Helsinki Maaseutuverkostoyksikön kuulumiset: koulutukset. Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikkö, MMM

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsinki 23.1.2008 Maaseutuverkostoyksikön kuulumiset: koulutukset. Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikkö, MMM"

Transkriptio

1 Helsinki Maaseutuverkostoyksikön kuulumiset: koulutukset Maaseutuverkostoyksikkö, MMM

2 M a a s e u t u v e r k o s t o y k s i k k ö Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseutuohjelmien mahdollisuuksien ja tulosten kertoja:» o h j e l m i e n m y y n t i t y k k i - kaikki neljä toimintalinjaa huomioituna Tehtävänä:» tiedottaa» kouluttaa» kerätä ja levittää hyviä käytäntöjä» edistää kansainvälistymistä Sivu

3 Maa- ja metsätalousministeriön organisaatio Sisäinen tarkastus Sisäinen tarkastus Sari Anttila Sari Anttila MINISTERI Sirkka-Liisa Sirkka-Liisa Anttila Anttila KANSLIAPÄÄLLIKKÖ Jarmo Jarmo Vaittinen Vaittinen VALTIOSIHTEERI Jouni Jouni Lind Lind Kansainvälisten Kansainvälisten asiain ryhmä asiain ryhmä Veli-Pekka Talvela Veli-Pekka Talvela Henkilöstö- ja Henkilöstö- ja hallintoyksikkö hallintoyksikkö Kirsi Koskinen Kirsi Koskinen Talousyksikkö Talousyksikkö Hannele Laihonen Hannele Laihonen Tietohallintoyksikkö Tietohallintoyksikkö Risto Yrjönen Risto Yrjönen Viestintäyksikkö Viestintäyksikkö Pekka Väisänen Pekka Väisänen MAATALOUS- OSASTO Heimo Hanhilahti EU-yksikkö Matti Hannula Markkinapolitiikkayksikkö Taina Vesanto Maaseudun kehittämisyksikkö Esko Juvonen Tukipolitiikkayksikkö Arja-Leena Kirvesniemi Tutkimus- ja neuvontayksikkö Leena Vestala Oikeudellinen yksikkö Esko Laurila METSÄOSASTO Aarne Reunala Pentti Lähteenoja Metsätalouden edistämisyksikkö Marja Hilska-Aaltonen Valtion metsätalouden ja metsäntutkimuksen yksikkö Liisa Saarenmaa Kansainvälisten metsäasioiden yksikkö Heikki Granholm Oikeus- ja hallintoyksikkö Vilppu Talvitie KALA- JA RIISTAOSASTO Christian Krogell Elinkeinokalatalouden yksikkö Markku Aro Vapaa-ajan kalatalouden yksikkö Pentti Munne Riista- ja porotalouden yksikkö Sami Niemi Hallintoyksikkö Tanja Viljanen ELINTARVIKE- JA TERVEYSOSASTO Matti Aho Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin yksikkö Riitta Heinonen Elintarviketurvallisuusyksikkö Veli-Mikko Niemi Kasvintuotanto- ja eläinravitsemusyksikkö Kirsi Heinonen Oikeudellinen yksikkö Leo Forss MAASEUTU- JA LUONNONVARA- OSASTO Timo Kotkasaari Vesivarayksikkö Kai Kaatra Luonnonvarayksikkö Veikko Marttila Maanmittaus- ja rakentamisyksikkö Pekka Halme Talous- ja kehittämisyksikkö Helena Serén Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkostoyksikkö on MMM:n maatalousosaston yksikkö Sivu

4 T o i m i n t a l i n j a 1: Maa- ja metsätalouden Kilpailukyvyn parantaminen Kuva: Jussi Asu Sivu

5 T o i m i n t a l i n j a 2: Ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen Sivu

6 T o i m i n t a l i n j a 3: Maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolistaminen ja maaseutualueiden elämänlaatu Kuva : Foodpark Sivu

7 T o i m i n t a l i n j a 4: Leader-toiminta Kuva: Jussi Asu Sivu

8 KOULUTUKSET TOIMINTALINJOITTAIN Sivu

9 Toimintalinja 1 Rakennetukikoulutus Ajankohta / Kesto Rakennetukilain soveltaminen, liiketoimintasuunnitelman hyödyntäminen Paikallispankit, ProAgrian talousneuvojat yksityiset konsultit, TE-keskuksen rahoitustukivastaavat Rakennetukilain toimeenpano ja soveltaminen, taloussuunnitelmien sisältö ja vaatimukset Luentokoulutus / 1+1 pv/tilaisuus+ syyskuu 2008/ 1 pv/tilaisuudet 1 Tampere, 1 Hämeenlinna + 4 tilaisuutta Suomessa (3 suomenkielistä, 1 ruotsinkielinen): Tampere, Rovaniemi, Vaasa, Varkaus Teemu Hauhia, Hans Bergström -rakennetukilain sisältö -elinkeinosuunnitelman sisältö ja soveltaminen -Helmikuu Tampere yhteystyössä Mavin kanssa -kouluttajina mm. TE-keskusten maaseutuosastot, Maaseutuvirasto, ProAgria , Tampere TE-keskusten rahoitustukivastaavat Hämeenlinna pankkitoimihenkilöt, talousneuvojat Alueelliset tilaisuudet: 4.9 Tampere 5.9 Rovaniemi 13.9 ruotsinkiel. Vaasa 18.9 Varkaus Sivu

10 Rakennussuunnittelun ajankohtaispäivä Maatalouden rakennussuunnittelussa huomioitavia asioita Maatalouden rakennussuunnittelijat, TE-keskusten rakennusasiantuntijat Rakennussuunnittelun uusia tuulia, ohjekustannuslaskenta Luentokoulutus Ajankohta / Kesto 1 pv + syyskuu 2008 Vantaa Teemu Hauhia, Hans Bergström -rakennussuunnittelun hyviä käytäntöjä -ohjekustannuslaskenta -kouluttajina lähinnä TE-keskusten maaseutuosastot, Maaseutuvirasto Maaliskuu 2008 Vantaa Sivu

11 Maatalouden kannattavuusfoorumi Osallistujamäärä 80 Ajankohta / Kesto Maatalouden kannattavuuden parantamiseen uusia mahdollisuuksia Tutkijat, neuvojat, viranomaiset Uusia näkökulmia maatalouden kannattavuuden parantamiseen Luentokoulutus, ryhmätyöt, ideariihi Lokakuu 2008 /1-2 pv/tilaisuus Tampere1 tilaisuus Teemu Hauhia, Hans Bergström - uuden tutkimustiedon ja neuvonnan menetelmien yhteensovittaminen, kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa Tampere Sivu

12 Toimintalinja 2 Lannoituskoulutus Ajankohta / Kesto -Ravinnetaselaskennan hallinta -tarkennetun lannoituksen periaatteet Maalis-huhtikuu 2008 (yhteistyö Mavi) Lannoitus ja ravinnetaseet Kasvinviljelyneuvojat Tarkennetun lannoituksen periaatteet, ravinnetaseiden laskenta Luentokoulutus, maaliskuu 2008, 1 pv/tilaisuus 2 tilaisuutta Suomessa, (1 suomenkielinen, 1 ruotsinkielinen) Tampere, Seinäjoki Teemu Hauhia, Hans Bergström, Sivu

13 Ympäristötuen erityistukisopimukset Ajankohta / Kesto Ympäristötuen erityistuen ja ei-tuotannollisten investointien suunnittelu Erityistukisopimusten suunnittelijat, TE- keskusten ja ympäristökeskuksen erityistukisopimusten käsittelijät, toimintaryhmät Erityistukisopimusten suunnittelu, erityisesti suojavyöhykkeet, kosteikot, perinnebiotoopit, luonnon monimuotoisuus Luentokoulutus, pv/tilaisuus 2-4 tilaisuutta Suomessa, Lumo-päivät Helsinki Teemu Hauhia, Hans Bergström Erityistukien ja ei-tuotannollisten investointien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Yhteistyössä; perinnebiotoopit; Ympäristöministeriö, ProAgria, Maaseutuvirasto (Lumo-päivät), kosteikot; Lounais- Suomen Ympäristökeskus 7.2 Lumo päivä Helsinki 5.3 Kokkola (yhteistyö Lounais-Suomen ympäristökeskus) Maaliskuu Kuopio (yhteistyö Lounais-Suomen ympäristökeskus) Sivu

14 Eläinten hyvinvointituki Ajankohta / Kesto Uuden tukimuodon hyödyntäminen Kotieläinneuvojat, eläinlääkärit, TE-keskusten eläinvalvojat Eläinten hyvinvointituki, Luentokoulutus, Helmikuu 2008, 1pv/tilaisuus 4 tilaisuutta: Tampere, Kuopio, Oulu, Helsinki Teemu Hauhia, Hans Bergström Eläinten hyvinvointituen mahdollisuuksien hyödyntäminen; - eläinten hyvinvointituki - terveydenhuollon vaatimukset eläinten hyvinvointituessa - palo- ja pelastusuunnitelma eläinten hyvinvointituessa - lainsäädännön ja eläinten hyvinvointuen rajapinnat -neuvonnan kentän osa-alueet hyvinvointituessa , Tampere , Kuopio , Oulu 7.3 Voimatalo Helsinki läänineläinlääkärit Sivu

15 Kasvinsuojeluruiskujen testaajien koulutus Kasvinsuojeluruiskujen testaajien osaamisen ylläpito ja uusien testaajien mukaan saaminen Kasvinsuojeluruiskujen testaajat ja uudet tulokkaat alalle Ruiskujen testaamisen tekniikan opetus Luento-opetus Ajankohta / Kesto KoneAgria-näyttelyn yhteydessä, lokakuu Jyväskylä (KoneAgrian yhteydessä) 1 tilaisuus, 1 pv + KoneAgria-näyttelypäivä, Jyväskylä Teemu Hauhia Sivu

16 Toimintalinja 3 Yrittäjyys Maaseudun mikroyrittäjäfoorumi yhteistyössä MTK:n kanssa Ajankohta / Kesto Maaseudun mikroyrittäjyyden edistäminen Kuntien yritystoiminnan kehittäjät, yritysneuvojat, tutkimuslaitokset, TE-keskusten yritystukikäsittelijät, toimintaryhmät Ideoita, innovaatioita ja hyviä käytäntöjä maaseutuyrittäjyyden edistämiseen Luennot ja opintoretki , 2 pv:n tilaisuus 1 tilaisuus, Jyväskylä Teemu Hauhia, Juha-Matti Markkola Maaseutuverkostoyksikkö mukana järjestely-yhteistyössä sekä ständinä Yrittäjyys maaseudun tuotantotekijänä-seminaarissa Jyväskylä Sivu

17 Yrittäjyyden edistäminen ohjelmatyön avulla Ajankohta / Kesto Kehittämisohjelmien mahdollisuuksien hyödyntäminen Yrittäjäryhmien edustajat, ohjelmien keskeiset toimijat; mm. TEkeskukset, ProAgria, MTK, maakuntaliitot Eri kehittämisohjelmien mahdollisuuksien yrittäjyyden edistämisessä esilletuominen Luennot Loka-marraskuu 2008, 1 pv/tilaisuus 4 tilaisuutta (1 ruotsinkielinen) Rovaniemi, Seinäjoki, Kokkola, Kouvola Juha-Matti Markkola, Hans Bergström ESR, EAKR, Interreg-ohjelman, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuuksien esilletuominen yrittäjyyden edistämisessä. Järjestetään yhteistyössä TEM:n, MMM:n, Suomen yrittäjät ry:n kanssa ja YTR:n yrittäjyyden teemaryhmän kanssa Rovaniemi Seinäjoki 2.12 ruotsink. Kokkola 9.12 Kouvola Sivu

18 Toimintalinja 3 Kylätoiminta Kyläpäivät Kylätoiminnan aktiivien valtakunnallinen tapaaminen, yhteisyyden, yhteistyön ja toiminnan työmenetelmien kehittäminen Kylien ja kylien yhteenliittymien henkilöstö sekä luottamushenkilöt Käytännön esimerkkejä hyvästä yhteistyöstä omalla alueella ja alueiden välillä. työpajoja Seminaari, 1-2 päivää Ajankohta / Kesto Lokakuu 2008 Vuokatti/Sotkamo Hans Bergström Auttaa kylätoimijoita hahmottamaan omaa toimintaansa muihin sekä kehittämään omia työmenetelmiään. Erityinen painopiste kylien palveluiden kehittämisessä. Yhteistyössä mm. Suomen kylätoimintayhdistys SYTY ry:n kanssa Vuokatti Sivu

19 Toimintalinja 4 Diaari- ja lakiasiaa toimintaryhmille / Utbildning för aktionsgrupper i diarieföring och juridiska frågor Ajankohta / Kesto Diaarijärjestelmän koulutus, julkisuuslaki, hankintalaki, Toimintaryhmien henkilöstö Toimintaryhmien diaarijärjestelmä Seminaari, , kesto 1pv, 1 tilaisuus Helsinki Hanna Lilja, Hans Bergström Voidaan järjestää yhteistyössä Maaseutuviraston kanssa liittyen Maaseutuviraston koulutukseen Toimintaryhmien diaarijärjestelmän käyttöönottokoulutus, julkisuuslain ja hankintalain keskeinen sisältö toimintaryhmätyön kannalta. Tilaisuus case-tyyppinen kaksikielinen Helsinki (suomen- ja ruotsinkielinen) Sivu

20 Toimintaryhmien kevätpäivät Ajankohta / Kesto Ajankohtaiset asiat Toimintaryhmien henkilöstö ja luottamushenkilöt 1. päivä toiminnanjohtajien, sihteerien, hankevetäjien ja luottamushenkilöiden tapaamiset omina ryhminään. 2. Päivä työryhmätyöskentelyä. Seminaari, 2 päivää, 1 tilaisuus Ahvenanmaalla Huhtikuu 2008 / 3 tilaisuutta Oulu, Tampere, Ahvenanmaa Juha-Matti Markkola, Hans Bergström Tukee eri ammattiryhmien ja hallitusten ammatillista osaamista, työmotivaatiota ja yhteistyön edistämistä. Toisen päivän teemana yritysidean arviointi ja yritysanalyysit. Yhteistyössä mm. Suomen kylätoimintayhdistys SYTY ry:n kanssa 3.4 Ahvenanmaa Tampereen seutu Oulu Sivu

21 Toimintaryhmien alueelliset kehittämispäivät Ajankohta / Kesto Ajankohtaiset asiat hanke- ja yritystuista Toimintaryhmien ja kylien yhteenliittymien henkilöstö sekä luottamushenkilöt Hyvien toimintatapojen esittely, ajankohtaiset asiat alueellisesti, valtakunnallisesti ja Euroopan tasolla. Työryhmätyöskentelyä Seminaari, 1 päivä Marraskuu 2008 (3 suomenkielistä, 1 ruotsinkielinen) Seinäjoki, Rovaniemi, Mikkeli ja Ahvenanmaa Juha-Matti Markkola, Hans Bergström Auttaa paikallistoimijoita kehittämään yhteistyötään ja hahmottamaan yhteisiä kehittämistavoitteita ja - tapoja 6.11 Rovaniemi Seinäjoki Ahvenanmaa Mikkeli Sivu

22 Toimintaryhmien hallitusten uusien jäsenten koulutuspäivä / Skolning för aktionsgruppernas nya styrelsemedlemmar Hallituksen vastuut ja velvoitteet Toimintaryhmät Toimintaryhmien hallitustyöskentely Seminaari, 1 päivä Ajankohta / Kesto Tammi huhtikuu 2008 Siilinjärvi, Tampere, Oulu, Vantaa Juha-Matti Markkola, Hans Bergström Yhteistyössä MMM, Mavi, toimintaryhmät ja TE-keskukset 3 suomenkielistä, 1 ruotsinkielinen Siilinjärvi Tampere Oulu Vantaa Sivu

23 Toimintalinja 3 ja 4 Paikallistoimijoiden kansainvälisyyskoulutus Kansainvälisen työskentelyn erityispiirteiden oppiminen Toimintaryhmien sekä kylien henkilöstö, luottamushenkilöt, yrittäjät Käytännön esimerkkejä onnistuneista kv-hankkeista, työkaluja kumppaneiden hankintaan Seminaari,1-2, päivää Ajankohta / Kesto Syyskuu 2008 Jyväskylä Juha-Matti Markkola Auttaa paikallistoimijoita kehittämään kansainvälistä yhteistyötä ja hahmottamaan itselleen sopivia kumppaneita sekä kv-toimintaan sopivia hankeaihioita Jyväskylä Sivu

24 New participatory tools Ajankohta / Kesto Uuden osallistavan suunnittelu- ja arviointityökalun oppiminen Toimintaryhmien, muiden paikallisten toimijoiden ja kylien yhteenliittymien henkilöstö 3 päivän tiivis englanninkielinen työpaja, jonka vetää tohtori Jela Tvrdonova Slovakiasta Työpaja 3 päivää Hämeenlinna Juha-Matti Markkola Auttaa paikallistoimijoita kehittämään kansainvälistä yhteistyötä ja hahmottamaan itselleen sopivia kumppaneita sekä kv -toimintaan sopivia hankeaihioita Hämeenlinna Sivu

25 Paikallistoimijoiden tiedotuskoulutus Ajankohta / Kesto Maalis-,elokuu 2008 Sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen parantaminen Toimintaryhmien, muiden paikallisten toimijoiden ja kylien yhteenliittymien henkilöstö Käytännön esimerkkejä onnistuneista tiedotuskäytännöistä, asiantuntijaluentoja, työpajoja. Seminaari, 2, päivää, 1 tilaisuus, suomenkielinen Tampere Kirsi Hakoniemi Auttaa paikallistoimijoita kehittämään tiedotustaan ja viestintäänsä Tampere Elokuu Tampere Sivu

26 Kaikki toimintalinjat, ohjelman osa-alueet Maaseutuelinkeinoviranomaisten syyspäivät Osallistujamäärä 400 Ajankohta / Kesto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuuksien hyödyntäminen Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Taustatietoa ja hyviä käytäntöjä maatalouden ja maaseudun kehittämistyöhön, ajankohtaiset rahoitus ja hankeasiat Luentokoulutus, ryhmätyöt Syyskuu 2008, 2 pv/tilaisuus 2 tilaisuutta (1 suomenkieline, 1 ruotsinkielinen) Nokia, Turku Teemu Hauhia, Hans Bergström Maaseutuelinkeinoviranomaisen monipuolisen roolin vahvistaminen maatalouden ja maaseudun kehittäjänä. Yhteistyössä Mavi, MMM Nokia Turku Sivu

27 MYR:n maaseutujaostojen /alueellisten maaseutuverkostojen koulutustilaisuudet Ajankohta / Kesto Maaseutujaostojen yhteistyömuotojen kehittäminen Maakuntien yhteistyöryhmien maaseutujaostot Yhteistyön ja alueellisen verkostoitumisen edistäminen, hanketyö Luentokoulutus, ryhmätyöt Maalis-,toukokuu 2008 / 1-2 pv/tilaisuus, kalenterivuosittain toistuvasti 4 tilaisuutta Suomessa (1 ruotsinkielinen Ahvenanmaalla) Iso-Syöte, Ahvenanmaa, Tampere, Savonlinna Juha-Matti Markkola, Hans Bergström Alueellisen verkostoitumisen edistäminen, yhteistyön lisääminen alueiden välillä, hyvien käytäntöjen vaihtaminen. uuden ohjelmakauden hanketyö Toukokuu Turku Maaliskuu ruotsink. Ahvenanmaa 5.5 Ikaalinen Sivu

28 Valtakunnallinen avoin seminaari, teemana yrittäjyys Ajankohta / Kesto Maaseutuverkoston ajankohtaiskatsaus, teemana yrittäjyys Maaseutuverkosto Yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen Luentokoulutus, ideariihet Marraskuu 2008 / 1pv/tilaisuus 1 tilaisuus, Seinäjoki Teemu Hauhia, Hans Bergström Verkostoitumisen edistäminen, yhteistyön lisääminen alueiden välillä, hyvien käytäntöjen vaihtaminen. Yhteistyössä MMM Seinäjoki Sivu

29 Hankevetäjien koulutus Ajankohta / Kesto Hankevetäjien osaamisen lisääminen Hanketoteuttajat Hankesuunnittelun ja toteuttamisen hyviä käytäntöjä ja periaatteita Luentokoulutus, ideariihet 2 pv tilaisuudet vuoden 2008 aikana ( järjestään alueellisesti) Suomi Teemu Hauhia, Juha-Matti Markkola, Hans Bergström Ideoita ja hyviä käytäntöjä sekä osaamisen lisäämistä hankkeiden toteuttamiseen. Toteuttaminen yhteistyössä TE-keskusten ja muiden sidosryhmien kanssa syksy 2008 Sivu

30 Hankesuunnitelman tekeminen Ajankohta / Kesto Hanketoteuttajien osaamisen lisääminen Potentiaaliset hanketoteuttajat Hankesuunnittelun ja toteuttamisen hyviä käytäntöjä ja periaatteita Luentokoulutus, ideariihet 2 pv tilaisuudet vuoden 2008 aikana ( järjestään alueellisesti) Suomi Teemu Hauhia, Juha-Matti Markkola, Hans Bergström Ideoita ja hyviä käytäntöjä sekä osaamisen lisäämistä hankkeiden suunnitteluun. Toteuttaminen yhteistyössä TE-keskusten ja muiden sidosryhmien kanssa. kevät 2008 Sivu

31 Non stop koulutus toimintaryhmille Toimintaryhmätyön perusteet ja ajankohtaiset asiat Toimintaryhmien hallitukset, toiminnanjohtajat, hankesihteerit, kirjanpitäjät Toimintaryhmien hallitus: toimintaryhmätyön perusteet (leader-periaatteet) hallitustyöskentely, valta ja vastuu vaikuttaminen hallitus työnantajana ihmissuhdetaidot hanketoiminta kansainvälistyminen jne. Toiminnanjohtajat: toimintaryhmätyön perusteet (leader-periaatteet) toiminnanjohtajan valta ja vastuu toiminnanjohtaja esimiehenä ihmissuhdetaidot prosessien ohjaus arviointimenetelmät kansainvälistyminen jne. Hankesihteerit: toimintaryhmätyön perusteet (leader-periaatteet) hankkeiden suunnittelu ja ohjaus ihmissuhdetaidot kansainvälistyminen jne. Kirjanpitäjät: toimintaryhmätyön perusteet (leader-periaatteet) kirjanpidon erilliskysymykset jne. Monimuotokoulutus: etäopiskelua verkossa oman työn ohessa, lähiopetuspäiviä, lopputentti Ajankohta / Kesto Kalenterivuosittain toistuvasti, aloitus syksyllä 2008 Koulutuksen tavoitteena on varmistaa toimintaryhmien uusien henkilöiden tasalaatuinen ja laadukas perehdyttäminen ja päivittää jo mukana olevien henkilöiden tietoja ja taitoja tehdä paikallislähtöistä maaseudun kehittämistyötä. Sivu

32 Yhteystiedot johtaja Kirsi Hakoniemi verkostotiedottaja Hanna Lilja verkostosihteeri Juha-Matti Markkola verkostoasiamies Teemu Hauhia verkostovalmentaja Hans Bergström nätverksombudsman Satu Ylisiurua hallintolakimies / sähköposti satu: KÄYNTIOSOITE: KAMPUSRANTA 9 D, SEINÄJOKI Sivu

33 K i i t o s! Sivu

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

Lyhyt johdatus hanketoimintaan

Lyhyt johdatus hanketoimintaan Hanketietoisku Seinäjoella 18.3.2010 Lyhyt johdatus hanketoimintaan www.rakennerahastot.fi Yksi tukee yrityksiä kasvamaan ja työllistämään, toinen työllistää maahanmuuttajia, kolmas parantaa tulevaisuuden

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille HÄMEENLINNAN MAASEUTUOHJELMA 2015 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012 Koordinointi: Kehittämispalvelut/Marja Leena Souru 1 SISÄLLYS JOHDANTO JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 Paja haastaa Sotkamon nuoret www. hyödylliset hankelinkit Yritysryhmälle kehittämistuki jopa 75 % Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Tee ympäristötekoja,

Lisätiedot

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO 4 4 I Paikallisen kehittämisen perusta ja lähivuosien strategia

Lisätiedot

KOKO 2010: yhteenveto 52 alueen toimintakertomuksista

KOKO 2010: yhteenveto 52 alueen toimintakertomuksista KOKO 2010: yhteenveto 52 alueen toimintakertomuksista TEM/AKY/OHJE 5.4.2011 Sisällysluettelo 1. Perustiedot KOKO:sta 2010 1 2. Miten KOKO on edistänyt ja tulee edistämään KOKO-alueen sisäistä yhteistyötä?

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

Toimintakertomus. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintakertomus. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Toimintakertomus 2014 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. Yleistä Vuodelle 2014 asetettiin painopistealueiksi työpajojen toimintaedellytysten vahvistaminen sekä pajoilla työskentelevien

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

EU- ja hank. Kaupungi

EU- ja hank. Kaupungi KATSAUS VUOTEEN 2013 EU- ja elinkeinopoliittiset hank kkeet 2013 Kaupungi inhallitus 10.2.2014 Kaup punginkanslian julkaisujaa 2014:1 Kansikuva: Kauppakatu 2013 kuvattuna Red Epic kameralla (K18) Katsaus

Lisätiedot

Päätösten, ohjelmien ja strategioiden maaseutuvaikutusten arviointi Pirkanmaan maaseutufoorumi, Tampere 9.12.2013

Päätösten, ohjelmien ja strategioiden maaseutuvaikutusten arviointi Pirkanmaan maaseutufoorumi, Tampere 9.12.2013 Päätösten, ohjelmien ja strategioiden maaseutuvaikutusten arviointi Pirkanmaan maaseutufoorumi, Tampere 9.12.2013 Hanna-Mari Kuhmonen Esityksen sisältö Maaseutuvaikutusten arvioinnin lähtökohdat, tarkoitus

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti.

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti. Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010 Loppuraportti Kirsi Heinonen Sosiaali- ja terveysministeriö/ Terveyden edistämisen politiikkaohjelma

Lisätiedot

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt 2/2012 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA Kulttuurissa on ideaa SIVU 10 Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt SIVU 2 ja 9 KUVA: PETRI KOVALAINEN Maakuntakaavatyö löytyy netistä SIVUT

Lisätiedot

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) kansainvälisen yhteistyön toimintastrategia 2010 2013 ja maaseutupolitiikan kansainvälisiä toimintatapoja Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Ympäristön seuranta Suomessa 2009-2012

Ympäristön seuranta Suomessa 2009-2012 SUOMEN YMPÄRISTÖ 11 2009 Ympäristön seuranta Suomessa 2009-2012 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jorma Niemi (toim.) Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖ 11 2009 Ympäristön seuranta Suomessa 2009-2012 Jorma Niemi

Lisätiedot

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007 Taito Craftnet -projekti 2004-2007 Taito Craftnet 2 projektin loppuraportin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Yksityiskohta sydänvadista,

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

Mahdollisuuksien hevonen Hevosalan kehittämisohjelma

Mahdollisuuksien hevonen Hevosalan kehittämisohjelma Mahdollisuuksien hevonen Hevosalan kehittämisohjelma 2 Hevosalan kehittämisohjelma Hevosala Suomessa merkityksellisempää kuin ehkä tiedätkään. Hevosala vaikuttaa Suomen 75 500 hevosta tarvitsevat rehuntuotantoa

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot