SEURATIEDOTE MAALISKUU 2011 SUOMEN GOLFLIITON. Green Card -uudistus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEURATIEDOTE MAALISKUU 2011 SUOMEN GOLFLIITON. Green Card -uudistus"

Transkriptio

1 SUOMEN GOLFLIITON SEURATIEDOTE MAALISKUU 2011 Green Card -uudistus

2 GREEN CARD -UUDISTUS Seuratiedote maaliskuu 2011 Uudistuksen aikataulu Uudistuksen julkistaminen toimialapäivillä ja golfmessuilla Vko 11 Green Card ohjeistuksen toimittaminen golfyhteisölle Green Card seuratiedote, Green Card ohjeistuksen toimittaminen seuroihin, FGMA:lle sekä PGA:lle, rekisteröintiä varten käytettävien excelpohjien toimittaminen seuroihin. Vko 12- Nimettyjen vastaanottajien ja myönnettyjen Green Card korttien rekisteröinti alkaa Seurat toimittavat liittoon tiedot GC-suoritusten nimetyistä vastaanottajista sekä myönnetyistä Green Card korteista niitä varten laaditulla excel-pohjalla sähköpostiosoitteeseen Vko 14 Kirjallisen sääntö- ja etikettikokeen uudistetut kysymykset sekä vastaukset toimitetaan seuroihin, myönnettyjen Green Card -korttien rekisteriselosteen toimitus seuroihin Vko 16 Green Card korttien sekä Aloittelijan materiaalipaketin toimitukset alkavat Vko 18 Uudistetut aloittelijan nettisivut avataan, UUSI GREEN CARD -JÄRJESTELMÄ KÄYTÖSSÄ TÄYSIPAINOISESTI

3 1. GREEN CARD UUDISTUS Lähes 25 vuotta vanha Green Card (GC) järjestelmä on uudistettu. Uudistuksen myötä niin Green Card koe, siihen liittyvät materiaalit kuin toimintatavat on muutettu vastaamaan nykypäivän tarpeita. Järjestelmä ja käytännöt on pyritty rakentamaan niin, että ne palvelisivat paremmin harrastamisen alkutaipaletta ja ohjaisivat aloittelijat tehokkaammin golfharrastukseen pariin. Alkeisopetus ja Green Card suoritus ovat merkittäviä vaiheita matkalla golfin pariin. Yhtä tärkeitä ovat kuitenkin myös toimenpiteet Green Cardin suorittamisen jälkeen, toimintamallit sekä viestintä eri tavoista harrastaa golfia ja kehittää taitojaan. Aloittelijasta on hyvä pitää huolta vähintään yhtä tehokkaasti kuin mitä alkeisopetuksessa ja Green Card suorituksissa on Suomessa ansiokkaasti tehty. Tätä varten on rakennettu ns. aloittelijan polku. Se on mielikuva aloittelijalle golfin harrastamisen alkutaipaleesta ja työkalu niin Golfliitolle kuin seuroille toiminnan suunnitteluun. Kuvan aloittelijan polusta löydät tämän tiedotteen viimeiseltä sivulta. On koko golfyhteisön etu, että aloittelijoista ja jäsenistä pidetään määrätietoisesti hyvää huolta. 2. GREEN CARD PÄHKINÄNKUORESSA Green Card suorituksen tavoitteena on varmistaa, että pelaajalla on riittävät tiedot ja taidot: A) Golfetiketistä (golfkäytös) -turvallinen pelitapa -toiset pelaajat huomioon ottava pelitapa -kenttää säästävä ja kentän kunnosta huolehtiva pelitapa B) Golfin säännöistä -tuntemus sääntöinformaatiosta -pelin sujuvuutta koskevien yleisten sääntötilanteiden hallinta (vesieste, pallo ulkona, pelaamaton paikka, varapallo/kadonnut pallo) -tietää tasoitusjärjestelmän perusteet Lisäksi Green Card -suorituksen tavoitteena on varmistaa, että pelaaja: C) Omaa riittävän pelitaidon -edellytykset pelata lyöntipelisäännöin golfkenttää ohjekierrosajan puitteissa Nämä ominaisuudet testataan pelaajalta Green Card kokeella, jonka jälkeen pelaajalle voidaan myöntää Green Card. Se tarkoittaa, että pelaaja hyväksytään Suomen Golfliiton tasoitusjärjestelmään ja että pelaajalle voidaan myöntää ensimmäinen tasoitus 54 heti, kun muut jäsenvelvoitteet on suoritettu. 3. GREEN CARD KOKEEN SISÄLTÖ Green Card koe koostuu jatkossa kahdesta osa-alueesta: kirjallinen sääntö- ja etikettikoe sekä kentällä suoritettava pelitaitokoe. Lyöntitaitokoe sekä teoriakoulutusosuus poistuvat Green Card kokeesta. Nimitys Golftaidon suoritus Green Card muuttuu muotoon Green Card Golfpelin ajokortti.

4 Golfliitto edellyttää, että Green Cardin suorittaneella on riittävät tiedot ja taidot alkuun olennaisimmista sääntö- ja etikettiasioista sekä riittävä pelitaito, joiden turvin pelaaja kykene itsenäisesti pelaamaan golfkenttää sujuvasti ja turvallisesti. Nämä osa-alueet tulee testata Green Card kokeella. Kirjallisen sääntö- ja etikettikokeen tavoite on, että suorittaja on sen avulla tutustunut golfin sääntöihin ja etikettimääräyksiin ja saanut kokemusta sääntö- ja etikettitiedon etsimisestä. Golfliitto toimittaa kirjallisen sääntö- ja etikettikokeen materiaalit seuroihin viimeistään viikolla 14. Kirjallinen sääntö- ja etikettikoe koostuu 15:sta sääntökysymyksestä sekä 15:sta etikettikysymyksestä. Kirjallisen kokeen kysymykset perustuvat Pienen sääntö- ja etikettioppaan sisältöön. Kirjallinen sääntökoe tulee olla täytettynä ennen kentällä suoritettavaa pelitaitokoetta. Golfliitto ohjeistaa, että kirjallinen koe jaetaan aloittelijalle hyvissä ajoin ennen pelitaitokoetta, esimerkiksi alkeiskurssin aikana. Varsinaista hyväksymisrajaa kirjallisella sääntö- ja etikettikokeella ei ole. Tarkoituksenmukaista on, että suurin osa kummankin osion vastauksista olisi oikein. Kokeen vastaukset tulisi käydä läpi kentällä suoritettavan pelikokeen yhteydessä. Kirjallisen sääntö- ja etikettikokeen toteutustapa on vapaa, seurat voivat vapaasti käyttää omia materiaaleja eikä golfliiton materiaaleja ole pakko käyttää. Pelitaitokokeessa pelaajalta tulee testata olennaisimmat sääntö- ja etikettiasiat sekä riittävä pelitaito sujuvan ja turvallisen pelaamisen varmistamiseksi. Golfliitto ohjeistaa, että pelitaitokokeen pituus on 3-9 reikää. Lisäksi pelitaitokokeessa jokaisella suoritusryhmällä, joiden koko voi olla 1-4 henkilöä (mielellään 3 tai alle), tulee olla nimetty vastaanottaja seuranaan koko suorituksen ajan. Pelitaitokokeessa tulee varmistaa, että pelaaja hallitsee olennaisimmat sääntö- ja etikettiasiat sekä omaa edellytykset pelata kenttää sen tavoiteajassa. Lyöntimäärän tai lyöntien pituuden sijasta mittarina tulee käyttää pelaamiseen käytettyä aikaa. Tarkka ohjeistus niin pelikokeeseen kentällä kuin muihin Green Cardiin liittyviin asioihin löytyy Green Card ohjeistuksesta, joka toimitetaan kaikkiin seuroihin sekä suoritusten nimetyille vastaanottajille. Ohjeistuksen sisällöt koskien Green Card koetta ovat minimivaatimuksia, joita suoritusten vastaanottajien tulee noudattaa. Koekokonaisuutta voi seurakohtaisesti laajentaa. Aloittelijalle tulee kuitenkin kertoa kokeen sisältö etukäteen. Green Cardin minimivaatimukset on sääntö- ja etikettiasioiden osalta täytetty, kun pelaaja hallitsee seuraavat etiketti- ja sääntöasiat käytännössä: Etiketti: FORE lyöntijärjestys sijoittuminen omassa tai muiden lyöntitilanteessa lyöntiin valmistautuminen varusteiden sijoittaminen ja kentällä liikkuminen pallon etsiminen ja ohittaminen lyöntijälkien korjaaminen toiminta viheriöllä kenttähenkilökunta Säännöt: vesiesteet pallo ulkona kadonnut pallo/varapallo pelaamaton paikka Pelitaidon osalta minimivaatimukset on täytetty, kun pelaaja osoittaa, että hänellä on edellytykset pelata kenttää sen tavoiteajassa lyöntipelisäännöin. Koska täysin yksiselitteisten kriteerien laatiminen eri olosuhteisiin on käytännössä eritäin vaikeaa, halutaan korostaa, että Green Card suorituksen hyväksyminen on pitkälti suorituksen vastaanottajan subjektiivisen

5 näkemyksen varassa. Green Card ohjeistuksen on tarkoitus olla lähtökohtana ja arvioinnin pohjana suorituksen vastaanottajalle. 4. GREEN CARDIN MYÖNTÄMINEN, HYVÄKSYMINEN JA SUORITUKSEN VASTAANOTTAJAT Green Cardin voi myöntää vain ja ainoastaan Suomen Golfliiton jäsenseura. Jäsenseurat nimeämät suorituksen vastaanottajat, jotka ottavat Green Card suorituksen vastaan ja myöntävät GC:n seuran puolesta. Vastuu suorituksen vastaanottajien valitsemisesta on seuroilla. Vastaanottajan tulee tuntea erityisen hyvin niin golfin säännöt, etikettiasiat sekä pelaamiseen liittyvät asiat kuin myös seuroissa toteutettava alkeisopetus. Seurajohdon sekä alkeisopetuksesta ja sääntö- ja etikettiasioista vastaavien henkilöiden olisi hyvä sopia yhdessä vastuunjaosta koskien alkeisopetusta ja Green Card suoritusta. Myönnetyn Green Cardin hyväksyy viime kädessä pelaajan kotiseura. Seuroilla on mahdollisuus, mutta ei velvollisuutta hyväksyä muissa seuroissa suoritettuja Green Cardeja. Seurat voivat siis halutessaan edellyttää GC kokeen tai sen osien uudelleen tekemistä tai esimerkiksi kapteenin kierrokselle osallistumista ennen Green Cardin hyväksymistä. 5. ALKEISOPETUS JA GREEN CARD SUORITUS, JÄLKIHOITO Green Card suoritus ja alkeisopetus ovat kaksi eri kokonaisuutta. Mihinkään alkeiskurssiin ei voi automaattisesti sisältyä myönnetty Green Card. Aloittelijalta on siis testattava, suoriutuuko hän Green Card vaatimuksista. Jos suorituksen vastaanottaja haluaa paketoida Green Card -suorituksen (kirjallinen sääntökoe ja kentällä suoritettava pelitaitokoe) esimerkiksi alkeis-/peruskurssiin, voi hän sen tehdä mutta tämä tulee selkeästi informoida asiakkaalle. Golfliitto ei tule määräyksin puuttumaan alkeisopetuksen toteutustapaan. On kuitenkin kaikkien etu, että alkeisopetus on mahdollisimman laadukasta ja ammattitaitoisten ohjaajien vetämää. Koska Green Card suoritus painottuu jatkossa turvallisuuden ja sujuvuuden näkökulmaan, on toivottavaa että tämä näkökulmamuutos otetaan myös alkeisopetuksessa huomioon. Pelaajille tulisi antaa hyvät eväät sujuvasta ja turvallisesta kenttäpelaamisesta sekä kannustaa heitä harjaannuttamaan näitä asioita kenttäolosuhteissa jo ennen Green Card -suoritusta. Tekniikkaopetus on luonnollisesti tärkeä osa alkeisopetusta, mutta tekniikkaopetus tulisi nähdä pitkäjänteisenä, yli Green Card suorituksen kestävänä prosessina. Alkeiskurssit sekä Green Card suoritus ovat hyviä mahdollisuuksia markkinoida seuran toimintaa, pelimahdollisuuksia sekä jatkokoulutusmahdollisuuksia aloittelijoille. Green Cardin suorittanutta ja mahdollisesti jäseneksi tullutta pelaajaa ei tule unohtaa. Seuran opetus- ja jäsentoiminnassa heidät kannattaa ottaa huomioon järjestämällä heille ohjelmaa ja suunnittelemalla opetustarjonta pitkäjänteisen taitojen kehittämisen näkökulmasta.

6 6. TOIMENPIDEOHJEET SEUROILLE, ALKEISOPETUKSESTA VASTAAVILLE SEKÄ MUILLE OSAPUOLILLE -Tutustukaa Green Card ohjeistukseen, joka lähetetään sähköpostitse kaikille seuroille sekä vielä erikseen FGMA:lle sekä PGA:lle ja pyynnöstä kaikille halukkaille. -Keskustelkaa ja päättäkää seuroissa, ketkä ovat seuran Green Card suoritusten vastaanottajat ja lähettäkää nämä tiedot sitä varten laaditulla excel-tiedostolla Golfliittoon. Määrittäkää samalla Green Card korttien arvioitu tarve kesäkuun loppuun. Ensimmäiset Green Card kortit lähetetään näitä tietoja vastaan viimeistään pääsiäisviikolla. Kaikki tarvittavat excel-tiedostopohjat toimitetaan seurojen sähköpostiosoitteisiin. Exceltiedostoista löytyvät myös niiden täyttöohjeet. -Alkeisopetuksesta vastaavien olisi hyvä tarkistaa kurssin opetuksellinen sisältö ja rakentaa se uudistuneiden Green Card kriteerien ympärille. Opetustarjonnan uudelleenarviointi ja tuotteistaminen pelin pitkäjänteistä kehittämistä kannustavaksi on erittäin suositeltavaa (jatkokurssit, teemaopetukset, opetuspaketit jne.). Seurojen on hyvä muistaa, että alkeiskurssit ovat mainioita markkinointikanavia myös seuroille. -Jos kyseessä on jokin muu taho (esim. harjoittelukeskus, urheiluopisto), joka haluaisi ottaa Green Card suorituksia vastaan, tulee näiden lähestyä Golfliiton jäsenseuroja ja neuvotella GC:n myöntämisestä heidän nimiinsä. 7. ALOITTELIJAN MATERIAALIPAKETTI JA NETTISIVUT Golfliitto on julkaissut Green Card uudistusta ja aloittelijan polku ajattelua tukevan Tiiltä Viheriölle Aloittelijan materiaalipaketin. Se sisältää 27 minuutin sääntö- ja etiketti-dvd:n, uuden painoksen suositusta Pienestä etiketti- ja sääntöoppaasta, Putista Swingiin tekniikkaoppaan sekä pienen infovihkosen golfin aloittamisesta pakattuna kätevästi DVD-koteloon. Paketti sopii erinomaisesti alkeisopetuksen tukimateriaaliksi ja siihen pystyy liittämään omia lisämateriaaleja. Paketti on vapaaehtoinen ja hinnaltaan seuroille 10 euroa (sis.alv). Jälleenmyytynä paketin ovh on 15 euroa. Seuroille ja PGA:n jäsenille ja kokelasjäsenille lähetetään paketista tutustumiskappale pääsiäiseen mennessä. Aloittelijoiden nettisivut uudistetaan toukokuun alkuun mennessä. Sivut rakentuvat aloittelijan polun sekä aloittelijan materiaalipaketin ympärille sisältäen paljon edellisiä tukevaa materiaalia. Uudistustoiveita ottaa Golfliiton projektikoordinaattori Aarni Nordqvist mielellään vastaan: /

7 8. GREEN CARD UUDISTUS JA JUNIORIT Green Card -uudistus sekä aloittelijan materiaalipakettia on suunniteltu lähtökohtaisesti aikuisille. Varsinkin nuorimpien junioreiden osalta harrastamisen ja oppimisen lähtökohdat ovat erilaiset. Golfliitto tulee suunnittelemaan junioreille oman GC uudistuksen vuodeksi Tänä vuonna seurojen toivotaan soveltavan GC uudistusta lasten ja nuorten näkökulmasta parhaaksi katsomallaan tavalla. 9. KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Mitä tehdään vanhojen Green Card korttien kanssa? Vanhojen Green Card -korttien hyväksymisestä vastaa aina pelaajan kotiseura. Joka tapauksessa jokainen hyväksytty Green Card tulee rekisteröidä ohjeistuksen mukaisesti ja vaihtaa vanha kortti uuteen. Seura ei ole vielä vastaanottanut uusia Green Card kortteja, mutta esim. ulkomailla suoritetaan Green Card ennen pääsiäistä? Ennen pääsiäistä (jolloin ensimmäiset uudet Green Card kortit on toimitettu seuroihin) voi vielä käyttää vanhoja Green Card kortteja suorituksen todistuksena mikäli niitä esimerkiksi ulkomailla myönnetään. Myöntäjän on kuitenkin oltava jo tässä vaiheessa seuran rekisteröimä suorituksen vastaanottaja. Pääsiäisen jälkeen vanhoja kortteja ei voi enää käyttää suorituksen todistuksena. Niitä voi ja kannattaa käyttää aloittelijan motivoimiseen erityisesti lyöntiharjoittelun osalta. Onko aloittelijan pakettia pakko ostaa? Ei ole. Aloittelijan paketti on vapaaehtoinen ja sen voi toistaiseksi tilata Golfliitosta osoitteesta Ennen golfkauden alkua avataan niiden tilaamista varten oma nettikauppa. Tästä tullaan tiedottamaan erikseen. Miten paljon Green Card kortteja voi tilata? Green Card kortteja toimitetaan kerrallaan lähtökohtaisesti kahden pelikaudella olevan kuukauden tarvetta vastaava määrä. Lähtökohtaisesti eräkoko on 100 korttia, mutta tästä voidaan tarpeen vaatiessa joustaa. On kuitenkin syytä muistaa, että uusia kortteja saa vain, jos edellistä erää vastaavista suorittajatiedoista puolet on toimitettu liittoon (esim. tilattu 100 korttia, kun 50:n kortin tiedot liitossa niin uusi erä tilattavissa).

8 YHTEYSTIEDOT Lisätietoja Green Card uudistuksesta antaa: Aarni Nordqvist projektikoordinaattori

Ohjeisto tutkinnon järjestäjälle

Ohjeisto tutkinnon järjestäjälle Ohjeisto tutkinnon järjestäjälle TIEKEn tutkinnot @-kortti Tietokoneen käyttäjän A-kortti Tietokoneen käyttäjän AB-kortti TIETY - Tietotyötutkinto SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Tutkintojen tavoitteet

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi 11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi Opas kiekkokoulun järjestämiseksi SISÄLLYSLUETTELO 2 Tämän oppaan pohjamateriaalina on käytetty Suomen Jääkiekkoliiton

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

FJT GUSTU ALOITETTIIN LOHJALTA KANSALLINEN GOLFVIIKKO. Paikallissäännöt Esko Eronen 24 vuotta golfia Lohjalla Huippugolfari aloitti prona

FJT GUSTU ALOITETTIIN LOHJALTA KANSALLINEN GOLFVIIKKO. Paikallissäännöt Esko Eronen 24 vuotta golfia Lohjalla Huippugolfari aloitti prona St. Laurence Golfin sidosryhmälehti 1/2015 GUSTU HILJAINEN, MUTTA AHKERA PUURTAJA Paikallissäännöt Esko Eronen 24 vuotta golfia Lohjalla Huippugolfari aloitti prona FJT ALOITETTIIN LOHJALTA KANSALLINEN

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

On Juhlan aika TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2008. Tarinagolf ry 25v. ja VanhaTarina 20v. 18.6.2008

On Juhlan aika TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2008. Tarinagolf ry 25v. ja VanhaTarina 20v. 18.6.2008 TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2008 Kuva: Jussi Peltola / Savon Sanomat On Juhlan aika Tarinagolf ry 25v. ja VanhaTarina 20v. 18.6.2008 Tällainen oli tilanne Kuopion seutukunnan golfissa 17.5.1983. Kuvassa

Lisätiedot

GOLFvanhempien. Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA

GOLFvanhempien. Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA GOLFvanhempien opas Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA 1. Golf harrastuksena 1. GOLF HARRASTUKSENA Golf on usein koko perheen yhteinen harrastus, mutta enenevässä määrin lapset ja nuoret innostuvat lajista

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

GOLFIN PERUSTEET Tuusulan Golfklubi 2012

GOLFIN PERUSTEET Tuusulan Golfklubi 2012 GOLFIN PERUSTEET Tuusulan Golfklubi 2012 ALUSTAVA AIKATAULU 1. päivä 18.00 Kurssin avaus 18.30 Putin perusteet 19.15 Chipin perusteet 19.45 Svingin perusteet 20.30 Päivän päätös 2. päivä 18.00 Päivän aloitus

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

SUOMEN GOLFLIITTO SEURATIEDOTE HELMIKUU 2015 SISÄLTÖ

SUOMEN GOLFLIITTO SEURATIEDOTE HELMIKUU 2015 SISÄLTÖ SUOMEN GOLFLIITTO SEURATIEDOTE HELMIKUU 2015 SISÄLTÖ 1. Tärkeitä päivitysajankohtia 2. Golfalan keskeisiä tapahtumia 3. Golfmessut avaa golfkauden 4. Aluekierros onnistui kiitos osallistujille 5. Golfviikon

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma perustuu Ajoneuvohallintokeskuksen ja Autokoululiiton tilaamaan tutkimukseen Turun yliopiston

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille Versio 1.1 Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille (Pohjana on käytetty Tarja Niemisen (Villinikkarit Oy, 2012) Oppijalähtöinen projektioppiminen materiaalia sekä Jämsän ammattiopiston

Lisätiedot

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SOSIAALINEN SIRKUS HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. SOSIAALISEN SIRKUSTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) FINLANDS BANGOLFFÖRBUND RF RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) FINLANDS BANGOLFFÖRBUND RF RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 SOVELTAMISALA... 4 1.2 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 4 1.3 SOPUPELI... 4 1.4 VOIMASSAOLOAIKA...

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014 Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelmatyö 2 1.1 TUTKINTOVAATIMUKSET, OPETUSOHJELMA

Lisätiedot