Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat.fi"

Transkriptio

1 1

2 2

3 3 Suomen Yrittäjien Yrittäjän ääni -kampanja kerää yrittäjien viestejä päättäjille. Luovutimme kaikki 5. marraskuuta mennessä tulleet vastaukset eduskuntaryhmien puheenjohtajille 7. marraskuuta Tämä tuore raportti sisältää kaikki jouluun mennessä kertyneet yli 600 ääntä. Jos haluatte lisätietoa aineistosta tai kampanjasta, ottakaa yhteyttä Suomen Yrittäjien tiedottajaan Siri Markulaan,

4 4 Suomen kokonaisveroaste verotulojen suhde bruttokansantuotteeseen on 45,6 prosenttia eli OECD-maiden korkeimpia. Verojen korottamista ei voi enää jatkaa, sillä korotukset vahingoittavat kasvua ja työllisyyttä. Tämä koskee myös arvonlisäverokantoja. Palveluyrityksillä, joilla on vain vähän vähennyskelpoisia ostoja, arvonlisävero on lähellä työn verotusta. Veroastetta tulee päinvastoin alentaa ja verotus on pidettävä ennustettavana. Verotuksen tulee tukea yrittäjyyttä ja kannustaa kasvuun, työllistämiseen sekä yrittämiseen liittyvään riskinottoon. Työllistämisen vastuu on siirtynyt yhä vahvemmin pienille ja keskisuurille yrityksille. Työllisyyden ja kasvun edistäminen edellyttää yrittäjyyden eri muotojen huomioimista tasapuolisesti. Pienyritykset eivät voi käyttää apunaan kansainvälistä verosuunnittelua tai toiminnan siirtoja verotuksellisesti houkuttelevampiin maihin. Suomeen on luotava olot, joissa näitä yrityksiä kannustetaan kasvuun ja työllistämiseen. Verotukseen tarvitaan uusi pienyrittäjävähennys. Kaiken uuden lainsäädännön on perustuttava pienet ensin -periaatteeseen ja koko nykyinen lainsäädäntö on perattava. Pienet ensin -periaate tarkoittaa sitä, että sääntely sovitetaan pienyritysten tarpeisiin ja olosuhteisiin. Yrittäjien kokemukset sääntelyn vaikutuksista on otettava päätöksenteon pohjaksi nykyistä järjestelmällisemmin. Suomi ei saa olla sinisilmäinen EU-sääntelyn toteuttajana. On huolehdittava siitä, että sääntely on meillä fiksumpaa kuin muualla. Käytettävissä oleva liikkumavara pitää suunnata kansallisen kilpailuedun tavoitteluun. Sääntelymassa on käynyt pienille yrityksille ylivoimaiseksi. EU:ssa on arviolta lähes voimassaolevaa säädöstä. Suomessa pelkkiä lakeja on voimassa lähes Jos siihen lisätään asetukset ja muut alemmanasteiset säädökset, päästään samoihin lukuihin EU:n kanssa. Yksittäisiä säännöksiä on voimassa satoja tuhansia. Julkisen sektorin osuus taloudesta on pienennettävä takaisin alle 50 prosenttiin. Suomen julkiset menot ovat kymmenessä vuodessa nousseet alle 50 prosentista lähes 60 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tämä jarruttaa talouden vuotuista kasvua merkittävästi. Julkisen talouden alijäämä on rakenteellinen. Näköpiirissä ei ole sellaista talouskasvua, joka yksin riittäisi palauttamaan julkisen talouden tasapainon. Rakenteelliset ongelmat vaativat ratkaisukseen rakenteellisia muutoksia. Julkisten menojen nousua pitää hillitä aivan minimiin vielä useita vuosia. Julkisen sektorin tasapainottamiseksi on karsittava tehtäviä ja lisättävä tuottavuutta. Erityisesti kuntien tehtäviä ja velvoitteita pitää karsia ja palveluita järjestää toisin. Samalla

5 5 myös valtion toimintoja pitää uudistaa. Tehtävien vähentäminen hillitsee osaltaan kokonaisveroasteen nousupaineita. Verotuksen kiristäminen taas heikentäisi yritysten kilpailukykyä. Yritysten hyväksyminen mukaan palvelutuotantoon luo kilpailua, tehostaa toimintaa ja kannustaa innovaatioihin. Julkisen sektorin tehtävä on edistää markkinoiden toimintaa. Se ei saa aiheuttaa omalla toiminnallaan kilpailun vääristymistä. Yksinään yritystoimintaa harjoittavia on jo noin eli 65 prosenttia kaikista yrittäjistä. Yksinyrittäjien lukumäärä on lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana noin :lla, ja samalla yhden hengen yritysten suhteellinen osuus kaikista yrityksistä on kasvanut. Yksinyrittäjien merkitys koko kansantaloudessa on jatkuvasti kasvanut. He ovat vakituisina yhteistyökumppaneina muiden yritysten kanssa ja luovat siten osaltaan taloudellista toimeliaisuutta ympäröivään yhteiskuntaan. Kyse ei siis ole vain siitä, että henkilö työllistää itsensä. Yrittäjän sosiaaliturvassa palkansaajaan verrattuna on edelleen perusteettomia poikkeamia, joita pitää korjata. Yrittäjän ja yrittäjän perheenjäsenen tulee saada maksamilleen vakuutusmaksuille vastinetta. Yrittäjän pakollisen sosiaalivakuuttamisen alaraja tulee korottaa tasolle, jolla yrittäjä ei maksa vakuutusmaksuja turhaan. Yrittäjän ja yrittäjän perheenjäsenten maksamat sosiaalivakuutusmaksut pitää kanavoida tarkemmin ja selkeämmin heille maksettaviin sosiaalietuuksiin. Yrittäjän sosiaaliturvassa on myös muita yksittäisiä korjausta kaipaavia kohtia, kuten työttömyysturvassa ns. väärässä kassassa vakuuttaminen sekä myyntivoiton jaksotuksesta luopuminen. Asumistuen perusteeksi on otettava yrittäjän todelliset tulot. Toiminimiyrittäjälle on annettava mahdollisuus verovähennykseen sairastuneen lapsen hoitajan palkoista. Hallituksen on vihdoin käynnistettävä suomalaisen työmarkkinajärjestelmän uudistaminen, jotta saataisiin lisää mahdollisuuksia työehtojen paikalliseen sopimiseen. Näin suomalaisen työn kilpailukyky paranisi ja yrityksillä olisi matalampi kynnys työllistää. Suomen kustannuskilpailukyky on heikentynyt vakavasti ja vientimarkkinoita on menetetty. Suomi ei pysty houkuttelemaan ulkomaisia investointeja riittävästi. Työttömien työnhakijoiden määrä on noussut :een, mikä vastaa jo yli 11 prosentin työttömyyttä. Kilpailukyvyn heikentyminen on paljolti seurausta jäykistä työmarkkinamekanismeista. Esimerkiksi palkantarkistukset perustuvat järjestelmään, jossa työehtosopimukset määräävät maksamaan palkankorotukset yrityksen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Yrityskohtaisilla ratkaisuilla pystyttäisiin samalla sekä parantamaan työoloja että työn tuottavuutta.

6 6 Pitäisi tarkastella ppy;n verotusta, onko se kohtuullinen. Minun mielestä ei!!! // Kari Isola, Huvireppu Ay "Työntekijöiden sairausajan palkkaan 1pv karenssi lakisääteiseksi kaikille aloille. Turhat sairauspoissaolot vähenisivät, mutta oikeasti sairaat saisivat kuitenkin korvauksen sairausajalta. Sairausajalta työnantajan palkanmaksuvelvollisuus samaksi kuin Kelan päiväraha. Etenkin pienet 1-3 hlöä työllistävät yritykset joutuvat kohtuuttomaan tilanteeseen maksaessaan tyhjästä täyttä palkkaa. Nyt työntekijä voi saada jopa enemmän rahaa sairausajalta (maksetaan KTA:lla) kuin työssä ollessaan! " // Kare Lätti, Reijolan Atk- Ja Tilipalvelu Ky starttiraha verottomaksi. Ei sairaslomavähennyksiä..minulle kävi näin..2viikkoa sairaslomalla.. tältä ajalta vietiin strattiraha ja kelalla 10pv omavastuu.. // Pentti Nieminen, Niemisen Metsätyö/Talotalkkari "Arvonlisäveron alarajahuojennus olisi nostettava euroon. Näin vältytään erillaisilta verokikkailuilta. Verohallinnon työtaakka vähenee näin huomattavasti." // Anne Kallio, Parturi- Kampaamo Geili Olen rakennusalan PK yrittäjä ja toiminut yrittäjänä vuodesta Rakennusalan toimintaa on tehty vaikeammaksi koko ajan todella nopeasti kiristyvillä energiamääräyksillä ym. sääntelyllä, mutta kaoottisin, epäselvin ja todennäköisesti täysin hyödytön on rakennusalan ilmoitusmenettely joka alkoi Se lisää neljänneksen paperityön määrää, joka on valtava määrä kun lasketaan kaikki yritykset yhteen, se on erittäin epäselvä ja todennäköisesti ne jotka haluavat veroja kiertää eivät noudata. // Juha Koski, Rkm Koski Oy Yrityksiä verotettaisiin vasta kun rahaa nostetaan yrityksestä. // Timo Linna, Varaosalinna Oy Keinot on tiedossa harmaan talouden kitkemiseen kuljetusalalla, nyt pitää toimia. Tilajavastuu lain tultua voimaan, valvonta puuttuu. Työehtojen paikallinen sopiminen, pekkaset pois Tes:stä. Verohelpotukset. Kuljetusala maksaa liikevaihdostaan 44% erilaisia veroja, ja aina vaan tulee lisää velvotteita. Suuret logistiikkayhtiöt neuvottelee sopimukset, ja teettää työn alihankkijoilla alihintaan (pallo jalassa), välityspalkkion ollessa 15-20%. Konkursseja tulee koko ajan lisää // Kari Lavu, Kuljetus Lavu Oy Pankkien vakuusvaatimukset estävät PK-sektoria kasvamasta. Valtion tulisikin taata enemmän PK-sektorin lainoitusta ja tehdä päätökset siten että eläkeyhtiöiden tulisi sijoittaa rahaa enemmän suomalaisen PK sektorin toimintaan esim. se summa mitä yrittäjä maksaa vuodessa olisi heillä mahdollisuus saada eläkeyhtiöltä esim takuita tai vakuuksia samalla summalla ilman vastavakuutta. PK yrittäjä voisi käyttää niitä esim hyödykseen pankista lainaa hakiessaan. // Maarit Kaihlanen, Kaihlaset Oy

7 7 Yhdenhengen, alle vuodeessa tuotavat, yritykset tulisi luokitella ammatinharjoittajiksi. Ja kulut sen mukaan. Arvolisäverovelvollisuus tulisi myös poistaa näiltä ammatinharjoittajilta.itsensä työllistämisen arvostus tulisi näkyä verohuojennuksina. Juhlapuheet eivät auta ketään. // Heikki Horma, Hattulan Kelloseppä Ky Madaltaa työttömäksi joutuneiden ammattilaisten ja asiantuntijoiden kynnystä ryhtyä yrittäjäksi. 1) Ansiosidonnainen päiväraha starttirahaksi nykyisen 700 euron sijaan. 2) Arvonlisäveroverovelvollisuuden alarajan nostaminen euroon ja huojennuksen nostaminen euroon. 3) Maksutonta liiketoimintaosaamisen koulutusta // Matti Grönman, Ma-Si Data Ky Suomessa valmistetaan maailman parhaita tuotteita.näitä ei saada riittävästi globaaleille markkinoille,koska emme osaa myydä.finpro etc:n ohjelmiin ei PK yrittäjä käytännössä pääse mukaan.pienyrittäjille yhteinen myyntiorganisaatio jossa ammattimyyjät.yksi tehokas myyjä esim 20:lle yritykselle.ammattimyyjä on huomattavasti tehokkaampi kuin nämä "virkamiesmyyjät" ja väitän että kulut valtiolle murto-osa virkakoneistomyyntiin verrattuna.mielelläni olisin mukana kehittämässä tätä toimintamallia. // Pauli Kärki, Arkkitehtitoimisto Suunnittelu Kärki Oy Pienet yritykset, palvelualalla, kaupan alalla pari henkeä työllistävää, perheyritys tai yksin yrittäjä. Nainen. Tekee kaikkensa, antaa kaikkensa, hoitaa, huolehtii, pelkää, mutta ei anna periksi. Palkkaa ei tule edes joka kuukausi, kun omasta edusta on luovuttava maksussa olevien laskujen takia. Yrittäjille 1000 euron veroton palkka turvaamaan edes perheen elämisen. Jos työtön ei saa mitään, eläkettä ei voi maksaa. NYT ON HÄTÄ!!! // Leena Niemelä, Revontien Kulta Ja Kello Ky Alv alaraja nosto 8500 :sta euroon. // Mari Sillanpää, Hiushuone Pink Pienten PK-yritysten arvonlisävero porrastettava! // Sirpa Hankaniemi, Kukka-Lunaria Oy Alv:n lasku jotta hintaa voitas hieman laskea. Kulutus lisääntyisi ja rahaa virtaisi kassaan.tai toinen vaihtoehto olisi se alv rajan nosto samalle tasolle kuin muissa eu maissa. Ihan järjettömän alhainen alv raja on Suomessa, pienyrittäjä ei voi pärjätä tässä maassa... // Niina Määttä, Tmi Niina Määttä (Kampaamo) Kohtuuttoman suuri byrokratia ja suuri julkinen sektori. Näiden purku // Seppo Lappalainen, Sepon Konttori Työllistämisen riskejä pitää poistaa. Nykyisellään virherekrytointi voi ajaa pienyrityksen nurin, koska "väärän" työntekijän vaihtaminen on tehty käytännössä mahdottomaksi. // Petri Karjalainen, Spinfy Alv lasku max 10 % tai poisto kokonaan käsityöammateille, parturit, kosmetologit, ompelijat jne... // Maarit Leppimaa, Parturi Tukka-Ukko Pienyrittäjille helpotusta nuorten työntekijöitten palkkaamiseen, esim maksetusta palkasta 20% olisi suoraan vähennyskelpoista yrittäjälle. Nyt yrittäjät sijoittavat rahansa kaikkiin mahdollisiin koneisiin jotka edesauttavat työntekemistä kun palkkakustannukset sosiaalikuluineen ovat niin järkyttävät että yksin väännetään. Nuoret tuskastuu kotonaan kun ei kukaan työllistä. Miksi yrittäjää pitää rankaista hän on luonut rohkeasti työpaikan itselleen ja toivottavasti tulevaisuudessa nuorillekkin. // Pasi Hakola, Suupohjan Talohuolto

8 8 Tukea pienten (yksinyrittäjien) yritysten ensimmäisen työntekijän palkkaamista. Itse tarvitsisin vähän apuja raskaaseen arkeen mutta ei ole mahdollisuutta ja rohkeutta palkata osan viikkoa työssä käyvää kaveria töihin. // Jari Saranen, Keski -Suomen Lämpökuvauspalvelu Työn joustavuuden lisääminen ja työajan pidentäminen ovat keskeisessä roolissa, kun mietitään pienten teollisten yritysten mahdollisuuksia Suomessa. Tällä hetkellä työn tuottavuus on erittäin heikko ja ainoa nopeasti vaikuttava tapa on lisätä työaika viikkotuntiin viikossa.tulee huomata, että palkan säilyttäminen nykyisellään (jolloin tuntipalkka tietenkin hiukan laskee) ja viikkotyöajan lisääminen nostavat työn tuottavuutta niin yksityisellä kuin erityisesti myös julkisella sektorilla! // Yrjö Ronkainen, Varpuke Oy Yrittäjät joutuvat maksamaan kohtuuttoman summan tekemättömästä työstä. Työaikaa on HETI pidennettävä poistamalla pekkaspäivät. Lisäksi lomarahat, sairauspoissaolo- ja arkipyhäkustannukset ovat kohtuuttomia. Jos Suomen halutaan olevan auki myös sunnuntaisin, on poistettava 100% palkankorotus sunnuntaityöstä. Mitta alkaa olla jo ihan täynnä sitä, että kotona olosta pitää maksaa niin paljon. Ei se kuukausipalkka ole ongelma, vaan nämä sivukulut ja kohtuuttomat edut. // vanha yrittäjä, palvelualalta VIRKAMIES hallitus..ammattilaiset töihin eduskuntaan. // Juha-Pekka Laine, Huolto- Kaksikko J-P Laine Oy Yksi epäkohta tulisi ainakin korjata. Kaava-alueen ulkopuolinen kiinteistövero kohtelee yrittäjiä epätasapuolisesti. Kun käytännössä sille rahalle ei saada mitään vastinetta. Esim. Yritys on investoinut toimitiloihin 1,6milj ja 1% kiinteistöverolla se maksaa vuodessa veroa siitä Jos yrityksen alkuvuodet ovat tiukkoja ei yritys pysty tekemään poistoja suunnitelman mukaisesti vaan "hyllypoistoina" on kiinteistö vero pahimmillaan 5 vuotta tuon Tähän olisi hyvä saada joku huojennus.. // Ari Hänninen, Maitosuoni Oy "Pienyritykset ovat Suomen suurin ja kasvava työllistäjä. Erityisesti SOTE-palveluissa palvelusetelin avulla saadaan säästöjä, lisätään asiakkaiden valinnanvapautta: raha seuraa asiakasta. Lopputuloksena paremmat, joustavammat palvelut, ja rahaa säästyy. KAIKKI voittavat!" // Ilkka Tiittanen, erikoislääkäri "Eläkkeellä olevan (toiminimellä) sivutoimisen yrityksen verotus tulisi olla kohtuullinen. Tällähetkellä tällainen pienyrittäjyys tuntuu vapaaehtoistyöltä, koska pienikin yritystulo nostaa verotuksen taivaisiin myös saatavalle eläkkeelle. Voisiko olla yrittäjyysalennus, joka suhteuttaisi verotuksen oikeisiin mittasuhteisiin ja pienetkin yrittäjät voisivat palvella yhteiskuntaa toiminnallaan." // Marja-Leena Tuhkanen, Dremed Työtekijöiden palkkaamiseen liittyviä riskejä tulisi alentaa. Esim. työnantajalla tulisi olla mahdollisuus irtisanoa työntekijä ilman tuotannollisia ja taloudellisia perusteita jos työntekijä ei työskentele palkaa vastaavalla tasolla. Koeaika ei ole riittävän pitkä. Kuka vaan voi feikata sen ajan. On muistettava, että työntekijöiden sitoutuminen ja vastuullisuus yrityksen asioista on laskenut tiukkojen yt lakien säätämisen jälkeen. // Markku Heikkilä, Suomen Yrityskuvaus

9 9 "1. Pienyrittäjien YEL maksuihin tuntuva alennus. 2. Valtio myöntäisi yrityksille tilin, jossa euroa pahan päivän varalle. Tililtä voisi siirtää yrityksen maksuvaikeuksien kohdatessa rahaa tärkeiden laskujen maksamiseen. Raha maksettaisiin takaisin tilille yrityksen maksukyvyn mukaan (ilman aikarajaa). Tili olisi koroton ja yrityksen loputtua miinus-saldo jäisi yrittäjän omakohtaiseksi velaksi. Yrittäjä hallinoisi itse tiliä ja saisi nopeasti tarvittavat rahat käyttöön." // Jan-Erik Hietamies, Matka-Bulevardi Oy "Minua mietityttää yritysten maksama kirkollisvero onko ja paljonko jos on yrityssellä pitää olla kirkollis ääni mitä palveluja yritys saa kirkkoon kuulumisesta ja miksi ev.lut kirkkoon voiko yritys erota kirkosta" // Heikki Raivio, Hesesteel Oy Kilpailu tasavertaiseksi Suomessa työskentelevien ulkomaalaisten kanssa. Myös ulkomaalaisten tulisi maksaa verot yms. työnantajasuoritukset Suomeen, mikäli työskentelevät Suomessa. Veronkierto vääristää kilpailun varsinkin rakennusalalla. // Mika Savolainen, Miseju Oy "Suomessa tuotteita vientiin ja kotimarkkinoille valmistavan yrittäjän edunvalvonta. Alv ja oheiskulut vievät Suomessa kateteson todella pieneksi, joten tulee vain eläneeksi eikä palkkaus tule edes mieleen, vaikka tuotteiden kysyntä mahdollistaisi sen. Yrittäjän eläkeasiat ja sosiaaliturva." // Harri Merimaa, Woodsknife Harri Merimaa Ainahan se on menestystä helpottavaan jos pyritään helpottamaan eikä rajoittamaan. Yksi helppo, halpa ja toteutussjoustava matkailusysteemi turismin suhteen on esitetty blogissa Toivotaan sen menevän eteenpäin tätäkin kautta. Viimekädessä uskon, että myös olemassaolevat matkailuyritykset hyötyvät jos systeemi vilkastuttaa turistien "parveilua" Suomeen. // Jarmo Kontkanen, Workenter Tmi Pienten yrittäjien verotus olisi saatava kannustavammaksi. Tällä hetkellä verotus on pienille ja eteenkin aloittaville yrittäjille erittäin raskasta eikä heillä ole mitään verohyötyjä tai porkkanoita yrittämisestä. Osinkotulojen kevyemmästä verotuksesta hyötyvät vain pitkään yrittäjinä olleet "rikkaat", joille varallisuutta on jo kertynyt tai perintönä yrityksen saaneet. Uusia ja "köyhiä" yrittäjiä verotetaan vähintäänkin yhtä paljon kuin työntekijänä ollessa. Riskit suuret, mutta missä hyöty? // Kare Lätti, Reijolan Atk- Ja Tilipalvelu Ky Yritykset työllistävät vain jos niiden tuotteilla tai palveluilla on kysyntää. Iso osa yksityksistämme voi kasvaa vain viennin kautta. Juuri nyt on kanavoitu painopistealojen ja TEAM-Finlandin toimintaan yli 43 milj. ja samanaikaisesti leikattu aktiivisesti jo vienninparissa tai sitä aloittavien yritysten vienninedistämismäärärahoja merkittävästi. Viennissä kaikkia aloja ja kaikkia hankkeita tulee avustaa tasapuolisesti. Ei enää kehitystä ja kartoitusta, vaan suoraa toimintaa. // Anne Laaksonen, Al Promotion Oy Työntekijän palkkauskustannuksia alennettava ja varsinkin ensimmäisen työntekijän palkkausta helpotettava. Lisäksi yrityksen kasvua on rohkaistava esim. poistamalla tulosvero kokonaan. Tällä saisi lisää työpaikkoja kasvun helpottuessa ja samalla loppuisi myös suuryritysten verosuunnittelu ulkomailla. // Tuomo Sohlman, Mainoskone Ts Oy

10 10 Isoimmat projektit jaettava pienempiin osiin jolloin useammalla yrityksellä on mahdollista antaa tarjous ja samalla kotimaisuusaste paranee ettei kaikki isot hommat karkaa ulkomaille // Kauko Tiiro, Rakennus Tiiro.Fi heittäkää liiton henkilökunta pois // Paavo Konttori, Puutyö P Konttori Oy Poistaa liikaa sääntelyä. Esim. Ravintola-alan ilmoitus- ja lupahakuprosessi on raskas ja kohtuuttoman säännelty verrattuna alkoholin vähittäis- ja matkustaja-alusmyyntiin. Valvonta voitaisiin toteuttaa omavalvontaperiaatteella tarkastuksiin perustuen. Palvelualojen alv:iin reiluutta ravintoloiden kohdalla: ala on vahva nuorten ja naisten työllistäjä // Hanna Saari, Hiekkadyyni Oy Antaa uudelle yrittäjälle kahden vuoden vapaus liikevaihtoverosta ja valtion puoleksi tai 75 %:sti maksama sosiaaliturva jokaisesta työllistetystä henkilöstä aina 10 henkilöön asti. Poistaisi nopeasti työttömyyttä ja lisäisi valtion verotuloja. // Rita Valve, Tmi Ritavalve Keventää verotusta huomattavasti pk yrittäjillä. Tukea pk-yrittäjiä isojen yrityksien sijaan. Helpottaa rahoituksien saantia ilman henkilökohtaisia takauksia. // Matti Piippo, Rakennus Esm Laatukoti Oy Miten on mahdollista että kokoomuksen pääministerikaudella toitotetaan että he ovat yrittäjän puolella ja samaan aikaan karsitaan yritysten oikeuksia? Etupäässä tämä sairastumisen karenssiajan poisto on herättänyt todella paljon ihmetystä. Ensimmäistä kertaa harkitsen aina kokoomusta äänestäneenä puolueen vaihtoa. Stubb puhui viimeksi eilen (11.11.) aamu-tv:ssä vakavalla naamalla että työllistämistä pitäisi helpottaa. En tiedä itkeäkö vai nauraa. Poistakaa karenssi ja heti ja turhat löpinät pois // Miksi henkilöautoa koskee poikkeus ALV-käsittelyn osalta? Eikö henkilöauto voisi olla ihan hyvin samanlainen työkalu firmassa kuin on paketti- ja kuorma-autokin? Tai mikä tahansa muukin työkalu. // Lasse Honkala, Selega System Ky Työllistämiseen kevennystä, ensimmäinen työntekiä maksaa yrittäjälle kohtuuttomasti. // Timo Laine, Katimo Asennuspalvelu Talous on saatava pyörimäään keinolla millä hyvänsä!!! Olkoot vaikka näennäisiä keinoja, kunhan ihmisille luodaan uskoa tulevasta!!! Tällä hetkellä epätoivo on suuri ja pienyrittäjät ovat kantaneet vastuunsa esim. työllistäjinä, mutta nyt alkavat voimat olla kaikilla vähissä. // pien yrittäjä, pienyritys Ohjatkaa koulutusta kaikilla aloilla yrittäjyyden suuntaan. Älkää kouluttako turhanpäiväisiä korkeakoulun käyneitä virkamiehiä, joiden ansiot määräytyvät palkkataulukkojen mukaisesti koulutuksen perusteella ja tuloksista ei ole väliä. Älykkäät ihmiset ovat mukavuudenhaluisia ja keksivät itselleen mukavaa työtä kehittelemällä byrokratiaa hyvällä palkalla, tällöin tuottava toiminta ja yrittäjyys ei kiinnosta. // Erkki Julkunen, Erk Interiors "Yrittäjien verotusta pitäisi keventää aivan kohtuuttoman suuret. Yrittäjien sosiaaliturva pitäisi olla parempi. Työntekijöiden maksut yrittäjille aivan kohtuuttoman suuret työntekijää kallis pitää töissä tänä päivänä." // Kati Junnonen, Reidica Oy/Perhe-Pesula

11 11 Puhun rakentamiseen ja sisustamiseen erikoistuneen kaupanalan yrityksen äänellä. Meitä on 8 tekijää, joista 4 samaa perhettä eri sukupolvissa. Toiminta-aika on 26 vuotta. Ahdistavinta on ollut veroviranomaisen mielivallan kohtaaminen verotarkastuksen yhteydessä. Tarkastuksen tuloksena kolmen vuoden taistelun jälkeen voitimme asiat, mutta omat voimavaramme olisi tarvittu muualla. Koen ahdistusta myös työnantajana. Reilulta ja rehdiltä sopimiselta on viety pohja tärkeilevän byrokratian keinoin. // Kimmo Fingerroos, Turun Maalitukku Oy "Pois pakollinen YEL-vakuutus - ainakin yrityksen 2 ensimmäiseltä vuodelta. Yrittäjä huolehtii omasta eläkevakuutuksestaan kyllä heti, kun se kassavirran kannalta on mahdollista. Starttiraha/ehdot: yrittäjä, jolle starttiraha on myönnetty, menettää oikeudet saada starttirahaa jatkossa, vaikka aikaa olisi jäljellä, jos valtion puolelta starttiraha loppuu hetkeksi esim. vuoden loppupuolella & jatkuu sitten normaalisti uuden vuoden puolella. " // Marja Vallbacka, Maroite Oy Ainakin yksinyrittäjien alv-huojennuksen alarajaa tulisi nostaa huomattavasti ylemmäksi, nykyisessä tilanteessa käytännössä kaikki tulot, mitä asumis- ja ruokamenojen jälkeen jää yksinyrittäjälle, menee verojen maksuun. // Marja Kuismin, Helemar Tmi Terveisiä, omistajanvaihdoksissa suurin haaste on niissä elinkelpoisissa yrityksissä, jotka aiotaan myydä ulkopuolisille. Nämä ovat työllistäviä yrityksiä, joilla on omia koneita, laitteita jne. Vain harvalla yrityksellä on jatkaja selvillä. // Anssi Kujala, Sypoint Oy Yksinyrittäjien lääkärikäyntien lääkäri- ja terveydenhoitokulut on saatava yrittäjälle vähennyskelpoisiksi ilman kallista lääkäriasemasopimusta. Väitän, että yksin yrittävällä on suurempi intressi hoitaa itseään ja pitää kunnossa kuin jäädä sairauslomalle, jos vain on varaa mennä lääkäriin. Terveydenhoitoon liittyvät kulut pitää saada vähentää yrittämisen tuloista. Tästä johtuen monet yksinyrittäjät jättävät lääkärikäynnit väliin ja siitä sitten syntyykin yhteiskunnalle suurempi taakka. // Paula Elonen, Somaoma "Lyhytaikaiseen projektiluoteiseen työhön on todella vaikea saada työntekijöitä, koska työttömän korvaukset menevät poikki ja palaavat vasta n. kuukauden odottelun jälkeen. Soviteltu päiväraha on toinen mörkö, ei voi ajatella niin naivisti että kukaan lähtee huvikseen töihin jos saman rahan saa kotona makailemalla. Metallialan koulutuksen olisi oltava ainakin vuoden nykyistä pitempi, jotta ammatilliset taidot olisivat paremmat koulun loputtua (koneasentajat,levysepät,hitsaajat). " // Kai Tyyskä, Tm-Asennus Oy Pankit ovat kiristäneet luotonantopolitiikkaansa merkittävästi. Kuitenkin jokainen pankki näyttää tuottavan suuria voittoja. Voiko pankkien luotonannolle antaa ohjeet, joilla tuetaan yritysten toiminnan ja investoinitien rahoittamista. Nyt pankeissa suhtaudutaan niin nihkeästi kaikkiin rahoitustarpeisiin, että innostuneinkin yrittäjä masentuu ja jättää uudet investoinnit tekemättä. // Tiina Pohtola, Vivaldo Oy "Aloittavien yritysten lainansaannin helpottaminen, esim. takaukset suorat lainoitukset esim. Finnvera. Pankit vaativat nykyään aivan mahdottomia vakuuksia ja lisäksi korkomarginaalit ovat turhan korkeat 5-7 % +viitekorko. Yrittäjän sosiaali- ja työttömyysturva samalle tasolle kuin palkansaajilla, esim. yrittäjän työttömyysturva nyt 8-10 kertaa kalliimpi kuin palkansaajalla ja lisäksi pitää olla 1,5 vuotta jäsenenä, kun palkansaajalla on 6 kk." // Paavo Ässämäki, Ässät Consulting Oy

12 12 Äitiydestä aiheutuvat kulut pitäisi mennä kokonaisuudessaan esim Kelan kautta. Minulla oli optikkoliike, jossa koko henkilökunta (minä mukaan lukien) jäimme vuoden sisällä äitiyslomalle, ja kulut olivat todella suuret. Jo uuden henkilökunnan rekryämisessä ja opettamisessa oli oma työ, ja silti uusi henkilökunta ei tietenkään päässyt samaan tulokseen. Hoitovapaat aiheuttivat sitten lisähaasteita. // Marjo Gadd, Butik Carla Yrityksen voittojen verotus Viron mallin mukaiseksi- voitot verolle vasta kun niitä nostetaan yrityksestä pois // Marko Teerioja, Deploy It Finland Oy Hyvä malli olisi vaikka sellainen että työntekijä maksaisi itse palkastaan sairavakuutusmaksua valtioille vaikka nyt sitten 2-5% matalapalkka-aloilla (alle 2000 euroa se olisi euroa kuussa vuodessa jolla jo kattaisi henkilön omat 6-12 sairastelut). Ja kun sairastuu niin kela /valtio maksaisi ajalta heti alusta lähtien korvausta vaikka sen sairauspäivärahan verran. Kyllä jokainen pystyy elämään pienemmällä korvauksella muutaman päivän kun ei tule työmatkakuluja // yksi yrittäjistä, palvelualat Mahdollistaa yrityksen kehittäminen ja kasvu. Nyt on mahdotonta siirtää positiivista tulosta seuraavalle vuodelle (tilikaudelle) ilman veroja. Tämä johtaa siihen että minimoidaan tulos tai nostetaan tulos palkkana tai tehdään ei välttämättömiä hankintoja ennen tilikauden päättymistä. Tämä on järjetöntä ja estää liiketoiminnan järkevän kehittämisen. Miksi on poisettu ennen ollut toimintavaraus? // Kai Martesuo, Icontec Oy alv:n alarajaa pitäisi ehdottomasti nostaa. Moni yrittäjä toimii yksin ja tarvitsisi tukea työntekijän palkaamiseen. Itsenä työllistäjille pitäisi maksaa "palkkaa" jos oma yritys ei ole vielä kannattava. Starttiraha ei yksin riitä. // Tuija Annala, Lakeuden lanka- ja lahjalutti Oy Tukekaa PK yrityksiä. PK yritysten terveyspalvelut. Jos olet kaivinkoneyrittäjä, ja kone särkyy, niin voit viedä sen minne vaan korjattavaksi- huollettavaksi ja saat kaikki verotukseen. Se on hyvä. Mutta jos työkalu olet sinä itse!! Et voi mennä huoltoon tai korjattavaksi niin että se ymmärrettäisiin yrityksen ylläpitokustannuksena. Ei yhden henkilön yrityksen kannata tehdä työterveys sopimuksia. Minun tulisi voida käydä huollossa missä haluan ja saada huolto - korjauskustannukset verotukseen. // Heino Jukarainen, Design Heino Jukarainen "Sääntelyn vähentäminen. Joustavammat työmarkkinat: työttömyysturva sellaiseksi että työtä kannattaa aina ottaa vastaan, osa-aikatyön ja satunnaisen työn teettäminen aidoksi vaihtoehdoksi, paikallisesti sovittavat palkat ja työehdot, työllistämisen sivukulut pienemmiksi. Yksityinen palveluntuotanto aidosti julkisen rinnalle, julkisten hankintojen yksinkertaistaminen." // Annika Matikainen, Bossa Oy Viron malliin: ei makseta yhteisöveroa voitosta (esim. liikevaihdoltaan ,- asti), vaan vasta osingosta! Näin yritystä / maksuvalmiutta voisi kehittää! // Aappo Hämäläinen, Bonus Systems Oy "Eduskunnan pitäisi palauttaa valta itselleen, jotta voisi tehdä yrittäjiä hyödyttäviä päätöksiä. Olemme valinneet teidät, emme ay-liikettä päättämään Suomen asioista. Suuret ikäluokat ovat luopumassa pienistä, toimivista yrityksistä. Niiden siirtymistä nuorille jatkajille pitäisi auttaa, tai muuten ne loppuvat kokonaan. Pekkaspäivät ja lomarahat pois. Ne olivat nousukauden karkkeja molemmat.

13 13 Aina puhutaan vaan palkansaajan ostovoimasta ja saavutetuista eduista, ei koskaan yrittäjän." // Sirkka Lamminen, Brodeeshop S.Lamminen Selkeyttää viestintää: On olemassa Mega-Mehiläinen -yhtiöt ja sitten on pk-firmat, joissa yrittäjät ovat haalareissa. Kansanedustajien tulisi tietää yritysrakenne ja missä Suomessa mennään. Kun saadaan ihmiset ymmärtämään, toimenpiteet ovat ilmeisiä. // Aleksi Graf, Lvi-Elektro Oy Alv alemmaksi työllistäville aloille. Kuten käsityöammatti parturi-kampaaja. Työllistää tuhansia ihmisiä Suomessa. Korkea alv vähentää kävijöitä, ja estää näin ollen työllistämistä. Samoin liiat rajoitukset pois. Antakaa meidän yrittäjien tehdä rehellistä työtä liikkeessämme, silloin kun haluamme, jopa Itsenäisyyspäivänä, jos kysyntää on. // Eila Havo, Parturi- Kampaamo Eila Ky Aukioloaikojen vapauttaminen kautta linjan. Ensimmäisen työntekijän palkkaamisesta liika byrokraattisuus pois. Holhoaminen ja turhat yrittäjyyttä ja työntekoa rajoittavat tekijät pois. Tunnemme kyllä vastuumme, missä yrittäjän vapaus. Vapaus toimia 24/7 jos niin haluaa. // Ursula Vatanen, Hiussalonki Ykköset "Pidättäytyä kaikista veronkorotuksista & leikata valtion menoja. Nostaa edustuskulujen verovähennysoikeus 100 %:iin. Vapauttaa ravintoloiden ja kauppojen aukioloajat = rajoitukset eivät lisää liikevaihtoa. Lisätä työvoiman tarjontaa. Puolittaa nykyiset säännökset & lainsäädäntö. Yrittäjän ja minkä tahansa yrityksen hallinnon ajasta menee liian kauan monimutkaisen sääntöviidakon noudattamiseen. Muuttaa verotusta niin, että Suomeen syntyisi vähintään uutta yritystä." // Tomi Lantto, Antell-Ravintolat Oy "Yritystuet pois, ne vain vääristävät kilpailua. Yrittämisen kanssa yhteensopimattoman tukipolitiikan sijaan otetaan käyttöön joku (tai kaikki) seuraavista vaihtoehdoista: 1) ns. Viron malli, jossa yhtiöön jätettävää voittoa ei veroteta. 2) siirrytään carry back -järjestelmään, jossa yritys saa tappiollisina vuosina "veronpalautusta" aiempina voitollisina tilikausina maksamastaan yhtiöverosta. 3) Palautetaan yhtiöveron hyvitysjärjestelmä (avoir fiscal). 4) SVOP-pääoman palautukset verottomiksi." // Tapio Lehtimäki, Tietomato Oy "Kampaamoalan alennetun alv:n aikana remontoin, laajensin ja palkkasin 8 uutta tekijää. Lopulta oli pakko antaa periksi ja laittaa työntekijät pois. Ala on ollut median riepoteltavana, koska hinnat eivät MUKA laskeneet. Suurin osa vain jätti edelliset korotuksensa tekemättä, koska alv ale oli tiedossa (käytännöllistä yksinyrittäjän maalaisjärkeä..) Tällä hetkellä yrityksemme alv 0% hinnat ovat samat kuin Kaikki muu on kuitenkin noussut! KAIKILLE KÄSITYÖ/MIKROYRITTÄJILLE ALV RAJA " // Silja Kaija, Parturi- Kampaamo-Myyläl Tazzi

14 14 Poistakaa työntekijän karenssi, jotta pahoin voivat työntekijät voivat irtisanoutua itse. Säätäkää kansalaispalkka ja antakaa etuuksien miettijöille potkut. Muuttakaa terveydenhuolto ja koulutus ilmaisiksi, jotta tarjolla on aina mahdollisimman tervettä ja koulutettua työvoimaa eikä tarvita Kelaa harkitsemaan korvataanko vai ei. Sitten on ihan sama vaikka annatte Kokoomukselle sen tasaveron. Yksinkertaisuus on hallinnossa kaunista. // Lari Kemiläinen, Ideavuo Oy Saikkumaksut pienemmiksi (esim. 80% palkasta), väh. 1 pvn karenssi saikkuihin (karsisi turhat), pekkaset pois (vanha jäänne), arkipyhäkorvauksiin järkeä (ei maksettaisi, mikäli ei normaalistikaan olisi työpäivä), palkan korotukset minimiin, ostovoiman vahvistaminen verotusmuutoksilla, yksityisyrittäjille turvaa (jotta useampi uskaltaisi yrittää) // Satu Lipsanen, Lipa-Betoni Oy Alv 24% palvelualoilla on kohtuuton, joko alv rajan nosto 8500 eurosta e josta vain ylimenevästä osuudesta maksettaisiin alv. Tai Alv 24% lasku palvelu aloilla 10%. Sosiaaliturva saatava ehdottomasti kuntoon! // Mari Tirkkonen, Tmi Mari Lehtonen "Yrittäjien Yel-vakuutukseen pitää saada uudistus pikaisesti, pienille sesonkiyrittäjille on hankalaa maksaa riittävää Yel-tuloa vastaavaa vakuutusta. Tässä voisi toimia esimerkiksi kuukausittaisen todellisen tulon malli, vaikka rinnakkain nykyisen Yel-mallin kanssa. Joustoa tarvitaan ja uudistettua Yel-mallia! Nyt laitetaan liikaa painoa Yel-vakuutukselle." // Heidi Loukiainen, Hjelppinen Ensimmäisenä alvin alentaminen, max 10%. Toinen on työllistävän yrityksen sos.maksujen laskeminen, näiden osuus on kohtuuton ja vaikuttaa suoraan työllistämiseen. Kolmas on sukupuolien välinen epätasa-arvo, tarkoitan että palkatessaan naisen, on mahd. edessä raskaus, mikä lisää yrityksen kulutaakkaa, palkata toinen sijainen ja myös kuluja palkatulta äitiyslomalle jäävältä tekijältä. Neljäs on työntekijän sairastuminen, tällä ei pitäisi sakottaa yritystä, työntekijällekin vastuuta. // Kirsi Temonen, Kirsin Tyylitukka Ky Pienyritysten ja yrittäjien verotusta pitää keventää, jotta ne pystyvät kasvamaan omalla pääomalla. Kaikki yritystuet voi vastaavasti lopettaa. Työntekijän palkkaaminen pitää saada kannattavaksi. Nykyisellään tämä on liian kallista ja liian riskialtista. Tänä päivänä yrittäjä on yhteiskunnan hylkiö ilman sosiaaliturvaa, mutta omalla panoksellaan mahdollistaa laajan turvaverkon muille. Puheet on puhuttu. On aika toimia. Me emme loputtomiin jaksa. // Esa Salminen, Epsko Oy "Yhtiövero alennettiin 2014 alkaen 20 %:iin. Merkittävä osa pienistä yrittäjistä toimii joko yksityisinä elinkeinonharjoittajina tai henkilöyhtiöinä, joiden tuottama tulos verotetaan joko pääomaverokannalla (30 % tai 33 %) tai progressiivisen tuloverokannan mukaan omistajien henkilökohtaisina tuloina. Ansiotuloista maksetaan lisäksi kunnallisveroa ja eräitä muita maksuja. Vero on usein oy:n veroa huomaatavasti korkeampi. Lisäksi vero maksetaan, vaikka tuloa ei nostettaisikaan yrityksestä. " // Eino Mikkola, Laskentapalvelu Mikkola Oy Tietyillä aloilla on pakko olla yrittäjä, koska toisen palvelussa ei yksinkertaisesti ole työtä. (Pakkoyrittäjyyttä). Teemme työtä ansaitaksemme oman henk.kohtaisen toimeentulon ja työllistäkseemme itsemme. Alhainen tulotaso on syy, jonka vuoksi yrittäjät toivoisivat mahdollisuutta soviteltuun päivärahaan YRITTÄJYYDEN OHELLA. Tähän EI nykylaki anna mahdollisuutta. mahdollisuus pv.rahaan vasta sitten jos poistaa oman yrityksen vi-

15 15 ranomaisrekistereistä. Palkansaajilla sovitellaan osa-aikaisuudesta. // Soile Miettinen, Korutar "Pienten yrittäjien arvonlisävero vallan pois Se innon palo, mikä pienimuotoista usein innovatiivista yritystoimintaa harjoittavalla itsensä työllistävällä ihmisellä on, pitäisi pystyä pitämään liekeissä. Toiminta on usein tehokasta ja aktiivista. Juuri kun alkaa tulla vähän tuloksia, pitää joka kuukausi laskea ja ilmoittaa alvia. Sitten siirretään muutamaa euroa edestakaisin, alvia maksetaan ja alvia palautetaan. Poistakaa turhat alvit yksinyrittäjiltä ja antakaa innon palon roihuta. " // Iiri Heinilä, Iiri Heinilä Ky Yrittäjyys ei ole rangaistus vaan sitä tulisi valtion toimesta tukea erilaisin toimenpitein. Kannustavampi verotus, työpaikkakohtainen sopiminen ja yrittäjäperheen sosiaaliturva kuntoon! Ei voi olla mahdollista, että yrittäjän vaimoa kohdellaan ansiotyössä (esim. sairaanhoitaja) yrittäjänä siinä tapauksessa, että jää työttömäksi. Vaimolla EI tällöin minkäänlaista TYÖTTÖMYYSTURVAA!!! // Eero Tenhola, M&M Viihdepalvelu Oy Eduskunnan pitäisi vihdoin toteuttaa lupauksesa itsensätyöllistäjien aseman parantamisesta. Yhä usemmat työllistävät itsensä käytännössä isojen firmojen alihankkijoina. Neuvotteluasema on olematon, ei ole mahdollisuuksia yrittäjämäisiin palkkioihin, mutta silti pitää maksaa yrittäjäeläkettä ja muutenkin hankkia sosiaaliturva kalliisti yrittäjänä. Itsensätyöllistäjistä on tulossa uusi köyhälistö, joka ei käytännössä voi jäädä eläkkeelle, kun monelle ei riittäviin eläkemaksuihin ole varaa. // Eeva Mäkelä, Toiminimi Hoksaa Yrittäjinä toimivia äitejä, joilla pieniä lapsia, tulisi huomioida enemmän. Heillä tulisi olla paremmat mahdollisuudet saada tukea esim. osittaiseen työntekoon. Yrittäjäpalkka jää huonoksi, kun työtä ei voi tehdä kuin puoliteholla. Se on fakta. Itse kärsin sen ajan, mutta en kadu ratkaisua. Mietin silloin, että joskus pystyn tekemään kunnolla töitä. Nyt on sen aika. Lapseni ovat nyt teini-ikäisiä. Puhun muiden nyt samassa tilanteessa olevien puolesta. Kaikkea ei ole tehty asian eteen!! // Sanna Moilanen, Toivepiha Oy Työehtosopimusten yleissitovuus on ristiriidassa vapaan markkinatalouden kanssa eikä sitä ole missään muussa maassa. Se tuottaa kilpailukyvyttömyyttä ja työttömyyttä. Siksi se pitää poistaa. Työntekijän vähimmäisoikeudet voidaan paremmin turvata lakiteitse. Samoin työtekijöiden pitäisi kustantaa työttömyysturvansa, koska työttömyys korreloi kollegtiivisesti saavutettujen palkankorotusten kanssa. Valta ja vastuu pitää olla samalla lompakolla. // Janne Skogberg, Voltmen Oy "Pk-yritysten ja micro-yritysten verotusta pitäisi keventää, yrittäjien tukea lisätä. Osinkoverotusta keventää, jotta se kannustaisi ihmisiä perustamaan yrityksiä. Se on ollut iät ajat hyvä ja testattu kannustin. Tässä voisi nimen omaan huomoida pienten yritysten osinkoverotus. Samoin pienten yrittäjien tuki valtiolta olisi hieno kädenojennus. Isoille yrityksille on luotu erilaisia tukijärjestelmiä, mutta pienet on unohdettu. Samoin työnantajien sivukulut pienemmäksi olisi hyvä kädenojennus." // Mirja Kettunen, Tilitoimisto Infoservice Kettunen Oy Mielestäni työntekijällä on liian isot oikeudet, jos on kaveri jolle työ EI maistu on kallista päästä siitä eroon ja sairaspoissaolot, tekemätön työ minkä yrittäjä joutuu joka tapauksessa maksamaan joskus kahteen pahimmassa tapauksessa kolmelle henkilölle (kaksi sairastuu ja kolmas mies vasta tekee työn) // Kari Kemppainen, Kaluste- ja remonttityöt

16 16 Yrittäjäjärj. huom. myös verkostomarkkinointiyrittäjät ja heidän ammattitaito; henkinen potentiaali, hyvät kommunikontikyvyt, asiakaspalvelutaidot, markkinointi yms. Tällä hetkellä VM-yrittäjä taitaa olla lähinnä pelkkä vitsi yrittäjäjäj. toimijoiden mielestä. VM on myös turvllinen tapa ryhtyä yrittäjäksi ja liiketoiminna ammattilaiseksi oman työn ohella tai työttömänä. Kannustetaan ihmisä ottamaan vastuu omasta tulevaisuudestaan mm. VM esiin ottamisella, myös kaupallisessa koulutuksessa! // Matti Peltoniemi, Mp Propel Oy (Rakennuttamispalvelut), mutta myös verkostomarkkinoinnin ammattilainen Alv-veropohjaa on laajennettava kattamaan kaikki taloudellinen toiminta, mukaan luettuna yhdistykset ja muut yhteisöt, ja kaikki alennetut veroprosentit poistettava. Ei myöskään alv-vapautta pienille yrityksille. Tällöin voidaan alv-prosenttia reippaasti laskea. Samalla poistuvat nykyiset kilpailun vääristymät ja kasvun esteet. // Martti Lariola, Natura Viva Oy Vähentää BYROKRATIAA. Samat säädösten tulkinnat Suomeen kuin on eteläeuroopassa. Torilla ja messuilla tilapäisissä myyntipisteissä elintarvike myyntiin ja valmistukseen kevyemmät säännökset. Turhien säädösten poistaminen kuten alkoholin mainonnan rajoitus. Paikallisen sopimisen lisääminen työmarkkinoilla ja keskitetystä sopimuksesta luopuminen. // Timo Sorvali, Jämijärven Agritilit Alv. vapaa liikevaihto euroon. Sveitsissä se on ! Alarajahuojennus euroon. Tämä saisi ihmeitä aikaan mikroyrittäjien keskuudessa ja työllistämisessä. Vähäiset huojennukset eivät auta enää nykyisessä yritysten tilanteessa. Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on iso investointi! Kohta nämä mikroyrittäjät uupuvat ja tulevat puolestaan tarvitsemaan julkista sosiaaliapua. Näitä on n Suomessa. // Heli Siltaloppi, Beauty And Wellness Soma Verotus alas, palkkakustannukset kuriin, yrittäjän toimeentuloturva kuntoon. Entäpä jos yrittäjä ei voi maksaa palkkaa itselleen, mutta maksaa silti työntekijöille? Byrokratia kaikessa pienemmäksi! Sosiaaliturva kondikseen. // Tarja Miettinen, Design Sisters Yhden miehen tai naisen yrityksille katto vaikka jonka jälkeen alettaisi vasta maksamaan alv veroa kun suojaosuus ylittyy. Varsinkin omalla kohdallani on vaikeuksia selvitä seuraavanvuoden sesonkiin kun työ on kausiluonteista ja osa vuodesta on työtöntä aikaa 3-4 kuukautta jolloin ei ole mitään tuloja vaan ne menot. // Petri Nurminen, Tmi: Nastapete vaivalla säästetty omaeläke (vapaaehtoinen)pois avioero osituksesta tai otettava huomioon ex puolison laskennallien tuleva eläke samalta ajalta huomioon.omaeläkkeestä osituksessa otettava huomioon verotus. // Tuija Liunala, Parturi-Kampaamo Tuija Keventää verotusta ja karsia sääntelyä. // Jari Saarhelo, Seikkailupuisto Huippu Oy Monet pienyrittäjät ovat lähellä tai keski-ikäisiä entisten työnantajiensa uusiin mahdollisuuksiin vapauttamia ahkeria, omasta ja perheensä elämästä huolehtivia kansalaisia. Emme halua yhteiskunnan maksamia asuntoja, emme odota muiden meitä elättävän. Meidät on huomioitava paremmin eläkejärjestelmissä ja verotussuunnittelussa. Nyt kaikki paukut laitetaan pelialan start upeihin, joista monet lopettavat toimintansa kun sijoitusrahat loppuvat. Elämä on muutakin kuin peliä! // Paula Elonen, Somaoma Keventää verotusta kun työllistetään ihmisiä. // Jorma Mäkinen, Mavecom Palvelut Eduskunnassa pitäisi miettiä halutaanko että sääntelyltä vapautetut kevytyrittäjyysmallit ovat se ratkaisu jolla tätä työttömyyttä ja työntekijöiden palkkaamisen mahdottomuutta

17 17 ollaan korjaamassa. Hyviä palveluita ovat (mm.ukko.fi eezy.fi ja odeal.fi), mutta näitä käyttää jo kymmenet tuhannet suomalaiset joita yritykset eivät pysty työllistämään minimipalkkavaateiden ym ollessa kohtuuttoman suuria. Palvelun piirissä ollessasi ei tunteja seurata eikä työaikoja lasketa. Mitä tehdä? // Joel Ojala, Hype 13 Osk Taantuma on jatkunut liian pitkään. Pelko ja epävarmuus syövät turvallisuuden tunnetta. Kun tavallisella kansalaisella on turvallinen olo ja riittävästi ostovoimaa, hänen on mahdollista käyttää suomalaisen yrityksen tuotteita ja palveluita. Verotulot kasvavat ja yritykset voivat paremmin - ja pystyvät edelleen työllistämään, jolloin saadaan yhä lisää veronmaksajia. Yrityksemme on vielä pystynyt säilyttämään työpaikat ilman irtisanomisia - helppoa se ei ole. Pois kuristusotteesta tahtoisin! // Eija Lampila, Automeca Avoin Yhtiö "Hei! Niin Suomi pitäisi saada nousuun mutta ei näillä eväillä aika huonolta näyttää tilanteet tällä hetkellä. Yhden yrittäjän kohdalla jota minäkin vedän niin on paljon muitakin kuluja, joten verotukseen pitäisi löytyä uusia malleja sitä pienentämällä. On se näinkin että meitäkin pieniä yrityksiä pitäisi kannattaa eikä vaan ottamalla meiltä veroja kohtuuttomia summia. Joten verotus meiltä alemmaksi jotta voin pitää pienen yritykseni elinkelpoisena." // Raili Hakala, Railin Pirssi Oy "- Julkista sektoria tulisi karsia kovalla kädellä. - Suomi on ylivelkaantunut pahasti, verotusta tulee keventää etenkin pienituloisilta, lisätäksemme ostovoimaa.veronkevennyksillä olisi myönteinen vaikutus Suomen talouteen ja siten kestävyysvajeen selättämiseen. - Arvonlisäveron alarajaa nostettava ( euroa) - Suomi nousee työllä ja yrittäjyydellä. Turha byrokratia ja liiallinen sääntely tulee purkaa. " // Mari Laaksonen, Cleanmarin Oy Arvonlisävero 24% on liikaa käsintehdystä työstä pienille yrittäjille esim kosmetologi, kampaaja, käsityöläiset jne. Purkeista ja purnukoista ja myynnistä ok, mutta työn osalta liikaa! Se on omasta palkasta pois - vain kaksi kättä ja tietty määrä aikaa. // Kristiina Soini-Koivula, Kauneushoitola, Hierontapiste Kristiina Soini Verotusta tulisi keventää. Etenkin anniskellun alkoholin alv:n alentaminen 14%:n tulisi toteuttaa seuraavan hallituksen aikana. Samoin alkoholiveron asteittainen alentaminen muun euroopan tasolle tulisi käynnistää heti uuden hallituksen myötä. Myöskin palkan sivukuluja tulisi alentaa huomattavasti. Työntekijän palkkaaminen pitäisi tehdä edullisemmaksi. // Jani Hiltunen, J3 Ravintolat Oy Ravintola-alaan tarttis tehä kevennyksiä! niitä kaatuu nyt ku viljaa! // Marko Niemi, Hotelli-Ravintola Route "Verotusta muokattava kannustavammaksi. Helpottaa pienyrittäjien muiden työllistämistä. Nyt monelle liian iso riski palkata, jos ei olekaan varaa pitää, niin helposti sitä repii omasta selkänahasta ja tällä myös tyrehtyy mahdollinen kasvu. Itsensä työllistämisestä ei pitäisi rankaista." // Reeta Sinkkonen, SC Oy Turha ja päällekkäin byrokratia pitäisi purkaa. Yrittäjän ajasta menee liian paljon lippujen ja lappujen täyttämiseen. Esim turvetuotannossa tulee uudet määräykset jälkikäteen. Alue tehty silloisen määräysten mukaan, nyt revitään kaikki auki ja kovalla rahalla selvitetään samat asiat. Yrittäjä on parhaimmillaan kun se tekee töitä ja suunnittelee uutta.

18 18 Nyt uuden suunnittelu on aika lailla jäissä koko Suomessa. // Marko Vainionpää, Pohjanmaan Biolämpö Oy "1. Nyt täytyy pistää kaikki "paukut" pk-sektorin vientiteollisuuteen. 2. Alentaa työllistämisen kustannuksia. 3. Yrittämistä täytyy helpottaa, muuten yhä useampi yritys siirtää toimintansa Viroon. 4. Julkista sektoria, sen kuluja sekä politiikkojen määrää täytyy vähentää välittömästi." // Juha-Matti Martikainen, Casa Alto Oy Julkinen sektori pienemmäksi. Turha sääntely pois, byrokratia pienemmäksi. Työnantajamaksut pienemmäksi, jotta varaa palkata OIKEISIIN töihin. Ei TE-toimistojen turhiin kursseihin, kuinkakohan paljon tuottavaa työtä ne ovat taanneet?? // Annette Magi, Helsingin Jäätelötehdas Oy "Työn verotusta kevennettävä Kuntien ja valtion paisunut työntekijä määrä purettava, ei tarvita paperin pyörittäjiä" // Vesa Roponen, Ves-Ma Oy "Aloittavan yrittäjän verohuojennukset ensimmäisenä toimintavuotena. Mikroyrittäjän ulkopuolisen työvoiman työllistämishuojennus. Starttirahan kilpailunvääristämislausuntojen kokonaisvaltainen ja objektiivinen tarkastelu." // Tero Hanhisalo "Turha byrokratia pois, yksinyrittäjän asemaan helpotusta (tmi, ky, pieni Oy). Lähemmäksi palkansaajan asemaa mm. työttömäksi jäänti, pitää siis tietää n. 4 kk:tta etukäteen, jotta saa päivärahaa yms. aika mahdotonta..." // Markku Kallio, Tavastia-Kodit Oy YTJ-palvelussa yrityksen kotipaikkaa ei voi muuttaa sähköisesti - pitää tulostaa useamman sivun lomake ja lähettää se postitse & liittää mukaan maksukuitti 85. Pikkujuttu mutta ei mielestäni lukua. // Niko Laamanen, Real Estate Niko Laamanen Byrokratia ja turhien lomakkeiden täyttäminen POIS. // Timo Vahaniitty, Masterhouse Oy "- Helpottaa osa-aika työllistämistä - Pienentää veroja / sosiaalimaksuja" // Asko Laukkanen, Koneurakointi Asko Laukkanen Tmi Kannattaa miettiä asteittaisen ALV rajaa tuhanteen asti. Asteittaisessa mallissa ei löydy kohtaa johon kannattaa pysähtyä. Tuossa tuloluokassa rahat menee kuitenkin AL- Viin kulutuksen kautta eli valtio ei menetä mitään. Jo 100 eur tulosta maksetaan joku alvi ja tulosta täysi alvi. Mitä jos sama toistuu asti seuraavalle työllistetylle? Mikä olikaan yksinyrittäjien määrä ja jos edes puolet palkkaisi jonkun? // Harri Kämäräinen, Nuppulinnan Laboratoriopalvelu Oy

19 19 Arvioni on että nyt on jo yli 200 erilaista korttia ja lyhyin ajoin uusittavaa lupaa joilla rahastetaan yrityksiä. Työllistäminen ei ole sitä että keksitään töitä kouluttajille ja yritykset maksaa. Liikenneluvan 5 kurssia joista ei ole mitään hyötyä, uusittavat tulityökortit, kosteantilan kortit, rakennustyömaalla liikkumisen kortit jne. Nuo estävät mm kesätyöllistämistä. Ennen oli niin että ammattimies vastasi ryhmän toiminnasta ja osallistui myös itse. Liikenneluvan tarkistus auto kerrallaan.. // Harri Kämäräinen, Nuppulinnan Laboratoriopalvelu Oy Tervehdys täältä Varsinais-Suomesta.Ajatuksia.Mun mielestä presidentti vois hoitaa myös pääministerin viran koska ei hänellä ole muuta virkaa kuin puolustusvoiman ylipäällikkö ja edustaa suomea ulkomailla.ja jos todellista säästöä haetaan niin suomi ei tarvitse kuin korkeintaan sata kansanedustajaa ja avustajia ei tavallinen riviedustaja tarvitse,kyllä osaa nappia painaa ilmankin mitä on sovittu ryhmäpalaverissa,tässä olisi todellinen säästön paikka,suomessa ei päätetä ilman EU:n lupaa mitään. // Juhani Sukari, Tmi. Juhani Sukari "Ehdottomasti pienille yrityksille helpotusta verotukseen! Meitä tavallisia pieniä ja pienituloisia yrittäjiä on paljon. Hoidamme velvollisuutemme, verot, palkat, eläkkeet, ostot ym kulut, mutta miten pärjää itse yrittäjä ja kiinnostaako se ketään? Minulla olisi tarvetta ja halua myös enemmänkin työllistää, mutta palkkojen sivukulut ovat niin älyttömät että yrittäjänä vetää monesti pakon edessä voimavarojen äärirajoilla. Tämän hetken Suomessa monessa yrityksessä on kyse selviytymisestä. " // Pauliina Hintsa, Kukkakauppa Soukan Sydän Yksinyrittäjien on mahdotonta palkata edes yhtä henkilöä. Esimerkki minun tilanteesta. Tein viime tilikaudella ylipitkiä päiviä ja lisäksi lupauduin t messuille auttamaan asiakastani. Palkkaa maksoin minimin mukaan, jotta YEL maksuni pystyisi kohtuullisena. Voittoa tuli n ekeä. Sain nyt hieman enemmän itselleni palkkaa näin. Mutta koska sain voittoa, räväytettiin euroa veroa tuosta maksettavaksi. OK, mutta sitten tulivatkin tällevuodelle maksettavat ennakkoverot euroa/kk. // Paula Saarinen, Kongideal Oy markkinointiviestintä "Aloittavien yrityksien verottamisen keventäminen sekä valtion / pankkien paremmat rahoitus edellytykset. ei alkavat yritykset kehity koska alottaessa suuret investoinnit ja jos veroitus näin kovaa ei yritykset kasva." // Ville Koskelo, Koskelo Forest Oy "1. 50 vuotiaiden tai yli, palkan sivukulut pois heitä palkattaessa. 2. Minimipalkka pois/ paikallinen sopiminen mahdolliseksi. 3. Tuloverotus Viron malliin 4. Ravintolaedustus 100% takaisin. 5. Alkoholin verotus takaisin 14%:iin 6. Laittakaa nyt laittomat anniskelupaikat kuriin! Laillisia valvotaan tiukemmin ja laittomilla ei mitään valvontaa. Käsittämätöntä! Jokke Härmä/ POP LIVE Oy" // Jokke Härmä, Pop Live Oy

20 20 Pienyrittäjien verotus inhimillisemmäksi. YEL järjestelmän päivitys pienyrittäjän näkökulmasta. // Riitta Nikulainen, Taksi Riitta Nikulainen työssä oloon verrattava aika, tämä on asia johon pitäisi puuttua. tätä pitäisi kohtuullistaa. Perhevapaiden kulut pitäisi järkeistää. Kelan maksettavaksi kaikki kulut ja siihen otettaisiin varat tasaisesti kaikilta yrityksiltä eikä vain siivous, hoiva ym. muilta naisvaltaisilta yrityksiltä. // Sanna Pukkinen, Innen Oy "1. Sairaslomalle päivän karenssi 2. ALV:ton :oon saakka 3. Vapaa-ajan tapaturmasta EI työnantajalle kuluja! 4. Yritysvero yrityksille ( itse tekevät tuotteet) samalle tasolle EU.ssa tai EU:sta pois, koska vain ulkomaan kaupasta elämme ( Hollanti 5 % vrt. Suomi 20%) 5.Pien yrittäjän sosiaaliturva kuntoon! 6. Yritystuet kriittiseen tarkasteluun ( ei osinkojen maksuun ulkomaille),toiminnassa olevat pien yritykset vähintään yhtä tärkeitä kuin start-upit." // Jukka Mäki-Moijala, Receptum Palvelu Oy "Viron verotusmalli olisi valmis, eikä tarvitsisi kymmenien vuosien neuvotteluita pilkkujen paikoista! Valtiolla pitäisi olla kuin puramidissä laaja yrittäjä joukko kuvaisi laaja alapää ja yläpää pientä pyrokratiaa! Nyt on kääntynyt, tai kääntymässä toisinpäin, hallintokoneisto paisutettu liian suureksi, jotka usein haittaa vain yrittäjien yrittämistä!" // Mauno Strandén, oma Verotuksen kevennys sekä työntekijöiden sivukulujen oleellinen pienennys jotta rahat riittäisi yritystoiminnan kehitykseen...! // Jani Putkinen, Särkisalmen Rengas Oy "Kaikki moninkertainen työ pitää saada pois. Turhat ilmoitukset on poistettava ja automatisoitava digiaikaan. Kerran maksettu raha näkymään kaikkiin tarvittaviin instansseihin. Mikroyritysten työn rationalisointi vapauttaa suuret resurssit oikeaan työhön. Työntekijöitäkin voisi palkata kun kaikki energia ei menisi turhaan jauhamiseen. Niin helpolta kuin kuulostaakin, maan tulevaisuuden voivat myönteisesti ratkaista 90% yrityksistä, joille annetaan siihen oikeat edellytykset." // Esa Ojanlatva, Arc Viva Palkkaus ja palkanmaksu yksinkertaiseksi. Montako lakia ja työlainsäädöstä pitää yrittäjän osata jos palkkaa yhden työntekijän? // Ullamaria Vehviläinen, Me Kalustajat Oy Alv alennus käsityöyrittäjille Korkeintaan 15 % tasolle >niille jotka oikeiasti hankkivat Suomessa elantonsa käsityötä tehden. Onhan aivan eri aisia myydä valmista kehitysmaissa tuotettua tavaraa kuin tehdää se kotimaisin käsin. Kaikki eivät voi sijoittua it alalle eivätkä edes halua. Nyt on vain mahdotonta yrittää kun ensin pitää maksaa 24 % alv ja sen jälkeen vielä työntekijän palkat, vuokrat(jotka eivät ole alvillisia).työntekijän palkkaku-

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 59 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Nollatuntisopimusten kieltäminen. Heikki Pursiainen, VTT, toiminnanjohtaja

Nollatuntisopimusten kieltäminen. Heikki Pursiainen, VTT, toiminnanjohtaja Nollatuntisopimusten kieltäminen Heikki Pursiainen, VTT, toiminnanjohtaja 1 / 12 Johtopäätökset Nollatuntisopimusten kieltämisen vaikutukset ovat epäselviä talousteorian perusteella. Empiiristä tutkimusta

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Yrittäjyyden avulla Suomi nousuun SKAL-seminaari 12.6.2014 Jussi Järventaus Suomen Yrittäjät

Yrittäjyyden avulla Suomi nousuun SKAL-seminaari 12.6.2014 Jussi Järventaus Suomen Yrittäjät 1 Yrittäjyyden avulla Suomi nousuun SKAL-seminaari 12.6.2014 Jussi Järventaus Suomen Yrittäjät 2 Miksi yrittäjyys? Talouden vaurastuminen lähtee yrityksistä Yritysten talous, liiketoiminta ja investoinnit

Lisätiedot

Kokka kohti yrittäjyysyhteiskuntaa: Miten yritysten toimintaympäristö muuttuu. Jyrki Mäkynen, puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät

Kokka kohti yrittäjyysyhteiskuntaa: Miten yritysten toimintaympäristö muuttuu. Jyrki Mäkynen, puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät Kokka kohti yrittäjyysyhteiskuntaa: Miten yritysten toimintaympäristö muuttuu Jyrki Mäkynen, puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät 1 Tältä yrittäjyys näyttää tänään 2 Yritysten henkilöstö eri kokoluokkien yrityksissä

Lisätiedot

Yks Y i ks n i yrittäjäo yrittäjäo je h l je m l a

Yks Y i ks n i yrittäjäo yrittäjäo je h l je m l a Yksinyrittäjäohjelma Yrittäjyys kantaa suomea niin myös yrittäjät! Sisällys Keitä yksinyrittäjät ovat?... 2 Meitä on yli 65 prosenttia kaikista yrittäjistä... 2 Miksi yhden henkilön yrityksenä?... 4 Yksinyrittäjien

Lisätiedot

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Millä eväillä valtiontalous ja kilpailukyky saadaan kuntoon? Suomen Perustan pikkujouluseminaari 10.12.2013 Ostrobotnia 1. Suomen

Lisätiedot

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut Fiksulla kunnalla on Oikeat kumppanit & parhaat palvelut Fiksusti toimiva pärjää aina. Myös tiukkoina aikoina. Fiksu katsoo eteenpäin Kuntien on tuotettava enemmän ja laadukkaampia palveluita entistä vähemmällä

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen 1 PK yrittäjän näkökulma Suomen osinkoverotuksesta Vuosina 1969 1989 voimassa osinkovähennysjärjestelmä eri muodoissaan

Lisätiedot

Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille

Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille EK:n vaalitavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Vauhtia vientiin, voimaa kotimarkkinoille Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Vauhtia vientiin Viennin arvo on yhä 20 % pienempi kuin vuonna 2008 Kilpailukyky

Lisätiedot

EK:n työelämälinjaukset: talouskasvua ja tuottavaa työtä

EK:n työelämälinjaukset: talouskasvua ja tuottavaa työtä EK:n työelämälinjaukset: talouskasvua ja tuottavaa työtä Hyvä työ Vasemmistoliiton työelämäseminaari Helsinki 24.2.2011 Työmarkkinajärjestöjen esitykset tulevalle eduskunnalle Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen,

Lisätiedot

Uusi työntekemisen malli. Elisa Hartikka 4.9.2013

Uusi työntekemisen malli. Elisa Hartikka 4.9.2013 Uusi työntekemisen malli Elisa Hartikka 4.9.2013 tausta TILASTO Yrittäjistä 65% on yksinyrittäjiä. Yrittäjyyden kasvu on tällä vuosituhannella lähinnä yksinyrittäjien määrän kasvua. Yksinyrittäjien määrä

Lisätiedot

Mihin tarvitaan omistajia?

Mihin tarvitaan omistajia? OHJELMA Mihin tarvitaan omistajia? Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelman julkistus Avaussanat Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma

Lisätiedot

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

Yrittäminen ja yrittäjyys tässä ajassa

Yrittäminen ja yrittäjyys tässä ajassa Yrittäminen ja yrittäjyys tässä ajassa Oma Yritys Wanha Satama 28.3.2012 Harri Jyrkiäinen, SuPi pj 1 Suomen Pienyrittäjät Suomen Pienyrittäjät on valtakunnallinen, poliittisesti sitoutumaton yrittäjyyden

Lisätiedot

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Yrittäjät Konsultit 2HPO 1 Yrittäjien lukumäärä pl. maatalous 1990-270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 tuhatta yrittäjää 261 000 169 000 92 000 70 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Lisätiedot

YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA TYÖLLISTEN MÄÄRÄN MUUTOS* Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto

YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA TYÖLLISTEN MÄÄRÄN MUUTOS* Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA VUOSI -94-95 -96-97 -98-99 -00-01 -02-03 -04 % % % % % % % % Satakunta Teollisuus (D) - - - - 14 14 14 14 14 Rakentaminen (F) - - - - 13 13 14 14 14 Tukku- ja vähittäiskauppa

Lisätiedot

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Spv ja tilakauppainfo turkistiloille 30.10.2017 TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Johanna Lindvall, johtava talousasiantuntija Johanna.Lindvall@finanssila.fi 040 753 0204 Ville Kujanen,

Lisätiedot

Yrittäminen ja yrittäjyys tässä ajassa

Yrittäminen ja yrittäjyys tässä ajassa Yrittäminen ja yrittäjyys tässä ajassa Helsingin Musiikkitalo 20.10.2011 Harri Jyrkiäinen, SuPi pj 1 Suomen Pienyrittäjät Suomen Pienyrittäjät on valtakunnallinen, poliittisesti sitoutumaton yrittäjyyden

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014.

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. TAUSTAA Ilmarinen ja Yrittäjänaiset selvittivät verkkokyselyllä naisyrittäjien arkea ja jaksamista Tulokset julkaistiin

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 Rakentaminen (F) 13 13 Kauppa (G) 1 22 Palvelut (H, I, K, O) 2 Muut 13 13 1 2 3 5 7 8 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Lappi 2.11.217 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot 2014. vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla

Yrittäjien tulot ja verot 2014. vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla Yrittäjien tulot ja verot 2014 vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla 1 Saman tulotason yrittäjien ja palkansaajien verotuksen vertailu vuonna 2012 Yrittäjät Palkansaajat Tulot 44 974 44 974 - Siitä ansiotuloa

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 12 Rakentaminen (F) 1 1 Kauppa (G) 22 2 Palvelut (H, I, K, O) 9 2 Muut 11 1 1 2 5 7 8 9 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Kanta-Häme Kevät 27 29.11.217 1 2.

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAA Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi**

POHJOIS-POHJANMAA Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi** YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA VUOSI -94-95 -96-97 -98-99 -00-01 -02-03 % % % % % % % % Pohjois-Pohjanmaa Teollisuus (D) - - - - 11 11 10 10 Rakentaminen (F) - - - - 12 12 12 13 Tukku- ja vähittäiskauppa

Lisätiedot

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA?

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? Palkan maksamisesta aiheutuvat velvoitteet, kustannukset ja niiden maksaminen Tilitoimisto Suomalainen Oy, Sari Suomalainen, KLT Ensimmäinen työntekijä

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2015. Investointeja tukeva politiikka

Hallitusohjelma 2015. Investointeja tukeva politiikka Hallitusohjelma Investointeja tukeva politiikka Talouskriisin aikana Suomen teollisuuden kiinteiden investointien määrä on alentunut enemmän kuin EU-maissa keskimäärin ja huomattavasti enemmän kuin kilpailijamaissamme.

Lisätiedot

Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi**

Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi** YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA VUOSI -94-95 -96-97 -98-99 -00-01 -02-03 % % % % % % % % Keski-Suomi Teollisuus (D) - - - - 13 12 12 12 Rakentaminen (F) - - - - 13 12 13 13 Tukku- ja vähittäiskauppa

Lisätiedot

Suomen Kris,llisdemokraa,t r.p. Veropoli,ikan linjaukset 2011 2015

Suomen Kris,llisdemokraa,t r.p. Veropoli,ikan linjaukset 2011 2015 Suomen Kris,llisdemokraa,t r.p. Veropoli,ikan linjaukset 2011 2015 Bru

Lisätiedot

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 54 Jäsenyrityksiä 116 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Miksi kannattaa tehdä ps. Hypo eläkesäästösopimus ennen vuoden vaihdetta?

Miksi kannattaa tehdä ps. Hypo eläkesäästösopimus ennen vuoden vaihdetta? Miksi kannattaa tehdä ps. Hypo eläkesäästösopimus ennen vuoden vaihdetta? Suomen Hypoteekkiyhdistys & Suomen AsuntoHypoPankki Oy Matti Inha, toimitusjohtaja, rahoitusneuvos 1.11.2010 Ikäsi haarukassa n.

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet

Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet Pauli Forma Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Pohjoisen Forum 23.-24.1.2014 Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Keva Työurien pidentäminen Keskustelua työurien

Lisätiedot

Osuuskuntayrittäjyys

Osuuskuntayrittäjyys Osuuskuntayrittäjyys Osuuskunnat Suomessa yhteensä n. 4 500 osuuskuntaa vuositasolla perustetaan noin 200 uutta osuuskuntaa Noin 2 700 pienosuuskuntaa 1 300 vesihuolto-ja energia osuuskuntaa 370 osuuspankkia

Lisätiedot

Pohojalaasten Lupi Yrittäjyys kantaa Suomea. 10.2.2015 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala

Pohojalaasten Lupi Yrittäjyys kantaa Suomea. 10.2.2015 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Pohojalaasten Lupi Yrittäjyys kantaa Suomea 10.2.2015 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala 1 Järjestön keskeiset luvut ja tekijät Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 58 Jäsenyrityksiä

Lisätiedot

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ulla Huovinen HAAGA-HELIA amk ulla.huovinen@haaga-helia.fi Työsuhteessa vai yrittäjänä? Työtä tehdään joko työntekijänä tai yrittäjänä Vaikuttaa

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995,

Lisätiedot

RUOTSINKIELINEN POHJANMAA

RUOTSINKIELINEN POHJANMAA 1 AINEISTON RAKENNE Havaintojen määrät ristiintaulukoissa n= % SY:N ALUEJAKO (Aluejärjestöt) RUOTSINKIELINEN POHJANMAA* Pääkaupunkiseutu Uusimaa Häme Lappi Länsipohja 442 13% 191 5% 324 9% 258 7% 147 4%

Lisätiedot

Työelämä muuttuu - onko Suomi valmis siihen?

Työelämä muuttuu - onko Suomi valmis siihen? Työelämä muuttuu - onko Suomi valmis siihen? Timo Lindholm Sitra 11.9.2015 1 Työelämän ja markkinoiden muutoksia ICT:n laajeneva hyödyntäminen ja osin tehtävätasolle ulottuva kansainvälinen kilpailu hävittävät

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) Kauppa (G) % %12 %1 %1 %1 %1 Palvelut (H, I, K, O) %3 %3 Muut %1 %12 0 % % % % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2.2.0 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

%14 %15 %19 %17 %43 %41 %14 %16

%14 %15 %19 %17 %43 %41 %14 %16 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) Kauppa (G) %1 %11 %1 %1 %1 %1 Palvelut (H, I, K, O) % %1 Muut %1 %1 % 1 % % % % % % % 8 % % 1 % 28.2.8 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA %19 %18 %43 %41

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA %19 %18 %43 %41 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) Kauppa (G) %1 %11 %1 %13 %19 %18 Palvelut (H, I, K, O) %3 %1 Muut %1 % % 1 % % % % 5 % % 7 % 8 % 9 % 1 % 28.2.8 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) Kauppa (G) % % 1 % 13 % 19 % 19 % Palvelut (H, I, K, O) 3 % 9 % Muut 1 % 12 % 0 % % % % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 90 % 0 % 2.2.0 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Näin ryhdyt yrittäjäksi. Yrittäjien oma järjestö. Paikallisyhdistykset 397 Aluejärjestöt 20 Toimialajärjestöt 64. Jäsenyrityksiä

Näin ryhdyt yrittäjäksi. Yrittäjien oma järjestö. Paikallisyhdistykset 397 Aluejärjestöt 20 Toimialajärjestöt 64. Jäsenyrityksiä Näin ryhdyt yrittäjäksi Tarvitset hyvän idean. Perusta yritys. Toteuta innolla. Jatka intohimolla. Suomen Yrittäjät auttaa yrittäjyyden eri vaiheissa. Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset 397 Aluejärjestöt

Lisätiedot

Näin ryhdyt yrittäjäksi

Näin ryhdyt yrittäjäksi Näin ryhdyt yrittäjäksi Tarvitset hyvän idean. Perusta yritys. Toteuta innolla. Jatka intohimolla. Suomen Yrittäjät auttaa yrittäjyyden eri vaiheissa. Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset 397

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA . YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) % % Rakentaminen (F) % % Kauppa (G) 9 % 9 % Palvelut (H, I, K, O) 3 % 2 % Muut % 2 % % % % 3 % % % % 7 % 8 % 9 % % 28.2.8 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA . YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 0 % % Rakentaminen (F) % 5 % KOKO MAA Kauppa (G) 9 % % Palvelut (H, I, K, O) 33 % 3 % Muut % % 0 % 0 % % % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 90 % 00 %..0 . HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Yrittäjän näköinen yrityskehittäjä. Jyrki Mäkynen puheenjohtaja Suomen Yrittäjät 23.1.2015

Yrittäjän näköinen yrityskehittäjä. Jyrki Mäkynen puheenjohtaja Suomen Yrittäjät 23.1.2015 Yrittäjän näköinen yrityskehittäjä Jyrki Mäkynen puheenjohtaja Suomen Yrittäjät 23.1.2015 Yritysrakenne Suomessa 0,2% Suuryritykset (250- hlöä) 588 0,9% Keskisuuret yritykset (50-249 hlöä) 2 592 5,5% Pienyritykset

Lisätiedot

Parempi työelämä Akavan opiskelijoiden eduskuntavaalitavoitteet

Parempi työelämä Akavan opiskelijoiden eduskuntavaalitavoitteet Parempi työelämä Akavan opiskelijoiden eduskuntavaalitavoitteet Maistraatinportti 2 puh. 020 7489 400 00240 Helsinki www.akava.fi/opiskelijat Sisällys 1. Sosiaaliturvajärjestelmän on oltava yhtenäinen

Lisätiedot

Hallituksen yrittäjyyshanke

Hallituksen yrittäjyyshanke Hallituksen yrittäjyyshanke Valtion ja kuntien rooli elinkeinopolitiikassa / Kuntamarkkinat 14.9.2016 Teollisuusneuvos Ulla Hiekkanen-Mäkelä Yritys- ja alueosasto Yritysrakenne Suomessa Suomessa on 283

Lisätiedot

Hallituksen kehysriihi. Jyrki Katainen 24.3.2009

Hallituksen kehysriihi. Jyrki Katainen 24.3.2009 Hallituksen kehysriihi Jyrki Katainen 24.3.2009 Lähivuosien talouskehitys erittäin heikkoa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 BKT, määrän muutos, % 0,9-5,0-1,4 3,3 2,5 1,8 Työllisyys,1000 henkilöä 2531 2420

Lisätiedot

Pentti Arajärvi. Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta. Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006

Pentti Arajärvi. Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta. Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006 Pentti Arajärvi Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006 1 SUOMEN PERUSTUSLAKI 18 Oikeus työhön ja elinkeinovapaus Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa

Lisätiedot

b. Tukiraha, esim starttiraha (työ- ja elinkeinotoimisto) > ei yritystuki, vaan tarkoitettu toimeentulotueksi > harkinnanvaraista n 6 + 6 + 6 kk

b. Tukiraha, esim starttiraha (työ- ja elinkeinotoimisto) > ei yritystuki, vaan tarkoitettu toimeentulotueksi > harkinnanvaraista n 6 + 6 + 6 kk OSA 6: Talousasiaa RAHOITUSLASKELMA osoittaa toiminnan kustannuksia ja investointeja ENNEN toiminnan käynnistymistä / myös toiminnan ALOITTAMISEEN tarvittavia kustannuksia kuvaa sitä, mitä pitää olla hankittuna

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) % 9 % Rakentaminen (F) 1 % 1 % Kauppa (G) 19 % 1 % Palvelut (H, I, K, O) % % Muut 1 % 25 % 0 % % % 0 % 0 % 50 % 0 % 0 % 80 % 90 % 0 %.2.08 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Oikeus työhön, ulos köyhyydestä - vihreät askeleet työn ja sosiaaliturvan parempaan yhteensovittamiseen 16.12.2013

Oikeus työhön, ulos köyhyydestä - vihreät askeleet työn ja sosiaaliturvan parempaan yhteensovittamiseen 16.12.2013 Oikeus työhön, ulos köyhyydestä - vihreät askeleet työn ja sosiaaliturvan parempaan yhteensovittamiseen 16.12.2013 Tavoitteena toimivampi sosiaaliturva Lisätään työn tarjontaa. Helpotetaan tukien yhdistämistä

Lisätiedot

www.lenitatoivakka.fi Vahva vaikuttaja. LENITA KANSANEDUSTAJA TOIVAKKA

www.lenitatoivakka.fi Vahva vaikuttaja. LENITA KANSANEDUSTAJA TOIVAKKA www.lenitatoivakka.fi Vahva vaikuttaja. KANSANEDUSTAJA LENITA TOIVAKKA www.lenitatoivakka.fi Teen enkä meinaa! Jo ensimmäisellä kansanedustajakaudella olen kovalla työllä ja asioihin perehtymällä saavuttanut

Lisätiedot

Kunnan kannattaa hankkia hyviä veronmaksajia. juha kemppinen

Kunnan kannattaa hankkia hyviä veronmaksajia. juha kemppinen 070517 Kunnan kannattaa hankkia hyviä veronmaksajia juha kemppinen 070517 Kunnan kannattaa hankkia hyviä veronmaksajia Lappeenrannan kunnallisveroprosentti on Suomen maakuntakeskusten suurimpia. Useimmat

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) Kauppa (G) % % 1 % 1 % 19 % 1 % Palvelut (H, I, K, O) % 1 % Muut 1 % 1 % 0 % % % % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 90 % 0 % 2.2.0 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

VEROTUKSEN RAKENNEUUDISTUS: KEVENEVÄT JA KIRISTYVÄT VEROT 2012-2015

VEROTUKSEN RAKENNEUUDISTUS: KEVENEVÄT JA KIRISTYVÄT VEROT 2012-2015 Verotus tällä ja ensi vaalikaudella VEROTUKSEN RAKENNEUUDISTUS: KEVENEVÄT JA KIRISTYVÄT VEROT 2012-2015 1 SEURAAVA VEROUUDISTUS - VALTIOVARAINMINISTERIÖ ASETTI VEROTUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN Tähtäin on

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 13 Rakentaminen (F) 13 14 Kauppa (G) 22 23 Palvelut (H, I, K, O) 37 42 Muut 13 12 1 2 3 4 5 6 7 9 1 3.11.217 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

Työllisyyden, välittämisen, osaamisen ja turvallisuuden budjetti 2018 talousarvioesitys. Pääministeri Juha Sipilä

Työllisyyden, välittämisen, osaamisen ja turvallisuuden budjetti 2018 talousarvioesitys. Pääministeri Juha Sipilä Työllisyyden, välittämisen, osaamisen ja turvallisuuden budjetti 2018 talousarvioesitys Pääministeri Juha Sipilä Hallituksen talouspoliittiset tavoitteet TOTEUTUVAT VAATIVAT VIELÄ TÖITÄ Työllisyysaste

Lisätiedot

Heinäkuu 2009 SDP Kokoomus Keskus Vasem RKP Perus KD Vihreät muu ei ei ta misto suoma osaa äänes liitto lainen sanoa täisi puolue

Heinäkuu 2009 SDP Kokoomus Keskus Vasem RKP Perus KD Vihreät muu ei ei ta misto suoma osaa äänes liitto lainen sanoa täisi puolue TALOUSTUTKIMUS OY 20090728 13:48:37 TYÖ 5824.00 TAULUKKO 4001 np N-LUVUT itsellenne viisi mieluisinta Mieluisin ehdokas Esko Aho 1242 68 209 597 20 27 56 100 22-118 25 Martti Ahtisaari 1547 346 257 132

Lisätiedot

Kauppa vetovoimaisena työnantajana

Kauppa vetovoimaisena työnantajana Kauppa vetovoimaisena työnantajana Puheenjohtaja Ann Selin Vähittäiskaupan ennakointiseminaari 10.3.2015 PAM lukuina Jäseniä 232 381 (31.12.2014) Naisia n. 80 % jäsenistä Nuoria, alle 31-vuotiaita 30 %

Lisätiedot

Työpaikat syntyvät pk-yrityksiin erikokoisissa yrityksissä vuosina Yritykset kantavat Suomea ja lisäävät hyvinvointia

Työpaikat syntyvät pk-yrityksiin erikokoisissa yrityksissä vuosina Yritykset kantavat Suomea ja lisäävät hyvinvointia Yritykset kantavat Suomea ja lisäävät hyvinvointia Työpaikat syntyvät pk-yrityksiin erikokoisissa yrityksissä vuosina 2001 2016 24 047 22 640 33 775 23 444 Nettolisäys: 77 090 15 399 Työpaikat syntyvät

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp) Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Henna Busk Pellervon taloustutkimus PTT 6.10.2016 Talouden näkymät PTT näkemys talous-

Lisätiedot

Verotuksen tulevaisuus? Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.9.2009 SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen

Verotuksen tulevaisuus? Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.9.2009 SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen Verotuksen tulevaisuus? Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.9.2009 SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen 1 Lähtökohta: veropohjaa rapautettu Hallitus on jo keventänyt veroja yli 3500 miljoonalla

Lisätiedot

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1 Kansalaistutkimus verotuksesta STTK 18.8.2017 8/18/2017 Luottamuksellinen 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työikäisten (18-64-vuotiaiden) parissa

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTAKAMPANJA Pikamatka harmaaseen talouteen

HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTAKAMPANJA Pikamatka harmaaseen talouteen HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTAKAMPANJA Pikamatka harmaaseen talouteen Mitä on harmaa talous? Harmaalla taloudella ja talousrikollisuudella tarkoitetaan yleensä yritystoiminnassa tai

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT-KASSAN KEHITYS Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995 alusta, nyt yli 18.000 jäsentä SYT-kassan

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

Miksi Saksa menestyy?

Miksi Saksa menestyy? Miksi Saksa menestyy? Talous- ja työmarkkinauudistusten rooli Saksan taloudellisessa menestyksessä 2000-luvulla Antti Kauhanen, ETLA Seppo Saukkonen, EK Tausta Saksan lähtökohdat 2000-luvun taitteessa

Lisätiedot

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa ver Ohjelma kuntavaaleihin Pidetään kaikki mukana Jokaista ihmistä pitää arvostaa SDP:n tavoite on inhimillinen Suomi. SDP haluaa, että Suomessa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Jokaista ihmistä pitää

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

ITSENSÄ TYÖLLISTÄMINEN JAKAMISTALOUDEN KEINOIN. - Laskutuspalveluilla eroon byrokratiasta

ITSENSÄ TYÖLLISTÄMINEN JAKAMISTALOUDEN KEINOIN. - Laskutuspalveluilla eroon byrokratiasta ITSENSÄ TYÖLLISTÄMINEN JAKAMISTALOUDEN KEINOIN - Laskutuspalveluilla eroon byrokratiasta Kun myyt osaamistasi jakamistalouden keinoin, muistathan - pitää kirjaa tuloistasi ja menoistasi verottajaa varten

Lisätiedot

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Ikärakenne Lähtökohtia Palvelujen tarve lisääntyy ja painopiste muuttuu Palveluja tuottavat työntekijät siirtyvät eläkkeelle Työvoimakilpailu

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta

Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta Satu Kaattari-Manninen Case Ektakompus Oulun kaupunki, Tekijäpuu - palvelu Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä Kemissä 27.2.2013 Oulun yhteisötoiminta

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen pk-yrityksissä

Paikallinen sopiminen pk-yrityksissä Paikallinen sopiminen pk-yrityksissä Suomen Yrittäjät 24.8.2009 1 Kuuluuko yritys SY:n ohella työehtosopimuksen osapuolena olevaan työnantajaliittoon? Kyllä 9 Ei 8 Ei osaa sanoa 0 10 20 0 40 0 60 24.8.2009

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

Liite 1. Suomen kilpailukyky. Lauri Lyly Talousneuvosto

Liite 1. Suomen kilpailukyky. Lauri Lyly Talousneuvosto Liite 1 Suomen kilpailukyky Lauri Lyly Talousneuvosto 21.8.2012 21.8.2012 1 Palkat ovat nousseet Suomessa keskimääräistä nopeammin Lähde: Euroopan komissio 21.8.2012 2 Myös tuottavuus on noussut Suomessa

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys. Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos

Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys. Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Suomalainen verojärjestelmä Kokonaisveroaste Verotulojen rakenne Suurimmat muutokset Progressiosta regressioon Kokonaisveroaste

Lisätiedot

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Liitemuistio, 4.9.213 Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Sami Grönberg, Seppo Kari ja Olli Ropponen, VATT 1 Verotukseen ehdotetut

Lisätiedot

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä 1 Korporaatioiden aika on ohi Suomessa on 90 000 työnantajayritystä: NORMAALISITOVA KENTTÄ Noin 20 000 yritystä

Lisätiedot

SY:n Yksinyrittäjäohjelma

SY:n Yksinyrittäjäohjelma SY:n Yksinyrittäjäohjelma Yksinyrittäjiä lähes 140 000, yli puolet kaikista yrityksistä Yksinyrittäjän asema poikkeaa monessa suhteessa muista yrityksistä Yksinään toimivan yrittäjän ongelmiin on syytä

Lisätiedot

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA Oheisissa taulukoissa ja kuvioissa kuvataan osinkoverotuksen muutosta hallituksen korjatun kehyspäätöksen mukaisesti. Nykyisessä osinkoverotuksessa erotetaan toisistaan pörssiyhtiöiden

Lisätiedot

Yrittäjän verotuksen uudistustarpeet. Niku Määttänen, ETLA VATT päivä, 8.10.2014

Yrittäjän verotuksen uudistustarpeet. Niku Määttänen, ETLA VATT päivä, 8.10.2014 Yrittäjän verotuksen uudistustarpeet Niku Määttänen, ETLA VATT päivä, 8.10.2014 Kirjallisuutta Mirrlees review: Tax by design Hetemäen verotyöryhmän raportti Tulolajin valinta: Harju ja Matikka 2012 Investointivaikutukset:

Lisätiedot

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MUUTOKSIA 2016

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MUUTOKSIA 2016 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MUUTOKSIA 2016 AGENDA Työtapaturma- ja ammattitautilaki 2016 Ammatti- ja riskiluokkamuutokset 2016 MUUTOKSIA 2016 Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki voimaan 1.1.2016.

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 1 KILPAILUKYVYN PERUSTA ON KUNNOSSA... 3 2 PAIKALLISEN SOPIMISEN PELISÄÄNNÖT ON SAATAVA KUNTOON... 4 3 YRITYSRAHOITUSTA SAA PANKEISTA

JOHDANTO... 2 1 KILPAILUKYVYN PERUSTA ON KUNNOSSA... 3 2 PAIKALLISEN SOPIMISEN PELISÄÄNNÖT ON SAATAVA KUNTOON... 4 3 YRITYSRAHOITUSTA SAA PANKEISTA JOHDANTO... 2 1 KILPAILUKYVYN PERUSTA ON KUNNOSSA... 3 2 PAIKALLISEN SOPIMISEN PELISÄÄNNÖT ON SAATAVA KUNTOON... 4 3 YRITYSRAHOITUSTA SAA PANKEISTA PÄÄSÄÄNTÖISESTI HYVIN... 6 4 SUOMEN NYKYINEN KASVURAHOITUSJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN MISSÄ IÄSSÄ SUOMESSA JÄÄDÄÄN ELÄKKEELLE? Ne, joilla on töitä ja jotka jaksavat, jäävät suoraan vanhuuseläkkeelle keskimäärin vähän yli 64-

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPOLKU. Nuorten työllisyyspalvelut

YRITTÄJYYSPOLKU. Nuorten työllisyyspalvelut YRITTÄJYYSPOLKU Lahden nuorisopalvelut Nuorten työllisyyspalvelut Matti Martikainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT Lahti Tuija Oikarinen Yrittäjyyden ja työn murros - Yrittäjyys mahdollisuutena

Lisätiedot