Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009"

Transkriptio

1 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009

2

3 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009

4 Edita Prima Oy, Helsinki 2010

5 Julkaisun nimi Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Raimo Ahola Ari Pajuniemi Toiminta ja hallinto Sarjanumero 32/2010 OSKARI numero OM 7/014/2010 ISSN-L ISSN (nid.) ISSN (PDF) ISBN (nid.) ISBN (PDF) Asia- ja avainsanat Tiivistelmä Käräjäoikeus, tilastot Tässä monisteessa olevat tilastot on tuotettu suoraan atk-järjestelmistä sekä osin kyselyjen pohjalta lähinnä hallinnollista käyttöä varten. Tilastokeskus on kehittänyt tietopalveluaan ja tarkistetut, viralliset tilastot ovat käytettävissä internetissä. Tutkimuksissa ja muissa julkaisuissa tulisi käyttää Tilastokeskuksen julkaisemia tilastoja, jotka löytyvät internetistä osoitteesta: Monisteessa on esitetty käräjäoikeuksien asiamäärät ja käsittelyajat asiaryhmittäin. Mukana on myös muita tilastoja käräjäoikeuksien toimintaan vaikuttavista seikoista mm. henkilöstö- ja väestömäärät.

6

7 SISÄLLYS KATSAUS: KÄRÄJÄOIKEUKSIEN TOIMINTA VUONNA 2009 TUOMIOISTUINTEN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS SIVU i 1 KÄRÄJÄOIKEUKSIEN TYÖTILASTOJA VUODELTA ASIAMÄÄRIEN KEHITYS Käräjäoikeuksiin saapuneet asiat (kuva) Yhteenveto SAAPUNEET, RATKAISTUT, VIREILLÄ OLEVAT JA KÄSITTELYAIKA Saapuneet asiat Ratkaistut asiat Vireillä olevat asiat Käsittelyaika ratkaistuissa asioissa Saapuneiden asioiden % muutos 2009 verrattuna vuoteen Saapuneiden muutos 2009 verrattuna vuoteen VIRAT TUOMIOPIIRIEN VÄESTÖ TOIMINTAMENOT JA KÄYTTÖSUUNNITELMA TULOSTAVOITTEET JA TOTEUTUMA KÄRÄJÄOIKEUKSIEN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS TUNNUSLUVUT VIRASTOITTAIN Työmäärä, henkilötyövuodet, toimintamenot, tuottavuus ja taloudellisuus Asiamäärät ja käsittelyajat eräissä asiaryhmissä 21 6 RIKOSASIAT 6.1 RIKOSASIOIDEN KEHITYS JA YLEISTÄ Rikosasiat (kuva) Ratkaistut pakkokeino- ja sakon muuntoasiat (kuva) RIKOSASIOIDEN TYÖTILI Käräjäoikeuksien työtili; Rikosasiat Käräjäoikeuksien työtili; Muut rikosoikeudelliset asiat Käräjäoikeuksien työtili; Pakkokeinoasiat Käräjäoikeuksien työtili; Kaikki rikosoikeudelliset asiat Asiaratkaistujen rikosasioiden käsittelyajat käsittelytavoittain Asiaratkaistujen rikosasioiden käsittelyajat käsittelytavoittain ja rikosryhmittäin Ratkaistut rikosasiat käsittelytavoittain Rikosoikeudellisten asioiden asiaratkaisut käsittelyaikaväleittäin Rikosasioiden asiaratkaisut käsittelyaikaväleittäin Muiden rikosoikeudellisten asioiden asiaratkaisut käsittelyaikaväleittäin Pakkokeinoasioiden asiaratkaisut käsittelyaikaväleittäin Vireillä olevat rikosoikeudellisten asiat aikaväleittäin Vireillä olevat rikosasiat aikaväleittäin Vireillä olevat muut rikosoikeudelliset asiat aikaväleittäin Vireillä olevat pakkokeinoasiat aikaväleittäin Vireillä olevat rikosasiat prosenttiosuudet aikaväleittäin Vireillä olevat muut rikosoikeudelliset asiat prosenttiosuudet aikaväleittäin Vireillä olevat pakkokeinoasiat prosenttiosuudet aikaväleittäin Saapuneiden asioiden muutos asiaryhmittäin Istuntojen toteutumisprosentti rikosoikeudellisissa asioissa Istuntojen toteutuminen rikosasioissa käräjäoikeuksittain 55

8 II 6.3 MUUTOKSENHAKU Muutoksenhaku käräjäoikeuksien rikosoikeudellisista asioista hovioikeuspiireittäin Muutoksenhaku käräjäoikeuksien rikosoikeudellisista asioista hovioikeuspiireittäin (kuva) Muutoksenhaku käräjäoikeuksien rikosoikeudellisista asioista käräjäoikeuksittain Muutoksenhaku käräjäoikeuksien rikosoikeudellisista asioista käräjäoikeuksittain (kuva) 60 7 SIVIILIASIAT 7.1 ASIAMÄÄRÄKEHITYS JA TYÖNJAKO Asiamääräkehitys riita-asioissa (kuva) Asiamääräkehitys velkajärjestelyasioissa (kuva) Työnjako eräissä asiaryhmissä, kirjallinen menettely (kuva) TUOMASKOODIT SAAPUNEET ASIAT ASIARYHMITTÄIN SAAPUNEET SIVIILIASIAT Saapuneiden siviiliasioiden lukumäärämuutos Saapuneiden siviiliasioiden prosenttimuutos RATKAISTUT SIVIILIASIAT Ratkaistujen ja saapuneiden siviiliasioiden erotus VIREILLÄOLEVAT SIVIILIASIAT Vireilläolevat siviiliasiat suhteessa saapuneisiin SIVIILIASIOIDEN KÄSITTELYAJAT Keskimääräiset käsittelyajat Keskimääräiset käsittelyajat menettelytaparyhmittäin Keskimääräiset käsittelyajat riita-asioissa ratkaisuvaiheen mukaan RATKAISTUT SIVIILIASIAT KÄSITTELYAIKAVÄLEITTÄIN Ratkaistut maaoikeusasiat käsittelyaikaväleittäin Ratkaistut laajat riita-asiat käsittelyaikaväleittäin Ratkaistut turvaamistoimiasiat käsittelyaikaväleittäin Ratkaistut summaariset asiat (S) käsittelyaikaväleittäin Ratkaistut elektronisesti vireille tulleet asiat käsittelyaikaväleittäin Ratkaistut muut summaariset asiat (SM) käsittelyaikaväleittäin Ratkaistut avioeroasiat käsittelyaikaväleittäin Ratkaistut muut hakemusasiat käsittelyaikaväleittäin Ratkaistut velkajärjestelyasiat käsittelyaikaväleittäin Ratkaistut yrityssaneerausasiat käsittelyaikaväleittäin Ratkaistut konkurssiasiat käsittelyaikaväleittäin Ratkaistut ulosottolakiin perustuvat asiat käsittelyaikaväleittäin Ratkaistujen siviiliasioiden prosenttiosuudet käsittelyaikaväleittäin Ratkaistujen laajojen riita-asioiden prosenttiosuudet käsittelyaikaväleittäin LOPULLISET RATKAISUT ASIANIMIKKEITTÄIN LOPULLISET RATKAISUT RATKAISUKOODEITTAIN RATKAISTUT RIITA-ASIAT RATKAISIJAN JA RATKAISUVAIHEEN MUKAAN 109

9 III 7.12 RATKAISTUT HAKEMUSASIAT RATKAISIJAN JA RATKAISUVAIHEEN MUKAAN RATKAISTUT INSOLVENSSIASIAT RATKAISIJAN JA RATKAISUVAIHEEN MUKAAN RATKAISTUT ASIAT RATKAISIJAN JA RATKAISUVAIHEEN MUKAAN MENETTELYTAVOITTAIN Maaoikeusasia Laaja haastehakemus, riita-asia Turvaamistoimi Suppea haastehakemus, velkomus Suppea haastehakemus, konekielinen Suppea haastehakemus, muut Hakemusasia, muut Hakemusasia, avioero Hakemusasia, velkajärjestely Konkurssiasia Ulosottolakiin perustuva asia Hakemusasia, yrityssaneeraus LOPULLISET RATKAISUT SIVIILIASIOISSA MENETTELYTAVOITTAIN VIREILLÄ OLEVAT Maaoikeusasia Laaja haastehakemus, riita-asia Turvaamistoimi Suppea haastehakemus, velkomus Suppea haastehakemus, konekielinen Suppea haastehakemus, muut Hakemusasia, muut Hakemusasia, avioero Hakemusasia, velkajärjestely Konkurssiasia Ulosottolakiin perustuva asia Hakemusasia, yrityssaneeraus Laaja haastehakemus, riita-asia prosenttiosuudet Hakemusasia, velkajärjestely prosenttiosuudet MUUTOKSENHAKU Riita-asioissa; hovioikeuspiireittäin Riita-asioissa; hovioikeuspiireittäin (kuva) Riita-asioissa; istunto ja kirjallinen käsittely Laaja haastehakemus; istunto ja kirjallinen käsittely hovioikeuspiireittäin Laaja haastehakemus; istunto ja kirjallinen käsittely hovioikeuspiireittäin (kuva) Laaja haastehakemus; istunto ja kirjallinen käsittely Laaja haastehakemus; istunto ja kirjallinen käsittely (kuva) Siviiliasioissa Istunnossa ratkaistuissa siviiliasioissa KIINTEISTÖASIAT 8.1 KIINTEISTÖASIAT Saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat (kuva) Kiinteistöasioiden määrän muutos Saapuneet ja ratkaistut yhteensä Työnjako kiinteistöasioissa 205

10 IV 8.2 LAINHUUTOASIAT Saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat asiat Työnjako lainhuutoasioissa Ratkaistut lainhuutoasiat asiaryhmittäin Käsittelyaika lainhuutoasioissa MUUT KIINTEISTÖASIAT Työtilanne ja käsittelyaika muissa kiinteistöasioissa Työnjako muissa kiinteistöasioissa Saapuneet muut kiinteistöasiat asiaryhmittäin Maksimi käsittelyaika muissa kiinteistöasioissa HAASTEMIESTYÖTILASTO 214

11 KÄRÄJÄOIKEUKSIEN TOIMINTA VUONNA 2009 Tuomiopiirit Käräjäoikeuksissa valmistauduttiin vuonna 2009 myös käräjäoikeuksien tuomiopiirien muutokseen. Uudet käräjäoikeudet on lueteltu laissa käräjäoikeuslain muuttamisesta (1751/2009). Vuoden 2009 lopussa oli 51 käräjäoikeutta (kartta 1), joiden sijaan perustettiin lukien 27 käräjäoikeutta (kartta 2), joiden kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista oikeusministeriö on antanut asetuksen (454/2009), kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainti näkyy kartasta 3. Osa asetuksessa mainituista kanslioista on tarkoitettu väliaikaisiksi, kunnes toimitilakysymykset saadaan ratkaistuksi. Kuusamon ja Savonlinnan kanslioiden toimintaedellytyksiä on tarkoitus arvioida uudelleen kolmen vuoden kuluttua muutoksesta. Täydentävää tietoa kanslia ja istuntopaikoista on liitteessä 1 Kokonaisasiamäärä, henkilöstö ja toimintamenot Käräjäoikeuksiin saapui yhteensä siviili- ja rikosoikeudellista asiaa eli 19 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Edellä mainittujen lisäksi käräjäoikeudet käsittelevät kiinteistöjä koskevia kirjaamisasioita. Kiinteistöasioiden määrä väheni 10 prosenttia, kun vuonna 2009 saapui kirjaamisasiaa. Käräjäoikeuksien työmäärään vaikuttaa keskeisesti rikosasioiden määrä. Vuonna 2009 käräjäoikeuksiin saapui rikosasiaa, eli asiamäärä oli noin 7 prosenttia edellisvuotta pienempi. Kokonaisasiamäärän kasvu vuonna 2009 johtui suppealla haastehakemuksella vireille tulleiden summaaristen riita-asioiden kasvusta. Summaaristen asioiden kasvu jatkui edelleen ja asioita saapui asiaa eli 34 prosenttia edellisvuotta enemmän. Summaarisien asioiden määrä on kasvanut vuosittain vuodesta 2005, jolloin näitä asioita saapui asiaa. Vuonna 2009 summaarisia asioita saapui 133 prosenttia enemmän kuin vuonna Laskennallinen työmäärä kasvoi edellisestä vuodesta 6 prosenttia ja oli tavoitta suurempi. Kokonaistyömäärä kasvoi, vaikka rikosasiat ja kiinteistöasiat vähenivät, koska summaariset asiat työllistivät merkittävästi aiempaa enemmän. Työmääräkasvu kohdistui kansliahenkilöstöön, koska summaariset asiat ovat valtaosin kansliahenkilöstön käsiteltäviä asioita. Käräjäoikeuksissa käsiteltävien asioiden keskimääräinen työmäärä vaihtelee merkittävästi asiaryhmittäin ja asioiden kokonaismäärä ei kuvaa luotettavasti työmäärää. Tästä syystä työmäärää arvioidaan laskennallisena lukuna siten, että ratkaistujen asioiden lukumäärä on kerrottu kunkin asiaryhmän keskimääräistä vaativuutta kuvaavalla painokertoimella. Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa oli palkattuna hallinnonalan omalla rahoituksella henkilötyövuotta, mikä oli 40 henkilötyövuotta tavoitetta suurempi. Erotus johtuu lähinnä siitä, että ruuhkautuneisiin käräjäoikeuksiin kohdennettiin lisävoimavaroja hallitusohjelman mukaisesti. Hallitusohjelman tavoitteena oli, että lautamiesjärjestelmästä luovutaan muissa kun vakavissa rikosasioissa ja säästyneet varat käytetään pahiten ruuhkautuneiden käräjäoikeuksien vahvistamiseen. Toteutuneet henkilötyövuodet on esitetty käräjäoikeuksittain sivulla 15. Vuonna 2009 tuomarien istunnossa ratkaisemia asioita oli keskimäärin 84 asiaa tuomaria kohti. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 92. Suurin osa istunnossa ratkaistuista asioista on rikosasioita, i

12 joten tuomarien istuntoasioiden lukumäärään niillä on keskeinen merkitys. Väestömäärään suhteutettuna saapuvien rikosasioiden määrä vaihtelee suuresti eri puolella maata. Toimintamenot vuonna 2009 olivat 138,1 miljoonaa euroa. Tavoite toimintamenojen tasoksi oli 137,5 miljoonaa euroa, joten toteuma poikkesi 0,4 prosenttia arvioidusta. Muutos edellisestä vuodesta oli 3 prosenttia. Taloudellisuutta kuvaava tunnusluku oli 741 eli tavoitteen mukainen ja edellisvuotta parempi. Taloudellisuus parani, koska työmäärää kasvoi. Taloudellisuustavoite on asetettu toimintamenoperusteisesti. Tuottavuus oli tavoitteen mukainen. Käräjäoikeuskohtaiset tunnusluvut on esitetty sivuilla Seuraavassa on lähemmin arvioitu tuloksellisuutta asiaryhmittäin. Rikosasiat Vuonna 2009 saapuneiden rikosasioiden ja muiden rikosoikeudellisten asioiden 1 sekä pakkokeinoja sakon muuntoasioiden määrä oli asiaa. Rikosasioita saapui ja ratkaistiin , joista varsinaisia asiaratkaisuja oli Vuonna 2009 rikosasioita saapui asiaa (6,8 prosenttia) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kappalemääräisesti eniten vähennystä on törkeä rattijuopumus ja liikennejuopumus asioissa. Keskimääräinen käsittelyaika rikosasioissa oli 3,4 kuukautta eli 0,3 kuukautta enemmän kuin edellisenä vuonna ja 0,2 kuukautta tavoitetta huonompi. Käsittelyaika oli alle 3 kuukautta 33 käräjäoikeudessa. Käsittelyaika oli neljä kuukautta tai pidempi seitsemässä käräjäoikeudessa, joista kaksi on pääkaupunkiseudun käräjäoikeuksia (Espoossa 5,5 ja Helsingissä 5,5 kuukautta). Näistä Espoossa käsittelyaika lyheni edellisenä vuonna toteutuneesta, mutta Helsingissä kasvoi. Tavoitteena oli, ettei yhdenkään käräjäoikeuden käsittelyaika ole yli 3 kuukautta koko maan keskiarvoa pidempi. Kotkan käräjäoikeudessa rikosasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli maan pisin ja se oli 2,3 kuukautta koko maan keskiarvo pidempi. Näin ollen tavoite pisimmän ja koko maan keskiarvokäsittelyajan erotuksen osalta toteutui. Tavoitteena oli myös, että rikosasioista puolet käsitellään alle kahdessa kuukaudessa. Tavoite toteutui koko maan osalta, sillä rikosasioista 53 prosenttia ratkaistiin alle kahdessa kuukaudessa. Käräjäoikeuksittain tarkasteltuna 7 käräjäoikeutta ei saavuttanut valtakunnallista tavoitetta. Yli 9 kuukautta käsiteltyjen asioiden osuus oli koko maan osalta kuusi prosenttia, eli tavoitteena ollutta 10 prosenttia parempi. Espoon käräjäoikeudessa vanhoja asioita oli 15 prosenttia ratkaistuista rikosasioista, mikä oli koko maan suurin, mutta käräjäoikeuden omaa tavoitetta parempi. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen useat langettavat tuomiot asioiden viipymisestä edellyttävät käräjäoikeuksilta tehokkaampaa reagointia aiemmissa vaiheissa pitkään viipyneiden asioiden käsittelyssä ja aikatauluista päätettäessä. Käräjäoikeudessa asian käsittelijä tietää asian saapuessa asiakirjojen perusteella, mikä on sen siihenastinen kokonaiskäsittelyaika eli kuinka kauan asia on viipynyt poliisilla ja syyttäjällä. Käräjäoikeuden johdon työvälineeksi on tuotettu raportointijärjestelmä, jonka avulla johto voi arvioida, onko asioiden kokonaiskäsittelyajoille annettu riittävää merkitystä asioiden käsittelyaikatauluista päätettäessä. 1 Muita rikosoikeudellisia asioita ovat ajokieltoasian tuomioistuinkäsittely, rikesakon vastustaminen, yhdyskuntapalvelun muunto, liiketoimintakieltoasia, lähestymiskieltoasia, nuorisorangaistuksen muunto ja vangin muutoksenhakuasia. ii

13 Sakon muuntoasioita oli eli noin asiaa edellistä vuotta vähemmän. Saapuneiden pakkokeinoasioiden määrä pysyi suunnilleen edellisen vuoden tasolla ja oli Muiden rikosoikeudellisten asioiden määrä oli asiaa. Kappalemääräisesti merkittävin nimike tässä asiaryhmässä ovat lähestymiskieltoasiat, joita vuonna 2009 saapui Näistä perheen sisäisiä lähestymiskieltoasioita oli 142 asiaa. Kaikkien saapuneiden rikosasioiden asiarakenne on kuvattu sivulla 53. Rikosasioista vuoden 2009 loppuun mennessä muutoksenhakuja on noin vuodessa ja muutoksenhakuosuus oli 10 prosenttia eli hieman alempi kuin vuonna Vuoden 2009 luvuista tosin puuttuu vielä tammikuulle 2010 ajoittunut muutoksenhaku. Käräjäoikeuksittain tarkasteltuna rikosasioiden muutoksenhakuosuus oli kertomusvuonna 5 14 prosenttia. Rikosasioissa muutoksenhakualttius vaihtelee asiaryhmittäin ja asianosaisaseman mukaan. Ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittujen kohdalla muutoksenhakualttius on kaikkien suurin. Muissa rikosoikeudellisissa asioissa on alle 300 valitusta vuodessa, joten näissä asioissa muutoksenhakuosuus jää muutamaan prosenttiin. Rikosasioissa tuli lukien mahdolliseksi ratkaista vähäiset asiat vastaajan suostumuksella pääkäsittelyä toimittamatta kirjallisessa menettelyssä. Vuonna 2008 kirjallisessa menettelyssä ratkaistiin yhteensä rikosasiaa. Kirjallisessa menettelyssä ratkaistujen asioiden osuus kaikista rikosasioiden asia- ja käsittelyratkaisuista oli noin 35 prosenttia. Käräjäoikeuksittain tarkasteltuna kirjallisen menettelyn osuus vaihteli 17 prosentista 55 prosenttiin. Kirjallisen menettelyn osuuksissa olevat erot johtuvat osin asiarakenne-eroista. Rikosasioiden kirjallinen käsittely soveltuu tyypillisesti liikenteeseen liittyvien rikosasioiden käsittelyyn. Liikennerikosten osuus koko maan rikosasioiden juttukannasta on 42 prosenttia. Tällä on keskeinen vaikutus siihen, miten suuri osa asioista ylipäätään soveltuu kirjalliseen menettelyyn. Helsingin käräjäoikeudessa sekä liikennettä koskevien asioiden osuus (28 prosenttia) että kirjallisen menettelyn osuus (17 prosenttia) kaikista rikosasioista ovat merkittävästi maan keskiarvoa pienempiä. Kirjallisesti ratkaistujen rikosasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 1,6 kuukautta eli huomattavasti lyhempi kuin suullisessa käsittelyssä ratkaistuissa asioissa, joissa käsittelyaika oli 4,4 kuukautta. Vuonna 2009 asiaratkaistuissa rikosasioissa oli yhteensä istuntoa, joista istuntoa (21,5 prosenttia) peruuntui. Istuntojen peruuntuminen väheni hieman edellisen vuoden tasoa. Porvoon käräjäoikeudessa aloitettiin laaja Ruandassa tapahtuneeseen joukkotuhontaan liittyvä oikeudenkäynti, jossa tutkitaan Suomessa asuvan ruandalaismiehen epäiltyä osallisuutta asiassa. Tämän jutun käsittelyyn sitoutui merkittävästi voimavaroja vuonna 2009 ja käsittely jatkuu vuonna Riita-asiat Saapuneiden riita-asioiden määrä oli vuonna 2009 kaikkiaan ja niitä ratkaistiin Riita-asioita tuli vireille 32 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kappalemääräisesti kasvua oli eniten velka- ja saamissuhdetta koskevissa asioissa, joita saapui yhteensä Näistä valtaosa tuli vireille suppealla haastehakemuksella ja vain noin 600 asiaa tuli vireille laajalla haastehakemuksella. Kaikkien vireille tulleiden siviiliasioiden asiaryhmittäinen asiarakenne on kuvattu sivulla 65. iii

14 Riita-asioiden sovittelun (L 663/2005) mukaisia asioita on ollut hieman aiempaa enemmän. Käräjäoikeudet tekivät sovittelun aloittamispäätöksen 185 asiassa vuonna Kaikkiaan 429 asiassa on tehty sovittelun aloittamispäätös koko sovittelulainsäädännön voimassaoloaikana, joten lähes puolet kaikista sovittelun aloittamispäätöksistä tehtiin kertomusvuoden aikana. Käräjäoikeudet ovat tietoisesti pyrkineet kasvattamaan sovittelumenettelyn käyttöä informoimalla asiakkaita aktiivisesti sovittelumahdollisuudesta. Vain yksi erillisellä sovitteluhakemuksella vireille tullut sovitteluhakemus ja kolme prosessin kuluessa tehtyä sovittelupyyntöä hylättiin vuoden 2009 aikana. Lopullinen ratkaisu annettiin yhteensä 123 sovitteluasiassa ja vain seitsemässä asiassa sovittelu lopetettiin tuloksettomana. Sovitteluasioissa siis saavutettiin yleensä sovinto tai asia jäi sillensä. Laajat riita-asiat Muita kuin suppealla haastehakemuksella vireille tulleita riita-asioita saapui yhteensä asiaa, joista 619 oli maaoikeusasioita ja 370 koski erillistä turvaamistointa. Laajalla haastehakemuksella (L-asia) tuli vireille 9267 riita-asiaa ja niitä ratkaistiin asiaa. Laajalla haastehakemuksella vireille tulleista asioista suurin asiaryhmä oli työsuhde- ja tasa-arvoa -asiat, asiaa. L-asioista 22 prosenttia ratkaistiin Helsingin käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirin kuuluu 11 prosenttia koko maan väestöstä. Väestömäärään suhteutettuna saapuvien L-asioiden määrissä on käräjäoikeuksittain merkittäviä eroja. L-asioista ja riitautuneista summaarisista asioista asiaa ratkaistiin istuntokäsittelyssä. Näiden lisäksi riita-asioista istunnossa käsiteltiin 407 maaoikeusasiaa ja 17 turvaamisasiaa. Riita-asioista 171 ratkaistiin kolmen tuomarin kokoonpanossa. L-asioista tuomiolla ratkaistujen asioiden osuus oli 39 prosenttia ja sovintoratkaisujen osuus oli 31 prosenttia. Muita ratkaisuja ovat muun muassa tutkimatta jättäminen ja asian jääminen sillensä. Koko maan tasolla sovintojen osuus on ollut vakaa vuosina Käräjäoikeuksittain tarkasteltuna sovintojen osuus vaihtelee kuitenkin paljon. Vuonna 2009 sovintojen osuus oli kymmenessä käräjäoikeudessa vähemmän kuin 25 prosenttia minimin ollessa 16 prosenttia. Vastaavasti 10 käräjäoikeudessa sovintojen osuus oli vähintään 40 prosenttia, maksimin ollessa 49 prosenttia. Keskimääräinen käsittelyaika laajoissa riita-asioissa oli hieman edellistä vuotta ja tavoitetta pidempi, 8,2 kuukautta. Käsittelyaika oli 10 kuukautta tai enemmän kaikkiaan kahdeksassa käräjäoikeudessa. Istunnossa ratkaistujen riita-asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 10,4 kuukautta. Merkittävä osa istunnossa käsiteltävistä riita-asioista ratkaistaan pääkaupunkiseudun käräjäoikeuksissa, joissa näiden asioiden käsittelyaika on pidentynyt (käsittelyaika Espoossa 16,2 kuukautta, Helsingissä 12,5 kuukautta ja Vantaalla 8,4 kuukautta). Pienimmissä käräjäoikeuksissa käsittelyaikaa saattaa pidentää merkittävästi yhdenkin pitkään vireillä olleen asian ratkaiseminen. Muutoksenhaku laajalla haastehakemuksella vireille tulleissa riita-asioissa on viime vuosina pysynyt noin 40 prosentin tasolla. Vuonna 2009 muutoksenhakuosuus oli 36 prosenttia, kun tieto on otettu vuoden viimeisenä päivänä, jolloin tammikuun 2010 aikana tehdyt valitukset eivät ole vielä mukana. Muutoksenhaun osuus lasketaan niiden asioiden lukumäärästä, joissa on valitusoikeus hovioikeuteen. Sovinnot on tässä rajattu muutoksenhakuun oikeuttavien ratkaisujen ulkopuolelle. Näin ollen suuri sovintojen määrä saattaa kasvattaa muutoksenhakujen osuutta etenkin pienissä käräjäoikeuksissa, joissa laajojen riita-asioiden määrä on vähäinen. iv

15 Summaariset asiat Vuonna 2009 suppealla haastehakemuksella vireille tulleita riita-asioita (summaariset) saapui Asiamäärä kasvoi vuonna 2009 noin asiaa, joten kasvu jatkui entistä nopeampana. Vuonna 2008 saapuvia asioita oli noin asiaa edellistä vuotta enemmän. Vuonna 2009 summaaristen asioiden kasvu oli 34 prosenttia. Eniten kasvua oli velka- ja saamissuhdetta koskevassa asiaryhmässä. Tähän ryhmään kuuluvat myös niin sanotut pikavipit. Summaarisia asioita ratkaistiin eli noin asiaa vähemmän kuin niitä saapui. Asiamäärän kasvusta huolimatta keskimääräinen käsittelyaika summaarisissa asioissa oli 2,2 kuukautta vuonna 2009, mikä oli 0,2 kuukautta tavoitetta pidempi. Viidessä käräjäoikeudessa käsittelyajan keskiarvo oli yli 2,5 kuukautta, mutta suurimmassa osassa alle kaksi kuukautta. Hakemusasiat Hakemusasioiden asiamäärät ovat vakiintuneet. Saapuneiden asioiden määrä oli asiaa ja niitä ratkaistiin asiaa vuonna Saapuneista hakemusasioista avioeroasioita oli Insolvenssiasioiden määrä kasvoi hieman edellisestä vuodesta. Niitä saapui ja ratkaistiin asiaa vuonna Edellisenä vuonna insolvenssiasioista saapui asiaa. Insolvenssiasioista suurin osa on yksityishenkilön velkajärjestelyasioita, joita saapui Velkajärjestelyasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 5,4 kuukautta eli tavoitetta ja edellisvuotta pidempi. Käsittelyaika oli alle 10 kuukautta kahta käräjäoikeutta lukuun ottamatta kaikissa käräjäoikeuksissa. Vuonna 2009 kirjaamisasioita saapui asiaa ja ratkaistiin asiaa. Saapuneiden kirjaamisasioiden määrä väheni edellisestä vuodesta 10 prosenttia. Vuoden 2010 alusta lukien kirjaamistehtävät siirtyivät Maanmittauslaitokseen. Kirjaamisasioiden siirron tavoitteena oli muun muassa se, että tuomioistuimet voivat keskittyä paremmin niiden varsinaiseen toimintaan, lainkäyttöön. Käräjäoikeuksien voimavaroja muutos ei lisännyt, koska vastaavasti asioita käsittelyt ammattitaitoinen kansliahenkilökunta siirtyi Maanmittauslaitoksen palvelukseen. LIITTEET Kartat 1 3 Liite 1 v

16 Kartta 1 Utsjoki Inari Enontekiö Lapin KO Muonio Kittilä Sodankylä Savukoski Käräjäoikeuksien tuomiopiirit (51) Kolari Pello Kemi-Tornion KO Rovaniemi Kemijärven KO Pelkosenniemi Salla Kemijärvi kuntajaon mukaisesti Ylitornio Tervola Tornio Keminmaa Simo Rovaniemen KO Ranua Posio Kuusamo Kemi Ii Pudasjärvi Taivalkoski Kuusamon KO Yli-Ii Hailuoto Haukipudas Kiiminki Oulu Suomussalmi Oulunsalo Kempele Lumijoki Oulun KO Utajärvi Puolanka TyrnäväMuhos Siikajoki Liminka Raahe Raahen Pyhäjoki KOVihanti Vaala Paltamo Hyrynsalmi Ristijärvi Kajaanin KO Merijärvi Siikalatva Oulainen KalajokiAlavieska Kuhmo Haapavesi Himanka Kajaani Ylivieska Pyhäntä Sotkamo Kannus Kärsämäki Ylivieskan Nivala KO Sievi Luoto Kokkola Vieremä Haapajärvi Pietarsaari Toholampi Sonkajärvi Valtimo Kiuruvesi Kokkolan KO Pyhäjärvi Kruunupyy Nurmes Pedersöre Kaustinen Reisjärvi Uusikaarlepyy Lestijärvi Halsua Iisalmen Iisalmi KO Rautavaara Evijärvi Veteli Pihtipudas Nurmeksen KO Lieksa Varpaisjärvi Kinnula Lapinlahti Oravainen Vöyri-Maksamaa Kauhava Perho Pielavesi Juuka Lappajärvi Vimpeli Keitele Nilsiä Vaasa Mustasaari Vähäkyrö Kauhavan KO Kivijärvi Maaninka Siilinjärvi Juankoski Viitasaari Kyyjärvi Kuopion KO Mustasaaren KO Vaasan Isokyrö KO Äänekosken KO Maalahti Laihia Lapua Alajärvi Kannonkoski Tervo Kaavi Korsnäs Polvijärvi Karstula Vesanto Soini Karttula Kuortane Kuopio Kontiolahti Ilmajoki Seinäjoki Tuusniemi Kurikka Seinäjoen KO Saarijärvi Äänekoski Outokumpu Konnevesi Joensuu Närpiö Töysä RautalampiSuonenjoki Alavus Teuva Ähtäri Liperi Kauhajoen KO Jalasjärvi Multia Kaskinen Leppävirta Uurainen Joensuun KO Karijoki Hankasalmi Varkauden KOHeinävesi Kauhajoki Laukaa Ilomantsi Kristiinankaupunki Virrat Keuruu Petäjävesi Rääkkyl ä Varkaus Tohmajärvi Isojoki Kihniö Pi eksämäki Karvia Jyväskylän KO Pieksämäen KO Joroinen Parkano Jyväskylä Muurame Enonkoski Mänttä-Vilppula Toivakka Honkajoki Rantasalmi Savonlinnan KO Kitee Kangasniemi Ruovesi Savonlinna Merikarvia Kerimäki Siikainen Ikaalisten KO Kesälahti Kankaanpää Jämsä Jämijärvi Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki Jämsän KO Joutsa Mikkeli Juva Pomarkku Tampereen KO Luhanka Mikkelin KO Sulkava Punkaharju Noormarkku Orivesi Pori Lavia Hämeenkyrö Hirvensalmi Tampere Parikkala Kuhmoinen Hartola Porin Ulvila KOKiikoinen Sastamala Kuhmalahti Sysmä Puumala Nokia Kangasala Pertunmaa Luvia Pirkkala Ristiina Nakkila Harjavalta Kokemäki Ruokolahti Lempäälä Pälkäne Padasjoki Mäntyharju Rautjärvi Eurajoki Vesilahti Suomenniemi Valkeakoski Asikkala Heinola Lappeenrannan KO Rauma KöyliöHuittinen Akaa Taipalsaari Rauman KO Eura Toijalan Kylmäkoski Hämeenlinnan KO KO Lahden KO Savitaipale Imatra Punkalaidun Urjala Pyhäranta Säkylä Hattula Lemi Hämeenlinna Lappeenranta Laitila Humppila Hämeenkoski Hollola Nastola Loimaa Lahti Uusikaupunki Oripää Forssa Iitti Kouvolan Kouvola KO Luumäki Vakka-Suomen KO Janakkala Forssa-Loimaan JokioinenKO Kärkölä Mynämäki Pöytyä Ypäjä Tammela Riihimäen Hausjärvi KO Orimattila Vehmaa Ylämaa Nousiainen Riihimäki Artjärvi Aura Koski Tl Loppi Miehikkälä Kustavi Taivassalo Rusko Marttila Mäntsälä Turku Tarvasjoki Somero Pukkila Myrskylä Hamina Masku Lieto Hyvinkää Lapinjärvi Brändö Karkkila Kotkan KO Geta Turun Raisio KO Tuusulan KO Askol a Liljendal Virolahti Paimio Kaarina Hyvinkään Järvenpää KO Kotka Naantali Nummi-Pusula Finström Salon KO Nurmijärvi PornainenPorvoon Ruotsinpyhtää KO Pyhtää Saltvik Tuusula Hammarland Eckerö Vihti Pernaja Sund Vårdö Kumlinge Ahvenanmaan KO Lohjan KO Kerava Loviisa Sauvo Salo Sipoo Porvoo Länsi-Turunmaa Vantaan Jomala KO Maarianhamina LumparlandSottunga Karjalohja Lohja Espoon Lemland Kauniainen Helsingin KO Helsinki Föglö Paraisten Kemiönsaari KO Siuntio KO Kirkkonummi Raaseporin Inkoo Kökar KO Hanko Affecto Finland Oy, Lupa N0328.

17 Kartta 2 Lapin KO Käräjäoikeuksien tuomiopiirit(27) Kemi-Tornion KO Oulun KO Kainuun KO Ylivieska-Raahen KO Keski-Pohjanmaan KO Pohjanmaan KO Etelä-Pohjanmaan KO Keski-Suomen KO Pohjois-Savon KO Pohjois-Karjalan KO Pirkanmaan KO Satakunnan KO Etelä-Savon KO Päijär-Hämeen KO Etelä-Karjalan KO Ahvenanmaan KO Kanta-Hämeen KO Kymenlaakson KO Varsinais-Suomen KO Hyvinkään Tuusulan KO KO Itä-Uudenmaan KO Länsi-Uudenmaan KO Vantaan KO Helsingin KO Espoon KO Affecto Finland Oy, Lupa N0328

18 Kartta 3 Utsjoki IP Inari IP Muonio IP Lapin KO Kittilä IP Sodankylä KÄRÄJÄOIKEUKSIEN TUOMIOPIIRIT LUKIEN 27 käräjäoikeutta Kansliat kansliat ja erilliset istuntopaikat (kansliassa myös istuntopaikka) Kemi-Tornion KO Rovaniemi Ylitornio IP Tornio IP Kemi Oulu Kemijärvi IP Pudasjärvi IP Oulun KO Kuusamo Suomussalmi IP Raahe Kainuun KO Pulkkila IP Ylivieska-Raahen KO Ylivieska Kajaani Kuhmo IP Kokkola Pietarsaari IP Keski-Pohjanmaan KO Haapajärvi Iisalmi Nurmes IP Vaasa Pohjanmaan KO Kauhajoki Kristiinankaupunki IP Kauhava Alajärvi IP Etelä-Pohjanmaan KO Seinäjoki Alavus IP Mänttä IP Kankaanpää IP Ikaalinen IP Jämsä Satakunnan KO Pirkanmaan KO Pori Tampere Viitasaari IP Äänekoski IP Keski-Suomen KO Jyväskylä Nilsiä Pohjois-Savon KO Kuopio Pohjois-Karjalan KO Suonenjoki Joensuu Pieksämäki Varkaus Kitee IP Etelä-Savon KO Savonlinna Mikkeli Rauma Heinola Päijät-Hämeen KO Etelä-Karjalan KO Imatra Ahvenanmaan KO Maarianhamina Uusikaupunki IP Hämeenlinna Forssa Lahti Kanta-Hämeen KO Kouvola Kymenlaakson KO Riihimäki Varsinais-Suomen KO Turku Hyvinkään Hyvinkää KO Tuusulan KO Kotka Itä-Uudenmaan KO Salo Järvenpää Porvoo Loviisa Vantaa Nauvo ( asti) IP Lohja Länsi-Uudenmaan KOEspoo Kemiö IP Helsinki Raasepori Kirkkonummi IP Vantaan KO Helsingin KO Espoon KO Lappeenranta Affecto Finland Oy, Lupa N0328.

19 Liite 1 TÄYDENTÄVÄÄ TIETOA OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEEN KANSLIA- JA ISTUNTOPAIKKAJÄRJESTELYISTÄ Käräjäoikeudet, joilla pysyy kaksi kansliaa: 1) Lapin käräjäoikeus, jolla on kansliat Rovaniemellä ja Sodankylässä. Hallinnollinen kanslia on Rovaniemellä. 2) Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, jolla on kansliat Ylivieskassa ja Raahessa. Hallinnollinen kanslia on Ylivieskassa. 3) Pohjois-Savon käräjäoikeus, jolla on kansliat Kuopiossa ja Iisalmessa. Hallinnollinen kanslia on Kuopiossa. 4) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus, jolla on kanslia Raaseporissa (ent. Tammisaari) ja Lohjalla. Hallinnollinen kanslia on Raaseporissa. 5) Kymenlaakson käräjäoikeus, jolla on kansliat Kouvolassa ja Kotkassa. Hallinnollinen kanslia on Kouvolassa. Koeajalla: Lisäksi Oulun käräjäoikeuden Kuusamon kanslia ja Etelä-Savon (Mikkelissä) käräjäoikeuden Savonlinnan kanslia toimivat seuraavat kolme vuotta koeajalla, jonka jälkeen tehdään päätökset niiden säilyttämisestä tai mahdollisesta lakkauttamisesta. Lakkautettavat kansliat ja istuntopaikat vuoden 2010 alusta Vuoden 2010 alusta lukien lakkautetaan 14 kansliaa ja 26 sivuistuntopaikkaa. Lakkautettavat kansliat: Kemi-Tornion käräjäoikeuden Tornion sivukanslia Keski-Suomen käräjäoikeuden Äänekosken kanslia Kymenlaakson käräjäoikeuden Haminan sivukanslia Lapin käräjäoikeuden Kemijärven kanslia Pirkanmaan käräjäoikeuden Ikaalisten ja Toijalan kansliat Pohjanmaan käräjäoikeuden Kristiinankaupungin ja Pietarsaaren sivukansliat Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden Nurmeksen kanslia Satakunnan käräjäoikeuden Kokemäen sivukanslia Varsinais-Suomen käräjäoikeuden Loimaan, Mynämäen, Paraisten ja Uudenkaupungin kansliat. Vaikka kansliatoiminnot lakkaavat, paikkakunnalle voi edelleen jäädä istuntopaikka.

20 Liite 1 Lakkautettavat istuntopaikat: Etelä-Karjan käräjäoikeuden Luumäen istuntopaikka Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden Lapuan istuntopaikka Etelä-Savon käräjäoikeuden Heinäveden ja Juvan istuntopaikat Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuden Kannuksen ja Kaustisten istuntopaikat Keski-Suomen käräjäoikeuden Saarijärven istuntopaikka Kymenlaakson käräjäoikeuden Anjalankosken, Elimäen, Kuusankosken ja Haminan istuntopaikat Oulun käräjäoikeuden Muhoksen ja Taivalkosken istuntopaikat Pirkanmaan käräjäoikeuden Oriveden, Pälkäneen, Akaan ja Vammalan istuntopaikat Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden Lieksan istuntopaikka Pohjois-Savon käräjäoikeuden Kangasniemen istuntopaikka Satakunnan käräjäoikeuden Euran ja Kokemäen istuntopaikat Varsinais-Suomen käräjäoikeuden Dragsfjärdin, Loimaan, Mynämäen ja Paraisten istuntopaikat sekä lukien Nauvon istuntopaikka.

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella.

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Koodi Kunta 020 AKAA X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3.

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot 29.11.2012 RAJOITUSTEN PIIRISSÄ OLEVA ARA-ASUNTOKANTA VUONNA 2011 ARAVA ARA 1 Uusimaa Muu maa Askola 32 32 0 32 1 Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo 17493 3105 6818 1697 24311 4802 29113 1 Uusimaa Muu maa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013 759/2013 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto

Lisätiedot

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Maakunnat 2014 Vuonna 2011 voimaan tullut Valtioneuvoston päätös maakunnista (VNP 799/2009) 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005

Lisätiedot

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT Kunta (lopullinen kysely Manner- Suomen kuntajaon 1.1.2016 mukaan) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 18/2011 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010 18/2011 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010 Edita Prima Oy, Helsinki 2011 25.3..2011 Julkaisun

Lisätiedot

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009)

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KUNTA KOORDINAATTORI ETELÄ Artjärvi Asikkala Askola Borgå Esbo Espoo Forssa Hamina Hattula Heinola Helsinki Hollola Hyvinkää

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200,00 248,00 005 Alajärvi 400,00 496,00 009 Alavieska 100,00 124,00 010 Alavus 400,00 496,00 016 Asikkala 300,00 372,00 018 Askola 100,00 124,00 019 Aura 100,00 124,00 035 Brändö 200,00 248,00

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Annikki Thodén 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Ennakkotiedot Uudenmaan ELY-keskus Kunta Tuotantosuunta Tilojen lukumäärä Työntekijöiden lukumäärä Yhteensä Miehet Naiset Työmäärä yhteensä, henkilötyövuotta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 610/2012 Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Akaa Pirkanmaa 174,93 85. 85. 80. Alajärvi Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Dnro A129/200/2012 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 Tilastot Liite 2 Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 sivu Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut ja käyttäjät 2 Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut, Etelä- ja Länsi-Suomi 3 Vammaisten

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Maatalouslomitusta hoitava paikallisyksikkö v. 2013 sijaintikunta KUNTANIMI Numero 2013 Paikallisyksikkö Maakuntano 005 Alajärvi 5 ALAJÄRVI 14 759 Soini 5 ALAJÄRVI 14 934 Vimpeli 5 ALAJÄRVI 14 010 Alavus

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Kartat perustuvat kolmen selvitysperusteen tarkasteluun: 1. kunnan väestöpohja Tilastokeskuksen väestötietoihin () pohjautuen; 2. työpaikkaomavaraisuus

Lisätiedot

Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet kunnittain prosenttijärjestyksessä, 29.4.2011

Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet kunnittain prosenttijärjestyksessä, 29.4.2011 Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet kunnittain prosenttijärjestyksessä, 29.4.2011 ELY-keskus/alue ja kunta Koko maa yhteensä (335 kuntaa) 20 664 33,21 % Ahvenanmaan valtionvirasto

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut

Kuntatalouden tunnusluvut Ii Oulu Kuntatalouden tunnusluvut Oulun selvitysalue Hailuoto Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä 7.5.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden indikaattorit Kriisikunnaksi voidaan nimetä sellainen kunta:

Lisätiedot

Population register center POPULATION IN THE MAINLAND 5298858

Population register center POPULATION IN THE MAINLAND 5298858 Population register center POPULATION IN THE MAINLAND 5298858 Region of Uusimaa 1408020 Espoo 241565 Hanko 9657 Helsinki 576632 Hyvinkää 44987 Inkoo 5575 Järvenpää 38288 Karjalohja 1481 Karkkila 9076 Kauniainen

Lisätiedot

Kriteeritarkastelua maakunnittain

Kriteeritarkastelua maakunnittain Kriteeritarkastelua maakunnittain Tarkastelu perustuu kolmen pääkriteerin tarkasteluun: -Palvelu- ja väestöpohjakriteeri Tilastokeskuksen väestötietojen perusteella -- ja työssäkäyntikriteerit Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi työpaikaksi?

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi työpaikaksi? KUNTALIITTO Hkki Punnonen 12.3.2013 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi. Kaikki sairaanhoitopiirit ovat

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 609/2012 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 609/2012 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 609/2012 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet muodostettu 31.12.2009 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan Uusimaa s. 2 Varsinais-Suomi s. 3 Satakunta s. 4 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Lisätiedot

Promena -jalkineet työhön ja vapaa-aikaan

Promena -jalkineet työhön ja vapaa-aikaan PROMENA JALKINEIDEN EDUSTAJAT 1. Pohjois.Suomi Paula Soronen Puhelin 045 853 0877 2. Itä-Suomi Seppo Joutsemo Puhelin 045 911 2055 3. Keski-Suomi Lea Leppänen Puhelin 045 853 0850 4. Keski-Pohjanmaa ja

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015 Dnro A194/200/2014 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015 Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (Oulun piirin osalta 16.11.2015, Lapin piiriin muutoksia 12.2.2016) Luetteloa tarkistetaan

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Dnro A188/200/2013 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011 1089/2011 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä jen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä 18 päivänä

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yks-toimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen

Kunnan kuuluminen Risen yks-toimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen YKS-toimisto Kunta Yhdyskuntaseuraamustoimisto Osoite Puhelin Telekopio Arviointikeskus Akaa Tampereen yhdyskuntaseuraamustoimisto Rautatienkatu 10, 4 krs. 33100 TAMPERE 029 56 80900 029 56 80945 Länsi-Suomen

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (muutoksia: Oulun piiri 16.11.2015&12.3.&15.4.2016, Lappi 12.2.2016, Varsinais-Suomi

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet 31.12.2008 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan. Työssäkäyntialueet merkitty värein ja muu yli 10 %:n pendelöinti nuolin. Uusimaa

Lisätiedot

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010 KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 18.5.2010 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

Luonnos oikeusministeriön asetukseksi

Luonnos oikeusministeriön asetukseksi 1 Luonnos oikeusministeriön asetukseksi oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2013 Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 29.12.2010

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 29.12.2010 KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 29.12.2010 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 7.2.2012 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut

Kuntatalouden tunnusluvut Leppävirta Heinävesi Varkaus Kuntatalouden tunnusluvut Joroinen Keski-Savo Heinävesi, Joroinen, Leppävirta ja Varkaus 19.5.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden indikaattorit Kriisikunnaksi voidaan nimetä

Lisätiedot

1.1.2014 alk. Ortokuvat Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2014 alk. Ortokuvat Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200.00 246.00 005 Alajärvi 400.00 492.00 009 Alavieska 100.00 123.00 010 Alavus 400.00 492.00 016 Asikkala 300.00 369.00 018 Askola 100.00 123.00 019 Aura 100.00 123.00 035 Brändö 200.00 246.00

Lisätiedot

Tulonsaajien keskitulo ja tuloluokat suurimmissa kaupungeissa, koko maassa, Päijät-Hämeen kunnissa sekä Lahdessa alueittain 2014

Tulonsaajien keskitulo ja tuloluokat suurimmissa kaupungeissa, koko maassa, Päijät-Hämeen kunnissa sekä Lahdessa alueittain 2014 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 23.05.2016 Tulonsaajien keskitulo ja tuloluokat suurimmissa kaupungeissa, koko maassa, Päijät-Hämeen kunnissa sekä Lahdessa alueittain 2014 Keskitulolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Pomarkku. Lavia. Kuntatalouden tunnusluvut. Pori. Ulvila. Luvia Nakkila. Kokemäki. Porin selvitysalue

Pomarkku. Lavia. Kuntatalouden tunnusluvut. Pori. Ulvila. Luvia Nakkila. Kokemäki. Porin selvitysalue Pomarkku Kuntatalouden tunnusluvut Pori Ulvila Lavia Luvia Nakkila Kokemäki Porin selvitysalue Kokemäki Lavia Luvia Nakkila Pomarkku Pori Ulvila Kuntatalouden indikaattorit Kriisikunnaksi voidaan nimetä

Lisätiedot

VM/KAO, 3.2.2014 maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56

VM/KAO, 3.2.2014 maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 VM/KAO, 3.2.2014 maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 422 387 16 199 217 2 144 020 56 765 624 35 079

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 3269 Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2011 Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

~ 3 oo tc&.9c(ji( Helsingissä 20. joulukuuta 2011. Hallinto- ja kuntaministeri

~ 3 oo tc&.9c(ji( Helsingissä 20. joulukuuta 2011. Hallinto- ja kuntaministeri ~ 3 oo tc&.9c(ji( VALTIOVARAINMINISTERIÖ Päätös VM/251 1 02.02.06.00/2010 Kunta- ja aluehallinto-osasto 20.12.2011 j. ~4.( ~J ~2ora.. - c,s1~ Uck Kunnanhallituksille PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN LISÄYKSESTÄ

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Euran kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Eeva Rautiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston toimialueeseen 1.5.2015 YKS-toimisto Kunta Yhdyskuntaseuraamustoimisto Osoite Puhelin Telekopio

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston toimialueeseen 1.5.2015 YKS-toimisto Kunta Yhdyskuntaseuraamustoimisto Osoite Puhelin Telekopio Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston toimialueeseen 1.5.2015 YKS-toimisto Kunta Yhdyskuntaseuraamustoimisto Osoite Puhelin Telekopio Akaa Tampereen yhdyskuntaseuraamustoimisto Rautatienkatu

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2012. 581/2012 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2012. 581/2012 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2012 581/2012 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä jen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä 19 päivänä

Lisätiedot

Elisa ADSL hinnasto (alv. 24%)

Elisa ADSL hinnasto (alv. 24%) Elisa ADSL hinnasto (alv. 24%) 8M/1M Full 24M/1M Kunnat 1M/512k 2M/512k rate Full rate Forssa 35,47 37,50 44,62 50,72 Humppila 35,47 37,50 44,62 50,72 Jokioinen 35,47 37,50 44,62 50,72 Kylmäkoski 35,47

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

Päätös PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN KERTALUONTEISESTA LISÄYKSESTÄ VUODELLE 2011

Päätös PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN KERTALUONTEISESTA LISÄYKSESTÄ VUODELLE 2011 VALT10VARA1 N M 1 N ISTERI Ö Kunta- ja aluehallinto-osasto Päätös 20.12.2011 VM/2511 /02.02. 06.00/2010 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus 28. 11 1011 /S/i/Z^ II Kunnanhallituksille PÄÄTÖS KUNNAN

Lisätiedot

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd 1 (10) Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Akaa (020) 563 457 573 Alajärvi (005) 206 181 203 Alavieska (009) 25 47 23 Alavus (010) 261 274

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnuslukuja. Ryhmä 1: Kontiolahti, Lapua, Laukaa, Lempäälä, Lieto, Siilinjärvi ja Ulvila

Kuntatalouden tunnuslukuja. Ryhmä 1: Kontiolahti, Lapua, Laukaa, Lempäälä, Lieto, Siilinjärvi ja Ulvila Kuntatalouden tunnuslukuja Ryhmä 1: Kontiolahti, Lapua, Laukaa, Lempäälä, Lieto, Siilinjärvi ja Ulvila Ryhmä 2: Forssa, Heinola, Hollola, Kuusamo, Naantali, Raisio ja Uusikaupunki 8.9.2015 Heikki Miettinen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1367 1368 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Työministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821. Oikeusministeriön asetus. N:o 819

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821. Oikeusministeriön asetus. N:o 819 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821 SISÄLLYS N:o Sivu 819 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista... 4661 820

Lisätiedot

KRUUNUPYY 44 600 SVT

KRUUNUPYY 44 600 SVT 4706 N:o 119 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw)

Lisätiedot

287 Kristiinan- Kristinestad

287 Kristiinan- Kristinestad 1 Suomen metsäkeskuksen Julkisissa palveluissa on kolmetoista metsäkeskusaluetta. Nimet (suomeksi ja ruotsiksi), toimipaikat ja toimialueet ovat seuraavat: 01 Rannikon alue, Helsinki 49 Espoo Esbo 78 Hanko

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2013. 534/2013 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2013. 534/2013 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2013 534/2013 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Kuntauudistustilanne Porin seudulla ja valtakunnassa

Kuntauudistustilanne Porin seudulla ja valtakunnassa Kuntauudistustilanne Porin seudulla ja valtakunnassa Porin kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Työvaliokunta ja ohjausryhmä 14.3.2014 Nakkila Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen 19.3.2014 Page 1 Porin

Lisätiedot

287 Kristiinan- Kristinestad

287 Kristiinan- Kristinestad 1 Suomen metsäkeskuksen Julkisissa palveluissa on kolmetoista metsäkeskusaluetta. Nimet (suomeksi ja ruotsiksi), toimipaikat ja toimialueet ovat seuraavat: 01 Rannikon alue, Helsinki 49 Espoo Esbo 78 Hanko

Lisätiedot

Kotikuntaluettelo 2014 Sisältää Manner-Suomen kunnat ja 999 = Kotikunta muu tai tuntematon

Kotikuntaluettelo 2014 Sisältää Manner-Suomen kunnat ja 999 = Kotikunta muu tai tuntematon 005 Alajärvi Alajärvi 009 Alavieska Alavieska 010 Alavus Alavus 016 Asikkala Asikkala 018 Askola Askola 019 Aura Aura 020 Akaa Akaa 046 Enonkoski Enonkoski 047 Enontekiö Enontekis 049 Espoo Esbo 050 Eura

Lisätiedot

AVI Hakija Vaikutusalue Myönnetty Etelä-Suomen AVI Asikkalan kunta Asikkala 30000 Etelä-Suomen AVI Askolan kunta Askola 60000 Etelä-Suomen AVI Espoon

AVI Hakija Vaikutusalue Myönnetty Etelä-Suomen AVI Asikkalan kunta Asikkala 30000 Etelä-Suomen AVI Askolan kunta Askola 60000 Etelä-Suomen AVI Espoon AVI Hakija Vaikutusalue Myönnetty Etelä-Suomen AVI Asikkalan kunta Asikkala 30000 Etelä-Suomen AVI Askolan kunta Askola 60000 Etelä-Suomen AVI Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Espoo 180000 Etelä-Suomen

Lisätiedot

VM/KAO 12.12.2013 Nykyinen ja UUSI järjestelmä, rakennevertailu Vuoden 2013 tiedoilla

VM/KAO 12.12.2013 Nykyinen ja UUSI järjestelmä, rakennevertailu Vuoden 2013 tiedoilla VM/KAO 12.12.2013 Nykyinen ja UUSI järjestelmä, rakennevertailu Vuoden 2013 tiedoilla Laskennalliset kustannukset: Ikärakenne Sairastavuus Työttömyys Kaksi Vieras As.tiheys Saaristo Koulutus Muut Yht.

Lisätiedot

Valtionosuudet UUSI ja NYKYINEN järjestelmä

Valtionosuudet UUSI ja NYKYINEN järjestelmä VM/KAO/vs, 12.12.2013 Valtionosuudet UUSI ja NYKYINEN järjestelmä Vuoden 2013 tasolla UUSI NYKYINEN UUSI NYKYINEN MUUTOS Käyttöasm VOS VOS VOS VOS uusi vs nyk. tulot v. 2012 YHTEENSÄ YHTEENSÄ /as /as /as

Lisätiedot

Jyväskylän steinerk 16000 Jämsän kaupunki 72000 Kaarinan kaupunki 306300 Kajaanin kaupunki 143900 Kalajoen kaupunki 92100 Kangasalan kunta 542500

Jyväskylän steinerk 16000 Jämsän kaupunki 72000 Kaarinan kaupunki 306300 Kajaanin kaupunki 143900 Kalajoen kaupunki 92100 Kangasalan kunta 542500 VUOSI 2015 Akaan kaupunki 127900 Asikkalan kunta 25700 Auran kunta 27600 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 13000 Englantilaisen koulun säätiö 24000 Espoon kaupunki 1773900 Espoon Steinerkoulun

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (Oulun piirin osalta 16.11.) Luetteloa tarkistetaan piirijärjestöjen esityksestä tarvittaessa,

Lisätiedot

Muistio 20.12.2013. Nykyinen aluejako: 2 Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta

Muistio 20.12.2013. Nykyinen aluejako: 2 Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta Sisäasiainministeriö Muistio SM050:0012013 20.12.2013 1 Pelastustoimen nykyiset järjestelyt Pelastustoimen nykyinen 22 alueen järjestelmä käynnistyi vuoden 2004 alusta. Pelastustoimen aluejaosta päätti

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Eurovaalit 2009. haluatko vaikuttaa yli 1,6 miljoonaan paikalliseen äänestäjään, joista osa on Sinulle jo tuttuja.

Eurovaalit 2009. haluatko vaikuttaa yli 1,6 miljoonaan paikalliseen äänestäjään, joista osa on Sinulle jo tuttuja. www.lehtiyhtyma.fi Eurovaalit 2009 Olet europarlamenttiehdokas, haluatko vaikuttaa yli 1,6 miljoonaan paikalliseen äänestäjään, joista osa on Sinulle jo tuttuja. Suomen Lehtiyhtymän KasvuSuomi-paketti

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Vuoden 2015 alussa toteutuneet kuntaliitokset: Lavia ja Pori > Pori Maaninka ja Kuopio> Kuopio Tarvasjoki

Lisätiedot

Eläkkeelle numeroina 2013

Eläkkeelle numeroina 2013 Eläkkeelle numeroina 2013 Voit tutustua eläkeläisen tukiin verkossa www.kela.fi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Eläkeasiat 020 692 202 Omaisen kuoltua 020 692 208 Sisältö: Kansaneläke 2 Takuueläke

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2011

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2011 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 14/2012 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2011 14/2012 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2011 Oikeusministeriö, Helsinki 2012 21.3.2012 Julkaisun

Lisätiedot

Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat kunnittain Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella

Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat kunnittain Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS MOR-Y01 Hyvinkää 001, 012, 017, 019, 021 5 96 Karjalohja 005 1 11 Karkkila 014, 015, 016, 020 4 119 Mäntsälä 012, 023, 024, 026 4 259 Nummi-Pusula

Lisätiedot

OMAKOTITALOJEN JÄTEHUOLTOPALVELUT TAAJAMA-ALUEILLA Jäteastioiden tyhjennysmaksut maaliskuussa 2010

OMAKOTITALOJEN JÄTEHUOLTOPALVELUT TAAJAMA-ALUEILLA Jäteastioiden tyhjennysmaksut maaliskuussa 2010 OMAKOTITALOJEN JÄTEHUOLTOPALVELUT TAAJAMA-ALUEILLA Jäteastioiden tyhjennysmaksut maaliskuussa 2010 Ekomaksu ja jätteiden tyhjennysvälin enimmäispituus kunnittain Kunta Eko-, perus-, hyötykäyttö- tai palvelumaksu,

Lisätiedot

Eläkkeelle numeroina 2012

Eläkkeelle numeroina 2012 Eläkkeelle numeroina 2012 Voit tutustua eläkeläisen tukiin verkossa www.kela.fi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Eläkeasiat 020 692 202 Omaisen kuoltua 020 692 208 Sisältö: Kansaneläke 2 Takuueläke

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Åldersgrupper som får screeningskallelse enligt kommun 2010 Kommuner

Åldersgrupper som får screeningskallelse enligt kommun 2010 Kommuner Åldersgrupper som får screeningskallelse enligt kommun 2010 Kommuner Kallelseåldern räknas på grund av differensen mellan kallelseåret och födelseåret Födelseår 19_ 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79

Lisätiedot

Syyttäjälaitoksen rakenne- ja resurssityöryhmä Liite 4. SYYTTÄJÄNVIRASTOT JA NIIDEN PAIKALLISTOIMISTOT (vuoden 2005 resurssein)

Syyttäjälaitoksen rakenne- ja resurssityöryhmä Liite 4. SYYTTÄJÄNVIRASTOT JA NIIDEN PAIKALLISTOIMISTOT (vuoden 2005 resurssein) Syyttäjälaitoksen rakenne- ja resurssityöryhmä Liite 4 SYYTTÄJÄNVIRASTOT JA NIIDEN PAIKALLISTOIMISTOT (vuoden 2005 resurssein) (KGRWXVV\\WWlMlQYLUDVWRMD Viraston sijoituskihlakunta tummennettu. Paikallistoimiston

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura Liite / Bilaga Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi / Uppdaterande inventering av nationellt värdefulla landskapsområden Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM Vastausaika 26.1.2016 10:42:11 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Kangasniemen kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Johanna Luukkonen 3. Vastauksen

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw)

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw) 382 Liite TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus (MHz) ERP (kw) Anjalankoski,

Lisätiedot

Kuntakatsaus 2014. Katsauksessa vertaillaan Suomen kuntia havainnollisissa diagrammeissa ja teemakartoissa, joissa esitetään tietoa eri aihealueilta:

Kuntakatsaus 2014. Katsauksessa vertaillaan Suomen kuntia havainnollisissa diagrammeissa ja teemakartoissa, joissa esitetään tietoa eri aihealueilta: Katsauksessa vertaillaan Suomen kuntia havainnollisissa diagrammeissa ja teemakartoissa, joissa esitetään tietoa eri aihealueilta: Asuminen ja rakentaminen Koulutus Kunnallistalous Maa-, metsä- ja kalatalous

Lisätiedot

Kuntakatsaus 2013. Kuntakatsaus 2013

Kuntakatsaus 2013. Kuntakatsaus 2013 Kuntakatsaus 213 Katsauksessa vertaillaan Suomen kuntia havainnollisissa diagrammeissa ja teemakartoissa, joissa esitetään tietoa eri aihealueilta: Asuminen ja rakentaminen Koulutus Kunnallistalous Maa-,

Lisätiedot

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien vuokrat elokuussa 2011

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien vuokrat elokuussa 2011 ISSN 1237-1288 Lisätiedot Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Selvitys 8/2011 Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien vuokrat elokuussa 2011 21.10.2011 Sisällys 1 JOKA NELJÄS YLEISTÄ ASUMISTUKEA SAAVA

Lisätiedot

Kaupunginhallituslkunnanhallitus

Kaupunginhallituslkunnanhallitus M '.. Dnro 7, Kaupunginhallituslkunnanhallitus Kirjaamo, jotka määrää Kansaneläkelaitos kuultuaan asianomaisia kunnanhallituksia. Tämän mukaisesti Kansaneiäkølait s pyytää kuntanne lausuntoa alla tarkemmin

Lisätiedot