KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 12/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12 /2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 12/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12 /2012"

Transkriptio

1 1 Aika maanantai klo Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja poissa Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä Markku Huttunen jäsen läsnä Matti Jantunen jäsen poissa Heikki Juutinen jäsen läsnä Riitta Kauppinen jäsen poissa Tuula Merjola-Partanen jäsen läsnä Mauri Pesonen jäsen läsnä Marja-Sisko Pihl jäsen läsnä Taina Tammekann jäsen läsnä Maija Taskinen jäsen läsnä Annikki Tiilikainen jäsen läsnä Taisto Toppinen jäsen poissa Upi Heinonen Toppisen varajäsen läsnä Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo kirkkovaltuuston Ilkka Raninen puheenjohtaja poissa kirkkovaltuuston Juhani Laurinkari varapuheenjohtaja poissa Veli Mäntynen vt. kirkkoherra poissa Kirsi Leino vs. kirkkoherra poissa Jaana Marjanen lääninrovasti poissa Aulikki Mäkinen kirkkoherra läsnä Ilpo Rannankari tuomiorovasti läsnä Lahja Pyykönen viestintäpäällikkö läsnä Arja Keränen vs. henkilöstöpäällikkö läsnä Kokoukseen velvoitetut Timo Korhonen hallintojohtaja läsnä Mika Pulkkinen vt. rekisterinjohtaja läsnä Raija Luomanperä vs. hallintosihteeri läsnä Kokoukseen kutsuttu Aarne Laukkanen puistopäällikkö läsnä :t Kokouksen avaus Varapuheenjohtaja Väinö Matti Miettinen piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 581. Varapuheenjohtaja Väinö Matti Miettinen toimi puheenjohtajana, toivotti osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen, koska puheenjohtaja Hannu Koskelainen oli poissa.

2 2 251 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Esityslista on postitettu hallintovirastosta Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 252 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Huttunen ja Heikki Juutinen. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana. 253 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 254 SIUNAUSKAPPELIN SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN JA 2. PUISTOPUUTARHURIN VIRAN VAALIN VAHVISTAMINEN Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli hautaustoimen tehtävien uudelleen järjestelyjä. Kirkkoneuvosto päätti myöntää puutarhuri Ilpo Eskeliselle eron siunauskappelin seurakuntamestarin virasta lukien ja siirtää hänet samasta ajankohdasta lukien erityisammattimiehen toimeen. Samassa yhteydessä kirkkoneuvosto päätti myöntää puutarhuri Tuomo Korhoselle eron 2. puistopuutarhurin virasta ja siirtää hänet samasta ajankohdasta lukien siunauskappelin seurakuntamestarin virkaan.. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti siirtää Antti Koiviston lukien 2. puistopuutarhurin virkaan. Kirkkoneuvosto päätti, että seurakuntamestarin ja 2. puistopuutarhurin virat täytetään kuuden kuukauden koeajalla ja erityisammattimiehen työsuhde neljän kuukauden koeajalla. Erityisammattimiehen osalta koeaika on päättynyt Seurakuntamestarin ja 2. puistopuutarhurin virkojen osalta koeaika on päättynyt että seurakuntamestarin ja 2.puistopuutarhurin vaali vahvistetaan. Kirkkoneuvosto Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

3 3 255 JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN KANTTORIN VIRANSIJAISUUDEN HOITO Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto myönsi kanttori Talvikki Attila-Pekoselle hoitovapaata väliseksi ja valitsi hänen sijaisekseen Taru Parviaisen virkavapauden ajaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto oli 2011 antanut luvan täyttää kanttorin viransijaisuus. Talvikki Attila-Pekonen on anonut palkatonta virkavapaata Järvi-Kuopion kanttorin virasta ajalle toisen viran hoitamista varten. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa Seurakuntaneuvosto päätti peruuttaa aikaisemman päätöksensä palkattomasta virkavapaudesta hoitovapaata varten ja päätti samalla myöntää Attila- Pekoselle palkatonta virkavapautta toisen viran hoitamista varten väliseksi ajaksi edellyttäen, että yhteinen kirkkoneuvosto antaa luvan sijaisen ottamiseen kanttorin virkaan. Seurakuntaneuvosto päätti pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa kanttorin viransijaisuuden täyttämiseen. Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto. Järvi-Kuopion kanttorin viransijaisuuden täyttäminen on perusteltua seurakunnallisen toiminnan turvaamiseksi. - että Järvi-Kuopion seurakunta oikeutetaan täyttämään kanttorin viransijaisuus väliseksi ajaksi. Hallintojohtajan esitys hyväksyttiin. 256 ASUINRAKENNUSTONTIN PIHLAJAHARJU NRO MYYNTI Leena, Sami-Atte, Annina ja Kosti-Matti Valkama ovat tehneet ostotarjouksen vuokraamastaan asuinrakennustontista Kuopion Rahusenkankaan kaupunginosassa osoitteessa Pihlajaharjuntie 5. Annina, Kosti-Matti ja Sami-Atte Valkama ovat valtuuttaneet valtakirjalla Leena Valkaman ostamaan kiinteistön kiinteistöyhtymän Y: nimiin siten, että kiinteistöyhtymä omistaa tontin kokonaisuudessaan 1/1. Vuokrasopimuksen mukainen tontin pinta-ala on 1040 m2. Tontin vuokrasopimus on erääntynyt Ostotarjous on esityslistan liitteenä 1. Kettulanlahden ja Rahusenkankaan kaupunginosissa päättyy vuoden 2012 aikana yhteensä 22 tontinvuokrasopimusta. Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet ja tonttien hinnat, joilla seurakuntayhtymän omistamia asuinrakennustontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille.

4 4 Tonttien hinnat perustuvat laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon. Hinnat vastaavat Kuopion kaupungin omistamien vastaavien kaupunginosien tonttien hintoja. Kirkkovaltuuston vahvistama kiinteistövälittäjän arvioima tontin ( ) hinta on euroa. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle tontin myymistä esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että seurakuntayhtymä myy Leena, Annina, Kosti-Matti ja Sami-Atte Valkaman kiinteistöyhtymälle Y Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistaman Rahusenkankaan kaupunginosassa sijaitsevan tontin osoitteessa Pihlajaharjuntie 5, euron kauppahinnalla, 2. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hallintojohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja 3. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 257 ISO-TERVO NRO 42 HUVILAPALSTAN VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet, joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Kirkkovaltuusto on lisännyt periaatteisiin, että mikäli kiinteistön arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena niin kiinteistölle arvioidaan uusi käypä hinta. Mikäli ostovaihtoehto ei vuokralaista kiinnosta, on tontteja edelleen mahdollista myös vuokrata. Vuokrat perustuvat myyntihinnasta laskettuun 4 %:n suuruiseen tuotto-odotukseen. Myyntihinnat perustuvat laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon ja vastaavat Kuopion seudun huvilatonttien hintoja ja mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven seurakunnan tonteistaan perimiä hintoja. Vuokrasopimus esitetään tehtäväksi 30 vuodeksi. Vuokrasopimuksen voi siirtää kolmannelle seurakuntayhtymää kuulematta ja se on kiinnityskelpoinen.

5 5 Nina, Mika ja Jani Nordqvist ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa vuokraamaansa Iso-Tervo nro 42 huvilapalstan vuokrasopimusta 30 vuodeksi ja ovat hyväksyneet kirkkovaltuuston vahvistaman vuosivuokran. Nykyinen vuokrasopimus päättyy Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aikaa on yli 10 vuotta. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1.että seurakuntayhtymä tekee Nina, Mika ja Jani Nordqvistin kanssa vuokrasopimuksen Mustasalon tilan huvilapalstasta 2000 m2, Iso-Tervo nro 42 seuraavin ehdoin. - että vuokra-aika on 30 vuotta ja vuosivuokra että vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja 2. että vuokrausta koskeva päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 258 MUSTASALO NRO 9 HUVILAPALSTAN VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN Kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet, joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Kirkkovaltuusto on lisännyt periaatteisiin, että mikäli kiinteistön arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena niin kiinteistölle arvioidaan uusi käypä hinta. Mikäli ostovaihtoehto ei vuokralaista kiinnosta, on tontteja edelleen mahdollista myös vuokrata. Vuokrat perustuvat myyntihinnasta laskettuun 4 %:n suuruiseen tuotto-odotukseen. Myyntihinnat perustuvat laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon ja vastaavat Kuopion seudun huvilatonttien hintoja mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven seurakunnan tonteistaan perimiä hintoja.. Vuokrasopimus esitetään tehtäväksi 30 vuodeksi. Vuokrasopimuksen voi siirtää kolmannelle seurakuntayhtymää kuulematta ja se on kiinnityskelpoinen. Tuomo Löfberg on ilmoittanut haluavansa jatkaa vuokraamaansa Mustasalo nro 9 huvilapalstan vuokrasopimusta 30 vuodeksi ja hän on hyväksynyt kirkkovaltuuston vahvistaman vuosivuokran. Nykyinen vuokrasopimus on päättynyt

6 6 Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aikaa on yli 10 vuotta. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen jatkamista esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1.että seurakuntayhtymä tekee Tuomo Löfbergin kanssa vuokrasopimuksen Mustasalon tilan huvilapalstasta 2000 m2, Mustasalo nro 9 seuraavin ehdoin - että vuokra-aika on 30 vuotta ja vuosivuokra että vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja 2. että vuokrauspäätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 259 METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN MÄKIJÄRVEN METSÄMIEHET RY:N KANSSA TUUSNIEMEN PAPPILAN TILAN PALSTOISTA KONTTIMÄKI, SAHINPALSTA, TÖLPÄKKÖ Mäkijärven Metsämiehet ry anoo metsästysoikeutta viideksi vuodeksi koskien kaiken riistan metsästystä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamalle Tuusniemen pappilan tilan palstoille Konttimäki pinta-ala 47 ha ja Sahinpalsta pinta-ala 29 ha väliseksi ajaksi. Konttimäki ja Sahinpalsta tilat ovat tulleet seurakuntayhtymän omistukseen Tuusniemen seurakunnalta seurakuntaliitoksen yhteydessä. Mäkijärven Metsämiehet ry:llä on ollut ko. tiloille edellinen metsästysoikeus Tuusniemen seurakunnalta. Mäkijärven Metsämiehet Ry:llä on Tuusniemen tilan palstalla Tölpäkkö pinta-ala 79,12 ha metsästysvuokrasopimus Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa. Mäkijärven Metsämiehet Ry anoo metsästysvuokrasopimuksen jatkamista viidellä vuodella väliseksi ajaksi. Metsästysvuokrasopimukset on tarkoituksenmukaista yhdistää yhdeksi sopimukseksi Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tekemän periaatepäätöksen mukaan metsästysmaista perittävä korvaus kaiken riistan metsästyksestä on 0,50 euroa/ha/vuosi. Pienriista ja pienpedot 0,25 /ha/v ja hirvieläimistä

7 7 0,25 /ha/v. Pinta-alojen (47ha, 29ha ja 79,12 ha)mukaan viiden vuoden vuokraksi tulisi (155,12 hax0,50 x5v) 388 euroa. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin. 1. että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Tuusniemen pappilan tilan palstoille Konttimäki pinta-ala 47 ha, Sahinpalsta pinta-ala 29 ha ja Tölpäkkö 79,12 ha Mäkijärven Metsämiehet ry:n kanssa väliseksi ajaksi kaiken riistan metsästystä varten ja 2. että vuokrana peritään 388 euron kertakorvaus. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 260 RAUTANIEMI NRO 13 HUVILAPALSTAN MYYNTI Timo Lipponen ja Marja Silén-Lipponen ovat tehneet ostotarjouksen 2000 m 2 :n suuruisesta määräalasta Saaristo-Pappilan tilalta kiinteistötunnus Timo Lipponen ja Marja Silén-Lipponen ovat vuokraoikeuden haltijoina ko. määräalalle, joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilapalstaa Rautaniemi nro 13. Määräala sijaitsee Kuopion Rautaniemessä (Könösenniemi), johon on autotie perille. Määräalalla olevat rakennukset ovat vuokraoikeuden haltijan. Kahdentuhannen neliömetrin määräala rajautuu Kuopion kaupungin omistamaan maa-alueeseen. (Kaupungin ja seurakuntayhtymän välinen maanvaihtokirja ). Maapohja on kallioinen ja viettää jyrkästi Kallaveden vesistöön. Ostotarjous joka on päivätty sekä kartta on esityslistan liitteenä nro 2. Timo Lipposen ja Marja Silén-Lipposen ostotarjous on euroa. Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet ja hinnat, joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Myytävien tonttien suuruus on 2000 m 2, jonka lisäksi lisämaata voidaan myydä mikäli kaavan tai muun seikan vuoksi se on mahdollista. Kirkkovaltuusto on lisännyt periaatteisiin, että mikäli maan arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena niin kiinteistölle arvioidaan uusi käypä hinta. Alueella on voimassa keskeisen kaupunkialueen yleiskaava. Kaavamerkintä on RA-2. Oleva loma-asuntoalue, miljööalue. Kuopion kaupungin kaavoitusosaston mukaan Rautaniemen kärkiosan alue on virkistysaluetta, venesatama-aluetta ja loma-asuntoaluetta jota ei asemakaavoiteta. Sen mukaan alue pysyy yleiskaava-alueena ja varsinaiseen asuntorakentamiseen ei kärkialuetta kaavoiteta.

8 8 Määräalasta on auktorisoidun arviomiehen laatima arvio, jossa markkina-arvoksi on saatu euroa. Arvion tarkkuus on +/- 15 %. Arvioinnin perusteena on käytetty kauppa-arvomenetelmää ja arviomiehen kokemusta myynti- ja arviotehtävissä. Timo Lipposen ja Marja Silén-Lipposen euron ostotarjous vastaa arviomiehen arvioiman euron ja 15 %:n tarkkuudella arvion ylärajaa. Ostotarjous voitaneen hyväksyä. Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräalan myyntiä esitetyin ehdoin.. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että Timo Lipposelle ja Marja Silén-Lipposelle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta Saaristo-Pappila nimisestä tilasta , 2000 m 2 :n määräala, joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilapalstaa Rautaniemi nro 13 seuraavin ehdoin: - että 2000 m 2 :n suuruisen määräalan hinta on euroa - että ostaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista, - että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hallintojohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja 2.. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 261 MÄÄRÄALAN MYYNTI ALA-KOPOLAN TILASTA Raimo Ja Aino Kuhanen ovat tehneet ostotarjouksen Kuopion kaupungin Vehmersalmen kylässä osoitteessa Katteluksentie 24 sijaitsevasta m2;n suuruisesta määräalasta. Tarjous karttaliitteineen on esityslistan liitteenä nro 3. Tarjouksen tekijät omistavat viereisen kiinteistön Salmenkaarre R:no13:2 Alueella on voimassa oleva osayleiskaava. Paikan päällä suoritettiin katselmus Läsnä olivat Raimo Kuhanen ja kiinteistöpäällikkö Martti Sutinen.

9 9 Kuhasten tekemän euron tarjouksen mukaan neliöhinnaksi tulee n. 5 euroa/m2, joka vastaa alueella käytettävää kaavoitetun pientalon tonttimaan hintaa. Seurakuntayhtymälle ei ole oleellista merkitystä eikä käyttöä kyseiselle määräalalle, joten ostotarjous voitaneen hyväksyä. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräalan myyntiä esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että Raimo ja Aino Kuhaselle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayh tymän omistamasta Ala-Kopolan nimisestä tilasta n m 2 :n suuruinen määräala ostotarjouksen liitteenä olevan kartan mukaisesti seuraavin ehdoin: - että määräalan kauppahinta on euroa - että ostaja vastaa lohkomiskustannuksista, - että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hallintojohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja 2. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 262 MUURUVEDEN JA SÄYNEISEN SANKARIHAUTAUSMAAN KUNNOSTAMINEN Muuruveden sankarihautausmaan kunnostamiseen on esitetty vuoden 2013 talousarvion investointiosassa euron ja Säyneisen sankarihautausmaan kunnostamiseen ja varastoalueen rakentamiseen euron määrärahaa. Muuruveden sankarihautausmaalla on 135 ja Säyneisen sankarihautausmaalla 125 yksittäistä hautamuistomerkkiä. Muistomerkit ovat ns. pulpetti (tyyny) mallisia ja niiden ulkomitat ovat (30x40 cm). Hautausmaiden pinta-ala on noin 7 aaria. Sankarihautausmaiden kunnostustöihin kuuluvat mm. seuraavat työt: 1. Nurmikon uusiminen, korjaus, 2. Reunakivien ja portaiden oikaisu, 3. Liuskekivikäytävien oikaisu, 4. Sorakäytävien kunnostus,

10 10 5. Muistomerkkien puhdistus, tekstien kultaus/maalaus ja 6. Muistomerkkien paikalleen asentaminen. Puistopäällikkö on valmistellut sankarihautausmaiden kunnostamista seuraavasti: Tarjoukset muistomerkkien kunnostamisesta on pyydetty ehdollisena, jos yhteinen kirkkovaltuusto myöntää joulukuussa ko. tarkoitusta varten määrärahan. Tarjoukset on pyydetty kahdella vaihtoehdolla. Ensimmäisessä vaihtoehdossa. työ tehdään talviaikana kiviveistämöllä ja toisessa vaihtoehdossa työ tehdään keväällä hautausmaalla. Tarjoukset pyydettiin seuraavilta yrityksiltä: 1. Kaavin Kivi Oy, Kaavi 2. Varpaisjärven Graniitti Oy, Varpaisjärvi 3. Kivipaja Oy Sari Kämäräinen, Kuopio Tarjouksen jätti määräaikaan mennessä Kaavin Kivi ja Varpaisjärven Graniitti. Esityslistan liitteenä 4 on yhteenveto tarjouksista. Edullisin kokonaistarjous talvenaikana tehdyssä kunnostuksessa on Varpaisjärven Graniitti oy:llä euroa, sis. 23 % alv. Hintaan sisältyy myös muistomerkkien siirto kiviveistämölle ja keväällä takaisin hautausmaalle. Talviaikana kiviveistämöllä tehty kunnostustyö on euroa edullisempi kuin keväällä hautausmaalla tehty kunnostaminen. Hinnoissa on huomioitu 23 % alv. Muuruveden ja Säyneisen sankarihautausmaan kunnostamisessa voitaisiin menetellä seuraavasti: 1. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa luvan töiden käynnistämiselle muistomerkkien osalta ennen vuoden 2013 talousarvion hyväksymistä (muistomerkit pitää siirtää hautausmaalta ennen talven tuloa), 2. Hautausmaille laitetaan tiedote, missä kerrotaan ko. menettelystä, 3. Muuruveden sankarihautausmaan muistomerkkien väri on harmaa ja teksti on ns. syväkaiverruksena, joten on perusteltua, että tekstien kestävyyden vuoksi ne maalataan. Maalina käytetään kivipinnoille ja ulkokäyttöön soveltuvaa maalia esim. Alkydimaali Miranol, väri on musta, Säyneisen sankarihautausmaan muistomerkkien väri on Vehmaan punainen ja teksti on matalakaiverrus, joten se voidaan tehdä lehtikultauksena, 4.Muistomerkkien kunnostukseen liittyvät työt tehdään talven 2013 aikana kiviveistämöllä, 5.Muistomerkkien kunnostustyö tilataan Varpaisjärven Graniitti Oy:ltä kokonaishintaan euroa, sis. alv 23 % ja 6.Muistomerkkien asennus- ja alueen vihertöistä pyydetään tarjoukset myöhemmin. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että työt voitaisiin käynnistää muistomerkkien osalta ennen vuoden 2013 talousarvin hyväksymistä. Lisäksi johtokunta päätti esittää, että asiasta tiedotetaan ao. hautausmailla

11 11 ja että muistomerkit käsitellään esitetyllä tavalla ja että kunnostustyö tilataan Varpaisjärven Graniitti Oy:ltä ja muistomerkkien asennus- ja kunnostustyöstä pyydetään tarjoukset myöhemmin. 1, että annetaan lupa töiden käynnistämiselle muistomerkkien osalta (muistomerkit pitää siirtää hautausmaalta ennen talven tuloa), 2.että hautausmaille laitetaan tiedote, missä kerrotaan ko. menettelystä, 3.että Muuruveden sankarihautausmaan muistomerkkien väri on harmaa ja teksti on ns. syväkaiverruksena, joten on perusteltua, että tekstien kestävyyden vuoksi ne maalataan. Maalina käytetään kivipinnoille ja ulkokäyttöön soveltuvaa maalia esim. Alkydimaali Miranol, väri on musta, Säyneisen sankarihautausmaan muistomerkkien väri on Vehmaan punainen ja teksti on matalakaiverrus, joten se voidaan tehdä lehtikultauksena, 4.että muistomerkkien kunnostukseen liittyvät työt tehdään talven 2013 aikana kiviveistämöllä, 5.että muistomerkkien kunnostustyö tilataan Varpaisjärven Graniitti Oy:ltä kokonaishintaan euroa, sis. alv 23 % ja 6.että muistomerkkien asennus- ja alueen vihertöistä pyydetään tarjoukset myöhemmin. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 263 UURNAHAUTA-ALUEEN JA MUISTOLEHDON PERUSTAMINEN MUURUVEDEN HAUTAUS- MAALLE Muuruveden hautausmaan pinta-ala on 2,55 ha. Hautausmaan maastokartoitus on tehty vuonna Kartoituksen pohjalta on piirretty uudet hautaosastot (16 kpl). Tällöin on saatu numeerinen AutoCad-pohjainen karttatiedosto, joka palvelee Ramboll hautatoimen hallinta- ja ylläpitojärjestelmää, joka on yhteydessä Statuksen hautarekisteriohjelman tietokantaan. Hautakirjanpitoon on tallennettu tällä hetkellä uusilla hautatunnuksilla seitsemän hautaosaston hautapaikkatiedot. Omaisilta ja Muuruveden alueseurakunnan vastuuryhmältä on tullut tiedusteluja, voitaisiinko hautausmaalle perustaa uurnahauta-alue ja muistolehto. Osastossa seitsemän on muualle haudattujen muistomerkki ja sen vieressä alue, jota ei todennäköisesti voida käyttää arkkuhautaukseen huonon maaperän vuoksi. Esityslistan liitteestä 5 ilmenee ko. osaston sijainti hautausmaalla. Osastossa hautarivit 1 14 ovat arkkuhautoja, joista osa on omaisten hallinnassa ja niihin on myös haudattu. Riveihin on suunniteltu muistolehto alue. Muistolehtoon tulisi yhteensä 288 sijaa. Rivit tulisivat kuusisijaiseksi uurnapaikoiksi. Muistolehtoa koskeva suunnitelma on esityslistan liitteenä 6. Uurnahautapaikkoja tulisi yhteensä 88, joissa

12 12 olisi 528 sijaa. Tuhkahautatausta varten tarkoitetun alueen pinta-ala olisi 250 m². Muistolehtoon voitaisiin asentaa muistomerkki, joka on Flodbergin hautausmaalta hoitamattomalta haudalta seurakuntien hallintaan palautunut. Muistomerkin mitat ovat 0,80x1,50 m. Muistomerkki on esityslistan liitteenä 7. Tässä tapauksessa olisi järkevää hyödyntää vanhoja muistomerkkejä. Samalla se olisi jonkinlaista uusiokäyttöä ja vanhojen muistomerkkien esillä pitämistä. Jälkipolville se saattaisi olla historiallisesti arvokasta. Alue on nurmipinnalla, joten rakentamiskustannuksia muutoksesta ei muodostu. Ainoa kustannus noin 700 euroa tulee muistolehtoon asennettavan muistomerkin kunnostamisesta. Edellä mainittu kustannus voitaisiin osoittaa hautausmaan käyttövaroista. Alue olisi tarkoitus ottaa käyttöön keväällä Osaston 7 muuttaminen osittain muistolehto- ja uurnahauta-alueeksi tapahtuu hautausmaaksi vihityn alueen sisällä. Se on ns. käyttötarkoituksen muuttamista, josta päättäminen kuuluu yhteiselle kirkkoneuvostolle. Uurnahauta- alueelle haudattaessa toimitaan hautaustoimen ohjesäännön ja Lisäksi on valmisteltu ehdotus Muuruveden hautausmaan uurnahauta-alueen rakentamis- ja käyttöönotto-ohjeiksi. Ehdotus on esityslistan liitteenä 8. Hautausmaalle tullaa myöhemmin tekemään käyttösuunnitelma ja asemakaava, jotka toimitetaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi siinä vaiheessa kun tehdään suurempia muutoksia hautausmaiden käyttösuunnitelmiin ja hautaustoimen ohjesääntöön. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle uurnahauta-alueen perustamista Muuruveden hautausmaalle esitetyn mukaisesti. 1. että Muuruveden hautausmaalle osastoon 7. perustetaan muistolehto ja uurnahauta-alue liitteiden 5 ja 6 mukaisesti, 2. että muistolehtoalueelle asennetaan liitteen 7 mukainen muistomerkki, 3.että käyttötarkoituksen muutos uurnahauta-alueeksi tehdään liitteen 8 mukaisesti. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 264 KAUNISKUMMUN JA KAAVIN HAUTAUSMAAN MUISTOLEHDON- JA UURNAHAUTA-ALUEEN TOIMINTAOHJEET Kauniskummun hautausmaa Hautausmaan osasto 2. on noin 100 m²:n kokoinen muistolehtoalue tuhkahautausta varten, jossa on 40 paikkaa, 360 sijaa,. Osaston sijainti käy ilmi esityslistan liitteestä 9. Alueelle on haudattu tähän mennessä 11 vainajaa. Muistolehdossa on yhteismuistomerkki, jonka mitat ovat 2,0x2,2

13 13 m:ä. Muistomerkki on liitteenä 10. Hautausmaan osasto 1. on lisäksi 28 uurnahautapaikkaa oleva alue, jossa on 252 sijaa,. Osaton sijainti ilmenee liitteestä 11. Hautauksia sinne on tehty kolme. Kaavin hautausmaa Hautausmaan osasto 1U. on noin 300 m²:n uurnahauta-alue. Alueella on muistolehto tuhkahautausta varten, jossa on 40 paikkaa, 360 sijaa. Ko alueen kartta on esityslistan liitteenä 12. Alueelle on haudattu tähän mennessä seitsemän vainajaa. Liitteessä 13 on muistolehdon yhteismuistomerkki, jonka mitat ovat 0,6x2,0 m:ä. Osastossa 1U. on lisäksi 24 uurnahautapaikkaa, jossa on 216 sijaa. Hautauksia sinne on tehty kaksi. Edellä mainittujen hautausmaiden muistolehto- ja uurnahauta-alueiden käyttöönotosta ei ole tarkempia ohjeita, eikä hallinnollista päätöstä ole tehty. On perusteltua, että tässä vaiheessa laaditaan ko. hautausmaiden uurnahauta- ja muistolehtoalueille toimintaohjeet. Muistolehtoon haudattaessa yleinen menettely on, että alueella on yhteinen muistomerkki nimilaatalle, kukille ja kynttilöille yhteinen alue. Kaavin hautausmaan muistolehdossa on toimittu tähän saakka mm. siten, että kahdelle omaiselle on etukäteen myönnetty varaus puolison hautasijan vierestä. Lisäksi hautasijan kohdalle on tehty omakukkapaikka. Omaisille on ilmoitettu, että jatkossa näin ei voi toimia, vaan muistolehtoon laaditaan uudet toimintaohjeet. Jatkossa toimintaohjeet koskevat kaikkia muistolehtoon haudattavien vainajien omaisia. Hautausmaille tehdään myöhemmin käyttösuunnitelma ja asemakaava, jotka toimitetaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi siinä vaiheessa kun tehdään suurempia muutoksia hautausmaiden käyttösuunnitelmiin ja hautaustoimen ohjesääntöön. Ehdotus hautausmaiden muistolehdon- ja uurnahauta-alueen toimintaohjeiksi on esityslistan liitteenä 14. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle Kauniskummin ja Kaavin hautausmaiden toimintaohjeiden hyväksymistä esitetyllä tavalla. - että Kauniskummun ja Kaavin hautausmaalla olevien uurnahautaja muistolehtoalueiden toimintaohjeet hyväksytään liitteen 14 mukaisesti. Kirkkoneuvosto Hallintojohtajan esitys hyväksyttiin. 265 KESKUSREKISTERIN REKISTERISIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Keskusrekisterissä työskentelee tällä hetkellä ATK-sihteeri, 6 rekisterisihteeriä ja rekisterinjohtaja (määräaikainen täyttö saakka). Lisäksi on tarpeen mukaan palkattu määräaikaisia työntekijöitä kesätyöhön

14 14 ja tarkastamaan digitoitua perhelehti- ja kirkonkirjamateriaalia. Rekisterisihteerin viroista yksi on täytetty määräaikaisesti saakka. Uuden jäsentietojärjestelmän, Kirjurin, käyttöönotto on lisännyt keskusrekisterin työmäärää vuoden 2012 aikana tietojen tarkastus- ja korjaustyön sekä päällekkäisten työtehtävien vuoksi. Myös Kirjurin Digi-järjestelmän käyttöönotto digitoinnin valmistuessa hidastaa alkuvaiheessa työtehtävien hoitamista. Pitkällä aikavälillä Kirjuri vähentää keskusrekisterin työmäärää, mutta tämä tapahtuu vasta käytön vakiinnuttua, kun uuteen järjestelmään on saatu siirrettyä riittävästi tietoa kirkonkirjoista ja perhelehdistä. Tämä on kuitenkin väistämättä vuosia kestävä prosessi. Myös seurakuntaliitokset ovat lisänneet ja lisäävät myös jatkossa keskusrekisterin työmäärää. Tällä hetkellä ei näköpiirissä ole muutoksia, jotka johtaisivat työvoiman tarpeen vähenemiseen. Keskusrekisteri hoitaa seurakunnille kuuluvia viranomaistehtäviä. Koska työ keskusrekisterissä vaatii oman erityisalansa ammattitaitoa, työntekijöiden pitkiinkään poissaoloihin ei yleensä pystytä palkkaamaan ulkopuolisia sijaisia, vaan tehtävät pyritään hoitamaan oman henkilöstön toimesta. Tehtävien hoidon turvaamiseksi on varmistuttava siitä, että käytössä on jatkossakin riittävästi ammattitaitoista työvoimaa. Tästä syystä määräaikaisesti täytetyn rekisterisihteerin viran vakinaista täyttämistä voidaan pitää perusteltuna. Määräaikaisesti täytettyä rekisterisihteerin virkaa on hoitanut alkaen Ulla Mustonen. Tätä ennen hän on työskennellyt eripituisissa, määräaikaisissa työsuhteissa Vehmersalmen seurakunnan ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän palveluksessa vuodesta 2003 alkaen. Ulla Mustonen on ammattitaitoinen työntekijä, joka on hoitanut tehtävänsä erinomaisesti. Hän on ilmoittanut halukkuutensa jatkaa tehtävässä. Vt. rekisterinjohtajan käsityksen mukaan keskusrekisterin toiminnan kannalta olisi perusteltua, että Ulla Mustonen valittaisiin rekisterisihteerin virkaan sitä auki julistamatta myös alkaen. Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien virkasäännön mukaan virka saadaan täyttää sitä haettavaksi julistamatta erityisen painavasta syystä. vt. Rekisterinjohtaja ehdottaa, 1. että keskusrekisterin määräaikaisesti saakka täytetty rekisterisihteerin virka täytetään vakinaisesti alkaen 2. että virkaan valitaan sitä auki julistamatta Ulla Mustonen 3. että päätös tehdään ehdollisena edellyttäen, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä henkilöstösuunnitelmaan kirjatun esityksen, että ko. virka täytetään vakinaisesti sitä haettavaksi julistamatta. Vt. rekisterinjohtajan esitykset hyväksyttiin.

15 HAUTAUSASIOIDEN JÄRJESTÄMINEN JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN ALUEELLA Juankosken, Kaavin, Karttulan ja Tuusniemen seurakuntien liittyessä seurakuntayhtymään vuoden 2011 alusta seurakuntayhtymän hautausmaiden lukumäärä lisääntyi 16 hautausmaalla. Vuoden 2013 alusta toteutuva Nilsiän seurakunnan liittyminen Järvi-Kuopion seurakuntaan ja osaksi seurakuntayhtymää lisää hautausmaiden lukumäärää jälleen neljällä. Kuopion ev.lut.seurakuntayhtymällä on tällä hetkellä 30 hautausmaata, joista 23:een tehdään hautauksia. Vuoden 2013 alusta Nilsiän kaupunki liittyy Kuopion kaupunkiin ja samalla myös seurakunnallinen toiminta yhdistyy. Tässä yhteydessä Kuopion seurakuntayhtymään tulee neljä uutta hautausmaata, joista kolmeen tehdään hautauksia. Vuoden 2013 alusta alkaen seurakuntayhtymällä on 34 hautausmaata, joista 26:een tehdään hautauksia. Järvi-Kuopion seurakunnan perustaminen vuoden 2011 alussa ja Nilsiän seurakunnan liittyminen siihen vuoden 2013 alusta edellyttää hautaustoimen järjestelyjä. Järvi-Kuopion seurakunnan alueellisesta laajuudesta johtuen siellä ei voida noudattaa kaikilta osin samoja toimintatapoja kuin keskustan seurakuntien alueella. Hautausasioiden järjestelyä Järvi-Kuopion seurakunnan alueella on pohdittu yhteistyössä Järvi-Kuopion seurakunnan, hautatoimen ja kiinteistötoimen kanssa. Näissä neuvotteluissa on päädytty siihen tulokseen, että hautausasioiden hoitoa ei ole järkevää ja perusteltua hajauttaa Järvi- Kuopion seurakunnan hoidettavaksi. Toimivampi vaihtoehto on, että hautausasioiden hoito myös Järvi-Kuopion seurakunnan osalta keskitetään hauta- ja puistotoimistoon. Tätä varten Nilsiän seurakunnan taloustoimiostossa työskennellyt toimistosihteeri Jorma Hämäläinen siirtyy vuoden 2013 alusta työskentelemään hauta- ja puistotoimistoon. Hän keskittyy hoitamaan erityisesti Järvi- Kuopion seurakunnan alueen hautausasioita. Hauta- ja puistotoimistossa hoidetaan kaikki hautaukseen liittyvät asiat kuten siunaustilaisuuden ajan, paikan ja siunaavan papin ja kanttorin varaaminen sekä hautapaikan varaaminen ja laskutus. hauta- ja puistotoimisto on tarvittaessa yhteydessä alueen seurakuntamestarin, papin ja kanttorin kanssa. Tarvittaessa hauta- ja puistotoimiston toimistotyöntekijät sijaistavat toisiaan, jolloin palvelu hautausasioissa toimii saumattomasti lomien ja muiden poissaolojen aikana. Puistopäällikkö toimii kaikkien hauta- ja puistotoimiston toimistotyöntekijöiden esimiehenä. Tarkoitus on, että hautausasioista voidaan sopia myös Järvi-Kuopion alueen kyseisen kiinteistön / hautausmaan työntekijän kanssa. Seurakuntamestareiden työajasta Järvi-Kuopiossa 20 prosenttia on hautaustoimen työtä. Seurakuntamestarin virkapaikka on se kiinteistö, jolla hautausmaa sijaitsee. Seurakuntamestari voi tehdä tarvittavat tilavaraukset sekä varata siunaavan papin ja kanttorin ja hoitaa hautapaikkaan liittyvät varaukset. Laskutus tapahtuu kuitenkin aina hauta- ja puistotoimistosta. Hautausjärjestelyjen hoitaminen esitetyllä tavalla edellyttää henkilöstöresurssien lisäämistä seurakuntamestareiden sijaisuuksien hoitamiseen

16 16 Nilsiässä, Kaavilla ja Tuusniemellä. Lisäresursseja on tarkoitus järjestää muuttamalla kolmen hautausmailla työskentelevän kausityöntekijän työsopimukset toistaiseksi voimassa oleviksi siten, että kesäkauden ajan he tekevät täyttä työaikaa ja talvikaudella työskentelevät tarvittaessa työhön tulevina työntekijöinä. Seurakuntamestarin sijaisuus on ympärivuotinen mutta enimmillään kaksi päivää viikossa. Ko hautausmaan työntekijöiden nimike muutettaisiin erityisammattimiehen nimikkeeksi ja vaativuusryhmäksi vahvistettaisiin vaativuusryhmä 402. Lisäkustannuksia esitetystä järjestelystä tulisi vain talvikauden tunnit sijaisuuksien ajoilta Erityisammattimiesten palkkakustannukset ovat hautatoimen kuluja ja kiinteistötoimen kuluja. Sijaisuusjärjestelyjen kustannuksia on tässä vaiheessa vaikea tarkasti määritellä. Korkeimmillaan kustannukset voivat olla yhden henkilötyövuoden suuruiset eli n euroa. Sijaisuuksien hoitoon voidaan kuitenkin käyttää mahdollisimman paljon kiertävää seurakuntamestaria, joka vähentää kustannuksia. Samoin säästöjä saadaan, kun seurakuntamestareille maksettavat matkakustannukset pienevät merkittävällä tavalla, kun sijaisuudet voidaan hoitaa paikallisesti. Vuonna 2011 Järvi-Kuopion seurakuntamestareille maksettiin matkakorvauksia yhteensä yli euroa, kun sijaisuudet hoidettiin toisten alueseurakuntien seurakuntamestareiden toimesta. Sijaisjärjestelyjen kustannuksia tullaan vuoden 2013 aikana seuraamaan tarkasti ja sijaisuuksien hoidossa pyritään mahdollisimman suureen taloudellisuuteen. 1. että hautausasioiden hoitaminen Järvi-Kuopion seurakunnan alueella toteutetaan vuoden 2013 alusta keskittämällä ne hauta- ja puistotoimistoon ja Järvi-Kuopion alueen seurakuntamestareille esitetyllä tavalla, 2. että Nilsiän, Kaavin ja Tuusniemen alueella järjestetään seurakuntamestareiden sijaisuuksien hoitaminen siten, että kolmen hautausmaan kausityöntekijän työsuhteet muutetaan toistaiseksi voimassa oleviksi erityisammattimiehen työsuhteiksi ja että he tekevät kesäkauden ( ) täyttä työaikaa ja talvikaudella ( ) tarvittaessa kutsuttuina työntekijöinä., 3. että, sijaisuusjärjestelyn kustannuksia seurataan vuoden 2013 ajan ja 4. että henkilöstöasian johtokuntaa pyydetään vahvistamaan erityisammattimiesten palkkaus vaativuusryhmään 402. Hallintojohtajan esitykset hyväksyttiin. 267 KIINTEISTÖHENKILÖKUNNAN LÄHIESIMIESTEHTÄVIEN JÄRJESTÄMINEN JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNASSA Kuopion seurakuntayhtymässä järjestettiin kiinteistötoimen lähiesimiestehtävät. vuonna 2010 uudella tavalla. Tuolloin yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että kiinteistöhenkilökunnalla on kaksi lähiesimiestä, pääemäntä ja

17 17 ylivahtimestari. Heistä kumpikin on lähiesimiehenä n. 20 kiinteistöillä työskentelevälle työntekijälle. Lähiesimiesten tehtäviin kuuluu mm. työvuorojen suunnittelu ja seuranta, sijaisten hankinta ja työnjohtotehtävät. Järvi-Kuopion seurakunnan kiinteistöhenkilökunnan esimiehenä on toiminut pääemäntä Sinikka Tiirikainen. Järvi-Kuopion seurakunnan suuren pinta-alan ja pitkien välimatkojen tähden lähiesimiestehtävien hoitaminen Kuopiosta käsin on erittäin vaikeaa. Järvi-Kuopion seurakunta poikkeaa myös toimintakulttuuriltaan monella tapaa muista seurakuntayhtymän seurakunnista. Järvi-Kuopion seurakunnan osalta kiinteistöhenkilökunnan lähiesimiestehtävät olisikin tarkoituksenmukaista järjestää siten, että esimies olisi paikan päällä Järvi-Kuopiossa. Tämä helpottaisi oleellisesti työvuorojen suunnittelua, sijaisjärjestelyjä ja myös hautausasioiden hoitoa Järvi- Kuopiossa. Hauta- ja kiinteistötoimen sujuvan hoidon kannalta on välttämätöntä, että Järvi-Kuopion seurakunnan kiinteistöhenkilökunnalle nimetään esimies. Lähiesimiehenä voisi toimia Kaavin alueseurakunnan seurakuntamestari Heikki Pirinen. Hänen tehtävänsä olisivat kiinteistöhenkilökunnan työajan suunnittelu ja seuranta, sijaisten hankinta ja työjohtotehtävät. Heikki Pirinen olisi sekä hautausmaahenkilökunnan että kiinteistöhenkilökunnan lähiesimies. Pirisen esimiehenä hautaustoimen osalta olisi puistopäällikkö ja kiinteistötoimen osalta kiinteistöpäällikkö. Heikki Pirinen on antanut suostumuksensa esitettyyn järjestelyyn. Esitetty järjestely edellyttää Heikki Pirisen palkkauksen tarkistamista nykyisestä vaativuusryhmästä 402 vaativuusryhmään 503, jossa muutkin lähiesimiehet seurakuntayhtymässä ovat. Järjestelyn kustannukset ovat euroa/vuosi. Hallintojohtajan käsityksen mukaan lähiesimiesjärjestelmän toteuttaminen on välttämätöntä Järvi-Kuopion seurakunnan toiminnan kannalta. 1. että seurakuntamestari Heikki Pirinen määrätään lukien Järvi-Kuopion seurakunnan hautausmaa- ja kiinteistöhenkilökunnan lähiesimieheksi ja 2. että henkilöstöasiain johtokuntaa pyydetään vahvistamaan hänen palkkauksensa.vaativuusryhmään 503. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 268 ERON MYÖNTÄMINEN ULLA TURUSELLE ALAVAN SEURAKUNNAN DIAKONIAN VIRASTA JA VIRAN TÄYTTÄMINEN Alavan seurakunnan diakoniatyöntekijä Ulla Turunen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 15 olevan kirjelmän, jossa

18 18 hän pyytää eroa Alavan seurakuntaan sijoitetusta diakonian virasta lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta. Ko. diakonian virka on seurakuntayhtymän virka, joka on sijoitettu Alavan seurakuntaan. Viran sijoituspaikaksi on vahvistettu vuoden 2016 loppuun Alavan seurakunta. Tästä syystä eron tästä virasta myöntää yhteinen kirkkoneuvosto. Alavan seurakuntaneuvosto käsittelee asiaa Seurakuntaneuvosto antaa asiasta lausunnon. Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tultua avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto. Alavan seurakuntaneuvosto tulee saadun tiedon mukaan esittämään, että viran sijoituspaikka säilyisi Alavan seurakunnassa ja että virka voitaisiin täyttää. Hallintojohtajan käsityksen mukaan diakonin virka on perusteltua täyttää Alavan seurakunnan diakoniatyön turvaamiseksi. 1. että Ulla Turuselle myönnetään eron diakonian virasta lukien ja 2. että diakoniatyöntekijän virka julistetaan haettavaksi. Hallintojohtajan esitykset hyväksyttiin. 269 LEIRIKESKUSKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kolmessa leirikeskuksessa järjestetään varhaisnuoriso-, nuoriso- ja diakonialeirejä, rippileirejä sekä erilaisia tapahtumia, jonne on myös pääsääntöisesti linja-autokuljetus. Leirejä järjestetään kevät- ja syyskaudella pääsääntöisesti viikonloppuisin 2-4 leiriä / viikonloppu ja kesäisin 4 6 leiriä / viikko. Leirien osanottajamäärät vaihtelevat osanottajan välillä. Keskimäärin osanottajia leiriä kohti on n henkilöä. Leirikeskuskuljetukset on perinteisesti kilpailutettu. Vuosien osalta leirikeskuskuljetukset kilpailutettiin syksyllä Yhteinen kirkkoneuvosto teki päätöksen hyväksyä Savonlinjayhtiöiden tarjouksen leirikeskuskuljetuksista vuosille kokonaistaloudellisesti edullisimpana tarjouksena. Päätös koski Kuopion kaupunkialueelta ja Karttulasta lähteviä leirikeskuskuljetuksia, jotka kilpailutettiin samanaikaisesti samalla tarjouspyynnöllä samassa tarjousmenettelyssä. Jääskeläisen Auto Oy teki valituksen markkinaoikeudelle. Jääskeläisen Auto vaati markkinaoikeutta kumoamaan kirkkoneuvoston päätöksen siltä osin kuin se koskee Kuopion kaupunkialueelta lähteviä leirikeskuskuljetuksia. Lisäksi Jääskeläisen Auto Oy vaati että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua sekä korvaamaan sen

19 19 arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.585, 10 euroa korkoineen. Valituksessaan Jääskeläisen Auto Oy väitti, että seurakuntayhtymä on soveltanut virheellisiä vertailuperusteita hankintamenettelyssä. Markkinaoikeus on käsitellyt Jääskeläisen Auto Oy:n valituksen ja kumonnut seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston hankintapäätöksen siltä osin kuin se koskee Kuopio kaupunkialueelta lähteviä leirikeskuskuljetuksia. Lisäksi markkinaoikeus on velvoittanut Kuopion evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän korvaamaan Jääskeläisen Auto Oy:n oikeudenkäyntikulut 3000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden päätöksen antamisesta. Markkinaoikeuden ratkaisun tähden leirikeskuskuljetuksista on vuosien osalta järjestetty uusi kilpailutus. Tarjouskilpailu on järjestetty avoimen menettelyn mukainen tarjouskilpailu. tarjouspyyntö on julkaistu julkisia hankintoja koskevassa ilmoituskanavassa HILMA:ssa Lisäksi tarjoukset on lähetetty Savonlinja Yhtiöille ja Jääskeläisen Auto Oy:lle. Tarjouspyynnössä on pyydetty tarjoukset leirikeskuskuljetuksista kaupunkialueelta ja Karttulasta ja Syvänniemeltä Poukaman, Rytkyn ja Hirvijärven leirikeskuksiin. Tarjouskilpailu ei koske kuljetuksia Järvi-Kuopion seurakunnan alueelta. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, ettei osatarjouksia hyväksytä. Tarjouspyyntö on esityslistan liitteenä 16. Tarjouksen valintaperusteeksi ilmoitettiin kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, jolloin tarjousta arvioidaan sekä hinnan että laadun osalta erikseen. Hinnan painoarvoksi ilmoitettiin 40 % ja laadullisten tekijöiden painoarvoksi 60 %. Laadullisiksi valintaperusteiksi ilmoitettiin turvallisuus (45 %) Tästä turvavyöt kaikilla matkustajapaikoilla (40 %) ja kuljettajan ensiaputaito ja kokemus (5 %), kalusto (10%) ja toimitusehdot (5 %). Turvallisuuden arvioinnin tärkeimmäksi kriteeriksi ilmoitettiin turvavöiden käyttömahdollisuus kaikilla matkustajapaikoilla. Muiksi turvallisuuden arviointikriteereiksi ilmoitettiin kuljetuksen lyhin tilausaika kuljetustilauksen peruutuksen tai muutoksen lyhin ilmoitusaika niin, ettei siitä aiheudu laskutettavia kustannuksia ja tilausvahvistus ajotilauksen jälkeen. Tarjouksia pyydettiin mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät: Savonlinja-Yhtiöt ja Jääskeläisen Auto Oy, Yhteenveto tarjouksista ja pisteytyksestä ovat esityslistan liitteenä 17. Laadullisesti Savonlinja-Yhtiöiden tarjous on edullisin. Turvavyöt kaikilla matkustajapaikoilla oli tärkein kriteeri laadullisissa tekijöissä. Savonlinja- Yhtiöiden tarjouksen mukaan sen kaikissa autoissa on kaikilla matkustajapaikoilla turvavyöt, joten se saa täydet 40 pistettä. Jääskeläisen Auto Oy:n autoissa ei ole tällä hetkellä kaikilla matkustajapaikoilla turvavöitä, mutta tarjouksessaan Jääskeläisen Auto Oy sitoutuu sopimuskauden alkuun mennessä asennuttamaan riittävän määrän turvavöitä. Lisäksi Jääskeläisen Auto Oy sitoutuu tarvittaessa hankkimaan alihankintana auton, jossa on kaikilla matkustajapaikoilla turvavyöt, jos ajotilausta tehdessä sellaista ei ole omassa kalustossa käytettävissä.

20 20 Hinnaltaan edullisen on puolestaan Jääskeläisen Auto Oy:n tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on Jääskeläisen Auto Oy:n tarjous. 1. että hyväksytään Jääskeläisen Auto Oy:n tarjous kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja 2. että kuljetussopimus vuosille tehdään Jääskeläisen Auto Oy:n kanssa Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 270 LIISA TIILIKAISEN JA SISKO LAITISEN MATKAKERTOMUS Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää matka-avustusta Liisa Tiilikaiselle ja Sisko Laitiselle diakonityöntekijöiden Roomaan ja Assisiin järjestettävän opintomatkan kustannuksiin. Samalla kirkkoneuvosto velvoitti heitä toimittamaan raportin matkastaan. Liisa Tiilikaisen ja Sisko Laitisen matkaraportti on esityslistan liitteenä matkaraportti merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 271 MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut, 272 ILMOITUSASIAT Hallintojohtaja ilmoitti yhteisen kirkkoneuvoston ja johtavien viranhaltijoiden yhteisestä matkasta Ouluun MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus, liite :ään 273.

21 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo Väinö Matti Miettinen puheenjohtaja Raija Luomanperä sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa Markku Huttunen Heikki Juutinen

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 /2012 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3 /2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 /2012 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3 /2012 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 /2012 1 Aika Tiistai 11.12.2012 klo 18.00 20.10 Paikka Keskusseurakuntatalo, koulutussali, Suokatu 22 Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 23.1.2012 klo 16.30 17.40 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/ 2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/ 2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/ 2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/ 2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika Maanantai 25.3.2013 klo 16.30 18.40 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 7.10.2013 klo 16.30 17.40 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 9.9.2013 klo 16.30 17.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Maanantai 14.9.2015 klo 16.30 18.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika Maanantai 20.5.2013 klo 16.30-18 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. 1 Aika 28.5.2012 klo 16.30 18.05. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 26.5.2014 klo 16.30 17.10 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2014 1 Aika tiistai 16.12.2014 klo 18.00 20.15 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 Aika 10.4.2006 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Savinainen puheenjohtaja läsnä Juha Voutilainen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ 2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/ 2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ 2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/ 2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika Maanantai 22.4.2013 klo 16.30 18.25 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 24.5.2010 klo 16.30 17.45. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja poissa Seppo Huttunen varapuheenjohtaja läsnä Riitta

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 Aika 13.12.2011 klo 18.00 22.15. Paikka Kallaveden seurakuntakeskus, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 2.5.2011 klo 16.30 17.25. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja poissa Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2013. Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2013. Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 Aika tiistai 15.1.2013 klo 18 Paikka Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 10.03.2014 klo 16.30 17.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 14.2.2011 klo 16.30 18.40. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.00 20.14 Paikka Kallaveden kirkko, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen 43 valtuutettua

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 /2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 18 /2006

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 /2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 18 /2006 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 18 /2006 1 Aika 18.12.2006, klo 16.30 18.10 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Savinainen puheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014 1 Aika 15.12.2014 klo 16.30 17.46 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 7.4.2014 klo 16.30 17.30 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Asialista 5-2014. Paikka Hautausmaan katselmus klo 17.00 Nuijamaan hautausmaalla, Tassiantie 9, Nuijamaa

Asialista 5-2014. Paikka Hautausmaan katselmus klo 17.00 Nuijamaan hautausmaalla, Tassiantie 9, Nuijamaa Asialista Aika Keskiviikko 27.8.2014 klo 17.00 20.20 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Hautausmaan katselmus klo 17.00 Nuijamaan

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Maanantai 25.5.2015 klo 16.30 17.10 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja läsnä Pekka Niiranen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.11.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.8.2012 klo 18.30 20.57 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 196 KOKOUKSEN AVAUS 316 197 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot