OIKEAT VÄLINEET VEDEN ÄÄRELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OIKEAT VÄLINEET VEDEN ÄÄRELLE"

Transkriptio

1 OIKEAT VÄLINEET VEDEN ÄÄRELLE Jukka Tulivuori Opetusneuvos Yleissivistävä koulutus Oppimisympäristöjen kehittäminen Opetushallitus

2 OPETUSSUUNNITELMA - Opetussuunnitelman perusteissa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi. - Oleellisinta ei enää ole, mitä opitaan, vaan miten opitaan. - Ympäristö- ja luonnontiedon opetus alaluokilta lukioon tukeutuu tutkivaan ja ongelmakeskeiseen lähestymistapaan. - Lähtökohtana ovat oppilaan ympäristöön ja oppilaaseen itseensä liittyvät asiat, ilmiöt ja tapahtumat sekä oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset.

3 OPETUSSUUNNITELMA - Kokemuksellisen ja elämyksellisen opetuksen avulla oppilaalle kehittyy myönteinen ympäristö- ja luontosuhde.

4 MITÄ VESISTÖOPETUS VOI OLLA? Luotsaten Itämeren - veden fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien tutkiminen - veden eliöiden (plankton, kasvit, eläimet) tutkiminen - mahdollisesti myös esimerkiksi valuma-alueen maantieteellinen tutkimus sisältäen myös kulttuurihistorian ja maankäytön tarkastelun - johtopäätösten teko, tulosten julkistaminen ja vaikuttavuuden arviointi

5 TUTKIMUSSUUNNITELMA - ensimmäiseksi kannattaa laatia yhdessä luokan kanssa tutkimussuunnitelma, lähtökohtana se keskeinen asia, mitä halutaan selvittää - tämän perusteella valitaan sitten tutkimuspaikka ja - välineet

6 VEDEN FYSIKAALISTEN JA KEMIALLISTEN OMINAISUUKSIEN TUTKIMINEN Veden väri Veden värin tarkkaileminen onnistuu valkolevyn avulla. Tehtävä soveltuu kaikille luokka-asteille. Happipitoisuus Happipitoisuus määritetään happimittarilla tai titraamalla. Titraus soveltuu parhaiten vuosiluokille ja lukioon. Ravinnepitoisuus Ravinnepitoisuuksia voidaan määrittää pikareagensseilla. Suomen niukkaravinteisille vesille pikareagenssit eivät useinkaan riitä, mutta jäteveden tai voimakkaasti rehevöityneen veden vertaaminen niukkaravinteiseen veteen onnistuu. Reagensseja saa koulutarvikkeita välittävien tukkuliikkeiden kautta.

7 VEDEN FYSIKAALISTEN JA KEMIALLISTEN OMINAISUUKSIEN TUTKIMINEN Happamuus Happamuus voidaan määrittää ph-paperilla puolen yksikön tarkkuudella tai ph-mittarilla tarkemmin. Haitallisten aineiden pitoisuuksien määrittäminen vaatii yleensä niihin erikoistuneen laboratorion.

8 VEDEN FYSIKAALISTEN JA KEMIALLISTEN OMINAISUUKSIEN TUTKIMINEN Tulosten tallentaminen ja tulkinta Tulosten tallentamista varten kannattaa tehdä taulukko, johon kootaan yhteen eri luokkien mittaustulokset ja myöhemmin eri vuosiluokkien tulokset. Näin koululle syntyy oma veden laadun tietokanta. Taulukon avulla päästään vertaamaan kevään, syksyn ja talven arvoja keskenään. Tuloksia on syytä verrata vesistöalueen virallisiin tutkimustuloksiin. Niistä saat tietoa esimerkiksi paikallisilta ELYkeskuksilta.

9 VEDEN ELIÖIDEN TUTKIMINEN Kasviplanktonin määrittämiseen mikroskoopilla tarvitaan vähintään kertainen suurennos. Toisaalta levien suhdetta ympäristömuuttujiin voidaan tukia melko yksinkertaisin koejärjestelyin, joissa oleellista ei ole levien määrittäminen, vaan niiden kasvun ja elintoimintojen seuraaminen.

10 VEDEN ELIÖIDEN TUTKIMINEN Eläinplanktonin näytteenottoon sopiva haavikankaan tiheys on 50 tai 100 μm. Vesikirput ja hankajalkaiset näkyvät paljaalla silmälläkin, mutta yksityiskohtein tarkasteluun tarvitaan mikroskooppi.

11 VEDEN ELIÖIDEN TUTKIMINEN Luotsaten Itämeren Eläinplanktonin elinympäristöön liittyviä tutkimuksia 1. Vertaillaan erilaisten vesistöjen planktonlajistoa. 2. Vertaillaan rannan ja ulapan eläinplanktonlajistoa. 3. Vertaillaan eri vuorokaudenaikoina eri syvyyksistä otettuja näytteitä. Eläinplanktonin kasvatuskokeet Isokokoiset vesikirppulajit ovat yksinkertaisia koe-eläimiä. Kasvatukseen soveltuu lasipurkki. Isoja vesikirppulajeja löytyy helpoimmin lammikoista tai aivan pienistä järvistä. Ruokitaan vesikirppuja muutaman päivän välin levillä. Leviä voi kasvattaa toisessa purkissa. Mikäli haluaa pitää leväviljelmän pitkään hengissä, annetaan sille ravintoliuosta viikon välein. 1. Kasvatetaan vesikirppuja erilaisissa lämpötiloissa 2. Jos on käytössä akvaario, voi kokeilla, miten vesikirppujen käy kalojen joukossa.

12 VEDEN ELIÖIDEN TUTKIMINEN Luotsaten Itämeren Lajiluettelo Yksinkertainen havaittujen lajien luettelo antaa jo hyvän käsityksen vesistön tilasta. Vesikasvit indikaattoreina Vesikasveja voidaan käyttää likaantuneisuuden ilmentäjinä ja kasvupaikan karuus rehevyys arvioinnissa.

13 VEDEN ELIÖIDEN TUTKIMINEN Luotsaten Itämeren Linjamenetelmä Tarvikkeet - kompassi - narukerä, johon metrilukemat on merkitty (narua vähintään 20 metriä) tai rullamitta - pohjaan ulottuva seiväs Tehdään näin - Valitaan kasvillisuuslinjan paikaksi runsaskasvuinen, hitaasti syvenevä kohta. Linjat perustetaan paikkoihin, joissa ne voidaan mahdollisimman hyvin paikallistaa vuosienkin kuluttua tai alkupiste määritetään GPS-laitteella. Linjan suunta määritetään kompassilla tai selvällä maamerkillä. - Kiinnitetään narun alkupää rantapuuhun ja kuljetaan rantaviivaa nähden kohtisuoraan avoveteen. Pystytetään seiväs pohjaan kohdalle, jossa kasvillisuus loppuu ja kiinnitetään naru seipääseen. - Tehdään näyteruutu (1 x 1 m) kullekin kasvillisuusvyöhykkeelle (ilmaversoiset, kelluslehtiset, uposkasvit) tai joessa virtaamaltaan / kasvillisuudeltaan selvästi erottuvalle jokijaksolle. - Tehdään lajilista ja arvioidaan näyteruudulta lajien peittävyys prosentteina kasvillisuudesta sekä kirjataan ylös tieto kasvupaikkamuuttujista. Vinkki: neliömetrin näytealalla kämmenen ala = yksi prosentti. Koska eri lajit voivat kasvaa kerroksittain, voi lajien yhteenlaskettu peittävyysprosentti olla yli sata.

14 VEDEN ELIÖIDEN TUTKIMINEN Luotsaten Itämeren Selkärangattomat Vedessä ja rannoilla elää monimuotoinen joukko selkärangattomia eläimiä. Nämä pienet ötökät voivat olla yleisiä joka paikan lajeja tai tiukasti erikoistuneita, vain tietyn tyyppisessä ympäristössä viihtyviä lajeja. Monimuotoisuus tekeekin ötököistä ihanteellisen tutkimuskohteen kouluopetukseen. Varsinkin, kun määrittäminen sukutasolle onnistuu hyvin kuvallisten oppaiden avulla. Vertailemalla kosken ja suvannon, karun ja rehevän järven, kallio-, hiekka-, savi- ja mutarantojen, matalan ja syvän veden lajeja päästään kiinni ympäristötekijöiden merkitykseen elinpaikan valinnassa.

15 Oikeat välineet veden äärelle / Tulivuori & Rosenberg Luotsaten Itämeren aalloille Jatkuvat reaaliaikaiset mittaukset Veden laatua voi mitata ympäri vuoden. Tulokset siirretään langattomasti tutkijoiden verkkosivuille. Valuma-alueilla mitataan sekä virtaamaa että veteen liuenneita aineita. Oppilaat voivat verrata omia tuloksiaan verkosta löytyvään mittausdataan. M. Osaamisen Rosenberg ja sivistyksen parhaaksi / Luode

16 Oikeat välineet veden äärelle / Tulivuori & Rosenberg Luotsaten Itämeren aalloille Valuma-alueilla mitataan mm. kokonaistyppeä ja kokonaisfosforia. M. Osaamisen Rosenberg ja sivistyksen parhaaksi / Luode

17 Oikeat välineet veden äärelle / Tulivuori & Rosenberg Luotsaten Itämeren aalloille Jatkuvat reaaliaikaiset mittaukset Perusparametrit mitataan usein kentällä CTD-sondilla. Osassa välineistä on sisäänrakennettu GPS. M. Osaamisen Rosenberg ja sivistyksen parhaaksi / Luode

18 Oikeat välineet veden äärelle / Tulivuori & Rosenberg Luotsaten Itämeren aalloille Optinen mittaustekniikka Optiset mittalaitteet ovat tarkkoja. Ne sijoitetaan suoraan mitattavaan veteen. Optisesti voidaan mitata: - liuennutta happea - sameutta - klorofylliä - fykosyaniineja (sinilevät) M. Osaamisen Rosenberg ja sivistyksen parhaaksi / Luode

19 ERINOMAISTA LISÄMATERIAALIA LÖYTYY YHTEISTYÖTAHOJA Ympäristökeskukset Vesiensuojeluyhdistykset SLL, Luonto-Liitto, WWF Alan yritykset

20 OPAS Opetushallitus julkaisee lähiviikkoina uuden Luonnontieteiden opetuksen tilat, välineet ja työturvallisuus oppaan verkkosivuillaan Oppaassa ovat myös välineluettelot, seuraavassa esimerkkinä yläkoulun vesistöopetuksen välineitä:

21 OPAS Veden ominaisuuksien määrittämiseen lämpömittareita; tavallisia ja minimi-maksimimittari mittanauha/syvyysmitta näyteastiat Secchi-levy näkösyvyyden määrittämiseen sekuntikello veden virtausnopeuden tutkimista varten vedennoudin vesinäytteiden ottamiseen eri syvyyksiltä (lämpömittarilla tai ilman) vesisalkku, jolla voi määrittää esim. ph:n, nitraatit, nitriitit, fosforin, raudan, happipitoisuuden ja veden kovuuden

22 Vesieliöstön tutkimiseen alus-, kuoppa- ja peitinlasit akvaario näytteille eläin- ja kasviplanktonhaavit kasviprässi kaukoputki kestopreparaatit planktonista kiikarit mikrokotelot prässätyt kasvinäytteet stereo- ja valomikroskoopit suurennuslasit vesihyönteishaavit OPAS

23 SUOMALAISET TOIMITTAJAT Luotsaten Itämeren

24 Itämeri-seminaari LÄHTEET Kiitokset Lea Houtsoselle, Marja-Leena Loukolalle ja Mirja Rosenbergille! ps. Tilaa Itämeri-lähettiläs koulullesi!

Tammelan Kaukjärven, Mustialanlammen, Kuivajärven ja Pyhäjärven tila ja veden laatu

Tammelan Kaukjärven, Mustialanlammen, Kuivajärven ja Pyhäjärven tila ja veden laatu Tammelan Kaukjärven, Mustialanlammen, Kuivajärven ja Pyhäjärven tila ja veden laatu Kaukjärven, Kuivajärven ja Pyhäjärven kunnostustoimenpide-ehdotuksia Suvi Mäkelä Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TEKEMINEN KOULUSSA

LUONNONTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TEKEMINEN KOULUSSA LUONNONTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TEKEMINEN KOULUSSA Elina Näsäkkälä Maija Flinkman Maija Aksela 2001 Alkusanat Kaikki luonnontieteellinen tieto, joka ihmiskunnalla on hallussaan tänään, on syntynyt uteliaisuuden,

Lisätiedot

Juho Iipponen. Tikkurilan lukio Maantiede. Ohjaaja: Mika Meller

Juho Iipponen. Tikkurilan lukio Maantiede. Ohjaaja: Mika Meller Fysikaalis-kemiallisten vedenlaatuparametrien muutosten ja keskinäisten yhteyksien tarkastelu pelto- ja metsäalueen välillä Keravanjoen vesistöalueella in situ- automaattista mittausteknologiaa hyödyntäen

Lisätiedot

Kirsi-Maria Vakkilainen. Iloa tutkimisesta

Kirsi-Maria Vakkilainen. Iloa tutkimisesta Kirsi-Maria Vakkilainen Iloa tutkimisesta Tekijät, Opetushallitus ja Taloudellinen Tiedotustoimisto Piirroskuvat tekstissä Taitto ja monistuspohjien kuvitus Jukka Nikkonen Pirjo Nylund ISBN 952 9876 52

Lisätiedot

Planeetan ph (ph of the Planet)

Planeetan ph (ph of the Planet) Planeetan ph (ph of the Planet) Planeetan ph on yksi töistä, jotka kuuluvat kansainvälisen kemian vuoden 2011 aikana järjestettävään maailmanlaajuiseen kokeeseen. Tässä työssä oppilaat tutkivat paikallisesta

Lisätiedot

HAMINAN ONKAMAANJÄRVEN KUNNOSTUSSUUNNITELMA

HAMINAN ONKAMAANJÄRVEN KUNNOSTUSSUUNNITELMA HAMINAN ONKAMAANJÄRVEN KUNNOSTUSSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 278/2014 Mirva Ketola Kymijoen vesi jaympäristö ry SISÄLLYS 1 TAUSTAA 1 2 ONKAMAANJÄRVI 1 2.1 JÄRVEN PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Piileväyhteisöt jokivesien ekologisen tilan luokittelussa ja seurannassa menetelmäohjeet

Piileväyhteisöt jokivesien ekologisen tilan luokittelussa ja seurannassa menetelmäohjeet YMPÄRISTÖOPAS Piileväyhteisöt jokivesien ekologisen tilan luokittelussa ja seurannassa menetelmäohjeet Pertti Eloranta, Satu Maaria Karjalainen ja Kari-Matti Vuori Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS

Lisätiedot

Kaija Saramäki, Jari Spoof, Tarmo Tossavainen ja Ilona Joensuu. Niitto- ja ruoppausopas

Kaija Saramäki, Jari Spoof, Tarmo Tossavainen ja Ilona Joensuu. Niitto- ja ruoppausopas Kaija Saramäki, Jari Spoof, Tarmo Tossavainen ja Ilona Joensuu Niitto- ja ruoppausopas KARELIA-ammattikorkeakoulu Sisällys Julkaisusarja B: 27 Vastaava toimittaja Toimittajat Graafinen suunnittelu, taitto

Lisätiedot

TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely

TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö Anne Lehmijoki TK2: Matjärven alumiinikloridikäsittely Toteutus ja järven tilan seuranta Juha Paavola Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Alueen kuvaus... 1 2.1 Matjärven

Lisätiedot

HYVÄKSI HAVAITTUA. Opastusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta

HYVÄKSI HAVAITTUA. Opastusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta HYVÄKSI HAVAITTUA Opastusaineistoa Fennoskandian vihreän vyöhykkeen ja Baltian luonnonsuojelualueilta HYVÄKSI HAVAITTUA Opastusaineistoa Fennoskandian vihreältä vyöhykkeeltä ja Baltiasta TEKIJÄT KOKEMUKSET

Lisätiedot

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma Uusimaa Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma 20/2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

Karjaan Kaskimaan kunnostusja hapetussuunnitelma

Karjaan Kaskimaan kunnostusja hapetussuunnitelma Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 6 2008 Karjaan Kaskimaan kunnostusja hapetussuunnitelma Anne-Marie Hagman Uudenmaan ympäristökeskus UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 6 2008 Karjaan Kaskimaan

Lisätiedot

Pihka. Kaikki tehtävät ohjeineen

Pihka. Kaikki tehtävät ohjeineen Pihka Kaikki tehtävät ohjeineen Pihka-luonnonharrastusmerkki on Luonto-Liiton harrastekokonaisuus, joka sopii kaikille luonnosta kiinnostuneille lähtötasosta riippumatta. Pihka-merkki koostuu erilaisista

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 1.2. Ohjelman

Lisätiedot

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna Ilkka Sammalkorpi Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna ja Ilkka

Lisätiedot

Erilaisia elinympäristöjä 1: Ravintoketju ja ravintoverkko

Erilaisia elinympäristöjä 1: Ravintoketju ja ravintoverkko Erilaisia elinympäristöjä 1: Ravintoketju ja ravintoverkko Toimintatehtävät Taustatietoa: Kasveilla eli tuottajilla on käytössään auringon energiaa hyvin paljon. Kasvinsyöjät ja pedot ovat kuluttajia.

Lisätiedot

ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA

ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA Somero Someron vesienhoitosuunnitelma Osaraportti IV ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 YLEISTÄ 2 3 ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTA 3 OSA A 5-18 ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN VEDENLAATU Päivi

Lisätiedot

1. Johdanto. Maarian allas

1. Johdanto. Maarian allas 1 1. Johdanto Tämä raportti on laadittu Aurajokisäätiölle osana Maarian allas-hanketta. Maarian allas -hanke on saanut osarahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Leadertoimintalinjasta Varsin

Lisätiedot

SYKÄRINJÄRVEN VEDENLAATU JA SEDIMENTTIANALYYSIT

SYKÄRINJÄRVEN VEDENLAATU JA SEDIMENTTIANALYYSIT SYKÄRINJÄRVEN VEDENLAATU JA SEDIMENTTIANALYYSIT Nina Lehtinen Päivi Salmi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 1 Yleistä Sykärinjärvestä 5 2 Järvien luokittelu ja niiden tilaan vaikuttavat tekijät 7 2.1 Järviveden

Lisätiedot

EKOPAKU- kokemuksia ja elämyksiä ulkona luonnossa kiertävän auton avulla HANKESUUNNITELMA

EKOPAKU- kokemuksia ja elämyksiä ulkona luonnossa kiertävän auton avulla HANKESUUNNITELMA EKOPAKU- kokemuksia ja elämyksiä ulkona luonnossa kiertävän auton avulla HANKESUUNNITELMA AIKATAULU (päivitetty 14.1.2014): VUOSI 2012 Lokakuu-Marraskuu Projektipäällikkö aloitti tehtävänsä 15.10.2012.

Lisätiedot

VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA

VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA OPASVIHKONEN VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA Tämä opasvihkonen on laadittu tyydyttämään sitä tarvetta, jota esiintyy eri tahoilla ns. ei asiantuntijoiden keskuudessa velvoitetarkkailuraportteja

Lisätiedot

Selvitys laaja-alaisen luonnonvesien monitoroinnin pilottisensoriverkon toteuttamiseksi

Selvitys laaja-alaisen luonnonvesien monitoroinnin pilottisensoriverkon toteuttamiseksi Selvitys laaja-alaisen luonnonvesien monitoroinnin pilottisensoriverkon toteuttamiseksi Luonnonvesien monitorointijärjestelmän teknologiaesiselvitys -hanke Tomi Pitkäaho, Jouni Tervonen, Mikko Niemelä:

Lisätiedot

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPPILAAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPPILAAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT REHEVÖITYMISESTÄ ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT Elokuvantekijä ja freelance-toimittaja Folke Rydén ja valokuvaaja

Lisätiedot

N 68,95635 o E 28,56480 o

N 68,95635 o E 28,56480 o N 68,95635 o E 28,56480 o kansainvälistä WGS 84 -koordinaattijärjestelmää, koska se soveltuu käytettäväksi yhtä hyvin Suomessa, Norjassa kuin Venäjällä. Muita kenttälomakkeelle kirjattuja asioita olivat

Lisätiedot

SALORANTA, ELINA OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ TOIMINNALLISESTA JA OPETTAJAJOHTOI- SESTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESTA

SALORANTA, ELINA OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ TOIMINNALLISESTA JA OPETTAJAJOHTOI- SESTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESTA SALORANTA, ELINA OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ TOIMINNALLISESTA JA OPETTAJAJOHTOI- SESTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESTA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Silja Kostia (toim.) Uudet ympäristömittausmenetelmät haasteita, mahdollisuuksia ja liiketoimintaa

Silja Kostia (toim.) Uudet ympäristömittausmenetelmät haasteita, mahdollisuuksia ja liiketoimintaa Silja Kostia (toim.) Uudet ympäristömittausmenetelmät haasteita, mahdollisuuksia ja liiketoimintaa Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut,

Lisätiedot

Kestävä kehitys Opettajan opas

Kestävä kehitys Opettajan opas Mitä on kestävä kehitys? Kestävän kehityksen voi määritellä monin eri tavoin, mutta pohjimmiltaan siinä on kyse paremman elämänlaadun takaamisesta kaikille, sekä nykyisille että tuleville sukupolville.

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ OL4 NATURA-ARVIOINTI

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ OL4 NATURA-ARVIOINTI TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ OL4 NATURA-ARVIOINTI Viite 82122257 Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin: +358 20 755 7800 www.ramboll.fi SISÄLLYS ESIPUHE... 1 1. JOHDANTO... 2 2. NATURA-ARVIOINNIN

Lisätiedot

5 Kaivonpaikkatutkimukset

5 Kaivonpaikkatutkimukset 5 Kaivonpaikkatutkimukset 5.1 Yleistä Pohjavettä saadaan maaperästä tai kalliosta. Parhaat mahdollisuudet hyvälaatuisen pohjaveden saantiin on hiekka- ja soraesiintymissä. Moreenialueilta saadaan myös

Lisätiedot

OSA 1 Virvatuli-malli OSA 2 Työkaluja arvioinnin tausta-aineiston keräämiseen

OSA 1 Virvatuli-malli OSA 2 Työkaluja arvioinnin tausta-aineiston keräämiseen OSA 1 Virvatuli-malli 1. Virvatuli-itsearviointimallin esittely 2. Itsearviointikriteerit ja arviointikierros 2.1 Arviointisuunnitelma 2.2 Tausta-aineiston kerääminen 2.3 Itsearvioinnin yhteenvedon tekeminen

Lisätiedot