Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS"

Transkriptio

1 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2013

2 Sisällysluettelo PUOLI VUOSISATAA VERTAISPERHETYÖTÄ KUULOVAMMASEKTORILLA KLVL RY:N PERUSTEHTÄVÄ JÄSENYHDISTYKSET JA JÄSENISTÖ HALLINTO LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 5. PERUSJÄRJESTÖTYÖ 5.1 Vertaistyö ja osallisuus 5.2 Kurssi- ja leiritoiminnan toteutuma 5.3 Edunvalvonta ja verkostoituminen 5.4 Viestinnän kehittäminen ja kytkeytyminen edunvalvontaan 5.5 Jäsenistölle tuotettavat palvelut 6. KUULOAVAIN.FI 6.1 Projektiviestintä 6.2 Markkinointi 6.3 Verkkopalvelut 6.4 Videoviestintäjärjestelmän hankinta 6.5 Verkostotyö 6.6 Osallistumiset 6.7 Medianäkyvyys 7. MUUTOSTA ILMASSA 7.1 Hallituksen työskentely 7.2 Strategiatyö käynnistyy 7.3 Organisaatiokoulutukseen sitoutuminen 7.4 Liiton 50-vuotis juhlat ja historiikin julkaisujuhla siirretään kevääseen 8. KANSAINVÄLINEN TYÖ 8.1 FEPEDA 8.2 Lähialueyhteistyö 9. TOIMINNAN RESURSSIT 2

3 Kuule perhettä! KLVL ry 50 vuotta Puoli vuosisataa vertaisperhetyötä kuulovammasektorilla Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n 50-vuotisjuhlavuoden toiminnan ja edunvalvonnan pääpainoalueeksi määriteltiin koko perheen tukeminen ja perhekeskeisen työotteen säilyttäminen. Tukipalveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa ammattilaisten teoreettinen asiantuntijuus ei yksin riitä. Palveluiden ja tarpeiden vastaavuus mahdollistetaan yhdistämällä teoria- ja kokemustieto. Toiminnan teemana koko vuoden ajan kulki iskulause: Kuule perhettä! Tällä haluttiin muistuttaa perheiden kokemusasiantuntijuuden tärkeydestä ja myös siitä, että koko perhe tarvitsee tietoa ja tukea. Perheiden kuuleminen on lisäresurssi, jota harvoin hyödynnetään tarpeeksi. Perhetyön teema läpi leikkasi kaikki toiminnan tasot strategisesta johtamisesta operatiiviseen toimintaan. Toiminnassa se näkyi edunvalvonnan ja viestinnän linjauksissa. Vertaistuen järjestämisessä linja näkyi kurssi- ja leiritoiminnan tavoitteissa ja tarjonnassa. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n toiminnassa korostuivat vuonna 2013 muutokset ja kehittäminen. Liitossa aloitettiin strategiatyöskentely yhdessä hallituksen, henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Myös jäsenkysely oli tarkoitus suorittaa loppuvuodesta 2013 mutta se päätettiin siirtää seuraavalle vuodelle toimiston henkilövaihdosten vuoksi. Strategisten linjausten avulla tuetaan lyhyen tähtäimen operatiivista toimintaa ja niillä annetaan KLVL ry:n toiminnalle jäntevyyttä ja linjakkuutta sekä edunvalvontaan että muuhun toimintaan. Strategiatyöskentely lähti hyvään vauhtiin ja avasi keskustelua liiton tulevaisuuden suuntauksista. Strategiatyöskentely jatkuu vuonna Vuonna 2013 käynnistyi liiton organisaatiouudistus. Henkilöstölle tehtiin kesän alussa suunnattu työpaikkaselvitys, jonka tuloksena hallitus sitoutui, yhdessä henkilöstön kanssa, lähtemään organisaatiokoulutukseen. Organisaatiokoulutuksen tavoitteena on määritellä Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton toimintaan ja ideologiaan sopiva toimintatapa, jossa strategisen ja operatiivisen tason rajapinta on määritelty ja toimijoiden roolit on selvitetty. Strategiatyöskentely ja koko organisaation yhteinen koulutus tukevat hyvin toisiaan. Organisaatiokoulutus käynnistyi vuoden 2014 alussa. 3

4 Myös liiton hallitustyöskentelyn toimintatapaa pyrittiin vuoden aikana uudistamaan. Työvaliokunta, joka aiemmin oli toiminut operatiivisen johdon tukena, päätettiin hallituksen järjestäytymiskokouksessa lakkauttaa ja hallituksen työskentelytapaa pyrittiin muuttamaan ammattimaisempaan suuntaan. Voimakkaat toiminnalliset muutokset tuntuivat kuitenkin raskailta kesken strategiatyöskentelyn ja hallitus päättikin loppuvuodesta käynnistää tulevana vuotena työvaliokuntatyöskentelyn uudelleen. Strategiatyöskentely sekä organisaatiokoulutus antavat jatkossa suunnan hallitustyöskentelyn tavoille. Näiden lisäksi liiton ulkoista ilmettä uudistettiin. Liitolle suunniteltiin uusi, pirteä layout, joka lanseerattiin jäsenistölle uudistettujen wwwsivujen avulla. Www-sivujen kävijämäärä nousi erittäin voimakkaasti: yksittäisten eri henkilöiden käynnit sivustolla kasvoivat noin 350 % edellisestä vuodesta, kaikkien kävijöiden yhteissumma nousi noin kävijällä ja hakukoneiden antamien hakuosumat nousivat noin osumaan! Samaan aikaan liiton julkaiseman Nappi-lehden ulkoasu uudistettiin vastaamaan uutta layouttia, lehden sisältöä ja visuaalisuutta kehitettiin ja liiton aktiivisuutta jäsenistöä kohtaan nostettiin päivittäisellä facebook sivujen päivittämisellä. Myös toimiston tiedotusta hallitukselle ja jäsenistölle tehostettiin loppuvuodesta erittäin hyvin vastaan otettujen, kuukausittain sähköisesti julkaistavien, toimiston infotäräysten muodossa. Kuuloavain.fi, Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n ja LapCI ry:n yhteistyöhanke, kasvoi vuoden 2013 aikana merkittävästi puolueettoman kuulovammatietouden jakelukanavana. Kuuloavain.fi portaalia uudistettiin tehtyjen käyttäjäkyselyiden ja saadun käyttäjäpalautteen perusteella. Lisäksi Kuuloavain.fi järjesti vuoden aikana kuulovamma-alan järjestöjen yhteistyöverkostotapaamisia. Kuuloavin.fi koetaan vanhempien ja kuulovamma-alan ammattilaisten keskuudessa sekä yhteistyöverkostoissa puolueettoman ja kiihkottoman tiedon jakelukanavaksi sekä positiivisella tavalla neutraaliksi yhteistyöverkostojen alustaksi. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry ja LapCI ry hakivat perhejärjestöinä rahoitusta myös uuteen yhteishankkeeseen, KUMI- NA, kuuntele minua!. Hanketta haettiin osana kuulovammajärjestöjen Emma ja Elias- hankekokonaisuutta. KUMINA -hankeen avulla oli tarkoitus vahvistaa perheiden kuulemista ja kokemusasiantuntijuuden käyttöä. Hankkeeseen ei myönnetty rahoitusta. Vertaisperhekurssitoiminta ja lasten- ja nuorten leiritoiminta jatkuivat aktiivisena. Liitto järjesti yhteensä kuusi koko perheen vertaisperhekurs- 4

5 sia ja kolme lasten ja nuorten leiriä, joista kaksi leiriä oli vajaan viikon pituisia ja yksi oli viikonlopun kestävä leiri. Vuoden 2013 aikana KLVL ry:n lasten ja nuorten leireille osallistui 56 lasta ja nuorta. Koko perheelle tarkoitetuille vertaisperhekursseille osallistui 88 vanhempaa ja 114 lasta. Leireillä ja vertaisperhekursseilla oli töissä yhteensä 76 lastenohjaajaa. Toimintakertomusvuoden lopussa liitto valmistautui vuoden 2014 alusta käyttöön otettavaan hankintalakiin ja sen mukanaan tuomiin muutoksiin kurssien järjestämisessä. Edunvalvonnassa toimittiin kuulovamma-alan yhteistyökumppaneiden kanssa. Erityisiä nostoja edunvalvonnassa ovat vuonna 2013 Kelan tekemät muutokset tulkkaustoiminnassa, Yhdenvertaisuus ja osallisuus hanke sekä yhteistyö lapsiasiavaltuutetun toimiston kanssa. Kelan tulkkaustoiminnan uudet linjaukset olivat keskustelun aiheena sekä liitossa että jäsenistön keskuudessa. KLVL ry osallistui tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän (TTYR) toimintaan, joka pyysi eduskunnan oikeusasiamieheltä selvitystä tulkkaustoiminnan linjauksista ja niiden lain mukaisuudesta. KLVL ry osallistui myös Kuuloliiton Yhdenvertaisuus ja osallisuus toisen asteen opinnoissa hankkeessa tehdyn kyselyn laatimiseen ja tästä saatujen tulosten jalkauttaminen jatkuu edunvalvonnan yhteistyönä tulevana vuotena. Lisäksi KLVL ry oli mukana Kuuloavaimen, Lapsiasiavaltuutetun ja tämän toimiston kanssa Kuulovammaisen lapsen kasvun ja kehityksen polku suositusten laatimisesta. Konkreettiselle tasolle yhteistyö etenee alkuvuodesta Liiton 50-vuotishistoriikki sekä 50-vuotisjuhlat päätettiin siirtää keväälle 2014 henkilöstövaihdosten vuoksi. Liiton järjestöassistentti irtisanoutui keväällä ja pääsihteeri syksyllä. Uusi järjestöassistentti palkattiin alkusyksyllä ja liittohallituksen puheenjohtaja hoiti pääsihteerin tehtäviä oman työnsä ohessa liitolle palkattavan toiminnanjohtajan aloittamiseen asti. Toiminnanjohtaja aloittaa toimessaan alkuvuonna Vaikka vuoden aikana liitossa käynnistettiin monta erilaista muutosta ja henkilöresurssit vaihtuivat, voidaan todeta, että liiton toiminta vastasi hyväksyttyyn toimintasuunnitelmaan hyvin. Tämä osoittaa sen, että liitto on kehittynyt organisaationa: prosessit ja toimenkuvat ovat selkiytyneet ja talous on vakaalla pohjalla. Tästä toimintaa on hyvä jatkaa ja edelleen kehittää vuonna KLVL RY:N PERUSTEHTÄVÄ Sääntöjensä mukaisesti Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liitto ry:n perustehtävänä on kuulovammaisten lasten ja nuorten sekä heidän per- 5

6 heidensä etujen valvominen, lasten ja nuorten kielen ja kommunikaation, opetus- ja kuntouttamistoiminnan edistäminen ja viittomakielen aseman parantaminen sekä jäsentensä valtakunnallisena keskusjärjestönä toimiminen. KLVL ry:n ydintoimintaa on vertaistuki. Liitto on olemassa perheiden tukemista ja vertaistuen antamista varten. Yhtä tärkeää on perheiden hyväksi tehtävä edunvalvontatyö. Edunvalvonnan kautta mahdollistuvat pysyvän tason laaja-alaiset muutokset ja kuulovammasektorin kehittämistyö. 2. JÄSENYHDISTYKSET JA JÄSENISTÖ KLVL ry:n varsinaisia jäseniä ovat jäsenyhdistykset. Liittoon kuuluu 15 ympäri maata sijaitsevaa jäsenyhdistystä, joihin kuuluu yhteensä n. 900 perhettä. Henkilöjäseninä tämän arvioidaan olevan noin henkilöä. Yhdistykset ovat nimeltään Kuulovammaisten Lasten tuki ry kunkin alueen mukaisesti. Yksi yhdistyksistä on ruotsinkielinen, Döva och hörselskadade barns stödförening rf (DHBS). Liittohallitus pitää jäsenluetteloa, johon merkitään jäsenyhdistysten varsinaiset jäsenet. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n jäsenmäärä oli 864 perhettä, vuoden 2013 aikana liittyi 55 perhettä ja erosi 58 perhettä. KLVL ry:n jäsenmäärä vuonna 2013 oli: YHDISTYS PERHEET Lapin KLT ry 25 Oulun KLT ry 98 Kainuun KLT ry 6 Pohjanmaan KLT ry 59 DHBS rf 115 Satakunnan KLT ry 53 Turun Seudun KLT ry 82 KLT ry 174 Tampereen Seudun KLT ry 67 Keski-Suomen KLT ry 79 Mikkelin KLT ry 9 Kuopion Seudun KLT ry 37 Joensuun Seudun KLT ry 25 Saimaan KLT ry 38 YHTEENSÄ 867 6

7 3. HALLINTO KLVL ry:n ylintä päätäntävaltaa käyttää kaksi kertaa vuodessa kokoontuva liittokokous, joka valitsee liitolle sen toimintaa valvovan liittohallituksen. Liittohallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kahdeksan ja enintään viisitoista muuta jäsentä sekä enintään sama määrä varajäseniä. Syysliittokokous vahvistaa kokousedustajien ehdotusten pohjalta hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärän. 4. LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Vuonna 2013 liittohallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Sanna Loukusa ja varapuheenjohtaja Sari Paloposki sekä varsinaisina jäseninä Maarit Lasanen (Lapin KLT ry), Santra Ruonakangas (Oulun KLT ry), Tarja Marttila (Pohjanmaan KLT ry), Hannele Rabb (DHBS rf), Taina Lehtimäki (Satakunnan KLT ry), Kirsi Pohjalainen (Turun KLT ry), Hannele Seppälä (KLT ry, Riihimäki), Katariina Vehmola (KLT ry, Helsinki), Kaisa Tossavainen (Tampereen KLT ry), Iina Peltomaa (Keski-Suomen KLT ry) sekä Anu Juutilainen (Saimaan KLT ry). Varajäseninä toimivat Päivi Pohjola (Lapin KLT ry), Marja Linsuri (Oulun KLT ry), Riitta Ranta-Knuuttila-Mertala (Pohjanmaan KLT ry), Anne Kuusiluoto (Satakunnan KLT ry), Mariitta Suominen (Turun KLT ry), Maarit Widberg-Palo (KLT ry, Riihimäki), Minna Pajari (KLT ry Riihimäki), Irja Seilola (Keski-Suomen KLT ry) sekä Mari Laakso-Suutari (Saimaan KLT ry). Liittohallitus asetti avukseen valmistelemaan ja juoksevia asioita hoitamaan seuraavat valiokunnat ja työryhmät: 1) TYÖ- JA TALOUSVALIOKUNTA Tehtävä: Laajempia asiakokonaisuuksia liittohallituksen kokouksiin valmisteleva työryhmä. Kokoonpano: Puheenjohtaja Sanna Loukusa, varapuheenjohtaja Sari Paloposki, Kirsi Pohjalainen, Santra Ruonakangas sekä pääsihteeri Kristiina Aminoff. Pääsihteeri toimi valiokunnan koolle kutsujana. Valiokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa: tammikuussa ja elokuussa. 7

8 2) NAPIN TOIMITUSRYHMÄ Tehtävä: Nappi-lehden sisällön ideointi sekä ruotsin kielen käännökset. Kokoonpano: Puheenjohtaja Sanna Loukusa Iina Peltomaa, Maarit Lasanen, Hannele Rabb, Marjo Laakso-Suutari sekä toimittaja Marjo Myyryläinen, joka toimi myös työryhmän koolle kutsujana. Valiokunta kokoonutui sähköpostin välityksellä toimittaja Marjo Myyryläisen johdolla. 3) KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Tehtävä: Liiton kansainvälisen toiminnan suunnittelu ja ideointi. Kokoonpano: Varapuheenjohtaja Sari Paloposki, joka toimi myös koolle kutsujana sekä Katariina Vehmola, Hannele Rabb. Valiokunta kokoontui vuoden aikana sähköpostin välityksellä kerran suunnittelemaan seuraavan vuoden toimintaa. 4) 50-V JUHLATOIMIKUNTA Tehtävä: Liiton 50- vuotisjuhlien järjestämistyöt. Kokoonpano: Puheenjohtaja Sanna Loukusa, varapuheenjohtaja Sari Paloposki, Kirsi Pohjalainen sekä koolle kutsujana Taina Lehtimäki. Valiokunta kokoontui vuoden aikana useita kertoja sähköpostin välityksellä suunnittelemaan mm. kokouspaikkoja ja ohjelmarunkoa. 5) VALKEA TALO Tehtävä: Liiton Valkea Talo kiinteistöyhtiön yhtiökokousedustaja. Kokoonpano: KLVL ry:n pääsihteeri osallistuu. 6) KUULOAVAIN. FI HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ Tehtävä: Kuuloavain.fi hankkeen työn ohjaaminen ja valvominen. Kokoonpano: KLVL ry:n edustajana Mari Laakso-Suutari sekä pääsihteeri Kristiina Aminoff. Lisäksi Anneli Salomaa Kuuloavain.fi hankkeen projektikoordinaattorina. LapCI ry:n edustajina oli hallituksen jäsen Salla Kurki ja toiminnanjohtaja Leena Hasselman. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Kokouksiin oli etäosallistumismahdollisuus Adobe Connectin kautta, jota hyödynnettiin, mikäli paikan päälle matkustaminen ei onnistunut. 7) VIITTOMAKIELEN NEUVOTTELUKUNTA Tehtävä: Toimii Jyväskylän yliopistossa. Kokoaa yhteen viittomakielisen yhteisön edustajat ja viittomakielialan toimijat Suomessa keskustelemaan viittomakielen edistämisestä ja arvioimaan, miten yhteiskunnallinen ja alan eri tahojen kehittyminen vaikuttaa viittomakielen koulutus- ja tutkimustoimintaan. Edustus on henkilökohtainen, ei suoraan järjestö- 8

9 kohtainen. Edustus voi olla järjestön jäsenistön kantaa edustava, rehtorin erillisellä luvalla. Edustus on yliopiston rehtorin koolle kutsuma. Ryhmä kokoontuu kerran vuodessa. Kokoonpano: KLVL ry:n jäsenistön kantaa ko. kokouksessa edustaa Irja Seilola. Viittomakielen neuvottelukunta kokoontui vuoden aikana kerran, jossa Irja Seilola oli läsnä. 8) STRATEGIATYÖRYHMÄ Tehtävä: Valmistella liiton strategiaa. Kokoonpano: Ei perustettu erillistä työryhmää vaan koko hallitus sitoutui valmistelemaan pääsihteerin johdolla strategiaa. Strategiatyöryhmä työskenteli tai seurasi strategian tilannetta strategiaotsikon alla vuoden aikana viisi kertaa, eli jokaisessa läsnäolokokouksessa. Vuonna 2013 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n liittohallitus kutsuttiin kokouksiin koolle yhdeksän (9) kertaa. Näistä viisi kokousta järjestettiin normaaliin tapaan tapaamiskokouksena. Kaksi tapaamiskokouksista järjestettiin liittokokouksen yhteyteen ja yhdessä kokouksessa oli yhteistyöpalaveri LapCI ry:n hallituksen ja henkilöstön kanssa Kuuloavain.fi hankkeen ympärillä. Henkilöresurssivaihdosten sekä työpaikkaselvitystulosten kuulemisen vuoksi järjestettiin neljä ylimääräistä kokousta: kaksi sähköpostikokouksena ja yksi kokous etänä Adobe Connect -järjestelmän avulla. Neljänteen kokoukseen, jonka aiheena oli työpaikkaselvitystulosten kuuleminen, oli mahdollisuus osallistua paikan päällä tai etänä Adobe Connect -järjestelmän avulla. Kokous jouduttiin järjestämään viikon koollekutsumisajalla kesälomakautena, joten se ei tullut päätösvaltaiseksi. Tilaisuus nauhoitettiin ja hallitus velvoitettiin tutustumaan materiaaliin ennen seuraavaa kokousta. Kevätliittokokous järjestettiin Helsingissä Kevätliittokokouksessa vahvistettiin hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös. Liittokokouksen yhteydessä tilintarkastaja Johanna Mäntyharju piti esitelmän ja avasi tilinpäätöstä ja talouden hoitoon liittyviä asioita liittokokousedustajille. Liittokokousta edeltävänä päivänä järjestettiin liiton strategiapäivä, jossa työryhmissä työskenneltiin eri strategiaanalyysien avulla. Strategiapäivässä tunnistettiin liiton sisäisiä heikkouksia ja vahvuuksia ja ulkoisia uhkia ja mahdollisuuksia ja tehtiin ympäristöanalyysiä. Strategiapäivän alustajana ja vetäjänä toimi liiton pääsihteeri. Kevätliittokokous ja sitä edeltänyt strategiapäivä lähetettiin internettiin Adobe Connect järjestelmän avulla suorana lähetyksenä. Jäsenistö pystyi seuraamaan kevätliittokokousta ja osallistumaan strategiapäivätyöskentelyyn. 9

10 Kevätliittokokoukseen osallistui paikan päällä 19 aikuista ja internetissä sitä seurasi muutama henkilö. Liittokokousedustus oli yhdeksästä (9) paikallisyhdistyksestä. Taloudellisen tilanteen tasapainottamiseksi liitto kustansi vain yhden liittokokousedustajan osallistumisen tilaisuuteen. Liittokokousviikonloppu oli suunnattu vain vanhemmille ja lastenhoitoa ei järjestetty. Strategiapäivään osallistui paikan päällä 25 aikuista ja internetissä vajaa 10 henkilöä. Syysliittokokous järjestettiin Tampereella Toimintasuunnitelman mukaan syksyllä piti järjestää myös liiton 50-vuotisjuhlat mutta ne siirrettiin hallituksen päätöksellä keväälle Liittokokouksessa valittiin seuraavan vuoden liittohallitus, sen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä käsiteltiin seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Koska strategiatyö ei ollut vielä valmiina, sitä ei käyty läpi. Sen sijaan kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua Turun Seudun KLT ry:n kokouskutsuun nostamastaan aiheesta: Onko KLVL jo taakka vanhemmille vai/ja onko vanhemmista tullut taakka liitolle? Keskustelua vanhempien liiton linjasta ja tulevaisuudesta. Keskustelun tuloksena todettiin, että paikallisyhdistykset tarvitsevat liitolta tukea toimintaansa. Tämä asia huomioidaan tulevan vuoden toiminnassa sekä strategiatyöskentelyssä. Syysliittokokoukseen osallistui paikan päällä 29 aikuista sekä viittomakielen tulkit. Internetissä liittokokousta seurasi noin 10 henkilöä. Liittokokousedustus oli 12 paikallisyhdistyksestä. Syysliittokokousta edeltävänä päivänä järjestettiin toimintapäivä liittokokousedustajien perheille, jossa psykologi Keijo Tahkokallion luennoi aiheesta: Voimavaroja arkeen. Toimintapäivään osallistui noin 17 aikuista. Lastenohjauksessa oli 16 lasta ja ohjaajia oli yhteensä 8. Lastenohjelmana olivat lasten ja nuorten taidekeskus Rulla sekä Pikku Kakkosen leikkipuisto. Talouden tasapainottamisen vuoksi liitto kustansi syysliittokokoukseenkin vain yhden liittokokousedusajan osallistumisen ja tämän lisäksi liittokokousedustajan ja hallitusedustajan lasten majoitus- ja ruokailukulut. KLVL ry:llä on kunniapuheenjohtaja Michael Tillander ja neljä kunniajäsentä: Kauno Lehtomäki, Maija Lindgren, Brita Edlund ja Aune Kulmala. 5. PERUSJÄRJESTÖTYÖ Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL) on perustettu v Liitto on Suomen vanhin vanhempien perustama kuulovammaisten lasten ja nuorten ja koko perheen etujärjestö. KLVL perustettiin vanhempien tarpeesta saada ja jakaa kuulovammatietoutta, tavata muita 10

11 samassa tilanteessa olevia perheitä sekä vaikuttaa kuulovamma-perheiden asemaan yhteiskunnallisesti. KLVL ry:n ideologia ja tavoitteet ovat pysyneet viisi vuosikymmentä perusolemukseltaan samana. Liitto on toiminut alusta saakka kuulovammaisen lapsen ja nuoren koko perheen yhdistyksenä huomioiden myös lapsen huoltajan sekä hänen kuulevat sisaruksensa. Liitto on myös halunnut toimintansa alusta saakka olla kaikkien kuulovammaisten ja kuulo-monivammaisten lasten ja heidän perheidensä edunvalvojana kuulovamman laadusta, kuulon tasosta sekä perheen käyttämästä kielestä tai kommunikaatiotavasta riippumatta. Liiton tärkeimmät tehtävät ovat pysyneet vuosikymmenten saatossa samoina: liitto ajaa jäsenistönsä etuja ja tarjoaa vertaistukea. Liitossa on alusta saakka ymmärretty, että kuulovammaisten lasten vanhempien kokemusasiantuntijuus on suuri voimavara, jota on tärkeää jakaa toisille perheille. Vuoden 2013 aikana liitossa keskusteltiin käynnistyneen strategiatyön aikana paljon liiton ja sen jäsenjärjestöjen suhteesta toisiinsa ja näiden tehtävistä. Liiton aikaisemmassa historiassa jäsjenjärjestöt ovat olleet hyvin aktiivisia ja käytännössä kaikki nykyään liiton tehtäviin kuuluvat asiat ovat tulleet jäsenyhdistysten kautta, näistä mainittakoon esimerkiksi vertaisperhekurssit ja Nappi-lehti. Tänä päivänä kuitenkin työelämän vaatimukset vanhempia kohtaan ovat kasvaneet merkittävästi. Vanhemmat joutuvat venymään ja joustamaan työpaikolla ja näin perheiden yhteinen aika vähenee. Samaan aikaan perheet lähestulkoon suorittavat vapaa-aikaansa kuljettamalla lapsiaan harrastuksiin vahempien sukkuloidessa ohjatuissa jumpissa ja illasta voi kulua iso osa tietokoneella. Toisaalta taas työttömyys on kasvanut ja se on voinut aiheuttaa vanhemmissa ja perheissä passivoitumista. Tämän päivän yhteiskunta tuntuu tukevan vapaaehtoisuuteen ja kansalaisaktiivisuuteen pohjautuvaa toimintaa hyvin heikosti tai ei lainkaan. Aivan kuin yhteisöllisyys olisi katoava luonnonvara! Useasta liiton jäsenjärjestöstä tuli vuoden aikana viestiä siitä että jäsenjärjestöt pyörivät yhä pienemmän aktiivisen vapaaehtoisryhmän avulla. Vaatimukset siitä, että liiton on otettava suurempaa roolia jäsenyhdistysten hallinnon apuna, ovat kasvaneet. Vuoden aikana on keskusteltu useaan otteeseen siitä, mikä on jatkossa ylipäänsä koko liiton ja mikä on jäsenyhdistysten rooli. On myös mietitty sitä, onko liiton ja sen jäsenyhdistysten organisoiduttava uusiksi. Konkreettisimman puheenvuoron tässä keskustelussä käytti Turun Seudun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry tuodessaan syysliittokokouksen esityslistalle puheenvuoron tästä aiheesta. 11

12 Vuoden 2013 aikana Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitossa havahduttiin siihen, että vapaaehtoisuuteen perustuvan kansalaistoiminnan vaatimuksia on tarkastettava nykypäivään sopiviksi. Vuodelle 2013 strategiatyöhön liittyvät ja suunnitellut jäsenkysely ja jäsenyhdistyskysely päätettiin siirtää seuraavalle vuodelle ja näin asioita ehditään pohtia ja työstää enemmän ennen kyselyiden liikkeelle laittamista. Asiaa pohditaan ja työstetään vuoden 2014 hallitustyöskentelyssä sekä strategiatyössä. 5.1 Vertaistyö ja osallisuus Vertaistyö, kuulovammaisten lasten ja nuorten osallistamisen vahvistaminen sekä koko perheen voimaannuttaminen toimivat KLVL ry:n tarjoaman kurssi- ja leiritoiminnan kantavana perustehtävänä. KLVL ry järjestää vuosittain useita vertaisperhekursseja ympäri Suomen. Koko perheelle tarkoitetut kurssit kestävät viikonlopun ajan, minkä lisäksi lapsille järjestetään vertaisleirejä. Osallistumisen edellytyksenä ei ole perheen jäsenyys liitossa. Kurssien ja leirien toteuttamisessa noudatetaan alueellisen tasavertaisuuden periaatetta ja laaja-alaista kohderyhmäajattelua. Kursseja tarjotaan mahdollisimman kattavasti eri kuulovamma- ja ikäryhmille. KLVL ry:n aloitteesta ja kutsumana aloitettiin vuonna 2012 yhteinen kurssisuunnittelu muiden kuulovammajärjestöjen kanssa. Tätä käytäntöä jatkettiin vuonna 2013 siten, että Kuuloavain.fi kutsui verkoston koolle. Tavoitteena on luoda yhteinen ja pysyvä foorumi kaikille kuulovammajärjestöjen leiri- ja kurssitoiminnasta vastaaville ja tätä kautta kehittää kuulovammasektorin kurssitoimintaa yhdessä, jakaa osaamista ja tietoja sekä poistaa päällekkäisiä toimintoja. Vuonna 2013 muutettiin kentältä saadun palautteen perusteella lasten ja nuorten leiritarjontaa. Pohjois-Suomen lasten ja nuorten hiihtolomaviikon leiri muutettiin kahdeksi viikonloppuleiriksi: toinen lapsille ja toinen nuorille. Valitettavasti nuorten leiri jouduttiin kuitenkin perumaan liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Sen sijaan lasten leiri järjestettiin onnistuneesti. Kiertävään Satakielikahvilaan, joka on aiemmin järjestetty Satakieliohjelman kanssa yhteistyössä, ei valitettavasti saatu rahoitusta. Toimintaa ei vuonna 2013 järjestetty. Kiertävä Satakielikahvila sai kokeilukaudellaan suuren suosion, joten toivottavasti tämä toiminta voidaan elvyttää jatkossa. 12

13 KLVL kerää jokaiselta vertaistoimintaan osallistuneelta, leiriläiseltä ja leirin jälkeen myös leiriläisen vanhemmalta palautetta ja kehittää sen mukaan vertaistoimintaa. Vertaisperhekurssilla vanhemmat laativat myös kurssin alussa omat tavoitteensa kurssin suhteen, tavoitteiden toteutuminen arvioidaan aina kurssin päätteeksi. Vuonna 2013 KLVL ry teki kyselyn keskussairaaloiden kuulokeskusten kuntoutusohjaajille. Kaikki kahdeksan vastannutta piti kuulovammaisten lasten perheiden toisilleen antamaa vertaistukea erittäin tärkeänä. Puolet heistä piti erittäin tärkeänä vertaistapaamisten järjestämistä eri puolilla Suomea, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus saada vertaistukea. Vertaisperhekursseja järjestettiin yhteistyössä alueellisten jäsenjärjestöjen kanssa ja tätä kautta saatiin käyttöön alueellisten toimijoiden asiantuntijuus ja vapaaehtoisvoimaa järjestämisen tueksi. Vertaisperhekurssien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa vertaistyökoordinaattori. Hänen apunaan toimi liiton järjestöassistentti. 5.2 Kurssi- ja leiritoiminnan toteutuma Kurssien teemoissa ja kohderyhmissä noudatetaan KLVL ry:n vuoden teemaa perhekeskeisyydestä. Kurssitoiminnan tavoitteena on koko perheen voimavarojen tukeminen. Tiivis yhteistyö muiden viittomakieli- ja kuuloalan järjestöjen kanssa jatkui vuonna Kolmannes vertaisleireistä ja kursseista toteutettiin yhteistyössä lähiliiton kanssa sen mukaan, mikä yhteisen kohderyhmän mukaan oli käytännöllistä. Yhteistyössä toteutettiin vertaistapahtumia Kuurojen Liiton nuorisotyön, Kuurojen Palvelusäätiön Juniori-ohjelman ja LapCi ry:n kanssa. Yhteistyötä jatkettiin KLVL ry:n kokoon kutsumalla viittomakieli- ja kuuloalan leiri- ja kurssityöntekijöiden tapaamisilla, jota syksystä 2013 alkaen alkoi koolle kutsua Kuuloavain-hanke. Tiivistyneen yhteistyön hieno tulos oli leiri- ja kurssityöntekijöiden Valkean Talon järjestöjen perheille yhdessä järjestämä pikkujoulu. Valkeassa Talossa järjestettyyn tapahtumaan osallistui 150 henkeä. Vuoden 2013 aikana KLVL ry:n lasten ja nuorten leireille osallistui 56 lasta ja nuorta. Koko perheelle tarkoitetuille vertaisperhekursseille osallistui 88 vanhempaa ja 114 lasta. Leireillä ja vertaisperhekursseilla oli töissä yhteensä 76 lastenohjaajaa. 13

14 Kevään ja kesän vertaistoimintaa KLVL ry järjesti hiihtolomaleirin yhdessä Kuurojen liiton nuorisotoimen kanssa Kisakallion Urheiluopistolla Lohjalla. Leiriläisiä oli 20. KLVL ry:n osuudeksi kuluista tuli Maaliskuussa 2013 toteutettiin viittomakieltä opiskelevien kuulovammaisten lasten perheille vertaisperhekurssi Korpilahden Alkio-opistolla teemalla Eväitä itsenäistymiseen. Kurssi oli jaettu viittomakielen opetus-osioon ja koulu- ja vertaiskeskustelu-osioon. Viittomakieltä opettivat Kuurojen Palvelusäätiön viittomakielen opettajat, Kristiina Pitkänen kertoi Oppimiskeskus Onervan tukipalveluista ja Anneli Salomaa Kuuloavain.fi -palvelusta. Sunnuntaina Irja Seilola veti vertaiskeskustelun teemalla kuulovammainen lapsi koulussa. Kurssiviikonlopun kustannusten osuus KLVL:lle oli 3430,3. Turussa järjestettiin Kohti koulua -teemalla vertaisviikonloppu Turun kristillisellä opistolla. Viikonloppuun osallistui 14 vanhempaa ja 15 lasta. Helena Jalonen ja Sirkku Kinos kertoivat C.C. Malmin koulun toiminnasta, Heli Kujanpää kuntoutusohjaajan mahdollisuuksista tukea koulua aloittavaa kuulovammaista lasta ja Ritva Parkas vanhempien mahdollisuuksista tukea koulutaipaleen alkuvaiheessa. Lisäksi kuulovammaiset nuoret kertoivat omasta koulutaipaleestaan. Teatteri Mundo esitti perheille Yövieras näytelmän. Viikonlopun kustannukset olivat Kevättalvelle oli suunniteltu nuorten leiri Pikku-Syötteelle, mutta vähäisen ilmoittautumisen vuoksi se peruttiin. Perinteinen lasten ja nuorten kesäleiri järjestettiin Lehtimäellä, Lehtimäen opistolla kesäkuussa. Leirille osallistui 24 lasta ja nuorta, 10 ohjaajaa ja 2 henkilökohtaista avustajaa. Ohjelmassa oli tuttuun tapaan ratsastusta, askartelua, puutöitä ja retki Ähtärin eläinpuistoon. Leirin vetäjänä oli Jimmy Raninen. Osallistujissa oli kuulovammaisia ja kuulomonivammaisia lapsia ja nuoria ja heidän sisaruksiaan. Kustannukset olivat 11683,8. Ruskaa ja lapsiperheitä Syksyllä järjestettiin kolme vertaisperhekurssia: Rovaniemellä, Alastarolla ja Tampereella. Rovaniemelle, Norvajärven leirikeskukseen järven rannalle kokoontui 14 vanhempaa ja 22 lasta. Teemaan koko perheen tukeminen johdatteli kuntoutusohjauksen näkökulmasta Elli Kela ja kouluasioihin perehdytti Raisa Sieppi Tervaväylän opetus ja oppimiskeskuksesta Oulusta. Puheterapeutti Veera Jutila toimi leirillä lastenohjauksen vastuuhenkilönä ja keskustelutti myös vanhempia puheterapian näkökulmasta. Kurssin kokonaiskustannukset olivat 9401,8. 14

15 Lokakuussa Alastaron Kanniston kotieläintilalla kävi vilske ja vipinä, kun 17 pikkulasta taapersi tutustumassa eläimiin ja toisiinsa KLVL ry:n ja LapCI ry:n yhteiskurssilla. Vain muutama lapsista oli yli neljävuotias ja 12 ohjaajalla oli taatusti tekemistä. Vanhempia oli paikalla 14. Luennoimassa olivat kuntoutusohjaaja Heli Kujanpää Turun yliopistollisesta sairaalasta ja Satakieliohjelman perheterapeutti Ritva Parkas. Lisäksi nuoret kertoivat omasta elämästään. KLVL ry:n osuus kustannuksista oli Savonlinnan vertaisperhekurssille Tanhuvaaran urheiluopistolla marraskuussa osallistui 8 vanhempaa ja 12 lasta. Anu Juutilainen keskustelutti vanhempia teemasta Arjen aakkoset eväitä arkeen, Timo Rautiainen luennoi ja veti keskustelua erityislapsen sisaruudesta ja perhedynamiikasta. Kokonaiskustannukset olivat 7809,6. Vuoden viimeisen vertaisperhekurssin järjesti ruotsinkielinen KLVL ry:n jäsenyhdistys DHBS - Döva och hörselskadade barns stödförening rf. Anträ kurssille Tampereen Scandicissa marraskuuta osallistujia huimat 28 vanhempaa ja 32 lasta. Kuulon apuvälineiden valmistaja Phonakilta luennoi, Leena Nyström alusti koulunkäyntiteemasta ja Lena Nyström ja Gun-Britt Westerlund alustivat Kelan kuntoutuksesta. Lapsille ja nuorille oli omaa ohjelmaa, mm. käynti Vapriikissa, Delfinaariossa. KLVL:n osuus kustannuksista oli DHBS:llä oli myös muita rahoittajia tapahtumalle. Vuoden viimeinen vertaistyön ponnistus oli lasten ja nuorten viikonloppuleiri Haukiputaalla marras-joulukuun vaihteessa. Leirillä oli 12 leiriläistä ja leirin vetäjä Taneli Ojala ja viisi ohjaajaa. Ohjelmassa oli kaikkea frisbeegolfista seinäkiipeilyyn. Kokonaiskustannukset olivat 5160,92. Tiivistelmä vuoden leireistä ja vertaisperhekursseista: Vertaisleirit lapsille ja nuorille Hiihtolomaleiri , Lohja, Kisakallion Urheiluopisto, 7 14 vuotiaat, Yhdessä Kuurojen Liiton nuorisotyön kanssa. Lehtimäen kesäleiri , Lehtimäki, Lehtimäen erityiskansanopisto, vuotiaat Lasten ja nuorten viikonloppuleiri , Haukipudas, Virpiniemen urheiluopisto, vuotiaat KLVL:n vertaisperhekurssit 2013 Kuule perhettä! Korpilahti , Eväitä itsenäistymiseen, Alkio-opisto. Yhdessä Kuurojen Palvelusäätiön Juniori-ohjelman kanssa. Turku, , Kohti koulua, Turun kristillinen opisto 15

16 Rovaniemi , Norvajärven leirikeskus. Kuule koko perhettä - vertaistukea koko perheelle Alastaro , Kanniston kotieläintila, Ensitietokurssi pienten kuulovammaisten lasten perheille. Yhdessä LapCI ry:n kanssa. Savonlinna , Tanhuvaaran urheiluopisto. Arjen aakkoset. Tampere DHBS:n (Döva och hörselskadade barns stödförening rf) vertaisperhekurssi Anträ ruotsinkielisille kuulovammaisten lasten perheille. 5.3 Edunvalvonta ja verkostoituminen Liitto toteutti jäsenistönsä edunvalvontaa sekä itsenäisesti että yhteistyössä vakiintuneiden kuulovamma-alan yhteistyökumppaneiden kanssa ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tärkeimpinä kumppaneina toimivat Valkeassa talossa toimivat lähiliitot, joiden kanssa tehtävää yhteistyötä kehitettiin muutoinkin eri toiminnan tasoilla. Liitto tekee erityisen tiivistä yhteistyötä Kuuloavain.fi hankkeen kautta LapCI ry:n kanssa. Liitto osallistui Sosten järjestämiin tilaisuuksiin: valtakunnallisille sosiaali- ja terveyspolitiikan päiville ja sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon vastaanotolle huhtikuussa Helsingissä kuten myös sosiaali- ja terveysturvan päiville elokuussa Seinäjoella. Liitto osallistui myös Satakieliohjelman toimintaan sekä ohjausryhmätyöskentelyn kautta että osallistumalla tapahtumiin: keväällä kommunikaatiomessuille Helsingissä ja syksyllä Satakieliseminaariin Järvenpäässä. Aiemmin hyvin alkaneet yhteistyöt Lapsiasiavaltuutetun ja Unicef:n kanssa jatkuivat raportointivuonna aktiivisesti. Liitto käynnisti yhdessä Kuuloavain.fi hankkeen kanssa loppuvuodesta yhteistyön Lapsiasiavaltuutetun ja tämän toimiston kanssa Kuulovammaisen lapsen kasvun ja kehityksen polku suositusten laatimisesta. Konkreettiselle tasolle yhteistyö etenee alkuvuodesta Liitto oli mukana ryhmässä, joka suunnitteli Lapsen oikeuksien päivän juhlaa. Lapsen oikeuksien päivän juhlassa keskityttiin vuonna 2013 nimenomaan vammaisten lasten oikeuksien esille tuomiseen. Lisäksi liitto osallistui myös yhteistyöhön, jonka avulla lasten oikeuksien päivä saataisiin kansalliseksi liputuspäiväksi. Liitto ryhtyi myös Unicef:n kumppaniksi Mukana! kampanjaan, jossa tuodaan esille vammaisten lasten oikeutta päästä harrastusten pariin. 16

17 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto osallistui ohjausryhmätyöskentelyn avulla myös Kuuloliiton vetämään Yhdenvertaisuus ja osallisuus 2. asteen opiskelussa -hankkeen työskentelyyn. Hankkeen päämääränä on edistää eri kuulovammaisryhmien ja viittomakielisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta erityisesti 2. asteen opinnoissa. Vuonna 2013 tehtiin keskeisten 2. asteen opiskeluun liittyvien haasteiden kartoitus. Kartoituksesta saatujen tulosten valossa liitoilla on jatkossakin tehtävänään yhteistä edunvalvontatyötä 2. asteen opinnoissa huomattujen epäkohtien oikaisemiseksi. Vuonna 2013 liitto teki paljon yhteistyötä myös Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän (TTYR) kanssa. Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän tavoitteena on tulkkipalvelun kehittäminen. Yhteistyöryhmä toimii keskustelun ja tiedon vaihdon välineenä sekä voi tarvittaessa antaa tulkkipalvelua koskevia lausuntoja ja suosituksia. Liitolla on kokouksissa edustus- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä otti voimakkaasti kontaktia eri tahoihin KELAn tulkkipalvelu-uudistukseen liittyen. Tämän yhteistyön puitteissa liitto oli mukana KELAlle toimitetussa kyselyssä, jossa tiedusteltiin Kelan linjausta kahden viittomakielen välisessä tulkkauksessa, tekemässä aloitetta KELAlle puhevammaisten tulkkauspalvelujen saatavuudesta Lapsissa sekä toimittamassa aluksi peruspalveluministerille ja myöhemmin eduskunnan oikeusasiamiehelle valitusta tulkkauspalveluista ja niiden toimimattomuudesta. Erityisenä korjattavana kohtana tulkkauspalveluissa oli KELAn tekemä linjaus, jonka mukaan yleisötulkkaus kuului järjestävän organisaation kustannettavaksi. Edellä mainittujen lisäksi liitto osallistui vuoden aikana mm. Kuuloliiton kuntoutusasioiden neuvottelukunnan kokoukseen, jossa tarkasteltiin Kelan kuntoutusta suhteessa kuulovammaisten näkökulmaan, Kuluttajaparlamentin toimintaan, joka toimii järjestöjen vaikuttamisfoorumina sekä järjestöjen äänenvahvistimena yhteiskunnallisiin päättäjiin päin, Ensitietoverkoston toimintaan, Kuuloliiton ja Kuurojen Liiton järjestämään tekstitysseminaariin sekä Sosten järjestämiin luottamushenkilöstölle tarkoitettuihin internetissä järjestettyihin koulutustilaisuuksiin. Lisäksi Euroopan Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto (FEPEDA) suoritti kansainvälisen perhekyselyn, jossa käytettiin hyödyksi liiton viestintäkanavia. Liitto osallistui myös edustustilaisuuksiin, kuten Lastensuojelun keskusliiton tapahtumaan ja Invalidiliiton juhliin, Lasten oikeuksien päivän juhlaan ja Kuuloavaimen syntymäpäiville sekä pitkäaikaisen yhteistyökumppanin Lehtimäen Opiston rehtori Sisko Halosen eläkkeelle siirtymisen juhlatilaisuuteen ja kaikkien kuulovamma-alan järjestö- 17

18 jen pikkujouluihin. Lisäksi sekä liitto että Kuuloavain.fi -hanke näkyivät muutamia kertoja vuoden aikana viittomakielisissä uutisissa. Isona asiana loppuvuodesta konkretisoitui se, että kilpailutuksen jälkeen KELAn maksamien kuulovammaisten lasten, nuorten ja perhe-kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssien järjestäminen hajautui Kuuloliiton Kuntoutus-Aurikseen, Verveen Mikkeliin ja Kyyhkylään Mikkeliin. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry teki yhteistyötä Kuuloliitto ry:n kanssa sen puolesta, että uudet järjestäjät saisivat tarvittavat tiedot kuulovammoista ja kuulovammaisuudesta ja näin voisivat järjestää asiantuntevasti kursseja perheille. Liitto etsi vapaaehtoisia perheitä ja vanhempia kertomaan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseille kuulovammaisuudesta ja sen huomioimisesta toimivassa arjessa. Perheitä etsitään Verven järjestämille kursseille. Kyyhkylään ei saatu yhteyttä. 5.4 Viestinnän kehittäminen ja kytkeytyminen edunvalvontaan Vuonna 2013 KLVL ry pyrki tavoittamaan ja palvelemaan jäsenistöään entistä paremmin ja tehokkaammin kehittämällä ja ajanmukaistamalla kokonaisviestintäänsä. Liitto haki itselleen rahoitusta kehittämispäällikön palkkaamiseen, jonka tehtävänä olisi ollut viestinnän kehittäminen sekä printti- että sähköisessä mediassa ja tätä kautta tehokkaampi edunvalvonta, parempi tiedon välitys jäsenistölle ja ulkopuoliselle verkostolle sekä ajanmukaisempi tiedon hankinta jäsenistön tarpeista. Lisäksi kehittämispäällikön tehtävänä olisi ollut luoda liitolle kokonaisviestinnän malli ja määritellä viestinnälle edunvalvonnan tärkeimpiä painopisteitä palvelevat ydintavoitteet. Valitettavasti emme saaneet rahoitusta kehittämispäällikön palkkaamiseen, joten tulokset viestinnän kehittämisestä jäivät aiottua pienemmäksi. Vaikka liitto ei saanut rahoitusta kehittämispäällikön palkkaamiseen, teimme silti merkittäviä uudistuksia yleisilmeeseemme ja viestintäämme. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n www-sivut uudistettiin. Liitolle luotiin uusi layout ja se upotettiin www-sivuille ja tätä käytettiin kaikessa liiton materiaalissa vuoden aikana. Liitolle painettiin uuden layoutin mukaiset yleisesitteet ja käyntikortit. Lisäksi toimintasuunnitelma ja edellisen vuoden toimintakertomus taitettiin uudella layoutilla. Liiton uuden layoutin suunnitteli Tapio Lipasti ja wwwsivujen uudistustyön toteutti Kirsikka Isohanni Design4digista. Marjo Myyryläinen kirjoitti sivuille tekstit. Sivuista pyrittiin tekemään entistä ajanmukaisemmat ja raikkaammat. 18

19 Www-sivujen uudistaminen oli ilmeisen onnistunut, sillä www-sivujen kävijämäärä nousi erittäin voimakkaasti: yksittäisten eri henkilöiden käynnit sivustolla kasvoivat noin 350 % edellisestä vuodesta ja kaikkien kävijöiden yhteissumma nousi noin kävijällä! Tavoitteena oli vuoden aikana kehittää Kuuloavain-hankkeen kanssa yhä parempia järjestöviestinnän muotoja, joiden kautta voidaan tavoittaa kohderyhmää mahdollisimman laajasti ja käydä interaktiivista sekä monensuuntaista vuoropuhelua kuulovammaisten lasten ja heidän perheidensä kanssa heitä koskettavis- ta asioista. Järjestöviestintää lähdettiin Kuuloavaimen kautta suunnittelemaan loppuvuodesta 2013 mutta varsinainen kehitystyö jää vuodelle Nappi-lehteä kehitetään vastaamaan viestinnän nykyisiä tarpeita Samaan aikaan liiton layoutin ja www-sivujen uudistamisen kanssa uudistettiin Nappi-lehteä ja sen rakennetta. Kuulovammaisten lasten perheille suunnattua Nappi-lehteä uudistettiin vastaamaan ajanmukaisen viestinnän tarpeita. Lehden pääkirjoitus ja linjaukset kytkettiin osaksi liiton edunvalvonnan tavoitteita. Printtilehden ilmestymiskertoja harvennettiin kuudesta neljään ja painosmäärää ja levitystä tarkennettiin: lehden painos oli ja lehti levisi noin tuhannen jäsenperheen lisäksi yksittäisille tilaajille, kirjastoihin, järjestöihin ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Lehden toimitustyötä jatkoi freelancerina toimiva Marjo Myyryläinen ja lehden kuvaajaksi palkattiin numerosta 2/2013 alkaen Tuomas Linna. Hannele Rabb huolehti ruotsin kielen käännöksistä ja Karoliina Nevalainen teki lasten sivuille tehtäviä. Lehden taitossa jatkoi Tapio Lipasti ja lehti painettiin Miktor Oy:ssä. Jokainen vuoden aikana ilmestynyt Nappi-lehti toteutti juhlavuoden teemaa: Kuule Perhettä! joka oli myös vuoden ensimmäisen lehden teemana. Toisen lehden teemana olivat ensitieto, murroskohdat ja vauvat ja kolmannen lehden teemana oli koulu. Neljäs lehti oli teemaltaan pitkään toivottu ja odotettu kuulovamma+ -lehti. Lehden asia-artikkelit käsittelivät kuulomonivammoja sekä harvinaisia oireyhtymiä, joita esiintyy kuulovammojen lisänä. Kuulovammaisista lapsista noin 40%:lla on kuulovamman lisäksi jokin muu vamma. Liitto haki ja palkkasi marraskuun puolessa välissä uuden toimittajan Nappi-lehdelle jatkamaan Marjo Myyryläisen työtä. Marjo jäi äitiyslomalle helmikuun alussa 2014 ja hän koulutti tätä ennen Jani Savolaisen jatkamaan työtä lehden toimittajana sekä www- ja facebook -sivujen päivittäjänä. 19

20 Nappi-lehden toimitusryhmään kuuluivat vastaavan päätoimittajan, pääsihteeri Kristiina Aminoffin lisäksi toimittaja Marjo Myyryläinen, puheenjohtaja Sanna Loukusa ja liittohallituksen jäsenet: Iina Peltomaa, Maarit Lasanen, Hannele Rabb ja Mari Laakso-Suutari. Nappi-lehden ilmoitusmyynti epäonnistui vuoden aikana pahoin. Liitto palkkasi itselleen vuodeksi 2013 ilmoitusmyyjän, jonka laskettiin tuottavan liitolle Käytännössä ilmoitusmyynnistä saatiin vuoden aikana tuottoja 1640 ja näistä suurin osa tuli toimiston henkilökunnan työnä. Ilmoitusmyyntisopimus oli kuitenkin liitolle järkevä: vaikka tuottoja ei tullut, ei tullut myöskään tappioita. Seuraavana vuonna liitto harkitsee uusia ilmoitusmyynnin kehittämisen tapoja. Sosiaalisen median hyödyntäminen viestinnässä Vuoden 2013 aikana Nappi-lehden ja www-sivujen kehittämisen kanssa, kehitettiin yhtä aikaa myös sosiaalisen median hyödyntämistä viestinnässä. Nappi-lehden toimittajan tehtäviin lisättiin liiton www-sivujen ja facebook-sivujen aktiivinen päivittäminen. Nappi-lehti ja facebook-sivut kulkivat vuoden aikana käsi kädessä siten, että sosiaalisessa mediassa tuotiin useita kertoja lehden teema-aiheita esille. Sivuilla kerrottiin kuuloalan, koulun ja kasvatuksen ajankohtaisista uutisista ja liiton kuulumisista. Nappi-lehden sisältöä jaettiin myös uudistetuilla verkkosivuilla sekä Kuuloavain.fi -sivustolla. Lisäksi liiton facebook-sivuille linkitettiin lehden teemoja vastaavia aiheita muiden toimijoiden ylläpitämiltä sivuilta. Sivuilla oli vuoden 2013 lopussa noin 450 tykkääjää. Sosiaalisen median näkyvyyttä lisäsi pääsihteerin pitämä Twitter-tili, jossa hän kertoi pääsihteerin ajankohtaisista kuulumisista. Sisäisen viestinnän kehittäminen ja yhteystietojen muutos Loppuvuodesta 2013 liiton toimisto alkoi julkaista usean vuoden tauon jälkeen toimiston tiedotetta, joka jaeltiin liittohallituksen jäsenille sekä jäsenyhdistysten nimetyille henkilöille. Toimiston tiedote kulki nimellä: Infotäräys. Infotäräys kertoi eri työntekijöiden vastuulla olevista ajankohtaisista asioista ja sai paljon kiitosta. Infotäräyksen koettiin tuovan liiton operatiivista tasoa ja sen toimintoja lähemmäs hallitusta ja jäsenistöä. Suunta on koettu hyväksi ja toimiston tiedotetta halutaan jatkaa seuraavana vuonna. 20

21 Liiton sähköposti muutti pilveen loppuvuodesta Sähköpostipalvelujen muutolla ja uusien työkalujen käyttöön ottamisella tavoitellaan parempaa sisäistä viestintää ja tiedon kulkua mm. jaettavalla kalenterilla. Lisäksi uudet työkalut mahdollistavat uusien etäyhteyksien käyttämisen esimerkiksi palavereissa, joissa kaikki osallistujat eivät ole läsnä toimistolla. Samassa yhteydessä myös liiton sähköpostiosoitteet muuttuivat muotoon Toimiston uutena yleisosoitteena otettiin käyttöön osoite Myös liiton www-sivujen osoite muuttui yhtenevästi osoitteeksi 5.5 Jäsenistölle tuotettavat palvelut Liitossa siirryttiin käyttämään Windows 7 käyttöjärjestelmää ja tässä yhteydessä todettiin liiton aiemman jäsenrekisterin toimimattomuus uuden käyttöjärjestelmän kanssa. Hallitus oli saanut jo aiemmin liittokokoukselta tehtäväkseen pohtia jäsenrekisterin uudistusta ja jäsenrekisterin uudistamisen hetki tuli nyt. Liitto osti jäsenrekisterin Nepton Oy:ltä elokuussa Uusi jäsenrekisteri pohjautuu tietokantaan ja sen käyttöliittymä toimii www-selaimen kautta. Rekisteri on luotettava ja reaaliaikainen ja sen avulla liitto pystyy palvelemaan jäsenistöään aiempaa paremmin. Jäsenrekisterin toiminnot on kuvattu ja käyttöohjeet olemassa. Järjestöassistentin toimi kokoaikaistettiin vuoden alusta. Järjestöassistentin toimenkuvaan kuuluvat yhteyden pitäminen jäsenjärjestöihin sekä toimiston taloushallinnon tehtävät ja muut yleiset toimistotehtävät. Aiemmin toimistotehtävät olivat vieneet järjestöassistentin työajasta lähes kaiken, joten nyt, tehtävän kokoaikaistamisen myötä myös jäsenjärjestöpalveluille tuli enemmän aikaa. Katariina Ruotsalainen työskenteli järjestöassistentin tehtävässä kesäloman alkuun saakka ja uusi järjestöassistentti Hanna Mäkelä palkattiin syyskuun lopussa. Väliajan toimiston rutiinitehtäviä hoiti Eilakaislan kautta palkattu osa-aikainen vuokrasihteeri. Strategiatyön yhden merkittävän osan, jäsenkyselyn, laadinta aloitettiin loppuvuodesta järjestöassistentin toimesta. Kysely tehdään hänen opinnäytetyönsä osana ja työtä ohjataan sekä koulun että liittohallituksen puolelta. Liiton osoittamana ohjausryhmänä toimii työ- ja talousvaliokunta ja lähiohjaajana toimii Santra Ruonakangas. Jäsenkyselyt laitetaan liikkeelle vuoden 2014 alkupuolella. Kyselyjen vastauksista odotetaan suoraa palautetta sekä liiton strategiaan että järjestöassistentin työn kuvaan. 21

22 Useasta jäsenjärjestöistä tuli vuoden aikana pyyntöjä liiton suuntaan, jotta jäsenjärjestöille voitaisiin laatia yleinen perustoimintaohjeistus. Tällainen toimintaohjeistus auttaisi jäsenjärjestöjä aktiivien vaihtumistilanteissa: jäsenjärjestöillä olisi kirjattuna ohjeena tiedot toimintarutiineista liiton suuntaan, kuten liittokokouskäytänteistä ja jäsenrekisterin tarkastamisen merkityksestä. 6. KUULOAVAIN.FI Kuuloavaimen toisen hankevuoden aikana keskityttiin toimintasuunnitelman mukaisiin tehtäviin: sivuston sisällön laajentamiseen, sivuston käytettävyyden parantamiseen, markkinointiin ja verkostojen rakentamiseen. Taustaorganisaatioiden yhteistyön mallia hiottiin edelleen ja loppuvuodesta järjestettiin yhteinen KLVL ry:n ja LapCI ry:n hallitusten yhteistyökokous, jossa pohdittiin Kuuloavaimen jatkosuunnitelmia. Alkuvuodesta hankittiin Adobe Connect-videoviestintäjärjestelmä mahdollistamaan paikasta riippumatonta viestintää. Tämä mahdollisti etäkokoustamisen, verkkoluentojen lähettämisen ja tapahtumiin etäosallistumisen. Videoviestintäjärjestelmä on helpottanut paljon yhteistyötä kun yhteydenpito on mahdollista etäisyyksienkin päästä. Kuuloavain.fi portaalille julkaistiin päivittyvä, sosiaalisen median kanavat ja uutiskirjeen esille nostava uusi etusivu. Sivuston pienkehitystä jatkettiin palautteen ja suositusten perusteella. Sivusto käännätettiin myös ruotsiksi. Syksyllä juhlittiin Kuuloavaimen 1-vuotissyntymäpäiväjuhlia ja Lapsen oikeuksien päivää Valkeassa Talossa Kuuloavain osallistui myös kaikkien vammaisten lasten perheiden juhlan järjestelyihin Näkövammaisten Keskusliiton Iiris-talossa. Juhlassa puhui ja esiintyi kuulovammaisia lapsia ja nuoria. Neuvolakampanjan avulla tiedotettiin portaalista neuvoloiden henkilökunnalle ja samalla kartoitettiin heidän tiedontarpeitaan. Verkostotyötä tehtiin monella rintamalla. Kuuloavaimen sisältöjä tuotettiin yhteistyössä Valteri-verkoston, Onerva Mäen koulun, HUMAK:in ja useiden kuuloalan järjestöjen asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä. Lapsiasiavaltuutetun kanssa lähdettiin pohtimaan Kuulovammaisen lapsen kasvun ja kehitysten suositusten kehittämistyön aloittamista. Syksyllä aloitettiin yhteistyö kuulovammaisten lasten, nuorten ja perheiden toimintaa järjestävien organisaatioiden kanssa. 22

23 6.1 Projektiviestintä Vuoden alussa päivitettiin projektisuunnitelma, johon kirjattiin hankkeen päätöksentekoprosessi ja selkeät viestintäketjut ja vastuuhenkilöt. Tästä huolimatta viestinnässä oli haasteita, joita on pyritty tunnistamaan ja ratkaisemaan. Vuoden lopussa oli konkretisoitunut hyvä toimintamalli, jota tullaan jatkossa käyttämään. Yhtenä haasteena niin hankkeen ohjausryhmässä kuin taustaorganisaatioiden hallinnossa on ollut luottamustoimijoiden maantieteellinen hajanaisuus ja kokousjärjestelyt. Vuoden alussa hankittu Adobe Connect -videoviestintäratkaisu helpotti omalta osaltaan yhteydenpitoa ja kokousjärjestelyjä niin hankkeen sisällä kuin taustaorganisaatioissa. Valkean Talon IT:n kanssa on selvitetty mahdollisuuksia pilvipalvelujen ja sen myötä jaettujen työtilojen käyttöönottoon. Kuuloavain.fi hanke on selvittänyt IT-hallinnolle hankkeen ja taustaorganisaatioiden tarpeita viestinnän suhteen. Valkean Talon tietohallinto aloitti vuoden lopussa toimenpiteet MS365-pilvipalveluihin siirtymiseen, mikä tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia maantieteellisesti hajallaan toimiville organisaatioille. Palvelujen käyttöönotto KLVL ry:ssa tapahtui vuoden 2014 alussa ja LapCI ry pääsee mukaan keväällä Markkinointi Kuuloavaimen markkinoinnissa pyrittiin levittämään tietoa portaalista myös perheiden kautta toimivien ammattilaisten kautta. Markkinointia suunnattiin kuulokeskuksiin ja neuvoloihin Neuvolakampanja Hankkeen tavoitteena on tarjota ensitietoa kuulovammaisten lasten vanhemmille, joten neuvolakampanjan avulla pyrittiin tavoittamaan perheet heti alkuvaiheessa. Painatettiin 4 erilaisen kuvan sarja Kuuloavain. fi-postikortteja, joita lähetettiin 800 osoitepalvelusta saatuun neuvolan osoitteeseen. Postituksen saatteeksi laitettiin linkki kyselylomakkeeseen, jolla kartoitettiin neuvoloiden tiedontarvetta. Kuuloavaimen 1v. synttärit Lapsen Oikeuksien päivänä järjestettiin Valkeassa Talossa juhla, jossa juhlistettiin samalla Kuuloavaimen syntymäpäivää. Juhlaan kutsuttiin Helsingin kuulovammaisten koulun (Pitäjänmäki) oppilaat, lähipäiväkoteja, Kuntoutus-Auriksen kuntoutuskurssilaiset ja kaik- 23

24 ki yhteistyökumppanit. Juhlassa oli 100 henkeä, joista puolet lapsia. Ohjelmassa oli ilmapallojen ja kakkutarjoilun lisäksi työpajoja, joissa lapset saivat puuhailla ryhmissä. Teatteri Totin Minä, Puff esiintyi ja piti työpajan erilaisuudesta. Kuninkaallinen ajatus-työpajassa lapset saivat pukeutua kuninkaalliseksi ja pohtia mitä päättäisivät jos olisivat päivän kuninkaana/kuningattarena. Valkean Talon perheiden pikkujoulut Kuuloavain.fi oli mukana kaikkien kuuloalan järjestöjen järjestämissä pikkujoulujuhlissa Valkeassa Talossa Kuninkaallinen ajatus -työpaja toimi samalla sabluunalla kuin Kuuloavaimen synttäreillä. Lasten ajatukset koottiin Kuuloavain.fi sivustolle: kuninkaallisia-ajatuksia 6.3 Verkkopalvelut Kuuloavain hankki konsultaatiopalveluita Perttu Tolvaselta (North Partol Oy) tarkastellakseen Kuuloavaimen verkkopalvelukokonaisuutta tavoitettavien kohderyhmien kannalta. Saatujen suositusten perusteella tehtiin tarkennuksia ja rajauksia suunnitelmiin. KWDigitalin kanssa toteutettiin uudistuksia käyttökokemusten ja saatujen suositusten perusteella. Etusivu uudistettiin, siten että saatiin laajentunut ja jatkuvasti päivittyvä sisältö paremmin käyttäjien nähtäville. Samalla tuotiin käyttöönotetut sosiaalisen median kanavat näkyville. Pienkehitystyö jatkuu vuonna Sosiaalisen median ja viestinnän kanavia otettiin käyttöön Kuuloavaimen profiiliin ja eri käyttäjäryhmille soveltuvasti. Facebook-sivu viestii Kuuloavaimen uusista artikkeleista, uutisista ja tapahtumista Pinterest-seinälle kerätään iloisia ja positiivisia kuvia lapsen kuulovammaan liittyvistä teemoista Youtube-kanavalle kerätään kuulovammaisiin lapsiin liittyviä videoita maailmalta Uutiskirje välittää kerran kuukaudessa kootusti ajankohtaiset asiat helposti sähköpostiin Kuuloavain.fi sivusto artikkeleineen käännettiin ruotsinkielelle ja julkaistiin Kuuloavaimen 1v. syntymäpäivien yhteydessä. 24

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio Hyvä liittokokousedustaja ja hyvät jäsenyhdistykset, Haluamme, että järjestötoiminta on hauskaa. Haluamme

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt 1(6) 7.11.2014 Alla olevat päivitetyt säännöt ovat astuneet voimaan 13.4.2010 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Kuulovammaisten Lasten Vanhempien

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen 17.11.2013 hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua.

Lisätiedot

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä KUNTOUTUSKALENTER I 2014 Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä kuntoutuksen perhejaksoja. Kuntoutuspäätöstä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry Sisällys 1. YLEISTÄ... 1-1 2. PAINOPISTEALUEET... 2-1 2.1 Toiminnan kehittäminen... 2-1 2.2 Positiivisen ensitiedon jakaminen... 2-2

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2016 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Vajaaliikkeisten Kunto- Bot för Rörelsehindrade ry VLK. www.vlkunto.fi

Vajaaliikkeisten Kunto- Bot för Rörelsehindrade ry VLK. www.vlkunto.fi Vajaaliikkeisten Kunto- Bot för Rörelsehindrade ry VLK www.vlkunto.fi Eeva Seppälä projektipäällikkö 29.10.2008 VLK ry Perustettu vuonna 1953 Arkkiatri Arvo Ylppö ja hänen vaimonsa Lea Ylppö olivat mukana

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Kuuloliiton kokoushuone A4.17, Valkea talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki.

Kuuloliiton kokoushuone A4.17, Valkea talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki. 1 TULKKITOIMINNAN YHTEISTYÖRYHMÄ Pöytäkirja1/2012 Aika 6.2.2012 klo 10 16 Paikka Läsnä Poissa Tulkit Kuuloliiton kokoushuone A4.17, Valkea talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki. Laurén Sirpa (puheenjohtaja),

Lisätiedot

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Katsaus vuoteen 2017 Toimintakauden 2017-2018 aikana VANVARYn toimintaan ei suunnitella merkittäviä suunnanmuutoksia, mutta näkyvyyttä ja vaikuttavuutta pyritään lisäämään

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa Edustajiston kokouksessa Lahdessa 21.03.2015 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto kokoontui vuoden 2015 ensimmäiseen kasvokkaintapaamiseen Lahdessa 21.03.2015. Kokouksen lisäksi paikalla olleet edustajat

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012 PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA Kristiina Siikala 19.9.2012 1 VIESTINNÄN VAIHEET VUONNA 2012 Faktat Viestinnän strategiset linjaukset: mitä, kenelle, miten ja milloin? Fkl.fi verkkopalvelun

Lisätiedot

Keski-Suomen Autismiyhdistys ry

Keski-Suomen Autismiyhdistys ry Keski-Suomen Autismiyhdistys ry Toimintakertomus 2016 1 Yhdistyksen johto Yhdistyksen toimintaa johti yhdistyksen vuosikokouksessa valittu 5 henkinen hallitus: Ari Hartikainen, pj., Sari Kujanpää, varapj.,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

TOIMINTAKERTOMUS 2014. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry 1. YLEISTÄ 1 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n perustehtävänä on kuulovammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Reserviläisliitto Yhdistyskysely sääntömuutoksesta

Reserviläisliitto Yhdistyskysely sääntömuutoksesta Reserviläisliitto Yhdistyskysely sääntömuutoksesta 3.6.2016 Taustatietoja Piiri, johon yhdistys kuuluu Etelä-Häme Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Helsinki Kainuu Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Uusi järjestörakenne ja päätöksentekomalli Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - pitkä versio

Uusi järjestörakenne ja päätöksentekomalli Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - pitkä versio Uusi järjestörakenne ja päätöksentekomalli Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - pitkä versio Muutoksen tavoitteet ja perustelut Kehitysvammaisten Tukiliiton toimintaympäristö muuttuu voimakkaasti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010 Seinäjoen osahanke Jaana Ahola Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014

Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014 Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014 Aika: keskiviikko 12.02.2014 kello 13.00-15.25 Paikka: Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry, Malminrinne 1 B, 4. krs, Helsinki, pääsihteerin

Lisätiedot

Esitys 1, Helsingin Kuurojen Yhdistys Helsingfors Dövas Förening ry ja Vantaan Kuurot ry Kuurojen työttömyyttä koskeva kampanja

Esitys 1, Helsingin Kuurojen Yhdistys Helsingfors Dövas Förening ry ja Vantaan Kuurot ry Kuurojen työttömyyttä koskeva kampanja Esitys 1, Helsingin Kuurojen Yhdistys Helsingfors Dövas Förening ry ja Vantaan Kuurot ry Kuurojen työttömyyttä koskeva kampanja Helsingin Kuurojenyhdistys ry esittää näkyvää kampanjaa, työnantajien kuuroja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä 30.9.2016 Toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen strategiset painopisteet 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista valtakunnallista,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous Liikunta ja osallisuus -hanke Tukiryhmän kokous 16.12.2016 Kuulumiskierros Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet tukiryhmän kokouksen 7.6. jälkeen Liikunta ja osallisuus -hankkeen keskeisimmät toimenpiteet

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle Toimintakertomus 2016 Kooste jäsenkokoukselle 8.4.2017 painopisteet Koulutustoiminnan kehittäminen Valtakunnalliset ja paikalliset koulutustilaisuudet, asiantuntijavieraat: Changemaker-viikonloput, kampanjakoulutukset,

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Organisaation uudistaminen 2011-2012. Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011

Organisaation uudistaminen 2011-2012. Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011 Organisaation uudistaminen 2011-2012 Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011 Nykyinen organisaatio Palvelut ja osaaminen Piirijärjestö esim. Keski-Suomen Nuorisoseurain Liitto ry Nuorisoseura

Lisätiedot

Lakeuden Bioanalyytikot

Lakeuden Bioanalyytikot Lakeuden Bioanalyytikot LaBit ry. järjestää jäsenilleen opintotapahtumia sekä vapaaajan virkistäytymistilaisuuksia. 1 Yhdistyksen historiaa Kaikki sai alkunsa ajatuksesta perustaa oma yhdistys Seinäjoen

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Pesäpuu ry. Historiaa:

Pesäpuu ry. Historiaa: Pesäpuu ry Pesäpuu ry on perustettu vuonna 1998, joka ylläpitää valtakunnallista lastensuojelun erityisosaamisen keskusta. Toimintaamme tukee Raha-automaattiyhdistys ja toimintamme on yleishyödyllistä.

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Arjessa alkuun. järjestölähtöinen varhainen tuki. Elina Vienonen. Arjessa alkuun/ev

Arjessa alkuun. järjestölähtöinen varhainen tuki. Elina Vienonen. Arjessa alkuun/ev Arjessa alkuun järjestölähtöinen varhainen tuki Elina Vienonen Arjessa alkuun -projekti Projektissa kehitetään jäsenyhdistysten kanssa yhteistyössä varhaisen tuen tapoja ja tuodaan vertaisosaamista avuksi

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot