvottelutulokset (jäävät voimaan, mikäli raami todetaan kattavaksi) Raamisopimuksen mukaiset neuvottelutulokset (jäävät voimaan, mikäli raami todetaan kattavaksi) Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus... 1 Avecra Oy:n junapalveluhenkilökuntaa koskeva työehtosopimus...

Lisätiedot

VM:n ehdotus valtion talousarviosta Lähde: Valtiovarainministeriön tiedote ja Valtiovarainministeriön ehdotus vuodelle 2017

VM:n ehdotus valtion talousarviosta Lähde: Valtiovarainministeriön tiedote ja Valtiovarainministeriön ehdotus vuodelle 2017 VM:n ehdotus valtion talousarviosta 2017 17.8.2016 Lähde: Valtiovarainministeriön tiedote 11.8.2016 ja Valtiovarainministeriön ehdotus vuodelle 2017 VM: Talouden tilannekuvassa ei merkittävää käännettä

Lisätiedot

FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Kyselylomaketta

Lisätiedot

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Sote-rahoituksen vaihtoehtoja Sosiaali- ja terveystoimi on puolet kuntien menoista

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä 11.12.2012 Jouni Vihmo TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

Henkilöstömäärän muutos ja yritysten kokoluokittain, henkilöä

Henkilöstömäärän muutos ja yritysten kokoluokittain, henkilöä Henkilöstömäärän muutos 2001 2011 ja 2001 2012 yritysten kokoluokittain, henkilöä 55 000 50 397 2001 2011 45 000 35 000 25 000 15 000 5 000-5 000 43 698 21 017 20 053 16 826 18 500 12 494 10 856 10 2049

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 15 16 Kauppa (G) 19 18 KOKO MAA Keski-Suomi Palvelut (H, I, K, O) 45 44 Muut 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 Rakentaminen Kauppa 1 16 16 17 Palvelut 8 9 Muut 1 1 2 3 4 6 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

- MITEN VOIDAAN ESTÄÄ

- MITEN VOIDAAN ESTÄÄ Verotus tällä ja ensi vaalikaudella ANSIOTULOJEN VEROTUS 2010 - MITEN VOIDAAN ESTÄÄ LAMAKIRISTYSTEN PALUU? 1 55 % 50 45 40 TAUSTA: EDELLISEN KERRAN ANSIOTULOJEN VEROTUS KIRISTYI 1990-LUVUN ALUN LAMAVUOSINA

Lisätiedot

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2005-2006 2.11.2004 04.09.2004 SAK/SAM/NN SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2005-2006 Työelämän muutosturvallisuuden vahvistaminen Työn tilaajan vastuu ja ammattiliiton

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI?

Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI? Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI? 1 VERO- JA TALOUSLINJAUSTEN NÄKYMISTÄ 1) Mitä tuli päätettyä? palkansaajan ostovoima raamisopimuksen ja hallituksen

Lisätiedot

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland ZA4979 Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland Revised questionnaire for euro survey in euro area Q1. Yleisesti ottaen, onko Suomen

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2015

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2015 Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2015 26.1.2016 www.talouspolitiikanarviointineuvosto.fi Tehtävänä arvioida talouspolitiikalle asetettujen tavoitteiden tarkoituksenmukaisuutta talouspolitiikalle

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

Lisää matalapalkkatyötä

Lisää matalapalkkatyötä Liite 1 Lisää matalapalkkatyötä Talousneuvosto 27.2.2013 Osmo Soininvaara Juhana Vartiainen Tausta Vlti Valtioneuvoston t kanslian tilaus kirjoittajilta, itt jilt sopimus 22.1.2013, 2013 määräaika 20.2.2013

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA HTSY Verohallinto 4.11.2014 2 (6) TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA Harmaan talouden selvitysyksikkö on

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

ONGELMIA TYÖPERUSTEISTEN OLESKELULUPIEN KANSSA ALI GIRAY

ONGELMIA TYÖPERUSTEISTEN OLESKELULUPIEN KANSSA ALI GIRAY ONGELMIA TYÖPERUSTEISTEN OLESKELULUPIEN KANSSA ALI GIRAY S Ulkomaalaislaki: 36 (13.9.2013/668) > Voidaan jättää myöntämättä, jos on perusteltua aihetta epäillä ulkomaalaisen tarkoituksena olevan maahantuloa

Lisätiedot

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer 78 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 78 Traineeship - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja vuoden 2003 veroasteikkolakia.

Lisätiedot

MUISTIO KOKEMA-KEHITTÄJÄASIAKASRYHMÄN 2. KOKOUS. ke 20.4.2016 klo 14:30-16:00, Torikatu 50, kokoushuone 8 Kehittäjäasiakasta ja ryhmänohjaajat

MUISTIO KOKEMA-KEHITTÄJÄASIAKASRYHMÄN 2. KOKOUS. ke 20.4.2016 klo 14:30-16:00, Torikatu 50, kokoushuone 8 Kehittäjäasiakasta ja ryhmänohjaajat 1 MUISTIO KOKEMA-KEHITTÄJÄASIAKASRYHMÄN 2. KOKOUS Aika: Läsnä: ke 20.4.2016 klo 14:30-16:00, Torikatu 50, kokoushuone 8 Kehittäjäasiakasta ja ryhmänohjaajat 1 Esittäytymiskierros, uudet jäsenet Kokouksen

Lisätiedot

Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin?

Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin? Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin? Teknologiateollisuuden ja suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden sekä tietotekniikan palvelualalla työskentelevien yhteinen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Lainamäärät erityisesti asuntoluottojen määrät ovat vuosi vuodelta kasvaneet ja laina-ajat pidentyneet. Moni lainanottaja mitoittaa luottonsa melko tarkkaan

Lisätiedot

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenille 18.5.2016 Liikennekaari-vaikutusarviointi Kysely lähetettiin noin 4 350 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n

Lisätiedot

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna!

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna! Anonyymi Äänestä tänään kadut huomenna! 2007 Yhteiskunnassamme valtaa pitää pieni, rikas, poliittinen ja taloudellinen eliitti. Kilpailu rahasta ja vallasta leimaa kaikkia aloja. Suuryritysten rikastuessa

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi

Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi Jouni Vihmo, ekonomisti MaRan tiedotustilaisuus, Lasipalatsi 26.6.213 Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS OY PIKES

PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS OY PIKES PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS OY PIKES Mestari Kisälli -malli Marina Steffansson Marjo Pulliainen Sosiaali- ja terveystalouden tutkimus- ja kehittämiskeskus/ Diak MESTARI-KISÄLLI MALLI 11.6.2013 MESTARI-KISÄLLI

Lisätiedot

TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI TURKU

TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI TURKU TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI 10.11.2016 TURKU TULEVAISUUDEN TYÖMARKKINAJÄRJESTELMÄ Sopiminen muutoksessa keskusjärjestöt, liitot, paikallisuus, henkilökohtaisuus Palkanmuodostus - Suomen malli

Lisätiedot

Koneyrittäjät - ajankohtaiskatsaus

Koneyrittäjät - ajankohtaiskatsaus Hakkuu ja metsäkuljetus Haketus ja kuljetus Koneyrittäjät - ajankohtaiskatsaus Tiedotustilaisuus Joensuu 16.10.2015 Simo Jaakkola, varatj. Turvetuotanto Infra 1 Lehdistötilaisuus 16.10.2014 Joensuu Koneyrittäjien

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Martikaisen mallin taloudelliset vaikutukset

Martikaisen mallin taloudelliset vaikutukset Martikaisen mallin taloudelliset vaikutukset Johdanto Nämä ovat Martikaisen mallin laskelmat vuoden 22 osalta. Tosin aivan lopussa kerrotaan vuoden 211 osalta päätulokset ja päivityksestä. (Laskelmien

Lisätiedot

Seksityö ja maahanmuutto Suomessa. Elani Nassif

Seksityö ja maahanmuutto Suomessa. Elani Nassif Seksityö ja maahanmuutto Suomessa Elani Nassif Tutkimuksen tavoite Ymmärtää miksi ja miten seksityöntekijät ja erityisesti maahanmuuttajat /ulkomaalaiset seksityöntekijät jäävät systeemin ulkopuolelle

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 11 Rakentaminen (F) 16 KOKO MAA Pirkanmaa Kauppa (G) 18 17 Palvelut (H, I, K, O) 56 55 Muut 1 1 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0 %.3.0 1 . HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot