Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat"

Transkriptio

1

2 2 Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat myös Sirpa, Henrika, Harri ja Katja, joiden innostavat tarinat halusimme jakaa kanssanne. He ovat oivia esimerkkejä siitä, mitä tapahtuu, kun yhdistetään kierrättäminen, kaksi taitavaa kättä ja annos luovaa hulluutta. Toisen romusta tulee toisen aarre.

3 Johtajan katsaus Uuden jätelain hyväksyminen eduskunnassa vierähti vuoden 2011 puolelle, koska lain valmistumista hidastuttivat monien lakivalmisteluun osallistuneiden poikkeavat näkemykset. Viime metreillä eräät tahot yrittivät saada lakiuudistuksen kokonaan seuraavalle eduskuntakaudelle siinä kuitenkaan onnistumatta. Eräs lain keskeinen tavoite on taata asukkaille laadukkaat ja tasa-arvoiset jätehuoltopalvelut koko maassa asuinpaikasta riippumatta. Ne voidaan saavuttaa antamalla kunnille velvollisuuksien lisäksi oikeuksia. Pelkästään markkinavoimin toteutettu jätehuolto vaarantaisi erityisesti harvaan asuttujen alueiden jätehuoltopalvelut, jolloin myös ympäristöriskit kasvaisivat. Laman loppuminen näkyi Oulun Jätehuollon taloudessa yhtä nopeasti kuin sen alkaminenkin. Liikevaihto nousi ensi kerran yli 10 miljoonan euron. Kasvu ei selity pelkästään vuoden 2010 alussa tehdyllä lievällä hinnan tarkistuksella, vaan myös käsiteltävien erilaisten jätteiden määrä kasvoi. Ilahduttavaa oli se, että moni jäte kävi Ruskon jätekeskuksessa vain poikkeamassa lähteäkseen sieltä edelleen teollisuuteen tai maanrakennuskäyttöön taikka polttoaineeksi. Jätekeskuksesta toimitettiin jätettä hyötykäyttöön yli tonnia, kun taas omassa toiminnassa hyödynnettiin tonnia. Investoinneissa oli välivuosi, vaikka investointeja tehtiinkin yli puolella miljoonalla eurolla. Pääkohteet olivat biokaasun keräysjärjestelmän laajentaminen ja puhtaan puujätteen käsittelykentän rakentaminen. 3 Oulun Jätehuollon valmistautuminen jätteen polttoon eteni lähes suunnitellulla tavalla. Asukkailla jaettavassa asiakaslehdessä oli myös runsaasti itse tuotettua jätteenpolttoa koskevaa aineistoa ja lajitteluohjeita. Tiedotus, jäteneuvonta ja kierrätyskeskus hivuttautuivat erilaisiin medioihin tehokkaasti. Oulun Jätehuolto kilpailutti syksyllä kaupungin omien kiinteistöjen jätteenkuljetukset ja uusi kuljetustapa tuottamisperiaatteen mukaisine jätteen käsittelymaksuineen tuli käyttöön ensimmäisenä Suomessa tammikuussa Vuoden tähtihetkiä oli Oulun Jätehuollon ja Jätelaitosyhdistyksen järjestämä jätehuollon ympäristövaikutuksia käsittelevä seminaari, joka oli samalla Oulun Jätehuollon 15-vuotisjuhla. Seminaariin osallistui runsaasti väkeä muista Suomen kunnallisista jätelaitoksista, mutta seminaarissa oli osallistujia myös yksityisistä yrityksistä, oppilaitoksista ja viranomaisista. Kiitän asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja päättäjiämme hyvästä yhteistyöstä Kiitos henkilökunnalle pienin määrällisin resurssein tehdystä hyvästä työpanoksesta koko suuren toimialueen hyväksi! Markku Illikainen, johtaja

4 4 Olen lapsesta asti tehnyt vaatteita vanhoista kankaista ja materiaaleista ja vanhan muuttaminen uudeksi on minulle edelleen se juttu. Kierrätysmateriaali tuo mukanaan ihan erilaista haastetta ja myös persoonallisuutta. Materiaalit saan enimmäkseen lahjoituksina, viime kevään mallistoni tein erään päiväkodin vanhoista verhoista. Katja Iljana Kiks- ja Locksteadytuotemerkkien luoja

5 Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, ja se vastaa omalla toimialueellaan jätteenkäsittelystä ja jäteneuvonnasta sekä edistää toiminnallaan jätteen synnyn ehkäisyä, kierrätystä ja hyötykäyttöä. Oulun Jätehuolto toimii vastuullisesti, laadukkaasti sekä tuloksellisesti. Toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä seurataan jatkuvasti lainsäädännön kehitystä. Oulun Jätehuollon toimialueeseen kuului viime vuonna yhteensä 16 kuntaa, joissa oli yhteensä asukasta. Oulun Jätehuolto vastaa kaikkien yhteistyökunnissa muodostuvien jätteiden loppusijoittamisesta Ruskon jätekeskukseen. Lisäksi Oulun Jätehuolto vastaa yhteistyökuntien hyöty- ja ongelmajätteiden keräämisestä, jäteneuvonnasta sekä tiedottamisesta. Oulun Jätehuollon yhteistyökunnat ovat ovat Hailuoto, Haukipudas, Ii, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulunsalo, Pudasjärvi, Raahe, Tyrnävä, Utajärvi, Vihanti sekä Yli-Ii. Raahen ja Pudasjärven kaupungit sekä Vihannin kunta huolehtivat itse omista hyöty- ja ongelmajätteistään sekä jäteneuvonnasta. Raahessa ja Pudasjärvellä on jätteiden siirtokuormausasemat. Oulun Jätehuollon toimialueen ympäristökunnissa toimii kahdeksan paikallista jäteasemaa. Niissä vastaanotetaan hyöty- ja ongelmajätteitä sekä sähkö- ja elektroniikkaromua. Toimialueen kunnissa on sopimusperusteinen jätteenkuljetus. Year 2010 in Oulu Waste Management Oulu Waste Management is a municipal enterprise owned by the city of Oulu. Our operation range covers 16 municipalities and over 275 thousand people. Reduction and treatement of waste, recycling, final disposal and educational services are funded by waste management fees. Oulu Waste Management had 22 permanent employees last year and turnover was 10 M. There were several trainees and temporary employees also. Most employees are situatetd at Rusko waste centre, the headquarters of Oulu Waste Management. There are 3 employees working at Toppila recycling centre as well. 77 thousand tons of household waste was treated last year in Rusko waste centre. The amount of biowaste is increasing: we treated almost tons of biowaste last year. Recyclable waste also increased: we collected over kilograms of recyclable waste in year Paper and glass were the biggest amounts of recyclable waste. Biogas is pumped from the landfill and the gas is sold to industrial use. Also we have a microturbine plant which provides electricity from the landfill gas. Environmental impacts of operation are monitored and reported to the local authorities. We follow ISO 9001 quality management system, which was certificated in Liikelaitosten johtokunta Oulun Jätehuollon toimintaa valvoo ja johtaa Oulun kaupungin liikelaitosten johtokunta. Johtokunta on 7-jäseninen ja kokoontui viime vuonna kerran kuukaudessa. Varsinaisia jäseniä vuonna 2010 olivat: Juha Silenius (PJ), Antti Huttu-Hiltunen saakka, jonka jälkeen Matias Ojalehto (VPJ) Kauko Kukkonen, Elina Vammavaara, Kaisa Kauppinen, Paula Himanen ja Kirsi Marttila. Varajäseniä olivat: Jarmo Korhonen, Heikki Kaisto, Ilkka Marttila, Minna Angeria, Anneli Sarkkinen, Kirsi Kaltio ja Pertti Härkönen. Kaupunginhallituksen edustaja: Juha Huikari saakka, jonka jälkeen Antti Huttu-Hiltunen Varaedustaja: Raimo Hämeenniemi Oulun Jätehuollon strategia Oulun Jätehuolto määrittelee vuosittain asiakkaisiin, henkilökuntaan, talouteen ja toimintaan liittyvät strategiset tavoitteet. Vuonna 2010 tärkeimpiä tavoitteita olivat palveluvalikoiman monipuolisuuden kasvattaminen ja asiakaspalvelun laadun ylläpito ja kehittäminen, henkilökunnan osaamisen ja hyvinvoinnin ylläpito, toiminnan kannattavuus kilpailukykyisin hinnoin ja kustannussäästöjä etsien sekä toimintaympäristön muutosten seuranta ja hallinta. Strategian tavoitteiden toteutumista seurataan välitilinpäätöksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Strategian tärkeimmät tavoitteet toteutuivat. 5

6 6 Laatu- ja ympäristöjärjestelmä Oulun Jätehuollon toimintajärjestelmä pitää sisällään sekä ISO standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän että ISO 9001 standardin mukaisen laatujärjestelmän. Järjestelmä systematisoi Oulun Jätehuollon toimintaa, ja sen avulla laatu- ja ympäristönäkökohdat voidaan ottaa kaikessa toiminnassa huomioon. Järjestelmän myötä Oulun Jätehuolto on sitoutunut myös laatuja ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen. Toimintajärjestelmä uudelleensertifioitiin syksyllä 2010 ja sertifikaatit ovat voimassa joulukuuhun 2013 saakka. Järjestelmän sertifioi SP Sveriges Tekniska Forskninginstitut. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Viime vuoden päämäärät asetettiin merkittävimpien ympäristö- ja laatunäkökohtien pohjalta. Päämäärät olivat seuraavat: 1. Loppusijoitettavan jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Vastuullinen ja taloudellisesti kannattava jätteenkäsittely Tavoitteita tarkkaillaan vuosittain, ja vuonna 2010 tavoitteet toteutuivat seuraavasti: Tavoitteet ja niiden toteutuminen 2010 Tavoite 1) Ruskon jätekeskuksessa vastaanotetun jätemäärän hyödyntämisasteen nostaminen 20 % vuoteen 2010 mennessä vuoden %:sta 2) Ravinnekuormituksen vähentäminen 10 %:a vuoden 2005 tasosta vuoteen 2010 mennessä. 3) Hajuvalitusten vähentäminen 50%:lla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2010 mennessä. Toteutuminen Hyödyntämisaste vuonna %. Tavoite toteutui täysin. Ravinnekuormitus Lopakkaojaan vuonna 2010 oli puolet vuoden 2005 tasosta. Tavoite toteutui täysin. Hajuvalituksia vuonna 2010 yli 70 % vähemmän kuin vuonna 2007 (30 kpl). Tavoite toteutui täysin.

7 Projektit ja kehityshankkeet 7 Oulun Jätehuoltoon valmistui yleissuunnitelma biojätteen kuivamädättämöä koskevaan pilottihankkeeseen. Mädättämöä koskeva opinnäytetyö aloitettiin, ja se valmistuu vuonna Viime vuonna jatkettiin myös neuvotteluja mädätyslaitoksesta ja sen yhteistyökumppaneista. Rasvajätteen hyödyntämisen tutkimushanke Cewic saatiin päätökseen. Hankkeessa arvioitiin Oulun Jätehuollon alueen rasvanerotuskaivojen jätteiden ainevirrat ja energiamäärät. Suunnitelma sisältää arviot investointi- ja käyttökustannuksista sekä kannattavuusarviot. Investointeihin ei toistaiseksi ole ryhdytty. Lajitteluterminaalin yleissuunnitelma valmistui, ja suunnitelmia jatketaan vuonna Asemakaavan laatiminen jätekeskuksen koillis- ja itäpuolen alueille jatkui vuonna Viime vuonna toimitettiin laajennushanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Laajennusosa mahdollistaisi jätteiden sijoittamisen Ruskoon ainakin vuoteen 2045 saakka. Laajennusalueelle on suunniteltu rakennettavaksi tavanomaisen jätteen läjitysalue, mahdollisesti polttolaitoksen lentotuhkille ja savukaasun puhdistuksen jätteille tarkoitettu ongelmajätteen läjitysalue sekä muita jätteiden käsittely- ja varastointikenttiä. Opinnäytetyö Kompostimullan tuotteistaminen Oulun Jätehuollossa valmistui. Työssä käsiteltiin vaihtoehtoisia liiketoimintamuotoja kompostimullan tuotteistamiselle.

8 8 Kirpputoreilta ja kierrätyskeskuksista hankkimani tavarat saavat mitä ihmeellisimpiä muotoja, kun niistä tehdään osa näytelmän tarpeistoa. Laukkuvanhukset, käytetyt sukset tai vanhat verhot saavat uuden alun teatterin parrasvaloissa. Välillä ne odottavat vuoroaan varastoissamme ja sieltä ne palaavat uudelleen, joko muokattuina tai sellaisinaan, teatterin näyttämöille. Sirpa Törmä Tarpeistonvalmistaja Oulun kaupunginteatteri P.S Usko tai älä, tämä pullapitko on tehty sukkahousuista, vanusta, maalista ja liimasta!

9 Ympäristövaikutukset Ruskon jätekeskuksen toimintaa ohjaavat Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen myöntämät ympäristöluvat, jotka kattavat koko jätekeskuksen toiminnan. Ilmaan, vesiin ja maaperään aiheutuvia ympäristövaikutuksia seurataan hyväksytyn valvonta- ja tarkkailuohjelman mukaan. Oulun Jätehuolto jätti vuoden 2010 lopussa koko Ruskon jätekeskuksen toimintaa koskevan ympäristöluvan uusintahakemuksen Pohjois-Pohjanmaan aluehallintovirastolle (AVI). Päästöt ilmaan Ruskon jätekeskuksen ilmaan aiheutuvia päästöjä ovat hajut sekä kaatopaikkakaasu. Kaatopaikkakaasu sisältää lähinnä metaania ja hiilidioksidia sekä pieniä määriä hajua aiheuttavia rikki-, kloori- ja fluoriyhdisteitä. Metaani on 21 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu. Pohjois-Pohjanmaalla laskennallisesti 1 % maakunnan kasvihuonekaasuista on peräisin jätteen käsittelystä (lähde: Pohjois- Pohjanmaan ilmastostrategia). Kaatopaikkakaasun negatiivisia vaikutuksia voi vähentää kaasun talteenotolla. Ruskon jätekeskuksessa kerättiin ja hyödynnettiin vuonna ,1 milj. m 3 kaatopaikkakaasua, jonka metaanipitoisuus oli keskimäärin 50 til-%. Ympäristövaikutukset, ilma Ilmastovaikutus, syntynyt kaatopaikkakaasu (t CO2-ekv.)* Ilmastovaikutuksen torjunta kaatopaikkakaasun talteenotolla (t CO2-ekv.)* * Päästöt laskettu FOD-menetelmällä Kaatopaikkakaasun negatiivisia vaikutuksia voi vähentää kaasun talteenotolla. Ruskon jätekeskuksessa kerättiin ja hyödynnettiin vuonna ,1 milj. m 3 kaatopaikkakaasua, jonka metaanipitoisuus oli keskimäärin 50 til-%. Kaatopaikkakaasun sisältämä metaani on hyvä polttoaine. Vuonna 2010 talteenotetun kaatopaikkakaasun energiasisältö oli noin 25 GWh, mikä vastaa n. 2,5 milj. l kevyttä polttoöljyä. Kaasusta valtaosa hyödynnettiin Paroc Oy:ssä sekä OYS:ssa sekä Keskuspesulassa. Noin neljäsosa kerätystä kaasusta hyödynnettiin Oulun Jätehuollon mikroturbiinilaitoksella sähköntuotannossa. Ruskon jätekeskuksessa hajuhaittoja aiheuttavat pääasiassa kompostointi sekä kaatopaikkakaasun purkautuminen ilmaan. Oulun Jätehuollon tarkoituksena on siirtyä biojätteen käsittelyssä kompostointia vähemmän hajuhaittoja aiheuttavaan mädätykseen. Vuonna 2011 aloitetaan mädätyslaitoksen yksityiskohtainen suunnittelu. Sääilmiöt vaikuttavat voimakkaasti hajujen leviämiseen. Tyynellä säällä hajut jäävät lähialueille ja tuntuvat niissä voimakkaina, kun taas kova tuuli levittää hajua laajalle. Erityisesti talvella voimakkaan matala- tai korkeapaineen vallitessa ilma ei vaihdu normaalisti, ja hajut tuntuvat voimakkaina lähialueilla. Vuonna 2010 Oulun Jätehuolto sai lähiseudun asukkailta 30 hajuvalitusta. Päästöt vesistöihin Suotovedet Ruskon jätekeskuksessa jätetäytön läpi suotautuvat vedet kerätään kahteen suotovesialtaaseen ja johdetaan Oulun Veden jätevedenpuhdistamolle. Altaiden pohjalle kertyvä liete poistetaan altaiden vuosittaisen tyhjennyksen ja kunnontarkastuksen yhteydessä. Suotoveden määrä vaihtelee lähinnä vuotuisen sademäärän mukaan. Vuonna 2010 jätevedenpuhdistamolle johdettiin m 3 jätevettä. Oulun Veden viemäriinjohtamisluvassa esitetyt raja-arvot haitta-aineille on alitettu kaikissa mittauksissa. Suotoveden mukana jätevedenpuhdistamolle mennyt typpikuormitus oli n kg, mikä vastaa n ihmisen kotitaloudessa aiheuttamaa keskimääräistä typpikuormitusta. Pinta- ja pohjavedet Kaatopaikan vaikutukset ovat näkyneet Kuivasjärveen laskevassa Lopakkaojassa sekä muutamissa pohjaveden havaintopisteessä suljetun kaatopaikan läheisyydessä ja laajennusalueen pohjoispuolella lähinnä kohonneina NH4-N- sekä sähkönjohtavuuspitoisuuksina. Kuormitusta Lopakkaojaan on pyritty vähentämään Niskaojan saneerauksella ja vesien johtamisella viemäriin. 9

10 10 15-vuotisjuhla seminaarin merkeissä Oulun Jätehuolto täytti syksyllä 15 vuotta, ja sitä juhlistettiin syksyllä järjestämällä valtakunnallinen Jätehuollon ympäristövaikutukset seminaari. Syyskuussa järjestetyssä kaksipäiväisessä tilaisuudessa perehdyttiin jätteen hyödyntämisen ja loppusijoittamisen ympäristökysymyksiin. Puhujina olivat mm. Marjaleena Aatamila Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, joka kertoi tehdystä hajuselvityksestä. Lisäksi puhujaksi saapui Ramboll Finland Oy:stä Jussi-Pekka Aittola, joka valotti jätehuollon päästöjä. Oulun Jätehuollon ympäristöinsinööri Katri Päivärinta kertoi Ruskon jätekeskuksen ympäristöasioista, ja projektipäällikkö Mikael Tervaskanto esitteli Oulun jätevoimalaitoksen aikatauluja. Lehtori Mika Huuhtanen puolestaan toi seminaariin terveiset Oulun yliopistosta ja kertoi kuulijoille yliopiston jäteaiheista tutkimuksesta. Iltajuhlaa vietettiin Vanhan Paloaseman Ullakko-ravintolassa, jossa seminaariväelle esiintyi oululainen mieskuoro Huutajat. Koulutus ja hyvinvointi Oulun Jätehuollon henkilökunta kehittää ammattitaitoaan säännöllisellä koulutuksella. Henkilökunnalla on voimassa olevat ensiaputaidot, tulityökortit sekä alkusammutustaito. Lisäksi vuosittain tarjotaan ongelmajätekoulutusta ja yleistä ympäristökoulutusta. Henkilökunnalla on mahdollista osallistua myös Oulun kaupungin keskitettyyn koulutukseen, jossa on mm. erilaisia arkistointi-, viestintä- ja esimieskoulutuksia. Henkilöstön jatkuva koulutus tukee myös Oulun Jätehuollon toimintajärjestelmää. Henkilökunnalle pidetään säännöllisesti myös tiedotustilaisuuksia jätehuollon ajankohtaisista asioista. Viime vuonna tiedotustilaisuus järjestettiin mm. jätteenpoltosta. Oulun Jätehuollon työntekijät voivat halutessaan hyödyntää liikuntaseteleitä liikunnallisissa harrastuksissaan. Lisäksi tarjolla on kulttuuriseteleitä esimerkiksi teatteriin tai konsertteihin. Henkilökunnalle tarjotaan myös hierontamahdollisuus keväällä ja syksyllä. Joka vuosi järjestetään myös ruskaretki, ja vuonna 2010 se suuntautui Kilpisjärvelle Enontekiölle. Työterveys ja turvallisuus Oulun Jätehuollossa on kaksi työsuojeluvaltuutettua sekä yksi työyhteisövaltuutettu. Työsuojelupäällikkönä toimii ympäristöinsinööri. Työsuojelun yhteistoiminnasta vastaava eli henkilöstötoimikunta kokoontuu säännöllisesti. Henkilökunnalle järjestetään työsuojelukoulutukset, uudet työntekijät perehdytetään asianmukaisesti, turvallisuushavainnot kirjataan Oulun kaupungin Vaarain-järjestelmään ja työtehtäviin varataan riittävästi henkilökuntaa. Työterveyshuollon kanssa tehdään läheistä yhteistyötä, ja työpaikalla kannustetaan savuttomuuteen. Vuonna 2010 tehtiin työsuojelukierroksia käsittely-yksikössä ja kierrätyskeskuksessa sekä hallinnossa. Työtapaturmat ja vaaratilanteet kirjattiin Oulun kaupungin Vaarain-järjestelmään. Viime vuonna tapaturmia oli neljä, joista kolme johti sairauspoissaoloihin.

11 Neuvonta ja viestintä Oulun Jätehuolto vastaa yhteistyökunnissa annettavasta jäteneuvonnasta. Neuvonnan tavoitteena on antaa asukkaille tietoa jätehuollon järjestämisestä, hyötyjätehuollosta, ongelmajätehuollosta, jätteen synnyn ehkäisystä sekä yleisistä jätehuollon ympäristöasioista. Jäteneuvontaa annetaan kaikissa yhteistyökunnissa Vihantia, Raahea ja Pudasjärveä lukuun ottamatta. Viestintä tukee jäteneuvontaa tuottamalla opas- ja esitemateriaalia, verkkoviestinnällä sekä aktiivisilla mediayhteyksillä. Monipuolisin viestinnän keinoin saadaan näkyvyyttä niin Oulun Jätehuollolle kuin kierrätyksellekin. Jäteneuvonta Neuvonnan tärkeimpiä kohderyhmiä ovat tavalliset asukkaat, jätteentuottajat. Oulun Jätehuolto tarjosi jäteneuvontaa sekä puhelimessa että internetissä. Internetkyselyjä tuli yhteensä noin 175. Jäteneuvontaa annettiin myös luennoilla ja erilaisissa tilaisuuksissa. Ruskon jätekeskuksessa vieraili yhteensä 78 ryhmää, joista yksi ryhmä oli ukrainalaisia. Muita tapahtumia ja vierailuja oli yhteensä 22 kpl. Jäteneuvontaa kohdistettiin edellisvuotiseen tapaan ala-asteikäisille ja päiväkotiikäisille lapsille. Oiva Roina -jätevaris kävi päiväkodeissa ja eskareissa yhteensä 16 kertaa. Oiva Roina tutustuttaa lapset kierrättämisen maailmaan leikin ja laulun keinoin. Keväällä järjestettiin Oiva Roinan johdolla pulkkapäivä Ruskotunturilla, johon osallistui n. 100 ihmistä. Myös vanhemmille koululaiset ja ammattiin opiskelevat saivat omat tietopakettinsa jätehuollon ja kuluttamisen ympäristövaikutuksista. Luentoja järjestettiin yhteensä 24 kertaa. Huhtikuussa Oulun Jätehuolto osallistui rakentajamessuille sekä Taitaja tapahtumaan. Taimenvaihtopäiviä järjestettiin kaksi: kesäkuussa ja syyskuussa. Syyskuinen taimenvaihtotapahtuma oli samalla osa Oulun päiviä, jolloin järjestettiin myös ongelmajätekeräys ja bussilastillinen kaupunkilaisia kävi tutustumassa Ruskon jätekeskukseen. Lokakuussa jäteneuvontaa annettiin Oulun seudun ammattikorkeakoulun ympäristöpäivässä. Marraskuussa Oulun Jätehuolto osallistui Euroopan laajuiseen jätteen vähentämisen viikkoon järjestämällä tietoiskuja läheisessä Citymarketissa. Viestintä Jäteopas ilmestyi huhtikuussa ja jaettiin jokaiseen kotitalouteen. Samalla kotitaloudet saivat kaksi puutarhajätekuponkia oppaan välissä. Oiva Roina asiakaslehti jaettiin kotitalouksiin marraskuussa, ja lehdessä keskityttiin kertomaan erityisesti ekovoimalaitoksen vaikutuksista ja laitoksen aikatauluista. Verkkoviestintää keskitettiin internetiin, ja uudet Oulun Jätehuollon nettisivut avautuivat huhtikuussa. Vuonna 2010 uudistetuilla internet-sivuilla kävi n asiakasta, kun edellisvuotena kävijöitä oli n Erityisen paljon internet-sivuilta haettiin aukioloaikoja, mutta myös uudet palvelut kuten erilliset lajitteluohjeet sekä aakkosellinen jätteiden pikaopas olivat suosittuja sivuja. Yhteisöllisessä mediassa Oulun Jätehuolto oli aktiivisena facebookissa sekä twitterissä. Facebookissa maskottivaris Oiva Roinalla on lähes 500 fania ja saman verran ystäviä. Oulun Jätehuolto näkyi paikallislehdissä ja -radioissa viime vuonna aktiivisesti. Henkilökuntaa haastateltiin radioon yhteensä 13 kertaa. Sisäinen tiedotuslehti Oiva ilmestyi joka kuukausi. Lehti tukee sisäisessä viestinnässä Oulun kaupungin sisäisiä verkkosivuja. Viime vuonna käyttöön otettu pikaviestin paransi yhteydenpitoa kaupungin sisällä. 11

12 12 Ruskon jätekeskus vuonna 2010 Ruskon jätekeskuksessa sijaitsee Oulun ja Oulun Jätehuollon yhteistyökuntien ainoa kaatopaikka. Jätekeskuksen alue on kokonaisuudessaan noin sadan hehtaarin kokoinen, josta kaatopaikka-alueet ovat yhteensä n. 15 hehtaarin kokoisia. Jätekeskuksessa sijaitsee myös hyötyjätteiden Oivapiste, ongelmajätteiden varastointihalli, öljyasema, kompostilaitos sekä toimistotiloja. Lisäksi jätekeskuksessa on ongelma- ja erityisjätteiden kaatopaikka, nestemäisten jätteiden käsittelylaitos, useita biokaasupumppaamoita ja mikroturbiinilaitos. Viime vuoden rakennushankkeita Kaatopaikan laajennusalue III otettiin käyttöön, ja ensimmäinen täyttöaste saatiin päätökseen loppuvuonna. Laajennusalue on pinta-alaltaan m 2 kokoinen, ja alueelle mahtuu jätettä 670 tuhatta tonnia. Tiiviiden pohjarakenteiden yläpuolella olevaan kuivatuskerrokseen on rakennettu salaojitus, josta vedet johdetaan Taskilan jätevedenpuhdistamolle. Biokaasun keräystä lisättiin laajennusalue II:lla, johon rakennettiin työputkille kolme pystykaivoa. Lisäksi alueen vaakakeräyslinjoja yhdistettiin. Laajennusalue III:n linjastot vedettiin valmiiksi käyttöä varten. Kaasunkeräyskaivoja on yhteensä n. 50, joista 25 sijaitsee vanhan, maisemoidun kaatopaikan alueella. Mikroturbiinilaitoksen avulla biokaasua hyödynnetään myös sähkönä muuttamalla kaatopaikkakaasun energiasta osa suoraan sähköenergiaksi. Viime vuonna uuden biokaasupumppaamon kapasiteettia nostettiin 500 kuutiosta 750 kuutioon asiakkaan käyttöön ottaman paineenkorotusjärjestelmän vuoksi. Lisäksi biokaasun valvonnassa siirryttiin laajakaistayhteyksiin. Puutarhajätealueen pohjustustyöt jatkuivat, ja ne ulotettiin myös puhtaan puutavaran käsittelyalueelle. Rakenteissa hyödynnettiin lasijätettä, jolla korvattiin suodatinhiekkaa. Alueen pinta-ala on m 2, ja lasia käytettiin yli tonnia. Lisäksi asfaltoitiin viereinen hiekkatie. Uuden alueen ympärille rakennettiin tukimuurit. Kaikki puutarha- ja haravointijäte ohjattiin viime vuonna hyötykäyttöön, ja sitä vastaanotettiin tonnia. Jätekeskuksen toiminta Ruskon jätekeskuksessa sijaitsevaan kompostointilaitokseen otetaan vastaan erilliskerättyä biojätettä kaikista yhteistyökunnista. Vuonna 2010 biojätettä vastaanotettiin ennätykselliset tonnia. Viime vuonna kompostilaitokseen asennettiin uusi kuljetin, jolla voidaan käsitellä myös aumakompostointiin menevä biojäte. Viime vuonna rakennettiin myös biojätteen vastaanottohalli, johon biojäte kuljetetaan ennen kompostointia. Halli suojaa biojätettä haittaeläimiltä, sateelta ja tuulelta. Halli on kooltaan 256 m 2. Puhdasta puuta toimitettiin energiahyötykäyttöön. Energiajätettä (REF) puolestaan toimitettiin Oy Alholmens Kraft Ab:lle Pietarsaareen. Yhteistyö rakennusjätteen lajittelussa Viherrengas Järvenpää Oy:n kanssa jatkui vuonna Viherrengas toimii Ruskon jätekeskuksen alueella ja seuloo sekä murskaa asiakkaiden jätekeskukseen tuomaa sekalaista rakennusjätettä. Viime vuoden syksyllä kuorma-autot ohjattiin ajamaan suoraan kaatopaikan laajennusalue III:lle, ja rakennusjätteen lajittelualueelle ajoivat sen Ruskon jätemäärät jälkeen ainoastaan henkilöja pakettiautot. Viime vuonna viisi Oulun Jätehuollon työntekijää suoritti yhdistelmäajoneuvon kuljettajan ammattitutkinnon. Koulutus sisälsi mm. yhdistelmäajoneuvon ajoneuvotekniikkaa, turvallisuutta ja ympäristötietoa. Koulutus järjestettiin, koska vuoden 2010 alusta Oulun Jätehuoltoon hankittiin täysperävaunu, jolla hoidettiin mm. Iin jäteasemaa koko viime vuosi Sekajäte Rakennusjäte Teoll.toim.jäte Biojäte Erityissjäte

13 Vaarallisten jätteiden huolto ja SER Oulun Jätehuollon toimialueen kunnissa otetaan maksutta vastaan kotitalouksien vaarallisia jätteitä (ent. ongelmajätteitä). Vastaanottopisteitä on jokaisessa kunnassa joko paikallisella jäteasemalla tai muulla käsittelyluvan saaneella vastaanottajalla. Oulussa vaarallisia jätteitä voi palauttaa Ruskon jätekeskuksen Oivapisteelle, Toppilan kierrätyskeskukseen sekä Oulun vankilan tuotemyymälään. Viime vuonna järjestettiin lisäksi kaksi keräystempausta tapahtumien yhteydessä, jolloin vaarallisia jätteitä kerättiin keräysautoon eri lähialueilla. Yritysten vaaralliset jätteet otetaan maksullisina vastaan Ruskon jätekeskuksessa. Lääkkeet ja apteekit Vaarallisten jätteiden määrä on tasaisessa kasvussa. Suurimman ryhmän vaarallisista jätteistä muodostavat erilaiset akut, mutta myös maalien, lakkojen ja liuottimien määrä on kasvanut erityisesti kotitalouksissa. Vuonna 2011 kotitalouksista vastaanotettiin yhteensä 373 tonnia vaarallisia jätteitä. Sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) määrä kasvoi myös viime vuonna. Kun vuonna 2009 sitä vastaanotettiin tonnia, oli viime vuonna määrä noussut jo tonniin. Eniten palautetaan vuosittain suuria kodinkoneita sekä kylmälaitteita. Sähkö- ja elektroniikkaromua vastaanotetaan Ruskon jätekeskuksessa sekä jäteasemilla. Sähkö- ja elektroniikkaromun keräyksessä ja jatkokäsittelyssä tehdään yhteistyötä tuottajayhteisöjen kuten Sertyn, Elkerin sekä ERP Finlandin kanssa. Ongelmajätteet KG Akut Hapot ja emäkset Jäähdytin- ja jarrunesteet Loisteputket Lääkkeet Maalit, liimat, liuottimet Kemikaalit Paristot Torjunta-aineet Kiinteät öljyiset jätteet Yhteensä Öljyvesiseos Pilssivesi Öljysäiliöiden puhdistusjäte Öljynerotuskaivojen jäte Yhteensä Ongelmajätteet yhteensä KG

14 Ruskon jätekeskus

15 Kartan merkkien selitykset Vaaka-asema Jätekuormien punnitus Oivapiste Kotitalouksien hyötyjätteet, SER ja ongelmajätteet Suotovesialtaat Likaantuneet vedet jätevedenpuhdistamolle Ongelma- ja erityisjätteen kaatopaikka Puutarhajätealue Jätetäyttöalue, laajennusalueet I-III Kaatopaikkakaasun keräys Yhteensä n. 15 hehtaaria 11 Biokaasupumppaamot Ongelmajätehalli Nestemäisten jätteiden käsittelylaitos Rakennusjätteen lajittelualueet Kompostointilaitos 12 Samassa rakennuksessa myös mikroturbiinilaitos 4 Energiajätehalli Öljyisten maiden ja biojätteen kompostointikentät Öljyisten vesien altaat Öljynerotinasema Hallinto

16 16 Käytöstä poistetuista lastauslavoista syntyi uniikki ja näyttävä ruokapöytä. Samalla idealla haluan vielä nikkaroida tv-tason olohuoneeseen. On mukava kertoa pöydän olevan kierrätysmateriaalista valmistettu, vaikka todellisuudessa ekologisen tarinan takaa löytyy vain kaveri, joka ei raaskinut ostaa uutta pöytää. Harri Tarvainen

17 Toppilan kierrätyskeskus Kierrätyskeskus tukee jätekeskuksen toimintaa vähentämällä kaatopaikalle menevän hyväkuntoisen tavaran määrää. Kierrätyskeskus myy tuotteita edullisesti, ja tavaran tuominen on maksutonta. Kierrätyskeskuksessa vierailee vuosittain yhä enemmän asiakkaita, ja kierrätystä ja vanhojen tavaroiden korjaamista ja uudelleenkäyttöä pidetään myönteisenä ja trendikkäänä. Kierrätyskeskuksessa vastaanotetaan, lajitellaan ja myydään kierrätystavaroita omassa myymälässä Toppilassa. Kierrätyskeskuksessa toimii myös noutopalvelu, jota asiakkaat voivat hyödyntää silloin, kun eivät voi itse tuoda isokokoisia tavaroita myymälään. Toppilan kierrätyskeskuksessa vastaanotetaan maksutta myös kotitalouksien vaarallisia jätteitä. Asiakkaiden määrä kierrätyskeskuksessa kasvaa koko ajan. Kun vuonna 2009 kierrätyskeskuksessa asioi n asiakasta, oli maksaneiden asiakkaiden määrä viime vuonna kasvanut jo :ään. Myytyjä tavaroita oli yhteensä kpl, joista saatiin myyntituloja euroa. Kierrätyskeskuksen noutopalvelu toimii Oulun kaupungin sekä lähimpien kuntien alueella. Noutoja ja vientejä oli viime vuonna yhteensä 692. Ongelmajätekuljetuksia oli yhteensä 30 kpl. Kierrätyskeskus noutaa lääkejätteet apteekeista, ja viime vuonna lääkejätteiden noutoja oli yhteensä 276. Toppilan kierrätyskeskus korjasi ja myi viime vuonna polkupyöriä yhteistyössä nuorten työpaja Woortin kanssa. Vappuaattona Toppilan kierrätyskeskuksessa järjestettiin alennusmyynti, jolloin tekstiilit maksoivat 0,05 euroa ja huonekalut euron kappale. Tempauksen avulla saatiin lisää varastotilaa. Kierrätyskeskuksessa työskenteli vuonna 2010 aikana kolme vakituista työntekijää ja kymmenen työllisyysmäärärahoilla palkattua työntekijää. Kierrätyskeskus työllisti myös harjoittelijoita sekä työkokeilun, kuntouttavan työtoiminnan ja yhdyskuntapalveluksen kautta tulleita henkilöitä. Lisäksi tarjottiin harjoittelupaikkoja maahanmuuttajille. Harjoittelijoita oli viime vuonna yhteensä kahdeksan henkilöä, ja kesätyöntekijöitä oli yhteensä seitsemän. Kierrätyskeskuksen kolme vuotta 2008 Tulot euroina: Maksaneet asiakkaat: Tavaroita myyty: Tulot euroina: Maksaneet asiakkaat: Tavaroita myyty: Tulot euroina: Maksaneet asiakkaat: Tavaroita myyty:

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Valtuustokoulutus Oulun Jätehuollon esittäytyminen. johtaja Markku Illikainen

Valtuustokoulutus Oulun Jätehuollon esittäytyminen. johtaja Markku Illikainen Valtuustokoulutus 17.1.2013 Oulun Jätehuollon esittäytyminen johtaja Markku Illikainen Oulun kaupungin liikelaitos Toiminta-alueella 12 kuntaa, 290 000 asukasta. Maan viidenneksi suurin kunnallinen jätelaitos

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Jätetaksa Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä

Jätetaksa Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä Jätetaksa 2014 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä 1 Johdanto Kunnan on järjestettävä jätelain mukaisesti sille kuuluva jätehuolto. Kunnan vastuu jätehuollon järjestämisessä perustuu

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot