Otakantaa palvelun tuotteenhallintasuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otakantaa palvelun tuotteenhallintasuunnitelma"

Transkriptio

1 Otakantaa palvelun tuotteenhallintasuunnitelma Versionhallinta: Versio Pvm Tila (Luonnos / Ehdotus / Tekijä(t) Hyväksytty) Luonnos Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko (Oulun Kaupunki) Luonnos Jukka Kääriäinen, Raija Kuusela Luonnos Jukka Kääriäinen, Raija Kuusela, Jaakko Korhonen (OM) Ehdotus Jukka Kääriäinen, Raija Kuusela, Tapio Matinmikko Huomautukset (kommentit, johtoryhmän hyväksyntä, muutosehdotuksen syy ja muutoskohteet) Tuotteenhallinnan dokumenttipohja täytetty KoKu perustiedoilla sekä kevään työpajojen tulosten pohjalta starttipalaverin pohjalta tietoja. Lisäksi ehdolle toimijavaihtoehtoja ja käytäntöjä puhelinkeskustelun (OM, VTT), starttipalaverin esimerkkimateriaalin sekä Demokratiapalveluiden tyylit suunnitelman pohjalta tehty versio toimijoista ja käytännöistä. Muokattu Tapio Matinmikon kommenttien pohjalta. Sisältää vaihtoehtoja, joista Omistajan / Ohjausryhmän tulee tehdä lopulliset valinnat kun toiminta alkaa. Ehdotus Oikeusministeriölle.

2 /13 Sisällysluettelo: 1 Johdanto Otakantaa palvelun tuotteenhallinnan perustiedot Otakantaa palvelun tuotteenhallinnan roolit ja organisaatiot Otakantaa palvelun elinkaarenhallinta Otakantaa palvelun tuotteenhallinnan rahoituksen käytännöt Otakantaa palvelun dokumentaatio... 8 Liite 1: Tuotteenhallinnan roolikuvaukset... 9 Liite 2: Tuotteenhallinnan yleiskuvaus Liite 3: kuvaus tuotteenhallinnan toimijoista Liite 4: Kohti Kumppanuutta rahoitusmalli

3 /13 1 Johdanto Tämä dokumentti kuvaa Otakantaa palvelun tuotteenhallintasuunnitelman. Otakantaa.fi on SaaS palveluna tarjottava palvelu, jota voivat käyttää eri valtio-organisaatiot, kunnat ja kansalaiset. Palvelusta muodostetaan eri asiakasorganisaatioille palveluinstansseja heidän tarpeisiinsa. Palvelun toteutuksessa käytetään Fujitsun tarjoamaa alustaa, jonka tuotteenhallinnasta vastaa Fujitsu. Muutokset alustaan voivat aiheuttaa muutoksia palvelun toteutukseen. Näiden muutosten sisältyminen ylläpitotyöhön riippuu tilaajan ja Fujitsun välisestä sopimuksesta. Ohjausryhmä päättää tämän dokumentin muutoksista ja ylläpitää tätä dokumenttia. Konkreettiset henkilöt ja yhteystiedot nimetyistä organisaatioista, verkoston ja ohjausryhmän kokoonpano sekä olemassa oleva dokumentaatio päivitetään tähän suunnitelmaan, kun tiedot ovat saatavilla. Tämän dokumentin liitteinä ovat tuotteenhallinnan roolikuvaukset (Liite 1), tuotteenhallinnan yleiskuvaus (Liite 2), kuvaus tuotteenhallinnan toimijoista ja suhteista (Liite 3) sekä Kohti Kumppanuutta ohjelmiston rahoitusmalli (Liite 4). 2 Otakantaa palvelun tuotteenhallinnan perustiedot Taulukko 1. Perustiedot Palvelun nimi Palvelun jakelutapa / asennustapa Palvelua käyttävät organisaatiot Toteuttavan projektin nimi Ensimmäisen version toteutusaikataulu Palvelun tilaamisesta vastaava organisaatio Ensimmäisen version teknisestä toteutuksesta vastaava ohjelmistotalo Ensimmäisen version rahoittaja Ohjelmistotuotteen ja kuvauksien jakelupaikka Otakantaa palvelun tiedot Otakantaa.fi SaaS palveluna tarjottava. Asiakaskohtaisia palveluinstansseja. Valtio-organisaatiot, kunnat, kansalaiset 04/2013 Oikeusministeriö Fujitsu SADe-ohjelma Metatiedot: Yhteentoimivuuden portaali (yhteentoimivuus.fi)

4 /13 Dokumentaatio: Fujitsun kimppa palvelu (SharePoint) (tällä hetkellä dokumentaatiota on täällä. Mahdollisesti siirtyy GitHubiin). Lisäksi Hakusana/yksilöivä tunniste jakelupaikassa Sosiaalisen median välineet ja toimintatavat Lähdekoodi (koodiversiot): GitHub, Otakantaa.fi Facebook Osallistumisympäristö-hankkeen kehittäjäyhteisö yammer.com/lausuntopalvelu SADe-ohjelman jälkeen oheiset sosiaalisen median ympäristöt siirtyvät Demokratiapalveluiden kehittäjäyhteisölle. 3 Otakantaa palvelun tuotteenhallinnan roolit ja organisaatiot Tässä kappaleessa kiinnitetään valitun hallintamallin mukaiset roolit organisaatioihin ja henkilöihin. Ohjausryhmä päättää mahdolliset muutokset organisointiin. Liitteessä 3 on esitetty kuvaus toimijoista ja toimijoiden välisistä suhteista. Taulukko 2. Roolit ja organisaatiot Rooli Palvelun omistaja Tuotetta hallinnoivan yhteisön nimi ja rakenne Tuotepäällikkö Nimi / organisaatio Oikeusministeriö Kehittäjäyhteisö: Osallistumisympäristö-hankkeen kehittäjäyhteisö, jolta kerätään ideoita ja kontribuutiota kehittämiseen. SADe ohjelman päätyttyä toimintaa jatkaa Demokratiapalveluiden kehittäjäyhteisö. Otakantaa Ohjausryhmä: Otakantaa ohjausryhmänä toimii Osallistumisympäristöhankkeen ohjausryhmä. SADe-ohjelman rahoituksen jälkeen ohjausryhmän muodostavat asiakasorganisaatiot, jotka hyödyntävät Otakantaa -palvelua sekä tahot, jotka osallistuvat muutostarpeiden suunnitteluun ja rahoitukseen (tarkennetaan ensimmäisessä kokouksessa). Ohjausryhmä päättää kokoonpanostaan ja ohjaa toimintaa sekä päättää palvelun ominaisuuksista sen elinkaaren aikana. Oikeusministeriö

5 /13 Jaakko Korhonen (tällä hetkellä) Avoimuuden edunvalvoja Jakelupaikan ylläpitäjäorganisaatio ja yhteyshenkilöt Integraattori (ohjelmistotalo) Räätälöinti- ja käyttöönottopalveluja tarjoava ohjelmistotalo (asiakasinstanssien luonti) Oikeusministeriö Jaakko Korhonen (tällä hetkellä) JulkICT: Yhteentoimivuuden tietopankki (yhteentoimivuus.fi) Fujitsu: GitHub Fujitsu Fujitsu (Otakantaa asiakasinstanssien luonti) 4 Otakantaa palvelun elinkaarenhallinta Taulukko 3. Toimintatavat elinkaarenhallinnassa. Asia Demokratiapalveluiden kehittäjäyhteisön kokoontuminen Ohjausryhmän kokoontuminen Kehittäjäyhteisön tapaamisten sisältö Ohjausryhmän tapaamisten sisältö Kuvaus Kehittäjäyhteisö toimii verkossa sosiaalisen median välineillä ja kokoontuu erikseen kutsuttuna tarvittaessa esimerkiksi määrittelytyöpajoissa. Ohjausryhmä päättää kokousaikataulun, kokoonpanon, kokouskäytännöt sekä päätöksentekokäytännöt. Esimerkiksi voidaanko päätöksiä tehdä sähköpostihyväksyntänä. Ohjausryhmä omistaa Otakantaa -brändin. Ohjausryhmän kokoonkutsujana ja sihteerinä toimii Tuotepäällikkö. Kehittäjäyhteisöä käytetään asiantuntijaresurssina määrittelytyöpajoissa, joiden tuloksia voidaan hyödyntää Otakantaa palvelun kehittämisessä. Ohjausryhmä antaa toimintamandaatin Tuotepäällikölle ja vastaa tuotteenhallintasuunnitelman päivittämisestä. Tuotepäällikön tietoon tulevat asiat ovat avoimia Ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee päätöksen mukaan otettavista uusista ominaisuuksista siten, että Otakantaa tukee asiakasorganisaatioita. Ohjausryhmä valvoo kehityshankkeen etenemistä.

6 /13 Palvelun julkaisusuunnitelma Muutospyyntöjen esittäminen Muutoksen analysointi ja ehdotuksen tekeminen Muutospäätöksen tekeminen Muutoksen toteutus (muutostyön projektointi) Versionhallinta Uuden version hyväksyntä ja käyttöönotto Ohjausryhmä päättää palvelun julkaisusuunnitelmasta. Palvelun julkaisun yhteydessä julkaistaan palvelua vastaava dokumentaatio. Koodin mukana julkaistaan samassa paketissa dokumentaatio. Kehityksessä käytetään ketterää kehitysmenetelmää, missä Oikeusministeriön edustaja (esimerkiksi Tuotepäällikkö) toimii tuoteomistajan roolissa. Asiakashankkeet raportoivat hyötytarpeita Otakantaapalvelulle. Tuotepäällikkö kokoaa muutospyynnöt päätöksentekoa varten. Niitä tarkennetaan ennen yhteisön/johtoryhmän kokoontumista sellaiseksi, että ne konkretisoituvat muille jäsenille. Tuotepäällikkö huolehtii, että muutospyynnöt dokumentoidaan yhteisesti sovittuun paikkaan. Asiakashankkeiden raportoimien hyötytarpeiden pohjalta tehdään sovelluskehityksessä hyötylupauksia. Ohjausryhmän jäsenet tuovat muutospyynnöt ryhmän käsiteltäväksi. Tuotepäällikkö valmistelee muutosehdotuksen niiden pohjalta. Ohjausryhmä antaa puitteet, joiden mukaan Tuotepäällikkö voi tehdä päätöksiä toteutukseen otettavista ominaisuuksista. Puitteiden ulkopuolisten ominaisuuksien toteutuksesta päättää ohjausryhmä. Määrittelyiden perusteella kilpailutetaan erillisprojekti, jossa kehitystyö tapahtuu. Tuotepäällikkö toimii tilaajan puolelta projektipäällikkönä. Lähdekoodin versionhallinta ja julkaisut tapahtuvat Githubtyökalussa. Oletuksena lähdekoodi on avointa ja sen jakelua ei rajoiteta. Kehittäjäyhteisöä voidaan käyttää resurssina palvelujen testauksessa. Hyväksymistestauksessa Tuotepäällikkö koordinoi testauksen. Ohjausryhmä hyväksyy julkaisut tuotantoon. Kiireellinen korjaus pääversioon Ohjausryhmän jäsenet tiedottavat julkaisuista omissa kanavissaan. Kiireellinen virheenkorjaus palveluun toteutetaan Tuotepäällikön koordinoimana. 5 Otakantaa palvelun tuotteenhallinnan rahoituksen käytännöt Tässä kappaleessa kuvataan kuinka tuotteenhallinnan rahoitus hoidetaan ensimmäisen perusversion tuottamisen jälkeen.

7 /13 Rahoituskanavavaihtoehtoja ovat: Vaihtoehto 1: Oikeusministeriön budjettirahoitus: yksinkertainen, keskitetty. Vaihtoehto 2: KoKu-mallin (Kohti Kumppanuutta) mukainen rahoitus: rahoituksen jakamisen malli ohjelmistoa/komponentteja käyttävien organisaatioiden toimesta. Demokraattinen, joskin monimutkaisempi rahoituksien jakamisineen. KoKurahoitusmalli (KoKu-malli) on kuvattuna liitteessä 4. Seuraavassa taulukossa KoKumallilla viitataan Kohti Kumppanuutta tuotteenhallintamallin mukaiseen rahoituksen jakamiseen ohjelmistoa/komponentteja käyttävien organisaatioiden toimesta. Vaihtoehto 3: Jokin muu malli Oikeusministeriö omistajana päättää mitä rahoitusmallivaihtoehtoa tähän suunnitelmaan ehdotetaan. Taulukko 4. Rahoituskäytännöt SADe rahoituksen jälkeen. Rooli / toiminta Tuotepäällikkö (toiminnallinen omistaja) Edunvalvoja (avoimuus) Integraattori Jakelupaikka ja sen ylläpito Uuden perusversion kehittäminen (=uudet ominaisuudet) Korjausversion tekeminen perusversiosta Rahoituksen jakaminen Asiakasorganisaatiokohtaisen palveluinstanssin räätälöinti ja käyttöönotto Rahoitus Eri vaihtoehdot Tuotepäällikön toiminnan rahoitukselle: 1) Oikeusministeriön budjettirahoitus 2) KoKu-mallin mukaan. Jos Avoimuuden edunvalvoja sama kuin Tuotepäällikkö niin rahoitetaan osana Tuotepäällikön toimintaa. Eri rahoitusvaihtoehdot Integraattorille: 1) Vaihtoehto: Oikeusministeriön budjettirahoituksella. 2) Vaihtoehto: KoKu-mallin mukaan. GitHub: Integraattori (laskuttaa osana integraattorin työtä) Yhteentoimivuuden tietopankki: JulkICT/Valtiovarainministeriö Eri rahoitusvaihtoehdot uusille komponenttijulkaisuille: 1) Vaihtoehto: Oikeusministeriön rahoitus 2) Vaihtoehto: KoKu-mallin mukainen rahoitus Oikeusministeriön rahoitus tai KoKu-mallin mukainen rahoitus jos ei kuulu takuun piiriin. Muutoksien yhteydessä varataan resursseja myös testaukseen, määrittelyyn ja mahdollisiin korjaustarpeisiin. Mikäli toimitaan rahoituksessa KoKu-mallin mukaan niin jakamisessa sovelletaan KoKu-hankkeessa määriteltyjä jakamisperiaatteita. Integraattori toteuttaa asiakaskohtaisen palveluinstanssin. Eri rahoitusvaihtoehdot 1) Vaihtoehto: Oikeusministeriön budjettirahoituksella. 2) Vaihtoehto: Asiakasorganisaation rahoitus, jolle

8 /13 Osallistuminen yhteisön toimintaan Uuden asiakasorganisaation mukaantulo kyseinen palveluinstanssi luodaan (= joka tarvitsee palvelua niin maksaa sen pystyttämisestä). Jokainen organisaatio osallistuu omalla rahoituksellaan yhteisön ja ohjausryhmän toimintaan ja kokouksiin. Ryhmän jäsenet osallistuvat määrittelyyn ja hyväksyntätestaukseen oman organisaationsa osalta. Mahdolliset kokouksien järjestelykustannukset hoidetaan tuotepäällikön rahoituksen kautta. Tässä vaiheessa ei maksua. Myöhemmin Ohjausryhmä päättää miten toimitaan. 6 Otakantaa palvelun dokumentaatio Dokumentaation osalta tulee tarkastaa Fujitsun Kimppa palvelussa oleva dokumentaatio. Taulukko 5. Dokumentaatio. Dokumentti Nimi Sijainti Ohjelmiston toiminnallinen kuvaus Pääkäyttäjän ohje Asennusohje&käyttöympäri stö Tekninen kuvaus&kehittäjän opas Tekninen tietokantakuvaus Palvelun tuottamisen työohje otakantaa.fi- Toiminnallinen_kuvaus_2.0.docx otakantaa.fi- Toiminnallinen_kuvaus_2.0.docx: Ylläpidon toiminnot ja Pääkäyttäjä ja Ylläpitäjä roolikuvaukset: lisäksi viittaus sisällöntuottajan oppaaseen (tarkemmat tiedot?) <Ei löytynyt> otakantaa.fi- Toiminnallinen_kuvaus_2.0.docx: REST rajapinta <Ei löytynyt> <Ei vielä olemassa> Taulukko 6. Metatietojen, lähdekoodin ja dokumentaation ylläpito. Ylläpitotehtävä Metatietojen tallennus ja ylläpito jakelupaikassa Lähdekoodin tallennus ja ylläpito jakelupaikassa Dokumentaation tallennus ja ylläpito jakelupaikassa Vastuutaho Tuotepäällikkö Integraattori Integraattori

9 /13 Liite 1: Tuotteenhallinnan roolikuvaukset Rooli Tehtävät Ensimmäisen version rahoittaja Rahoittaa ensimmäisen version kehityksen. Velvoittaa mallin mukaiseen toimintaan osana ensimmäisen version rahoituspäätösprosessia. Käynnistää hallinnan suunnittelun ja toteutuksen kyseiselle ohjelmistolle yhdessä Omistajan kanssa (organisoituminen ja toiminnan käynnistys, hyväksyy hallintasuunnitelman). Omistaja Tuotteenhallinnan järjestäminen joko itse tai valtuuttaa toiset tehtävään. Uudelleenkäytön seuranta ja raportointi. Mahdollisten liittymismaksujen keräämisen hoitaminen Tuotepäällikkö (Toiminnallinen omistaja) Avoimuuden edunvalvoja Käynnistää ja koordinoi yhteisön toimintaa ja Jakelupaikassa toimimista. Kommunikaatio Kaupunkien ja Ohjelmistotalon (integraattori) kanssa (ominaisuuksien osalta (keruu, keskustelu, ehdotus, toteutuksen ohjaus)). Kutsuu yhteisöpalaverin ja Johtoryhmän koolle. Toimii palaverien koordinaattorina ja sihteerinä. Huolehtii että toimitetussa ohjelmistoversiossa on ne ominaisuudet, jotka Johtoryhmä on sopinut siihen toteutettavaksi ja että muutokset on toteutettu, testattu ja dokumentoitu hyväksyttävällä tavalla. Raportoi ohjelmiston uudelleenkäytöstä rahoittajalle. Huolehtii tilattavan ohjelmiston lisenssin avoimuudesta Tekee toimitetulle ohjelmistolle jakelupaikan vastaanottotarkastuksen = kaikki tarvittava dokumentaatio, metadata, versiotieto, yhteystiedot, ym olemassa kuten tuotteenhallinnan suunnitelmassa on sovittu. Varmistaa lisenssin avoimuuden. Tehtävää voi myös suorittaa Tuotepäällikkö. Integraattori Yhteisön tilauksen mukaan toteuttaa, testaa, tarkastaa ja toimittaa uuden perusversion ohjelmistosta. Suorittaa tarvittaessa kolmannen osapuolen tuottamien toiminnallisuuksien integroinnin perusversioon. Tuottavat ohjelmistosta tarvittavat tuotteenhallinnan suunnitelmassa määritellyt dokumentaatiot ja toimittavat ne Yhteisölle (Toiminnallinen omistaja & Avoimuuden edunvalvoja). Räätälöinti ja käyttöönottopalveluja tarjoava ohjelmistotalo Johtoryhmä / Ohjausryhmä Räätälöivät / ottavat käyttöön ohjelmiston oman asiakkaansa (julkisen sektorin toimija) tarpeeseen (muokkaukset, käyttöönottoprojekti, ylläpito). Luovuttavat ohjelmistoräätälöinnistä lähdekoodin, dokumentaation ja muun vaadittavan tiedon tarvittaessa perusversioon integroimista varten. Päättää ohjelmiston kehityksen tiekartasta ja seuraavan julkaisuversion sisällöstä sekä tuotteeseen, tuotteenhallintaan ja sen roolitukseen liittyvissä muista asioista. Johtoryhmä voi kutsua mukaan tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Ylin päätäntävalta ohjelmiston kehittymisestä. Yhteisö Toimii intressiryhmänä tiedon jaolle ja ideoiden keruulle. Kokoontuu määräajoin (esim etänä) Tuotepäällikön kutsumana ja koordinoimana. Jakelupaikan ylläpitäjä Jakelupaikan muodostaminen tuotteenhallinnan suunnitelman mukaan Jakelupaikan administraatio. Käyttöoikeudet, kehittäminen, opastus, ym.

10 /13 Liite 2: Tuotteenhallinnan yleiskuvaus Tuotteenhallinnan suunnitelmassa määritellään tuotteenhallintamalli, vastuiden kiinnittäminen ja hallinnan lisämääritykset hallinnan alla olevalle ohjelmistolle. Siten suunnitelma muokataan sellaiseksi että se sopii tuotteelle, eri toimijoille ja valitulle hallintamallille. Tavoitteena on, että ohjelmistotuotteen tallennukseen, jakelemiseen ja kehittymiseen liittyvät jakelupaikat, käytännöt ja vastuut ovat yksikäsitteiset. Tämä kuvaus tarvitaan ohjelmistotuotteille, joiden omistusoikeus siirtyy ohjelmistotalolta tilaajalle (julkinen sektori) ja tilaaja haluaa huolehtia ohjelmistotuotteen jakelemisesta ja kehittymisestä sen elinkaaren aikana. Perinteisesti tilanteessa, jossa omistusoikeus on jäänyt vain ohjelmistotalolle, on ohjelmistotalo itse huolehtinut tuotteenhallinnasta ohjelmiston elinkaaren ajan. Siten nämä määrittelyt tarvitaan, jotta tilaaja voi huolehtia ohjelmiston elinkaarenhallinnasta. Periaatteessa määrittelyt helpottavat myös toimittajan vaihtoa (riippumattomuus ohjelmiston toimittajasta).

11 /13 Liite 3: kuvaus tuotteenhallinnan toimijoista

12 /13 Liite 4: Kohti Kumppanuutta rahoitusmalli. Rooli / toiminta Tuotepäällikkö (toiminnallinen omistaja) Edunvalvoja (avoimuus) Integraattori Jakelupaikka ja sen ylläpito Uuden perusversion kehittäminen (=uudet ominaisuudet) Korjausversion tekeminen perusversiosta Rahoituksen jakaminen Rahoitus Mikäli tuotepäällikön roolissa voi toimia useita eri tahoja niin tahot tekevät työstä tarjouksen johtoryhmälle, joka päättää keltä palvelu ostetaan. Mikäli tuotepäällikkönä toimii sama taho kuin integraattorina niin tuotepäällikön osuus rahoitetaan osana uuden version kehittämistä. Tällöin taho ilmoittaa mikä osuus on tuotepäällikön rahoitusosuutta. Rahoitus KoKu verkoston KoKu ratkaisua käyttävien kuntien toimesta. Oheisilla määrittelyillä pyritään siihen että voidaan tarvittaessa vaihtaa tuotepäällikköä, koska arvioidut kustannukset ovat tiedossa. Samalla tavalla kuin tuotepäällikön rahoitus. Tässä tehtävässä voi toimia myös tuotepäällikkö. Rahoitetaan osana uuden version kehittämistä (jaetaan uusien ominaisuuksien käyttöönottajien kanssa kuten Uuden perusversion kehittäminen kohdassa on kuvattu). yhteentoimivuus.fi: Valtiovaranministeriö kustantaa administraation. Tuotepäällikkö hoitaa metatietojen syöttämisen osana kustannustaan. GitHub: koodin ja materiaalien päivitys Integraattorin toimesta ja sisällytetään Integraattorin kustannukseen. Rahoituksessa pyritään siihen että ne jotka tarvitsevat uudet ominaisuudet käyttöön niin jakavat myös kustannukset. 1. Kaikki käyttävät kunnat rahoittavat jos yleinen ominaisuus, jota kaikki käyttävät. 2. Jos vain jotkin kunnat tarvitsevat ominaisuuden, niin ne jakavat kustannukset. Korjausversio rahoitetaan tasajaolla ohjelmistoa käyttävien kuntien kesken, mikäli se ei kuulu takuun piiriin. Johtoryhmä päättää jakamismallista ja jakamismallin muutoksista ja ajankohdista. 1. Tässä tapauksessa lähdetään tasajaolla eri kuntien kesken liikkeelle. 2. Sitten kun mukaan tulee pienempiä kuntia niin jako esimerkiksi järjestelmän asiakasmäärän mukaan. Kaupunkikohtaisen version räätälöinti ja käyttöönotto Erilaisia jakoperusteita olemassa (asiakasmäärä, kuntakoko, jne). Samoin tarvitaan kategoriat (esim kuntakokoperusteiseen kustannusten jakamiseen). Ohjelmistoa hyödyntävä kunta vastaa itse käyttöönotto- ja räätälöintikustannuksista. Muutokset tulee antaa pyydettäessä KoKu yhteisölle integrointia varten.

13 /13 Osallistuminen yhteisön toimintaan Uuden kunnan mukaantulo Jokainen kaupunki osallistuu omalla rahoituksellaan yhteisön ja johtoryhmän toimintaan ja kokouksiin. Mahdolliset kokouksien järjestelykustannukset hoidetaan tuotepäällikön rahoituksen kautta. Tässä vaiheessa ei maksua. Käyttöönottovaiheen jälkeen Johtoryhmä päättää miten toimitaan. Kun ohjelmisto vielä kehittyy niin pidetään rima mahdollisimman matalalla mukaantuloon. Jos hyvityksiä tulee maksaa niin tulee sopia hyvityksen maksamisen mallista ja käytännön toimintatavasta (kelle maksetaan, miten hyvitetään käytännössä).

10/06/2014 ROOLEIHIN. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija 20.5.2014

10/06/2014 ROOLEIHIN. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija 20.5.2014 1 ESIMERKKEJÄ TUOTTEENHALLINNAN ERI ROOLEIHIN Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 20.5.2014 2 Sisältö Johdanto Roolit R ja niiden tehtäväesimerkkejä ä Vaihtoehtoja rooleihin ja rahoitukseen

Lisätiedot

SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012

SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012 TOIMINTAMALLI JulkICT-toiminto 19.12.2012 SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli 1 Yleistä Tämä dokumentti on valtiovarainministeriön koordinoiman Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 Kansallinen palveluväylä Toteutussuunnitelma Versio 0.6 Päiväys 2.9.2013 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

ISO 9001 Laatukäsikirja

ISO 9001 Laatukäsikirja 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 ALKUSANAT 2 1. PERUSTIEDOT 1.1 Laatupolitiikka ja tavoitteet 3 1.2 Laatuvastuut 4 1.3 Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2. YLLÄPITO 2.1 Palaute 6 2.2 Laadun varmistus ja laatuarvioinnit

Lisätiedot

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto Pasi Pohjola, Juha Koivisto SISÄLLYS 1. Johdanto OSA I: Innovaatioiden käytäntönäkökulma 2. Mikä innovaatio on? 3. Innovaatiot käytäntöinä 4. Käytännöt systeemeinä 5. Käytäntöjen relationaalisuus 6. Käytäntöjen

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

ORGANISAATIO- RAKENNE

ORGANISAATIO- RAKENNE ORGANISAATIO- RAKENNE TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. Projektia koordinoi Itämeren kaupunkien

Lisätiedot

Raka-järjestelmä. Rakalla hallitaan järjestelmien/sovellusten:

Raka-järjestelmä. Rakalla hallitaan järjestelmien/sovellusten: Raka on Raka-Tuki Oy:n kehittämä konsepti ja järjestelmä, joka yhdistää sovellusten elinkaaren-, version- ja muutostenhallinnan yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi. Raka on Suomessa käytössä useissa suurissa

Lisätiedot

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle Osallistu ja vaikuta standardisointityön opas asiantuntijalle 1 Johdanto 1 2 Miten pääsen mukaan 2 2.1 Kaikki pääsevät mukaan 2 2.2 SFS ja toimialayhteisöt linkkinä maailmalle 2 2.3 Suomalaiset seurantaryhmät

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLTÖ I Johdanto.

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot