KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 12/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12 /2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 12/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12 /2012"

Transkriptio

1 1 Aika maanantai klo Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja poissa Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä Markku Huttunen jäsen läsnä Matti Jantunen jäsen poissa Heikki Juutinen jäsen läsnä Riitta Kauppinen jäsen poissa Tuula Merjola-Partanen jäsen läsnä Mauri Pesonen jäsen läsnä Marja-Sisko Pihl jäsen läsnä Taina Tammekann jäsen läsnä Maija Taskinen jäsen läsnä Annikki Tiilikainen jäsen läsnä Taisto Toppinen jäsen poissa Upi Heinonen Toppisen varajäsen läsnä Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo kirkkovaltuuston Ilkka Raninen puheenjohtaja poissa kirkkovaltuuston Juhani Laurinkari varapuheenjohtaja poissa Veli Mäntynen vt. kirkkoherra poissa Kirsi Leino vs. kirkkoherra poissa Jaana Marjanen lääninrovasti poissa Aulikki Mäkinen kirkkoherra läsnä Ilpo Rannankari tuomiorovasti läsnä Lahja Pyykönen viestintäpäällikkö läsnä Arja Keränen vs. henkilöstöpäällikkö läsnä Kokoukseen velvoitetut Timo Korhonen hallintojohtaja läsnä Mika Pulkkinen vt. rekisterinjohtaja läsnä Raija Luomanperä vs. hallintosihteeri läsnä Kokoukseen kutsuttu Aarne Laukkanen puistopäällikkö läsnä :t Kokouksen avaus Varapuheenjohtaja Väinö Matti Miettinen piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 581. Varapuheenjohtaja Väinö Matti Miettinen toimi puheenjohtajana, toivotti osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen, koska puheenjohtaja Hannu Koskelainen oli poissa.

2 2 251 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Esityslista on postitettu hallintovirastosta Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 252 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Huttunen ja Heikki Juutinen. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana. 253 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 254 SIUNAUSKAPPELIN SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN JA 2. PUISTOPUUTARHURIN VIRAN VAALIN VAHVISTAMINEN Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli hautaustoimen tehtävien uudelleen järjestelyjä. Kirkkoneuvosto päätti myöntää puutarhuri Ilpo Eskeliselle eron siunauskappelin seurakuntamestarin virasta lukien ja siirtää hänet samasta ajankohdasta lukien erityisammattimiehen toimeen. Samassa yhteydessä kirkkoneuvosto päätti myöntää puutarhuri Tuomo Korhoselle eron 2. puistopuutarhurin virasta ja siirtää hänet samasta ajankohdasta lukien siunauskappelin seurakuntamestarin virkaan.. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti siirtää Antti Koiviston lukien 2. puistopuutarhurin virkaan. Kirkkoneuvosto päätti, että seurakuntamestarin ja 2. puistopuutarhurin virat täytetään kuuden kuukauden koeajalla ja erityisammattimiehen työsuhde neljän kuukauden koeajalla. Erityisammattimiehen osalta koeaika on päättynyt Seurakuntamestarin ja 2. puistopuutarhurin virkojen osalta koeaika on päättynyt että seurakuntamestarin ja 2.puistopuutarhurin vaali vahvistetaan. Kirkkoneuvosto Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

3 3 255 JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN KANTTORIN VIRANSIJAISUUDEN HOITO Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto myönsi kanttori Talvikki Attila-Pekoselle hoitovapaata väliseksi ja valitsi hänen sijaisekseen Taru Parviaisen virkavapauden ajaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto oli 2011 antanut luvan täyttää kanttorin viransijaisuus. Talvikki Attila-Pekonen on anonut palkatonta virkavapaata Järvi-Kuopion kanttorin virasta ajalle toisen viran hoitamista varten. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa Seurakuntaneuvosto päätti peruuttaa aikaisemman päätöksensä palkattomasta virkavapaudesta hoitovapaata varten ja päätti samalla myöntää Attila- Pekoselle palkatonta virkavapautta toisen viran hoitamista varten väliseksi ajaksi edellyttäen, että yhteinen kirkkoneuvosto antaa luvan sijaisen ottamiseen kanttorin virkaan. Seurakuntaneuvosto päätti pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa kanttorin viransijaisuuden täyttämiseen. Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto. Järvi-Kuopion kanttorin viransijaisuuden täyttäminen on perusteltua seurakunnallisen toiminnan turvaamiseksi. - että Järvi-Kuopion seurakunta oikeutetaan täyttämään kanttorin viransijaisuus väliseksi ajaksi. Hallintojohtajan esitys hyväksyttiin. 256 ASUINRAKENNUSTONTIN PIHLAJAHARJU NRO MYYNTI Leena, Sami-Atte, Annina ja Kosti-Matti Valkama ovat tehneet ostotarjouksen vuokraamastaan asuinrakennustontista Kuopion Rahusenkankaan kaupunginosassa osoitteessa Pihlajaharjuntie 5. Annina, Kosti-Matti ja Sami-Atte Valkama ovat valtuuttaneet valtakirjalla Leena Valkaman ostamaan kiinteistön kiinteistöyhtymän Y: nimiin siten, että kiinteistöyhtymä omistaa tontin kokonaisuudessaan 1/1. Vuokrasopimuksen mukainen tontin pinta-ala on 1040 m2. Tontin vuokrasopimus on erääntynyt Ostotarjous on esityslistan liitteenä 1. Kettulanlahden ja Rahusenkankaan kaupunginosissa päättyy vuoden 2012 aikana yhteensä 22 tontinvuokrasopimusta. Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet ja tonttien hinnat, joilla seurakuntayhtymän omistamia asuinrakennustontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille.

4 4 Tonttien hinnat perustuvat laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon. Hinnat vastaavat Kuopion kaupungin omistamien vastaavien kaupunginosien tonttien hintoja. Kirkkovaltuuston vahvistama kiinteistövälittäjän arvioima tontin ( ) hinta on euroa. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle tontin myymistä esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että seurakuntayhtymä myy Leena, Annina, Kosti-Matti ja Sami-Atte Valkaman kiinteistöyhtymälle Y Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistaman Rahusenkankaan kaupunginosassa sijaitsevan tontin osoitteessa Pihlajaharjuntie 5, euron kauppahinnalla, 2. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hallintojohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja 3. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 257 ISO-TERVO NRO 42 HUVILAPALSTAN VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet, joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Kirkkovaltuusto on lisännyt periaatteisiin, että mikäli kiinteistön arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena niin kiinteistölle arvioidaan uusi käypä hinta. Mikäli ostovaihtoehto ei vuokralaista kiinnosta, on tontteja edelleen mahdollista myös vuokrata. Vuokrat perustuvat myyntihinnasta laskettuun 4 %:n suuruiseen tuotto-odotukseen. Myyntihinnat perustuvat laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon ja vastaavat Kuopion seudun huvilatonttien hintoja ja mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven seurakunnan tonteistaan perimiä hintoja. Vuokrasopimus esitetään tehtäväksi 30 vuodeksi. Vuokrasopimuksen voi siirtää kolmannelle seurakuntayhtymää kuulematta ja se on kiinnityskelpoinen.

5 5 Nina, Mika ja Jani Nordqvist ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa vuokraamaansa Iso-Tervo nro 42 huvilapalstan vuokrasopimusta 30 vuodeksi ja ovat hyväksyneet kirkkovaltuuston vahvistaman vuosivuokran. Nykyinen vuokrasopimus päättyy Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aikaa on yli 10 vuotta. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1.että seurakuntayhtymä tekee Nina, Mika ja Jani Nordqvistin kanssa vuokrasopimuksen Mustasalon tilan huvilapalstasta 2000 m2, Iso-Tervo nro 42 seuraavin ehdoin. - että vuokra-aika on 30 vuotta ja vuosivuokra että vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja 2. että vuokrausta koskeva päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 258 MUSTASALO NRO 9 HUVILAPALSTAN VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN Kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet, joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Kirkkovaltuusto on lisännyt periaatteisiin, että mikäli kiinteistön arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena niin kiinteistölle arvioidaan uusi käypä hinta. Mikäli ostovaihtoehto ei vuokralaista kiinnosta, on tontteja edelleen mahdollista myös vuokrata. Vuokrat perustuvat myyntihinnasta laskettuun 4 %:n suuruiseen tuotto-odotukseen. Myyntihinnat perustuvat laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon ja vastaavat Kuopion seudun huvilatonttien hintoja mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven seurakunnan tonteistaan perimiä hintoja.. Vuokrasopimus esitetään tehtäväksi 30 vuodeksi. Vuokrasopimuksen voi siirtää kolmannelle seurakuntayhtymää kuulematta ja se on kiinnityskelpoinen. Tuomo Löfberg on ilmoittanut haluavansa jatkaa vuokraamaansa Mustasalo nro 9 huvilapalstan vuokrasopimusta 30 vuodeksi ja hän on hyväksynyt kirkkovaltuuston vahvistaman vuosivuokran. Nykyinen vuokrasopimus on päättynyt

6 6 Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aikaa on yli 10 vuotta. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen jatkamista esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1.että seurakuntayhtymä tekee Tuomo Löfbergin kanssa vuokrasopimuksen Mustasalon tilan huvilapalstasta 2000 m2, Mustasalo nro 9 seuraavin ehdoin - että vuokra-aika on 30 vuotta ja vuosivuokra että vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja 2. että vuokrauspäätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 259 METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN MÄKIJÄRVEN METSÄMIEHET RY:N KANSSA TUUSNIEMEN PAPPILAN TILAN PALSTOISTA KONTTIMÄKI, SAHINPALSTA, TÖLPÄKKÖ Mäkijärven Metsämiehet ry anoo metsästysoikeutta viideksi vuodeksi koskien kaiken riistan metsästystä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamalle Tuusniemen pappilan tilan palstoille Konttimäki pinta-ala 47 ha ja Sahinpalsta pinta-ala 29 ha väliseksi ajaksi. Konttimäki ja Sahinpalsta tilat ovat tulleet seurakuntayhtymän omistukseen Tuusniemen seurakunnalta seurakuntaliitoksen yhteydessä. Mäkijärven Metsämiehet ry:llä on ollut ko. tiloille edellinen metsästysoikeus Tuusniemen seurakunnalta. Mäkijärven Metsämiehet Ry:llä on Tuusniemen tilan palstalla Tölpäkkö pinta-ala 79,12 ha metsästysvuokrasopimus Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa. Mäkijärven Metsämiehet Ry anoo metsästysvuokrasopimuksen jatkamista viidellä vuodella väliseksi ajaksi. Metsästysvuokrasopimukset on tarkoituksenmukaista yhdistää yhdeksi sopimukseksi Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tekemän periaatepäätöksen mukaan metsästysmaista perittävä korvaus kaiken riistan metsästyksestä on 0,50 euroa/ha/vuosi. Pienriista ja pienpedot 0,25 /ha/v ja hirvieläimistä

7 7 0,25 /ha/v. Pinta-alojen (47ha, 29ha ja 79,12 ha)mukaan viiden vuoden vuokraksi tulisi (155,12 hax0,50 x5v) 388 euroa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin. 1. että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Tuusniemen pappilan tilan palstoille Konttimäki pinta-ala 47 ha, Sahinpalsta pinta-ala 29 ha ja Tölpäkkö 79,12 ha Mäkijärven Metsämiehet ry:n kanssa väliseksi ajaksi kaiken riistan metsästystä varten ja 2. että vuokrana peritään 388 euron kertakorvaus. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 260 RAUTANIEMI NRO 13 HUVILAPALSTAN MYYNTI Timo Lipponen ja Marja Silén-Lipponen ovat tehneet ostotarjouksen 2000 m 2 :n suuruisesta määräalasta Saaristo-Pappilan tilalta kiinteistötunnus Timo Lipponen ja Marja Silén-Lipponen ovat vuokraoikeuden haltijoina ko. määräalalle, joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilapalstaa Rautaniemi nro 13. Määräala sijaitsee Kuopion Rautaniemessä (Könösenniemi), johon on autotie perille. Määräalalla olevat rakennukset ovat vuokraoikeuden haltijan. Kahdentuhannen neliömetrin määräala rajautuu Kuopion kaupungin omistamaan maa-alueeseen. (Kaupungin ja seurakuntayhtymän välinen maanvaihtokirja ). Maapohja on kallioinen ja viettää jyrkästi Kallaveden vesistöön. Ostotarjous joka on päivätty sekä kartta on esityslistan liitteenä nro 2. Timo Lipposen ja Marja Silén-Lipposen ostotarjous on euroa. Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet ja hinnat, joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Myytävien tonttien suuruus on 2000 m 2, jonka lisäksi lisämaata voidaan myydä mikäli kaavan tai muun seikan vuoksi se on mahdollista. Kirkkovaltuusto on lisännyt periaatteisiin, että mikäli maan arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena niin kiinteistölle arvioidaan uusi käypä hinta. Alueella on voimassa keskeisen kaupunkialueen yleiskaava. Kaavamerkintä on RA-2. Oleva loma-asuntoalue, miljööalue. Kuopion kaupungin kaavoitusosaston mukaan Rautaniemen kärkiosan alue on virkistysaluetta, venesatama-aluetta ja loma-asuntoaluetta jota ei asemakaavoiteta. Sen mukaan alue pysyy yleiskaava-alueena ja varsinaiseen asuntorakentamiseen ei kärkialuetta kaavoiteta.

8 8 Määräalasta on auktorisoidun arviomiehen laatima arvio, jossa markkina-arvoksi on saatu euroa. Arvion tarkkuus on +/- 15 %. Arvioinnin perusteena on käytetty kauppa-arvomenetelmää ja arviomiehen kokemusta myynti- ja arviotehtävissä. Timo Lipposen ja Marja Silén-Lipposen euron ostotarjous vastaa arviomiehen arvioiman euron ja 15 %:n tarkkuudella arvion ylärajaa. Ostotarjous voitaneen hyväksyä. Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräalan myyntiä esitetyin ehdoin.. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että Timo Lipposelle ja Marja Silén-Lipposelle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta Saaristo-Pappila nimisestä tilasta , 2000 m 2 :n määräala, joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilapalstaa Rautaniemi nro 13 seuraavin ehdoin: - että 2000 m 2 :n suuruisen määräalan hinta on euroa - että ostaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista, - että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hallintojohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja 2.. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 261 MÄÄRÄALAN MYYNTI ALA-KOPOLAN TILASTA Raimo Ja Aino Kuhanen ovat tehneet ostotarjouksen Kuopion kaupungin Vehmersalmen kylässä osoitteessa Katteluksentie 24 sijaitsevasta m2;n suuruisesta määräalasta. Tarjous karttaliitteineen on esityslistan liitteenä nro 3. Tarjouksen tekijät omistavat viereisen kiinteistön Salmenkaarre R:no13:2 Alueella on voimassa oleva osayleiskaava. Paikan päällä suoritettiin katselmus Läsnä olivat Raimo Kuhanen ja kiinteistöpäällikkö Martti Sutinen.

9 9 Kuhasten tekemän euron tarjouksen mukaan neliöhinnaksi tulee n. 5 euroa/m2, joka vastaa alueella käytettävää kaavoitetun pientalon tonttimaan hintaa. Seurakuntayhtymälle ei ole oleellista merkitystä eikä käyttöä kyseiselle määräalalle, joten ostotarjous voitaneen hyväksyä. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräalan myyntiä esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että Raimo ja Aino Kuhaselle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayh tymän omistamasta Ala-Kopolan nimisestä tilasta n m 2 :n suuruinen määräala ostotarjouksen liitteenä olevan kartan mukaisesti seuraavin ehdoin: - että määräalan kauppahinta on euroa - että ostaja vastaa lohkomiskustannuksista, - että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hallintojohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja 2. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 262 MUURUVEDEN JA SÄYNEISEN SANKARIHAUTAUSMAAN KUNNOSTAMINEN Muuruveden sankarihautausmaan kunnostamiseen on esitetty vuoden 2013 talousarvion investointiosassa euron ja Säyneisen sankarihautausmaan kunnostamiseen ja varastoalueen rakentamiseen euron määrärahaa. Muuruveden sankarihautausmaalla on 135 ja Säyneisen sankarihautausmaalla 125 yksittäistä hautamuistomerkkiä. Muistomerkit ovat ns. pulpetti (tyyny) mallisia ja niiden ulkomitat ovat (30x40 cm). Hautausmaiden pinta-ala on noin 7 aaria. Sankarihautausmaiden kunnostustöihin kuuluvat mm. seuraavat työt: 1. Nurmikon uusiminen, korjaus, 2. Reunakivien ja portaiden oikaisu, 3. Liuskekivikäytävien oikaisu, 4. Sorakäytävien kunnostus,

10 10 5. Muistomerkkien puhdistus, tekstien kultaus/maalaus ja 6. Muistomerkkien paikalleen asentaminen. Puistopäällikkö on valmistellut sankarihautausmaiden kunnostamista seuraavasti: Tarjoukset muistomerkkien kunnostamisesta on pyydetty ehdollisena, jos yhteinen kirkkovaltuusto myöntää joulukuussa ko. tarkoitusta varten määrärahan. Tarjoukset on pyydetty kahdella vaihtoehdolla. Ensimmäisessä vaihtoehdossa. työ tehdään talviaikana kiviveistämöllä ja toisessa vaihtoehdossa työ tehdään keväällä hautausmaalla. Tarjoukset pyydettiin seuraavilta yrityksiltä: 1. Kaavin Kivi Oy, Kaavi 2. Varpaisjärven Graniitti Oy, Varpaisjärvi 3. Kivipaja Oy Sari Kämäräinen, Kuopio Tarjouksen jätti määräaikaan mennessä Kaavin Kivi ja Varpaisjärven Graniitti. Esityslistan liitteenä 4 on yhteenveto tarjouksista. Edullisin kokonaistarjous talvenaikana tehdyssä kunnostuksessa on Varpaisjärven Graniitti oy:llä euroa, sis. 23 % alv. Hintaan sisältyy myös muistomerkkien siirto kiviveistämölle ja keväällä takaisin hautausmaalle. Talviaikana kiviveistämöllä tehty kunnostustyö on euroa edullisempi kuin keväällä hautausmaalla tehty kunnostaminen. Hinnoissa on huomioitu 23 % alv. Muuruveden ja Säyneisen sankarihautausmaan kunnostamisessa voitaisiin menetellä seuraavasti: 1. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa luvan töiden käynnistämiselle muistomerkkien osalta ennen vuoden 2013 talousarvion hyväksymistä (muistomerkit pitää siirtää hautausmaalta ennen talven tuloa), 2. Hautausmaille laitetaan tiedote, missä kerrotaan ko. menettelystä, 3. Muuruveden sankarihautausmaan muistomerkkien väri on harmaa ja teksti on ns. syväkaiverruksena, joten on perusteltua, että tekstien kestävyyden vuoksi ne maalataan. Maalina käytetään kivipinnoille ja ulkokäyttöön soveltuvaa maalia esim. Alkydimaali Miranol, väri on musta, Säyneisen sankarihautausmaan muistomerkkien väri on Vehmaan punainen ja teksti on matalakaiverrus, joten se voidaan tehdä lehtikultauksena, 4.Muistomerkkien kunnostukseen liittyvät työt tehdään talven 2013 aikana kiviveistämöllä, 5.Muistomerkkien kunnostustyö tilataan Varpaisjärven Graniitti Oy:ltä kokonaishintaan euroa, sis. alv 23 % ja 6.Muistomerkkien asennus- ja alueen vihertöistä pyydetään tarjoukset myöhemmin. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että työt voitaisiin käynnistää muistomerkkien osalta ennen vuoden 2013 talousarvin hyväksymistä. Lisäksi johtokunta päätti esittää, että asiasta tiedotetaan ao. hautausmailla

11 11 ja että muistomerkit käsitellään esitetyllä tavalla ja että kunnostustyö tilataan Varpaisjärven Graniitti Oy:ltä ja muistomerkkien asennus- ja kunnostustyöstä pyydetään tarjoukset myöhemmin. 1, että annetaan lupa töiden käynnistämiselle muistomerkkien osalta (muistomerkit pitää siirtää hautausmaalta ennen talven tuloa), 2.että hautausmaille laitetaan tiedote, missä kerrotaan ko. menettelystä, 3.että Muuruveden sankarihautausmaan muistomerkkien väri on harmaa ja teksti on ns. syväkaiverruksena, joten on perusteltua, että tekstien kestävyyden vuoksi ne maalataan. Maalina käytetään kivipinnoille ja ulkokäyttöön soveltuvaa maalia esim. Alkydimaali Miranol, väri on musta, Säyneisen sankarihautausmaan muistomerkkien väri on Vehmaan punainen ja teksti on matalakaiverrus, joten se voidaan tehdä lehtikultauksena, 4.että muistomerkkien kunnostukseen liittyvät työt tehdään talven 2013 aikana kiviveistämöllä, 5.että muistomerkkien kunnostustyö tilataan Varpaisjärven Graniitti Oy:ltä kokonaishintaan euroa, sis. alv 23 % ja 6.että muistomerkkien asennus- ja alueen vihertöistä pyydetään tarjoukset myöhemmin. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 263 UURNAHAUTA-ALUEEN JA MUISTOLEHDON PERUSTAMINEN MUURUVEDEN HAUTAUS- MAALLE Muuruveden hautausmaan pinta-ala on 2,55 ha. Hautausmaan maastokartoitus on tehty vuonna Kartoituksen pohjalta on piirretty uudet hautaosastot (16 kpl). Tällöin on saatu numeerinen AutoCad-pohjainen karttatiedosto, joka palvelee Ramboll hautatoimen hallinta- ja ylläpitojärjestelmää, joka on yhteydessä Statuksen hautarekisteriohjelman tietokantaan. Hautakirjanpitoon on tallennettu tällä hetkellä uusilla hautatunnuksilla seitsemän hautaosaston hautapaikkatiedot. Omaisilta ja Muuruveden alueseurakunnan vastuuryhmältä on tullut tiedusteluja, voitaisiinko hautausmaalle perustaa uurnahauta-alue ja muistolehto. Osastossa seitsemän on muualle haudattujen muistomerkki ja sen vieressä alue, jota ei todennäköisesti voida käyttää arkkuhautaukseen huonon maaperän vuoksi. Esityslistan liitteestä 5 ilmenee ko. osaston sijainti hautausmaalla. Osastossa hautarivit 1 14 ovat arkkuhautoja, joista osa on omaisten hallinnassa ja niihin on myös haudattu. Riveihin on suunniteltu muistolehto alue. Muistolehtoon tulisi yhteensä 288 sijaa. Rivit tulisivat kuusisijaiseksi uurnapaikoiksi. Muistolehtoa koskeva suunnitelma on esityslistan liitteenä 6. Uurnahautapaikkoja tulisi yhteensä 88, joissa

12 12 olisi 528 sijaa. Tuhkahautatausta varten tarkoitetun alueen pinta-ala olisi 250 m². Muistolehtoon voitaisiin asentaa muistomerkki, joka on Flodbergin hautausmaalta hoitamattomalta haudalta seurakuntien hallintaan palautunut. Muistomerkin mitat ovat 0,80x1,50 m. Muistomerkki on esityslistan liitteenä 7. Tässä tapauksessa olisi järkevää hyödyntää vanhoja muistomerkkejä. Samalla se olisi jonkinlaista uusiokäyttöä ja vanhojen muistomerkkien esillä pitämistä. Jälkipolville se saattaisi olla historiallisesti arvokasta. Alue on nurmipinnalla, joten rakentamiskustannuksia muutoksesta ei muodostu. Ainoa kustannus noin 700 euroa tulee muistolehtoon asennettavan muistomerkin kunnostamisesta. Edellä mainittu kustannus voitaisiin osoittaa hautausmaan käyttövaroista. Alue olisi tarkoitus ottaa käyttöön keväällä Osaston 7 muuttaminen osittain muistolehto- ja uurnahauta-alueeksi tapahtuu hautausmaaksi vihityn alueen sisällä. Se on ns. käyttötarkoituksen muuttamista, josta päättäminen kuuluu yhteiselle kirkkoneuvostolle. Uurnahauta- alueelle haudattaessa toimitaan hautaustoimen ohjesäännön ja Lisäksi on valmisteltu ehdotus Muuruveden hautausmaan uurnahauta-alueen rakentamis- ja käyttöönotto-ohjeiksi. Ehdotus on esityslistan liitteenä 8. Hautausmaalle tullaa myöhemmin tekemään käyttösuunnitelma ja asemakaava, jotka toimitetaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi siinä vaiheessa kun tehdään suurempia muutoksia hautausmaiden käyttösuunnitelmiin ja hautaustoimen ohjesääntöön. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle uurnahauta-alueen perustamista Muuruveden hautausmaalle esitetyn mukaisesti. 1. että Muuruveden hautausmaalle osastoon 7. perustetaan muistolehto ja uurnahauta-alue liitteiden 5 ja 6 mukaisesti, 2. että muistolehtoalueelle asennetaan liitteen 7 mukainen muistomerkki, 3.että käyttötarkoituksen muutos uurnahauta-alueeksi tehdään liitteen 8 mukaisesti. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 264 KAUNISKUMMUN JA KAAVIN HAUTAUSMAAN MUISTOLEHDON- JA UURNAHAUTA-ALUEEN TOIMINTAOHJEET Kauniskummun hautausmaa Hautausmaan osasto 2. on noin 100 m²:n kokoinen muistolehtoalue tuhkahautausta varten, jossa on 40 paikkaa, 360 sijaa,. Osaston sijainti käy ilmi esityslistan liitteestä 9. Alueelle on haudattu tähän mennessä 11 vainajaa. Muistolehdossa on yhteismuistomerkki, jonka mitat ovat 2,0x2,2

13 13 m:ä. Muistomerkki on liitteenä 10. Hautausmaan osasto 1. on lisäksi 28 uurnahautapaikkaa oleva alue, jossa on 252 sijaa,. Osaton sijainti ilmenee liitteestä 11. Hautauksia sinne on tehty kolme. Kaavin hautausmaa Hautausmaan osasto 1U. on noin 300 m²:n uurnahauta-alue. Alueella on muistolehto tuhkahautausta varten, jossa on 40 paikkaa, 360 sijaa. Ko alueen kartta on esityslistan liitteenä 12. Alueelle on haudattu tähän mennessä seitsemän vainajaa. Liitteessä 13 on muistolehdon yhteismuistomerkki, jonka mitat ovat 0,6x2,0 m:ä. Osastossa 1U. on lisäksi 24 uurnahautapaikkaa, jossa on 216 sijaa. Hautauksia sinne on tehty kaksi. Edellä mainittujen hautausmaiden muistolehto- ja uurnahauta-alueiden käyttöönotosta ei ole tarkempia ohjeita, eikä hallinnollista päätöstä ole tehty. On perusteltua, että tässä vaiheessa laaditaan ko. hautausmaiden uurnahauta- ja muistolehtoalueille toimintaohjeet. Muistolehtoon haudattaessa yleinen menettely on, että alueella on yhteinen muistomerkki nimilaatalle, kukille ja kynttilöille yhteinen alue. Kaavin hautausmaan muistolehdossa on toimittu tähän saakka mm. siten, että kahdelle omaiselle on etukäteen myönnetty varaus puolison hautasijan vierestä. Lisäksi hautasijan kohdalle on tehty omakukkapaikka. Omaisille on ilmoitettu, että jatkossa näin ei voi toimia, vaan muistolehtoon laaditaan uudet toimintaohjeet. Jatkossa toimintaohjeet koskevat kaikkia muistolehtoon haudattavien vainajien omaisia. Hautausmaille tehdään myöhemmin käyttösuunnitelma ja asemakaava, jotka toimitetaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi siinä vaiheessa kun tehdään suurempia muutoksia hautausmaiden käyttösuunnitelmiin ja hautaustoimen ohjesääntöön. Ehdotus hautausmaiden muistolehdon- ja uurnahauta-alueen toimintaohjeiksi on esityslistan liitteenä 14. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle Kauniskummin ja Kaavin hautausmaiden toimintaohjeiden hyväksymistä esitetyllä tavalla. - että Kauniskummun ja Kaavin hautausmaalla olevien uurnahautaja muistolehtoalueiden toimintaohjeet hyväksytään liitteen 14 mukaisesti. Kirkkoneuvosto Hallintojohtajan esitys hyväksyttiin. 265 KESKUSREKISTERIN REKISTERISIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Keskusrekisterissä työskentelee tällä hetkellä ATK-sihteeri, 6 rekisterisihteeriä ja rekisterinjohtaja (määräaikainen täyttö saakka). Lisäksi on tarpeen mukaan palkattu määräaikaisia työntekijöitä kesätyöhön

14 14 ja tarkastamaan digitoitua perhelehti- ja kirkonkirjamateriaalia. Rekisterisihteerin viroista yksi on täytetty määräaikaisesti saakka. Uuden jäsentietojärjestelmän, Kirjurin, käyttöönotto on lisännyt keskusrekisterin työmäärää vuoden 2012 aikana tietojen tarkastus- ja korjaustyön sekä päällekkäisten työtehtävien vuoksi. Myös Kirjurin Digi-järjestelmän käyttöönotto digitoinnin valmistuessa hidastaa alkuvaiheessa työtehtävien hoitamista. Pitkällä aikavälillä Kirjuri vähentää keskusrekisterin työmäärää, mutta tämä tapahtuu vasta käytön vakiinnuttua, kun uuteen järjestelmään on saatu siirrettyä riittävästi tietoa kirkonkirjoista ja perhelehdistä. Tämä on kuitenkin väistämättä vuosia kestävä prosessi. Myös seurakuntaliitokset ovat lisänneet ja lisäävät myös jatkossa keskusrekisterin työmäärää. Tällä hetkellä ei näköpiirissä ole muutoksia, jotka johtaisivat työvoiman tarpeen vähenemiseen. Keskusrekisteri hoitaa seurakunnille kuuluvia viranomaistehtäviä. Koska työ keskusrekisterissä vaatii oman erityisalansa ammattitaitoa, työntekijöiden pitkiinkään poissaoloihin ei yleensä pystytä palkkaamaan ulkopuolisia sijaisia, vaan tehtävät pyritään hoitamaan oman henkilöstön toimesta. Tehtävien hoidon turvaamiseksi on varmistuttava siitä, että käytössä on jatkossakin riittävästi ammattitaitoista työvoimaa. Tästä syystä määräaikaisesti täytetyn rekisterisihteerin viran vakinaista täyttämistä voidaan pitää perusteltuna. Määräaikaisesti täytettyä rekisterisihteerin virkaa on hoitanut alkaen Ulla Mustonen. Tätä ennen hän on työskennellyt eripituisissa, määräaikaisissa työsuhteissa Vehmersalmen seurakunnan ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän palveluksessa vuodesta 2003 alkaen. Ulla Mustonen on ammattitaitoinen työntekijä, joka on hoitanut tehtävänsä erinomaisesti. Hän on ilmoittanut halukkuutensa jatkaa tehtävässä. Vt. rekisterinjohtajan käsityksen mukaan keskusrekisterin toiminnan kannalta olisi perusteltua, että Ulla Mustonen valittaisiin rekisterisihteerin virkaan sitä auki julistamatta myös alkaen. Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien virkasäännön mukaan virka saadaan täyttää sitä haettavaksi julistamatta erityisen painavasta syystä. vt. Rekisterinjohtaja ehdottaa, 1. että keskusrekisterin määräaikaisesti saakka täytetty rekisterisihteerin virka täytetään vakinaisesti alkaen 2. että virkaan valitaan sitä auki julistamatta Ulla Mustonen 3. että päätös tehdään ehdollisena edellyttäen, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä henkilöstösuunnitelmaan kirjatun esityksen, että ko. virka täytetään vakinaisesti sitä haettavaksi julistamatta. Vt. rekisterinjohtajan esitykset hyväksyttiin.

15 HAUTAUSASIOIDEN JÄRJESTÄMINEN JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN ALUEELLA Juankosken, Kaavin, Karttulan ja Tuusniemen seurakuntien liittyessä seurakuntayhtymään vuoden 2011 alusta seurakuntayhtymän hautausmaiden lukumäärä lisääntyi 16 hautausmaalla. Vuoden 2013 alusta toteutuva Nilsiän seurakunnan liittyminen Järvi-Kuopion seurakuntaan ja osaksi seurakuntayhtymää lisää hautausmaiden lukumäärää jälleen neljällä. Kuopion ev.lut.seurakuntayhtymällä on tällä hetkellä 30 hautausmaata, joista 23:een tehdään hautauksia. Vuoden 2013 alusta Nilsiän kaupunki liittyy Kuopion kaupunkiin ja samalla myös seurakunnallinen toiminta yhdistyy. Tässä yhteydessä Kuopion seurakuntayhtymään tulee neljä uutta hautausmaata, joista kolmeen tehdään hautauksia. Vuoden 2013 alusta alkaen seurakuntayhtymällä on 34 hautausmaata, joista 26:een tehdään hautauksia. Järvi-Kuopion seurakunnan perustaminen vuoden 2011 alussa ja Nilsiän seurakunnan liittyminen siihen vuoden 2013 alusta edellyttää hautaustoimen järjestelyjä. Järvi-Kuopion seurakunnan alueellisesta laajuudesta johtuen siellä ei voida noudattaa kaikilta osin samoja toimintatapoja kuin keskustan seurakuntien alueella. Hautausasioiden järjestelyä Järvi-Kuopion seurakunnan alueella on pohdittu yhteistyössä Järvi-Kuopion seurakunnan, hautatoimen ja kiinteistötoimen kanssa. Näissä neuvotteluissa on päädytty siihen tulokseen, että hautausasioiden hoitoa ei ole järkevää ja perusteltua hajauttaa Järvi- Kuopion seurakunnan hoidettavaksi. Toimivampi vaihtoehto on, että hautausasioiden hoito myös Järvi-Kuopion seurakunnan osalta keskitetään hauta- ja puistotoimistoon. Tätä varten Nilsiän seurakunnan taloustoimiostossa työskennellyt toimistosihteeri Jorma Hämäläinen siirtyy vuoden 2013 alusta työskentelemään hauta- ja puistotoimistoon. Hän keskittyy hoitamaan erityisesti Järvi- Kuopion seurakunnan alueen hautausasioita. Hauta- ja puistotoimistossa hoidetaan kaikki hautaukseen liittyvät asiat kuten siunaustilaisuuden ajan, paikan ja siunaavan papin ja kanttorin varaaminen sekä hautapaikan varaaminen ja laskutus. hauta- ja puistotoimisto on tarvittaessa yhteydessä alueen seurakuntamestarin, papin ja kanttorin kanssa. Tarvittaessa hauta- ja puistotoimiston toimistotyöntekijät sijaistavat toisiaan, jolloin palvelu hautausasioissa toimii saumattomasti lomien ja muiden poissaolojen aikana. Puistopäällikkö toimii kaikkien hauta- ja puistotoimiston toimistotyöntekijöiden esimiehenä. Tarkoitus on, että hautausasioista voidaan sopia myös Järvi-Kuopion alueen kyseisen kiinteistön / hautausmaan työntekijän kanssa. Seurakuntamestareiden työajasta Järvi-Kuopiossa 20 prosenttia on hautaustoimen työtä. Seurakuntamestarin virkapaikka on se kiinteistö, jolla hautausmaa sijaitsee. Seurakuntamestari voi tehdä tarvittavat tilavaraukset sekä varata siunaavan papin ja kanttorin ja hoitaa hautapaikkaan liittyvät varaukset. Laskutus tapahtuu kuitenkin aina hauta- ja puistotoimistosta. Hautausjärjestelyjen hoitaminen esitetyllä tavalla edellyttää henkilöstöresurssien lisäämistä seurakuntamestareiden sijaisuuksien hoitamiseen

16 16 Nilsiässä, Kaavilla ja Tuusniemellä. Lisäresursseja on tarkoitus järjestää muuttamalla kolmen hautausmailla työskentelevän kausityöntekijän työsopimukset toistaiseksi voimassa oleviksi siten, että kesäkauden ajan he tekevät täyttä työaikaa ja talvikaudella työskentelevät tarvittaessa työhön tulevina työntekijöinä. Seurakuntamestarin sijaisuus on ympärivuotinen mutta enimmillään kaksi päivää viikossa. Ko hautausmaan työntekijöiden nimike muutettaisiin erityisammattimiehen nimikkeeksi ja vaativuusryhmäksi vahvistettaisiin vaativuusryhmä 402. Lisäkustannuksia esitetystä järjestelystä tulisi vain talvikauden tunnit sijaisuuksien ajoilta Erityisammattimiesten palkkakustannukset ovat hautatoimen kuluja ja kiinteistötoimen kuluja. Sijaisuusjärjestelyjen kustannuksia on tässä vaiheessa vaikea tarkasti määritellä. Korkeimmillaan kustannukset voivat olla yhden henkilötyövuoden suuruiset eli n euroa. Sijaisuuksien hoitoon voidaan kuitenkin käyttää mahdollisimman paljon kiertävää seurakuntamestaria, joka vähentää kustannuksia. Samoin säästöjä saadaan, kun seurakuntamestareille maksettavat matkakustannukset pienevät merkittävällä tavalla, kun sijaisuudet voidaan hoitaa paikallisesti. Vuonna 2011 Järvi-Kuopion seurakuntamestareille maksettiin matkakorvauksia yhteensä yli euroa, kun sijaisuudet hoidettiin toisten alueseurakuntien seurakuntamestareiden toimesta. Sijaisjärjestelyjen kustannuksia tullaan vuoden 2013 aikana seuraamaan tarkasti ja sijaisuuksien hoidossa pyritään mahdollisimman suureen taloudellisuuteen. 1. että hautausasioiden hoitaminen Järvi-Kuopion seurakunnan alueella toteutetaan vuoden 2013 alusta keskittämällä ne hauta- ja puistotoimistoon ja Järvi-Kuopion alueen seurakuntamestareille esitetyllä tavalla, 2. että Nilsiän, Kaavin ja Tuusniemen alueella järjestetään seurakuntamestareiden sijaisuuksien hoitaminen siten, että kolmen hautausmaan kausityöntekijän työsuhteet muutetaan toistaiseksi voimassa oleviksi erityisammattimiehen työsuhteiksi ja että he tekevät kesäkauden ( ) täyttä työaikaa ja talvikaudella ( ) tarvittaessa kutsuttuina työntekijöinä., 3. että, sijaisuusjärjestelyn kustannuksia seurataan vuoden 2013 ajan ja 4. että henkilöstöasian johtokuntaa pyydetään vahvistamaan erityisammattimiesten palkkaus vaativuusryhmään 402. Hallintojohtajan esitykset hyväksyttiin. 267 KIINTEISTÖHENKILÖKUNNAN LÄHIESIMIESTEHTÄVIEN JÄRJESTÄMINEN JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNASSA Kuopion seurakuntayhtymässä järjestettiin kiinteistötoimen lähiesimiestehtävät. vuonna 2010 uudella tavalla. Tuolloin yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että kiinteistöhenkilökunnalla on kaksi lähiesimiestä, pääemäntä ja

17 17 ylivahtimestari. Heistä kumpikin on lähiesimiehenä n. 20 kiinteistöillä työskentelevälle työntekijälle. Lähiesimiesten tehtäviin kuuluu mm. työvuorojen suunnittelu ja seuranta, sijaisten hankinta ja työnjohtotehtävät. Järvi-Kuopion seurakunnan kiinteistöhenkilökunnan esimiehenä on toiminut pääemäntä Sinikka Tiirikainen. Järvi-Kuopion seurakunnan suuren pinta-alan ja pitkien välimatkojen tähden lähiesimiestehtävien hoitaminen Kuopiosta käsin on erittäin vaikeaa. Järvi-Kuopion seurakunta poikkeaa myös toimintakulttuuriltaan monella tapaa muista seurakuntayhtymän seurakunnista. Järvi-Kuopion seurakunnan osalta kiinteistöhenkilökunnan lähiesimiestehtävät olisikin tarkoituksenmukaista järjestää siten, että esimies olisi paikan päällä Järvi-Kuopiossa. Tämä helpottaisi oleellisesti työvuorojen suunnittelua, sijaisjärjestelyjä ja myös hautausasioiden hoitoa Järvi- Kuopiossa. Hauta- ja kiinteistötoimen sujuvan hoidon kannalta on välttämätöntä, että Järvi-Kuopion seurakunnan kiinteistöhenkilökunnalle nimetään esimies. Lähiesimiehenä voisi toimia Kaavin alueseurakunnan seurakuntamestari Heikki Pirinen. Hänen tehtävänsä olisivat kiinteistöhenkilökunnan työajan suunnittelu ja seuranta, sijaisten hankinta ja työjohtotehtävät. Heikki Pirinen olisi sekä hautausmaahenkilökunnan että kiinteistöhenkilökunnan lähiesimies. Pirisen esimiehenä hautaustoimen osalta olisi puistopäällikkö ja kiinteistötoimen osalta kiinteistöpäällikkö. Heikki Pirinen on antanut suostumuksensa esitettyyn järjestelyyn. Esitetty järjestely edellyttää Heikki Pirisen palkkauksen tarkistamista nykyisestä vaativuusryhmästä 402 vaativuusryhmään 503, jossa muutkin lähiesimiehet seurakuntayhtymässä ovat. Järjestelyn kustannukset ovat euroa/vuosi. Hallintojohtajan käsityksen mukaan lähiesimiesjärjestelmän toteuttaminen on välttämätöntä Järvi-Kuopion seurakunnan toiminnan kannalta. 1. että seurakuntamestari Heikki Pirinen määrätään lukien Järvi-Kuopion seurakunnan hautausmaa- ja kiinteistöhenkilökunnan lähiesimieheksi ja 2. että henkilöstöasiain johtokuntaa pyydetään vahvistamaan hänen palkkauksensa.vaativuusryhmään 503. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 268 ERON MYÖNTÄMINEN ULLA TURUSELLE ALAVAN SEURAKUNNAN DIAKONIAN VIRASTA JA VIRAN TÄYTTÄMINEN Alavan seurakunnan diakoniatyöntekijä Ulla Turunen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 15 olevan kirjelmän, jossa

18 18 hän pyytää eroa Alavan seurakuntaan sijoitetusta diakonian virasta lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta. Ko. diakonian virka on seurakuntayhtymän virka, joka on sijoitettu Alavan seurakuntaan. Viran sijoituspaikaksi on vahvistettu vuoden 2016 loppuun Alavan seurakunta. Tästä syystä eron tästä virasta myöntää yhteinen kirkkoneuvosto. Alavan seurakuntaneuvosto käsittelee asiaa Seurakuntaneuvosto antaa asiasta lausunnon. Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tultua avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto. Alavan seurakuntaneuvosto tulee saadun tiedon mukaan esittämään, että viran sijoituspaikka säilyisi Alavan seurakunnassa ja että virka voitaisiin täyttää. Hallintojohtajan käsityksen mukaan diakonin virka on perusteltua täyttää Alavan seurakunnan diakoniatyön turvaamiseksi. 1. että Ulla Turuselle myönnetään eron diakonian virasta lukien ja 2. että diakoniatyöntekijän virka julistetaan haettavaksi. Hallintojohtajan esitykset hyväksyttiin. 269 LEIRIKESKUSKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kolmessa leirikeskuksessa järjestetään varhaisnuoriso-, nuoriso- ja diakonialeirejä, rippileirejä sekä erilaisia tapahtumia, jonne on myös pääsääntöisesti linja-autokuljetus. Leirejä järjestetään kevät- ja syyskaudella pääsääntöisesti viikonloppuisin 2-4 leiriä / viikonloppu ja kesäisin 4 6 leiriä / viikko. Leirien osanottajamäärät vaihtelevat osanottajan välillä. Keskimäärin osanottajia leiriä kohti on n henkilöä. Leirikeskuskuljetukset on perinteisesti kilpailutettu. Vuosien osalta leirikeskuskuljetukset kilpailutettiin syksyllä Yhteinen kirkkoneuvosto teki päätöksen hyväksyä Savonlinjayhtiöiden tarjouksen leirikeskuskuljetuksista vuosille kokonaistaloudellisesti edullisimpana tarjouksena. Päätös koski Kuopion kaupunkialueelta ja Karttulasta lähteviä leirikeskuskuljetuksia, jotka kilpailutettiin samanaikaisesti samalla tarjouspyynnöllä samassa tarjousmenettelyssä. Jääskeläisen Auto Oy teki valituksen markkinaoikeudelle. Jääskeläisen Auto vaati markkinaoikeutta kumoamaan kirkkoneuvoston päätöksen siltä osin kuin se koskee Kuopion kaupunkialueelta lähteviä leirikeskuskuljetuksia. Lisäksi Jääskeläisen Auto Oy vaati että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua sekä korvaamaan sen

19 19 arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.585, 10 euroa korkoineen. Valituksessaan Jääskeläisen Auto Oy väitti, että seurakuntayhtymä on soveltanut virheellisiä vertailuperusteita hankintamenettelyssä. Markkinaoikeus on käsitellyt Jääskeläisen Auto Oy:n valituksen ja kumonnut seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston hankintapäätöksen siltä osin kuin se koskee Kuopio kaupunkialueelta lähteviä leirikeskuskuljetuksia. Lisäksi markkinaoikeus on velvoittanut Kuopion evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän korvaamaan Jääskeläisen Auto Oy:n oikeudenkäyntikulut 3000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden päätöksen antamisesta. Markkinaoikeuden ratkaisun tähden leirikeskuskuljetuksista on vuosien osalta järjestetty uusi kilpailutus. Tarjouskilpailu on järjestetty avoimen menettelyn mukainen tarjouskilpailu. tarjouspyyntö on julkaistu julkisia hankintoja koskevassa ilmoituskanavassa HILMA:ssa Lisäksi tarjoukset on lähetetty Savonlinja Yhtiöille ja Jääskeläisen Auto Oy:lle. Tarjouspyynnössä on pyydetty tarjoukset leirikeskuskuljetuksista kaupunkialueelta ja Karttulasta ja Syvänniemeltä Poukaman, Rytkyn ja Hirvijärven leirikeskuksiin. Tarjouskilpailu ei koske kuljetuksia Järvi-Kuopion seurakunnan alueelta. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, ettei osatarjouksia hyväksytä. Tarjouspyyntö on esityslistan liitteenä 16. Tarjouksen valintaperusteeksi ilmoitettiin kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, jolloin tarjousta arvioidaan sekä hinnan että laadun osalta erikseen. Hinnan painoarvoksi ilmoitettiin 40 % ja laadullisten tekijöiden painoarvoksi 60 %. Laadullisiksi valintaperusteiksi ilmoitettiin turvallisuus (45 %) Tästä turvavyöt kaikilla matkustajapaikoilla (40 %) ja kuljettajan ensiaputaito ja kokemus (5 %), kalusto (10%) ja toimitusehdot (5 %). Turvallisuuden arvioinnin tärkeimmäksi kriteeriksi ilmoitettiin turvavöiden käyttömahdollisuus kaikilla matkustajapaikoilla. Muiksi turvallisuuden arviointikriteereiksi ilmoitettiin kuljetuksen lyhin tilausaika kuljetustilauksen peruutuksen tai muutoksen lyhin ilmoitusaika niin, ettei siitä aiheudu laskutettavia kustannuksia ja tilausvahvistus ajotilauksen jälkeen. Tarjouksia pyydettiin mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät: Savonlinja-Yhtiöt ja Jääskeläisen Auto Oy, Yhteenveto tarjouksista ja pisteytyksestä ovat esityslistan liitteenä 17. Laadullisesti Savonlinja-Yhtiöiden tarjous on edullisin. Turvavyöt kaikilla matkustajapaikoilla oli tärkein kriteeri laadullisissa tekijöissä. Savonlinja- Yhtiöiden tarjouksen mukaan sen kaikissa autoissa on kaikilla matkustajapaikoilla turvavyöt, joten se saa täydet 40 pistettä. Jääskeläisen Auto Oy:n autoissa ei ole tällä hetkellä kaikilla matkustajapaikoilla turvavöitä, mutta tarjouksessaan Jääskeläisen Auto Oy sitoutuu sopimuskauden alkuun mennessä asennuttamaan riittävän määrän turvavöitä. Lisäksi Jääskeläisen Auto Oy sitoutuu tarvittaessa hankkimaan alihankintana auton, jossa on kaikilla matkustajapaikoilla turvavyöt, jos ajotilausta tehdessä sellaista ei ole omassa kalustossa käytettävissä.

20 20 Hinnaltaan edullisen on puolestaan Jääskeläisen Auto Oy:n tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on Jääskeläisen Auto Oy:n tarjous. 1. että hyväksytään Jääskeläisen Auto Oy:n tarjous kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja 2. että kuljetussopimus vuosille tehdään Jääskeläisen Auto Oy:n kanssa Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 270 LIISA TIILIKAISEN JA SISKO LAITISEN MATKAKERTOMUS Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää matka-avustusta Liisa Tiilikaiselle ja Sisko Laitiselle diakonityöntekijöiden Roomaan ja Assisiin järjestettävän opintomatkan kustannuksiin. Samalla kirkkoneuvosto velvoitti heitä toimittamaan raportin matkastaan. Liisa Tiilikaisen ja Sisko Laitisen matkaraportti on esityslistan liitteenä matkaraportti merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 271 MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut, 272 ILMOITUSASIAT Hallintojohtaja ilmoitti yhteisen kirkkoneuvoston ja johtavien viranhaltijoiden yhteisestä matkasta Ouluun MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus, liite :ään 273.

21 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo Väinö Matti Miettinen puheenjohtaja Raija Luomanperä sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa Markku Huttunen Heikki Juutinen

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 18.25 Paikka Kaavin seurakuntatalo, Kirkkorannantie 1, Kaavi Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen puheenjohtaja

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 sivut 65-69 KOKOUSAIKA klo 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vihannin seurakuntatalo, Onnelantie, VIHANTI Matala Tuomo Havia Risto

Lisätiedot

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2017 1 Aika Ti 24.1.2017 klo 18.00 18.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen, puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 13.6.2011 klo 16.30 17.55. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Ma 25.4.2016 klo 16.30 17.35 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi Heinonen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 23.2.2016 klo 17.00 18.30 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, C-rappu 2.kerros Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 9/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 9/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Maanantaina 19.12.2016 klo 16.30 17.25 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokouksen jälkeen n. klo 18 jouluruokailu Koivumäen kartanossa. Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 / (6) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 / (6) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2015 1 (6) KOKOUSAIKA 1.9.2015 klo 16 19.05 Pötönkankaan hautausmaalla katselmus ja sen jälkeen kokous KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015 Aika Tiistai 23.6.2015 klo 18.00 19.28 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Läsnä Jäsenet: Eveliina Hall Kristiina Häkkänen Piia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Helen Kokkonen Liisa Kuoksa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.9.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.9.2015 klo 17.30-18.45 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 SIVU 1/2016. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 SIVU 1/2016. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 SIVU 1/2016 AIKA Tiistaina 9.2.2016 klo 18.00 18.57. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 LÄSNÄ Aakula Kari Lähteenmäki Heikki Ahava Asta Haikka Juha Mäkinen

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014 AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hjerppe Ilkka Jaakkola Riitta Jokinen Kaarina

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 6/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 6/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.45 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 6/2015

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 6/2015 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 6/2015 Aika: 2.9.2015 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.3.2016 klo 17.30 18.20 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstai 22.09.2016 kello 18.00 18.20 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Varajäsen Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja on Pauli

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika klo 18.30 19.50 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Matti Solehmainen puheenjohtaja Erja Blom Pauli Hujanen Minna Immonen Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 04.02.2016 klo 18.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/14 Työjärjestyksen hyväksyminen 3/15

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 3/2016 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen -"- Jukka Kämäräinen - - Alpo Partanen Pertti Sirviö

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 3/2016 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen -- Jukka Kämäräinen - - Alpo Partanen Pertti Sirviö Kirkkoneuvosto 1.6.2016 1 ( 5 ) Kokousaika 1.6.2016 kello 18.00 20.35. Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Arja Roivainen jäsen Heikki Karjalainen -"- Jukka

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 2/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA Sivu 21

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 2/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA Sivu 21 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 12.3.2015 Sivu 21 Kokousaika Torstai 19.3.2015 kello 17.00 17.25 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Vihtavuoren kappeli Hassel Lari Heikkilä Jaakko Hintikka Raimo Hytönen Pauliina,

Lisätiedot

3/27 Korpilahden alueseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle /28 Korpilahden alueseurakunnan kolehtisuunnitelma kesä-joulukuu 2016

3/27 Korpilahden alueseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle /28 Korpilahden alueseurakunnan kolehtisuunnitelma kesä-joulukuu 2016 Sivu 1 / 5 AIKA To 26.5.2016 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/24 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) Aika Keskiviikko 15.1.2014 klo 10.00-11.25 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 28.3.2014 Sivu 37 Kokousaika Keskiviikko 2.4.2014 kello 16.00 Kokouspaikka Lievestuoreen kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.11.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.11.2016 klo 16.30-18.47 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2016 26.01.2016

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2016 26.01.2016 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 26.01.2016 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18:27 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

Junnila-Savolainen Riitta, poissa Jorma Räsänen, varaj. poissa. Pyykkönen Juhani. Ruponen Anu-Kaisa. Suominen Erika, varapuheenjohtaja

Junnila-Savolainen Riitta, poissa Jorma Räsänen, varaj. poissa. Pyykkönen Juhani. Ruponen Anu-Kaisa. Suominen Erika, varapuheenjohtaja 1/2017-19.1.2017 Aika: to 19.1.2017 klo 17.00-18.20 Paikka: Juankosken seurakuntatalo, Tehtaankirkontie 5, 73500 Juankoski Osallistujat: Leino Reijo, puh.joht. Antikainen Kirsti poissa Huhtala Pauliina

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kirkkovaltuusto Sivu 1 Aika klo Simeon-talo, Simeon-sali. Niemelä Teuvo x Niemi Milko

HAMINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kirkkovaltuusto Sivu 1 Aika klo Simeon-talo, Simeon-sali. Niemelä Teuvo x Niemi Milko PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kirkkovaltuusto Sivu 1 Aika 26.1.2011 klo 18.00-19.15 Paikka Simeon-talo, Simeon-sali Osanottajat jäsenet Andrejev Katja Niemelä Teuvo Niemi Milko - Aurén Vesa Näkki Osmo Filppu Arja

Lisätiedot

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3)

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 / 2016 1 AIKA To 16.06.2016 klo 16.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.00 PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 61 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (7) Aika Keskiviikko 4.5.2016 n. klo 17:20 - Kahvitarjoilu klo 16:45- Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 11.04.2016 klo 18:00-21:10 Paikka Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Saapuvilla olleet jäsenet Anne Lindell, puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 25.11.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 2.12.2013-3.1.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 18.3.2015 klo 17 17.40 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 sivut 58-64 KOKOUSAIKA klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo 22.4.2013 Kokous 3/2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 22.4.2013 klo 18.00-19.50 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke 19.10.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kokousaika 29.10.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Kirkkoneuvosto 18.05.2016

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Kirkkoneuvosto 18.05.2016 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18:50 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA keskiviikko klo 18.30 19.40 PAIKKA Virojoen seurakuntatalo, Riihitie 2, Virojoki läsnä/poissa OSALLISTUJAT Karvonen, Taina vt. kappalainen, puheenjohtaja (x) Hanski, Liisa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Kirkkoneuvosto Aika 7.8.2012 klo 16.00 18.42 Paikka Tarinmaan seurakuntatalo ja hautausmaa Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Lintumäki Aki varajäsen Kautto Kaisa jäsen, ei osallistunut 93 käsittelyyn Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Aika 19.4.2016 klo 16.30-17.05 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Mäkinen Aulikki

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.21 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 Ainali

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna. Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Kalervo Aaltonen Antti Ahonen jäsen (saapui klo 18.

Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna. Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Kalervo Aaltonen Antti Ahonen jäsen (saapui klo 18. KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika Tiistai 25.10.2016 kello 18.00 20.15 Kokouspaikka Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Kalervo Aaltonen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 1 (5) KOKOUSAIKA 10.3.2015 klo 17 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 10.10.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Saapuvilla olleet jäsenet Sakari Enrold, puheenjohtaja Timo Sahi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 28. Kokouksen avaus 29. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30. Pöytäkirjan tarkastus 31. Ääntenlaskijat 32. Työjärjestys 33. Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti 3.5.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot