Avoimen tuotteen hallintamalli käytännössä: Oskari.org ohjelmisto ja Oskari-verkosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avoimen tuotteen hallintamalli käytännössä: Oskari.org ohjelmisto ja Oskari-verkosto"

Transkriptio

1 Avoimen tuotteen hallintamalli käytännössä: Oskari.org ohjelmisto ja Oskari-verkosto Jani Kylmäaho, Maanmittauslaitos Matti Pesu, Liikennevirasto

2 AGENDAA Oskari.org -ohjelmisto Oskari-verkosto ja Avoimen tuotteen hallintamallin soveltaminen Tuotteenhallinnan perustiedot Roolit ja organisaatio Elinkaaren hallinta Rahoituskäytännöt Onnistumisia Haasteita Vinkkejä

3 OSKARI.ORG -OHJELMISTO

4 MIHIN KÄYTTÖÖN? Avoimen lähdekoodin karttapalveluohjelmisto Standardien rajapintapalveluiden hyödyntämiseen, kun Julkaistaan upotettuja karttoja muille verkkosivuille Lisätään omia kohteita tai aineistoja kartalle Asioidaan sähköisesti kartan avulla Visualisoidaan tilastotietoja teemakartoiksi Analysoidaan paikkatietoa

5 Karttoja hyödyntävät selainsovellukset RPC SAAS Oskari.org -ohjelmisto Muu rajapinta Standardi rajapinta Standardi rajapinta Standardi rajapinta Tilastot INSPIREaineistot Kansalliset aineistot Avoimet aineistot Yhteisölliset aineistot RYSP

6 Liikenneviraston tiedostolatauspalvelu

7 SYKE:n ja Ympäristöministeriön Liiteri-palvelu

8 Tampereen paikkatietopalvelu

9 European Location Framework (ELF) Showcase Application BETA

10 Hallinnon karttapalvelu (MML)

11 Paikkatietoikkuna

12 TE-palvelut: työpaikkahaku

13 Paimion liikuntapaikat

14 Avoimen lähdekoodin Oskari Oskari-verkosto Yhteistuottaminen Oskari-ohjelmisto Avoin lähdekoodi Palvelualusta Karttaliittymien julkaisu Tuetut rajapinnat Paikkatietoikkuna Kansallinen portaali Pilotti 27 jäsentä Oskari.org GitHub ml. 12 yritystä Livi MML KAPA Tampere Kansallinen palveluarkkitehtuuri SADe-ohjelma -> palvelunäkymien kartat Suomi.fi - palvelukartta -> eharava, Lupapiste, Liiteri JulkICTLab Hallinnon karttapalvelu MML Museovirasto Mol.fi-palvelu Tampereen kaupunki Arctic SDI European Location Framework ELF Kiinteistötietopalvelu > käyttöluvan haltijaa WMS WMTS WFS WFS-T Karttajulkaisu Karttaikkuna Teemakartat Analyysi > 1000 karttatasoa > rekisteröitynyttä käyttäjää

15 OSKARI-VERKOSTO - YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN

16 Periaatteet Yhteistyö Päällekkäisen työn välttäminen Avoin lähdekoodi Ketterä kehittäminen Viitearkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurit Standardit rajapinnat Elinkaari Arkkitehtuuri Kerroksellisuus Laajennettavuus Uusia palveluita kustannustehokkaasti Looginen toimivuus Yhtenäinen ulkoasu Tiedon julkaisun ja käsittelyn tehostaminen

17 OSKARI - VERKOSTO Unelmakoulu

18 Miten verkosto ohjaa Oskaria? Missä mennään? laajentuminen syventyminen Slack Oskari.org Paikkatietoikkuna GitHub Kehittäjätapaamiset Hankekokoukset uutiskirjeet StackOverflow Verkostopäivä Ohjausryhmäkokoukset Web-katselmoinnit perustaminen hyödyntäminen ohjaaminen hyötyminen Tarpeiden kartoitus koordinointi viestintä kehittäjätiimit Muut open source -yhteisöt managerit johtajat

19 Ohjelmiston nimi Ohjelmiston julkaisutapa / asennustapa Käyttävät organisaatiot Tuotteenhallinnan ja ohjelmiston perustiedot Toteuttavan projektin nimi - Oskari.org -ohjelmisto Avoimen lähdekoodin ohjelmisto Julkishallinto, yritykset, yleishyödylliset organisaatiot 1. version toteutusaikataulu Ensimmäinen julkinen versio julkaistiin vuonna 2011 Ohjelmiston tilaaja Maanmittauslaitos 1. version toteuttaja Maanmittauslaitos 1. version julkinen rahoittaja Maanmittauslaitos Ohjelmiston ja dokumentaation jakelupaikka Oskari-ohjelmistoon liittyvä dokumentaatio, esimerkit, jne.: Lähdekoodi: https://github.com/nls-oskari Yleisluontoinen esittely sekä verkostoesittely: Hakusana/yksilöivä tunniste jakelupaikassa Sosiaalisen median välineet ja toimintatavat Oskari twitter channel reports new releases, bug and security fixes as well as events related to Oskari Slack: A team communication platform at https://oskari.slack.com IRC: IRC channel #Oskari on the freenode network

20 ROOLIT JA ORGANISAATIOT Omistaja: Oskari-verkosto Hallinnoivan yhteisön rakenne Avoin Verkostosopimuksella kaikille osapuolille Ohjausryhmään kehityshankkeiden omistajat Integraatiosopimuksella Koordinaattori on verkoston ja hankkeiden omistajien edunvalvoja ja ohjausryhmän sihteeri Integraattori on tekninen ylläpitäjä, huolehtii hankkeiden tuotosten integroinneista ydinsovellukseen, jakelupaikasta, ydinsovelluksen versiopäivityksistä sekä dokumentoinnista

21 ELINKAAREN HALLINTA - KOKOONTUMISET Verkostopäivä ainakin kerran vuodessa Verkoston tilanne- ja tulevaisuuskatsaus Hankkeiden ja toimintamallin esittelyä Verkoston edustajien valinta ohjausryhmään Kehittäjätapaamiset 3-4x/vuosi Ohjausryhmän kokoukset vähintään 4x/vuosi Päättää verkoston toiminnasta ja sen kehittämisestä Valitsee vuosittain koordinaattorin ja päättää tukipalvelumaksusta Vastaa ohjelmiston tavoitetilan asettamisesta, arkkitehtuurista ja kehityspolusta Vastaa verkoston viestintäsuunnitelmasta ja valvoo sen toteutumista Vakiomuotoinen asialista + vuosikellon mukaiset teemat Verkoston ja ohjelmiston esittelyt erilaisissa tapahtumissa

22 ELINKAAREN HALLINTA - KEHITTÄMISTYÖ Periaatteet Kehitystyö rinnakkaisissa, hankkeiden omistajat vastaavat Kehittäminen perustuu yhteiseen arkkitehtuurinäkemykseen Osapuolet sopivat hankkeiden keskinäisestä työnjaosta Koordinaattori tukee em. Toiminnoissa Hankkeiden tuottama lähdekoodi integroidaan osaksi Oskaria Kehittämishankkeet dokumentoivat, testaavat ja mahdollisuuksien mukaan ylläpitävät tuottamaansa lähdekoodia Uudet versiot jaetaan yhteiseen ja yleiseen käyttöön avoimen lähdekoodin lisensseillä

23 ELINKAAREN HALLINTA VERSIONHALLINTA Koordinaattori ylläpitää kehityspolun dokumentaatiota Hankkeet informoivat koordinaattoria uusista integroitavaksi tulossa olevista ominaisuuksista Virheistä raportointi onnistuu GitHubissa Koordinaattori ja integraattori huolehtivat versionhallinnasta, ohjausryhmä hyväksyy suunnitelmat uusista versioista Koordinaattori ja integraattori hoitavat itsenäisesti kiireelliset korjaukset

24 TUOTTEENHALLINNAN RAHOITUSKÄYTÄNNÖT Integraatiotyön, tukipalvelun ja viestinnän rahoitus tulee hankkeiden omistajilta integraatiosopimuksen perusteella (tukipalvelumaksu) MML on tähän saakka rahoittanut valtaosan Oskarin kehittämisestä Jatkossa rahoitus jakautunee tasaisemmin verkoston osapuolten kesken sovittava asia Hankkeissa huomioitava myös ydinsovelluksen kehittäminen ja ylläpito

25 OSKARI-OHJELMISTO Verkostosopimus Integraatiosopimus - Päättää verkoston toiminnasta ja huolehtii yhteistyön kehittämisestä - Valitsee kullekin vuodelle koordinaattorin ja päättää tukipalvelumaksuista - Vastaa ohjelmiston tavoitetilan asettamisesta ja arkkitehtuurin ja kehityspolun kehittymisestä - Vastaa verkoston viestintäsuunnitelmasta ja valvoo sen toteuttamista - Verkoston ja hankkeiden omistajien edunvalvoja ja toimii ohjausryhmän valtuuttamana. - Toimii ohjelmiston tuoteomistajana ja vastaa ohjelmiston arkkitehtuurista. - Tekee integrointityöstä sopimuksen, johon kirjataan tilattavat tehtävät ja toimitusehdot. - Huolehtii ohjelmiston integraation edellyttämästä ohjelmoinnista, testauksesta ja versiopäivityksistä sekä dokumentoinnista ja tarpeellisista tukipalveluista hyödyntäen ohjelmistotalon kilpailutettuja resursseja Koordinaattori (Tuotepäällikkö) MML Integraattori MML Oskari-verkosto Oskariohjausryhmä - Toimii Omistajana. - Toimii intressiryhmänä tiedon jaolle ja ideoiden keruulle. - Välittää tietoa ohjelmiston kehittämisestä ja keskustelee tavoitteista. - Kokoontuu ohjausryhmän määritteleminä ajankohtina koordinaattorin kutsumana ja koordinoimana. - Verkoston jäsenet voivat osallistua katselmointeihin, Verkostopäivään sekä julkisiin tilaisuuksiin, joissa Oskari-ohjelmistoa ja sen hyödyntämistä esitellään. Ohjelmistotalot Julkaisut+ dokumentaatio

26 ONNISTUMISIA Vahva verkosto ja toiminta hyvässä vauhdissa vasta vuoden harjoittelun jälkeen Hallintamallin soveltaminen on tuonut jämäkkyyttä tekemiseen Toimiva tuote, jota käytetään laajalti Suomessa ja joissakin kansainvälisissä hankkeissa Karttatoiminnallisuudet laajennettavissa tarpeen mukaan pienehköllä kehittämispanostuksella Yhteistuottamisen hyödyt alkavat realisoitua! Useita merkittäviä kehittämishankkeita näköpiirissä vuosille

27 HAASTEITA Alussa tekeminen kalliimpaa -> tarvitaan alkupanostusta, uskoa tuotteeseen ja yhteistyötä Hankkeiden tuottaman lähdekoodin dokumentoinnin, testauksen ja ylläpidon vastuut? Ylläpitävän kehittämisen sekä koordinoinnin ja integraatioiden rahoittaminen? Ytimen kehittäminen vs. uudet ominaisuudet? Kehitysideoiden kerääminen ja kehityspolun laadinta Hankkeita suunnittelevien tahojen houkuttelu mukaan toimintaan jo alkuvaiheessa Teknistä tietämystä vaativan ohjauksen järjestäminen verkostossa? Ohjelmistojen löydettävyys -> JulkICTLab-esiselvitys

28 VINKKEJÄ Julkisen sektorin täytyy järjestää kehittämänsä tuotteen hallinta ja rahoitus tavalla tai toisella Tuotteen lisenssin on syytä olla avoin ja tasapuolinen Lisenssi, arkkitehtuuriasiat, dokumentointi, testaus ja yhteistyö huomioitava jo hankintavaiheessa Lisensseissä voidaan viitata valmiisiin malleihin Ydinsovelluksen versiopäivitykset kehittämisen aikana

29 https://github.com/nls-oskari/

Otakantaa palvelun tuotteenhallintasuunnitelma

Otakantaa palvelun tuotteenhallintasuunnitelma 10.6.2014 Otakantaa palvelun tuotteenhallintasuunnitelma Versionhallinta: Versio Pvm Tila (Luonnos / Ehdotus / Tekijä(t) Hyväksytty) 0.1 12.08.2013 Luonnos Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko (Oulun Kaupunki)

Lisätiedot

Näin otat konkreettisesti käyttöön avoimen tuotteen hallintamallin organisaatiossasi

Näin otat konkreettisesti käyttöön avoimen tuotteen hallintamallin organisaatiossasi 1 Näin otat konkreettisesti käyttöön avoimen tuotteen hallintamallin organisaatiossasi Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 (SADe-ohjelman tuotteenhallinnan hankkeen (2014) pohjalta

Lisätiedot

10/06/2014 ROOLEIHIN. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija 20.5.2014

10/06/2014 ROOLEIHIN. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija 20.5.2014 1 ESIMERKKEJÄ TUOTTEENHALLINNAN ERI ROOLEIHIN Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 20.5.2014 2 Sisältö Johdanto Roolit R ja niiden tehtäväesimerkkejä ä Vaihtoehtoja rooleihin ja rahoitukseen

Lisätiedot

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab Eteneminen 2015 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab lyhyesti Kokoaa yhteen julkisen hallinnon eri projektien kehittämistoimintaa Edistää palveluiden kehittämistä ja referenssitoteutusten

Lisätiedot

SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012

SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012 TOIMINTAMALLI JulkICT-toiminto 19.12.2012 SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli 1 Yleistä Tämä dokumentti on valtiovarainministeriön koordinoiman Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka Kansallinen paikkatietostrategia 2016 Paikkatiedon paikka 2 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 4/2014 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Paikkatietoverkosto ja Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Lisätiedot

UKJ-HANKKEEN PROJEKTISUUNNITELMA VUODELLE 2013

UKJ-HANKKEEN PROJEKTISUUNNITELMA VUODELLE 2013 1 (17) UKJ-HANKKEEN PROJEKTISUUNNITELMA VUODELLE 2013 UKJ-HANKKEENPROJEKTISUUNNITELMAVUODELLE2013...1 VERSIOHISTORIA...2 SANASTO...2 YLEISKUVA...3 HANKKEENTAVOITE... HANKKEENVAIHEET... PROJEKTINLOPPUTULOKSET...

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

Missä mennään kansallisessa palveluarkkitehtuurissa? keskiviikko 5.11.2014 klo 9.00-12.00 valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, Paja

Missä mennään kansallisessa palveluarkkitehtuurissa? keskiviikko 5.11.2014 klo 9.00-12.00 valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, Paja Missä mennään kansallisessa palveluarkkitehtuurissa? keskiviikko 5.11.2014 klo 9.00-12.00 valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, Paja Ohjelma 8.30-9.00 Aamukahvit 9.00-9.10 Tilaisuuden avaus (ICT-johtaja

Lisätiedot

Paikkatietoikkuna ketterästi ja avoimesti. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos Kehittämiskeskus

Paikkatietoikkuna ketterästi ja avoimesti. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos Kehittämiskeskus Paikkatietoikkuna ketterästi ja avoimesti Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos Kehittämiskeskus 25.9.2012 Sisältö Taustaa Paikkatietoikkuna.fi kansallinen paikkatietoportaali Kohti ketterää toimintatapaa Hankintalaki

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 Versio: 1.00 Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 2 (98) Sisällys Dokumentin versiohistoria... 3 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 1 (2) 22.9.2011 Valtiovarainministeriö JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 Valtiovarainministeriö on varannut Espoon kaupungille mahdollisuuden

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Yhteenveto... 3. 1 Seudullisen paikkatietohankkeen vaiheet vuonna 2014... 4. 1.1 Käynnistyminen, organisoituminen ja eteneminen...

Yhteenveto... 3. 1 Seudullisen paikkatietohankkeen vaiheet vuonna 2014... 4. 1.1 Käynnistyminen, organisoituminen ja eteneminen... Paikkatietohanke 2014 Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 1 Seudullisen paikkatietohankkeen vaiheet vuonna 2014... 4 1.1 Käynnistyminen, organisoituminen ja eteneminen... 4 1.2 Nykytilan kartoitus... 5 1.3

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) katsaus

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) katsaus SerAPI ja ehealth Partners Finland projektit Yhteyshenkilö Juha Mykkänen (juha.mykkanen@uku.fi), www.serapi.fi Dokumentin tila Versio 2.0 Päiväys 4.6.2007 Sisältö 1 Johdanto, IHE:n tavoitteet ja peruskäsitteet...

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen tietohallintostrategia 2012 2016

Maanmittauslaitoksen tietohallintostrategia 2012 2016 Maanmittauslaitoksen tietohallintostrategia 2012 2016 MAANMITTAUSLAITOS 2012 26.1.2012 Kuvailulehti Tekijä(t) Matti Lisitsin, työn kestäessä kuultu ja pyydetty kommentteja prosessitiimiltä ja joiltakin

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin prosessit 26.11.2012

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin prosessit 26.11.2012 Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin prosessit 26.11.2012 Helsinki 2012 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Arkkitehtuurinhallinnan prosessit... 2 2.1 Yleinen KA- hallintaprosessi... 2 2.2 Kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

LUONNOS FINNA-HANKKEEN PROJEKTISUUNNITELMA 1 (13) Projektisuunnitelma Luonnos 24.8.2012. Kirjastoverkkopalvelut

LUONNOS FINNA-HANKKEEN PROJEKTISUUNNITELMA 1 (13) Projektisuunnitelma Luonnos 24.8.2012. Kirjastoverkkopalvelut 1 (13) LUONNOS FINNA-HANKKEEN PROJEKTISUUNNITELMA LUONNOS... 1 FINNA-HANKKEEN PROJEKTISUUNNITELMA... 1 YLEISKUVA... 2 PROJEKTIN TAVOITE... 2 PROJEKTIN TEHTÄVÄT... 2 PROJEKTIN LOPPUTULOKSET... 3 PROJEKTIN

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 Kansallinen palveluväylä Toteutussuunnitelma Versio 0.6 Päiväys 2.9.2013 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

SADe Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus Vaikuttamissuunnitelma Tammikuu 2015

SADe Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus Vaikuttamissuunnitelma Tammikuu 2015 SADe Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus Vaikuttamissuunnitelma Tammikuu 2015 30.1.2015 1 Sisällys Dia 3: Versiohistoria Dia 4: Viestintä- ja vaikuttamissuunnitelman hyväksyminen ja ylläpito Diat

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelma. Kaupunginhallitus 13.4.2015

Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelma. Kaupunginhallitus 13.4.2015 2015 2017 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. TIETOTEKNIIKKAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 2.1. EDELLISEN OHJELMAKAUDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 3 2.2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Lisätiedot

Tietohallinnon kehittämissuunnitelma

Tietohallinnon kehittämissuunnitelma Paimion Kaupunki Tietohallinnon kehittämissuunnitelma 2015-2017 Hutanen Pasi 27.11.2014 1 PAIMION KAUPUNGIN TIETOHALLINNON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017 JOHDANTO Kaupungin tietohallinnon tunnettuna tehtävänä

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurikuvaus Kansallinen palveluväylä

Kokonaisarkkitehtuurikuvaus Kansallinen palveluväylä Fyysinen taso - MILLÄ Looginen taso - MITEN Käsitteellinen taso - MITÄ Periaatetaso - Millä ehdoilla Kokonaisarkkitehtuurikuvaus Kansallinen palveluväylä Tavoitetila Kartturi 2.2 Versio.95 Pvm: 2.9.21

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon arkkitehtuuriperiaatteet Määrittely 1.00 Päiväys 4.4.2012 Tiivistelmä 4.4.2012 2 (20) Tämä dokumentti sisältää julkisen hallinnon arkkitehtuuriperiaatteet.

Lisätiedot