Vastuullinen yritystoiminta. Opetushallitus, Helsinki Kari Kankaanpää, Kestävän kehityksen päällikkö Fortum Oyj

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastuullinen yritystoiminta. Opetushallitus, Helsinki 8.4.2013 Kari Kankaanpää, Kestävän kehityksen päällikkö Fortum Oyj"

Transkriptio

1 Vastuullinen yritystoiminta Opetushallitus, Helsinki Kari Kankaanpää, Kestävän kehityksen päällikkö Fortum Oyj

2 Fortum tänään Nr 3 Nr 1 Nr 1 Nr 2 Sähköntuotanto Lämpö Jakelu Sähkön myynti Iso-Britannia Sähkön tuotanto 1,1 TWh Lämmön myynti 1,8 TWh Pohjoismaat Sähköntuotanto Lämmön myynti Sähkönjakeluasiakkaat Sähköasiakkaat 51,6 TWh 14,5 TWh 1,6 milj. 1,2 milj lyhyesti Liikevaihto 6,2 miljardia euroa Liikevoitto 1,9 miljardia euroa Tase 25 miljardia euroa Henkilöstö Venäjä OAO Fortum Sähköntuotanto Lämmön myynti 19,2 TWh 26,4 TWh TGC-1 (~25%) Sähköntuotanto ~7 TWh Lämmön myynti ~8 TWh Puola Sähkön tuotanto 0,8 TWh Lämmön myynti 4,3 TWh Baltian maat Sähköntuotanto Lämmön myynti 0,4 TWh 0,9 TWh 2

3 Fortumin missio, strategia ja arvot Missio Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan hyväksi ja tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Strategia Vahvistamme ydinliiketoimintaamme Pohjoismaissa Luomme vakaata tuloskasvua Venäjällä Rakennamme perustan tulevalle kasvulle Arvot Osaaminen CO 2 -päästöttömässä vesivoima- ja ydinvoimatuotannossa sekä tehokkaassa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa ja toimimisessa energiamarkkinoilla VASTUULLISUUS LUOVUUS KUNNIOITUS REHELLISYYS 3

4 Strategia luo pohjan kestävälle kehitykselle, mutta sidosryhmiemme odotukset ovat moninaiset Yhtäläisten mahdollisuuksien malliyritys Vastuullinen ostotoiminta Vastuullinen markkinointi Työntekijöiden sitoutuneisuus ja motivaatio Vastuullinen hankintaketjun hallinta Houkutteleva työnantaja Asiakaspalvelu ja Asiakastyytyväisyys -viestintä Tuoteinformaatio Vakaa ja edullinen energian hinta Asiakkaiden ympäristötietouden lisääminen Energiatehokkuuden parantaminen Työtyytyväisyys Toimittajien ympäristösuorituskyvyn seuranta Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Tulevat työntekijät Asiakkaat Kumppanit Suuri yleisö Yhteistyö paikallisyhteisöjen kanssa Jätteenkäsittely Osaamisen kehittäminen Työelämän tasapaino Työterveys ja -turvallisuus Paikallisyhteisöt Osallistuminen yhteiskunnan toimintaan Työntekijät Sijoittajat, valtio-omistaja Aktiivinen viestintä, luotettava tieto Aktiivinen sidosryhmäyhteistyö Päätöksentekijät Analyytikot Tutkimusyhteisö Järjestöt Media Rooli mielipidevaikuttajana Eettinen liiketoiminta, korruption vastaisuus Reilu palkitseminen Kestävät ja ilmastomyönteiset tuotteet Oman toiminnan ympäristövaikutusten minimointi Hyvä hallintotapa Investoinnit uusiutuviin / päästöttömään energiantuotantoon Hyvä kaupankäyntitapa Hyvä johtaminen Kestävän kehityksen raportointi ja viestintä Ilmastonmuutoksen hillintä Ympäristömerkitty energia Ydinjätteen käsittely Avoimuus ja läpinäkyvyys Tuloksellisuus pitkällä tähtäimellä Tuotannon tehokkuus Häiriötön energian jakelu Vähähiilisen yhteiskunnan tukeminen Kestävän kehityksen riskien hallinta Maankäyttö ja luonnon monimuotoisuus 4

5 Vastuullisen yritystoiminnan rakennuspalikoita Kestävät ratkaisut kilpailuetuna Riskien hallinta, sis. kestävän kehityksen arvioinnit Tavoitteet ja suorituksen seuranta, Ympäristö-, terveys- ja turvallisuushallintajärjestelmät Kestävän kehityksen politiikka & tavoiteasetanta: Talous, ympäristö, yhteiskunta Uudet liiketoiminta-alueet: Kestävä yhteiskunta Kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut: Tuotteet ja palvelut, T&K Lakien ja säännösten noudattaminen, yhtiön omat politiikat ja sitoumukset 5

6 Kestävän kehityksen peruspilarit Fortumissa Taloudellinen vastuu Kilpailukyky, erinomainen suoriutuminen ja vastuullinen toimintatapa luovat pitkän aikavälin arvoa ja kasvua Ympäristövastuu Osaaminen CO 2 -vapaassa vesi- ja ydinvoimatuotannossa ja energiatehokkaassa CHPtuotannossa Uusien ilmasto- ja ympäristömyönteisten energiajärjestelmien ja muotojen kehittäminen Sosiaalinen vastuu Sähkön ja lämmön toimitusvarmuus Hyvä yrityskansalainen Henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen Työturvallisuus Vastuullinen toiminta Strategian kulmakivenä kestävä kehitys: taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu 6

7 Konsernitason kestävän kehityksen tavoitteet alkaen Maineindeksi Tavoitetaso 69,6 One Fortum -tutkimuksessa Asiakastyytyväisyysindeksi (CSI) - Divisioonien CSI-tulos tasolla hyvä (70-74) One Fortum -tutkimuksessa Ympäristövastuu CO 2 -ominaispäästöt - Sähköntuotanto EU:ssa: < 80 g/kwh, 5 v. keskiarvo - Kokonaisenergiantuotanto (sähkö & lämpö, kaikki maat): < 200 g/kwh, 5 v. keskiarvo Energiatehokkuus - Polttoaineisiin perustuvan tuotannon hyötysuhde: > 70 %, viiden vuoden keskiarvo (Määritelmä: tuettu energia jaettuna polttoaineen primäärienergialla) Ympäristöpoikkeamat < 40 koko Fortumissa (sis. tulipalot, vuodot, räjähdykset, INES (* 0-tason ylittävät tapahtumat, patoturvallisuuspoikkeamat, ympäristölainsäädännön rikkomukset) Sosiaalinen vastuu Toimitusvarmuus - SAIDI (** < 110 min - CHP-laitosten käyttettävyys Euroopassa > 92% Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LWIF) < 1 7 (* INES=International Nuclear Event Scale (** SAIDI=system average interruption duration indicatorr, sähkökatkon keskimääräinen kesto asiakasta kohti

8 Alhainen Resurssi- ja järjestelmätehokkuus Korkea Kohti aurinkotaloutta Aurinkotalous Perinteinen energiantuotanto Rajalliset energiavarat, suuret ympäristövaikutukset CHP Edistyksellinen energiantuotanto Energiatehokkuus ja/tai vähäpäästöinen tuotanto Aurinkoon perustuva tuotanto, järjestelmän kokonaistehokkuus Aurinko Vesi Meri Tulevaisuuden ydinvoima Geoterminen Bio Tuuli Öljy Hiili Kaasu CCS Nykyinen ydinvoima Rajalliset resurssit Suuret CO2-päästöt Ehtymättömät resurssit Päästötön tuotanto 8 Copyright Fortum Corporation All rights reserved by Fortum Corporation and shall be deemed the sole property of Fortum Corporation and nothing in this slide or otherwise shall be construed as granting or conferring any rights, in particular any intellectual property rights

9 T&K:n tavoite on mahdollistaa Fortumin kestävän kehityksen mukainen hiilidioksidipäästötön tulevaisuus Aaltovoimaa kaupalliseen käyttöön Bioöljy (pyrolyysiöljy) askel kohti hiilidioksiditonta sähkön ja lämmön tuotantoa Valmistautuminen ladattavien sähköautojen nopeaan käyttöönottoon Uudet ratkaisut kaukolämpöön Ydinvoimaloiden turvallisuus ja käyttöikä, sähkön ja lämmön yhteistuotanto Hajautettu energian tuotanto ja älykkäät sähköverkot NURES radioaktiivisten nesteiden puhdistus 9

10 Kannamme vastuuta naapureistamme Ruotsi: yhteistyö urheiluseurojen ympäristöjärjestön Städa Sverigen kanssa Peli-ilon puolesta! Fortum Tutor -ohjelma, Suomi Fortum Para School Day kiertue: paraurheilua kouluihin, Suomi Valaisuprojektit, Suomi ja Ruotsi Vuonna 2012 Fortumin tuki yleishyödyllisiin kohteisiin 5,8 milj. ja yliopistoille 0,8 milj. Fortum Vesikoulu: lasten uima- ja pelastustaidot, Suomi John Nurmisen Säätiö/ Puhdas Itämeri Puola: projektit Ulica-järjestön ja AWF Katowicen kanssa Venäjä: Lasten urheilukoulu ja jääkiekkojoukkue sekä erilaiset kulttuuri- ja asukastapahtumat 10

11 Turvallinen toiminta on elintärkeää koko toiminnalle Sekä henkilöturvallisuus että laitosturvallisuus ovat tärkeitä Skaala on laaja: ydinturvallisuus, patoturvallisuus, kaasuverkkojen, kaukolämpöverkkojen ja sähköverkkojen turvallisuus Meillä on suuri yhteiskunnallinen vastuu Erinomainen turvallisuustaso on positiivinen asia se on tavoittelemisen arvoista Turvallinen työpaikka on lupaus meille ja yhteistyökumppaneille Linjaorganisaatio vastaa turvallisuudesta, mutta se on myös yhteinen asia, eli kaikilla on vastuu Turvallisuusjohtaminen on oleellinen osa johtamista turvallinen toiminta on osoitus ammattitaidosta Jokainen onnettomuus on (johtamisjärjestelmän) epäonnistuminen 11

12 Sosiaalinen vastuu hankintaketjusta Fortumin toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille määrittelee Fortumin toimittajille asettamat kestävän kehityksen perusvaatimukset. Toimittajien toimintaohje liitetään kaikkiin hankintasopimuksiin, joiden arvo on yli euroa. Toimittajien arviointi (kirjallinen toimittajakysely) suoritetaan kun hankinnan arvo on yli (Pohjoismaiset toimittajat) tai yli (muut toimittajat) Palvelun- ja tavarantoimittajien auditoinnit aloitettiin vuonna 2012 ja vuoden aikana auditoitiin kymmenen toimittajaa riskimaissa. Fortum on jäsenenä useassa polttoaineiden kestävää käyttöä edistävässä kv. yhteistyöaloitteessa, mm. Bettercoal, WWF:n Global Forest & Trade Network (GFTN), Roundtable of Sustainable Palm Oil ja Forest Stewardship Council (FSC). 12

13 Fortum kestävän kehityksen eturivissä Dow Jones Sustainability World Index Mukana kymmenenä peräkkäisenä vuonna Fortum ainoa pohjoismainen sähkö- ja lämpöyhtiö Carbon Disclosure Leadership Index Fortum maailman kolmanneksi paras energiayhtiö 2012 Fortum ainoa pohjoismainen sähkö- ja lämpöyhtiö SAM Sustainability Yearbook STOXX Global ESG Leaders indices oekom OMX GES Sustainability Finland Index Storebrand SRI 13

14 Avoin ja läpinäkyvä kestävän kehityksen raportointi Fortum noudattaa raportoinnissaan Global Reporting Initiativen G3.1.-ohjeistoa sekä GRI:n toimialakohtaista ohjeistoa Raportti on kolmannen osapuolen varmentama Huomioimme myös valtioneuvoston omistajapoliittisen periaatepäätöksen liitteessä 3 esitetyn raportointimallin Global Compact COP-raportointi Raportointi ylintä Advanced-tasoa Sisäinen kuukausi- ja neljännesvuosiraportointi 14

15 Kestävän kehityksen raporttimme

16 Uuden sukupolven energiayhtiö

Vuosikertomus Vuosike

Vuosikertomus Vuosike 2010 osikertomus Vuosikertomus Vuosikertomus Vuosike Vuosikerto ikertomus Vuos m FORTUM OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 Vuosikertomus 2010 Fortum vuonna 2010 01 Fortum lyhyesti 02 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009 Osaamisella tuloksiin Vuosikertomus 2009 Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava energiayhtiö. Liiketoimintaamme

Lisätiedot

74 huomio ihmisissä FORTUM kestävän kehityksen raportti 2011 HUOMIO. Palvelemme asiakkaita Edistämme työntekijöiden hyvinvointia

74 huomio ihmisissä FORTUM kestävän kehityksen raportti 2011 HUOMIO. Palvelemme asiakkaita Edistämme työntekijöiden hyvinvointia 74 huomio ihmisissä FORTUM kestävän kehityksen raportti 2011 HUOMIO ihmisissä Palvelemme asiakkaita Edistämme työntekijöiden hyvinvointia FORTUM kestävän kehityksen raportti 2011 huomio ihmisissä 75 Palvelemme

Lisätiedot

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö The Biofore Company vuosikertomus 2 Sisältö UPM-KONSERNI Avaintietoja 2 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 UPM:n liiketoimintojen strateginen suunta 6 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen

Lisätiedot

ILMASTON MUUTOS JA ENERGIA- ALAN MAHDOLLISUUDET

ILMASTON MUUTOS JA ENERGIA- ALAN MAHDOLLISUUDET ILMASTON MUUTOS JA ENERGIA- ALAN MAHDOLLISUUDET J. Keronen 1 FORTUMIN SÄÄTIÖ Tarvitsisimme jo puolitoista maapalloa Ekologinen jalanjälki oli vuonna 2008 50% suurempi kuin maapallon biokapasiteetti (maan

Lisätiedot

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS The Biofore Company YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS 214 Sisältö UPM konserni 1 UPM lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Strategia 11 UPM sijoituskohteena 13 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Visio ja toiminta-ajatus 10 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 12 Riskienhallinta 14 Markkinatekijät LIIKETOIMINTA-ALUEET

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ SISÄLTÖ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 22.3.2010 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Lisätiedot

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti 2010 Cityconin kauppakeskukset Suomessa keskustan kohtaamispaikat Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 16 500 m². Ankkurivuokralaiset Seppälä, Vero Moda,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 213 UPM Vuosikertomus 213 Sisältö UPM konserni UPM lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Strategia 5 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat tekijät 11 Riskienhallinta

Lisätiedot

METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI

METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI LUE LISÄÄ Metsä Groupin kestävän kehityksen raportista www.metsagroup.fi/vastuullisuus TYÖHYVINVOINTI JA -TURVALLISUUS lisäävät työntekijöiden terveitä työvuosia,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Contents SISÄLTÖ UPM KONSERNI 1 Visio, toiminta-ajatus, arvot 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 2010 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 Strategia 11 Taloudelliset

Lisätiedot

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus Cityconin kauppakeskukset Suomessa KESKUSTAN KOHTAAMISPAIKAT Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 17 500 m 2 Rakennusvuosi 1953/1972/1980. Laajennus- ja/tai uudistusvuosi 1991. IsoKristiina

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

GRI-SISÄLTÖVERTAILUTAULUKKO 2014. Tunnus GRI:n sisältö Sisältyy Sivu Osio/lisätieto

GRI-SISÄLTÖVERTAILUTAULUKKO 2014. Tunnus GRI:n sisältö Sisältyy Sivu Osio/lisätieto GRI-SISÄLTÖVERTAILUTAULUKKO 2014 Tunnus GRI:n sisältö Sisältyy Sivu Osio/lisätieto Strategia ja analyysi G4-1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä 2 3 CEO:lta G4-2 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen Vuosikertomus 2009 Sijoittajalle Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 31. 3. 2010 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Lisätiedot

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 Toimialakatsaukset Toimialat lyhyesti 10 Ympäristöpalvelut

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu VUOSIKERTOMUS 20 08 Sisällysluettelosta pääset suoraan haluamallesi sivulle - painat vain otsikkoa. Acrobatissa valitse asetus: Näytä/Sivunäyttö/Yksi sivu Sisältö 2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 vuosikertomus 2010 2 13 YHTIÖ Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12 14 21 KESTÄVÄ KEHITYS Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 Home 22 31 LIIKETOIMINTA

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1 Pavusta kuppiin Yritysvastuuraportti 2009 Yritysvastuuraportti 2009 1 Tavoitteemme on olla johtava kahvitalo ja halutuin kumppani valituilla markkinoilla. Haluamme tarjota parhaita makuja nautinnollisiin

Lisätiedot

Tilinpäätös. Sujuvaa liikkumista kellon ympäri.

Tilinpäätös. Sujuvaa liikkumista kellon ympäri. Sujuvaa liikkumista kellon ympäri. Kunnossapitoasentajiemme ammattitaito ja ennakoiva huolto takaavat laitteiden luotettavuuden ja parhaan käyttäjäkokemuksen kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Tilinpäätös

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2012 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2013 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

... Vuosikertomus 2004 ... Finnlines

... Vuosikertomus 2004 ... Finnlines Vuosikertomus 2004...... 2... Vuosikertomus 2004 Tietoja osakkeenomistajille Tulosjulkistusaikataulu ja keskeiset tapahtumat vuonna 2005 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 7.3.2005 Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Lisätiedot

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16 Fortum 2 2010 Vierailulla Krapissa 16 Aurinkovallankumous lähellä? 20 Hans Pirttilä on uusi Fortum Tutor 26 Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8 Kestävä kaupunki

Lisätiedot