Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS"

Transkriptio

1 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012

2 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna KLVL ry:n tarkoitus ja tehtävä Jäsenyhdistykset ja jäsenistö Luottamushenkilöhallinto Oman toiminnan kehittäminen Edunvalvonta ja yhteistyö Tiedotus ja viestintä Vapaaehtois- ja vertaistoiminta Kansainvälinen toiminta Kuuloavain. fi-projekti 10. Toimistotilat 11. Palkattu henkilöstö ja ostopalvelut 12. Stipendirahastot ja jäsenistön tukeminen 13. Toiminnan talous 2

3 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n (KLVL ry) 49. toimintavuosi piti sisällään paljon muutoksia ja aktiivista kehittämistyötä. Liittoon palkattiin vuoden aikana kaksi uutta työntekijää. Maaliskuussa aloitti työnsä Kuuloavain.fi hankkeen projektikoordinaattori, liiton uusi pääsihteeri aloitti oman työskentelynsä huhtikuussa. Elävä ja muuttuva liitto Edellisen pääsihteerin luopuessa toimestaan vuoden 2011 lopussa, alkuvuosi merkitsi hallitukselle tavanomaista suurempaa vastuunottoa ja toiminnan ohjaamisen vastuuta. Uuden pääsihteerin työn alkaminen keväällä kevensi hallituksen operatiivista roolia ja vauhditti edellisten vuosien hyvin alkanutta liiton toiminnan edelleen vahvistamista ja kehittämistä. Vuoden aikana liitossa tarkasteltiin ja uudistettiin rakenteita, toiminnan prosesseja ja kirkastettiin työntekijöiden tehtäviä ja työnkuvia. Liiton talouden ohjausta ja seurantaa pyrittiin selkiyttämään ja tätä kautta haettiin liitolle tervettä ja turvallista talouden pohjaa. Yhteishankkeella voimaa viestintään Liiton toiminnalle ja vaikuttavan yhteistyön kehittämiselle muiden kuuloalan järjestöjen kanssa oli merkittävä askel saada aloittaa ensimmäinen yhteishanke LapCI ry:n kanssa. Yhteisen Kuuloavain.fi-hankkeen tavoitteena on luoda verkkosivusto kuulovammaisen lapsen vanhemmille ja eri toimintasektoreiden ammattilaisille. Sivusto toimii kokoavana portaalina kuuloalan tietoon, palveluihin ja vertaistukeen. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää yhteistyömalli kuuloalan järjestöille kuulovammaisten lasten perheiden kanssa toimimista varten. Kuuloavain.fi pyrkii edelleen kehittämään järjestöviestintää ja löytämään sille uusia kanavia ja mahdollisuuksia tavoittaa ja osallistaa perheitä yhteiseen toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. 3

4 Liitto eilen, tänään ja huomenna KLVL ry on säilyttänyt elinvoimaisuutensa ja ydintehtävänsä kuulovammaisten lasten perheiden edunvalvojana ja tukijana ja samalla kyennyt uudistumaan ajan vaatimusten mukaan Kulunut toimintavuosi on monella tapaa ollut merkittävä KLVL ry:lle ja tarjonnut hyvän tilaisuuden tarkastella liiton toimintaa laajemman perspektiivin läpi. Liiton 49. toimintavuosi on merkinnyt tulevan 50 -vuotisjuhlavuoden valmistelun aloittamista samalla kun liiton uuteen hankkeeseen ja yleistoimintaan tulleet uudet työntekijät ovat merkinneet uusien urien avaamista tulevaisuuteen. Samaan aikaan on voitu tarkastella liiton toimintaa kolmesta suunnasta; menneestä historiasta, nykyhetkestä ja tulevaisuuden visioista käsin. Tarkastelu on osoittanut sen, että KLVL ry on säilyttänyt elinvoimaisuutensa ja ydintehtävänsä kuulovammaisten lasten perheiden edunvalvojana ja tukijana ja samalla kyennyt uudistumaan ajan vaatimusten mukaan. Liitto ei elä historiassa, se elää voimakkaasti tässä päivässä ja perheiden tämän hetken tarpeissa, samalla kuitenkin katsoen voimakkaasti tulevaisuuteen. KLVL ry ei ole olemassa mennyttä, vaan tulevaa varten, tämän vuoksi liittokokous määritteli syksyllä tulevan 50 -vuotisjuhlavuoden myös sen uuden ja uudistuvan strategian valmisteluvuodeksi. KLVL ry ei ole olemassa mennyttä, vaan tulevaa varten 4

5 1. KLVL ry:n tarkoitus ja tehtävä KLVL ry:n perustehtävänä on kuulovammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä etujen valvominen, lasten ja nuorten kielen ja kommunikaation, opetus- ja kuntouttamistoiminnan edistäminen ja viittomakielen aseman parantaminen sekä jäsentensä valtakunnallisena keskusjärjestönä toimiminen Sääntöjensä mukaisesti Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liitto ry:n perustehtävänä on kuulovammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä etujen valvominen, lasten ja nuorten kielen ja kommunikaation, opetus- ja kuntouttamistoiminnan edistäminen ja viittomakielen aseman parantaminen sekä jäsentensä valtakunnallisena keskusjärjestönä toimiminen. KLVL ry:n ydintoimintaa on vertaistuki. Liitto on olemassa perheiden tukemista ja vertaistuen antamista varten. Yhtä tärkeää on perheiden hyväksi tehtävä edunvalvontatyö. Edunvalvonnan kautta mahdollistuvat pysyvän tason laaja-alaiset muutokset ja kuulovammasektorin kehittämistyö. 2. Jäsenyhdistykset ja jäsenistö KLVL ry:n varsinaisia jäseniä ovat jäsenyhdistykset, joita on 15 kappaletta eri puolilla Suomea. Yhdistykset ovat nimeltään Kuulovammaisten Lasten tuki ry kunkin alueen mukaisesti. Yksi yhdistyksistä on ruotsinkielinen, Döva och hörselskadade barns stödförening rf (DHBS). Liittohallitus pitää jäsenluetteloa, johon merkitään jäsenyhdistysten varsinaiset jäsenet. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n jäsenmäärä oli 867 perhettä, vuoden 2012 aikana liittyi 37 perhettä ja erosi 57 perhettä. 3. Luottamushenkilöhallinto KLVL ry:n liittohallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kahdeksan ja enintään viisitoista muuta jäsentä sekä enintään sama määrä varajäseniä. Syysliittokokous vahvistaa kokousedustajien ehdotusten pohjalta hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärän. Vuonna 2012 liittohallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Sanna Loukusa ja varapuheenjohtaja Sari Paloposki sekä varsinaisina jäseninä Maarit Lasanen (Lapin KLT ry), Santra Ruonakangas (Oulun KLT ry), Tarja Marttila (Pohjanmaan KLT ry), Hannele Rabb (DHBS rf), Taina Lehtimäki (Satakunnan KLT ry), Kirsi Pohjalainen (Turun KLT ry), Hannele Seppälä (KLT ry, Riihimäki), Paavo Koskenkorva (KLT ry, Helsinki), Iina Peltomaa (Keski-Suomen KLT ry), Anne Miettinen (Kuopion KLT ry), Anu Juutilainen (Saimaan KLT ry) sekä Kaisa Tossavainen (Tampereen KLT ry) 5

6 Liitto on olemassa perheiden tukemista ja vertaistuen antamista varten Varajäseninä toimivat Päivi Pohjola (Lapin KLT ry), Auli Pirkola (Oulun KLT ry), Riitta Ranta-Knuuttila-Mertala (Pohjanmaan KLT ry), Anne Kuusiluoto (Satakunnan KLT ry), Mariitta Suominen (Turun KLT ry), Hannele Seppälä (KLT ry, Riihimäki), Hans Kollin (KLT ry Riihimäki), Hannu Wäre (Tampereen KLT ry), Antti Jussinmäki (Keski-Suomen KLT ry) Liittohallitus asetti avukseen valmistelemaan ja juoksevia asioita hoitamaan seuraavat valiokunnat ja työryhmät: I. TYÖVALIOKUNTA Toimiala: Nopeat sähköpostitse tehtävät päätökset, Jäsenet: Puheenjohtaja Sanna Loukusa, varapuheenjohtaja Sari Paloposki, hallituksen jäsen Santra Ruonakangas sekä pääsihteeri Kristiina Aminoff ( lähtien). Valiokunta kokoontui yhdistettynä työ- ja talousvaliokuntana vuoden aikana kaksi kertaa II. TALOUSVALIOKUNTA Toimiala:Budjetti ja sen seuranta. Jäsenet: Puheenjohtaja Sanna Loukusa, varapuheenjohtaja Sari Paloposki, hallituksen jäsenet Santra Ruonakangas ja Kirsi Pohjalainen sekä pääsihteeri Kristiina Aminoff ( lähtien) Valiokunta kokoontui yhdistettynä työ- ja talousvaliokuntana vuoden aikana kaksi kertaa. III. VARAINHANKINTAVALIOKUNTA Toimiala: Varainhankinta. Jäsenet: Hallituksen jäsenet Anneli Salomaa (erosi hallituksesta ja siirtyi KLVL ry:n työntekijäksi alkaen) Paavo Koskenkorva ja Hannele Rabb. Valiokunta ei kokoontunut vuoden aikana. IV. NAPIN TOIMITUSRYHMÄ Toimiala: Nappi-lehden suunnittelu ja kokoamisessa avustaminen ja ilmoitushintojen/lasten sivujen kehittäminen sekä ruotsin kielen käännökset. Jäsenet: Pääsihteeri Kristiina Aminoff ( lähtien), joka on vastaava päätoimittaja, Napin toimittaja Marjo Myyryläinen sekä hallituksen jäsenet Hannele Rabb, Iina Peltomaa ja Maarit Lasanen Toimitusryhmä piti yhteyttä sähköpostin välityksellä. 6

7 Liitto ei elä historiassa, se elää voimakkaasti tässä päivässä ja perheiden tämän hetken tarpeissa, samalla kuitenkin katsoen voimakkaasti tulevaisuuteen V. ATK: KOTISIVUJEN YLLÄPITO JA KEHITTÄMINEN, LAITEHANKINNAT Toimiala: Kotisivujen ja Facebook-sivujen ylläpitäminen, wwwtiedotuksen kehittäminen. Jäsenet: Puheenjohtaja Sanna Loukusa, vertaistyökoordinaattori Hanni Rikala ja hallituksen jäsen Anneli Salomaa (eronnut 1.3. lähtien) sekä pääsihteeri Kristiina Aminoff ( lähtien). ATK-ryhmä ei kokoontunut vuoden aikana. Web sivujen ylläpito ja Facebook-sivujen ylläpito siirtyi Nappi lehden toimittajan vastuulle. VI. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN Toimiala: Kansainvälinen toiminta, lähialueyhteistyö Jäsenet: FEPEDAn Suomen edustajana ja ko. järjestön varapresidenttinä toimi varapuheenjohtaja Sari Paloposki. Pohjoismaisen yhteistyön (Ruotsi: Barnplantorna, DHB / muut Pohjoismaat) vastuuhenkilönä toimi Hannele Rabb. Lähialueyhteistyöstä Venäjän ja Viron kanssa vastasivat Sari Paloposki, Hanni Rikala ja Paavo Koskenkorva. Kansainvälinen työryhmä ei kokoontunut vuoden aikana. Varapuheenjohtaja Sari Paloposki raportoi kansainvälisestä toiminnasta hallituksen kokouksissa. VII. 50-v JUHLATOIMIKUNTA Toimiala: suunnittelee 50v juhlaa, juhlavuoden toimintaa ja materiaalia sekä historiikin keräystä ja toimittamista. Jäsenet: Puheenjohtaja Sanna Loukusa, varapuheenjohtaja Sari Paloposki, hallituksen jäsenet Paavo Koskenkorva ja Kirsi Pohjalainen, pääsihteeri Kristiina Aminoff ( alkaen) ja vertaistyökoordinaattori Hanni Rikala. Juhlatoimikunta ei kokoontunut vuoden aikana. VIII. VALKEA TALO Toimiala: Valkea Talo kiinteistöyhtiön toimintaan perehtyminen; yhtiökokouksiin osallistuminen. Valkea talo koordinoi palveluja osakasjärjestöille kiinteistön ylläpito-, asiakas-, puhelinvaihde- ja atk- asioissa. Lisäksi Valkea talo hallinnoi RAY:n rahoittamaa valtakunnallista tekstipuhelinvälityspalvelua. Kuurojen palvelusäätiön toiminnanjohtaja Pekka Räsänen oli KLVL ry:n edustajana. Kuurojen Liitto ry omistaa Kiinteistö Oy Valkea talon osakekannasta 54,8 %:n osuuden, Kuuloliitto ry 43,1 %:n osuuden, Kuurojen Palvelusäätiö 1,4 %:n osuuden ja Kuuro- 7

8 Liiton toiminnalle ja vaikuttavan yhteistyön kehittämiselle muiden kuuloalan järjestöjen kanssa oli merkittävä askel saada aloittaa ensimmäinen yhteishanke LapCI ry:n kanssa jen Lasten Vanhempien liitto ry 0,7 % osuuden. Yhtiöllä oli omaa henkilökuntaa kahdeksan henkilöä. Kiinteistö Oy Valkean talon liikevaihto oli kertomusvuonna , josta atk:n osuus oli Lisäksi tekstipuheluvälityspalvelun ostoon käytettiin Kertomusvuonna ravintola-, kokous- ja aulapalvelutoiminnot järjesteltiin uudelleen. IX. KUULOAVAIN. FI HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ Toimiala: Kuuloavain.fi hankkeen työn ohjaaminen ja valvominen. Jäsenet: KLVL ry:n pääsihteeri Kristiina Aminoff, KLVL ry:n varapuheenjohtaja Sari Paloposki, LapCI ry:n projektipäällikkö Leena Hasselman, LapCI ry:n hallituksen jäsen Salla Kurki sekä projektikoordinaattori Anneli Salomaa. Ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Vuonna 2012 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n liittohallitus piti kuusi (6) kokousta, joista yksi oli sähköpostikokous. KLVL ry järjesti kevätliittokokouksen Helsingissä Kevätliittokokouksessa vahvistettiin hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös. Liittokokouksen yhteydessä järjestettiin toimintapäivä perheille teemalla: Apuvälineet kommunikaatiota tukemassa. Liittokokousedustajat pääsivät teeman mukaisesti kuulemaan kahta ajankohtaista luentoa. Irja Seilola ja Maarit Widberg-Palo kertoivat Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaiseman Hei Kato Mua -selvityksen tuloksista ja Jukka Rasa Kuuloliitosta kertoi kuulon esteettömyydestä. Liittokokoukseen ja toimintapäivään osallistui 21 aikuista ja 38 lasta, lisäksi mukana oli KLVL hallitus (11 aikuista ja 8 lasta) Syysliittokokous pidettiin Oulussa Syysliittokokouksessa valittiin KLVL ry:n puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallitus vuodelle Liittokokous vahvisti myös toimintasuunnitelman ja budjetin vuodelle Liittokokoukseen osallistuivat 6 liittokokousedustajaa ja 9 hallituksen jäsentä. Liittokokouksen yhteydessä pidettiin Kuuloavainpäivä. Päivän luentotarjonnasta vastasivat Kuuloavaimen projektikoordinaattori Anneli Salomaa, LapCI ry:n edustaja Leena Hasselman sekä Eija Häyrinen Tervaväylän koulusta. Häyrinen luennoi aiheesta Kuulovammainen lapsi ja sosiaalinen sija. 8

9 KLVL ry:n vahvistetut jäsenmäärät Edunvalvonnan kautta mahdollistuvat pysyvän tason laaja-alaiset muutokset ja kuulovammasektorin kehittämistyö YHDISTYS PERHEET ÄÄNIMÄÄRÄ Turun Seudun KLT ry Satakunnan KLT ry DHBS Pohjanmaan KLT Joensuun Seudun KLt ry 25 5 Kuopion Seudun KLT ry 37 8 KLT Tampereen Seudun KLT ry Lapin KLT ry 25 5 Oulun KLT ry Kainuun KLT ry 6 2 Saimaan KLT ry 38 8 Keski-Suomen KLT ry Mikkelin Läänin KLT ry 9 2 KLVL ry:llä on kunniapuheenjohtaja Michael Tillander ja neljä kunniajäsentä: Kauno Lehtomäki, Maija Lindgren, Brita Edlund ja Aune Kulmala. 4. Oman toiminnan kehittäminen KLVL ry:n henkilöstö piti vuoden aikana kaksi yhteistä kehittämispäivää, pidetyn päivän aikana henkilökunta kävi läpi KLVL ry: n rakenteita ja toiminnan kehittämisen kohteita pidetyn kehittämispäivän aikana käytiin läpi tulos- ja kehityskeskustelujen tavoitetta sekä seuraavan toimintavuoden tärkeimpiä painopisteitä. Koko henkilökunta kävi joulukuussa henkilökohtaiset tulos- ja kehityskeskustelut pääsihteerin kanssa. 5. Edunvalvonta ja yhteistyö KLVL ry:n edunvalvonnan painopisteet linkittyivät sen perustehtävään perhetyön kehittäjänä ja kuulovammaperheiden edunvalvojana. Keskeisimpinä olivat kuulo-, lapsi-, ja vammaissektorin yhteistyöfoorumit. 9

10 KLVL ry:n edunvalvonnan painopisteet linkittyivät sen perustehtävään perhetyön kehittäjänä ja kuulovammaperheiden edunvalvojana Hei, kato mua! lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisu KLVL ry:n, Kuurojen Liiton ja Lapsiasiavaltuutetun toimiston yhteinen selvitystyö Hei, kato mua!, julkaistiin keväällä. Julkaisutilaisuudessa KLVL ry:tä edustivat puheenjohtaja Sanna Loukusa ja hallituksen jäsen Iina Peltomaa. Julkaisussa selvitettiin kuurojen ja huonokuuloisten lasten omia kokemuksia ja näkemyksiä hyvinvoinnistaan ja oikeuksiensa toteutumisesta. Julkaisussa lapsiasiavaltuutettu esitti suosituksia kuurojen ja huonokuuloisten lasten kanssa toimiville ja päätöksentekijöille. Lapsiasiavaltuutettu kutsui lisäksi eri kuulovammasektorin toimijoita laaja-alaisesti yhteiseen Helsingissä pidettyyn seminaari-iltapäivään. Seminaarissa jaettiin ajatuksia ja kokemuksia kuulovammaisten lasten ja heidän perheidensä tilanteesta ja tärkeimmistä kehittämiskohteista. Viittomakielen neuvottelukunta Toimiala: Toimii Jyväskylän yliopistossa. Kokoaa yhteen viittomakielisen yhteisön edustajat ja viittomakielialan toimijat Suomessa keskustelemaan viittomakielen edistämisestä ja arvioimaan, miten yhteiskunnallinen ja alan eri tahojen kehittyminen vaikuttaa viittomakielen koulutus- ja tutkimustoimintaan. KLVL ry:n edustajana ollut Irja Seilola. Neuvottelukunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä Toimiala: tavoitteena on tulkkauspalvelun kehittäminen. Yhteistyöryhmä toimii keskustelun ja tiedon vaihdon foorumina sekä antaa tulkkauspalvelua koskevia lausuntoja ja suosituksia. KLVL ry:n edustajana ollut vertaistyökoordinaattori Hanni Rikala. Yhteistyöryhmä kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. KLVL ry:n edustaja osallistui yhteistyöryhmän työskentelyyn sähköpostin kautta. Junioriohjelman ohjausryhmä Toimiala: Juniori-ohjelma tarjoaa viittomakielen opetusta ja vertaistukea kuurojen, huonokuuloisten ja viittomakommunikaatiota käyttävien lasten perheille. Ohjausryhmä seuraa ja linjaa ohjelman toimintaa. KLVL ry:n edustajana ollut vertaistyökoordinaattori Hanni Rikala Ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kerran. 10

11 Edunvalvontaa, yhteistyötä, osallistumista, neuvottelua, Satakieliohjelman ohjausryhmä Toimiala: Ohjausryhmä koostuu vanhempainjärjestöjen, kuulovammaisjärjestöjen, yliopistollisten sairaaloiden ja yliopistojen edustajista sekä asiantuntijajäsenistä. Ohjausryhmä linjaa ja seuraa Satakieliohjelman toimintaa monin tavoin. KLVL ry:n edustajana ollut puheenjohtaja Sanna Loukusa, varajäsenenä varapuheenjohtaja Sari Paloposki Ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kahdesti: Satakieliohjelman järjestämän kaksikielisyys keskustelufoorumin yhteydessä Helsingissä sekä Satakieliseminaarin yhteydessä Kajaanissa Kuuloliiton lasten ja nuorten kuntoutuskodin (lnk) palveluiden kehittämisen työryhmä Toimiala: KLVL ry järjesti marraskuussa 2011 paneelikeskustelun Kuuloliiton Kuntoutuskodin toiminnasta, jonka jälkeen työryhmä perustettiin. Työryhmässä olivat mukana vanhempainjärjestöt sekä Kuuloliiton edustus. Työryhmän tehtävänä oli keskustella lasten ja nuorten kuntoutuksen tulevaisuudesta Kuuloliitossa sekä tehdä lasten ja nuorten kuntoutuksen osalta pohjustavaa työtä perustettavalle Kuuloliiton kuntoutusasioiden neuvottelukunnalle. Työryhmä kokoontui alkuvuodesta 2012 kaksi kertaa. KLVL ry:n edustajana työryhmässä oli puheenjohtaja Sanna Loukusa, joka osallistui molempiin kokouksiin. Ensimmäisessä kokouksessa oli läsnä myös projektikoordinaattori Anneli Salomaa. Kuuloliiton kuntotutusasioiden neuvottelukunta Toimiala: Neuvottelukunnan tehtävänä on tuoda Kuuloliiton hallitukselle kuntoutusasioiden osalta päätöksenteon tueksi uutta ja ajantasaista tietoa esimerkiksi toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista. Neuvottelukunta käsittelee huonokuuloisten lasten, nuoren, työikäisten ja senioreiden kuntoutukseen liittyviä asioita sekä kuntoutuksen asiantuntijuuden että asiakasnäkökulman kautta. KLVL ry:n edustajana neuvottelukunnassa oli puheenjohtaja Sanna Loukusa. Kokouksia oli vuoden aikana kaksi, joissa ei ollut KLVL ry:n edustusta paikalla. 11

12 kehittämistä, ohjausta, verkostoitumista, asiantuntemusta, SOSTE Toimiala: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry (STKL) ja Terveyden edistämisen keskus ry (Tekry) perustivat uuden valtakunnallisen keskusjärjestön SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n. SOSTE:n tehtävänä on olla sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttaja ja asiantuntija. Useita, erilaisia, edustamistilaisuuksia on ympäri Suomen. KLVL ry:n edustajana olleet puheenjohtaja Sanna Loukusa, varapuheenjohtaja Sari Paloposki, vertaistyökoordinaattori Hanni Rikala sekä hallituksen jäsenet asuinpaikkakunnan mukaan. KLVL ry:n edustaja osallistui SOSTE:n järjestämiin tilaisuuksiin kerran vuoden aikana. Pääsihteeri osallistui kahteen SOSTE:n järjestämään seminaariin. VANE- JA VAMLAS Toimiala: Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE on viranomaisten, vammaisjärjestöjen ja omaisjärjestöjen yhteistyöelin. Se seuraa yhteiskunnallista päätöksentekoa, tekee aloitteita ja esityksiä sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien toteutumista. Neuvosto toimii Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.klvl ry:n edustajana ollut vertaistyökoordinaattori Hanni Rikala. Yhteistyötä pidettiin yllä sähköpostin kautta. YTRY- verkosto Verkosto toimii pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten edunvalvojana. se edistää perheille tarjottujen palveluiden saatavuutta ja kehittää niitä. Verkosto levittää hyviä käytäntöjä osana palveluja hoitoketjua. Verkoston koollekutsujana on tukisäätiö VAMLAS. KLVL ry:n edustajana ollut vertaistyökoordinaattori Hanni Rikala. Verkosto kokoontui neljästi vuoden aikana. HUMAK -yhteistyö KLVL ry:n vertaistyökoordinaattori Hanni Rikala ohjasi ja kommentoi viittomakielen tulkkiopiskelija opinnäytetyötä. Työssä avattiin viittomakielen tulkkien näkemyksiä ja kokemuksia viittomakommunikaation opettamisesta sisäkorvaistutetta käyttävän lapsen perheessä. Nordic conference työryhmä Toimiala: Nordic Conference, pohjoismainen kaksikielisyyskonferenssin valmistelu , Jyväskylässä. 12

13 KLVL ry:n edustajina olleet hallituksen edustajat Hannele Rabb ja varalla Iina Peltomaa. Työryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. tiedottamista, viestintää, vertaistoimintaa, kursseja ja leirejä, Kuluttajaparlamentti KLVL ei ole osallistunut kuluttajaparlamentin kokouksiin vuoden aikana. Parlamentin toimintaan on osallistuttu sähköpostin välityksellä. Kuuloalan leiri- ja kurssitoiminnan verkosto KLVL ry:n vertaistyökoordinaattori Hanni Rikala kutsui vuoden lopussa koolle eri kuuloalan toimijoiden leiri- ja kurssitoiminnasta vastaavat yhteisen verkostotyöskentelyyn kehittämään ja koordinoimaan kuulovammaisille lapsille ja heidän perheilleen suunnattua kurssi- ja leiritoimintaa. Verkosto kokoontui kaksi kertaa. Yhdenvertaisuus ja osallisuus toisen asteen opiskelussa Kuuloliitto on käynnisti syyskuun alussa Yhdenvertaisuus ja osallisuus toisen asteen opiskelussa -hankkeen ( ). Hankkeessa kartoitetaan huonokuuloisten ja viittomakielisten opiskeluun liittyviä haasteita sekä pyritään kehittämään ratkaisuja opiskelun tukemiseen. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Kuurojen Liitto, Kuurojen Palvelusäätiö ja Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja liittyy lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan. KLVL ry:n edustajana työryhmässä oli pääsihteeri. Työryhmä koottiin ja kokoontui vuoden lopussa kerran. 6. Tiedotus ja viestintä KLVL ry:n toiminnasta tiedotettiin Nappi-lehdessä, sähköisesti verkkosivuilla ja Facebook-ryhmässä. Liitto julkaisi vuonna 2012 kuusi numeroa Nappi-lehteä. Julkaistujen numeroiden teemat olivat: lasten oikeudet ja vauvat, erilaiset perhekulttuurit, kommunikaatio, apuvälineet, nuoruusikä kehityshaasteena ja yhteisöllisyys. Lehden painos oli kappaletta. Lehdellä ei ollut vakituista ilmoitusmyyjää. Lehden ensimmäisen numeron kokosi ja toimitti Katariina Kääpä. Marjo Myyryläinen toimitti ja kokosi lehteä numerosta 2. alkaen. Lehden taitosta vastasi Tapio Lipasti. Lehti painettiin Miktor OY:ssä. KLVL ry:n kotisivut ovat osoitteessa Vuoden 2012 aikana sivujen sisältö päivitettiin ajantasaiseksi. Liitto näkyi 13

14 myös sosiaalisessa mediassa. Facebookissa kerrottiin kuuloalan ajankohtaisista uutisista ja liiton kuulumisista. Sivulla oli vuoden lopussa 350 tykkääjää. kansainvälistymistä, koordinointia, Sisäisestä viestinnästä liiton jäsenyhdistyksiin huolehtivat liiton järjestöassistentti Katariina Ruotsalainen ja vertaistyökoordinaattori Hanni Rikala. Kuuloavain hanke lisäsi merkittävästi liiton ulkoista viestintää. Lisää hankkeen viestinnästä Kuuloavain kohdassa. 7. Vapaaehtois- ja vertaistoiminta KLVL ry:n vapaaehtoistoiminta tapahtuu suurelta osin jäsenyhdistysten tapahtumissa ja erilaisissa kokoontumisissa. Jäsenyhdistyksillä ei ole lainkaan palkattua henkilökuntaa. KLVL ry:n omaa ydintoimintaa ovat vertaistukea tarjoavat leirit ja kurssit. KLVL ry järjesti vuoden aikana neljä vertaisleiriä lapsille ja nuorille sekä kuusi vertaisperhekurssia. Taloudellisen tilanteen tasapainottamisen vuoksi KLVL ry:n hallitus joutui perumaan vertaisperhekurssit Kannonkosken Piispalassa ja Siilinjärven Kunnonpaikassa. VERTAISLEIRIT LAPSILLE JA NUORILLE 2012 Lasten ja nuorten hiihtolomaleiri (7 14 v) Lohja, Kisakallion urheiluopisto Järjestetty yhdessä Kuurojen liiton nuorisotoimen kanssa. Osallistujia 20 Lasten ja nuorten hiihtolomaleiri (7 14 v) Lehtimäen opisto, osallistujia 8. Virpiniemen liikuntaopistolle suunniteltu kolmas hiihtolomaleiri peruttiin osallistujamäärän vähyyden vuoksi. Lasten ja nuorten kesäleiri (7-14 v.), Lehtimäen opisto Osallistujina oli 22 lasta ja nuorta. Ohjelmassa oli ratsastusta, askartelua, puutöitä ja retki Ähtärin eläinpuistoon. Leirin vetäjänä oli Jimmy Raninen. Leirin toteuttamista varten KLVL ry sai myös lahjoitusvaroja Pirkko ja Pauli Jokisen syntymäpäiväkeräyksestä. 14

15 Nuorten eräleiri (13 17 v.), Pieksämäki, Partaharjun opisto Järjestetty yhdessä Kuuloliiton kanssa. Osan leiristä 11 leiriläistä viettivät eräelämään tutustuen ohjaajien kanssa metsässä. Leirin vetäjä oli Juha-Mikko Niskanen. toimintaa, luentoja, neuvontaa, kannustamista, VERTAISPERHEKURSSIT 2012 Jyväskylä, Korpilahti Alkio-opisto Eväitä itsenäistymiseen viittoville perheille. Järjestetty yhdessä Kuurojen Palvelusäätiön Juniori-ohjelman kanssa. Kurssilla tarjottiin viittomakielen opetusta ja vertaistukea teemalla Eväitä itsenäistymiseen. Luennoitsijoina olivat viittomakielen opettajien lisäksi Päivi Raino Humakista, Mirja Sepponen Helsingin yliopistosta, Anu Savolainen Haukkarannan koulusta ja Irja Seilola. Lapsille taidepajaa piti Päivi Saarelma. Osallistujamäärä oli 10 aikuista, 17 lasta. Helsinki, Hotel Best Western Premier Katajanokka, Teemana Apuvälineet kommunikaatiota tukemassa. Kohderyhmänä Etelä-Suomen kuulovammaisten lasten perheet. Samassa yhteydessä järjestettiin koko perheen yhteinen toimintapäivä. Kurssin vetäjinä toimivat Leena Komonen ja Hanni Rikala. samana viikonloppuna pidettiin liiton kevätliittokokous ja toimintapäivä. Vertaisperhekurssin osallistujamäärä oli yhteensä 51, joista aikuisia oli 20 ja lapsia 31. Viikonlopun aikana Irja Seilola ja Maarit Widberg-Palo kertoivat Lapsiasiainvaltuutetun toimiston Hei Kato Mua -selvityksestä ja Jukka Rasa Kuuloliitosta luennoi Kuulon esteettomyydestä. Vertaisperhekurssilla kuultiin lisäksi vanhempien ja nuorten puheenvuoroja sekä kuntoutusohjaaja Ritva Lapin luento. Lehtimäki, Lehtimäen Opisto Kohderyhmänä pienet kuulovammaryhmät. Kustannussyistä vertaisperhekurssi toteutettiin Kokkolan sijasta Lehtimäen Opistolla, Lehtimäellä. Kurssin vetäjä oli Leena Komonen. Kurssilaisia oli 48, joista 21 aikuista ja 26 lasta. Luennoimassa oli kuntoutusohjaaja Kati Lahnalampi, sekä korva-, nenä ja kurkkutautien erikoislääkäri Elina Rytsölä sekä Karin Tuomala Kuuloliitosta, lisäksi kuultiin vanhempien ja nuorten puheenvuoroja. 15

16 Vertaistyökoordinaattori kutsui edelleen koolle kuuloalan kurssi- ja leirityöntekijöiden yhteistyöverkoston, joka kokoontui kaksi kertaa syksyllä Verkoston yhteistyö alkoi innostietoa, taitoa, kokemusta, läsnäoloa Oulu Scandic Hotel Teemana Koko perheen hyvinvointi. Kohderyhmänä Pohjois-Suomen kuulovammaisten lasten perheet. Samana viikonloppuna pidettiin myös liiton liittokokous. Vertaisperhekurssilla oli 21 osallistujaa, joista aikuisia oli 9 ja lapsia 12. Kurssin vetäjä oli KLVL:n vertaistyökoordinaattori Hanni Rikala. Luennoitsijoina olivat kuntoutusohjaaja Anneli Spets OYS:stä sekä LapCI ry:n ja KLVL:n Kuuloavain-hankkeesta projektikoordinaattori Anneli Salomaa ja LapCI ry:n edustaja Leena Hasselman. Lisäksi Eija Häyrinen Tervaväylän koulusta piti kaksi luentoa aiheista Kuulovammainen lapsi ja sosiaalinen sija sekä Koulutaipaleen nivelkohdat. Helsinki Kulttuurikeskus Sofia Helsinki Teemana Kyllä isä osaa. Kohderyhmänä viittovat ja viittomakieltä opiskelevat isät ja lapset. Järjestettiin yhdessä Kuurojen liiton kanssa. Luennoitsijoina olivat Kuurojen Liiton kuntoutussihteerit Mervi Nevalainen ja Rita Auroila, taidepajaa ohjasi Petra Juva. Kurssin vetäjä oli David Barber. Kurssilaisia oli 12, joista aikuisia 6, lapsia 6. Nykarleby, Kristliga Folkhögskolan Anträ -vertaisperhekurssi ruotsinkielisten kuulovammaisten lasten perheille. Järjestäjänä toimi DHBS, rahoittajana KLVL ry. Vertaistoiminta valkean talon yhteistyöverkoston kutojana Vuonna 2012 KLVL ry teki vertaistyön sektorilla enemmän yhteistyötä muiden kuuloalan järjestöjen kanssa kuin aikaisempina vuosina. Puolet lasten- ja nuortenleireistä ja kolmannes vertaisperhekursseista toteutettiin yhteistyössä lähimpien kuuloalan järjestöjen, Kuuloliiton, Kuurojen liiton ja Kuurojen Palvelusäätiön kanssa. Yhteistyön etuja ovat laajentuva asiakaskunta, toisen järjestön asiantuntemuksesta ja kontaktiverkostosta oppiminen sekä tiedon ja hyvien käytäntöjen jakaminen puolin ja toisin. Myös kulujen jakaminen oli huomattava etu. 16

17 FEPEDAN toiminnan tavoitteena on kuulovammaisten lasten ja heidän perheidensä edunvalvonta Euroopan tasolla tuneesti ja verkoston jäsenet ideoivat uusia yhteistyön tapoja. Verkoston kahteen kokoukseen osallistui syksyllä leiri- ja kurssityötä tekeviä työntekijöitä Kuuloliiton kuntoutuskodista ja Harvinaiset-toiminnasta, Kuurojen liitosta, Suomen Kuurosokeat ry:stä, LapCI ry:stä, Kuurojen urheiluliitosta SKUL:ista, Kuurojen Palvelusäätiöstä sekä KLVL ry:stä. KLVL järjesti lisäksi tammikuussa lastenohjaajien koulutustapahtuman Valkeassa Talossa yhdessä Kuurojen Palvelusäätiön Juniori-ohjelman kanssa. Koulutuksen osallistui 27 lastenohjaajaa. Päivän aikana käytiin läpi molempien järjestöjen kurssi- ja leiritoimintaa sekä toteutettiin hätäensiapukurssi SPR:n kouluttajien johdolla. Lisäksi Päivi Vataja Kuuloliitosta luennoi harvinaisista kuulovammaryhmistä ja Tuula Haarala-Räisänen Kuuloliiton lasten- ja nuorten kuntoutuskodista antoi vinkkejä lasten kanssa työskentelyyn. Vuoden aikana vertaisleiritoimintaan osallistui kaikkiaan leireillä 61 lasta ja nuorta. Vertaisperhekursseihin osallistui 213 vanhempaa ja lasta. Leireillä ja vertaisperhekursseilla oli yhteensä 67 lastenohjaajaa. 8. Kansainvälinen toiminta FEPEDA FEPEDA (European Federation of Parents of Hearing Impaired Children) on vuonna 1990 perustettu eurooppalainen kuulovammaisten lasten vanhempien kattojärjestö, jonka jäseniä ovat kansalliset vanhempainliitot. Toiminnan tavoitteena on kuulovammaisten lasten ja heidän perheidensä edunvalvonta Euroopan tasolla seuraamalla EU:n lainsäädäntöä ja pyrkimällä vaikuttamaan lainsäädäntöön ja kuulovammaisten lasten asemaan ja oikeuksiin järjestön jäsenmaissa. Yhteistoiminnan avulla pyritään myös jakamaan tietoa eri jäsenmaissa hyväksi todetuista käytänteistä ja keskustelemaan perheiden kannalta keskeisistä kysymyksistä. Hallinto KLVL ry on toiminut FEPEDAssa aktiivisesti jo vuodesta 1999 lähtien. Kertomusvuonna FEPEDAn hallituksessa (Management Committee) ja työvaliokunnassa (Bureau) Suomen edustajana ja 17

18 KLVL ry:n ydintoimintaa on vertaistuki FEPEDAn varapresidenttinä jatkoi KLVL ry:n varapuheenjohtaja Sari Paloposki. FEPEDAn hallituksessa oli kertomusvuonna edustajat Alankomaista, Bulgariasta, Espanjasta, Irlannista, Italiasta, Liettuasta, Ranskasta, Ruotsista, Portugalista, Saksasta, Tsekinmaasta, Virosta, ja Suomesta. Vuoden aikana hallitus ja työvaliokunta kokoontuivat molemmat kaksi kertaa. Järjestön vuosikokous pidettiin heinäkuussa Zürichissä, Sveitsissä. Toiminnan painopistealueet vuonna 2012 Toimintavuoden aikana yhteydenpitoa jäsenmaiden välillä pyrittiin edelleen tehostamaan. Sihteeristö oli aktiivisesti yhteydessä jäsenmaihin ja tiedotti sähköpostitse järjestön tapahtumista ja kokouksessa päätetyistä asioista myös niitä jäseniä, jotka eivät voineet lähettää edustajaansa kokouksiin. Jäsenmaiden perheille suunnatun perhekyselyn työstämistä jatkettiin. Kyselyn käytännön työn toteuttamisesta vastaavat opinnäytetyönään kaksi suomalaista viittomakielen tulkkiopiskelijaa. FEPEDAn Suomen edustaja koordinoi ja valvoo työn etenemistä yhdessä opiskelijoiden opettajan kanssa. Kysely lähti eri maiden perheille loppuvuodesta ja siihen oli mahdollista vastata suoraan internetin kautta. Vuoden loppuun mennessä vastauksia oli saatu jo useasta Euroopan maasta. Kyselyn tulokset valmistuvat kevään 2013 aikana. Yhteistyötä muiden eurooppalaisten kuulovamma-alan järjestöjen kanssa tiivistettiin edelleen ja keväällä allekirjoitettiin yhteistyösopimus viiden eri kuulovamma-alan organisaation kesken. Allekirjoitustilaisuus järjestettiin EDF:n eli Euroopan Vammaisneuvoston vuosikokouksen yhteydessä toukokuussa Kööpenhaminassa. FEPEDAn puolelta sopimuksen allekirjoitti FEPEDAn varapresidentti Sari Paloposki. Yhteistyön tarkoituksena on pystyä paremmin vaikuttamaan asioihin EU-tasolla. Ensimmäinen yhteisvoimin toteutettu seminaari järjestettiin eri maiden europarlamentaarikoille syksyllä teemalla Accessibility. Hallitus ja työvaliokunta seurasivat tiiviisti myös twinningohjelman etenemistä eri jäsenmaissa. Ohjelman tavoitteena on aktivoida jäsenistöä toimimaan yhdessä niin, että perheet voisivat verkostoitua Euroopassa ja jakaa kokemuksia sekä välittää tietoa hyviksi koetuista käytänteistä. Vuonna 2009 lanseeratun ohjelman 18

19 Yhteistyötä muiden eurooppalaisten kuulovamma-alan järjestöjen kanssa tiivistettiin edelleen ja allekirjoitettiin yhteistyösopimus viiden eri kuulovamma-alan organisaation kesken tarkoituksena on edistää ja auttaa uusia jäsenmaita kehittämään omaa järjestötoimintaansa ja tulemaan mukaan FEPEDAn toimintaan nimenomaan vanhojen jäsenmaiden tuella. Kyseessä on eräänlainen kummitoiminta, jossa vanhat jäsenmaat pyrkivät tukemaan ja auttamaan twinning-partneriaan mm. tietotaitoa välittämällä. Suomen ja KLVL ry:n kumppanina twinning-hankkeessa toimii Slovenia, johon oltiin kertomusvuonna sähköpostitse yhteydessä. Tavoitteena on luoda kestävä yhteys ja luoda samalla toimintamalli, joka on myöhemmin mahdollista ottaa käyttöön muissakin FEPEDAn twinning-kumppanuuksissa. Yhteistyötä aloiteltiin suomalaisten yhteistyökumppanien kanssa. Lähialueyhteistyö Keväällä käynnistyi kolmen maan (Liettua-Ruotsi-Suomi) yhteinen hanke, jonka koordinoijana toimii Liettuan vanhempainliitto. Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on tietotaidon välittäminen maiden välillä. Hankkeessa mukana oleminen ei ole edellyttänyt KLVL ry:ltä taloudellista panostusta. Hankkeeseen liittyen KLVL ry:n toimintaan kävi lokakuun alussa tutustumassa kaksi henkilöä Liettuan vanhempainliitosta. He tutustuivat henkilökuntaamme, toimistoomme sekä Valkeaan Taloon. Lisäksi vieraille järjestyi käynti kuulovammaisten koulussa Helsingissä. Lokakuun puolivälissä puolestaan Suomen ja Ruotsin edustajat vierailivat Liettuassa. Suomesta mukana olivat liiton aikaisempi varapuheenjohtaja ja FEPEDAn presidentti Eeva Tikka sekä varapuheenjohtaja Sari Paloposki. Vierailun yhteydessä järjestettiin seminaari, johon Liettuasta osallistui henkilöitä mm. kolmesta eri ministeriöstä. Paikalla oli lisäksi sairaalan ja koulujen edustus (lääkäri, psykologi, opettajia) sekä paikallisia vanhempia. Seminaarin teemana oli kuuloseula sekä varhainen kuntoutus ja sen järjestäminen. Hankkeen loppuraportti valmistuu keväällä Toimintavuonna yhteyttä pidettiin tiiviisti myös Viron ja Ruotsin vanhempainliittoihin lähinnä FEPEDA-yhteyksien kautta. Virolaisvieraita saatiin KLVL ry:n kevätliittokokoukseen ja vertaistapaamiseen, johon osallistui Virosta kaksi perhettä. 19

20 Muu kansainvälinen toiminta Kuuloavain.fi-hankkeen tavoitteena on luoda verkkosivusto kuulovammaisen lapsen vanhemmille ja eri toimintasektoreiden ammattilaisille Touko-kesäkuun vaihteessa Itävallassa järjestettiin Family-centered early intervention kongressi, johon osallistui kaikkiaan 380 vanhempaa ja alan ammattilaista ympäri maailmaa KLVL ry:stä kongressiin osallistuivat vertaistyökoordinaattori Hanni Rikala sekä varapuheenjohtaja Sari Paloposki. Seminaari oli erittäin hyödyllinen verkostoitumispaikka ja antoi mahdollisuuden keskustella kuulovammaan liittyvistä asioista eri tahojen kanssa. FEPEDAn Suomen edustaja osallistui myös järjestäjien pyynnöstä paneelikeskusteluun ja on seminaarin jälkeen aktiivisesti ollut mukana pienemmässä kansainvälisessä ryhmässä, jonka tavoitteena on globaalin yhteistyön kehittäminen. 9. Kuuloavain. fi-projekti Vuosina toteutettavan Kuuloavain.fi-hankkeen tavoitteena on luoda verkkosivusto kuulovammaisen lapsen vanhemmille ja eri toimintasektoreiden ammattilaisille. Sivusto toimii kokoavana portaalina kuuloalan tietoon, palveluihin ja vertaistukeen. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää yhteistyömalli kuuloalan järjestöille kuulovammaisten lasten perheiden kanssa toimimista varten. Kuuloavain.fi projektin ensimmäisen toimintavuoden tavoitteina olivat projektityöntekijän rekrytointi, ohjausryhmän kokoaminen, tiedon kokoaminen ja syventäminen, yhteistyötahojen sitouttaminen, sekä sivuston mallintaminen. Projektin käynnistyessä tavoitteita tarkennettiin ja päädyttiin avaamaan sivusto ensimmäisen toimintavuoden aikana, jotta pystytään kehittämään sivustoa käyttäjien kanssa edelleen. Sisältöä tuotettaisiin koko hankkeen ajan sivuston kehityksen rinnalla. Maaliskuussa 2012 Kuuloavain.fi hankkeeseen palkattiin kokoaikainen projektikoordinaattori, joka on työsuhteessa KLVL ry:hyn ja hänen tuekseen solmittiin sopimus projektisparraajan palvelun ostamisesta LapCI ry:stä. Ohjausryhmän jäseninä olivat KLVL ry:n pääsihteeri Kristiina Aminoff, KLVL ry:n varapuheenjohtaja Sari Paloposki, LapCI ry:n projektipäällikkö Leena Hasselman, LapCI ry:n hallituksen jäsen Salla Kurki sekä projektikoordinaattori Anneli Salomaa. Ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa ja kokouksissa käsiteltiin muun muassa 20

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä KUNTOUTUSKALENTER I 2014 Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä kuntoutuksen perhejaksoja. Kuntoutuspäätöstä

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Kympin Lapset - HYKSin lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät r.y. 20.3.2010 Toimintasuunnitelma 2010 www.hyksinsyopalapset.com KYMPIN LAPSET - HYKSIN LAPSISYÖPÄPOTILAIDEN VANHEMMAT JA YSTÄVÄT R.Y.

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015-31.12.2015

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015-31.12.2015 SUOMEN AKUSTIKUSNEURINOOMAYHDISTYS RY FINLANDS AKUSTIKUSNEURINOMFÖRENING rf 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015-31.12.2015 YLEISTÄ Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry on perustettu 19.5.1989. Yhdistyksen toimialueena

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala PÄÄTÖSLUETTELO 2/2014 Helsinki 1.3.2014 SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: La 1.3.2014 klo 10.00 15.00 Paikka: Kotola, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan JÄRJESTÖT JA KASTE Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan MIKÄ ON KASTE? Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012 2015)

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Humak pidättää oikeuden muutoksiin HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 MIKÄ ON HUMAK? Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu Humanistisen ja kasvatusalan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta Esittely Neuvottelukunnan jäsenistö Puheenjohtaja: Pääsihteeri Jukka Pekkala, Suomen liikunta ja urheilu ry Varapuheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Riitta Särkelä,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa. Autismi- ja Aspergerliitto perustettiin vuonna 1997. Keskeisenä tavoitteena on edistää

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry

Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry Hyväksytty kevätkokouksessa 20.4.2013 FARO ry:n Hallituksen vuosikertomus toimintakaudelta 1.1

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä.

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä. Etelä-Karjalan neuroyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan neuroyhdistys. Sen kotipaikka on Lappeenranta. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

Kuuloliitto ry Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN (03) 552 2111 23.1.2012

Kuuloliitto ry Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN (03) 552 2111 23.1.2012 Kuuloliitto ry Kopolan kurssikeskus PL 11, 17801 KUHMOINEN (03) 552 2111 23.1.2012 KOPOLAN KURSSIKESKUKSEN TOIMINTA 2012 1. SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT Kuuroutuneiden ja vaikeasti huonokuuloisten sopeutumisvalmennuskurssit.

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Tarvitsetko projektiisi uuden vaihteen tai palikat järjestykseen? Tule saamaan oivalluksia ja kipinöitä!

Tarvitsetko projektiisi uuden vaihteen tai palikat järjestykseen? Tule saamaan oivalluksia ja kipinöitä! Sivu 1/5 Lue viesti selaimessa täältä www.vates.fi Uutiskirje 14.8.2014 Vielä ehtii! Vaikuta ja verkostoidu -iltapäivä 20.8. Tilaisuudessa on tarjolla asiaa hyvistä viestintäkäytänteistä ja kokemuksia

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto Suomen Tule ry:n VUOSIKERTOMUS 2013

Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto Suomen Tule ry:n VUOSIKERTOMUS 2013 1 Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto Suomen Tule ry:n VUOSIKERTOMUS 2013 Yhteistyöjärjestö Suomen Tule ry Suomen Tule ry on tuki- ja liikuntaelinten terveyden ja sairauksien alalla toimivien kuuden kansalais-

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot