ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/"

Transkriptio

1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus AIKA 17:00-20:41 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 232 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN LISÄMÄÄRÄRAHA/ PERUSTURVALAUTAKUNTA TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE MUIDEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUJEN JÄRJESTÄMISEN (KORVAUSLUOKKA II) LISÄÄMINEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUUN 237 VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 SAAKKA) 238 VALTUUSTOALOITE / KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI 239 TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVIEN LISÄÄMINEN ASKOLAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN JA PUKKILAN KUNTIEN YHTEISEEN RAKENNUSVALVONTA- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU-SOPIMUKSEEN SEKÄ SOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN MUILTA OSIN 240 ASKOLAN, MYRSKYLÄN JA PUKKILAN KUNTIEN YHTEINEN KIRJASTO LUKIEN 241 LAUSUNTO SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUSTA KOSKEVISTA ESITYSLUONNOKSISTA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA ERON MYÖNTÄMINEN ANNE BERGILLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ KUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJA KUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJOJA SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ 490

2 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSI MUUT MAHDOLLISET ASIAT 493

3 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Merihaara Olavi 17:00-20:41 puheenjohtaja Vettenranta Jari 17:00-20:41 I-varapj Hämäläinen Seija 17:00-20:41 II-varapj Franzen Erik 17:00-20:41 jäsen Hämäläinen Heli 17:00-20:41 jäsen Kurki Sanna 17:00-20:41 jäsen Stenbäck Reija-Riikka 17:00-20:41 jäsen Ollila Antti 17:00-20:03 Kvalt I-pj Pusula Erkki 17:00-20:41 Kvalt I-varapj Vihreäluoto Hannu 17:00-20:41 Kvalt II-varapj MUU Saloranta Tuija 17:00-20:41 pöytäkirjanpitäjä hallintojohtaja Martikainen Jouni 17:00-20:41 esittelijä vt. kunnanjohtaja Lehtinen Ilona 17:17-17:27 perusturvajohtaja Jahnsson Kari 18:07-19:57 controller Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erik Franzen ja Heli Hämäläinen. tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan allekirjoitus Olavi Merihaara Tuija Saloranta ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen mukaiseksi. tarkastus Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Askolassa 8. päivänä marraskuuta 2016 Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Erik Franzen Heli Hämäläinen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Askolan kunnanvirastolla 9. päivänä marraskuuta 2016 pöytäkirjanpitäjä

4 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KHALL 232 Esityslistan täydennykset ja muut selvitykset: ASIA 7: MUIDEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUJEN JÄRJESTÄMISEN (KORVAUSLUOKKA II) LISÄÄMINEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUUN * henkilöstöjaoston päätös ASIA 8: VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 SAAKKA) * talousarvion tekniset korjaukset * lisätty vt. kunnanjohtajan katsaus ASIA 10: TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVIEN LISÄÄMINEN ASKOLAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN JA PUKKILAN KUNTIEN YHTEISEEN RAKENNUSVALVONTA- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU-SOPIMUKSEEN SEKÄ SOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN MUILTA OSIN * päivitetty sopimusluonnos ASIA 12: LAUSUNTO SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUSTA KOSKEVISTA ESITYSLUONNOKSISTA * lisätty lausunto ASIA 13: TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA * henkilöstöjaoston päätös Päätösehdotus (vs. kunnanjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy työjärjestykseksi esityslistan ja siihen lisäyksenä yllä mainitut muut asiat. Keskustelun jälkeen vt. kunnanjohtaja poisti asiakohdasta 15 KUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJA kunnanhallitukselle saapuneista teknisen lautakunnan, sivistyslautakunnan ja perusturvalautakunnan pöytäkirjat. Muilta osin hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

5 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus LISÄMÄÄRÄRAHA/ PERUSTURVALAUTAKUNTA PTLTK 84 Valmistelija: perusturvajohtaja Ilona Lehtinen Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan valtuuston hyväksymää määrärahaa toimielimelle ei saa ylittää ilman valtuuston lupaa. Lautakunnan tehtävänä on huolehtia meno- ja tulomäärärahoissa pysymisestä sekä etsittävä vaihtoehtoisia toteutusratkaisuja. Perusturvalautakunnan talousarvio vuodelle 2016 on tehty vuoden 2015 talousarvion toteutuman perusteella. Perusturvalautakunnan lakisääteinen ja kuntalaisten subjektiivisiin oikeuksiin perustuva toiminta on ylittänyt arvioidut kustannukset palveluihin oikeutettuja kuntalaisia on enemmän kuin talousarviota laadittaessa oli varattu määrärahaa erityisesti palvelujen ostoon. Sosiaalityössä lasten sijaishuollossa on ollut vuoden 2016 aikana erityistä hoitoa vaativia lapsia, joiden laitoshoitopäivien kustannukset ovat erityisen suuret. Lapsiperheiden kotipalvelu uutena toimintana ja lastenkotihoidon tukea on myönnetty arvioitua enemmän. Vammaispalvelujen piirissä asiakkaiden hoidon tarve on lisääntynyt ja siten asumispalvelujen ostot ovat ylittäneet arvion. Vanhusten laitoshoidossa oli poikkeuksellinen nousu kesän ja alkusyksyn aikana, joten laitospalveluja on jouduttu ostamaan. Työttömyystilanne Uudellamaalla on heijastunut myös Askolaan ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut ja kasvaa edelleen, vaikka työllisyystilanne valtakunnallisesti on paranemassa. Työttömyyden kasvu heijastuu myös toimeentulotuen tarpeeseen. Terveyskeskuksen talousarviossa varauduttiin lääkärirekrytointeihin, mutta niissä ei ole onnistuttu toivotulla tavalla, vaan on jouduttu turvautumaan ostopalveluihin. Lisäksi erikoissairaanhoidon kustannukset ja päivystyskustannukset ovat nousseet huonon lääkäritilanteen vuoksi. Päätösehdotus (perusturvajohtaja): Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle/valtuustolle että perusturvalautakunnalle myönnetään lisämäärärahaa seuraavan erittelyn mukaisesti: Sosiaalityö työllisyystoimenpiteet -lapsiperheiden kotipalvelu, omaishoidontuki Lasten laitoshoito Vammaispalvelu asumispalvelut -päivätoiminta

6 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Ostolääkärit Erikoissairaanhoito Yhteensä Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa. Täytäntöönpano: kunnanhallitus/ valtuusto Lisätietoja: perusturvajohtaja Ilona Lehtinen, puh tai KHALL 233 Perusturvalautakunnan esitys pohjautuu muuhun kuin erikoissairaanhoitoon kohdentuvalta osalta perusturvalautakunnan kyseisen toiminnan toimintakatteen ennusteeseen yli talousarvion. Erityissairaanhoidon osalta ennuste on talousarvion puitteissa, mutta kyseinen osa-alue on altis kertymän voimakkaille vaihteluille. Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja): Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää perusturvalautakunnalle lisämäärärahaa perusturvalautakunnan esittämän erittelyn mukaisesti. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että perusturvajohtaja Ilona Lehtinen oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana klo Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: perusturvajohtaja Ilona Lehtinen, puh tai

7 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017 KHALL 234 Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n (1263/2001) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Kuntalain 111 mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Kunnan talousarvion tasapainottamiseksi on tarpeen, että Askolan vuoden 2017 tuloveroprosenttia korotetaan 1,25 prosenttiyksiköllä. Tämä verontarkistus on huomioitu vt. kunnanjohtajan talousarvioesitykseen. Esityksen mukainen uusi tuloveroveroprosentti on siten 21,50. Tuloveroprosentin korotuksen vaikutus verokertymään on noin euroa. Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 21,50. Keskustelun kuluessa Jari Vettenranta teki seuraavan muutosesityksen: "Esitän, että tuloveroprosenttia korotetaan 0,25 prosenttiyksiköllä." Erik Franzen kannatti Jari Vettnerannan tekemää muutosesitystä. Keskustelun kuluessa Sanna Kurki teki seuraavan muutosesityksen: "Esitän, että tuloveroprosenttia korotetaan 0,75 prosenttiyksiköllä." Reija-Riikka Stenbäck kannatti Sanna Kurjen tekemää muutosesitystä. Koska oli tehty kaksi vt. kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeavaa kannatettua esitystä, suoritettiin ensin äänestys näiden kahden ehdotuksen välillä. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat Jari Vettenrannan muutosesitystä äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Sanna Kurjen muutosehdotusta äänestävät "EI". Jari Vettenrannan esitystä kannatti 4 (Jari Vettenranta, Erik Franzen, Heli Hämäläinen ja Olavi Merihaara) ja Sanna Kurjen esitystä 3 (Seija Hämäläinen, Sanna Kurki ja Reija-Riikka Stenbäck). Seuraavaksi äänestettiin kunnanjohtajan pohjaesityksestä ja Jari Vettenrannan tekemästä muustoesityksestä.

8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat vt. kunnanjohtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Jari Vettenrannan muutosehdotusta äänestävät "EI". Vt. kunnanjohtajan päätösehdotusta kannatti 2 (Seija Hämäläinen ja Reija-Riikka Stenbäck) ja Jari Vettenrannan esitystä kannatti 5 (Jari Vettenranta, Erik Franzen, Sanna Kurki, Heli Hämäläinen ja Olavi Merihaara). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että Jari Vettenrannan esitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi. Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen, puh tai

9 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017 KHALL 235 Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto mää rää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihte lu vä lien rajoissa vuosittain etukäteen. Samassa yhteydessä vahvistetaan ta lous ar vio vuo den tuloveroprosentti. Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit muuttuvat vuodelle Muutokset on osittain jo vahvistettu Lailla kiinteistöverolain muuttamisesta ( /1291), joka on tullut voimaan Hallitus päätti kui tenkin syksyn 2016 budjettiriihessä lisämuutoksista kiinteistöverotukseen. Tältä osin hallituksen esitys käsitellään eduskunnassa loka-marraskuussa Kuntien on ilmoitettava veroprosenttinsa Verohallinnolle viimeistään Kiinteistöverolain vahvistetut muutokset korottavat yleisen ja va ki tui sen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälien ala- ja ylä ra jo ja verovuodelle Yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli nou si 0,80 1,55 prosentista 0,86 1,80 prosenttiin ja vakituisten asuin raken nus ten vaihteluväli 0,37 0,80 prosentista 0,39 0,90 prosenttiin. Uudessa hallituksen esityksessä, joka on tulossa myös voimaan ve ro vuo delle 2017, esitetään lisäkorotuksia yleisen ja vakituisen asuinrakennuksen vero pro sent tien alarajoihin. Esityksen mukaan yleisen kiinteistöveroprosentin vaih te lu vä li olisi siten 0,93 1,80 prosenttia ja vakituisten asuin ra ken nusten vaihteluväli 0,41 0,90 prosenttiin. Eduskunnalle annetussa hallituksen esityksessä on esitetty myös muutoksia mui den kuin vakituisten asuinrakennusten sekä rakentamattoman ra ken nuspai kan kiinteistöveroprosentteihin. Kuntien olisi vuodesta 2017 lähtien päätet tä vä erikseen muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiin teis tö ve ropro sent ti. Tähän asti kunta on voinut päättää erityisen veroprosentin näille kiin teis töil le, mutta jos kunta ei ole näin tehnyt, niin verotuksessa on so vellet tu kunnan yleistä kiinteistöveroprosenttia. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti saa vuonna 2016 olla maksimissaan 1,00 prosenttiyksikköä vakituisen asuin ra kennuk sen veroprosenttia korkeampi. Hallituksen esityksessä kytkös näiden vero pro sent tien välillä esitetään poistettavaksi ja muiden kuin vakituisten asuin ra ken nus ten veroprosentti määrättäisiin vapaasti vaihteluvälillä 0,93 1,80 %. Rakentamattoman rakennuspaikan osalta esitetään vaihteluvälin ala- ja ylära jo ja korotettavaksi nykyisestä 1,00 4,00 prosentista 2,00 6,00 prosenttiin. Poiketen siitä, mitä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kun nan valtuus to voi määrätä tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yh tei-

10 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ sön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pää asialli ses ti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä tarkoitetun kiin teis tön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00. Kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen veroprosentin, jota sovelletaan voima lai tok seen sekä ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen kuuluviin raken nuk siin ja rakennelmiin. Täksi veroprosentiksi voidaan määrätä enintään 3,10. Talousarvion tasapainottamiseksi vt. kunnanjohtajan vuoden 2017 talousarvioesityksessä kiinteistöveropro sent te ja esitetään muutettavaksi siten, että vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttia nostetaan 0,05 %, yleistä kiinteistöveroa, muiden rakennusten sekä voimalaitosten kiinteistöveroa 0,25 % ja rakentamattomien rakennuspaikkojen kiinteistöveroa 2,0 %. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero säilyisi edelleen nollana. Näin muodostuvat uudet tasot kiinteistöveroille ilmenevät päätösehdotuksesta. Kiinteistöveromuutosten talousarviota tasapainottava yhteisvaikutus on noin Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 kiin teis tö ve ropro sen tit ovat: -vakituiset asuinrakennukset 0,70 -muut asuinrakennukset 1,50 -yleinen kiinteistövero 1,30 -rakentamaton rakennuspaikka 5,00 -voimalaitokset 3,10 -yleishyödyllinen yhteisö 0,00 Keskustelun kuluessa Sanna Kurki teki seuraavan muutosesityksen: "Esitän, että kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle muuten kunnanjohtajan tekemät kiinteistöveroprosentit, mutta että yleinen kiinteistöveroprosentiksi esitetään 1,10." Erik Franzen kannatti Sanna Kurjen tekemää muutosesitystä. Koska oli tehty vt. kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuuto äänestystä siten, että ne, jotka kannattavat vt. kunnanjohtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Sanna Kurjen muutosehdotusta äänestävät "EI". Vt. kunnanjohtajan esitystä kannatti 2 (Seija Hämäläinen ja Reija-Riikka Stenbäck) ja Sanna Kurjen esitystä 5 (Jari Vettenranta, Erik Franzen, Sanna

11 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kurki, Heli Hämäläinen ja Olavi Merihaara). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että Sanna Kurjen esitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi ja kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 kiinteistöveroprosentit ovat: -vakituiset asuinrakennukset 0,70 -muut asuinrakennukset 1,50 -yleinen kiinteistövero 1,10 -rakentamaton rakennuspaikka 5,00 -voimalaitokset 3,10 -yleishyödyllinen yhteisö 0,00 Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen, puh tai etuni

12 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Yhteistyötoimikunta Henkilöstöjaosto Kunnanhallitus MUIDEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUJEN JÄRJESTÄMISEN (KORVAUSLUOKKA II) LISÄÄMINEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUUN YTTMK 22 Valmistelija: hallintojohtaja Askolan kunnan työterveyshuollon lakisääteisestä palvelusta vastaa Porvoon Lääkärikeskus Oy. Työterveyshuollon kustannukset jaetaan kahteen korvausluokkaan: Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja työterveyteen liittyvästä neuvonnasta. Korvausluokkaan II kuuluvat työterveyshuollon lisäksi järjestetyn yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset. Kummallekin korvausluokalle Kela vahvistaa joka vuosi työntekijäkohtaisen kustannusten laskennallisen enimmäismäärän. Maksettavan korvauksen enimmäismäärä on korkeintaan 50 % tai 60 % kustannusten laskennallisesta enimmäismäärästä. Työnantajalle maksettava korvaus ei voi ylittää työntekijäkohtaista korvauksen enimmäismäärää. Työterveyshuollon palvelut on kilpailutettu loppu vuodesta Tarjouspyynnön mukaisesti tarjouksen tuli sisältää 1) Lakisääteinen työterveyshuolto (korvausluokka I) ja 2) Muiden työterveyshuoltopalvelujen järjestäminen (korvausluokka II) ja tältä osin tarjousta pyydettiin ja käsiteltiin optiona. Kunnanhallitus valitsi Askolan kunnan työterveyshuollon palvelujen toimittajaksi ajalle Porvoon Lääkärikeskus Oy:n. Sopimus tehtiin vain työterveyshuollon lakisääteisistä palveluista ja optio muiden työterveyshuollon palvelujen järjestämisestä jätettiin tuolloin käyttämättä. Kokouksessaan kunnanhallitus hyväksyi optiovuosien käytön eli sopimus Porvoon Lääkärikeskuksen Oy:n kanssa on edelleen voimassa saakka. Kunnan työntekijöiltä saadun palautteen mukaan työntekijät toivovat erityisesti sairaanhoitopalveluiden lisäämistä työterveyshuoltoon. Myös poliittiset luottamushenkilöt ovat esittäneet selvityksen tekemistä mahdollisuudesta lisätä sopimukseen myös muiden työterveyshuoltopalvelujen järjestäminen (korvausluokka II). Sairauspoissaolot olivat kunnassa vuonna 2015 keskimäärin 16,6 pv/hlö. Yhden sairauspoissaolopäivän hinnaksi kunta-alalla lasketaan keskimäärin

13 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Yleislääkäritasoisen palvelun lisäämisellä työterveyshuollon palveluihin toivotaan saavan aikaan vähennystä sairauspoissaoloihin Kunnan työntekijöillä on ollut vuoden 2011 loppuun käytössä työterveydenhuollossa myös korvausluokan II palvelut. Päätösehdotus (hallintojohtaja): Yhteistyötoimikunta esittää henkilöstöjaostolle, että henkilöstöjaosto tekisi kunnanhallitukselle esityksen muiden työterveyshuoltopalvelujen järjestämisen (korvausluokka II) lisäämisestä työterveyshuoltosopimukseen vuoden 2017 alusta, sekä vastaavan määrärahan sisällyttämisestä talousarvioesitykseen. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: henkilöstöjaosto HENKJA Päätösehdotus (hallintojohtaja): Henkilöstöjaosto esittää kunnanhallitukselle, että muiden työterveyshuoltopalvelujen järjestäminen (korvausluokka II) lisätään työterveyshuoltosopimukseen vuoden 2017 alusta ja että vastaava määräraha sisällytetään talousarvioesitykseen. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkistettiin välittömästi kokouksessa. Täytäntöönpano: kunnanhallitus KHALL 236 Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja): Kunnanhallitus katsoo, että talousarvioon vuodelle 2017 ja sitä seuraavien vuo sien taloussunnitelmiin tulisi sisältyä työterveyshuoltopalvelujen jär jestä mi nen (korvausluokka II) määräisenä menona (tili 5488) yleishal lin non kustannuspaikalle 1160 ja samalle kustannuspaikalle tilille määräisenä KELA-korvauksista muodostuvana tulona. Kunnanhallituksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi käsitellään myö hem mäs sä kokouspykälässä. Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2018 loppuun saakka voimassa olevan työ ter veys huol to so pi muk seen optiojärjestely muiden työ ter veys huol to pal velu jen järjestämisen osalta (korvausluokka II) otetaan mukaan sopimukseen esi tys lis tan oheismateriksi jaetun laajuisena vuoden 2017 alusta. Tämä pää-

14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ tös on ehdollinen, ja sen toimeenpano edellyttää ylle kuvattujen mää rä ra hojen hyväksymistä talousarvioon ja taloussuunnitelmaan. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: henkilöstö, hallintojohtaja, työterveyshuolto Lisätietoja: hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai etu

15 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 SAAKKA) KHALL 204 Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus hyväksyi 124 / talousarvioraamit lautakunnille vuo den 2017 talousarviota varten ja edelleen 152 / vuoden 2017 talousarvion laadintaohjeet ja aikataulun sisältäen kuntalain 110 : "Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seu raa vaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vas tuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hy väk syt tä vä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suun ni tel ma kau si). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuo si. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun tastra te giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ta lous arvios sa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan ta seeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa ti linpää tök sen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee talous suun ni tel mas sa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainit tu na ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrä ra hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Mää rä ra ha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Ta lous arvios sa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä in vestoin ti- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin." Lautakunnat ovat hyväksyneet talousarvioesityksenä syys-lokakuun vaihteen ko kouk sis saan ja niiden talousarvioesitykset ovat esityslistan oheis ai neis to na. Controllerin valmistelema kooste niiden pohjalta muodostuvasta ta lous arvio val mis te lun luonnostilanteesta koko kunnan tasolla on esi tys lis tan oheismateriaalina.

16 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja): Päätösehdotus annetaan kokouksessa. Keskustelun jälkeen vt. kunnanjohtaja antoi seuraavan päätösehdotuksen: Kunnanhallitus palauttaa talousarvioesitykset lautakuntien uudelleen valmisteltaviksi. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana klo Merkitään pöytäkirjaan, että perusturvajohtaja Ilona Lehtinen, sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen, vs. tekninen johtaja Antti Kailio sekä toimialajohtaja Antti Ikonen olivat kokouksessa asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn aikana klo Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko tämän asian käsittelyn jälkeen klo Täytäntöönpano: lautakunnat, kirjanpito Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen, puh tai KHALL 219 Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Esityslistan oheismateriaalina on kooste lautakuntiin esitetyistä uusista talousarvioesityksistä. Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja): Annetaan kokouksessa. Keskustelun jälkeen vt. kunnanjohtaja antoi seuraavan päätösehdotuksen: "Kunnanhallitus merkitsee talousarviovalmistelutilanteen tiedoksi ja kirjaa Sanna Kurjen jättämän ponsiasiakirjan saaduksi." Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että Reija-Riikka Stenbäck saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Merkitään pöytäkirjaan, että toimialajohtajat olivat kokouksessa asiantuntijoina seuraavasti: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen klo

17 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ , perusturvajohtaja Ilona Lehtinen klo , toimialajohtaja Antti Ikonen klo ja tekninen johtaja Antti Kailio klo Lisäksi controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantuntijana klo Merkitään pöytäkirjaan, että Antti Ollila poistui kokouksesta klo tämän pykälän käsittelyn jälkeen. Kokouksessa pidettiin tauko tämän asian käsittelyn jälkeen klo LIITE 24 Sanna Kurjen jättämä ponsi Täytäntöönpano: kirjanpito, lautakunnat Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen, puh tai KHALL 237 Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus on kokouksessaan saanut tilannekatsauksen vuoden 2017 talousarvion valmistelutilanteesta. Vt. kunnanjohtaja on pienentänyt talousarviovalmistelutilanteen mukaisia lautakuntien esityksiä lautakuntien talousarvioiksi perusturvan palveluiden ostojen osalta , perusturvan antamien avustusten osalta ja sivistystoimen palveluiden ostojen osalta Nämä ratkaisut perustuvat osaltaan asianomaisten tomialajohtajien kanssa käytyihin keskusteluihin. Lisäksi erikoissairaanhoidon talousarvio on uudelleenarvioitu vuoden 2016 talousarviota vastaavaksi. Talousarvioesitys pohjautuu 21,50 % kunnallisveroasteelle ja myös nykyisestä tasosta ylöspäin tarkistetuille kiinteistöveroasteille. Talousarvioesitys on noin positiivisen tuloksen muodostava. Kunnanhallituksessa käsitellyn vuoden 2016 talousarvion toteumaennusteen mukaan vuoden 2016 tilinpäätöksen tilikauden tulos olisi muodostumassa tappiolliseksi. Alijäämä taseessa tulee olemaan tilinpäätökseen muodostuvan tappion suuruinen lisättynä taseessa jo olevalla alijäämällä, mikäli tappiota muodostuu. Mikäli kunnanhallituksen 177 / päättämät sijoitusomaisuutta uudelleenallokoivat osakekaupat toteutuvat, vuoden 2016 tilinpäätöksestä muodostuneekin ylijäämäinen. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä taseessa on noin euroa alijäämää. Vt. kunnanjohtajan esittämään taloussuunnitelmaan lautakuntien ja yleishallinnon esittämissä taloussuunnitelmissa ollut menojen kasvun ennakointi vuosille 2018 ja 2019 vuoden 2017 talousarviotasoon nähden on poistettu, ja taloussuunnitelmaesitys lähtee käyttötalousmenotasojen jäädyttämisestä vuoden 2017 talousarviotasolle. Tämä muutos on ehditty sisällyttää esityslistan julkaisuun mukaan oheistettavaan valtuustotason talousarvioesitykseen, mutta ei vielä muutoksena esityslistan jakelun yhteydessä oheisaineistona oleviin lautakuntatason asiakirjoihin, joista toimitetaan päivitetyt versiot kokoukseen mennessä. Taloussuunnitelmassa on arvioitu verotulojen vuosittaiseksi kasvuksi , johon

18 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ liittyen taloussuunnitelmassa on varaus tarvittaessa 0,25 % kunnallisveron tarkistukselle. Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti vuoden 2019 taloussunnitelma on arvioitu ilman maakunta/sote-uudistuksen vaikutuksia. Päivitetyt lautakuntatason asiakirjat, samoin kuin vielä puuttuvilta osilta täydentyntyvä lopullinen vt. kunnanjohtajan esitys valtuustotason talousarvioksi ja -suunnitelmaksi liitetään esityslistan oheismateriaaliksi ennen kokousta, mutta jo esityslistan julkaisun yhteydessä oheismaterialina oleva alustava talousarvioesitys sisältää kaikki talousarvioluvut vuodelle 2017 sekä valtuustotason taloussuunnitelmaluvut myös vuosille Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja): Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Askolan kunnan sille esitettävän valtuustotason talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille sekä investointisuunnitelman Kunnanhallitus kirjaa pöytäkirjan liitteeksi lautakuntatason talousarvioesitykset valtuustotason talousarvioesitykseen yhteensopiviksi tarkasteltuina, mutta niitä ei esitetä valtuustokäsittelyyn. Vt. kunnanjohtaja teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Askolan kunnan sille esitettävän valtuustotason talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille sekä investointisuunnitelman muutoin esityslistan oheismateriaalina olleen mukaisina, mutta kunnallisveron tasoon 20,5 % ja kunnallisverotuoton tasoon ja yleisen kiinteistöveron tasoon 1,1 % ja kiinteistöveron tuoton tasoon (verotulot yhteensä ) sekä, että talousarvioon vuodelle 2017 ja sitä seuraavien vuosien taloussunnitelmiin lisätään työterveyshuoltopalvelujen järjestäminen (korvausluokka II) määräisenä menona (tili 5488) yleishallinnon kustannuspaikalle 1160 ja samalle kustannuspaikalle tilille määräisenä KELA-korvauksista muodostuvana tulona Kunnanhallitus kirjaa pöytäkirjan liitteeksi lautakuntatason talousarvioesitykset valtuustotason talousarvioesitykseen yhteensopiviksi tarkasteltuina, mutta niitä ei esitetä valtuustokäsittelyyn. Keskustelun kuluessa Jari Vettenranta teki seuraavan muutosesityksen: "Esitän, että talousarvioesitykseen tehdään seuraavat korjaukset: - verotuloiksi arvioidaan yhteensä 19.1 milj. - Pohjanpellon rahaston tuloutus sivistystoimen toimintatuottoihin Kymenlaakson Sähköstä myyntituottoihin " Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko klo

19 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Heli Hämäläinen kannatti Jari Vettenrannan tekemää muutosesitystä. Koska oli tehty vt. kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat vt. kunnanjohtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Jari Vettenrannan muutosehdotusta äänestävät "EI". Vt. kunnanjohtajan esitystä kannatti 5 (Seija Hämäläinen, Erik Franzen, Sanna Kurki, Reija-Riikka Stenbäck ja Olavi Merihaara) ja Jari Vettenrannan esitystä 2 (Jari Vettenranta ja Heli Hämäläinen). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että vt. kunnanjohtaja talousarvioesitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi. Seuraavaksi käsiteltiin investointiesitys, jonka kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esitettäväksi kunnanvaltuustolle. Taloussuunnitelma hyväksyttiin vt. kunnanjohtajan kokouksessa tekemän esityksen mukaisesti eli seuraavien vuosien (vuodet 2018 ja 2019) taloussunnitelmiin lisätään työterveyshuoltopalvelujen järjestäminen (korvausluokka II) määräisenä menona (tili 5488) yleishallinnon kustannuspaikalle 1160 ja samalle kustannuspaikalle tilille määräisenä KELA-korvauksista muodostuvana tulona. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana klo , ja Merkitään pöytäkirjaan, että Antti Ollila poistui kokouksesta klo tämän pykälän käsittelyn jälkeen. Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen, puh tai

20 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITE / KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI KHALL 238 Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Valtuutettu Pia Sääski jätti lukuisten muidenkin valtuutettujen allekirjoittaman valtuustoaloitteen kunnanvaltuuston kokouksessa koskien kunnanhallituksen päättämien Kymenlaakson Sähkö Oy:n osake-erien myymisen saattamista kunnanvaltuuston päätettäväksi. Kunnanhallitus on päätöksellään 177 / ratkaissut asian seuraavasti: "1. Kunnanhallitus päättää myydä Orimattilan kaupungille 670 kpl Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeita hintaan 1000 / osake esityslistan liiteaineistoksi jaetun kauppakirjaluonnoksen mukaisesti. 2. Kunnanhallitus päättää myydä Luumäen kunnalle 1000 kpl Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeita hintaan 1000 / osake esityslistan liiteaineistoksi jaetun kauppakirjaluonnoksen mukaisesti. 3. Kunnanhallitus päättää myydä Virolahden kunnalle 300 kpl Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeita hintaan 1000 / osake esityslistan liiteaineistoksi jaetun kauppakirjaluonnoksen mukaisesti. 4. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään tämän päätöksen kohdissa 1-3 mainittuihin kauppakirjaluonnoksiin tarvittaessa vähäisiä muutoksia, teknisiä korjauksia tai aikataulumuutoksia. 5. Kunnanhallitus päättää hyväksyä esityslistan oheismateriaalina olleen Kymenlaakson Sähkö Oy:n päätöspöytäkirjan osakeyhtiölain 5 luvun 1 :n 2 momentissa tarkoitetusta osakkeenomistajien yksimielisestä päätöksestä yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvassa asiassa edellyttäen, että tässä kunnanhallituksen päätöksessä kohdissa 1-3 päätetyistä osakemyynneistä yhteensä vähintään osakkeen osalta muodostuu kummankin kaupan osapuolen osalta lainvoimainen päätös ja edellyttäen, ettei kauppoja pidetä KSOY:n yhteistyösopimuksen ehtojen vastaisena. 6. Kohtien 1-3 mukaisilla myynneillä saatavat varat edelleen sijoitetaan siten, että sijoitusten tuottotavoite on vähintään Kymenlaakson Sähkö Oy:n osinkotuottoa vastaavaa." Askolan kunnan voimassa olevan hallintosäännön 48 kohdan 8.13 mukaisesti irtaimen omaisuuden myynnistä päättää yksiselitteisesti kunnanhallitus, ellei päätösvaltaa ole siirretty lautakunnalle tai viranhaltijalle. Osakkeiden kuuluminen irtaimen omaisuuden omaisuusluokkaan on varmistettu osakekaupan valmisteluihin liittyvissä keskusteluissa sekä Kuntaliiton juristin, että kuntaa kauppavalmisteluissa edustavan, yritysjuridiikkaan erikoistuneen, lakimiehen kanssa käydyissä keskusteluissa.

21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallituksen päätös 177 / on tehty useiden kunnanhallituksen täysin yksimielisesti tekemien valmistelupäätösten viitoittaman prosessin kautta, joissa koko kunnanhallitus linjasi myynnit tavoitteekseen. Lopullinen myyntipäätös 177 / on tullut lainvoimaiseksi ja sen toimeenpanoa valmistellaan pian tapahtuvaksi. Kunnan uskottavuus sopimuskumppanina ja liiketoimien osapuolena edellyttää päätöksenteon pysyvyyttä, ja että sopimusosapuolet voivat luottaa kunnan toimivaltaisten päätöksentekoelinten tekemien päätösten pitävyyteen. Asiassa ei ole myöskään tullut esille mitään uutta informaatiota, jonka perusteella valmisteltavien kauppojen voisi arvioida muuttuneen Askolan kunnan kannalta kunnanhallituksessa ja kyseistä päätöstä valmistelleissa kokouksissa arvioitua epäedullisemmaksi. Näin ollen valtuustoaloitteen esittämästä asian uudelleen käsittelystä on syytä pidättäytyä. Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja): Kunnanhallitus päättää, ettei valtuustoaloite aiheuta toimenpiteitä. Keskustelun kuluessa Olavi Merihaara teki seuraavan muutosesityksen: "Askolan kunnanhallitus esittää Askolan kunnanvaltuuston puheenjohtajalle valtuustossa KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI- asian valmistelemista, käsittelyä ja päätöksentekoa valtuustoaloitteen mukaisesti. Perusteet ovat edellä mainittuun muutosesitykseen samat kuin olen esittänyt kirjallisessa eriävässä mielipiteen perusteluissa Askolan kunnan hallituksen kokouksen asiakohdan 6 osalta, joka on kirjattu kunnanvirastossa vastaanotetuksi " Erik Franzen kannatti Olavi Merihaaran tekemää muutosesitystä. Koska oli tehty vt. kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi sähköistä äänestystä siten, että ne, jotka kannattavat vt. kunnanjohtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Olavi Merihaaran muutosehdotusta äänestävät "EI". Vt. kunnanjohtajan esitystä kannatti 5 (Jari Vettenranta, Seija Hämäläinen, Sanna Kurki, Heli Hämäläinen ja Reija-Riikka Stenbäck) ja Olavi Merihaaran esitystä 2 (Erik Frannzen ja Olavi Merihaara). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että vt. kunnanjohtajan esitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi.

22 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Merkitään pöytäkirjaan, että Olavi Merihaara ja Erik Franzen jättivät eriävät mielipiteet. Täytäntöönpano: aloitteen jättäneet Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen, puh tai

23 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVIEN LISÄÄMINEN ASKOLAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN JA PUKKILAN KUNTIEN YHTEISEEN RAKENNUSVALVONTA- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU-SOPIMUKSEEN SEKÄ SOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN MUILTA OSIN KHALL 239 Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Päätös Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien ra ken nus valvon ta- ja ympäristönsuojelutehtävien seudullisesta järjestämisestä on tehty As ko lan kunnanvaltuustossa Sopimuksen tarkoituksena on, että yh tei nen rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu (Askolan rakennus- ja ympä ris tö lau ta kun ta) toimii rakennusvalvontaviranomaisena sekä ym pä ris tönsuo je lu vi ran omai se na sopijakuntien alueella kuntalain (410/2015) 51 :ssä tar koi te tul la tavalla. Sopimuksen mukaan toimielin hoitaa myös muita sille ase tet tu ja tehtäviä. Yhteistoimintasopimus on laadittu neljän kunnan kesken ja siihen kohdistuvista muutoksista päättää sopijakuntien valtuustot yh tä pitä vil lä päätöksillä. Yksityisistä teistä annetun lain 6:n luvun mukaisia tehtäviä hoidetaan so pija kun nis sa tällä hetkellä seuraavasti: Askola, Tielautakunta Myrskylä, Yksityistiejaosto Pornainen, Tekninen jaos Pukkila, Tekninen jaosto Sopijakuntien edustajien kanssa pidettyjen keskustelujen pohjalta näyttäisi ole van halua ja tarvetta lisätä rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtäviin tie lau ta kun nan tehtävät. Tällä järjestelyllä hyödynnettäisiin jo valmiina olevan rakennus- ja ympäristölautakunnan seudullinen tietämys ja toi min tamal lit sekä vahva viranomaistoimintojen tuottamisen tausta. Kus tan nuksien muodostumisen osalta sopimukseen ei tehtäisi tässä vaiheessa muu toksia vaan kustannukset tulisivat jakaantumaan vanhan kaavan mukaisesti. Sopimusta on myös tarkoitus päivittää niin, että se on ajantasainen voi massa olevien lakien ja asetuksien kanssa. Liitteenä olevaan sopimukseen on kor jat tu yllämainitut sekä muut muuttuneet tiedot. Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja): Kunnanhallitus pyytää lausuntoa sopimuskunnilta Askolan, Myrskylän, Pornais ten ja Pukkilan yhteistoimintasopimuksen muutoksista. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kunnat Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen, puh tai etu-

24 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ ni

25 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus ASKOLAN, MYRSKYLÄN JA PUKKILAN KUNTIEN YHTEINEN KIRJASTO LUKIEN SIVLTK 78 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen, puh Askolan, Myrskylän ja Pukkilan kuntien kunnanjohtajat ja viranhaltija, kirjastojen johtajat ovat käyneet keskustelua yhteistyöstä kirjastopalvelujen tuottamisessa. Yhteistyökokouksessa käsiteltiin kirjastoselvitysluonnos ja yhdistämissopimusluonnos, joita muokattiin siten, että eri osapuolten näkemykset on otettu huomioon. Esityslistan liitteinä ovat Askolan, Myrskylän ja Pukkilan kuntien yhteinen kirjasto lukien / selvitys ja yhdistämissopimus. Yhteistyön lähtökohtia Kuntaliiton sivuilla Sivistyspalvelut tulevaisuuden kunnassa todetaan, että sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä maakuntiin kuntien vastuu korostuu sivistyspalvelujen järjestämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä. Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kansalaisopistopalveluiden rooli vahvistuu ja ne lisäävät kuntien elinvoimaa ja asukkaiden viihtyvyyttä. Lisäksi todetaan, että palveluiden järjestämisessä ja toiminnan organisoimisessa joustavuus, laaja yhteistyö ja yhdessä tekeminen korostuvat entisestään. Mitä laajemmin eri toimijat sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin, sitä elinvoimaisempia kunnat ovat. Askolan, Myrskylän ja Pukkilan kuntien yhteisen kirjaston kautta haetaan laajemman alueen ja asukaspohjan tuomia etuja kunnan roolin muuttuessa lähivuosina. Lisäksi etuina nähdään mm. isomman yksikön paremmat toimintamahdollisuudet, erikoisosaamisen hyödyntäminen, kehittämishankerahoituksen hakemisen tehostuminen, palveluiden joustavuus ja saatavuus kuntalaisen näkökulmasta. Tarkoituksena on perustaa Askolan, Myrskylän, Pukkilan kuntien yhteinen kirjastotoimi lukien. Yhteinen kirjasto palvelee noin 9000 asukasta. Yhteisen kirjaston aloittaessa työntekijöitä on nykyinen kirjastojen henkilöstömäärä eli kuusi henkilöä. Liitteenä olevasta kirjastoselvityksestä ilmenee kirjastoihin liittyviä tilasto- ja talousarviotietoja. Yhteisen kirjaston vastuullisena hallinnoijana, vastuukuntana, toimii Askolan kunta, Myrskylän ja Pukkilan kunnat ovat sopimuskuntia. Liitteenä olevasta yhdistämissopimuksesta ilmenee lisäksi mm. palveluiden tuottaminen, taso, hallinto, henkilöstö, talous ja vastuut. Kuntien kirjastoissa tulee olla vuoden 2017 loppuun mennessä yhteinen kirjastojärjestelmä (Koha), joka on yhteisen kirjaston toimintaedellytys. Pukkilan ja Myrskylän talousarvioissa 2017 on otettu huomioon Koha järjestelmän käyttöönottaminen. Askolassa Koha otetaan käyttöön vuoden 2017 alusta. Koha tarkoittaa kirjaston hankinta-, kokoelma-, lainaus- ja

26 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ asiakastietoja ylläpitävää järjestelmää, joka mahdollistaa tehokkaan toiminnan mm. hankinnoissa, kuljetuksissa, aineiston käsittelyssä kuntien välillä. Päätösehdotus (sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi Askolan, Myrskylän ja Pukkilan kuntien kirjastojen yhdistämissopimuksen alkaen. Sivistyslautakunta toteaa kirjastoselvityksen tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi. Sivistystoimenjohtaja teki kokouksessa seuraavan muutetun päätösehdotuksen: Saatujen lisätietojen perusteella kirjastoyhteistyöhanke vaikuttaa aiempaa epäedullisemmalta. Lautakunta katsoo, ettei valmistelua ole tarkoituksenmukaista jatkaa. Tämä ratkaisu saatetaan tiedoksi kunnanhallitukselle. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. Merkitään pöytäkirjaan, että kirjastonjohtaja Raija Penttinen oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:43-17:56. Täytäntöönpano: Askolan, Myrskylän ja Pukkilan kunnanjohtajat KHALL 240 Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja): Kunnahallitus merkitsee sivistyslautakunnan päätöksen tiedoksi saaduksi ja lähettää Myrskylän ja Pukkilan kunnille tiedoksi, ettei Askolan näkökulmasta kirjastoyhteistyön käynnistämiselle alkaen valitettavasti ole edellytyksiä. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: Myrskylän ja Pukkilan kunnat Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen, puh tai

27 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus LAUSUNTO SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUSTA KOSKEVISTA ESITYSLUONNOKSISTA KHALL 241 Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat lähettäneet soteja maakuntauudistusta koskevan hallituksen esitysluonnoksen lausunnolle mm. kunnille. Esitysluonnokseen sisältyvät keskeiset lait ovat maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki ja kuntien peruspalvelujen valtionosuuslaki. Lausuntoaikaa on kymmenen viikkoa 9. marraskuuta saakka. Asiakirjat ovat luettavissa sivulta: Esitys Askolan kunnan lausunnoksi toimitetaan esityslistan oheismateriaaliksi maanantaina Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja): Kunnanhallitus antaa Askolan kunnan lausuntona liitteen mukaisen lausunnon. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. LIITE 25 lausunto Täytäntöönpano: Sosiaali- ja terveysministeriö Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen, puh tai

28 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Yhteistyötoimikunta Henkilöstöjaosto Kunnanhallitus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA YTTMK 20 Valmistelija: hallintojohtaja Vuoden 2015 alussa on tullut voimaan uusi yhdenvertaisuuslaki (1325/2014). Samanaikaisesti on tullut voimaan muutokset lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (1329/2014) ja useaan muuhun lakiin sekä laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta ja laki yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta. Muutoksilla vahvistetaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Yhdenvertaisuuslain keskeisenä muutoksena on, että laki koskee kaikkea julkista ja yksityistä toimintaa lukuun ottamatta yksityis- ja perhe-elämää ja uskonnonharjoitusta. Uutta lakia sovelletaan siis lähtökohtaisesti kaikkeen kunnan toimintaan mukaan lukien asiakaspalveluun. Syrjintäperusteita on tarkennettu ja mm. kohtuullisten mukautusten epääminen vammaisilta henkilöiltä katsotaan myös syrjinnäksi. Velvoite laatia yhdenvertaisuussuunnitelma koskee uuden lain mukaan kaikkia syrjintäperusteita aikaisemman etnisiä vähemmistöjä koskevan suunnittelun sijasta. Tasa-arvolain sukupuoleen perustuvan syrjinnän kielto on laajennettu koskemaan sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisuun koskevaa syrjintää. Lakia on täydennetty velvoitteella ennalta ehkäistä näihin perustuvaa syrjintää. Koulutuksen järjestäjän velvollisuus laatia tasa-arvosuunnitelma laajennettiin koskemaan myös perusopetusta eli kaikkia koulutusasteita. Uuden yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain muutosten edellyttämät suunnitelmat tulee laatia mennessä. Askolan kunnalla on aiemmin ollut erikseen Askolan kunnan työyhteisöjen tasa-arvosuunnitelma ja Askolan kunnan yhdenvertaisuussuunnitelma. Tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma on mahdollista yhdistää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaksi. Yhteistyötoimikunta nimesi kokouksessaan työryhmän valmistelemaan Askolan kunnan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Päätösehdotus (hallintojohtaja): Yhteistyötoimikunta esittää henkilöstöjaostolle ja edelleen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Askolan kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

29 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Täytäntöönpano: henkilöstöjaosto Lisätietoja: hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai sposti HENKJA Päätösehdotus (hallintojohtaja): Henkilöstöjaosto esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Askolan kunnan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkistettiin välittömästi kokouksessa. Täytäntöönpano: kunnanhallitus Lisätietoja: hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai sposti KHALL 242 Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Askolan kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai

30 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN ANNE BERGILLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ KHALL 243 Valmistelija: hallintojohtaja Tuija Saloranta Anne Berg pyytää päivätyssä kirjeessään eroa Askolan kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi alkaen. Kuntalain 70 :n mukaan "Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.". Anne Berg on toiminut valtuutettuna, kunnanhallituksen varajäsenenä, sivistyslautakunnan varapuheenjohtajana sekä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallituksen varapuheenjohtajana. Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja): Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että 1. myöntää Anne Bergille eron kunnallisista luottamustehtävistä 2. valtuuston puheenjohtaja kutsuu Keskustan 1. varavaltuutetun Seija Haapamäen kunnanvaltuuston jäseneksi valtuuston jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi 3. kunnanvaltuusto valitsee uuden jäsenen sivistyslautakunnan varapuheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 4. kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallitukseen Sanna Kurjelle uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko tämän asian käsittelyn jälkeen klo Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai

31 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus KUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJA KHALL 244 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kunnan eri viranomaisten asiakirjat: 1. Viranhaltijapäätökset - vt. kunnanjohtajan päätökset hallintojohtajan päätökset Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuksi sekä toteaa, ettei kunnanhallitus käytä kyseisissä asioissa Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

32 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallitus KUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJOJA KHALL 245 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kuntayhtymien asiakirjat: 1. Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä - yhtymäkokouksen kokouskutsu IUKKY - yhtymävaltuuston kokouskutsu HUS - hallituksen esityslista Maakuntahallitus - Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen organisoitumisen hyväksyminen Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kuntayhtymien asiakirjat tiedoksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 SAAKKA)

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 SAAKKA) Kunnanhallitus 204 12.10.2016 Kunnanhallitus 219 26.10.2016 Kunnanhallitus 237 02.11.2016 VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 SAAKKA)

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 SAAKKA)

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 SAAKKA) Kunnanhallitus 204 12.10.2016 Kunnanhallitus 219 26.10.2016 Kunnanhallitus 237 02.11.2016 Kunnanvaltuusto 61 16.11.2016 Kunnanhallitus 259 21.11.2016 VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 SAAKKA)

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 SAAKKA) Kunnanhallitus 204 12.10.2016 Kunnanhallitus 219 26.10.2016 Kunnanhallitus 237 02.11.2016 Kunnanvaltuusto 61 16.11.2016 Kunnanhallitus 259 21.11.2016 Kunnanvaltuusto 71 19.12.2016 VUODEN 2017 TALOUSARVION

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTON LAUSUNTO KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 23 / 2017 TEHDYN VALITUKSEN JOHDOSTA

KUNNANVALTUUSTON LAUSUNTO KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 23 / 2017 TEHDYN VALITUKSEN JOHDOSTA Kunnanhallitus 169 31.05.2017 Kunnanvaltuusto 43 14.06.2017 KUNNANVALTUUSTON LAUSUNTO KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 23 / 2017 TEHDYN VALITUKSEN JOHDOSTA KHALL 169 Valmistelija: : hallintojohtaja Esityslistan

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto Resurssivaliokunta 7 17.10.2016 Kunnanhallitus 303 31.10.2016 Valtuusto 81 07.11.2016 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017 1355/02.03.01/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (p.

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 157 Kunnanvaltuusto 19.12.2016 AIKA 18:00-19:31 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 160 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Täytäntöönpano: työryhmä

Täytäntöönpano: työryhmä Kunnanhallitus 21 01.02.2017 Kunnanhallitus 68 15.03.2017 Kunnanhallitus 115 10.05.2017 Kunnanvaltuusto 29 22.05.2017 HALLINTOSÄÄNTÖ 1.6.2017 ALKAEN KHALL 21 Valmistelija: kunnanjohtaja Jouni Martikainen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 7/2017 1

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 7/2017 1 ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 7/2017 1 Kunnanvaltuusto AIKA 15.11.2017 klo 17:00 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KOKOUSASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN 2 TOTEAMINEN 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 )

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) Kunnanhallitus 456 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 148 11.11.2013 Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodeksi 2014 1644/02.03.01/2011 Kunnanhallitus 28.10.2013 456 Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 329 31.10.2016 Asianro 901/02.03.01/2016 107 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 31.10.2016 329 Talousjohtaja

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUKSET / KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTUSJÄRJESTELY

OIKAISUVAATIMUKSET / KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTUSJÄRJESTELY Kunnanhallitus 59 28.02.2017 OIKAISUVAATIMUKSET / KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTUSJÄRJESTELY KHALL 59 Valmistelija: kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus päätti 34 / 1.2.2017 Kymenlaakson Sähkö

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

7 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS LUKIEN

7 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS LUKIEN Kunnanhallitus 113 10.05.2017 Kunnanhallitus 135 31.05.2017 Kunnanvaltuusto 42 14.06.2017 Kunnanhallitus 7 30.08.2017 7 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS 1.6.2017 LUKIEN KHALL 113

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 7/2017 1

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 7/2017 1 ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 7/2017 1 Tekninen lautakunta AIKA 24.10.2017 klo 17:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KOKOUSASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2016 496 Kunnanhallitus 07.11.2016 AIKA 18:00-18:21 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 250 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 498 251 VAATIMUS VALTUUSTON KOOLLE

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 8/2017 1

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 8/2017 1 ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 8/2017 1 Kunnanvaltuusto AIKA 07.12.2017 klo 17:00 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KOKOUSASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN 2 TOTEAMINEN 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 85 Perusturvalautakunta 25.10.2016 AIKA 17:00-20:04 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, alakerran kahvio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 77 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 87 78 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 13.11.2017 klo 18.00-19.00, tauko 18.35-18.40 Puumilan Taitotalo Ala-Katara Severi Alkkiomäki

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu 52 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu 52 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 118 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 AIKA 18:00-21:13 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 121 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta Kunnanhallitus 193 03.11.2015 Kunnanvaltuusto 81 09.11.2015 Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta 597/000/2015 Kunnanhallitus 03.11.2015 193 Kuntalain mukaan

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen Kunnanhallitus 255 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 69 11.11.2013 Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen 349/02.03.02/2013 Kunnanhallitus 28.10.2013 255 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 Kunnanvaltuusto 101 11.11.2013 Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 KVALT 101 KHALL 273 Kunnanjohtaja Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUKSET / KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTUSJÄRJESTELY

OIKAISUVAATIMUKSET / KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTUSJÄRJESTELY Kunnanhallitus 59 28.02.2017 Kunnanvaltuusto 23 18.04.2017 OIKAISUVAATIMUKSET / KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTUSJÄRJESTELY KHALL 59 Valmistelija: kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus päätti 34

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 Elinkeinotoimikunta AIKA 18.01.2017 klo 17:00 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KOKOUSASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 833/02.03.01/2014 332 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

4 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA JA INVESTOINNIT

4 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA JA INVESTOINNIT Sivistyslautakunta 75 26.09.2017 Sivistyslautakunta 82 09.10.2017 Sivistyslautakunta 4 30.10.2017 4 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 JA INVESTOINNIT SIVLTK 75 Valmistelija:

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 8.11.2016 kello 18.10-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 16 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/2017 80 Kokousaika 13.11.2017 kello 18.00 18.18 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Kaarto, Anne-Mari Kalsi, Esa Kankare, Tarmo Kiertonen,

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 258 05.11.2012 Kaupunginvaltuusto 69 12.11.2012 Veroprosenttien määrääminen vuodelle 2013 141/02.02/2012 KHAL 258 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 18.10 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2016 507 Kunnanhallitus 21.11.2016 AIKA 17:00-21:12 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 255 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 509 256 POSINTRAN VUODEN 2017

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo Saapuvilla olleet Wiinamäki Petteri, pj. Kärkelä Pilvi jäsenet Markkola

Lisätiedot

KUNTALAIN 43 MUKAINEN ALOITE KUNNANJOHTAJAN IRTISANOMISEKSI TAI SIIRTÄMISEKSI MUIHIN TEHTÄVIIN

KUNTALAIN 43 MUKAINEN ALOITE KUNNANJOHTAJAN IRTISANOMISEKSI TAI SIIRTÄMISEKSI MUIHIN TEHTÄVIIN Kunnanhallitus 146 30.06.2015 Kunnanvaltuusto 31 20.08.2015 KUNTALAIN 43 MUKAINEN ALOITE KUNNANJOHTAJAN IRTISANOMISEKSI TAI SIIRTÄMISEKSI MUIHIN TEHTÄVIIN KHALL 146 Valmistelija: kunnanhallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 114 23.10.2017 Kunnanhallitus 123 30.10.2017 Kunnanhallitus 135 06.11.2017 Kunnanhallitus 143 20.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KATSAUS NEUVOSTON KULUNEESEEN

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KATSAUS NEUVOSTON KULUNEESEEN ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto 01.02.2017 AIKA 14:00-15:10 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KATSAUS NEUVOSTON KULUNEESEEN 3 TOIMINTAKAUTEEN 2 KATSAUS KUNNAN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 8

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 8 Vanhusneuvosto 01.06.2017 AIKA 14:00-15:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 10 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.11.2011 kello 18.00 18.13 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015

TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Kunnanhallitus 129 20.10.2014 Kunnanvaltuusto 47 27.10.2014 TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Khall 20.10.2014 129 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3 27.01.2015 Kunnanhallitus 36 04.02.2015 Kunnanvaltuusto 5 04.03.2015 Kunnanhallitus 121 08.06.2015 VAHIJÄRVEN KOULU

Tekninen lautakunta 3 27.01.2015 Kunnanhallitus 36 04.02.2015 Kunnanvaltuusto 5 04.03.2015 Kunnanhallitus 121 08.06.2015 VAHIJÄRVEN KOULU Tekninen lautakunta 3 27.01.2015 Kunnanhallitus 36 04.02.2015 Kunnanvaltuusto 5 04.03.2015 Kunnanhallitus 121 08.06.2015 VAHIJÄRVEN KOULU TEKLTK 3 Valmistelija: vs. tekninen johtaja Antti Kailio Askolan

Lisätiedot

Asta Tirkkonen-Hersio

Asta Tirkkonen-Hersio Kokouskutsu / Esityslista Nro 8/2017 1 (9) Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA 6.11.2017 Klo 17:00 - KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Tuusniemen kunta, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2010 Kokousaika 15.11.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 13/2006 KOKOUSAIKA Perjantaina 10.11.2006 kello 9.00-10.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 08.11.2010 kello 18.00 18.20 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I varapj Talasoja Timo,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 345 26.10.2015 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2016 1978/02.03.01.01/2015 Kaupunginhallitus 26.10.2015 345 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi,

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen Sivistyslautakunta 103 27.11.2012 Kunnanhallitus 319 12.12.2012 Kunnanvaltuusto 74 20.12.2012 Sivistyslautakunta 14 18.03.2014 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.11.2012 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 26.5.2016 Kokousaika Torstaina 26.5.2016 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 Kunnanhallitus 411 03.11.2014 Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 450/02.03.00/2014 KHALL 411 Hallintojohtaja Kuntalain 66 on seuraava: Viimeistään talousarvion hyväksymisen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanviraston kokoushuone

Kunnanviraston kokoushuone ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2012 Sivistyslautakunta 07.08.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 07.08.2012 klo 18.00 19.10 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2017 KOKOUSAIKA 1.3.2017 kello 19.00-20.20 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 Elinkeinotoimikunta AIKA 27.11.2017 klo 17:00 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KOKOUSASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 168 23.10.2017 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2018 2471/02.03.01.01/2017 Kaupunginhallitus 23.10.2017 168 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN SELITYS HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE OLAVI MERIHAARAN TEKEMÄSTÄ KUNNALLISVALITUKSESTA. Päätösehdotus (kunnanjohtaja):

KUNNANHALLITUKSEN SELITYS HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE OLAVI MERIHAARAN TEKEMÄSTÄ KUNNALLISVALITUKSESTA. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus 38 04.02.2015 KUNNANHALLITUKSEN SELITYS HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE OLAVI MERIHAARAN TEKEMÄSTÄ KUNNALLISVALITUKSESTA KHALL 38 Valmistelija: kunnanjohtaja Esko Rautiainen Valtuusto hyväksyi

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot