Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006"

Transkriptio

1 1 (19) Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 47, 53, 54, 55, 62 ja 65 nojalla: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tämä määräys koskee yleisten puhelinverkkojen ja niissä toteutettujen viestintäpalveluiden numerointia. Näissä noudatetaan kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) suosituksen E.164 mukaista numerointia. Määräystä sovelletaan myös teleyrityskohtaisten palvelujen numerointiin, hätänumeroihin, lyhytsanomapalveluiden numerointiin ja puhelinverkkojen teknisiin ohjausnumeroihin ja tunnuksiin. Määräystä sovelletaan viranomaisverkkoihin ja muihin kuin yleisiin puhelinverkkoihin siltä osin kuin niiden numerointi vaikuttaa yhteenliittämiseen yleisten puhelinverkkojen kanssa tai numeroiden ja tunnusten käytön koordinointi on muutoin tarpeen puhelinverkkojen teknisen toimivuuden turvaamiseksi. Määräyksen säännöksiä numeron tai tunnuksen muodosta sovelletaan määräyksen voimaan tulon jälkeen käyttöönotettaviin numeroihin ja tunnuksiin. Viestintävirasto Kommunikationsverket Finnish Communications Regulatory Authority PL Helsinki Itämerenkatu 3 A Helsinki Puhelin (09) Faksi (09) Y-tunnus PB 313, FI Helsingfors, Finland Östersjögatan 3 A Helsingfors, Finland Telefon Fax FO-nummer P.O. Box 313, FI Helsinki, Finland Itämerenkatu 3 A Helsinki, Finland Telephone Fax Business ID

2 2 (19) 2 Määritelmät Tässä määräyksessä tarkoitetaan: 1) operaattoritunnuksella kansallista tai kansainvälistä puhelinverkkoa osoittavaa numerotunnusta; 2) suuntanumerolla numeroa, joka muodostuu kaukotunnuksesta 0 ja telealueen, valtakunnallisen palvelun, kiinteän puhelinverkon valtakunnallisen tilaajanumeron tai matkaviestinverkon tunnuksesta; 3) ulkomaantunnuksella kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnusta tai ulkomaantunnusta 00; 4) lyhytsanomapalveluiden numeroilla numeroita, joilla teksti-, kuva- ja multimediaviestit ohjataan lyhytsanomapalveluihin; 5) teknisillä ohjausnumeroilla ja tunnuksilla numeroita, joita käytetään puhelinverkkojen sisällä tai välillä puheluiden ja viestien ohjaukseen tai reitittämiseen tai verkkojen ja verkkoelementtien tunnistamiseen ja joita käyttäjä ei yleensä voi valita päätelaitteesta. 3 Numeroiden ja tunnusten käyttöoikeuden myöntäminen Viestintävirasto myöntää kirjallisen hakemuksen perusteella tässä määräyksessä tarkoitettujen numeroiden ja tunnusten käyttöoikeuden teleyrityksille. Jos numeron tai tunnuksen määräyksen mukainen käyttötarkoitus sitä edellyttää, myös muu kuin teleyritys voi hakea numeroa tai tunnusta. Lisäksi seuraavat numerot voidaan myöntää muille kuin teleyrityksille: 1) Kiinteän puhelinverkon valtakunnallisen siirrettävän tilaajanumeron käyttöoikeus myönnetään loppukäyttäjälle 2) Lyhytsanomapalvelunumeron käyttöoikeus myönnetään palveluntarjoajalle. Viestintävirasto voi päätöksellään osoittaa numeroita ja tunnuksia kaikkien teleyritysten yhteiseen käyttöön päätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen.

3 3 (19) Mikäli teleyritys on luovuttanut toisen teleyrityksen käyttöön tilaajanumeroaluetta tai palvelunumeroaluetta, on numeroalueen luovuttaneen teleyrityksen ilmoitettava Viestintävirastolle tiedot luovuttamastaan numeroalueesta. 2 luku Puhelinnumeron rakenne 4 Kansainvälinen numero Kansainvälinen numero muodostuu maatunnuksesta ja kansallisesta (merkitsevästä) numerosta tai kansainvälisen palvelun tunnuksesta ja kansainvälisen palvelun numerosta. Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU, International Telecommunication Union) Suomelle myöntämä maatunnus on 358. Kansainvälinen numero saa olla enintään 15-osainen. Kansainvälinen numero ei sisällä ulkomaantunnusta. Kaavio 1: Kansainvälisen numeron rakenne Maatunnus tai kansainvälisen palvelun tunnus Kansallinen (merkitsevä) numero tai kansainvälisen palvelun numero 5 Kansallinen numero Kansallinen (merkitsevä) numero voi olla maantieteellinen tai ei-maantieteellinen numero. Kansallinen (merkitsevä) numero ei sisällä kaukotunnusta 0. Maantieteellinen kansallinen (merkitsevä) numero muodostuu telealueen tunnuksesta ja tilaajanumerosta tai palvelun numerosta.

4 4 (19) Kaavio 2: Maantieteellisen kansallisen (merkitsevän) numeron rakenne Telealueen tunnus Tilaajanumero tai palvelun numero Ei-maantieteellinen kansallinen (merkitsevä) numero muodostuu valtakunnallisen palvelun, kiinteän puhelinverkon valtakunnallisen tilaajanumeron tai matkaviestinverkon tunnuksesta ja tilaajanumerosta tai palvelun numerosta. Kaavio 3: Ei-maantieteellisen kansallisen (merkitsevän) numeron rakenne Valtakunnallisen palvelun tunnus, kiinteän puhelinverkon valtakunnallisen tilaajanumeron tunnus tai matkaviestinverkon tunnus Tilaajanumero tai palvelun numero Kansallinen (merkitsevä) numero on enintään 12-osainen. Kansallisia (merkitseviä) numeroita, jotka ovat 9-osaista numeroa pidempiä, voidaan ottaa käyttöön vain perustellusta teknisestä syystä Viestintäviraston luvalla. 3 luku Puhelinverkkojen numerointi 6 Telealueiden tunnukset Telealueiden tunnukset ovat: Telealue Telealueen tunnus Ahvenanmaan telealue 18 Hämeen telealue 3 Keski-Suomen telealue 14 Kuopion telealue 17 Kymen telealue 5

5 5 (19) Lapin telealue 16 Mikkelin telealue 15 Oulun telealue 8 Pohjois-Karjalan telealue 13 Turun ja Porin telealue 2 Uudenmaan telealue - Uusimaa I 9 - Uusimaa II 19 Vaasan telealue 6 Telealueiden välisessä liikenteessä käytetään suuntanumeroa, joka muodostuu kaukotunnuksesta 0 ja telealueen tunnuksesta. Muodostettaessa yhteys samalla telealueella olevaan liittymään valitaan pelkkä tilaajanumero. Telealueet Uusimaa I ja Uusimaa II muodostavat yhdessä Uudenmaan telealueen. Telealueiden Uusimaa I ja Uusimaa II välinen liikenne on paikallisliikennettä, vaikka siinä käytetäänkin kaukotunnusta ja telealueen tunnusta. Viestintämarkkinalain momentin mukainen telealuejako on kuvattu liitteessä 3. 7 Telealueen kiinteän puhelinverkon tilaajanumerot Telealueella varataan tilaajanumerointiin 2 8 -alkuiset numerot. Tilaajanumeroina on käytössä myös alkuisia numeroita. Uusia alkuisia numerosarjoja ei myönnetä teleyritysten käyttöön. A0-, A9- ja alkuisiin (A = 2 8) tilaajanumerosarjoihin voidaan kytkeä uusia käyttäjiä vain Viestintäviraston luvalla erityisestä käyttäjän oikeuksiin perustuvasta syystä. Tilaajanumerot on otettava käyttöön siten, että kansallisen (merkitsevän) numeron pituus on vähintään kahdeksan (8) numeroa lukuun ottamatta ohivalintavaihteiden kutsunumeroita, joiden tilaajanumero-osan pituuden on oltava vähintään viisi (5) numeroa. Lyhyempiä numeroita voidaan ottaa

6 6 (19) käyttöön vain Viestintäviraston luvalla painavasta käyttäjän oikeuksiin perustuvasta syystä, ja uusia käyttäjiä näihin numeroihin voidaan kytkeä vain Viestintäviraston luvalla erityisestä käyttäjän oikeuksiin perustuvasta syystä. Teleyrityksen tulee pyytää Viestintäviraston lupa käytössä olevien tilaajanumerosarjojen muutoksille. 8 Kiinteän puhelinverkon valtakunnalliset tilaajanumerot Kiinteän puhelinverkon valtakunnallisia tilaajanumeroita ovat valtakunnalliset yritysnumerot, kiinteän puhelinverkon valtakunnalliset siirrettävät tilaajanumerot ja valtakunnallisten tavoitettavuuspalveluiden numerot. Valtakunnallisina yritysnumeroina käytetään numeroita, joiden alkuosa on seuraava: , xy3-075xy9 (x, y = 0-9) 076 Valtakunnallisten yritysnumeroiden kansallisen (merkitsevän) numeron pituus on vähintään kahdeksan (8) numeroa lukuun ottamatta ohivalintavaihteiden kutsunumeroita, joiden kansallisen (merkitsevän) numeron pituus on vähintään kuusi (6) numeroa. Lyhyempiä numeroita voidaan ottaa käyttöön vain Viestintäviraston luvalla painavasta käyttäjän oikeuksiin perustuvasta syystä ja uusia käyttäjiä näihin numeroihin voidaan kytkeä vain Viestintäviraston luvalla erityisestä käyttäjän oikeuksiin perustuvasta syystä. Kiinteän puhelinverkon valtakunnallisten 071-alkuisten siirrettävien tilaajanumeroiden kansallisen (merkitsevän) numeron pituus on yhdeksän (9) numeroa.

7 7 (19) Valtakunnallisten tavoitettavuuspalveluiden 073-alkuisten numeroiden kansallisen (merkitsevän) numeron pituus on kymmenen (10) numeroa, ellei Viestintävirasto ole myöntänyt poikkeusta numeropituuteen painavasta käyttäjän oikeuksiin perustuvasta syystä. 9 Kaukoverkot Kaukopuhelu voidaan valita kaukotunnuksella tai kaukoliikenteen operaattoritunnuksella ja kaukotunnuksella. Kaukopuhelun valinta kaukotunnuksella on esitetty kaaviossa 4. Suuntanumerolla samalla telealueella sijaitsevaan liittymään valittu puhelu on ohjattava myös perille. Kaavio 4: Kaukopuhelun valinta kaukotunnuksella Kaukotunnus Telealueen tunnus Tilaajanumero 0 A(B) abcd... Käytettävä kaukoverkko voidaan valita puhelukohtaisesti kaukoliikenteen operaattoritunnuksella, jonka pituus on 3, 4 tai 5 numeroa. Kaukoliikenteen operaattoritunnus valitaan ennen kaukotunnusta ja telealueen tunnusta. Numeron valinta kaukoliikenteen operaattoritunnuksella on esitetty kaaviossa 5. Jos kaukoliikenteen operaattoritunnus valitaan muussa yhteydessä, puhelu on ohjattava liittymäteleyrityksen tekemän numeroanalyysin perusteella standardin SFS 5749 mukaiseen tiedotteeseen. Kaavio 5: Kaukopuhelun valinta kaukoliikenteen operaattoritunnuksella Kaukoliikenteen Kaukotunnus Telealueen tunnus Tilaajanumero operaattoritunnus 10X(Y[Z]) 0 A(B) abcd...

8 8 (19) Kaukoliikenteen operaattoritunnusta ei valita muodostettaessa yhteys samalla telealueella sijaitsevaan liittymään. Jos operaattoritunnus valitaan tässä yhteydessä, puhelu on ohjattava liittymäteleyrityksen tekemän numeroanalyysin perusteella standardin SFS 5749 mukaiseen tiedotteeseen. 10 Kansainväliset puhelinverkot Puhelu kansainväliseen puhelinverkkoon voidaan valita ulkomaantunnuksella 00 tai kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnuksella. Matkaviestinverkossa puhelu kansainväliseen puhelinverkkoon voidaan valita lisäksi tunnuksella "+". Puhelun valinta ulkomaantunnuksella 00 on esitetty kaaviossa 6. Kaavio 6: Puhelun valinta ulkomaantunnuksella 00 Ulkomaantunnus Maatunnus Kansallinen (merkitsevä) numero 00 A(B[C]) abcd... Käytettävä kansainvälinen puhelinverkko voidaan valita puhelukohtaisesti kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnuksella, jonka pituus on 3, 4 tai 5 numeroa. Kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus on samalla ulkomaantunnus, jota seuraa aina kansainvälinen numero. Puhelun valinta kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnuksella soitettaessa Suomesta ulkomaille on esitetty kaaviossa 7. Kaavio 7: Puhelun valinta kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnuksella Kansainvälisen teleliikenteen Maatunnus Kansallinen (merkitsevä) numero operaattoritunnus 99X(Y[Z]) A(B[C]) abcd... Matkaviestinverkkojen kutsunsiirtojen ja tekstiviestien välityksen yhteydessä kansainvälistä puhelinverkkoa ei voida valita puhelukohtaisesti

9 9 (19) kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnuksella. Matkaviestinverkon kutsunsiirto ja tekstiviestien lähetys ulkomaille tapahtuu tunnuksella "+". Tunnuksen "+" lisäksi voi olla käytössä ulkomaantunnus 00 tai tässä matkaviestinverkossa tunnusta "+" vastaava kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus. Jos käyttäjä valitsee jonkun muun ulkomaantunnuksen, on puhelu tai viesti ohjattava standardin SFS 5749 mukaiseen tiedotteeseen. Valittaessa ulkomaantunnuksen 00 tai kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnuksen jälkeen Suomen maanumero 358 on kansainvälisen teleliikenteen teleyrityksen ohjattava puhelu standardin SFS 5749 mukaiseen tiedotteeseen. 11 Yleinen operaattoritunnus Kiinteän puhelinverkon liittymästä valittu paikallispuhelu, kaukopuhelu, puhelu kansainväliseen puhelinverkkoon ja puhelu matkaviestinverkkoon voidaan valita puhelukohtaisesti yleisellä operaattoritunnuksella, jonka pituus on 5 numeroa. Puhelun valinta yleisellä operaattoritunnuksella on esitetty kaavioissa 8 a, b, c ja d. Kaavio 8 a: Paikallispuhelun valinta yleisellä operaattoritunnuksella Yleinen operaattoritunnus 90XYZ Tilaajanumero abcd... Kaavio 8 b: Kaukopuhelun valinta yleisellä operaattoritunnuksella Yleinen Kaukotunnus Telealueen tunnus Tilaajanumero operaattoritunnus 90XYZ 0 A(B) abcd...

10 10 (19) Kaavio 8 c: Kansainväliseen puhelinverkkoon suuntautuvan puhelun valinta yleisellä operaattoritunnuksella Yleinen Ulkomaan Maatunnus Kansallinen (merkitsevä) operaattoritunnus tunnus numero 90XYZ 00 A(B[C]) abcd... Kaavio 8 d: Matkaviestinverkkoon suuntautuvan puhelun valinta yleisellä operaattoritunnuksella Yleinen Kaukotunnus Matkaviestinverkon Tilaajanumero operaattoritunnus tunnus 90XYZ 0 AB(C[D]) abcd... Valittaessa yleisen operaattoritunnuksen ja ulkomaantunnuksen 00 jälkeen Suomen maanumero 358 on kansainvälisen teleliikenteen teleyrityksen ohjattava puhelu standardin SFS 5749 mukaiseen tiedotteeseen. 12 Matkaviestinverkot Liikenne matkaviestinverkkoihin ohjataan matkaviestinverkon suuntanumerolla, joka muodostuu kaukotunnuksesta 0 ja matkaviestinverkon tunnuksesta. Matkaviestinverkkojen tilaajanumerot on otettava käyttöön siten, että kansallisen (merkitsevän) numeron pituus on vähintään kahdeksan (8) numeroa lukuun ottamatta ohivalintavaihteiden kutsunumeroita, joiden kansallisen (merkitsevän) numeron pituuden on oltava vähintään kuusi (6) numeroa. Lyhyempiä numeroita voidaan ottaa käyttöön vain Viestintäviraston luvalla painavasta käyttäjän oikeuksiin perustuvasta syystä, ja uusia käyttäjiä näihin numeroihin voidaan kytkeä vain Viestintäviraston luvalla erityisestä käyttäjän oikeuksiin perustuvasta syystä. Teleyrityksen tulee pyytää Viestintäviraston lupa käytössä olevien tilaajanumerosarjojen muutoksille.

11 11 (19) Matkaviestinverkon liittymästä ilman suuntanumeroa valittavat alkuiset numerot on varattu teleyrityskohtaisille palveluille. Matkaviestinverkon liittymästä ilman suuntanumeroa valittavia 1-alkuisia numeroita käytetään seuraavasti: Numero Käyttö Hätänumerot Tämän määräyksen 13 mukaan 118 Yleinen numerotiedotuspalvelu 151, 152, 153 Laskutuserittelykäyttö Lisäksi voi 17 :n mukaisesti olla käytössä 100-alkuisia teleyrityskohtaisia palvelunumeroita. Ulkomainen verkkovierailija voi käyttää matkaviestinverkon liittymästä ilman suuntanumeroa valittavia alkuisia numeroita siinä suomalaisessa matkaviestinverkossa, jonka kanssa kyseisen ulkomaisen verkkovierailijan liittymäteleyrityksellä on verkkovierailusopimus ja jonka kanssa kyseinen suomalainen matkaviestinteleyritys on sopinut edellä mainittujen numeroiden käytöstä. Muiden matkaviestinverkon liittymästä ilman suuntanumeroa valittavien 1- alkuisten numeroiden käyttö ilman Viestintäviraston lupaa on kielletty. Lupa voidaan myöntää vain erityisen painavasta syystä. 4 luku Telepalveluiden numerointi 13 Hätänumerot Yleinen hätänumero on 112. Poliisin hätänumero on

12 12 (19) 14 Yleistä palvelunumeroista Palvelunumerot ovat kansainvälisiä, valtakunnallisia, telealuekohtaisia tai teleyrityskohtaisia sekä lyhytsanomapalvelunumeroita. Palvelunumeroiden käytössä on noudatettava teleliikenteen estoluokista annettua määräystä. Teleyrityksen on estettävä ulkomaankeskuksessa tai muussa puhelinverkon solmukohdassa pääsy kansainvälisestä puhelinverkosta valtakunnalliseen palvelunumeroon puhelinnumeron haltijan pyynnöstä. 15 Valtakunnalliset palvelut Valtakunnallisten 0100-, 0200-, 0202-, 0209-, 0300-, 0600-, 0601-, 0602-, 0700-, 0701-, 0702-, 0703-, 075xy1-, 075xy2- (x, y = 0-9) ja 0800-alkuisten palvelunumeroiden kansallisen (merkitsevän) numeron pituuden on oltava vähintään kahdeksan (8) numeroa, ellei Viestintävirasto ole myöntänyt poikkeusta numeropituuteen painavasta käyttäjän oikeuksiin perustuvasta syystä. 16 Telealuekohtaiset palvelut Telealuekohtaisille palveluille on numerointisuunnitelmassa osoitettu telealueen 106- ja 107-alkuiset numerosarjat. Uudet telealuekohtaiset palvelunumerot on otettava käyttöön siten, että numeron pituus on seitsemän (7) tai kahdeksan (8) numeroa, ellei Viestintävirasto ole myöntänyt poikkeusta numeropituuteen painavasta käyttäjän oikeuksiin perustuvasta syystä. Teleyritykset voivat sopia keskenään telealuekohtaisten palveluiden yhteenliittämisestä. Jos teleyritys haluaa avata liikenteen yleisen puhelinverkon liittymästä telealueen suuntanumerolla ja telealuekohtaisella

13 13 (19) palvelunumerolla, asianomaisten teleyritysten on sovittava, miten puhelu reititetään. 17 Teleyrityskohtaiset palvelut Teleyritys voi käyttää teleyrityskohtaisina palvelunumeroina 100-alkuisia numeroita. Teleyritykset voivat sopia keskenään teleyrityskohtaisten palveluiden yhteenliittämisestä. Jos teleyritys haluaa avata liikenteen yleisen puhelinverkon liittymästä telealueen tai matkaviestinverkon suuntanumerolla ja teleyrityskohtaisella 100-alkuisella palvelunumerolla, asianomaisten teleyritysten on sovittava, miten puhelu reititetään. 18 Kansainväliset palvelut Kansainvälisiä palveluita ovat kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) osoittamiin maatunnuksia vastaaviin kansainvälisen palvelun tunnuksiin sisältyvät palvelut. Kansainvälinen televiestintäliitto (ITU) on osoittanut kansainvälisen palvelun tunnuksen 3883 käytettäväksi yleiseurooppalaisille palveluille (European Telephony Numbering Space, ETNS), kansainvälisen palvelun tunnuksen 800 kansainvälisille ilmaisnumeroille (UIFN, Universal International Freephone Numbers) ja kansainvälisen palvelun tunnuksen 979 kansainvälisille lisäarvopalvelunumeroille (UIPRN, Universal International Premium Rate Numbers). Puhelu kansainväliseen palveluun voidaan valita ulkomaantunnuksella 00. Matkaviestinverkossa puhelu kansainväliseen palveluun voidaan valita lisäksi tunnuksella "+". Puhelun valinta ulkomaantunnuksella 00 on esitetty kaaviossa 9.

14 14 (19) Kaavio 9: Puhelun valinta kansainväliseen palveluun ulkomaantunnuksella 00 Ulkomaantunnus Kansainvälisen palvelun tunnus Kansainvälisen palvelun numero 00 ABC(D) abcd... Puhelu kansainväliseen palveluun voidaan valita myös kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnuksella tai ennen ulkomaantunnusta 00 valittavalla yleisellä operaattoritunnuksella, mikäli asianomaiset teleyritykset ovat keskenään näin sopineet. Muussa tapauksessa puhelu on ohjattava liittymäteleyrityksen tekemän numeroanalyysin perusteella standardin SFS 5749 mukaiseen tiedotteeseen. Puhelun valinta soitettaessa Suomesta kansainväliseen palveluun kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnuksella on esitetty kaaviossa 10. Kaavio 10: Puhelun valinta kansainväliseen palveluun kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnuksella Kansainvälisen teleliikenteen Kansainvälisen palvelun tunnus Kansainvälisen palvelun numero operaattoritunnus 99X(Y[Z]) ABC(D) abcd... Puhelun valinta soitettaessa Suomesta kansainväliseen palveluun yleisellä operaattoritunnuksella on esitetty kaaviossa 11. Kaavio 11: Puhelun valinta kansainväliseen palveluun yleisellä operaattoritunnuksella Yleinen Ulkomaan- Kansainvälisen Kansainvälisen palvelun operaattoritunnus tunnus palvelun tunnus numero 90XYZ 00 ABC(D) abcd...

15 15 (19) 19 Yleinen numerotiedotuspalvelu Yleiseen numerotiedotuspalveluun ja kytkennän välittäviksi palvelunumeroiksi on osoitettu seuraavat numerot: 118, , 02020x (x 8), 075xy0. Numerossa 118 saa tarjota vain numerotiedotusta ja kytkennän välitystä. Muissa numerotiedotuspalveluun ja kytkennän välittäviksi palvelunumeroiksi osoitetuissa numeroissa saa tarjota numerotiedotuksen ja kytkennän välityksen lisäksi myös Viestintäviraston estomääräyksen mukaisia yleishyödyllisiä palveluita. 20 Lyhytsanomapalvelut Liittymästä lähtevät viestit ohjataan ensin teleyrityksen lyhytsanomakeskukseen lyhytsanomakeskuksen numeron perusteella. Lyhytsanomakeskusten numerot ovat suosituksen E.164 mukaisia numeroita. Lyhytsanomakeskus ohjaa tekstiviestit lyhytsanomapalveluihin lyhytsanomapalvelun numeron perusteella. Lyhytsanomapalveluiden numerot eivät ole suosituksen E.164 mukaisia numeroita. Lyhytsanomapalveluiden numerointiin käytetään vähintään 5-osaisia numeroita. 5 luku Tekniset ohjausnumerot ja tunnukset 21 Teleyritystunniste Teleyritystunnistetta käytetään seuraavissa sovelluksissa: puhelinnumeron siirrettävyys, V5-liitäntä ja verkkoelementtien GT (Global Title) numerointi.

16 16 (19) Viestintävirasto myöntää teleyritystunnisteet kahden numeron mittaisina alueesta ja kolmen numeron mittaisina alueesta CUG ja Centrex-teleyritystunnukset Suljettu käyttäjäryhmä (CUG, Closed User Group) -lisäpalvelussa käyttäjien kuuluminen tiettyyn suljettuun käyttäjäryhmään tarkastetaan avainkoodin perusteella. CUG-avainkoodi muodostuu Suomen verkkotunnuksesta 0358 ja 16 bitin pituisesta CUG-tunnuksesta, joka yksilöi tietyn suljetun käyttäjäryhmän. Centrex-palvelussa usean teleyrityksen alueelle ulottuva Centrex-ryhmä tunnistetaan Centrex-ryhmätunnuksella. Centrex-ryhmätunnus muodostuu kolmiosaisesta Centrex-teleyritystunnuksesta ja sitä seuraavasta teleyrityskohtaisesta osasta. 23 Matkaviestinverkkojen tunnukset Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) Suomelle myöntämä suosituksen E.212 mukainen matkaviestinverkkojen maatunnus (MCC, Mobile Country Code) on 244. Viestintävirasto myöntää matkaviestinteleyritysten käyttöön Suomen maatunnuksen yhteydessä käytettävät kahdella numerolla osoitetut MNC (Mobile Network Code) -tunnukset alueelta Viestintävirasto myöntää matkaviestinteleyritysten käyttöön suosituksen ETSI TS mukaisia NCC (Network Colour Code) -tunnuksia 0-7. Valtakunnan raja-alueilla ovat käytettävissä vain NCC-tunnukset 0 ja 4 ja muualla maassa kaikki tunnukset 0-7. Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) Suomelle myöntämä suosituksen E.218 mukainen TETRA-matkaviestinverkkojen maatunnus (T)MCC (TETRA Mobile Country Code) on 244. Viestintävirasto myöntää Suomen maatunnuksen yhteydessä käytettävät neljällä numerolla osoitetut (T)MNC (TETRA Mobile Network Code) -tunnukset ja

17 17 (19) (T)MNC-tunnukset on varattu niille teleyrityksille, joille on myönnetty matkaviestinverkon MNC-tunnus alueelta Merkinantopistekoodit Kansainvälinen televiestintäliitto (ITU) on myöntänyt Suomelle suosituksen Q.708 mukaisesti kansainvälisiä merkinantopistekoodialueita. Kansainväliset merkinantopistekoodit osoitetaan käytettäväksi nimetyssä puhelinkeskuksessa tai verkon solmupisteessä. Kansallinen merkinantopistekoodi on 14 bitin pituinen tunnus, joka yksilöi kansallisen merkinantoverkon solmupisteen. 25 Hätäliikenteen ohjausnumerot Hätäliikenteen ohjausnumeroina käytetään seuraavia numeroita: Yleinen hätänumero 112 0X(Y) 0C abc 112 Poliisin hätänumero X(Y) 0C abc 022 0X(Y) Hätäkeskuksen sijaintitelealueen suuntanumero C Heksadesimaalinumero C abc Hätäkeskuksen sijaintikunnan kuntanumero Näiden lisäksi Viestintävirasto voi osoittaa hätäliikenteen ohjausnumeroiksi seuraavia numeroita: Yleinen hätänumero 112 0X(Y) 0C abc 11Z (Z=3-9) Poliisin hätänumero X(Y) 0C abc 02V (V=3-9)

18 18 (19) 26 Heksadesimaalinumerot Heksadesimaalinumerot, joissa joko ensimmäinen tai toinen merkki on heksadesimaalinumero, on varattu teleyritysten väliseen käyttöön. Näitä koskevat lisäksi seuraavat rajoitukset: - Heksadesimaaliprefiksi 0B on varattu viranomaistarkoituksiin kaikissa puhelinverkoissa eikä sitä saa käyttää muuhun tarkoitukseen. - Heksadesimaalimerkkejä sisältäviä prefiksejä 3B, 3DB-3DD, 3E1-3E8, 3EB-3EE, 4DB-4DE, 4E0-4E6 ja 4E9 voidaan ottaa käyttöön vain Viestintäviraston luvalla. 6 luku Numerointisuunnitelmat 27 Kansallinen numerointisuunnitelma Kansallinen ITU-T:n suosituksen E.164 mukaisia numeroita koskeva yleisen puhelinverkon numerointisuunnitelma on liitteenä Lyhytsanomapalveluiden numerointisuunnitelma Lyhytsanomapalveluiden numerointisuunnitelma on liitteenä 2.

19 19 (19) 7 luku Voimassaoloaika ja tiedonsaanti 29 Voimaantulo ja siirtymäsäännökset Tämä määräys tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2006 ja on voimassa 31 päivään tammikuuta Tällä määräyksellä kumotaan 29 päivänä kesäkuuta 2005 annettu Viestintäviraston määräys Viestintävirasto 32 H/2005 M. 30 Tiedonsaanti ja julkaiseminen Tämä määräys on julkaistu Viestintäviraston määräyskokoelmassa ja se on saatavissa Viestintäviraston asiakaspalvelusta: Käyntiosoite Itämerenkatu 3 A, HELSINKI Postiosoite PL 313, HELSINKI Puhelin (09) Telekopio (09) WWW-sivusto Y-tunnus Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006 Pääjohtaja Rauni Hagman Johtaja Tapani Rantanen LIITTEET 1. Kansallinen numerointisuunnitelma 2. Lyhytsanomapalveluiden numerointisuunnitelma 3. Telealueet ja kunnat

20 1 (9) LIITE 1: Kansallinen numerointisuunnitelma KANSALLINEN NUMEROINTISUUNNITELMA ITU-T:n suosituksen E.164 mukaisia numeroita koskeva Suomen kansallinen numerointisuunnitelma on esitetty tämän liitteen sivuilla 2-9. Sarakkeen Myöntäminen merkintöjen selitykset: A = Viestintäviraston numeroreservissä B = Myönnetään 4-osaisena C = Myönnetään 5-osaisena D = Myönnetään 6-osaisena E = Teleyrityskohtaiset numerot, jotka ovat teleyrityksen hallinnassa hätänumeroiksi määriteltyjä numeroita lukuun ottamatta a = Myönnetään tarveharkinnan perusteella b = Myönnetään kaikilla telealueilla käytettäväksi sama numerosarja c = Myönnetään yksittäisillä telealueilla käytettäväksi d = Myönnetään 3-numeroisina tarveharkinnan perusteella e = Myönnetään käytettäväksi yksittäisliittymissä tai pienissä puhelinjärjestelmissä ja -vaihteissa f = Myönnetään käytettäväksi suurissa vaihteissa ja vaihdeverkoissa g = Tunnuksia ja ei myönnetä h = Myönnetään suoraan loppukäyttäjälle Jos numeroalue on Viestintäviraston numeroreservissä, niin kyseisestä numeroalueesta voidaan myöntää numeroita tarveharkinnan perusteella, mikäli kyseisen numeroalueen käyttötarkoitus on määritelty eikä muissa tässä numerointisuunnitelmassa samaan käyttötarkoitukseen osoitetuissa numeroalueissa ole enää riittävästi vapaita numerosarjoja. Viestintävirasto määrittelee myönnettävän numerosarjan pituuden myönnettäessä. Mikäli käyttötarkoitusta ei ole määritelty, kyseisestä numeroalueesta ei myönnetä numeroita. Mikäli numerosarja, joka sarakkeessa Vapaita sarjoja on merkitty Ei, palautuu Viestintäviraston numeroreserviin, kyseisen numerosarjan pituus määritellään myönnettäessä uudelleen. Palvelunumeroille osoitettujen numeroalueiden kohdalle on merkitty Viestintäviraston estomääräyksen (määräys 35) mukaiset palveluryhmät: Palveluryhmä I (Yleishyödylliset palvelut) Palveluryhmä II (Asiointipalvelut) Palveluryhmä III (Ajanvietepalvelut) Palveluryhmä IV (Aikuisviihdepalvelut)

21 2 (9) LIITE 1: Kansallinen numerointisuunnitelma NDC/Numero Käyttötarkoitus Vapaita Myöntäminen sarjoja 0 Kaukotunnus 0 0 Ulkomaantunnus Valtakunnalliset palvelunumerot (palveluryhmä I) Ei Valtakunnalliset yritysnumerot Ei Valtakunnalliset yritysnumerot Ei Valtakunnalliset yritysnumerot Ei Valtakunnalliset yritysnumerot Ei Valtakunnalliset yritysnumerot Ei Valtakunnalliset yritysnumerot Ei Valtakunnalliset yritysnumerot Ei Valtakunnalliset yritysnumerot Ei Valtakunnalliset yritysnumerot Ei Ei määritelty A Varaus: telealueen suuntanumero A Pohjois-Karjalan telealueen suuntanumero Keski-Suomen telealueen suuntanumero Mikkelin telealueen suuntanumero Lapin telealueen suuntanumero Kuopion telealueen suuntanumero Ahvenanmaan telealueen suuntanumero Telealueen Uusimaa II suuntanumero Valtakunnalliset palvelunumerot (palveluryhmä I) Ei Valtakunnalliset yritysnumerot Ei Valtakunnalliset palvelunumerot (palveluryhmä I) Ei Valtakunnalliset yritysnumerot Ei Valtakunnalliset yritysnumerot Ei Valtakunnalliset yritysnumerot Ei Valtakunnalliset yritysnumerot Ei Valtakunnalliset yritysnumerot Ei Valtakunnalliset yritysnumerot Ei Valtakunnalliset palvelunumerot (palveluryhmä II) Ei 0 2 Turun ja Porin telealueen suuntanumero x Valtakunnalliset yritysnumerot B, a

22 3 (9) LIITE 1: Kansallinen numerointisuunnitelma NDC/Numero Käyttötarkoitus Vapaita Myöntäminen sarjoja Valtakunnalliset palvelunumerot (palveluryhmä I) Ei Valtakunnalliset yritysnumerot Ei Valtakunnalliset yritysnumerot Ei Valtakunnalliset yritysnumerot Ei Valtakunnalliset yritysnumerot Ei Valtakunnalliset yritysnumerot Ei Valtakunnalliset yritysnumerot Ei Valtakunnalliset yritysnumerot Ei Valtakunnalliset yritysnumerot Ei Valtakunnalliset yritysnumerot Ei 0 3 Hämeen telealueen suuntanumero Ei määritelty A Matkaviestinverkon suuntanumero Ei Matkaviestinverkon suuntanumero Ei Matkaviestinverkon suuntanumero Ei x Matkaviestinverkon suuntanumero B, a Matkaviestinverkon suuntanumero Ei Matkaviestinverkon suuntanumero Ei Matkaviestinverkon suuntanumero Ei Matkaviestinverkon suuntanumero B, a Matkaviestinverkon suuntanumero B, a x Matkaviestinverkon suuntanumero C x Matkaviestinverkon suuntanumero C Matkaviestinverkon suuntanumero Ei x Matkaviestinverkon suuntanumero C x Matkaviestinverkon suuntanumero C x Matkaviestinverkon suuntanumero C Matkaviestinverkon suuntanumero Ei Matkaviestinverkon suuntanumero A Matkaviestinverkon suuntanumero A Matkaviestinverkon suuntanumero A Matkaviestinverkon suuntanumero Ei 0 5 Kymen telealueen suuntanumero Ei määritelty A

23 4 (9) LIITE 1: Kansallinen numerointisuunnitelma NDC/Numero Käyttötarkoitus Vapaita Myöntäminen sarjoja Valtakunnalliset palvelunumerot (palveluryhmä II) Ei Valtakunnalliset palvelunumerot (palveluryhmä II) Ei Valtakunnalliset palvelunumerot (palveluryhmä II) A x Valtakunnalliset palvelunumerot (palveluryhmä II) D x Valtakunnalliset palvelunumerot (palveluryhmä II) D x Valtakunnalliset palvelunumerot (palveluryhmä II) D Valtakunnalliset palvelunumerot (palveluryhmä II) A Valtakunnalliset palvelunumerot (palveluryhmä II) A Valtakunnalliset palvelunumerot (palveluryhmä II) Ei Valtakunnalliset palvelunumerot (palveluryhmä II) Ei x x Valtakunnalliset palvelunumerot (palveluryhmä I) D, a x x Valtakunnalliset palvelunumerot (palveluryhmä II) D, a Ei määritelty A Ei määritelty A Ei määritelty A Ei määritelty A Ei määritelty A Ei määritelty A Ei määritelty A 0 6 Vaasan telealueen suuntanumero Ei määritelty A Valtakunnalliset palvelunumerot (palveluryhmä III) Ei Valtakunnalliset palvelunumerot (palveluryhmä IV) Ei Valtakunnalliset palvelunumerot A x Valtakunnalliset palvelunumerot (palveluryhmä IV) D x Valtakunnalliset palvelunumerot (palveluryhmä IV) D x Valtakunnalliset palvelunumerot (palveluryhmä III) D Valtakunnalliset palvelunumerot A Valtakunnalliset palvelunumerot (palveluryhmä III) Ei Valtakunnalliset palvelunumerot (äänestys, palveluryhmä III) Ei Valtakunnalliset palvelunumerot (äänestys, palveluryhmä III) D Valtakunnalliset palvelunumerot (äänestys, palveluryhmä III) D Valtakunnalliset palvelunumerot (äänestys, palveluryhmä III) Ei Valtakunnalliset palvelunumerot (äänestys, palveluryhmä III) D Valtakunnalliset palvelunumerot (äänestys, palveluryhmä III) D Valtakunnalliset palvelunumerot (äänestys, palveluryhmä III) D Valtakunnalliset palvelunumerot (äänestys, palveluryhmä III) D Valtakunnalliset palvelunumerot (äänestys, palveluryhmä III) Ei Valtakunnalliset palvelunumerot, palveluryhmä III Ei Valtakunnalliset palvelunumerot, palveluryhmä IV Ei

24 5 (9) LIITE 1: Kansallinen numerointisuunnitelma NDC/Numero Käyttötarkoitus Vapaita Myöntäminen sarjoja Valtakunnalliset palvelunumerot Ei Valtakunnalliset palvelunumerot Ei Valtakunnalliset palvelunumerot Ei x Kansainvälisen laskevan liikenteen reititysnumerot C Kansainvälisen laskevan liikenteen reititysnumerot A Kansainvälisen laskevan liikenteen reititysnumerot A Ei määritelty A Ei määritelty A Valtakunnalliset palvelunumerot Ei Valtakunnalliset siirrettävät numerot A, h Valtakunnalliset siirrettävät numerot e, h Valtakunnalliset siirrettävät numerot e, h Valtakunnalliset siirrettävät numerot A, h Valtakunnalliset siirrettävät numerot f, a, h Valtakunnalliset siirrettävät numerot A, h Valtakunnalliset siirrettävät numerot A, h Valtakunnalliset siirrettävät numerot f, a, h Valtakunnalliset siirrettävät numerot f, a, h Valtakunnalliset siirrettävät numerot A, h Valtakunnalliset siirrettävät numerot A x x Valtakunnallisten tavoitettavuuspalveluiden numerot D x x Valtakunnallisten tavoitettavuuspalveluiden numerot D x x Valtakunnallisten tavoitettavuuspalveluiden numerot D x x Valtakunnallisten tavoitettavuuspalveluiden numerot D x x Valtakunnallisten tavoitettavuuspalveluiden numerot D Valtakunnallisten tavoitettavuuspalveluiden numerot A Valtakunnallisten tavoitettavuuspalveluiden numerot A Valtakunnallisten tavoitettavuuspalveluiden numerot A Valtakunnallisten tavoitettavuuspalveluiden numerot A Valtakunnallisten tavoitettavuuspalveluiden numerot A Valtakunnallisten tavoitettavuuspalveluiden numerot A x y 0 Valtakunnalliset palvelunumerot (kytkennän välittävä palvelunumero) C, samalle teleyritykselle koko 075xy-sarja x y 1 Valtakunnalliset palvelunumerot (palveluryhmä I) C, samalle teleyritykselle koko 075xy-sarja x y 2 Valtakunnalliset palvelunumerot (palveluryhmä II) C, samalle teleyritykselle koko 075xy-sarja x y 3-9 Valtakunnalliset yritysnumerot C, samalle teleyritykselle koko 075xy-sarja

25 6 (9) LIITE 1: Kansallinen numerointisuunnitelma NDC/Numero Käyttötarkoitus Vapaita Myöntäminen sarjoja Valtakunnalliset yritysnumerot B, a Valtakunnalliset yritysnumerot B, a Valtakunnalliset yritysnumerot B, a Valtakunnalliset yritysnumerot B, a Valtakunnalliset yritysnumerot B, a Valtakunnalliset yritysnumerot A Valtakunnalliset yritysnumerot A Valtakunnalliset yritysnumerot A Valtakunnalliset yritysnumerot A Valtakunnalliset yritysnumerot A Ei määritelty A Ei määritelty A Ei määritelty A Valtakunnalliset palvelunumerot (ilmaisnumerot) Ei Valtakunnalliset palvelunumerot (ilmaisnumerot) Ei Valtakunnalliset palvelunumerot (ilmaisnumerot) A x Valtakunnalliset palvelunumerot (ilmaisnumerot) D x Valtakunnalliset palvelunumerot (ilmaisnumerot) D x Valtakunnalliset palvelunumerot (ilmaisnumerot) D Valtakunnalliset palvelunumerot (ilmaisnumerot) A x Valtakunnalliset palvelunumerot (ilmaisnumerot) D Valtakunnalliset palvelunumerot (ilmaisnumerot) Ei Valtakunnalliset palvelunumerot (ilmaisnumerot) Ei Ei määritelty A Ei määritelty A Ei määritelty A Ei määritelty A Ei määritelty A Ei määritelty A Ei määritelty A Ei määritelty A Ei määritelty A 0 8 Oulun telealueen suuntanumero Ei määritelty A Ei määritelty A 0 9 Uusimaa I telealueen suuntanumero Ei määritelty A

26 7 (9) LIITE 1: Kansallinen numerointisuunnitelma NDC/Numero Käyttötarkoitus Vapaita Myöntäminen sarjoja Teleyrityskohtaiset palvelunumerot (poikkeus: Poliisi) E Kaukoliikenteen operaattoritunnus Ei Kaukoliikenteen operaattoritunnus Ei Kaukoliikenteen operaattoritunnus A x Kaukoliikenteen operaattoritunnus B, a x x Kaukoliikenteen operaattoritunnus C Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä I) Ei Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä I) A Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä I) C, b Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä I) C, b Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä I) C, b Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä I) C, b Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä I) Ei Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä I) Osittain C, c Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä I) Osittain C, c Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä I) C, c Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä I) C, c Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä I) C, c Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä I) Ei Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä I) Ei x Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä I) Osittain C, c x Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä I) Osittain C, c Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä I) Ei Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä I) A Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä I) Ei Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä II) A Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä II) A Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä II) C, b Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä II) C, b Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä II) C, b Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä II) C, b Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä II) C, b Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä II) C, c Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä II) C, c Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä II) C, c Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä II) C, c Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä II) C, c Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä II) A Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä II) Ei

27 8 (9) LIITE 1: Kansallinen numerointisuunnitelma NDC/Numero Käyttötarkoitus Vapaita Myöntäminen sarjoja x Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä II) Osittain C, c x Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä II) Osittain C, c Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä II) Ei Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä II) A Telealuekohtaiset palvelunumerot (palveluryhmä II) Ei x Kaukoliikenteen operaattoritunnus B, a Kaukoliikenteen operaattoritunnus Ei Ei määritelty A Ei määritelty A Yleinen hätänumero Ei määritelty A Ei määritelty A Ei määritelty A Varattu yleiseurooppalaisille harmonisoiduille palvelunumeroille A Ei määritelty A Yleinen numerotiedotuspalvelu Ei määritelty A 1 2 Kiinteän puhelinverkon tilaajanumerot A 1 3 Kiinteän puhelinverkon tilaajanumerot A 1 4 Kiinteän puhelinverkon tilaajanumerot A 1 5 Kiinteän puhelinverkon tilaajanumerot A 1 6 Kiinteän puhelinverkon tilaajanumerot A 1 7 Kiinteän puhelinverkon tilaajanumerot A 1 8 Kiinteän puhelinverkon tilaajanumerot A 1 9 Kiinteän puhelinverkon tilaajanumerot A 2 Kiinteän puhelinverkon tilaajanumerot B, d 3 Kiinteän puhelinverkon tilaajanumerot B, d 4 Kiinteän puhelinverkon tilaajanumerot B, d 5 Kiinteän puhelinverkon tilaajanumerot B, d 6 Kiinteän puhelinverkon tilaajanumerot B, d 7 Kiinteän puhelinverkon tilaajanumerot B, d 8 Kiinteän puhelinverkon tilaajanumerot B, d 9 0 x x x Yleinen operaattoritunnus C, g 9 1 Ei määritelty A 9 2 Ei määritelty A 9 3 Ei määritelty A 9 4 Ei määritelty A 9 5 Ei määritelty A 9 6 Ei määritelty A 9 7 Ei määritelty A 9 8 Ei määritelty A

28 9 (9) LIITE 1: Kansallinen numerointisuunnitelma NDC/Numero Käyttötarkoitus Vapaita Myöntäminen sarjoja Kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus Ei Kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus Ei Kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus Ei Kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus A Kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus Ei x x Kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus C Kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus Ei x Kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus B, a Kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus Ei Kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus Ei

29 1 (3) LIITE 2: Lyhytsanomapalveluiden numerointisuunnitelma LYHYTSANOMAPALVELUIDEN NUMEROINTISUUNNITELMA Lyhytsanomapalveluiden numerointisuunnitelma on esitetty tämän liitteen sivuilla 2-3. Palveluryhmät ovat Viestintäviraston estomääräyksen mukaiset. Teleyrityskohtaiset lyhytsanomapalvelunumerot ovat teleyrityksen hallinnassa. Yritysnumeroilla tarkoitetaan tässä numerointisuunnitelmassa lyhytsanomapalvelunumeroita, joihin tekstiviestin lähettäminen maksaa normaalin tekstiviestin hinnan. Jos numeroalue on Viestintäviraston numeroreservissä, niin kyseisestä numeroalueesta voidaan myöntää numeroita, mikäli kyseisen numeroalueen käyttötarkoitus on määritelty eikä muissa samaan käyttötarkoitukseen osoitetuissa numeroalueissa enää ole vapaita numeroita. Viestintävirasto määrittelee myönnettävän numeron pituuden myönnettäessä. Mikäli käyttötarkoitusta ei ole määritelty, kyseisestä numeroalueesta ei myönnetä numeroita.

30 2 (3) LIITE 2: Lyhytsanomapalveluiden numerointisuunnitelma Numerosarja Numeron pituus Käyttötarkoitus Huomautus 0 Ei määritelty Viestintäviraston numeroreservissä Teleyrityskohtaiset palvelunumerot Ei määritelty Viestintäviraston numeroreservissä Yleinen hätänumero Ei määritelty Viestintäviraston numeroreservissä 120 Yritysnumerot Viestintäviraston numeroreservissä Yritysnumerot Yritysnumerot Yritysnumerot Yritysnumerot Yritysnumerot Yritysnumerot Yritysnumerot Viestintäviraston numeroreservissä 130 Palveluryhmä I (Yleishyödylliset palvelut) Viestintäviraston numeroreservissä Palveluryhmä I (Yleishyödylliset palvelut) Palveluryhmä I (Yleishyödylliset palvelut) Palveluryhmä I (Yleishyödylliset palvelut) Palveluryhmä I (Yleishyödylliset palvelut) Palveluryhmä I (Yleishyödylliset palvelut) Palveluryhmä I (Yleishyödylliset palvelut) Viestintäviraston numeroreservissä 14 5 Teleyrityskohtaiset palvelunumerot Teleyrityskohtaiset palvelunumerot Ei määritelty Viestintäviraston numeroreservissä 160 Palveluryhmä II (Asiointipalvelut) Viestintäviraston numeroreservissä Palveluryhmä II (Asiointipalvelut) Palveluryhmä II (Asiointipalvelut) Palveluryhmä II (Asiointipalvelut) Palveluryhmä II (Asiointipalvelut) Palveluryhmä II (Asiointipalvelut) Palveluryhmä II (Asiointipalvelut) Palveluryhmä II (Asiointipalvelut) Viestintäviraston numeroreservissä

31 3 (3) Numerosarja Numeron pituus Käyttötarkoitus LIITE 2: Lyhytsanomapalveluiden numerointisuunnitelma Huomautus 170 Ei määritelty Viestintäviraston numeroreservissä Palveluryhmä III (Ajanvietepalvelut) Palveluryhmä III (Ajanvietepalvelut) Palveluryhmä III (Ajanvietepalvelut) 174 Palveluryhmä III (Ajanvietepalvelut) Viestintäviraston numeroreservissä 175 Palveluryhmä III (Ajanvietepalvelut) Viestintäviraston numeroreservissä 176 Ei määritelty Viestintäviraston numeroreservissä 177 Ei määritelty Viestintäviraston numeroreservissä 178 Palveluryhmä IV (Aikuisviihdepalvelut) Viestintäviraston numeroreservissä Palveluryhmä IV (Aikuisviihdepalvelut) 180 Ilmaispalvelut Viestintäviraston numeroreservissä Ilmaispalvelut Ilmaispalvelut Ilmaispalvelut Ilmaispalvelut Ilmaispalvelut Ilmaispalvelut Viestintäviraston numeroreservissä 19-9 Ei määritelty Viestintäviraston numeroreservissä

32 LIITE 3: Telealueet ja kunnat 1 (4) Telealue 018 AHVENANMAA 03 HÄME 014 KESKI-SUOMI 017 KUOPIO nro nro nro 035 Brändö 170 Jomala 736 Saltvik 043 Eckerö 295 Kumlinge 766 Sottunga 060 Finström 318 Kökar 771 Sund 062 Föglö 417 Lemland 941 Vårdö 065 Geta 438 Lumparland 076 Hammarland 478 Maarianhamina 015 Artjärvi 250 Kihniö 604 Pirkkala 016 Asikkala 289 Kuhmalahti 635 Pälkäne 061 Forssa 291 Kuhmoinen 692 Renko 081 Hartola 303 Kuru 702 Ruovesi 082 Hattula 310 Kylmäkoski 772 Suodenniemi 083 Hauho 316 Kärkölä 781 Sysmä 111 Heinola 398 Lahti 834 Tammela 098 Hollola 401 Lammi (osa) 837 Tampere 103 Humppila 418 Lempäälä 864 Toijala 283 Hämeenkoski 439 Luopioinen 855 Tuulos 108 Hämeenkyrö 443 Längelmäki 887 Urjala 109 Hämeenlinna 493 Mouhijärvi 908 Valkeakoski 142 Iitti (osa) 505 Mäntsälä (osa) 912 Vammala 143 Ikaalinen 506 Mänttä 922 Vesilahti 165 Janakkala (osa) 532 Nastola 928 Viiala 169 Jokioinen 536 Nokia 932 Viljakkala 177 Juupajoki 560 Orimattila 933 Vilppula (osa) 182 Jämsä (Kuorevesi) 562 Orivesi 936 Virrat 210 Kalvola 576 Padasjoki 980 Ylöjärvi 211 Kangasala 581 Parkano 988 Äetsä 077 Hankasalmi 265 Kivijärvi 601 Pihtipudas 172 Joutsa 275 Konnevesi 633 Pylkönmäki 179 Jyväskylä 277 Korpilahti 729 Saarijärvi 180 Jyväskylän mlk 312 Kyyjärvi 770 Sumiainen 182 Jämsä (osa) 410 Laukaa 774 Suolahti 183 Jämsänkoski 415 Leivonmäki 850 Toivakka 216 Kannonkoski 435 Luhanka 892 Uurainen 226 Karstula 495 Multia 931 Viitasaari 249 Keuruu 500 Muurame 933 Vilppula (osa) 256 Kinnula 592 Petäjävesi 992 Äänekoski 090 Heinävesi 402 Lapinlahti 778 Suonenjoki 140 Iisalmi 420 Leppävirta 844 Tervo 171 Joroinen 476 Maaninka 857 Tuusniemi 174 Juankoski 534 Nilsiä 915 Varkaus 204 Kaavi 595 Pielavesi 916 Varpaisjärvi 227 Karttula 686 Rautalampi 921 Vesanto 239 Keitele 687 Rautavaara 925 Vieremä 263 Kiuruvesi 749 Siilinjärvi 297 Kuopio 762 Sonkajärvi

33 2 (4) Telealue 05 KYMI 016 LAPPI 015 MIKKELI 08 OULU nro nro LIITE 3: Telealueet ja kunnat nro 754 Anjalankoski 286 Kouvola 689 Rautjärvi 044 Elimäki 306 Kuusankoski 700 Ruokolahti 075 Hamina 405 Lappeenranta 701 Ruotsinpyhtää (osa) 142 Iitti (osa) 416 Lemi 739 Savitaipale 153 Imatra 441 Luumäki 831 Taipalsaari 163 Jaala 489 Miehikkälä 909 Valkeala 173 Joutseno 580 Parikkala 935 Virolahti 285 Kotka 624 Pyhtää 978 Ylämaa 047 Enontekiö 498 Muonio 751 Simo 148 Inari 583 Pelkosenniemi 758 Sodankylä 240 Kemi 854 Pello 845 Tervola 320 Kemijärvi 614 Posio 851 Tornio 241 Keminmaa 683 Ranua 890 Utsjoki 261 Kittilä 698 Rovaniemi 976 Ylitornio 273 Kolari 732 Salla 292 Kuivaniemi 742 Savukoski 046 Enonkoski 507 Mäntyharju 696 Ristiina 085 Haukivuori 588 Pertunmaa 740 Savonlinna 097 Hirvensalmi 593 Pieksämäki 741 Savonranta 178 Juva 640 Pieksänmaa 768 Sulkava 213 Kangasniemi 618 Punkaharju 775 Suomenniemi 246 Kerimäki 623 Puumala 491 Mikkeli 681 Rantasalmi 009 Alavieska 483 Merijärvi 697 Ristijärvi 069 Haapajärvi 494 Muhos 708 Ruukki 071 Haapavesi 535 Nivala 746 Sievi 072 Hailuoto 563 Oulainen 748 Siikajoki 084 Haukipudas 564 Oulu 765 Sotkamo 105 Hyrynsalmi 567 Oulunsalo 777 Suomussalmi 139 Ii 578 Paltamo 832 Taivalkoski 205 Kajaani 603 Piippola 859 Tyrnävä 208 Kalajoki 615 Pudasjärvi 889 Utajärvi 244 Kempele 617 Pulkkila 785 Vaala 247 Kestilä 620 Puolanka 926 Vihanti 255 Kiiminki 625 Pyhäjoki 940 Vuolijoki 290 Kuhmo 626 Pyhäjärvi 972 Yli-Ii 305 Kuusamo 630 Pyhäntä 973 Ylikiiminki 317 Kärsämäki 678 Raahe 977 Ylivieska 425 Liminka 682 Rantsila 436 Lumijoki 691 Reisjärvi 013 POHJOIS-KARJALA 045 Eno 276 Kontiolahti 632 Pyhäselkä 146 Ilomantsi 422 Lieksa 707 Rääkkylä 167 Joensuu 426 Liperi 848 Tohmajärvi 176 Juuka 541 Nurmes 911 Valtimo 248 Kesälahti 309 Outokumpu 260 Kitee 607 Polvijärvi

34 3 (4) Telealue nro 02 TURKU JA PORI 09 UUSIMAA I 019 UUSIMAA II nro LIITE 3: Telealueet ja kunnat nro 006 Alastaro 400 Laitila 619 Punkalaidun 017 Askainen 406 Lappi 631 Pyhäranta 019 Aura 413 Lavia 636 Pöytyä 040 Dragsfjärd 419 Lemu 680 Raisio 050 Eura 423 Lieto 684 Rauma 051 Eurajoki 430 Loimaa 704 Rusko 073 Halikko 442 Luvia 705 Rymättylä 079 Harjavalta 480 Marttila 734 Salo 099 Honkajoki 481 Masku 738 Sauvo 101 Houtskari 482 Mellilä 747 Siikainen 102 Huittinen 484 Merikarvia 761 Somero 150 Iniö 485 Merimasku 776 Suomusjärvi 181 Jämijärvi 490 Mietoinen 783 Säkylä 202 Kaarina 501 Muurla 784 Särkisalo 214 Kankaanpää 503 Mynämäki 833 Taivassalo 230 Karvia 529 Naantali 838 Tarvasjoki 243 Kemiö 531 Nakkila 853 Turku 252 Kiikala 533 Nauvo 886 Ulvila 254 Kiikoinen 537 Noormarkku 895 Uusikaupunki 259 Kisko (osa) 538 Nousiainen 906 Vahto 262 Kiukainen 561 Oripää 913 Vampula 266 Kodisjoki 577 Paimio 918 Vehmaa 271 Kokemäki 573 Parainen 920 Velkua 279 Korppoo 586 Perniö 923 Västanfjärd 284 Koski Tl 587 Pertteli 979 Yläne 304 Kustavi 602 Piikkiö 981 Ypäjä 308 Kuusjoki 608 Pomarkku 319 Köyliö 609 Pori 049 Espoo 245 Kerava 755 Siuntio (osa) 091 Helsinki 257 Kirkkonummi 858 Tuusula 149 Inkoo (osa) 433 Loppi (osa) 092 Vantaa 186 Järvenpää 540 Nummi-Pusula (osa) 927 Vihti (osa) 224 Karkkila 543 Nurmijärvi (osa) 235 Kauniainen 753 Sipoo 018 Askola 407 Lapinjärvi 606 Pohja 078 Hanko 424 Liljendal 611 Pornainen 086 Hausjärvi 444 Lohja 638 Porvoo 106 Hyvinkää 433 Loppi (osa) 616 Pukkila 149 Inkoo (osa) 434 Loviisa 694 Riihimäki 165 Janakkala (osa) 504 Myrskylä 701 Ruotsinpyhtää (osa) 220 Karjaa 505 Mäntsälä (osa) 737 Sammatti 223 Karjalohja 540 Nummi-Pusula (osa) 755 Siuntio (osa) 259 Kisko (osa) 543 Nurmijärvi (osa) 835 Tammisaari 401 Lammi (osa) 585 Pernaja 927 Vihti (osa)

35 4 (4) LIITE 3: Telealueet ja kunnat Telealue 06 VAASA nro nro nro 004 Alahärmä 281 Kortesjärvi 599 Pedersören kunta 005 Alajärvi 287 Kristiinankaupunki 584 Perho 010 Alavus 288 Kruunupyy 598 Pietarsaari 052 Evijärvi 300 Kuortane 743 Seinäjoki 074 Halsua 301 Kurikka 759 Soini 095 Himanka 315 Kälviä 846 Teuva 145 Ilmajoki 399 Laihia 849 Toholampi 151 Isojoki 403 Lappajärvi 863 Töysä 152 Isokyrö 408 Lapua 885 Ullava 164 Jalasjärvi 414 Lehtimäki 893 Uusikaarlepyy 175 Jurva 421 Lestijärvi 905 Vaasa 217 Kannus 429 Lohtaja 924 Veteli 218 Karijoki 440 Luoto 934 Vimpeli 231 Kaskinen 475 Maalahti 942 Vähäkyrö 232 Kauhajoki 479 Maksamaa 944 Vöyri 233 Kauhava 499 Mustasaari 971 Ylihärmä 236 Kaustinen 544 Nurmo 975 Ylistaro 272 Kokkola 545 Närpiö 989 Ähtäri 280 Korsnäs 559 Oravainen raja ja telealueen raja eivät kaikissa tapauksissa ole täysin yhtenevät. Tässä taulukossa on mainittuna vain suurimmat poikkeamat. numero on Väestörekisterikeskuksen määräämä kunnan hallinnollinen numero.

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella.

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Koodi Kunta 020 AKAA X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3.

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691 96 Enonkoski 432 562

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Yksin asuva, kohden Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013 759/2013 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto

Lisätiedot

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009)

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KUNTA KOORDINAATTORI ETELÄ Artjärvi Asikkala Askola Borgå Esbo Espoo Forssa Hamina Hattula Heinola Helsinki Hollola Hyvinkää

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Annikki Thodén 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1367 1368 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Työministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä

Lisätiedot

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200,00 248,00 005 Alajärvi 400,00 496,00 009 Alavieska 100,00 124,00 010 Alavus 400,00 496,00 016 Asikkala 300,00 372,00 018 Askola 100,00 124,00 019 Aura 100,00 124,00 035 Brändö 200,00 248,00

Lisätiedot

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 VM/KAO, 3.2.2014 maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 422 387 16 199 217 2 144 020 56 765 624 35 079

Lisätiedot

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT Kunta (lopullinen kysely Manner- Suomen kuntajaon 1.1.2016 mukaan) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa

Lisätiedot

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as.

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as. Kunnan Kunnan Vuosien 2011-2013 Vuosien 2011-2013 Muutokset, Muutokset, keskiarvo vuoden keskiarvo vuoden (+)nousee (+)nousee Kaikki kunnat 5 398 173 16 676 457 3 089 16 676 457 3 089 Etelä-Karjala 132

Lisätiedot

Kunta MTV3:n näkyvyysalue

Kunta MTV3:n näkyvyysalue Kunta MTV3:n näkyvyysalue Akaa Alajärvi Alavieska Keski- Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Keski- Forssa Haapajärvi Keski- Haapavesi Keski- Hailuoto Halsua Keski-

Lisätiedot

TILASTOKESKUS - Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2013

TILASTOKESKUS - Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2013 Koko maa 430 117 37 398 76 951 39 553 005 Alajärvi 1 314 100 310 210 009 Alavieska 464 11 45 34 010 Alavus 870 26 63 37 016 Asikkala 435 40 45 5 018 Askola 205 17.. 019 Aura 66 8 5-3 020 Akaa 543 290 454

Lisätiedot

VM/KAO/vs, maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42

VM/KAO/vs, maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42 VM/KAO/vs, 10.4.2014 maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 488 788 16 199 217 2 144 020 56 832 025 35

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn perusopetuksen 4.-5 luokkien ja luokkien vastaajamäärä ja aineiston kattavuus kunnittain 2017.

Kouluterveyskyselyn perusopetuksen 4.-5 luokkien ja luokkien vastaajamäärä ja aineiston kattavuus kunnittain 2017. Kouluterveyskyselyn perusopetuksen 4.-5 luokkien ja 8.-9. luokkien vastaajamäärä ja aineiston kattavuus kunnittain 2017. Perusopetuksen 4.-5. luokat Akaa 313 70 % 191 49 % Alajärvi 203 82 % 157 66 % Alavieska

Lisätiedot

Naapurit-pelin voittokooste

Naapurit-pelin voittokooste Naapurit-pelin voittokooste Voittaneiden osuus pelanneista kunnittain Aikajaksot: pelin 2. vuosi 11.5.2015 10.5.2016 ja 1. vuosi 11.5.2014 10.5.2015 Kunta 2. vuosi Muutos ed. vuoteen Lestijärvi 91 % 12

Lisätiedot

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Ennakkotiedot Uudenmaan ELY-keskus Kunta Tuotantosuunta Tilojen lukumäärä Työntekijöiden lukumäärä Yhteensä Miehet Naiset Työmäärä yhteensä, henkilötyövuotta

Lisätiedot

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Sisältää Maanmittauslaitoksen Yleiskarttarasteri 1:4 500 000 aineistoa, 2014 Akaa Asikkala Askola Aura Eura Eurajoki Finström Forssa Föglö

Lisätiedot

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen Sivu 1 02.. TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Uusimaa Askola Espoo Hanko 1 Helsinki Hyvinkää Inkoo Järvenpää 2 Karkkila Kauniainen Kerava Kirkkonummi 0 Lapinjärvi Lohja 3 Loviisa 0 Myrskylä 0

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Dnro A129/200/2012 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 610/2012 Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v. 2017 ALUSTAVA TIETO NYKYINEN ALENNETTU UUSI NETTO- NETTO- 97 Hirvensalmi 2 290 111 302 105 030 580 492 574 220 250,8 435 Luhanka

Lisätiedot

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Maakunnat 2014 Vuonna 2011 voimaan tullut Valtioneuvoston päätös maakunnista (VNP 799/2009) 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

Saariluettelo maakunnittain ja kunnittainselvitys vapaa-ajan asumissaarista - TEM LIITE 51 (7)

Saariluettelo maakunnittain ja kunnittainselvitys vapaa-ajan asumissaarista - TEM LIITE 51 (7) Saariluettelo maakunnittain ja kunnittainselvitys vapaa-ajan asumissaarista - TEM1.4.2011 LIITE 51 (7) VAPAA-AJAN ASUMISSAARTEN YHTEENLASKETUT LUKUMÄÄRÄT JA NIIDEN ERÄÄT OMINAISUUDET KUNNITTAIN JA MAAKUNNITTAIN

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 94 550 347,51 11,02 58,5 106 038 318,13 11,79 51,2 47,1 % 7,0 % Pääkaupunkiseutu Espoo 5 354 410,61 12,32 63,3 3 958 403,52 14,80 55,1 57,5 % 20,1 % Helsinki 16 295 415,79 12,29

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset Yhteensä: Manner-Suomi 66 944 297,48 11,49 50,6 30 064 305,47 12,08 51,9 Pääkaupunkiseutu Espoo 2 718 379,85 13,82 56,8 1 027 380,85 15,83 54,9 Helsinki 10 405 349,17 16,14 44,4 3 516 348,55 18,43 42,8

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h) Yhteensä: Manner-Suomi 23 702 276,77 11,07 51,5 11 031 288,91 11,81 51,8 Pääkaupunkiseutu Espoo 896 326,91 14,19 51,4 401 336,05 16,26 50,0 Helsinki 3 146 348,19 15,19 49,0 1 071 354,11 17,11 48,9 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h) Yhteensä: Manner-Suomi 27 520 257,35 14,02 32,5 11 432 253,42 15,28 32,5 Pääkaupunkiseutu Espoo 827 293,32 16,67 33,5 297 273,60 19,44 32,0 Helsinki 5 306 292,71 19,88 29,2 1 864 279,88 22,78 28,7 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+) Yhteensä: Manner-Suomi 15 722 398,96 10,11 81,0 7 601 407,77 10,40 81,4 Pääkaupunkiseutu Espoo 995 499,45 12,64 81,1 329 532,27 14,22 81,5 Helsinki 1 953 504,15 13,31 78,2 581 558,65 14,79 77,0 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, kolmioissa ja isommissa asuvat (3h+)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, kolmioissa ja isommissa asuvat (3h+) Yhteensä: Manner-Suomi 32 699 430,98 10,59 78,6 23 323 401,83 10,20 81,1 Pääkaupunkiseutu Espoo 2 389 481,02 11,70 80,6 1 324 507,61 13,03 81,2 Helsinki 7 338 481,37 11,52 79,4 2 534 516,64 13,65 77,9

Lisätiedot

Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat kunnittain Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella

Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat kunnittain Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS MOR-Y01 Hyvinkää 001, 012, 017, 019, 021 5 96 Karjalohja 005 1 11 Karkkila 014, 015, 016, 020 4 119 Mäntsälä 012, 023, 024, 026 4 259 Nummi-Pusula

Lisätiedot

Two-person household, EUR per month

Two-person household, EUR per month Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691 96 Enonkoski 432 562

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot

Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot 10.7.2014 Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot 30.6.2014 Taulu 1. Liikennekäytössä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Autot Henkilöautot Manner-Suomi 3 077 789 61 591 2

Lisätiedot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot 29.11.2012 RAJOITUSTEN PIIRISSÄ OLEVA ARA-ASUNTOKANTA VUONNA 2011 ARAVA ARA 1 Uusimaa Muu maa Askola 32 32 0 32 1 Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo 17493 3105 6818 1697 24311 4802 29113 1 Uusimaa Muu maa

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016 Suomen Kuntaliitto 13.2.2017 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016 Väkilukukerroin: 0,56896046 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00003316 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Suomen Kuntaliitto 17.2.2016 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Väkilukukerroin: 0,3926575 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00002355 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2014

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2014 Suomen Kuntaliitto 17.2.2015 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2014 Väkilukukerroin: 0,34940169 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00002153 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2013 kunnittain. Kuntia 320

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2013 kunnittain. Kuntia 320 2013 Kutsuikäryhmät ovat vielä joidenkin kuntien osalta puutteelliset. Kaikista kunnista tietoa Joukkotarkastusrekisteriin ei vielä ole saatavissa. Päivitetty 19.8.2013 020 AKAA X X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI

Lisätiedot

Lainakanta 2010 Milj. Euroa/ euroa asukas. Koko maa , , , ,66 0,41 44,

Lainakanta 2010 Milj. Euroa/ euroa asukas. Koko maa , , , ,66 0,41 44, 2010 / Koko maa 5 375 276 18,98 10519,4 1 956 6655,7 1 211 12,66 0,41 44,5 10 4573 5 Alajärvi 14 10 487 20,50 18,6 1 771 6,8 745 17,47 0,33 28,8 7 3145 9 Alavieska 17 2 770 21,00 8,0 2 886 5,8 2 145 28,62

Lisätiedot

Päätukihaun sähköisten hakemusten osuus 455-lomakkeen jättäneistä tiloista

Päätukihaun sähköisten hakemusten osuus 455-lomakkeen jättäneistä tiloista hakemusten osuus 455-lomakkeen jättäneistä tiloista Ahvenanmaan valtionvirasto BRÄNDÖ 5 16 31,25 ECKERÖ 12 14 85,71 FINSTRÖM 45 92 48,91 FÖGLÖ 17 30 56,67 GETA 16 25 64,00 HAMMARLAND 38 56 67,86 JOMALA

Lisätiedot

,67 28, ,40 27,90 KUNNITTAIN:

,67 28, ,40 27,90 KUNNITTAIN: VM/KAO, 4.12.2014 Sote-rahoituksen, valtionosuusuudistuksen ja vos-leikkausten vaikutukset kuntien talouteen Sote-uudistuksen vaikutus; rajoittamaton (B1.) ja rajoitettu* (B2.) *= Muutos enintään -/+ 400

Lisätiedot

Kaikki kunnat, tilitetty määrä, 2012 heinäkuu, kumulatiivinen

Kaikki kunnat, tilitetty määrä, 2012 heinäkuu, kumulatiivinen Kaikki kunnat, tilitetty määrä, 2012 heinäkuu, kumulatiivinen Kunnallisvero Muutos % Yhteisövero Muutos % Kiinteistövero Muutos % Akaa 31 481 915 3,7 847 208-48,6 62 938 Alajärvi 15 437 362 3,5 969 701-32,9

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten saajat ja maksetut korvaukset

Sairaanhoitokorvausten saajat ja maksetut korvaukset Koko maa 1 080 626 2 837 676 123 031 267 396 309 641 43,36 Akaa 2 903 7 540 295 007 953 094 39,13 Alajärvi 1 315 3 491 139 159 460 001 39,86 Alavieska 97 181 9 030 26 434 49,89 Alavus 1 338 2 981 143 131

Lisätiedot

KOKO MAA ,1 0,6 1,47 Kuntien välinen lasten 0-15 nettomuutto , %

KOKO MAA ,1 0,6 1,47 Kuntien välinen lasten 0-15 nettomuutto , % KOKO MAA 5374499 5486616 2,1 0,6 1,47 29 2011- muutos 2011-2015 Helsinki Uudenmaan maakunta 588384 628510 6,8-0,58 5,00-1,51-0,16 2,74 1,5 2,71 Espoo Uudenmaan maakunta 247869 269496 8,7 0,35 0,87 0,35-0,12

Lisätiedot

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä Suomen metsäkeskus 6.2.2017 Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä 1.1.-31.12.2016 Välisumma (näkyvät rivit yhteensä) 6 368 727 495 110 66 060 Kunnostusojitus ja suometsänhoito Metsätien

Lisätiedot

ARA-vuokra-asuntokanta kunnittain (Tiedot on laskettu vuoden kuntien perusteella. Kuntaliitokset on huomioitu)

ARA-vuokra-asuntokanta kunnittain (Tiedot on laskettu vuoden kuntien perusteella. Kuntaliitokset on huomioitu) Akaa 853 853 877 910 910 858 858 793 780 735 702 730 699 633 640 647 Alajärvi 389 389 398 398 398 398 398 388 373 373 343 302 266 291 291 271 Alavieska 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 92

Lisätiedot

Toimeentulotuen menot

Toimeentulotuen menot 1 (12) Perus Perus,,, yhteensä yhteensä, Uusimaa (01) Askola (018) 275 31,80 13-40,8 9-62,3 298 16,30 Espoo (049) 45 152 0,20 5 243 4 853-12,4 51 249 0,30 Hanko (078) 772-5,3 70 23,60 17-6,4 861-3,5 Helsinki

Lisätiedot

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 Tilastot Liite 2 Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 sivu Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut ja käyttäjät 2 Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut, Etelä- ja Länsi-Suomi 3 Vammaisten

Lisätiedot

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 020 AKAA X X X X X X X '005 ALAJÄRVI X X X X X X X '009 ALAVIESKA X X X X X X X '010 ALAVUS X X X X X X X X '016 ASIKKALA X X X

Lisätiedot

Kunnat ja suuralueet. 020 Akaa 3 Länsi-Suomi. 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi. 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi. 010 Alavus 3 Länsi-Suomi

Kunnat ja suuralueet. 020 Akaa 3 Länsi-Suomi. 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi. 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi. 010 Alavus 3 Länsi-Suomi Kunnat Suuralueet 020 Akaa 3 Länsi-Suomi 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi 010 Alavus 3 Länsi-Suomi 016 Asikkala 2 Etelä-Suomi 018 Askola 1 Helsinki-Uusimaa 019 Aura 2 Etelä-Suomi

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot 31.12.2014 Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Maakunta, Autot Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot Linja-autot

Lisätiedot

Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO/vs, 25.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. vos-uudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Maatalouslomitusta hoitava paikallisyksikkö v. 2013 sijaintikunta KUNTANIMI Numero 2013 Paikallisyksikkö Maakuntano 005 Alajärvi 5 ALAJÄRVI 14 759 Soini 5 ALAJÄRVI 14 934 Vimpeli 5 ALAJÄRVI 14 010 Alavus

Lisätiedot

'015 ARTJÄRVI X X X X X X X '009 ALAVIESKA X X X X X X X '071 HAAPAVESI X X X X X X X X '078 HANKO X X X X X X X

'015 ARTJÄRVI X X X X X X X '009 ALAVIESKA X X X X X X X '071 HAAPAVESI X X X X X X X X '078 HANKO X X X X X X X 020 AKAA X X X X X X X '005 ALAJÄRVI X X X X X X X '009 ALAVIESKA X X X X X X X '010 ALAVUS X X X X X X X X '015 ARTJÄRVI X X X X X X X '016 ASIKKALA X X X X X X X X X '018 ASKOLA X X X X X X X '019 AURA

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot 30.09.2013 Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Kunta Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat elokuussa Sivu 1 (10)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat elokuussa Sivu 1 (10) Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat elokuussa 2014 Kunta ja maakunta kuntia kpl /kk m2 kuntia kpl /kk m2 Yhteensä: Manner-Suomi 88949 318,86 10,70 56,7 101640 283,88 11,58

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2013 76/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta

Lisätiedot

Sivu 1 (10) VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA 2011 KUNNITTAIN

Sivu 1 (10) VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA 2011 KUNNITTAIN Pääkaupunkiseutu 49 Espoo 252 439 4 469 1,8 1,1 7 300 41,1 56,8 3 400 47,9 98,6 98,0 13,2 12,3 12 7 0,0 624 99 91 Helsinki 595 384 6 835 1,2 0,5 25 015 48,0 59,2 5 294 58,0 99,9 99,9 9,4 9,4 7-2 0,0 3

Lisätiedot

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa Sivu 1 (10)

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa Sivu 1 (10) Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2013 Kunta ja maakunta Yhteensä: Manner-Suomi 80155 304,84 10,01 57,3 89341 270,27 10,82 49,5 47,3 % Pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Kartat perustuvat kolmen selvitysperusteen tarkasteluun: 1. kunnan väestöpohja Tilastokeskuksen väestötietoihin () pohjautuen; 2. työpaikkaomavaraisuus

Lisätiedot

KUNTIEN TOIMINTAMENOJEN SUHDE VERONALAISIIN ANSIOTULOIHIN VUOSINA

KUNTIEN TOIMINTAMENOJEN SUHDE VERONALAISIIN ANSIOTULOIHIN VUOSINA KUNTIEN TOIMINTAMENOJEN SUHDE VERONALAISIIN ANSIOTULOIHIN VUOSINA 2010-2030 Suhde on hyvä, jos se on alle 30% (tämän hetken keskiarvo kunnissa) Suhde on huono, jos se on yli 40% alle 30 = yli 40 = muutos-%

Lisätiedot

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 Kutsuikäryhmät ovat vielä joidenkin kuntien osalta puutteelliset. Kaikista kunnista tietoa Joukkotarkastusrekisteriin ei vielä ole saatavissa. Päivitetty 13.4.2012 Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan

Lisätiedot

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2015 kunnittain. Syntymävuosi X X

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2015 kunnittain. Syntymävuosi X X Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2015 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Syntymävuosi 19 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47

Lisätiedot

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4. Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien 2015-2019 siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.2014 Maakunta/kunta Asukas- Valtionosuudet Valtionosuuksien

Lisätiedot

KUNNAT 2016 MAAKUNNAT 2016

KUNNAT 2016 MAAKUNNAT 2016 KUNNAT 2016 MAAKUNNAT 2016 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 016 Asikkala 07 Päijät-Häme 018 Askola 01 Uusimaa 019 Aura

Lisätiedot

Koko maa ,74 0,36 0,94 0,02 0,43 0,02 1,05 0,02 Manner-Suomi ,75 0,36 0,94 0,02 0,44 0,02 1,05 0,02

Koko maa ,74 0,36 0,94 0,02 0,43 0,02 1,05 0,02 Manner-Suomi ,75 0,36 0,94 0,02 0,44 0,02 1,05 0,02 Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Lähde: Verohallinto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia. Kunta Asukas- Tulovero-% Kiinteistöveroprosentit:

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2012 veroprosentit

Kuntien vuoden 2012 veroprosentit Kuntien vuoden 2012 veroprosentit Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Kunta Asukas- Tuloveroprosentti Yleinen kiinteistö- Vakituinen asuin- Muu kuin vakituinen Koko maa 5 375 276 19,25 0,09 0,90

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta /2014 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta /2014 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2014 858/2014 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2014 Verohallinto

Lisätiedot

Kuntien kirjahankintakulujen muutos maakunnittain

Kuntien kirjahankintakulujen muutos maakunnittain SUOMEN KULTTUURIRAHASTO LEHDISTÖTIEDOTE 13.4.2012 Liite korj.17.4.2012 * hankintayhteistyö Kuntien kirjahankintakulujen muutos maakunnittain keskiarvo 2005-06, Kirjahankintakulut toteutunut 2011, Muutos

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2011 veroprosentit

Kuntien vuoden 2011 veroprosentit Kuntien vuoden 2011 veroprosentit Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Lihavoiduissa kunnissa kuntaliitos vuoden 2011 alussa. Katso erillinen liite 4. Kunta Asukas- Tuloveroprosentti Yleinen kiinteistö-

Lisätiedot

Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta 1128/33/2010 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2010 Verohallinto on 22 päivänä joulukuuta 2005 varojen arvostamisesta verotuksessa

Lisätiedot

Syyttäjälaitoksen rakenne- ja resurssityöryhmä Liite 4. SYYTTÄJÄNVIRASTOT JA NIIDEN PAIKALLISTOIMISTOT (vuoden 2005 resurssein)

Syyttäjälaitoksen rakenne- ja resurssityöryhmä Liite 4. SYYTTÄJÄNVIRASTOT JA NIIDEN PAIKALLISTOIMISTOT (vuoden 2005 resurssein) Syyttäjälaitoksen rakenne- ja resurssityöryhmä Liite 4 SYYTTÄJÄNVIRASTOT JA NIIDEN PAIKALLISTOIMISTOT (vuoden 2005 resurssein) (KGRWXVV\\WWlMlQYLUDVWRMD Viraston sijoituskihlakunta tummennettu. Paikallistoimiston

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten saajat/ Matkat

Sairaanhoitokorvausten saajat/ Matkat Koko maa Invataksi 61 836 646 451 28 369 866 50,11 43,89 Paaritaksi 29 953 54 340 6 484 076 131,84 119,32 Taksi 337 255 2 539 189 139 100 865 63,03 54,78 Akaa Invataksi 66 1 462 82 640 60,41 56,53 Paaritaksi

Lisätiedot

KUNTIEN MAKSUOSUUDET KUNNALLISELLE TYÖMARKKINALAITOKSELLE VUONNA 2009

KUNTIEN MAKSUOSUUDET KUNNALLISELLE TYÖMARKKINALAITOKSELLE VUONNA 2009 Suomen Kuntaliitto 29.1.2010 KUNTIEN MAKSUOSUUDET KUNNALLISELLE TYÖMARKKINALAITOKSELLE VUONNA 2009 Väkilukukerroin: 0,3797194 Verotettavien tulojen kerroin: 0,000026241 1) Maksuunpantua kunnallisveroa

Lisätiedot

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2012

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2012 Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2012 Lähde: KELA Kunta ja maakunta ARA-vuokra-asunnot Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 75

Lisätiedot

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia 10.10.2011/Kuntaliitto Alustava laskelma vuoden 2012 peruspalvelubudjetin ja muiden tekijöiden vaikutuksista kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ja verotuloihin (Muutokset vuodesta 2011 vuoteen 2012)

Lisätiedot

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia 10.10.2011/Kuntaliitto Alustava laskelma vuoden 2012 Peruspalvelubudjetin ja muiden tekijöiden vaikutuksista kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ja verotuloihin (Muutokset vuodesta 2011 vuoteen 2012)

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto

Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto STM / 4.12.2014, Kuntien sote-maksulaskelma Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto Sairastavuuden yksikköhinta 1 119 Paino1 0,20 väkiluku 20% +nousee Vuoden 2014 kuntajaolla Paino2 0,80

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut

Kuntatalouden tunnusluvut Ii Oulu Kuntatalouden tunnusluvut Oulun selvitysalue Hailuoto Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä 7.5.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden indikaattorit Kriisikunnaksi voidaan nimetä sellainen kunta:

Lisätiedot

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain*

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* 1/6 Kunta Maakunta Kunnallisveroprosentti** Muutos v. 2000 v. 2012 %-yks Valtuustokauden muutos 2009-12, %-yks*** Hämeenkoski Päijät-Häme 18.00

Lisätiedot

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain*

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* 1/6 Kunta Maakunta Kunnallisveroprosentti** Muutos v. 2000 v. 2012 %-yks Valtuustokauden muutos 2009-12, %-yks*** Akaa Pirkanmaa 18,43 19,75

Lisätiedot

Yhteensä

Yhteensä 7.11.2012 Laskelma verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta vuonna 2013 Lähde: VM/Kunta- ja aluehallinto-osasto 30.10.2012 Vuoden 2013 kuntajaolla. Lihavoiduissa kunnissa kuntaliitos vuoden

Lisätiedot

Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä 1129/33/2010 Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä Annettu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2010 Verohallinto on 22 päivänä joulukuuta 2005 varojen arvostamisesta

Lisätiedot

Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet ELY-keskuksittain,

Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet ELY-keskuksittain, Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet ELY-keskuksittain, 31.4.2010 ELY-keskus/alue Tilatukea hakeneet 2009 (kpl) Sähköinen haku (kpl) 2010 Sähköinen haku (% ) 2010 Koko

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 609/2012 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 609/2012 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 609/2012 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto

Lisätiedot

Äänestysaktiivisuus Äänioikeutetuista ja äänestäneistä on vähennetty ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset. Äänioikeutetut. Ennakkoon äänestäneet

Äänestysaktiivisuus Äänioikeutetuista ja äänestäneistä on vähennetty ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset. Äänioikeutetut. Ennakkoon äänestäneet http://192.49.229.35/tp2012k2/s/aanaktiivisuus/aanestys1.htm Etusivu - PRESIDENTINVAALI 5.2.2012 - Äänestysaktiivisuus Äänestysaktiivisuus Äänioikeutetuista ja äänestäneistä on vähennetty ulkomailla asuvat

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta /2011 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta /2011 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2011 1125/2011 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2011 Verohallinto

Lisätiedot

Kriteeritarkastelua maakunnittain

Kriteeritarkastelua maakunnittain Kriteeritarkastelua maakunnittain Tarkastelu perustuu kolmen pääkriteerin tarkasteluun: -Palvelu- ja väestöpohjakriteeri Tilastokeskuksen väestötietojen perusteella -- ja työssäkäyntikriteerit Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot

Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot 8.4.2014 Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot 31.03.2014 Taulu 1. Kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Akaa Pirkanmaa 174,93 85. 85. 80. Alajärvi Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot