HYVINVOIVAT KAINUULAISET Hyvinvoinnin asiantuntijatyöskentely Klo Scandic Hotel Kajanus, alakerta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVINVOIVAT KAINUULAISET Hyvinvoinnin asiantuntijatyöskentely 28.3.2014 Klo 08.30-12.30 Scandic Hotel Kajanus, alakerta"

Transkriptio

1 HYVINVOIVAT KAINUULAISET Hyvinvoinnin asiantuntijatyöskentely Klo Scandic Hotel Kajanus, alakerta

2 Aikataulu Päivän agenda ja ensimmäisen istunnon anti Hyvinvoinnin trendit Kainuun hyvinvoinnin skenaariot Kehittämistoimenpiteiden valinta Yhteistyön muodot Tilaisuus päättyy

3 Hyvinvoinnin kehittämishaasteet Työllisyys ja toimeentulo Työpaikkojen luominen Yrittäjyyden, yritteliäisyyden ja yrittäjämäisen asenteen vahvistaminen Alueen vetovoiman ja houkuttelevuuden parantaminen Terveys ja toimintakyky Terveyserojen kaventaminen ja toimintakyvyn parantaminen Siirtyminen korjaavista toimenpiteistä ennaltaehkäiseviin Vastuun pallottelusta vastuunottoon Yhteisöllisyys ja osallisuus Toimijoiden laaja yhteistyö, jossa koordinaatiovastuu selkeästi yhdellä taholla Työttömyys ja syrjäytyminen Osallistumisen mahdollistaminen Monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus

4 Hyvinvoinnin trendejä poimintoja 1 /3 Työllisyys ja toimeentulo ennenaikainen eläkkeelle jääminen, työkyvyttömyyseläkkeelle jääminen perinteisen palkkatyön rinnalle uusia työn muotoja, osa-aikayrittäjyys etätyö, virtuaaliset työyhteisöt ylisukupolvinen köyhyys jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen vaatimus työpaikkojen, palvelujen ja asutuksen keskittyminen väestörakenteen muutos: väestön ikääntyminen, kasvavat erityisryhmät, huoltosuhteen heikkeneminen, vieraskielisen väestön osuuden kasvu talouden globalisaatio ja keskinäisriippuvuus syvenee, talouden (ja muun yhteiskunnan) muutosten nopeus kasvaa

5 Hyvinvoinnin trendejä poimintoja 2 /3 Terveys ja toimintakyky Teknologinen kehitys: hyvinvointiteknologia, 24/7-yhteiskunta, virtuaalipalvelut, e- palvelut, hybridi palvelut itsediagnosointi hyvinvointi - ja terveystietojen mittaaminen ja kerääminen hyvinvointierojen ja elämäntapaerojen polarisoituminen väestöryhmissä, nuorten syrjäytyminen elintavat yhä useamman kuolinsyynä (kohonnut verenpaine, tupakka, kolesteroli, lihavuus) omavastuun korostuminen sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkiminen yksityiseltä sektorilta elinikä pitenee, virkeiden senioreiden osuus kasvaa, toisaalta erittäin iäkkäiden ja huonokuntoisten vanhusten osuus kasvaa ympäristö- ja hyvinvointipolitiikan lähentyminen (ympäristöterveys, luonto hoidon ja voimaantumisen lähteenä vihreä hoiva)

6 Hyvinvoinnin trendejä poimintoja 3 /3 Yhteisöllisyys ja osallisuus aktiiviset ikäihmiset yhteiskunnan voimavarana uudenlaiset yhteisöllisyyden ja kuulumisen tarpeet elämysten hakeminen kyläyhteisöt, asuinaluetoimikunnat, lähidemokratian ja vaikuttamisen esiinmarssi kaupungistuminen ja keskittäminen kotoilu, yksilöllisyys korostuu yhteiskunnassa monikulttuurisuus sosiaalinen media ja erilaiset sovellukset vuorovaikutuksen alustana ja muotona yhden asian liikkeet, paikallisuuden (lokaalin) ja maailmanlaajuisuuden (globaalin) yhdistyminen kansalaisliikkeissä, kuluttamisessa, taloudessa, yritystoiminnassa (glokaalisaatio) hyvinvointierojen ja elämäntapaerojen polarisoituminen väestöryhmissä nuorten syrjäytyminen

7 Globaali kohtalonyhteys Euroopan uudistumiskyvyttömyys Data vaurauden ja vallan lähteenä Superseniorit Kamppailu luonnon-varoista kiihtyy Länsimaisen työn radikaali murros Jopa 4 6 astetta kuumempi ilmasto Megatrendejä (SITRA 2013) Älyteknologia arjessa Mega-kaupungit Talousjärjestelmä oirehtii Sosiaaliset ja henkiset tarpeet korostuvat Polarisaatio ja eritahtisuus energiamurroksessa Suuri vallan uusjako

8 Länsimaisen työn radikaali murros Länsimainen työ on murroksessa johtuen tuotannon siirtymisestä ja talouden digitalisoitumisesta. Karkea esimerkki on Kodak ja Instagram, joista edellisellä oli hyvinä vuosina työntekijää ja jälkimmäisellä 14 vuonna Myös kysymykset vauraudenjaosta ja länsimaisen keskiluokan kriisiytymisestä ovat tämän uuden talouden kysymysten ytimessä. Muutokset myös työn luonteessa länsimaissa, yhä useamman keksittävä itselleen työ. Oletko generalisti vai aktivisti? Aasiassa samaan aikaan tapahtuva keskiluokkaistuminen.

9 Sosiaaliset ja henkiset tarpeet korostuvat Joka viidennellä suomalaisella psyykkisen sairauden diagnoosi. Masennuksen ja työperäisen pahoinvoinnin yhteen laskettu summa on 25 miljardia menetettynä työpanoksena valtion budjetista. Uudenlaiset hyvinvoinnin tarpeet: kuuluminen, osallisuus, sosiaalinen pääoma, onnellisuus, mahdollisuudet, hyvä elämä. Tarvitaan uusi käsitys hyvinvoinnista ja keinoista joilla hyvinvoinnin ongelmia ratkotaan.

10 Superseniorit Väestö ikääntyy nopeasti ja Suomi on tämän kehityksen etujoukoissa. Japani elää jo tätä tulevaisuutta. Superseniorit suurena kansanosana luovat uudenlaisia tarpeita, palveluja ja voivat olla merkittävä yhteiskunnallinen voima. Kronologisesta iästä toimintakykyyn liittyvään ikään ja sen tuomiin mahdollisuuksiin. Suuret kysymykset sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta.

11 TEHTÄVÄ 1. Trendit (30 min) Valitkaa 2 positiivista trendiä, joiden varaan voidaan rakentaa hyvinvoinnin vahvistumista Kainuussa osa-alueenne näkökulmasta. Valitkaa 2 negatiivista trendiä, joiden vaikutuksia pitää pystyä torjumaan/ pehmentämään Kainuussa, hyvinvointi Kainuussa osaalueenne näkökulmasta vahvistuisi. Valintaa ohjaavat kysymykset: Miksi tämä trendi on tärkeä Kainuussa? Miten se konkreettisesti näkyy Kainuussa? Kirjatkaa valitsemanne neljä (2+2) hyvinvoinnin trendiä A4 papereille ja tuokaa taululle yhteisesti käsiteltäväksi

12 TEHTÄVÄ 2. Tulevaisuuskuva (30 min) Muotoilkaa hyvinvoinnin osa-alueen tavoiteltava skenaario vuonna 2020, vastaamalla seuraaviin kysymyksiin: 1. Tavoiteltavan skenaarion NIMI?: 2. Skenaarion lyhyt kuvaus muutamalla lauseella: avataan edellisellä kerralla tehdyt 3 nostoa miltä kainuulaisten hyvinvointi näyttää, kun nämä kehittämisongelmat on ratkaistu? 3. Skenaarion toteutumista vauhdittavat ajurit? (edellä valitut positiiviset trendit; muita mahdollisia ajureita?) 4. Skenaarion toteutumista hidastavat tai estävät rajoitteet? (edellä valitut negatiiviset trendit; muita mahdollisia rajoitteita?) 5. Mahdollisia muita skenaarioon liittyviä ja siinä huomioitavia seikkoja?

13 TEHTÄVÄ 3. Toimenpiteet ( 1 h) Tarvittavat hyvinvoinnin osa-alueenne toimenpidekokonaisuudet vuoteen 2020: Mitä toimenpiteitä on käynnistettävä lähitulevaisuudessa (välittömät toimet)? (muotoilkaa edellisen työpajan 3 nostoanne toimenpiteiksi, muut tarvittavat kiireelliset toimet?) Mitä on saatava aikaan seuraavien 4 5 vuoden aikana, jotta tavoiteltava skenaario saavutetaan? (miten esim. skenaarion toteutumista tukevat trendit voidaan hyödyntää)? Mitä uhkia on pystyttävä torjumaan / ongelmia ratkaisemaan seuraavien 4 5 vuoden aikana? (miten esim. skenaarion toteutumista uhkaavien trendien vaikutukset voidaan torjua)? Ketkä sen tekevät? Keitä ovat keskeiset toimijat tavoiteskenaarioon pyrkimisessä? (mainitkaa toimija ja sen rooli) Millaista skenaarion toteutumista tukevaa osaamista on Kainuussa? Mitä olemassa olevaa pitää vahvistaa? Mitä uutta pitää luoda? Muut skenaarion toteutumisen kannalta keskeiset toimenpiteet?

14 Hyvinvointiyhteistyö Kainuussa Tarve hyvinvointialan yhteistyölle Kainuussa? Miten yhteistyö tulisi organisoida mitä ovat keskeisimmät yhteisen tekemisen aiheet? Ehdotus: Hyvinvointiryhmän perustaminen edustajat eri hyvinvoinnin osa-alueilta valmistelevat foorumien sisältöä maakuntaohjelman toteutumisen seuranta Tuottavat asiantuntijanäkemystä Kainuun hyvinvoinnin tilasta ennakointiportaaliin ja ennakointiryhmälle Laajempi, toimijoiden yhteinen hyvinvointifoorumi 2 krt /vuodessa Koordinoija ja koollekutsuja (Kainuun liitto ja Kainuun SOTE yhteistyössä)?

Sitran trendit 2013-2014. Pelastustoimen työpaja Ernesto Hartikainen 2.6.2014

Sitran trendit 2013-2014. Pelastustoimen työpaja Ernesto Hartikainen 2.6.2014 Sitran trendit 2013-2014 Pelastustoimen työpaja Ernesto Hartikainen 2.6.2014 Suuntana tulevaisuus Tehtävänämme on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä talouden määrällistä ja laadullista kasvua

Lisätiedot

Satakunnan tulevaisuuskuva 2020 Trendit ja toimintalinjat

Satakunnan tulevaisuuskuva 2020 Trendit ja toimintalinjat Jari Kaivo-oja Satakunnan tulevaisuuskuva 2020 Trendit ja toimintalinjat Sisällys 1 Johdanto... 2 2. Satakunnan kehittämisen toimintalinjat... 2 3. Satakunnan Maakuntaohjelman 2014-2017 trenditarkastelu...

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu s.33 Maakuntahallitus 26.5.2014, Erillisliite 1, asia 8 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 9.6.2014 1 Sisällys 1 Kainuu-ohjelman

Lisätiedot

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014 1 Tausta: Maakuntavaltuusto 2.12.2013; MV 32, Maakuntavaltuusto merkitsi asian (Kainuun maakuntastrategia 2035) tiedoksi (tekstiä täydennetty 19.2.2014). HK, 3.4.2014 Kainuu-ohjelma Luonnos 3.4.2014 Sisällys

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntahallitus 26.5.2014, Erillisliite 1, asia 8 Maakuntavaltuusto 16.6.2014; asia nro: 6 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 Taittamaton

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2035. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO

PÄIJÄT-HÄME 2035. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄME 2035 Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO SISÄLLYS ESIPUHE...3 JOHDANTO...5 LÄHTÖKOHDAT JA KEHITYSNÄKYMÄT...6 Megatrendit...6 Nykytila ja kehitysnäkymät Päijät-Hämeessä...

Lisätiedot

TERVEYS 2050. Neljä skenaariota ihmislähtöisestä terveydestä ja valinnanvapaudesta LUVUN ALAOHJAUS 1

TERVEYS 2050. Neljä skenaariota ihmislähtöisestä terveydestä ja valinnanvapaudesta LUVUN ALAOHJAUS 1 TERVEYS 2050 Neljä skenaariota ihmislähtöisestä terveydestä ja valinnanvapaudesta LUVUN ALAOHJAUS 1 Tekijät: Johannes Koponen, Satu Korhonen, Veikka Lahtinen, Juha Leppänen, Aleksi Neuvonen, Maari Parkkinen,

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 2.1.2014 Tiivistelmä Pohjanmaan maakuntastrategia koostuu kahdesta osasta. Maakuntasuunnitelmassa määritellään

Lisätiedot

Tulevaisuusasiakirja. Kahdeksan megatrendiä ja Tehy

Tulevaisuusasiakirja. Kahdeksan megatrendiä ja Tehy Tulevaisuusasiakirja Kahdeksan megatrendiä ja Tehy Tehyn VIII liittokokous 3. 6.6.2013 1 Sisällys TEHYN TULEVAISUUS TEHDÄÄN NYT 3 SAATTEEKSI 4 KESKEISET KÄSITTEET 5 Systemaattinen ennakointi ja tulevaisuuksien

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Maakuntastrategia on

Lisätiedot

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen I C T -, TA LO U S - J A H E N K I LÖ S TÖ PA LV E LU I D E N J Ä R J E S TÄ M I S S U U N N I T E L M A Meri-Lappi T I E TO J O H TA M I S E N E D E L L Ä K ÄV I J Ä Selvitystyö järjestämissuunnitelmasta

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

HYVINVOINTIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖSUUNNITELMA 2015 HYVINVOINTIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖSUUNNITELMA HYVINVOINTIA LIIKKEELLÄ! HANKKEEN LOPPURAPORTTI HEIDI FREUNDLICH LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU OY SOSIAALI- JA TERVEYSALA SISÄLLYS Johdanto... 3 Tunnista tarve...

Lisätiedot

4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ. Suomen 4H-liitto Edustajakokous 26.4.2013

4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ. Suomen 4H-liitto Edustajakokous 26.4.2013 4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ 4 H Suomen 4H-liitto Edustajakokous 26.4.2013 Yhteinen tekemisen tahto 4H on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö.

Lisätiedot

TYÖN JA HYVINVOINNIN MEGATRENDIT

TYÖN JA HYVINVOINNIN MEGATRENDIT Benchmarking-klubi Helsinki 4 RAPORTTI 29.4.2015 1 TYÖN JA HYVINVOINNIN MEGATRENDIT 1. Taustaa 2. SITRAn megatendit 3. Vakaa työ murenee 4. Hyvinvointi korostuu 5. Sovellusesimerkki: RAKLI ry Murrostutka

Lisätiedot

TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita

TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita Leenamaija Otala Karoliina Jarenko TEKNILLINEN KORKEAKOULU ABYhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus ESIPUHE Työ arjen muotoilijana,

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Viisaasti ikääntyen. Säkylän ikäpoliittinen strategia 2013 2020

Viisaasti ikääntyen. Säkylän ikäpoliittinen strategia 2013 2020 Ikäpoliittinen strategia on pitkän tähtäimen suunnitelma, joka ilmaisee kunnan tavoitteet ja päämäärät vanhustenhuollossa. Sen tulee olla työkalu virkamiehille ja muille kunnan työntekijöille sekä opas

Lisätiedot

4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ. Suomen 4H-liitto 2013 Edustajakokouksen hyväksymä

4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ. Suomen 4H-liitto 2013 Edustajakokouksen hyväksymä 4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ 4 H Suomen 4H-liitto 2013 Edustajakokouksen hyväksymä Yhteinen tekemisen tahto 4H on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA 2020 kohti keskipohjalaista työllisyyteen perustuvaa hyvinvointia Toimittaneet Ilkka Rintala ja Saara Lång Sisällysluettelo ESIPUHE... 1 TYÖLLISYYDEN KOKONAISKUVA KESKI-POHJANMAALLA...

Lisätiedot

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Väestö eilen, tänään ja huomenna... 6 2.1. Kasvusta katoon... 6 2.2. Väestörakenne nyt... 8 2.3. Työllisyysnäkymät Kaakkois-Suomessa...

Lisätiedot

Sosiaalialan osaajat 2015

Sosiaalialan osaajat 2015 Matti Vuorensyrjä, Merja Borgman, Tarja Kemppainen, Mikko Mäntysaari ja Anneli Pohjola Sosiaalialan osaajat 2015 Sosiaalialan osaamis-, työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointihanke (SOTENNA): loppuraportti

Lisätiedot

Ihminen - Talous - Ympäristö. Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi

Ihminen - Talous - Ympäristö. Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi Ihminen - Talous - Ympäristö Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi IHMINEN TALOUS YMPÄRISTÖ 1 Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi 2008 Sisältövalintojen asema Tekesin strategiassa Tekes edistää teollisuuden

Lisätiedot

Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriö

Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriö Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma Sosiaali- ja terveysministeriö 1 Poliittinen julistus 1 artikla Me YK:n toiseen ikääntymistä koskevaan maailmankonferenssiin

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE Kainuun ennakointihankkeen 2013-2015 tavoitteena oli luoda alueen toimijoiden ennakoinnin toimintatapa, vahvistaa ennakoivaa työotetta ja rakentaa ennakointiportaali. Tämä on hankkeen loppuraportti, jossa

Lisätiedot