Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS"

Transkriptio

1 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012

2 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna KLVL ry:n tarkoitus ja tehtävä Jäsenyhdistykset ja jäsenistö Luottamushenkilöhallinto Oman toiminnan kehittäminen Edunvalvonta ja yhteistyö Tiedotus ja viestintä Vapaaehtois- ja vertaistoiminta Kansainvälinen toiminta Kuuloavain. fi-projekti 10. Toimistotilat 11. Palkattu henkilöstö ja ostopalvelut 12. Stipendirahastot ja jäsenistön tukeminen 13. Toiminnan talous 2

3 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n (KLVL ry) 49. toimintavuosi piti sisällään paljon muutoksia ja aktiivista kehittämistyötä. Liittoon palkattiin vuoden aikana kaksi uutta työntekijää. Maaliskuussa aloitti työnsä Kuuloavain.fi hankkeen projektikoordinaattori, liiton uusi pääsihteeri aloitti oman työskentelynsä huhtikuussa. Elävä ja muuttuva liitto Edellisen pääsihteerin luopuessa toimestaan vuoden 2011 lopussa, alkuvuosi merkitsi hallitukselle tavanomaista suurempaa vastuunottoa ja toiminnan ohjaamisen vastuuta. Uuden pääsihteerin työn alkaminen keväällä kevensi hallituksen operatiivista roolia ja vauhditti edellisten vuosien hyvin alkanutta liiton toiminnan edelleen vahvistamista ja kehittämistä. Vuoden aikana liitossa tarkasteltiin ja uudistettiin rakenteita, toiminnan prosesseja ja kirkastettiin työntekijöiden tehtäviä ja työnkuvia. Liiton talouden ohjausta ja seurantaa pyrittiin selkiyttämään ja tätä kautta haettiin liitolle tervettä ja turvallista talouden pohjaa. Yhteishankkeella voimaa viestintään Liiton toiminnalle ja vaikuttavan yhteistyön kehittämiselle muiden kuuloalan järjestöjen kanssa oli merkittävä askel saada aloittaa ensimmäinen yhteishanke LapCI ry:n kanssa. Yhteisen Kuuloavain.fi-hankkeen tavoitteena on luoda verkkosivusto kuulovammaisen lapsen vanhemmille ja eri toimintasektoreiden ammattilaisille. Sivusto toimii kokoavana portaalina kuuloalan tietoon, palveluihin ja vertaistukeen. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää yhteistyömalli kuuloalan järjestöille kuulovammaisten lasten perheiden kanssa toimimista varten. Kuuloavain.fi pyrkii edelleen kehittämään järjestöviestintää ja löytämään sille uusia kanavia ja mahdollisuuksia tavoittaa ja osallistaa perheitä yhteiseen toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. 3

4 Liitto eilen, tänään ja huomenna KLVL ry on säilyttänyt elinvoimaisuutensa ja ydintehtävänsä kuulovammaisten lasten perheiden edunvalvojana ja tukijana ja samalla kyennyt uudistumaan ajan vaatimusten mukaan Kulunut toimintavuosi on monella tapaa ollut merkittävä KLVL ry:lle ja tarjonnut hyvän tilaisuuden tarkastella liiton toimintaa laajemman perspektiivin läpi. Liiton 49. toimintavuosi on merkinnyt tulevan 50 -vuotisjuhlavuoden valmistelun aloittamista samalla kun liiton uuteen hankkeeseen ja yleistoimintaan tulleet uudet työntekijät ovat merkinneet uusien urien avaamista tulevaisuuteen. Samaan aikaan on voitu tarkastella liiton toimintaa kolmesta suunnasta; menneestä historiasta, nykyhetkestä ja tulevaisuuden visioista käsin. Tarkastelu on osoittanut sen, että KLVL ry on säilyttänyt elinvoimaisuutensa ja ydintehtävänsä kuulovammaisten lasten perheiden edunvalvojana ja tukijana ja samalla kyennyt uudistumaan ajan vaatimusten mukaan. Liitto ei elä historiassa, se elää voimakkaasti tässä päivässä ja perheiden tämän hetken tarpeissa, samalla kuitenkin katsoen voimakkaasti tulevaisuuteen. KLVL ry ei ole olemassa mennyttä, vaan tulevaa varten, tämän vuoksi liittokokous määritteli syksyllä tulevan 50 -vuotisjuhlavuoden myös sen uuden ja uudistuvan strategian valmisteluvuodeksi. KLVL ry ei ole olemassa mennyttä, vaan tulevaa varten 4

5 1. KLVL ry:n tarkoitus ja tehtävä KLVL ry:n perustehtävänä on kuulovammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä etujen valvominen, lasten ja nuorten kielen ja kommunikaation, opetus- ja kuntouttamistoiminnan edistäminen ja viittomakielen aseman parantaminen sekä jäsentensä valtakunnallisena keskusjärjestönä toimiminen Sääntöjensä mukaisesti Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liitto ry:n perustehtävänä on kuulovammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä etujen valvominen, lasten ja nuorten kielen ja kommunikaation, opetus- ja kuntouttamistoiminnan edistäminen ja viittomakielen aseman parantaminen sekä jäsentensä valtakunnallisena keskusjärjestönä toimiminen. KLVL ry:n ydintoimintaa on vertaistuki. Liitto on olemassa perheiden tukemista ja vertaistuen antamista varten. Yhtä tärkeää on perheiden hyväksi tehtävä edunvalvontatyö. Edunvalvonnan kautta mahdollistuvat pysyvän tason laaja-alaiset muutokset ja kuulovammasektorin kehittämistyö. 2. Jäsenyhdistykset ja jäsenistö KLVL ry:n varsinaisia jäseniä ovat jäsenyhdistykset, joita on 15 kappaletta eri puolilla Suomea. Yhdistykset ovat nimeltään Kuulovammaisten Lasten tuki ry kunkin alueen mukaisesti. Yksi yhdistyksistä on ruotsinkielinen, Döva och hörselskadade barns stödförening rf (DHBS). Liittohallitus pitää jäsenluetteloa, johon merkitään jäsenyhdistysten varsinaiset jäsenet. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n jäsenmäärä oli 867 perhettä, vuoden 2012 aikana liittyi 37 perhettä ja erosi 57 perhettä. 3. Luottamushenkilöhallinto KLVL ry:n liittohallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kahdeksan ja enintään viisitoista muuta jäsentä sekä enintään sama määrä varajäseniä. Syysliittokokous vahvistaa kokousedustajien ehdotusten pohjalta hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärän. Vuonna 2012 liittohallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Sanna Loukusa ja varapuheenjohtaja Sari Paloposki sekä varsinaisina jäseninä Maarit Lasanen (Lapin KLT ry), Santra Ruonakangas (Oulun KLT ry), Tarja Marttila (Pohjanmaan KLT ry), Hannele Rabb (DHBS rf), Taina Lehtimäki (Satakunnan KLT ry), Kirsi Pohjalainen (Turun KLT ry), Hannele Seppälä (KLT ry, Riihimäki), Paavo Koskenkorva (KLT ry, Helsinki), Iina Peltomaa (Keski-Suomen KLT ry), Anne Miettinen (Kuopion KLT ry), Anu Juutilainen (Saimaan KLT ry) sekä Kaisa Tossavainen (Tampereen KLT ry) 5

6 Liitto on olemassa perheiden tukemista ja vertaistuen antamista varten Varajäseninä toimivat Päivi Pohjola (Lapin KLT ry), Auli Pirkola (Oulun KLT ry), Riitta Ranta-Knuuttila-Mertala (Pohjanmaan KLT ry), Anne Kuusiluoto (Satakunnan KLT ry), Mariitta Suominen (Turun KLT ry), Hannele Seppälä (KLT ry, Riihimäki), Hans Kollin (KLT ry Riihimäki), Hannu Wäre (Tampereen KLT ry), Antti Jussinmäki (Keski-Suomen KLT ry) Liittohallitus asetti avukseen valmistelemaan ja juoksevia asioita hoitamaan seuraavat valiokunnat ja työryhmät: I. TYÖVALIOKUNTA Toimiala: Nopeat sähköpostitse tehtävät päätökset, Jäsenet: Puheenjohtaja Sanna Loukusa, varapuheenjohtaja Sari Paloposki, hallituksen jäsen Santra Ruonakangas sekä pääsihteeri Kristiina Aminoff ( lähtien). Valiokunta kokoontui yhdistettynä työ- ja talousvaliokuntana vuoden aikana kaksi kertaa II. TALOUSVALIOKUNTA Toimiala:Budjetti ja sen seuranta. Jäsenet: Puheenjohtaja Sanna Loukusa, varapuheenjohtaja Sari Paloposki, hallituksen jäsenet Santra Ruonakangas ja Kirsi Pohjalainen sekä pääsihteeri Kristiina Aminoff ( lähtien) Valiokunta kokoontui yhdistettynä työ- ja talousvaliokuntana vuoden aikana kaksi kertaa. III. VARAINHANKINTAVALIOKUNTA Toimiala: Varainhankinta. Jäsenet: Hallituksen jäsenet Anneli Salomaa (erosi hallituksesta ja siirtyi KLVL ry:n työntekijäksi alkaen) Paavo Koskenkorva ja Hannele Rabb. Valiokunta ei kokoontunut vuoden aikana. IV. NAPIN TOIMITUSRYHMÄ Toimiala: Nappi-lehden suunnittelu ja kokoamisessa avustaminen ja ilmoitushintojen/lasten sivujen kehittäminen sekä ruotsin kielen käännökset. Jäsenet: Pääsihteeri Kristiina Aminoff ( lähtien), joka on vastaava päätoimittaja, Napin toimittaja Marjo Myyryläinen sekä hallituksen jäsenet Hannele Rabb, Iina Peltomaa ja Maarit Lasanen Toimitusryhmä piti yhteyttä sähköpostin välityksellä. 6

7 Liitto ei elä historiassa, se elää voimakkaasti tässä päivässä ja perheiden tämän hetken tarpeissa, samalla kuitenkin katsoen voimakkaasti tulevaisuuteen V. ATK: KOTISIVUJEN YLLÄPITO JA KEHITTÄMINEN, LAITEHANKINNAT Toimiala: Kotisivujen ja Facebook-sivujen ylläpitäminen, wwwtiedotuksen kehittäminen. Jäsenet: Puheenjohtaja Sanna Loukusa, vertaistyökoordinaattori Hanni Rikala ja hallituksen jäsen Anneli Salomaa (eronnut 1.3. lähtien) sekä pääsihteeri Kristiina Aminoff ( lähtien). ATK-ryhmä ei kokoontunut vuoden aikana. Web sivujen ylläpito ja Facebook-sivujen ylläpito siirtyi Nappi lehden toimittajan vastuulle. VI. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA JA KEHITTÄMINEN Toimiala: Kansainvälinen toiminta, lähialueyhteistyö Jäsenet: FEPEDAn Suomen edustajana ja ko. järjestön varapresidenttinä toimi varapuheenjohtaja Sari Paloposki. Pohjoismaisen yhteistyön (Ruotsi: Barnplantorna, DHB / muut Pohjoismaat) vastuuhenkilönä toimi Hannele Rabb. Lähialueyhteistyöstä Venäjän ja Viron kanssa vastasivat Sari Paloposki, Hanni Rikala ja Paavo Koskenkorva. Kansainvälinen työryhmä ei kokoontunut vuoden aikana. Varapuheenjohtaja Sari Paloposki raportoi kansainvälisestä toiminnasta hallituksen kokouksissa. VII. 50-v JUHLATOIMIKUNTA Toimiala: suunnittelee 50v juhlaa, juhlavuoden toimintaa ja materiaalia sekä historiikin keräystä ja toimittamista. Jäsenet: Puheenjohtaja Sanna Loukusa, varapuheenjohtaja Sari Paloposki, hallituksen jäsenet Paavo Koskenkorva ja Kirsi Pohjalainen, pääsihteeri Kristiina Aminoff ( alkaen) ja vertaistyökoordinaattori Hanni Rikala. Juhlatoimikunta ei kokoontunut vuoden aikana. VIII. VALKEA TALO Toimiala: Valkea Talo kiinteistöyhtiön toimintaan perehtyminen; yhtiökokouksiin osallistuminen. Valkea talo koordinoi palveluja osakasjärjestöille kiinteistön ylläpito-, asiakas-, puhelinvaihde- ja atk- asioissa. Lisäksi Valkea talo hallinnoi RAY:n rahoittamaa valtakunnallista tekstipuhelinvälityspalvelua. Kuurojen palvelusäätiön toiminnanjohtaja Pekka Räsänen oli KLVL ry:n edustajana. Kuurojen Liitto ry omistaa Kiinteistö Oy Valkea talon osakekannasta 54,8 %:n osuuden, Kuuloliitto ry 43,1 %:n osuuden, Kuurojen Palvelusäätiö 1,4 %:n osuuden ja Kuuro- 7

8 Liiton toiminnalle ja vaikuttavan yhteistyön kehittämiselle muiden kuuloalan järjestöjen kanssa oli merkittävä askel saada aloittaa ensimmäinen yhteishanke LapCI ry:n kanssa jen Lasten Vanhempien liitto ry 0,7 % osuuden. Yhtiöllä oli omaa henkilökuntaa kahdeksan henkilöä. Kiinteistö Oy Valkean talon liikevaihto oli kertomusvuonna , josta atk:n osuus oli Lisäksi tekstipuheluvälityspalvelun ostoon käytettiin Kertomusvuonna ravintola-, kokous- ja aulapalvelutoiminnot järjesteltiin uudelleen. IX. KUULOAVAIN. FI HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ Toimiala: Kuuloavain.fi hankkeen työn ohjaaminen ja valvominen. Jäsenet: KLVL ry:n pääsihteeri Kristiina Aminoff, KLVL ry:n varapuheenjohtaja Sari Paloposki, LapCI ry:n projektipäällikkö Leena Hasselman, LapCI ry:n hallituksen jäsen Salla Kurki sekä projektikoordinaattori Anneli Salomaa. Ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Vuonna 2012 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n liittohallitus piti kuusi (6) kokousta, joista yksi oli sähköpostikokous. KLVL ry järjesti kevätliittokokouksen Helsingissä Kevätliittokokouksessa vahvistettiin hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös. Liittokokouksen yhteydessä järjestettiin toimintapäivä perheille teemalla: Apuvälineet kommunikaatiota tukemassa. Liittokokousedustajat pääsivät teeman mukaisesti kuulemaan kahta ajankohtaista luentoa. Irja Seilola ja Maarit Widberg-Palo kertoivat Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaiseman Hei Kato Mua -selvityksen tuloksista ja Jukka Rasa Kuuloliitosta kertoi kuulon esteettömyydestä. Liittokokoukseen ja toimintapäivään osallistui 21 aikuista ja 38 lasta, lisäksi mukana oli KLVL hallitus (11 aikuista ja 8 lasta) Syysliittokokous pidettiin Oulussa Syysliittokokouksessa valittiin KLVL ry:n puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallitus vuodelle Liittokokous vahvisti myös toimintasuunnitelman ja budjetin vuodelle Liittokokoukseen osallistuivat 6 liittokokousedustajaa ja 9 hallituksen jäsentä. Liittokokouksen yhteydessä pidettiin Kuuloavainpäivä. Päivän luentotarjonnasta vastasivat Kuuloavaimen projektikoordinaattori Anneli Salomaa, LapCI ry:n edustaja Leena Hasselman sekä Eija Häyrinen Tervaväylän koulusta. Häyrinen luennoi aiheesta Kuulovammainen lapsi ja sosiaalinen sija. 8

9 KLVL ry:n vahvistetut jäsenmäärät Edunvalvonnan kautta mahdollistuvat pysyvän tason laaja-alaiset muutokset ja kuulovammasektorin kehittämistyö YHDISTYS PERHEET ÄÄNIMÄÄRÄ Turun Seudun KLT ry Satakunnan KLT ry DHBS Pohjanmaan KLT Joensuun Seudun KLt ry 25 5 Kuopion Seudun KLT ry 37 8 KLT Tampereen Seudun KLT ry Lapin KLT ry 25 5 Oulun KLT ry Kainuun KLT ry 6 2 Saimaan KLT ry 38 8 Keski-Suomen KLT ry Mikkelin Läänin KLT ry 9 2 KLVL ry:llä on kunniapuheenjohtaja Michael Tillander ja neljä kunniajäsentä: Kauno Lehtomäki, Maija Lindgren, Brita Edlund ja Aune Kulmala. 4. Oman toiminnan kehittäminen KLVL ry:n henkilöstö piti vuoden aikana kaksi yhteistä kehittämispäivää, pidetyn päivän aikana henkilökunta kävi läpi KLVL ry: n rakenteita ja toiminnan kehittämisen kohteita pidetyn kehittämispäivän aikana käytiin läpi tulos- ja kehityskeskustelujen tavoitetta sekä seuraavan toimintavuoden tärkeimpiä painopisteitä. Koko henkilökunta kävi joulukuussa henkilökohtaiset tulos- ja kehityskeskustelut pääsihteerin kanssa. 5. Edunvalvonta ja yhteistyö KLVL ry:n edunvalvonnan painopisteet linkittyivät sen perustehtävään perhetyön kehittäjänä ja kuulovammaperheiden edunvalvojana. Keskeisimpinä olivat kuulo-, lapsi-, ja vammaissektorin yhteistyöfoorumit. 9

10 KLVL ry:n edunvalvonnan painopisteet linkittyivät sen perustehtävään perhetyön kehittäjänä ja kuulovammaperheiden edunvalvojana Hei, kato mua! lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisu KLVL ry:n, Kuurojen Liiton ja Lapsiasiavaltuutetun toimiston yhteinen selvitystyö Hei, kato mua!, julkaistiin keväällä. Julkaisutilaisuudessa KLVL ry:tä edustivat puheenjohtaja Sanna Loukusa ja hallituksen jäsen Iina Peltomaa. Julkaisussa selvitettiin kuurojen ja huonokuuloisten lasten omia kokemuksia ja näkemyksiä hyvinvoinnistaan ja oikeuksiensa toteutumisesta. Julkaisussa lapsiasiavaltuutettu esitti suosituksia kuurojen ja huonokuuloisten lasten kanssa toimiville ja päätöksentekijöille. Lapsiasiavaltuutettu kutsui lisäksi eri kuulovammasektorin toimijoita laaja-alaisesti yhteiseen Helsingissä pidettyyn seminaari-iltapäivään. Seminaarissa jaettiin ajatuksia ja kokemuksia kuulovammaisten lasten ja heidän perheidensä tilanteesta ja tärkeimmistä kehittämiskohteista. Viittomakielen neuvottelukunta Toimiala: Toimii Jyväskylän yliopistossa. Kokoaa yhteen viittomakielisen yhteisön edustajat ja viittomakielialan toimijat Suomessa keskustelemaan viittomakielen edistämisestä ja arvioimaan, miten yhteiskunnallinen ja alan eri tahojen kehittyminen vaikuttaa viittomakielen koulutus- ja tutkimustoimintaan. KLVL ry:n edustajana ollut Irja Seilola. Neuvottelukunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä Toimiala: tavoitteena on tulkkauspalvelun kehittäminen. Yhteistyöryhmä toimii keskustelun ja tiedon vaihdon foorumina sekä antaa tulkkauspalvelua koskevia lausuntoja ja suosituksia. KLVL ry:n edustajana ollut vertaistyökoordinaattori Hanni Rikala. Yhteistyöryhmä kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. KLVL ry:n edustaja osallistui yhteistyöryhmän työskentelyyn sähköpostin kautta. Junioriohjelman ohjausryhmä Toimiala: Juniori-ohjelma tarjoaa viittomakielen opetusta ja vertaistukea kuurojen, huonokuuloisten ja viittomakommunikaatiota käyttävien lasten perheille. Ohjausryhmä seuraa ja linjaa ohjelman toimintaa. KLVL ry:n edustajana ollut vertaistyökoordinaattori Hanni Rikala Ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kerran. 10

11 Edunvalvontaa, yhteistyötä, osallistumista, neuvottelua, Satakieliohjelman ohjausryhmä Toimiala: Ohjausryhmä koostuu vanhempainjärjestöjen, kuulovammaisjärjestöjen, yliopistollisten sairaaloiden ja yliopistojen edustajista sekä asiantuntijajäsenistä. Ohjausryhmä linjaa ja seuraa Satakieliohjelman toimintaa monin tavoin. KLVL ry:n edustajana ollut puheenjohtaja Sanna Loukusa, varajäsenenä varapuheenjohtaja Sari Paloposki Ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kahdesti: Satakieliohjelman järjestämän kaksikielisyys keskustelufoorumin yhteydessä Helsingissä sekä Satakieliseminaarin yhteydessä Kajaanissa Kuuloliiton lasten ja nuorten kuntoutuskodin (lnk) palveluiden kehittämisen työryhmä Toimiala: KLVL ry järjesti marraskuussa 2011 paneelikeskustelun Kuuloliiton Kuntoutuskodin toiminnasta, jonka jälkeen työryhmä perustettiin. Työryhmässä olivat mukana vanhempainjärjestöt sekä Kuuloliiton edustus. Työryhmän tehtävänä oli keskustella lasten ja nuorten kuntoutuksen tulevaisuudesta Kuuloliitossa sekä tehdä lasten ja nuorten kuntoutuksen osalta pohjustavaa työtä perustettavalle Kuuloliiton kuntoutusasioiden neuvottelukunnalle. Työryhmä kokoontui alkuvuodesta 2012 kaksi kertaa. KLVL ry:n edustajana työryhmässä oli puheenjohtaja Sanna Loukusa, joka osallistui molempiin kokouksiin. Ensimmäisessä kokouksessa oli läsnä myös projektikoordinaattori Anneli Salomaa. Kuuloliiton kuntotutusasioiden neuvottelukunta Toimiala: Neuvottelukunnan tehtävänä on tuoda Kuuloliiton hallitukselle kuntoutusasioiden osalta päätöksenteon tueksi uutta ja ajantasaista tietoa esimerkiksi toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista. Neuvottelukunta käsittelee huonokuuloisten lasten, nuoren, työikäisten ja senioreiden kuntoutukseen liittyviä asioita sekä kuntoutuksen asiantuntijuuden että asiakasnäkökulman kautta. KLVL ry:n edustajana neuvottelukunnassa oli puheenjohtaja Sanna Loukusa. Kokouksia oli vuoden aikana kaksi, joissa ei ollut KLVL ry:n edustusta paikalla. 11

12 kehittämistä, ohjausta, verkostoitumista, asiantuntemusta, SOSTE Toimiala: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry (STKL) ja Terveyden edistämisen keskus ry (Tekry) perustivat uuden valtakunnallisen keskusjärjestön SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n. SOSTE:n tehtävänä on olla sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttaja ja asiantuntija. Useita, erilaisia, edustamistilaisuuksia on ympäri Suomen. KLVL ry:n edustajana olleet puheenjohtaja Sanna Loukusa, varapuheenjohtaja Sari Paloposki, vertaistyökoordinaattori Hanni Rikala sekä hallituksen jäsenet asuinpaikkakunnan mukaan. KLVL ry:n edustaja osallistui SOSTE:n järjestämiin tilaisuuksiin kerran vuoden aikana. Pääsihteeri osallistui kahteen SOSTE:n järjestämään seminaariin. VANE- JA VAMLAS Toimiala: Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE on viranomaisten, vammaisjärjestöjen ja omaisjärjestöjen yhteistyöelin. Se seuraa yhteiskunnallista päätöksentekoa, tekee aloitteita ja esityksiä sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien toteutumista. Neuvosto toimii Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.klvl ry:n edustajana ollut vertaistyökoordinaattori Hanni Rikala. Yhteistyötä pidettiin yllä sähköpostin kautta. YTRY- verkosto Verkosto toimii pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten edunvalvojana. se edistää perheille tarjottujen palveluiden saatavuutta ja kehittää niitä. Verkosto levittää hyviä käytäntöjä osana palveluja hoitoketjua. Verkoston koollekutsujana on tukisäätiö VAMLAS. KLVL ry:n edustajana ollut vertaistyökoordinaattori Hanni Rikala. Verkosto kokoontui neljästi vuoden aikana. HUMAK -yhteistyö KLVL ry:n vertaistyökoordinaattori Hanni Rikala ohjasi ja kommentoi viittomakielen tulkkiopiskelija opinnäytetyötä. Työssä avattiin viittomakielen tulkkien näkemyksiä ja kokemuksia viittomakommunikaation opettamisesta sisäkorvaistutetta käyttävän lapsen perheessä. Nordic conference työryhmä Toimiala: Nordic Conference, pohjoismainen kaksikielisyyskonferenssin valmistelu , Jyväskylässä. 12

13 KLVL ry:n edustajina olleet hallituksen edustajat Hannele Rabb ja varalla Iina Peltomaa. Työryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. tiedottamista, viestintää, vertaistoimintaa, kursseja ja leirejä, Kuluttajaparlamentti KLVL ei ole osallistunut kuluttajaparlamentin kokouksiin vuoden aikana. Parlamentin toimintaan on osallistuttu sähköpostin välityksellä. Kuuloalan leiri- ja kurssitoiminnan verkosto KLVL ry:n vertaistyökoordinaattori Hanni Rikala kutsui vuoden lopussa koolle eri kuuloalan toimijoiden leiri- ja kurssitoiminnasta vastaavat yhteisen verkostotyöskentelyyn kehittämään ja koordinoimaan kuulovammaisille lapsille ja heidän perheilleen suunnattua kurssi- ja leiritoimintaa. Verkosto kokoontui kaksi kertaa. Yhdenvertaisuus ja osallisuus toisen asteen opiskelussa Kuuloliitto on käynnisti syyskuun alussa Yhdenvertaisuus ja osallisuus toisen asteen opiskelussa -hankkeen ( ). Hankkeessa kartoitetaan huonokuuloisten ja viittomakielisten opiskeluun liittyviä haasteita sekä pyritään kehittämään ratkaisuja opiskelun tukemiseen. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Kuurojen Liitto, Kuurojen Palvelusäätiö ja Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja liittyy lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan. KLVL ry:n edustajana työryhmässä oli pääsihteeri. Työryhmä koottiin ja kokoontui vuoden lopussa kerran. 6. Tiedotus ja viestintä KLVL ry:n toiminnasta tiedotettiin Nappi-lehdessä, sähköisesti verkkosivuilla ja Facebook-ryhmässä. Liitto julkaisi vuonna 2012 kuusi numeroa Nappi-lehteä. Julkaistujen numeroiden teemat olivat: lasten oikeudet ja vauvat, erilaiset perhekulttuurit, kommunikaatio, apuvälineet, nuoruusikä kehityshaasteena ja yhteisöllisyys. Lehden painos oli kappaletta. Lehdellä ei ollut vakituista ilmoitusmyyjää. Lehden ensimmäisen numeron kokosi ja toimitti Katariina Kääpä. Marjo Myyryläinen toimitti ja kokosi lehteä numerosta 2. alkaen. Lehden taitosta vastasi Tapio Lipasti. Lehti painettiin Miktor OY:ssä. KLVL ry:n kotisivut ovat osoitteessa Vuoden 2012 aikana sivujen sisältö päivitettiin ajantasaiseksi. Liitto näkyi 13

14 myös sosiaalisessa mediassa. Facebookissa kerrottiin kuuloalan ajankohtaisista uutisista ja liiton kuulumisista. Sivulla oli vuoden lopussa 350 tykkääjää. kansainvälistymistä, koordinointia, Sisäisestä viestinnästä liiton jäsenyhdistyksiin huolehtivat liiton järjestöassistentti Katariina Ruotsalainen ja vertaistyökoordinaattori Hanni Rikala. Kuuloavain hanke lisäsi merkittävästi liiton ulkoista viestintää. Lisää hankkeen viestinnästä Kuuloavain kohdassa. 7. Vapaaehtois- ja vertaistoiminta KLVL ry:n vapaaehtoistoiminta tapahtuu suurelta osin jäsenyhdistysten tapahtumissa ja erilaisissa kokoontumisissa. Jäsenyhdistyksillä ei ole lainkaan palkattua henkilökuntaa. KLVL ry:n omaa ydintoimintaa ovat vertaistukea tarjoavat leirit ja kurssit. KLVL ry järjesti vuoden aikana neljä vertaisleiriä lapsille ja nuorille sekä kuusi vertaisperhekurssia. Taloudellisen tilanteen tasapainottamisen vuoksi KLVL ry:n hallitus joutui perumaan vertaisperhekurssit Kannonkosken Piispalassa ja Siilinjärven Kunnonpaikassa. VERTAISLEIRIT LAPSILLE JA NUORILLE 2012 Lasten ja nuorten hiihtolomaleiri (7 14 v) Lohja, Kisakallion urheiluopisto Järjestetty yhdessä Kuurojen liiton nuorisotoimen kanssa. Osallistujia 20 Lasten ja nuorten hiihtolomaleiri (7 14 v) Lehtimäen opisto, osallistujia 8. Virpiniemen liikuntaopistolle suunniteltu kolmas hiihtolomaleiri peruttiin osallistujamäärän vähyyden vuoksi. Lasten ja nuorten kesäleiri (7-14 v.), Lehtimäen opisto Osallistujina oli 22 lasta ja nuorta. Ohjelmassa oli ratsastusta, askartelua, puutöitä ja retki Ähtärin eläinpuistoon. Leirin vetäjänä oli Jimmy Raninen. Leirin toteuttamista varten KLVL ry sai myös lahjoitusvaroja Pirkko ja Pauli Jokisen syntymäpäiväkeräyksestä. 14

15 Nuorten eräleiri (13 17 v.), Pieksämäki, Partaharjun opisto Järjestetty yhdessä Kuuloliiton kanssa. Osan leiristä 11 leiriläistä viettivät eräelämään tutustuen ohjaajien kanssa metsässä. Leirin vetäjä oli Juha-Mikko Niskanen. toimintaa, luentoja, neuvontaa, kannustamista, VERTAISPERHEKURSSIT 2012 Jyväskylä, Korpilahti Alkio-opisto Eväitä itsenäistymiseen viittoville perheille. Järjestetty yhdessä Kuurojen Palvelusäätiön Juniori-ohjelman kanssa. Kurssilla tarjottiin viittomakielen opetusta ja vertaistukea teemalla Eväitä itsenäistymiseen. Luennoitsijoina olivat viittomakielen opettajien lisäksi Päivi Raino Humakista, Mirja Sepponen Helsingin yliopistosta, Anu Savolainen Haukkarannan koulusta ja Irja Seilola. Lapsille taidepajaa piti Päivi Saarelma. Osallistujamäärä oli 10 aikuista, 17 lasta. Helsinki, Hotel Best Western Premier Katajanokka, Teemana Apuvälineet kommunikaatiota tukemassa. Kohderyhmänä Etelä-Suomen kuulovammaisten lasten perheet. Samassa yhteydessä järjestettiin koko perheen yhteinen toimintapäivä. Kurssin vetäjinä toimivat Leena Komonen ja Hanni Rikala. samana viikonloppuna pidettiin liiton kevätliittokokous ja toimintapäivä. Vertaisperhekurssin osallistujamäärä oli yhteensä 51, joista aikuisia oli 20 ja lapsia 31. Viikonlopun aikana Irja Seilola ja Maarit Widberg-Palo kertoivat Lapsiasiainvaltuutetun toimiston Hei Kato Mua -selvityksestä ja Jukka Rasa Kuuloliitosta luennoi Kuulon esteettomyydestä. Vertaisperhekurssilla kuultiin lisäksi vanhempien ja nuorten puheenvuoroja sekä kuntoutusohjaaja Ritva Lapin luento. Lehtimäki, Lehtimäen Opisto Kohderyhmänä pienet kuulovammaryhmät. Kustannussyistä vertaisperhekurssi toteutettiin Kokkolan sijasta Lehtimäen Opistolla, Lehtimäellä. Kurssin vetäjä oli Leena Komonen. Kurssilaisia oli 48, joista 21 aikuista ja 26 lasta. Luennoimassa oli kuntoutusohjaaja Kati Lahnalampi, sekä korva-, nenä ja kurkkutautien erikoislääkäri Elina Rytsölä sekä Karin Tuomala Kuuloliitosta, lisäksi kuultiin vanhempien ja nuorten puheenvuoroja. 15

16 Vertaistyökoordinaattori kutsui edelleen koolle kuuloalan kurssi- ja leirityöntekijöiden yhteistyöverkoston, joka kokoontui kaksi kertaa syksyllä Verkoston yhteistyö alkoi innostietoa, taitoa, kokemusta, läsnäoloa Oulu Scandic Hotel Teemana Koko perheen hyvinvointi. Kohderyhmänä Pohjois-Suomen kuulovammaisten lasten perheet. Samana viikonloppuna pidettiin myös liiton liittokokous. Vertaisperhekurssilla oli 21 osallistujaa, joista aikuisia oli 9 ja lapsia 12. Kurssin vetäjä oli KLVL:n vertaistyökoordinaattori Hanni Rikala. Luennoitsijoina olivat kuntoutusohjaaja Anneli Spets OYS:stä sekä LapCI ry:n ja KLVL:n Kuuloavain-hankkeesta projektikoordinaattori Anneli Salomaa ja LapCI ry:n edustaja Leena Hasselman. Lisäksi Eija Häyrinen Tervaväylän koulusta piti kaksi luentoa aiheista Kuulovammainen lapsi ja sosiaalinen sija sekä Koulutaipaleen nivelkohdat. Helsinki Kulttuurikeskus Sofia Helsinki Teemana Kyllä isä osaa. Kohderyhmänä viittovat ja viittomakieltä opiskelevat isät ja lapset. Järjestettiin yhdessä Kuurojen liiton kanssa. Luennoitsijoina olivat Kuurojen Liiton kuntoutussihteerit Mervi Nevalainen ja Rita Auroila, taidepajaa ohjasi Petra Juva. Kurssin vetäjä oli David Barber. Kurssilaisia oli 12, joista aikuisia 6, lapsia 6. Nykarleby, Kristliga Folkhögskolan Anträ -vertaisperhekurssi ruotsinkielisten kuulovammaisten lasten perheille. Järjestäjänä toimi DHBS, rahoittajana KLVL ry. Vertaistoiminta valkean talon yhteistyöverkoston kutojana Vuonna 2012 KLVL ry teki vertaistyön sektorilla enemmän yhteistyötä muiden kuuloalan järjestöjen kanssa kuin aikaisempina vuosina. Puolet lasten- ja nuortenleireistä ja kolmannes vertaisperhekursseista toteutettiin yhteistyössä lähimpien kuuloalan järjestöjen, Kuuloliiton, Kuurojen liiton ja Kuurojen Palvelusäätiön kanssa. Yhteistyön etuja ovat laajentuva asiakaskunta, toisen järjestön asiantuntemuksesta ja kontaktiverkostosta oppiminen sekä tiedon ja hyvien käytäntöjen jakaminen puolin ja toisin. Myös kulujen jakaminen oli huomattava etu. 16

17 FEPEDAN toiminnan tavoitteena on kuulovammaisten lasten ja heidän perheidensä edunvalvonta Euroopan tasolla tuneesti ja verkoston jäsenet ideoivat uusia yhteistyön tapoja. Verkoston kahteen kokoukseen osallistui syksyllä leiri- ja kurssityötä tekeviä työntekijöitä Kuuloliiton kuntoutuskodista ja Harvinaiset-toiminnasta, Kuurojen liitosta, Suomen Kuurosokeat ry:stä, LapCI ry:stä, Kuurojen urheiluliitosta SKUL:ista, Kuurojen Palvelusäätiöstä sekä KLVL ry:stä. KLVL järjesti lisäksi tammikuussa lastenohjaajien koulutustapahtuman Valkeassa Talossa yhdessä Kuurojen Palvelusäätiön Juniori-ohjelman kanssa. Koulutuksen osallistui 27 lastenohjaajaa. Päivän aikana käytiin läpi molempien järjestöjen kurssi- ja leiritoimintaa sekä toteutettiin hätäensiapukurssi SPR:n kouluttajien johdolla. Lisäksi Päivi Vataja Kuuloliitosta luennoi harvinaisista kuulovammaryhmistä ja Tuula Haarala-Räisänen Kuuloliiton lasten- ja nuorten kuntoutuskodista antoi vinkkejä lasten kanssa työskentelyyn. Vuoden aikana vertaisleiritoimintaan osallistui kaikkiaan leireillä 61 lasta ja nuorta. Vertaisperhekursseihin osallistui 213 vanhempaa ja lasta. Leireillä ja vertaisperhekursseilla oli yhteensä 67 lastenohjaajaa. 8. Kansainvälinen toiminta FEPEDA FEPEDA (European Federation of Parents of Hearing Impaired Children) on vuonna 1990 perustettu eurooppalainen kuulovammaisten lasten vanhempien kattojärjestö, jonka jäseniä ovat kansalliset vanhempainliitot. Toiminnan tavoitteena on kuulovammaisten lasten ja heidän perheidensä edunvalvonta Euroopan tasolla seuraamalla EU:n lainsäädäntöä ja pyrkimällä vaikuttamaan lainsäädäntöön ja kuulovammaisten lasten asemaan ja oikeuksiin järjestön jäsenmaissa. Yhteistoiminnan avulla pyritään myös jakamaan tietoa eri jäsenmaissa hyväksi todetuista käytänteistä ja keskustelemaan perheiden kannalta keskeisistä kysymyksistä. Hallinto KLVL ry on toiminut FEPEDAssa aktiivisesti jo vuodesta 1999 lähtien. Kertomusvuonna FEPEDAn hallituksessa (Management Committee) ja työvaliokunnassa (Bureau) Suomen edustajana ja 17

18 KLVL ry:n ydintoimintaa on vertaistuki FEPEDAn varapresidenttinä jatkoi KLVL ry:n varapuheenjohtaja Sari Paloposki. FEPEDAn hallituksessa oli kertomusvuonna edustajat Alankomaista, Bulgariasta, Espanjasta, Irlannista, Italiasta, Liettuasta, Ranskasta, Ruotsista, Portugalista, Saksasta, Tsekinmaasta, Virosta, ja Suomesta. Vuoden aikana hallitus ja työvaliokunta kokoontuivat molemmat kaksi kertaa. Järjestön vuosikokous pidettiin heinäkuussa Zürichissä, Sveitsissä. Toiminnan painopistealueet vuonna 2012 Toimintavuoden aikana yhteydenpitoa jäsenmaiden välillä pyrittiin edelleen tehostamaan. Sihteeristö oli aktiivisesti yhteydessä jäsenmaihin ja tiedotti sähköpostitse järjestön tapahtumista ja kokouksessa päätetyistä asioista myös niitä jäseniä, jotka eivät voineet lähettää edustajaansa kokouksiin. Jäsenmaiden perheille suunnatun perhekyselyn työstämistä jatkettiin. Kyselyn käytännön työn toteuttamisesta vastaavat opinnäytetyönään kaksi suomalaista viittomakielen tulkkiopiskelijaa. FEPEDAn Suomen edustaja koordinoi ja valvoo työn etenemistä yhdessä opiskelijoiden opettajan kanssa. Kysely lähti eri maiden perheille loppuvuodesta ja siihen oli mahdollista vastata suoraan internetin kautta. Vuoden loppuun mennessä vastauksia oli saatu jo useasta Euroopan maasta. Kyselyn tulokset valmistuvat kevään 2013 aikana. Yhteistyötä muiden eurooppalaisten kuulovamma-alan järjestöjen kanssa tiivistettiin edelleen ja keväällä allekirjoitettiin yhteistyösopimus viiden eri kuulovamma-alan organisaation kesken. Allekirjoitustilaisuus järjestettiin EDF:n eli Euroopan Vammaisneuvoston vuosikokouksen yhteydessä toukokuussa Kööpenhaminassa. FEPEDAn puolelta sopimuksen allekirjoitti FEPEDAn varapresidentti Sari Paloposki. Yhteistyön tarkoituksena on pystyä paremmin vaikuttamaan asioihin EU-tasolla. Ensimmäinen yhteisvoimin toteutettu seminaari järjestettiin eri maiden europarlamentaarikoille syksyllä teemalla Accessibility. Hallitus ja työvaliokunta seurasivat tiiviisti myös twinningohjelman etenemistä eri jäsenmaissa. Ohjelman tavoitteena on aktivoida jäsenistöä toimimaan yhdessä niin, että perheet voisivat verkostoitua Euroopassa ja jakaa kokemuksia sekä välittää tietoa hyviksi koetuista käytänteistä. Vuonna 2009 lanseeratun ohjelman 18

19 Yhteistyötä muiden eurooppalaisten kuulovamma-alan järjestöjen kanssa tiivistettiin edelleen ja allekirjoitettiin yhteistyösopimus viiden eri kuulovamma-alan organisaation kesken tarkoituksena on edistää ja auttaa uusia jäsenmaita kehittämään omaa järjestötoimintaansa ja tulemaan mukaan FEPEDAn toimintaan nimenomaan vanhojen jäsenmaiden tuella. Kyseessä on eräänlainen kummitoiminta, jossa vanhat jäsenmaat pyrkivät tukemaan ja auttamaan twinning-partneriaan mm. tietotaitoa välittämällä. Suomen ja KLVL ry:n kumppanina twinning-hankkeessa toimii Slovenia, johon oltiin kertomusvuonna sähköpostitse yhteydessä. Tavoitteena on luoda kestävä yhteys ja luoda samalla toimintamalli, joka on myöhemmin mahdollista ottaa käyttöön muissakin FEPEDAn twinning-kumppanuuksissa. Yhteistyötä aloiteltiin suomalaisten yhteistyökumppanien kanssa. Lähialueyhteistyö Keväällä käynnistyi kolmen maan (Liettua-Ruotsi-Suomi) yhteinen hanke, jonka koordinoijana toimii Liettuan vanhempainliitto. Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on tietotaidon välittäminen maiden välillä. Hankkeessa mukana oleminen ei ole edellyttänyt KLVL ry:ltä taloudellista panostusta. Hankkeeseen liittyen KLVL ry:n toimintaan kävi lokakuun alussa tutustumassa kaksi henkilöä Liettuan vanhempainliitosta. He tutustuivat henkilökuntaamme, toimistoomme sekä Valkeaan Taloon. Lisäksi vieraille järjestyi käynti kuulovammaisten koulussa Helsingissä. Lokakuun puolivälissä puolestaan Suomen ja Ruotsin edustajat vierailivat Liettuassa. Suomesta mukana olivat liiton aikaisempi varapuheenjohtaja ja FEPEDAn presidentti Eeva Tikka sekä varapuheenjohtaja Sari Paloposki. Vierailun yhteydessä järjestettiin seminaari, johon Liettuasta osallistui henkilöitä mm. kolmesta eri ministeriöstä. Paikalla oli lisäksi sairaalan ja koulujen edustus (lääkäri, psykologi, opettajia) sekä paikallisia vanhempia. Seminaarin teemana oli kuuloseula sekä varhainen kuntoutus ja sen järjestäminen. Hankkeen loppuraportti valmistuu keväällä Toimintavuonna yhteyttä pidettiin tiiviisti myös Viron ja Ruotsin vanhempainliittoihin lähinnä FEPEDA-yhteyksien kautta. Virolaisvieraita saatiin KLVL ry:n kevätliittokokoukseen ja vertaistapaamiseen, johon osallistui Virosta kaksi perhettä. 19

20 Muu kansainvälinen toiminta Kuuloavain.fi-hankkeen tavoitteena on luoda verkkosivusto kuulovammaisen lapsen vanhemmille ja eri toimintasektoreiden ammattilaisille Touko-kesäkuun vaihteessa Itävallassa järjestettiin Family-centered early intervention kongressi, johon osallistui kaikkiaan 380 vanhempaa ja alan ammattilaista ympäri maailmaa KLVL ry:stä kongressiin osallistuivat vertaistyökoordinaattori Hanni Rikala sekä varapuheenjohtaja Sari Paloposki. Seminaari oli erittäin hyödyllinen verkostoitumispaikka ja antoi mahdollisuuden keskustella kuulovammaan liittyvistä asioista eri tahojen kanssa. FEPEDAn Suomen edustaja osallistui myös järjestäjien pyynnöstä paneelikeskusteluun ja on seminaarin jälkeen aktiivisesti ollut mukana pienemmässä kansainvälisessä ryhmässä, jonka tavoitteena on globaalin yhteistyön kehittäminen. 9. Kuuloavain. fi-projekti Vuosina toteutettavan Kuuloavain.fi-hankkeen tavoitteena on luoda verkkosivusto kuulovammaisen lapsen vanhemmille ja eri toimintasektoreiden ammattilaisille. Sivusto toimii kokoavana portaalina kuuloalan tietoon, palveluihin ja vertaistukeen. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää yhteistyömalli kuuloalan järjestöille kuulovammaisten lasten perheiden kanssa toimimista varten. Kuuloavain.fi projektin ensimmäisen toimintavuoden tavoitteina olivat projektityöntekijän rekrytointi, ohjausryhmän kokoaminen, tiedon kokoaminen ja syventäminen, yhteistyötahojen sitouttaminen, sekä sivuston mallintaminen. Projektin käynnistyessä tavoitteita tarkennettiin ja päädyttiin avaamaan sivusto ensimmäisen toimintavuoden aikana, jotta pystytään kehittämään sivustoa käyttäjien kanssa edelleen. Sisältöä tuotettaisiin koko hankkeen ajan sivuston kehityksen rinnalla. Maaliskuussa 2012 Kuuloavain.fi hankkeeseen palkattiin kokoaikainen projektikoordinaattori, joka on työsuhteessa KLVL ry:hyn ja hänen tuekseen solmittiin sopimus projektisparraajan palvelun ostamisesta LapCI ry:stä. Ohjausryhmän jäseninä olivat KLVL ry:n pääsihteeri Kristiina Aminoff, KLVL ry:n varapuheenjohtaja Sari Paloposki, LapCI ry:n projektipäällikkö Leena Hasselman, LapCI ry:n hallituksen jäsen Salla Kurki sekä projektikoordinaattori Anneli Salomaa. Ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa ja kokouksissa käsiteltiin muun muassa 20

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2013 Sisällysluettelo PUOLI VUOSISATAA VERTAISPERHETYÖTÄ KUULOVAMMASEKTORILLA 1. 2. 3. 4. KLVL RY:N PERUSTEHTÄVÄ JÄSENYHDISTYKSET JA JÄSENISTÖ

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt 1(6) 7.11.2014 Alla olevat päivitetyt säännöt ovat astuneet voimaan 13.4.2010 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Kuulovammaisten Lasten Vanhempien

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016

Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016 KUOPION SELKÄYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2016 2 Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016 Jäsenistö Vuoden 2016 lopussa jäsenmäärä oli 386 henkilöä. Vapaaehtoistyöntekijöiden määrä 30 henkilöä ja

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen 17.11.2013 hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY HALLITUS Rauno Veijanen jatkoi yhdistyksen puheenjohtajana ja Pasi Juuti sihteerinä. Varapuheenjohtajana toimi Hannele Rintavaara

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa Edustajiston kokouksessa Lahdessa 21.03.2015 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto kokoontui vuoden 2015 ensimmäiseen kasvokkaintapaamiseen Lahdessa 21.03.2015. Kokouksen lisäksi paikalla olleet edustajat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Järjestöneuvottelukuntien hyviä käytäntöjä muualta Suomesta Kansalaisjärjestöilta Ylivieskassa

Järjestöneuvottelukuntien hyviä käytäntöjä muualta Suomesta Kansalaisjärjestöilta Ylivieskassa Järjestöneuvottelukuntien hyviä käytäntöjä muualta Suomesta Kansalaisjärjestöilta Ylivieskassa 2.10.2013 Marjo Riitta Tervonen, Pohjois-Suomen erityisasiantuntija SOSTE Suomen sosiaali ja terveys Perustettu

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä KUNTOUTUSKALENTER I 2014 Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä kuntoutuksen perhejaksoja. Kuntoutuspäätöstä

Lisätiedot

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio Hyvä liittokokousedustaja ja hyvät jäsenyhdistykset, Haluamme, että järjestötoiminta on hauskaa. Haluamme

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2016 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Mitä mieltä olette viittomakieltä käyttävän määritelmästä?

Mitä mieltä olette viittomakieltä käyttävän määritelmästä? Kysymyksiä: Mitä mieltä olette viittomakieltä käyttävän määritelmästä? (KLVL ry) on tyytyväinen siihen, että lakiin ei ole sisällytetty kuulovammaan perustuvaa lääketieteellistä määrittelyä ja näin ollen

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 Ajankohta Tilaisuus Paikka Ilmoitt. viim. Alueell./ valtak. kutsu TAMMIKUU 13.1. Työvaliokunta kokoontuu, eduskunta Helsinki 25.1. Hankepoliklinikka

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli pelastusliiton 87. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry Sisällys 1. YLEISTÄ... 1-1 2. PAINOPISTEALUEET... 2-1 2.1 Toiminnan kehittäminen... 2-1 2.2 Positiivisen ensitiedon jakaminen... 2-2

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

TOIMINTAKERTOMUS 2014. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry 1. YLEISTÄ 1 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n perustehtävänä on kuulovammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ Vuosi 2012 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys jatkaa vuonna 1982 perustetun Palotutkimuksen

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä

Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä Salli osallisuus! 24.11.2011 Anne Pyykkönen projektipäällikkö osallisuushanke Salli Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry - Hallinnointi

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015-31.12.2015

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015-31.12.2015 SUOMEN AKUSTIKUSNEURINOOMAYHDISTYS RY FINLANDS AKUSTIKUSNEURINOMFÖRENING rf 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015-31.12.2015 YLEISTÄ Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry on perustettu 19.5.1989. Yhdistyksen toimialueena

Lisätiedot

Keski-Suomen Autismiyhdistys ry

Keski-Suomen Autismiyhdistys ry Keski-Suomen Autismiyhdistys ry Toimintakertomus 2016 1 Yhdistyksen johto Yhdistyksen toimintaa johti yhdistyksen vuosikokouksessa valittu 5 henkinen hallitus: Ari Hartikainen, pj., Sari Kujanpää, varapj.,

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki 24.5.2012 Elina Mäntylä ja Riina Humalajoki 1 Yhteishankinta (kaupunki + ELY) Osallisena

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry TIETOA Vahvistamme lappilaisten järjestöjen yhteiskunnallista asemaa ja toimintaedellytyksiä kokoamalla,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistyksen hallitus Toiminnankoordinaattori OMA Hoivapalvelu Oy:n

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto 21.9.2017 Kanta-Hämeessä Yhdistyksiä 3202, Yhdistysrekisteri, Patentti- ja rekisterihallitus

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA Projekti on yhteistyöprojekti Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n sekä Karjalan tasavallan

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Välittävä vaikuttaja jo 27 vuotta. Toiminnanjohtaja Eila Okkonen, FT Muistiliitto ry

Välittävä vaikuttaja jo 27 vuotta. Toiminnanjohtaja Eila Okkonen, FT Muistiliitto ry Välittävä vaikuttaja jo 27 vuotta Toiminnanjohtaja Eila Okkonen, FT Muistiliitto ry Muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä edunvalvontajärjestö Edistää heidän elämänlaadun ja hyvinvoinnin edellytyksiä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot