VALINTAOPAS SIBELIUS-AKATEMIA PL HELSINKI p. (09) (vaihde)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALINTAOPAS SIBELIUS-AKATEMIA PL HELSINKI p. (09) (vaihde)"

Transkriptio

1 VALINTAOPAS 2004 SIBELIUS-AKATEMIA PL HELSINKI p. (09) (vaihde)

2 SISÄLLYS OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIASSA 3 Musiikin maisterin ja kandidaatin tutkinnot 3 SIBELIUS-AKATEMIAN OPISKELIJAVALINTA Yleiset valintaperusteet 3 Hakeminen 4 Valintakokeet 5 Aikataulu 5 Tulosten ilmoittaminen ja oikaisupyyntö 6 Opintojen aloittaminen ja opintoneuvonta 6 Yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan säännös 6 ESITTÄVÄN SÄVELTAITEEN KOULUTUSOHJELMA 7 JAZZMUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA 14 KANSANMUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA 16 KIRKKOMUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA 18 LAULUMUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA 22 MUSIIKKIKASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA 25 ORKESTERIN- JA KUORONJOHDON KOULUTUSOHJELMA 32 SÄVELLYKSEN JA MUSIIKINTEORIAN KOULUTUSOHJELMA 34 TAIDEHALLINNON (ARTS MANAGEMENT) MAISTERIOHJELMA 37 NUORISOKOULUTUS 39 Hakeminen 39 Valintaperusteet 39 Toimittanut Pirkko Rantanen Sibelius-Akatemia Kansi Ulkoasu Anu Pitkänen Kuva Pekka Elomaa ISSN Hakapaino Oy Helsinki

3 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIASSA MUSIIKIN MAISTERIN JA KANDIDAATIN TUTKINNOT Sibelius-Akatemian perustutkinto on musiikin maisterin tutkinto, joka on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus järjestetään maisterin tutkintoon johtavina koulutusohjelmina. Koulutusohjelmat ovat seuraavat: 1. Sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelma 2. Orkesterin- ja kuoronjohdon koulutusohjelma 3. Esittävän säveltaiteen koulutusohjelma 4. Musiikkikasvatuksen koulutusohjelma 5. Kirkkomusiikin koulutusohjelma 6. Jazzmusiikin koulutusohjelma 7. Kansanmusiikin koulutusohjelma 8. Laulumusiikin koulutusohjelma 9. Taidehallinnon koulutusohjelma (The Arts Management MA Degree Programme) - valinta vain suomenkieliseen Kuopiossa järjestettävään koulutukseen 10. Musiikkiteknologian koulutusohjelma - ei valintaa keväällä 2004 Maisterin tutkintoon lukio-opintojen tai niitä vastaavan koulutuksen pohjalta johtavat koulutusohjelmat suuntautuvat johonkin musiikin alan taiteellista lahjakkuutta ja asiantuntemusta edellyttävään tehtäväalueeseen ja sen kehittämiseen. Taidehallinnon koulutusohjelma on alemman korkeakoulututkinnon tai sitä vastaavien opintojen pohjalta maisterin tutkintoon johtava koulutusohjelma, joka suuntautuu jonkin taiteen alan ja taidehallinnon asiantuntemusta edellyttävään tehtäväalueeseen ja sen kehittämiseen. Sibelius-Akatemia järjestää koulutuksen siten, että kokopäiväopiskelija voi suorittaa maisterin tutkinnon viidessä ja puolessa lukuvuodessa sekä taidehallinnon alan tutkinnon kahdessa vuodessa. Musiikkiyliopistossa on mahdollisuus suorittaa myös alempi korkeakoulututkinto, musiikin kandidaatin tutkinto. Musiikin kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suoritusaika on 4 vuotta. Maisterin tutkinnon laajuus on 180 opintoviikkoa, kandidaatintutkinnon laajuus 120 opintoviikkoa ja taidehallinnon alan maisterin tutkinnon laajuus 60 opintoviikkoa. Opintoviikolla tarkoitetaan opiskelijan keskimääräistä 40 tunnin työskentelyä. Sibelius-Akatemian opetuskielet ovat suomi ja ruotsi. Taidehallinnon koulutusohjelman opetuskielet ovat englanti ja suomi. SIBELIUS-AKATEMIAN OPISKELIJAVALINTA 2004 Sibelius-Akatemian koulutusohjelmat ja niiden valintaperusteet perustuvat yliopistolakiin (645/97), yliopistoasetukseen (115/98) ja asetukseen Sibelius-Akatemian tutkinnoista (148/1995). Rehtori vahvistaa vuosittain koulutusohjelmien valintaperusteet. Sibelius-Akatemian koulutusohjelmiin valitaan keväällä 2004 n. 170 uutta opiskelijaa. Musiikkiteknologian koulutusohjelmaan ei valita uusia opiskelijoita vuonna Arts Management -koulutusohjelmaan, joka on kaksivuotinen maisteriohjelma, valitaan uusia opiskelijoita ainoastaan Kuopiossa tapahtuvaan koulutukseen, jossa painopisteinä ovat kulttuuriteollisuus ja -liiketoimintaosaaminen. Orkesterin- ja kuoronjohdon koulutusohjelmaan otetaan opiskelijoita vuonna 2004 ainoastaan aiempaan tutkintoon perustuvaan kaksivuotiseen koulutukseen. Rehtori ottaa uudet opiskelijat valintalautakuntia kuultuaan. Rehtori voi kuitenkin erityisistä syistä poiketa valintalautakuntien esityksistä. Rehtorin valintaperustepäätöksessä on kirjattu menettelytavat, joita noudatetaan hakijoiden sijoittamiseksi järjestykseen omassa valintaryhmässään. Näitä ryhmiä ovat joko kokonaiset koulutusohjelmat tai niiden osat kuten suuntautumisvaihdot tai pääinstrumentit. Hakija voi hakea useampaan kuin yhteen koulutusohjelmaan, suuntautumisvaihtoehtoon tai pääinstrumenttiin. Tällöin hakijan tulee hakulomakkeessaan ilmoittaa hakukohteidensa ensisijaisuusjärjestys. YLEISET VALINTAPERUSTEET Yleisinä edellytyksinä Sibelius-Akatemian opiskelijaksi vaaditaan ylioppilastutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto ja riittävät musiikilliset valmiudet sekä koulutettavuus alalle. (Yliopistoasetus 115/1998) 3

4 Opiskelijaksi voidaan ottaa myös henkilö, joka on suorittanut ammattikorkeakoulun, ammatillisen korkea-asteen, ammatillisen opintoasteen tai vähintään 3-vuotisen ammatillisen tutkinnon taikka saanut ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin, sekä henkilö, jolla yliopisto toteaa kaikkien valintakokeen osa-alueiden perusteella muutoin olevan opintoja ja tutkinnon suorittamista varten riittävät tiedot ja valmiudet. Kaikki valintakokeen osat arvioidaan pistein. Kirjallisissa kokeissa hakijat saavat pisteitä vastaustensa perusteella. Muissa kokeissa valintalautakunnat arvioivat hakijoiden taidot, tiedot, valmiudet ja koulutettavuuden. Jokainen valintalautakunnan jäsen antaa itsenäisesti pisteitä kullekin hakijalle, joka osallistuu kyseiseen valintakokeen osaan. Valintalautakunnan jäsenten antamien pisteiden perusteella hakijat asetetaan valintajärjestykseen. Valintakokeiden tuloksia voidaan käyttää opiskelijavalinnan lisäksi myös harkittaessa yliopistoon valittujen opiskelijoiden aikaisempien opintojen hyväksilukemista. Henkilö, joka on suorittanut soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon, soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai soveltuvan ulkomaisen tutkinnon, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin, voi hakea suoraan maisteritason 60 opintoviikon koulutukseen seuraavissa koulutusohjelmissa: esittävän säveltaiteen, laulumusiikin, jazzmusiikin, orkesterin- ja kuoronjohdon sekä musiikkikasvatuksen koulutusohjelma. Mikäli hakija tulee valituksi, hänelle hyväksiluetaan suoritettu aiempi tutkinto suoraan ilman eri anomusta musiikin kandidaatin tutkintoa vastaavaksi. Suoraan maisteritason koulutukseen hyväksytty opiskelija ei ole oikeutettu hakemaan musiikin kandidaatin tutkintotodistusta Sibelius-Akatemiasta. Sibelius-Akatemia voi edellyttää edellä mainitulla tavalla opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan enintään 20 opintoviikon laajuiset täydentävät opinnot koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi ennen varsinaisten opintojen aloittamista. Näitä opintoja ei lasketa kuuluvaksi musiikin maisterin tutkintoon. Aiemman tutkinnon hyväksilukuun perustuvaan kaksivuotiseen koulutukseen hakevat arvioidaan omissa valintaryhmissään ja heihin sovelletaan osittain muista poikkeavia erikseen mainittuja valintaperusteita. Koulutettavuutta arvioitaessa otetaan huomioon hakijan mahdollisuudet selviytyä opinnoistaan suomen tai ruotsin kielellä ja Taidehallinnon koulutusohjelmassa suomen ja englannin kielellä. Koulutettavuus on kriteeri, jonka perusteella hakija voi jäädä valitsematta. HAKEMINEN Sibelius-Akatemian opiskelijaksi on haettava yliopiston määräämällä tavalla. (Yliopistoasetus 115/1998.) Hakuaika päättyy maanantaina klo 16.15, johon mennessä kirjallisten hakemusten on oltava perillä Sibelius- Akatemian kirjaamossa. Kirjalliset hakemukset toimitetaan käyntiosoiteeseen: Sibelius-Akatemia, Kirjaamo, Töölönkatu 28, 2. krs, Helsinki. Hakemuksen voi toimittaa myös postitse osoitteella: Sibelius-Akatemia, Kirjaamo, PL 86, Helsinki. Kuoreen tulee merkitä "Opiskelijavalinta". Hakemus toimitetaan Sibelius-Akatemian edellä mainittuun asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Lähettäjän on huolehdittava siitä, että hakemus ehtii perille määräajan viimeisenä päivänä klo mennessä. Hakemus tulee postittaa hyvissä ajoin siten, että se on perillä määräajassa. Sibelius-Akatemia ei lunasta riittämättömin postimerkein varustettuja hakemuksia. Faksilla tai sähköpostilla toimitettuja hakemuksia ei käsitellä. Poikkeuksena tähän ovat ulkomailta toimitettavat hakemukset, jotka voi lähettää faksilla edellä mainitussa määräajassa (fax ). Tällöin alkuperäisen hakemuksen on oltava perillä Sibelius-Akatemian kirjaamossa klo Muussa tapauksessa hakemusta ei oteta huomioon. Hakijan on allekirjoitettava hakemus. Alaikäisen hakijan hakemuksessa on oltava holhoojan allekirjoitus. Hakulomakkeita voi tilata Sibelius-Akatemiasta tai hakea Sibelius-Akatemian asiakaspalvelupisteistä.: Kutomotie 9, B-siipi, 1. krs, p ; avoinna ma pe klo , la klo 9 16 Pohjoinen Rautatiekatu 9, 1. krs, p ; avoinna ma pe klo , la klo 9 16, su klo Töölönkatu 28, 2. krs, p ; avoinna ma pe klo Hakulomakkeita ei postiteta pääkaupunkiseudulle. Hakulomakkeen voi tilata myös sähköpostiosoitteesta: Tilauksessa on aina mainittava mihin koulutusohjelmaan asianomainen hakee. Hakulomakkeet ja valintaopas ovat nähtävänä/tulostettavana myös Sibelius-Akatemian internetosoitteessa: Hakiessaan useampaan kuin yhteen koulutusohjelmaan, suuntautumisvaihtoehtoon tai pääinstrumenttiin hakijan on täytettävä jokaiseen oma hakulomake. 4

5 Mikäli hakija hakee aiempaan tutkintoon perustuvaan koulutukseen, hänen on toimitettava oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksestaan Sibelius-Akatemian kirjaamoon edellä mainitulla osoitteella klo mennessä. Hakemusten perusteella valintakokeisiin hyväksytyt kutsutaan kokeisiin, jotka pidetään toukokuussa. Tarkat päivämäärät ilmoitetaan kutsukirjeessä. Hakija voidaan hänen hakulomakkeessa antamiensa tietojen perusteella jättää kutsumatta valintakokeisiin. Hakijan tulee varautua useita päiviä kestäviin valintoihin. HUOM! Suomessa asuvia hakijoita pyydetään lähettämään hakulomakkeen mukana nimellä, osoitteella ja kirjepostimerkillä (0,65 ) varustettu C4-kokoinen kirjekuori pääsykoekutsun ja mahdollisen muun materiaalin lähettämistä varten. Jokaista hakemusta varten lähetetään oma kuori. VALINTAKOKEET Kukin valintalautakunta käyttää arvostelussaan numeroasteikkoa hakijoiden järjestyksen selvittämiseksi. Hakijoiden on koetilaisuuksissa todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella. AIKATAULU Valintakokeet pidetään huhti- ja toukokuussa seuraavan alustavan aikataulun mukaisesti: Sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelma Orkesterin- ja kuoronjohdon koulutusohjelma orkesterinjohto puhallinorkesterinjohto kuoronjohto 5.5 Esittävän säveltaiteen koulutusohjelma piano ( nuorisokoulutus 24.5) kitara (myös nuorisokoulutus). harmonikka 13.5 (myös nuorisokoulutus) kantele 14.5 (myös nuorisokoulutus) vanha musiikki viulu (nuorisokoulutus ) I vaihe II vaihe sello 11.5 (myös nuorisokoulutus) muut instrumentit: tarkemmin kutsukirjeissä Musiikkikasvatuksen koulutusohjelma 180 ov:n koulutus: I vaihe 3.5 alk. II vaihe ov:n koulutus: Kirkkomusiikin koulutusohjelma I vaihe 3.5 alk.. II vaihe 10.5 alk. Jazzmusiikin koulutusohjelma (nuorisokoulutus 10.5.) Kansanmusiikin koulutusohjelma alkaen (nuorisokoulutus 26.5.) Laulumusiikin koulutusohjelma I vaihe II vaihe

6 Joihinkin koulutusohjelmiin kuuluvan pakollisen Yleisen teoria- ja kuuntelukokeen vahvistetut päivämäärät ovat 5.5., ja Hakija ei voi etukäteen ilmoittautua tietyn päivän teoriakokeeseen vaan päivästä ilmoitetaan kutsukirjeessä Nuorisokoulutus; ks. peruskoulutuksen valinta TULOSTEN ILMOITTAMINEN JA OIKAISUPYYNTÖ Sibelius-Akatemia ilmoittaa hakijoille hyväksymisestä kirjeitse. Valinnat julkistetaan perjantaina Rehtorin päätös hyväksytyistä on nähtävillä alkaen yliopiston toimitalojen ulko-ovissa, osoitteissa Kutomotie 9, Pohjoinen Rautatiekatu 9 ja Töölönkatu 28, Helsinki. Hakijat voivat saada tietoja koesuorituksistaan virka-aikana viikolla 26. Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua yliopiston rehtorilta 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta (yliopistoasetus 115/1998). Kirjallinen oikaisupyyntö jätetään Sibelius-Akatemian kirjaamoon, käyntiosoite: Töölönkatu 28, 2. krs; postiosoite: PL 86, Helsinki. OPINTOJEN ALOITTAMINEN JA OPINTONEUVONTA Uusille opiskelijoille järjestetään elokuussa johdantoperiodi. Periodin aikana uusille opiskelijoille kerrotaan opiskelusta Sibelius-Akatemiassa. Tarkoituksena on perehdyttää opiskelijaa mm. opintojen aloittamiseen ja suunnitteluun. Ns. neuvontapäivien lisäksi uusille opiskelijoille järjestetään pienryhmäopetusta mm. kielissä, teoriassa ja säveltapailussa. Johdantoperiodin aikana järjestetään tasokokeita em. aineissa. Tasokokeiden perusteella opiskelijat sijoitetaan osaamistaan vastaaviin ryhmiin. Opintoneuvontaa saa Sibelius-Akatemian osastoilta. Ks. yhteystiedot kunkin koulutusohjelman kohdalta. YHDEN KORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN OPISKELUPAIKAN SÄÄNNÖS Opiskelija voi ottaa samana lukuvuonna vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan (Laki 1058/1998). Tämän periaatteen toteuttamiseksi Sibelius-Akatemian opiskelijavalinnat on kytketty valtakunnalliseen hakija- ja opintooikeusrekisteriin (HAREK). Lisätietoja: - Yhden opiskelupaikan säännöksen toteutus ja rekisterinpito yliopistosektorilla: Opetushallituksen opiskelijavalintapalvelut -yksikkö (09) , tai vaihde Opiskelupaikan vastaanottaminen Korkeakoulut ilmoittavat hakijoille hyväksymisestä kirjeitse. Syksyllä 2004 alkavien korkeakoulututkintoon johtavien koulutusten valintojen tulokset julkistetaan viimeistään (Sibelius-Akatemia ). Varmistaakseen opiskelupaikkansa hyväksytyksi tulleen on toimitettava allekirjoitettu vastaanottamisilmoitus asianomaiseen korkeakouluun viimeistään klo Myöhässä tulleita ilmoituksia ei huomioida. Halutessaan hakijalla on oikeus jäädä jonottamaan toista opiskelupaikkaa, johon hän on jäänyt varasijalle. Sijoittuminen varasijalle on hyvä varmistaa korkeakoulusta. Opiskelijaksi hyväksytty merkitsee jonottamansa koulutuksen vastaanottamislomakkeeseen. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Jos hakija on hakenut useaan korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen, hänen kannattaa ilmoituksen palauttamisen määräajan kuluessa selvittää mahdollisuutensa päästä mieluisampaan opiskelupaikkaan. Jonotusoikeus on voimassa saakka. Jos hakija tulee siihen mennessä hyväksytyksi jonottamaansa paikkaan, tästä tulee hänen lopullinen opiskelupaikkansa. Jos hakija ei tule hyväksytyksi jonottamaansa paikkaan, hänen lopulliseksi opiskelupaikakseen tulee se koulutus, jonka hän on ilmoittanut vastaanottavansa siinä tapauksessa, ettei pääse jonottamaansa koulutukseen. Hakija voi ilmoittaa luopuvansa jonotuksesta, jos häntä ei vielä ole hyväksytty hänen jonottamaansa opiskelupaikkaan. Hakijan on ilmoitettava jonotuksesta luopumisesta kirjallisesti siihen korkeakouluun, johon hän on palauttanut opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksen. Jonotuskohteen vaihtaminen ei ole mahdollista. 6

7 ESITTÄVÄN SÄVELTAITEEN KOULUTUSOHJELMA Esittävän säveltaiteen koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle sellainen soittimen hallintaan perustuva taiteellinen suorituskyky ja valmius musiikin ymmärtämiseen, että koulutusohjelman suorittaneet kykenevät toimimaan vaativissa solistin, orkesteri- ja kamarimuusikon ja/tai musiikkipedagogin ammattitehtävissä sekä saavuttavat valmiudet jatko-opintoihin. Koulutusohjelma jakautuu seitsemään instrumenttiryhmään: orkesterisoittimet, piano, kitara, harmonikka, kantele, vanha musiikki ja urut. Orkesterisoitinten instrumenttiryhmässä voi pääinstrumenttina olla huilu, oboe, klarinetti, fagotti, saksofoni, käyrätorvi, trumpetti, pasuuna, baritoni, tuuba, lyömäsoittimet, harppu, viulu, alttoviulu, sello tai kontrabasso. Vanhan musiikin instrumenttiryhmässä voi pääinstrumenttina olla cembalo, nokkahuilu, luuttu, gamba, barokkihuilu, barokkioboe, barokkitrumpetti, barokkiviulu, barokkialttoviulu tai barokkisello. Urkujen instrumenttiryhmän suuntautumisvaihtoehtojen pääinstrumenttina voi olla urut tai klavikordi. Pianon instrumenttiryhmässä pääinstrumenttina voi olla piano tai fortepiano. Kaikkien hakijoiden tulee osallistua kokeisiin henkilökohtaisesti. Videonauhoja ei hyväksytä. VALINTAPERUSTEET Esittävän säveltaiteen koulutusohjelmaan valitaan opiskelijat pääinstrumenteittain. Valinta perustuu valintakoesuorituksiin pohjautuviin valintalautakuntien arvioihin hakijan taidoista, tiedoista ja valmiuksista, minkä lisäksi valinnassa otetaan huomioon yleiset opiskelijan yliopistoon ottamisen edellytykset ja koulutettavuus alalle. Soittokokeissa lautakunnat voivat kuunnella vain osan näytteistä. Tehtävät soitetaan ulkoa jos pääinstrumentin tehtäväkuvauksessa näin mainitaan. Valintakoe on kolmiosainen: a) pääinstrumentin koe b) yleinen teoria- ja kuuntelukoe c) yleinen säveltapailukoe Kaikkiin valintakokeen osiin voi sisältyä useampia vaiheita. Jokainen kokeen osa on pakollinen. Hakija voidaan jättää valitsematta, jos jokin osasuoritus puuttuu. Jos pääinstrumentin koe on kaksivaiheinen, yleisiin teoria- ja kuuntelukokeeseen sekä säveltapailukokeeseen osallistuvat vain toiseen vaiheeseen hyväksytyt. Valintakokeen osakokeita painotetaan siten, että ne vaikuttavat viimeiseen vaiheeseen hyväksyttyjen hakijoiden lopulliseen pistemäärään seuraavasti: Pääinstrumentin kokeen painotus on 90 %. Yleisen teoria- ja kuuntelukokeen sekä säveltapailukokeen pisteiden painotus on yhteensä 10 %. Pääinstrumentin osakokeitten pisteytyksessä otetaan huomioon lautakunnan tekemä arvio hakijan koulutettavuudesta. Kaksivuotiseen 60 ov:n koulutukseen valittavilla pääinstrumentin kokeen ja koulutettavuuden arvioinnin osuus on kuitenkin 100 %. Hakijoille lähetetään henkilökohtainen kutsu sekä mahdollinen pakollinen tehtävä noin kaksi viikkoa ennen valintakoetta. Kutsukirjeestä ilmenee kunkin instrumentin, teoria- ja kuuntelu- sekä säveltapailukokeen aika ja paikka sekä tieto siitä, missä nimilistat kokeen toiseen vaiheeseen päässeistä ovat nähtävissä. Hakijalle ilmoitettuja valintakoeaikoja ei hakija voi muuttaa eikä valintakoeaikoja voi itse valita. Kaksivuotinen maisteritason 60 opintoviikon koulutus Henkilö, joka on suorittanut soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon, soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai soveltuvan ulkomaisen tutkinnon, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakoulupintoihin, voi hakea esittävän säveltaiteen koulutusohjelmaan suoraan maisteritason 60 opintoviikon koulutukseen. Mikäli hakija tulee valituksi, hänelle hyväksiluetaan suoritettu aiempi tutkinto suoraan ilman eri anomusta musiikin kandidaatin tutkintoa vastaavaksi. Suoraan maisteritason koulutukseen hyväksytty opiskelija ei ole oikeutettu hakemaan musiikin kandidaatin tutkintotodistusta Sibelius-Akatemiasta. Sibelius-Akatemia voi edellyttää edellä mainitulla tavalla opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan enintään 20 opintoviikon laajuiset täydentävät opinnot koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi ennen varsinaisten opintojen aloittamista. Näitä opintoja ei lasketa kuuluvaksi musiikin maisterin tutkintoon. 7

8 Esittävän säveltaiteen koulutusohjelmassa ei aiempaan tutkintoon pohjautuvaan 60 ov:n koulutukseen hakevien tarvitse osallistua yleiseen teoria- ja kuuntelukokeeseen, eikä yleiseen säveltapailukokeeseen. A) PÄÄINSTRUMENTIN KOE Viulisteja lukuun ottamatta kaikki valintakokeeseen kutsutut hakijat esittävät pääinstrumenttinsa pakollisen tehtävän, jonka valitsee kunkin pääinstrumentin lautakunnan puheenjohtaja ja joka lähetetään viimeistään kaksi viikkoa ennen valintakoetta. Lisäksi jokainen valmistaa ohjelman, jota lautakunta harkintansa mukaisessa laajuudessa kuuntelee. Viulussa, alttoviulussa, kitarassa ja pianossa on 60 ov:n koulutukseen hakevilla eri valintakoeohjelma kuin 180 ov:n koulutukseen hakevilla. Viulu pääinstrumenttina (180 ov:n koulutus) Pääinstrumentin koe on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa kaikki pyrkijät soittavat J.S. Bachin soolosonaateista ja -partitoista vapaasti valiten noin 10 minuutin ohjelman sekä yhden etydin joko Roden kapriiseista tai Dontin etydeistä op. 35. Kokonaiskesto ei saa ylittää 15 minuuttia. Toiseen vaiheeseen hyväksytään ensimmäisestä vaiheesta saatujen pisteiden perusteella korkeintaan 25 hakijaa. Toiseen vaiheeseen hyväksytyt hyväksytyt soittavat vapaavalintaisen ohjelman, jonka kokonaiskesto on enintään 15 minuuttia. Kaikki tehtävät esitetään ulkoa ja ilman säestystä. Viulu pääinstrumenttina (60 ov:n koulutus) Korkeintaan 20 minuutin vapaavalintainen ohjelma, johon sisältyy yksi Paganinin kapriisi. Lisäksi lyhyt haastattelu. Tehtävät esitetään ulkoa ja ilman säestystä Alttoviulu pääinstrumenttina (180 ov:n koulutus) Pakollisen tehtävän lisäksi kaksi vapaavalintaista eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat kuvan hakijan teknisistä ja tulkinnallisista valmiuksista. Tehtävät esitetään ilman säestystä. Vapaavalintaiset tehtävät esitetään ulkoa. Alttoviulu pääinstrumenttina (60 ov:n koulutus) 1. jokin seuraavista: Bach: Chaconne, viulusoolosonaatit I ja II osa tai partitat kokonaan paitsi II (ilman Chaconnea) tai Hindemith: soolosonaatti 0p. 25 nro 1 kolme ensimmäistä osaa tai muista Hindemithin soolosonaateista 2 ensimmäistä osaa tai Reger: soolosarjat tai Bach-Kodaly: Kromaattinen Fantasia 2. I osa jostakin seuraavista konsertoista: Bartok, Hindemith ("Der Schwanendreher"), Walton, Schnittke, Kurtag tai Penderecki 3. pakollinen tehtävä, joka toimitetaan hakijalle viimeistään 2 viikkoa ennen pääsykoetta Tehtävät esitetään ilman säestystä. Tehtävät esitetään ulkoa, paitsi ns. nykymusiikkiteokset, jotka voidaan soittaa nuoteista. Lautakunta kuuntelee valmistetun ohjelman harkintansa mukaisessa laajuudessa. Sello pääinstrumenttina (180 ov:n koulutus) Pakollisen tehtävän lisäksi kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat kuvan hakijan teknisistä ja tulkinnallisista valmiuksista. Prima vista -soittoa lautakunnan harkinnan mukaan. Tehtävät esitetään ulkoa säestyksellisinä. Hakija voi halutessaan käyttää joko yliopiston tai omaa säestäjää. Yliopiston säestäjän käyttämisestä tulee ilmoittaa hakulomakkeessa. Sello pääinstrumenttina (60 ov:n koulutus) Pakollisen tehtävän lisäksi kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat kuvan hakijan teknisistä ja tulkinnallisista valmiuksista. Prima vista -soittoa lautakunnan harkinnan mukaan. 8

9 Tehtävät esitetään ulkoa säestyksellisinä. Hakija voi halutessaan käyttää joko yliopiston tai omaa säestäjää. Yliopiston säestäjän käyttämisestä tulee ilmoittaa hakulomakkeessa. Kontrabasso pääinstrumenttina (180 ov:n koulutus) Pakollinen tehtävä: Franz Simandl: Kontrabassokoulu osa II, etydi nro 1 Es-duuri. Pakollisen tehtävän lisäksi kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat kuvan hakijan teknisistä ja tulkinnallisista valmiuksista. Tehtävät esitetään ilman säestystä. Vapaavalintaiset tehtävät esitetään ulkoa. Kontrabasso pääinstrumenttina (60 ov:n koulutus) Pakollinen tehtävä: Franz Simandl: Kontrabassokoulu osa II, etydi nro 1 Es-duuri. Pakollisen tehtävän lisäksi kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat kuvan hakijan teknisistä ja tulkinnallisista valmiuksista. Tehtävät esitetään ilman säestystä. Vapaavalintaiset tehtävät esitetään ulkoa. Puupuhallin (huilu, oboe, klarinetti, fagotti, saksofoni) pääinstrumenttina (180 ov:n koulutus) Pakollisen tehtävän lisäksi kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat kuvan pyrkijän teknisistä ja tulkinnallisista valmiuksista. Prima vista -soittoa ja muita tehtäviä valintakoelautakunnan harkinnan mukaan. Mikäli pääinstrumentin koe on kaksivaiheinen, toiseen vaiheeseen hyväksytään ensimmäisestä vaiheesta saatujen pisteiden perusteella korkeintaan 20 hakijaa. Tehtäviä ei tarvitse soittaa ulkoa. Säestystä vaativat tehtävät esitetään säestyksellisinä. Hakija voi halutessaan käyttää joko yliopiston tai omaa säestäjää. Yliopiston säestäjän käyttämisestä tulee ilmoittaa hakulomakkeessa. Puupuhallin (oboe, klarinetti, fagotti, saksofoni) pääinstrumenttina (60 ov:n koulutus) Pakollisen tehtävän lisäksi kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat kuvan pyrkijän teknisistä ja tulkinnallisista valmiuksista. Prima vista -soittoa ja muita tehtäviä valintakoelautakunnan harkinnan mukaan. Tehtäviä ei tarvitse soittaa ulkoa. Säestystä vaativat tehtävät esitetään säestyksellisinä. Hakija voi halutessaan käyttää joko yliopiston tai omaa säestäjää. Yliopiston säestäjän käyttämisestä tulee ilmoittaa hakulomakkeessa. Huilu pääinstrumenttina (60 ov:n koulutus) a) Pakollisen tehtävän lisäksi kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat kuvan pyrkijän teknisistä ja tulkinnallisista valmiuksista. Prima vista -soittoa ja muita tehtäviä valintakoelautakunnnan harkinnan mukaan. b) J. Ibert: Konsertto III osa ja C.Ph.E. Bachin: Soolosonaatti Tehtäviä ei tarvitse soittaa ulkoa. Säestystä vaativat tehtävät esitetään säestyksellisinä. Hakija voi halutessaan käyttää joko yliopiston tai omaa säestäjää. Yliopiston säestäjän käyttämisestä tulee ilmoittaa hakulomakkeessa. Vaskipuhallin (käyrätorvi, trumpetti, pasuuna, baritoni ja tuuba) pääinstrumenttina (180 ov:n koulutus) Pakollisen tehtävän lisäksi yksi vapaavalintainen teos. Prima vista -soittoa lautakunnan harkinnan mukaan. Tehtäviä ei tarvitse soittaa ulkoa. Säestystä vaativat tehtävät esitetään säestyksellisinä. Hakija voi halutessaan käyttää joko yliopiston tai omaa säestäjää. Yliopiston säestäjän käyttämisestä tulee ilmoittaa hakulomakkeessa. Vaskipuhallin (pasuuna, baritoni ja tuuba) pääinstrumenttina (60 ov:n koulutus) Pakollisen tehtävän lisäksi yksi vapaavalintainen teos. Prima vista -soittoa lautakunnan harkinnan mukaan. Tehtäviä ei tarvitse soittaa ulkoa. Säestystä vaativat tehtävät esitetään säestyksellisinä. Hakija voi halutessaan käyttää joko yliopiston tai omaa säestäjää. Yliopiston säestäjän käyttämisestä tulee ilmoittaa hakulomakkeessa. 9

10 Käyrätorvi pääinstrumenttina (60 ov:n koulutus) Pakolliset tehtävät: 1) R. Strauss: Konsertto 1, op. 11 kokonaan 2) ensimmäinen osa Wieniläisklassisesta konsertosta (joku seuraavista: W.A. Mozart: Konsertto nro 2 tai 4 tai J. Haydn: konsertto nro 1 tai 2) 3) Prima vista -tehtävä Tehtäviä ei tarvitse soittaa ulkoa. Säestystä vaativat tehtävät esitetään säestyksellisinä. Hakija voi halutessaan käyttää joko yliopiston tai omaa säestäjää. Yliopiston säestäjän käyttämisestä tulee ilmoittaa hakulomakkeessa. Trumpetti pääinstrumenttina (60 ov:n koulutus) Pakolliset tehtävät: J. Haydn: Trumpettikonsertto Es-duuri ja A. Jolivet: Concertino trumpetille ja pianolle Tehtäviä ei tarvitse soittaa ulkoa. Säestystä vaativat tehtävät esitetään säestyksellisinä. Hakija voi halutessaan käyttää joko yliopiston tai omaa säestäjää. Yliopiston säestäjän käyttämisestä tulee ilmoittaa hakulomakkeessa. Lyömäsoittimet pääinstrumenttina (180 ov:n koulutus) Pakollisten tehtävien lisäksi hakija valmistaa vapaavalintaiset näytteet seuraavilla soittimilla: 1) pikkurumpu 2) patarummut 3) melodialyömäsoitin (ksylofoni, vibrafoni tai marimba). Prima vista -soittoa lautakunnan harkinnan mukaan. Lyömäsoittimet pääinstrumenttina (60 ov:n koulutus) Pakollisten tehtävien lisäksi hakija valmistaa vapaavalintaiset näytteet seuraavilla soittimilla: 1) pikkurumpu 2) patarummut 3) melodialyömäsoitin (ksylofoni, vibrafoni tai marimba). Prima vista -soittoa lautakunnan harkinnan mukaan. Harppu pääinstrumenttina (180 ov:n koulutus) Hakijan tulee esittää pakollisen tehtävän lisäksi kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka yhdessä antavat mahdollisimman monipuolisen kuvan hakijan teknisistä ja tulkinnallisista valmiuksista. Tehtävät esitetään ilman säestystä. Kappaleet on esitettävä ulkoa lukuun ottamatta pakollista tehtävää. Harppu pääinstrumenttina (60 ov:n koulutus) Hakijan tulee esittää yksi teos osastoista 1 ja 2 osasto 1: J. Battista Pescetti: Sonate, Paul Hindemith: Sonate, Marcel Grandjany: Haydn-variaatiot, Germaine Tailleferre: Sonate osasto 2: Gabriel Pierné: Impromptu-Caprice, Gabriel Fauré: Impromptu, Gabriel Fauré: Une Chatelaine en sa Tour, Albert Roussel: Impromptu Tehtävät esitetään ilman säestystä. Kappaleet on esitettävä ulkoa. Vanhan musiikin instrumenttiryhmän pääinstrumentit (180 ov:n koulutus) Pakollisen tehtävän lisäksi hakijan on esitettävä kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta. Prima vista - soittoa lautakunnan harkinnan mukaan. Tehtäviä ei tarvitse soittaa ulkoa. Säestykselliset kappaleet voidaan soittaa oman tai yliopiston säestäjän kanssa. Yliopiston säestäjän käyttämisestä tulee ilmoittaa hakulomakkeessa. Vanhan musiikin instrumenttiryhmän pääinstrumentit (60 ov:n koulutus) Pakollisen tehtävän lisäksi hakijan on esitettävä kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta. Prima vista - soittoa lautakunnan harkinnan mukaan. 10

11 Tehtäviä ei tarvitse soittaa ulkoa. Säestykselliset kappaleet voidaan soittaa oman tai yliopiston säestäjän kanssa. Yliopiston säestäjän käyttämisestä tulee ilmoittaa hakuloma Piano pääinstrumenttina (180 ov:n koulutus) Pääinstrumentin koe on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa kaikki hakijat soittavat Chopinin etydin (poislukien op. 10 nrot 3 ja 6, op. 25 nro 7 sekä op.post. f ja As), pakollisen kappaleen sekä nopean ja hidastempoisen osan wieniläisklassisesta sonaatista mukaan lukien Schubertin sonaatit. Toiseen vaiheeseen hyväksytään enintään 30 hakijaa ensimmäisen vaiheen suorituksista annettujen pisteiden perusteella. Toiseen vaiheeseen hyväksytyt soittavat J.S. Bachin preludin ja fuugan tai näihin verrattavan sävellyksen, nopeatempoisen etydin sekä vapaavalintaisen sävellyksen. Vapaavalintaisen sävellyksen kestoksi suositellaan 5 10 minuuttia; hakija voi myös soittaa laajemman teoksen osan tai osia. Tehtävät on esitettävä ulkoa lukuunottamatta pakollista tehtävää. Lautakunta arvioi toiseen vaiheeseen valitut hakijat asteikolla Pisteet pohjautuvat arvioon hakijasta kokonaisuudessaan eli myös pääinstrumentin kokeen ensimmäisestä vaiheesta. Toiseen vaiheeseen hyväksytyt hakijat voivat halutessaan osallistua myös säestystestiin. Testissä painotetaan yhteistyökykyä ja nuottikuvan nopeaa hahmottamista. Hakija voi saada testin perusteella korkeintaan kaksi lisäpistettä, jotka lisätään pääinstrumentin toisen vaiheen kokeen pistemäärään. Piano pääinstrumenttina (60 ov:n koulutus) Niille, jotka hakevat aiemman tutkinnon hyväksilukuun perustuvaan 60 opintoviikon maisteritason koulutukseen, koe on seuraavanlainen: Ensimmäisessä vaiheessa kaikki hakijat soittavat wieniläisklassisen sonaatin, mukaan lukien Schubertin sonaatit. Teos on valmistettava kokonaan, ja lautakunta päättää, mitä osia se haluaa kuulla. Lisäksi hakijan tulee esittää kaksi Chopinin etydiä, poislukien op. 10 nrot 3 ja 6, op. 25 nro 7 sekä op. posth. f-molli ja As-duuri. Lisäksi tulee esittää pakollinen tehtävä, joka lähetetään hakijalle noin kolme viikkoa ennen valintakoetta. Toista vaihetta varten hakijan on valmistettava kaksi J.S. Bachin preludia ja fuugaa (Das Wohltemperierte Klavier). Lautakunta valitsee näistä toisen esitettäväksi. Lisäksi hakijan on esitettävä nopeatempoinen etydi sekä vapaavalintainen ohjelma, jonka suositeltu kesto on noin 5 10 minuuttia. Tehtävät on esitettävä ulkoa lukuunottamatta pakollista tehtävää. Lautakunta voi halutessaan kuunnella vain osan näytteistä. Lautakunta arvioi toiseen vaiheeseen valitut hakijat asteikolla Pisteet pohjautuvat arvioon hakijasta kokonaisuudessaan eli myös pääinstrumentin kokeen ensimmäisestä vaiheesta. Toiseen vaiheeseen hyväksytyt hakijat voivat halutessaan osallistua myös säestystestiin. Testissä painotetaan yhteistyökykyä ja nuottikuvan nopeaa hahmottamista. Hakija voi saada testin perusteella korkeintaan kaksi lisäpistettä, jotka lisätään pääinstrumentin toisen vaiheen kokeen pistemäärään. Fortepiano pääinstrumenttina (vain 60 ov:n koulutus) Koulutukseen otetaan ainoastaan sellaisia hakijoita, jotka ovat suorittaneet soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon, soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai soveltuvan ulkomaisen tutkinnon, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Mikäli hakija tulee valituksi, hänelle hyväksiluetaan suoritettu aiempi tutkinto suoraan ilman eri anomusta musiikin kandidaatin tutkintoa vastaavaksi. Valintakokeessa hakijan tulee esittää noin 25 minuutin vapaavalintainen taiteellinen kokonaisuus, joka sisältää kaksi romanttisen kauden virtuoosietydiä. Teokset on esitettävä ulkoa. Hakijan käytettävissä on sekä klassisia että romanttisia soittimia. Lisäksi on esitettävä pakollinen kappale, joka lähetetään hakijalle noin kaksi viikkoa aiemmin sekä lautakunnan määräämä prima vista-tehtävä. Kitara pääinstrumenttina (180 ov:n koulutus) 1) yksi vapaavalintainen kappale, kesto n. 10 min. 11

12 2) yksi etydi jostakin seuraavasta kokoelmasta: Villa-Lobos: Douze études Brouwer: Etudes simples (11 20) Sor: jokin etydi Coste: Etydit op. 38 (5 25) Carcassi: Etydit op. 60 3) teknisten valmiuksien testaamista ja prima vista -soittoa 4) pakollinen tehtävä Pääinstrumentin koe on kaksivaiheinen. Noin kuusi hakijaa hyväksytään toiseen vaiheeseen ensimmäisestä vaiheesta annettujen pisteiden perusteella. Lopulliset pisteet sisältävät arvion hakijasta kokonaisuudessaan eli myös pääinstrumentin kokeen ensimmäisestä vaiheista. Kaikki teokset on soitettava ulkoa, myös pakollinen tehtävä. Kitara pääinstrumenttina (60 ov:n koulutus) Hakijan tulee esittää noin 30 minuutin ohjelmakokonaisuus, jonka sisältö on koottu Sibelius-Akatemian B- tai A- ohjelmistoluettelosta (tai molemmista). Ohjelmistoluetteloita saa Sibelius-Akatemian toimitalojen palvelupisteistä. Ohjelman tulee sisältää teoksia monipuolisesti ja sen tulee sisältää ainakin yksi laajamuotoinen teos. Myös ohjelman kokoonpanoon kiinnitetään huomiota arvostelussa. Lautakunta voi halutessaan kuunnella vain osan ohjelmasta. Harmonikka pääinstrumenttina Pääinstrumentin koe on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa kaikki hakijat soittavat pakollisen kappaleen sekä yhden vapaavalintaisen teoksen (myös transkriptiot mahdollisia tai laajemman teoksen osa tai osia). Vapaavalintaisen teoksen kesto on korkeintaan n. 10 minuuttia. Toiseen vaiheeseen hyväksytään noin puolet hakijoista ensimmäisestä vaiheesta saatujen pisteiden perusteella. Toiseen vaiheeseen hyväksytyt soittavat yhden Domenico Scarlattin sonaatin sekä yhden pohjoismaisen teoksen. Pohjoismaisen (s.o. suomalainen, ruotsalainen, tanskalainen tai norjalainen) teoksen kokonaiskesto voi olla korkeintaan n. 10 minuuttia. Hakija voi soittaa tässä kohdassa myös jonkin laajemman teoksen osan tai osia. Pakollista tehtävää ja mahdollista vapaavalintaista vuoden 1975 jälkeen sävellettyä ns. aikamme musiikin alueelle kuuluvaa teosta lukuunottamatta ohjelma on soitettava ulkoa. Lopulliset pisteet sisältävät arvion hakijasta kokonaisuudessaan eli myös pääinstrumentin kokeen ensimmäisestä vaiheista. Kantele pääinstrumenttina Pakollisen tehtävän lisäksi kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat kuvan hakijan teknisistä ja tulkinnallisista valmiuksista. Prima vista -soittoa lautakunnan harkinnan mukaan. Pakollista tehtävää ei tarvitse esittää ulkoa. Vapaavalintaiset esitetään ulkoa. Muu soitin pääinstrumenttina Pakollisen tehtävän lisäksi kaksi vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta, jotka antavat kuvan hakijan teknisistä ja tulkinnallisista valmiuksista. Prima vista -soittoa lautakunnan harkinnan mukaan. Pakollista tehtävää ei tarvitse esittää ulkoa. Vapaavalintaiset esitetään ulkoa. Mikäli pääinstrumenttina on urut tai klavikordi, ei tehtäviä tarvitse soittaa ulkoa. SÄESTYS PÄÄINSTRUMENTIN KOKEESSA Sello ja puhaltimet Tehtävät esitetään säestyksellisinä. Yliopiston säestäjä on käytettävissä. Hakija voi halutessaan käyttää myös omaa säestäjää. Yliopiston säestäjän käyttämisestä tulee ilmoittaa hakulomakkeessa. Muut instrumentit Tehtävät esitetään ilman säestystä. 12

13 B) YLEINEN TEORIA- JA KUUNTELUKOE Koe on kolmiosainen. Ensimmäinen osa mittaa musiikkityylien ja -teosten kuulonvaraista tunnistamista ja toinen musiikinteoreettisia perusvalmiuksia. Kolmas osa on säveltapailun diktaattikoe. Koetta voidaan käyttää myös tasokokeena Sibelius-Akatemiaan hyväksyttäville. Musiikkioppilaitoksissa harjoitettavien opintojen lisäksi kokeeseen voi valmistautua lukemalla seuraavaa kirjallisuutta: Grout: A History of Western Music (Norton) tai vastaava länsimaisen taidemusiikin historian yleisesitys Erkki Salmenhaara: Sointuanalyysi (Otava) Kalevi Aho et. al.: Suomen musiikki (Otava) Jukka Tiensuu: Mutta onko se musiikkia? kirjasta Otonkoski (toim.): Klang uusin musiikki (Gaudeamus) Seuraavat artikkelit Otavan isosta musiikkitietosanakirjasta: Fuuga, Kirkkosävellajit, Laulumuoto, Muunnelma, Periodi (2), Pienoismuodot, Rondo, Sonaatti, Sonaattimuoto, Säe, Äänenkuljetus (+ hakusanat, joihin näiden artikkeleiden yhteydessä viitataan). Seuraavat artikkelit Weilin & Göösin Suuresta musiikkitietosanakirjasta: Aleatorinen musiikki, Fortspinnung, Homofonia Polyfonia, Kaksitoistasäveljärjestelmä, Kenraalibasso, Kenttä, Muoto, Musiikkianalyysi, Nuottikirjoitus, Partituuri, Sarja, Sibelius, Sinfonia, Sonaattimuoto, Tonaalisuus (+ hakusanat, joihin näiden artikkeleiden yhteydessä viitataan). Seija-Sisko Raitio: Diktaattikirja, johon liittyy myös cd-levy. Diktaattikirjaa ja cd-levyä voi tilata postiennakolla omakustannushintaan 15 euroa + postiennakkomaksu osoitteesta Sibelius-Akatemia, sävellyksen ja musiikin teorian osasto, PL 86, Helsinki. C) YLEINEN SÄVELTAPAILUKOE Kokeella mitataan hakijan kykyä hahmottaa tonaalista musiikkia sekä äänten erottelukykyä ja sävelmuistia. Koe sisältää mm. prima vista -laulua, intervalllien ja sointujen eri äänten tunnistamista sekä lyhyiden melodiakatkelmien toistamista. Pyrkijää suositellaan tutustumaan mm. Seija-Sisko Raition teoksiin Lectio sonorum (osat 1 ja 2) ja Diktaattikirja, johon liittyy myös cd-levy. Yleinen teoria- ja kuuntelukoe sekä yleinen säveltapailukoe järjestetään suomen-, ruotsin- ja englanninkielellä. Hakijan tulee ilmoittaa, millä em. kielistä hän haluaa kokeen suorittaa. Kaikkien hakijoiden on osallistuttava yleiseen teoria- ja kuuntelukokeeseen sekä säveltapailukokeeseen. Hakijan on koetilaisuuksissa todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella. Lisätietoja: Orkesterisoitinten osasto (jousisoittimet, puhaltimet, lyömäsoittimet, harppu ja vanha musiikki) Pohjoinen Rautatiekatu 9, Helsinki amanuenssi Lea Kekkonen, p , Pianomusiikin osasto (piano, kitara, harmonikka, kantele) Töölönkatu 28, 3. krs, Helsinki koulutussuunnittelija Heli Rautioaho, p , Kuopion osasto (urut, klavikordi) Kuopionlahdenkatu 23, Kuopio valinnan johtaja: osastonjohtaja Elina Laakso, p. (017) , osastosihteeri Anu Räsänen, p. (017) , koulutussuunnittelija Paula Kosunen, p. (017) , 13

14 JAZZMUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA Jazzmusiikin koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset afroamerikkalaiseen musiikkikulttuuriin pohjautuvat tiedot ja taidot, että koulutusohjelman suorittaneet kykenevät toimimaan vaativissa muusikon, orkesterinjohtajan, sovittaja-säveltäjän tai pedagogin ammattitehtävissä. Koulutusohjelma antaa myös valmiuksia jatko-opintoihin. Jazzmusiikin koulutusohjelmassa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: 1. Instrumentalistin suuntautumisvaihtoehto 2. Säveltäjän suuntautumisvaihtoehto. Koulutusohjelmaan sisältyy vaativa taiteellinen opinnäyte. Henkilö, joka on suorittanut soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon, soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai soveltuvan ulkomaisen tutkinnon, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin, voi hakea suoraan maisteritason 60 opintoviikon koulutukseen. Mikäli hakija tulee valituksi, hänelle hyväksiluetaan suoritettu aiempi tutkinto suoraan ilman eri anomusta musiikin kandidaatin tutkintoa vastaavaksi. Sibelius-Akatemia voi edellyttää edellä mainitulla tavalla opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan enintään 20 opintoviikon laajuiset täydentävät opinnot koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi ennen varsinaisten opintojen aloittamista. Näitä opintoja ei lasketa kuuluvaksi musiikin maisterin tutkintoon. Jazzmusiikin koulutusohjelmassa valintakoetehtävät ovat samat kuin 180 ov:n koulutukseen pyrkivillä mutta hakijat arvioidaan omassa valintaryhmässään. VALINTAPERUSTEET 1. INSTRUMENTALISTIN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Kaikkien hakijoiden tulee osallistua kokeisiin henkilökohtaisesti. Videonauhoja ei hyväksytä. Valinta perustuu valintakoesuorituksiin pohjautuviin valintalautakuntien arvioihin hakijan taidoista, tiedoista ja valmiuksista, minkä lisäksi valinnassa otetaan huomioon yleiset opiskelijan yliopistoon ottamisen edellytykset ja koulutettavuus alalle. Esitysnäytteissä lautakunnat voivat kuunnella vain osan näytteistä. Valintakokeissa on kaksi kokonaisuutta: a) Soitto-/laulukoe b) Teorian ja säveltapailun koe Kaikkiin valintakokeen osiin voi sisältyä useampia osakokeita. Jokainen kokeen osa on pakollinen. Hakija voidaan jättää valitsematta, jos jokin osasuoritus puuttuu. Soitto-/laulukoe on kaksivaiheinen. Toiseen vaiheeseen valitaan korkeintaan 15 hakijaa ensimmäisestä vaiheesta annettujen pisteiden perusteella. Arvioinnissa otetaan huomioon hakijan nykytaitojen lisäksi myös lautakunnan arvio hakijan koulutettavuudesta. Valintakokeen teoria- ja säveltapailuosuuksiin osallistuvat vain soitto-/laulukokeen toiseen vaiheeseen hyväksytyt. A) SOITTO-/LAULUKOE Ensimmäisessä vaiheessa hakijan on esitettävä vapaavalintainen tunnettu jazzsävellys, joka on soitettava tai laulettava ulkoa. Tyylilaji on vapaa (esim. swing, latin, bebop, rock-jazz, free, jne.). Kullekin hakijalle on varattu aikaa enintään 10 minuuttia. Toisessa vaiheessa hakijan on esitettävä etukäteen valmisteltuna tehtävänä vapaavalintainen jazz- tai rock-teos, esim. oma sävellys, joka on soitettava tai laulettava ulkoa. Tyylilaji on vapaa (esim. swing, latin, bebop, rock-jazz, free, jne.). Koetilanteessa annettuna tehtävänä hakijan on lisäksi esitettävä jokin lautakunnan määräämä yleisesti tunnettu jazzsävelmä (jazzstandardi) ja prima vista tehtävä sekä säestystehtävä (koskee vain kitaran, pianon, basson tai rumpujen soittajia). Kullekin hakijalle on varattu aikaa enintään 20 minuuttia. Molemmissa soitto-/laulukokeen vaiheissa lautakunta voi antaa lisätehtäviä (esim. bluesia F:sta tai Bb:sta), mutta ei välttämättä kuuntele kaikkia lisätehtäviä kokonaan. Valmistetusta ohjelmistosta kuunnellaan vähintään puolet kutakin hakijaa varten varatun kokonaisajan puitteissa. Esitettävien sävelmien tulee olla eri tempoisia ja eri moodisia ja niihin tulee sisältyä teoksen sointujen ja muodon pohjalta improvisoitu soolo. Sibelius-Akatemia hankkii koetilaisuuteen pianistin, basistin ja rumpalin säestämään pääsykoetehtäviä. 14

15 Hakijalla tulee olla vapaavalintaisia kappaleita varten nuottimateriaali säestäjiä varten. Ensimmäisen vaiheen nuotit on toimitettava jazzmusiikin osastolle viimeistään kaksi viikkoa ennen pääsykoetta. Toisen vaiheen nuotit voi tuoda teoria- ja säveltapailukokeen yhteydessä. Soitto-/laulukokeen toisessa vaiheessa lautakunta arvioi toiseen vaiheeseen valitut hakijat pistein siten, että annetut pisteet pohjautuvat arvioon hakijasta kokonaisuudessaan eli myös kokeen ensimmäisestä vaiheesta. Toisen vaiheen pisteet jäävät soitto-/laulukokeen lopullisiksi pisteiksi. B) TEORIAN JA SÄVELTAPAILUN KOE Teoriakoe koostuu pop/jazzmusiikin teorian tietojen ja taitojen testauksesta. Säveltapailukokeessa arvioidaan sävellajin pääsointujen pohjalta liikkuvan tonaliteetin hallitsemista laulaen ja kirjoittaen sekä afroamerikkalaisen rytmiikan ymmärtämistä (rytmisanelu). Teoriakokeeseen voi valmistautua esim. Kaj Backlundin Improvisointi pop/jazzmusiikissa (Fazer 1983) tai Mark Levinen The Jazz Theory Book -teosten avulla. Valintakokeen osakokeita painotetaan siten, että ne vaikuttavat lopulliseen pistemäärään seuraavasti: Soitto/laulukokeen painotus on 90 %. Teoria- ja säveltapailuosuuden yhteenlaskettujen pisteiden painotus on 10 %. 2. SÄVELTÄJÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Valintakoe on kaksivaiheinen. Hakijoiden on liitettävä hakemukseensa 1 2 omaa sävellystään sekä nuotteina että äänitteenä, joiden arviointi muodostaa valintakokeen ensimmäisen vaiheen. Äänitettä ei tarvitse välttämättä nauhoittaa yhtyeen kanssa. Toiseen vaiheeseen kutsutaan ensimmäisen vaiheen arvioinnista annettujen pisteiden perusteella enintään 5 hakijaa. Toinen vaihe koostuu teoria- ja säveltapailukokeesta ja sävellys- ja soittonäytteestä. Sävellysnäytettä varten hakijan tulee mennessä toimittaa jazzmusiikin osastolle 1 2 sävellystä (ei samoja kuin 1. vaiheessa) sekä äänitteenä että nuotinnettuna. Lautakunta kuuntelee 1 2 hakijan sävellystä äänitteeltä ja hakijan on esiteltävä teoksiaan myös suullisesti. Lisäksi hakijalta vaaditaan soittonäyte yhtyeen kanssa, soitettava teos on vapaavalintainen. Arvioinnissa otetaan huomioon hakijan nykytaitojen lisäksi myös lautakunnan arvio hakijan koulutettavuudesta. Kullekin hakijalle on varattu aikaa enintään 20 minuuttia. Teoriakoe koostuu pop/jazzmusiikin teorian tietojen ja taitojen testauksesta. Säveltapailukokeessa arvioidaan sävellajin pääsointujen pohjalta liikkuvan tonaliteetin hallitsemista laulaen ja kirjoittaen sekä afroamerikkalaisen rytmiikan ymmärtämistä (rytmisanelu). Teoriakokeeseen voi valmistautua esim. Kaj Backlundin Improvisointi pop/jazzmusiikissa (Fazer 1983) tai Mark Levinen The Jazz Theory Book -teosten avulla. Sibelius-Akatemia hankkii koetilaisuuteen pianistin, basistin ja rumpalin säestämään valintakoetehtäviä. Hakijalla tulee olla vapaavalintaisia kappaleita varten nuottimateriaali säestäjiä varten. Nuotit on toimitettava jazzmusiikin osastolle muun materiaalin mukana viimeistään Lisätietoja Jazzmusiikin osasto Kutomotie 9 B, 2. krs, Helsinki amanuenssi Anne Etelätalo, p. (09) , 15

16 KANSANMUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA Kansanmusiikin koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle toisaalta historiallisten soitto- ja laulutyylien, toisaalta uuden kansanmusiikin tekemisen käytännöllinen ja laaja hallinta sekä perehtyneisyys kansanmusiikin tutkimukseen. Koulutusohjelman suorittaneet kykenevät siten toimimaan vaativissa kansanmusiikin muusikon, pedagogin ja ohjaajan ammattitehtävissä ja muissa erityistä kansamusiikin asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä sekä saavuttavat valmiudet jatko-opintoihin. Opiskelija voi halutessaan suuntautua musisoinnin, kansanmusiikkipedagogiikan tai kansanmusiikin tutkimuksen opiskeluun. Opiskelussa ovat tärkeimmällä sijalla pääinstrumenttiopinnot ja yhtyemusisointi. Suomalainen kansanmusiikki on opetussuunnitelman painopistealue. Opintojen aikana perehdytään monipuolisesti kotimaiseen soitinmusiikkiin ja kansanlauluun sekä Euroopan ja maailman musiikkeihin. Opetuksessa korostetaan kansanmusiikin teorian ja tutkimuksen sekä käytännönläheisen muusikkouden vuorovaikutuksen tärkeyttä. Koulutusohjelman suorittaminen edellyttää suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kansanmusiikin koulutusohjelmassa musiikin maisterin tutkinnon suorittaneet voivat toimia kansanmusiikin opettajina musiikkioppilaitoksissa, ammattimuusikkoina ja harrastemusiikin ohjaustehtävissä. VALINTAPERUSTEET Kaikkien hakijoiden tulee osallistua kokeisiin henkilökohtaisesti. Videonauhoja ei hyväksytä. Valinta perustuu pääsykoesuorituksiin pohjautuviin valintalautakuntien arvioihin hakijan taidoista, tiedoista ja valmiuksista, minkä lisäksi valinnassa otetaan huomioon yleiset opiskelijan yliopistoon ottamisen edellytykset ja koulutettavuus alalle. Esitysnäytteissä lautakunnat voivat kuunnella vain osan näytteistä. Valintakokeissa on kolme kokonaisuutta: a) soitto- ja laulukoe b) kansanmusiikkitiedon koe c) teorian ja säveltapailun koe Kaikkiin valintakokeen osiin voi sisältyä useampia osakokeita. Jokainen kokeen osa on pakollinen. Hakija voidaan jättää valitsematta jos jokin osasuoritus puuttuu. Soitto- ja laulukoe on kaksivaiheinen. Kansanmusiikkitiedon kokeeseen sekä teoria- ja säveltapailukokeeseen osallistuvat vain toiseen vaiheeseen hyväksytyt. Soitto- ja laulukokeen keskeinen osa on pääinstrumentilla esitetty ohjelma. Sen tulee osoittaa soittimen tai laulun taidollista hallintaa sekä perehtyneisyyttä kansanmusiikin esitystapoihin. Pääinstrumenttina voi olla kantele, viulu, puhaltimet, harmonikka, mandoliini, kitara, huuliharppu, kontrabasso, lyömäsoittimet, laulu, kosketinsoitin tai poikkeustapauksessa jokin muu soitin. a) Soitto- ja laulukoe Soitto- ja laulukokeen ensimmäisessä vaiheessa hakijan tulee esittää kokonaisuus, joka on kestoltaan noin 10 minuuttia. Pääinstrumentin lisäksi esitykseen on mahdollista sisällyttää sivuinstrumenttinäyte. Musiikki on esitettävä ilman nuotteja ja säestäjää. Kontra- ja sähköbasson sekä lyömäsoitinten soittajat saavat käyttää osassa ohjelmaansa avustavaa muusikkoa. Ohjelmisto voi koostua perinteisestä, uudesta sekä itse sävelletystä kansanmusiikista ja improvisaatiosta. Jos ohjelmisto koostuu pääosin muusta kuin suomalaisesta perinteisestä musiikista, on esityskokonaisuuteen kuitenkin sisällyttävä näyte suomalaisesta kansanmusiikista. Ensimmäisen vaiheen suorituksista annettujen pisteiden perusteella hakijoista enintään 15 kutsutaan valintakokeen toiseen vaiheeseen. Soitto- ja laulukokeen toisessa vaiheessa hakijan tulee esittää näytekokonaisuus, joka on kestoltaan noin 20 minuuttia. Esitykseen tulee pääinstrumenttiosuuden lisäksi sisältyä soittajilla laulunäyte ja laulajilla soittonäyte. Kokonaisuuteen on mahdollista sisällyttää myös muita sivuinstrumenttiosuuksia. 16

VALINTAOPAS 2003. SIBELIUS-AKATEMIA PL 86 00251 HELSINK p. (09) 405 441 (vaihde)

VALINTAOPAS 2003. SIBELIUS-AKATEMIA PL 86 00251 HELSINK p. (09) 405 441 (vaihde) VALINTAOPAS 2003 SIBELIUS-AKATEMIA PL 86 00251 HELSINK p. (09) 405 441 (vaihde) SISÄLLYS OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIASSA Musiikin maisterin ja kandidaatin tutkinnot OPISKELIJAVALINTA 2003 Valintaperusteet

Lisätiedot

'/~'''~ NUORISOKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET

'/~'''~ NUORISOKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET SIBELIUS-AKATEMIA Dnro: d31!52/00/z0il 8.10.2012 NUORISOKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET 2013-2014 Nuorisokoulutuksen valintaperusteet vuosille 2013 ja 2014 on hyväksytty Hitteen mukaisesti. Vuoden 2014 valinta-aikataulu

Lisätiedot

NUORISOKOULUTUKSEN HAKUOPAS 2013

NUORISOKOULUTUKSEN HAKUOPAS 2013 NUORISOKOULUTUKSEN HAKUOPAS 2013 SISÄLTÖ YLEISTÄ...2 HAKEMINEN...2 VALINTAKOKEET... 3 VALINNAN TULOKSESTA TIEDOTTAMINEN... 3 VALINTAKOE...4 KLASSISET INSTRUMENTIT JA LAULU...4 JAZZMUSIIKKI... 5 KANSANMUSIIKKI...

Lisätiedot

NUORISOKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET 2014

NUORISOKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET 2014 NUORISOKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET 2014 Sisältö YLEISTÄ... 2 HAKEMINEN... 2 VALINTAKOKEET... 2 VALINNAN TULOKSESTA TIEDOTTAMINEN... 3 OPPIAINEKOHTAISET VALINTAPERUSTEET... 4 KLASSISET INSTRUMENTIT JA

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA 1(5) VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on voimassa oleva

Lisätiedot

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun haettaessa ennakkotehtäviä ja/tai soveltuvuuskoe

Lisätiedot

Musiikkipedagogi. Musiikkipedagogi

Musiikkipedagogi. Musiikkipedagogi Musiikkipedagogi Musiikkipedagogi Tavoitteena on valmistaa musiikkialan eri tehtäviin aloite- ja yhteistyökykyisiä, laaja-alaisesti taiteita arvostavia ja persoonallisia musiikkipedagogeja. Tutkinto antaa

Lisätiedot

NUORISOKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET 2015

NUORISOKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET 2015 NUORISOKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET 2015 Sisältö YLEISTÄ... 2 HAKEMINEN... 2 VALINTAKOKEET... 2 VALINNAN TULOKSESTA TIEDOTTAMINEN... 3 OPPIAINEKOHTAISET VALINTAPERUSTEET... 4 KLASSISET INSTRUMENTIT JA

Lisätiedot

Musiikkipedagogi. Musiikkipedagogi

Musiikkipedagogi. Musiikkipedagogi Musiikkipedagogi Musiikkipedagogi Tavoitteena on valmistaa musiikkialan eri tehtäviin aloite- ja yhteistyökykyisiä, laaja-alaisesti taiteita arvostavia ja persoonallisia musiikkipedagogeja. Tutkinto antaa

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on 1(5) voimassa oleva

Lisätiedot

MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA NUORTEN KOULUTUS

MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA NUORTEN KOULUTUS MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA NUORTEN KOULUTUS VALINTAKOEKUVAUKSET KEVÄT 2013 1 Sisältö Jousisoittimet... 2 Viulu... 2 Alttoviulu... 3 Sello... 3 Kontrabasso... 3 Puhaltimet... 4 (Huilu, oboe, klarinetti, fagotti,

Lisätiedot

AKATEMIA SIBELIUS- YLIOPISTO TAIDE- OPAS 2016 KOULUTUS

AKATEMIA SIBELIUS- YLIOPISTO TAIDE- OPAS 2016 KOULUTUS SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 NUORISO- KOULUTUS SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...1 2. KELPOISUUS...1 3. HAKEMINEN...1 4. VALINTAKOKEET...1 5. VALINNAN TULOKSESTA TIEDOTTAMINEN...2 KOULUTUSOHJELMAKOHTAISET

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA VALINTAKOEKUVAUKSET

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA VALINTAKOEKUVAUKSET METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA VALINTAKOEKUVAUKSET KEVÄT 2012 Sisältö Jousisoittimet (viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso)... 2 Puhaltimet (huilu, oboe, klarinetti, fagotti, saksofoni,

Lisätiedot

SIBELIUS-AKATEMIAN VALINTAOPAS 2013. 5,5-vuotinen kandidaattija maisterikoulutus

SIBELIUS-AKATEMIAN VALINTAOPAS 2013. 5,5-vuotinen kandidaattija maisterikoulutus SIBELIUS-AKATEMIAN VALINTAOPAS 2013 5,5-vuotinen kandidaattija maisterikoulutus Sisältö 1. Yleistä hakemisesta...2 2. Kelpoisuus opiskelijaksi...2 3. Hakijoiden kielitaito... 3 4. Hakeminen...4 5. Valintakokeet...

Lisätiedot

Mitä testejä kuuluu klassisen muusikon valintakokeisiin?

Mitä testejä kuuluu klassisen muusikon valintakokeisiin? Mitä testejä kuuluu klassisen muusikon valintakokeisiin? Valintakokeen osa-alueet ja maksimipisteet: klassinen muusikko tai klassinen kirkkomusiikkipainotus Mitä soitan tai laulan pääinstrumentin kokeessa?

Lisätiedot

Muusikon suuntautumista suunnittelevat osallistuvat samoihin valintakokeisiin kuin musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehtoon hakevat.

Muusikon suuntautumista suunnittelevat osallistuvat samoihin valintakokeisiin kuin musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehtoon hakevat. VALINTAKOEKUVAUKSET Pedagogin ja muusikon suuntautumisvaihtoehto Muusikon suuntautumista suunnittelevat osallistuvat samoihin valintakokeisiin kuin musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehtoon hakevat. Pedagogin

Lisätiedot

AKATEMIA SIBELIUS- OPAS 2018 VALINTA- NUORISO- KOULUTUS

AKATEMIA SIBELIUS- OPAS 2018 VALINTA- NUORISO- KOULUTUS SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2018 NUORISO- KOULUTUS SISÄLTÖ NUORISOKOULUTUS...1 KELPOISUUS OPISKELIJAKSI...1 OPISKELUOIKEUS...1 HAKEMINEN...1 VALINTAKOKEET...2 VALINNAN TULOKSESTA

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 KOULUTUS

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 KOULUTUS SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 NUORISO- KOULUTUS SISÄLTÖ YLEISTÄ HAKEMISESTA...1 KELPOISUUS...1 HAKEMINEN...1 VALINTAKOKEET...2 VALINNAN TULOKSESTA TIEDOTTAMINEN...2 KOULUTUSOHJELMAKOHTAISET

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA. VALINTAKOEKUVAUKSET /nuorisokoulutus, kevät 2011

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA. VALINTAKOEKUVAUKSET /nuorisokoulutus, kevät 2011 1 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA VALINTAKOEKUVAUKSET /nuorisokoulutus, kevät 2011 Sisältö Pedagogin ja muusikon suuntautumisvaihtoehto... 2 Pedagogin suuntautumisvaihtoehto/ Soitin-

Lisätiedot

Muusikon suuntautumista suunnittelevat osallistuvat samoihin valintakokeisiin kuin musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehtoon hakevat.

Muusikon suuntautumista suunnittelevat osallistuvat samoihin valintakokeisiin kuin musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehtoon hakevat. METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA VALINTAKOEKUVAUKSET /nuorisokoulutus Pedagogin ja muusikon suuntautumisvaihtoehto Muusikon suuntautumista suunnittelevat osallistuvat samoihin valintakokeisiin

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA / MUUSIKKO

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA / MUUSIKKO MUSIIKKIALAN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS HELSINGIN KONSERVATORIO Helsingin Konservatoriossa voi suorittaa musiikkialan ammatillisen perustutkinnon klassiseen musiikkiin erikoistuen. Opetustarjonta on monipuolinen,

Lisätiedot

1) Instrumenttikoe 1 - voi käyttää säestäjää Yksi vapaavalintainen D- tai I-kurssitasoinen ooppera-aaria, Lied tai suomalainen laulu

1) Instrumenttikoe 1 - voi käyttää säestäjää Yksi vapaavalintainen D- tai I-kurssitasoinen ooppera-aaria, Lied tai suomalainen laulu Kokeiden kesto on rajoitettu: Instrumenttikoe 1 kestää 10 min, Instrumenttikoe 2 kestää 15 min. On mahdollista, että aikataulusyistä lautakunta kuuntelee vain osan kappaleista ja tarvittaessa keskeyttää

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2014. 5,5-vuotinen kandidaatti- ja maisterikoulutus

VALINTAOPAS 2014. 5,5-vuotinen kandidaatti- ja maisterikoulutus VALINTAOPAS 2014 5,5-vuotinen kandidaatti- ja maisterikoulutus Sisältö 1. Yleistä hakemisesta... 2 2. Kelpoisuus opiskelijaksi... 2 3. Hakijoiden kielitaito... 3 4. Hakeminen... 4 5. Valintakokeet... 5

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015. 5,5-vuotinen kandidaatti- ja maisterikoulutus

VALINTAOPAS 2015. 5,5-vuotinen kandidaatti- ja maisterikoulutus VALINTAOPAS 2015 5,5-vuotinen kandidaatti- ja maisterikoulutus Sisältö 1. Yleistä hakemisesta... 2 2. Kelpoisuus opiskelijaksi... 2 3. Hakijoiden kielitaito... 3 4. Hakeminen... 4 5. Valintakokeet... 6

Lisätiedot

Vararehtori on tänään tekemällään päätöksellä hyväksynyt peruskoulutuksen valintaperusteet liitteen mukaisesti.

Vararehtori on tänään tekemällään päätöksellä hyväksynyt peruskoulutuksen valintaperusteet liitteen mukaisesti. SIBELIUS-AKATEMIA Dnro SIBELIUS-AKATEMIAN PERUSKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET 2012 Vararehtori on tänään tekemällään päätöksellä hyväksynyt peruskoulutuksen valintaperusteet liitteen mukaisesti. Pl86, 00251

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015: 2,5-vuotinen maisterikoulutus Sisältö

VALINTAOPAS 2015: 2,5-vuotinen maisterikoulutus Sisältö VALINTAOPAS 2015: 2,5-vuotinen maisterikoulutus Sisältö 1. Yleistä hakemisesta... 2 2. Kelpoisuus opiskelijaksi... 2 3. Hakijoiden kielitaito... 3 4. Hakeminen... 4 5. Valintakokeet... 6 6. Pistearviointi...

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015: 2,5-vuotinen maisterikoulutus Sisältö

VALINTAOPAS 2015: 2,5-vuotinen maisterikoulutus Sisältö VALINTAOPAS 2015: 2,5-vuotinen maisterikoulutus Sisältö 1. Yleistä hakemisesta... 2 2. Kelpoisuus opiskelijaksi... 2 3. Hakijoiden kielitaito... 3 4. Hakeminen... 4 5. Valintakokeet... 6 6. Pistearviointi...

Lisätiedot

Hakijan opas muusikko. musiikkiteatteri

Hakijan opas muusikko. musiikkiteatteri v Hakijan opas 2018 muusikko musiikkiteatteri Sisällys valintakoeopas 2018 muusikko 1. hakijalle 3 1.1 Musiikin valintakokeista yleisesti 3 1.2 Muusikon tutkinnon valintakoepäivät keväällä 2018 3 1.2 Säestys

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2006 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2005 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)...

Lisätiedot

MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS. Kevään 2012 yhteishaku

MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS. Kevään 2012 yhteishaku MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS Kevään 2012 yhteishaku 2 1 MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS 2012... 3 1.1 Valintakokeet... 5 1.2 Säestäjän käyttö valintakokeessa musiikkipedagogin, musiikinohjaajan,

Lisätiedot

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA Soiton/laulunopiskelu konservatoriossa on tavoitteellinen harrastus, joka vaatii tunneilla käymisen lisäksi sitoutumisen säännölliseen kotiharjoitteluun. Oppilaan viikoittainen

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 (2,5 V) JOHTAVA KOULUTUS MAISTERIN TUTKINTOON

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 (2,5 V) JOHTAVA KOULUTUS MAISTERIN TUTKINTOON SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 MAISTERIN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2,5 V) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ HAKEMISESTA...1 2. HAKUKELPOISUUS...1 3. HAKIJOIDEN KIELITAITO...2 4. HAKEMINEN...3

Lisätiedot

MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS

MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS Nuorten tutkintoon johtavan koulutuksen täydennyshaku 1.-4.8.2011 2 1 MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN TÄYDENNYSHAUN VALINTAKOEOPAS 2011... 3 1.1 Valintakokeet... 5 1.2

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2013 Nuorten koulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2013 Nuorten koulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2013 Nuorten koulutus 1 Musiikin koulutusohjelma, nuorten koulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Koulutusohjelman hakukoodi 274, koulutusyksikön hakukoodi 1529 Tutkinnon laajuus

Lisätiedot

MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS

MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS Aikuisten tutkintoon johtava koulutus Kevään 2013 yhteishaku 2 1 MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS 2013, AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Musiikin koulutusohjelma

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutusohjelma, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 270 op Opiskeluaika 2-4 vuotta Varhaisiän musiikkikasvatuksen

Lisätiedot

2. Harmonikalle sävelletty sonaatti, sarja- tai muunnelmateos tai muu laajamuotoinen teos 3. Aikamme musiikkia. 4. Vapaavalintainen ohjelmakokonaisuus

2. Harmonikalle sävelletty sonaatti, sarja- tai muunnelmateos tai muu laajamuotoinen teos 3. Aikamme musiikkia. 4. Vapaavalintainen ohjelmakokonaisuus TASOSUORITUSTEN KUVAUKSET KLASSISEN MUSIIKIN OSASTO HARMONIKKA, KANTELE, KITARA, PIANO JA URUT Harmonikka HARMONIKANSOITTO, TASO C (muut kuin pääaine harmonikan opiskelijat) Tavoitteena on saavuttaa ohjelmiston

Lisätiedot

Lahden konservatorio Svinhufvudinkatu 6 F, 15110 Lahti www.concis.fi (050) 511 1512

Lahden konservatorio Svinhufvudinkatu 6 F, 15110 Lahti www.concis.fi (050) 511 1512 Lahden konservatorio Svinhufvudinkatu 6 F, 15110 Lahti www.concis.fi (050) 511 1512 YHTEISHAKU 2015 LISÄTIETOLOMAKE MUSIIKKIALAN 2. ASTEEN AMMATILLISEEN PERUSTUTKINTOON JOHTAVAAN KOULUTUKSEEN Lahden konservatorioon

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2013 1 / 7 Sisältö YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 LAPSIKUORO... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2004 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2003 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET...

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 2 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 2 KLASSINEN MUSIIKKI... 2 PIANO... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)... 3 VIULU... 3 ALTTOVIULU... 4 SELLO JA KONTRABASSO... 4 PUUPUHALTIMET...

Lisätiedot

Hakijan opas musiikkipedagogi. instrumenttipedagogi musiikinteoriapedagogi, musiikinteoriapedagogi, säveltäminen kuoronjohtaja

Hakijan opas musiikkipedagogi. instrumenttipedagogi musiikinteoriapedagogi, musiikinteoriapedagogi, säveltäminen kuoronjohtaja v Hakijan opas 2018 musiikkipedagogi instrumenttipedagogi musiikinteoriapedagogi, laaja-alainen musiikkipedagogiikka musiikinteoriapedagogi, säveltäminen kuoronjohtaja Sisällys hakijan opas 2018 muusiiikkipedagogi

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015 päivitetty 4.5.2015 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Leevi Madetojan katu 1 Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON

Lisätiedot

Musiikkialan ammatillinen peruskoulutus HAKUOPAS 2015. Musiikin osaamisala, muusikko HELSINGIN KONSERVATORIO

Musiikkialan ammatillinen peruskoulutus HAKUOPAS 2015. Musiikin osaamisala, muusikko HELSINGIN KONSERVATORIO Musiikkialan ammatillinen peruskoulutus Musiikin osaamisala, muusikko HELSINGIN KONSERVATORIO MUSIIKKIALAN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Helsingin Konservatorio Opintojen sisältö Musiikin osaamisala MUUSIKKO

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu. Musiikkipedagogi (AMK)

Turun Ammattikorkeakoulu. Musiikkipedagogi (AMK) Turun Ammattikorkeakoulu Musiikkipedagogi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Koulutuksen tavoitteena on valmistaa musiikkialan eri tehtäviin aloite- ja yhteistyökykyisiä, laaja-alaisesti taiteita arvostavia

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 TUTKINTOON JOHTAVA KANDIDAATIN JA MAISTERIN KOULUTUS (3 V + 2,5 V)

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 TUTKINTOON JOHTAVA KANDIDAATIN JA MAISTERIN KOULUTUS (3 V + 2,5 V) SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (3 V + 2,5 V) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ HAKEMISESTA...1 2. HAKUKELPOISUUS...1 3. HAKIJOIDEN

Lisätiedot

MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS

MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS Aikuisten tutkintoon johtava koulutus Kevään 2011 yhteishaku 2 1 MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS 2011... 3 1.1 Valintakokeet... 4 1.2 Säestäjän käyttö

Lisätiedot

MUSIIKIN KOULUTUKSEN VALINTAKOEOPAS. Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus. Kevään 2015 yhteishaku

MUSIIKIN KOULUTUKSEN VALINTAKOEOPAS. Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus. Kevään 2015 yhteishaku MUSIIKIN KOULUTUKSEN VALINTAKOEOPAS Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus Kevään 2015 yhteishaku 1 1 MUSIIKIN KOULUTUKSEN VALINTAKOEOPAS 2015 Musiikin koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

TIETOA MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNOSTA

TIETOA MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNOSTA 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMINEN 3 Peruskoulu- ja lukiopohjaiset hakijat 3 Toisen asteen tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneet hakijat 3 Tärkeää tietoa kaikille hakijoille 4 Lisätiedot 4 VALINTAKOE 5 Valintakokeiden

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013. Musiikkialan ammatillinen peruskoulutus HELSINGIN KONSERVATORIO

HAKUOPAS 2013. Musiikkialan ammatillinen peruskoulutus HELSINGIN KONSERVATORIO 1 Musiikkialan ammatillinen peruskoulutus HELSINGIN KONSERVATORIO MUSIIKKIALAN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS HELSINGIN KONSERVATORIO 2 Helsingin Konservatoriossa voi suorittaa musiikkialan ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

MUSIIKIN KOULUTUKSEN VALINTAKOEOPAS. Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

MUSIIKIN KOULUTUKSEN VALINTAKOEOPAS. Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus MUSIIKIN KOULUTUKSEN VALINTAKOEOPAS Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus Täydennyshaku 2017 1 1 MUSIIKIN KOULUTUKSEN VALINTAKOEOPAS 2017 Musiikin koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

o f!--' PERUSKOULUfUKSEN VALINTAPERUSTEET JA HAKUKOHTEET VUODEN 2013 OPISKELIJAVALINNOISSA

o f!--' PERUSKOULUfUKSEN VALINTAPERUSTEET JA HAKUKOHTEET VUODEN 2013 OPISKELIJAVALINNOISSA SIBELIUS-AKATEMIA Dnro: 8.10.2012 PERUSKOULUfUKSEN VALINTAPERUSTEET 2013-2014 JA HAKUKOHTEET VUODEN 2013 OPISKELIJAVALINNOISSA Peruskoulutuksen valintaperusteet vuosille 2013 ja 2014 on hyväksytty liitteen

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutus, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 240 op Opiskeluaika 2-4 vuotta

Lisätiedot

ammatili Musikkialan ne peruskoulutus n Muusikko, klassinen

ammatili Musikkialan ne peruskoulutus n Muusikko, klassinen ammatillinen Musiikkialan peruskoulutus Muusikko, klassinen MUSIIKKIALAN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Helsingin Konservatorio 2 Helsingin Konservatoriossa voi suorittaa musiikkialan ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

MUSIIKKIALAN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS MUSIIKKIALAN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS HAKUOPAS 2011 HELSINGIN KONSERVATORIO HAKUOPAS 2011 1 MUSIIKKIALAN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS HELSINGIN KONSERVATORIO Helsingin Konservatorio on pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Muusikko Pianonvirittäjä

Muusikko Pianonvirittäjä Musiikkialan ammatillinen peruskoulutus Muusikko Pianonvirittäjä MUSIIKKIALAN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Hakuaika 23.2. - 15.3.2016 Helsingin Konservatorio 1. Peruskoulu- ja lukiopohjaiset hakijat: 2 Helsingin

Lisätiedot

MUSIIKIN KOULUTUKSEN VALINTAKOEOPAS

MUSIIKIN KOULUTUKSEN VALINTAKOEOPAS 6.2.2014 MUSIIKIN KOULUTUKSEN VALINTAKOEOPAS Aikuisten tutkintoon johtava koulutus Kevään 2014 yhteishaku 2 1 MUSIIKIN KOULUTUKSEN VALINTAKOEOPAS 2014, AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Musiikin koulutus

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012 Hakijan opas Uudet opiskelijat Vuonna 2012 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön (suomenkielinen), ohjauksen, dramaturgian, valosuunnittelun ja äänisuunnittelun

Lisätiedot

HAKUOPAS ERILLISHAKU 2016 MUSIIKKIALAN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

HAKUOPAS ERILLISHAKU 2016 MUSIIKKIALAN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS HAKUOPAS ERILLISHAKU 2016 MUSIIKKIALAN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS MUSIIKKIALAN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Joensuun konservatorio Joensuun konservatoriossa voit suorittaa musiikkialan ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SISÄLTÖ 1. OPISKELUOIKEUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 1 2. OPISKELUOIKEUDEN VAIHTAMINEN... 1 2.1. Koulutusohjelman, pääaineen

Lisätiedot

5. Huilu. Huilun peruskurssi 1/3 (SML 1991) Huilun peruskurssi 2/3 (SML 1991)

5. Huilu. Huilun peruskurssi 1/3 (SML 1991) Huilun peruskurssi 2/3 (SML 1991) 5. Huilu Huilun peruskurssi 1/3 (SML 1991) 2) kaksi etydiä, joista soitetaan lautakunnan valitsema 3) kaksi sävellystä (ohjelmistoluettelon n:o 7 osastosta 3 tai 5) tai sonaatin nopea ja hidas osa 4) prima

Lisätiedot

Opas perusopetukseen pyrkivälle

Opas perusopetukseen pyrkivälle Musiikin perusopetus Opas perusopetukseen pyrkivälle Sisältö TERVETULOA Tervetuloa Helsingin Konservatorioon...3 Valmentava opetus...4 Nuorten laulukoulu...4 Musiikin perustaso...4 Musiikkiopistotaso...5

Lisätiedot

Musiikkialan ammatillinen peruskoulutus HELSINGIN KONSERVATORIO. Musiikin koulutusohjelma, muusikko Pianonvirityksen koulutusohjelma, pianonvirittäjä

Musiikkialan ammatillinen peruskoulutus HELSINGIN KONSERVATORIO. Musiikin koulutusohjelma, muusikko Pianonvirityksen koulutusohjelma, pianonvirittäjä 1 Musiikin koulutusohjelma, muusikko Pianonvirityksen koulutusohjelma, pianonvirittäjä Musiikkialan ammatillinen peruskoulutus HELSINGIN KONSERVATORIO 2 MUSIIKKIALAN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Helsingin

Lisätiedot

OPPIAINE: KLASSISEN MUSIIKIN INSTRUMENTTI- JA LAULUOPINNOT PÄÄAINE: instrumentti, orkesterisoittimet

OPPIAINE: KLASSISEN MUSIIKIN INSTRUMENTTI- JA LAULUOPINNOT PÄÄAINE: instrumentti, orkesterisoittimet OPPIAINE: KLASSISEN MUSIIKIN INSTRUMENTTI- JA LAULUOPINNOT PÄÄAINE: instrumentti, orkesterisoittimet PÄÄAINE 3ok- ORKESTERISOITIN (musiikin kandidaatti) (26 + 26 + 22 op, yht. 74 op, 1976 t) 3ok-1 Huilu

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS 2009 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO. Ammatillinen peruskoulutus (II aste)

HAKIJAN OPAS 2009 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO. Ammatillinen peruskoulutus (II aste) Ammatillinen peruskoulutus (II aste) MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO HAKIJAN OPAS 2009 Musiikkialan perustutkinto on lukiolle rinnakkainen ammatillinen tutkinto, joka antaa ammatilliset perusvalmiudet ja yleisen

Lisätiedot

Opas perusopetukseen pyrkivälle

Opas perusopetukseen pyrkivälle Musiikin perusopetus Opas perusopetukseen pyrkivälle Sisältö 2 Tervetuloa Helsingin Konservatorioon...3 Musiikkileikkikoulu...4 Soiton ryhmäopetus...4 Soitinvalmennus...4 Nuorten laulukoulu...4 Musiikin

Lisätiedot

AKATEMIA SIBELIUS- OPAS 2018 VALINTA- OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

AKATEMIA SIBELIUS- OPAS 2018 VALINTA- OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2018 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SISÄLTÖ 1. OPISKELUOIKEUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 1 2. OPISKELUOIKEUDEN VAIHTAMINEN... 1 2.1. Koulutusohjelman, pääaineen

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO

SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa kirjaston läheisyydessä.

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen HakuTIEDOTE 2009 Kirkkonummen musiikkiopisto Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille.

Lisätiedot

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2016 Päivä- ja monimuotototeutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2016 Päivä- ja monimuotototeutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2016 Päivä- ja monimuotototeutus 1 Musiikkipedagogikoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 240 op Opiskeluaika 4 vuotta Musiikin opettajan suuntautuminen Musiikkioppilaitoksen

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO AIKUISTEN NÄYTTÖIHIN VALMISTAVANA KOULUTUKSENA HAKIJAN OPAS 2013. Musiikkialan perustutkinto aikuisten näyttötutkintona

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO AIKUISTEN NÄYTTÖIHIN VALMISTAVANA KOULUTUKSENA HAKIJAN OPAS 2013. Musiikkialan perustutkinto aikuisten näyttötutkintona MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO AIKUISTEN NÄYTTÖIHIN VALMISTAVANA KOULUTUKSENA HAKIJAN OPAS 2013 Musiikkialan perustutkinto aikuisten näyttötutkintona Aikuisten näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

HAKUOPAS 2017 MUSIIKKIALAN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

HAKUOPAS 2017 MUSIIKKIALAN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS HAKUOPAS 2017 MUSIIKKIALAN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS MUSIIKKIALAN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Joensuun konservatorio Joensuun konservatoriossa voit suorittaa musiikkialan ammatillisen perustutkinnon musiikin

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 201 VALINTA- (2,5 V) MAISTERIN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 201 VALINTA- (2,5 V) MAISTERIN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 MAISTERIN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2,5 V) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ HAKEMISESTA...2 2. HAKUKELPOISUUS...2 3. HAKIJOIDEN KIELITAITO...4 4. HAKEMINEN...6

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 201 VALINTA- KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (3 V + 2,5 V)

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 201 VALINTA- KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (3 V + 2,5 V) SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 201 KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (3 V + 2,5 V) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ HAKEMISESTA...1 2. HAKUKELPOISUUS...1 3. HAKIJOIDEN

Lisätiedot

Meiltä löytyy kaikki!

Meiltä löytyy kaikki! Mikä soittimeksi? Meiltä löytyy kaikki! JOUSISOITTIMET Alttoviulu Viulu Sello Viulu ja alttoviulu Suositeltava aloitusikä on 5-7 vuotta. Viulun asennot on tuossa iässä helppo oppia leikin avulla. Myöhemminkin

Lisätiedot

Asteikot/tasosuoritusten tekninen osuus Keski-Karjalan musiikkiopistossa

Asteikot/tasosuoritusten tekninen osuus Keski-Karjalan musiikkiopistossa Asteikot/tasosuoritusten tekninen osuus Keski-Karjalan musiikkiopistossa BASSO: Pt 1: duurit ja luonnolliset sekä harmoniset mollit 3b-3# Pt 2: duurit sekä luonnolliset, harmoniset sekä jazzmollit (sama

Lisätiedot

Miksi instrumenttiosaaminen ei riitä? Musiikin ammatillisen koulutuksen vaateet musiikin perusteille.

Miksi instrumenttiosaaminen ei riitä? Musiikin ammatillisen koulutuksen vaateet musiikin perusteille. Miksi instrumenttiosaaminen ei riitä? Musiikin ammatillisen koulutuksen vaateet musiikin perusteille. Webinaari 28.11.2013 Mirja Kopra TAMK Musiikki Tampere University of Applied Sciences 2013 Yleistä:

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu. Musiikkipedagogi (AMK)

Turun Ammattikorkeakoulu. Musiikkipedagogi (AMK) Turun Ammattikorkeakoulu Musiikkipedagogi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Koulutuksen tavoitteena on valmistaa musiikkialan eri tehtäviin aloite- ja yhteistyökykyisiä, laaja-alaisesti taiteita arvostavia

Lisätiedot

Valintakoeopas muusikko. esittävä säveltaide säveltäjä musiikkiteatteri

Valintakoeopas muusikko. esittävä säveltaide säveltäjä musiikkiteatteri v Valintakoeopas 2017 muusikko esittävä säveltaide säveltäjä musiikkiteatteri Sisällys valintakoeopas 2017 muusikko 1 musiikin valintakokeista yleisesti 3 1.1 Valintakoepäivät keväällä 2017 3 1.2 Säestys

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA VALINTA- OPAS 2018 KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (3 V + 2,5 V)

SIBELIUS- AKATEMIA VALINTA- OPAS 2018 KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (3 V + 2,5 V) SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2018 KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (3 V + 2,5 V) SIBELIUS-AKATEMIAN VALINTAOPAS 2018 KLASSISEN MUSIIKIN INSTRUMENTTIOPINNOT (5,5-vuotinen

Lisätiedot

AMMATILLISEN TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN VALINTAKOEOPAS 2016 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 180 OSP

AMMATILLISEN TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN VALINTAKOEOPAS 2016 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 180 OSP AMMATILLISEN TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN VALINTAKOEOPAS 2016 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 180 OSP 2 OULUN KONSERVATORIO AMMATILLISEN TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN VALINTAKOKEET 2016 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

Musiikin perusopetus PYRKIJÄN OPAS 2015 HELSINGIN KONSERVATORIO

Musiikin perusopetus PYRKIJÄN OPAS 2015 HELSINGIN KONSERVATORIO Musiikin perusopetus HELSINGIN KONSERVATORIO Sisällys Tervetuloa Helsingin Konservatorioon... 3 Musiikkileikkikoulu... 4 TERVETULOA HELSINGIN KONSERVATORIOON Soiton ryhmäopetus... 4 Soitinvalmennus...

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Tuuba Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi TUUBANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA17.11.2016 TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI TIMO KLEMETTINEN, TOIMINNANJOHTAJA MUSIIKKIOPPILAITOSTEN TOIMIPISTEET JA SIVUTOIMIPISTEET Jäsenoppilaitoksia 96 Valtionosuutta saavia

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO Tule oppilaaksi yhteen Suomen suurimmista musiikkiopistoista! Vantaan musiikkiopisto on Vantaan kaupungin oma oppilaitos, jossa

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Nuorten koulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Nuorten koulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2014 Nuorten koulutus 1 Musiikkipedagogikoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Hakukoodi 085, yksikön hakutunnus 1529 (Kuopio) Tutkinnon laajuus 240 op Opiskeluaika 4 vuotta

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

OPETUSTARJOTIN

OPETUSTARJOTIN OPETUSTARJOTIN 2017 2018 Taiteen perusopetus Soitinvalmennus Karuselli Musiikkileikkikoulu Avoin opetus Lyhytkurssit Muut maksut Ilmoittautuminen TAITEEN PERUSOPETUS Perusopetus - laaja oppimäärä Laaja

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2015 Päivä- ja monimuotototeutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2015 Päivä- ja monimuotototeutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2015 Päivä- ja monimuotototeutus 1 2 Musiikkipedagogikoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 240 op Opiskeluaika 4 vuotta Musiikin opettajan suuntautuminen

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 LIITE 2 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 1. HAKUEDELLYTYKSET Yleisenä edellytyksenä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija

Lisätiedot

Kanteleen vapaa säestys

Kanteleen vapaa säestys Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Kanteleen vapaa säestys Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2013 Työryhmä: Anna-Karin Korhonen Päivi Ollikainen Satu Sopanen, Kanteleensoiton opettajat

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO HAKIJAN OPAS 2010. Ammatillinen peruskoulutus (II aste)

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO HAKIJAN OPAS 2010. Ammatillinen peruskoulutus (II aste) Ammatillinen peruskoulutus (II aste) MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO HAKIJAN OPAS 2010 Musiikkialan perustutkinto on lukiolle rinnakkainen ammatillinen tutkinto, joka antaa ammatilliset perusvalmiudet ja yleisen

Lisätiedot