Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista"

Transkriptio

1 Viestintävirasto 32 S/2016 M 1 (18) Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista Annettu Helsingissä 22. päivänä joulukuuta Viestintävirasto on määrännyt 7. päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 98-99, , 244 ja 278 :n nojalla: Luku 1 Yleiset säännökset 1 Määräyksen tarkoitus Viestintäverkkojen ja niissä tarjottavien palveluiden yhteentoimivuus ja yhteenliitettävyys edellyttää numeroinnin yksikäsitteisyyttä. Tämän vuoksi on tarpeen määritellä Suomen yleisissä puhelinverkoissa käytettävät numerot ja tunnukset. Tämä määräys sisältää Suomen kansallisen numerointisuunnitelman ja numeronvalintakaaviot. Lisäksi on määritelty viestintäverkkojen teknisen yhteistoiminnan kannalta tarpeelliset tunnukset. 2 Soveltamisala Tätä määräystä sovelletaan yleisten puhelinverkkojen ja niissä toteutettujen viestintäpalveluiden numerointiin. Näissä noudatetaan kansainvälisen televiestintäliiton (International Telecommunication Union, ITU) suosituksen E.164 mukaista numerointia. Määräystä sovelletaan myös teleyrityskohtaisten palvelujen numerointiin, hätänumeroihin, lyhytsanomapalveluiden numerointiin, teleksiverkon numerointiin ja määräyksessä erikseen määriteltyihin puhelinverkkojen teknisiin ohjausnumeroihin ja tunnuksiin. Määräys sisältää myös velvoitteita puhelujen ohjauksesta tiettyjen virhevalintojen osalta. Määräystä sovelletaan viranomaisverkkoihin ja muihin kuin yleisiin puhelinverkkoihin siltä osin, kuin niiden numerointi vaikuttaa yhteenliittämiseen yleisten puhelinverkkojen kanssa tai numeroiden ja tunnusten käytön koordinointi on muutoin tarpeen puhelinverkkojen teknisen toimivuuden turvaamiseksi.

2 Viestintävirasto 32 S/2016 M 2 (18) 3 Määritelmät Tässä määräyksessä tarkoitetaan: 1) numerolla 10-järjestelmän numeroita sekä heksadesimaalinumeroita; 2) heksadesimaalinumerolla sellaista numeroa, jonka kantaluku on 16 ja joka koostuu numeroista 0-9 ja kirjaimista A-F; 3) tilaajanumerolla liittymän yksilöimiseksi käyttäjälle osoitettua numeroa tai muuta tunnusta, jota käytetään televiestinnässä; 4) operaattoritunnuksella kansallista tai kansainvälistä puhelinverkkoa osoittavaa numerotunnusta; 5) suuntanumerolla numeroa, joka muodostuu kaukotunnuksesta 0 ja telealueen, valtakunnallisen palvelun, valtakunnallisen tilaajanumeron tai matkaviestinverkon tunnuksesta; 6) ulkomaantunnuksella yleistä ulkomaantunnusta 00 tai kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnusta; 7) lyhytsanomapalveluiden numeroilla numeroita, joilla teksti-, kuva- ja multimediaviestit ohjataan lyhytsanomapalveluihin; 8) teknisillä ohjausnumeroilla ja tunnuksilla numeroita, joita käytetään puhelinverkkojen sisällä tai välillä puheluiden ja viestien ohjaukseen tai reitittämiseen tai verkkojen ja verkkoelementtien tunnistamiseen ja joita käyttäjä ei yleensä voi valita päätelaitteesta; 9) matkaviestinverkolla pääasiassa kohdeviestintään käytettävää viestintäverkkoa, jossa päätelaitteen yhteys viestintäverkkoon on toteutettu vapaasti etenevien radioaaltojen välityksellä; 10) kiinteällä puhelinverkolla pääasiassa kohdeviestintään käytettävää viestintäverkkoa, jossa päätelaitteen yhteys viestintäverkkoon on toteutettu johtimella tai muulla kiinteällä yhteydellä; 11) puhelinverkolla matkaviestinverkkoa tai kiinteää puhelinverkkoa; 12) yleisellä puhelinverkolla ennalta rajaamattomalle käyttäjäpiirille tarkoitettua matkaviestinverkkoa tai kiinteää puhelinverkkoa, jossa käytetään kansainvälisen televiestintäliiton suosituksen E.164 mukaista numerointia; 13) kansainvälisellä telepalvelulla viestintäpalvelua, jossa välitetään televiestintää Suomessa ja ulkomailla sijaitsevien liittymien välillä.

3 Viestintävirasto 32 S/2016 M 3 (18) 4 Numeroiden ja tunnusten käyttöoikeuden myöntäminen Viestintävirasto myöntää kirjallisen hakemuksen perusteella tässä määräyksessä tarkoitettujen numeroiden ja tunnusten käyttöoikeuden teleyrityksille. Jos numeron tai tunnuksen määräyksen mukainen käyttötarkoitus sitä edellyttää, käyttöoikeus voidaan myöntää myös muulle hakijalle. Lyhytsanomapalvelunumeron käyttöoikeus myönnetään palveluntarjoajalle. Yleiseurooppalaisen 116-alkuisen palvelunumeron käyttöoikeus myönnetään palveluntarjoajalle käytettäväksi Euroopan komission päätöksessä (2007/116/EY, muutettu päätöksellä 2009/884/EY) osoitettuun palveluun. Viestintävirasto voi päätöksellään osoittaa numeroita ja tunnuksia teleyritysten yhteiseen käyttöön päätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen. 5 Käyttöoikeuden siirtäminen tai luovuttaminen Numeron tai tunnuksen käyttöoikeus voidaan siirtää osakeyhtiölaissa tarkoitetussa konsernissa yhtiöltä toiselle Viestintäviraston päätöksellä. Jos käytössä olevan numeron tai tunnuksen käyttöoikeuden haltijan liiketoiminta luovutetaan, numero tai tunnus voidaan siirtää Viestintäviraston päätöksellä vastaanottavalle oikeushenkilölle tai luonnolliselle henkilölle. Käyttöoikeuden siirtämiseen tarvitaan molempien osapuolten hakemus. Jos numeron tai tunnuksen käyttöoikeuden haltija sulautuu osakeyhtiölaissa tarkoitetulla tavalla toiseen osakeyhtiöön, käyttöoikeus siirtyy vastaanottavalle yhtiölle. Jos käyttöoikeuden haltija asetetaan konkurssiin, numeron tai tunnuksen käyttöoikeus siirtyy konkurssipesälle. Teleyritys voi luovuttaa Viestintäviraston teleyritykselle myöntämän tilaajanumeroalueen tai palvelunumeroalueen toisen teleyrityksen käyttöön. Numeroalueen luovuttaneen teleyrityksen on ilmoitettava Viestintävirastolle tiedot luovuttamastaan numeroalueesta. Vastuu numeroalueen säädösten mukaisesta käytöstä ja siihen liittyvien numerointimaksujen maksamisesta säilyy sillä teleyrityksellä, jolle Viestintävirasto on myöntänyt numeroalueen käyttöoikeuden.

4 Viestintävirasto 32 S/2016 M 4 (18) Luku 2 Puhelinnumeron rakenne 6 Kansainvälinen numero Kansainvälinen numero muodostuu maatunnuksesta ja kansallisesta (merkitsevästä) numerosta tai kansainvälisen palvelun tunnuksesta ja kansainvälisen palvelun numerosta. Kansainvälisen televiestintäliiton Suomelle myöntämä maatunnus on 358. Kansainvälinen numero saa olla enintään 15-osainen. Kansainvälinen numero ei sisällä ulkomaantunnusta. Ulkomaantunnus on määritelty tämän määräyksen 13 :ssä. 7 Kansallinen (merkitsevä) numero Kansallinen (merkitsevä) numero voi olla maantieteellinen tai eimaantieteellinen numero. Kansallinen (merkitsevä) numero ei sisällä kaukotunnusta 0. Maantieteellinen kansallinen (merkitsevä) numero muodostuu telealueen tunnuksesta ja tilaajanumerosta tai palvelun numerosta. -maantieteellinen kansallinen (merkitsevä) numero muodostuu valtakunnallisen palvelun, valtakunnallisen tilaajanumeron tai matkaviestinverkon tunnuksesta ja tilaajanumerosta tai palvelun numerosta. 8 Kansallisen (merkitsevän) numeron pituus Kansallinen (merkitsevä) numero on enintään 12-osainen. Tässä pykälässä esitetyt numeron pituusvaatimukset koskevat uusia käyttöönotettavia numeroita.

5 Viestintävirasto 32 S/2016 M 5 (18) Taulukko 1: Tilaajanumeroiden pituusvaatimukset Numerotyyppi Vähimmäispituus kansallinen (merkitsevä) numero Enimmäispituus kansallinen (merkitsevä) numero Telealueen tilaajanumerot 1-osainen telealueen tunnus osainen telealueen tunnus 7 9 Telealueiden ohivalintavaihteiden kutsunumerot 1-osainen telealueen tunnus osainen telealueen tunnus 6 9 Matkaviestinverkkojen tilaajanumerot 049-alkuiset numerot Muut tilaajanumerot 8 10 Matkaviestinverkkojen ohivalintavaihteiden kutsunumerot 6 10 Valtakunnalliset tilaajanumerot 071-alkuiset numerot alkuiset numerot Muut valtakunnalliset tilaajanumerot 8 10 Taulukko 2: Palvelunumeroiden pituusvaatimukset Numerotyyppi Vähimmäispituus kansallinen (merkitsevä) numero Enimmäispituus kansallinen (merkitsevä) numero 0100-alkuiset 0200-alkuiset alkuiset 0202-alkuiset 0209-alkuiset 0600-alkuiset 0601-alkuiset alkuiset 0700-alkuiset 0800-alkuiset 0606-alkuiset 0707-alkuiset alkuiset 8 10 Valtakunnalliset 075-alkuiset numerot Numerotiedotukseen ja kytkennän välitykseen osoitetut 5 5 numerot Muut 075-alkuiset numerot 8 9

6 Viestintävirasto 32 S/2016 M 6 (18) Taulukko 3: Yleiseurooppalaisten palvelunumeroiden pituusvaatimukset Numerotyyppi Vähimmäispituus Enimmäispituus Yleiseurooppalaiset 116-alkuiset palvelunumerot 116-alkuiset palvelunumerot Käytettäessä E.164-numeroa teknisenä ohjausnumerona kansallisessa tai kansainvälisessä liikenteessä on numeron enimmäispituus tämän määräyksen 6 :n mukainen. Tässä pykälässä määriteltyjä numeropituuksia lyhyempiä tai pidempiä numeroita voidaan ottaa käyttöön vain perustellusta syystä Viestintäviraston luvalla. Käytössä oleva tässä määrättyä lyhyempi numero voidaan siirtää uudelle liittymän omistajalle vain, jos käyttäjä säilyy samana tai kyseessä on liikkeen luovutus tai perhe- ja perintöoikeudellinen saanto. Luku 3 Puhelinverkkojen numerointi 9 Telealueet ja niiden tunnukset Taulukko 4: Telealueet ja niiden tunnukset Telealue Telealueen tunnus Ahvenanmaan telealue 18 Hämeen telealue 3 Keski-Suomen telealue 14 Kuopion telealue 17 Kymen telealue 5 Lapin telealue 16 Mikkelin telealue 15 Oulun telealue 8 Turun ja Porin telealue 2 Uudenmaan telealue Uusimaa I (numerointialueen tunnus) 9 Uusimaa II (numerointialueen tunnus) 19 Vaasan telealue 6 Uudenmaan telealueen muodostavat numerointialueet Uusimaa I ja Uusimaa II yhdessä alkuisten palvelunumeroiden pituus on Euroopan komission päättämä. Pituus voi vaihdella 4-6 numeron välillä. Määräyksen antohetkellä kaikki 116-alkuiset numerot ovat 6-osaisia. 116-alkuiset palvelunumerot eivät ole E.164-numeroita.

7 Viestintävirasto 32 S/2016 M 7 (18) 10 Telealueen liikenne ja tilaajanumerot Puhelu samaan telealueeseen (Uudenmaan telealueella samaan numerointialueeseen) kuuluvaan numeroon voidaan soittaa valitsemalla: 1) pelkkä telealueen tilaajanumero; 2) kaukotunnus 0 + telealueen tunnus (Uusimaa: numerointialueen tunnus) + tilaajanumero; 3) yleinen operaattoritunnus 14 :n mukaisesti + tilaajanumero; 4) VoIP-palvelusta telealueen tilaajanumero myös kansainvälisessä muodossa. Telealueella varataan tilaajanumerointiin 2 8-alkuiset numerot. Tilaajanumeroina on käytössä myös alkuisia numeroita. Uusia alkuisia numerosarjoja ei myönnetä teleyritysten käyttöön. Uusia käyttäjiä 2 8-alkuisiin tilaajanumerosarjoihin, joiden toisena numerona on 0 tai 9, ja alkuisiin sarjoihin voidaan kytkeä vain Viestintäviraston luvalla perustellusta tilaajan oikeuksiin perustuvasta syystä. 11 Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnallisia tilaajanumeroita ovat numerot, joiden alkuosa on jokin seuraavista: , , 073 Lisäksi on käytössä liitteessä 1 luetellut 075-alkuiset valtakunnalliset tilaajanumerosarjat. Uusia 075-alkuisia numerosarjoja ei myönnetä valtakunnallisiksi tilaajanumerosarjoiksi.

8 Viestintävirasto 32 S/2016 M 8 (18) 12 Kaukopuhelu Kaukopuhelu valitaan kaukotunnuksella 0, jota seuraa telealueen tunnus ja telealueen tilaajanumero. VoIP-palvelussa kaukopuhelu voidaan soittaa myös valitsemalla numero kansainvälisessä muodossa. Soittaja voi valita puhelukohtaisesti käytettävän kaukoverkon kaukoliikenteen operaattoritunnuksella tai yleisellä operaattoritunnuksella. Operaattoritunnus valitaan ennen suuntanumeroa. Jos kaukoliikenteen operaattoritunnus valitaan muussa yhteydessä, kuten muodostettaessa yhteys samalla telealueella (Uudenmaan telealueen tapauksessa samalla numerointialueella) sijaitsevaan liittymään, puhelu on ohjattava liittymäteleyrityksen tekemän numeroanalyysin perusteella standardin SFS 5749 mukaiseen tiedotteeseen. Kaukoliikenteen operaattoritunnukset ovat 3-, 4- tai 5-osaisia ja ne on määritelty tarkemmin tämän määräyksen liitteessä Kansainvälinen puhelu Puhelu kansainväliseen puhelinverkkoon valitaan ulkomaantunnuksella 00 tai operaattoritunnuksella. Matkaviestinverkossa ja VoIPpalvelussa puhelu voidaan tunnuksen 00 asemesta valita tunnuksella "+". Soittaja voi valita puhelukohtaisesti käytettävän kansainvälisen puhelinverkon kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnuksella tai ulkomaantunnuksen 00 eteen valittavalla yleisellä operaattoritunnuksella. Kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus on samalla ulkomaantunnus, jota seuraa aina 6 :n mukainen kansainvälinen numero. Kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnukset ovat 3-, 4- tai 5- osaisia ja ne on tarkemmin määritelty tämän määräyksen liitteessä 1. Matkaviestinverkkojen kutsunsiirtojen ja tekstiviestien välityksen yhteydessä kansainvälistä puhelinverkkoa ei voida valita puhelukohtaisesti kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnuksella. Matkaviestinverkon kutsunsiirto ja tekstiviestien lähetys ulkomaille tapahtuu tunnuksella "+". Tunnuksen "+" lisäksi voi olla käytössä ulkomaantunnus 00 tai tässä matkaviestinverkossa tunnusta "+" vastaava kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus. Mikäli puhelun soittaja valitsee kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnuksen tai ulkomaantunnuksen 00, jota edeltää yleinen operaattoritunnus, jälkeen Suomen maatunnuksen 358, on kansainvälisen teleliikenteen teleyrityksen ohjattava puhelu standardin SFS 5749 mukaiseen tiedotteeseen.

9 Viestintävirasto 32 S/2016 M 9 (18) 14 Yleinen operaattoritunnus Yleisellä operaattoritunnuksella tarkoitetaan teleyritykselle myönnettyä 5-osaista 90-alkuista tunnusta, jonka avulla käyttäjä voi valita haluamansa liikennetyypin puhelinpalvelun tarjoajan. Kiinteän puhelinverkon liittymästä soitettava paikallispuhelu, kaukopuhelu, puhelu kansainväliseen puhelinverkkoon ja puhelu matkaviestinverkkoon voidaan valita puhelukohtaisesti yleisellä operaattoritunnuksella. Yleistä operaattoritunnusta voidaan käyttää myös matkaviestinverkosta lähtevän kansainvälisen puhelun valintaan. Paikallispuhelussa yleinen operaattoritunnus valitaan telealueen tilaajanumeron eteen. Puhelussa kaukoverkkoon ja matkaviestinverkkoon yleinen operaattoritunnus valitaan suuntanumeron eteen. Puhelussa kansainväliseen puhelinverkkoon yleinen operaattoritunnus valitaan ulkomaantunnuksen 00 eteen. 15 Matkaviestinverkot Liikenne matkaviestinverkkoihin ohjataan 04- ja 050-alkuisella matkaviestinverkon suuntanumerolla, joka muodostuu kaukotunnuksesta 0 ja matkaviestinverkon tunnuksesta. Matkaviestinverkkojen suuntanumerot ovat 3-, 4- tai 5-osaisia ja ne on määritelty tarkemmin tämän määräyksen liitteessä 1. Matkaviestinverkon liittymästä ilman suuntanumeroa valittavat 2 8- alkuiset numerot on varattu teleyrityskohtaisille lisämaksuttomille palveluille ja niitä voivat käyttää myös verkkovierailijat. Matkaviestinverkon liittymästä ilman suuntanumeroa valittavia 1- alkuisia numeroita käytetään seuraavasti: (yleinen hätänumero); alkuiset numerot (yleiseurooppalaiset palvelunumerot); (yleinen numerotiedotuspalvelu); , 152, 153 (laskutuserittelykäyttö); alkuiset numerot (teleyrityskohtaiset palvelunumerot). Muiden matkaviestinverkon liittymästä ilman suuntanumeroa valittavien 1-alkuisten numeroiden käyttö on kielletty. Ulkomainen verkkovierailija voi käyttää matkaviestinverkon liittymästä ilman suuntanumeroa valittavia alkuisia numeroita sii-

10 Viestintävirasto 32 S/2016 M 10 (18) nä suomalaisessa matkaviestinverkossa, jonka haltijan kanssa kyseisen ulkomaisen verkkovierailijan liittymäteleyrityksellä on sopimus verkkovierailusta ja edellä mainittujen numeroiden käytöstä. Luku 4 Telepalvelujen numerointi 16 Hätänumero Yleinen hätänumero on määritelty tietoyhteiskuntakaaren 278 :ssä ja se on 112. Liikenne yleiseen hätänumeroon 112 tulee ohjata asianomaiseen hätäkeskukseen, vaikka hätänumeron 112 eteen valittaisiin telealueen suuntanumero. 17 Yleistä palvelunumeroista Palvelunumerot ovat kansainvälisiä, valtakunnallisia, telealuekohtaisia tai teleyrityskohtaisia sekä lyhytsanomapalvelunumeroita. Teleyrityksen on estettävä pääsy kansainvälisestä puhelinverkosta valtakunnalliseen palvelunumeroon palvelunumeron haltijan pyynnöstä. 18 Valtakunnalliset palvelut Valtakunnallisia palvelunumeroita ovat numerot, joiden alkuosa on: , 02020, 02022, 02023, 02098, , 0601, 0602, , 0707, 0708, Lisäksi käytössä on liitteessä 1 lueteltuja 075-alkuisia valtakunnallisia palvelunumeroita. Uusia 075-alkuisia numerosarjoja ei myönnetä valtakunnallisiksi palvelunumerosarjoiksi lukuun ottamatta tämän määräyksen 22 :ssä lueteltuja ensisijaisesti numerotiedotuspalveluun osoitettuja palvelunumeroita. Numerosarjoihin, joiden alkuosa on 0202, 0209 tai 075, ei saa ottaa käyttöön uusia palvelunumeroita lukuun ottamatta tämän määräyk-

11 Viestintävirasto 32 S/2016 M 11 (18) sen 22 :ssä lueteltuja ensisijaisesti numerotiedotuspalveluun osoitettuja palvelunumeroita. Valtakunnallisia 0606-, ja 0708-alkuisia palvelunumeroita saa käyttää vain maksupalvelulain (290/2010) soveltamisalaan kuuluviin palveluihin. Näissä numeroissa kansallisen merkitsevän numeron 6. numero ilmaisee palveluun sovellettavan arvonlisäverokannan seuraavasti: 1) 0 tai 1 " numerossa tarjottavasta tuotteesta tai palvelusta ei peritä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaista arvonlisäveroa; 2) 2 tai 3 " numerossa tarjottavasta tuotteesta tai palvelusta peritään arvonlisäverolain 85 a :n mukainen arvonlisävero; 3) 4 tai 5 " numerossa tarjottavasta tuotteesta tai palvelusta peritään arvonlisäverolain 85 :n mukainen arvonlisävero; 4) 6 tai 7 " numerossa tarjottavasta tuotteesta tai palvelusta peritään arvonlisäverolain 84 :n mukainen arvonlisävero; 5) 8 ja 9 ovat varalla mahdollisia tulevia arvonlisäverokantoja varten. Kansallisia ilmaisnumeroita ovat ja 116-alkuiset numerot. Viestintäviraston myöntämissä yleiseurooppalaisissa 116-alkuisissa palvelunumeroissa tarjottavien palvelujen on oltava seuraavien Euroopan komission päätöksessä (2007/116/EY) mainittujen ehtojen mukaisia: 1) palvelu tarjoaa tietoa tai apua, toimii kansalaisten raportointivälineenä tai se on minkä tahansa edellä mainitun toiminnon yhdistelmä; 2) palvelu on kaikkien kansalaisten käytettävissä eikä sen käyttämiseen vaadita ennalta rekisteröitymistä; 3) palvelun saatavuudella ei ole aikarajoja; 4) palvelusta ei peritä maksua tai vaadita maksusitoumusta palvelun käytön ennakkoedellytyksenä; 5) seuraavia toimintoja ei sallita puhelun aikana: mainonta, viihde, myynti ja markkinointi sekä puhelun hyödyntäminen myöhemmin kaupallisten palvelujen myynnissä. 19 Telealuekohtaiset palvelut Telealuekohtaisille palveluille on numerointisuunnitelmassa osoitettu telealueen 106- ja 107-alkuiset numerosarjat.

12 Viestintävirasto 32 S/2016 M 12 (18) Uusia telealuekohtaisia palvelunumeroita ei saa ottaa käyttöön. Nykyiset telealuekohtaiset palvelunumerot saavat olla nykyisessä käyttötarkoituksessaan käytössä saakka. 20 Teleyrityskohtaiset palvelut Teleyritys voi käyttää teleyrityskohtaisina palvelunumeroina 100- alkuisia numeroita. 21 Kansainväliset palvelut Kansainvälisiä palveluita ovat kansainvälisen televiestintäliiton osoittamiin maatunnuksia vastaaviin kansainvälisen palvelun tunnuksiin sisältyvät palvelut. Kansainvälinen televiestintäliitto on osoittanut kansainvälisen palvelun tunnuksen 800 kansainvälisille ilmaisnumeroille (Universal International Freephone Numbers, UIFN) ja kansainvälisen palvelun tunnuksen 979 kansainvälisille lisäarvopalvelunumeroille (Universal International Premium Rate Numbers, UIPRN). Puhelu kansainväliseen palveluun valitaan ulkomaantunnuksella 00. Matkaviestinverkossa ja VoIP-palvelussa puhelu kansainväliseen palveluun voidaan valita myös tunnuksella "+". Ulkomaantunnusta 00 tai "+" seuraa kansainvälisen palvelun tunnus ja kansainvälisen palvelun numero. Mikäli asianomaiset teleyritykset ovat keskenään sopineet, puhelu kansainväliseen palveluun voidaan valita myös kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnuksella tai yleisellä operaattoritunnuksella, jota seuraa ulkomaantunnus 00. Muussa tapauksessa näin valittu puhelu on ohjattava liittymäteleyrityksen tekemän numeroanalyysin perusteella standardin SFS 5749 mukaiseen tiedotteeseen. 22 Yleinen numerotiedotus- ja kytkentäpalvelu Yleiseen numerotiedotuspalveluun ja kansallisen kytkennän välittäviksi palvelunumeroiksi on käytettävissä Viestintäviraston estomääräyksen mukaisen palveluryhmän I (yleishyödylliset palvelut) palveluille osoitetut numerot jäljempänä mainituin rajoituksin. Viestintävirasto voi myöntää poikkeusluvan kytkennän välitykseen myös muusta kuin Viestintäviraston estomääräyksen mukaisen palveluryhmän I palveluille osoitetusta numerosta. Poikkeusluvassa määritellään, mistä numerosta kytkentä on mahdollista, mihin Viestintäviraston estomääräyksen mukaisen palveluryhmien I tai II pal-

13 Viestintävirasto 32 S/2016 M 13 (18) veluille osoitettuihin numeroihin kytkentä on mahdollista ja mitkä ovat poikkeusluvan muut ehdot. Yleiseen numerotiedotukseen ja kytkennän välitykseen osoitetuissa palvelunumeroissa saa tarjota myös muita palveluryhmän I palveluita lukuun ottamatta numeroa 118, jossa saa tarjota vain numerotiedotuspalvelua ja kansallisen kytkennän välitystä. Seuraavissa numeroissa on ensisijaisena palveluna oltava numerotiedotus: X (X 8) Seuraavissa numeroissa on ensisijaisena palveluna oltava numerotiedotus. Vain näissä numeroissa saa tarjota kansainvälisen kytkennän välitystä: Lyhytsanomapalvelut Lyhytsanomapalvelunumerot ovat 1-alkuisia vähintään 5-osaisia numeroita, mutta ne eivät ole kansainvälisen televiestintäliiton suosituksen E.164 mukaisia numeroita. Lyhytsanomapalveluiden numerointisuunnitelma on kuvattu liitteessä 2. Lyhytsanomapalveluiden numerointisuunnitelmassa osoitettuja 169-, 177- ja 178-alkuisia numeroita saa käyttää vain maksupalvelulain (290/2010) soveltamisalaan kuuluviin palveluihin. Lyhytsanomapalvelua voidaan tarjota myös puhepalveluille 18 :ssä ja 22 :ssä tarkoitetuissa palvelunumeroissa, edellyttäen että lyhytsanomapalvelun estopalvelut kattavat myös puhepalvelunumeroissa tarjottavat lyhytsanomapalvelut. Lyhytsanomapalvelua voidaan tarjota yleisessä hätänumerossa Teleksiverkon numerointi Teleksiverkossa noudatetaan kansainvälisen televiestintäliiton suositusten U.7 ja F.69 mukaista numerointia.

14 Viestintävirasto 32 S/2016 M 14 (18) Suomen teleksinumerointi on suljettu numerointi. Teleksinumero muodostuu teleksimaatunnuksesta ja kansallisesta numerosta. Kansainvälisen televiestintäliiton Suomelle myöntämä teleksimaatunnus TDC (Telex Destination Code) on 57 ja verkkotunnus TNIC (Telex Network Identification Code) on FI. Maatunnuksen sisältävän kansainvälisen teleksinumeron enimmäispituus on 12 numeroa. Suomen kansallisen teleksinumeron enimmäispituus on 6 numeroa. Viestintävirasto voi perustelluista syistä myöntää luvan tätä pidemmille numeroille. Teleksiverkon tilaajanumerointiin käytetään 1 8-alkuisia numeroita. Ulkomaantunnus on 99. Luku 5 Tekniset ohjausnumerot ja tunnukset 25 Teleyritystunniste Viestintävirasto myöntää teleyritystunnisteet kaksiosaisina alueesta ja kolmiosaisina alueesta Teleyritystunnisteiksi voidaan myöntää myös seuraavat heksadesimaaliset numerot: 1B, 1C, 1D, 1E 2B, 2C, 2D, 2E 3C, 3D, 3E 4B, 4C, 4D, 4E 5B, 5C, 5D, 5E 6B, 6C, 6D, 6E 7B, 7C, 7D, 7E 8B, 8C, 8D, 8E B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, BB, BC, BD, BE C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, CB, CC, CD, CE D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9,DB, DC, DD, DE E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, EB, EC, ED Heksadesimaalinumero EE on varattu teleyritysten yhteiseen testauskäyttöön. 26 CUG ja Centrex -teleyritystunnukset Suljettu käyttäjäryhmä (Closed User Group, CUG) -lisäpalvelussa käyttäjien kuuluminen tiettyyn suljettuun käyttäjäryhmään tarkastetaan avainkoodin perusteella. CUG-avainkoodi muodostuu Suomen verkkotunnuksesta 0358 ja 16 bitin pituisesta suljetun käyttäjäryhmän tunnuksesta, joka yksilöi tietyn suljetun käyttäjäryhmän.

15 Viestintävirasto 32 S/2016 M 15 (18) Centrex-palvelussa usean teleyrityksen alueelle ulottuva Centrexryhmä tunnistetaan Centrex-ryhmätunnuksella. Centrex-ryhmä-tunnus muodostuu kolmiosaisesta Centrex-teleyritystunnuksesta ja sitä seuraavasta teleyrityskohtaisesta osasta. 27 Matkaviestinverkkojen tekniset tunnukset Kansainvälisen televiestintäliiton Suomelle myöntämä suosituksen E.212 mukainen matkaviestinverkkojen maatunnus (Mobile Country Code, MCC) on 244. Viestintävirasto myöntää teleyritysten käyttöön Suomen maatunnuksen yhteydessä käytettävät kahdella tai kolmella numerolla osoitetut matkaviestinverkkotunnukset (Mobile Network Code, MNC). Tällä hetkellä Suomessa on käytössä kaksiosaiset matkaviestinverkkotunnukset alueelta Standardin ETSI TS mukaisista NCC (Network Colour Code) -tunnuksista ovat valtakunnan raja-alueilla käytettävissä vain NCCtunnukset 0 ja 4 ja muualla maassa kaikki tunnukset 0 7. Tarvittaessa teleyritysten on keskenään koordinoitava NCC-tunnusten käyttöä. Kansainvälisen televiestintäliiton Suomelle myöntämä suosituksen E.218 mukainen TETRA-matkaviestinverkkojen maatunnus (TETRA Mobile Country Code, (T)MCC) on 244. Viestintävirasto myöntää Suomen maatunnuksen yhteydessä käytettävät neljällä numerolla osoitetut TETRA-matkaviestinverkkojen tunnukset alueilta ja Tunnukset on varattu niille teleyrityksille, joille on myönnetty matkaviestinverkkotunnus (MNC) alueelta Merkinantopistekoodit Kansainvälinen televiestintäliitto on myöntänyt Suomelle suosituksen Q.708 mukaisesti kansainvälisiä merkinantopistekoodialueita. Kansainväliset merkinantopistekoodit osoitetaan käytettäväksi nimetyssä verkkoelementissä. Kansallinen merkinantopistekoodi on 14 bitin pituinen tunnus, joka yksilöi kansallisen merkinantoverkon solmupisteen. Suomen kansainvälisiä ja kansallisia merkinantopistekoodeja voidaan käyttää vain Suomen alueella sijaitsevassa verkkoelementissä. Muu menettely edellyttää, että asianomaiset hallinnot sopivat asiasta keskenään. Vastaavasti Suomen alueella ei saa käyttää ulkomaisia merkinantopistekoodeja, ellei asiasta ole sovittu Viestintäviraston ja asianomaisen ulkomaisen hallinnon kanssa.

16 Viestintävirasto 32 S/2016 M 16 (18) 29 Hätäliikenteen ohjausnumerot Hätäliikenteen ohjausnumeroina käytetään seuraavia numeroita: Yleinen hätänumero 112 " 0X(Y) 0C ABC 112, jossa 1) 0X(Y) on hätäkeskuksen yhteistoiminta-alueen telealueen suuntanumero; 2) C on heksadesimaalinumero C; 3) ABC on tilaajan sijaintikunnan mukaan erikseen määrätty ohjausnumero, joka on määräytynyt hätäkeskuksen nykyisen tai aiemman sijaintikunnan kuntanumeron perusteella. Näiden lisäksi Viestintävirasto voi osoittaa hätäliikenteen ohjausnumeroiksi seuraavia numeroita: Yleinen hätänumero 112 " 0X(Y) 0C ABC 11Z (Z=3 9). 30 Heksadesimaalinumerot Heksadesimaalinumerot, joissa joko ensimmäinen tai toinen merkki on kirjain A F, on varattu teleyritysten väliseen käyttöön. Näitä koskevat lisäksi seuraavat rajoitukset: 1) Heksadesimaaliprefiksi 0B on varattu viranomaistarkoituksiin kaikissa puhelinverkoissa eikä sitä saa käyttää muuhun tarkoitukseen; 2) Tämän määräyksen 25 :ssä lueteltuja heksadesimaalisia numeroita käytetään teleyritystunnisteina. Heksadesimaalimerkkejä sisältäviä prefiksejä 0E, 3B, 3DB 3DD, 3E1 3E8, 3EB 3EE, 4DB 4DE, 4E0 4E6 ja 4E9 voidaan ottaa käyttöön vain Viestintäviraston luvalla. 31 Tekniset ohjausnumerot Kansallisessa numerointisuunnitelmassa on osoitettu teknisiksi ohjausnumeroiksi alkuiset numerot. Teleyritys voi käyttää ohjausnumeroina myös muita hallinnassaan olevia numeroita.

17 Viestintävirasto 32 S/2016 M 17 (18) Luku 6 Numerointisuunnitelmat 32 Kansallinen numerointisuunnitelma ja lyhytsanomapalveluiden numerointisuunnitelma Kansainvälisen televiestintäliiton suosituksen E.164 mukaisia numeroita koskeva kansallinen yleisen puhelinverkon numerointisuunnitelma (kansallinen numerointisuunnitelma) on liitteessä 1. Lyhytsanomapalveluiden numerointisuunnitelma on liitteessä 2. Luku 7 Voimaantulosäännökset 33 Voimaantulo ja siirtymäsäännös Tämä määräys tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 ja on voimassa toistaiseksi. Liikenteen ohjausta ja muita numeroiden käyttöön liittyviä säännöksiä on noudatettava siitä riippumatta, milloin numero tai tunnus on otettu käyttöön, mutta ennen määräyksen voimaantuloa myönnettyjä ja käyttöönotettuja numeroita ja tunnuksia ei tarvitse muuttaa uuden määräyksen mukaiseksi, paitsi jos siitä on nimenomaan erikseen määrätty.

18 Viestintävirasto 32 S/2016 M 18 (18) 34 Tiedonsaanti ja julkaiseminen Tämä määräys on julkaistu Viestintäviraston määräyskokoelmassa ja se on saatavissa Viestintäviraston asiakaspalvelusta: Käyntiosoite Postiosoite Itämerenkatu 3 A, Helsinki PL 313, Helsinki Puhelin Faksi WWW-sivusto Y-tunnus Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 2016 Kirsi Karlamaa Pääjohtaja Johanna Juusela Johtaja LIITTEET 1. Kansallinen numerointisuunnitelma 2. Lyhytsanomapalveluiden numerointisuunnitelma

19 Viestintävirasto 32 S/2016 M L1/1 (13) Liite 1: Kansallinen numerontisuunnitelma Liite 1: KANSALLINEN NUMEROINTISUUNNITELMA Kansainvälisen televiestintäliiton suosituksen E.164 mukaisia numeroita koskeva Suomen kansallinen numerointisuunnitelma on esitetty tämän liitteen sivuilla Jos numeroalue on, kyseisestä numeroalueesta voidaan myöntää numeroita tarveharkinnan perusteella, mikäli kyseisen numeroalueen käyttötarkoitus on määritelty eikä muissa tässä numerointisuunnitelmassa samaan käyttötarkoitukseen osoitetuissa numeroalueissa ole enää riittävästi vapaita numerosarjoja. Viestintävirasto määrittelee myönnettävän numerosarjan pituuden myönnettäessä. Mikäli käyttötarkoitusta ei ole määritelty, kyseisestä numeroalueesta ei myönnetä numeroita. Mikäli numerosarja, joka sarakkeessa Vapaita sarjoja on merkitty, palautuu Viestintäviraston numeroreserviin, kyseisen numerosarjan pituus määritellään myönnettäessä uudelleen. Palvelunumeroille osoitettujen numeroalueiden kohdalle on merkitty Viestintäviraston estopalvelumääräyksen (määräys 35 R/2016 Liittymän estopalveluista) mukaiset palveluryhmät: Palveluryhmä I (Yleishyödylliset palvelut) Palveluryhmä II (Asiointipalvelut) Palveluryhmä III (Ajanvietepalvelut) Palveluryhmä IV (Aikuisviihdepalvelut)

20 Viestintävirasto 32 S/2016 M L1/2 (13) Liite 1: Kansallinen numerontisuunnitelma NDC / Numero Käyttötarkoitus 0 Kaukotunnus 00 Ulkomaantunnus Vapaita sarjoja Myöntäminen/huomautuksia Valtakunnalliset tilaajanumerot 0102 Valtakunnalliset tilaajanumerot 0103 Valtakunnalliset tilaajanumerot 0104 Valtakunnalliset tilaajanumerot 0105 Valtakunnalliset tilaajanumerot 0106 Valtakunnalliset tilaajanumerot 0107 Valtakunnalliset tilaajanumerot 0108 Valtakunnalliset tilaajanumerot 0109 Valtakunnalliset tilaajanumerot Numerosarjassa on käytössä myös määräyksen 21 :ssä lueteltuja numerotiedotukseen ja kytkennän välitykseen osoitettuja palvelunumeroita 011 määritelty 012 määritelty 013 Pohjois-Karjalan telealueen suuntanumero 014 Keski-Suomen telealueen suuntanumero 015 Mikkelin telealueen suuntanumero 016 Lapin telealueen suuntanumero 017 Kuopion telealueen suuntanumero 018 Ahvenanmaan telealueen suuntanumero 019 Uudenmaan telealueen suuntanumero (Uusimaa II) Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot 0203 Valtakunnalliset tilaajanumerot 0204 Valtakunnalliset tilaajanumerot 0205 Valtakunnalliset tilaajanumerot 0206 Valtakunnalliset tilaajanumerot 0207 Valtakunnalliset tilaajanumerot 0208 Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Numerosarjassa on käytössä myös määräyksen 21 :ssä lueteltuja numerotiedotukseen ja kytkennän välitykseen osoitettuja palvelunumeroita Uusia palvelunumeroita ei saa ottaa käyttöön tässä numerosarjassa Uusia palvelunumeroita ei saa ottaa käyttöön tässä numerosarjassa Uusia palvelunumeroita ei saa ottaa käyttöön tässä numerosarjassa

21 Viestintävirasto 32 S/2016 M L1/3 (13) Liite 1: Kansallinen numerontisuunnitelma NDC / Numero Käyttötarkoitus Vapaita sarjoja Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Myöntäminen/huomautuksia Uusia palvelunumeroita ei saa ottaa käyttöön tässä numerosarjassa Uusia palvelunumeroita ei saa ottaa käyttöön tässä numerosarjassa 02 Turun ja Porin telealueen suuntanumero 029 Valtakunnalliset tilaajanumerot Myönnetään 4-osaisena Myönnetään tarveharkinnan perusteella Valtakunnalliset tilaajanumerot 0302 Valtakunnalliset tilaajanumerot 0303 Valtakunnalliset tilaajanumerot 0304 Valtakunnalliset tilaajanumerot 0305 Valtakunnalliset tilaajanumerot 0306 Valtakunnalliset tilaajanumerot 0307 Valtakunnalliset tilaajanumerot 0308 Valtakunnalliset tilaajanumerot 0309 Valtakunnalliset tilaajanumerot 03 Hämeen telealueen suuntanumero 039 Valtakunnalliset tilaajanumerot Myönnetään 4-osaisena Myönnetään tarveharkinnan perusteella 040 Matkaviestinverkon suuntanumero 041 Matkaviestinverkon suuntanumero 042 Matkaviestinverkon suuntanumero 043X Matkaviestinverkon suuntanumero Myönnetään 4-osaisena Myönnetään tarveharkinnan perusteella 044 Matkaviestinverkon suuntanumero 0450 Matkaviestinverkon suuntanumero 0451 Matkaviestinverkon suuntanumero 0452 Matkaviestinverkon suuntanumero 0453 Matkaviestinverkon suuntanumero 0454X Matkaviestinverkon suuntanumero 0455X Matkaviestinverkon suuntanumero 0456 Matkaviestinverkon suuntanumero 0457X Matkaviestinverkon suuntanumero 0458X Matkaviestinverkon suuntanumero 0459X Matkaviestinverkon suuntanumero 046 Matkaviestinverkon suuntanumero 047 Matkaviestinverkon suuntanumero 048 Matkaviestinverkon suuntanumero 0490 Matkaviestinverkon suuntanumero

22 Viestintävirasto 32 S/2016 M L1/4 (13) Liite 1: Kansallinen numerontisuunnitelma NDC / Numero Käyttötarkoitus Vapaita sarjoja Myöntäminen/huomautuksia 0491 Matkaviestinverkon suuntanumero 0492 Matkaviestinverkon suuntanumero 0493 Matkaviestinverkon suuntanumero 0494 Matkaviestinverkon suuntanumero 0495 Matkaviestinverkon suuntanumero 0496 Matkaviestinverkon suuntanumero 0497 Matkaviestinverkon suuntanumero 0498 Matkaviestinverkon suuntanumero 0499 Matkaviestinverkon suuntanumero 050 Matkaviestinverkon suuntanumero 05 Kymen telealueen suuntanumero 059 Valtakunnalliset tilaajanumerot Myönnetään 4-osaisena Myönnetään tarveharkinnan perusteella X 06004X 06005X XX määritelty 0604 määritelty 0605 määritelty

23 Viestintävirasto 32 S/2016 M L1/5 (13) Liite 1: Kansallinen numerontisuunnitelma NDC / Numero Käyttötarkoitus Vapaita sarjoja Myöntäminen/huomautuksia 0607 määritelty 0608 määritelty 0609 määritelty 06 Vaasan telealueen suuntanumero 069 määritelty (palveluryhmä III) (palveluryhmä IV) X 07004X 07005X (palveluryhmä IV) (palveluryhmä IV) (palveluryhmä III) (palveluryhmä III) (äänestys, palveluryhmä III) (äänestys, palveluryhmä III) (äänestys, palveluryhmä III) (äänestys, palveluryhmä III) (äänestys, palveluryhmä III) (äänestys, palveluryhmä III) (äänestys, palveluryhmä III) (äänestys, palveluryhmä III) (äänestys, palveluryhmä III) (palveluryhmä III) (palveluryhmä IV) 0701 Tekniset ohjausnumerot 0702 Tekniset ohjausnumerot 0703 Tekniset ohjausnumerot 0704X Tekniset ohjausnumerot 0705 Tekniset ohjausnumerot 0706 määritelty 07070

24 Viestintävirasto 32 S/2016 M L1/6 (13) Liite 1: Kansallinen numerontisuunnitelma NDC / Numero Käyttötarkoitus (palveluryhmä III) (palveluryhmä III) (palveluryhmä III) (palveluryhmä III) (palveluryhmä III) (palveluryhmä III) (palveluryhmä III) (palveluryhmä III) (palveluryhmä III) (palveluryhmä III) (palveluryhmä IV) (palveluryhmä IV) (palveluryhmä IV) (palveluryhmä IV) (palveluryhmä IV) (palveluryhmä IV) (palveluryhmä IV) (palveluryhmä IV) (palveluryhmä IV) (palveluryhmä IV) Vapaita sarjoja Myöntäminen/huomautuksia määritelty määritelty määritelty määritelty määritelty määritelty määritelty määritelty

25 Viestintävirasto 32 S/2016 M L1/7 (13) Liite 1: Kansallinen numerontisuunnitelma NDC / Numero Käyttötarkoitus Vapaita sarjoja Myöntäminen/huomautuksia määritelty Valtakunnalliset tilaajanumerot 0711 Valtakunnalliset tilaajanumerot 0712 Valtakunnalliset tilaajanumerot 0713 Valtakunnalliset tilaajanumerot 0714 Valtakunnalliset tilaajanumerot tarveharkinnan perusteella 0715 Valtakunnalliset tilaajanumerot 0716 Valtakunnalliset tilaajanumerot 0717 Valtakunnalliset tilaajanumerot 0718 Valtakunnalliset tilaajanumerot 0719 Valtakunnalliset tilaajanumerot tarveharkinnan perusteella Numeronhaltijalla ei ole velvoitetta avata käytettäväksi yleisessä puhelinverkossa 072 määritelty 0730XX Valtakunnalliset tilaajanumerot 0731XX Valtakunnalliset tilaajanumerot 0732XX Valtakunnalliset tilaajanumerot 0733XX Valtakunnalliset tilaajanumerot 0734XX Valtakunnalliset tilaajanumerot 0735 Valtakunnalliset tilaajanumerot 0736 Valtakunnalliset tilaajanumerot 0737 Valtakunnalliset tilaajanumerot 0738 Valtakunnalliset tilaajanumerot 0739 Valtakunnalliset tilaajanumerot 074 määritelty Numerotiedotus ja kansallisen kytkennän välitys Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot 0751XX 0752XX Numerotiedotus ja kansallisen kytkennän välitys Numerotiedotus ja kansainvälisen kytkennän välitys Numerotiedotus ja kansallisen kytkennän välitys Uusia palvelunumeroita ei saa ottaa käyttöön tässä numerosarjassa Uusia palvelunumeroita ei saa ottaa käyttöön tässä numerosarjassa Numeroa ei myönnetä Uusia palvelunumeroita ei saa ottaa käyttöön tässä numerosarjassa Uusia palvelunumeroita ei saa ottaa käyttöön tässä numerosarjassa

26 Viestintävirasto 32 S/2016 M L1/8 (13) Liite 1: Kansallinen numerontisuunnitelma NDC / Numero Käyttötarkoitus Vapaita sarjoja Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Myöntäminen/huomautuksia määritelty Numerotiedotus ja kansallisen kytkennän välitys Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Uusia palvelunumeroita ei saa ottaa käyttöön tässä numerosarjassa Uusia palvelunumeroita ei saa ottaa käyttöön tässä numerosarjassa määritelty määritelty määritelty määritelty määritelty määritelty määritelty 0754 määritelty 0755 määritelty 0756 määritelty määritelty määritelty määritelty määritelty määritelty Numerotiedotus ja kansallisen kytkennän välitys Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Uusia palvelunumeroita ei saa ottaa käyttöön tässä numerosarjassa Uusia palvelunumeroita ei saa ottaa käyttöön tässä numerosarjassa määritelty määritelty määritelty määritelty

27 Viestintävirasto 32 S/2016 M L1/9 (13) Liite 1: Kansallinen numerontisuunnitelma NDC / Numero Käyttötarkoitus Vapaita sarjoja Myöntäminen/huomautuksia 0758 määritelty määritelty määritelty määritelty määritelty määritelty määritelty määritelty määritelty Numerotiedotus ja kansallisen kytkennän välitys Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Valtakunnalliset tilaajanumerot Uusia palvelunumeroita ei saa ottaa käyttöön tässä numerosarjassa Uusia palvelunumeroita ei saa ottaa käyttöön tässä numerosarjassa määritelty 076 määritelty 077 määritelty 078 määritelty 079 määritelty (ilmaisnumerot) (ilmaisnumerot) (ilmaisnumerot) (ilmaisnumerot) (ilmaisnumerot) (ilmaisnumerot) (ilmaisnumerot) (ilmaisnumerot) (ilmaisnumerot) (ilmaisnumerot) 0801 määritelty 0802 määritelty 0803 määritelty 0804 määritelty 0805 määritelty 0806 määritelty 0807 määritelty 0808 määritelty

28 Viestintävirasto 32 S/2016 M L1/10 (13) Liite 1: Kansallinen numerontisuunnitelma NDC / Numero Käyttötarkoitus Vapaita sarjoja Myöntäminen/huomautuksia 0809 määritelty 08 Oulun telealueen suuntanumero 089 määritelty 090 määritelty 09 Uudenmaan telealueen suuntanumero (Uusimaa I) 099 määritelty 100 Teleyrityskohtaiset palvelunumerot 101 Kaukoliikenteen operaattoritunnus 102 Kaukoliikenteen operaattoritunnus Teleyrityskohtaiset numerot, jotka ovat teleyrityksen hallinnassa hätänumeroiksi määriteltyjä numeroita lukuun ottamatta 103 Kaukoliikenteen operaattoritunnus 104X Kaukoliikenteen operaattoritunnus Myönnetään 4-osaisena Myönnetään tarveharkinnan perusteella 105XX Kaukoliikenteen operaattoritunnus X 1066X Myönnetään kaikilla telealueilla käytettäväksi sama numerosarja Myönnetään kaikilla telealueilla käytettäväksi sama numerosarja Myönnetään kaikilla telealueilla käytettäväksi sama numerosarja Myönnetään kaikilla telealueilla käytettäväksi sama numerosarja Myönnetään kaikilla telealueilla käytettäväksi sama numerosarja Myönnetään kaikilla telealueilla käytettäväksi sama numerosarja Myönnetään kaikilla telealueilla käytettäväksi sama numerosarja Myönnetään kaikilla telealueilla käytettäväksi sama numerosarja Myönnetään kaikilla telealueilla käytettäväksi sama numerosarja Myönnetään yksittäisillä telealueilla käytettäväksi Myönnetään yksittäisillä telealueilla käytettäväksi

29 Viestintävirasto 32 S/2016 M L1/11 (13) Liite 1: Kansallinen numerontisuunnitelma NDC / Numero Käyttötarkoitus Vapaita sarjoja Myöntäminen/huomautuksia Myönnetään kaikilla telealueilla käytettäväksi sama numerosarja Myönnetään kaikilla telealueilla käytettäväksi sama numerosarja Myönnetään kaikilla telealueilla käytettäväksi sama numerosarja Myönnetään kaikilla telealueilla käytettäväksi sama numerosarja Myönnetään kaikilla telealueilla käytettäväksi sama numerosarja Myönnetään yksittäisillä telealueilla käytettäväksi Myönnetään yksittäisillä telealueilla käytettäväksi Myönnetään yksittäisillä telealueilla käytettäväksi Myönnetään yksittäisillä telealueilla käytettäväksi Myönnetään yksittäisillä telealueilla käytettäväksi Myönnetään yksittäisillä telealueilla käytettäväksi Myönnetään yksittäisillä telealueilla käytettäväksi 108X Kaukoliikenteen operaattoritunnus 109 Kaukoliikenteen operaattoritunnus Myönnetään 4-osaisena Myönnetään tarveharkinnan perusteella 110 määritelty 111 määritelty 112 Yleinen hätänumero 113 määritelty

30 Viestintävirasto 32 S/2016 M L1/12 (13) Liite 1: Kansallinen numerontisuunnitelma NDC / Numero Käyttötarkoitus Vapaita sarjoja Myöntäminen/huomautuksia 114 määritelty 115 määritelty 116 Yleiseurooppalaiset palvelunumerot Viestintävirasto myöntää yksittäisen numeron käytettäväksi palveluun, johon Euroopan komissio on sen päätöksellään osoittanut. Numeroa ei myönnetä. 117 määritelty 118 Yleinen numerotiedotus ja kansallisen kytkennän välitys 119 määritelty 12 Telealueen tilaajanumerot 13 Telealueen tilaajanumerot 14 Telealueen tilaajanumerot 15 Telealueen tilaajanumerot 16 Telealueen tilaajanumerot 17 Telealueen tilaajanumerot 18 Telealueen tilaajanumerot 19 Telealueen tilaajanumerot Uusia numerosarjoja ei myönnetä teleyritysten käyttöön Uusia numerosarjoja ei myönnetä teleyritysten käyttöön Uusia numerosarjoja ei myönnetä teleyritysten käyttöön Uusia numerosarjoja ei myönnetä teleyritysten käyttöön Uusia numerosarjoja ei myönnetä teleyritysten käyttöön Uusia numerosarjoja ei myönnetä teleyritysten käyttöön Uusia numerosarjoja ei myönnetä teleyritysten käyttöön Uusia numerosarjoja ei myönnetä teleyritysten käyttöön 2 Telealueen tilaajanumerot 3 Telealueen tilaajanumerot 4 Telealueen tilaajanumerot 5 Telealueen tilaajanumerot 6 Telealueen tilaajanumerot 7 Telealueen tilaajanumerot 8 Telealueen tilaajanumerot Myönnetään 4-osaisena Myönnetään 3-osaisina tarveharkinnan perusteella Myönnetään 4-osaisena Myönnetään 3-osaisina tarveharkinnan perusteella Myönnetään 4-osaisena Myönnetään 3-osaisina tarveharkinnan perusteella Myönnetään 4-osaisena Myönnetään 3-osaisina tarveharkinnan perusteella Myönnetään 4-osaisena Myönnetään 3-osaisina tarveharkinnan perusteella Myönnetään 4-osaisena Myönnetään 3-osaisina tarveharkinnan perusteella Myönnetään 4-osaisena Myönnetään 3-osaisina tarveharkinnan perusteella 90XXX Yleinen operaattoritunnus Tunnusta ei myönnetä 91 määritelty 92 määritelty 93 määritelty 94 määritelty 95 määritelty 96 määritelty 97 määritelty 98 määritelty 990 Kansainvälisen liikenteen operaattoritunnus 991 Kansainvälisen liikenteen operaattoritunnus 992 Kansainvälisen liikenteen operaattoritunnus 993 Kansainvälisen liikenteen operaattoritunnus 994 Kansainvälisen liikenteen operaattoritunnus

31 Viestintävirasto 32 S/2016 M L1/13 (13) Liite 1: Kansallinen numerontisuunnitelma NDC / Numero Käyttötarkoitus Vapaita sarjoja Myöntäminen/huomautuksia 995XX Kansainvälisen liikenteen operaattoritunnus 996 Kansainvälisen liikenteen operaattoritunnus 997X Kansainvälisen liikenteen operaattoritunnus 998 Kansainvälisen liikenteen operaattoritunnus 999 Kansainvälisen liikenteen operaattoritunnus Myönnetään 4-osaisena Myönnetään tarveharkinnan perusteella

32 Viestintävirasto 32 S/2016 M L2/1 (2) Liite 2: Lyhytsanomapalveluiden numerontisuunnitelma Liite 2: LYHYTSANOMAPALVELUIDEN NUMEROINTISUUNNITELMA Lyhytsanomapalveluiden numerointisuunnitelma on esitetty tämän liitteen sivuilla 1-2. Palveluryhmät ovat Viestintäviraston estomääräyksen mukaiset. Teleyrityskohtaiset lyhytsanomapalvelunumerot ovat teleyrityksen hallinnassa. Yritysnumeroilla tarkoitetaan tässä numerointisuunnitelmassa lyhytsanomapalvelunumeroita, joihin tekstiviestin lähettäminen maksaa normaalin tekstiviestin hinnan. Jos numeroalue on, niin kyseisestä numeroalueesta voidaan myöntää numeroita, mikäli kyseisen numeroalueen käyttötarkoitus on määritelty eikä muissa samaan käyttötarkoitukseen osoitetuissa numeroalueissa enää ole vapaita numeroita. Viestintävirasto määrittelee myönnettävän numeron pituuden myönnettäessä. Mikäli käyttötarkoitusta ei ole määritelty, kyseisestä numeroalueesta ei myönnetä numeroita. Numerosarja Numeron pituus Käyttötarkoitus Huomautuksia 0 määritelty 100 ³ 5 Teleyrityskohtaiset palvelunumerot määritelty Yleinen hätänumero määritelty Yleiseurooppalainen palvelunumero 1) 117 määritelty Yleinen numerotiedustelupalvelu 1) 119 määritelty 120 Yritysnumerot Yritysnumerot Yritysnumerot Yritysnumerot 130 Palveluryhmä I (Yleishyödylliset palvelut) Palveluryhmä I (Yleishyödylliset palvelut) Palveluryhmä I (Yleishyödylliset palvelut) 14 ³ 5 Teleyrityskohtaiset palvelunumerot ³ 5 Teleyrityskohtaiset palvelunumerot määritelty 160 Palveluryhmä II (Asiointipalvelut) Palveluryhmä II (Asiointipalvelut) Palveluryhmä II (Asiointipalvelut) Palveluryhmä II (Asiointipalvelut) Palveluryhmä II (Asiointipalvelut) 2) 170 määritelty Palveluryhmä III (Ajanvietepalvelut) Palveluryhmä III (Ajanvietepalvelut) Palveluryhmä III (Ajanvietepalvelut) 176 määritelty Palveluryhmä III (Ajanvietepalvelut) 2) Palveluryhmä IV (Aikuisviihdepalvelut) 2) Palveluryhmä IV (Aikuisviihdepalvelut)

33 Viestintävirasto 32 S/2016 M L2/2 (2) Liite 2: Lyhytsanomapalveluiden numerontisuunnitelma Numerosarja Numeron Käyttötarkoitus Huomautuksia pituus 180 Ilmaispalvelut Ilmaispalvelut Ilmaispalvelut 19 määritelty 1) Lyhytsanomapalvelua voidaan tarjota puhepalvelun lisäpalveluna tämän määräyksen 22 3 momentin mukaan 2) kuuluvat palvelut

Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista

Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista Viestintävirasto 32 Q/2013 M 1 (15) Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista Annettu Helsingissä xx päivänä xxkuuta 2013 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain

Lisätiedot

Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista

Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista Viestintävirasto 32 R/2014 M 1 (16) Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista Annettu Helsingissä 8. päivänä joulukuuta 2014. Viestintävirasto on määrännyt 7. päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista

Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista Viestintävirasto 32 Q/2013 M 1 (15) Määräys yleisen puhelinverkon numeroinnista Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2013 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain

Lisätiedot

Määräys teleliikenteen estoluokista

Määräys teleliikenteen estoluokista Viestintävirasto 35 Q/2014 M 1 (5) Määräys teleliikenteen estoluokista Annettu Helsingissä 8. päivänä joulukuuta 2014. Viestintävirasto on määrännyt 7. päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 1 (19) Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 46-48,

Lisätiedot

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2007

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2007 1 (17) Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 46-48,

Lisätiedot

Määräyksen 32 perustelut ja soveltaminen. Yleisen puhelinverkon numeroinnista

Määräyksen 32 perustelut ja soveltaminen. Yleisen puhelinverkon numeroinnista MPS 32 8.12.2014 Määräyksen 32 perustelut ja soveltaminen Yleisen puhelinverkon numeroinnista MPS 32 MPS 32 1 (58) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 3 1 Muutokset... 3 2 Muutoshistoria

Lisätiedot

Yläviitteiden selitykset ja muut selostukset ovat taulukon lopussa. Kohdenumero tai. Lähtöverkko Kohdeverkko 1. TELEALUEEN VERKOSTA LÄHTEVÄT PUHELUT

Yläviitteiden selitykset ja muut selostukset ovat taulukon lopussa. Kohdenumero tai. Lähtöverkko Kohdeverkko 1. TELEALUEEN VERKOSTA LÄHTEVÄT PUHELUT 1. TELEALUEEN VERKOSTA LÄHTEVÄT PUHELUT Saman telealueen 1.1.1 3BD 1-1 12 90xyz 2 (0x[x])abc 3, 6 21 Saman telealueen 1.1.2 1D xx(x) 1 90xyz 2 (0x[x])abc 3, 6 23 1.2.1 matkapuhelinnumero 3BD 1-7 12 90xyz

Lisätiedot

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta

Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Viestintävirasto 33 F/2014 M 1 (5) Määräys hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja varmistamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 24.1.2005 1291/539/2004 Song Networks Oy PL 100 00094 SONG VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 1. ASIAN VIREILLE TULO 2. SONGIN VASTAUS Song Networks

Lisätiedot

5/2004 Päivitetty 8.12.2008 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS, KIINTEÄ PUHELINVERKKO, TEKNINEN VERKKOTOTEUTUS

5/2004 Päivitetty 8.12.2008 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS, KIINTEÄ PUHELINVERKKO, TEKNINEN VERKKOTOTEUTUS 5/2004 Päivitetty 8.12.2008 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS, KIINTEÄ PUHELINVERKKO, TEKNINEN VERKKOTOTEUTUS TYÖRYHMÄRAPORTTI 5/2004 1 (1) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Työryhmä Puhelinnumeron siirrettävyys

Lisätiedot

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Työryhmäraportti 3/2008 1 (6) Julkaisija Tekijät Työryhmä Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 30.4.2008 Asiakirjan laji Työryhmäraportti

Lisätiedot

16.8.2011 MÄÄRÄYKSEN 35 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELELIIKENTEEN ESTOLUOKISTA MPS 35

16.8.2011 MÄÄRÄYKSEN 35 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELELIIKENTEEN ESTOLUOKISTA MPS 35 16.8.2011 MÄÄRÄYKSEN 35 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELELIIKENTEEN ESTOLUOKISTA MPS 35 Viestintävirasto MPS 35 1 (10) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA... 2 1.2

Lisätiedot

YLEISEUROOPPALAISET PALVELUNUMEROT 1/2007

YLEISEUROOPPALAISET PALVELUNUMEROT 1/2007 YLEISEUROOPPALAISET PALVELUNUMEROT 1/2007 TYÖRYHMÄRAPORTTI 1/2007 1 (8) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät työryhmä Puhelinnumeron siirrettävyys - tekninen verkkototeutus KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä

Lisätiedot

YHTEENLIITTÄMISHINNASTO Voimassa 1.3.2004 lukien

YHTEENLIITTÄMISHINNASTO Voimassa 1.3.2004 lukien SONERA CARRIER NETWORKS Oy:n YHTEENLIITTÄMISHINNASTO Voimassa 1.3.2004 lukien Hinnasto sisältää TeliaSonera Finland Oyj-konserniin (Soneran) kuuluvan kiinteän televerkon yhteenliittämispalvelujen maksut

Lisätiedot

Määräyksen 35 perustelut ja soveltaminen. Teleliikenteen estoluokista

Määräyksen 35 perustelut ja soveltaminen. Teleliikenteen estoluokista 8.12.2014 Määräyksen 35 perustelut ja soveltaminen Teleliikenteen estoluokista MPS 35 MPS 35 1 (20) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 2 1 Muutokset... 2 2 Muutoshistoria koskien teleliikenteen

Lisätiedot

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä xx päivänä yykuuta 2007

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä xx päivänä yykuuta 2007 1 (5) Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA Annettu Helsingissä xx päivänä yykuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt xx päivänä xxkuuta 2007 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain

Lisätiedot

Anvia Oyj. Yhteenliittämishinnasto

Anvia Oyj. Yhteenliittämishinnasto 1(10) Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Yhteenliittämishinnasto Voimassa 1.3.2012 alkaen toistaiseksi 2(10) SISÄLLYSLUETTELO YHTEENLIITTÄMISHINNASTO... 3 1. TELEVERKKOJEN YHTEENLIITTÄMISMAKSUT... 3 1.1

Lisätiedot

POHJOIS-HÄMEEN PUHELIN OY:n YHTEENLIITTÄMISHINNASTO

POHJOIS-HÄMEEN PUHELIN OY:n YHTEENLIITTÄMISHINNASTO POHJOIS-HÄMEEN PUHELIN OY:n YHTEENLIITTÄMISHINNASTO Voimassa 1.1.2014 lukien Hinnasto sisältää Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n kiinteän televerkon yhteenliittämispalvelujen maksut operaattoriasiakkaille. Hinnaston

Lisätiedot

Anvia / Vaasan Läänin Puhelin Oy

Anvia / Vaasan Läänin Puhelin Oy Vaasan Läänin Puhelin Oy Teleoperaattorihinnasto 1.1.2009 HINNASTO 1(8) Anvia / Vaasan Läänin Puhelin Oy Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Voimassa 1.1.2009 alkaen toistaiseksi Seinäjoki Vaasa

Lisätiedot

Elisa Oyj:n. Yhteenliittämishinnasto telealueilla 03, 09, 013, 014 ja 019. Voimassa 1.3.2007 alkaen

Elisa Oyj:n. Yhteenliittämishinnasto telealueilla 03, 09, 013, 014 ja 019. Voimassa 1.3.2007 alkaen :n Yhteenliittämishinnasto telealueilla 03, 09, 013, 014 ja 019 Voimassa 1.3.2007 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 HINNASTON YLEISET EHDOT...1 2 TELEVERKKOJEN YHTEENLIITTÄMINEN...2 2.1 YHDYSJOHTOLIITÄNTÄ...2

Lisätiedot

Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto

Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Televerkko-operaattoripalveluiden hinnasto Voimassa 1.1.2015 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (PSP) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille teleoperaattoreille

Lisätiedot

Määräyksen 46 perustelut ja soveltaminen. Puhelinnumeron siirrettävyydestä

Määräyksen 46 perustelut ja soveltaminen. Puhelinnumeron siirrettävyydestä MPS 46 14.10.2014 Määräyksen 46 perustelut ja soveltaminen Puhelinnumeron siirrettävyydestä MPS 46 MPS 46 1 (20) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 2 1 Muutokset... 2 2 Muutoshistoria...

Lisätiedot

ESV-SOPIMUSKYTKENTÖJEN TOIMINTATAPAOHJEET

ESV-SOPIMUSKYTKENTÖJEN TOIMINTATAPAOHJEET 21.4.2005 ESV-SOPIMUSKYTKENTÖJEN TOIMINTATAPAOHJEET n suosituksia 305/2005 S SUOSITUS 305/2005 S 1 (8) Julkaisija Tekijät ESV-sopimuskytkentöjen toimintatapaohjetyöryhmä KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä

Lisätiedot

Elisa Oyj:n. Yhteenliittämishinnasto telealueella 013 (Joensuun toimipiste)

Elisa Oyj:n. Yhteenliittämishinnasto telealueella 013 (Joensuun toimipiste) Elisa Oyj:n Yhteenliittämishinnasto telealueella 013 (Joensuun toimipiste) Voimassa 1.7.2006 alkaen Hinnaston yleiset ehdot 1. Oikeus hintojen muutoksiin pidätetään. 2. Hinnastossa mainitut maksut ovat

Lisätiedot

Numeroinnin tulevaisuus

Numeroinnin tulevaisuus 10.12. 1 (19) Verkot ja turvallisuus Pekka Sillanmäki, Antti Pokela Numeroinnin tulevaisuus Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO JA JATKOTOIMENPITEET... 2 1.1 YHTEENVETO... 2 1.2 JATKOTOIMENPITEET... 2 2 KYSYMYKSET

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 24.2.2005 1310/532/2004 Jakelussa mainitut Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ SAUNALAHTI-LANKA PAL- VELUSSA

Lisätiedot

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S 12.5.2008 Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely n suosituksia 315/2008 S Suositus 315/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 12.5.2008 Asiakirjan

Lisätiedot

MUISTIO 5.9.2007 VIESTINTÄMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN VOIP-PALVELUIHIN SUOMESSA

MUISTIO 5.9.2007 VIESTINTÄMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN VOIP-PALVELUIHIN SUOMESSA MUISTIO 5.9.2007 VIESTINTÄMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN VOIP-PALVELUIHIN SUOMESSA MUISTIO 1 (26) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 JOHDANTO... 2 2 SOVELTAMISALA... 3 3 YLEISTÄ VOIP-PALVELUJEN SÄÄNTELYSTÄ SUOMESSA...

Lisätiedot

Määräys. Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla: 1 Soveltamisala

Määräys. Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla: 1 Soveltamisala 1 (5) Määräys METALLIJOHTIMISTEN TILAAJAYHTEYKSIEN JA NIIHIN KYTKETTYJEN VIESTINTÄVERKKOLAITTEIDEN TEKNISISTÄ OMINAISUUKSISTA Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2010 Viestintävirasto on määrännyt

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON KANNANOTTO SKYPE -PALVELUIDEN SÄÄNTELYSTÄ SUOMESSA

VIESTINTÄVIRASTON KANNANOTTO SKYPE -PALVELUIDEN SÄÄNTELYSTÄ SUOMESSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 2.12.2005 587/532/2005 Jakelussa mainitut Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject TeliaSonera Finland Oyj:n kannanottopyyntö VIESTINTÄVIRASTON KANNANOTTO SKYPE -PALVELUIDEN

Lisätiedot

Määräys. Soveltamisala. Ilmoittautumisen määräaika. Ilmoittautumisen yhteydessä annettavat tiedot

Määräys. Soveltamisala. Ilmoittautumisen määräaika. Ilmoittautumisen yhteydessä annettavat tiedot Määräys 1 (9) 64/2012 M Määräys TAAJUUSALUEEN 791-821 MHZ JA 832-862 MHZ HUUTOKAUPASTA 1 Soveltamisala 2 Ilmoittautumisen määräaika 3 Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Viestintävirasto on määrännyt

Lisätiedot

YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT

YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT 1/2005 YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT TYÖRYHMÄRAPORTTI 1/2005 1 (23) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Työryhmä Asiakirjan nimi YRITYS- JA ERITYISPALVELUNUMEROT KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 21.1.2005

Lisätiedot

Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta:

Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta: Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta: 1) Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 :n 1 momentissa tarkoitetut, verkon sijaintikunnassa

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSEN 56/2007 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN MÄÄRÄYS TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA

MÄÄRÄYKSEN 56/2007 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN MÄÄRÄYS TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA X.X.2007 MÄÄRÄYKSEN 56/2007 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN MÄÄRÄYS TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA MPS 53/2007 Viestintävirasto 53 1 (5) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN

Lisätiedot

Päätös MNC-tunnuksen myöntämisestä

Päätös MNC-tunnuksen myöntämisestä Päätös 1 (5) Dnro: 14.5.2013 274/512/2013 Mundio Mobile (Finland) Ltd 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Päätös MNC-tunnuksen myöntämisestä Asian tausta Asian käsittely Viestintävirastossa Viestintävirasto

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN OY CUBIO COMMUNICATIONS LTD:N ULKOMAANPUHELUIDEN OHJAUSTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN OY CUBIO COMMUNICATIONS LTD:N ULKOMAANPUHELUIDEN OHJAUSTA 18.10.2004 869/532/2004 Jakelussa mainitut VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN OY CUBIO COMMUNICATIONS LTD:N ULKOMAANPUHELUIDEN OHJAUSTA 1. ASIAN VIREILLE TULO 2. CUBION VASTAUS X-Phone-Com Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Laskuerittelyä koskevat säädösmuutokset (säädöskokoelmanumerot 373 ja 374/2012)

Laskuerittelyä koskevat säädösmuutokset (säädöskokoelmanumerot 373 ja 374/2012) Päivämäärä/Datum/Date Nro/Nr/No. 5.12.2012 2061/6070/2012 Teleyritykset Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject Laskuerittelyä koskevat säädösmuutokset (säädöskokoelmanumerot 373 ja 374/2012) Viestintäviraston

Lisätiedot

Määräys POSTILAATIKKOJEN SIJOITTELUSTA. Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2011

Määräys POSTILAATIKKOJEN SIJOITTELUSTA. Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2011 1 (7) Määräys POSTILAATIKKOJEN SIJOITTELUSTA Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 29 päivänä huhtikuuta 2011 annetun postilain (415/2011) 48 :n nojalla 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1246/2014 Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

Määräys suuren häiriöriskin aiheuttavien radiolähettimien tarkastusmenettelystä

Määräys suuren häiriöriskin aiheuttavien radiolähettimien tarkastusmenettelystä 1 (5) Määräys suuren häiriöriskin aiheuttavien radiolähettimien tarkastusmenettelystä Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä joulukuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

GSM VERKKOON PÄÄTTYVÄN LIIKENTEEN VÄLITTÄMINEN GSM GATEWAY LAITTEIDEN AVULLA

GSM VERKKOON PÄÄTTYVÄN LIIKENTEEN VÄLITTÄMINEN GSM GATEWAY LAITTEIDEN AVULLA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 3.5.2004 100/532/2004 Jakelussa mainitut Viestintäviraston kyselyt teleyrityksille 5.2.2004 ja 6.2.2004 GSM VERKKOON PÄÄTTYVÄN LIIKENTEEN VÄLITTÄMINEN GSM GATEWAY

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Määräyksen 28 perustelut ja soveltaminen. Viestintäverkkojen ja palveluiden yhteentoimivuudesta

Määräyksen 28 perustelut ja soveltaminen. Viestintäverkkojen ja palveluiden yhteentoimivuudesta 9.12.2014 Määräyksen 28 perustelut ja soveltaminen Viestintäverkkojen ja palveluiden yhteentoimivuudesta MPS 28 MPS 28 1 (30) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 3 1 Muutokset... 3

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 829/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 29.10.2003 629/543/2003 TeliaSonera Finland Oyj Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject Sonera Puhekaista -palvelu VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA

Lisätiedot

Määräys SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN TIETOTURVASTA JA TOIMIVUUDESTA. Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2008

Määräys SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN TIETOTURVASTA JA TOIMIVUUDESTA. Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2008 1 (5) Määräys SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN TIETOTURVASTA JA TOIMIVUUDESTA Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2008 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä kesäkuuta 2004 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Elisa Kotipuhelin Käyttöohje

Elisa Kotipuhelin Käyttöohje Elisa Kotipuhelin Käyttöohje 1 Sisällysluettelo: 1. Elisa Kotipuhelimen lisäpalvelut...3 1.1 Elisa Vastaaja...3 1.2 Elisa Soitonsiirrot...4 1.3 Elisa Numeronäyttö...5 1.4 Puhelu tulossa, koputus...5 1.5

Lisätiedot

Televiestintäkysely 2008

Televiestintäkysely 2008 Televiestintäkysely 2008 Kerätyt tiedot ovat tilastolain (280/2004) mukaisesti luottamuksellisia. Yritysten rakenteet 00022 TILASTOKESKUS SÄHKÖINEN LOMAKE OSOITTEESSA: http://sol.itella.net/tele Yrityksen

Lisätiedot

Määräys viestintäverkkojen ja -palvelujen laadusta ja yleispalvelusta

Määräys viestintäverkkojen ja -palvelujen laadusta ja yleispalvelusta Viestintävirasto 58 B/2014 1 (7) Määräys viestintäverkkojen ja -palvelujen laadusta ja yleispalvelusta Annettu Helsingissä x. päivänä yykuuta 2014. Viestintävirasto on määrännyt x. päivänä yykuuta 20xx

Lisätiedot

Määräyksen 38 perustelut ja soveltaminen

Määräyksen 38 perustelut ja soveltaminen 17.12.2014 Määräyksen 38 perustelut ja soveltaminen Metallijohtimisten tilaajayhteyksien ja niihin kytkettyjen viestintäverkkolaitteiden teknisistä ominaisuuksista MPS 38 MPS 38 1 (9) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET

Lisätiedot

Menettelytavat tietojen luovuttamisesta toiselle palveluoperaattorille

Menettelytavat tietojen luovuttamisesta toiselle palveluoperaattorille 17.6.2008 Menettelytavat tietojen luovuttamisesta toiselle palveluoperaattorille n suosituksia 316/2008 S Suositus 316/2008 S 1 (5) Kuvailulehti Julkaisija Tekijät Tietojen luovutus -työryhmä Asiakirjan

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 30.1.2008 252/934/2008 DNA Palvelut Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT DNA Palvelut Oy

Lisätiedot

Radioamatöörimääräys

Radioamatöörimääräys 1 (6) Radioamatöörimääräys Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 97 :n 3 momentin ja 304 :n 1

Lisätiedot

Cuuma Pikaohje Cuuma Communications Oy

Cuuma Pikaohje Cuuma Communications Oy Cuuma Pikaohje Puhelinjärjestelmään kirjautuminen Ylläpitäjälle on annettu järjestelmään käyttäjätunnus ja salasana. Kirjautuminen tapahtuu annetusta webosoitteesta tai IP-osoitteesta. https://xxx.xxx.xxx.xxx:883

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

24.5.2011 MÄÄRÄYKSEN 53 A/2011 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN MÄÄRÄYS TUNNISTAMISTIETOJEN TAL- LENNUSVELVOLLISUUDESTA MPS 53

24.5.2011 MÄÄRÄYKSEN 53 A/2011 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN MÄÄRÄYS TUNNISTAMISTIETOJEN TAL- LENNUSVELVOLLISUUDESTA MPS 53 24.5.2011 MÄÄRÄYKSEN 53 A/2011 M PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN MÄÄRÄYS TUNNISTAMISTIETOJEN TAL- LENNUSVELVOLLISUUDESTA MPS 53 Viestintävirasto 53 1 (7) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, 24.4.2002, s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, 24.4.2002, s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 17.12.2003 SG (2003) D/233786 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966760 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0028

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 500. Liikenneministeriön päätös televerkkojen numeroinnista. Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 500. Liikenneministeriön päätös televerkkojen numeroinnista. Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 1996 N:o 500 509 SISÄLLYS N:o Sivu 500 Liikenneministeriön päätös televerkkojen numeroinnista... 1307 501 Liikenneministeriön päätös

Lisätiedot

Määräys VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN LAADUSTA JA YLEISPALVELUSTA. Annettu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2009

Määräys VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN LAADUSTA JA YLEISPALVELUSTA. Annettu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2009 1 (7) Määräys VIESTINTÄVERKKOJEN JA -PALVELUJEN LAADUSTA JA YLEISPALVELUSTA Annettu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2009 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA KOTIPUHELIN PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus LOUNEA KOTIPUHELIN PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus 1 LOUNEA KOTIPUHELIN PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Puhepalvelu... 3 2.1.1 Puhepalvelun rajoitukset... 4 2.2 Puhelinnumerot... 5 2.3 Lankapuhelinsovitin

Lisätiedot

2. Erittäin laajakaistaiset laitteet (UWB) ja laajakaistaiset datasiirtolaitteet (WAS/RLAN) 57 66 GHz:llä

2. Erittäin laajakaistaiset laitteet (UWB) ja laajakaistaiset datasiirtolaitteet (WAS/RLAN) 57 66 GHz:llä 1 (4) TAAJUUSJAKOTAULUKKO 1. Induktiiviset laitteet Induktiivisten laitteiden toiminta ei perustu vapaasti eteneviin radioaaltoihin, vaan tiedonsiirtoon reaktiivisen magneettikentän tai sähkökentän välityksellä.

Lisätiedot

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen 2 Fi-verkkotunnus on yhtä supisuomalainen asia kuin sauna ja joulupukki. Se on merkki turvallisuudesta ja luotettavuudesta.

Lisätiedot

Hinnasto 2012. DNA Pro 1. DNA Pro 500. DNA Pro 1000+ DNA Pro 3500. DNA Pro Puhe -liittymät. 3,90 /kk. 16,90 /kk c) 19,80 /kk c) 37,90 /kk c) 3000 min

Hinnasto 2012. DNA Pro 1. DNA Pro 500. DNA Pro 1000+ DNA Pro 3500. DNA Pro Puhe -liittymät. 3,90 /kk. 16,90 /kk c) 19,80 /kk c) 37,90 /kk c) 3000 min Hinnasto 2012 DNA Pro Puhe -liittymät Kaikki DNA Pro -liittymät sisältävät nopean nettiyhteyden ja 50 tuntia puheluita DNA Pro- ja DNA-liittymiin. DNA Pro 1 3,90 /kk Liittymän avausmaksu 2,90 Kk-maksuun

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Kalustoyksikön rekisteröinti

Kalustoyksikön rekisteröinti Määräys 1 (11) Antopäivä: 16.11.2011 Voimaantulopäivä: 16.11.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 Komission päätös, 107/2011/EU, kansallista rekisteriä koskevasta yhteisestä

Lisätiedot

JHS 187 Tunnussuositusten koontisuositus

JHS 187 Tunnussuositusten koontisuositus JHS 187 Tunnussuositusten koontisuositus Versio: 1.0 Julkaistu: 10.4.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 1 4 Termit ja lyhenteet... 2 5 Tunnussuositukset...

Lisätiedot

Viestintäviraston puheenvuoro

Viestintäviraston puheenvuoro Viestintäviraston puheenvuoro Maaseudun laajakaistat -seminaari Päivi Peltola-Ojala 3.2.2011 Laajakaistan edistäminen Viestintäviraston toiminnan painopistealue Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan,

Lisätiedot

Puhelinnumeron siirrettävyyden proseduurit. Viestintäviraston suosituksia

Puhelinnumeron siirrettävyyden proseduurit. Viestintäviraston suosituksia Suositus 1 (21) Puhelinnumeron siirrettävyyden proseduurit n suosituksia Suositus 2 (21) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Siirrettävyyden määrittely ja rajoitukset... 5 2.1 Määritelmiä... 5 2.2 Siirtokelpoiset

Lisätiedot

1/2011 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDEN PROSEDUURIT

1/2011 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDEN PROSEDUURIT 1/2011 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDEN PROSEDUURIT TYÖRYHMÄRAPORTTI 1/2011 1 (1) Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Puhelinnumeron siirrettävyystyöryhmä KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 13.4.2011 Asiakirjan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Kiinteistöjen laitetilojen lukitus. Viestintäviraston suosituksia

Kiinteistöjen laitetilojen lukitus. Viestintäviraston suosituksia Suositus 1 (8) Kiinteistöjen laitetilojen lukitus n suosituksia Suositus 2 (8) Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Johdanto... 3 3 Lukituksen suunnittelu... 4 4 Talojakamon lukituksen vaihtoehtoja... 5 5 Muiden yhteisten

Lisätiedot

AINA MATKAPUHELINLIITTYMÄ

AINA MATKAPUHELINLIITTYMÄ AINA MATKAPUHELINLIITTYMÄ Käyttäjän opas ainacom.fi aina.fi 2 Sisällysluettelo Tervetuloa Aina Matkapuhelinasiakkaaksi... 3 Asiakaspalvelu...3 SIM-kortti...3 PIN- ja PUK-koodi...3 IMEI-koodi...4 Tarkista

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TELETILOJEN LUKITUS

KIINTEISTÖN TELETILOJEN LUKITUS 16.6.2005 KIINTEISTÖN TELETILOJEN LUKITUS Viestintäviraston suosituksia Viestintävirasto 306/2005 S SUOSITUS Viestintävirasto 306/2005 S 1 (8) ESIPUHE Tämä suositus on tarkoitettu ensisijaisesti kiinteistön

Lisätiedot

Viestintäviraston muistio Dnro 511/9510/2012 VIESTINTÄPALVELUJEN TARJONTAAN VELVOLLISTEN YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMISESSÄ NOUDATETTAVA MENET- TELY

Viestintäviraston muistio Dnro 511/9510/2012 VIESTINTÄPALVELUJEN TARJONTAAN VELVOLLISTEN YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMISESSÄ NOUDATETTAVA MENET- TELY n muistio Dnro VIESTINTÄPALVELUJEN TARJONTAAN VELVOLLISTEN YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMISESSÄ NOUDATETTAVA MENET- TELY SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. YLEISPALVELUT...1 2.1 Liittymä yleiseen viestintäverkkoon...1

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1258/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Elisa Uutiset. Helmi/maaliskuu 2009. Sunnuntaipuhelut eurolla Asioi sähköisesti Oma Elisassa Puhelu- ja palveluestot

Elisa Uutiset. Helmi/maaliskuu 2009. Sunnuntaipuhelut eurolla Asioi sähköisesti Oma Elisassa Puhelu- ja palveluestot Elisa Uutiset Helmi/maaliskuu 2009 Sunnuntaipuhelut eurolla Asioi sähköisesti Oma Elisassa Puhelu- ja palveluestot Puhelu- ja palveluestot Joskus voi olla tarve rajoittaa liittymän käyttöä puhelu- tai

Lisätiedot

Verkkotunnuslaki. Yleiset säännökset

Verkkotunnuslaki. Yleiset säännökset Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2003 Verkkotunnuslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on edistää tietoyhteiskunnan palvelujen

Lisätiedot

DNA KOTILUURI KÄYTTÖOHJEET

DNA KOTILUURI KÄYTTÖOHJEET DNA KOTILUURI KÄYTTÖOHJEET DNA Kotiluuri -liittymä on perinteisellä kiinteällä lankaliittymänumerolla matka viestinverkossa toimiva liittymä. Voit soittaa minne tahansa ja siihen voi soittaa mistä vain,

Lisätiedot

Päätösluonnos yleispalveluyrityksen nimeämättä jättämisestä yhteystietopalvelujen tarjontaan

Päätösluonnos yleispalveluyrityksen nimeämättä jättämisestä yhteystietopalvelujen tarjontaan Päätösluonnos 1 (13) Dnro: 19.5.2015 184/921/2015 Päätösluonnos yleispalveluyrityksen nimeämättä jättämisestä yhteystietopalvelujen tarjontaan 1 Tiivistelmä 2 Päätös Viestintäviraston tehtävänä on nimetä

Lisätiedot

Fi-verkkotunnus luotettava ja suomalainen

Fi-verkkotunnus luotettava ja suomalainen Fi-verkkotunnus luotettava ja suomalainen Oma yritys 2012 Juhani Juselius Internetin osoitteistopuu. gtld.com.net.mobi....pφ مصر..uk cctld.de.se.fi -suomalainen -luotettava.co.uk.gv.uk yritys.fi yritys.co.uk

Lisätiedot

Yhden megan laajakaista kaikille

Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Kuluttajalla ja yrityksellä on 1.7.2010 alkaen oikeus saada yhden megan laajakaistaliittymä vakituiseen asuinpaikkaan tai yrityksen sijaintipaikkaan.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 852. Laki

SISÄLLYS. N:o 852. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2002 N:o 852 858 SISÄLLYS N:o Sivu 852 Laki Kroatian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS LUO Määräys 1 (5) Asianumero Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä

Lisätiedot

Määräyksen 31 perustelut ja soveltaminen. Veloituksen teknisestä toteuttamisesta viestintäverkossa

Määräyksen 31 perustelut ja soveltaminen. Veloituksen teknisestä toteuttamisesta viestintäverkossa MPS 31 8.12.2014 Määräyksen 31 perustelut ja soveltaminen Veloituksen teknisestä toteuttamisesta viestintäverkossa MPS 31 MPS 31 1 (19) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 2 1 Muutokset...

Lisätiedot

Elisa Kotipuhelin. Käyttöohje

Elisa Kotipuhelin. Käyttöohje Elisa Kotipuhelin Käyttöohje 1 Sisällysluettelo: 1. Liittymäesittely...3 2. Elisa Kotipuhelimen lisäpalvelut...3 2.1 Elisa Vastaaja...3 2.2 Elisa Siirto & Saldo pääkaupunkiseudulla...4 2.3 Elisa Soitonsiirrot...4

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Kyberturvallisuus. Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö

Kyberturvallisuus. Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Kyberturvallisuus Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Kyberturvallisuuskeskuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuuus Kansallinen CERT-toiminto; ohjeet, tiedotteet, haavoittuvuuskoordinaatio

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Viestinnän tulevaisuus

Viestinnän tulevaisuus Viestinnän tulevaisuus Teknologia, asema ja mahdollisuudet Uhat ja turvallisuus Timo Lehtimäki Johtaja Viestintävirasto Viestintäverkot ja -palvelut nyt ja huomenna Käyttäjä Liityntäverkot xdsl Cable WiMAX

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 2.2.2015 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Määräys SUUREN HÄIRIÖRISKIN AIHEUTTAVIEN RADIOLÄHETTIMIEN TARKASTUSMENETTELYSTÄ. Annettu Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2013

Määräys SUUREN HÄIRIÖRISKIN AIHEUTTAVIEN RADIOLÄHETTIMIEN TARKASTUSMENETTELYSTÄ. Annettu Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2013 1 (6) Viestintävirasto 2 A/2013 M Määräys SUUREN HÄIRIÖRISKIN AIHEUTTAVIEN RADIOLÄHETTIMIEN TARKASTUSMENETTELYSTÄ Annettu Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2013 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta)

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) 1.2. Helsingin kaupunki (1 osake) 1.3. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta

Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta Viestintävirasto 43 E/2014 M 1 (7) Määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta

Varmaa ja vaivatonta Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Tekninen valvonta sähköisissä palveluissa Päällikkö Jarkko Saarimäki Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika jarkko.saarimaki@ficora.fi Ennakkokysymys

Lisätiedot