Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat"

Transkriptio

1

2 2 Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat myös Sirpa, Henrika, Harri ja Katja, joiden innostavat tarinat halusimme jakaa kanssanne. He ovat oivia esimerkkejä siitä, mitä tapahtuu, kun yhdistetään kierrättäminen, kaksi taitavaa kättä ja annos luovaa hulluutta. Toisen romusta tulee toisen aarre.

3 Johtajan katsaus Uuden jätelain hyväksyminen eduskunnassa vierähti vuoden 2011 puolelle, koska lain valmistumista hidastuttivat monien lakivalmisteluun osallistuneiden poikkeavat näkemykset. Viime metreillä eräät tahot yrittivät saada lakiuudistuksen kokonaan seuraavalle eduskuntakaudelle siinä kuitenkaan onnistumatta. Eräs lain keskeinen tavoite on taata asukkaille laadukkaat ja tasa-arvoiset jätehuoltopalvelut koko maassa asuinpaikasta riippumatta. Ne voidaan saavuttaa antamalla kunnille velvollisuuksien lisäksi oikeuksia. Pelkästään markkinavoimin toteutettu jätehuolto vaarantaisi erityisesti harvaan asuttujen alueiden jätehuoltopalvelut, jolloin myös ympäristöriskit kasvaisivat. Laman loppuminen näkyi Oulun Jätehuollon taloudessa yhtä nopeasti kuin sen alkaminenkin. Liikevaihto nousi ensi kerran yli 10 miljoonan euron. Kasvu ei selity pelkästään vuoden 2010 alussa tehdyllä lievällä hinnan tarkistuksella, vaan myös käsiteltävien erilaisten jätteiden määrä kasvoi. Ilahduttavaa oli se, että moni jäte kävi Ruskon jätekeskuksessa vain poikkeamassa lähteäkseen sieltä edelleen teollisuuteen tai maanrakennuskäyttöön taikka polttoaineeksi. Jätekeskuksesta toimitettiin jätettä hyötykäyttöön yli tonnia, kun taas omassa toiminnassa hyödynnettiin tonnia. Investoinneissa oli välivuosi, vaikka investointeja tehtiinkin yli puolella miljoonalla eurolla. Pääkohteet olivat biokaasun keräysjärjestelmän laajentaminen ja puhtaan puujätteen käsittelykentän rakentaminen. 3 Oulun Jätehuollon valmistautuminen jätteen polttoon eteni lähes suunnitellulla tavalla. Asukkailla jaettavassa asiakaslehdessä oli myös runsaasti itse tuotettua jätteenpolttoa koskevaa aineistoa ja lajitteluohjeita. Tiedotus, jäteneuvonta ja kierrätyskeskus hivuttautuivat erilaisiin medioihin tehokkaasti. Oulun Jätehuolto kilpailutti syksyllä kaupungin omien kiinteistöjen jätteenkuljetukset ja uusi kuljetustapa tuottamisperiaatteen mukaisine jätteen käsittelymaksuineen tuli käyttöön ensimmäisenä Suomessa tammikuussa Vuoden tähtihetkiä oli Oulun Jätehuollon ja Jätelaitosyhdistyksen järjestämä jätehuollon ympäristövaikutuksia käsittelevä seminaari, joka oli samalla Oulun Jätehuollon 15-vuotisjuhla. Seminaariin osallistui runsaasti väkeä muista Suomen kunnallisista jätelaitoksista, mutta seminaarissa oli osallistujia myös yksityisistä yrityksistä, oppilaitoksista ja viranomaisista. Kiitän asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja päättäjiämme hyvästä yhteistyöstä Kiitos henkilökunnalle pienin määrällisin resurssein tehdystä hyvästä työpanoksesta koko suuren toimialueen hyväksi! Markku Illikainen, johtaja

4 4 Olen lapsesta asti tehnyt vaatteita vanhoista kankaista ja materiaaleista ja vanhan muuttaminen uudeksi on minulle edelleen se juttu. Kierrätysmateriaali tuo mukanaan ihan erilaista haastetta ja myös persoonallisuutta. Materiaalit saan enimmäkseen lahjoituksina, viime kevään mallistoni tein erään päiväkodin vanhoista verhoista. Katja Iljana Kiks- ja Locksteadytuotemerkkien luoja

5 Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, ja se vastaa omalla toimialueellaan jätteenkäsittelystä ja jäteneuvonnasta sekä edistää toiminnallaan jätteen synnyn ehkäisyä, kierrätystä ja hyötykäyttöä. Oulun Jätehuolto toimii vastuullisesti, laadukkaasti sekä tuloksellisesti. Toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä seurataan jatkuvasti lainsäädännön kehitystä. Oulun Jätehuollon toimialueeseen kuului viime vuonna yhteensä 16 kuntaa, joissa oli yhteensä asukasta. Oulun Jätehuolto vastaa kaikkien yhteistyökunnissa muodostuvien jätteiden loppusijoittamisesta Ruskon jätekeskukseen. Lisäksi Oulun Jätehuolto vastaa yhteistyökuntien hyöty- ja ongelmajätteiden keräämisestä, jäteneuvonnasta sekä tiedottamisesta. Oulun Jätehuollon yhteistyökunnat ovat ovat Hailuoto, Haukipudas, Ii, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulunsalo, Pudasjärvi, Raahe, Tyrnävä, Utajärvi, Vihanti sekä Yli-Ii. Raahen ja Pudasjärven kaupungit sekä Vihannin kunta huolehtivat itse omista hyöty- ja ongelmajätteistään sekä jäteneuvonnasta. Raahessa ja Pudasjärvellä on jätteiden siirtokuormausasemat. Oulun Jätehuollon toimialueen ympäristökunnissa toimii kahdeksan paikallista jäteasemaa. Niissä vastaanotetaan hyöty- ja ongelmajätteitä sekä sähkö- ja elektroniikkaromua. Toimialueen kunnissa on sopimusperusteinen jätteenkuljetus. Year 2010 in Oulu Waste Management Oulu Waste Management is a municipal enterprise owned by the city of Oulu. Our operation range covers 16 municipalities and over 275 thousand people. Reduction and treatement of waste, recycling, final disposal and educational services are funded by waste management fees. Oulu Waste Management had 22 permanent employees last year and turnover was 10 M. There were several trainees and temporary employees also. Most employees are situatetd at Rusko waste centre, the headquarters of Oulu Waste Management. There are 3 employees working at Toppila recycling centre as well. 77 thousand tons of household waste was treated last year in Rusko waste centre. The amount of biowaste is increasing: we treated almost tons of biowaste last year. Recyclable waste also increased: we collected over kilograms of recyclable waste in year Paper and glass were the biggest amounts of recyclable waste. Biogas is pumped from the landfill and the gas is sold to industrial use. Also we have a microturbine plant which provides electricity from the landfill gas. Environmental impacts of operation are monitored and reported to the local authorities. We follow ISO 9001 quality management system, which was certificated in Liikelaitosten johtokunta Oulun Jätehuollon toimintaa valvoo ja johtaa Oulun kaupungin liikelaitosten johtokunta. Johtokunta on 7-jäseninen ja kokoontui viime vuonna kerran kuukaudessa. Varsinaisia jäseniä vuonna 2010 olivat: Juha Silenius (PJ), Antti Huttu-Hiltunen saakka, jonka jälkeen Matias Ojalehto (VPJ) Kauko Kukkonen, Elina Vammavaara, Kaisa Kauppinen, Paula Himanen ja Kirsi Marttila. Varajäseniä olivat: Jarmo Korhonen, Heikki Kaisto, Ilkka Marttila, Minna Angeria, Anneli Sarkkinen, Kirsi Kaltio ja Pertti Härkönen. Kaupunginhallituksen edustaja: Juha Huikari saakka, jonka jälkeen Antti Huttu-Hiltunen Varaedustaja: Raimo Hämeenniemi Oulun Jätehuollon strategia Oulun Jätehuolto määrittelee vuosittain asiakkaisiin, henkilökuntaan, talouteen ja toimintaan liittyvät strategiset tavoitteet. Vuonna 2010 tärkeimpiä tavoitteita olivat palveluvalikoiman monipuolisuuden kasvattaminen ja asiakaspalvelun laadun ylläpito ja kehittäminen, henkilökunnan osaamisen ja hyvinvoinnin ylläpito, toiminnan kannattavuus kilpailukykyisin hinnoin ja kustannussäästöjä etsien sekä toimintaympäristön muutosten seuranta ja hallinta. Strategian tavoitteiden toteutumista seurataan välitilinpäätöksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Strategian tärkeimmät tavoitteet toteutuivat. 5

6 6 Laatu- ja ympäristöjärjestelmä Oulun Jätehuollon toimintajärjestelmä pitää sisällään sekä ISO standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän että ISO 9001 standardin mukaisen laatujärjestelmän. Järjestelmä systematisoi Oulun Jätehuollon toimintaa, ja sen avulla laatu- ja ympäristönäkökohdat voidaan ottaa kaikessa toiminnassa huomioon. Järjestelmän myötä Oulun Jätehuolto on sitoutunut myös laatuja ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen. Toimintajärjestelmä uudelleensertifioitiin syksyllä 2010 ja sertifikaatit ovat voimassa joulukuuhun 2013 saakka. Järjestelmän sertifioi SP Sveriges Tekniska Forskninginstitut. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Viime vuoden päämäärät asetettiin merkittävimpien ympäristö- ja laatunäkökohtien pohjalta. Päämäärät olivat seuraavat: 1. Loppusijoitettavan jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Vastuullinen ja taloudellisesti kannattava jätteenkäsittely Tavoitteita tarkkaillaan vuosittain, ja vuonna 2010 tavoitteet toteutuivat seuraavasti: Tavoitteet ja niiden toteutuminen 2010 Tavoite 1) Ruskon jätekeskuksessa vastaanotetun jätemäärän hyödyntämisasteen nostaminen 20 % vuoteen 2010 mennessä vuoden %:sta 2) Ravinnekuormituksen vähentäminen 10 %:a vuoden 2005 tasosta vuoteen 2010 mennessä. 3) Hajuvalitusten vähentäminen 50%:lla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2010 mennessä. Toteutuminen Hyödyntämisaste vuonna %. Tavoite toteutui täysin. Ravinnekuormitus Lopakkaojaan vuonna 2010 oli puolet vuoden 2005 tasosta. Tavoite toteutui täysin. Hajuvalituksia vuonna 2010 yli 70 % vähemmän kuin vuonna 2007 (30 kpl). Tavoite toteutui täysin.

7 Projektit ja kehityshankkeet 7 Oulun Jätehuoltoon valmistui yleissuunnitelma biojätteen kuivamädättämöä koskevaan pilottihankkeeseen. Mädättämöä koskeva opinnäytetyö aloitettiin, ja se valmistuu vuonna Viime vuonna jatkettiin myös neuvotteluja mädätyslaitoksesta ja sen yhteistyökumppaneista. Rasvajätteen hyödyntämisen tutkimushanke Cewic saatiin päätökseen. Hankkeessa arvioitiin Oulun Jätehuollon alueen rasvanerotuskaivojen jätteiden ainevirrat ja energiamäärät. Suunnitelma sisältää arviot investointi- ja käyttökustannuksista sekä kannattavuusarviot. Investointeihin ei toistaiseksi ole ryhdytty. Lajitteluterminaalin yleissuunnitelma valmistui, ja suunnitelmia jatketaan vuonna Asemakaavan laatiminen jätekeskuksen koillis- ja itäpuolen alueille jatkui vuonna Viime vuonna toimitettiin laajennushanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Laajennusosa mahdollistaisi jätteiden sijoittamisen Ruskoon ainakin vuoteen 2045 saakka. Laajennusalueelle on suunniteltu rakennettavaksi tavanomaisen jätteen läjitysalue, mahdollisesti polttolaitoksen lentotuhkille ja savukaasun puhdistuksen jätteille tarkoitettu ongelmajätteen läjitysalue sekä muita jätteiden käsittely- ja varastointikenttiä. Opinnäytetyö Kompostimullan tuotteistaminen Oulun Jätehuollossa valmistui. Työssä käsiteltiin vaihtoehtoisia liiketoimintamuotoja kompostimullan tuotteistamiselle.

8 8 Kirpputoreilta ja kierrätyskeskuksista hankkimani tavarat saavat mitä ihmeellisimpiä muotoja, kun niistä tehdään osa näytelmän tarpeistoa. Laukkuvanhukset, käytetyt sukset tai vanhat verhot saavat uuden alun teatterin parrasvaloissa. Välillä ne odottavat vuoroaan varastoissamme ja sieltä ne palaavat uudelleen, joko muokattuina tai sellaisinaan, teatterin näyttämöille. Sirpa Törmä Tarpeistonvalmistaja Oulun kaupunginteatteri P.S Usko tai älä, tämä pullapitko on tehty sukkahousuista, vanusta, maalista ja liimasta!

9 Ympäristövaikutukset Ruskon jätekeskuksen toimintaa ohjaavat Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen myöntämät ympäristöluvat, jotka kattavat koko jätekeskuksen toiminnan. Ilmaan, vesiin ja maaperään aiheutuvia ympäristövaikutuksia seurataan hyväksytyn valvonta- ja tarkkailuohjelman mukaan. Oulun Jätehuolto jätti vuoden 2010 lopussa koko Ruskon jätekeskuksen toimintaa koskevan ympäristöluvan uusintahakemuksen Pohjois-Pohjanmaan aluehallintovirastolle (AVI). Päästöt ilmaan Ruskon jätekeskuksen ilmaan aiheutuvia päästöjä ovat hajut sekä kaatopaikkakaasu. Kaatopaikkakaasu sisältää lähinnä metaania ja hiilidioksidia sekä pieniä määriä hajua aiheuttavia rikki-, kloori- ja fluoriyhdisteitä. Metaani on 21 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu. Pohjois-Pohjanmaalla laskennallisesti 1 % maakunnan kasvihuonekaasuista on peräisin jätteen käsittelystä (lähde: Pohjois- Pohjanmaan ilmastostrategia). Kaatopaikkakaasun negatiivisia vaikutuksia voi vähentää kaasun talteenotolla. Ruskon jätekeskuksessa kerättiin ja hyödynnettiin vuonna ,1 milj. m 3 kaatopaikkakaasua, jonka metaanipitoisuus oli keskimäärin 50 til-%. Ympäristövaikutukset, ilma Ilmastovaikutus, syntynyt kaatopaikkakaasu (t CO2-ekv.)* Ilmastovaikutuksen torjunta kaatopaikkakaasun talteenotolla (t CO2-ekv.)* * Päästöt laskettu FOD-menetelmällä Kaatopaikkakaasun negatiivisia vaikutuksia voi vähentää kaasun talteenotolla. Ruskon jätekeskuksessa kerättiin ja hyödynnettiin vuonna ,1 milj. m 3 kaatopaikkakaasua, jonka metaanipitoisuus oli keskimäärin 50 til-%. Kaatopaikkakaasun sisältämä metaani on hyvä polttoaine. Vuonna 2010 talteenotetun kaatopaikkakaasun energiasisältö oli noin 25 GWh, mikä vastaa n. 2,5 milj. l kevyttä polttoöljyä. Kaasusta valtaosa hyödynnettiin Paroc Oy:ssä sekä OYS:ssa sekä Keskuspesulassa. Noin neljäsosa kerätystä kaasusta hyödynnettiin Oulun Jätehuollon mikroturbiinilaitoksella sähköntuotannossa. Ruskon jätekeskuksessa hajuhaittoja aiheuttavat pääasiassa kompostointi sekä kaatopaikkakaasun purkautuminen ilmaan. Oulun Jätehuollon tarkoituksena on siirtyä biojätteen käsittelyssä kompostointia vähemmän hajuhaittoja aiheuttavaan mädätykseen. Vuonna 2011 aloitetaan mädätyslaitoksen yksityiskohtainen suunnittelu. Sääilmiöt vaikuttavat voimakkaasti hajujen leviämiseen. Tyynellä säällä hajut jäävät lähialueille ja tuntuvat niissä voimakkaina, kun taas kova tuuli levittää hajua laajalle. Erityisesti talvella voimakkaan matala- tai korkeapaineen vallitessa ilma ei vaihdu normaalisti, ja hajut tuntuvat voimakkaina lähialueilla. Vuonna 2010 Oulun Jätehuolto sai lähiseudun asukkailta 30 hajuvalitusta. Päästöt vesistöihin Suotovedet Ruskon jätekeskuksessa jätetäytön läpi suotautuvat vedet kerätään kahteen suotovesialtaaseen ja johdetaan Oulun Veden jätevedenpuhdistamolle. Altaiden pohjalle kertyvä liete poistetaan altaiden vuosittaisen tyhjennyksen ja kunnontarkastuksen yhteydessä. Suotoveden määrä vaihtelee lähinnä vuotuisen sademäärän mukaan. Vuonna 2010 jätevedenpuhdistamolle johdettiin m 3 jätevettä. Oulun Veden viemäriinjohtamisluvassa esitetyt raja-arvot haitta-aineille on alitettu kaikissa mittauksissa. Suotoveden mukana jätevedenpuhdistamolle mennyt typpikuormitus oli n kg, mikä vastaa n ihmisen kotitaloudessa aiheuttamaa keskimääräistä typpikuormitusta. Pinta- ja pohjavedet Kaatopaikan vaikutukset ovat näkyneet Kuivasjärveen laskevassa Lopakkaojassa sekä muutamissa pohjaveden havaintopisteessä suljetun kaatopaikan läheisyydessä ja laajennusalueen pohjoispuolella lähinnä kohonneina NH4-N- sekä sähkönjohtavuuspitoisuuksina. Kuormitusta Lopakkaojaan on pyritty vähentämään Niskaojan saneerauksella ja vesien johtamisella viemäriin. 9

10 10 15-vuotisjuhla seminaarin merkeissä Oulun Jätehuolto täytti syksyllä 15 vuotta, ja sitä juhlistettiin syksyllä järjestämällä valtakunnallinen Jätehuollon ympäristövaikutukset seminaari. Syyskuussa järjestetyssä kaksipäiväisessä tilaisuudessa perehdyttiin jätteen hyödyntämisen ja loppusijoittamisen ympäristökysymyksiin. Puhujina olivat mm. Marjaleena Aatamila Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, joka kertoi tehdystä hajuselvityksestä. Lisäksi puhujaksi saapui Ramboll Finland Oy:stä Jussi-Pekka Aittola, joka valotti jätehuollon päästöjä. Oulun Jätehuollon ympäristöinsinööri Katri Päivärinta kertoi Ruskon jätekeskuksen ympäristöasioista, ja projektipäällikkö Mikael Tervaskanto esitteli Oulun jätevoimalaitoksen aikatauluja. Lehtori Mika Huuhtanen puolestaan toi seminaariin terveiset Oulun yliopistosta ja kertoi kuulijoille yliopiston jäteaiheista tutkimuksesta. Iltajuhlaa vietettiin Vanhan Paloaseman Ullakko-ravintolassa, jossa seminaariväelle esiintyi oululainen mieskuoro Huutajat. Koulutus ja hyvinvointi Oulun Jätehuollon henkilökunta kehittää ammattitaitoaan säännöllisellä koulutuksella. Henkilökunnalla on voimassa olevat ensiaputaidot, tulityökortit sekä alkusammutustaito. Lisäksi vuosittain tarjotaan ongelmajätekoulutusta ja yleistä ympäristökoulutusta. Henkilökunnalla on mahdollista osallistua myös Oulun kaupungin keskitettyyn koulutukseen, jossa on mm. erilaisia arkistointi-, viestintä- ja esimieskoulutuksia. Henkilöstön jatkuva koulutus tukee myös Oulun Jätehuollon toimintajärjestelmää. Henkilökunnalle pidetään säännöllisesti myös tiedotustilaisuuksia jätehuollon ajankohtaisista asioista. Viime vuonna tiedotustilaisuus järjestettiin mm. jätteenpoltosta. Oulun Jätehuollon työntekijät voivat halutessaan hyödyntää liikuntaseteleitä liikunnallisissa harrastuksissaan. Lisäksi tarjolla on kulttuuriseteleitä esimerkiksi teatteriin tai konsertteihin. Henkilökunnalle tarjotaan myös hierontamahdollisuus keväällä ja syksyllä. Joka vuosi järjestetään myös ruskaretki, ja vuonna 2010 se suuntautui Kilpisjärvelle Enontekiölle. Työterveys ja turvallisuus Oulun Jätehuollossa on kaksi työsuojeluvaltuutettua sekä yksi työyhteisövaltuutettu. Työsuojelupäällikkönä toimii ympäristöinsinööri. Työsuojelun yhteistoiminnasta vastaava eli henkilöstötoimikunta kokoontuu säännöllisesti. Henkilökunnalle järjestetään työsuojelukoulutukset, uudet työntekijät perehdytetään asianmukaisesti, turvallisuushavainnot kirjataan Oulun kaupungin Vaarain-järjestelmään ja työtehtäviin varataan riittävästi henkilökuntaa. Työterveyshuollon kanssa tehdään läheistä yhteistyötä, ja työpaikalla kannustetaan savuttomuuteen. Vuonna 2010 tehtiin työsuojelukierroksia käsittely-yksikössä ja kierrätyskeskuksessa sekä hallinnossa. Työtapaturmat ja vaaratilanteet kirjattiin Oulun kaupungin Vaarain-järjestelmään. Viime vuonna tapaturmia oli neljä, joista kolme johti sairauspoissaoloihin.

11 Neuvonta ja viestintä Oulun Jätehuolto vastaa yhteistyökunnissa annettavasta jäteneuvonnasta. Neuvonnan tavoitteena on antaa asukkaille tietoa jätehuollon järjestämisestä, hyötyjätehuollosta, ongelmajätehuollosta, jätteen synnyn ehkäisystä sekä yleisistä jätehuollon ympäristöasioista. Jäteneuvontaa annetaan kaikissa yhteistyökunnissa Vihantia, Raahea ja Pudasjärveä lukuun ottamatta. Viestintä tukee jäteneuvontaa tuottamalla opas- ja esitemateriaalia, verkkoviestinnällä sekä aktiivisilla mediayhteyksillä. Monipuolisin viestinnän keinoin saadaan näkyvyyttä niin Oulun Jätehuollolle kuin kierrätyksellekin. Jäteneuvonta Neuvonnan tärkeimpiä kohderyhmiä ovat tavalliset asukkaat, jätteentuottajat. Oulun Jätehuolto tarjosi jäteneuvontaa sekä puhelimessa että internetissä. Internetkyselyjä tuli yhteensä noin 175. Jäteneuvontaa annettiin myös luennoilla ja erilaisissa tilaisuuksissa. Ruskon jätekeskuksessa vieraili yhteensä 78 ryhmää, joista yksi ryhmä oli ukrainalaisia. Muita tapahtumia ja vierailuja oli yhteensä 22 kpl. Jäteneuvontaa kohdistettiin edellisvuotiseen tapaan ala-asteikäisille ja päiväkotiikäisille lapsille. Oiva Roina -jätevaris kävi päiväkodeissa ja eskareissa yhteensä 16 kertaa. Oiva Roina tutustuttaa lapset kierrättämisen maailmaan leikin ja laulun keinoin. Keväällä järjestettiin Oiva Roinan johdolla pulkkapäivä Ruskotunturilla, johon osallistui n. 100 ihmistä. Myös vanhemmille koululaiset ja ammattiin opiskelevat saivat omat tietopakettinsa jätehuollon ja kuluttamisen ympäristövaikutuksista. Luentoja järjestettiin yhteensä 24 kertaa. Huhtikuussa Oulun Jätehuolto osallistui rakentajamessuille sekä Taitaja tapahtumaan. Taimenvaihtopäiviä järjestettiin kaksi: kesäkuussa ja syyskuussa. Syyskuinen taimenvaihtotapahtuma oli samalla osa Oulun päiviä, jolloin järjestettiin myös ongelmajätekeräys ja bussilastillinen kaupunkilaisia kävi tutustumassa Ruskon jätekeskukseen. Lokakuussa jäteneuvontaa annettiin Oulun seudun ammattikorkeakoulun ympäristöpäivässä. Marraskuussa Oulun Jätehuolto osallistui Euroopan laajuiseen jätteen vähentämisen viikkoon järjestämällä tietoiskuja läheisessä Citymarketissa. Viestintä Jäteopas ilmestyi huhtikuussa ja jaettiin jokaiseen kotitalouteen. Samalla kotitaloudet saivat kaksi puutarhajätekuponkia oppaan välissä. Oiva Roina asiakaslehti jaettiin kotitalouksiin marraskuussa, ja lehdessä keskityttiin kertomaan erityisesti ekovoimalaitoksen vaikutuksista ja laitoksen aikatauluista. Verkkoviestintää keskitettiin internetiin, ja uudet Oulun Jätehuollon nettisivut avautuivat huhtikuussa. Vuonna 2010 uudistetuilla internet-sivuilla kävi n asiakasta, kun edellisvuotena kävijöitä oli n Erityisen paljon internet-sivuilta haettiin aukioloaikoja, mutta myös uudet palvelut kuten erilliset lajitteluohjeet sekä aakkosellinen jätteiden pikaopas olivat suosittuja sivuja. Yhteisöllisessä mediassa Oulun Jätehuolto oli aktiivisena facebookissa sekä twitterissä. Facebookissa maskottivaris Oiva Roinalla on lähes 500 fania ja saman verran ystäviä. Oulun Jätehuolto näkyi paikallislehdissä ja -radioissa viime vuonna aktiivisesti. Henkilökuntaa haastateltiin radioon yhteensä 13 kertaa. Sisäinen tiedotuslehti Oiva ilmestyi joka kuukausi. Lehti tukee sisäisessä viestinnässä Oulun kaupungin sisäisiä verkkosivuja. Viime vuonna käyttöön otettu pikaviestin paransi yhteydenpitoa kaupungin sisällä. 11

12 12 Ruskon jätekeskus vuonna 2010 Ruskon jätekeskuksessa sijaitsee Oulun ja Oulun Jätehuollon yhteistyökuntien ainoa kaatopaikka. Jätekeskuksen alue on kokonaisuudessaan noin sadan hehtaarin kokoinen, josta kaatopaikka-alueet ovat yhteensä n. 15 hehtaarin kokoisia. Jätekeskuksessa sijaitsee myös hyötyjätteiden Oivapiste, ongelmajätteiden varastointihalli, öljyasema, kompostilaitos sekä toimistotiloja. Lisäksi jätekeskuksessa on ongelma- ja erityisjätteiden kaatopaikka, nestemäisten jätteiden käsittelylaitos, useita biokaasupumppaamoita ja mikroturbiinilaitos. Viime vuoden rakennushankkeita Kaatopaikan laajennusalue III otettiin käyttöön, ja ensimmäinen täyttöaste saatiin päätökseen loppuvuonna. Laajennusalue on pinta-alaltaan m 2 kokoinen, ja alueelle mahtuu jätettä 670 tuhatta tonnia. Tiiviiden pohjarakenteiden yläpuolella olevaan kuivatuskerrokseen on rakennettu salaojitus, josta vedet johdetaan Taskilan jätevedenpuhdistamolle. Biokaasun keräystä lisättiin laajennusalue II:lla, johon rakennettiin työputkille kolme pystykaivoa. Lisäksi alueen vaakakeräyslinjoja yhdistettiin. Laajennusalue III:n linjastot vedettiin valmiiksi käyttöä varten. Kaasunkeräyskaivoja on yhteensä n. 50, joista 25 sijaitsee vanhan, maisemoidun kaatopaikan alueella. Mikroturbiinilaitoksen avulla biokaasua hyödynnetään myös sähkönä muuttamalla kaatopaikkakaasun energiasta osa suoraan sähköenergiaksi. Viime vuonna uuden biokaasupumppaamon kapasiteettia nostettiin 500 kuutiosta 750 kuutioon asiakkaan käyttöön ottaman paineenkorotusjärjestelmän vuoksi. Lisäksi biokaasun valvonnassa siirryttiin laajakaistayhteyksiin. Puutarhajätealueen pohjustustyöt jatkuivat, ja ne ulotettiin myös puhtaan puutavaran käsittelyalueelle. Rakenteissa hyödynnettiin lasijätettä, jolla korvattiin suodatinhiekkaa. Alueen pinta-ala on m 2, ja lasia käytettiin yli tonnia. Lisäksi asfaltoitiin viereinen hiekkatie. Uuden alueen ympärille rakennettiin tukimuurit. Kaikki puutarha- ja haravointijäte ohjattiin viime vuonna hyötykäyttöön, ja sitä vastaanotettiin tonnia. Jätekeskuksen toiminta Ruskon jätekeskuksessa sijaitsevaan kompostointilaitokseen otetaan vastaan erilliskerättyä biojätettä kaikista yhteistyökunnista. Vuonna 2010 biojätettä vastaanotettiin ennätykselliset tonnia. Viime vuonna kompostilaitokseen asennettiin uusi kuljetin, jolla voidaan käsitellä myös aumakompostointiin menevä biojäte. Viime vuonna rakennettiin myös biojätteen vastaanottohalli, johon biojäte kuljetetaan ennen kompostointia. Halli suojaa biojätettä haittaeläimiltä, sateelta ja tuulelta. Halli on kooltaan 256 m 2. Puhdasta puuta toimitettiin energiahyötykäyttöön. Energiajätettä (REF) puolestaan toimitettiin Oy Alholmens Kraft Ab:lle Pietarsaareen. Yhteistyö rakennusjätteen lajittelussa Viherrengas Järvenpää Oy:n kanssa jatkui vuonna Viherrengas toimii Ruskon jätekeskuksen alueella ja seuloo sekä murskaa asiakkaiden jätekeskukseen tuomaa sekalaista rakennusjätettä. Viime vuoden syksyllä kuorma-autot ohjattiin ajamaan suoraan kaatopaikan laajennusalue III:lle, ja rakennusjätteen lajittelualueelle ajoivat sen Ruskon jätemäärät jälkeen ainoastaan henkilöja pakettiautot. Viime vuonna viisi Oulun Jätehuollon työntekijää suoritti yhdistelmäajoneuvon kuljettajan ammattitutkinnon. Koulutus sisälsi mm. yhdistelmäajoneuvon ajoneuvotekniikkaa, turvallisuutta ja ympäristötietoa. Koulutus järjestettiin, koska vuoden 2010 alusta Oulun Jätehuoltoon hankittiin täysperävaunu, jolla hoidettiin mm. Iin jäteasemaa koko viime vuosi Sekajäte Rakennusjäte Teoll.toim.jäte Biojäte Erityissjäte

13 Vaarallisten jätteiden huolto ja SER Oulun Jätehuollon toimialueen kunnissa otetaan maksutta vastaan kotitalouksien vaarallisia jätteitä (ent. ongelmajätteitä). Vastaanottopisteitä on jokaisessa kunnassa joko paikallisella jäteasemalla tai muulla käsittelyluvan saaneella vastaanottajalla. Oulussa vaarallisia jätteitä voi palauttaa Ruskon jätekeskuksen Oivapisteelle, Toppilan kierrätyskeskukseen sekä Oulun vankilan tuotemyymälään. Viime vuonna järjestettiin lisäksi kaksi keräystempausta tapahtumien yhteydessä, jolloin vaarallisia jätteitä kerättiin keräysautoon eri lähialueilla. Yritysten vaaralliset jätteet otetaan maksullisina vastaan Ruskon jätekeskuksessa. Lääkkeet ja apteekit Vaarallisten jätteiden määrä on tasaisessa kasvussa. Suurimman ryhmän vaarallisista jätteistä muodostavat erilaiset akut, mutta myös maalien, lakkojen ja liuottimien määrä on kasvanut erityisesti kotitalouksissa. Vuonna 2011 kotitalouksista vastaanotettiin yhteensä 373 tonnia vaarallisia jätteitä. Sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) määrä kasvoi myös viime vuonna. Kun vuonna 2009 sitä vastaanotettiin tonnia, oli viime vuonna määrä noussut jo tonniin. Eniten palautetaan vuosittain suuria kodinkoneita sekä kylmälaitteita. Sähkö- ja elektroniikkaromua vastaanotetaan Ruskon jätekeskuksessa sekä jäteasemilla. Sähkö- ja elektroniikkaromun keräyksessä ja jatkokäsittelyssä tehdään yhteistyötä tuottajayhteisöjen kuten Sertyn, Elkerin sekä ERP Finlandin kanssa. Ongelmajätteet KG Akut Hapot ja emäkset Jäähdytin- ja jarrunesteet Loisteputket Lääkkeet Maalit, liimat, liuottimet Kemikaalit Paristot Torjunta-aineet Kiinteät öljyiset jätteet Yhteensä Öljyvesiseos Pilssivesi Öljysäiliöiden puhdistusjäte Öljynerotuskaivojen jäte Yhteensä Ongelmajätteet yhteensä KG

14 Ruskon jätekeskus

15 Kartan merkkien selitykset Vaaka-asema Jätekuormien punnitus Oivapiste Kotitalouksien hyötyjätteet, SER ja ongelmajätteet Suotovesialtaat Likaantuneet vedet jätevedenpuhdistamolle Ongelma- ja erityisjätteen kaatopaikka Puutarhajätealue Jätetäyttöalue, laajennusalueet I-III Kaatopaikkakaasun keräys Yhteensä n. 15 hehtaaria 11 Biokaasupumppaamot Ongelmajätehalli Nestemäisten jätteiden käsittelylaitos Rakennusjätteen lajittelualueet Kompostointilaitos 12 Samassa rakennuksessa myös mikroturbiinilaitos 4 Energiajätehalli Öljyisten maiden ja biojätteen kompostointikentät Öljyisten vesien altaat Öljynerotinasema Hallinto

16 16 Käytöstä poistetuista lastauslavoista syntyi uniikki ja näyttävä ruokapöytä. Samalla idealla haluan vielä nikkaroida tv-tason olohuoneeseen. On mukava kertoa pöydän olevan kierrätysmateriaalista valmistettu, vaikka todellisuudessa ekologisen tarinan takaa löytyy vain kaveri, joka ei raaskinut ostaa uutta pöytää. Harri Tarvainen

17 Toppilan kierrätyskeskus Kierrätyskeskus tukee jätekeskuksen toimintaa vähentämällä kaatopaikalle menevän hyväkuntoisen tavaran määrää. Kierrätyskeskus myy tuotteita edullisesti, ja tavaran tuominen on maksutonta. Kierrätyskeskuksessa vierailee vuosittain yhä enemmän asiakkaita, ja kierrätystä ja vanhojen tavaroiden korjaamista ja uudelleenkäyttöä pidetään myönteisenä ja trendikkäänä. Kierrätyskeskuksessa vastaanotetaan, lajitellaan ja myydään kierrätystavaroita omassa myymälässä Toppilassa. Kierrätyskeskuksessa toimii myös noutopalvelu, jota asiakkaat voivat hyödyntää silloin, kun eivät voi itse tuoda isokokoisia tavaroita myymälään. Toppilan kierrätyskeskuksessa vastaanotetaan maksutta myös kotitalouksien vaarallisia jätteitä. Asiakkaiden määrä kierrätyskeskuksessa kasvaa koko ajan. Kun vuonna 2009 kierrätyskeskuksessa asioi n asiakasta, oli maksaneiden asiakkaiden määrä viime vuonna kasvanut jo :ään. Myytyjä tavaroita oli yhteensä kpl, joista saatiin myyntituloja euroa. Kierrätyskeskuksen noutopalvelu toimii Oulun kaupungin sekä lähimpien kuntien alueella. Noutoja ja vientejä oli viime vuonna yhteensä 692. Ongelmajätekuljetuksia oli yhteensä 30 kpl. Kierrätyskeskus noutaa lääkejätteet apteekeista, ja viime vuonna lääkejätteiden noutoja oli yhteensä 276. Toppilan kierrätyskeskus korjasi ja myi viime vuonna polkupyöriä yhteistyössä nuorten työpaja Woortin kanssa. Vappuaattona Toppilan kierrätyskeskuksessa järjestettiin alennusmyynti, jolloin tekstiilit maksoivat 0,05 euroa ja huonekalut euron kappale. Tempauksen avulla saatiin lisää varastotilaa. Kierrätyskeskuksessa työskenteli vuonna 2010 aikana kolme vakituista työntekijää ja kymmenen työllisyysmäärärahoilla palkattua työntekijää. Kierrätyskeskus työllisti myös harjoittelijoita sekä työkokeilun, kuntouttavan työtoiminnan ja yhdyskuntapalveluksen kautta tulleita henkilöitä. Lisäksi tarjottiin harjoittelupaikkoja maahanmuuttajille. Harjoittelijoita oli viime vuonna yhteensä kahdeksan henkilöä, ja kesätyöntekijöitä oli yhteensä seitsemän. Kierrätyskeskuksen kolme vuotta 2008 Tulot euroina: Maksaneet asiakkaat: Tavaroita myyty: Tulot euroina: Maksaneet asiakkaat: Tavaroita myyty: Tulot euroina: Maksaneet asiakkaat: Tavaroita myyty:

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Muutosten ja päätösten vuosi

Muutosten ja päätösten vuosi Arjessa mukana. Muutosten ja päätösten vuosi Oulun kaupunginvaltuuston marraskuun kokouksessa tehtiin Pohjois-Suomen jätehuollon historiaa. Valtuusto päätti, että Ouluun rakennetaan jätteenpolttolaitos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi.

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, 860 Pori (Tiiliruukki) Asiakaspalvelu: puh. 0 6 56 Avoinna: maanantai tiistai, torstai 9

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Oulun Jätehuolto Toimintakertomus 2008

Oulun Jätehuolto Toimintakertomus 2008 Oulun Jätehuolto Toimintakertomus 2008 Johtajan katsaus Vuonna 2008 tuli Suomessa ilmi useita vilpillisiä tapauksia jätteiden käsittelyssä. Nestemäisiä jätteitä oli asiallisen käsittelyn sijasta johdettu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Valtuustokoulutus Oulun Jätehuollon esittäytyminen. johtaja Markku Illikainen

Valtuustokoulutus Oulun Jätehuollon esittäytyminen. johtaja Markku Illikainen Valtuustokoulutus 17.1.2013 Oulun Jätehuollon esittäytyminen johtaja Markku Illikainen Oulun kaupungin liikelaitos Toiminta-alueella 12 kuntaa, 290 000 asukasta. Maan viidenneksi suurin kunnallinen jätelaitos

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Oulun Jätehuolto. Liikelaitosten lautakunta

Oulun Jätehuolto. Liikelaitosten lautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2007 Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, ja se vastaa omalla toimialueellaan jätteenkäsittelystä ja jäteneuvonnasta sekä edistää toiminnallaan jätteen synnyn

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Uuma-rakentaminen Oulun seudulla Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Alansa edelläkävijä, joka tarjoaa monipuolista täyden palvelun jätteenkäsittelyä

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara. Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto

Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara. Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Oulun kaupungin liikelaitos Maan viidenneksi suurin jätelaitos

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, jäteneuvonnasta sekä edistää toiminnallaan jätteen synnyn ehkäisyä, kierrätystä ja hyötykäyttöä.

Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, jäteneuvonnasta sekä edistää toiminnallaan jätteen synnyn ehkäisyä, kierrätystä ja hyötykäyttöä. TOIMINTAKERTOMUS 2006 2 Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta sekä edistää toiminnallaan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 30.06.2015 Kunnanhallitus 24.08.2015 106 ALAVIESKAN KUNNAN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUU Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot