Muutosten ja päätösten vuosi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muutosten ja päätösten vuosi"

Transkriptio

1 Arjessa mukana.

2

3 Muutosten ja päätösten vuosi Oulun kaupunginvaltuuston marraskuun kokouksessa tehtiin Pohjois-Suomen jätehuollon historiaa. Valtuusto päätti, että Ouluun rakennetaan jätteenpolttolaitos, joka tuottaa energiaa Kemiran tarpeisiin, mutta joka on tarvittaessa yhdistettävissä myös kaupungin kaukolämpöverkkoon. Siitä, kun jätteenpolttolaitosta koskeva lupapäätös oli saatu, oli kulunut liki kuusi vuotta. Oulun Jätehuollon toiminnan kannalta polttolaitos on hyvä päätös, jonka ansiosta sekä EU:n että kansalliset biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoitusta rajoittavat päätökset saadaan toteutetuksi. Jätepolttoaineella korvataan fossiilisia polttoaineita, ja jätteiden hyödyntämisaste nousee jopa yli 80 prosentin. Oulun Jätehuolto selvisi laman kurimuksesta pelkällä säikähdyksellä, vaikka liikevaihto laskikin edellisvuodesta. Taloutta paikkasi kulubudjetin selkeä alitus sekä lisääntynyt hyötyjätemyynti. Hyvän taloudellisen tulos ei ollut itsestäänselvyys, vaan sen eteen tehtiin myös toiminnallisia muutoksia. Vuoden 2009 merkittävin investointi oli kaatopaikan 3. vaiheen laajennus. Laajennus on samalla viimeinen, ellei syksyllä käynnistynyttä Ruskon jätealueen asemakaavan laajennusta voidakaan toteuttaa. Toteutuessaan laajennus antaisi lisäaikaa ainakin 30 vuotta. Seutukaavaan merkityn Ruskon kaatopaikan korvaavan Punaisenladonkankaan jätealueen kaavoittaminen on sen sijaan Haukiputaan kunnan käsissä ja tekeillä. Uusista laitosinvestoinneista otettiin käyttöön hiekan- ja rasvanerotuskaivojen nestemäisten jätteiden käsittelylaitos. Laitoksessa saostetaan nestemäisten jätteiden sisältämät kiintoainekset, jonka jälkeen vesi on viemäröitävissä. Vastaavaa nestemäisten jätteiden käsittelylaitosta ei ole Oulun Jätehuollon toimialueella tarjolla, joten laitoksen uskotaan kuolettavan itsensä kohtuullisen lyhyessä ajassa. Kumppanuuskuvioista mainittakoon uraa uurtava yhteistyön aloittaminen Viherrenkaan kanssa sekalaisen rakennusjätteen käsittelyssä. Oulun Jätehuollossa pidetään tärkeänä avointa ja informatiivista tiedottamista. Ihmisen tavoittavasta tiedottamisesta ja avoimuudesta olemme saaneet hyvää palautetta niin tavallisilta jätteitä tuottavilta ihmisiltä kuin markkinoinnin ammattilaisilta. Lisäksi olemme uskaltautuneet vastaamaan ikäviinkin syytöksiin. Marraskuussa eräs sensaatiohakuinen TV:n ajankohtaisohjelma yritti tehdä Ruskon kaatopaikan pohjarakenteet EU:n direktiivin vastaisiksi siinä kuitenkaan onnistumatta. Mikäli TV-ohjelman kuvaukset olisi torjuttu, katsojat olisivat saaneet asiasta täysin väärän kuvan. Kunnalliset jätelaitokset, Oulun Jätehuolto mukaan lukien, odottavat valmisteilla olevaa jätelain uudistusta, jota valmisteltiin kiivaasti viime vuonna. Kuntien jätelaitosten toivomus on, että uusi jätelaki on selkeä eikä tulkintaristiriitaisuuksia yksityisten toimijoiden kanssa jatkossa syntyisi. Laki määrää kunnille edelleen velvollisuuksia jätehuollon järjestämisessä. Toivottavasti velvollisuuksien hoitoon annetaan myös oikeudet. Laki on tarkoitus antaa eduskunnalle vuonna Kiitän asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja päättäjiämme hyvästä yhteistyöstä vuonna Henkilökuntamme on puskenut taas täysillä kuten aina. Kiitos siitä! Markku Illikainen 3

4 Oulun Jätehuolto Year 2009 in Oulu Waste Management Liikelaitosten johtokunta 4 Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa omalla toimialueellaan jätteenkäsittelystä ja jäteneuvonnasta sekä edistää toiminnallaan jätteen synnyn ehkäisyä, kierrätystä ja hyötykäyttöä. Oulun Jätehuolto toimii vastuullisesti, laadukkaasti sekä tuloksellisesti. Toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä seurataan jatkuvasti lainsäädännön kehitystä. Oulun Jätehuollon toimialueeseen kuuluu 16 kuntaa, joissa on yhteensä asukasta. Oulun Jätehuolto vastaa yhdyskuntajätteiden loppusijoittamisesta Ruskon jätekeskukseen. Oulun Jätehuolto vastaa kaikkien yhteistyökunnissa muodostuvien jätteiden loppusijoittamisesta Ruskon jätekeskukseen. Lisäksi Oulun Jätehuolto vastaa kuntien hyöty- ja ongelmajätteiden keräämisestä, jäteneuvonnasta ja tiedottamisesta. Yhteistyökuntia ovat Hailuoto, Haukipudas, Ii, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulunsalo, Pudasjärvi, Raahe, Tyrnävä, Utajärvi, Vihanti sekä Yli-Ii. Raahen ja Pudasjärven kaupungit sekä Vihannin kunta huolehtivat itse hyöty- ja ongelmajätteistään sekä jäteneuvonnasta. Yhteistyökunnissa toimii yhteensä kahdeksan jäteasemaa. Jäteasemat vastaanottavat jätteet, ja ne kuljetetaan Ruskon jätekeskukseen. Jäteasemilla otetaan vastaan koti- ja maatalouksien hyöty- ja ongelmajätteitä, elektroniikkaromua sekä pieniä määriä jäteöljyjä. Asemille voi viedä myös satunnaisesti pieniä, maksullisia kuormia esimerkiksi remontoinnissa syntynyttä sekajätettä. Pudasjärvellä ja Raahessa on kaupunkien omat jätteiden siirtokuormausasemat. Toimialueen kunnissa on sopimusperusteinen jätteenkuljetus, ja kuljetuksia hoitaa 14 yritystä. Oulu Waste Management is a municipal enterprise owned by the city of Oulu. Our operation range covers 16 municipalities and and people.. Operations reduction and treatment of waste, recycling, final disposal and information services are funded by waste management fees. Oulu Waste Management had 22 permanent employees last year and turnover was 9,3 M. Summer trainees and temporary employees were hired in different projects. Most of the workers are situated at Rusko waste centre, the headquarters of Oulu Waste Management. 3 employees work at Toppila Recycling Centre. 74 thousand tons of household waste was treated last year. We treated almost tons of biowaste. Recyclable waste (paper, cardboard, glass, plastic and metal) were delivered to either Rusko waste centre or the commune recycling points. Biogas is pumped from the landfill, which reduces biogas from the athmosphere. The amount of energy produced from the gas was MWh last year. The gas was sold to industrial use. Oulu Waste Management has a microturbine plant, which provides also electricity from the landfill gas. The electricity is mostly used in Rusko waste centre. Environmental impacts of operation are monitored constantly and reported to the regional authorities. Our environmental management system was affirmed a certificate in The system follows ISO standard. Our ISO 9001 quality management system was certificated in year Oulun Jätehuolto toimii liikelaitosten johtokunnan alaisuudessa. Johtokunta on 7-jäseninen ja kokoontuu kerran kuukaudessa. Varsinaiset jäsenet: Juha Silenius (PJ), Antti Huttu-Hiltunen (VPJ), Kauko Kukkonen, Elina Vammavaara, Kaisa Kauppinen, Paula Himanen ja Kirsi Marttila. Varajäsenet: Jarmo Korhonen, Heikki Kaisto, Ilkka Marttila, Minna Angeria, Anneli Sarkkinen, Kirsi Kaltio ja Pertti Härkönen. Kaupunginhallituksen edustaja: Juha Huikari Kaupunginhallituksen varaedustaja: Raimo Hämeenniemi Oulun Jätehuollon strategia Oulun Jätehuolto määrittelee strategiassaan vuosittain asiakkaisiin, toimintaan, henkilökuntaan ja talouteen liittyvät tavoitteet. Vuoden 2009 strategiassa painotettiin palvelutason, imagon ja asiakaspalvelun kehittämistä, laadun parantamista ympäristöhaittojen minimisoimiseksi, toiminnan kannattavuutta kilpailukykyisin hinnoin sekä henkilöstön osaamisen, motivaation ja sitoutumisen lisäämistä. Tavoitteiden toteutumista seurattiin neljännesvuosittain välitilinpäätösten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Strategian tärkeimmät tavoitteet saavutettiin vuonna 2009.

5 Toimintajärjestelmä Oulun Jätehuollon toimintajärjestelmä pitää sisällään ISO standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän ja ISO standardin mukaisen laatujärjestelmän. Järjestelmä systematisoi Oulun Jätehuollon toimintaa, ja sen avulla laatu- ja ympäristönäkökohdat voidaan ottaa toiminnassa kattavasti huomioon. Järjestelmän myötä Oulun Jätehuolto on myös sitoutunut laatu- ja ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen. Toimintajärjestelmän on sertifioinut eli todentanut standardin vaatimusten mukaiseksi SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Ympäristöjärjestelmän sertifikaatti on ollut voimassa vuodesta 2005 ja laatujärjestelmän sertifikaatti vuodesta Tavoitteet ja niiden toteutuminen Oulun Jätehuollossa on tunnistettu merkittävimmät ympäristö- ja laatunäkökohdat. Näiden pohjalta on Oulun Jätehuollossa asetettu seuraavat päämäärät: Loppusijoitettavan jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Vastuullinen ja taloudellisesti kannattava jätteenkäsittelytoiminta Päämääriin pääsemiseksi ne on jaettu tavoitteisiin, joiden toteutumista tarkkaillaan vuosittain. Vuonna 2009 tavoitteet toteutuivat seuraavasti: Tavoitteet ja niiden toteutuminen

6 Ympäristövastuu 6 Lainsäädäntö ja sen pohjalta Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen myöntämät ympäristöluvat ohjaavat Oulun Jätehuollon toimintaa. Kattavin ympäristöluvista myönnettiin vuonna Ympäristölupavelvoitteiden noudattamiseksi on laadittu valvonta- ja tarkkailuohjelma, ja tarkkailun tuloksista raportoidaan ympäristöviranomaisille vuosittain. Vaikutukset ilmaan Kaatopaikoilla syntyvä kaatopaikkakaasu sisältää lähinnä metaania ja hiilidioksidia sekä pieniä määriä hajua aiheuttavia rikki-, kloori- ja fluoriyhdisteitä. Metaani on 21 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu. Kaatopaikkakaasujen haitallisia vaikutuksia vähennetään kaasun talteenotolla. Ruskon jätekeskuksessa kaatopaikkakaasua on kerätty ja hyödynnetty vuodesta 1997; vuonna 2009 määrä oli n. 6,1 milj. m3. Valtaosa kaatopaikkakaasusta hyödynnettiin Paroc Oy:ssä sekä Oulun Energian kautta OYS:ssa ja keskuspesulassa. Oulun Jätehuollon mikroturbiinilaitoksella tuotettiin biokaasusta kaikki Ruskon jätekeskuksessa käytetty sähkö. Jätekeskuksen kiinteistöt lämmitettiin mikroturbiinilaitoksen hukkalämmöllä. Ympäristövaikutukset, ilma Ilmastovaikutus, syntynyt kaatopaikkakaasu (t CO2-ekv.)* Ilmastovaikutuksen torjunta kaatopaikkakaasun talteenotolla (t CO2-ekv.)* Talteenotetun kaatopaikkakaasun hyödyntämisaste (%) * CO 2 -päästöt laskettu FOD-menetelmällä (First Order Decay method) Vuonna 2009 Oulun Jätehuolto sai lähiseudun asukkailta 41 hajuvalitusta, jotka jakaantuivat 32 eri päivälle. Ruskon jätekeskuksessa hajuhaittoja aiheuttavat aumakompostointi sekä kaatopaikkakaasun purkautuminen ilmaan. Sääilmiöt vaikuttavat hajujen leviämiseen. Tyynellä säällä hajut jäävät lähialueille ja tuntuvat voimakkaina. Epäedulliseen suuntaan puhaltava tuuli kuljettaa hajut ympäristöön. Voimakkaan matala- tai korkeapaineen vallitessa ilmamassa ei vaihdu ja haju tuntuu voimakkaana lähialueilla. Vaikutukset vesistöihin Kaatopaikkavesi on kaatopaikan läpi suotautunutta sadevettä. Muodostuvan veden laatu riippuu mm. jätteen koostumuksesta ja hajoamistilasta sekä kaatopaikan hoidosta. Kaatopaikkavedelle on ominaista mm. korkeat typpipitoisuudet sekä COD (kemiallinen hapenkulutus)- ja sähkönjohtavuusarvot. Kaatopaikkojen tiiviit pohjarakenteet estävät jätteen läpi suotautuvien vesien pääsyn pohjaveteen ja ympäröiviin vesistöihin. Ruskon jätekeskuksessa kerätyt suotovedet johdetaan kahden suotovesialtaan kautta Oulun Veden jätevedenpuhdistamolle. Suotovesien lisäksi jätekeskuksen alueen valumavedet kerätään mahdollisimman tarkkaan talteen ja viemäröidään. Käsittelyyn johdetut jätevedet Vesimäärä m m3 Kokonaistyppikuormitus kg kg Kokonaistyppikuormitus AVL* Kokonaisfosforikuormitus 786 kg 376 kg Kokonaisfosforikuormitus AVL* BOD7-kuormitus kg kg BOD7-kuormitus AVL* COD/BOD-suhde 3,0 8,5 *AVL= Asukasvastineluku. Asukasvastineluvulla tarkoitetaan yhden henkilön keskimääräistä jätevesikuormitusta vuorokaudessa. Vanhan kaatopaikan vaikutukset ovat näkyneet Kuivasjärveen laskevassa Lopakkaojassa sekä muutamissa pohjaveden havaintopisteessä lähinnä kohonneina NH4-N- sekä sähkönjohtavuuspitoisuuksina. Lopakkaojan kuormitusta on vähennetty niskaojan saneerauksella ja vesien johtamisella viemäriin. Muut ympäristövaikutukset Oulun Jätehuolto teetti vuonna 2009 Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisellä yhdistyksellä linturaportin, jossa kartoitettiin lokki- ja varislintujen lajikohtaisia määriä Ruskon jätekeskuksessa. Raportin mukaan lintuja oli suurimmillaan yli yksilöä. Määrä vaihtelee runsaasti vuodenaikojen mukaan. Haittaeläinten ravinnonsaantia, hajuhaittoja ja roskaantumista vähennetään tiiviillä jätetäytöllä ja avoinna olevan jätetäytön pinta-alan minimoimisella. Rottakantaa vähennettiin säännöllisellä myrkytyksellä. Ruskon jätekeskuksessa syntyvä melu ja pöly johtuvat liikenteestä sekä osin jätteenkäsittelytoiminnoista. Oulun Jätehuolto raportoi poikkeamatilanteista vuonna 2009 Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja Oulun seudun ympäristötoimeen kahdeksan kertaa. Poikkeamaraportteja tehtiin mm. mahdollisista hajuhaitoista (4 kpl) ja tulipalosta.

7 Projektit ja kehityshankkeet Oulun Jätehuolto aloitti viime vuonna biojätteen kuivamädättämöä koskevan yleissuunnitelman teettämisen. Mädättämösuunitelmat aloitettiin, koska Ruskon jätekeskuksen kompostilaitoksen kapasiteetti on riittämätön käsittelemään kaikkea Oulun Jätehuoltoon vastaanotettua biojätettä. Mädätyslaitos vähentäisi myös ympäristöhaittoja. Mädätyslaitosta selviteltiin viime vuonna myös Oulun Jätehuoltoon valmistuneessa opinnäytetyössä Ruskon kompostointilaitoksen laajennuksen ja mädätyslaitosten teknis-taloudellinen vertailu. Rasvajätteet bioenergiaksi -tutkimushanketta valmistui vuonna Rasvajätteiden hyödyntämisen tutkimista varten käynnistettiin uusi Cewic-hanke. Marraskuussa Oulun Jätehuolto järjesti seminaarin yhdessä Gasum Oy:n sekä Ekobit Oy:n kanssa. Seminaarissa käsiteltiin biokaasun ajoneuvohyödyntämistä, sen teknistä toteutusta sekä valmiuksia. Viime vuonna käynnistettiin asemakaavan laatiminen jätekeskuksen koillis- ja itäpuolen alueille, jotta jätekeskuksen käyttöikää voitaisiin pidentää. Kaavamuutosta varten perustettiin työryhmä ja tehtiin Lopakka-Huutikangas-alueen luonto- ja maisemaselvitys. Asemakaavan selvitystyö jatkuu vuonna Vuonna 2009 jatkettiin energiajätteen (REF) toimittamista Laanilan Voimalle Ouluun (Kemira). Lisäksi energiajätettä toimitettiin Oy Alholmens Kraft Ab:lle Pietarsaareen sekä Ekokem Oy:lle. Opinnäytetyö Kompostimullan tuotteistaminen Oulun Jätehuollossa aloitettiin. TEKESin tukema KAAPINTA-hanke päätettiin viime vuonna. Hankkeen tarkoituksena on selvittää, miten tiiviisti uusi vedenpuhdistussakasta valmistettu kaatopaikkarakenne pitää vettä. Ruskon jätekeskukseen rakennetun seurantakohteen tarkkailu jatkuu vielä vuonna

8 Työntekijät Oulun Jätehuollossa työskenteli viime vuonna yhteensä 22 vakinaista työntekijää, ja Jätehuoltoon perustettiin kiinteistönhoitajan sekä palvelusihteerin vakituiset toimet. Määräaikaisia työsuhteita oli viime vuonna 10. Työllistämistuella palkattiin viisi henkilöä kerrallaan, yhteensä heitä työskenteli Jätehuollossa viime vuonna 12. Kesätyöntekijöinä oli yhteensä 12 koululaista ja opiskelijaa. Yksi työntekijä jäi osa-aikaiselle eläkkeelle. Suurin osa Oulun Jätehuollon henkilöstöstä työskentelee Ruskon jätekeskuksen käsittely-yksikössä ja Ruskossa sijaitsevassa hallinnossa. Toppilan kierrätyskeskuksessa työskentelee kolme vakituista työntekijää ja kolme tukityöllistettyä kerrallaan. Kesäkuussa henkilökunta kokoontui perinteiseen kesänavaukseen hallintorakennuksen terassille. Pikkujoulut vietettiin ravintola Uudella Seurahuoneella, jossa katsottiin Tiernashow ja nautittiin illallinen. Vuoden 2009 Kamuksi valittiin kierrätyskeskuksen työnjohtaja Mika Inkala. Järjestyksessään kolmannen Vuoden Kamun valitsivat henkilökunnan jäsenet keskuudestaan. Koulutus Viisi työntekijää kävi Ekokemin ongelmajätekoulutuksessa. Lisäksi käsittely-yksikössä saatiin työsuojelu- ja tulityökoulutusta. Jätehuollossa kuusi henkilöä aloitti kuljetusalan ammattitutkinnon suorittamisen vuonna Johtaja suoritti ylemmän insinöörin tutkinnon (AMK). Ympäristöinsinööri suoritti turvallisuusalan ammatilliset erikoistumisopinnot Oulun seudun ammattikorkeakoulussa. Hallinnossa koulutusta saatiin mm. arkistoinnissa ja digitaalisessa viestinnässä. Joulukuussa koko henkilökunta osallistui asiakaspalvelukoulutukseen. Henkilökunta sai myös Oulun kaupungin tarjoamia talous- ja henkilöstöhallinnon koulutuksia. Virkistys ja tyky-toiminta Oulun Jätehuolto tuki henkilökunnan liikunnallisia harrastuksia maksamalla halukkaille kuntoilijoille puolet liikuntasetelin hinnasta. Henkilökunta sai myös hierontamahdollisuuden keväällä ja syksyllä. Oulun Jätehuolto oli mukana Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n koordinoimassa Työpaikkaliikunta.fi-ohjelmassa. Henkilökunnalle järjestettiin mm. sauvakävelytapahtuma sekä Inbody-mittauksia. Jätekeskuksessa järjestettiin helmikuussa lumiliikuntapäivä, joka oli avoin yleisölle. Ruskotunturilla pulkkaili ja lumikenkäili tuolloin satoja kaupunkilaisia. 8 Oulun Jätehuollon vakituinen henkilökunta kävi kehityskeskustelut esimiestensä kanssa, lisäksi järjestettiin toimihenkilöiden yhteinen ryhmäkehityskeskustelu.

9 Neuvonta ja viestintä Oulun Jätehuollon tiedotus ja neuvonta pyrkii muuttamaan ihmisten ympäristötekoja ja asenteita. Jäteneuvonta on tehokas keino vähentää sekajätteen määrää kaatopaikalla ja lisätä hyötyjätteiden ja biojätteen kierrätystä. Jäteneuvontaa annetaan kaikissa yhteistyökunnissa Vihantia, Raahea ja Pudasjärveä lukuun ottamatta. Jäteneuvonta Oulun Jätehuolto tarjosi henkilökohtaista jäteneuvontaa viime vuonna sekä puhelimessa että internetissä. Internet-kyselyjä tuli kotisivujen kautta yhteensä noin 250. Jätteiden kierrätyksestä ja jätteen synnyn ehkäisystä kerrottiin erilaisissa infotilaisuuksissa ja luennoilla. Luentoja järjestettiin eri oppilaitoksissa, seurakunnissa, taloyhtiöissä sekä vapaa-ajan järjestöissä. Yhteensä luentoja ja jäteneuvontatilaisuuksia 231 erilaiselle ryhmälle, joista 119 vieraili Ruskon jätekeskuksessa. Jäteneuvontaa kohdistettiin edellisvuotiseen tapaan ala-aste- ja päiväkoti-ikäisille lapsille. Oiva Roina -jätevaris kävi päiväkodeissa ja eskareissa yhteensä 22 kertaa. Vuonna 2009 Oulun Jätehuolto osallistui valtakunnalliseen ongelmajätekampanjaan toistoilmoituksin sanomalehdessä sekä järjestämällä ongelmajätekeräystempauksen kesäkuussa. Vuonna 2009 järjestettiin kaksi taimenvaihtopäivää, joissa taimet vaihtoivat omistajaa ilman rahaa. Oulun Jätehuolto osallistui huhtikuussa kaksipäiväisille rakentajamessuille kompostiteemalla. Uusia talonrakentajia neuvottiin rakennusjätteen lajittelussa osallistumalla Oulun kaupungin tontinsaajien rakennusiltoihin sekä jakamalla kaikille rakennuslupaa hakeneille tietopaketti rakennusjätteen lajittelusta. Viestintä Vuosittainen jäteopas julkaistiin huhtikuussa ja jaettiin jokaiseen kotitalouteen. Jäteoppaan välissä oli kaksi puutarhajätekuponkia. Marraskuussa ilmestynyt asiakaslehti Oiva Roina keskittyi tällä kertaa jätteenpolttoon, lajittelun ympäristövaikutuksiin sekä kompostointiin. Oulun Jätehuolto osallistui Kaupunki rakentaa lehteen Oivapiste-aiheisella jutulla. Oulun Jätehuollosta kirjoitettiin aktiivisesti lehdistössä, ja viime vuonna puhutti erityisesti tuleva jätteenpolttolaitos. Oulun Jätehuollon henkilökuntaa haastateltiin radioon 13 kertaa ja televisioon kuusi kertaa. Kesäkuussa 2009 Oulun Jätehuollon logo uudistui, ja käyttöön saatiin uusi graafinen ohjeisto. Samalla suunniteltiin uuden graafisen ilmeen mukainen powerpoint-kalvosarja, kirjekuoret, ajoneuvojen tarroitukset sekä messukalusto. Oulun Jätehuolto lähti vuonna 2009 mukaan yhteisölliseen mediaan: maskottivaris Oiva Roina sai omat Facebook- ja Twitter-sivunsa. Sisäinen tiedotuslehti Oiva ilmestyi joka kuukauden ensimmäisellä viikolla. Sisäistä tiedotusta pyrittiin keskittämään kaupungin yhteiseen Intranetiin. 9

10 Ruskon jätekeskus vuonna 2009 Jätteenkäsittelylaitokset Ruskon jätekeskuksessa otettiin vuonna 2009 käyttöön nestemäisten jätteiden käsittelylaitos. Käsittelylaitoksessa vastaanotetaan rasvan- ja hiekanerotuskaivojen nestemäisiä jätteitä. Vastaanotettu jäte käsitellään erityiskankaasta valmistetuissa geotuubeissa, joiden avulla kiinteä aines erotetaan nesteestä. Laitoksen käsittelykapasiteetin nostamiseksi jätteiden käsittelyhallissa tehtiin viime vuonna lieteputkistojen muutoksia. Lisäksi aloitettiin yhteistyöneuvottelut laitoksen markkinointia varten. Nestemäisiä jätteitä vastaanotettiin halliin viime vuonna n tonnia. Ruskon jätekeskuksessa sijaitsevaan kompostointilaitokseen otetaan vastaan erilliskerättyä biojätettä kaikista yhteistyökunnista. Viime vuonna biojätteen määrä kasvoi edelleen. Kompostointilaitokselle ja kompostointiaumoihin hankittiin 13 kpl jatkuvatoimisia lämpötilanmittausantureita. Lisäksi valvomossa parannettiin ilmanlaadun suodatusta asentamalla aktiivihiilisuodatin. Rakennushankkeet 2009 Kaatopaikan laajennusalue III valmistui, ja se otettiin käyttöön vuonna Laajennusalue on pinta-alaltaan m2, ja alueelle mahtuu jätettä 670 tuhatta tonnia. Laajennusalueen pohjarakenteet täyttävät Euroopan unionin kaatopaikkadirektiivin vaatimukset. Tiiviiden pohjarakenteiden yläpuolella olevaan kuivatuskerrokseen on rakennettu salaojitus, josta likaantuneet vedet johdetaan Taskilan jätevedenpuhdistamolle. Jätekeskuksen toiminta Biojätteen kompostointikentän sekä öljyisten maiden kompostointikenttien laajennukset otettiin käyttöön. Biojätteen kompostointikenttä on 1,5 hehtaarin laajuinen ja öljyisten maiden kompostointikenttä on 0,7 hehtaarin laajuinen. Puhdasta puuta toimitettiin energiahyötykäyttöön. Energiajätettä puolestaan toimitettiin viime vuonna Ekokem Oy:lle, Laanilan Voimalle sekä Oy Alholmens Kraft Ab:lle Pietarsaareen. Toukokuussa aloitettiin uudenlainen rakennusjätteen lajittelu yhdessä Viherrengas Järvenpää Oy:n kanssa. Viherrengas toimii Ruskon jätekeskuksen alueella ja kerää hyödyntämiskelpoiset jätejakeet ja toimittaa ne hyötykäyttöön. Kuormissa on todettu olevan paljon mm. puhdasta puuta sekä metallia, jotka voidaan hyödyntää sen sijaan, että ne päätyisivät kaatopaikalle. Yhteistyö on lähtenyt toimimaan hyvin. Jätekeskuksessa järjestettiin kesäkuussa paloharjoitus, joka koski koko jätekeskuksen henkilökuntaa sekä asiakkaita. Vuonna 2009 Oulun Jätehuoltoon hankittiin uusi pyöräkone sekä kuorma-auton perävaunu. Biokaasun keräystä tehostettiin rakentamalla vaakakeräyslinja kaatopaikan laajennusalue II: lle. Kaasunkeräyskaivoja on yhteensä 48, joista 25 sijaitsee maisemoidun kaatopaikan alueella. Mikroturbiinilaitoksen avulla kaatopaikkakaasua hyödynnetään myös sähkönä muuttamalla kaatopaikkakaasun energiasta n. 30 prosenttia suoraan sähköenergiaksi. Mikroturbiinilaitoksen hukkalämpö käytetään Ruskon jätekeskuksen kiinteistöjen lämmityksessä. Puutarhajätealueen pohjustustöitä jatkettiin viime vuonna. Alue asfaltoitiin, viemäröitiin ja valaistiin. Lisäksi alueen ympärille rakennettiin tukimuurit, jotka auttavat risu- ja oksahakkeen säilymistä puhtaana lastausvaiheessa. Puutarhajätealueella on tilaa 0,5 hehtaaria. Kaikki puutarha- ja haravointijäte ohjattiin viime vuonna hyötykäyttöön: kompostin tukiaineeksi sekä energiahyötykäyttöön. 10 Oivapisteen valaistusta ja aitoja lisättiin. Viime vuonna rakennettiin myös autokatos.

11 Ongelmajätehuolto ja SER Kotitalouksien ongelmajätteitä otetaan maksutta vastaan koko Oulun Jätehuollon toimialueella. Oulussa ongelmajätteitä voi palauttaa Ruskon jätekeskukseen, Toppilan kierrätyskeskukseen ja vankilan tuotemyymälään. Ympäristökunnissa ongelmajätteitä vastaanotetaan jäteasemilla. Tietoisuus ongelmajätteiden vaaroista kasvaa koko ajan. Ongelmajätteistä suurimmat ryhmät muodostavat lyijyakut sekä maalijätteet. Kotitalouksien ongelmajätteitä otettiin vastaan vuoden 2009 aikana 338 tonnia. Sähkö- ja elektroniikkaromun määrä on edelleen kasvussa Oulun Jätehuollon toiminta-alueella. SE-romua kerättiin vuonna 2009 yhteensä tonnia. Viime vuonna eniten kasvoi loisteputkien ja energiansäästölamppujen määrä. Kodeissa on alettu siirtyä energiansäästölamppujen käyttöön, ja ne tunnistetaan entistä paremmin ongelmajätteeksi. Vuosittain eniten sekä tilavuudeltaan että painoltaan palautetaan kuitenkin suuria kodinkoneita sekä kylmälaitteita. Ongelmajätteiden määrien kehitys/kg Akut Hapot ja emäkset Jäähdytin- ja jarrunesteet Loisteputket SER SER SER Lääkkeet Maalit, liimat, liuottimet Kemikaalit Paristot Torjunta-aineet Kiinteät öljyiset jätteet Yhteensä Öljyvesiseos Pilssivesi Öljysäiliöiden puhdistusjäte Öljynerotuskaivojen jäte Yhteensä Ongelmajätteet yhteensä KG Sähkö- ja elektroniikkaromun keräyksessä ja käsittelyssä tehdään yhteistyötä tuottajayhteisöjen, Sertyn, Elkerin sekä ERP Finlandin kanssa. 11

12 Ruskon jätekeskus Ruskon jätekeskuksessa sijaitsee Oulun ja lähikuntien ainoa kaatopaikka, ja se sijaitsee seitsemän kilometrin päässä Oulun keskustasta. Alue on kokonaisuudessaan noin sadan hehtaarin kokoinen, josta seka- ja rakennusjätteen kaatopaikka-alueet ovat yhteensä 15 hehtaarin kokoisia. Lisäksi jätekeskuksessa on mm. hyötyjätepiste, ongelmajätteiden varastointihalli, kompostointilaitos sekä toimistotiloja. 1. Ongelma- ja erityisjätteiden kaatopaikka pääasiassa metalliteollisuuden raskasmetallisakkoja altaat kapseloidaan muovikalvolla sekä tiiviillä maamassalla altaista kaksi on kapseloitu vuonna 2009 otettiin vastaan 17,27 tonnia raskasmetallijätettä 2. Kompostointilaitos biojäte kompostoidaan rumpukompostoreissa ja jälkikypsytetään aumoissa seosaineena hyödynnetään oksa- ja risuhaketta vuonna 2009 otettiin vastaan tonnia biojätettä, mikä on 582 tonnia enemmän kuin vuonna 2008 kaikki vastaanotettu biojäte kompostoitiin mikroturbiinilaitos sijaitsee samassa rakennuksessa 3. Öljyisten maiden kompostointikenttä erillinen kenttä öljyisten maiden kompostointiin puhdistettu maa hyödynnetään jätekeskuksen maisemointi- ja rakennustöissä viime vuonna käsiteltiin tonnia öljyllä pilaantuneita ja lievästi pilaantuneita maita 4. Nestemäisten jätteiden käsittelylaitos otettiin käyttöön viime vuonna rasvan- ja hiekanerotuskaivojen nestemäiset jätteet käsittelyssä hyödynnetään geotuubeja kiinteän aineen erottamiseen nesteestä nestemäisiä jätteitä vastaanotettiin vuonna 2009 yhteensä tonnia 5. Biojätteen kompostointikenttä biojätteen jälkikäsittely kompostointikentällä kypsymisaika puolesta vuodesta vuoteen 6. Öljyasema vesi poistetaan öljystä fysikaalisin menetelmin viime vuonna vastaanotettiin 962 tonnia nestemäisiä öljyjätteitä 7. Oivapiste Oulun Jätehuollon suurin ekopiste vastaanotetaan paperia, pahvia, muovia, metallia, lasia, kartonkia, puhdasta puuta, kestopuuta, autonrenkaita, sähkö- ja elektroniikkaromua sekä yksityistalouksien ongelmajätteitä vuonna 2009 Oivapisteellä vastaanotettiin eniten metallia, yhteensä 832 tonnia maksuton kotitalouksille 8. Rakennusjätteen lajittelualue sekalaisten rakennusjätteiden vastaanotto hyödynnettävät kuormat puretaan rakennusjätteen lajittelualueella ja kuormat, joissa on vain vähän hyödynnettävää, ohjataan kaatopaikalle vuonna 2009 rakennusjätteen hyödyntämisaste oli 20 % 9. Vaa at ja asiakastila asiakas maksaa jätteensä painon verran jätteenkäsittelymaksua vuonna 2009 vaa alla asioi yhteensä asiakasta viime vuonna keskimäärin 386 asiakasta päivässä 10. Ongelmajäterakennus ongelmajätteiden vastaanotto, varastointi, lajittelu ja pakkaaminen vuonna 2009 ongelmajätteitä vastaanotettiin yhteensä 338 tonnia 11. Energiajätehalli ekopisteistä kerätty muovi ja yrityksistä tuleva energiajäte paalataan tai murskataan jätekeskuksen energiajätehallissa ja toimitetaan energiahyötykäyttöön 12. Biokaasupumppaamo biokaasua imettiin viime vuonna koko jätekeskuksen alueelta 6,15 miljoonaa kuutiota, jonka energiasisältö oli MWh. Se vastaa energiasisällöltään n omakotitalon vuotuista lämmitystä tai 2,9 miljoonaa litraa öljyä. kaatopaikkakaasun energiasta osa muutetaan sähköksi, joka hyödynnetään Ruskon jätekeskuksen alueella ylimääräinen sähkö myydään Oulun Sähkönmyynti Oy:lle vuonna 2009 rakennettiin yksi uusi kaasunkeräyslinja 13. Kaatopaikka seka- ja rakennusjätettä vastaanotettiin vuonna 2009 yhteensä tonnia. Sekajätettä vastaanotettiin tonnia ja rakennusjätettä tonnia pohjarakenteet on rakennettu EU-normien mukaisiksi 14. Suotovesialtaat eteläisen suotovesialtaan tilavuus on m 3 ja pohjoisen altaan m 3 suotovesialtaisiin kerätään kaikki jätekeskuksen alueen valuma- ja suotovedet, jotka johdetaan Oulun Veden jätevedenpuhdistamolle Taskilaan viime vuonna jätevedenpuhdistamolle johdettiin n. 223 tuhatta kuutiota vettä 15. Puutarhajätteen vastaanotto alue ja puhtaan puun alue yksityisasiakkaat lajittelevat puutarhajätteestään risut ja oksat sekä haravointijätteen erikseen viime vuonna kaikki puutarhajäte hyödynnettiin kompostointilaitoksen tukiaineena 16. Hallinto tukipalvelut koulutustilat n. 24 henkilölle 12

13

14 Toppilan kierrätyskeskus Kierrätyskeskuksen toiminnan tarkoitus on vähentää kaatopaikalle menevän tavaran määrää. Mitä useampi tavara kiertää ihmiseltä toiselle, sitä harvempi tavara päätyy kaatopaikalle. Asiakkaille ja yrityksille tavaran tuonti kierrätyskeskukseen on maksutonta. Kierrätyskeskuksessa vierailevat niin keräilijät, askartelijat kuin tavalliset perheetkin. Kierrätyskeskuksessa vastaanotetaan, käsitellään ja myydään kierrätystavaroita omassa myymälässä. Asiakkaat tuovat käytetyt huonekalunsa ja muun tavaransa kierrätyskeskukseen, ja tuotteet myydään myymälässä edulliseen hintaan. Kierrätyskeskuksessa toimii myös noutopalvelu, joka hakee tavaraa maksutta asiakkaiden kotoa. Toppilan kierrätyskeskuksessa vastaanotetaan maksutta myös kotitalouksien ongelmajätteitä. Toppilan kierrätyskeskus korjasi ja myi viime vuonna polkupyöriä yhteistyössä nuorten työpaja Woortin kanssa. Vuosi 2009 oli Toppilan kierrätyskeskuksessa monella tapaa ennätyksellinen. Asiakkaita kävi enemmän kuin koskaan aikaisemmin, ja tuotteita myytiin enemmän kuin aikaisempina vuosina. Vuonna 2009 kierrätyskeskuksessa asioi yhteensä asiakasta. Tavaroita myytiin yhteensä kpl. Myyntituloja oli vuonna 2009 yhteensä euroa. Kierrätyskeskuksen nouto- ja vientipalvelu toimii Oulun kaupungin sekä lähimpien kuntien alueella. Noutoja ja vientejä oli yhteensä viime vuonna 825 kappaletta. Lääkejätteitä noudetaan apteekeista, ja lääkejätteiden noutoja oli viime vuonna yhteensä 220 kpl. Syyskuussa kierrätyskeskus osallistui Oulu-päiville tarjoamalla kahvit sekä jokaiselle asiakkaalle yhden tuotteen ilmaiseksi. Marraskuussa kierrätyskeskuksessa järjestettiin Halloweenilta lapsiperheille. Illan aikana kierrätyskeskuksessa vieraili satoja ihmisiä, ja teemanmukainen pukukilpailu sai kymmeniä osanottajia. Halloween-illasta kirjoitettiin useita lehtijuttuja. Kierrätyskeskuksessa työskenteli vuonna 2009 aikana kolme vakituista työntekijää ja kuusi työllisyysmäärärahoilla palkattua työntekijää. Kierrätyskeskus työllisti edellisvuosien tapaan myös harjoittelijoita sekä työkokeilun, kuntouttavan työtoiminnan ja yhdyskuntapalveluksen kautta tulleita henkilöitä. Harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä oli viime vuonna enemmän kuin aikaisemmin: harjoittelijoita oli viisitoista, ja kesätyöntekijöitä oli yhteensä yksitoista henkilöä. Kierrätyskeskuksen kolme vuotta 2007 Tulot euroina: Maksaneet asiakkaat: Tavaroita myyty: kpl 2008 Tulot euroina: Maksaneet asiakkaat: Tavaroita myyty: kpl 2009 Tulot euroina: Maksaneet asiakkaat: Tavaroita myyty: kpl 14

15 Hyötyjätteet Oulun Jätehuollon alueella hyötyjätteitä kerätään keskitetysti taloyhtiöissä, ekopisteillä, Oivapisteellä jätekeskuksessa sekä kahdeksalla jäteasemalla. Hyötyjätteiden lajitteluun kannustaminen vähentää kaatopaikkajätteen ympäristövaikutuksia ja antaa teollisuuteen arvokasta raaka-ainetta. Hyötyjätteiden kierrätys kasvaa voimakkaasti. Ekopisteet ja Oivapiste Aluekeräyspisteisiin eli ekopisteisiin voi viedä kotitalouksien hyötyjätteitä eli muovia, kartonkia, lasia, pienmetallia sekä paperia. Oulun Jätehuollon toimialueella on yhteensä 65 ekopistettä, joista 32 sijaitsee Oulun kaupungin alueella ja 33 ympäristökunnissa. Viime vuonna ekopisteet rakennettiin Herukkaan ja Kiiminkiin. Ekopisteitä valvotaan osin kameroin. Kameravalvonta on vähentänyt ekopisteiden väärinkäytöksiä ja ekopisteille kuulumattomien jätteiden määrää. Laki tuottajavastuusta muuttui vuonna 2009, mikä velvoittaa kaikki paristoja myyvät liikkeet vastaanottamaan käytettyjä paristoja. Tästä syystä ekopisteiden paristonkeräyslaatikot poistettiin. Teollisuuden hyötykäyttöön Kaikki Oulun Jätehuollon toiminta-alueelta kerätyt hyötyjätteet hyödynnetään raaka-aineina tai energiana. Paperista valmistetaan esimerkiksi sanomalehtipaperia sekä pehmeitä kotitalouspapereita. Kartongista ja pahvista voidaan valmistaa talouspaperirullien hylsyjä sekä kirjekuoria. Metalli sekä autonrenkaat kuljetetaan Kuusakoski Oy:n kautta teollisuuden käyttöön. Autonrenkaista valmistetaan erilaisia maanrakennusaineita, ja keräysmetalli kuljetetaan murskauksen jälkeen suomalaisiin terästehtaisiin, joissa siitä voidaan valmistaa terästuotteita. Lasi hyödynnetään Ruskon jätekeskuksessa korvaamassa sepelimursketta. Energiajätteestä ja muovista hyödynnetään niiden sisältämä energia. Kaikki ongelmajätteet kuljetetaan Ekokem Oy:n ongelajätetehtaalle Riihimäelle. Sähkö- ja elektroniikkaromu päätyy eri tuottajayhteisöjen vastuulle lajittelua varten. Oivapiste on Oulun suurin ekopiste, ja se sijaitsee Ruskon jätekeskuksessa. Kapasiteetiltaan Oivapiste on moninkertainen ekopisteisiin verrattuna, ja siten asiakkaat voivat palauttaa hyöty- ja ongelmajätteitä sekä sähkö- ja elektroniikkaromua isojakin määriä. Oivapisteellä asioidessaan asiakkaan on mahdollista vähentää tuntuvasti kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää. Oivapisteelle voi palauttaa muista ekopisteistä poiketen myös pahvia ja styroksia. Oulun Jätehuollon toimialueen ympäristökunnissa toimii kahdeksan paikallista jäteasemaa, joissa vastaanotetaan hyöty- ja ongelmajätteitä sekä sähkö- ja elektroniikkaromua. 15

16 Ii Yli-Ii Pudasjärvi Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu Lumijoki Kempele Muhos Utajärvi Valvonta- ja tarkkailuohjelma Raahe Liminka Tyrnävä Siikajoki Vihanti Kohde Tarkkailupisteitä krt/vuosi Analyysejä yht. Kaatopaikkakaasu Pintavedet 11 6* 366 Pohjavedet Vanhan kaatopaikan sisäinen vesi Jätevedenpuhdistamolle johdettava jätevesi 5 4** 126 Yhteensä: * Avovesikaudella pintavesien virtaamaa seurataan viikoittain. Lopakkaojassa on lisäksi jatkuvatoiminen mittausasema (virtaama, ph ja ammoniumtyppi) ** Pumppaamoissa on lisäksi jatkuvatoimiset vesimäärä- ja sähkönjohtokykymittarit Oulun Jätehuollon henkilöstö Henkilöstö Vakinaiset 22 Määräaikaiset 10 Työllistetyt 12 Koko laitoksen henkilötyövuodet 30 Vakinaisen henkilökunnan henkilötyövuodet 22 Työllistettyjen henkilötyövuodet 5 Määräaikaisten henkilötyövuodet 4 Naisia 36 % Miehiä 64 % Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut eur eur eur Työtapaturmat 4 kpl Työtapaturmista aiheutuneet poissaolot 13 päivää Poissaoloprosentti (kaikki poissaolot) 6,5 % Työterveyshuolto (korvausluokka 1) eur Henkilökunnan ammattitaidon ylläpito Henkilöstön hyvinvointi- ja virkistystoiminta eur eur 16

17 TULOSLASKELMA yksikkö = euro LIIKEVAIHTO , ,62 Liiketoiminnan muut tuotot , ,38 Tuet ja avustukset kunnalta , ,15 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT yksikkö = euro Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat , ,45 Palvelujen ostot , , , ,22 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,72 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,36 Muut henkilösivukulut , , , ,14 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,46 Liiketoiminnan muut kulut , ,52 LIIKEYLIJÄÄMÄ , ,81 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 3 753, ,67 Muut rahoitustuotot 9 909, ,35 Korvaus peruspääomasta , ,00 Muut rahoituskulut 908, ,12 610, ,83 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset , ,82 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,53 Koneet ja kalusto , ,82 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,90 Sijoitukset Muut saamiset 4 332, ,63 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Saamiset kunnalta Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,89 Saamiset kunnalta ,07 Siirtosaamiset , ,88 Rahat ja pankkisaamiset , ,58 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,12 Ylijäämä ennen satunaisia eriä , ,98 Ylijäämä ennen varauksia , ,98 Poistoeron vähennys (+) , ,56 Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) ,47 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,54 TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA yksikkö = euro Peruspääoma , ,11 Muut omat rahastot , ,77 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,40 Tilikauden ylijäämä , ,54 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,88 Vapaaehtoiset varaukset 0, ,47 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , ,74 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat kunnalta , ,30 Lyhytaikainen Ostovelat , ,22 Muut velat , ,49 Siirtovelat , ,20 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,12 17

18 RAHOITUSLASKELMA yksikkö = euro LIITETIETOJA yksikkö = euro TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT yksikkö = euro TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,81 Poistot ja arvonalentumiset , ,46 Rahoitustuotot ja -kulut , ,83 Muut tulorahoituksen korjauserät , , , ,81 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot , ,06 Rahoitusosuuden investointimenoihin 0,00 00,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0, ,63 0, ,06 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,75 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset kunnalle ,00-915,6 Oman pääoman muutokset Muut oman pääoman muutokset , ,31 Ylijäämän palautus kunnalle , ,00 Muut maksuvalmiuuden muutokset Saamisten muutokset kunnalta , ,99 Saamisten muutokset muilta , ,96 Korottomien velkojen muutos , , , ,38 Rahoituksen rahavirta , ,91 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,16 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,58 Rahavarat , , , , Liiketoiminnan tuotot Jätemaksutulot ,09 Biokaasulaitoksen tulot ,00 Kierrätysmaksutulot ,98 Hyötyjätetulot ,40 TY-tulot ,00 Liiketoiminnan muut tuotot ,20 Mikroturbiinilaitos 9 379,11 Mikroturbiinilaitos tuet 4 688,43 Tuet ja avustukset kunnalta ,88 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 3 753,22 Muut rahoitustuotot 9 909,51 Muut rahoituskulut 908,91 Korvaus peruspääomasta kunnalle ,94 Jätevero valtiolle , Rakennukset Poistamaton hankintameno ,82 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 Siirrot erien välillä 0,00 Tilikauden poisto ,36 Poistamaton hankintameno ,46 Kirjanpitoarvo ,46 Kiinteät rakenteet ja laitteet Poistamaton hankintameno ,53 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 Siirrot erien välillä ,38 Tilikauden poisto ,34 Poistamaton hankintameno ,57 Kirjanpitoarvo ,57 Koneet ja kalusto Poistamaton hankintameno ,82 Lisäykset tilikauden aikana ,75 Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 Siirrot erien välillä 5 616,79 Tilikauden poisto ,16 Poistamaton hankintameno ,20 Kirjanpitoarvo ,20 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Poistamaton hankintameno ,90 Lisäykset tilikauden aikana ,73 Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 Vähennykset tilikauden aikana ,85 Siirrot erien välillä ,17 Tilikauden poisto 0,00 Poistamaton hankintameno ,61 Kirjanpitoarvo ,61 Aineelliset hyödykkeet yhteensä Poistamaton hankintameno ,07 Lisäykset tilikauden aikana ,48 Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 Vähennykset tilikauden aikana ,85 Siirrot erien välillä 0,00 Tilikauden poisto ,86 Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00 Poistamaton hankintameno ,84 18

19 Toimintapolitiikka Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa riskittömästä jätteenkäsittelystä ja loppusijoituksesta sekä kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta toimialueellaan. Oulun Jätehuolto edistää toiminnallaan jätteen synnyn ehkäisyä, kierrätystä ja hyötykäyttöä. Toimimme kuntalaisten edun huomioon ottaen vastuullisesti, laadukkaasti sekä tuloksellisesti. Noudatamme toiminnassamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä seuraamme jatkuvasti lainsäädännön kehitystä. Oulun Jätehuollon johto ja henkilöstö ovat sitoutuneet noudattamaan toiminnan ja päätöksenteon perustana olevaa toimintapolitiikkaa; siten takaamme toimintamme jatkuvan parantamisen. Asiakkaat ja sidosryhmät Tavoitteenamme on tuottaa asiakkaillemme ja yhteistyökunnillemme kilpailukykyiset, kattavat ja helposti saavutettavat jätehuoltopalvelut. Haluamme olla luotettava, joustava, kehittyvä ja pitkäaikainen kumppani, joka ottaa huomioon asiakkaiden sekä sidosryhmien tarpeet pyrkien parantamaan yhteistyön laatua ja määrää. Yhdessä sidosryhmiemme kanssa asetamme ympäristö- ja laatuvaateita yhteistyökumppaneillemme sekä itsellemme. Toimintamme on aktiivista, avointa ja asiakaslähtöistä. Tiedotamme jatkuvasti toiminnastamme sekä kehitämme yhteistyökumppaneidemme kanssa jätehuoltoon liittyvää tiedotusta, neuvontaa ja valistusta. Ympäristö Henkilöstö Toimintamme positiivisia ympäristövaikutuksia on hallittu jätteiden vastaanotto- ja käsittelytoiminta sekä aktiivinen neuvonta- ja tiedotustyö. Negatiivisia ympäristövaikutuksia on haitallisten aineiden pääsy ympäristöön. Otamme ympäristön huomioon seuraamalla toimintamme ympäristövaikutuksia, ehkäisemällä haitallisia vaikutuksia, asettamalla uusia ympäristönsuojelullisia tavoitteita sekä arvioimalla niiden toteutumista. Käytämme harkiten luonnonvaroja ja pyrimme käyttämään tuotteita, jotka ovat kierrätettäviä ja valmistettu uusiutuvista luonnonvaroista. Luomme näin perustan ympäristöhaittoja ehkäisevälle, teknisesti ja ympäristönsuojelullisesti korkeatasoiselle sekä taloudellisesti kannattavalla toiminnalle. Oulun Jätehuollon henkilökunta on motivoitunutta, yhteistyökykyistä sekä alansa osaavinta. Huolehdimme henkilökuntamme kouluttautumisesta ja ammattitaidon ylläpidosta sekä siitä, että henkilökunta on tietoinen työnsä vaikutuksista ympäristöön ja miten jokainen työntekijä voi vaikuttaa toimintamme ja palveluidemme laatuun. Oulun Jätehuollon toimintapolitiikka on laitoksen strategian mukainen. Se noudattaa myös Oulun kaupungin strategiaa ja kestävän kehityksen politiikkaa. Liikelaitosten lautakunta on hyväksynyt tämän toimintapolitiikan kokouksessaan

20 postiosoite PL 67, OULUN KAUPUNKI toimisto Ruskonniityntie 10, OULU puhelin (08) faksi (08) sähköposti Internet Ruskon jätekeskus osoite Ruskonniityntie 10, OULU Toppilan kierrätyskeskus osoite Paakakatu 2, OULU puhelin (08)

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Oulun Jätehuolto Toimintakertomus 2008

Oulun Jätehuolto Toimintakertomus 2008 Oulun Jätehuolto Toimintakertomus 2008 Johtajan katsaus Vuonna 2008 tuli Suomessa ilmi useita vilpillisiä tapauksia jätteiden käsittelyssä. Nestemäisiä jätteitä oli asiallisen käsittelyn sijasta johdettu

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi.

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, 860 Pori (Tiiliruukki) Asiakaspalvelu: puh. 0 6 56 Avoinna: maanantai tiistai, torstai 9

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat

Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat 2 Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat myös Sirpa, Henrika, Harri ja Katja, joiden innostavat

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Oulun Jätehuolto. Liikelaitosten lautakunta

Oulun Jätehuolto. Liikelaitosten lautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2007 Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, ja se vastaa omalla toimialueellaan jätteenkäsittelystä ja jäteneuvonnasta sekä edistää toiminnallaan jätteen synnyn

Lisätiedot

Valtuustokoulutus Oulun Jätehuollon esittäytyminen. johtaja Markku Illikainen

Valtuustokoulutus Oulun Jätehuollon esittäytyminen. johtaja Markku Illikainen Valtuustokoulutus 17.1.2013 Oulun Jätehuollon esittäytyminen johtaja Markku Illikainen Oulun kaupungin liikelaitos Toiminta-alueella 12 kuntaa, 290 000 asukasta. Maan viidenneksi suurin kunnallinen jätelaitos

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 tpjk 28.9.2017 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, jäteneuvonnasta sekä edistää toiminnallaan jätteen synnyn ehkäisyä, kierrätystä ja hyötykäyttöä.

Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, jäteneuvonnasta sekä edistää toiminnallaan jätteen synnyn ehkäisyä, kierrätystä ja hyötykäyttöä. TOIMINTAKERTOMUS 2006 2 Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta sekä edistää toiminnallaan

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2019-2021 TALOUSSUUNNITELMA Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta 7.9.2017 1 2 TAMPEREEN VESI Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alueensa vesihuoltopalvelut

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 ltjk 5.10.2016 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

Ruskotunturi vanhasta kaatopaikasta vetovoimainen laskettelukeskus ja energiantuotantolähde

Ruskotunturi vanhasta kaatopaikasta vetovoimainen laskettelukeskus ja energiantuotantolähde Ruskotunturi vanhasta kaatopaikasta vetovoimainen laskettelukeskus ja energiantuotantolähde johtaja Markku Illikainen Kuntien 7. ilmastokonferenssi 8.-9.5.2014 Tampere Lyhyesti Oulun Jätehuollosta kunnallinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot