InfraRYL Net InfraRYL Net -verkkopalvelu sisältää koko InfraRYL-laatuvaatimusjärjestelmän.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "InfraRYL Net www.infraryl.fi. InfraRYL Net -verkkopalvelu sisältää koko InfraRYL-laatuvaatimusjärjestelmän."

Transkriptio

1 I R J A K A U PA N K k e v ä t KEVÄT 2007 I S E T U U T KIRJAT LEHDET KORTISTOTUOTTEET OHJELMISTOT SOPIMUSASIAKIRJAT Kirjakaupan uutisiin on koottu ajankohtaisia julkaisuja ja sähköisiä tietotuotteita ammattikäyttöön, kodinrakentamiseen ja -remontointiin sekä harrastuksiin. Kirja on myös hyvä lahja liikekumppanille tai ystävälle. Tutustu koko valikoimaamme osoitteessa RAKENNUSTIEDON UUTUUKSIA Office Buildings in Finland Kirja esittelee 14 suomalaista toimistorakennusta 2000-luvun alusta. Kirjan julkaisija on Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ja kohteet on valinnut arkkitehti, professori Reijo Jallinoja. Kukin kohde esitellään tekstein, valokuvin, pohjapiirroksin ja teknisin yksityiskohdin. Kirjan alussa on arkkitehti Panu Lehtovuoren artikkeli toimistorakennuksesta as a site for urban innovation. Jos tämän kirjan sisältö pitäisi kutistaa kahteen sanaan kuuluisi se: human high-tech. Esimerkkirakennukset osoittavat, että suomalainen toimistoarkkitehtuuri voi olla samaan aikaan sekä korkeateknologiaa, että inhimillistä ja ihmisistä huolehtivaa arkkitehtuuria. Kirja tarjoaa tuoreita ideoita rakennusalan suunnittelijoille ja opiskelijoille sekä kaikille nykyarkkitehtuurista kiinnostuneille. ISBN s. 6,- Tuotemallintaminen rakennesuunnittelussa Valjus, Juha; Varis, Markku; Penttilä, Hannu; Nissinen, Sampsa Kirja antaa perustiedot ja ohjeet rakennesuunnittelijan tuotemallipohjaiselle suunnittelulle. Se voi myös toimia runkona laadittaessa tuotemalliperusteista projektikohtaista ohjetta niin rakennesuunnittelijan kuin koko suunnitteluryhmänkin käyttöön. Tuotemallintaminen rakennesuunnittelussa on osa Rakennusteollisuus RT ry:n käynnistämän Pro IT -hankkeen tuloksena laadittua tuotemalliohjesarjaa. Sarja soveltuu perus- ja jatkokoulutusmateriaaliksi rakennushankkeen eri osapuolille. Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustietosäätiö RTS ISBN s. 2,- InfraRYL Net InfraRYL Net -verkkopalvelu sisältää koko InfraRYL-laatuvaatimusjärjestelmän. Se tarjoaa infra-alan tilaajille, suunnittelijoille, urakoitsijoille ja materiaalivalmistajille sähköisen työkalun yleisten laatuvaatimusten käyttöön. Tieto on saatavissa selkeästi ja kätevästi Internetistä ajasta ja paikasta riippumatta. Nyt julkaistu Infra- RYL Net sisältää kirjana ilmestyneen InfraRYL 2006 osan 1 Väylät ja alueet sekä osasta 2 vesihuoltoa koskevan osuuden. Kokonaisuudessaan kirjan osa 2 Järjestelmät ja rakennustekniset rakennusosat lisätään verkkopalveluun heti sen valmistuttua. Palvelu sisältää myös INFRA 2006 määrämittausohjeen. Infrarakenteiden toimivuus- ja tekniset vaatimukset esitetään selkeästi ja kattavasti. Verkkopalvelussa toimivuusvaatimukset on esitetty kirjaa laajemmin mm. laatuvaatimusten todentamisen osalta. Teknisissä vaatimuksissa määritellään vaatimukset tarvikkeiden, alustan, työn, valmiin rakenteen ja kelpoisuuden osoittamisen osalta. Käyttäjä voi rajata näytettävää InfraRYL Net -sisältöä valitsemalla yhden tai useamman aihealueen. Kuvat ja taulukot ovat tekstin yhteydessä avattavina kuvakkeina. Autocad-kuvat voi liittää suoraan suunnitteludokumentteihin. Käyttöoikeuden voi hankkia eri käyttäjämäärille. Yksittäislisenssin avausmaksu on 740 ja käyttömaksu 22 / kk (+ alv 22 %). Internet-palvelu Yksittäislisenssi 902,80 Esteetön rakennus ja ympäristö Suunnitteluopas Miten suunnitella ja rakentaa kaikille kunnosta ja iästä riippumatta soveltuva, toimiva, esteetön ja turvallinen ympäristö? Tässä oppaassa esitetään suunnittelu- ja mitoitusperusteita Suomen rakentamismääräyskokoelman osien RakMK F1 ja RakMK G1 soveltamisalalta. Asetuksesta RakMK F2 on otettu huomioon ne kohdat, jotka koskevat esteettömyyteen liittyvää käyttöturvallisuutta. Oppaan suunnittelu- ja mitoitusohjeet on tarkoitettu sekä julkiseen että yksityiseen rakentamiseen. Opas toimii käsikirjana suunnittelijoille, rakennuttajille, rakentajille, viranomaisille ja rakennustuoteteollisuudelle tuotekehitystyössä. Se sopii myös rakennus- ja sisustussuunnittelun oppikirjaksi. Rakennustietosäätiö RTS ISBN s. 30,- Esteetön luontoliikunta Verhe, Irma; Ruti, Marko; Suomen Invalidien Urheiluliitto Kirja esittelee esteettömän luontoympäristön ratkaisuja, jotka hyödyttävät meitä kaikkia. Kirja keskittyy rakennetun luontoliikkumisympäristön toimivaan mitoitukseen, käyttömukavuuteen ja -turvallisuuteen. Runsaasti kuvitettu opas antaa virikkeitä ja malleja luontoliikkumisympäristöjen kehittämiseen. Päämääränä on toimintaa tukevan ympäristön suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja kehittäminen. Kirja on suunnattu päättäjille, suunnittelijoille, rakentajille, toiminnan järjestäjille ja ylläpitäjille sekä esteetöntä liikkumisympäristöä tarvitseville. Opetusministeriö (Liikuntapaikkajulkaisu 93) ISBN s. 26,-

2 Asuinkerrostalotyömaan tarkastusasiakirja Rakennushankkeen osapuolille tarkoitettu hankekohtainen työkirja, jonka mukaan tarkistetaan rakennushankkeen toteutuminen työvaiheittain ja merkitään tarkistuksen tulokset. Kun suunnitelmien toteuttamista, rakennussäädösten noudattamista ja hyvän rakennustavan mukaista rakentamista seurataan valvonnalla, vältetään rakennusvirheet ja niistä aiheutuvat vauriot, kuten kosteus ja home. Tarkastusasiakirjaa voi hyödyntää myös rakennuskohdetta myytäessä sekä kuntoarviota laadittaessa. 3. painos Ympäristöministeriö (Ympäristöopas 43, rakentaminen) ISBN s. 32,- Asuintilojen suunnittelu Miten suunnitella toimiva, viihtyisä ja asukkaan toiveiden mukainen asunto koti. Kirja pohjautuu Rakennustietosäätiön RT-kortiston asuntosuunnittelua käsitteleviin ohjekortteihin, joiden aiheena ovat suunnittelulle asetettavat vaatimukset ja tavoitteet asumistoimintojen näkökulmasta. Kirja sisältää uudet asetukset G1 Asuntosuunnittelu, määräykset ja ohjeet ja F1 Esteetön rakennus, määräykset ja ohjeet. 4. uudistettu painos Rakennustietosäätiö RTS ISBN s. 38,- Huviloita ja saunoja Hautajärvi, Harri Kirja johdattaa lukijan meren rannoille ja saaristoon, Järvi- Suomeen ja pohjoisen tuntureille, 44 kesähuvilaan, -mökkiin ja saunaan. Arkkitehti-lehden päätoimittaja, arkkitehti Harri Hautajärvi on valinnut kirjan kohteet; ne ovat kiinnostavasti toisistaan poikkeavia pienistä hirsimökeistä ylellisiin huviloihin. Kohteet esitellään valokuvin, piirroksin ja suunnittelijoiden omin esittelytekstein. Hautajärvi kertoo suomalaisen huvila-arkkitehtuurin ja -elämän historiasta ja suuntauksista sekä saunakulttuurista. Samalla hän luo katsauksen kestävän kehityksen haasteisiin tulevaisuuden lomaasuntorakentamisessa. Kirja on tarkoitettu kaikille kesähuviloista, mökeistä ja saunoista kiinnostuneille, niiden omistajille, niistä haaveileville sekä rakennusalan suunnittelijoille ja opiskelijoille. Kirjaa on saatavana myös englanninkielisenä Villas and Saunas in Finland. 2. painos ISBN s.,- Jäähallien lämpö- ja kosteustekniikka suunnittelu- ja rakennuttamisopas Teknillinen korkeakoulu; Suomen jääkiekkoliitto Liikuntapaikkarakentamisen ympäristövaikutukset Saari, Arto; Sekki, Tiina; Sinivuori, Paula Projektin onnistunut läpivienti edellyttää hyvää ammattitaitoa ja saumatonta yhteistyötä. Tavoitteena on käyttöominaisuuksiltaan hyvä ja vuosikustannuksiltaan mahdollisimman edullinen ja pitkäikäinen jäähalli. Oppaassa on esitelty jäähallin lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan erityispiirteitä ja näiden edellyttämä menettelytapa rakennusprojektin eri osapuolille. Opas on suunnattu jäähallihankkeen läpiviennin eri osapuolille kuten kuntien päättäjille, suunnittelijoille, rakennuttajille ja rakentajille. Opetusministeriö (Liikuntapaikkajulkaisu no 92) ISBN s. 28,- Miten liikuntapaikkojen ympäristövaikutukset jakautuvat eri elinkaaren vaiheissa ja miten niitä voidaan vähentää? Julkaisussa on analysoitu keskeisten liikuntapaikkarakennusten elinkaaren ympäristövaikutukset. Liikuntapaikat ovat liikunta-, uima- ja jäähalli, ulkokentät sekä kuntorata. Julkaisussa esitetään myös ekologis-talou dellisia vertailuja vaihtoehtoisille tavoille toteuttaa liikuntapaikka tai sen rakenteellinen osa. Julkaisu on tarkoitettu liikuntapaikkarakennusten rakennuttajille, päättäjille, suunnittelijoille ja ylläpitäjille. Opetusministeriö (Liikuntapaikkajulkaisu no 91) ISBN s. 26,- LVI-selostus CD LVI-selostus CD on suunnittelijan työkalu, jolla voi ohjattuna ja valmiin mallin avulla laatia LVI-selostuksia talotekniikan rakentamisen yleisten laatuvaatimusten Talotekniikka- RYL 2002 pohjalta. Ohjelma yhdenmukaistaa, helpottaa ja nopeuttaa LVI-selostusten laatimista. Ohjelmassa on valmiina selostuspohjana TalotekniikkaRYL nimikkeistö. Aineistosta voi tulostaa selostuksia eri käyttötarkoituksiin ja laatia omia tulostuspaketteja. TalotekniikkaRYL 2002 otetaan käyttöön hankekohtaisesti suunnittelua ja rakentamista koskevien tarjouspyyntöjen kautta. Viittaamalla suunnitelma-asiakirjoissa TalotekniikkaRYL 2002:n yksilöityyn alakohtaan tai kohdan vaatimustekstiin sisältyvät siihen samanaikaisesti myös tätä alakohtaa edeltävän kohdan perusvaatimukset, luvun ja osan yleiset vaatimukset sekä koko pääosan 0-osa. Selkeä rakenne, ohjeet ja malliselostus ohjaavat käyttäjää. Malliselostuksessa on viittaukset Talo- tekniikkaryl 2002:n vastaaviin kohtiin ja kuhunkin asiaan liittyvät lisävaatimukset. Malliselostusta voi käyttää myös mallipohjana tai siitä voi kopioida osia muokattavaan selostukseen. Myös tekstinkäsittelyohjelmalla tehdyistä selostuksista voi kopioida osia muokattavaan selostukseen. LVI-selostusohjelma toimii Windows-käyttöjärjestelmässä. Ohjelma ei toimi Mac-ympäristössä. Ohjelman voi hankkia eri käyttäjämäärille. Ilmestyy kesäkuussa. Yksittäislisenssi 39,20 Pientalon perustukset Hemgren, Per Tässä kirjassa selostetaan omakotitalojen, vapaa-ajan rakennusten, ulkorakennusten ja muiden rakennusten erilaisia perustamistapoja. Siinä kuvaillaan työmenetelmät ja toteutustavat yksinkertaisesta anturaperustuksesta aina kellariperustuksiin saakka. Kirjasta on apua myös perustusten vaurioiden selvittämisessä ja mahdollisten korjaustoimenpiteiden valinnassa. (Suomennos kirjasta Bygga grund). ISBN s. 2,- Raimo Utriainen Soiva viiva Pallasmaa, Juhani (toim.) Raimo Utriainen ( ) oli suomalaisen modernin kuvanveistotaiteen uranuurtaja. Hänen ristiriitojen värittämästä taiteilijaelämästään kertova kirja Raimo Utriainen Soiva viiva on väkevä kuvaus luomisen tuskasta, menestyksen, maineen ja kunnian juhlahetkistä ja lopulta henkisen tyhjyyden ja tyytymättömyyden tunteesta, joka riivasi täydellisyyttä tavoitellutta kuvanveistäjää valmiiden teostensa äärellä. Kirjan toimittanut professori Juhani Pallasmaa valottaa kuvanveistäjän elämänvaiheita ja taiteellista kypsymistä intiimisti ja avoimesti, läheisen ystävyyden tuomalla lämmöllä. Otteet päiväkirjamaisista muistiinpanoista ja luonnoskirjojen sivut avaavat näkymän kiistellyn taiteilijan yksityiselämään. Utriaisen tuotanto esitellään kirjassa kattavasti herkistä pronssimuotokuvista suuriin julkisiin monumentteihin, joista valtaosan hän toteutti konstruktivistisella metallisäletekniikalla. Myös taiteilijan vähemmän tunnettu maalaustuotanto pääsee esille kirjan sivuilla. Raimo Utriaisen taidesäätiö ja Espoon modernin taiteen museo EMMA ISBN s.,- Rakennusosien kustannuksia 2007 Olenius, Auli; Palolahti, Tuomas; Heiska, Tuomas; Lindberg, Rita; Penttilä, Hannu; Kirja on vuosittain ilmestyvä rakennusosien yksityiskohtaista tietoa sisältävä käsikirja. Rakennusosat on esitetty tuoterakenteina, jotka on eritelty runko- ja pintarakenteisiin. Kirjaan on laskettu tyypillisiä pien- ja rivitalon sekä kerrostalojen ja teollisuusrakennusten rakenteiden kustannuk- 2

3 sia. Rungon tuoterakennevaihtoehtoja on yli 200 ja pintarakennevaihtoehtoja lähes 150 kpl. Lisäksi on esitetty ikkunoiden, ovien ja listoitusten kustannustietoa. Märkätilojen rakenteista on 15 vaihtoehtoa. Uutena kokonaisuutena on talotekniikan kustannustietoja. 49. uusittu painos ISBN s. 68,- RT-infraselostus CD RT-infraselostus CD on ohjaava työkalu infraselostusten laadintaan InfraRYLlaatuvaatimusten ja Infra nimikkeistön mukaan. Suunnittelija voi laatia työselostuksia Infra- RYL:in pohjalta esim. valmiin katurakentamista koskevan mallin avulla. Ohjelma yhdenmukaistaa, helpottaa ja nopeuttaa infraselostusten laatimista. Ohjelmassa on valmiina selostuspohjana Infra rakennusosanimikkeistö. Aineistosta voi tulostaa selostuksia eri käyttötarkoituksiin sekä laatia omia tulostuspaketteja. Ohjelma toimii Windows-käyttöjärjestelmässä. Ohjelma ei toimi Mac-ympäristössä. Ohjelman voi hankkia eri käyttäjämäärille. Ilmestyy kesäkuussa CD, yksittäislisenssi 27,0 Suunnittelupalvelujen hankintaopas 2007 Tauriainen, Matti Tämä opas antaa tiivistetysti tietoa suunnittelupalvelujen nykyisestä hankintakäytännöstä ja mahdollisuuksista niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Oppaan tavoitteena on perehdyttää niin tilaajat kuin tarjoajatkin nopeasti ja selkeästi hankintakäytäntöjen perusperiaatteisiin ja hankintamenetelmiin. Oppaassa on otettu huomioon kesällä 2007 voimaan tulevan hankintalain keskeiset kohdat. Hankintalaki koskee julkisen sektorin hankintoja. Julkisella sektorilla hankintoja suunniteltaessa on oppaan ohjeiden lisäksi tutustuttava hankintalain säädöksiin. Tämä opas ei aina anna yksiselitteisiä vastauksia vaikeisiin ja ennalta arvaamattomiin hankintatilanteisiin. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry ISBN s. 12,- TULOSSA Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja Uudistettu painos Ikäihmisten liikuntapaikkojen suunnittelu Finnish Sauna, Design and Construction Uudistettu painos Talonrakennuksen routasuojausohjeet Uudistettu painos LEHDET Rakennustaito 10 kertaa vuodessa ajankohtaista asiaa työmaat ja tekijät suunnittelu, rakentamisen ilmiöt tuotteet kiinteistöala Rakennustaito käsittelee laajasti materiaaleja, suunnittelua ja työmaatekniikkaa. Se kertoo alan yrityksistä ja ihmisistä kotimaassa ja ulkomailla. Julkaisijat: Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry ja Rakennustietosäätiö RTS RY. Rakennettu Ympäristö Faktoja ja virikkeitä, asiantuntevaa tietoa, 4 numeroa vuodessa maankäyttö, ympäristö kaavoitus, rakennusvalvonta rakentamisen hallinto, lainsäädäntö Lehti kertoo koko rakentamisen prosessista, ainoana Suomessa myös kokemuksista ja menettelyistä kaavoituksessa ja rakennusvalvonnassa. Julkaisijat: Rakennustarkastusyhdistys RTY ry ja Rakennustietosäätiö RTS Vuositilaus 63, Kestotilaus 59, RT-, LVI-, SIT-, Ratu- ja KH-kortistotilaajille 32, /kesto 35, /vuosi Opiskelijat 20, Irtonumero 7,50 Vuositilaus 39, Kestotilaus 36, Opiskelijat 18, Irtonumero 11, Locus Johtamisen talousammattilehti, 8 numeroa vuodessa kiinteistöliiketoiminta rakennuttaminen kiinteistöklusterissa toimivien yritysten johtaminen Ammattiosaamista syventävää ja täydentävää aineistoa kiinteistö- ja rakennusalan päättäjille yksityisellä ja julkisella sektorilla. Julkaisijat: Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Rakennustietosäätiö RTS Kehittyvä Kiinteistö Suomen Isännöintiliiton jäsenlehti, 6 numeroa vuodessa isännöinti taloyhtiön talous ylläpito ja korjaus Lehden tavoitteena on hyvän isännöintitavan edistäminen sekä ammatillisen tiedon levittäminen isännöitsijöille, taloyhtiöiden hallitusten jäsenille ja muille isännöintikentän asiakkaille. Julkaisijat: Suomen Isännöintiliitto ry ja Rakennustietosäätiö RTS Vuositilaus 49, Kestotilaus 46, Opiskelijat 16, Irtonumero 6,50 Vuositilaus 46, Kestotilaus 43, Opiskelijat 21, Irtonumero 9, 3

4 UUSIA RT-, LVI, SIT-, RATUja KH-KORTTEJA Alapohjarakenteet RT RT-ohjekortissa esitetään yleisimpiä asuinrakennusten, toimisto- ja liikerakennusten alapohjarakenteita. Ohjekortissa esitetyt rakennetyypit soveltuvat käytettäväksi suunnitelmien liitteenä rakennushankkeessa tavanomaisissa olosuhteissa. Rakennetyyppien lämmönläpäisykertoimet (U-arvot) on laskettu standardin SFS-EN ISO 6946 ja ohjeen RIL mukaisesti. Korvaa ohjekortin RT s. 27,10 Asukasmäärään perustuva vesimaksu - voiko asunnossa asua puoliksi KH X Tämä VT Essi Rikalaisen laatima tiedonjyväkortti perustuu korkeimman oikeuden ennakkopäätökseen 2004:84. Päätös koskee osakkeenomistajan velvollisuutta maksaa yhtiökokouksen päätöksen mukaista huoneiston asukkaiden lukumäärään perustuvaa vesimaksua, kun osakkeenomistaja asui osan ajasta toisessa kaupungissa sijaitsevassa huoneistossa. 4 s. 2,60 Esteetön liikkumis-ja toimimisympäristö RT RT-ohjekortti käsittelee liikkumis- ja toimimisesteisten tarpeita rakennetussa ympäristössä. Ohjekorttiin on koottu tärkeimmät suunnitteluperusteet sekä mitoitusperusteet ja -ohjeet. Ohjekortti liittyy tila- ja pihasuunnittelun RT-ohjekortteihin. Kortit täydentävät toisiaan ja ovat tarkoitetut käytettäviksi yhdessä. Korvaa ohjekortin RT s. 18,70 Hissin modernisointi KH Ohjekortin tarkoitus on helpottaa hissin modernisoinnin suunnittelua ja toteuttamista ja auttaa modernisoinnin tarjoamista yhdenmukaisin perustein. Kun hissi modernisoidaan tämän ohjeen mukaan, voidaan hissin turvallisuus, käytettävyys ja luotettavuus nostaa tämän päivän vaatimustasolle matkustajien ja hissillä työskentelevien kannalta. Korvaa ohjekortin KH s. 12,40 Hissitilat RT RT-ohjekortissa esitetään uusien hissien ja hissitilojen suunnitteluohjeita, joissa on otettu huomioon Kauppaja teollisuusministeriön päätös hissien turvallisuudesta (564/1997), Valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuudesta (1314/1994) sekä standardisarjan SFS-EN 81 standardit. 13 s. 11,00 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastus. Ilmanvaihdon parannus- ja korjausratkaisut LVI , KH Tässä ohjekortissa esitetään ilmanvaihtojärjestelmän visuaalinen puhtauden tarkastusmenetelmä, jonka avulla voidaan arvioida käytössä olevan ilmanvaihtojärjestelmän tai sen osan likaantumisastetta ja puhdistus- sekä kunnostustarvetta. 12 s. 10,30 Ilmastointityöt LVI , Ratu G Tätä-ohjekorttia käytetään rivi- ja kerrostalojen sekä toimistorakennusten tuotannonsuunnittelussa IV-töiden aikataulusuunnitteluun, -ohjaukseen ja -valvontaan osana koko hankkeen aikataulusuunnittelua. Korvaa ohjekortit LVI ja Ratu R s. 8,20 Karuselli SIT Tässä ohjekortissa kerrotaan Yrjö Kukkapuron vuosina suunnitteleman Karuselli-tuolin rakenneratkaisuista, valmistustavasta ja mitoituksesta. 4 s. 4,70 Kiinteistön ja asunnon kunnon selvitysmenetelmä LVI , KH Tiedonjyväkortissa esitellään lyhyesti kiinteistön ja asunnon kunnon selvittämiseen liittyviä käsitteitä, tarkastajilta edellytettäviä valmiuksia ja alan tutkintokokeita. 2 s. 1,30 Liikuntapaikkarakentaminen. Ohjeita ja kirjallisuutta Opas valtionavustuksen hakemiseen 2007 RT Luettelo liikuntapaikkarakentamista varten laadituista RT- ja LVI-ohjekorteista sekä liikuntapaikkarakentamista käsittelevistä käsikirjoista. Ohjekortti sisältää myös oppaan opetusministeriön harkinnanvaraisten valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja valvonnasta. Korvaa ohjekortin RT s. 4,70 Liputus KH Ohjekortissa käsitellään kiinteistöjen hyvää liputustapaa. Kortissa opastetaan Suomen lipun ja lippusalon valinnassa sekä annetaan ohjeita kansallisten ja muiden lippujen keskinäisestä sijoittamisesta. 7 s. 6,80 Lämmitys-, vesi- ja viemärityöt LVI , Ratu G Tätä ohjekorttia käytetään rivi- ja kerrostalojen sekä toimistorakennusten tuotannonsuunnittelussa lvv-töiden aikataulusuunnitteluun, -ohjaukseen ja -valvontaan osana koko hankkeen aikataulusuunnittelua. Korvaa ohjekortin LVI , Ratu R s 9,60 Mahonki. SIT Mahongista kertovassa ohjekortissa kerrotaan aitomahongista ja afrikanmahongista eli kaijasta ja selvitetään näiden tuntomerkit. Ohjeessa kerrotaan lisäksi näiden käytöstä, ominaisuuksista ja saatavuudesta sekä soveltuvuudesta eri käyttötarkoituksiin. 4 s. 3,30 Pientaloalueen täydennysrakentaminen RT Tässä ohjekortissa käsitellään pientaloalueen täydennysrakentamista sekä olemassa olevan pientalomiljöön suojelua täydennysrakentamisen yhteydessä. Ohjekortissa käsitellään myös viranomaisten ja rakennuttajan välistä yhteistyötä sekä rakentamistapaohjeiden merkitystä. Aihetta havainnollistavat esimerkit. 27 s. 20,80 Pientalon pihasuunnittelusopimuksen laatiminen RT Esimerkki pientalokohteen pihasuunnittelusopimuksesta ja siihen liittyvästä tehtäväluettelosta. Suunnittelusopimuksen malli on tehty lomakkeelle RT ja tehtäväluettelon malli lomakkeelle RT Lomakkeita käytetään suunnittelusopimuksissa, joissa työn tilaajana on kuluttaja. 4 s. 4,70 Piirustus- ja asiakirjaluettelo Talo 2000 RT , LVI , KH X Ohjekortissa käsitellään piirustusten ja muiden asiakirjojen yksilöimistä ja luettelointia tunnuksien avulla sekä esitetään esimerkkejä luetteloista järjesteltyinä eri tunnuksien mukaan. Kortissa sovelletaan maaliskuussa 2006 julkaistun Talo hankenimikkeistön luokitustunnuksia. Ohjekortti on muuten asiasisällöltään sama kuin Talo 90 -nimikkeistön mukainen Piirustus- ja asiakirjaluettelo. Ohjeen mukainen asiakirjaluettelo täyttää tietokantapohjaisen dokumentinhallinnan edellyttämät rakenteelliset perusvaatimukset. Luettelo voidaan kuitenkin laatia myös perinteisin menetelmin. 12 s. 10,30 Puisten ikkunoiden, puualumiini-ikkunoiden ja parvekeovien teollinen pintakäsittely, laatuvaatimukset RT , KH Ohjekortissa esitetään puisten ikkunoiden, puualumiiniikkunoiden, parvekeovien sekä tuuletusluukkujen teollisen pintakäsittelyn laatuvaatimukset. Ohjekortissa on myös ikkunoiden huolto- ja kunnossapito-ohjeita. 6 s. 6,10 Puulevyt SIT Ohjekortissa käsitellään yleisimpien puulevytuotteiden vanereiden, lastulevyjen, kuitulevyjen ja mdf-levyjen ominaisuuksia, mittoja, saatavuutta ja levyjen soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin. Ohjekortissa on myös lyhyet selvitykset joidenkin vähemmän käytettyjen levyjen ominaisuuksista. 8 s. 7,50 Rakennusalan suunnittelukilpailun periaatteet RT , LVI Tässä ohjekortissa esitetään rakennusalan suunnittelukilpailun periaatteet, jotka alan järjestöt ovat yhteistyössä laatineet ja hyväksyneet. Allekirjoittaneet järjestöt suosittelevat näitä periaatteita noudatettavaksi kaikissa Suomessa järjestettävissä rakennusalan suunnittelukilpailuissa. 3 s. 4, Rakennusselostusohje Talo nimikkeistö RT , KH Kortissa annetaan ohjeita rakennusselostuksen laatimiseksi Talo nimikkeistöä ja Rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia RYL 2000 hyväksi käyttäen. Korvaa ohjekortin RT , KH s. 22,90

5 Saako parvekkeella polttaa KH Tiedonjyväkortissa käsitellään useiden asuntoyhtiöiden polttavaa ongelmaa, parveketupakointia. Voidaanko huoneistoparvekkeella tupakointi kieltää yhtiön järjestyssäännöissä. Asiaa on puitu jo oikeudessa. 3 s. 1,95 Sammutuslaitteistot LVI , KH Tässä ohjekortissa esitetään eri sammutuslaitteistotyypit, niiden soveltuvuusalueita ja rajoituksia. Ohje on tarkoitettu sammutuslaitteistojen perusteiden selvittämiseen. Korvaa ohjekortin LVI s. 6,10 Sähkötyöt LVI , Ratu H-0298 Ohjekorttia käytetään rivi- ja kerrostalojen sekä toimistorakennusten tuotannonsuunnittelussa sähkötöiden aikataulusuunnitteluun, -ohjaukseen ja -valvontaan osana koko hankkeen aikataulusuunnittelua. Korvaa ohjekortin Ratu R s. 10,30 Talo 2000 Hankenimikkeistö RT , KH X Tässä ohjekortissa esitetään Talo 2000 Hankenimikkeistön otsikkotason vaihe maaliskuussa Otsikoita verrataan Talo 2000 aiemman vaiheen otsikoihin sekä Talo 90 -nimikkeistön otsikoihin. Ohjekortti on tarkoitettu edistämään Talo nimikkeistön käyttöönottoa. Huolimatta siitä, että nimikkeistö on vahvistamaton, se on otettu Talo-nimikkeistöä soveltavissa RT-ohjekorteissa käyttöön ja sen julkaiseminen paitsi RT- myös KH-ohjekorttina on katsottu perustelluksi. 4 s. 4,70 Teräs SIT SIT-ohjekortissa käsitellään yleisesti huonekaluteollisuudessa käytetyn rakenneteräksen ominaisuuksiin vaikuttavia käsittelyjä, muovattavuutta, pintakäsittelyä ja mittoja. Lisäksi esitellään yleisiä terästuotteita. 8 s. 7,50 Tiikki SIT Ohjeessa kerrotaan tiikin käytöstä, ominaisuuksista ja saatavuudesta sekä soveltuvuudesta eri käyttötarkoituksiin. 2 s. 3,30 Tilan valaistus SIT Ohjekortti käsittelee näkyvän valon ominaisuuksia ja valaistuksen merkitystä ihmiselle. Lisäksi kiinnitetään huomiota valaistusratkaisuihin erityyppisissä tiloissa. Ohjeessa selvitetään myös valaistukseen liittyviä käsitteitä ja määritelmiä. 8 s. 7,50 Ulkoseinärakenteita RT RT-ohjekortissa esitetään yleisimpiä asuinrakennusten, toimistorakennusten ja liikerakennusten ulkoseinärakenteita. Korvaa ohjekortin RT s. 27,10 LVI Net rakennusten parempaan hallintaan LVI-kortisto on pian netissä. LVI Net -tietopalvelun avulla suunnittelet ja toteutat hankkeesi hyvän talotekniikan rakennustavan mukaisesti. Samalla vaikutat tilojen toimivuuteen, käyttäjien hyvinvointiin ja asumismukavuuteen. LVI Net on monipuolinen työväline suunnittelu- ja luonnosvaiheisiin säännöksiin ja sopimusten laadintaan tarjouslaskentaan ja tarvikevalintoihin rakentamiseen, asennuksiin ja valvontaan huoltoon ja kunnossapitoon sekä perus- ja täydennysopetukseen. Kaikki olennainen tieto käsilläsi ajasta ja paikasta riippumatta LVI Net sisältää ammattilaisen tarvitsemat LVI-suunnittelun, -rakennuttamisen ja asentamisen ohjeet, säännökset ja tuotteet sekä koosteita tutkimustuloksista. TalotekniikkaRYL käsikirja määrittää yleisesti noudatettavan hyvän talotekniikan rakentamistavan. Tarviketieto Netin avulla löydät tuotteet ja kontaktit helposti. LVI Net -aineistosta on koottu valmiita talotekniikan hankekokonaisuuksia. Voit helposti koota myös omia hankekokonaisuuksia tai suosikkilistoja. Palvelua päivitetään jatkuvasti ja kaikki käyttäjät saavat uuden tiedon samanaikaisesti käyttöönsä. Ota yhteyttä, annamme mielellämme lisätietoja. Rakennustieto Oy Julkaisijat Helsinki, puh Rakennustietosäätiö RTS Kuopio, puh LVI-Keskusliitto ry Lappeenranta, puh Kustantaja Oulu, puh Rakennustieto Oy Tampere, puh Päätoimittaja Tiina Strand Tutustu demoon hanki käyttöösi LVI Net -tietopalvelu on osoitteessa Käyttöoikeuden voit hankkia haluamallesi käyttäjämäärälle. Käyttöön tarvitset vain Internet-yhteyden ja selainohjelman. Lisätietoja ja hinnat löydät osoitteesta Osoitteessa voit rekisteröityä myös muihin Rakennustiedon julkaistuihin Internet-kortistoihin. Tilaamalla demotunnukset voit tutustua palveluun kahden viikon ajan ilmaiseksi.

6 KIRjAKAUPAN MUUT UUTUUSTUOTTEET Alvar Aalto His Life Schild, Göran The writer Göran Schild, born 1917, was a close conversational companion for Alvar Aalto. Schild has written a number of books about his architect friend. The 3- volume monograph, which has been translated into many languages has become a basic source for research and writing on Aalto. This work, Alvar Aalto His Life, brings together the biographical aspects of the monograph under single covers. Text; English. Alvar Aalto Museum, 2007 ISBN s. 23,- Alvar Aalto through the eyes of Shigeru Ban Julkaisu on kooste Alvar Aallon tuotantoa laajasti esittelevästä näyttelystä, joka on esillä välisenä aikana Lontoon Barbicanin taidegalleriassa. Näyttely on japanilaisen nykyarkkitehdin, Shigeru Banin tulkinta Alvar Aallon arkkitehtuurista, muotoilusta ja suunnitteluideologiasta. Black Dog Publishing, 2007 ISBN s. 7,- Alvar Aalto elämä Schild, Göran Alvar Aallon elämänkerta on kirjallinen helmi, joka ilmestyy nyt yhtenä niteenä. Schildtin teksteissä Alvar Aalto muuttuu eläväksi ihmiseksi, jonka elämänkaaressa yhdistyy vaatimaton kansanmies ja kansainvälinen seurapiirihai. Saatavana myös ruotsin- ja englanninkielisenä. Alvar Aalto Museo, 2007 ISBN s. 23,- Alvar Aalto en levnadsteckning Schild, Göran Göran Schildt (1917-), fi l.dr. och författare, hade ett nära vändskapsförhållande till Alvar Aalto. Schildt har skrivit ett flertal böcker om Aalto, bl.a. en tredelad biografi som blivit översatt till fl era språk. I denna bok samlas trilogins biografiavsnitt för första gången i en enhetlig volym. Teksten på svenska. Alvar Aalto Museet, 2007 ISBN s. 23,- Oy Alfred A. Palmberg Ab 100 vuotta Sukupolvet vaihtuvat yhtiö elää Tuuri, Antti Rakennusliike Alfred A. Palmbergin satavuotinen historia on samalla myös kappale Suomen historiaa. Alfred A. Palmberg perusti myllynkiviä valmistaneen yhtiön vuonna 1907, mutta jo ennen ensimmäistä maailmansotaa rakensi myös myllyt ja padot myllynkiviään varten. Hänestä tuli teollisuuden luottorakentaja ja hänen seuraajansa veivät yhtiötä eteenpäin läpi itsenäisyyden vuosikymmenten, sotien ja jälleenrakentamisen aikojen aina tähän päivään saakka. Sata vuotta täyttävä Oy Alfred A. Palmberg Ab on Suomen vanhin rakennusyhtiö. Se kuuluu Lemminkäinen-konserniin ja vastaa sen talonrakennustoiminnasta. Tänään Palmberg on yksi maamme merkittävimmistä rakennusliikkeistä. AAP Oy Alfred A. Palmberg AB, 2007 ISBN s. 3,- Arkkitehtuurin jatulintarhat Mäkinen, Matti K. Professori, arkkitehti ja Rakennushallituksen entinen pääjohtaja Matti K. Mäkinen on ollut vuosikymmenien ajan yksi suomalaisen arkkitehtuurikeskustelun näkyvimpiä hahmoja. Mäkinen uskaltaa ottaa kantaa, olla eri mieltä ja kutsua muut keskusteluun mukaan. Hänen esseistinen teoksensa Arkkitehtuurin jatulintarhat käsittelee niin arkkitehtuurin ikuisia kysymyksiä kuin tämän hetken miljööpolitiikkaa ja käsityksiä hyvästä kaupungista. Kustannusosakeyhtiö Avain, 2006 ISBN s. 2,0 Asuntoarkkitehtuuri ja mahdollinen muutos Esseitä asuntoarkkitehtuurin opetuksesta ja tutkimuksesta Tuomo Siitonen 60 vuotta Hedman, Markku; Sanaksenaho, Pirjo Juhlakirja 60 vuotta täyttäneelle Arkkitehti Tuomo Siitoselle sisältää pitkäaikaisten kollegoiden ja hyvien ystävien kirjoituksia. Ne käsittelevät Tuomo Siitosen uraa arkkitehtina ja professorina. Lisäksi kirja sisältää Siitosen ohjauksessa jatko-opintojaan suorittaneiden tutkijoiden artikkeleita. Teknillinen korkeakoulu, 2006 (Arkkitehtiosaston julkaisuja 2006/92) ISBN s. 2,- Betonin kiviainekset 2007 BY 43 Ohjeet koskevat betonin kiviaineksena käytettäviä, kivennäismaalajeista ja kalliosta valmistettuja kiviaineksia. Uudet ohjeet on tarkastettu SFS-EN ja SFS 7003 sekä näihin liittyvien testausstandardien pohjalta. Ohjeet toimivat kiviainesten ostajan ja myyjän välisen sopimuksen pohjana. Korvaa julkaisun by43 vuodelta Suomen Betoniyhdistys r.y. Suomen Betonitieto Oy, 2007 (BY 43) ISBN s. 3,- Betonirakentamisen laatuohjeet 2007 BY 47 Ajantasaistettuihin BY 47 ohjeisiin on nyt kerätty kaikki betonirakentamiseen liittyvät laatutekijät. Äänitekniikan, ulkonäköominaisuuksien, sisäilman ja säilyvyyden lisäksi uudessa ohjeessa käsitellään kantavuutta ja palonkestoa, käyttöikää, pätevyyksiä sekä käyttöä ja huoltoa. Ohjeet betonirunkoisten asuin-, liike- ja toimistorakennusten rakennuttajalle ja suunnittelijalle. Korvaa väliaikaisena julkaistun ohjeen by Suomen Betoniyhdistys r.y. Suomen Betonitieto Oy, 2007 (BY 47) ISBN s. 8,- Byggnadskalendern 2007 Matematik, konstruktion, byggbestämmelser, nya artiklar: Brandsäkerheten hos EPS-isolerade konstruktioner, Alternativa rör och rör reparationer, Konstruktioner och arbetssäkerhet i Finlands högsta hus, Säkra lösningar i Finlands högsta hus, Livscykelmodellens tillämpning på Europaväg 18 på avsnittet Muurla - Lojo, Vad då för VOC?, flera artiklar om målning och målfärger, Fasadrenovering med Thermodek, o.s.v. 76. painos Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finland r.f., s. 2,- Construction Materials Manual Hegger, Manfred; Auch-Schwelk, Volke; Fuchs, Matthias; Rosenkranz, Thorsten The importance of choosing the right building material for the perception, use and design of top quality architecture. Which building material is suitable for what purpose? Which ceramic coatings should be used as wall coverings and which as floor coverings? The Construction Materials Manual is able to provide the answers in the form of a very useful reference work. In addition, 25 international examples of the aesthetic utilisation of the documented material, some very traditional, some very innovative are illustrated in detail. Standards + guidelines: with the new EN designations. Text; English. Birkhäuser, 2006 ISBN s. 12,- Designing Public Toilets del Valle Schuster, Cristina This book presents a selection of very diverse projects in which toilets enjoy special status. Over the course of four chapters Leisure and Culture, Residential Bathrooms, Working Environment and Commuting Spaces, the book follows a global survey of bathrooms belonging to different types of buildings, including bars, theatres, gyms, public institutions, airports and train stations, with special emphasis on the means used to bring together creativity and functionality. Text; English. Gribaudo, 2005 ISBN s. 29,- Jännitetyöopas Mäkinen, Pertti A. Jännitetyöopas on tarkoitettu jännitetyöhön osallistuville muistuttamaan työhön liittyvistä perusasioista. Jännitetyökouluttaja voi oppaan avulla antaa kansanomaista tietoa varsinaisen standardin tekstin lisäksi. Opas on apuväline sähkötöiden johtajalle ja sähkötöiden tekijälle. Runsas kuvitus. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Sähköinfo Oy, 2007 ISBN s. 2,9 6

7 Kaunista kotiin 500 sisustusvinkkiä Eveleght, Tessa; Latvala, Pirjo (suom.) Kaipaako kotisi uutta, raikasta ja kodikasta ilmettä? Kodin uudistamiseen et tarvitse täydellistä muodonmuutosta, vain hyviä ideoita. Harkitut tekstiilit, kukoistavat huonekasvit, kaunis kattaus ja tunnelmallinen valaistus kohentavat kotia nopeasti ja vaivattomasti. Sisustusvinkkejä kodin kaikkiin tiloihin, ideoita pihaan ja puutarhaan, pieniä yksityiskohtia suuria muutoksia. Runsas nelivärikuvitus. WSOY, 2007 ISBN s. 44,- Kiinteistöyhteisön hallinto ja kirjanpito rakentamisesta asumiseen Alanen, Sinikka; Vuorenalusta, Asko Kirja kattaa asunto- ja kiinteistöyhteisön koko rakennusaikaisen talouden: hallinnon, kirjanpidon, tilinpäätökset, tilintarkastuksen ja verotuksen. Asioita tarkastellaan sekä kiinteistöyhtiön että perustajaosakkaan näkökulmasta. Tekstiä havainnollistavat runsaat lasku- ja kirjausesimerkit. Liitteenä on keskeisin lainsäädäntö sekä kattava valikoima erilaisia ohjeita ja malleja. Kirja on tarpeellinen erityisesti isännöitsijöille, tilitoimistoille, kiinteistöjen kirjanpitäjille, kiinteistönvälittäjille ja rakennus- ja rakennuttajaliikkeiden taloushallinnolle. 2. tarkennettu painos Suomen Kiinteistöliitto Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd, 2007 ISBN s. 88,- Kilpailtuja unelmia ja työvoittoja 130 vuotta suomalaisia arkkitehtuurikilpailuja Dreams and comp(l)eted projects 130 years of Finnish architectural competitions Huotelin, Paula; Kaipiainen, Maarit; toim. Tämä julkaisu liittyy Suomen rakennustaiteen museon näyttelyyn 130 vuotta suomalaisia arkkitehtuurikilpailuja, joka esittelee suppean läpileikkauksen suomalaisten yleisten arkkitehtuurikilpailujen historiasta. Teksti suomeksi ja englanniksi. Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, 2006 ISBN s. 25,- Kävely jugendtalojen Turussa Lahtinen, Rauno; Laaksonen, Hannu Turku rakennettiin jugendkaupungiksi vuosina Turkulaisesta jugendista kehittyi omaleimainen paikallinen tyyli, jota on säilynyt katukuvassa runsaasti. Upeasti kuvitetussa teoksessa kävellään Turku ympäri kaupunginosittain ja esitellään keskustan jugendrakennukset, yhteensä noin sata kohdetta. Rakennusten lisäksi kirjassa tutustutaan myös turkulaisen jugendin suunnitelleisiin arkkitehteihin ja rakennusmestareihin. 2. painos Turkuseura, 2007 ISBN s. 37,50 Laastit vanhoissa rakenteissa von Konow, Thorborg Miten vanhojen muurirakenteiden laastit eroavat tämän päivän laasteista? Miksi jotkut laastit rapautuvat nopeammin kuin toiset? Kirja antaa vastauksia vanhojen muurattujen ja rapattujen rakenteiden korjaamiseen liittyviin kysymyksiin. Kirja konservaattoreille ja laastinvalmistajille sekä korjaustöiden suunnittelijoille. Suomenlinnan hoitokunta Tureida, 2006 ISBN s. 32,40 Lobby Design 56 new projects present the new trends in Lobby Design all over the world. The lobby is the fi rst point of contact with the place visited from the street. The book is divided into chapters and gives an overview of all kinds of lobbies, such as in public buildings, airports and hotels, but as well in private apartment houses. The projects will be presented in alphabetical order of the designers. As far as available plans will be shown. Text; English, Italian, Spanish, German, French. daab, 2006 ISBN s. 31,- Maanalaisten tilojen paloturvallisuussuunnittelu. Perusteet ja soveltamisohjeet RIL Ohje luo ensimmäisen kerran yhtenäisen perustan maanalaisten tilojen paloturvallisuudesta huolehtimiselle. Ohjeen on laatinut VTT yhteistyössä viranomaisten ja muiden alan toimitsijoiden kanssa. Ohjeen pääpaino on henkilöturvallisuudessa, koska maanalaisista tiloista poistuminen tulipalotilanteessa vaatii erityistoimia usein pitkien poistumisreittien ja savun ylöspäin kulkeutumisen takia. Julkaisussa esitetään yleiset paloturvallisuusvaatimukset sekä paloturvallisuussuunnittelun perusteet sekä annetaan paloturvallisuusanalyyseihin liittyvää taustatietoa. Lisäksi teos sisältää maanalaisia tiloja koskevan suunnittelun ohjeistuksen sisältäen vaatimustasoja sekä menettelytapoja. Ohje on tarkoitettu suunnittelijoiden, viranomaisten, rakentajien, tuotevalmistajien, vakuutusalan, oppilaitosten sekä täydennyskouluttajien käyttöön. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 2007 (RIL ) ISBN s. 56,- Medical Design This publication demonstrates what effect high-qualtity and mordern architecture has on hospitals, doctor s offi ces, pharmacies and other health institutions, and what the future-oriented tendencies are for health sector buildings. The book offers a qualifi ed selection of more than 60 projects around the world. Text; English, Italian, Spanish, German, French. daab, 2006 ISBN s. 31,- Moleskine City Notebooks Eleven separate booklets of European cities. An ideal notebook for those, who travel, work, live or organize events in these cities. A special quidebook for your own use or as a gift to your friends. From pages of zone maps with large-scale maps of the city center and an alphabetical street index. Also a map of the metro system with the list of stations. From blank and 96 notched pages to write useful information for your citylife. Each book has 32 detachable sheets, acid-free paper, inner pocket, size 9 x14 cm and 228 pages. Amsterdam ISBN Barcelona ISBN Dublin ISBN Lisboa ISBN London ISBN X Madrid ISBN Milano ISBN Paris ISBN X Praha ISBN Roma ISBN Wien ISBN Moleskine, ,50/ kpl Moninaisuus ja ristiriitaisuus arkkitehtuurissa Venturi, Robert; Vartola, Anni; suom. Robert Venturin (s. 1925) kirjoitusten sanotaan vaikuttaneen Le Corbusier n rinnalla eniten modernin arkkitehtuurin teoriaan. Moninaisuus ja ristiriitaisuus arkkitehtuurissa on Venturin keskeisin teos, yhteenveto ajatuksista, joita ei voi modernin arkkitehtuurin kohdalla ohittaa. Kirja on käännös englanninkielisestä alkuteoksesta Complexity and Contradiction in Architecture. Kustannusosakeyhtiö Avain, 2006 ISBN s. 27,- Navetasta talliksi Halonen, Juhani Navetasta talliksi -julkaisussa käydään läpi pääpiirteittäin tallirakentamisen perusasioita sekä annetaan mallipiirustusten avulla ideoita vanhan navetan muutostöihin. Hevostietokeskus, 2005 (Julkaisuja 7) ISBN s. 31,50 Näin kunnostat mummolan mööpelit Sirkiä-Jarva, Sari; Kuparinen, Ilpo; Hiltunen, Anneli; Lampi, Ville Kirja sisältää kertomuksia suomalaisille tutuista ja rakkaista käyttökalusteista ja seikkaperäiset ohjeet niiden kunnostamiseen. Mukaan on valittu niitä koko kansan kalusteita, joita löytyy paitsi muistoistamme, myös mummolan vintiltä, kirpputoreilta ja kierrätyskeskuksista ja jotka ovat tulleet uudelleen muotiin. Tammi, 2007 ISBN s. 35,30 7

8 Oman kodin muistikirja Tärkeät tiedot talteen Pukkila, Hanna Ovatko talosi kunnossapitoon liittyvät asiakirjat ja kuitit hujan hajan? Haluaisitko pitää parempaa huolta kodistasi? Oman kodin muistikirja tuo ryhtiä kodinomistajan elämään. Näyttävään kirjaan merkitään tiedot talon perustamisesta sekä tehdyistä remonteista materiaaleja ja muita yksityiskohtia myöten. Kun myyt asuntoasi, huolellisesti täytetty muistikirja kertoo huoneiston perustiedot ostajalle. Oman kodin muistikirja on ehdoton hankinta uuden talon rakentajalle, ja siitä on paljon hyötyä myös jokaiselle jo pientalossa asuvalle. Tärkeä tieto on nyt kätevä koota ajelehtivista papereista yksiin kansiin. Kirjaa on helppo täydentää sitä mukaa kuin uudistat kotiasi. Oman kodin muistikirja on erinomainen lahja tupaantuliaisiin! Helmi, 2007 ISBN s. 17,20 Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Oppaalla pyritään selventämään ulkomaalaisten työskentelyä Suomessa koskevia pelisääntöjä. Teos on tarkoitettu koko rakennusalalle ja siinä on otettu huomioon lainsäädännön ja sopimusten rakennusalalle asettamat erityisvaatimukset. Oppaassa esitellään asiat kolmesta näkökulmasta: ulkomaalaisen työntekijän kannalta, rakennusliikkeen hankintatoimen eli sopimuksenteon näkökulmasta ja työmaan kannalta. Lainsäädäntöä on seurattu asti. Rakennusteollisuus RT ry, Rakennusliitto ry Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy, 2007 ISBN s. 6,0 Palo- ja rakennuslainsäädäntö 2007 Palo- ja rakennuslainsäädäntökirjaan on koottu paloja pelastuslainsäädäntö, väestönsuojelu- ja rakennuslainsäädäntöön liittyvät keskeisimmät lait, asetukset, määräykset ja ohjeet. Korvaamaton työväline rakennus- ja paloalan ammattilaisille, insinööri- ja arkkitehtitoimistoille. 11. painos Suomen Kalenterit Oy, s. 106,- Perustajaurakoinnin uusi kirjauskäytäntö Lahti, Pirjo Kirjanpitolautakunta antoi perustajaurakoinnin kirjauskäytännöstä vuonna 2006 uuden yleisohjeen, joka perustuu Pirjo Lahden ja Rakennusteollisuus RT ry:n kehittämään uuteen kirjausmalliin. Kirjassa käydään läpi RT:n mallin sisältö ja sovellukset sekä annetaan yksityiskohtainen ja kattava kuva uudesta tilinpäätösinformaatiosta.kirjasta on hyötyä etenkin perustajaurakointia tai -rakennuttamista harjoittavien yritysten taloushallinnon henkilöstölle sekä tilintarkastajille ja tilitoimistoille, joiden asiakkaina on rakennusalan yrityksiä. Selkeänä perusteoksena se antaa tärkeää tietoa myös rakennusalan sidosryhmille, rakennusyritysten johdolle, alan opiskelijoille sekä muille perustajaurakoinnin kirjauskäytännön ja tilinpäätösinformaation kanssa tekemisiin joutuville. Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy, s. 0,7 Pientalojen mikrobivauriot Lähtökohtana asukkaiden kokemat terveyshaitat Pirinen, Juha Juhani Pirinen tutki väitöskirjassaan omakotitaloja, joiden asukkaista yksi tai useampi koki saavansa erilaisia, usein homevaurioihin yhdistettyjä terveysoireita talossa oleskellessaan. Kahdessa kolmasosassa tarkastetuista taloista löytyi mikrobivaurio. Pirisen väitöstutkimuksen mukaan homeongelmista kärsivissä omakotitaloissa on usein enemmän kuin yksi mikrobivaurio. Osa vaurioista on rakenteiden sisällä, hankalasti löydettävissä. Tällaiset vauriot eivät ole silmin havaittavissa, vaan niiden löytämiseksi tarvitaan kuntotutkimustoimenpiteitä kuten kosteusmittauksia porausrei istä, rakenteiden avaamista tai mikrobinäytteiden ottamista. Talon rakennetta rikkovat tutkimustoimenpiteet ovat kalliita ja saattavat jäädä tämän vuoksi tekemättä. Väitöskirjan aineisto kerättiin 429 omakotitalosta Hengitysliitto Heli ry:n korjausneuvontatoiminnan yhteydessä vuosina Löytyneitä vauriotyyppejä oli aineiston kokoon suhteutettuna erittäin paljon, sillä vaurioituneista taloista löydettiin yhteensä 82 erilaista tapaa, joilla mikrobivaurio oli syntynyt. Tampereen teknillinen yliopisto Hengitysliitto Heli ry, 2006 (Hengitysliiton julkaisuja 19/2006) ISBN s. 29,80 Pihakasvit leikkausopas Räty, Ella Opas antaa kuvin, piirroksin ja tekstein ohjeet eri kasviryhmien ja -lajien leikkauksiin. Oppaasta löydät tarkat leikkausajat ja -tavat ruusupensaille, marjapensaille, kuusi- ja lehtipensaalle, köynnöskasveille ja pihan lehtipuille. 2. uusittu painos Taimistoviljelijät ry, Puutarhaliitto ry Puutarhaliitto ry, 1999 (Puutarhaliiton julkaisu nro 302) ISBN s. 6,- Pihakasvit mallipihaopas Räty, Ella Pihakasvit Mallipihaoppaassa esitellään todellisia pihoja, joista monet on palkittu pihakilpailuissa. Mallipihoista on esitetty pihasuunnitelma sekä pihalla kasvavat kasvilajit ja -lajikkeet. Taimistoviljelijät ry, Puutarhaliitto ry Puutarhaliitto ry, 1997 (Puutarhaliiton julkaisu nro 292) ISBN s. 6,- Pihojen pohja-ja päällysrakenteet RIL Ohjeen tavoitteena on saada piha-alueiden suunnittelu tiiviiksi osaksi alue- ja uudisrakentamista sekä maankäytön suunnittelua. Siinä on esitetty periaatteet, joita suositellaan noudatettavaksi pihan ja siihen liittyvien rakenteiden suunnittelussa ja rakentamisessa. Lisäksi on esitetty myös yleisiä ratkaisumalleja erilaisista tapauksista ja rakenteista. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y., 2007 (RIL ) ISBN s. 6,- Rakennushankkeen pääsuunnittelun tehtäväluettelo 2000 Salonen, Kari; Seppänen, Matti Vuonna 2000 voimaan tullut uusi maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus edellyttävät rakennushankkeeseen ryhtyvää nimeämään hankkeeseen pääsuunnittelijan, joka vastaa hankkeen vaativuustasoa. Pääsuunnittelija vastaa suunnittelun kokonaisuudesta, sen johtamisesta ja koordinoinnista. 2. painos Tampereen teknillinen korkeakoulu, 2002 ISBN TTKK julkaisu s. 1,- Rakennusliikkeen arvonlisävero-opas 2007 Opas perehdyttää rakennustoiminnan ja kiinteistöjen arvonlisäverotuksen erityispiirteisiin. Sisältää myös perustajaurakoinnin arvonlisäverotuksen sekä tärkeimmät uudet rakentamista ja kiinteistöntoimintaa koskevat oikeustapaukset ja niiden tulkinnat. Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy, 1007 ISBN s. 22,70 Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen 2007 Aitomaa, Kari; Luoto, Tapio; Marjamäki, Markku; Niskanen, Toivo; Patrikainen, Harri; Päivärinta, Keijo Kirjassa käsitellään ja selitetään valtioneuvoston määräyksiä sekä muita työturvallisuutta koskevia säädöksiä, joiden tulee olla esillä kaikilla rakennustyöpaikoilla. Multikustannus, 2007 ISBN s. 9,- Rakenteellisen turvallisuuden varmistaminen RIL Ohje antaa rakennushankkeen eri osapuolille (rakennuttaja, suunnittelijat, urakoitsijat, tuoteosavalmistajat, viranomaiset) käytännön ohjeita siitä, miten arvioidaan RakMK A1:n määrittelemän rakenteellisen turvallisuuden erityismenettelyn tarvetta sekä miten toteutetaan vaativien hankkeiden rakenteelliset laadunvarmistustoimenpiteet. Lisäksi ohje toimii laadunvarmistusohjeena myös normaaleissa hankkeissa. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 2007 (RIL ) ISBN s. 8,- Restaurointietappeja aikaraiteella Puoli vuosisataa rakennussuojelua ja restaurointia Suomessa Kairamo, Maija Maija Kairamon lisenssiaattityössä tarkastellaan rakennusmuistomerkkien suojelua restauroinnin näkökulmasta Suomessa 1950-luvulta 1990-luvun loppuun. Tutkielman alkuosassa kuvataan rakennussuojelua osana yhteiskunnan yleistä taloudellista ja poliittista kehitystä. Restauroinnin kehitystä seurataan pääasiassa kirkkojen korjaustapojen perusteella. Seitsemän yksityiskohtaisesti kuvaillun esimerkin avulla analysoidaan kirkkojen restaurointiperiaatteiden muuttumista. Esimerkkeinä ovat Korppoon kirkko, Hämeenlinnan kirkko, Nousiaisten kirkko, Turun tuomiokirkko, Tenho- 8

9 lan kirkko, Sodankylän vanha kirkko ja Tyrvään Pyhän Olavin kirkko. Teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtiosasto Teknillinen korkeakoulu, 2006 (TKK tutkimuksia 2006/25) ISBN s. 28,0 S, M, L, XL O.M.A., Rem Koolhaas, Bruce Mau Sigler, Jennifer; (toim.) Rem Koolhaasin O.M.A. - arkkitehtitoimiston suunnittelemilla rakennuksilla kuvitettu novelli arkkitehtuurista, joka muodostuu esseistä, manifesteistä, päiväkirjoista, saduista, mietteistä ja tämänpäivän kaupunkikuvista ja jonka runkona on aakkoselliset sanakäsitteet. Teksti englanniksi. 2. painos The Monacelli Press, 1998 ISBN s. 87,- Eero Saarinen shaping the future Pelkonen, Eeva-Liisa; Albrecht, Donald; edit. Eero Saarinen: shaping the future julkaisu tarkastelee ensimmäistä kertaa Saarisen tuotantoa kokonaisuutena. Saarisen pyrkimyksenä oli kehittää arkkitehtonista muotokieltä uusien rakennusteknisten innovaatioiden pohjalta. Hänen tuotantoonsa kuuluivat sellaiset 1900-luvun arkkitehtuurin merkkiteokset kuin General Motorsin tekninen keskus, St. Louis Gateway Arch -kaari, New Yorkin TWA: n lentokenttäterminaali sekä Yalen Stiles ja Morse -yliopistorakennukset.tämä julkaisu liittyy Helsingin Taidehallissa syksyllä 2006 pidettyyn Eero Saarinen: huominen hahmottuu -näyttelyyn. Teksti englanniksi. Yale University Press, 2006 ISBN X 382 s.,- Schools and Kindergartens A Design Manual Dudek, Mark With over 70 case studies from Europe, North America and the Pacific Region, this is an essential guide for architects involved in the design of schools and kindergartens. Among the key themes analyzed are aspects such as the impact of modern communication technology, urban integration or internal circulation. Text; English. Birkhäuser, 2007 ISBN X 255 s. 111,10 Sisustajan seinäkirja Barker, Linda; Solja, Kati; suom. Seinät voi muuttaa muutamalla värillä ja yksinkertaisilla siveltimillä hengettömistä, tyhjistä tasoista upeiksi pinnoiksi, jotka suorastaan sykkivät energiaa ja väriä. Vaihtelevilla pintakäsittelyillä voidaan luoda erilaisia tunnelmia. Tapeteista löytyy moderneja kukkakuvioita tai turvallisia raitoja. Sisustuslevyillä ja laatoilla saat helppohoitoiset ja tyylikkäät pinnat. Kirja esittelee tunnetun englantilaisen sisustussuunnittelijan Linda Barkerin viimeisimpiä ideoita, joita soveltamalla saat kotiisi uutta ja persoonallista ilmettä. Runsas, korkeatasoinen nelivärikuvitus. Multikustannus Oy, 2007 ISBN s. 3,- Sortavalan arkkitehtuuria Huovinen, Jaana; toim. Kirja esittelee piirustuksin ja valokuvin merkittävän osan Sortavalan vuosien rakennuskannasta. Kirjassa esitellään niin tyylien kirjoa kuin suunnittelijoitakin valtakunnallisista arkkitehdeistä paikallisiin rakennusmestareihin. Kirjan pääosassa ovat sodan jaloista pelastetut rakennuspiirustustukset, joita säilytetään Mikkelin maakunta-arkistossa. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, 2007 ISBN s. 39,- Spa Design Today, day spas are the place to be when it comes to relaxation and regeneration. The best day spas are components of holistic wellness and relaxation concepts, located in the most beautiful regions on Earth, with spacious guest rooms and suites, excellent cuisine, as well as a discriminating design and interiors. This book presents over 50 projects and gives overview of innovative ideas for designing Spa s and wellness clubs. An index with contact information of the designers and architects is enclosed. Colour photographs. Text; English, Italian, Spanish, German, French. daab, 2006 ISBN X 383 s. 31,- Stair Design Suomalainen ikkuna Korhonen, Teppo; Eskelinen, Jouko Stair Design brings together more than seventy recent projects from all over the world: numerous examples of stairs built from the most commonly used materials; wood, metal, re-enforced concrete and glass, or a combination of these. A swell as the wide-ranging sample of typologies and materials, book offers a selection of creative solutions for elements such as banisters or lighting, which are fundamental as the steps themselves. Text; English, Italian, Spanish, German, French. daab, 2006 ISBN s. 31,- Suomalaisten ikkunoiden laaja kirjo Alavetelistä Ylitornioon ja romanttisesta krumeluurista selkeään suoraviivaisuuteen esittäytyy Jouko Eskelisen valokuvissa. Ikkunoiden kehitys- ja kulttuurihistoriaa valottavan esipuheen on laatinut rakentamiskulttuuriin perehtynyt kansatieteilijä, dosentti Teppo Korhonen. Multikustannus Oy, 2007 ISBN s. 22,- Suomalaisen hirsiperinnerakennuksen Hankintaopas, Hirsityövälineet ja Hirsialan sanasto Tikkanen, Raimo Kirja soveltuu perinteisen hirsitalon hankintaa, tekemistä tai teettämistä suunnittelevalle. Se on myös tietopuolensa takia oiva oppikirja kaikille koulutusasteille. Kirjassa on ammattilaisasiaa niin hirsiveistäjille kuin viranomaisillekin. Hirspek Oy/Hirsiperinnekeskus, 2006 ISBN s. 30,- Suomen puut ja pensaat Väre, Henry; Kiuru, Heikki Sähköasennusopas Tiainen, Esa; toim. Laajin kuvitettu, kotimaisin voimin tehty puulajiopas, jossa Suomen alkuperäiset puut ja pensaat esitellään perusteellisesti. Kaikkiaan kirjassa esitellään 70 lajia alalajeineen sekä yleisimmät viljelykarkulaiset. Metsäkustannus Oy, 2006 ISBN s. 2,- Opas sisältää sähköasennusstandardien perusvaatimusten lisäksi runsaasti käytännön asennustyössä sovellettavia ohjeita ja malleja, muun muassa eri asennustapojen osalta. Uudistetussa painoksessa on huomioitu määräyksiin ja ohjeisiin tulleet muutokset. Opas on tarkoitettu tiiviiksi hakuteokseksi työmaakäyttöön, sähköasentajille ja työnjohtajille. 6. uudistettu painos Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Sähköinfo Oy, 2007 ISBN s. 9,70 Taimitarhojen perennat Räty, Ella Perennoilla saadaan värikkäitä ja viihtyisiä pihoja ja puutarhoja. Monivuotisina ne ovat edullisia ja helppohoitoisia. Lajikekuvauksissa selviää kasvien ominaisuudet, kasvu- ja leviämistapa, kestävyys ja istutustiheys. Selkeät ohjeet kasvupaikan valintaan, istutukseen ja hoitoon. Yli 600 perennan esittely sekä taulukoita kasvivalinnan pohjaksi. Taimistoveljelijät ry Puutarhaliitto ry, 2003 (Puutarhaliiton julkaisuja nro 323) ISBN s. 39,80 9

10 Toimivat katot 2007 Julkaisu jakautuu katon muodon mukaan loiviin ja jyrkkiin kattoihin, joista jälkimmäinen osa käytettävän materiaalin mukaan kolmeen pääosioon: Bitumikatteet, peltikatot ja tiilikatot. Loivat katot -osio sisältää myös vedeneristämiseen liittyviä erilaisia rakenteita rakennuksen eri osissa. Julkaisu on hyödyllinen työväline jokaiselle, joka on mukana katon rakentamisessa tai korjaamisessa niin urakoinnin ammattilaisille kuin työn tilaajillekin. Kattoliitto ry, s. 20,- Uudet talliratkaisut Viheralueiden puut & pensaat Räty, Ella Julkaisussa on tarkat mitoitus- ja suunnitteluohjeet erityyppisille talleille. Tallialueen ja tallirakennuksen suunnittelussa tulee huomioida hevosen tarpeet. Tallitoiminnan turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat ovat myös keskeisiä asioita. Hevostietokeskus, 2005 (Julkaisu 8) ISBN s. 39,0 Puutarha-alan ammattilaisille ja opiskelijoille sekä alan harrastajille tehty kirja sisältää noin 550 koristepensaan ja -puun sekä havukasvin kuvaukset. Kirjassa huomioidaan paitsi kasvien korkeus, kukinta ja syysvärit, myös muut tärkeät käyttöominaisuudet, leviämistapa ym. Kirjan loppupuolen taulukoista löydät kasvilajeja erilaisiin kasvupaikkoihin ja käyttötarkoituksiin. Mukana myös kasvien ruotsinkieliset nimet. 4. uudistettu ja laajennettu painos Taimistoviljelijät ry, Puutarhaliitto ry Taimistoviljelijät ry, 2007 (Puutarhaliiton julkaisuja nro 332) ISBN s.,0 Viherammattilaisen Perennakäsikirja Tossavainen, Anne; toim. Viherammattilaisen perennakäsikirja on ensimmäinen Suomen olosuhteet huomioiva perenna-alueiden perustamisen ja hoidon opas, joka keskittyy julkiseen viherrakentamiseen sopivien työtapojen ja kasvilajien esittelyyn. Kirjassa kuvaillaan perennojen eri taimityypit. Teos kuuluu ehdottomasti paitsi viheralueita suunnittelevien, rakentavien ja hoitavien henkilöiden myös alan opiskelijoiden ja viljelijöiden käsikirjastoon. Viherympäristöliitto ry, 2006 (Viherympäristöliiton julkaisuja 34) ISBN s. 37,- The Vision of Frank Lloyd Wright Heinz, Thomas A. Virtually every structure that Wright has built is represented in this extensive survey of his life s work. His often tempestuous and sometimes tragic life and career are given full coverage in this book. Hundreds of photos, both archival and recent chart his amazing work and influence on all who followed. Text; English. Grange Books, 2007 ISBN s. 18,- Vyöhyketerapiaa suomineidolle Maamme ja sen pääkaupungin rakenteen kehittäminen Väänänen, Eero Kirjassa pyritään tuomaan esille kaupunkirakenteen ja yleensä asutusrakenteen vaikutus yhdyskuntien talouteen ja yksityistalouksiin ja erityisesti se, miten asutuksen vyöhykkeitä parantamalla voidaan edistää niitä. Kirja on tarkoitettu lähdeteokseksi ja oppikirjaksi yhdyskuntasuunnittelua opiskeleville ja alan päättäjille.kirjan kirjoittaja Eero Väänänen on arkkitehti, tekniikan lisenssiaatti ja Helsingin yliopiston kunniatohtori. EV-studio, 2007 ISBN s. 0,- Yhdyskuntataloudellisten vaikutusten arviointi kaavoituksessa. Lähtökohtia arviointiin Koski, Kimmo; Solin, Lauri Kuntien menestymisen kannalta on entistä tärkeämpää, että yhdyskuntataloudelliset vaikutukset selvitetään kaavoituksen yhteydessä. Tässä julkaisussa käsitellään näiden vaikutusten arviointia kaavoituksessa eri kaavatasoilla. Vaikutusten arviointi palvelee vaihtoehtojen vertailua ja valintoja suunnittelutilanteessa, osallistumista sekä päätöksentekoa prosessin eri vaiheissa. Julkaisu on tarkoitettu ensisijaisesti kaavoittajille sekä vaikutusten arviointien tekijöille, mutta on hyödyllinen myös päätöksentekijöille. Ympäristöministeriö Edita Publishing Oy, 2006 (Suomen ympäristö 51/2006, rakennettu ympäristö) ISBN s. 11,- Young European Architects European architecture is distinguished by a variety of forms and styles. This first volume of a new series about young architects provides insight and an overview of the arcitectural scene in Europe, and with the aid of portraits and short explanatory texts, presents the featured agencies and architects and their websites. An index with contact information of the architects is enclosed. Colour photographs. Text; English, Italian, Spanish, German, French. daab, 2006 ISBN s. 31,- Yrityksen perustajan opas silta yrittäjyyteen Holopainen, Tuulikki; Levonen, Anna-Liisa Yrityksen perustajan opas on käsikirja niille, jotka parhaillaan pohtivat oman yrityksen perustamista tai ovat jo tehneet perustamispäätöksen. Kirja on myös erinomainen opas alkuvaiheessa olevalle yrittäjälle sekä yritysneuvonnan käyttöön. Tässä ajantasaistetussa, kolmannessatoista painoksessa on otettu huomioon mm. syyskuussa voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain tuomat muutokset. 13., uudistettu painos Edita Publishing Oy, 2006 (Yritysjulkaisut) ISBN s. 6,- Tervetuloa kotisivuillemme Kodin Rakennustieto -palvelussa Ohjeita rakennushankkeen tote ut tamiseksi hyvää rakennustapaa noudattaen Oikeudet ja velvollisuudet korjaus- ja kunnossapitotöissä, linkkejä lainsäädäntöön Pientalon rakennuttaminen ja kylpyhuoneremontti -esimerkkihankkeet Linkit lisätietolähteisiin: kirjat, ohjelmat ja RT-sopimuslomakkeet tilaukset kätevästi verkkokaupasta Linkkejä eri alojen ammattilaisten yhteystietoihin. Luotettavaa tietoa onnistuneen rakennustai remonttihankkeen läpiviemiseksi. 10

11 Tilaa ja maksa tämän liitteen kirjat kätevästi verkkokaupassamme Verkkokaupassamme on mahtava valikoima kirjoja ja muita tietotuotteita, yhteensä yli 4000 tuotetta. Tee tilauksesi helposti netissä, ajasta ja paikasta riippumatta. Maksuvaihtoehtoina voit valita pankki-tai luottokorttimaksun. Voit asioida Sampon, Nordean, Okopankin tai Aktian pankkikorteilla. Luottokorteista maksuvälineinä käyvät Visa, Master/Eurocard sekä American Express. Kuva Voitto Niemelä, kirjasta Office Buildings in Finland. Postimaksu maksettu Rakennustieto Oy Tunnus VASTAUSLÄHETYS 11

12 TILAUKSET verkkokaupasta, kupongilla tai puhelimitse Kaikista tuotteistamme saat lisätietoja tai voit ti la ta niitä soittamalla pu he lin pal ve luum me, tilaus kupongilla, telefaxilla tai verkkokaupastamme Lisätietoja puhelinpalvelustamme: Helsinki puh , Kuopio puh Lappeenranta puh , Oulu puh Tampere puh Sähköisten tuotteiden asiakastuki opastaa tuotteiden asennuksessa, käytössä ja hyödyntämisessä: Rakennustieto Oy PL 1004, Helsinki Helsingin Rakennuskeskus Runeberginkatu 5, Helsinki käynti Et. Rautatiekatu 12, 2. krs. Puh Fax TILAUKSET Rakennuskirjakauppa Runeberginkatu Helsinki Puh Fax Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu Rakennustieto Kuopio TIETOkirjakauppa, näyttely Kauppakatu 40 42, Kuopio Puh Fax Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu Rakennustieto Lappeenranta TIETOkirjakauppa Raatimiehenkatu Lappeenranta Puh Fax Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu. Rakennustieto Oulu TIETOkirjakauppa, näyttely Uusikatu 32, Oulu Puh Fax Avoinna ma pe klo 9 17, la suljettu Rakennustieto Tampere TIETOkirjakauppa, näyttely Satakunnankatu 18, Tampere Puh Fax Avoinna ma to 9 17, pe 9 15, la suljettu Turun Rakennuskeskus Humalistonkatu 8a, Turku Puh. (02) Fax (02) Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu Vaasan Rakennuskeskus Vasa Byggcentrum, Kauppapuistikko 6 Handelsesplanaden 6, Vaasa Puh. (06) , tel. Fax (06) Avoinna ma 9 18, ti-pe 9 17, la suljettu HUOM! Katso kesän aukioloajat netistä Postita tai faksaa lähimpään Rakennustiedon kirjakauppaan. MJ/5.2007/28 000/FKP OY OSOITELÄHDE RAKENNUSTIETO OY TILAUSKORTTI TILAAN Hintoihin sisältyy alv, kirjat 8 % ja CD, DVD, lehdet, kortit, sopimusasiakirjat ja nettipalvelut 22 %. Toimituskulut alkaen 8. Tilaaja Nimi Lähiosoite Postiosoite Puhelin Sähköposti Pvm Nimen selvennys laskulla (vain yritysasiakkaat) postiennakolla LIITY SÄHKÖPOSTIPALVELUUN Kyllä kiitos, haluan tietoa Rakennustiedon tapahtumista ja uutuustuotteista sähköpostilla. Sähköpostipalvelu on maksuton. Voin poistaa nimeni listalta, milloin haluan. Allekirjoitus TILAAN SEURAAVAT TUOTTEET kpl tuote hinta

RAKENNETUN SUOMEN TARINA

RAKENNETUN SUOMEN TARINA RAKENNETUN SUOMEN TARINA LASSE ANSAHARJU / VASTAVALO.FI Rakennusurakka Suomi: runsaan sadan vuoden työ takana, mitä siitä näkyy tässä ajassa? Kirja on ainutlaatuinen esitys rakennetun ympäristömme vaiheista

Lisätiedot

JULKISIVUYHDISTYS R.Y.

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUJEN KORJAUSOPAS Julkisivujen korjausopas Päätoimittaja: Eero Jukkola Julkaisija: Julkisivuyhdistys r.y. Kustantaja: Suomen Media-Kamari Oy Ulkoasu ja taitto: Riina Takala

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA

PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA Esko Mikkola ja Tuomo Rinne VTT Copyright VTT LÄHTÖKOHTIA Maanalaisissa tiloissa tulipalo on erityisen vaarallinen: Poistuminen hidasta (pitkät etäisyydet, nousut,

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen viestintä- ja kehityspäällikkö, arkkitehti Petri Neuvonen, Rakennustietosäätiö RTS 9.2.2016 1 Korjaushankkeen laatukysymyksiä Millaisia esiselvityksiä

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden?

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Paloseminaari 17, Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

RIL Rakennesuunnittelun julkaisut - tilannekatsaus

RIL Rakennesuunnittelun julkaisut - tilannekatsaus RIL Rakennesuunnittelun julkaisut - tilannekatsaus Eurokoodiseminaari 2016 Gunnar Åström RIL gunnar.astrom@ril.fi 10.12.2015/GÅ 1 Eurokoodien suunnitteluohjeet RIL 201 207 (EC1 EC7) Tehtävä: Esittää eurokoodien

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Ajankohtaista. Yhteisiä pelisääntöjä

Ajankohtaista. Yhteisiä pelisääntöjä Pasi Timo Tarkastuspäällikkö Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta Ajankohtaista ja Yhteisiä pelisääntöjä Eurokoodiseminaari 8.12.2016 Kalastajatorppa pksrava.fi Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen TOPTEN

Lisätiedot

RIL Erityismenettelyn soveltaminen. rakennuksen turvallisuus, terveellisyys ja kulttuurihistorialliset arvot

RIL Erityismenettelyn soveltaminen. rakennuksen turvallisuus, terveellisyys ja kulttuurihistorialliset arvot RIL 241-2016 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Erityismenettelyn soveltaminen rakennuksen turvallisuus, terveellisyys ja kulttuurihistorialliset arvot 2 RIL 241-2016 RILin julkaisuilla on oma kotisivu,

Lisätiedot

GUNNEL ADLERCREUTZ s. 1941

GUNNEL ADLERCREUTZ s. 1941 GUNNEL ADLERCREUTZ s. 1941 Adlercreutz & Co., arkkitehtitoimisto Oy, osakas; suunnittelijana useissa eri arkkitehtitoimistoissa (1970-1990luvuilla) Espoon kaupunki, asemakaava- ja talosuunnitteluosasto,

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan - Helsingin malli - Mervi Abell Lupa-arkkitehti Vaikutus terveellisyyteen ja turvallisuuteen? haitallisten aineiden

Lisätiedot

Rakentajaperheestä rakennusalan ammattilainen löytyykö työkaluja hallitsemaan tärkeää unelmaa?

Rakentajaperheestä rakennusalan ammattilainen löytyykö työkaluja hallitsemaan tärkeää unelmaa? Rakentajaperheestä rakennusalan ammattilainen löytyykö työkaluja hallitsemaan tärkeää unelmaa? Timo Nieminen Toimitusjohtaja, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL timo.nieminen@rkl.fi 430 ryhtyvä ja

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakentamiseen ryhtyvän on tiedettävä, ja paljon!! On tunnettava rakentamista ohjaava lainsäädäntö, rakentamismääräykset, paikallinen rakennusjärjestys, hyvän rakentamistavan

Lisätiedot

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Lounais-Suomen Rakennuspäivä 10.2.2017 Hanna Kaleva Esityksen sisältö Kiinteistömarkkinat kasvussa: Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden rakenne

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

RIL 229-2-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje Mallipiirustukset ja -laskelmat

RIL 229-2-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje Mallipiirustukset ja -laskelmat RIL 229-2-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje Mallipiirustukset ja -laskelmat SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL ry 2 RIL 229-2-2013 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa

Lisätiedot

Stora Enso Effex an Eye for Wood

Stora Enso Effex an Eye for Wood EnsoEffex Stora g tu p l Stora Enso Effex an Eye for Wood Stora Enso Effex an Eye for Wood Lähtökohtana luonnonmukaisuus Effex toistaa luonnon muotokieltä. Effex on: Aitoa puuta Luonnon inspiroima Luonnollinen

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

RIL 229-1-2013. Rakennesuunnittelun asiakirjaohje. Tekstiosa. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 229-1-2013. Rakennesuunnittelun asiakirjaohje. Tekstiosa. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry RIL 229-1-2013 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Rakennesuunnittelun asiakirjaohje Tekstiosa 2 RIL 229-1-2013 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko.

Lisätiedot

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Tarmo Pipatti, Rakennusteollisuus RT ry Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski- Suomeen 13.1.2016, Jyväskylä Mistä rakentamisen laatu on tehty? Rakentamisen laatu

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Karin Krokfors Arkkitehti SAFA. Syntynyt Helsingissä 1960 JATKO-OPINNOT

Karin Krokfors Arkkitehti SAFA. Syntynyt Helsingissä 1960 JATKO-OPINNOT CV Karin Krokfors Arkkitehti SAFA Syntynyt Helsingissä 1960 JATKO-OPINNOT 2008-2009 Vieraileva väitöstutkija, University College London, Bartlett, Faculty of Built Environment 2006- Väitöskirjatyö TKK/Arkkitehtuurin

Lisätiedot

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Unelmakoti historiallisella paikalla Tulevaisuus rakennetaan tänään Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Keskustan Portin tarina Keskustan Portin tarina ulottuu 1800-luvulle

Lisätiedot

YTV 2012 OSA 14 TIETOMALLIEN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSVALVONNASSA

YTV 2012 OSA 14 TIETOMALLIEN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSVALVONNASSA YTV 2012 OSA 14 TIETOMALLIEN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSVALVONNASSA Tomi Henttinen Arkkitehti SAFA buildingsmart Finland, puheenjohtaja buildingsmart - toiminnan tarkoitus Visio buildingsmartin tavoitteena

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennusvalvonnan ajankohtaispäivä 12.12.2016 Savoy-teatteri, Helsinki Yli-insinööri Katja Outinen Tausta Voimassa oleva

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

UPM SILMU-Pergola IDEAKIRJA

UPM SILMU-Pergola IDEAKIRJA UPM SILMU-Pergola IDEAKIRJA Monipuolisesti ja nautittavasti Toteuta oma suosikkisi Puiden lehteen puhkeavista kasvupisteistä nimensä saanut UPM SILMU-Pergola tuo kesän puutarhaan nautittavan helposti.

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad Kansi: Lauri

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+erill.wc+kph+eteinen+las.parv., 75 m, 115 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571 4250 karoliina@bolkv.fi

Lisätiedot

YM-ORV-KH-projekti Kuivaketju10 - Tilaaminen. Oulu Markku Hienonen

YM-ORV-KH-projekti Kuivaketju10 - Tilaaminen. Oulu Markku Hienonen YM-ORV-KH-projekti Kuivaketju10 - Tilaaminen Oulu 30.09.2015 Markku Hienonen Tilaamisen roolin vaikuttavuus Tilaajan rooli on aivan avainasemassa! Jos lähtö epäonnistuu sitä ei voida enää ainakaan täysin

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari UUDISTALO HALTUUN Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä Copyright Raimo Kivari Esityksen sisältö Oma esittely Referenssit Ketkä osallistuvat tarkastuksiin; hallinnan luovutus ja takuutarkastus Valmistautuminen

Lisätiedot

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös Osakkeen arvonmääritys Onnistunut sijoituspäätös Teos pohjautuu osittain aiemmin useana painoksena nimillä Yrityksen arvonmääritys ja Uusi yrityksen arvonmääritys ilmestyneeseen teokseen. Copyright 2012

Lisätiedot

BUILD UP SKILLS

BUILD UP SKILLS VANTAAN RAKENNUSVALVONTA BUILD UP SKILLS 9.12.2015 Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri Rakennusvalvontaviranomaisen työkalut ja säädösmaailma rakentamisen laadun keskiössä RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia?

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Arto Saari Rakennustuotannon ohjauksen professori Tekniikan tohtori Uusien professorien juhlaluento 8.2.2016 Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

ASUKASLÄHTÖINEN SUUNNITTELU

ASUKASLÄHTÖINEN SUUNNITTELU ASUKASLÄHTÖINEN SUUNNITTELU ROADSHOW 2013 Sampo Vallius, arkkitehti SAFA kehittämisarkkitehti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ARA - erityiskohteen tulee sijaita tavallisen asumisen joukossa,

Lisätiedot

Tilannekatsaus esteettömyyslainsäädäntöön. Erja Väyrynen Yliarkkitehti Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto

Tilannekatsaus esteettömyyslainsäädäntöön. Erja Väyrynen Yliarkkitehti Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Tilannekatsaus esteettömyyslainsäädäntöön Erja Väyrynen Yliarkkitehti Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto ESKE-verkostoseminaari 17.3.2016 Sisältö 1. Koko Rakentamismääräyskokoelma uudistuu

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

HELMI-vapaa-ajantalot 2007. Unelmista tehty

HELMI-vapaa-ajantalot 2007. Unelmista tehty HELMI-vapaa-ajantalot 2007 Unelmista tehty 21 Helmi Sisällysluettelo Helmi 68..... s. 4 Helmi 99.... s. 14 UUTUUS Helmi 69..... s. 6 Helmi 111... s. 16 Helmi 63..... s. 8 Kärkimallit.......s. 18 Toimitussisällöt...s.

Lisätiedot

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015 Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa Laura Uimonen 16.11.2015 Tutkimuksen taustaa Rakennusalalta, kunnilta, suunnittelijoilta ja kulttuuri toimijoilta kysyttiin syksyllä 2015 näkemyksiä kuva

Lisätiedot

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Akseli Kiinteistöpalvelut Oy Turun Isännöintikeskus Oy 23.11.2016 Toiminnanjohtaja Juuso Kallio Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys AVATER-loppuseminaari 16.11.2016: Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys Tero Marttila, TTY Jommi Suonketo, Paavo Kero, Petri Annila Esityksen sisältö Tausta (ja tulevaisuus/tavoitteet) Määrittelyt

Lisätiedot

HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan

HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan Oppaan tarve (1/2) Laajojen vettä läpäisemättömien pintojen kasvu lisää ja nopeuttaa pintavaluntaa ja voimistaa äärevöitymistä. Hulevesien

Lisätiedot

Jäähallien valaistus

Jäähallien valaistus Jäähallien valaistus Mika Saari www.licon-at.fi LiCon-AT Oy Ulko- ja urheiluvalaistukseen erikoistunut konsulttitoimisto Toiut 13 vuotta markkinoilla Henkilöstöä 10 suunnittelijaa Hyvinkää Espoo Tampere

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Asuinrakennusten korjaustarve

Asuinrakennusten korjaustarve Asuinrakennusten korjaustarve Asuntoreformiyhdistys (ARY) 28.4.2015 Harri Hiltunen Roolitus Toteuttajat: PTT, VTT, KTI Tilaajat: Suomen Kiinteistöliitto, Kiinteistöalan koulutussäätiö, Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 6.2.2013 1(3) TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. Kortiston tarkoitus ja tavoite 2. Julkaisuversiot ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin

Lisätiedot

S U U N N I T T E L U E L E M E N T I T

S U U N N I T T E L U E L E M E N T I T S U U N N I T T E L U E L E M E N T I T ASUINALUEEN SUUNNITTELUELEMENTIT RAKENNETTU vs. RAKENTAMATON KOKONAISUUS MAISEMARAKENNE LIIKENNEVERKKO VIHERRAKENNE KAUPUNKITILA KORTTELIRAKENNE RAKENNUSTYYPIT INFRASTRUKTUURI

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit - mistä kaikki sai alkunsa? Napoleonin taistelu Waterloossa

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet

Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet Paloseminaari 18, Paloturvallisuus ja standardisointi 10.2.2016, HILTON Kalastajatorppa Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta koskevat olennaiset

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta

Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta Suomalaiset yksi maailman nopeimmin ikääntyvä kansakunta Taloudellinen kasvu pitkään rajallista Inhimillisiä ja taloudellisia paineita senioreiden

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012

Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012 Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012 Alvar Aallon jalanjäljillä Lähdimme Kirstin kanssa kahden tutustumaan junakyydillä Jyväskylän elämään, maisemiin ja ihmisiin. Jyväskylä on minulle nuoruudestani tuttu

Lisätiedot

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Urakkaohjelman asema ja laadinta

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Urakkaohjelman asema ja laadinta RIL 226-2014 Urakkaohjelman asema ja laadinta 2 RIL 226-2014 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko. kirjan kohdalta. Sinne on koottu tiedot julkaisun painoksista

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi. Elina Thorström, puh ,

Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi. Elina Thorström, puh , Luonnos yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi Elina Thorström, puh. 0295 342 393, elina.thorstrom@lvm.fi Laajakaistan yhteisrakentamisdirektiivin tavoitteet Alentaa laajakaistan rakentamiskustannuksia

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta buildingsmart määritelmä buildingsmart määriteltiin Washingtonin IAIkokouksessa viime marraskuussa seuraavasti: buildingsmart is integrated

Lisätiedot

STUL:N NEUVONTAPALVELUT

STUL:N NEUVONTAPALVELUT STUL:N NEUVONTAPALVELUT KUN TARVITSET LUOTETTAVIA NEUVOJA, SÄHKÖ- JA TELE- URAKOITSIJALIITON ASIANTUNTIJAT OVAT PALVELUKSESSASI. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry PL 55 (Harakantie 18 B) 02601 ESPOO

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen Teppo Lehtinen 27.1.2016 Rakennustuoteasetus CE CE-merkinnän vertailu kansallisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS Timo Räbinä Janne Myllymäki TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2449-6

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Tarjoukset 8.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Tarjous: Palvelimet ja kytkin, Janne Strömberg, MAMK.Satu

Lisätiedot

Vähähiilinen puukerrostalo

Vähähiilinen puukerrostalo Vähähiilinen puukerrostalo Puuidea 2016 Vantaa 17.03.2016 Matti Kuittinen Arkkitehti, tutkimuspäällikkö 1.Miksi vähähiilisyys? 2.Miten syntyy vähähiilinen kerrostalo? 3.Mahdollisuuksia puualalle EU: 10,9

Lisätiedot

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 2-3h+k (yhtiöjärjestyksen mukaan 4h+k), 76 m, 335 000 Vastaava välittäjä Annika Virtanen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, PARTNER 050 540 4524 annika@bolkv.fi

Lisätiedot

KUIVAKETJU 10 MITEN NOSTETAAN SUUNNITTELUN ARVOSTUSTA? Risto Jyrkkä

KUIVAKETJU 10 MITEN NOSTETAAN SUUNNITTELUN ARVOSTUSTA? Risto Jyrkkä KUIVAKETJU 10 MITEN NOSTETAAN SUUNNITTELUN ARVOSTUSTA? 1.10.2015 Risto Jyrkkä HANKKEEN OSAPUOLIA Geosuunnittelija Rakennesuunnittelija HANKKEESEEN RYHTYVÄ Pääsuunnittelija Rakennussuunnittelija Muut erityissuunnittelijat

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

SFS - ISO Standardisarja omaisuuden hallinnalle Risto Pulkkanen

SFS - ISO Standardisarja omaisuuden hallinnalle Risto Pulkkanen SFS - ISO 55000 Standardisarja omaisuuden hallinnalle 6.11.2014 Risto Pulkkanen SFS-ISO 55000-sarja Standardisarjan tarkoitus on auttaa sekä yritysmaailman, että julkisyhteisöjen organisaatioita hallinnoimaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 219/2013 vp Rakennuslain muuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Hallituksella on suunnitteilla rakennuslain muutos, jossa mm. rakentamisen suunnittelua, rakennustyön johtoa ja rakentamisen

Lisätiedot

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen Asemakaavan sisällöstä 11.4.2013 Asemakaava: yksityiskohtaisin kaavataso Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso. Sillä ohjataan maankäyttöä ja rakentamista paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan,

Lisätiedot

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä Kuntalaki Tausta ja tulkinnat Heikki Harjula Kari Prättälä TALENTUM Helsinki 2012 8., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1473-2 Kansi: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

Arkkitehtuuri voimavarana. Jukka Kullberg

Arkkitehtuuri voimavarana. Jukka Kullberg Arkkitehtuuri voimavarana Jukka Kullberg 24.1.2014 Arkkitehtuuri on osa koko Vantaan kehittämisstrategiaa Hyvä kaupunkiympäristö on edellytys sekä asukkaiden viihtymiselle että kaupungin kilpailukyvylle

Lisätiedot