Liikenneturvallisuusteemat päivähoidossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikenneturvallisuusteemat päivähoidossa"

Transkriptio

1 1 Liikenneturvallisuusteemat päivähoidossa Liikennekasvatuksen työkalupakki

2 2 Liikenneopetus lapsille Mitä pienempi lapsi on, sitä enemmän opettaminen on mallina olemista. Iän karttuessa itsenäinen liikkuminen lisääntyy, jolloin lapselle opetetaan ensisijaisesti turvallisia toimintatapoja liikenteessä. Tuolloin on tärkeää seurata lapsen toimintaa ja opettaa hänelle oikea tapa kulkea. Mitä opetat eri-ikäisille? 0-4 -vuotiaat eivät kykene liikkumaan yksin liikenteessä. Tämän ikäiset ottavat mallia aikuisista. Opeta jokapäiväiset asiat: mikä on jalkakäytävä, ajorata, piha, heijastin. Tässä iässä on tärkeintä opettaa leikkipaikan ja liikenteen ero vuotiaat haluavat toimia aikuisten ehdoilla ja osaavat jo soveltaa oppimaansa käytäntöön. Opetustilanteessa on tärkeää kertoa, miksi näin tehdään. Opeta lapselle yksi asia kerrallaan. Aikuisen kanssa harjoitellaan oikeaa toimintaa liikenteessä vuotiaat ovat jo valmiita liikenneopetukseen. Parasta opetusta on harjoittelu todellisessa liikennetilanteessa. Lasten turvallisuudesta on aina huolehdittava vuotiaat osaavat jo erottaa ympäristön vaaralliset paikat. Myös yksinkertaisia liikennesäätöjä voidaan jo oppia. Tärkeintä on käytännön harjoittelu ja opitun kertaaminen aina uudelleen ja uudelleen. Liikenneturvan sähköistä materiaalia varhaiskasvatukseen /Liikennekasvatuksen työkalupakki (liikennekasvatus/varhaiskasvatus) /Turvapuoti /Liikennekasvatus/lapset /Turvapupu /Vili Vyötiäinen

3 3 Turvallinen liikkuminen lähiympäristössä Opeta lapsille syksyllä: Päiväkodin rajat - päiväkodin piha ja leikkialueet sekä liikenne näiden ulkopuolella Vaaranpaikat - portti, katu/tie, ajorata, liikenne, - missä ajoneuvot liikkuvat, - missä jalankulkijat ja pyöräilijät liikkuvat, - miksi jossakin ei voi kulkea, - jalkakäytävä ei ole leikkipaikka, - missä saa olla, esim. pihan leikkipaikka ja - missä ei olla, esim. tie, katu, liikenteen seassa Suojatie ja turvallinen tien ylittäminen - tie ylitetään aina suojatien kohdalta, - lapselle tulee opettaa, että autot eivät aina pysähdy suojatien kohdalla ja siksi tietä ylitettäessä on oltava erityisen varovainen, - nimestään huolimatta suojatie ei ole suojatie katso Liikenneturvan ohjeet sivun alalaidasta. Ajoradan ylittäminen - esimerkiksi kun auto on tuon talon kohdalla, ei voi enää lähteä ylittämään katua Ryhmänä liikkuminen - pareittain, jonossa, aikuisen paikat Säännöt - havaitseminen ja kuunteleminen on tärkeää, - tien ylitys, - valppaus, - liikennemerkit, Turvalaitteet - kypärät, heijastimet, heijastinliivit Liikenneturvan ohjeet turvalliseen tienylitykseen: - Valitse turvallinen paikka tien ylittämiseen. - Pysähdy. - Katso ja kuuntele, tuleeko autoja - Odota ja katso vielä kerran. - Kun tie on vapaa, kävele reippaasti tien yli. Vuodenajan liikennemerkit: - Suojatie - Jalankulkijan liikennevalo - Jalkakäytävä - Pyörätie - Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä - Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain

4 4 Yleisohjeet päivähoidolle - Opettaminen pienille lapsille on mallina olemista. - Henkilökunta tietää päiväkodin periaatteet ja säännöt turvallisesta liikkumisesta liikenteessä. - Ennen tien ylitystä kerrotaan, missä on pysähdyttävä, jotta ehditään katsoa ja kuunnella, onko autoja tulossa. - Käytetään heijastinliiviä liikenteessä. - Käytetään tilauskuljetuksia ja ammattikuljettajia päiväkodin retkillä. Varataan linja-auto, jossa jokaisella istuimella on turvavyöt. Omia autoja ei käytetä kuin hätätilanteissa. - Käytetään taksia jos lapsi pitää kuljettaa esimerkiksi terveyskeskukseen. - Hoitosopimuksiin tehdään merkintä kuljetustavoista ja turvalaitteiden käytöstä. - Päiväkodilla on kirjalliset ohjeet onnettomuuksia ja läheltä piti -tilanteita varten. Tällaisista tilanteista kerrotaan vanhemmille välittömästi niiden tapahduttua. - Liikenneturvallisuus sisältyy varhaiskasvatussuunnitelmaan. Yleisohjeet vanhemmille - Opettaminen pienille lapsille on mallina olemista, muun muassa liikennesääntöjen noudattamisessa ja turvalaitteiden käytössä. - Noudata päiväkodin ohjeita päiväkodin alueella ajamisesta ja pysäköinnistä. - Vältä peruuttamista päiväkodin alueella, peruuttaminen voi olla myös kielletty. - Kuljeta lasta autossa lapsen turvalaitteessa. - Kuljeta lasta autossa turvallisella istuinpaikalla. - Tuo lapsi päiväkotiin asti ja hae päiväkodin pihasta. Lapsi ei tule itsekseen autolle. - Pidä päiväkodin portit aina suljettuina. - Kertaa yksinkertaisia liikennesääntöjä lapsen kanssa. - Lapsi matkii aikuista liikennekäyttäytymisessä. Käytä siksi itsekin kypärää, heijastinta ja turvavyötä. - Muista, että katu ei ole lasten leikkipaikka. - Käytä kypärää myös eri urheilulajeissa, ei vain pyöräillessä.

5 5 Toteutusvinkit - Liikutaan lasten kanssa lähiympäristön liikenteessä. - Askarrellaan omia liikennemerkkejä. - Dramatisoidaan sisällä tilanteita ja harjoitellaan niitä sitten ulkona. - Lauletaan ja esitetään loruja. - Järjestetään heijastindemonstraatioita esimerkiksi siten, että taskuampulla etsitään heijastimia. - Tehdään heijastinkarhu (leikkaaminen, värittäminen ja liimaminen). - Isäinpäivän teemaksi voidaan ottaa isä pitää minusta huolta liikenteessä. Huomio kiinnitetään siihen, että isä laittaa lapsen turvaistuimeen, molemmat käyttävät heijastinta, keskustellaan yhdessä turvallisesta liikennekäyttäytymisestä tms. - Leikitään linja-auto ja junaleikkejä. Tehdään pahvilaatikosta linja-auto. Se ajaa tiellä ja muut harjoittelevat turvallista tien ylitystä. - Suihkutetaan ikkuna hämäräksi ja osoitetaan, kuinka auton tuulilasin läpi nähdään esimerkiksi jalankulkija. - Vanhempainiltaan otetaan mukaan liikenneteema ja kutsutaan asiantuntija puhumaan aiheesta. - Kutsutaan Liikenneturvan aluetoimistosta heijastinkeiju vierailulle. - Piirretään vuodeaikateemaan liittyviä piirrustuksia ja askarrellaan. - Päivähoidon tiedotteeseen liitetään jokin syksyyn liittyvä liikenneasia.

6 6 Tarvittavat materiaalit Liikennemerkit Tehdään itse liikennemerkkejä. Internetistä voidaan ottaa mallit liikennemerkkeihin tai käytetään Liikenneturvan liikennemerkkisarjaa apuna. Turvavälineet Käytetään esimerkiksi heijastimia ja turvaliivejä. Liikennemuistipeli Käytetään internetistä tai pahvisena Autot, junaradat, autonratit, liikennematto Sätkynukke ja tulostettavat pelit, liikennemerkit ja väritystehtävät Liikennekasvatuksen työkalupakista. Keskustelunaiheita vanhempien kanssa - Vanhempien kanssa keskustellaan päiväkodin säännöistä, liikennesäännöistä ja yhteisistä liikenneturvallisuuteen liittyvistä periaatteista. - Vanhemmat voivat tuoda lapsen kävellen päiväkotiin ja harjoitella samalla turvallisen reitin kulkemista. - Monet vanhemmat kuljettavat lastaan autolla päiväkotiin tai kouluun, koska pitävät sitä turvallisimpana ratkaisuna. Osa lapsista kuitenkin kävelee hoito- tai koulumatkan vanhemman kanssa tai yksinään, ja lisääntynyt liikenne päiväkodin tai koulun ympäristössä on turvallisuusriski. Siksi kulkutapavalintoja tulisi miettiä muidenkin kuin vain oman lapsen turvallisuuden näkökulmasta. Keskustelunaiheita lasten kanssa - Keskustellaan lasten kanssa, miten liikutaan turvallisesti jalan. - Pohditaan, minkälainen on turvallinen tienylityspaikka ja miten kuljetaan turvallisesti tien yli. - Kerrotaan lapsille, että myös suojatiellä toimitaan maltillisesti ennen tien ylitystä. - Kerrotaan heijastimen periaate. Se näkyy pimeällä, kun siihen osuu valonsäde. Näin heijastin näkyy jo kaukaa. Myös kaupungin katuvaloissa on tärkeää näkyä.

7 7 Talvi tuo mukanaan uudet vaaranpaikat Opeta lapsille talvella: Liukkaus - auto tai pyörä ei pysähdy heti Turvallinen mäenlaskupaikka - ei lasketa mäkeä tielle Lumikasat näköesteenä Lumiaurat ja isot työkoneet liikenteessä - ei juosta tielle niitä katsomaan, koska koneet voivat peruuttaa ja kääntyä yllättäen Oja tai katu ei ole lapsen leikkipaikka Ohjeita lasten vanhemmille: Ulkoliikuntapaikoille kulkeminen talvella - turvallisia reittejä ja kevyen liikenteen väyliä käyttäen Hiihtovälineiden ja muiden välineiden käyttö talvella - esimerkiksi kypärän käyttö Vuodenajan liikennemerkit: - Stop-merkki - Lapsi-merkki Liikenneturvan ohjeet turvalliseen tienylitykseen: - Valitse turvallinen paikka tien ylittämiseen. - Pysähdy. - Katso ja kuuntele, tuleeko autoja. - Odota ja katso vielä kerran. - Kun tie on vapaa, kävele reippaasti tien yli.

8 Toteutusvinkit päivän teemat - Luistellaan eri suuntiin ja pysähdytään, jotta lapsi ymmärtää, ettei vauhtia saada pysähtymään heti. Lapsi oppii myös eri suunnat. Kypärän käyttö on tärkeää myös luistellessa. Luistelu ja mäenlasku ovat hyviä koordinoinnin oppimistapoja. - Mäenlasku turvallisessa paikassa, ei ajotielle päin. Harjoitellaan liikennevaloja: vihreällä saa laskea, punaisella odotetaan. - Juostaan ja pysähdytään stop-merkistä. Opitaan tunnistamaan pakollista pysäyttämistä tarkoittava merkki. - Syksyllä opitun kertausta ja harjoittelua liikenteessä. - Potkukelkkaillaan. - Hiihdetään. Tehdään latu piha-alueelle tai turvallisen polun varrelle ja harjoitellaan lähtöä ja ajanottoa. Annetaan lapselle ohjeet, miten hiihtopaikalle mennään ja miten sukset kuljetetaan. - Järjestetään heijastindemonstraatio. - Pelataan liikenneaiheisia muistipelejä. - Vuodenaikateemaan liittyvät lasten piirustukset, askartelut, laulut ja lorut. - Väritystehtävä Leikkipaikka talvella Värityskuva löytyy Liikennekasvatuksen työkalupakista. Keskustelunaiheita lasten kanssa - Minkälainen on turvallinen mäenlaskupaikka ja luistelupaikka? - Millä välineellä on turvallista laskea mäkeä? - Miksi on hyvä käyttää talvella kypärää ulkoliikunnassa, kun on liukasta? - Miksi turvaliiviä käytetään. - Miksi heijastinta käytetään ja mihin se kiinnitetään? - Missä on turvallista hiihtää? Onko turvallista hiihtää pihassa, kevyen liikenteen väylällä tms. - Missä on turvallista potkukelkkailla?

9 9 Liikkuminen liikenteessä lisääntyy Opeta lapsille keväällä: Pyörän kunnon tarkastus kotona - ohjeistus Liikenneturvan liikennekasvatuksen työkalupakissa Kypärän käytön tarkastus kotona - annetaan ohjeet kypärän säätämisestä, - kypärän tulee olla oikean kokoinen ja oikeassa asennossa päässä, - hihnat kiristetään sopiviksi, - jos kypärän alla käytetään pipoa, kyprän kokoa tulee säätää Pyöräilijänä liikenteessä - pyörän hallinnan harjoittelua Pyöräilijät varovat aina jalankulkijoita Potkulaudalla liikkuminen ja kypärän käyttö Taitoajoa Liikkuminen luonnossa - poluilla, metsässä, pururadalla Linja-autolla ja junalla matkustaminen Jalkakäytävä ja ajorata, kevyen liikenteen väylä Vuodenajan liikennemerkit: - nopeusrajoitusmerkki - pysäköintipaikka - kielletty ajosuunta - pakollinen ajosuunta Liikenneturvan ohjeet turvalliseen tienylitykseen: - Valitse turvallinen paikka tien ylittämiseen. - Pysähdy. - Katso ja kuuntele, tuleeko autoja. - Odota ja katso vielä kerran. - Kun tie on vapaa, kävele reippaasti tien yli.

10 10 Yleisohjeet päivähoitoon - Aikuinen kulkee ensin. Pysähdytään, katsotaan ja kuunnellaan. Kun lapset on kerätty kokoon, sitten vasta mennään aikuisen johdolla tien yli. - Muistutetaan lapsia siitä, että pysyvät omalla puolella jalkakäytävää, ryhmittäin, tien reunassa jne. - Käytetään pyöräillessä pyöräilykypärää. - Kerrotaan sanoin, mikä on oikea ja vasen. Esikouluikäiset eivät erota oikeaa ja vasenta eivätkä muista, kumpi on kumpi. - Liikenteessä oleminen ei ole hauskaa eikä ole leikkipaikka. - Näytetään, millä puolella kevyen liikenteen väylää kuljetaan ja miten. - Liikennemerkeistä opetetaan oleellisin asia. Esimerkiksi pakollista ajosuuntaa osoittavia merkkejä on useita, mutta ydinasia on opettaa, että nuoli osoittaa sallitun suunnan. Yleisohjeet vanhemmille - Huolehdi lapsesi pyöräilykypärän käytöstä. - Säädä kypärän remmit oikein. - Neuvo lastasi, miten kypärä on oikein päässä. - Käytä itsekin aina kypärää. - Neuvo lastasi, missä on turvallista pyöräillä. Rajataan alue, missä pyöräillään (esimerkiksi tuon ja tuon talon välillä). - Pyöräile yhdessä lapsesi kanssa ja opeta samalla turvallisia toimintatapoja. - Selvitä miten on turvallista kuljettaa lasta pyörän tarakalla tai kärryssä pyörän takana. - Huolehdi, ettei lapsesi leiki pysäköityjen autojen läheisyydessä.

11 11 Toteutusvinkit - Taitoajoradalla harjoittelua sekä pyörien kanssa että ilman niitä. - Pyöräilysuunnistus - Suunnistus, valokuvasuunnistus - Itse piirretyn kartan mukaan kulkeminen - Pyörän hallinnan harjoittelua pihapiirissä - Pyöräilykypärän tuunaaminen, tulostetusta kuvasta kypärän värittäminen kuva Liikennekasvatuksen työkalupakissa - Isompien lasten pyörän kunnon tarkistaminen - Poliisileikit (palkitseminen ja sakottaminen) - Palkitaan oikein tekeviä (merkki, kunniakirja tms.) - Vanhempainillassa käsitellään liikenneteemaa - Kypärätesti kananmunalla (kts. Turvapuoti) - Vuodeaikateemaan liittyvä piirtäminen, askartelu, väritystehtävät, laulut ja lorut - Väritystehtävä Leikkipaikka keväällä Värityskuva löytyy Liikennekasvatuksen työkalupakista. Tarvittavat materiaalit - valokuvat - tötsät - liikennemerkit - pyörät, kypärät - potkupyörät - pyörän kuntokartoituslomake kuva Liikennekasvatuksen työkalupakissa - pieni munakypärä kts. Turvapuoti

12 12 Keskustelunaiheet lasten kanssa - Mitä tehdä, kun kaveri kaatuu? - Pyörän paikka kevyen liikenteen väylällä. - Milloin ja miksi soittokelloa käytetään? - Koirien ja jalankulkijoiden väistäminen kevyen liikenteen väylällä. - Pysähtyminen - portista tielle tullessa - pysähdytään, kuunnellaan ja katsotaan ennen kuin lähdetään ylittämään tietä, - risteyksessä kiinnitetään huomio myös taakse päin. - Minkä takia kypärää käytetään? - Mopoilija ja pyöräilijät voivat ajaa lujaa! - Missä ajetaan, vältetään äkkinäisiä käännöksiä kuljetaanpa jalan tai pyörällä. - Miten tie ylitetään turvallisesti? - Turvallisen paikan valitseminen tien ylittämiseen. - Pysähtyminen. - Katsominen ja kuunteleminen. - Odottaminen ja vielä kerran katsominen. - Reippaasti tien yli käveleminen, kun tie on vapaa.

13 13 Kertaus on opintojen äiti, liikenteessäkin Opeta lapsille kesällä: - Pyöräily - Liikkuminen luonnossa - Pihaleikit, pallon perässä ei juosta kadulle - Aurinko voi häikäistä - Veneily, vesi ja uimaranta - Liikennevalot - Tien ja kadun ylitys - Linja-autolla ja junalla kulkeminen - Muiden vuodenaikateemojen kertausta Vuodenajan liikennemerkit: - uintipaikka - tienviitat (mitä niissä lukee) - leirintäalue - liikennevalot - pysäköinti- ja levähdysalue Liikenneturvan ohjeet turvalliseen tienylitykseen: - Valitse turvallinen paikka tien ylittämiseen. - Pysähdy. - Katso ja kuuntele, tuleeko autoja. - Odota ja katso vielä kerran. - Kun tie on vapaa, kävele reippaasti tien yli.

14 14 Yleisohjeita päivähoitoon - Pyöräretkelle lähdetään vain esikoululaisten kanssa tai ryhmän kehitystasosta riippuen. - Ensiapulaukku ja omat juomapullot retkille mukaan. - Kun lapset tietävät miten (pyörä)retkellä toimitaan ja käyttäydytään, vasta sitten ryhdytään käytännön toimiin. - Ennen pyöräretkelle lähtöä tutustutaan luokan pyöräretkioppaaseen. - Vilkkaat lapset kulkevat aikuisen lähellä. - Kun lapsi vetää letkaa, vaihdetaan vetäjää. Kaikille pitää antaa mahdollisuus. - Etukorin tavarat: sovitaan siitä, mitä tehdään, jos jotain putoaa etukorista. Aikuinen auttaa. Pienille lapsille reppu selkään, ei tavaraa pyörän etukoriin. - Pyöräretkelle/retkelle lähdettäessä sovitaan etukäteen miten käyttäydytään. Aikuinen huolehtii jos joku kaatuu, jotain putoaa yms. - Lapsen keskittyminen voi herpaantua ja huomio kiinnittyä muuhun kuin liikenteeseen. - Pyörä-, kävely- tai luontoretki voi olla lapselle suuri elämys. Ohjeet vanhemmille - Noudata itse liikennesääntöjä. - Pidä lasta kädestä, kun kävelette yhdessä jalkakäytävällä tai liikenteessä. - Kerro lapselle, että autoilijat eivät aina pysähdy suojatien eteen vaikka pitäisi. - Varmista aina, että tie tai katu on vapaa ennen kuin ylität sen. - Ylitä ajorata aina suojatietä pitkin, jos sellainen on. - Varmista, että lapsi tietää ajoradan, kävelytien ja pihan erot. - Huolehdi kesälomamatkojen turvallisuudesta. Käyttäkää turvalaitteita ja pitäkää taukoja matkalla, etenkin jos lapsi/lapset sitä pyytävät tai kuljettaja on väsynyt. - Lapset voivat olla innokkaita. Siksi on tarpeen huolehtia, etteivät he lähde juoksemaan tai ryntäämään autosta pois päästyään. - Opeta lapsi varomaan peruuttavia autoja kotien ja kauppojen pihoissa. - Opetelkaa yhdessä tunnistamaan autojen äänten tulosuunnat.

15 15 - Pukeutukaa kunnolla pyöräilemään lähtiessänne: kunnon kengät/lenkkarit, turvaliivi ja kypärä. Varvastosut eivät sovellu pyöräilyyn. - Hankkikaa lapsen kokoinen pyörä, se ei saa olla liian iso tai pieni. Hankkikaa samalla oikean kokoinen kypärä. Toteutusvinkit - Pyöräretki esikouluikäisten kanssa (tai ryhmästä riippuen) - Retket kävellen - Retket luontoon - Kaupungissa käyminen - Roolileikit ja liikennetehtävät - Soittimien ja kapuloitten avulla harjoitellaan erilaisten äänien havaitsemista ja paikallistamista - Liikenteen äänien tunnistaminen (ihmiset, ajoneuvot) - Arvausleikit (Arvaa mikä: suojatie, liikennevalot, auto jne.) - Motoriikan harjoittelua pyörällä/potkupetellä päiväkodin pihassa - Linja-autossa/junassa matkustaminen odottaminen, autoon meneminen, turvavyön käyttö, matkustaminen, autosta poistuminen, kuljettajan/konduktöörin tervehtiminen - Vuodeaikateemaan liittyvä piirtäminen, askartelu, väritystehtävät, laulut ja lorut Tarvittavat materiaalit - Leikkivälineistö pihassa muuttuu, esimerkiksi autot, kaivurit, potkupetet - Pyöräillessä varusteina kunnon kengät/lenkkarit kypärän lisäksi

16 16 Keskustelunaiheet vanhemmille lasten kanssa - Kesällä tieviittojen lukeminen voi olla mukavaa matkaviihdykettä - Katso myös ohjeet vanhemille. Sieltä löytyy keskustelunaiheita runsaasti. Keskustelunaiheet lasten kanssa - Kerro liikennevalojen värien merkitys ja perustele, että näin on sovittu - Turvallinen tien ylitystapa - Pyöräilyn turvallisuus, pyöräilijän paikka liikenteessä - Kypärän käyttö pyöräillessä - Mitä liikenne on? - Miten pyöräretkellä toimitaan

17 17 Esimerkkejä liikenneaiheisista lasten lauluista - Polkupyörän lainasimme - Jänöjussin mäenlasku - On valo vihreä - Autolla ajetaan, varo, varo - Älä juokse tielle, auto ajaa päälle - Lasten liikennelaulu - Bussilaulu - Mikäs se tuolla kolottaa - Mummolaan kun pyöräilemme - Mä hakkaan ja naulaan mä autoa teen - Pyörät ne pyörivät ympäri

18 Liikenneturvan sähköinen materiaali varhaiskasvatukseen 18 Liikenneturvallisuusteemat päivähoidossa -aineiston linkitetty materiaali - Liukasteleva lumiukko -sätkynukke - Liikennemuistipeli, sähköinen - Liikennemuistipeli, tulostettava - Leikkipaikka talvella, väritystehtävä - Leikkipaikka kesällä, väritystehtävä - Pyöräilykypärä, väritystehtävä - Luokan pyöräretkiopas - Pyörän kuntokartoituslomake Liikennekasvatuksen työkalupakki - Varhaiskasvatus - Tehtäviä päiväkodeille - Autossa matkustaminen - Jalankulku - Turvalaitteet Muuta aineistoa - Tietolehdet - Taitolehdet - Liikennemerkit Erillisiä sivustoja - Liikenneturvan internet-sivut - Vili Vyötiäinen - lasten liikennenurkkaus - - Turvapuoti - Liikenneturvan kauppapaikka

Pyöräilykuntien verkosto ry 2014

Pyöräilykuntien verkosto ry 2014 PYÖRÄILYMERKKI 1 2 Pyöräilykuntien verkosto ry 2014 PYÖRÄILYMERKKI C Y K E L M Ä R K E SISÄLLYSLUETTELO Uudistettu pyöräilymerkki 4 Pyöräilymerkin lähtökohdat Pyöräilymerkin sisältö Huoltajille 6 Pyöräilymerkin

Lisätiedot

Jalan ja pyörällä. Sisältö: Kuljet sitten jalan, pyörällä tai autolla, liikennesäännöt on syytä hallita.

Jalan ja pyörällä. Sisältö: Kuljet sitten jalan, pyörällä tai autolla, liikennesäännöt on syytä hallita. Jalan ja pyörällä 1 Sisältö: Jalan ja pyörällä... 3 Omilla teillä... 4 Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain... 4 Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä... 5 Pyöräkaistalla ajaminen... 5 Kävelykatu ja pihakatu...

Lisätiedot

TURVALLISESTI BUSSILLA JA TAKSILLA

TURVALLISESTI BUSSILLA JA TAKSILLA LIIKENNETURVA www.liikenneturva.fi Opettajan tausta-aineisto Koulukuljetus TURVALLISESTI BUSSILLA JA TAKSILLA Lapset ja nuoret käyttävät joukkoliikennettä runsaasti koulumatkoilla ja kuljettaessa harrastuksiin.

Lisätiedot

Skarppina liikenteessä

Skarppina liikenteessä Skarppina liikenteessä Tavoite Tavoitteena on havainnollistaa nuorille tarkkaavaisuuden merkitystä liikenteessä. Todetaan, että liikenteessä selviämiseen tarvitaan hyvää huomiokykyä ja tarkkaavaisuutta

Lisätiedot

liikenneviikko Tehtäväpaketti 3. 6.-luokkalaisille Opettajan aineisto

liikenneviikko Tehtäväpaketti 3. 6.-luokkalaisille Opettajan aineisto L sten liikenneviikko Tehtäväpaketti 3. 6.-luokkalaisille Opettajan aineisto Tämä aineisto on tarkoitettu opettajan materiaaliksi oppilaiden aineiston rinnalle. Aineisto sisältää ohjeita tehtäväpaketin

Lisätiedot

Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen.

Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen. Opettajalle TAVOITE Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. LIIKENNE Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen. Hän oppii myös, miten on varustauduttava pyöräillessä,

Lisätiedot

Turvallisesti harrastuksiin

Turvallisesti harrastuksiin Turvallisesti harrastuksiin Tekstit Minna Huopalainen Julkaisija LIIKENNETURVA Valokuvat Credinet Oy Toteutus Interactive Partners Oy MultiEdition -julkaisujärjestelmä Helsinki 2006 ISBN: 951-560-140-1

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan (VALT) liikenneonnettomuustutkijalautakuntien

Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan (VALT) liikenneonnettomuustutkijalautakuntien Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan (VALT) liikenneonnettomuustutkijalautakuntien aineistojen pohjalta on laadittu onnettomuustarinoita opetuskäyttöön. Onnettomuuksissa ovat uhreina olleet

Lisätiedot

Lauri Räty & Petteri Kukkaniemi. Avaimia arkeen. Selkokielinen oppikirja turvallisuudesta

Lauri Räty & Petteri Kukkaniemi. Avaimia arkeen. Selkokielinen oppikirja turvallisuudesta Lauri Räty & Petteri Kukkaniemi Avaimia arkeen Selkokielinen oppikirja turvallisuudesta Teksti Lauri Räty & Petteri Kukkaniemi, 2015. Ulkoasu Juho Paavola Kirjoittajat ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö,

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET... 7 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN VUOSITEEMAT... 8 TOIMINTASUUNNITELMA... 10 SEURANTA...

JOHDANTO... 4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET... 7 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN VUOSITEEMAT... 8 TOIMINTASUUNNITELMA... 10 SEURANTA... UTAJÄRVEN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA Utajärven kunta Kesäkuu 2002 SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 JOHDANTO... 4 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA... 5 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET...

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS

HAMINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS HAMINAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS Perusopetuslaissa määritellään ehdot, joiden täyttyessä kaupunki järjestää esi- ja perusopetuksen oppilaille maksuttoman koulukuljetuksen. Koulumatkaoikeus voi olla

Lisätiedot

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Tiehallinto Helsinki 2009 Kansikuva: kyselyyn vastanneiden

Lisätiedot

MOPOILIJAN OPAS Julkaisija: Teksti: Valokuvat: Piirrokset: Ulkoasu: Painopaikka:

MOPOILIJAN OPAS Julkaisija: Teksti: Valokuvat: Piirrokset: Ulkoasu: Painopaikka: MOPOILIJAN OPAS MOPOILIJAN OPAS Julkaisija: Liikenneturva 2007 Teksti: Liikenneturva Valokuvat: Matti Kaartinen, Marianne Valotie, Pekka Vartiainen Piirrokset: Marianne Valotie Ulkoasu: Kuvittelua Ky Painopaikka:

Lisätiedot

Kommentteja jalankulku- ja pyöräteiden suunnitteluohjeen loppuosioihin

Kommentteja jalankulku- ja pyöräteiden suunnitteluohjeen loppuosioihin Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry Yliopistonkatu 18 D 67 40100 Jyväskylä 041 544 2195 jyps@jyps.info www.jyps.info Helsingin Polkupyöräilijät ry PL 1301 00101 HELSINKI info@hepo.fi www.hepo.fi Tampereen

Lisätiedot

Liikunta on välttämätöntä mutta ei riskitöntä Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.1.2006 edistetään talviliikkumisen turvallisuutta

Liikunta on välttämätöntä mutta ei riskitöntä Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.1.2006 edistetään talviliikkumisen turvallisuutta Liikunta on välttämätöntä mutta ei riskitöntä Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.1.2006 edistetään talviliikkumisen turvallisuutta 13.1.2006 vietettävän Tapaturmapäivän mottona on Kansalainen, liiku turvallisesti.

Lisätiedot

OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE. Opetushallituksessa 25.5.2011. Eero K. Niemi. Opetusneuvos

OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE. Opetushallituksessa 25.5.2011. Eero K. Niemi. Opetusneuvos Työryhmän jäsenet: Eero K. Niemi, pj. Sirpa Ropponen, siht. Silja Siltala Anna-Liisa Tarvainen Ari-Pekka Elovaara Saara Remes Dennis Pasterstein Ville Jaakola Opetushallitus Opetushallitus Kuntaliitto

Lisätiedot

ENNAKOIVAN AJAMISEN OPAS

ENNAKOIVAN AJAMISEN OPAS ENNAKOIVAN AJAMISEN OPAS 1 ENNAKOI PIDÄ PELIVARAA JOS PELI- VARA KÄY VÄHIIN JOS PELI- VARAA EI ENÄÄ OLE Mitä ennakointi on?... 4 Ennen ajoon lähtöä... 5 Nopeus tilanteen mukaan...7 Tarkkaile kokonaistilannetta...

Lisätiedot

Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS

Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Julkaisija: Liikenneturva 2007 / tekstipäivitys 2011 Teksti: Liikenneturva Valokuvat: Matti Kaartinen, Marianne Valotie, Pekka Vartiainen,

Lisätiedot

ALLE KOULUIKÄISET LAPSET

ALLE KOULUIKÄISET LAPSET 0 5 6 9 10 14 15 17 18 20 21 24 25 34 35 64 65 74 75 uhria/vuosi/ikäryhmän 100 000 asukasta Aikuisten velvollisuus on luoda lapsille mahdollisuuksia turvalliselle itsenäiselle liikkumiselle Liikkuminen

Lisätiedot

Ajamisen opetus opetusluvalla

Ajamisen opetus opetusluvalla Ajamisen opetus opetusluvalla Henkilöauton ajokorttia varten Oppaan ohjeet perustuvat 21.5.2014 Trafin hyväksymään opetuslupasuunnitelmaan B-luokan optuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen

Lisätiedot

Opas opetuslupa opettajlle ja oppilaalle

Opas opetuslupa opettajlle ja oppilaalle Teorian oppitunnit Opas opetuslupa opettajlle ja oppilaalle Oppaan ohjeet perustuvat 21.5.2014 Trafin hyväksymään opetuslupasuunnitelmaan B-luokan optuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen

Lisätiedot

ELLI Elinympäristö ja liikenne sivuston printtiversio (www.elinymparistojaliikenne.net)

ELLI Elinympäristö ja liikenne sivuston printtiversio (www.elinymparistojaliikenne.net) ELLI Elinympäristö ja liikenne sivuston printtiversio (www.elinymparistojaliikenne.net) Alkusanat... 3 TEEMAT... 5 1 Toimivuus... 5 1.1 Liikkumisen tarve ja kulkutavat... 5 1.2 Liikenneverkko... 5 1.3

Lisätiedot

Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS

Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS SISÄLTÖ: ENNAKOIVA AJOTAPA...4 Ennakoi pidä pelivaraa...4 Jos pelivara käy vähiin...4 Jos pelivaraa ei enää ole...4 Näin saat itsellesi pelivaraa...4 MOPO...6 Mopon määritelmä...6

Lisätiedot

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS Pyörän Omistajan Opas 9:s painos, 2007 Tämä opas täyttää EN Standardit 14764, 14765, 14766 ja 14781. TÄRKEÄÄ: Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja, jotka koskevat pyörän

Lisätiedot

Iisalmen koulutus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma. päivitystyö

Iisalmen koulutus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma. päivitystyö Iisalmen koulutus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma päivitystyö Kannen kuva: Jyrki Könttä Iisalmen KVT-suunnitelman pävitys 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 llisuuden nykytila...6 2.1 Liikenneonnettomuudet...6

Lisätiedot

IKÄKULJETTAJAN ITSEARVIOINTI

IKÄKULJETTAJAN ITSEARVIOINTI IKÄKULJETTAJAN ITSEARVIOINTI Miten risteysajo sujuu? Onnistuuko kaistanvaihto vaikeuksitta? Miten vaikeissa oloissa ajaminen luonnistuu? Ovatko sairaudet riskitekijä liikenteessä? Riittääkö näkökyky? Haittaavatko

Lisätiedot

Askiston koulu toivoisi, että pihassa olevaan kiipeilytelineeseen saataisiin vihdoin turvaverkko.

Askiston koulu toivoisi, että pihassa olevaan kiipeilytelineeseen saataisiin vihdoin turvaverkko. 1(46) Askiston koulun aloite Askiston koulu toivoisi, että pihassa olevaan kiipeilytelineeseen saataisiin vihdoin turvaverkko. VASTAUS: Tilalle tulossa uusi kiipeilyteline, joka asennetaan viikolla 36

Lisätiedot

Esiopetuksen ja perusopetuksen kuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2012 alkaen

Esiopetuksen ja perusopetuksen kuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2012 alkaen Esiopetuksen ja perusopetuksen kuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2012 alkaen 2 Hyväksytty: Koulutuslautakunta 25.10.2007 Muutettu: Koulutuslautakunta 13.4.2011 33 Perusopetuslain 32 :ssä (tämän oppaan

Lisätiedot

PÄ I V Ä K O T I V I O L A N A S U. TUTKIN, LEIKIN JA KASVAN YHDESSÄ AIKUISEN KANSSA. Lauluhetken riemuja kuva: päiväkoti Viola.

PÄ I V Ä K O T I V I O L A N A S U. TUTKIN, LEIKIN JA KASVAN YHDESSÄ AIKUISEN KANSSA. Lauluhetken riemuja kuva: päiväkoti Viola. PÄ I V Ä K O T I V I O L A N A S U TUTKIN, LEIKIN JA KASVAN YHDESSÄ AIKUISEN KANSSA. Lauluhetken riemuja kuva: päiväkoti Viola. VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2007 SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TERVETULOA PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Lapset taidon ja tiedon polulla

SIILIN PÄIVÄKODIN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Lapset taidon ja tiedon polulla 1 SIILIN PÄIVÄKODIN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Lapset taidon ja tiedon polulla Yhä monimutkaistuvassa maailmassa lapset tarvitsevat keinoja ja taitoja ympäröivän todellisuuden sekä tiedon ja tunteiden

Lisätiedot