Liikenneturvallisuusteemat päivähoidossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikenneturvallisuusteemat päivähoidossa"

Transkriptio

1 1 Liikenneturvallisuusteemat päivähoidossa Liikennekasvatuksen työkalupakki

2 2 Liikenneopetus lapsille Mitä pienempi lapsi on, sitä enemmän opettaminen on mallina olemista. Iän karttuessa itsenäinen liikkuminen lisääntyy, jolloin lapselle opetetaan ensisijaisesti turvallisia toimintatapoja liikenteessä. Tuolloin on tärkeää seurata lapsen toimintaa ja opettaa hänelle oikea tapa kulkea. Mitä opetat eri-ikäisille? 0-4 -vuotiaat eivät kykene liikkumaan yksin liikenteessä. Tämän ikäiset ottavat mallia aikuisista. Opeta jokapäiväiset asiat: mikä on jalkakäytävä, ajorata, piha, heijastin. Tässä iässä on tärkeintä opettaa leikkipaikan ja liikenteen ero vuotiaat haluavat toimia aikuisten ehdoilla ja osaavat jo soveltaa oppimaansa käytäntöön. Opetustilanteessa on tärkeää kertoa, miksi näin tehdään. Opeta lapselle yksi asia kerrallaan. Aikuisen kanssa harjoitellaan oikeaa toimintaa liikenteessä vuotiaat ovat jo valmiita liikenneopetukseen. Parasta opetusta on harjoittelu todellisessa liikennetilanteessa. Lasten turvallisuudesta on aina huolehdittava vuotiaat osaavat jo erottaa ympäristön vaaralliset paikat. Myös yksinkertaisia liikennesäätöjä voidaan jo oppia. Tärkeintä on käytännön harjoittelu ja opitun kertaaminen aina uudelleen ja uudelleen. Liikenneturvan sähköistä materiaalia varhaiskasvatukseen /Liikennekasvatuksen työkalupakki (liikennekasvatus/varhaiskasvatus) /Turvapuoti /Liikennekasvatus/lapset /Turvapupu /Vili Vyötiäinen

3 3 Turvallinen liikkuminen lähiympäristössä Opeta lapsille syksyllä: Päiväkodin rajat - päiväkodin piha ja leikkialueet sekä liikenne näiden ulkopuolella Vaaranpaikat - portti, katu/tie, ajorata, liikenne, - missä ajoneuvot liikkuvat, - missä jalankulkijat ja pyöräilijät liikkuvat, - miksi jossakin ei voi kulkea, - jalkakäytävä ei ole leikkipaikka, - missä saa olla, esim. pihan leikkipaikka ja - missä ei olla, esim. tie, katu, liikenteen seassa Suojatie ja turvallinen tien ylittäminen - tie ylitetään aina suojatien kohdalta, - lapselle tulee opettaa, että autot eivät aina pysähdy suojatien kohdalla ja siksi tietä ylitettäessä on oltava erityisen varovainen, - nimestään huolimatta suojatie ei ole suojatie katso Liikenneturvan ohjeet sivun alalaidasta. Ajoradan ylittäminen - esimerkiksi kun auto on tuon talon kohdalla, ei voi enää lähteä ylittämään katua Ryhmänä liikkuminen - pareittain, jonossa, aikuisen paikat Säännöt - havaitseminen ja kuunteleminen on tärkeää, - tien ylitys, - valppaus, - liikennemerkit, Turvalaitteet - kypärät, heijastimet, heijastinliivit Liikenneturvan ohjeet turvalliseen tienylitykseen: - Valitse turvallinen paikka tien ylittämiseen. - Pysähdy. - Katso ja kuuntele, tuleeko autoja - Odota ja katso vielä kerran. - Kun tie on vapaa, kävele reippaasti tien yli. Vuodenajan liikennemerkit: - Suojatie - Jalankulkijan liikennevalo - Jalkakäytävä - Pyörätie - Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä - Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain

4 4 Yleisohjeet päivähoidolle - Opettaminen pienille lapsille on mallina olemista. - Henkilökunta tietää päiväkodin periaatteet ja säännöt turvallisesta liikkumisesta liikenteessä. - Ennen tien ylitystä kerrotaan, missä on pysähdyttävä, jotta ehditään katsoa ja kuunnella, onko autoja tulossa. - Käytetään heijastinliiviä liikenteessä. - Käytetään tilauskuljetuksia ja ammattikuljettajia päiväkodin retkillä. Varataan linja-auto, jossa jokaisella istuimella on turvavyöt. Omia autoja ei käytetä kuin hätätilanteissa. - Käytetään taksia jos lapsi pitää kuljettaa esimerkiksi terveyskeskukseen. - Hoitosopimuksiin tehdään merkintä kuljetustavoista ja turvalaitteiden käytöstä. - Päiväkodilla on kirjalliset ohjeet onnettomuuksia ja läheltä piti -tilanteita varten. Tällaisista tilanteista kerrotaan vanhemmille välittömästi niiden tapahduttua. - Liikenneturvallisuus sisältyy varhaiskasvatussuunnitelmaan. Yleisohjeet vanhemmille - Opettaminen pienille lapsille on mallina olemista, muun muassa liikennesääntöjen noudattamisessa ja turvalaitteiden käytössä. - Noudata päiväkodin ohjeita päiväkodin alueella ajamisesta ja pysäköinnistä. - Vältä peruuttamista päiväkodin alueella, peruuttaminen voi olla myös kielletty. - Kuljeta lasta autossa lapsen turvalaitteessa. - Kuljeta lasta autossa turvallisella istuinpaikalla. - Tuo lapsi päiväkotiin asti ja hae päiväkodin pihasta. Lapsi ei tule itsekseen autolle. - Pidä päiväkodin portit aina suljettuina. - Kertaa yksinkertaisia liikennesääntöjä lapsen kanssa. - Lapsi matkii aikuista liikennekäyttäytymisessä. Käytä siksi itsekin kypärää, heijastinta ja turvavyötä. - Muista, että katu ei ole lasten leikkipaikka. - Käytä kypärää myös eri urheilulajeissa, ei vain pyöräillessä.

5 5 Toteutusvinkit - Liikutaan lasten kanssa lähiympäristön liikenteessä. - Askarrellaan omia liikennemerkkejä. - Dramatisoidaan sisällä tilanteita ja harjoitellaan niitä sitten ulkona. - Lauletaan ja esitetään loruja. - Järjestetään heijastindemonstraatioita esimerkiksi siten, että taskuampulla etsitään heijastimia. - Tehdään heijastinkarhu (leikkaaminen, värittäminen ja liimaminen). - Isäinpäivän teemaksi voidaan ottaa isä pitää minusta huolta liikenteessä. Huomio kiinnitetään siihen, että isä laittaa lapsen turvaistuimeen, molemmat käyttävät heijastinta, keskustellaan yhdessä turvallisesta liikennekäyttäytymisestä tms. - Leikitään linja-auto ja junaleikkejä. Tehdään pahvilaatikosta linja-auto. Se ajaa tiellä ja muut harjoittelevat turvallista tien ylitystä. - Suihkutetaan ikkuna hämäräksi ja osoitetaan, kuinka auton tuulilasin läpi nähdään esimerkiksi jalankulkija. - Vanhempainiltaan otetaan mukaan liikenneteema ja kutsutaan asiantuntija puhumaan aiheesta. - Kutsutaan Liikenneturvan aluetoimistosta heijastinkeiju vierailulle. - Piirretään vuodeaikateemaan liittyviä piirrustuksia ja askarrellaan. - Päivähoidon tiedotteeseen liitetään jokin syksyyn liittyvä liikenneasia.

6 6 Tarvittavat materiaalit Liikennemerkit Tehdään itse liikennemerkkejä. Internetistä voidaan ottaa mallit liikennemerkkeihin tai käytetään Liikenneturvan liikennemerkkisarjaa apuna. Turvavälineet Käytetään esimerkiksi heijastimia ja turvaliivejä. Liikennemuistipeli Käytetään internetistä tai pahvisena Autot, junaradat, autonratit, liikennematto Sätkynukke ja tulostettavat pelit, liikennemerkit ja väritystehtävät Liikennekasvatuksen työkalupakista. Keskustelunaiheita vanhempien kanssa - Vanhempien kanssa keskustellaan päiväkodin säännöistä, liikennesäännöistä ja yhteisistä liikenneturvallisuuteen liittyvistä periaatteista. - Vanhemmat voivat tuoda lapsen kävellen päiväkotiin ja harjoitella samalla turvallisen reitin kulkemista. - Monet vanhemmat kuljettavat lastaan autolla päiväkotiin tai kouluun, koska pitävät sitä turvallisimpana ratkaisuna. Osa lapsista kuitenkin kävelee hoito- tai koulumatkan vanhemman kanssa tai yksinään, ja lisääntynyt liikenne päiväkodin tai koulun ympäristössä on turvallisuusriski. Siksi kulkutapavalintoja tulisi miettiä muidenkin kuin vain oman lapsen turvallisuuden näkökulmasta. Keskustelunaiheita lasten kanssa - Keskustellaan lasten kanssa, miten liikutaan turvallisesti jalan. - Pohditaan, minkälainen on turvallinen tienylityspaikka ja miten kuljetaan turvallisesti tien yli. - Kerrotaan lapsille, että myös suojatiellä toimitaan maltillisesti ennen tien ylitystä. - Kerrotaan heijastimen periaate. Se näkyy pimeällä, kun siihen osuu valonsäde. Näin heijastin näkyy jo kaukaa. Myös kaupungin katuvaloissa on tärkeää näkyä.

7 7 Talvi tuo mukanaan uudet vaaranpaikat Opeta lapsille talvella: Liukkaus - auto tai pyörä ei pysähdy heti Turvallinen mäenlaskupaikka - ei lasketa mäkeä tielle Lumikasat näköesteenä Lumiaurat ja isot työkoneet liikenteessä - ei juosta tielle niitä katsomaan, koska koneet voivat peruuttaa ja kääntyä yllättäen Oja tai katu ei ole lapsen leikkipaikka Ohjeita lasten vanhemmille: Ulkoliikuntapaikoille kulkeminen talvella - turvallisia reittejä ja kevyen liikenteen väyliä käyttäen Hiihtovälineiden ja muiden välineiden käyttö talvella - esimerkiksi kypärän käyttö Vuodenajan liikennemerkit: - Stop-merkki - Lapsi-merkki Liikenneturvan ohjeet turvalliseen tienylitykseen: - Valitse turvallinen paikka tien ylittämiseen. - Pysähdy. - Katso ja kuuntele, tuleeko autoja. - Odota ja katso vielä kerran. - Kun tie on vapaa, kävele reippaasti tien yli.

8 Toteutusvinkit päivän teemat - Luistellaan eri suuntiin ja pysähdytään, jotta lapsi ymmärtää, ettei vauhtia saada pysähtymään heti. Lapsi oppii myös eri suunnat. Kypärän käyttö on tärkeää myös luistellessa. Luistelu ja mäenlasku ovat hyviä koordinoinnin oppimistapoja. - Mäenlasku turvallisessa paikassa, ei ajotielle päin. Harjoitellaan liikennevaloja: vihreällä saa laskea, punaisella odotetaan. - Juostaan ja pysähdytään stop-merkistä. Opitaan tunnistamaan pakollista pysäyttämistä tarkoittava merkki. - Syksyllä opitun kertausta ja harjoittelua liikenteessä. - Potkukelkkaillaan. - Hiihdetään. Tehdään latu piha-alueelle tai turvallisen polun varrelle ja harjoitellaan lähtöä ja ajanottoa. Annetaan lapselle ohjeet, miten hiihtopaikalle mennään ja miten sukset kuljetetaan. - Järjestetään heijastindemonstraatio. - Pelataan liikenneaiheisia muistipelejä. - Vuodenaikateemaan liittyvät lasten piirustukset, askartelut, laulut ja lorut. - Väritystehtävä Leikkipaikka talvella Värityskuva löytyy Liikennekasvatuksen työkalupakista. Keskustelunaiheita lasten kanssa - Minkälainen on turvallinen mäenlaskupaikka ja luistelupaikka? - Millä välineellä on turvallista laskea mäkeä? - Miksi on hyvä käyttää talvella kypärää ulkoliikunnassa, kun on liukasta? - Miksi turvaliiviä käytetään. - Miksi heijastinta käytetään ja mihin se kiinnitetään? - Missä on turvallista hiihtää? Onko turvallista hiihtää pihassa, kevyen liikenteen väylällä tms. - Missä on turvallista potkukelkkailla?

9 9 Liikkuminen liikenteessä lisääntyy Opeta lapsille keväällä: Pyörän kunnon tarkastus kotona - ohjeistus Liikenneturvan liikennekasvatuksen työkalupakissa Kypärän käytön tarkastus kotona - annetaan ohjeet kypärän säätämisestä, - kypärän tulee olla oikean kokoinen ja oikeassa asennossa päässä, - hihnat kiristetään sopiviksi, - jos kypärän alla käytetään pipoa, kyprän kokoa tulee säätää Pyöräilijänä liikenteessä - pyörän hallinnan harjoittelua Pyöräilijät varovat aina jalankulkijoita Potkulaudalla liikkuminen ja kypärän käyttö Taitoajoa Liikkuminen luonnossa - poluilla, metsässä, pururadalla Linja-autolla ja junalla matkustaminen Jalkakäytävä ja ajorata, kevyen liikenteen väylä Vuodenajan liikennemerkit: - nopeusrajoitusmerkki - pysäköintipaikka - kielletty ajosuunta - pakollinen ajosuunta Liikenneturvan ohjeet turvalliseen tienylitykseen: - Valitse turvallinen paikka tien ylittämiseen. - Pysähdy. - Katso ja kuuntele, tuleeko autoja. - Odota ja katso vielä kerran. - Kun tie on vapaa, kävele reippaasti tien yli.

10 10 Yleisohjeet päivähoitoon - Aikuinen kulkee ensin. Pysähdytään, katsotaan ja kuunnellaan. Kun lapset on kerätty kokoon, sitten vasta mennään aikuisen johdolla tien yli. - Muistutetaan lapsia siitä, että pysyvät omalla puolella jalkakäytävää, ryhmittäin, tien reunassa jne. - Käytetään pyöräillessä pyöräilykypärää. - Kerrotaan sanoin, mikä on oikea ja vasen. Esikouluikäiset eivät erota oikeaa ja vasenta eivätkä muista, kumpi on kumpi. - Liikenteessä oleminen ei ole hauskaa eikä ole leikkipaikka. - Näytetään, millä puolella kevyen liikenteen väylää kuljetaan ja miten. - Liikennemerkeistä opetetaan oleellisin asia. Esimerkiksi pakollista ajosuuntaa osoittavia merkkejä on useita, mutta ydinasia on opettaa, että nuoli osoittaa sallitun suunnan. Yleisohjeet vanhemmille - Huolehdi lapsesi pyöräilykypärän käytöstä. - Säädä kypärän remmit oikein. - Neuvo lastasi, miten kypärä on oikein päässä. - Käytä itsekin aina kypärää. - Neuvo lastasi, missä on turvallista pyöräillä. Rajataan alue, missä pyöräillään (esimerkiksi tuon ja tuon talon välillä). - Pyöräile yhdessä lapsesi kanssa ja opeta samalla turvallisia toimintatapoja. - Selvitä miten on turvallista kuljettaa lasta pyörän tarakalla tai kärryssä pyörän takana. - Huolehdi, ettei lapsesi leiki pysäköityjen autojen läheisyydessä.

11 11 Toteutusvinkit - Taitoajoradalla harjoittelua sekä pyörien kanssa että ilman niitä. - Pyöräilysuunnistus - Suunnistus, valokuvasuunnistus - Itse piirretyn kartan mukaan kulkeminen - Pyörän hallinnan harjoittelua pihapiirissä - Pyöräilykypärän tuunaaminen, tulostetusta kuvasta kypärän värittäminen kuva Liikennekasvatuksen työkalupakissa - Isompien lasten pyörän kunnon tarkistaminen - Poliisileikit (palkitseminen ja sakottaminen) - Palkitaan oikein tekeviä (merkki, kunniakirja tms.) - Vanhempainillassa käsitellään liikenneteemaa - Kypärätesti kananmunalla (kts. Turvapuoti) - Vuodeaikateemaan liittyvä piirtäminen, askartelu, väritystehtävät, laulut ja lorut - Väritystehtävä Leikkipaikka keväällä Värityskuva löytyy Liikennekasvatuksen työkalupakista. Tarvittavat materiaalit - valokuvat - tötsät - liikennemerkit - pyörät, kypärät - potkupyörät - pyörän kuntokartoituslomake kuva Liikennekasvatuksen työkalupakissa - pieni munakypärä kts. Turvapuoti

12 12 Keskustelunaiheet lasten kanssa - Mitä tehdä, kun kaveri kaatuu? - Pyörän paikka kevyen liikenteen väylällä. - Milloin ja miksi soittokelloa käytetään? - Koirien ja jalankulkijoiden väistäminen kevyen liikenteen väylällä. - Pysähtyminen - portista tielle tullessa - pysähdytään, kuunnellaan ja katsotaan ennen kuin lähdetään ylittämään tietä, - risteyksessä kiinnitetään huomio myös taakse päin. - Minkä takia kypärää käytetään? - Mopoilija ja pyöräilijät voivat ajaa lujaa! - Missä ajetaan, vältetään äkkinäisiä käännöksiä kuljetaanpa jalan tai pyörällä. - Miten tie ylitetään turvallisesti? - Turvallisen paikan valitseminen tien ylittämiseen. - Pysähtyminen. - Katsominen ja kuunteleminen. - Odottaminen ja vielä kerran katsominen. - Reippaasti tien yli käveleminen, kun tie on vapaa.

13 13 Kertaus on opintojen äiti, liikenteessäkin Opeta lapsille kesällä: - Pyöräily - Liikkuminen luonnossa - Pihaleikit, pallon perässä ei juosta kadulle - Aurinko voi häikäistä - Veneily, vesi ja uimaranta - Liikennevalot - Tien ja kadun ylitys - Linja-autolla ja junalla kulkeminen - Muiden vuodenaikateemojen kertausta Vuodenajan liikennemerkit: - uintipaikka - tienviitat (mitä niissä lukee) - leirintäalue - liikennevalot - pysäköinti- ja levähdysalue Liikenneturvan ohjeet turvalliseen tienylitykseen: - Valitse turvallinen paikka tien ylittämiseen. - Pysähdy. - Katso ja kuuntele, tuleeko autoja. - Odota ja katso vielä kerran. - Kun tie on vapaa, kävele reippaasti tien yli.

14 14 Yleisohjeita päivähoitoon - Pyöräretkelle lähdetään vain esikoululaisten kanssa tai ryhmän kehitystasosta riippuen. - Ensiapulaukku ja omat juomapullot retkille mukaan. - Kun lapset tietävät miten (pyörä)retkellä toimitaan ja käyttäydytään, vasta sitten ryhdytään käytännön toimiin. - Ennen pyöräretkelle lähtöä tutustutaan luokan pyöräretkioppaaseen. - Vilkkaat lapset kulkevat aikuisen lähellä. - Kun lapsi vetää letkaa, vaihdetaan vetäjää. Kaikille pitää antaa mahdollisuus. - Etukorin tavarat: sovitaan siitä, mitä tehdään, jos jotain putoaa etukorista. Aikuinen auttaa. Pienille lapsille reppu selkään, ei tavaraa pyörän etukoriin. - Pyöräretkelle/retkelle lähdettäessä sovitaan etukäteen miten käyttäydytään. Aikuinen huolehtii jos joku kaatuu, jotain putoaa yms. - Lapsen keskittyminen voi herpaantua ja huomio kiinnittyä muuhun kuin liikenteeseen. - Pyörä-, kävely- tai luontoretki voi olla lapselle suuri elämys. Ohjeet vanhemmille - Noudata itse liikennesääntöjä. - Pidä lasta kädestä, kun kävelette yhdessä jalkakäytävällä tai liikenteessä. - Kerro lapselle, että autoilijat eivät aina pysähdy suojatien eteen vaikka pitäisi. - Varmista aina, että tie tai katu on vapaa ennen kuin ylität sen. - Ylitä ajorata aina suojatietä pitkin, jos sellainen on. - Varmista, että lapsi tietää ajoradan, kävelytien ja pihan erot. - Huolehdi kesälomamatkojen turvallisuudesta. Käyttäkää turvalaitteita ja pitäkää taukoja matkalla, etenkin jos lapsi/lapset sitä pyytävät tai kuljettaja on väsynyt. - Lapset voivat olla innokkaita. Siksi on tarpeen huolehtia, etteivät he lähde juoksemaan tai ryntäämään autosta pois päästyään. - Opeta lapsi varomaan peruuttavia autoja kotien ja kauppojen pihoissa. - Opetelkaa yhdessä tunnistamaan autojen äänten tulosuunnat.

15 15 - Pukeutukaa kunnolla pyöräilemään lähtiessänne: kunnon kengät/lenkkarit, turvaliivi ja kypärä. Varvastosut eivät sovellu pyöräilyyn. - Hankkikaa lapsen kokoinen pyörä, se ei saa olla liian iso tai pieni. Hankkikaa samalla oikean kokoinen kypärä. Toteutusvinkit - Pyöräretki esikouluikäisten kanssa (tai ryhmästä riippuen) - Retket kävellen - Retket luontoon - Kaupungissa käyminen - Roolileikit ja liikennetehtävät - Soittimien ja kapuloitten avulla harjoitellaan erilaisten äänien havaitsemista ja paikallistamista - Liikenteen äänien tunnistaminen (ihmiset, ajoneuvot) - Arvausleikit (Arvaa mikä: suojatie, liikennevalot, auto jne.) - Motoriikan harjoittelua pyörällä/potkupetellä päiväkodin pihassa - Linja-autossa/junassa matkustaminen odottaminen, autoon meneminen, turvavyön käyttö, matkustaminen, autosta poistuminen, kuljettajan/konduktöörin tervehtiminen - Vuodeaikateemaan liittyvä piirtäminen, askartelu, väritystehtävät, laulut ja lorut Tarvittavat materiaalit - Leikkivälineistö pihassa muuttuu, esimerkiksi autot, kaivurit, potkupetet - Pyöräillessä varusteina kunnon kengät/lenkkarit kypärän lisäksi

16 16 Keskustelunaiheet vanhemmille lasten kanssa - Kesällä tieviittojen lukeminen voi olla mukavaa matkaviihdykettä - Katso myös ohjeet vanhemille. Sieltä löytyy keskustelunaiheita runsaasti. Keskustelunaiheet lasten kanssa - Kerro liikennevalojen värien merkitys ja perustele, että näin on sovittu - Turvallinen tien ylitystapa - Pyöräilyn turvallisuus, pyöräilijän paikka liikenteessä - Kypärän käyttö pyöräillessä - Mitä liikenne on? - Miten pyöräretkellä toimitaan

17 17 Esimerkkejä liikenneaiheisista lasten lauluista - Polkupyörän lainasimme - Jänöjussin mäenlasku - On valo vihreä - Autolla ajetaan, varo, varo - Älä juokse tielle, auto ajaa päälle - Lasten liikennelaulu - Bussilaulu - Mikäs se tuolla kolottaa - Mummolaan kun pyöräilemme - Mä hakkaan ja naulaan mä autoa teen - Pyörät ne pyörivät ympäri

18 Liikenneturvan sähköinen materiaali varhaiskasvatukseen 18 Liikenneturvallisuusteemat päivähoidossa -aineiston linkitetty materiaali - Liukasteleva lumiukko -sätkynukke - Liikennemuistipeli, sähköinen - Liikennemuistipeli, tulostettava - Leikkipaikka talvella, väritystehtävä - Leikkipaikka kesällä, väritystehtävä - Pyöräilykypärä, väritystehtävä - Luokan pyöräretkiopas - Pyörän kuntokartoituslomake Liikennekasvatuksen työkalupakki - Varhaiskasvatus - Tehtäviä päiväkodeille - Autossa matkustaminen - Jalankulku - Turvalaitteet Muuta aineistoa - Tietolehdet - Taitolehdet - Liikennemerkit Erillisiä sivustoja - Liikenneturvan internet-sivut - Vili Vyötiäinen - lasten liikennenurkkaus - - Turvapuoti - Liikenneturvan kauppapaikka

Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen.

Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen. Opettajalle TAVOITE Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. LIIKENNE Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen. Hän oppii myös, miten on varustauduttava pyöräillessä,

Lisätiedot

TULEN JA MENEN TIELLÄ TAITAVASTI

TULEN JA MENEN TIELLÄ TAITAVASTI TULEN JA MENEN TIELLÄ TAITAVASTI Ylämyllyn koulun liikenneturvallisuussuunnitelma TURVALLISTA KOULUMATKAA SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Vinkkejä vanhemmille 4 Liikennekasvatuksen teemat 5 Jalankulkijana

Lisätiedot

Lapsi liikenteessä 0 4-vuotias 4 5-vuotias 5 6-vuotias 6 7-vuotias

Lapsi liikenteessä 0 4-vuotias 4 5-vuotias 5 6-vuotias 6 7-vuotias www.liikenneturva.fi Lapsi liikenteessä - vinkit vanhemmille Lapsi ei pärjää liikenteessä yhtä hyvin kuin aikuinen. Hän on pienikokoinen ja liikenteessä tarvittavat valmiudet ovat vasta kehittymässä. Kun

Lisätiedot

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA LIIKENNEKASVATUS Koulun liikennekasvatuksen tavoitteena on liikenteen sääntöjen opettaminen ja turvallisten toimintatapojen oppiminen. Lisäksi tuetaan turvallista

Lisätiedot

Jalankulkija liikenteessä

Jalankulkija liikenteessä Jalankulkija liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7, PL 29 00421 Helsinki

Lisätiedot

Pyöräilijä liikenteessä

Pyöräilijä liikenteessä Pyöräilijä liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7 PL 29 00421 Helsinki puhelin:

Lisätiedot

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 1 Draaman keinoin liikenteessä Ammattioppilaitokset Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla (9) 2000 nuorta (74% M) 2/3 oli 17-18 v 95% ei ota jos ajaa 83% käyttää

Lisätiedot

ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: TERVEYSTOIMI/ äitiys- ja lastenneuvolat

ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: TERVEYSTOIMI/ äitiys- ja lastenneuvolat KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTO/SEKTORI: TERVEYSTOIMI/ äitiys- ja lastenneuvolat KOHDE- terveydenhoit llisuustiet ämyksen lisääminen

Lisätiedot

Sisältö. Tommi Alanen Teppo Mattila Tiina Saari. Jari Viljanen Ari Tanttu

Sisältö. Tommi Alanen Teppo Mattila Tiina Saari. Jari Viljanen Ari Tanttu LIIKENNE- AAPINEN Sisältö Liikenneaapisen lukijoille...1 Koulusta Tasanteelle...2 Koulusta Tasanteelle tunnelin kautta...3 Lautakatonkadulta kouluun...4 Kartta...5 ja 8 Liikennemerkit...6-7 Dunckerinkadulta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Pidä pelivaraa JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Sisältö 3 Jalan ja pyörällä 4 Omilla teillä 5 Ajo pyöräkaistalla 6 Risteyksissä tarkkana 6 Opettele väistämissäännöt 7 Liikennemerkin mukaan 8 Kääntyvä väistää

Lisätiedot

Jalan ja pyörällä. Sisältö: Kuljet sitten jalan, pyörällä tai autolla, liikennesäännöt on syytä hallita.

Jalan ja pyörällä. Sisältö: Kuljet sitten jalan, pyörällä tai autolla, liikennesäännöt on syytä hallita. Jalan ja pyörällä 1 Sisältö: Jalan ja pyörällä... 3 Omilla teillä... 4 Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain... 4 Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä... 5 Pyöräkaistalla ajaminen... 5 Kävelykatu ja pihakatu...

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Turvallisesti harrastuksiin Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Harrastusmatkojen turvallisuus mukaan toimintaan harrastuksiin liittyy runsaasti sekä lyhyitä matkoja kodin ja harrastuspaikan

Lisätiedot

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2008 SÄILYTÄ TÄMÄ!!! PÄÄMAJAKOULUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Yleinen liikennekasvatus Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu oppilaiden koulumatkojen

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Erstan koulu 2013

LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Erstan koulu 2013 LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Erstan koulu 2013 Sisällysluettelo: Johdanto Kasvattajille Turvallisesti koulumatkalla Turvallisesti kouluretkillä Koulun liikenneopetussuunnitelma Vaaranpaikat Opetuskuvasarja

Lisätiedot

KULKUNEN LIIKENNETURVA

KULKUNEN LIIKENNETURVA KULKUNEN LIIKENNETURVA Tämän kirjan omistaa : 2 Työryhmä: Minna Huopalainen, Matti Koivurova, Varpu Tavaststjerna kuvitus ja taitto: Maileena Kurkinen LIIKENNETURVA 2006 Helsinki ISBN 951-560-045-6 L Lukijalle

Lisätiedot

Kolhuitta kouluun -liikenneturvallisuusrastit

Kolhuitta kouluun -liikenneturvallisuusrastit Kolhuitta kouluun -liikenneturvallisuusrastit 1 Tähän on koottu vuosiluokkien 0-6 liikenneopetukseen soveltuvia liikenneturvallisuusrasteja. Liikennerastien kuvauksissa on ohjeet toteutukseen eri luokka-asteilla.

Lisätiedot

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi.

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi. Pyörätie Pyörätiellä tarkoitetaan polkupyöräliikenteelle tarkoitettua, liikennemerkillä osoitettua, ajoradasta rakenteellisesti erotettua tien osaa taikka erillistä tietä. Pyörätie voidaan osoittaa joko

Lisätiedot

LASTEN MIELIPITEIDEN KUULEMINEN ROVANIEMEN OSAYLEISKAAVAA VARTEN

LASTEN MIELIPITEIDEN KUULEMINEN ROVANIEMEN OSAYLEISKAAVAA VARTEN LASTEN MIELIPITEIDEN KUULEMINEN ROVANIEMEN OSAYLEISKAAVAA VARTEN 30.6.2011 Mun Vuoro! kysyi lasten mielipidettä Rovaniemen keskustan liikenteestä Kalevan Nuorten Liiton kesäleirillä kysyttiin lasten mielipiteitä

Lisätiedot

Lauletaan useita kertoja siten, että nostellaan vuoroin oikeaa ja vasenta jalkaa.

Lauletaan useita kertoja siten, että nostellaan vuoroin oikeaa ja vasenta jalkaa. Tammikuun liikuntavinkit lähde: suunnittelen liikuntaa palvelu (www.nuorisuomi.fi) SUKSITANSSI: Tuttu laululeikki sukset jalassa. Harjoitellaan tasapainotaitoa. Leikitään tasaisella alueella, jossa kaikille

Lisätiedot

MUKKULAN PERUSKOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA KEVÄT 2009. Kati Niiranen Sanna Ruponen

MUKKULAN PERUSKOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA KEVÄT 2009. Kati Niiranen Sanna Ruponen MUKKULAN PERUSKOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA KEVÄT 2009 Kati Niiranen Sanna Ruponen MUKKULAN PERUSKOULUN LIIKENNETURVALLISUUSUUNNITELMA Turvalliset koulumatkat ja lähiympäristö Oppilaat ja vanhemmat

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

Lasten turvalaitteet 1

Lasten turvalaitteet 1 Lasten turvalaitteet 1 Nollavisio: Ettei yksikään lapsi kuolisi tai loukkaantuisi vakavasti liikenteessä Lapsille turvallisen liikenneympäristön suunnittelun lähtökohdaksi lapsen ominaisuudet ja sietokyky.

Lisätiedot

liikenneviikko Tehtäväpaketti 3. 6.-luokkalaisille päivitämme puheenaiheesi

liikenneviikko Tehtäväpaketti 3. 6.-luokkalaisille päivitämme puheenaiheesi L sten liikenneviikko Tehtäväpaketti 3. 6.-luokkalaisille päivitämme puheenaiheesi Tänään sukellamme liikennemerkkien runsaaseen maailmaan. Aivan aluksi sinun kannattaa etsiä päivän lehdestä liikennemerkkiaukeama.

Lisätiedot

käihmiset.dgn 08.06.2006 11:50:48

käihmiset.dgn 08.06.2006 11:50:48 käihmiset.dgn 08.06.2006 11:50:48 TURVALLINEN LIIKKUMINEN LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ kysely Iisalmen kaupungin ikäihmisille 2006 Kyselyn yhteenveto 22.3.2007 Ongelma Ongelmapaikka Toimenpide Vastuutaho Ongelmakohteen

Lisätiedot

Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015

Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015 Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015 Valvonta on oleellinen osa toimivaa liikennejärjestelmää Valvonnan tarkoitus ja tavoite on osaltaan edistää turvallista ja sujuvaa liikennettä kaduilla. Yhteiset

Lisätiedot

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevässä ja kävelevässä koulubussissa lapset kulkevat aikuisen johdolla ennalta

Lisätiedot

KOHTAAMISOPAS. Kennelliitto Pyöräilyunioni Ratsastajainliitto

KOHTAAMISOPAS. Kennelliitto Pyöräilyunioni Ratsastajainliitto KOHTAAMISOPAS Kennelliitto Pyöräilyunioni Ratsastajainliitto Hyvä liikkuja! Ajatpa autolla tai pyörällä, ratsastat tai liikut koiran kanssa tai muuten vain omaksi iloksesi, niin kohtaat päivittäin muita

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 KUNTA: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: VESILAHTI SIVISTYSTOIMI / luokka-asteet 1.-6. KOHDE- Opettajat Liikennekasvatuksen merkityksen sisäistäminen,

Lisätiedot

LIIKENNE-JÄLKI. Opin liikkumaan turvallisesti kolon lähiympäristössä

LIIKENNE-JÄLKI. Opin liikkumaan turvallisesti kolon lähiympäristössä LIIKENNE-JÄLKI Opin liikkumaan turvallisesti kolon lähiympäristössä Aktiviteetin tavoite: Sudenpentu liikkuu turvallisesti kolon ympäristössä ja ymmärtää vaaralliset tai riskialttiit paikat liikenteen

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 YHTEENVETO 1/3 Asukaskyselyyn saatiin yli 2000 vastausta, pääosa vastaajista naisia ja iältään

Lisätiedot

Tiedottaminen LIIKKUVAN ARJEN DESIGN LAD & METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU MONICA COTA LINDA VAN STIPHOUT CAMILLA ROUFFIANGE-AHMAD

Tiedottaminen LIIKKUVAN ARJEN DESIGN LAD & METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU MONICA COTA LINDA VAN STIPHOUT CAMILLA ROUFFIANGE-AHMAD Tiedottaminen LIIKKUVAN ARJEN DESIGN LAD & METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU MONICA COTA LINDA VAN STIPHOUT CAMILLA ROUFFIANGE-AHMAD TYÖRYHMÄ MONICA COTA LINDA VAN STIPHOUT sisustusarkkitehtuuri sisustusarkkitehtuuri

Lisätiedot

LIIKENNE-TAITOMERKKI. Kertaan jalankulkijaa ja pyöräilijää koskevat liikennesäännöt. Tutustun turvavarusteisiin

LIIKENNE-TAITOMERKKI. Kertaan jalankulkijaa ja pyöräilijää koskevat liikennesäännöt. Tutustun turvavarusteisiin LIIKENNE-TAITOMERKKI Kertaan jalankulkijaa ja pyöräilijää koskevat liikennesäännöt Aktiviteetin tavoite: Seikkailija noudattaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennesääntöjä. Aktiviteetin kuvaus:

Lisätiedot

Tehtävävihko lapselle

Tehtävävihko lapselle Tehtävävihko lapselle Tämän opuksen omistaa Tämä tehtävävihko on suunnattu neljä vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille lapsille yhdessä vanhemman kanssa tehtäväksi ja luettavaksi. Tehtävävihko on osa

Lisätiedot

POLKUPYÖRÄLÄHETTI PALVELUPOLKU

POLKUPYÖRÄLÄHETTI PALVELUPOLKU POLKUPYÖRÄLÄHETTI PALVELUPOLKU Maiju Malk Heidi Nalli Mikko Hyrkkänen Lotta Blomqvist Metropolia ammattikorkeakoulu 9.9.2011 Palvelupolku perustuu Olli Anttosen, Paavo Kuukasjärven ja Ville Brandt haastatteluihin.

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Nimi: Syntymäaika: Esiopetusryhmä: / 20 Suunnitelma on laadittu Perheenjäsenet: Lapseni lähimmät kaverit ja muut tärkeät ihmiset: Tärkeät puhelinnumerot: Erikoisruokavaliot

Lisätiedot

Sinä, mopo ja liikenne

Sinä, mopo ja liikenne Sinä, mopo ja liikenne Liikenteessä oleminen on yllättävän monitahoinen asia. Mopoilijan on jatkuvasti otettava huomioon muut tienkäyttäjät ja se millaisessa liikenneympäristössä hän liikkuu. Mopoilijan

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2012

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2012 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2012 KUNTA: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ: LEMPÄÄLÄ SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI / PÄIVÄHOITO, TERVEYSTOIMI, VANHUSTYÖ, VAMMAISPALVELU

Lisätiedot

YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN

YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN MUISTUTUS 15.10.2013 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen

Lisätiedot

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ asukasyhdistyksen johtokunta 26.4.2011 asukasyhdistyksen vuosikokous 30.3.2011 asukasyhdistyksen yleinen kokous 28.10.2010 asukasyhdistyksen johtokunta 24.5.2010 asukasyhdistyksen

Lisätiedot

LIIKUNTAKÄYTÄNTEET YLITORNION KUNNAN VARHAISKASVATUKSESSA, PÄIVÄHOIDOSSA 0 3 VUOTIAAT / NAPEROT, VESSELIT

LIIKUNTAKÄYTÄNTEET YLITORNION KUNNAN VARHAISKASVATUKSESSA, PÄIVÄHOIDOSSA 0 3 VUOTIAAT / NAPEROT, VESSELIT LIIKUNTAKÄYTÄNTEET YLITORNION KUNNAN VARHAISKASVATUKSESSA, PÄIVÄHOIDOSSA 0 3 VUOTIAAT / NAPEROT, VESSELIT - arkiliikuntaa päivittäin esim. kävelyä portaissa, juoksua sekä kävelyä pihalla ulkoilujen aikana

Lisätiedot

TALOUDELLINEN AJOTAPA. Ennakoiva ajotapa

TALOUDELLINEN AJOTAPA. Ennakoiva ajotapa TALOUDELLINEN AJOTAPA Ennakoiva ajotapa Mitä voi tehdä 10 sekunnin aikana? Ennakoiva autoilija ajattelee liikenteessä siten, että hän miettii omaa tilannettaan 10 sekunnin päähän. Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

TURVAA LAPSEN KOULUTIE

TURVAA LAPSEN KOULUTIE TURVAA LAPSEN KOULUTIE taustatietoa ja aineistoa vaaranpaikkakartoituksen tekijöille Vaaranpaikkojen selvitys opetuksen avuksi 3 Sisältö Vaaranpaikkojen selvitys opetuksen avuksi...x Tiedot ongelmista

Lisätiedot

Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008

Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008 Polkupyöräonnettomuudet Porissa vuosina 2006-2008 Sisältö Tiivistelmä...2 Esipuhe...3 1. Porin pyöräonnettomuusselvityksen tausta ja tavoitteet...4 2. Tapahtumapaikka...5 3. Väistämisvelvollisuus...6 4.

Lisätiedot

HARJUKADUN, SEPÄNKADUN JA VÄINÖNKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SEKÄ ALUEEN PYÖRÄILYJÄRJESTELYT

HARJUKADUN, SEPÄNKADUN JA VÄINÖNKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SEKÄ ALUEEN PYÖRÄILYJÄRJESTELYT MUISTUTUS 27.5.2014 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki HARJUKADUN, SEPÄNKADUN JA VÄINÖNKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SEKÄ ALUEEN PYÖRÄILYJÄRJESTELYT Harjukadun, Sepänkadun ja Väinönkadun pyöräilyjärjestelyjä

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

112-PÄIVÄ VINKIT JA OHJEET LASTENTARHANOPETTAJILLE

112-PÄIVÄ VINKIT JA OHJEET LASTENTARHANOPETTAJILLE 112-PÄIVÄ VINKIT JA OHJEET LASTENTARHANOPETTAJILLE 112-päivä on valtakunnallinen tempaus, jonka tavoitteena on kiinnittää suomalaisten huomio arjen turvallisuuteen ja sen parantamiseen. 112-päivää vietetään

Lisätiedot

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi

Tieliikennelain kokonaisuudistus. Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi Tieliikennelain kokonaisuudistus Pyöräliiton ehdotukset lakimuutoksiksi 4.3.2016 16.9.2015 HELSINKI Uudistusten perusongelma ja vastavoimat Koko lainsäädäntö uudistetaan, tämä on hieno mahdollisuus. Ongelmia

Lisätiedot

Turvallisuuskasvatusilta päiväkodissa

Turvallisuuskasvatusilta päiväkodissa Mannerheimin Lastensuojeluliitto Lapsen turvaksi -hanke (2007 2009) Turvallisuuskasvatusilta päiväkodissa Päiväkodin antama turvallisuuskasvatus on osa varhaiskasvatusta. Lasta opastetaan toimimaan ja

Lisätiedot

Jalankulkijan kortti

Jalankulkijan kortti Jalankulkijan kortti Jalankulkijan kortti on materiaalipaketti, jonka pyrkimyksenä on helpottaa opettajan liikennekasvatustyötä. Jalankulkijan kortti -materiaaliin on kerätty keskeisimmät asiat, jotka

Lisätiedot

TOIMI TARKKAAVAISESTI TASORISTEYKSESSÄ

TOIMI TARKKAAVAISESTI TASORISTEYKSESSÄ Tuntisuunnitelma 4 TOIMI TARKKAAVAISESTI TASORISTEYKSESSÄ TOIMI TARKKAAVAISESTI TASORISTEYKSESSÄ (Suositellaan toteutettavaksi kaksoistuntina 3. Tasoristeys on merkillinen paikka -tunnin kanssa) Taso:

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1.

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä Klaukkalan koulu 30.1.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

Reisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma

Reisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Reisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Reisjärven kunta 2005 2 Reisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. NYKYTILANNE 4 - Koko Suomi 4 - Reisjärvi 4 3. TAVOITTEET 6 - Valtakunnalliset

Lisätiedot

LIIKENNEKASVATUS

LIIKENNEKASVATUS <PVM> LIIKENNEKASVATUS Liikennekasvatus 1. Liikennekasvatus 2. Turvallisuus taataan perustuslaissa 3. Liikenneonnettomuus on monen tekijän tulos 4. Kunnan liikenneturvallisuustyön suunnitelma 5. Liikennekasvatussuunnitelman

Lisätiedot

Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys

Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Liikenneturvan selvityksiä 2/2015 Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Leena Pöysti Leena Pöysti Yli 55-vuotiaat;

Lisätiedot

liikenneviikko Tehtäväpaketti 3. 6.-luokkalaisille Opettajan aineisto

liikenneviikko Tehtäväpaketti 3. 6.-luokkalaisille Opettajan aineisto L sten liikenneviikko Tehtäväpaketti 3. 6.-luokkalaisille Opettajan aineisto Tämä aineisto on tarkoitettu opettajan materiaaliksi oppilaiden aineiston rinnalle. Aineisto sisältää ohjeita tehtäväpaketin

Lisätiedot

TURVALLISESTI BUSSILLA JA TAKSILLA

TURVALLISESTI BUSSILLA JA TAKSILLA LIIKENNETURVA www.liikenneturva.fi Opettajan tausta-aineisto Koulukuljetus TURVALLISESTI BUSSILLA JA TAKSILLA Lapset ja nuoret käyttävät joukkoliikennettä runsaasti koulumatkoilla ja kuljettaessa harrastuksiin.

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Reetta Keisanen 6.3.2015 Helsingin strategisina tavoitteina Edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta

Lisätiedot

Liikennevalo-ohjatut suojatiet: Tekevätkö liikennevalot suojatiestä turvallisemman?

Liikennevalo-ohjatut suojatiet: Tekevätkö liikennevalot suojatiestä turvallisemman? Liikennevalo-ohjatut suojatiet: Tekevätkö liikennevalot suojatiestä turvallisemman? Perinteisesti arvellaaan, että liikennevalo-ohjatut suojatiet ovat turvallisempia kuin ilman liikennevaloja olevat suojatiet.

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 3-5 v.

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 3-5 v. LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 3-5 v. Lapsen omakuva (piirustus tai valokuva) Nimeni: Syntymäaikani: Päivähoitopaikka: alkoi: päättyi: MINÄ OLEN TÄLLAINEN 1 Sivu täytetään yhdessä lapsen kanssa kotona

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015 HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN Päivitys 15.4.2015 ASIA KÄYTÄNTÖ RANGAISTUS Molemmat koulut: Yleinen käyttäytyminen Noudatan hyviä tapoja. En turmele koulun omaisuutta. - Suun soittaminen kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuskasvatus sisällytetään kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Liikenneturvallisuuskasvatus sisällytetään kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan. VARHAISKASVATUS KOHDE-RYHMÄ Liikenneturvallisuustietouden osaamisen ylläpito Liikenneturvallisuuskasvatus sisällytetään kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Henkilökunnalle järjestetään koulutus 3-5 vuoden

Lisätiedot

JPH Fysio-tempo Mouhijärvellä 9.5.2015

JPH Fysio-tempo Mouhijärvellä 9.5.2015 JPH Fysio-tempo Mouhijärvellä 9.5.2015 Puheenjohtajan tervehdys Moro! Tervetuloa kaikki kilpailemaan 9.5. äitienpäivän aattona keväiselle Mouhijärvelle JPH Fysio-tempoon. Kausi on aluillaan ja nyt on hyvä

Lisätiedot

Mopon paikka liikenneympäristössä. Ari Liimatainen, Liikennevirasto Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy 22.5.2013

Mopon paikka liikenneympäristössä. Ari Liimatainen, Liikennevirasto Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy 22.5.2013 Mopon paikka liikenneympäristössä Ari Liimatainen, Liikennevirasto Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy 22.5.2013 Mopokanta ja mopo-onnettomuudet Mopokanta on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana monin

Lisätiedot

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ Yleistä Liikenneturvallisuustyötä ohjaava visio: Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti

Lisätiedot

Koulujen liikenneturvallisuuskartoitus syksy 2015 1

Koulujen liikenneturvallisuuskartoitus syksy 2015 1 Koulujen liikenneturvallisuuskartoitus syksy 2015 1 HUHTISEN KOULU Koulussa on 269 oppilasta ja 12 luokanopettajaa. Vastauksia: oppilaat 249, huoltajat 237, opettajat 12. Oppilaat tulevat kouluun kävellen,

Lisätiedot

Ohjeita 2015 www.fillarirastit.com Hiiltomiehet. VERSIO 1 (2015) http://www.fillarirastit.com/ohjeet/pyorasuunnistus.

Ohjeita 2015 www.fillarirastit.com Hiiltomiehet. VERSIO 1 (2015) http://www.fillarirastit.com/ohjeet/pyorasuunnistus. Ohjeita 2015 www.fillarirastit.com Hiiltomiehet Kuva: Jari Yli-Hietanen Muutamia pyöräsuunnistuksen erityisjuttuja Polkukuvaus, kertoo polun ajettavuuden Mitä yhtenäisempi viiva sitä nopeampi sitä on ajaa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

Piirustukset 30105/1, 30106/1, 30172/1, 30173/1, 30174/1 2, 30235/1, 30272/1

Piirustukset 30105/1, 30106/1, 30172/1, 30173/1, 30174/1 2, 30235/1, 30272/1 Helsingin Polkupyöräilijät ry MUISTUTUS PL 1301 00101 Helsinki www.hepo.fi 31.3.2015 Helsingin kaupunki Yleisten töiden lautakunta helsinki.kirjaamo@hel.fi Muistutus Mellunmäen katusuunnitelmista Piirustukset

Lisätiedot

"Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Page 1 of 5

Koko kylä kasvattaa -pelisäännöt Page 1 of 5 "Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Page 1 of 5 KÄYTTÄYTYMINEN Käyttäytymisessä me aikuiset olemme esimerkkejä lapsillemme. Lastemme turvallisuuden vuoksi noudatamme liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia.

Lisätiedot

YLÄ-SAVON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esteettömyyskierros, Lapinlahti, 30.3.2011 klo 9 MUISTIO 30.3.2011

YLÄ-SAVON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esteettömyyskierros, Lapinlahti, 30.3.2011 klo 9 MUISTIO 30.3.2011 30.3.2011 YLÄ-SAVON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esteettömyyskierros, Lapinlahti, 30.3.2011 klo 9 Osallistujat: Laina Komu (Pyöris Pyöräilynystävät ry), Paavo Haatainen (Pyöris), Kauko Kokkonen (Pyöris),

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012 Lähde: VALT (2014). Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimien tie-

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuskasvatus sisällytetään kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Liikenneturvallisuuskasvatus sisällytetään kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan. VARHAISKASVATUS Liikenneturvallisuustietouden osaamisen ylläpito Liikenneturvallisuuskasvatus sisällytetään kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Henkilökunnalle järjestetään koulutus 3-5 vuoden välein.

Lisätiedot

Mistä on liikuntapäiväkoti tehty?

Mistä on liikuntapäiväkoti tehty? Mistä on liikuntapäiväkoti tehty? Näkyvä osa: tilat välineet Näkymätön osa: asenteet, tiedot taidot työkulttuuri yhteiset toimintatavat rutiinit rakenteet verkostoituminen Johtaja Hyvä työyhteisö Kiitos

Lisätiedot

Turengin koulun liikennekirja

Turengin koulun liikennekirja Lähde mukaan oppimaan liikenneasioita! Turengin koulun liikennekirja 1 1 MEIDÄN KOULUN KOULUMATKAVISIO Meidän, kouluväen ja kotien, harras toiveemme on, että kukaan lapsi ei kuolisi eikä loukkaantuisi

Lisätiedot

Meidän metsämme mahdollistaa meille monenlaista toimintaa. Ilman metsää, olisi jäänyt monet mukavat hetket kokematta. Meidän lähimetsämme sijaitsee

Meidän metsämme mahdollistaa meille monenlaista toimintaa. Ilman metsää, olisi jäänyt monet mukavat hetket kokematta. Meidän lähimetsämme sijaitsee Tämä metsä on meille tärkeä kilpailu Sarjassa Päiväkodit Meidän metsämme mahdollistaa meille monenlaista toimintaa. Ilman metsää, olisi jäänyt monet mukavat hetket kokematta. Meidän lähimetsämme sijaitsee

Lisätiedot

Suunnitelmien hyvänä puolena on 30 km/h:n nopeusrajoituksen käyttäminen alueella, tämä rauhoittaa liikennettä.

Suunnitelmien hyvänä puolena on 30 km/h:n nopeusrajoituksen käyttäminen alueella, tämä rauhoittaa liikennettä. MUISTUTUS 8.10.2013 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki MANNISENMÄENTIEN, MANNISENRINTEEN, SEKAMETSÄN JA TIILITEHTAANTIEN SEKÄ MANNISENMÄENTIEN JA SAARIJÄRVENTIEN VÄLISEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN

Lisätiedot

Nämä kysymyskortit on tarkoitettu kaikenikäisille pelaajille. Voitte tuunata lisää kysymyskortteja halutessanne.

Nämä kysymyskortit on tarkoitettu kaikenikäisille pelaajille. Voitte tuunata lisää kysymyskortteja halutessanne. Nämä kysymyskortit on tarkoitettu kaikenikäisille pelaajille. Voitte tuunata lisää kysymyskortteja halutessanne. Kysymykset on jaoteltu aiheen mukaan:? = LIIKENNE? = PÄIHTEET? = TAPATURMAT Tulosta kysymyskorttisivut

Lisätiedot

TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN

TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN HOUKUTTELEVA YMPÄRISTÖ PÄIVÄKODIN ARJESSA Lotta Kivelä (lto) Lansantien päiväkoti, Espoo Kirsi Huotari (lh) Veräjäpellon esiopetus, Espoo LIIKUNTA ON LAPSELLE OMINAINEN

Lisätiedot

Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23

Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23 EK-ARTU -hanke Arjen turva kysely Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23 Miehikkälän kirkonkylä: Miehikkälä 12, Saivikkala 11 7.2.2013 1 Taustatietoja vastaajista (23) Naisia vastaajista 14 Miehiä vastaajista

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

Lähetetty laitteesta Windowsin sähköposti. Lähettäjä :

Lähetetty laitteesta Windowsin sähköposti. Lähettäjä : Lähettäjä : Aihe: Liitteet : keskushallinto VL: Vastine Gunnarlan pk siirrosta Ojaniittu-taloon Metsolanja Nummentaustan vanhempainyhdistys ry Vastine.docx; vanhempainyhdistysliite l.docx Aihe: Vastine

Lisätiedot

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita.

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita. 12.3.2015 HOITOTASON MÄÄRITTELY 2015 1/5 Lumen poisto Aloitetaan, kun lunta on Aloitetaan, kun lunta on kertynyt enintään 3 cm. kertynyt enintään 5 cm. Aurataan ennen asuntokatuja. Polanteen poisto Polanteet

Lisätiedot

WSC7 analysointia. 24.2.2013 Vanha-Ulvila

WSC7 analysointia. 24.2.2013 Vanha-Ulvila WSC7 analysointia 24.2.2013 Vanha-Ulvila Rastiväli 1 Lyhin valinta on sininen Sininen vai Punainen: sininen voi olla pari sekuntia nopeampi. Kesällä keltainen oikaistaisiin katkoviivalla merkittyä reittiä

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

Turvallinen mopoilu. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Poliisi, Trafi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011

Turvallinen mopoilu. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Poliisi, Trafi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Turvallinen mopoilu Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Poliisi, Trafi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopoilun suosio kasvaa Loukkaantuneiden mopoilijoiden määrä suuri KUOLLEET

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta

Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotus n:o 1/15990, Lamminpään kaupunginosassa, TRE: 6480/10.03.02/2012. Suunnitelmassa oleva reunakivi on laskettava

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot