Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009"

Transkriptio

1 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009

2

3 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009

4 Edita Prima Oy, Helsinki 2010

5 Julkaisun nimi Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Raimo Ahola Ari Pajuniemi Toiminta ja hallinto Sarjanumero 32/2010 OSKARI numero OM 7/014/2010 ISSN-L ISSN (nid.) ISSN (PDF) ISBN (nid.) ISBN (PDF) Asia- ja avainsanat Tiivistelmä Käräjäoikeus, tilastot Tässä monisteessa olevat tilastot on tuotettu suoraan atk-järjestelmistä sekä osin kyselyjen pohjalta lähinnä hallinnollista käyttöä varten. Tilastokeskus on kehittänyt tietopalveluaan ja tarkistetut, viralliset tilastot ovat käytettävissä internetissä. Tutkimuksissa ja muissa julkaisuissa tulisi käyttää Tilastokeskuksen julkaisemia tilastoja, jotka löytyvät internetistä osoitteesta: Monisteessa on esitetty käräjäoikeuksien asiamäärät ja käsittelyajat asiaryhmittäin. Mukana on myös muita tilastoja käräjäoikeuksien toimintaan vaikuttavista seikoista mm. henkilöstö- ja väestömäärät.

6

7 SISÄLLYS KATSAUS: KÄRÄJÄOIKEUKSIEN TOIMINTA VUONNA 2009 TUOMIOISTUINTEN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS SIVU i 1 KÄRÄJÄOIKEUKSIEN TYÖTILASTOJA VUODELTA ASIAMÄÄRIEN KEHITYS Käräjäoikeuksiin saapuneet asiat (kuva) Yhteenveto SAAPUNEET, RATKAISTUT, VIREILLÄ OLEVAT JA KÄSITTELYAIKA Saapuneet asiat Ratkaistut asiat Vireillä olevat asiat Käsittelyaika ratkaistuissa asioissa Saapuneiden asioiden % muutos 2009 verrattuna vuoteen Saapuneiden muutos 2009 verrattuna vuoteen VIRAT TUOMIOPIIRIEN VÄESTÖ TOIMINTAMENOT JA KÄYTTÖSUUNNITELMA TULOSTAVOITTEET JA TOTEUTUMA KÄRÄJÄOIKEUKSIEN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS TUNNUSLUVUT VIRASTOITTAIN Työmäärä, henkilötyövuodet, toimintamenot, tuottavuus ja taloudellisuus Asiamäärät ja käsittelyajat eräissä asiaryhmissä 21 6 RIKOSASIAT 6.1 RIKOSASIOIDEN KEHITYS JA YLEISTÄ Rikosasiat (kuva) Ratkaistut pakkokeino- ja sakon muuntoasiat (kuva) RIKOSASIOIDEN TYÖTILI Käräjäoikeuksien työtili; Rikosasiat Käräjäoikeuksien työtili; Muut rikosoikeudelliset asiat Käräjäoikeuksien työtili; Pakkokeinoasiat Käräjäoikeuksien työtili; Kaikki rikosoikeudelliset asiat Asiaratkaistujen rikosasioiden käsittelyajat käsittelytavoittain Asiaratkaistujen rikosasioiden käsittelyajat käsittelytavoittain ja rikosryhmittäin Ratkaistut rikosasiat käsittelytavoittain Rikosoikeudellisten asioiden asiaratkaisut käsittelyaikaväleittäin Rikosasioiden asiaratkaisut käsittelyaikaväleittäin Muiden rikosoikeudellisten asioiden asiaratkaisut käsittelyaikaväleittäin Pakkokeinoasioiden asiaratkaisut käsittelyaikaväleittäin Vireillä olevat rikosoikeudellisten asiat aikaväleittäin Vireillä olevat rikosasiat aikaväleittäin Vireillä olevat muut rikosoikeudelliset asiat aikaväleittäin Vireillä olevat pakkokeinoasiat aikaväleittäin Vireillä olevat rikosasiat prosenttiosuudet aikaväleittäin Vireillä olevat muut rikosoikeudelliset asiat prosenttiosuudet aikaväleittäin Vireillä olevat pakkokeinoasiat prosenttiosuudet aikaväleittäin Saapuneiden asioiden muutos asiaryhmittäin Istuntojen toteutumisprosentti rikosoikeudellisissa asioissa Istuntojen toteutuminen rikosasioissa käräjäoikeuksittain 55

8 II 6.3 MUUTOKSENHAKU Muutoksenhaku käräjäoikeuksien rikosoikeudellisista asioista hovioikeuspiireittäin Muutoksenhaku käräjäoikeuksien rikosoikeudellisista asioista hovioikeuspiireittäin (kuva) Muutoksenhaku käräjäoikeuksien rikosoikeudellisista asioista käräjäoikeuksittain Muutoksenhaku käräjäoikeuksien rikosoikeudellisista asioista käräjäoikeuksittain (kuva) 60 7 SIVIILIASIAT 7.1 ASIAMÄÄRÄKEHITYS JA TYÖNJAKO Asiamääräkehitys riita-asioissa (kuva) Asiamääräkehitys velkajärjestelyasioissa (kuva) Työnjako eräissä asiaryhmissä, kirjallinen menettely (kuva) TUOMASKOODIT SAAPUNEET ASIAT ASIARYHMITTÄIN SAAPUNEET SIVIILIASIAT Saapuneiden siviiliasioiden lukumäärämuutos Saapuneiden siviiliasioiden prosenttimuutos RATKAISTUT SIVIILIASIAT Ratkaistujen ja saapuneiden siviiliasioiden erotus VIREILLÄOLEVAT SIVIILIASIAT Vireilläolevat siviiliasiat suhteessa saapuneisiin SIVIILIASIOIDEN KÄSITTELYAJAT Keskimääräiset käsittelyajat Keskimääräiset käsittelyajat menettelytaparyhmittäin Keskimääräiset käsittelyajat riita-asioissa ratkaisuvaiheen mukaan RATKAISTUT SIVIILIASIAT KÄSITTELYAIKAVÄLEITTÄIN Ratkaistut maaoikeusasiat käsittelyaikaväleittäin Ratkaistut laajat riita-asiat käsittelyaikaväleittäin Ratkaistut turvaamistoimiasiat käsittelyaikaväleittäin Ratkaistut summaariset asiat (S) käsittelyaikaväleittäin Ratkaistut elektronisesti vireille tulleet asiat käsittelyaikaväleittäin Ratkaistut muut summaariset asiat (SM) käsittelyaikaväleittäin Ratkaistut avioeroasiat käsittelyaikaväleittäin Ratkaistut muut hakemusasiat käsittelyaikaväleittäin Ratkaistut velkajärjestelyasiat käsittelyaikaväleittäin Ratkaistut yrityssaneerausasiat käsittelyaikaväleittäin Ratkaistut konkurssiasiat käsittelyaikaväleittäin Ratkaistut ulosottolakiin perustuvat asiat käsittelyaikaväleittäin Ratkaistujen siviiliasioiden prosenttiosuudet käsittelyaikaväleittäin Ratkaistujen laajojen riita-asioiden prosenttiosuudet käsittelyaikaväleittäin LOPULLISET RATKAISUT ASIANIMIKKEITTÄIN LOPULLISET RATKAISUT RATKAISUKOODEITTAIN RATKAISTUT RIITA-ASIAT RATKAISIJAN JA RATKAISUVAIHEEN MUKAAN 109

9 III 7.12 RATKAISTUT HAKEMUSASIAT RATKAISIJAN JA RATKAISUVAIHEEN MUKAAN RATKAISTUT INSOLVENSSIASIAT RATKAISIJAN JA RATKAISUVAIHEEN MUKAAN RATKAISTUT ASIAT RATKAISIJAN JA RATKAISUVAIHEEN MUKAAN MENETTELYTAVOITTAIN Maaoikeusasia Laaja haastehakemus, riita-asia Turvaamistoimi Suppea haastehakemus, velkomus Suppea haastehakemus, konekielinen Suppea haastehakemus, muut Hakemusasia, muut Hakemusasia, avioero Hakemusasia, velkajärjestely Konkurssiasia Ulosottolakiin perustuva asia Hakemusasia, yrityssaneeraus LOPULLISET RATKAISUT SIVIILIASIOISSA MENETTELYTAVOITTAIN VIREILLÄ OLEVAT Maaoikeusasia Laaja haastehakemus, riita-asia Turvaamistoimi Suppea haastehakemus, velkomus Suppea haastehakemus, konekielinen Suppea haastehakemus, muut Hakemusasia, muut Hakemusasia, avioero Hakemusasia, velkajärjestely Konkurssiasia Ulosottolakiin perustuva asia Hakemusasia, yrityssaneeraus Laaja haastehakemus, riita-asia prosenttiosuudet Hakemusasia, velkajärjestely prosenttiosuudet MUUTOKSENHAKU Riita-asioissa; hovioikeuspiireittäin Riita-asioissa; hovioikeuspiireittäin (kuva) Riita-asioissa; istunto ja kirjallinen käsittely Laaja haastehakemus; istunto ja kirjallinen käsittely hovioikeuspiireittäin Laaja haastehakemus; istunto ja kirjallinen käsittely hovioikeuspiireittäin (kuva) Laaja haastehakemus; istunto ja kirjallinen käsittely Laaja haastehakemus; istunto ja kirjallinen käsittely (kuva) Siviiliasioissa Istunnossa ratkaistuissa siviiliasioissa KIINTEISTÖASIAT 8.1 KIINTEISTÖASIAT Saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat (kuva) Kiinteistöasioiden määrän muutos Saapuneet ja ratkaistut yhteensä Työnjako kiinteistöasioissa 205

10 IV 8.2 LAINHUUTOASIAT Saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat asiat Työnjako lainhuutoasioissa Ratkaistut lainhuutoasiat asiaryhmittäin Käsittelyaika lainhuutoasioissa MUUT KIINTEISTÖASIAT Työtilanne ja käsittelyaika muissa kiinteistöasioissa Työnjako muissa kiinteistöasioissa Saapuneet muut kiinteistöasiat asiaryhmittäin Maksimi käsittelyaika muissa kiinteistöasioissa HAASTEMIESTYÖTILASTO 214

11 KÄRÄJÄOIKEUKSIEN TOIMINTA VUONNA 2009 Tuomiopiirit Käräjäoikeuksissa valmistauduttiin vuonna 2009 myös käräjäoikeuksien tuomiopiirien muutokseen. Uudet käräjäoikeudet on lueteltu laissa käräjäoikeuslain muuttamisesta (1751/2009). Vuoden 2009 lopussa oli 51 käräjäoikeutta (kartta 1), joiden sijaan perustettiin lukien 27 käräjäoikeutta (kartta 2), joiden kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista oikeusministeriö on antanut asetuksen (454/2009), kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainti näkyy kartasta 3. Osa asetuksessa mainituista kanslioista on tarkoitettu väliaikaisiksi, kunnes toimitilakysymykset saadaan ratkaistuksi. Kuusamon ja Savonlinnan kanslioiden toimintaedellytyksiä on tarkoitus arvioida uudelleen kolmen vuoden kuluttua muutoksesta. Täydentävää tietoa kanslia ja istuntopaikoista on liitteessä 1 Kokonaisasiamäärä, henkilöstö ja toimintamenot Käräjäoikeuksiin saapui yhteensä siviili- ja rikosoikeudellista asiaa eli 19 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Edellä mainittujen lisäksi käräjäoikeudet käsittelevät kiinteistöjä koskevia kirjaamisasioita. Kiinteistöasioiden määrä väheni 10 prosenttia, kun vuonna 2009 saapui kirjaamisasiaa. Käräjäoikeuksien työmäärään vaikuttaa keskeisesti rikosasioiden määrä. Vuonna 2009 käräjäoikeuksiin saapui rikosasiaa, eli asiamäärä oli noin 7 prosenttia edellisvuotta pienempi. Kokonaisasiamäärän kasvu vuonna 2009 johtui suppealla haastehakemuksella vireille tulleiden summaaristen riita-asioiden kasvusta. Summaaristen asioiden kasvu jatkui edelleen ja asioita saapui asiaa eli 34 prosenttia edellisvuotta enemmän. Summaarisien asioiden määrä on kasvanut vuosittain vuodesta 2005, jolloin näitä asioita saapui asiaa. Vuonna 2009 summaarisia asioita saapui 133 prosenttia enemmän kuin vuonna Laskennallinen työmäärä kasvoi edellisestä vuodesta 6 prosenttia ja oli tavoitta suurempi. Kokonaistyömäärä kasvoi, vaikka rikosasiat ja kiinteistöasiat vähenivät, koska summaariset asiat työllistivät merkittävästi aiempaa enemmän. Työmääräkasvu kohdistui kansliahenkilöstöön, koska summaariset asiat ovat valtaosin kansliahenkilöstön käsiteltäviä asioita. Käräjäoikeuksissa käsiteltävien asioiden keskimääräinen työmäärä vaihtelee merkittävästi asiaryhmittäin ja asioiden kokonaismäärä ei kuvaa luotettavasti työmäärää. Tästä syystä työmäärää arvioidaan laskennallisena lukuna siten, että ratkaistujen asioiden lukumäärä on kerrottu kunkin asiaryhmän keskimääräistä vaativuutta kuvaavalla painokertoimella. Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa oli palkattuna hallinnonalan omalla rahoituksella henkilötyövuotta, mikä oli 40 henkilötyövuotta tavoitetta suurempi. Erotus johtuu lähinnä siitä, että ruuhkautuneisiin käräjäoikeuksiin kohdennettiin lisävoimavaroja hallitusohjelman mukaisesti. Hallitusohjelman tavoitteena oli, että lautamiesjärjestelmästä luovutaan muissa kun vakavissa rikosasioissa ja säästyneet varat käytetään pahiten ruuhkautuneiden käräjäoikeuksien vahvistamiseen. Toteutuneet henkilötyövuodet on esitetty käräjäoikeuksittain sivulla 15. Vuonna 2009 tuomarien istunnossa ratkaisemia asioita oli keskimäärin 84 asiaa tuomaria kohti. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 92. Suurin osa istunnossa ratkaistuista asioista on rikosasioita, i

12 joten tuomarien istuntoasioiden lukumäärään niillä on keskeinen merkitys. Väestömäärään suhteutettuna saapuvien rikosasioiden määrä vaihtelee suuresti eri puolella maata. Toimintamenot vuonna 2009 olivat 138,1 miljoonaa euroa. Tavoite toimintamenojen tasoksi oli 137,5 miljoonaa euroa, joten toteuma poikkesi 0,4 prosenttia arvioidusta. Muutos edellisestä vuodesta oli 3 prosenttia. Taloudellisuutta kuvaava tunnusluku oli 741 eli tavoitteen mukainen ja edellisvuotta parempi. Taloudellisuus parani, koska työmäärää kasvoi. Taloudellisuustavoite on asetettu toimintamenoperusteisesti. Tuottavuus oli tavoitteen mukainen. Käräjäoikeuskohtaiset tunnusluvut on esitetty sivuilla Seuraavassa on lähemmin arvioitu tuloksellisuutta asiaryhmittäin. Rikosasiat Vuonna 2009 saapuneiden rikosasioiden ja muiden rikosoikeudellisten asioiden 1 sekä pakkokeinoja sakon muuntoasioiden määrä oli asiaa. Rikosasioita saapui ja ratkaistiin , joista varsinaisia asiaratkaisuja oli Vuonna 2009 rikosasioita saapui asiaa (6,8 prosenttia) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kappalemääräisesti eniten vähennystä on törkeä rattijuopumus ja liikennejuopumus asioissa. Keskimääräinen käsittelyaika rikosasioissa oli 3,4 kuukautta eli 0,3 kuukautta enemmän kuin edellisenä vuonna ja 0,2 kuukautta tavoitetta huonompi. Käsittelyaika oli alle 3 kuukautta 33 käräjäoikeudessa. Käsittelyaika oli neljä kuukautta tai pidempi seitsemässä käräjäoikeudessa, joista kaksi on pääkaupunkiseudun käräjäoikeuksia (Espoossa 5,5 ja Helsingissä 5,5 kuukautta). Näistä Espoossa käsittelyaika lyheni edellisenä vuonna toteutuneesta, mutta Helsingissä kasvoi. Tavoitteena oli, ettei yhdenkään käräjäoikeuden käsittelyaika ole yli 3 kuukautta koko maan keskiarvoa pidempi. Kotkan käräjäoikeudessa rikosasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli maan pisin ja se oli 2,3 kuukautta koko maan keskiarvo pidempi. Näin ollen tavoite pisimmän ja koko maan keskiarvokäsittelyajan erotuksen osalta toteutui. Tavoitteena oli myös, että rikosasioista puolet käsitellään alle kahdessa kuukaudessa. Tavoite toteutui koko maan osalta, sillä rikosasioista 53 prosenttia ratkaistiin alle kahdessa kuukaudessa. Käräjäoikeuksittain tarkasteltuna 7 käräjäoikeutta ei saavuttanut valtakunnallista tavoitetta. Yli 9 kuukautta käsiteltyjen asioiden osuus oli koko maan osalta kuusi prosenttia, eli tavoitteena ollutta 10 prosenttia parempi. Espoon käräjäoikeudessa vanhoja asioita oli 15 prosenttia ratkaistuista rikosasioista, mikä oli koko maan suurin, mutta käräjäoikeuden omaa tavoitetta parempi. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen useat langettavat tuomiot asioiden viipymisestä edellyttävät käräjäoikeuksilta tehokkaampaa reagointia aiemmissa vaiheissa pitkään viipyneiden asioiden käsittelyssä ja aikatauluista päätettäessä. Käräjäoikeudessa asian käsittelijä tietää asian saapuessa asiakirjojen perusteella, mikä on sen siihenastinen kokonaiskäsittelyaika eli kuinka kauan asia on viipynyt poliisilla ja syyttäjällä. Käräjäoikeuden johdon työvälineeksi on tuotettu raportointijärjestelmä, jonka avulla johto voi arvioida, onko asioiden kokonaiskäsittelyajoille annettu riittävää merkitystä asioiden käsittelyaikatauluista päätettäessä. 1 Muita rikosoikeudellisia asioita ovat ajokieltoasian tuomioistuinkäsittely, rikesakon vastustaminen, yhdyskuntapalvelun muunto, liiketoimintakieltoasia, lähestymiskieltoasia, nuorisorangaistuksen muunto ja vangin muutoksenhakuasia. ii

13 Sakon muuntoasioita oli eli noin asiaa edellistä vuotta vähemmän. Saapuneiden pakkokeinoasioiden määrä pysyi suunnilleen edellisen vuoden tasolla ja oli Muiden rikosoikeudellisten asioiden määrä oli asiaa. Kappalemääräisesti merkittävin nimike tässä asiaryhmässä ovat lähestymiskieltoasiat, joita vuonna 2009 saapui Näistä perheen sisäisiä lähestymiskieltoasioita oli 142 asiaa. Kaikkien saapuneiden rikosasioiden asiarakenne on kuvattu sivulla 53. Rikosasioista vuoden 2009 loppuun mennessä muutoksenhakuja on noin vuodessa ja muutoksenhakuosuus oli 10 prosenttia eli hieman alempi kuin vuonna Vuoden 2009 luvuista tosin puuttuu vielä tammikuulle 2010 ajoittunut muutoksenhaku. Käräjäoikeuksittain tarkasteltuna rikosasioiden muutoksenhakuosuus oli kertomusvuonna 5 14 prosenttia. Rikosasioissa muutoksenhakualttius vaihtelee asiaryhmittäin ja asianosaisaseman mukaan. Ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittujen kohdalla muutoksenhakualttius on kaikkien suurin. Muissa rikosoikeudellisissa asioissa on alle 300 valitusta vuodessa, joten näissä asioissa muutoksenhakuosuus jää muutamaan prosenttiin. Rikosasioissa tuli lukien mahdolliseksi ratkaista vähäiset asiat vastaajan suostumuksella pääkäsittelyä toimittamatta kirjallisessa menettelyssä. Vuonna 2008 kirjallisessa menettelyssä ratkaistiin yhteensä rikosasiaa. Kirjallisessa menettelyssä ratkaistujen asioiden osuus kaikista rikosasioiden asia- ja käsittelyratkaisuista oli noin 35 prosenttia. Käräjäoikeuksittain tarkasteltuna kirjallisen menettelyn osuus vaihteli 17 prosentista 55 prosenttiin. Kirjallisen menettelyn osuuksissa olevat erot johtuvat osin asiarakenne-eroista. Rikosasioiden kirjallinen käsittely soveltuu tyypillisesti liikenteeseen liittyvien rikosasioiden käsittelyyn. Liikennerikosten osuus koko maan rikosasioiden juttukannasta on 42 prosenttia. Tällä on keskeinen vaikutus siihen, miten suuri osa asioista ylipäätään soveltuu kirjalliseen menettelyyn. Helsingin käräjäoikeudessa sekä liikennettä koskevien asioiden osuus (28 prosenttia) että kirjallisen menettelyn osuus (17 prosenttia) kaikista rikosasioista ovat merkittävästi maan keskiarvoa pienempiä. Kirjallisesti ratkaistujen rikosasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 1,6 kuukautta eli huomattavasti lyhempi kuin suullisessa käsittelyssä ratkaistuissa asioissa, joissa käsittelyaika oli 4,4 kuukautta. Vuonna 2009 asiaratkaistuissa rikosasioissa oli yhteensä istuntoa, joista istuntoa (21,5 prosenttia) peruuntui. Istuntojen peruuntuminen väheni hieman edellisen vuoden tasoa. Porvoon käräjäoikeudessa aloitettiin laaja Ruandassa tapahtuneeseen joukkotuhontaan liittyvä oikeudenkäynti, jossa tutkitaan Suomessa asuvan ruandalaismiehen epäiltyä osallisuutta asiassa. Tämän jutun käsittelyyn sitoutui merkittävästi voimavaroja vuonna 2009 ja käsittely jatkuu vuonna Riita-asiat Saapuneiden riita-asioiden määrä oli vuonna 2009 kaikkiaan ja niitä ratkaistiin Riita-asioita tuli vireille 32 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kappalemääräisesti kasvua oli eniten velka- ja saamissuhdetta koskevissa asioissa, joita saapui yhteensä Näistä valtaosa tuli vireille suppealla haastehakemuksella ja vain noin 600 asiaa tuli vireille laajalla haastehakemuksella. Kaikkien vireille tulleiden siviiliasioiden asiaryhmittäinen asiarakenne on kuvattu sivulla 65. iii

14 Riita-asioiden sovittelun (L 663/2005) mukaisia asioita on ollut hieman aiempaa enemmän. Käräjäoikeudet tekivät sovittelun aloittamispäätöksen 185 asiassa vuonna Kaikkiaan 429 asiassa on tehty sovittelun aloittamispäätös koko sovittelulainsäädännön voimassaoloaikana, joten lähes puolet kaikista sovittelun aloittamispäätöksistä tehtiin kertomusvuoden aikana. Käräjäoikeudet ovat tietoisesti pyrkineet kasvattamaan sovittelumenettelyn käyttöä informoimalla asiakkaita aktiivisesti sovittelumahdollisuudesta. Vain yksi erillisellä sovitteluhakemuksella vireille tullut sovitteluhakemus ja kolme prosessin kuluessa tehtyä sovittelupyyntöä hylättiin vuoden 2009 aikana. Lopullinen ratkaisu annettiin yhteensä 123 sovitteluasiassa ja vain seitsemässä asiassa sovittelu lopetettiin tuloksettomana. Sovitteluasioissa siis saavutettiin yleensä sovinto tai asia jäi sillensä. Laajat riita-asiat Muita kuin suppealla haastehakemuksella vireille tulleita riita-asioita saapui yhteensä asiaa, joista 619 oli maaoikeusasioita ja 370 koski erillistä turvaamistointa. Laajalla haastehakemuksella (L-asia) tuli vireille 9267 riita-asiaa ja niitä ratkaistiin asiaa. Laajalla haastehakemuksella vireille tulleista asioista suurin asiaryhmä oli työsuhde- ja tasa-arvoa -asiat, asiaa. L-asioista 22 prosenttia ratkaistiin Helsingin käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirin kuuluu 11 prosenttia koko maan väestöstä. Väestömäärään suhteutettuna saapuvien L-asioiden määrissä on käräjäoikeuksittain merkittäviä eroja. L-asioista ja riitautuneista summaarisista asioista asiaa ratkaistiin istuntokäsittelyssä. Näiden lisäksi riita-asioista istunnossa käsiteltiin 407 maaoikeusasiaa ja 17 turvaamisasiaa. Riita-asioista 171 ratkaistiin kolmen tuomarin kokoonpanossa. L-asioista tuomiolla ratkaistujen asioiden osuus oli 39 prosenttia ja sovintoratkaisujen osuus oli 31 prosenttia. Muita ratkaisuja ovat muun muassa tutkimatta jättäminen ja asian jääminen sillensä. Koko maan tasolla sovintojen osuus on ollut vakaa vuosina Käräjäoikeuksittain tarkasteltuna sovintojen osuus vaihtelee kuitenkin paljon. Vuonna 2009 sovintojen osuus oli kymmenessä käräjäoikeudessa vähemmän kuin 25 prosenttia minimin ollessa 16 prosenttia. Vastaavasti 10 käräjäoikeudessa sovintojen osuus oli vähintään 40 prosenttia, maksimin ollessa 49 prosenttia. Keskimääräinen käsittelyaika laajoissa riita-asioissa oli hieman edellistä vuotta ja tavoitetta pidempi, 8,2 kuukautta. Käsittelyaika oli 10 kuukautta tai enemmän kaikkiaan kahdeksassa käräjäoikeudessa. Istunnossa ratkaistujen riita-asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 10,4 kuukautta. Merkittävä osa istunnossa käsiteltävistä riita-asioista ratkaistaan pääkaupunkiseudun käräjäoikeuksissa, joissa näiden asioiden käsittelyaika on pidentynyt (käsittelyaika Espoossa 16,2 kuukautta, Helsingissä 12,5 kuukautta ja Vantaalla 8,4 kuukautta). Pienimmissä käräjäoikeuksissa käsittelyaikaa saattaa pidentää merkittävästi yhdenkin pitkään vireillä olleen asian ratkaiseminen. Muutoksenhaku laajalla haastehakemuksella vireille tulleissa riita-asioissa on viime vuosina pysynyt noin 40 prosentin tasolla. Vuonna 2009 muutoksenhakuosuus oli 36 prosenttia, kun tieto on otettu vuoden viimeisenä päivänä, jolloin tammikuun 2010 aikana tehdyt valitukset eivät ole vielä mukana. Muutoksenhaun osuus lasketaan niiden asioiden lukumäärästä, joissa on valitusoikeus hovioikeuteen. Sovinnot on tässä rajattu muutoksenhakuun oikeuttavien ratkaisujen ulkopuolelle. Näin ollen suuri sovintojen määrä saattaa kasvattaa muutoksenhakujen osuutta etenkin pienissä käräjäoikeuksissa, joissa laajojen riita-asioiden määrä on vähäinen. iv

15 Summaariset asiat Vuonna 2009 suppealla haastehakemuksella vireille tulleita riita-asioita (summaariset) saapui Asiamäärä kasvoi vuonna 2009 noin asiaa, joten kasvu jatkui entistä nopeampana. Vuonna 2008 saapuvia asioita oli noin asiaa edellistä vuotta enemmän. Vuonna 2009 summaaristen asioiden kasvu oli 34 prosenttia. Eniten kasvua oli velka- ja saamissuhdetta koskevassa asiaryhmässä. Tähän ryhmään kuuluvat myös niin sanotut pikavipit. Summaarisia asioita ratkaistiin eli noin asiaa vähemmän kuin niitä saapui. Asiamäärän kasvusta huolimatta keskimääräinen käsittelyaika summaarisissa asioissa oli 2,2 kuukautta vuonna 2009, mikä oli 0,2 kuukautta tavoitetta pidempi. Viidessä käräjäoikeudessa käsittelyajan keskiarvo oli yli 2,5 kuukautta, mutta suurimmassa osassa alle kaksi kuukautta. Hakemusasiat Hakemusasioiden asiamäärät ovat vakiintuneet. Saapuneiden asioiden määrä oli asiaa ja niitä ratkaistiin asiaa vuonna Saapuneista hakemusasioista avioeroasioita oli Insolvenssiasioiden määrä kasvoi hieman edellisestä vuodesta. Niitä saapui ja ratkaistiin asiaa vuonna Edellisenä vuonna insolvenssiasioista saapui asiaa. Insolvenssiasioista suurin osa on yksityishenkilön velkajärjestelyasioita, joita saapui Velkajärjestelyasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 5,4 kuukautta eli tavoitetta ja edellisvuotta pidempi. Käsittelyaika oli alle 10 kuukautta kahta käräjäoikeutta lukuun ottamatta kaikissa käräjäoikeuksissa. Vuonna 2009 kirjaamisasioita saapui asiaa ja ratkaistiin asiaa. Saapuneiden kirjaamisasioiden määrä väheni edellisestä vuodesta 10 prosenttia. Vuoden 2010 alusta lukien kirjaamistehtävät siirtyivät Maanmittauslaitokseen. Kirjaamisasioiden siirron tavoitteena oli muun muassa se, että tuomioistuimet voivat keskittyä paremmin niiden varsinaiseen toimintaan, lainkäyttöön. Käräjäoikeuksien voimavaroja muutos ei lisännyt, koska vastaavasti asioita käsittelyt ammattitaitoinen kansliahenkilökunta siirtyi Maanmittauslaitoksen palvelukseen. LIITTEET Kartat 1 3 Liite 1 v

16 Kartta 1 Utsjoki Inari Enontekiö Lapin KO Muonio Kittilä Sodankylä Savukoski Käräjäoikeuksien tuomiopiirit (51) Kolari Pello Kemi-Tornion KO Rovaniemi Kemijärven KO Pelkosenniemi Salla Kemijärvi kuntajaon mukaisesti Ylitornio Tervola Tornio Keminmaa Simo Rovaniemen KO Ranua Posio Kuusamo Kemi Ii Pudasjärvi Taivalkoski Kuusamon KO Yli-Ii Hailuoto Haukipudas Kiiminki Oulu Suomussalmi Oulunsalo Kempele Lumijoki Oulun KO Utajärvi Puolanka TyrnäväMuhos Siikajoki Liminka Raahe Raahen Pyhäjoki KOVihanti Vaala Paltamo Hyrynsalmi Ristijärvi Kajaanin KO Merijärvi Siikalatva Oulainen KalajokiAlavieska Kuhmo Haapavesi Himanka Kajaani Ylivieska Pyhäntä Sotkamo Kannus Kärsämäki Ylivieskan Nivala KO Sievi Luoto Kokkola Vieremä Haapajärvi Pietarsaari Toholampi Sonkajärvi Valtimo Kiuruvesi Kokkolan KO Pyhäjärvi Kruunupyy Nurmes Pedersöre Kaustinen Reisjärvi Uusikaarlepyy Lestijärvi Halsua Iisalmen Iisalmi KO Rautavaara Evijärvi Veteli Pihtipudas Nurmeksen KO Lieksa Varpaisjärvi Kinnula Lapinlahti Oravainen Vöyri-Maksamaa Kauhava Perho Pielavesi Juuka Lappajärvi Vimpeli Keitele Nilsiä Vaasa Mustasaari Vähäkyrö Kauhavan KO Kivijärvi Maaninka Siilinjärvi Juankoski Viitasaari Kyyjärvi Kuopion KO Mustasaaren KO Vaasan Isokyrö KO Äänekosken KO Maalahti Laihia Lapua Alajärvi Kannonkoski Tervo Kaavi Korsnäs Polvijärvi Karstula Vesanto Soini Karttula Kuortane Kuopio Kontiolahti Ilmajoki Seinäjoki Tuusniemi Kurikka Seinäjoen KO Saarijärvi Äänekoski Outokumpu Konnevesi Joensuu Närpiö Töysä RautalampiSuonenjoki Alavus Teuva Ähtäri Liperi Kauhajoen KO Jalasjärvi Multia Kaskinen Leppävirta Uurainen Joensuun KO Karijoki Hankasalmi Varkauden KOHeinävesi Kauhajoki Laukaa Ilomantsi Kristiinankaupunki Virrat Keuruu Petäjävesi Rääkkyl ä Varkaus Tohmajärvi Isojoki Kihniö Pi eksämäki Karvia Jyväskylän KO Pieksämäen KO Joroinen Parkano Jyväskylä Muurame Enonkoski Mänttä-Vilppula Toivakka Honkajoki Rantasalmi Savonlinnan KO Kitee Kangasniemi Ruovesi Savonlinna Merikarvia Kerimäki Siikainen Ikaalisten KO Kesälahti Kankaanpää Jämsä Jämijärvi Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki Jämsän KO Joutsa Mikkeli Juva Pomarkku Tampereen KO Luhanka Mikkelin KO Sulkava Punkaharju Noormarkku Orivesi Pori Lavia Hämeenkyrö Hirvensalmi Tampere Parikkala Kuhmoinen Hartola Porin Ulvila KOKiikoinen Sastamala Kuhmalahti Sysmä Puumala Nokia Kangasala Pertunmaa Luvia Pirkkala Ristiina Nakkila Harjavalta Kokemäki Ruokolahti Lempäälä Pälkäne Padasjoki Mäntyharju Rautjärvi Eurajoki Vesilahti Suomenniemi Valkeakoski Asikkala Heinola Lappeenrannan KO Rauma KöyliöHuittinen Akaa Taipalsaari Rauman KO Eura Toijalan Kylmäkoski Hämeenlinnan KO KO Lahden KO Savitaipale Imatra Punkalaidun Urjala Pyhäranta Säkylä Hattula Lemi Hämeenlinna Lappeenranta Laitila Humppila Hämeenkoski Hollola Nastola Loimaa Lahti Uusikaupunki Oripää Forssa Iitti Kouvolan Kouvola KO Luumäki Vakka-Suomen KO Janakkala Forssa-Loimaan JokioinenKO Kärkölä Mynämäki Pöytyä Ypäjä Tammela Riihimäen Hausjärvi KO Orimattila Vehmaa Ylämaa Nousiainen Riihimäki Artjärvi Aura Koski Tl Loppi Miehikkälä Kustavi Taivassalo Rusko Marttila Mäntsälä Turku Tarvasjoki Somero Pukkila Myrskylä Hamina Masku Lieto Hyvinkää Lapinjärvi Brändö Karkkila Kotkan KO Geta Turun Raisio KO Tuusulan KO Askol a Liljendal Virolahti Paimio Kaarina Hyvinkään Järvenpää KO Kotka Naantali Nummi-Pusula Finström Salon KO Nurmijärvi PornainenPorvoon Ruotsinpyhtää KO Pyhtää Saltvik Tuusula Hammarland Eckerö Vihti Pernaja Sund Vårdö Kumlinge Ahvenanmaan KO Lohjan KO Kerava Loviisa Sauvo Salo Sipoo Porvoo Länsi-Turunmaa Vantaan Jomala KO Maarianhamina LumparlandSottunga Karjalohja Lohja Espoon Lemland Kauniainen Helsingin KO Helsinki Föglö Paraisten Kemiönsaari KO Siuntio KO Kirkkonummi Raaseporin Inkoo Kökar KO Hanko Affecto Finland Oy, Lupa N0328.

17 Kartta 2 Lapin KO Käräjäoikeuksien tuomiopiirit(27) Kemi-Tornion KO Oulun KO Kainuun KO Ylivieska-Raahen KO Keski-Pohjanmaan KO Pohjanmaan KO Etelä-Pohjanmaan KO Keski-Suomen KO Pohjois-Savon KO Pohjois-Karjalan KO Pirkanmaan KO Satakunnan KO Etelä-Savon KO Päijär-Hämeen KO Etelä-Karjalan KO Ahvenanmaan KO Kanta-Hämeen KO Kymenlaakson KO Varsinais-Suomen KO Hyvinkään Tuusulan KO KO Itä-Uudenmaan KO Länsi-Uudenmaan KO Vantaan KO Helsingin KO Espoon KO Affecto Finland Oy, Lupa N0328

18 Kartta 3 Utsjoki IP Inari IP Muonio IP Lapin KO Kittilä IP Sodankylä KÄRÄJÄOIKEUKSIEN TUOMIOPIIRIT LUKIEN 27 käräjäoikeutta Kansliat kansliat ja erilliset istuntopaikat (kansliassa myös istuntopaikka) Kemi-Tornion KO Rovaniemi Ylitornio IP Tornio IP Kemi Oulu Kemijärvi IP Pudasjärvi IP Oulun KO Kuusamo Suomussalmi IP Raahe Kainuun KO Pulkkila IP Ylivieska-Raahen KO Ylivieska Kajaani Kuhmo IP Kokkola Pietarsaari IP Keski-Pohjanmaan KO Haapajärvi Iisalmi Nurmes IP Vaasa Pohjanmaan KO Kauhajoki Kristiinankaupunki IP Kauhava Alajärvi IP Etelä-Pohjanmaan KO Seinäjoki Alavus IP Mänttä IP Kankaanpää IP Ikaalinen IP Jämsä Satakunnan KO Pirkanmaan KO Pori Tampere Viitasaari IP Äänekoski IP Keski-Suomen KO Jyväskylä Nilsiä Pohjois-Savon KO Kuopio Pohjois-Karjalan KO Suonenjoki Joensuu Pieksämäki Varkaus Kitee IP Etelä-Savon KO Savonlinna Mikkeli Rauma Heinola Päijät-Hämeen KO Etelä-Karjalan KO Imatra Ahvenanmaan KO Maarianhamina Uusikaupunki IP Hämeenlinna Forssa Lahti Kanta-Hämeen KO Kouvola Kymenlaakson KO Riihimäki Varsinais-Suomen KO Turku Hyvinkään Hyvinkää KO Tuusulan KO Kotka Itä-Uudenmaan KO Salo Järvenpää Porvoo Loviisa Vantaa Nauvo ( asti) IP Lohja Länsi-Uudenmaan KOEspoo Kemiö IP Helsinki Raasepori Kirkkonummi IP Vantaan KO Helsingin KO Espoon KO Lappeenranta Affecto Finland Oy, Lupa N0328.

19 Liite 1 TÄYDENTÄVÄÄ TIETOA OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEEN KANSLIA- JA ISTUNTOPAIKKAJÄRJESTELYISTÄ Käräjäoikeudet, joilla pysyy kaksi kansliaa: 1) Lapin käräjäoikeus, jolla on kansliat Rovaniemellä ja Sodankylässä. Hallinnollinen kanslia on Rovaniemellä. 2) Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, jolla on kansliat Ylivieskassa ja Raahessa. Hallinnollinen kanslia on Ylivieskassa. 3) Pohjois-Savon käräjäoikeus, jolla on kansliat Kuopiossa ja Iisalmessa. Hallinnollinen kanslia on Kuopiossa. 4) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus, jolla on kanslia Raaseporissa (ent. Tammisaari) ja Lohjalla. Hallinnollinen kanslia on Raaseporissa. 5) Kymenlaakson käräjäoikeus, jolla on kansliat Kouvolassa ja Kotkassa. Hallinnollinen kanslia on Kouvolassa. Koeajalla: Lisäksi Oulun käräjäoikeuden Kuusamon kanslia ja Etelä-Savon (Mikkelissä) käräjäoikeuden Savonlinnan kanslia toimivat seuraavat kolme vuotta koeajalla, jonka jälkeen tehdään päätökset niiden säilyttämisestä tai mahdollisesta lakkauttamisesta. Lakkautettavat kansliat ja istuntopaikat vuoden 2010 alusta Vuoden 2010 alusta lukien lakkautetaan 14 kansliaa ja 26 sivuistuntopaikkaa. Lakkautettavat kansliat: Kemi-Tornion käräjäoikeuden Tornion sivukanslia Keski-Suomen käräjäoikeuden Äänekosken kanslia Kymenlaakson käräjäoikeuden Haminan sivukanslia Lapin käräjäoikeuden Kemijärven kanslia Pirkanmaan käräjäoikeuden Ikaalisten ja Toijalan kansliat Pohjanmaan käräjäoikeuden Kristiinankaupungin ja Pietarsaaren sivukansliat Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden Nurmeksen kanslia Satakunnan käräjäoikeuden Kokemäen sivukanslia Varsinais-Suomen käräjäoikeuden Loimaan, Mynämäen, Paraisten ja Uudenkaupungin kansliat. Vaikka kansliatoiminnot lakkaavat, paikkakunnalle voi edelleen jäädä istuntopaikka.

20 Liite 1 Lakkautettavat istuntopaikat: Etelä-Karjan käräjäoikeuden Luumäen istuntopaikka Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden Lapuan istuntopaikka Etelä-Savon käräjäoikeuden Heinäveden ja Juvan istuntopaikat Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuden Kannuksen ja Kaustisten istuntopaikat Keski-Suomen käräjäoikeuden Saarijärven istuntopaikka Kymenlaakson käräjäoikeuden Anjalankosken, Elimäen, Kuusankosken ja Haminan istuntopaikat Oulun käräjäoikeuden Muhoksen ja Taivalkosken istuntopaikat Pirkanmaan käräjäoikeuden Oriveden, Pälkäneen, Akaan ja Vammalan istuntopaikat Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden Lieksan istuntopaikka Pohjois-Savon käräjäoikeuden Kangasniemen istuntopaikka Satakunnan käräjäoikeuden Euran ja Kokemäen istuntopaikat Varsinais-Suomen käräjäoikeuden Dragsfjärdin, Loimaan, Mynämäen ja Paraisten istuntopaikat sekä lukien Nauvon istuntopaikka.

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet muodostettu 31.12.2009 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan Uusimaa s. 2 Varsinais-Suomi s. 3 Satakunta s. 4 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Lisätiedot

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010 KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 18.5.2010 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet 31.12.2008 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan. Työssäkäyntialueet merkitty värein ja muu yli 10 %:n pendelöinti nuolin. Uusimaa

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 7.2.2012 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Vuoden 2015 alussa toteutuneet kuntaliitokset: Lavia ja Pori > Pori Maaninka ja Kuopio> Kuopio Tarvasjoki

Lisätiedot

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa)

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Luvut on kerätty valvontayksiköiden elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 1 (19) Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 46-48,

Lisätiedot

ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista

ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista Matti Wiberg Acta Politica Aboensia A4 Turun yliopisto valtio-oppi 2 Juvenes Print 2013 Turku ISBN 978-951-29-5537-4 painettu

Lisätiedot

SUOMEN PAIKKAKUNTIEN KOORDINAATTEJA

SUOMEN PAIKKAKUNTIEN KOORDINAATTEJA SUOMEN PAIKKAKUNTIEN KOORDINAATTEJA A Alahärmä Alajärvi Alastaro Alatornio Alavieska Alavus Angeli Anjalankoski Antrea Anttola Artjärvi Asikkala Askainen Askola Aura B Bromarv D Dragsfjärd E Eckerö Elimäki

Lisätiedot

Antalet gårdar som deltog i den elektroniska ansökan om stöd och andelen sådana gårdar per kommun i procentuell ordningsföljd, 29.4.

Antalet gårdar som deltog i den elektroniska ansökan om stöd och andelen sådana gårdar per kommun i procentuell ordningsföljd, 29.4. Antalet gårdar som deltog i den elektroniska ansökan om stöd och andelen sådana gårdar per kommun i procentuell ordningsföljd, 29.4. ELY-central eller område Hela landet sammalagt 20 644 33,21 % Länsstyrelse

Lisätiedot

Puutarhatilastot 2010

Puutarhatilastot 2010 Maa-, metsä- ja kalatalous 2011 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Puutarhatilastot 2010 Trädgårdsstatistik Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Jord- och skogsbruksministeriets

Lisätiedot

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto / MAALISKUU 2013 A Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto P. Vesterbacka, K. Vaaramaa Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / MAALISKUU 2013 Porakaivoveden

Lisätiedot

Matti Salminen. Yhteisten vesialueiden pinta-ala- ja osakaskiinteistöluokittelu -insinöörityön jatko-osa

Matti Salminen. Yhteisten vesialueiden pinta-ala- ja osakaskiinteistöluokittelu -insinöörityön jatko-osa Matti Salminen Yhteisten vesialueiden pinta-ala- ja osakaskiinteistöluokittelu -insinöörityön jatko-osa Selvitystyö Maanmittauslaitos 17.12.2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Matti Salminen

Lisätiedot

Esitys 1 (3) 23.5.2012. Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO TALOUS- JA HALLINTOTARKASTAJA-TUTKINTO. 1.

Esitys 1 (3) 23.5.2012. Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO TALOUS- JA HALLINTOTARKASTAJA-TUTKINTO. 1. Esitys 1 (3) 23.5.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO TALOUS- JA HALLINTOTARKASTAJA-TUTKINTO 1. Lähtökohdat Hyväksyttyjen HTM- ja KHT-tilintarkastajien lukumäärä on supistunut viime

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto 2012 Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1273. Laki. tuloverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 1273. Laki. tuloverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1273 1280 SISÄLLYS N:o Sivu 1273 Laki tuloverolain muuttamisesta... 3579 1274 Vuoden 2005 tuloveroasteikkolaki... 3581 1275

Lisätiedot

Esimerkkinä 350 trp:n kampanjat, kesto 3 viikkoa. (esimerkkiviikot 42 44/2013, prime/off-jako 70%/30%). 75,6 45,6. 3,8% halvempi kuin vaihtoehto a

Esimerkkinä 350 trp:n kampanjat, kesto 3 viikkoa. (esimerkkiviikot 42 44/2013, prime/off-jako 70%/30%). 75,6 45,6. 3,8% halvempi kuin vaihtoehto a Nelonen Median hinnasto ja myyntiehdot 2014 2 Vahvana vuoteen 2014! Nelonen Media on hyvässä iskussa. Asemamme radioiden markkinajohtajana on vahvistunut Suomipopin kasvun ja uuden Loop-kanavan myötä.

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Kunta-alan eläkepoistuma 2010 2030

Kunta-alan eläkepoistuma 2010 2030 Kunta-alan eläkepoistuma 2010 2030 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2009 Tuomo Halmeenmäki Kunta-alan eläkepoistuma 2010 2030 KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS HELSINKI 2009 ISBN 978-952-5317-86-2 (nid.) ISBN

Lisätiedot

1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi. KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto

1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi. KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto 2 1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi 3 VESILAHDEN KUNTA KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 100 Vaalit 1000 Vaalit

Lisätiedot

Seurakunta Församling Digitaaliarkisto (rullat)/ Digitalarkiv (rullor)

Seurakunta Församling Digitaaliarkisto (rullat)/ Digitalarkiv (rullor) Seurakunta Församling Digitaaliarkisto 7. tarkk'ampujapataljoona (Hämeenlinna)(Suomen krenatööri) Finlands 7. Skarpskyttebataljonens (T:hus) fs. 18471865 (rull. 1847 Kortit / kort Ahlainen Vittisbofjärd

Lisätiedot

Naiset. Naisten valtakunnallinen tapahtuma Turussa Terveisiä EU:n pienviljelijältä. PerusNaiset kokoontuivat Kuopiossa

Naiset. Naisten valtakunnallinen tapahtuma Turussa Terveisiä EU:n pienviljelijältä. PerusNaiset kokoontuivat Kuopiossa PERUSSUOMALAISET NAISET RY Naiset * 4. Vuosikerta * Naisten lehti * Poliittinen lehti * Naisasialehti * Omaishoito: Arvo mittaamaton - arvostus nolla 1/15 3 Naisten valtakunnallinen tapahtuma Turussa Terveisiä

Lisätiedot

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Lastensuojelu 2006 27.8.2007 Barnskyddet 2006 Child welfare 2006 Tuula Kuoppala +358 9 3967

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2012

Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2012 Oikeus 2013 Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2012 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin ennätysmäärä siviiliasioita vuonna 2012 Vuonna 2012 käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 469 000 siviiliasiaa,

Lisätiedot

SOPIMUS VIRKAEHTOSOPIMUKSEN SITOVUUSPIIRIN RAJOITTAMISESTA

SOPIMUS VIRKAEHTOSOPIMUKSEN SITOVUUSPIIRIN RAJOITTAMISESTA SOPIMUS VIRKAEHTOSOPIMUKSEN SITOVUUSPIIRIN RAJOITTAMISESTA 1 Kirkon työmarkkinalaitos ja allekirjoittaneet järjestöt ovat evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 5 :n 2 momentin

Lisätiedot

YRITYSIDEAN TOTEUTUMINEN ASIANTUNTIJAVOIMIN

YRITYSIDEAN TOTEUTUMINEN ASIANTUNTIJAVOIMIN YRITYSIDEAN TOTEUTUMINEN ASIANTUNTIJAVOIMIN Kuva Marjut Hentunen Uusyrityskeskusverkostomme avulla perustettiin viime vuonna yli 8300 uutta yritystä. Se on verkostomme historian korkein lukema. Voimme

Lisätiedot