TOIMINTAKERTOMUS 2013 MEDIA-ALAN MURROS VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ YLEISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2013 MEDIA-ALAN MURROS VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ YLEISTÄ"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2013

2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLEISTÄ Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry on valtakunnallinen ammattiosasto TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:ssä. Grafinet ja TEAM neuvottelevat yhdessä alan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen Viestinnän Keskusliiton kanssa. TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton ja Grafinetin välinen sopimus on voimassa liittokokouskauden MEDIA-ALAN MURROS Analyyttisen ja hitaan journalismin merkitys ja arvo korostuu, kansanedustaja ja YLEn hallintoneuvoksen jäsen Päivi Lipponen (sd) sanoo ja jatkaa: Media-ala on murroksessa. Vallalla on tietty kahtiajakautuminen. Analyyttisen ja hitaan journalismin merkitys ja arvo korostuu. Sen tulisi taustoittaa, rakentaa kokonaiskuvaa tästä ajasta. Se palvelee ymmärryksen kasvattamista. Nopea uutisointi merkitsee, että ihmiset haluavat uutisen nopeasti ja helposti. Se palvelee tiedonnälkää (lähde: vkl.fi). VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ Vuotuisia ympäristövaikutuksia tarkasteltaessa verkkomedia on keskimäärin painettua mediaa ympäristöystävällisempi. Verkon ympäristövaikutukset syntyvät erityisesti lukemiseen tarvittavien laitteiden valmistuksesta, ja niiden raakaaineiden, kuten erilaisten metallien, hankinnasta ja jalostuksesta Kun sen sijaan vertaillaan yhden lukutunnin ympäristövaikutusta, painettu media on keskimäärin verkkomediaa ympäristöystävällisempi vaihtoehto. Erityisesti verkkomedian vaikutukset vesistöjen rehevöitymiseen, mineraalisten luonnonvarojen ehtymiseen ja toksisuuteen ovat painettua mediaa huomattavasti suuremmat ja johtuvat pääosin päätelaitteiden valmistuksesta.

3 HALLITUS Grafinetin hallituksen kokoonpano vuonna 2013 Tuija Pircklén Sanoma News Oy Asko Eriksson Alma Manu Oy Sari Virtanen Kustannus Oy Demari Niina Lattu Otavamedia Oy Aki Hytönen Sanoma News Katja Wallenius Alma Manu Oy

4 Mervi Kaistinen Keskisuomalainen Oy Kirsi Kuokkanen SLY -Kaupunkilehdet Pia Ylisaari Dagmar Oy Tuire Härkönen, Sanoma News Oy Helena Auvinen, taloudenhoitaja Ammattiosaston hallituksena toimii syyskokouksessa yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä ja kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut vähintään nolla (0) ja enintään kahdeksan (8) yleisvarajäsentä. Hallituksessa on käytössä erovuoroisuus menettely ja puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain. HALLITUKSEN KOKOUKSET Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhteensä 10 kertaa käsittelemään yhdistyksen talous-, järjestö-, edunvalvonta- ja muita kysymyksiä. Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin Tuusulan Majatalo Onnelassa. Kokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi, sihteeriksi ja liiton asiamieheksi Katja Wallenius. Taloudenhoitajana toimii Helena Auvinen. Ammattiosaston nimenkirjoittajina toimivat puheenjohtaja ja sihteeri aina kaksi yhdessä.

5 Muihin tarvittaviin tehtäviin valittiin hallituksen jäsenet seuraavasti: Tiedotussihteeri Sari Virtanen, tiedotussihteeri 2 Aki Hytönen (1.3. kokouksessa), toimintarahavastaava Niina Lattu, koulutusapurahavastaava Asko Eriksson, sääntömääräisten kokousten vastuuhenkilö ja toiminnansuunnitteluvastaava Kirsi Kuokkanen, merkkipäivävastaava Mervi Kaistinen, jäsentuote- ja esitevastaava Pia Ylisaari sekä nuorisovastaava Aki Hytönen. Perustettiin Grafinetin tes-jaosto johon kuuluvat puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet. Lisäksi perustettiin provisiopalkka-, työsuojelu-, viestintä-, koulutus- sekä talous- ja sääntötyöryhmät. Työryhmien jäseninä toimivat hallituksen jäsenet. Maaliskuussa hallitus kokoontui talvisessa Kuopiossa. Samalla reissulla tutustuttiin Kuopion grafinetilaisiin ja vietettiin leppoisia TEAMin talvipäiviä liiton jäsenistön kanssa. Huhtikuun kokous järjestettiin Tampereella valmistautuen kevätkokoukseen ja tutustuen samalla Alma Manun uuteen painolaitokseen. Toukokuussa hallitus matkusti Tallinnaan. Hyvin ansaittujen lomien jälkeen hallitustyöskentely jatkui elokuun loppupuolella Helsingissä. Samalla potkaistiin syksyn jäsenkampanjan työstö kunnolla liikkeelle. Syyskuun kokous Riihimäellä pidettiin laajennetulla kokoonpanolla, kun mukaan oli kutsuttu Grafinetin pääluottamusmiehet. Tes-tilanteen takia syyskuussa pidettiin myös toinen, pikaisella aikataululla sovittu kokous Helsingissä. Riihimäelle palattiin lokakuussa pitämään kahden päivän toiminnansuunnittelukokous. Marraskuun kokous pidettiin Oulussa syyskokouksen aattona. Kokouksessa hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma 2014 esitettäväksi sääntömääräiselle syyskokoukselle. Kokouksien perusteemoina olivat puheenjohtaja Tuija Pircklénin tuomat kuulumiset liiton hallituksen kokouksista, TEAMin koulutusjaostosta terveiset toi Asko Eriksson, TEAMin työttömyyskassasta Katja Wallenius sekä käsiteltiin saapuneet liiton järjestökirjeet ja vaihdettiin työpaikkojen kuulumiset. Kokouksissa hyväksyttiin myös jäsenmuutokset liiton jäsenmuutosluettelon mukaisesti. Päätettiin henkilöiden erottamisesta Grafinetin jäsenyydestä kirjaten eropäiväksi jäsenmuutosluettelon mukainen eroamispäivä, kun jäsenyys oli ollut hoitamatta yli 6 kuukauden ajalta. Todettiin myönnetyt vapaajäsenyydet ja jäsenyyden päättymiset henkilön siirryttyä eläkkeelle. Toiminnantarkastajana toimi Päivi Kettunen.

6 EDUSTUKSET TEAMin TOIMEENPANEVISSA ELIMISSÄ TEAMin hallituksen jäsenenä Tuija Pircklén, liiton ja työttömyyskassan valtuustojen jäseninä Asko Eriksson, Tuire Härkönen ja Mervi Kaistinen. Työttömyyskassan hallituksen jäsenenä on Katja Wallenius. Asko Eriksson on myös koulutusjaoston jäsen. Liiton Tes-jaoston jäseninä toimintavuoden ajan toimivat Katja Wallenius (pj), Kirsi Kuokkanen, Marianne Peuralahti, Jarmo Peltoniemi ja Niina Lattu. Jaoston toimintaan osallistuivat myös Tuija Pircklén liiton hallituksen edustajana ja työehtosihteeri Riitta Koskinen TEAMista. YHTEISTOIMINTA Maksettiin Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen (SASK) kannatusjäsenmaksu. LUOTTAMUSHENKILÖT Toimintavuoden aikana todettiin ja hyväksyttiin luottamushenkilövalinnat seuraavasti: Sanoma Oyj:n plm alkaen Lea Marianne Peuralahti ja varaplm Heidi Airaksinen. Tuotantotalo Werne Oy:n varatsv on Jussi Saari. Savon Sanomat Oy:n plm Tommi Koljonen jätti luottamustehtävänsä. Virpi Varis valittiin Savon Sanomien luottamusmieheksi alkaen, kauden loppuun asti. Sanoma Magazines Finland Oy plm Nina Mesiäinen (Helsinki) ja varaplm Minna Miettinen (Tampere) ajalla Forssan Kirjapaino Oy, plm Minna Aaltonen Paletti Oy, plm Heidi Piittinen Otavamedia Oy, tsv Aija Mölläri, Kaleva Oy plm Piekkari Marja-Liisa, varaplm Merja Daavittila alkaen vuoden 2013 loppuun. A-lehdet Oy plm Hilkka Snellman ajalla sekä Varaplm Hannele Vanninen Pyhäjärviseudun Paikallislehti Oy plm Päivi Kyllöinen Suomen Lehtiyhtymä Oy, SLY-Paikallislehdet Oy, SLY-Kaupunkilehdet Oy, SLY- Kaupunkimedia Oy, Omnipress Oy ja SLY-Aikakausilehdet Oy plm Kirsi Kuokkanen ja varaplm Vesa Hakulinen plm = pääluottamusmies, varaplm = varapääluottamusmies, tsv = työsuojeluvaltuutettu, varatsv = varatyösuojeluvaltuutettu, tsa = työsuojeluasiamies

7 TYÖEHTOSOPIMUS Työmarkkinoiden keskusjärjestöt hyväksyivät työllisyys- ja kasvusopimuksen lokakuun 2013 lopulla. Grafinetin voimassa oleva työehtosopimuskausi päättyy Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisen neuvottelutuloksen sopimuskausi on Sopimuskausi jakautuu kahteen jaksoon, joista ensimmäinen kestää (22 kuukautta) ja toinen (6 kuukautta). Palkkojen korottaminen Henkilökohtaisia kuukausipalkkoja luontoisetuineen korotetaan alkavalla palkanmaksukaudella 20 euroa. Osa-aikaisilla työntekijöillä korotus suhteutetaan työaikaan. Provisiopalkalla työskentelevän palkankorotuksen kustannusvaikutuksen tulee olla yleiskorotuksen suuruinen. Vähimmäispalkkoja korotetaan siten, että alinta taulukkopalkkaa korotetaan 15 euroa suhteet säilyttäen Henkilökohtaisia kuukausipalkkoja luontoisetuineen korotetaan alkavalla palkanmaksukaudella 0,4 %:lla. Vähimmäispalkkoja korotetaan siten, että alinta taulukkopalkkaa korotetaan 12 euroa suhteet säilyttäen. Provisiopalkalla työskentelevän palkankorotuksen kustannusvaikutuksen tulee olla yleiskorotuksen suuruinen. TALOUS Tilikauden tulos on alijäämäinen ,71 euroa. Jäsenmaksutuotot olivat ,87 euroa, alittaen edellisen vuoden tason 3 149,98 eurolla. Sijoitustoimintaa jatkettiin maltillisella, varovaisella linjalla tavoitteena varma ja riskitön tuotto. Alhaisen korotason johdosta sijoitustuotot olivat 3 704,37 euroa, ind. 41. Ammattiosaston valtakunnallisuuden myötä matka- ja majoituskulut ovat toiminnassa merkittävä kuluerä. Hallituksen kokouskulut ylittivät budjetin 2 353,83 eurolla. TES tilanteesta johtuen hallitus kokoontui syyskuussa ylimääräiseen kokoukseen. Sääntömääräisten kokousten kulut olivat ,88 euroa, alittaen budjetin 1 692,62 eurolla. Luottamusmiehille suunnattu koulutus syyskuussa toteutui suunnitellusti. Suunnitelluista kursseista peruuntui työpaikkaosastojen aktiiveille suunnattu kurssi sekä nuorisokurssi, euroa. Hallitus päätti suunnata näiden kurssien määrärahat liikuntakurssiin. Vierumäellä pidetty liikuntakurssi ylitti budjetin 3 997,63 eurolla.

8 Grafinetin tulos on ollut neljänä peräkkäisenä vuotena ylijäämäinen, yhteensä ,12 euroa. Toukokuun kokouksessa päätti hallitus tarjota jäsenilleen merkittävän jäsenedun, maksimissaan neljä Linnanmäen Hupiranneketta ilmaiseksi. Rannekkeita tilasi 276 jäsentä, yhteensä 1084 kappaletta, kustannus euroa. Grafinet vuokrasi alkaen toimistotilan kokous- ja varastotilaksi liitolta Siltasaarenkatu 4:sta. Vuokrakustannusta ei oltu huomioitu budjetissa. Lehtietua maksettiin 28 jäsenen osalta. Lehtiedun arvo oli 12 euroa yli 3 kertaa viikossa ilmestyvästä ja 6 euroa kerran viikossa ilmestyvästä työväenliikkeen lehdestä. Taloudellinen tilanne on vakaa, huolimatta alijäämäisestä tuloksesta ja jäsenmaksutuottojen alenemisesta. Hallitus kiinnittää huomiota jäsenkehitykseen, panostaa jäsenhankintaan myös tulevaisuudessa sekä sopeuttaa toimintaa kattaakseen toiminnan kulut jäsenmaksutuotoilla. NÄIN TIEDOTIMME Grafinet käytti pääasiallisesti tiedottamiseen verkkosivujaan, Intiim -lehteä sekä uutiskirjeitä. Luottamusmiehet saivat tietoa sähköpostitse, lisäksi heille avattiin käyttöön nettisivujen yhteydessä olevat Jäsensivut. Grafinet on myös Facebookissa. Uudet jäsenet kutsuttiin uutiskirjeen tilaajiksi. Vuonna 2013 julkaistiin 32 uutiskirjettä aiheina mm. omat kurssit, työehtosopimusneuvottelutilanteesta ja -tuloksesta tiedottaminen, TEAM kesä- ja talvipäivätuki, jäsenkampanja ja hallituksen kokouskuulumiset. Facebookissa oli noin 80 julkaisua, joista osa oli Grafinetin tiedotteita ja osa jäsenten tekstejä.. GRAFINETIN JAOSTOT JA TYÖRYHMÄT Grafinetin Tes-jaoston lisäksi vuonna 2013 toimi 6 erillistä työryhmää: talous- ja sääntö-, viestintä-, provisiopalkka-, jäsen-, koulutus- sekä työsuojelutyöryhmä. Hallituksen jäsenet osallistuvat työryhmätyöskentelyyn erilaisin kokoonpanoin. Työryhmät kokoontuivat tarvittaessa, yleensä hallituksen kokouksen yhteydessä sekä sähköpostitse.

9 JÄSENET Grafinetin kokonaisjäsenmäärä oli 2016 (sisältää eläkeläiset), josta 1467 on normaalijäseniä ja 8 jäsentä, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan. Naisia oli 1656 ja miehiä 360. Grafinet on työssäkäyvällä jäsenmäärällä mitattuna TEAMin suurin ammattiosasto. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET JA TAPAHTUMAT Kevätkokous pidettiin Tampereen Kylpylässä. Kokouksessa hyväksyttiin toiminta- ja tilikertomukset vuodelta 2012, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus. Kokouksen puheenjohtajana toimi Henri Mattinen. Kokouksen jälkeen osallistujilla oli tilaisuus nauttia kylpylän palveluista ja yhteisestä illallisesta. Kokoukseen osallistui 50 henkilöä. Lauantaina kokoonnuimme Ouluun sääntömääräiseen syyskokoukseen Syyskokous valitsi varsinaisiksi jäseniksi erovuoroisten tilalle Pia Ylisaaren, Asko Erikssonin, Aija Möllärin ja Katja Walleniuksen. Varajäseniksi ajalle valittiin Laura Benyik ja Marianne Peuralahti. Illan ohjelma sai jäsenistön liikkeelle, sillä Oulu-hallin lavalle nousivat rockmaailman kestosuosikit eli Eppu Normaali ja Scorpions.

10 Yksi varmastikin kaikkien aikojen suosituimmista jäseneduista oli kesän 2013 Lintsi-ranneke, joita tilasi 276 jäsentä. Kuvassa Jenni ja Laura odottavat malttamattomina Pikajunan liikkeelle lähtöä. Grafinet tuki myös jäsentensä osallistumista TEAM-liiton Kesä- ja Talvipäiville. Reipas joukko grafinetilaisia suuntasi Vierumäelle viettämään liikunnallista viikonloppua Väkeä liikutti mm. leikkimielinen kisailu, chiball sekä metsäjooga. OPINTOAPURAHA Lokakuussa oli haettavissa Grafinetin koulutusrahaston opintoapurahaa. Apurahaa voi hakea kaikkeen omaehtoiseen ammatillista pätevyyttä lisäävään koulutukseen tai järjestökoulutukseen. Apurahaa myönnettiin 14 hakijalle. TYÖPAIKKA- JA ALUEOSASTOT Työpaikka- ja alueosastojen toimintaa tuettiin myöntämällä niille toimintarahaa 18 euroa jäseneltä. Tukea oli mahdollisuus hakea ja saada jäsenmäärän mukaan ammattiyhdistystoimintaan.

11 Uutena työpaikkaosastona aloitti kesällä 2013 Hemppa ja Enkelit eli Oulun Sanoma Grafinet. Heillä on tarkoitus järjestää työtä tukevaa koulutusta esim. äänenkäyttöön. - Nyt asiat ovat jotenkin lähempänä itseä ja kun näki Grafinetin johtoa kesällä täällä Oulussa niin liittokin sai ihmiskasvot, kertoo Anne. - Olo on nyt turvallinen. Meitä on monta ja yhteistoiminta on iloista. Saamme tietoa nopeasti, jos tulee askarruttavia kysymyksiä, toteaa Linnea ja myös monet muut. - Ja minulla, Hempalla, on kivat kokouskaverit. Intoa riittää, ja nähdään siellä etelässä! Jyväskylän alueen grafinetilaisilla on jo useamman vuoden ajan ollut mahdollisuus osallistua alueosaston toimintaan. Alueosasto järjestää jäsenistöä kuunnellen erilaisia virkistys- ja järjestötapahtumia. Suosittuja ovat olleet kädentaitokurssit, mutta myös työsuojelu- ja järjestöasiat kiinnostavat monia. Vuonna 2013 pidettiin mm. edunvalvontakoulutus yhdessä Jyväskylän kirjatyöntekijöiden kanssa, ostosmatka Kuopioon sekä leffailta. MERKKIPÄIVÄMUISTAMISET Jäsenille lähetettiin onnittelukortti heidän 50-, 60-, 70-, 80-, 90- ja 100-vuotispäivänä. JÄSENHANKINTAA Jäsentyöryhmän suunnittelema Jäsenkampanja käynnistyi ja jatkui asti. Jäsenhankkijoiden sekä uusien jäsenien kesken arvottiin ipad ja jokainen sai valitsemansa pikkupalkinnon. Arvonnassa pääpalkinnon voitti hämeenlinnalainen Heidi Piittinen. Jäsenet tekevät ammattiosaston ja ovat toiminnan keskipiste. Kattavalla jäsenmäärällä saamme takaisin yleissitovuuden. Yhdessä olemme vahvoja! Kampanjan aikana Grafinetiin liittyi kolmisenkymmentä uutta jäsentä.

12 MILTÄ NÄYTTÄÄ TULEVAISUUS? Ala elää edelleen suuren muutoksen keskellä. Painettujen lehtien määrät vähenevät ja sähköinen viestintä kasvaa. Uuden median työntekijät ovat usein pienissä ja hajallaan olevissa työpaikoissa. Heidän tavoittamisensa voi olla työlästä, mutta olisi ensiarvoisen tärkeää saada heidät jäseniksi ja ymmärtämään ay-liikkeen tärkeys. Aktiivisen jäsentyön kautta meillä on kaikki mahdollisuudet saada yleissitovuus takaisin. Vuonna 2014 Grafinet hankkii uusia jäseniä kahden kampanjan voimin. Samalla pohditaan ammattiosaston paikkaa ay-kentässä ja valmistaudutaan TEAMin liittokokousvaaleihin Autamme myös työpaikkoja perustamaan työpaikkaosastoja niille työpaikoille joista se vielä puuttuu sekä pyrimme lisäämään työpaikka- ja alueosastojen yhteistyötä. Hallitus teki päätöksen, ettei SASKin jäsenmaksua makseta jatkossa. JUHLAHUMUA Vuosi 2014 on TEAMin juhlavuosi, kun liiton toiminnan aloittamisesta on kulunut 120 vuotta. Tapahtumaa juhlistetaan mm. elokuisella Kesäpäivä-juhlaristeilyllä, ammattiosastojen juhlakahvituksilla, Hakaniemen torilla koko kansan kakkukahveilla sekä 120-vuotisjuhlalogolla.

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 2 2005 Tutkittua tietoa specialaisista Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 6 sivu 15 pääkirjoitus Työ tekijäänsä kiittää kiittääkö työnantaja? T ämän

Lisätiedot

Viisseiska Maaliskuu 2009

Viisseiska Maaliskuu 2009 Viisseiska Maaliskuu 2009 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Jäsenet äänestivät KYLLÄ Team-hankkeelle Äänestä EU-vaaleissa 7.6.2009 (ennakkoäänestys 27.5.

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2012 HYVÄÄ työtä

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2012 HYVÄÄ työtä logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2012 HYVÄÄ työtä 2 4/2012 Hyvää työtä Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130 201 Logistiikan

Lisätiedot

Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen

Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen Torstai 20.3.2014 klo 17.00 alkaen Kulttuurikeskus Poleeni, Savontie 13, Pieksämäki Kiinteistöillan aiheena

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010 LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010 Aika: 31.3.2010 Klo:18:00 Paikka: Turku, yhdistyksen boulder-sali Paikalla: Juha Jonsson, Kaisa Rajala, Janne Ahola, Sini Välimaa, 011i-

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2012 kevätkokouksessa nähdään! HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry HYVÄT TUULET RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lauhatuuli Myöhätuuli Hiekkaharjuntie 13 A Lammaslammentie 17 A 01300 Vantaa 01710 Vantaa 09-8734386

Lisätiedot

Julkisen sanan neuvosto 2011. vuosikertomus

Julkisen sanan neuvosto 2011. vuosikertomus Julkisen sanan neuvosto 2011 vuosikertomus Puheenjohtajan katsaus Luottamus palautunut, uudet ongelmat siintävät JULKISEN SANAN NEUVOSTO ajautui kriisiin joulukuussa 2009 pääministeri Matti Vanhasta koskeneen

Lisätiedot

1 Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 YLEISTÄ

1 Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 YLEISTÄ 1 Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 YLEISTÄ Vuosi 2014 oli Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry:n 51. toimintavuosi. Juhlavuoden jälkeen palattiin tavanomaiseen toimintaan, jonka kehityssuuntina

Lisätiedot

Tietoa. 18 Työaikalaissa säädetään. 12 Mustavalkoinen. Kun rakkaus työhön ei riitä TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 4 : 2012

Tietoa. 18 Työaikalaissa säädetään. 12 Mustavalkoinen. Kun rakkaus työhön ei riitä TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 4 : 2012 TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 4 : 2012 Tietoa. 12 Mustavalkoinen ruudukko näkyy nykyään yllättävän monessa paikassa. Mikä QR-koodi on ja mihin sitä käytetään? 18 Työaikalaissa säädetään muun

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Järjestäytyminen on arvossaan. sivu 4. Tervetuloa Specian kevätkokoukseen Tampereelle! sivu 6

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Järjestäytyminen on arvossaan. sivu 4. Tervetuloa Specian kevätkokoukseen Tampereelle! sivu 6 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 1 2005 Järjestäytyminen on arvossaan Tervetuloa Specian kevätkokoukseen Tampereelle! f sivu 4 f sivu 6 pääkirjoitus Kohti valoa ja kevättä Talven pimeinä

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS 2008 SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1. Julkinen sektori Valtio Kunta 1.1.2. Yksityinen sektori Yleistä Liittokohtaisia

Lisätiedot

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/12 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 Hedien hemmottelua ja muita herkkuja 8 Navigoi itsesi uudelle uralle 10 Aslak-kuntoutus oli upea kokemus 12 Kummilapsemme

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Erityistoimihenkilöt ET ry Sopimuksettomien ja pienten toimialojen edunvalvontaa jo vuodesta 1968

Erityistoimihenkilöt ET ry Sopimuksettomien ja pienten toimialojen edunvalvontaa jo vuodesta 1968 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2013 Erityistoimihenkilöt ET ry Sopimuksettomien ja pienten toimialojen edunvalvontaa jo vuodesta 1968 PUHEENJOHTAJALTA SISÄLLYS Puheenjohtajalta 2 Onnittelut

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009 2 Toiminnanjohtajan terveiset 3 Ajankohtaista toimenpiteitä varten 3 Yhdistysväen tapaamiset 4 Tukea yhdistysten vertaistukitoimintaan 5 Suvipäivä Suvituulessa 5 Yhdistysten internet-sivut 6 Tue Aivoliittoa

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 4 Alan yhteinen ääni 8 Muutos vaatii yhteistyötä

SISÄLTÖ. 4 Alan yhteinen ääni 8 Muutos vaatii yhteistyötä 1 Viestinnän Keskusliitto on yksityisen Jäsenet joukkoviestintäalan ja graafisen teollisuuden kattojärjestö. Rakennamme suomalaisen media- alan menestystä vahvistamalla alan kilpailukykyä Media-alan yritykset

Lisätiedot

Järjestökansio. Järjestökansion käyttäjälle

Järjestökansio. Järjestökansion käyttäjälle Järjestökansio Järjestökansion käyttäjälle Kansio on tarkoitettu arjen apuvälineeksi yhdistystoimintaan. Kansioon on koottu eri osioihin toiminta yhden kokouksen säännöillä sekä oma osio kahden kokouksen

Lisätiedot

s.13 s.16 Osasto 85 nappasi joukkuekilpailun voiton ammattiosastojen pilkkikisassa. Rakenteilla olevalle kuivauskoneelle uusia kasvoja.

s.13 s.16 Osasto 85 nappasi joukkuekilpailun voiton ammattiosastojen pilkkikisassa. Rakenteilla olevalle kuivauskoneelle uusia kasvoja. Maaliskuu 2015 32. vuosikerta 152. numero Paperiliiton Kuusankosken osastojen tiedotuslehti 1/2015 s.13 Osasto 85 nappasi joukkuekilpailun voiton ammattiosastojen pilkkikisassa. s.16 Rakenteilla olevalle

Lisätiedot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Rakennusliiton 23. liittokokous 22. 24.5.2015 Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Matti Piirainen, os. 001 Helsingin kirvesmiehet Ensinnäkin näihin edellisiin puheenvuoroihin: tämä kansainvälisen

Lisätiedot

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s S u o m e n E v. - L u t. S e u r a k u n t i e n L a p s i t y ö n K e s k u s r y kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s K O H T I L E I K K I V Ä Ä K I R K K O A Sisällys

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

s. 22 Karjaan asema on Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8

s. 22 Karjaan asema on Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8 R a u t a t i e v i r k a m i e s 1 3. 6. 2 0 1 1 n : o 3 s. 22 Karjaan asema on seitsemän palveluneuvojan työpaikka Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8 TÄSSÄ NUMEROSSA Puheenjohtaja

Lisätiedot

1 Vuosikertomus 2009

1 Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS VUONNA Yleinen taloudellinen kehitys...5 Graafinen teollisuus...6 Suhdannenäkymistä...8 Graafinen Teollisuus ry:n toiminta YLEISTÄ...9

Lisätiedot