ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/"

Transkriptio

1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus AIKA 17:00-21:12 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 255 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN POSINTRAN VUODEN 2017 PALVELUSOPIMUS JA VUODEN 2016 SOPIMUSSEURANTA TALOUDEN RAPORTOINTI KUNNANVALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 SAAKKA) 260 KUNNANJOHTAJAN VAALIN VAHVISTAMINEN JA VIRAN VASTAANOTTAMINEN 261 TEKNISEN JOHTAJAN VIRKAVAPAA JA VIRANSIJAISUUS OIKAISUVAATIMUS / OLAVI MERIHAARA ITÄ-UUDENMAAN AMMATILLINEN KOULUTUS KUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJA KUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJOJA SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSI MUUT MAHDOLLISET ASIAT 537

2 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Merihaara Olavi 17:00-21:12 puheenjohtaja Vettenranta Jari 17:00-21:12 I-varapj Franzen Erik 17:00-21:12 jäsen Hämäläinen Heli 17:00-21:12 jäsen Kurki Sanna 17:00-21:12 jäsen Stenbäck Reija-Riikka 17:00-21:12 jäsen Eloranta Ari-Pekka 17:00-21:12 varajäsen (Seija Hämäläinen) Ollila Antti 17:00-20:06 Kvalt I-pj Pusula Erkki 17:00-21:12 Kvalt I-varapj Vihreäluoto Hannu 17:00-20:06 Kvalt II-varapj POISSA Hämäläinen Seija II-varapj MUU Saloranta Tuija 17:00-21:12 pöytäkirjanpitäjä Martikainen Jouni 17:00-21:12 esittelijä Poppius Ulla 17:45-18:28 toimitusjohtaja Posintra Oy Pressler Fredrik 17:45-18:28 yrityspalvelujohtaja Posintra Oy Jahnsson Kari 18:33-19:02 controller Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Kurki ja Reija-Riikka Stenbäck. tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan allekirjoitus Olavi Merihaara Jari Vettenranta Tuija Saloranta ja varmennus puheenjohtaja puheenjohtaja 262 pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen mukaiseksi. tarkastus Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Askolassa 28. päivänä marraskuuta 2016 Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Sanna Kurki Reija-Riikka Stenbäck Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Askolan kunnanvirastolla 28. päivänä marraskuuta 2016 pöytäkirjanpitäjä

3 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KHALL 255 Esityslistan täydennykset ja muut selvitykset: ASIA 5: TALOUDEN RAPORTOINTI * raportti ASIA 10: OIKAISUVAATIMUS / OLAVI MERIHAARA * oikaisuvaatimus ASIA 12: KUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJA * poistetaan viranhaltijapäätökset Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy työjärjestykseksi esityslistan ja siihen lisäyksenä yllä mainitut muut asiat. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

4 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus POSINTRAN VUODEN 2017 PALVELUSOPIMUS JA VUODEN 2016 SOPIMUSSEURANTA KHALL 256 Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Esityslistan oheismateriaalina on Posintran luonnosehdotus vuoden 2017 pal ve lu so pi muk sen sisältöteemoiksi ja Posintran edustajat ovat asian tun tijoi na paikalla kertomassa siitä, sekä vuoden 2016 palvelusopimuksen to teutu mi ses ta. Myös vuoden 2016 palvelusopimus on esityslistan oheisaineistona. Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee selvityksen vuoden 2016 palvelusopimuksen toistai ses ta toteutumisesta tiedoksi saatetuksi ja pyytää elinkeinotoimikunnalta lau sun non Posintran luonnoksesta vuoden 2017 palvelusopimuksen si säl tötee moik si. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että Posintra Oy:stä paikalla olivat toimitusjohtaja Ulla Poppius ja yrityspalvelujohtaja Fredrik Pressler klo Täytäntöönpano: elinkeinotoimikunta Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen, puh tai etuni

5 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus TALOUDEN RAPORTOINTI KHALL 257 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntien tulee antaa kunnanhallitukselle raportti käyttösuunnitelmiensa toteutumisesta huhtikuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta ja tilinpäätöksen tilanteesta sekä silloin, kun kunnanhallitus näin päättää. Kunnanhallituksen kokouksen oheismateriaaliksi toimitetaan raportit ajalta Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee toimialojen ja taloushallinnon valmistelemat talouden ja toiminnan raportit sekä loppuvuoden ennusteet tietoonsa saatetuksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana klo Täytäntöönpano: kirjanpito Lisätietoja: controller Kari Jahnsson, puh tai

6 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL 258 Valmistelija: hallintojohtaja Tuija Saloranta Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmis te lus ta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Edelleen kuntalain 56 :n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että val tuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylit tä nyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kun nan hal lituk sen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saa tetta va valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja): Kunnanhallitus toteaa valtuuston kokouksessaan tekemät päätökset laillisiksi ja hyväksyy päätökset täytäntöönpantavaksi seuraavasti: 52 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA tarkastuslautakunta 55 TALOUDEN RAPORTOINTI kirjanpito 56 LISÄMÄÄRÄRAHA/ PERUSTURVALAUTAKUNTA - kirjanpito, perusturvalautakunta 57 VAATIMUS VALTUUSTON KOOLLE KUTSUMISEKSI - aloitteen jättäneet 58 RAPORTTI SIJOITUKSISTA - kirjanpito 59 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017

7 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ verohallinto 60 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE verohallinto 61 VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 SAAKKA) - uudelleen valmisteluun 62 VALTUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄ VALTUUSTOKAUDEN 2017 ALUSTA - valtuutetut, Oikeusministeriö 63 ITÄ-UUDENMAAN AMMATILLINEN KOULUTUS - Itä-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä 64 ERON MYÖNTÄMINEN ANNE BERGILLE LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ - Anne Berg, valitut, sivistyslautakunta 65 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA - henkilöstö 66 VALTUUTETTUJEN ALOITTEET -Olavi Merihaara jätti aloitteen: hallintosäännön ja Askolan kunnan sijoituspolitiikan uudistaminen ja päivittäminen, aloite yleishallintoon - Sanna Kurki jätti aloitteen: valtuustoaloite vanhusväestön asumista kehittävien toimijoiden koollekutsumiseksi, aloite perusturvaan - Sanna Kurki jätti aloitteen: valtuustoaloite kirjastotoimen kehittämisestä, aloite liitteenä, aloite sivistystoimeen 4. Sanna Kurki jätti aloitteen: valtuustoaloite Askolan Yrityskylä Oy:n perustamisesta, aloite elinkeinotoimikunnalle - Hanna Simola jätti aloitteen: valtuustoaloite Lapsi- ja perheneuvosto Askolaan, aloite sivistystoimeen 67 ILMOITUSASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT -- Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Täytäntöönpano: hallintosihteeri Lisätietoja: hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai

9 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 SAAKKA) KHALL 204 Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus hyväksyi 124 / talousarvioraamit lautakunnille vuo den 2017 talousarviota varten ja edelleen 152 / vuoden 2017 talousarvion laadintaohjeet ja aikataulun sisältäen kuntalain 110 : "Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seu raa vaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vas tuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hy väk syt tä vä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suun ni tel ma kau si). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuo si. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun tastra te giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ta lous arvios sa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan ta seeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa ti linpää tök sen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee talous suun ni tel mas sa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainit tu na ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrä ra hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Mää rä ra ha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Ta lous arvios sa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä in vestoin ti- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin." Lautakunnat ovat hyväksyneet talousarvioesityksenä syys-lokakuun vaihteen ko kouk sis saan ja niiden talousarvioesitykset ovat esityslistan oheis ai neis to na. Controllerin valmistelema kooste niiden pohjalta muodostuvasta ta lous ar-

10 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ vio val mis te lun luonnostilanteesta koko kunnan tasolla on esi tys lis tan oheismateriaalina. Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja): Päätösehdotus annetaan kokouksessa. Keskustelun jälkeen vt. kunnanjohtaja antoi seuraavan päätösehdotuksen: Kunnanhallitus palauttaa talousarvioesitykset lautakuntien uudelleen valmisteltaviksi. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana klo Merkitään pöytäkirjaan, että perusturvajohtaja Ilona Lehtinen, sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen, vs. tekninen johtaja Antti Kailio sekä toimialajohtaja Antti Ikonen olivat kokouksessa asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn aikana klo Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko tämän asian käsittelyn jälkeen klo Täytäntöönpano: lautakunnat, kirjanpito Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen, puh tai KHALL 219 Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Esityslistan oheismateriaalina on kooste lautakuntiin esitetyistä uusista talousarvioesityksistä. Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja): Annetaan kokouksessa. Keskustelun jälkeen vt. kunnanjohtaja antoi seuraavan päätösehdotuksen: "Kunnanhallitus merkitsee talousarviovalmistelutilanteen tiedoksi ja kirjaa Sanna Kurjen jättämän ponsiasiakirjan saaduksi." Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että Reija-Riikka Stenbäck saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo

11 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Merkitään pöytäkirjaan, että toimialajohtajat olivat kokouksessa asiantuntijoina seuraavasti: sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen klo , perusturvajohtaja Ilona Lehtinen klo , toimialajohtaja Antti Ikonen klo ja tekninen johtaja Antti Kailio klo Lisäksi controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantuntijana klo Merkitään pöytäkirjaan, että Antti Ollila poistui kokouksesta klo tämän pykälän käsittelyn jälkeen. Kokouksessa pidettiin tauko tämän asian käsittelyn jälkeen klo LIITE 24 Sanna Kurjen jättämä ponsi Täytäntöönpano: kirjanpito, lautakunnat Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen, puh tai KHALL 237 Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus on kokouksessaan saanut tilannekatsauksen vuoden 2017 talousarvion valmistelutilanteesta. Vt. kunnanjohtaja on pienentänyt talousarviovalmistelutilanteen mukaisia lautakuntien esityksiä lautakuntien talousarvioiksi perusturvan palveluiden ostojen osalta , perusturvan antamien avustusten osalta ja sivistystoimen palveluiden ostojen osalta Nämä ratkaisut perustuvat osaltaan asianomaisten tomialajohtajien kanssa käytyihin keskusteluihin. Lisäksi erikoissairaanhoidon talousarvio on uudelleenarvioitu vuoden 2016 talousarviota vastaavaksi. Talousarvioesitys pohjautuu 21,50 % kunnallisveroasteelle ja myös nykyisestä tasosta ylöspäin tarkistetuille kiinteistöveroasteille. Talousarvioesitys on noin positiivisen tuloksen muodostava. Kunnanhallituksessa käsitellyn vuoden 2016 talousarvion toteumaennusteen mukaan vuoden 2016 tilinpäätöksen tilikauden tulos olisi muodostumassa tappiolliseksi. Alijäämä taseessa tulee olemaan tilinpäätökseen muodostuvan tappion suuruinen lisättynä taseessa jo olevalla alijäämällä, mikäli tappiota muodostuu. Mikäli kunnanhallituksen 177 / päättämät sijoitusomaisuutta uudelleenallokoivat osakekaupat toteutuvat, vuoden 2016 tilinpäätöksestä muodostuneekin ylijäämäinen. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä taseessa on noin euroa alijäämää. Vt. kunnanjohtajan esittämään taloussuunnitelmaan lautakuntien ja yleishallinnon esittämissä taloussuunnitelmissa ollut menojen kasvun ennakointi vuosille 2018 ja 2019 vuoden 2017 talousarviotasoon nähden on poistettu, ja taloussuunnitelmaesitys lähtee käyttötalousmenotasojen jäädyttämisestä vuoden 2017 talousarviotasolle. Tämä muutos on ehditty sisällyttää esityslistan julkaisuun mukaan oheistettavaan valtuustotason talousarvioesitykseen, mutta ei vielä muutoksena esityslistan jakelun yhteydessä oheisaineistona oleviin lautakuntatason asiakirjoihin, joista

12 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ toimitetaan päivitetyt versiot kokoukseen mennessä. Taloussuunnitelmassa on arvioitu verotulojen vuosittaiseksi kasvuksi , johon liittyen taloussuunnitelmassa on varaus tarvittaessa 0,25 % kunnallisveron tarkistukselle. Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti vuoden 2019 taloussunnitelma on arvioitu ilman maakunta/sote-uudistuksen vaikutuksia. Päivitetyt lautakuntatason asiakirjat, samoin kuin vielä puuttuvilta osilta täydentyntyvä lopullinen vt. kunnanjohtajan esitys valtuustotason talousarvioksi ja -suunnitelmaksi liitetään esityslistan oheismateriaaliksi ennen kokousta, mutta jo esityslistan julkaisun yhteydessä oheismaterialina oleva alustava talousarvioesitys sisältää kaikki talousarvioluvut vuodelle 2017 sekä valtuustotason taloussuunnitelmaluvut myös vuosille Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja): Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Askolan kunnan sille esitettävän valtuustotason talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille sekä investointisuunnitelman Kunnanhallitus kirjaa pöytäkirjan liitteeksi lautakuntatason talousarvioesitykset valtuustotason talousarvioesitykseen yhteensopiviksi tarkasteltuina, mutta niitä ei esitetä valtuustokäsittelyyn. Vt. kunnanjohtaja teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Askolan kunnan sille esitettävän valtuustotason talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille sekä investointisuunnitelman muutoin esityslistan oheismateriaalina olleen mukaisina, mutta kunnallisveron tasoon 20,5 % ja kunnallisverotuoton tasoon ja yleisen kiinteistöveron tasoon 1,1 % ja kiinteistöveron tuoton tasoon (verotulot yhteensä ) sekä, että talousarvioon vuodelle 2017 ja sitä seuraavien vuosien taloussunnitelmiin lisätään työterveyshuoltopalvelujen järjestäminen (korvausluokka II) määräisenä menona (tili 5488) yleishallinnon kustannuspaikalle 1160 ja samalle kustannuspaikalle tilille määräisenä KELA-korvauksista muodostuvana tulona Kunnanhallitus kirjaa pöytäkirjan liitteeksi lautakuntatason talousarvioesitykset valtuustotason talousarvioesitykseen yhteensopiviksi tarkasteltuina, mutta niitä ei esitetä valtuustokäsittelyyn. Keskustelun kuluessa Jari Vettenranta teki seuraavan muutosesityksen: "Esitän, että talousarvioesitykseen tehdään seuraavat korjaukset: - verotuloiksi arvioidaan yhteensä 19.1 milj. - Pohjanpellon rahaston tuloutus sivistystoimen toimintatuottoihin Kymenlaakson Sähköstä myyntituottoihin "

13 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko klo Heli Hämäläinen kannatti Jari Vettenrannan tekemää muutosesitystä. Koska oli tehty vt. kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat vt. kunnanjohtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Jari Vettenrannan muutosehdotusta äänestävät "EI". Vt. kunnanjohtajan esitystä kannatti 5 (Seija Hämäläinen, Erik Franzen, Sanna Kurki, Reija-Riikka Stenbäck ja Olavi Merihaara) ja Jari Vettenrannan esitystä 2 (Jari Vettenranta ja Heli Hämäläinen). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että vt. kunnanjohtaja talousarvioesitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi. Seuraavaksi käsiteltiin investointiesitys, jonka kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esitettäväksi kunnanvaltuustolle. Taloussuunnitelma hyväksyttiin vt. kunnanjohtajan kokouksessa tekemän esityksen mukaisesti eli seuraavien vuosien (vuodet 2018 ja 2019) taloussunnitelmiin lisätään työterveyshuoltopalvelujen järjestäminen (korvausluokka II) määräisenä menona (tili 5488) yleishallinnon kustannuspaikalle 1160 ja samalle kustannuspaikalle tilille määräisenä KELA-korvauksista muodostuvana tulona. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana klo , ja Merkitään pöytäkirjaan, että Antti Ollila poistui kokouksesta klo tämän pykälän käsittelyn jälkeen. Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen, puh tai KVALT 61 Keskustelun kuluessa Pia Sääski esitti, että tämä asia: Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunntelman laatiminen (investoinnit vuoteen 2020 saakka) palautetaan valmisteluun. Sanna Kurki kannatti Pia Sääsken esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esitys asian lähettämisestä uudelleen valmisteltavaksi, suoritetaan äänestys.

14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Pia Sääsken tekemää esitystä äänestävät "EI". Valtuutetun nimi Jaa Ei Tyhjää Poissa 1. Aaltonen Pasi x 2. Aaltonen Tero x 3. Berg Anne Haapamäki Seija x 4. Eloranta Ari-Pekka x 5. Felin Ali x 6. Franzén Erik x 7. Honkasalo Riku Ellilä Heikki x 7. Hämäläinen Heli x 9. Hämäläinen Seija Keskisarja Kati x 10. Korkatti Juhani x 11. Kurki Sanna x 12. Merihaara Olavi x 13. Pitkänen Asko Kiiskinen Rauna x 14. Pusula Erkki x 15. Saarinen Riku Nirvi Juho x 16. Simelius-Nieminen Saga x 17. Simola Hanna x 18. Stenbäck Reija-Riikka x 19. Suominen Tero x 20. Sääski Pia x 21. Tiljander Jari x 22. Tummala Jaana x 23. Vettenranta Jari x 24. Vihreäluoto Hannu x 25. Vilkki Jouni x 26. Wäre Petriina Ahokanto Simo x 27. Ollila Antti x Äänestyksessä saatiin 12 JAA ääntä ja 15 EI ääntä, joten puheenjohtaja totesi, että asia päätettiin palauttaa valmisteluun. Valtuutettu Hannu Vihreäluoto jätti eriävän mielipiteen. KHALL Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Uudelleen valmisteltu kunnanjohtajan valtuustotason talousarvioesitys vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmaesitys vuosille sekä investointisuunnitelmaesitys vuosille on esityslistan oheismateriaalina. Esitys pohjautuu muutoin edelliseen kunnanhallituksen esitykseen, mutta siihen on tehty teknisiä korjauksia, valtuuston päättämän veroprosentin mukaiset muutokset sekä arvioitu valtionosuudet aiempaa versiota suuremmiksi. Talousarvioesitys on noin alijäämäinen. Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja): Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Askolan kunnan sille esitettävän valtuustotason talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille sekä investointisuunnitelman

15 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Keskustelun kuluessa Sanna Kurki teki seuraavan esityksen: "Esitän, että talousarvio lähetetään lautakuntiin uudelleenvalmisteluun." Erik Franzen kannatti Sanna Kurjen tekemään esitystä. Koska oli tehty uudelleen valmisteluun kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi sähköistä äänestystä siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyä äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Sanna Kurjen muutosehdotusta äänestävät "EI". Asian jatkamista kannatti 4 (Jari Vettenranta, Heli Hämäläinen, Reija-Riikka Stenbäck ja Ari-Pekka Eloranta) ja Sanna Kurjen esitystä 3 (Olavi Merihaara, Erik Franzen ja Sanna Kurki). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan. Jari Vettenranta teki seuraavan muutosesityksen: "Erikoissairaanhoito 5,3 M. Verotulot 19,4 M, joka kohdentuu kunnallisverotuottoon." Heli Hämäläinen kannatti Jari Vettenrannan tekemää muutosesitystä. Sanna Kurki teki seuraavan esityksen: "Esitän, että kunnanhallitus käynnistää yhteistoimintamenettelyn tavoitteena etsiä miljoonan euron sopeutustoimet vuoden 2017 talousarvioon tämän hetkiseen versioon nähden." Erik Franzen kannatti Sanna Kurjen tekemään esitystä. Koska oli tehty kaksi päätösehdotuksesta poikkeavaa kannatettua esitystä, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi sähköistä äänestystä siten, että ne, jotka kannattavat Jari Vettenrannan esitystä äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Sanna Kurjen esitystä äänestävät "EI". Jari Vettenrannan esitystä kannatti 4 (Jari Vettenranta, Heli Hämäläinen, Reija-Riikka Stenbäck ja Ari-Pekka Eloranta) ja Sanna Kurjen esitystä kannatti 3 (Olavi Merihaara, Erik Franzen ja Sanna Kurki). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että Jari Vettenrannan esitys voitti äänestyksen. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi sähköistä äänestystä siten, että ne,

16 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ jotka kannattavat vt. kunnanjohtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Jari Vettenrannan muutosehdotusta äänestävät "EI". Vt. kunnanjohtajan esitystä kannatti 1 (Olavi Merihaara) ja Jari Vettenrannan esitystä 4 (Jari Vettenranta, Heli Hämäläinen, Reija-Riikka Stenbäck ja Ari-Pekka Eloranta) ja kaksi tyhjää (Sanna Kurki ja Erik Franzen). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että Jari Vettenrannan esitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi. Kokouksessa pidettiin tauko klo Hannu Vihreäluoto ja Antti Ollila poistuivat kokouksesta klo Täytäntöönpano: valtuusto

17 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN VAALIN VAHVISTAMINEN JA VIRAN VASTAANOTTAMINEN KHALL 260 Valmistelija: hallintojohtaja Kunnanvaltuusto on kokouksessaan valinnut Askolan kunnan joh ta jan virkaan diplomi-insinööri Jouni Martikaisen. Edellytyksenä valin nal le oli, että viranhaltija antaa Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 :n mukaisen selvityksen terveydentilastaan. Päätöksen mukaan vir ka vaalis sa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Jouni Martikainen on toimittanut hyväksyttävissä olevan lää kä rin to dis tuksen ja ilmoittanut voivansa ottaa viran vastaan Päätösehdotus (hallintojohtaja): Kunnanhallitus vahvistaa kunnanjohtajan viran vaalin ja että Jouni Mar tikai nen ottaa viran vastaan Virassa on 6 kuukauden koeaika, joka al kaa ja päättyy Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että Jouni Martikainen poistui esteellisenä (intressijäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Täytäntöönpano: Jouni Martikainen, palkkasihteeri Lisätietoja: hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai etu

18 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus TEKNISEN JOHTAJAN VIRKAVAPAA JA VIRANSIJAISUUS KHALL 84 Valmistelija: vt.hallintojohtaja Kunnanvaltuuston on kokouksessaan päättänyt, että vt. kun nanjoh ta ja na toimii Askolan kunnan tekninen johtaja alkaen siihen saak ka kunnes kunnanjohtajan virka on täytetty. Vs. kunnanjohtaja Tuija Saloranta on myöntänyt palkattoman virkavapaan tek ni nen johtaja Jouni Martikaiselle alkaen kunnes kun nan joh tajan virka on täytetty, kuitenkin enintään 4 kk. Teknisen johtajan viransijaisuuteen ajalle on vs. kun nanjoh ta ja Tuija Saloranta valinnut rakennusinsinööri Antti Kailion. Hallintosäännön mukaisesti: 42 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Kunnanjohtaja ja toimialajohtajat ratkaisevat alaisiaan koskevat seuraavat hen ki lös tö asiat: 1 Myöntävät harkinnanvaraisen virkavapauden ja työvapaan enintään neljäk si kuukaudeksi, mikäli harkittavaksi ei tule virkavapauden tai työloman ajal ta maksettavan palkan määrä; sekä päättävät sijaisen ottamisesta tai tehtä vien muusta hoitamisesta virkavapauden/työloman ajaksi... Päätösehdotus (vt. hallintojohtaja): Kunnanhallitus myöntää tekninen johtaja Jouni Martikaiselle palkattoman vir ka va paa teknisen johtajan virasta kunnes kunnanjohtajan virka on täy tetty ja uusi kunnanjohtaja astuu virkaansa. Kunnanhallitus valitsee rakennusinsinööri Antti Kailion teknisen johtajan vi ran si jai sek si Jouni Martikaisen virkavapaan päättymiseen saakka. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että vt.kunnanjohtaja totesi itsensä esteelliseksi (intressijäävi) ja poistui kokouksesta klo väliseksi ajaksi. Täytäntöönpano: Jouni Martikainen, Antti Kailio, palkkasihteeri Lisätietoja: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai etu ni-

19 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ KHALL 261 Valmistelija: hallintojohtaja Jouni Martikainen hakee palkatonta virkavapaata teknisen johtajan virasta väliseksi ajaksi. Päätösehdotus (hallintojohtaja): Kunnanhallitus myöntää Jouni Martikaiselle palkattoman virkavapaan teknisen johtajan virasta väliseksi ajaksi ja valtuuttaa kunnanjohtajan sopimaan teknisen johtajan viransijaisuusjärjestelyt. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että Jouni Martikainen poistui esteellisenä (intressijäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Täytäntöönpano: kunnanjohtaja, palkkasihteeri, vt. tekninen johtaja Lisätietoja: hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai

20 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUS / OLAVI MERIHAARA KHALL 262 Valmistelija: hallintojohtaja Askolan kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan Kunnanjohtajan johtajasopimusta ja päätöksellään nimennyt johtajasopimuksen sopimusneuvotteluihin edustajikseen kunnanhallituksen puheenjohtaja Olavi Merihaaran, kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Jari Vettenrannan ja kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja Seija Hämäläisen. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että tavoitteena on hyväksyä kunnanjohtajan johtajasopimus kunnanvaltuuston kokouksessa Kyseisen pöytäkirjan muutoksenhakuohjeen mukaan ko päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Kunnanhallituksen päätöksen johdosta Olavi Merihaara on kuitenkin tehnyt päivätyn ja kuntaan saapuneen oikaisuvaatimuksen, jossa hän vaatii päätökseen oikaisua kunnanhallitukselta, koska se on päätetty Askolan kunnan hallintosäännön vastaisesti. Päätösehdotus (hallintojohtaja): Kunnanhallitus toteaa, että Olavi Merihaaran tekemää oikaisuvaatimusta ei tutkita Kuntalain ( /365) 91 :n perusteella. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että Olavi Merihaara ja Jouni Martikainen poistuivat esteellisinä (intressijäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi Jari Vettenranta. Täytäntöönpano: Olavi Merihaara Lisätietoja: hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai

21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus ITÄ-UUDENMAAN AMMATILLINEN KOULUTUS KHALL 223 Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Itäisen Uudenmaan kunnanjohtajien kokouksessa on ollut esillä esityslistan oheismateriaalina oleva asiakirja liitteineen. Kokouksessa keskusteltiin Itä-Uudenmaan toisen asteen ammatillisen koulutusyhteistyön jatkovalmistelusta. Sipoon kunnanjohtaja Grannas oli toimittanut ryhmälle valmistellun pohjatekstin: "Päätös itäisen Uudenmaan 2. asteen ammatillisen koulutuksen tulevaisuuden keskeisistä periaatteellisista lähtökohdista." Kyseinen asiakirja on siis ollut luonteelta pohjateksti, eivätkä sen sisältämät ratkaisut vastaa kaikkien kunnanjohtajien näkemystä jatkovalmistelun tavoitteista. Kunnanjohtajakokous kuitenkin katsoi, että asiakirjan loppuun päätösehdotukseksi kirjatut kysymykset voidaan ottaa kuntien käsittelyyn, ja että tavoitteena on muodostaa marraskuun 2016 aikana omistajakuntien päätökset asiasta, sekä tunnistaa mahdollisuuksien mukaan yhteinen linja jatkovalmistelulle. Askolan vt. kunnanjohtaja esitti kyseisessä kokouksessa useita varaumia asiakirjan sisältöön. Kokouksen muistioon kirjattiin kriittinen näkemys yli 50 % omistusosuuden muodostumisesta yhdelle kunnalle esitetyssä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja Point Collegen yhdistämisessä yhdeksi osakeyhtiöksi, siihen nivoutuen huoli Askolan kunnan alueella sijaitsevien koulutuspalveluiden säilymisestä sekä kriittinen suhtautuminen kaikille osakkaille kaavailtuun velvoitteeseen taata kyseisen yhtiön lainoja. Asiakirjassa esitetään, että kunnat ottaisivat marraskuun 2016 loppuun mennessä kantaa seuraaviin asioihin; 1) Haluaako kunta toimia ammatillisen koulutuksen omistajan roolissa jatkossa? 2) Hyväksyykö kunta selostuksessa olevat periaatteet, menettelytapaehdotuksen ja muutosprosessin toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestelyistä itäisellä Uudellamaalla? 3) Nimetä ohjaustyöryhmään jäsen, jonka tehtävänä on em. periaatelinjausten mukaisesti ohjata muutosprosessia ja uusien toimijoiden järjestämislupahakemusten valmistelua. Kyseessä olevat kaavailut ovat perustavanlaatuisesti kunnan kannalta merkittävän kuntayhtymään vaikuttavia, joten kannanotot on syytä päättää valtuustotasolla. Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta vastaa sille

22 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ asetettuihin kysymyksiin ammatilliseen koulutukseen järjestämisestä itäisellä Uudellamaalla seuraavasti: Askolan kunta haluaa toimia omistajan roolissa ammatillisen koulutuksen osalta itäisellä Uudellamaalla myös jatkossa. Kunta ei hyväksy esitettyjä periaatteita, menettelytapaehdotusta ja muutosprosessia sellaisenaan, mutta on valmis neuvottelemaan ammatillisen koulutuksen kehittämisestä itäisellä Uudellamaalla. Kunnanvaltuuston käsiteltyä edellä olevat periaatelinjaukset kunnanhallitus nimeää edustajan mahdollisiin neuvotteluihin/ohjausryhmään mikäli Askola voi esittämillään lähtökohdilla prosessiin osallistua. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen, puh tai KVALT 63 Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä päätösehdotuksen mukaisesti. KHALL 263 Valmistelija: hallintojohtaja Kunnanvaltuusto on päättänyt vastata asetettuihin kysymyksiin ammatilliseen koulutukseen järjestämisestä itäisellä Uudellamaalla seuraavasti: Askolan kunta haluaa toimia omistajan roolissa ammatillisen koulutuksen osalta itäisellä Uudellamaalla myös jatkossa. Kunta ei hyväksy esitettyjä periaatteita, menettelytapaehdotusta ja muutosprosessia sellaisenaan, mutta on valmis neuvottelemaan ammatillisen koulutuksen kehittämisestä itäisellä Uudellamaalla. Päätösehdotus (vt. kunnanjohtaja): Kunnanhallitus nimeää sivistystoimenjohtajan Pirkko Hynnisen ohjaustyöryhmään jäseneksi, jonka tehtävänä on em. periaatelinjausten mukaisesti ohjata muutosprosessia ja uusien toimijoiden järjestämislupahakemusten valmistelua. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: Ohjaustyöryhmä, valittu

23 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Lisätietoja: hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai

24 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus KUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJA KHALL 264 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kunnan eri viranomaisten asiakirjat: 1. Rakennus- ja ympäristölautakunta - pöytäkirja Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuksi sekä toteaa, ettei kunnanhallitus käytä kyseisissä asioissa Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

25 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus KUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJOJA KHALL 265 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kuntayhtymien asiakirjat: 1. HUS - hallituksen pöytäkirja IUKKY - hallituksen pöytäkirja valtuuston pöytäkirja Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kuntayhtymien asiakirjat tiedoksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

26 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET KHALL 266 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset: 1. Pasi Aaltonen - sähköposti sijoitustoiminnasta 2. Sosiaali- ja terveysministeriö - valtionavustuksen myöntäminen - muutosagentti 3. Porvoon kaupunki - Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunnan pöytäkirja Uudenmaan liitto - maakuntahallituksen pöytäkirja maakuntahallituksen esityslista Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry - syyskokouskutsu Kiinteistönluovutusilmoitukset - Tiilää, Koivula ma RNo 1:155, pa 3700 m2 myyjä: Sauli Peurasaari ostaja: Jani Koskelo ja Sara Pylsy kauppahinta: Monninkylä, K71Rp2, Rno 6:57, pa 1329 m2 myyjä: Matias Karlsson ostaja: Pirkko Tynni kauppahinta: Tiilää, mo Koivula Rno 1:173, pa 5040 m2 myyjä: Sami Viljanen ostaja: Sandra Rantamäki kauppahinta: Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tie toonsa saatetuksi ja tyytyy annettuihin päätöksiin. Vt.kunnanjohtajan kokouksessa antama täydennetty päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tietoonsa saatetuksi ja tyytyy annettuihin päätöksiin, sekä merkitsee tietoonsa, että kohdan yksi kirjelmässä esiin otettu näkemys otetaan päätösasiana kunnanhallituksen ratkaistavaksi kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen.

27 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Hyväksyttiin täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti.

28 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ KHALL 267 Hallintojohtaja: Etuostolain (608/77 sekä voimaan astuva muutos ) mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeutta ei ole, milloin 1) kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät m2 tai sitä vähemmän; 2) ostaja on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren (40/65) 2 ja 4 luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän, taikka tällaisen henkilön puoliso; 3) ostajana on valtio tai sen laitos; 4) myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla; tai 5) valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos myy kiinteistön eduskunnan kaupalle antamassa suostumuksessa nimeämälle luovutuksensaajalle tai sellaiselle yhtiölle, jossa valtiolla on määräysvalta, valtion rahastolle tai julkisoikeudellista tehtävää hoitavalle säätiölle niiden omaa käyttöä varten. Etuosto-oikeutta ei ole, milloin sen käyttämistä, huomioon ottaen ostajan ja myyjän välinen suhde, luovutuksen ehdot tai muut olosuhteet, on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana. Jos kunta päättää käyttää etuosto-oikeuttaan myytyyn kiinteistöön sen tulee kirjallisesti ilmoittaa tästä ostajalle, myyjälle ja sille käräjäoikeudelle, jonka tuomiopiirissä kiinteistö on. Päätös on tehtävä ja siitä ilmoitettava käräjäoikeudelle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona tiedoksi ostajalle ja myyjälle siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Kunta voi antaa todistuksen, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan. Viranhaltijan päätökseen ei sovelleta, mitä kuntalain (365/1995) 51 :ssä (asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi) säädetään. Päätökseen, jolla kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan, ei sovelleta, mitä kuntalain 92 :ssä (oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus) säädetään. Kunnan etuosto-oikeuden käyttämispäätökseen saavat ostaja ja myyjä hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Etuostolain mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät hoitaa kunnanhallitus, ellei kunnanhallitus ole siirtänyt määräämänsä viranhaltijan tehtäväksi sen rat-

29 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ kaisemisen, ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan. Askolan kunnanhallitus on päättänyt, että kunnanjohtajalle annetaan oikeus ratkaista, että kunta ei käytä etuostolain tarkoittamaa etuosto-oikeuttaan. Alla on luettelo Askolan kunnassa sijaitsevista kiinteistön kaupoista: - Monninkylä, Isomäki Rno 15:43, pa m2 myyjä: Hannu ja Juhani Jyrjänkö, Maija Tikanoja ostaja: Aino ja Johannes van der Ende kauppahinta: Juornaankylä, Lestitehdas Rno 21:0, pa 2,432 ha myyjä. Kari ja Anna-Liisa Lindgren ostaja: Lestitehtaan Perintö Oy kauppahinta: Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus päättää, että se ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan edellä mainituissa kiinteistökaupoissa. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

30 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSI KHALL 268 Kunnanjohtaja selvittää kokouksessa tällä hetkellä ajankohtaisia aiheita. - Sote- ja maakuntauudistusta koskeva keskustelutilaisuus Loviisassa ARTTU2-seminaari Kuntaliitossa - Kaavoitus- ja maanhankintatoimikunnan kokousaikataulu - tontinmyyntiprosessit - Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakekaupat Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan ajankohtaiskatsauksen tiedoksi ja keskustelee muista läsnäolijoiden esiin tuomista asioista. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

31 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kunnanhallitus MUUT MAHDOLLISET ASIAT KHALL 269 Kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista: 1. Postipalvelutaso 2. Jari Vettenranta esitti Reija-Riikka Stenbäckin kannattamana, että seuraavan kunnanhallituksen kokoukseen otettaisiin käsiteltäväksi kunnanhallituksen kokouksessa saapuneena päätöksenä esitelty Helsingin hallinto-oikeuden päätös kunnallisvalituksesta, sekä miten siitä tulee tiedottaa luottamushenkilöille ja kuntalaisille ja että tulisi esittää selvitys, kuka on tehnyt päätöksen toimeenpanon estämisestä ja onko kunnanhallituksen päätöksen toimeenpanon estäminen ollut lain mukainen 3. Joukahaisentie 5 osake

32 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS/MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa perusteet Pykälät , 262, , Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, joten päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät , 263 HLL 5.2 / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet 267 EtuostoL (608/77) 22 Seuraavista päätöksistä, jotka julkisista hankinnoista annetun lain 9-9b :n nojalla voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, ei saa valittaa kunnallisvalituksin. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät , 263 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Askolan kunnanhallitus Askolantie 30, Askola Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Jos viranhaltijalla, työntekijällä tai viranhaltija- tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, viranhaltija tai työntekijä ei voi saattaa sitä oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi.

33 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS/VALI TUSOSOITUS Valitusviranomainen ja Annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain oikaisuvaatimuksen tekijä, jos päätös ei ole muuttunut oikaisuvaatimuksen johdosta. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan valitusaika jäsen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Kunnallisvalitus valitusaika 30 päivää Pykälät: Hallintovalitus valitusaika 14 päivää Pykälät: Valitusviranomanen, osoite ja postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, HELSINKI Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Uudenmaan ympäristökeskus, (Asemapäällikkönkatu 14) PL 36, Helsinki Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Markkinaoikeus: päivää Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, Helsinki Postiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Pykälät Hakemusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista ja tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Valituskirja 14 päivää Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettu na jäljennnöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luetteva. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto-oikeudelle säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 SAAKKA)

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 SAAKKA) Kunnanhallitus 204 12.10.2016 Kunnanhallitus 219 26.10.2016 Kunnanhallitus 237 02.11.2016 VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 SAAKKA)

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 SAAKKA)

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 SAAKKA) Kunnanhallitus 204 12.10.2016 Kunnanhallitus 219 26.10.2016 Kunnanhallitus 237 02.11.2016 Kunnanvaltuusto 61 16.11.2016 Kunnanhallitus 259 21.11.2016 VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 SAAKKA)

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 SAAKKA) Kunnanhallitus 204 12.10.2016 Kunnanhallitus 219 26.10.2016 Kunnanhallitus 237 02.11.2016 Kunnanvaltuusto 61 16.11.2016 Kunnanhallitus 259 21.11.2016 Kunnanvaltuusto 71 19.12.2016 VUODEN 2017 TALOUSARVION

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 157 Kunnanvaltuusto 19.12.2016 AIKA 18:00-19:31 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 160 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 18 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 18 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 30 Henkilöstöjaosto 09.08.2017 AIKA 16:30-16:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN 32 TOTEAMINEN 19 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 15 Vammaisneuvosto 04.09.2017 AIKA 17:00-18:15 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Vammaisneuvosto 16.05.2016 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Mäntyrinne Palvelukeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 8 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 18 Vanhusneuvosto 13.09.2017 AIKA 14:00-15:45 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA KAUDELLE 2017-2021

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Täytäntöönpano: työryhmä

Täytäntöönpano: työryhmä Kunnanhallitus 21 01.02.2017 Kunnanhallitus 68 15.03.2017 Kunnanhallitus 115 10.05.2017 Kunnanvaltuusto 29 22.05.2017 HALLINTOSÄÄNTÖ 1.6.2017 ALKAEN KHALL 21 Valmistelija: kunnanjohtaja Jouni Martikainen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2016 496 Kunnanhallitus 07.11.2016 AIKA 18:00-18:21 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 250 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 498 251 VAATIMUS VALTUUSTON KOOLLE

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3. ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Sivistyslautakunta 07.02.2017 AIKA 17:30-19:59 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Elinkeinotoimikunta 18.01.2017 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 POSINTRAN AJANKOHTAISKATSAUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 15.02.2016 AIKA 17:00-18:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTON LAUSUNTO KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 23 / 2017 TEHDYN VALITUKSEN JOHDOSTA

KUNNANVALTUUSTON LAUSUNTO KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 23 / 2017 TEHDYN VALITUKSEN JOHDOSTA Kunnanhallitus 169 31.05.2017 Kunnanvaltuusto 43 14.06.2017 KUNNANVALTUUSTON LAUSUNTO KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 23 / 2017 TEHDYN VALITUKSEN JOHDOSTA KHALL 169 Valmistelija: : hallintojohtaja Esityslistan

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 18:00-18:40 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN,

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vammaisneuvosto 09.02.2015 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

KUNTALAIN 43 MUKAINEN ALOITE KUNNANJOHTAJAN IRTISANOMISEKSI TAI SIIRTÄMISEKSI MUIHIN TEHTÄVIIN

KUNTALAIN 43 MUKAINEN ALOITE KUNNANJOHTAJAN IRTISANOMISEKSI TAI SIIRTÄMISEKSI MUIHIN TEHTÄVIIN Kunnanhallitus 146 30.06.2015 Kunnanvaltuusto 31 20.08.2015 KUNTALAIN 43 MUKAINEN ALOITE KUNNANJOHTAJAN IRTISANOMISEKSI TAI SIIRTÄMISEKSI MUIHIN TEHTÄVIIN KHALL 146 Valmistelija: kunnanhallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2017 134 Sivistyslautakunta 09.10.2017 AIKA 17:00-20:20 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 136 82 SIVISTYSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 58 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KUNNAN JA KUNNANJOHTAJAN VÄLINEN SOVINTO 123

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 58 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KUNNAN JA KUNNANJOHTAJAN VÄLINEN SOVINTO 123 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 120 Kunnanhallitus 10.03.2016 AIKA 17:30-17:55 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 122 59 KUNNAN JA KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu 50 SELITYS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS / TAINA JA KIM

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu 50 SELITYS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS / TAINA JA KIM ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 117 Rakennus- ja ympäristölautakunta 24.09.2015 AIKA 18:10-18:55 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 SELITYS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sivistyslautakunta 04.02.2014 AIKA 18:08-19:32 PAIKKA Monninkylän koulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Elinkeinotoimikunta 11.03.2015 AIKA 17:00-18:28 PAIKKA Askolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 KUNNAN MARKKINOINTI 4 3 TOIMIVALTA

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2010 Kokousaika 16.2.2009 klo 9 14.30 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot