InfraRYL Net InfraRYL Net -verkkopalvelu sisältää koko InfraRYL-laatuvaatimusjärjestelmän.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "InfraRYL Net www.infraryl.fi. InfraRYL Net -verkkopalvelu sisältää koko InfraRYL-laatuvaatimusjärjestelmän."

Transkriptio

1 I R J A K A U PA N K k e v ä t KEVÄT 2007 I S E T U U T KIRJAT LEHDET KORTISTOTUOTTEET OHJELMISTOT SOPIMUSASIAKIRJAT Kirjakaupan uutisiin on koottu ajankohtaisia julkaisuja ja sähköisiä tietotuotteita ammattikäyttöön, kodinrakentamiseen ja -remontointiin sekä harrastuksiin. Kirja on myös hyvä lahja liikekumppanille tai ystävälle. Tutustu koko valikoimaamme osoitteessa RAKENNUSTIEDON UUTUUKSIA Office Buildings in Finland Kirja esittelee 14 suomalaista toimistorakennusta 2000-luvun alusta. Kirjan julkaisija on Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ja kohteet on valinnut arkkitehti, professori Reijo Jallinoja. Kukin kohde esitellään tekstein, valokuvin, pohjapiirroksin ja teknisin yksityiskohdin. Kirjan alussa on arkkitehti Panu Lehtovuoren artikkeli toimistorakennuksesta as a site for urban innovation. Jos tämän kirjan sisältö pitäisi kutistaa kahteen sanaan kuuluisi se: human high-tech. Esimerkkirakennukset osoittavat, että suomalainen toimistoarkkitehtuuri voi olla samaan aikaan sekä korkeateknologiaa, että inhimillistä ja ihmisistä huolehtivaa arkkitehtuuria. Kirja tarjoaa tuoreita ideoita rakennusalan suunnittelijoille ja opiskelijoille sekä kaikille nykyarkkitehtuurista kiinnostuneille. ISBN s. 6,- Tuotemallintaminen rakennesuunnittelussa Valjus, Juha; Varis, Markku; Penttilä, Hannu; Nissinen, Sampsa Kirja antaa perustiedot ja ohjeet rakennesuunnittelijan tuotemallipohjaiselle suunnittelulle. Se voi myös toimia runkona laadittaessa tuotemalliperusteista projektikohtaista ohjetta niin rakennesuunnittelijan kuin koko suunnitteluryhmänkin käyttöön. Tuotemallintaminen rakennesuunnittelussa on osa Rakennusteollisuus RT ry:n käynnistämän Pro IT -hankkeen tuloksena laadittua tuotemalliohjesarjaa. Sarja soveltuu perus- ja jatkokoulutusmateriaaliksi rakennushankkeen eri osapuolille. Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustietosäätiö RTS ISBN s. 2,- InfraRYL Net InfraRYL Net -verkkopalvelu sisältää koko InfraRYL-laatuvaatimusjärjestelmän. Se tarjoaa infra-alan tilaajille, suunnittelijoille, urakoitsijoille ja materiaalivalmistajille sähköisen työkalun yleisten laatuvaatimusten käyttöön. Tieto on saatavissa selkeästi ja kätevästi Internetistä ajasta ja paikasta riippumatta. Nyt julkaistu Infra- RYL Net sisältää kirjana ilmestyneen InfraRYL 2006 osan 1 Väylät ja alueet sekä osasta 2 vesihuoltoa koskevan osuuden. Kokonaisuudessaan kirjan osa 2 Järjestelmät ja rakennustekniset rakennusosat lisätään verkkopalveluun heti sen valmistuttua. Palvelu sisältää myös INFRA 2006 määrämittausohjeen. Infrarakenteiden toimivuus- ja tekniset vaatimukset esitetään selkeästi ja kattavasti. Verkkopalvelussa toimivuusvaatimukset on esitetty kirjaa laajemmin mm. laatuvaatimusten todentamisen osalta. Teknisissä vaatimuksissa määritellään vaatimukset tarvikkeiden, alustan, työn, valmiin rakenteen ja kelpoisuuden osoittamisen osalta. Käyttäjä voi rajata näytettävää InfraRYL Net -sisältöä valitsemalla yhden tai useamman aihealueen. Kuvat ja taulukot ovat tekstin yhteydessä avattavina kuvakkeina. Autocad-kuvat voi liittää suoraan suunnitteludokumentteihin. Käyttöoikeuden voi hankkia eri käyttäjämäärille. Yksittäislisenssin avausmaksu on 740 ja käyttömaksu 22 / kk (+ alv 22 %). Internet-palvelu Yksittäislisenssi 902,80 Esteetön rakennus ja ympäristö Suunnitteluopas Miten suunnitella ja rakentaa kaikille kunnosta ja iästä riippumatta soveltuva, toimiva, esteetön ja turvallinen ympäristö? Tässä oppaassa esitetään suunnittelu- ja mitoitusperusteita Suomen rakentamismääräyskokoelman osien RakMK F1 ja RakMK G1 soveltamisalalta. Asetuksesta RakMK F2 on otettu huomioon ne kohdat, jotka koskevat esteettömyyteen liittyvää käyttöturvallisuutta. Oppaan suunnittelu- ja mitoitusohjeet on tarkoitettu sekä julkiseen että yksityiseen rakentamiseen. Opas toimii käsikirjana suunnittelijoille, rakennuttajille, rakentajille, viranomaisille ja rakennustuoteteollisuudelle tuotekehitystyössä. Se sopii myös rakennus- ja sisustussuunnittelun oppikirjaksi. Rakennustietosäätiö RTS ISBN s. 30,- Esteetön luontoliikunta Verhe, Irma; Ruti, Marko; Suomen Invalidien Urheiluliitto Kirja esittelee esteettömän luontoympäristön ratkaisuja, jotka hyödyttävät meitä kaikkia. Kirja keskittyy rakennetun luontoliikkumisympäristön toimivaan mitoitukseen, käyttömukavuuteen ja -turvallisuuteen. Runsaasti kuvitettu opas antaa virikkeitä ja malleja luontoliikkumisympäristöjen kehittämiseen. Päämääränä on toimintaa tukevan ympäristön suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja kehittäminen. Kirja on suunnattu päättäjille, suunnittelijoille, rakentajille, toiminnan järjestäjille ja ylläpitäjille sekä esteetöntä liikkumisympäristöä tarvitseville. Opetusministeriö (Liikuntapaikkajulkaisu 93) ISBN s. 26,-

2 Asuinkerrostalotyömaan tarkastusasiakirja Rakennushankkeen osapuolille tarkoitettu hankekohtainen työkirja, jonka mukaan tarkistetaan rakennushankkeen toteutuminen työvaiheittain ja merkitään tarkistuksen tulokset. Kun suunnitelmien toteuttamista, rakennussäädösten noudattamista ja hyvän rakennustavan mukaista rakentamista seurataan valvonnalla, vältetään rakennusvirheet ja niistä aiheutuvat vauriot, kuten kosteus ja home. Tarkastusasiakirjaa voi hyödyntää myös rakennuskohdetta myytäessä sekä kuntoarviota laadittaessa. 3. painos Ympäristöministeriö (Ympäristöopas 43, rakentaminen) ISBN s. 32,- Asuintilojen suunnittelu Miten suunnitella toimiva, viihtyisä ja asukkaan toiveiden mukainen asunto koti. Kirja pohjautuu Rakennustietosäätiön RT-kortiston asuntosuunnittelua käsitteleviin ohjekortteihin, joiden aiheena ovat suunnittelulle asetettavat vaatimukset ja tavoitteet asumistoimintojen näkökulmasta. Kirja sisältää uudet asetukset G1 Asuntosuunnittelu, määräykset ja ohjeet ja F1 Esteetön rakennus, määräykset ja ohjeet. 4. uudistettu painos Rakennustietosäätiö RTS ISBN s. 38,- Huviloita ja saunoja Hautajärvi, Harri Kirja johdattaa lukijan meren rannoille ja saaristoon, Järvi- Suomeen ja pohjoisen tuntureille, 44 kesähuvilaan, -mökkiin ja saunaan. Arkkitehti-lehden päätoimittaja, arkkitehti Harri Hautajärvi on valinnut kirjan kohteet; ne ovat kiinnostavasti toisistaan poikkeavia pienistä hirsimökeistä ylellisiin huviloihin. Kohteet esitellään valokuvin, piirroksin ja suunnittelijoiden omin esittelytekstein. Hautajärvi kertoo suomalaisen huvila-arkkitehtuurin ja -elämän historiasta ja suuntauksista sekä saunakulttuurista. Samalla hän luo katsauksen kestävän kehityksen haasteisiin tulevaisuuden lomaasuntorakentamisessa. Kirja on tarkoitettu kaikille kesähuviloista, mökeistä ja saunoista kiinnostuneille, niiden omistajille, niistä haaveileville sekä rakennusalan suunnittelijoille ja opiskelijoille. Kirjaa on saatavana myös englanninkielisenä Villas and Saunas in Finland. 2. painos ISBN s.,- Jäähallien lämpö- ja kosteustekniikka suunnittelu- ja rakennuttamisopas Teknillinen korkeakoulu; Suomen jääkiekkoliitto Liikuntapaikkarakentamisen ympäristövaikutukset Saari, Arto; Sekki, Tiina; Sinivuori, Paula Projektin onnistunut läpivienti edellyttää hyvää ammattitaitoa ja saumatonta yhteistyötä. Tavoitteena on käyttöominaisuuksiltaan hyvä ja vuosikustannuksiltaan mahdollisimman edullinen ja pitkäikäinen jäähalli. Oppaassa on esitelty jäähallin lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan erityispiirteitä ja näiden edellyttämä menettelytapa rakennusprojektin eri osapuolille. Opas on suunnattu jäähallihankkeen läpiviennin eri osapuolille kuten kuntien päättäjille, suunnittelijoille, rakennuttajille ja rakentajille. Opetusministeriö (Liikuntapaikkajulkaisu no 92) ISBN s. 28,- Miten liikuntapaikkojen ympäristövaikutukset jakautuvat eri elinkaaren vaiheissa ja miten niitä voidaan vähentää? Julkaisussa on analysoitu keskeisten liikuntapaikkarakennusten elinkaaren ympäristövaikutukset. Liikuntapaikat ovat liikunta-, uima- ja jäähalli, ulkokentät sekä kuntorata. Julkaisussa esitetään myös ekologis-talou dellisia vertailuja vaihtoehtoisille tavoille toteuttaa liikuntapaikka tai sen rakenteellinen osa. Julkaisu on tarkoitettu liikuntapaikkarakennusten rakennuttajille, päättäjille, suunnittelijoille ja ylläpitäjille. Opetusministeriö (Liikuntapaikkajulkaisu no 91) ISBN s. 26,- LVI-selostus CD LVI-selostus CD on suunnittelijan työkalu, jolla voi ohjattuna ja valmiin mallin avulla laatia LVI-selostuksia talotekniikan rakentamisen yleisten laatuvaatimusten Talotekniikka- RYL 2002 pohjalta. Ohjelma yhdenmukaistaa, helpottaa ja nopeuttaa LVI-selostusten laatimista. Ohjelmassa on valmiina selostuspohjana TalotekniikkaRYL nimikkeistö. Aineistosta voi tulostaa selostuksia eri käyttötarkoituksiin ja laatia omia tulostuspaketteja. TalotekniikkaRYL 2002 otetaan käyttöön hankekohtaisesti suunnittelua ja rakentamista koskevien tarjouspyyntöjen kautta. Viittaamalla suunnitelma-asiakirjoissa TalotekniikkaRYL 2002:n yksilöityyn alakohtaan tai kohdan vaatimustekstiin sisältyvät siihen samanaikaisesti myös tätä alakohtaa edeltävän kohdan perusvaatimukset, luvun ja osan yleiset vaatimukset sekä koko pääosan 0-osa. Selkeä rakenne, ohjeet ja malliselostus ohjaavat käyttäjää. Malliselostuksessa on viittaukset Talo- tekniikkaryl 2002:n vastaaviin kohtiin ja kuhunkin asiaan liittyvät lisävaatimukset. Malliselostusta voi käyttää myös mallipohjana tai siitä voi kopioida osia muokattavaan selostukseen. Myös tekstinkäsittelyohjelmalla tehdyistä selostuksista voi kopioida osia muokattavaan selostukseen. LVI-selostusohjelma toimii Windows-käyttöjärjestelmässä. Ohjelma ei toimi Mac-ympäristössä. Ohjelman voi hankkia eri käyttäjämäärille. Ilmestyy kesäkuussa. Yksittäislisenssi 39,20 Pientalon perustukset Hemgren, Per Tässä kirjassa selostetaan omakotitalojen, vapaa-ajan rakennusten, ulkorakennusten ja muiden rakennusten erilaisia perustamistapoja. Siinä kuvaillaan työmenetelmät ja toteutustavat yksinkertaisesta anturaperustuksesta aina kellariperustuksiin saakka. Kirjasta on apua myös perustusten vaurioiden selvittämisessä ja mahdollisten korjaustoimenpiteiden valinnassa. (Suomennos kirjasta Bygga grund). ISBN s. 2,- Raimo Utriainen Soiva viiva Pallasmaa, Juhani (toim.) Raimo Utriainen ( ) oli suomalaisen modernin kuvanveistotaiteen uranuurtaja. Hänen ristiriitojen värittämästä taiteilijaelämästään kertova kirja Raimo Utriainen Soiva viiva on väkevä kuvaus luomisen tuskasta, menestyksen, maineen ja kunnian juhlahetkistä ja lopulta henkisen tyhjyyden ja tyytymättömyyden tunteesta, joka riivasi täydellisyyttä tavoitellutta kuvanveistäjää valmiiden teostensa äärellä. Kirjan toimittanut professori Juhani Pallasmaa valottaa kuvanveistäjän elämänvaiheita ja taiteellista kypsymistä intiimisti ja avoimesti, läheisen ystävyyden tuomalla lämmöllä. Otteet päiväkirjamaisista muistiinpanoista ja luonnoskirjojen sivut avaavat näkymän kiistellyn taiteilijan yksityiselämään. Utriaisen tuotanto esitellään kirjassa kattavasti herkistä pronssimuotokuvista suuriin julkisiin monumentteihin, joista valtaosan hän toteutti konstruktivistisella metallisäletekniikalla. Myös taiteilijan vähemmän tunnettu maalaustuotanto pääsee esille kirjan sivuilla. Raimo Utriaisen taidesäätiö ja Espoon modernin taiteen museo EMMA ISBN s.,- Rakennusosien kustannuksia 2007 Olenius, Auli; Palolahti, Tuomas; Heiska, Tuomas; Lindberg, Rita; Penttilä, Hannu; Kirja on vuosittain ilmestyvä rakennusosien yksityiskohtaista tietoa sisältävä käsikirja. Rakennusosat on esitetty tuoterakenteina, jotka on eritelty runko- ja pintarakenteisiin. Kirjaan on laskettu tyypillisiä pien- ja rivitalon sekä kerrostalojen ja teollisuusrakennusten rakenteiden kustannuk- 2

3 sia. Rungon tuoterakennevaihtoehtoja on yli 200 ja pintarakennevaihtoehtoja lähes 150 kpl. Lisäksi on esitetty ikkunoiden, ovien ja listoitusten kustannustietoa. Märkätilojen rakenteista on 15 vaihtoehtoa. Uutena kokonaisuutena on talotekniikan kustannustietoja. 49. uusittu painos ISBN s. 68,- RT-infraselostus CD RT-infraselostus CD on ohjaava työkalu infraselostusten laadintaan InfraRYLlaatuvaatimusten ja Infra nimikkeistön mukaan. Suunnittelija voi laatia työselostuksia Infra- RYL:in pohjalta esim. valmiin katurakentamista koskevan mallin avulla. Ohjelma yhdenmukaistaa, helpottaa ja nopeuttaa infraselostusten laatimista. Ohjelmassa on valmiina selostuspohjana Infra rakennusosanimikkeistö. Aineistosta voi tulostaa selostuksia eri käyttötarkoituksiin sekä laatia omia tulostuspaketteja. Ohjelma toimii Windows-käyttöjärjestelmässä. Ohjelma ei toimi Mac-ympäristössä. Ohjelman voi hankkia eri käyttäjämäärille. Ilmestyy kesäkuussa CD, yksittäislisenssi 27,0 Suunnittelupalvelujen hankintaopas 2007 Tauriainen, Matti Tämä opas antaa tiivistetysti tietoa suunnittelupalvelujen nykyisestä hankintakäytännöstä ja mahdollisuuksista niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Oppaan tavoitteena on perehdyttää niin tilaajat kuin tarjoajatkin nopeasti ja selkeästi hankintakäytäntöjen perusperiaatteisiin ja hankintamenetelmiin. Oppaassa on otettu huomioon kesällä 2007 voimaan tulevan hankintalain keskeiset kohdat. Hankintalaki koskee julkisen sektorin hankintoja. Julkisella sektorilla hankintoja suunniteltaessa on oppaan ohjeiden lisäksi tutustuttava hankintalain säädöksiin. Tämä opas ei aina anna yksiselitteisiä vastauksia vaikeisiin ja ennalta arvaamattomiin hankintatilanteisiin. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry ISBN s. 12,- TULOSSA Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja Uudistettu painos Ikäihmisten liikuntapaikkojen suunnittelu Finnish Sauna, Design and Construction Uudistettu painos Talonrakennuksen routasuojausohjeet Uudistettu painos LEHDET Rakennustaito 10 kertaa vuodessa ajankohtaista asiaa työmaat ja tekijät suunnittelu, rakentamisen ilmiöt tuotteet kiinteistöala Rakennustaito käsittelee laajasti materiaaleja, suunnittelua ja työmaatekniikkaa. Se kertoo alan yrityksistä ja ihmisistä kotimaassa ja ulkomailla. Julkaisijat: Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry ja Rakennustietosäätiö RTS RY. Rakennettu Ympäristö Faktoja ja virikkeitä, asiantuntevaa tietoa, 4 numeroa vuodessa maankäyttö, ympäristö kaavoitus, rakennusvalvonta rakentamisen hallinto, lainsäädäntö Lehti kertoo koko rakentamisen prosessista, ainoana Suomessa myös kokemuksista ja menettelyistä kaavoituksessa ja rakennusvalvonnassa. Julkaisijat: Rakennustarkastusyhdistys RTY ry ja Rakennustietosäätiö RTS Vuositilaus 63, Kestotilaus 59, RT-, LVI-, SIT-, Ratu- ja KH-kortistotilaajille 32, /kesto 35, /vuosi Opiskelijat 20, Irtonumero 7,50 Vuositilaus 39, Kestotilaus 36, Opiskelijat 18, Irtonumero 11, Locus Johtamisen talousammattilehti, 8 numeroa vuodessa kiinteistöliiketoiminta rakennuttaminen kiinteistöklusterissa toimivien yritysten johtaminen Ammattiosaamista syventävää ja täydentävää aineistoa kiinteistö- ja rakennusalan päättäjille yksityisellä ja julkisella sektorilla. Julkaisijat: Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Rakennustietosäätiö RTS Kehittyvä Kiinteistö Suomen Isännöintiliiton jäsenlehti, 6 numeroa vuodessa isännöinti taloyhtiön talous ylläpito ja korjaus Lehden tavoitteena on hyvän isännöintitavan edistäminen sekä ammatillisen tiedon levittäminen isännöitsijöille, taloyhtiöiden hallitusten jäsenille ja muille isännöintikentän asiakkaille. Julkaisijat: Suomen Isännöintiliitto ry ja Rakennustietosäätiö RTS Vuositilaus 49, Kestotilaus 46, Opiskelijat 16, Irtonumero 6,50 Vuositilaus 46, Kestotilaus 43, Opiskelijat 21, Irtonumero 9, 3

4 UUSIA RT-, LVI, SIT-, RATUja KH-KORTTEJA Alapohjarakenteet RT RT-ohjekortissa esitetään yleisimpiä asuinrakennusten, toimisto- ja liikerakennusten alapohjarakenteita. Ohjekortissa esitetyt rakennetyypit soveltuvat käytettäväksi suunnitelmien liitteenä rakennushankkeessa tavanomaisissa olosuhteissa. Rakennetyyppien lämmönläpäisykertoimet (U-arvot) on laskettu standardin SFS-EN ISO 6946 ja ohjeen RIL mukaisesti. Korvaa ohjekortin RT s. 27,10 Asukasmäärään perustuva vesimaksu - voiko asunnossa asua puoliksi KH X Tämä VT Essi Rikalaisen laatima tiedonjyväkortti perustuu korkeimman oikeuden ennakkopäätökseen 2004:84. Päätös koskee osakkeenomistajan velvollisuutta maksaa yhtiökokouksen päätöksen mukaista huoneiston asukkaiden lukumäärään perustuvaa vesimaksua, kun osakkeenomistaja asui osan ajasta toisessa kaupungissa sijaitsevassa huoneistossa. 4 s. 2,60 Esteetön liikkumis-ja toimimisympäristö RT RT-ohjekortti käsittelee liikkumis- ja toimimisesteisten tarpeita rakennetussa ympäristössä. Ohjekorttiin on koottu tärkeimmät suunnitteluperusteet sekä mitoitusperusteet ja -ohjeet. Ohjekortti liittyy tila- ja pihasuunnittelun RT-ohjekortteihin. Kortit täydentävät toisiaan ja ovat tarkoitetut käytettäviksi yhdessä. Korvaa ohjekortin RT s. 18,70 Hissin modernisointi KH Ohjekortin tarkoitus on helpottaa hissin modernisoinnin suunnittelua ja toteuttamista ja auttaa modernisoinnin tarjoamista yhdenmukaisin perustein. Kun hissi modernisoidaan tämän ohjeen mukaan, voidaan hissin turvallisuus, käytettävyys ja luotettavuus nostaa tämän päivän vaatimustasolle matkustajien ja hissillä työskentelevien kannalta. Korvaa ohjekortin KH s. 12,40 Hissitilat RT RT-ohjekortissa esitetään uusien hissien ja hissitilojen suunnitteluohjeita, joissa on otettu huomioon Kauppaja teollisuusministeriön päätös hissien turvallisuudesta (564/1997), Valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuudesta (1314/1994) sekä standardisarjan SFS-EN 81 standardit. 13 s. 11,00 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastus. Ilmanvaihdon parannus- ja korjausratkaisut LVI , KH Tässä ohjekortissa esitetään ilmanvaihtojärjestelmän visuaalinen puhtauden tarkastusmenetelmä, jonka avulla voidaan arvioida käytössä olevan ilmanvaihtojärjestelmän tai sen osan likaantumisastetta ja puhdistus- sekä kunnostustarvetta. 12 s. 10,30 Ilmastointityöt LVI , Ratu G Tätä-ohjekorttia käytetään rivi- ja kerrostalojen sekä toimistorakennusten tuotannonsuunnittelussa IV-töiden aikataulusuunnitteluun, -ohjaukseen ja -valvontaan osana koko hankkeen aikataulusuunnittelua. Korvaa ohjekortit LVI ja Ratu R s. 8,20 Karuselli SIT Tässä ohjekortissa kerrotaan Yrjö Kukkapuron vuosina suunnitteleman Karuselli-tuolin rakenneratkaisuista, valmistustavasta ja mitoituksesta. 4 s. 4,70 Kiinteistön ja asunnon kunnon selvitysmenetelmä LVI , KH Tiedonjyväkortissa esitellään lyhyesti kiinteistön ja asunnon kunnon selvittämiseen liittyviä käsitteitä, tarkastajilta edellytettäviä valmiuksia ja alan tutkintokokeita. 2 s. 1,30 Liikuntapaikkarakentaminen. Ohjeita ja kirjallisuutta Opas valtionavustuksen hakemiseen 2007 RT Luettelo liikuntapaikkarakentamista varten laadituista RT- ja LVI-ohjekorteista sekä liikuntapaikkarakentamista käsittelevistä käsikirjoista. Ohjekortti sisältää myös oppaan opetusministeriön harkinnanvaraisten valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja valvonnasta. Korvaa ohjekortin RT s. 4,70 Liputus KH Ohjekortissa käsitellään kiinteistöjen hyvää liputustapaa. Kortissa opastetaan Suomen lipun ja lippusalon valinnassa sekä annetaan ohjeita kansallisten ja muiden lippujen keskinäisestä sijoittamisesta. 7 s. 6,80 Lämmitys-, vesi- ja viemärityöt LVI , Ratu G Tätä ohjekorttia käytetään rivi- ja kerrostalojen sekä toimistorakennusten tuotannonsuunnittelussa lvv-töiden aikataulusuunnitteluun, -ohjaukseen ja -valvontaan osana koko hankkeen aikataulusuunnittelua. Korvaa ohjekortin LVI , Ratu R s 9,60 Mahonki. SIT Mahongista kertovassa ohjekortissa kerrotaan aitomahongista ja afrikanmahongista eli kaijasta ja selvitetään näiden tuntomerkit. Ohjeessa kerrotaan lisäksi näiden käytöstä, ominaisuuksista ja saatavuudesta sekä soveltuvuudesta eri käyttötarkoituksiin. 4 s. 3,30 Pientaloalueen täydennysrakentaminen RT Tässä ohjekortissa käsitellään pientaloalueen täydennysrakentamista sekä olemassa olevan pientalomiljöön suojelua täydennysrakentamisen yhteydessä. Ohjekortissa käsitellään myös viranomaisten ja rakennuttajan välistä yhteistyötä sekä rakentamistapaohjeiden merkitystä. Aihetta havainnollistavat esimerkit. 27 s. 20,80 Pientalon pihasuunnittelusopimuksen laatiminen RT Esimerkki pientalokohteen pihasuunnittelusopimuksesta ja siihen liittyvästä tehtäväluettelosta. Suunnittelusopimuksen malli on tehty lomakkeelle RT ja tehtäväluettelon malli lomakkeelle RT Lomakkeita käytetään suunnittelusopimuksissa, joissa työn tilaajana on kuluttaja. 4 s. 4,70 Piirustus- ja asiakirjaluettelo Talo 2000 RT , LVI , KH X Ohjekortissa käsitellään piirustusten ja muiden asiakirjojen yksilöimistä ja luettelointia tunnuksien avulla sekä esitetään esimerkkejä luetteloista järjesteltyinä eri tunnuksien mukaan. Kortissa sovelletaan maaliskuussa 2006 julkaistun Talo hankenimikkeistön luokitustunnuksia. Ohjekortti on muuten asiasisällöltään sama kuin Talo 90 -nimikkeistön mukainen Piirustus- ja asiakirjaluettelo. Ohjeen mukainen asiakirjaluettelo täyttää tietokantapohjaisen dokumentinhallinnan edellyttämät rakenteelliset perusvaatimukset. Luettelo voidaan kuitenkin laatia myös perinteisin menetelmin. 12 s. 10,30 Puisten ikkunoiden, puualumiini-ikkunoiden ja parvekeovien teollinen pintakäsittely, laatuvaatimukset RT , KH Ohjekortissa esitetään puisten ikkunoiden, puualumiiniikkunoiden, parvekeovien sekä tuuletusluukkujen teollisen pintakäsittelyn laatuvaatimukset. Ohjekortissa on myös ikkunoiden huolto- ja kunnossapito-ohjeita. 6 s. 6,10 Puulevyt SIT Ohjekortissa käsitellään yleisimpien puulevytuotteiden vanereiden, lastulevyjen, kuitulevyjen ja mdf-levyjen ominaisuuksia, mittoja, saatavuutta ja levyjen soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin. Ohjekortissa on myös lyhyet selvitykset joidenkin vähemmän käytettyjen levyjen ominaisuuksista. 8 s. 7,50 Rakennusalan suunnittelukilpailun periaatteet RT , LVI Tässä ohjekortissa esitetään rakennusalan suunnittelukilpailun periaatteet, jotka alan järjestöt ovat yhteistyössä laatineet ja hyväksyneet. Allekirjoittaneet järjestöt suosittelevat näitä periaatteita noudatettavaksi kaikissa Suomessa järjestettävissä rakennusalan suunnittelukilpailuissa. 3 s. 4, Rakennusselostusohje Talo nimikkeistö RT , KH Kortissa annetaan ohjeita rakennusselostuksen laatimiseksi Talo nimikkeistöä ja Rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia RYL 2000 hyväksi käyttäen. Korvaa ohjekortin RT , KH s. 22,90

5 Saako parvekkeella polttaa KH Tiedonjyväkortissa käsitellään useiden asuntoyhtiöiden polttavaa ongelmaa, parveketupakointia. Voidaanko huoneistoparvekkeella tupakointi kieltää yhtiön järjestyssäännöissä. Asiaa on puitu jo oikeudessa. 3 s. 1,95 Sammutuslaitteistot LVI , KH Tässä ohjekortissa esitetään eri sammutuslaitteistotyypit, niiden soveltuvuusalueita ja rajoituksia. Ohje on tarkoitettu sammutuslaitteistojen perusteiden selvittämiseen. Korvaa ohjekortin LVI s. 6,10 Sähkötyöt LVI , Ratu H-0298 Ohjekorttia käytetään rivi- ja kerrostalojen sekä toimistorakennusten tuotannonsuunnittelussa sähkötöiden aikataulusuunnitteluun, -ohjaukseen ja -valvontaan osana koko hankkeen aikataulusuunnittelua. Korvaa ohjekortin Ratu R s. 10,30 Talo 2000 Hankenimikkeistö RT , KH X Tässä ohjekortissa esitetään Talo 2000 Hankenimikkeistön otsikkotason vaihe maaliskuussa Otsikoita verrataan Talo 2000 aiemman vaiheen otsikoihin sekä Talo 90 -nimikkeistön otsikoihin. Ohjekortti on tarkoitettu edistämään Talo nimikkeistön käyttöönottoa. Huolimatta siitä, että nimikkeistö on vahvistamaton, se on otettu Talo-nimikkeistöä soveltavissa RT-ohjekorteissa käyttöön ja sen julkaiseminen paitsi RT- myös KH-ohjekorttina on katsottu perustelluksi. 4 s. 4,70 Teräs SIT SIT-ohjekortissa käsitellään yleisesti huonekaluteollisuudessa käytetyn rakenneteräksen ominaisuuksiin vaikuttavia käsittelyjä, muovattavuutta, pintakäsittelyä ja mittoja. Lisäksi esitellään yleisiä terästuotteita. 8 s. 7,50 Tiikki SIT Ohjeessa kerrotaan tiikin käytöstä, ominaisuuksista ja saatavuudesta sekä soveltuvuudesta eri käyttötarkoituksiin. 2 s. 3,30 Tilan valaistus SIT Ohjekortti käsittelee näkyvän valon ominaisuuksia ja valaistuksen merkitystä ihmiselle. Lisäksi kiinnitetään huomiota valaistusratkaisuihin erityyppisissä tiloissa. Ohjeessa selvitetään myös valaistukseen liittyviä käsitteitä ja määritelmiä. 8 s. 7,50 Ulkoseinärakenteita RT RT-ohjekortissa esitetään yleisimpiä asuinrakennusten, toimistorakennusten ja liikerakennusten ulkoseinärakenteita. Korvaa ohjekortin RT s. 27,10 LVI Net rakennusten parempaan hallintaan LVI-kortisto on pian netissä. LVI Net -tietopalvelun avulla suunnittelet ja toteutat hankkeesi hyvän talotekniikan rakennustavan mukaisesti. Samalla vaikutat tilojen toimivuuteen, käyttäjien hyvinvointiin ja asumismukavuuteen. LVI Net on monipuolinen työväline suunnittelu- ja luonnosvaiheisiin säännöksiin ja sopimusten laadintaan tarjouslaskentaan ja tarvikevalintoihin rakentamiseen, asennuksiin ja valvontaan huoltoon ja kunnossapitoon sekä perus- ja täydennysopetukseen. Kaikki olennainen tieto käsilläsi ajasta ja paikasta riippumatta LVI Net sisältää ammattilaisen tarvitsemat LVI-suunnittelun, -rakennuttamisen ja asentamisen ohjeet, säännökset ja tuotteet sekä koosteita tutkimustuloksista. TalotekniikkaRYL käsikirja määrittää yleisesti noudatettavan hyvän talotekniikan rakentamistavan. Tarviketieto Netin avulla löydät tuotteet ja kontaktit helposti. LVI Net -aineistosta on koottu valmiita talotekniikan hankekokonaisuuksia. Voit helposti koota myös omia hankekokonaisuuksia tai suosikkilistoja. Palvelua päivitetään jatkuvasti ja kaikki käyttäjät saavat uuden tiedon samanaikaisesti käyttöönsä. Ota yhteyttä, annamme mielellämme lisätietoja. Rakennustieto Oy Julkaisijat Helsinki, puh Rakennustietosäätiö RTS Kuopio, puh LVI-Keskusliitto ry Lappeenranta, puh Kustantaja Oulu, puh Rakennustieto Oy Tampere, puh Päätoimittaja Tiina Strand Tutustu demoon hanki käyttöösi LVI Net -tietopalvelu on osoitteessa Käyttöoikeuden voit hankkia haluamallesi käyttäjämäärälle. Käyttöön tarvitset vain Internet-yhteyden ja selainohjelman. Lisätietoja ja hinnat löydät osoitteesta Osoitteessa voit rekisteröityä myös muihin Rakennustiedon julkaistuihin Internet-kortistoihin. Tilaamalla demotunnukset voit tutustua palveluun kahden viikon ajan ilmaiseksi.

6 KIRjAKAUPAN MUUT UUTUUSTUOTTEET Alvar Aalto His Life Schild, Göran The writer Göran Schild, born 1917, was a close conversational companion for Alvar Aalto. Schild has written a number of books about his architect friend. The 3- volume monograph, which has been translated into many languages has become a basic source for research and writing on Aalto. This work, Alvar Aalto His Life, brings together the biographical aspects of the monograph under single covers. Text; English. Alvar Aalto Museum, 2007 ISBN s. 23,- Alvar Aalto through the eyes of Shigeru Ban Julkaisu on kooste Alvar Aallon tuotantoa laajasti esittelevästä näyttelystä, joka on esillä välisenä aikana Lontoon Barbicanin taidegalleriassa. Näyttely on japanilaisen nykyarkkitehdin, Shigeru Banin tulkinta Alvar Aallon arkkitehtuurista, muotoilusta ja suunnitteluideologiasta. Black Dog Publishing, 2007 ISBN s. 7,- Alvar Aalto elämä Schild, Göran Alvar Aallon elämänkerta on kirjallinen helmi, joka ilmestyy nyt yhtenä niteenä. Schildtin teksteissä Alvar Aalto muuttuu eläväksi ihmiseksi, jonka elämänkaaressa yhdistyy vaatimaton kansanmies ja kansainvälinen seurapiirihai. Saatavana myös ruotsin- ja englanninkielisenä. Alvar Aalto Museo, 2007 ISBN s. 23,- Alvar Aalto en levnadsteckning Schild, Göran Göran Schildt (1917-), fi l.dr. och författare, hade ett nära vändskapsförhållande till Alvar Aalto. Schildt har skrivit ett flertal böcker om Aalto, bl.a. en tredelad biografi som blivit översatt till fl era språk. I denna bok samlas trilogins biografiavsnitt för första gången i en enhetlig volym. Teksten på svenska. Alvar Aalto Museet, 2007 ISBN s. 23,- Oy Alfred A. Palmberg Ab 100 vuotta Sukupolvet vaihtuvat yhtiö elää Tuuri, Antti Rakennusliike Alfred A. Palmbergin satavuotinen historia on samalla myös kappale Suomen historiaa. Alfred A. Palmberg perusti myllynkiviä valmistaneen yhtiön vuonna 1907, mutta jo ennen ensimmäistä maailmansotaa rakensi myös myllyt ja padot myllynkiviään varten. Hänestä tuli teollisuuden luottorakentaja ja hänen seuraajansa veivät yhtiötä eteenpäin läpi itsenäisyyden vuosikymmenten, sotien ja jälleenrakentamisen aikojen aina tähän päivään saakka. Sata vuotta täyttävä Oy Alfred A. Palmberg Ab on Suomen vanhin rakennusyhtiö. Se kuuluu Lemminkäinen-konserniin ja vastaa sen talonrakennustoiminnasta. Tänään Palmberg on yksi maamme merkittävimmistä rakennusliikkeistä. AAP Oy Alfred A. Palmberg AB, 2007 ISBN s. 3,- Arkkitehtuurin jatulintarhat Mäkinen, Matti K. Professori, arkkitehti ja Rakennushallituksen entinen pääjohtaja Matti K. Mäkinen on ollut vuosikymmenien ajan yksi suomalaisen arkkitehtuurikeskustelun näkyvimpiä hahmoja. Mäkinen uskaltaa ottaa kantaa, olla eri mieltä ja kutsua muut keskusteluun mukaan. Hänen esseistinen teoksensa Arkkitehtuurin jatulintarhat käsittelee niin arkkitehtuurin ikuisia kysymyksiä kuin tämän hetken miljööpolitiikkaa ja käsityksiä hyvästä kaupungista. Kustannusosakeyhtiö Avain, 2006 ISBN s. 2,0 Asuntoarkkitehtuuri ja mahdollinen muutos Esseitä asuntoarkkitehtuurin opetuksesta ja tutkimuksesta Tuomo Siitonen 60 vuotta Hedman, Markku; Sanaksenaho, Pirjo Juhlakirja 60 vuotta täyttäneelle Arkkitehti Tuomo Siitoselle sisältää pitkäaikaisten kollegoiden ja hyvien ystävien kirjoituksia. Ne käsittelevät Tuomo Siitosen uraa arkkitehtina ja professorina. Lisäksi kirja sisältää Siitosen ohjauksessa jatko-opintojaan suorittaneiden tutkijoiden artikkeleita. Teknillinen korkeakoulu, 2006 (Arkkitehtiosaston julkaisuja 2006/92) ISBN s. 2,- Betonin kiviainekset 2007 BY 43 Ohjeet koskevat betonin kiviaineksena käytettäviä, kivennäismaalajeista ja kalliosta valmistettuja kiviaineksia. Uudet ohjeet on tarkastettu SFS-EN ja SFS 7003 sekä näihin liittyvien testausstandardien pohjalta. Ohjeet toimivat kiviainesten ostajan ja myyjän välisen sopimuksen pohjana. Korvaa julkaisun by43 vuodelta Suomen Betoniyhdistys r.y. Suomen Betonitieto Oy, 2007 (BY 43) ISBN s. 3,- Betonirakentamisen laatuohjeet 2007 BY 47 Ajantasaistettuihin BY 47 ohjeisiin on nyt kerätty kaikki betonirakentamiseen liittyvät laatutekijät. Äänitekniikan, ulkonäköominaisuuksien, sisäilman ja säilyvyyden lisäksi uudessa ohjeessa käsitellään kantavuutta ja palonkestoa, käyttöikää, pätevyyksiä sekä käyttöä ja huoltoa. Ohjeet betonirunkoisten asuin-, liike- ja toimistorakennusten rakennuttajalle ja suunnittelijalle. Korvaa väliaikaisena julkaistun ohjeen by Suomen Betoniyhdistys r.y. Suomen Betonitieto Oy, 2007 (BY 47) ISBN s. 8,- Byggnadskalendern 2007 Matematik, konstruktion, byggbestämmelser, nya artiklar: Brandsäkerheten hos EPS-isolerade konstruktioner, Alternativa rör och rör reparationer, Konstruktioner och arbetssäkerhet i Finlands högsta hus, Säkra lösningar i Finlands högsta hus, Livscykelmodellens tillämpning på Europaväg 18 på avsnittet Muurla - Lojo, Vad då för VOC?, flera artiklar om målning och målfärger, Fasadrenovering med Thermodek, o.s.v. 76. painos Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finland r.f., s. 2,- Construction Materials Manual Hegger, Manfred; Auch-Schwelk, Volke; Fuchs, Matthias; Rosenkranz, Thorsten The importance of choosing the right building material for the perception, use and design of top quality architecture. Which building material is suitable for what purpose? Which ceramic coatings should be used as wall coverings and which as floor coverings? The Construction Materials Manual is able to provide the answers in the form of a very useful reference work. In addition, 25 international examples of the aesthetic utilisation of the documented material, some very traditional, some very innovative are illustrated in detail. Standards + guidelines: with the new EN designations. Text; English. Birkhäuser, 2006 ISBN s. 12,- Designing Public Toilets del Valle Schuster, Cristina This book presents a selection of very diverse projects in which toilets enjoy special status. Over the course of four chapters Leisure and Culture, Residential Bathrooms, Working Environment and Commuting Spaces, the book follows a global survey of bathrooms belonging to different types of buildings, including bars, theatres, gyms, public institutions, airports and train stations, with special emphasis on the means used to bring together creativity and functionality. Text; English. Gribaudo, 2005 ISBN s. 29,- Jännitetyöopas Mäkinen, Pertti A. Jännitetyöopas on tarkoitettu jännitetyöhön osallistuville muistuttamaan työhön liittyvistä perusasioista. Jännitetyökouluttaja voi oppaan avulla antaa kansanomaista tietoa varsinaisen standardin tekstin lisäksi. Opas on apuväline sähkötöiden johtajalle ja sähkötöiden tekijälle. Runsas kuvitus. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Sähköinfo Oy, 2007 ISBN s. 2,9 6

7 Kaunista kotiin 500 sisustusvinkkiä Eveleght, Tessa; Latvala, Pirjo (suom.) Kaipaako kotisi uutta, raikasta ja kodikasta ilmettä? Kodin uudistamiseen et tarvitse täydellistä muodonmuutosta, vain hyviä ideoita. Harkitut tekstiilit, kukoistavat huonekasvit, kaunis kattaus ja tunnelmallinen valaistus kohentavat kotia nopeasti ja vaivattomasti. Sisustusvinkkejä kodin kaikkiin tiloihin, ideoita pihaan ja puutarhaan, pieniä yksityiskohtia suuria muutoksia. Runsas nelivärikuvitus. WSOY, 2007 ISBN s. 44,- Kiinteistöyhteisön hallinto ja kirjanpito rakentamisesta asumiseen Alanen, Sinikka; Vuorenalusta, Asko Kirja kattaa asunto- ja kiinteistöyhteisön koko rakennusaikaisen talouden: hallinnon, kirjanpidon, tilinpäätökset, tilintarkastuksen ja verotuksen. Asioita tarkastellaan sekä kiinteistöyhtiön että perustajaosakkaan näkökulmasta. Tekstiä havainnollistavat runsaat lasku- ja kirjausesimerkit. Liitteenä on keskeisin lainsäädäntö sekä kattava valikoima erilaisia ohjeita ja malleja. Kirja on tarpeellinen erityisesti isännöitsijöille, tilitoimistoille, kiinteistöjen kirjanpitäjille, kiinteistönvälittäjille ja rakennus- ja rakennuttajaliikkeiden taloushallinnolle. 2. tarkennettu painos Suomen Kiinteistöliitto Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd, 2007 ISBN s. 88,- Kilpailtuja unelmia ja työvoittoja 130 vuotta suomalaisia arkkitehtuurikilpailuja Dreams and comp(l)eted projects 130 years of Finnish architectural competitions Huotelin, Paula; Kaipiainen, Maarit; toim. Tämä julkaisu liittyy Suomen rakennustaiteen museon näyttelyyn 130 vuotta suomalaisia arkkitehtuurikilpailuja, joka esittelee suppean läpileikkauksen suomalaisten yleisten arkkitehtuurikilpailujen historiasta. Teksti suomeksi ja englanniksi. Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, 2006 ISBN s. 25,- Kävely jugendtalojen Turussa Lahtinen, Rauno; Laaksonen, Hannu Turku rakennettiin jugendkaupungiksi vuosina Turkulaisesta jugendista kehittyi omaleimainen paikallinen tyyli, jota on säilynyt katukuvassa runsaasti. Upeasti kuvitetussa teoksessa kävellään Turku ympäri kaupunginosittain ja esitellään keskustan jugendrakennukset, yhteensä noin sata kohdetta. Rakennusten lisäksi kirjassa tutustutaan myös turkulaisen jugendin suunnitelleisiin arkkitehteihin ja rakennusmestareihin. 2. painos Turkuseura, 2007 ISBN s. 37,50 Laastit vanhoissa rakenteissa von Konow, Thorborg Miten vanhojen muurirakenteiden laastit eroavat tämän päivän laasteista? Miksi jotkut laastit rapautuvat nopeammin kuin toiset? Kirja antaa vastauksia vanhojen muurattujen ja rapattujen rakenteiden korjaamiseen liittyviin kysymyksiin. Kirja konservaattoreille ja laastinvalmistajille sekä korjaustöiden suunnittelijoille. Suomenlinnan hoitokunta Tureida, 2006 ISBN s. 32,40 Lobby Design 56 new projects present the new trends in Lobby Design all over the world. The lobby is the fi rst point of contact with the place visited from the street. The book is divided into chapters and gives an overview of all kinds of lobbies, such as in public buildings, airports and hotels, but as well in private apartment houses. The projects will be presented in alphabetical order of the designers. As far as available plans will be shown. Text; English, Italian, Spanish, German, French. daab, 2006 ISBN s. 31,- Maanalaisten tilojen paloturvallisuussuunnittelu. Perusteet ja soveltamisohjeet RIL Ohje luo ensimmäisen kerran yhtenäisen perustan maanalaisten tilojen paloturvallisuudesta huolehtimiselle. Ohjeen on laatinut VTT yhteistyössä viranomaisten ja muiden alan toimitsijoiden kanssa. Ohjeen pääpaino on henkilöturvallisuudessa, koska maanalaisista tiloista poistuminen tulipalotilanteessa vaatii erityistoimia usein pitkien poistumisreittien ja savun ylöspäin kulkeutumisen takia. Julkaisussa esitetään yleiset paloturvallisuusvaatimukset sekä paloturvallisuussuunnittelun perusteet sekä annetaan paloturvallisuusanalyyseihin liittyvää taustatietoa. Lisäksi teos sisältää maanalaisia tiloja koskevan suunnittelun ohjeistuksen sisältäen vaatimustasoja sekä menettelytapoja. Ohje on tarkoitettu suunnittelijoiden, viranomaisten, rakentajien, tuotevalmistajien, vakuutusalan, oppilaitosten sekä täydennyskouluttajien käyttöön. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 2007 (RIL ) ISBN s. 56,- Medical Design This publication demonstrates what effect high-qualtity and mordern architecture has on hospitals, doctor s offi ces, pharmacies and other health institutions, and what the future-oriented tendencies are for health sector buildings. The book offers a qualifi ed selection of more than 60 projects around the world. Text; English, Italian, Spanish, German, French. daab, 2006 ISBN s. 31,- Moleskine City Notebooks Eleven separate booklets of European cities. An ideal notebook for those, who travel, work, live or organize events in these cities. A special quidebook for your own use or as a gift to your friends. From pages of zone maps with large-scale maps of the city center and an alphabetical street index. Also a map of the metro system with the list of stations. From blank and 96 notched pages to write useful information for your citylife. Each book has 32 detachable sheets, acid-free paper, inner pocket, size 9 x14 cm and 228 pages. Amsterdam ISBN Barcelona ISBN Dublin ISBN Lisboa ISBN London ISBN X Madrid ISBN Milano ISBN Paris ISBN X Praha ISBN Roma ISBN Wien ISBN Moleskine, ,50/ kpl Moninaisuus ja ristiriitaisuus arkkitehtuurissa Venturi, Robert; Vartola, Anni; suom. Robert Venturin (s. 1925) kirjoitusten sanotaan vaikuttaneen Le Corbusier n rinnalla eniten modernin arkkitehtuurin teoriaan. Moninaisuus ja ristiriitaisuus arkkitehtuurissa on Venturin keskeisin teos, yhteenveto ajatuksista, joita ei voi modernin arkkitehtuurin kohdalla ohittaa. Kirja on käännös englanninkielisestä alkuteoksesta Complexity and Contradiction in Architecture. Kustannusosakeyhtiö Avain, 2006 ISBN s. 27,- Navetasta talliksi Halonen, Juhani Navetasta talliksi -julkaisussa käydään läpi pääpiirteittäin tallirakentamisen perusasioita sekä annetaan mallipiirustusten avulla ideoita vanhan navetan muutostöihin. Hevostietokeskus, 2005 (Julkaisuja 7) ISBN s. 31,50 Näin kunnostat mummolan mööpelit Sirkiä-Jarva, Sari; Kuparinen, Ilpo; Hiltunen, Anneli; Lampi, Ville Kirja sisältää kertomuksia suomalaisille tutuista ja rakkaista käyttökalusteista ja seikkaperäiset ohjeet niiden kunnostamiseen. Mukaan on valittu niitä koko kansan kalusteita, joita löytyy paitsi muistoistamme, myös mummolan vintiltä, kirpputoreilta ja kierrätyskeskuksista ja jotka ovat tulleet uudelleen muotiin. Tammi, 2007 ISBN s. 35,30 7

8 Oman kodin muistikirja Tärkeät tiedot talteen Pukkila, Hanna Ovatko talosi kunnossapitoon liittyvät asiakirjat ja kuitit hujan hajan? Haluaisitko pitää parempaa huolta kodistasi? Oman kodin muistikirja tuo ryhtiä kodinomistajan elämään. Näyttävään kirjaan merkitään tiedot talon perustamisesta sekä tehdyistä remonteista materiaaleja ja muita yksityiskohtia myöten. Kun myyt asuntoasi, huolellisesti täytetty muistikirja kertoo huoneiston perustiedot ostajalle. Oman kodin muistikirja on ehdoton hankinta uuden talon rakentajalle, ja siitä on paljon hyötyä myös jokaiselle jo pientalossa asuvalle. Tärkeä tieto on nyt kätevä koota ajelehtivista papereista yksiin kansiin. Kirjaa on helppo täydentää sitä mukaa kuin uudistat kotiasi. Oman kodin muistikirja on erinomainen lahja tupaantuliaisiin! Helmi, 2007 ISBN s. 17,20 Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Oppaalla pyritään selventämään ulkomaalaisten työskentelyä Suomessa koskevia pelisääntöjä. Teos on tarkoitettu koko rakennusalalle ja siinä on otettu huomioon lainsäädännön ja sopimusten rakennusalalle asettamat erityisvaatimukset. Oppaassa esitellään asiat kolmesta näkökulmasta: ulkomaalaisen työntekijän kannalta, rakennusliikkeen hankintatoimen eli sopimuksenteon näkökulmasta ja työmaan kannalta. Lainsäädäntöä on seurattu asti. Rakennusteollisuus RT ry, Rakennusliitto ry Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy, 2007 ISBN s. 6,0 Palo- ja rakennuslainsäädäntö 2007 Palo- ja rakennuslainsäädäntökirjaan on koottu paloja pelastuslainsäädäntö, väestönsuojelu- ja rakennuslainsäädäntöön liittyvät keskeisimmät lait, asetukset, määräykset ja ohjeet. Korvaamaton työväline rakennus- ja paloalan ammattilaisille, insinööri- ja arkkitehtitoimistoille. 11. painos Suomen Kalenterit Oy, s. 106,- Perustajaurakoinnin uusi kirjauskäytäntö Lahti, Pirjo Kirjanpitolautakunta antoi perustajaurakoinnin kirjauskäytännöstä vuonna 2006 uuden yleisohjeen, joka perustuu Pirjo Lahden ja Rakennusteollisuus RT ry:n kehittämään uuteen kirjausmalliin. Kirjassa käydään läpi RT:n mallin sisältö ja sovellukset sekä annetaan yksityiskohtainen ja kattava kuva uudesta tilinpäätösinformaatiosta.kirjasta on hyötyä etenkin perustajaurakointia tai -rakennuttamista harjoittavien yritysten taloushallinnon henkilöstölle sekä tilintarkastajille ja tilitoimistoille, joiden asiakkaina on rakennusalan yrityksiä. Selkeänä perusteoksena se antaa tärkeää tietoa myös rakennusalan sidosryhmille, rakennusyritysten johdolle, alan opiskelijoille sekä muille perustajaurakoinnin kirjauskäytännön ja tilinpäätösinformaation kanssa tekemisiin joutuville. Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy, s. 0,7 Pientalojen mikrobivauriot Lähtökohtana asukkaiden kokemat terveyshaitat Pirinen, Juha Juhani Pirinen tutki väitöskirjassaan omakotitaloja, joiden asukkaista yksi tai useampi koki saavansa erilaisia, usein homevaurioihin yhdistettyjä terveysoireita talossa oleskellessaan. Kahdessa kolmasosassa tarkastetuista taloista löytyi mikrobivaurio. Pirisen väitöstutkimuksen mukaan homeongelmista kärsivissä omakotitaloissa on usein enemmän kuin yksi mikrobivaurio. Osa vaurioista on rakenteiden sisällä, hankalasti löydettävissä. Tällaiset vauriot eivät ole silmin havaittavissa, vaan niiden löytämiseksi tarvitaan kuntotutkimustoimenpiteitä kuten kosteusmittauksia porausrei istä, rakenteiden avaamista tai mikrobinäytteiden ottamista. Talon rakennetta rikkovat tutkimustoimenpiteet ovat kalliita ja saattavat jäädä tämän vuoksi tekemättä. Väitöskirjan aineisto kerättiin 429 omakotitalosta Hengitysliitto Heli ry:n korjausneuvontatoiminnan yhteydessä vuosina Löytyneitä vauriotyyppejä oli aineiston kokoon suhteutettuna erittäin paljon, sillä vaurioituneista taloista löydettiin yhteensä 82 erilaista tapaa, joilla mikrobivaurio oli syntynyt. Tampereen teknillinen yliopisto Hengitysliitto Heli ry, 2006 (Hengitysliiton julkaisuja 19/2006) ISBN s. 29,80 Pihakasvit leikkausopas Räty, Ella Opas antaa kuvin, piirroksin ja tekstein ohjeet eri kasviryhmien ja -lajien leikkauksiin. Oppaasta löydät tarkat leikkausajat ja -tavat ruusupensaille, marjapensaille, kuusi- ja lehtipensaalle, köynnöskasveille ja pihan lehtipuille. 2. uusittu painos Taimistoviljelijät ry, Puutarhaliitto ry Puutarhaliitto ry, 1999 (Puutarhaliiton julkaisu nro 302) ISBN s. 6,- Pihakasvit mallipihaopas Räty, Ella Pihakasvit Mallipihaoppaassa esitellään todellisia pihoja, joista monet on palkittu pihakilpailuissa. Mallipihoista on esitetty pihasuunnitelma sekä pihalla kasvavat kasvilajit ja -lajikkeet. Taimistoviljelijät ry, Puutarhaliitto ry Puutarhaliitto ry, 1997 (Puutarhaliiton julkaisu nro 292) ISBN s. 6,- Pihojen pohja-ja päällysrakenteet RIL Ohjeen tavoitteena on saada piha-alueiden suunnittelu tiiviiksi osaksi alue- ja uudisrakentamista sekä maankäytön suunnittelua. Siinä on esitetty periaatteet, joita suositellaan noudatettavaksi pihan ja siihen liittyvien rakenteiden suunnittelussa ja rakentamisessa. Lisäksi on esitetty myös yleisiä ratkaisumalleja erilaisista tapauksista ja rakenteista. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y., 2007 (RIL ) ISBN s. 6,- Rakennushankkeen pääsuunnittelun tehtäväluettelo 2000 Salonen, Kari; Seppänen, Matti Vuonna 2000 voimaan tullut uusi maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus edellyttävät rakennushankkeeseen ryhtyvää nimeämään hankkeeseen pääsuunnittelijan, joka vastaa hankkeen vaativuustasoa. Pääsuunnittelija vastaa suunnittelun kokonaisuudesta, sen johtamisesta ja koordinoinnista. 2. painos Tampereen teknillinen korkeakoulu, 2002 ISBN TTKK julkaisu s. 1,- Rakennusliikkeen arvonlisävero-opas 2007 Opas perehdyttää rakennustoiminnan ja kiinteistöjen arvonlisäverotuksen erityispiirteisiin. Sisältää myös perustajaurakoinnin arvonlisäverotuksen sekä tärkeimmät uudet rakentamista ja kiinteistöntoimintaa koskevat oikeustapaukset ja niiden tulkinnat. Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy, 1007 ISBN s. 22,70 Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen 2007 Aitomaa, Kari; Luoto, Tapio; Marjamäki, Markku; Niskanen, Toivo; Patrikainen, Harri; Päivärinta, Keijo Kirjassa käsitellään ja selitetään valtioneuvoston määräyksiä sekä muita työturvallisuutta koskevia säädöksiä, joiden tulee olla esillä kaikilla rakennustyöpaikoilla. Multikustannus, 2007 ISBN s. 9,- Rakenteellisen turvallisuuden varmistaminen RIL Ohje antaa rakennushankkeen eri osapuolille (rakennuttaja, suunnittelijat, urakoitsijat, tuoteosavalmistajat, viranomaiset) käytännön ohjeita siitä, miten arvioidaan RakMK A1:n määrittelemän rakenteellisen turvallisuuden erityismenettelyn tarvetta sekä miten toteutetaan vaativien hankkeiden rakenteelliset laadunvarmistustoimenpiteet. Lisäksi ohje toimii laadunvarmistusohjeena myös normaaleissa hankkeissa. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 2007 (RIL ) ISBN s. 8,- Restaurointietappeja aikaraiteella Puoli vuosisataa rakennussuojelua ja restaurointia Suomessa Kairamo, Maija Maija Kairamon lisenssiaattityössä tarkastellaan rakennusmuistomerkkien suojelua restauroinnin näkökulmasta Suomessa 1950-luvulta 1990-luvun loppuun. Tutkielman alkuosassa kuvataan rakennussuojelua osana yhteiskunnan yleistä taloudellista ja poliittista kehitystä. Restauroinnin kehitystä seurataan pääasiassa kirkkojen korjaustapojen perusteella. Seitsemän yksityiskohtaisesti kuvaillun esimerkin avulla analysoidaan kirkkojen restaurointiperiaatteiden muuttumista. Esimerkkeinä ovat Korppoon kirkko, Hämeenlinnan kirkko, Nousiaisten kirkko, Turun tuomiokirkko, Tenho- 8

9 lan kirkko, Sodankylän vanha kirkko ja Tyrvään Pyhän Olavin kirkko. Teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtiosasto Teknillinen korkeakoulu, 2006 (TKK tutkimuksia 2006/25) ISBN s. 28,0 S, M, L, XL O.M.A., Rem Koolhaas, Bruce Mau Sigler, Jennifer; (toim.) Rem Koolhaasin O.M.A. - arkkitehtitoimiston suunnittelemilla rakennuksilla kuvitettu novelli arkkitehtuurista, joka muodostuu esseistä, manifesteistä, päiväkirjoista, saduista, mietteistä ja tämänpäivän kaupunkikuvista ja jonka runkona on aakkoselliset sanakäsitteet. Teksti englanniksi. 2. painos The Monacelli Press, 1998 ISBN s. 87,- Eero Saarinen shaping the future Pelkonen, Eeva-Liisa; Albrecht, Donald; edit. Eero Saarinen: shaping the future julkaisu tarkastelee ensimmäistä kertaa Saarisen tuotantoa kokonaisuutena. Saarisen pyrkimyksenä oli kehittää arkkitehtonista muotokieltä uusien rakennusteknisten innovaatioiden pohjalta. Hänen tuotantoonsa kuuluivat sellaiset 1900-luvun arkkitehtuurin merkkiteokset kuin General Motorsin tekninen keskus, St. Louis Gateway Arch -kaari, New Yorkin TWA: n lentokenttäterminaali sekä Yalen Stiles ja Morse -yliopistorakennukset.tämä julkaisu liittyy Helsingin Taidehallissa syksyllä 2006 pidettyyn Eero Saarinen: huominen hahmottuu -näyttelyyn. Teksti englanniksi. Yale University Press, 2006 ISBN X 382 s.,- Schools and Kindergartens A Design Manual Dudek, Mark With over 70 case studies from Europe, North America and the Pacific Region, this is an essential guide for architects involved in the design of schools and kindergartens. Among the key themes analyzed are aspects such as the impact of modern communication technology, urban integration or internal circulation. Text; English. Birkhäuser, 2007 ISBN X 255 s. 111,10 Sisustajan seinäkirja Barker, Linda; Solja, Kati; suom. Seinät voi muuttaa muutamalla värillä ja yksinkertaisilla siveltimillä hengettömistä, tyhjistä tasoista upeiksi pinnoiksi, jotka suorastaan sykkivät energiaa ja väriä. Vaihtelevilla pintakäsittelyillä voidaan luoda erilaisia tunnelmia. Tapeteista löytyy moderneja kukkakuvioita tai turvallisia raitoja. Sisustuslevyillä ja laatoilla saat helppohoitoiset ja tyylikkäät pinnat. Kirja esittelee tunnetun englantilaisen sisustussuunnittelijan Linda Barkerin viimeisimpiä ideoita, joita soveltamalla saat kotiisi uutta ja persoonallista ilmettä. Runsas, korkeatasoinen nelivärikuvitus. Multikustannus Oy, 2007 ISBN s. 3,- Sortavalan arkkitehtuuria Huovinen, Jaana; toim. Kirja esittelee piirustuksin ja valokuvin merkittävän osan Sortavalan vuosien rakennuskannasta. Kirjassa esitellään niin tyylien kirjoa kuin suunnittelijoitakin valtakunnallisista arkkitehdeistä paikallisiin rakennusmestareihin. Kirjan pääosassa ovat sodan jaloista pelastetut rakennuspiirustustukset, joita säilytetään Mikkelin maakunta-arkistossa. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, 2007 ISBN s. 39,- Spa Design Today, day spas are the place to be when it comes to relaxation and regeneration. The best day spas are components of holistic wellness and relaxation concepts, located in the most beautiful regions on Earth, with spacious guest rooms and suites, excellent cuisine, as well as a discriminating design and interiors. This book presents over 50 projects and gives overview of innovative ideas for designing Spa s and wellness clubs. An index with contact information of the designers and architects is enclosed. Colour photographs. Text; English, Italian, Spanish, German, French. daab, 2006 ISBN X 383 s. 31,- Stair Design Suomalainen ikkuna Korhonen, Teppo; Eskelinen, Jouko Stair Design brings together more than seventy recent projects from all over the world: numerous examples of stairs built from the most commonly used materials; wood, metal, re-enforced concrete and glass, or a combination of these. A swell as the wide-ranging sample of typologies and materials, book offers a selection of creative solutions for elements such as banisters or lighting, which are fundamental as the steps themselves. Text; English, Italian, Spanish, German, French. daab, 2006 ISBN s. 31,- Suomalaisten ikkunoiden laaja kirjo Alavetelistä Ylitornioon ja romanttisesta krumeluurista selkeään suoraviivaisuuteen esittäytyy Jouko Eskelisen valokuvissa. Ikkunoiden kehitys- ja kulttuurihistoriaa valottavan esipuheen on laatinut rakentamiskulttuuriin perehtynyt kansatieteilijä, dosentti Teppo Korhonen. Multikustannus Oy, 2007 ISBN s. 22,- Suomalaisen hirsiperinnerakennuksen Hankintaopas, Hirsityövälineet ja Hirsialan sanasto Tikkanen, Raimo Kirja soveltuu perinteisen hirsitalon hankintaa, tekemistä tai teettämistä suunnittelevalle. Se on myös tietopuolensa takia oiva oppikirja kaikille koulutusasteille. Kirjassa on ammattilaisasiaa niin hirsiveistäjille kuin viranomaisillekin. Hirspek Oy/Hirsiperinnekeskus, 2006 ISBN s. 30,- Suomen puut ja pensaat Väre, Henry; Kiuru, Heikki Sähköasennusopas Tiainen, Esa; toim. Laajin kuvitettu, kotimaisin voimin tehty puulajiopas, jossa Suomen alkuperäiset puut ja pensaat esitellään perusteellisesti. Kaikkiaan kirjassa esitellään 70 lajia alalajeineen sekä yleisimmät viljelykarkulaiset. Metsäkustannus Oy, 2006 ISBN s. 2,- Opas sisältää sähköasennusstandardien perusvaatimusten lisäksi runsaasti käytännön asennustyössä sovellettavia ohjeita ja malleja, muun muassa eri asennustapojen osalta. Uudistetussa painoksessa on huomioitu määräyksiin ja ohjeisiin tulleet muutokset. Opas on tarkoitettu tiiviiksi hakuteokseksi työmaakäyttöön, sähköasentajille ja työnjohtajille. 6. uudistettu painos Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Sähköinfo Oy, 2007 ISBN s. 9,70 Taimitarhojen perennat Räty, Ella Perennoilla saadaan värikkäitä ja viihtyisiä pihoja ja puutarhoja. Monivuotisina ne ovat edullisia ja helppohoitoisia. Lajikekuvauksissa selviää kasvien ominaisuudet, kasvu- ja leviämistapa, kestävyys ja istutustiheys. Selkeät ohjeet kasvupaikan valintaan, istutukseen ja hoitoon. Yli 600 perennan esittely sekä taulukoita kasvivalinnan pohjaksi. Taimistoveljelijät ry Puutarhaliitto ry, 2003 (Puutarhaliiton julkaisuja nro 323) ISBN s. 39,80 9

10 Toimivat katot 2007 Julkaisu jakautuu katon muodon mukaan loiviin ja jyrkkiin kattoihin, joista jälkimmäinen osa käytettävän materiaalin mukaan kolmeen pääosioon: Bitumikatteet, peltikatot ja tiilikatot. Loivat katot -osio sisältää myös vedeneristämiseen liittyviä erilaisia rakenteita rakennuksen eri osissa. Julkaisu on hyödyllinen työväline jokaiselle, joka on mukana katon rakentamisessa tai korjaamisessa niin urakoinnin ammattilaisille kuin työn tilaajillekin. Kattoliitto ry, s. 20,- Uudet talliratkaisut Viheralueiden puut & pensaat Räty, Ella Julkaisussa on tarkat mitoitus- ja suunnitteluohjeet erityyppisille talleille. Tallialueen ja tallirakennuksen suunnittelussa tulee huomioida hevosen tarpeet. Tallitoiminnan turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat ovat myös keskeisiä asioita. Hevostietokeskus, 2005 (Julkaisu 8) ISBN s. 39,0 Puutarha-alan ammattilaisille ja opiskelijoille sekä alan harrastajille tehty kirja sisältää noin 550 koristepensaan ja -puun sekä havukasvin kuvaukset. Kirjassa huomioidaan paitsi kasvien korkeus, kukinta ja syysvärit, myös muut tärkeät käyttöominaisuudet, leviämistapa ym. Kirjan loppupuolen taulukoista löydät kasvilajeja erilaisiin kasvupaikkoihin ja käyttötarkoituksiin. Mukana myös kasvien ruotsinkieliset nimet. 4. uudistettu ja laajennettu painos Taimistoviljelijät ry, Puutarhaliitto ry Taimistoviljelijät ry, 2007 (Puutarhaliiton julkaisuja nro 332) ISBN s.,0 Viherammattilaisen Perennakäsikirja Tossavainen, Anne; toim. Viherammattilaisen perennakäsikirja on ensimmäinen Suomen olosuhteet huomioiva perenna-alueiden perustamisen ja hoidon opas, joka keskittyy julkiseen viherrakentamiseen sopivien työtapojen ja kasvilajien esittelyyn. Kirjassa kuvaillaan perennojen eri taimityypit. Teos kuuluu ehdottomasti paitsi viheralueita suunnittelevien, rakentavien ja hoitavien henkilöiden myös alan opiskelijoiden ja viljelijöiden käsikirjastoon. Viherympäristöliitto ry, 2006 (Viherympäristöliiton julkaisuja 34) ISBN s. 37,- The Vision of Frank Lloyd Wright Heinz, Thomas A. Virtually every structure that Wright has built is represented in this extensive survey of his life s work. His often tempestuous and sometimes tragic life and career are given full coverage in this book. Hundreds of photos, both archival and recent chart his amazing work and influence on all who followed. Text; English. Grange Books, 2007 ISBN s. 18,- Vyöhyketerapiaa suomineidolle Maamme ja sen pääkaupungin rakenteen kehittäminen Väänänen, Eero Kirjassa pyritään tuomaan esille kaupunkirakenteen ja yleensä asutusrakenteen vaikutus yhdyskuntien talouteen ja yksityistalouksiin ja erityisesti se, miten asutuksen vyöhykkeitä parantamalla voidaan edistää niitä. Kirja on tarkoitettu lähdeteokseksi ja oppikirjaksi yhdyskuntasuunnittelua opiskeleville ja alan päättäjille.kirjan kirjoittaja Eero Väänänen on arkkitehti, tekniikan lisenssiaatti ja Helsingin yliopiston kunniatohtori. EV-studio, 2007 ISBN s. 0,- Yhdyskuntataloudellisten vaikutusten arviointi kaavoituksessa. Lähtökohtia arviointiin Koski, Kimmo; Solin, Lauri Kuntien menestymisen kannalta on entistä tärkeämpää, että yhdyskuntataloudelliset vaikutukset selvitetään kaavoituksen yhteydessä. Tässä julkaisussa käsitellään näiden vaikutusten arviointia kaavoituksessa eri kaavatasoilla. Vaikutusten arviointi palvelee vaihtoehtojen vertailua ja valintoja suunnittelutilanteessa, osallistumista sekä päätöksentekoa prosessin eri vaiheissa. Julkaisu on tarkoitettu ensisijaisesti kaavoittajille sekä vaikutusten arviointien tekijöille, mutta on hyödyllinen myös päätöksentekijöille. Ympäristöministeriö Edita Publishing Oy, 2006 (Suomen ympäristö 51/2006, rakennettu ympäristö) ISBN s. 11,- Young European Architects European architecture is distinguished by a variety of forms and styles. This first volume of a new series about young architects provides insight and an overview of the arcitectural scene in Europe, and with the aid of portraits and short explanatory texts, presents the featured agencies and architects and their websites. An index with contact information of the architects is enclosed. Colour photographs. Text; English, Italian, Spanish, German, French. daab, 2006 ISBN s. 31,- Yrityksen perustajan opas silta yrittäjyyteen Holopainen, Tuulikki; Levonen, Anna-Liisa Yrityksen perustajan opas on käsikirja niille, jotka parhaillaan pohtivat oman yrityksen perustamista tai ovat jo tehneet perustamispäätöksen. Kirja on myös erinomainen opas alkuvaiheessa olevalle yrittäjälle sekä yritysneuvonnan käyttöön. Tässä ajantasaistetussa, kolmannessatoista painoksessa on otettu huomioon mm. syyskuussa voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain tuomat muutokset. 13., uudistettu painos Edita Publishing Oy, 2006 (Yritysjulkaisut) ISBN s. 6,- Tervetuloa kotisivuillemme Kodin Rakennustieto -palvelussa Ohjeita rakennushankkeen tote ut tamiseksi hyvää rakennustapaa noudattaen Oikeudet ja velvollisuudet korjaus- ja kunnossapitotöissä, linkkejä lainsäädäntöön Pientalon rakennuttaminen ja kylpyhuoneremontti -esimerkkihankkeet Linkit lisätietolähteisiin: kirjat, ohjelmat ja RT-sopimuslomakkeet tilaukset kätevästi verkkokaupasta Linkkejä eri alojen ammattilaisten yhteystietoihin. Luotettavaa tietoa onnistuneen rakennustai remonttihankkeen läpiviemiseksi. 10

11 Tilaa ja maksa tämän liitteen kirjat kätevästi verkkokaupassamme Verkkokaupassamme on mahtava valikoima kirjoja ja muita tietotuotteita, yhteensä yli 4000 tuotetta. Tee tilauksesi helposti netissä, ajasta ja paikasta riippumatta. Maksuvaihtoehtoina voit valita pankki-tai luottokorttimaksun. Voit asioida Sampon, Nordean, Okopankin tai Aktian pankkikorteilla. Luottokorteista maksuvälineinä käyvät Visa, Master/Eurocard sekä American Express. Kuva Voitto Niemelä, kirjasta Office Buildings in Finland. Postimaksu maksettu Rakennustieto Oy Tunnus VASTAUSLÄHETYS 11

12 TILAUKSET verkkokaupasta, kupongilla tai puhelimitse Kaikista tuotteistamme saat lisätietoja tai voit ti la ta niitä soittamalla pu he lin pal ve luum me, tilaus kupongilla, telefaxilla tai verkkokaupastamme Lisätietoja puhelinpalvelustamme: Helsinki puh , Kuopio puh Lappeenranta puh , Oulu puh Tampere puh Sähköisten tuotteiden asiakastuki opastaa tuotteiden asennuksessa, käytössä ja hyödyntämisessä: Rakennustieto Oy PL 1004, Helsinki Helsingin Rakennuskeskus Runeberginkatu 5, Helsinki käynti Et. Rautatiekatu 12, 2. krs. Puh Fax TILAUKSET Rakennuskirjakauppa Runeberginkatu Helsinki Puh Fax Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu Rakennustieto Kuopio TIETOkirjakauppa, näyttely Kauppakatu 40 42, Kuopio Puh Fax Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu Rakennustieto Lappeenranta TIETOkirjakauppa Raatimiehenkatu Lappeenranta Puh Fax Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu. Rakennustieto Oulu TIETOkirjakauppa, näyttely Uusikatu 32, Oulu Puh Fax Avoinna ma pe klo 9 17, la suljettu Rakennustieto Tampere TIETOkirjakauppa, näyttely Satakunnankatu 18, Tampere Puh Fax Avoinna ma to 9 17, pe 9 15, la suljettu Turun Rakennuskeskus Humalistonkatu 8a, Turku Puh. (02) Fax (02) Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu Vaasan Rakennuskeskus Vasa Byggcentrum, Kauppapuistikko 6 Handelsesplanaden 6, Vaasa Puh. (06) , tel. Fax (06) Avoinna ma 9 18, ti-pe 9 17, la suljettu HUOM! Katso kesän aukioloajat netistä Postita tai faksaa lähimpään Rakennustiedon kirjakauppaan. MJ/5.2007/28 000/FKP OY OSOITELÄHDE RAKENNUSTIETO OY TILAUSKORTTI TILAAN Hintoihin sisältyy alv, kirjat 8 % ja CD, DVD, lehdet, kortit, sopimusasiakirjat ja nettipalvelut 22 %. Toimituskulut alkaen 8. Tilaaja Nimi Lähiosoite Postiosoite Puhelin Sähköposti Pvm Nimen selvennys laskulla (vain yritysasiakkaat) postiennakolla LIITY SÄHKÖPOSTIPALVELUUN Kyllä kiitos, haluan tietoa Rakennustiedon tapahtumista ja uutuustuotteista sähköpostilla. Sähköpostipalvelu on maksuton. Voin poistaa nimeni listalta, milloin haluan. Allekirjoitus TILAAN SEURAAVAT TUOTTEET kpl tuote hinta