Eurokoodiseminaari. Suunnitteluasiakirjat ja niiden laadinta. Hemmo Sumkin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurokoodiseminaari. Suunnitteluasiakirjat ja niiden laadinta. Hemmo Sumkin 11.12.2013"

Transkriptio

1 Eurokoodiseminaari Suunnitteluasiakirjat ja niiden laadinta Hemmo Sumkin

2 Uusia suunnitteluasiakirjojen sisältöön vaikuttavia asioita YM asetus kantavista rakenteista - Eurokoodien vahva asema suunnittelujärjestelmänä Tuotehyväksyntöihin liittyvät asiat nousseet esille alkaen voimaan astunut Rakennustuoteasetus - CE-merkintä, kansalliset tuotehyväksyntämenettelyt - Tarkastusasiakirjalomake Uudet rakennesuunnittelun tehtäväluettelot RAK12 RIL 229 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje Part of SWECO 2

3 Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista, (Notifioitavana), luonnos Part of SWECO 3

4 Suunnittelua ohjaavat määräykset, lait, asetukset ja lukuisat ohjeet Lait ja asetukset Suunnittelun ohjaaminen Tuotehyväksynnät Maankäyttöja rakennuslaki (MRL 120 ) ja asetus (MRA) RakMk:n asetukset - A, C, D, E ja F-sarjat Eurokoodien kansalliset liitteet (annettu asetuksina) EU:n Rakennustuoteasetus (CPR) - hen ja ETA: CE-merkinnät YM:n asetus kantavista rakenteista YM:n asetus pohjarakenteista Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä (954/2012) Muut lait ja asetukset, kuten - valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) - väestönsuoja-asetukset (sisäasiainministeriö /506 ja valtioneuvosto /408) Asetus eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä (555/2013) + kohteen erityisvaatimukset Standardit Eurokoodit Tuotestandardit Toteutusstandardit Muut standardit Täydentävät ohjeet RakMk:n ohjetekstit Yhdistysten ohjeet (esim. BY, Puuinfo, RIL, TRY) Muut ohjeet Tilaajan ohjeet Part of SWECO 4

5 Mitä asiakirjoja hankkeissa tulee laadittavaksi? Part of SWECO 5

6 Tietovyörytyksessä on hyvä muistaa mikä on olennaista Suunnittelija tekniset vaatimukset Asettaa vaatimustasot tuotteille suunnitelmassa Urakoitsija tuotteiden hankinta Hankitaan tuotteita, jotka täyttävät suunnitelmissa asetetut vaatimukset Valvoja/tarkastaja tms. hankittujen tuotteiden tarkastus Tarkistetaan, että hankitut tuotteet ovat vaatimustasoja vastaavia Hyvä tulee Part of SWECO 6

7 Mikä muu on olennaista? Rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset Maankäyttö- ja rakennuslain sekä asetuksen mukaan Rakenteiden lujuus ja vakaus Paloturvallisuus Hygienia, terveys ja ympäristö Käyttöturvallisuus Meluntorjunta Energiatalous ja lämmöneristys Suunnittelija tasapainoilee sen kanssa, miten olennaiset vaatimukset kuvataan suunnitelmiin niin, että rakennustuotteen valinnalle olisi silti vaihtoehtoja ja tuotteiden vapaa kilpailu olisi mahdollista. Part of SWECO 7

8 Tuotehyväksyntäasioiden vaikutus suunnitelmien sisältöön Esim. suunnitellaan betonielementtipalkki. Suunnitelmassa ilmoitetaan olennaiset tekniset vaatimukset Onko sitä koskevaa hen:ää? On EN NAS SFS7026 Kuuluuko tuote standardin käyttöalaan? Kyllä. CEmerkitty tuote Esim. 1. Betoni: C35/45 2. Teräs A500HW tai B500B 3. Paloluokka R60 4. Kantokyky suunnittelumääritysten mukainen Näiden tietojen on kohdattava SFS 7026 Betonivalmisosilta (Pilari- ja palkkielementit, ripalaatat, kuorilaatat, perustuselementit, portaat ja seinäelementit) eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot Valmistaja tuottaa tiedon tuotteesta Part of SWECO 8

9 - palkkeja ja pilareita koskevan standardin liite ZA: Täältä pitäisi löytyä vastintiedot suunnitelmissa esitetyille Part of SWECO 9

10 Suunnitellaan paikalla valettu betonipalkki. Suunnitelmassa ilmoitetaan olennaiset tekniset vaatimukset Onko sitä koskevaa hen:ää? Ei Kansalliset tuotehyväksynnät palkkiin käytettävillä tuotteilla Varmennustodistus Tyyppihyväksyntä Valmistuksen laadunvarmennus Esim. 1. Betoni: C35/45 2. Teräs B500B (A500HW) 3. Paloluokka R60 4. Kantokyky suunnittelumääritysten mukainen Rak.paikkakoht. hyväksyntä Part of SWECO 10

11 - Pitää selvittää, missä muodossa vaatimukset tulee kuvata, että sellaisia tuotteita voidaan löytää markkinoilta - Jos on harmonisoitu tuotestandardi, liite ZA kertoo yleensä olennaisen - Siitä nähdään terminologia, jolla ominaisuudet kuvataan jotta ne voidaan tunnistaa tuotteesta saadaan merkintätapa suunnitteluasiakirjoihin - Valmistaja ilmoittaa tuotteensa suoritustason kyseiselle tekniselle vaatimukselle - Jos taso riittää, sitä voidaan käyttää kohteessa - Tieto siirtyy tarkastusasiakirjan tuotelomakkeeseen - joku siirtää Part of SWECO 11

12 - Esim. terminologia lämmöneristetuotteita koskevassa standardissa EN liitteessä ZA: Part of SWECO 12

13 Rakennetyypit, mallidetaljit ym.? Merkitsemällä tietyn tuotenimen suunnittelija periaatteessa ottaa vastuun että tuote on kelpoinen kohteessa käytettäväksi. Oikeampi tapa olisi kirjata vaatimustasot tuotteen ominaisuuksille, mutta voi olla työlästä. Part of SWECO 13

14 Kuka tekee ja mitä? (esim. RIL 229:ssä vastuunjakotaulukoita) On todettu, että hankkeen kokonaisuuden kannalta on eduksi se, että suunnittelija poimii suunnitelmista tuotetiedot tarkastusasiakirjan liitelomakkeeseen. Tämä ei ole kuitenkaan itsestään selvyys. - Tästä aiheutuu jonkin verran ylimääräistä työtä suunnittelijoille, mutta kokonaisuus hyötyy - Ylimääräisestä työstä pitää sopia korvaus - Kaikkia projektissa käytettäviä tuotteita ei ole tarkoitus koota tarkastuslomakkeeseen, ainoastaan ne, joihin kohdistuu MRL:n tai RakMk:n mukaisia vaatimuksia - Kun tarvittava tieto on suunnitelmissa ja liitelomakkeessa, tuotteiden ostajilla pitäisi olla työkalut käsissään hankintojen tekemiseen asianmukaisesti - Eihän näitä ole juuri ennen koottu näin systemaattisesti yhteen paikkaan Part of SWECO 14

15 Tuotteiden kelpoisuuden osoittamiseksi laaditaan tarkastusasiakirja (MRL:n ja RakMK:n vaatimusten mukaisesti) Suunnittelussa huomioitavaa? - suunnittelun asiakirjoissa on esitettävä tuotteita koskeva määrittelytieto siten, että kohteessa vaadittavat olennaiset tekniset vaatimukset ovat sieltä löydettävissä. Rakennusteollisuus RT on laatinut yhteistyössä useiden tahojen kanssa (RT, SKOL, LVI-talotekniikkateollisuus, RAKLI, Rakennusvalvonta) muokattavan sähköisen mallilomakkeen tarkastusasiakirjan liitteeksi. - lomakkeeseen kootaan yhteenveto kohteessa käytettävistä rakennustuotteista, joihin kohdistuu MRL:n tai RakMk:n mukaisia olennaisia vaatimuksia. Sen jälkeen hankitaan tuotteita - jotka ovat vaatimusten mukaisia - tuotteiden kelpoisuus kohteessa käytettäväksi varmistetaan ja todennetaan tarkastusasiakirjaan - Tuotteiden kelpoisuusasiakirjat tallennetaan Part of SWECO 15

16 Tarkastusasiakirjan liitelomake Part of SWECO 16

17 Muita avustavia työkaluja: RIL 229 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje - antaa yleisiä ohjeistuksia eurokoodien mukaiseen suunnitteluun - ohjeita rakennustuotteiden kelpoisuuteen ja tuotehyväksyntöihin liittyvissä asioissa - ohjeistuksia hankkeen osapuolten väliselle vastuunjaolle tuotehyväksyntöjen osalta. Muillakin osapuolilla on tehtävää! - mallipiirustuksia eurokoodimuodossa - malleja työselostusten sisällöistä - Rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet asiakirjamalli Part of SWECO 17

18 Eurokoodien ja tuotestandardien käyttö arjen aherruksessa - Ollaan päästy jälleen entistä pidemmälle asioissa - Työkalut ovat käyttökelpoisia ja niitä alkaa olla mukavasti - Tuotestandardit ja uudet tuotehyväksyntäasiat yleensäkin työllistävät aikalailla lisää ainakin suunnittelijoita Part of SWECO 18

19 ASIAKIRJAT MUUTTUVAT, ASIA EI. SUURI YHTENÄISTEORIA : - Voimat kulkeutuvat lopulta johonkin - Maan painovoima vaikuttaa maan keskipisteeseen päin - Vapaasti virtaava vesi valuu painovoiman suuntaan - Ilma, kosteus ja lämpö vuotavat raoista - Kylmät pinnat ovat epämukavia - Onnettomuudet aiheuttavat yleensä vaurioita - Eri materiaalit käyttäytyvät eri lailla - Loogisella insinööriajattelulla on paikkansa - Fysiikan lait ovat normijärjestelmistä riippumattomia

20 Kiitos. Part of SWECO 20

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet AP 17

Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet AP 17 Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet Asetuksen 555/2013 tuoteryhmä 17 Kantavat muurauskappaleista ja laastista tai AP 17 25.02.2014 1 Yleistä 3 1.1 Ohjeiden soveltamisala 3

Lisätiedot

Teräskokoonpanojen CE-merkintä

Teräskokoonpanojen CE-merkintä Teräskokoonpanojen CE-merkintä Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen

CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen 21.5.2014 1 (6) CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen EU:n rakennustuoteasetuksen mukainen CE-merkintä tulee pakolliseksi kantaville teräsrakenteille 1.7.2014. Yhdenmukaistetun standardin EN 1090-1 soveltamiseen

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

PRIZZTECH. Vesijohtojen saneerauspinnoitus. Vesi-Instituutin raportteja 4. Vesi-Instituutti WANDER. Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija

PRIZZTECH. Vesijohtojen saneerauspinnoitus. Vesi-Instituutin raportteja 4. Vesi-Instituutti WANDER. Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija PRIZZTECH Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija Vesijohtojen saneerauspinnoitus Vesi-Instituutin raportteja 4 Tekijät: Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija Raportin nimi: Vesijohtojen saneerauspinnoitus Tiivistelmä:

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI Heikki Salkinoja LEKA-hanke Standardin osat SFS-EN 1090-1+A1: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

KÖLNIN ISO 14 -MESSUT: KANSAINVÄLISIÄ asiakkaita ja yhteistyökumppaneita KESPETIN MESSUOSASTO on omaa tuotantoa valaisimista lähtien

KÖLNIN ISO 14 -MESSUT: KANSAINVÄLISIÄ asiakkaita ja yhteistyökumppaneita KESPETIN MESSUOSASTO on omaa tuotantoa valaisimista lähtien KÖLNIN ISO 14 -MESSUT: KANSAINVÄLISIÄ asiakkaita ja yhteistyökumppaneita KESPETIN MESSUOSASTO on omaa tuotantoa valaisimista lähtien Pääkirjoitus ISO -messut ovat LVI- ja teollisuuseristysalan merkittävin

Lisätiedot

Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu

Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu Teppo Lehtinen, tekniikan lisensiaatti Ylitarkastaja, ympäristöministeriö teppo.lehtinen@ymparisto.fi 444 Kirjoituksen lähtökohtana on Teknologian kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

VIEMÄRIKAIVANNON POIKKILEIKKAUKSEN TUOTTEET KÄYTÄ OIKEAA TUOTETTA; VARMISTA SE STANDARDEILLA!

VIEMÄRIKAIVANNON POIKKILEIKKAUKSEN TUOTTEET KÄYTÄ OIKEAA TUOTETTA; VARMISTA SE STANDARDEILLA! VIEMÄRIKAIVANNON POIKKILEIKKAUKSEN TUOTTEET KÄYTÄ OIKEAA TUOTETTA; VARMISTA SE STANDARDEILLA! MIKA TULIMAA, TkL TUOTERYHMÄJOHTAJA, RUDUS OY Vesihuolto 2015/Hulevesi ja muut Mika Tulimaa TkL (rakennusmateriaalitekniikka)

Lisätiedot

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT

RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO RY Tapiolan keskustorni, 02100 ESPOO Puh 020 595 5100, fax 020 595 5111 skolry@skolry.fi www.skolry.fi v 1.0 18.1.2010

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

CE merkintä vesihuoltotuotteissa

CE merkintä vesihuoltotuotteissa CE merkintä vesihuoltotuotteissa Vesihuolto 2014 3-4. 6. 2014 EU:n rakennustuoteasetus Rakennustuoteasetus tuli voimaan 1.7.2013 CE merkintä ja suoritustasoilmoitus on pakollinen, jos Tuote kuuluu harmonisoidun

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

THERMIA. 40 VUOTTA PUMPPUJA. MAALÄMPÖ- www.kotisun.fi. www.kotisun.fi. Tampereen seudun. Luonnonmukaiset maalit ja pintakäsittelyaineet 1/2014

THERMIA. 40 VUOTTA PUMPPUJA. MAALÄMPÖ- www.kotisun.fi. www.kotisun.fi. Tampereen seudun. Luonnonmukaiset maalit ja pintakäsittelyaineet 1/2014 Tampereen seudun RAKENNUSMAAILMA 1 1/2014 Käyttövesi- ja lämpöverkkoremontit www.kotisun.fi www.kotisun.fi 0207 669 940 0207 669 940 Luonnonmukaiset maalit ja pintakäsittelyaineet Maalauskauden messutarjoukset!

Lisätiedot

D2-uusintatarveselvitys

D2-uusintatarveselvitys D2-uusintatarveselvitys Loppuraportti 26.11.2014 Suomen LVI-liitto, SuLVI ry Olli Seppänen Jorma Railio Tiina Strand Sisällysluettelo Esipuhe...3 1. Tausta...3 2. Työmenetelmät...4 3. Tulokset...5 3.1.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA Prujut samannimisestä kirjasta, tekijät Mika Lindholm ja Juha-Matti Junnonen Abstract Tein koska aattelin lukea kirjan ajatuksella mutta sitten homma lähti vähän lapasesta.

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Tavaroiden sisämarkkinat Sisämarkkinat ja niiden kansainvälinen ulottuvuus Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY Soveltamisopas Rev 1.7 Päiväys:

Lisätiedot

Eurokoodien koulutus. Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 SFS-EN 1090-2

Eurokoodien koulutus. Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 SFS-EN 1090-2 Eurokoodien koulutus Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 1 SFS-EN 1090-2. 2 1 EN 1090-2 ja infraryl 42040 Eurooppalainen standardi EN 1090-2 (Teräs ja alumiinirakenteiden toteuttaminen, Osa 2: Teräsrakenteita

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot