Toimitusjohtajan katsaus 3. Edunvalvonta 5. - Kotimainen edunvalvonta 5 - Kansainvälinen edunvalvonta 7 - Järjestöyhteistyö 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus 3. Edunvalvonta 5. - Kotimainen edunvalvonta 5 - Kansainvälinen edunvalvonta 7 - Järjestöyhteistyö 8"

Transkriptio

1 Toimintakertomus vuodelta

2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Edunvalvonta 5 - Kotimainen edunvalvonta 5 - Kansainvälinen edunvalvonta 7 - Järjestöyhteistyö 8 Jäsenpalvelut 11 - Koulutus 11 - Logistiikkapalvelut 12 - Tutkimukset 15 - Lainopillinen neuvonta 15 - Tilinpäätös- ja verokonsultointi 16 - Jäsenetutuotteet ja TIR - tulliasiakirjat 16 - Energiatehokkuustyö ja Litra Päivässä -klubi 16 - Terve yrittäjä 16 - SKAL Vertaistuki 17 - Liikenneturvallisuus 17 Jäsenhankinta 17 Tiedonkulku 17 Järjestötoiminta 22 - Hallinto ja henkilökunta 23 - SKAL Kustannus Oy 25 - Jäsenet ja jäsenyydet 26 - Alueyhdistykset 27 - Suoritealayhdistykset 37 - Liitännäisjäsenet 42 - Yhteistyöjäsenet 42 - Jäsenyydet 43 - Säätiöt ja rahastot 44 - Järjestön talous 46 LIITTEET Tuloslaskelma 46 Tase 48 Lausunnot ja esitykset 50 Asiantuntijatehtävät 53 2

3 Toimitusjohtajan katsaus Suomen talous kasvu-uralle Suomen talous toipui vuoden 2009 finanssikriisistä nopeasti. BKT kasvoi 3,1 % ja inflaatio kiihtyi yli kahden prosentin. Yksityiset investoinnit kasvoivat asuinrakennusinvestointien vetämänä. Julkisen talouden alijäämä syveni. Julkisen talouden velka kasvoi 12,2 miljardilla eurolla 87,2 miljardiin euroon. Vuoden 2010 lopussa työttömiä oli ja työttömyysaste oli 7,9 % eli sama kuin vuotta aiemmin. Maailmantalous ja maailmankauppa kasvoivat nopeasti ja kasvun painopiste oli kehittyvissä Aasian maissa ja latinalaisessa Amerikassa. Merkittävät kauppakumppanimme Saksa ja Ruotsi kasvoivat voimakkaasti, mutta muuten kasvu Euroopassa jäi hitaaksi. Kuljetushinnoissa kova korotustarve Vaikka maanteiden tavaravirrat kasvoivat Suomessa vuoden 2010 aikana liki 20 %. kasvu ei näkynyt selvästi kuljetusyritysten tuloksissa. Varsin monella kuljetusyrityksellä liikevaihto kääntyi kasvuun, mutta kannattavuus heikentyi ja kuljetusmarkkinoilla oli nähtävissä kahtiajakautumista. Toiminnan kannattavuutta heikensivät voimakas kustannusten nousu sekä ulkomaisen ja kotimaisen kilpailun koveneminen. Tämä aiheutti kuljetushintoihin voimakasta korotuspainetta. Kilpailukykyä lisää kitkemällä harmaata taloutta Erityistä riesaa jäsenyrityksille aiheutui harmaan talouden lisääntymisestä. Kesäkuun kuljetusbarometrin kyselyn mukaan kotimaisten kuljetusyritysten kilpailukyky kohentuu parhaiten kitkemällä harmaa talous alalta ja luomalla tasapuoliset kilpailuedellytykset suhteessa ulkomaalaisiin toimijoihin. SKAL pyynnöstä liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti harmaan talouden torjuntaan tähtäävän lainvalmistelun. SKAL:n tavoitteena on harmaan talouden kitkeminen kuljetusmarkkinoilta viranomaisvalvontaa ja viranomaisten keskinäistä tiedonvaihtoa lisäämällä sekä tiukentamalla säädöksiä. Kaikki poikkeukset ja porsaanreiät pitää laista tukkia. Erityinen vastuu harmaan talouden torjunnassa on myös asiakkailla. Kuljetuspalvelut tulee tilata yhteiskuntavastuunsa hoitavilta kotimaisilta kuljetusyrityksiltä, joilla on liikenneluvat. Kuljetusverkostolle eettiset ohjeet SKAL on usean vuoden ajan tehnyt työtä eettisesti kestävän toiminnan vahvistamiseksi. Kuljetusalan pelisääntöjen kehittämisessä edistyttiin, sillä joulukuussa 2010 allekirjoitimme Huolintaliikkeiden Liiton ja Logistiikkayritysten Liiton kanssa kuljetusverkoston eettiset ohjeet. Ne ovat merkittävä askel yhteisen arvomaailman luomiseksi logistiikka-alalle. Luonteva jatko tälle on asiakaspuolen sitouttaminen eettiseen toimintatapaan ja edelleen yhteisten sopimusehtojen käyttöön. Tulevaisuustyö käyntiin Toimintavuonna käynnistyi järjestömme tulevaisuustyö. Hallituksen nimeämässä tulevaisuustyöryhmässä valmisteltiin puheenjohtajiston johdolla toimintasuunnitelmaa SKAL:n 3

4 jäsenpalveluiden, edunvalvonnan, jäsenhankinnan, viestinnän sekä paikallisyhdistystoiminnan tehostamiseksi. Henkilöstö, jäsenkunta ja sidosryhmät kytkettiin varhain mukaan ja heiltä saatiin näkemyksiä järjestön toimintakyvystä sekä kehityskohteista. Työn tuloksena syntyivät mm. SKAL:n toiminta-ajatus, arvot ja jäsenlupaus. Toimintaa kehitetään siten, että keskeiset toiminnot, edunvalvonta, jäsenpalvelut ja viestintä, tehostuneesti palvelevat jäsenkuntaa ja houkuttavat myös uusia jäseniä. Kiitokset henkilöstölle, hallinnolle ja yhteistyökumppaneille Toimintavuonna tapahtui monta muutosta henkilöstössä. Iloiset perhetapahtumat ja eläkkeelle jäämiset toivat uusia toimihenkilöitä tiimiimme. Toiminta on jatkunut sujuvana eteenpäin, josta haluan kiittää henkilökuntaamme. Järjestömme toimintaa ovat edistäneet monet henkilöt, erityisesti tulenkantajina toimivat hallinnon jäsenet järjestömme eri portailla. Heille haluan esittää lämpimän kiitoksen. Ilman niitä jäsenyrittäjiä ja veteraaneja, jotka käyttävät omaa aikaansa järjestön hyväksi, emme kykenisi toimimaan. Avainasemassa on myös yhteistyökumppaneittemme kanssa tehtävä työ maanteiden tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantamiseksi. Erityisen kiitoksen haluan osoittaa jäsenkunnallemme ja toimihenkilöille aktiivisesta osallistumisesta SKAL:n tulevaisuustyöhön. Me rakennamme yhdessä yhä tehokkaamman järjestön, jotta voimme valvoa jäsenyritystemme etuja ja palvella jäseniämme yhä paremmin. Kiitos hyvästä yhteistyöstä Iiro Lehtonen 4

5 Edunvalvonta Kotimainen edunvalvonta SKAL piti liikenne- ja logistiikka-asioissa tiiviisti yhteyttä ministeriöihin, eduskuntaan ja muihin keskeisiin sidosryhmiin. Ministeriöiden johtoa ja virkamieskuntaa informoitiin säännöllisesti ja SKAL osallistui aktiivisesti työryhmä- ja toimikuntatyöhön. Eduskunnassa järjestettiin poliittisten ryhmien infokierrokset kevät- ja syyskaudella. Eri alueiden kansanedustajia vieraili useaan otteeseen Kuljetuskuutiossa SKAL:n ja alueyhdistysten yhteisissä keskusteluilloissa. Lisäksi tavattiin kaikkien eduskuntaryhmien puoluesihteerit SKAL:n hallitusohjelmalinjausten jalkauttamiseksi. SKAL oli kuultavana eduskunnan eri valiokunnissa lukuisista lainsäädäntöhankkeista vuoden kuluessa. Ajokorttilainsäädännön uudistaminen oli vuoden keskeisin kotimainen edunvalvonta-asia, jonka valmisteluun ja käsittelyyn SKAL vaikutti laajalla rintamalla. Liikenne- ja viestintäministeriön laatimaan lakiesitykseen saatiin eduskuntakäsittelyssä läpi keskeisiä korjauksia. Erityisesti ammattipätevyysvaatimusten säilyttäminen liikennetraktorinkuljettajilla ja kirjaus pisteytysjärjestelmän valmistelun aloittamisesta ensi hallituskaudella olivat edunvalvonnallisesti tärkeitä. SKAL onnistui siirtämään energiaverolain uudistamisen yhteydessä dieselöljylle suunnattavaa veronkorotusta siten, että se astuu voimaan alkuperäisten kaavailujen sijaan vasta vuoden 2012 alusta. Muita tärkeitä SKAL:n edunvalvontahankkeita vuoden aikana olivat muun muassa kansallinen logistiikkastrategia, liikenteen elinkeinopoliittinen ohjelma, liikenteen hallinnonalan tulevaisuuskatsaus ja älyliikennestrategiaan vaikuttaminen. Kuljetusbarometrit SKAL:n kuljetusbarometri julkaistiin kolme kertaa: tammi-, kesä- ja syyskuussa. Sähköiseen kyselyyn vastaa yhä laajeneva joukko jäsenyrityksiä. Normaalien liiketoimintaa määrittävien kysymysten lisäksi ajankohtaiskysymyksissä tiedusteltiin yrittäjien jaksamista, kuljetusalan sopimuskäytäntöä, kotimaisten kuljetusyritysten kilpailukykyä suhteessa ulkomaalaisiin toimijoihin, tiestön talvihoidon tasoa ja pahiten liikenneturvallisuutta vaarantavaa tekijää. Kaikkiaan kolmeen barometriin saatiin noin vastausta. Logterms -kuljetus- ja logistiikkapalveluehtojen vakiinnuttaminen jatkui Ehtojen markkinoinnissa pääpaino oli liikenneyrittäjäkursseja käyvien uusien yrittäjien valistuksessa. Ehdot löytyvät ja ovat tulostettavissa sopimuksen liitteeksi SKAL:n internet - sivuilta Ehtoja kehitetään asiakkailta ja käyttäjäpuolelta saadun palautteen perusteella. Liikennerikkomusten pisteytysjärjestelmän toteutus siirtyi hallitusohjelma-asiaksi Turun liittokokous kesäkuussa hyväksyi aloitteen, jossa vaadittiin liikennerikkomusten seuraamusten kohtuullistamista pisteytysjärjestelmän avulla. Päätöksen toteuttamiseksi SKAL selvitti järjestelmän epäkohdat ammattiliikenteen harjoittajien kannalta ministeriön virkamiesten kanssa pidetyissä neuvotteluissa ja julkisuuteen annetuissa kannanotoissaan. Poliittista painetta seuraamusjärjestelmän kohtuullistamiseksi luotiin tapaamalla 5

6 kansanedustajia ja puolueryhmiä sekä ajamalla asiaa yhdessä muiden Moottoriliikenteen Keskusjärjestöön kuuluvien järjestöjen kanssa. SKAL avusti kansanedustaja Seurujärveä pisteytysjärjestelmää koskevan lakialoitteen valmistelussa. Aloitteen allekirjoitti 56 kansanedustajaa ja useat muut kannattivat sitä eduskunnassa käydyssä lähetekeskustelussa. Tämän lisäksi useat kansanedustajat tekivät nykyjärjestelmän kohtuuttomuudesta useita kirjallisia kysymyksiä. Eduskunnan selväsanaisista viesteistä huolimatta hallituksen esityksessä ajokorttilain uudistamiseksi ei mainittu tarvetta kehittää ajokorttiseuraamusjärjestelmää pisteytysjärjestelmän suuntaan. SKAL:n edunvalvonnan tuloksena eduskunta hyväksyi ajokorttilainsäädännön eduskuntakäsittelyn yhteydessä lausuman, jonka mukaan eduskunta edellyttää pisteytysjärjestelmään pohjautuvan ajokorttiseuraamusjärjestelmän toteuttamista. Jotta ministeriöissä osataan varata hankkeen toteuttamiseen riittävästi resursseja, on tavoitteena saada asia kirjattua vuonna 2011 hallitusohjelmaan. Vaikka kokonaisremontti lykkääntyi ja ajokieltoon johtavien rikkomusten määrä lisääntyi, saatiin järjestelmää kuitenkin lievennettyä. Varoituksen jälkeen syyllistyminen vähäiseen rikkomukseen ei johda aina ajokieltoon, vaan voidaan antaa toinen varoitus. Poliisille annettiin mahdollisuus antaa olosuhteiden niin salliessa varoitus ajokiellon sijaan myös sellaisesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta. Kuorma-autojen ja traktoreiden kilpailuneutraliteetin säilyttäminen Ajokorttilainsäädännön uudistuksen yhteydessä alan kilpailuneutraliteetin kannalta merkittävin kysymys oli se, millaisin ehdoin liikennetraktoreita saa kuljettaa. Liikennetraktorin kuljettamiseen on vaadittu kuorma-autokortti. Hallituksen esityksessä esitettiin uutta LTajokorttiluokkaa liikennetraktoreille. Se olisi poistanut liikennetraktorikortilta ammattipätevyyskoulutuksen vaatimukset. Eduskuntakäsittelyn aikana SKAL puolusti ammattipätevyysvaatimuksia liikenneturvallisuus- ja kilpailuneutraliteettisyistä ponnekkaasti. SKAL:n edunvalvontatyön tuloksena liikenne- ja viestintävaliokunta muutti hallituksen esitystä ja lakiin kirjattiin, että maa- ja metsätalouskäytön ulkopuolisessa kaupallisessa kuljetustoiminnassa myös liikennetraktorin kuljettajalta edelleen vaaditaan ammattipätevyyskoulutusta ja laissa säädettyä jatkokoulutusta ammattipätevyyden ylläpitämiseksi. Valiokunta vaati, että edellä mainittuja velvoitteita myös käytännössä noudatetaan ja peräänkuulutti lausumassaan riittävää valvontaa. Kuorma-autojen käyttö tavaratakseina osin sallittiin Kuorma-autoilla suoritettavia henkilökuljetuksia pääkaupunkiseudun taksiliikenteessä koskeva kiista selvisi heinäkuussa. SKAL antoi asiasta lausunnon, jossa se vastusti ehdotonta matkustajien kuljetuskieltoa kuorma-autoilla ja esitti liikenne- ja viestintäministeriölle tavaraliikenneluvalla nykyisen käytännön sallimista esim. työmaakuljetuksissa sekä henkilökuljetusten sallimista mm. haja-asutusaluelogistiikan hoitamiseksi. Taksilakiin SKAL:n vaatimuksesta kirjattiin, että tavaraliikenneluvan haltija saa kuljettaa henkilöitä ammattimaisesti mm. silloin, kun samassa kuljetuksessa kuljetetaan matkustajaa ja hänen hankkimaansa tavaraa, josta on tehty kotiinkuljetuspalvelua koskeva sopimus. Edellytyksenä on lisäksi, että kuljetus on yksittäisen tavaran koosta tai painosta johtuen matkustajan kannalta tarpeellista. 6

7 Logistiikkastrategian tekeminen SKAL osallistui liikenne- ja viestintäministeriö johdolla tehtävän kansallisen logistiikkastrategian valmisteluun, joka jatkui vuonna 2010 liikennepoliittisen selonteon linjausten mukaisesti. Teemaryhmiä oli aluksi viisi. Kuudes ryhmä nimettiin linjaamaan kansalliset mitat ja massat vuoteen SKAL valmisteli kantansa pääasiassa jäsenyritysten edustajista koostuvissa taustaryhmissä. Teemaryhmien ja niiden työtä valvoneen Logistiikkafoorumin linjausten myötä syksyllä valmistui luonnos kansalliseksi logistiikkastrategiaksi. Strategiatyön valmistumiselle ministeriö antoi jatkoaikaa kevääseen SKAL:n taustaryhmien työskentely tuotti SKAL:n linjaukset kansalliseen logistiikkastrategiaan sekä ajatuksen työskentelyn jatkamisesta logistiikan pullonkaulojen kartoittamiseksi omin voimin. Kansainvälinen edunvalvonta EU-edunvalvonta SKAL vaikutti säännöllisesti ja aktiivisesti EU-lainsäädäntötyöhön maanteiden tavaraliikenteeseen liittyvissä asioissa. Brysseliin luotua kontaktiverkostoa pidettiin yllä ja laajennettiin entisestään. SKAL tapasi vuoden aikana säännöllisesti Euroopan parlamentin jäseniä, komission virkamieskuntaa ja Suomen pysyvää EU-virkamieskuntaa. SKAL osallistui komission julkisiin kuulemisiin ja IRU:n Brysselin yksikön järjestämään toimintaan. Lisäksi tehtiin aktiivista edunvalvontayhteistyötä Brysseliin sijoittuneiden järjestöjen kanssa. Keskeisin EU-edunvalvonta-asia oli maantiekuljetusalojen työaikadirektiivi. Vaikka direktiivin lopputulos ei ollut SKAL:n kannan mukainen, onnistuttiin edunvalvontatyöllä laajentamaan kuljetusyrittäjyyttä puolustavien tahojen rintamaa merkittävästi. Muita vuoden aikana esillä olleita SKAL:n EU-edunvalvontakysymyksiä olivat ajoneuvojen mittoihin liittyvä komission asetustyö, eurovinjettidirektiivin valmistelu, EU:n liikennepoliittinen Valkoinen kirja ja kuljettajien sosiaalisäädökset, kuten ajo- ja lepoajat sekä digitaaliseen ajopiirturiin liittyvä säädösvalmistelu. Komissio esittää mittamuutoksia Komissio antoi syksyllä 2010 uuden asetusehdotuksen ajoneuvojen massoista ja mitoista tyyppihyväksynnässä. Asetusehdotuksella komissio tavoittelee EU:n laajuista tyyppihyväksynnän täysharmonisointia, joka ehdotetussa muodossaan aiheuttaisi suomalaiselle elinkeinoelämälle merkittävät vuotuiset lisäkustannukset, kriisiyttäisi suomalaisen päällirakentamisen ja perävaunujen valmistamisen sekä vaikeuttaisi merkittävästi ajoneuvokauppaa. Ehdotus kaventaisi ajoneuvojen leveyttä 5 sentillä, madaltaisi korkeutta 20 sentillä ja lyhentäisi perävaunun pituutta reilusti yli metrillä. Muutokset vähentäisivät kuljetustilavuutta tuntuvasti sekä johtaisivat toimintatapojen muutokseen, tehottomuuteen ja kuljetuskustannusten nousuun. SKAL vaati ensimmäisten joukossa ehdotuksen kumoamista ja kansallisten poikkeussääntöjen sallimista. Yhteistyö vastuullisen ministeriön ja muiden viranomaisten kanssa on ollut tiivistä ja sitä jatketaan, sillä ehdotus ei ole Suomen etujen mukainen. 7

8 Kansainvälinen maantiekuljetusjärjestö IRU SKAL:n edustajat ottivat osaa Kansainvälisen maantiekuljetusjärjestö IRU:n toimintaan osallistuen sen työryhmien ja komiteoiden työskentelyyn ja vaikuttaen näin IRU:n toimielinten kautta maanteitse tapahtuvaa tavarankuljetusta koskevien päätösten valmisteluun. Pääpaino oli IRU:n Brysselissä sijaitsevan EU-edustuston ja EU-jäsenmaiden kuormaautoliittojen yhteisen yhteistyöelimen (Liaison Committee) työskentelyssä sekä IRU:n tulliasiain komitean (CAD) kokouksissa. Myös IRU:n teknisen komitean kokoukseen osallistuttiin. Pohjoismainen järjestöyhteistyö ja NORDUK Pohjoismaiden, Englannin ja Hollannin liikenneministeriöiden sekä raskaan liikenteen järjestöjen vuosittaisessa yhteistyökokouksessa (NORDUK) Tanskassa tehtiin edunvalvonnan linjauksia ja käsiteltiin ajankohtaisaiheita. SKAL osallistui pohjoismaisten kuorma-autojärjestöjen kattojärjestön Nordisk Lastbil Unionin (NLU) vuosikokoukseen Kööpenhaminassa, Nordisk Vägforumin kokoukseen Jönköpingissä ja pohjoismaisten kuorma-autojärjestöjen operatiivisiin kokouksiin keväällä Oslossa ja syksyllä Helsingissä. Järjestöyhteistyö Kuljetuskeskusten Liitto KKL ry Kuljetuskeskusten Liitto (KKL) on SKAL:n liitännäisjäsen. SKAL:n ja KKL:n tiivis yhteistyö pohjautuu yhteistyösopimukseen. SKAL hoiti sopimuksen perusteella KKL:n toimistopalvelut. KTK -yrityksille on tarjottu neuvontapalveluja, järjestetty yhteisiä tilaisuuksia ja toteutettu kuorma-autoliikenteen yleistä edunvalvontaa. Esillä olivat erityisesti taloustilanne, ammattipätevyysdirektiivikoulutus ja järjestöyhteistyön kehittäminen. Tavoitteena on ollut molempien osapuolten jäsenmäärän kasvattaminen. SKAL:n johtoryhmän jäsenet vierailivat KKL:n alueyhdistysten vuosikokouksissa. Suomen Yrittäjät SKAL on Suomen Yrittäjien (SY) suurimpia toimialajärjestöjä. SKAL:lla on edustus SY:n hallituksessa, työvaliokunnassa, useissa SY:n valiokunnissa sekä työmarkkinavaltuuskunnassa. SY:n liittokokouksessa Turussa SKAL:n varapuheenjohtaja Teppo Mikkola valittiin SY:n yhdeksi varapuheenjohtajaksi. SKAL ja SY tekevät edunvalvontayhteistyötä liikenteeseen, logistiikkaan ja yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä. Autoliikenteen Työnantajaliitto SKAL:n ja Autoliikenteen Työnantajaliiton (ALT) välinen yhteistyö perustuu yhteisöjäsenyyssopimukseen, jonka tavoitteena on tehostaa SKAL:n jäsenten edunvalvontaa työ- 8

9 markkina-asioissa ja yhdistää kuorma-autoalan työnantajakenttää. Yhteinen toimielin käsittelee työmarkkinakysymyksiä. Toimistojen yhteydenpito työsuhdeasioissa oli päivittäistä. Elinkeinoelämän Keskusliitto EK SKAL:lla ja Elinkeinoelämän Keskusliitolla on säännöllisesti kokoontuva yhteistyöryhmä, johon osallistuvat myös Huolintaliikkeiden Liiton ja Logistiikkayritysten Liiton edustajat. Kokouksissa on käsitelty yhteisiä maanteiden tavaraliikenteeseen sekä kaupan ja teollisuuden logistiikkaan liittyviä asioita. Moottoriliikenteen Keskusjärjestö MOLIKE ry Moottoriliikenteen Keskusjärjestö toimii tieliikennealan järjestöjen yhteistyöelimenä. Sen tehtävä on korostaa tieliikenteen merkitystä viranomaisille, kansanedustajille ja julkiselle sanalle. Asioihin vaikutettiin lausuntojen ja työryhmiin osallistumisen kautta. Molike toteutti Loista liikenteessä -näkyvyyskampanjan peruskoulun neljäsluokkalaisille Henry Fordin Säätiöltä saadun avustuksen turvin. MOLIKE:n edustajat olivat jäseninä Liikenneturvan hallituksessa ja tiedotusalan neuvottelukunnassa, Suomen Tieyhdistyksen hallituksessa, Päällystealan neuvottelukunnassa (PANK) ja Pohjoismaiden Tieteknillisen Liiton Suomen osaston hallituksessa sekä liikenne- ja viestintäministeriön liikenneonnettomuuksien tutkinnan neuvottelukunnassa. Ammattiautoliitto ry Ammattiautoliittoon kuuluvat SKAL, Suomen Taksiliitto ja Kuljetuskeskusten Liitto. Ammattiautoliitto myöntää hakemuksesta jäsenyrittäjille ansiomerkkejä ja ansioristejä. Ammattiautoliittojen Keskuselin ry (AKE) AKE:n jäseniä ovat SKAL:n lisäksi Linja-autoliitto ja Suomen Taksiliitto. Järjestöt nostavat esiin ammattiliikenteen kannalta merkittäviä asioita. AKE voi myös tehdä yhteisiä kannanottoja viranomaisille. Auto- ja Tieforum ATF on 27 yhteiskunnallisen järjestön muodostama yhteenliittymä, joka työskentelee tienpidon parantamisen ja ajoneuvoverotuksen kohtuullistamisen puolesta. Jatkettiin keskeisten ministereiden ja eduskuntaryhmien tapaamisia. Tuotettiin tausta-aineistoa, lehdistökannanottoja ja järjestettiin tapaamisia liikenteen kansantaloudellista merkitystä tutkivien tahojen ja Liikenneviraston kanssa. Maakuljetuspooli Maakuljetuspoolin puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Heikki Kääriäinen Linja-autoliitosta. Varapuheenjohtajana on SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen. Poolisopimuksen allekirjoittajatahot ovat SKAL ry, Linja-autoliitto ry, Suomen Taksiliitto ry, VR Yhtymä Oy, Yleinen Teollisuusliitto ry ja Huoltovarmuuskeskus. Valmiuspäällikkönä toimii eversti evp. Lasse Otranen Linja-autoliiton tiloissa ja valmiussuunnittelija Leea Varpula Varsinais- Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tiloissa Turussa. 9

10 Poolin tehtävänä on määrittää toimialansa huoltovarmuuskriittiset yritykset ja tukea näiden varautumista häiriötilanteisiin sekä yhdessä viranomaisten kanssa turvata kuljetusalan toimintaedellytyksiä. Tehtäviin kuuluu myös huoltovarmuuden tilannekuvan ylläpitäminen ja huoltovarmuutta edistävien toimenpiteiden käynnistäminen. Toiminnan painopiste on siirtynyt vuoden 2008 huoltovarmuuspäätöksen mukaisesti poikkeusolojen valmiussuunnittelusta huoltovarmuuskriittisten yritysten liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen. Pooli valmisteli kuljetuslogistiikka-alan huoltovarmuuskriittisten yritysten käyttöön tulevia riskienhallinnan ja liiketoiminnan jatkuvuuden häiriönsietokyvyn arvioinnin työkaluja. Maakuljetuspoolin aluetoimikuntien osalta, joissa puheenjohtajina ovat SKAL:n alueyhdistysten vetäjät tai KTK-yritysten toimitusjohtajat, valmisteltiin siirtymistä viranomaisorganisaation uudistamiseen liittyen poolin aluetoimikunnista viranomaisten ylläpitämiin kuljetuslogistiikan varautumistoimikuntiin. Huolto-osasto jatkoi puskurivarastointiin liittyvien sopimusten valmistelua valtakunnallisen varaosavalmiuden parantamiseksi. Suomen Kansainvälinen Rekkakirkkoyhdistys Yhdistyksen toiminnassa pääpaino oli jatkoedellytysten turvaamisessa yrittäjien ja kuljettajien hyväksi Lyypekissä toimivalle Suomi-kodille. Suomi-kodin toimikunnan kokouksia järjestettiin Lyypekissä yksi perinteisesti CEMT-kokouksen yhteydessä syksyllä. SKAL:n edustaja osallistui kokoukseen. Rekkakirkkoyhdistys esitteli toimintaansa ja hankki uusia jäseniä SKAL:n liittokokouksessa Turussa. 10

11 Jäsenpalvelut Koulutus SKAL:n toteuttamissa koulutuksissa painopistealueena olivat ammattipätevyyskoulutusten tarjoaminen alue- ja paikallisyhdistyksille sekä KTK:ille. Liikenneyrittäjä- ja ADR-koulutusta jatkettiin vuoden aikana entisessä laajuudessa. Koulutukset toteutettiin SKAL Kustannus Oy:n järjestämänä yhteistyössä kouluttajaverkon ja yhteistyöoppilaitosten kanssa. Koulutus Tilaisuuksia Liikenneyrittäjäkoulutus Ammattipätevyyskoulutus (ei sisällä ADR-koulutuksia) Osallistujia ADR-koulutus Veroseminaari 1 94 TES-seminaari 1 30 Erikoiskuljetusseminaari Yhteensä Koulutukseen osallistuneiden kokonaismäärä väheni edellisestä vuodesta. Koulutustilaisuuksien määrä säilyi edellisvuoden tasolla. Ammattipätevyyden jatkokoulutuspäiviä järjestettiin vuoden aikana yhteensä 175 ADRkoulutuspäivät mukaan luettuina ja niihin osallistui yhteensä kuljettajaa. Koulutusmateriaaleja uusittiin vuoden aikana ja niiden myynti lisääntyi merkittävästi edellisestä vuodesta. Koulutusmateriaali- ja koulutusyhteistyötä tehtiin mm. Puolustusvoimien kanssa. Omien liikenneyrittäjäkurssien lisäksi SKAL-organisaation toimihenkilöt luennoivat yhteistyöoppilaitosten järjestämillä liikennelupakursseilla. Yhteistyöoppilaitosten kursseille osallistui 174 henkilöä. 11

12 Logistiikkapalvelut Kuljetus- ja kalustomäärien kehitys Kuljetusvolyymit elpyivät vuoden 2010 aikana. Edellisvuonna menetetystä 74 miljoonan tonnin lastista palautui markkinoille 53 miljoonaa tonnia vuonna 2010, mutta kuljetustyön määrä ei elpynyt yhtä vahvasti. Markkinoilta vähentyneestä 3,4 miljardista tonnikilometristä palautui vain puolet eli 1,7 miljardia tonnikilometriä. Maanteitse kuljetettu tavaramäärä ja suoritettu kuljetustyö milj. tonnia muutos, % milj. tkm muutos, % , , , , , , , , , , , , , , , , Kokonaismäärät maanteiden tavaraliikenteessä olivat vuonna miljoonaa tonnia ja 26,0 miljardia tonnikilometriä. Markkinoilla tapahtui merkittävä muutos kuljetetun tonnimäärän osalta, koska yksityisen rekisterin kalustolla kuljetettiin suhteellisesti enemmän tavaraa kuin 2000-luvulla aiemmin eli 112 miljoonaa tonnia (28,2 %). Kuljetustyön suhde pysyi vakiintuneella tasolla luvanvaraisen kaluston osuuden pysyessä edelleen yli 90 prosentissa (23,7 mrd tkm). Rekisterissä olevien yli 3,5 tonnin kuorma-autojen lukumäärä oli ylittänyt ensimmäisen kerran rajan edellisenä vuonna rekisterissä oli jo kuorma-autoa, joista luvanvaraisia ja yksityisrekisterissä Liikennekäytössä yksiköitä oli merkittävästi vähemmän; luvanvaraisia noin kuormaautoa ja yksityisrekisterissä yli kuorma-autoa. Pakettiautojen osalta tilanne oli toinen. Maan yli pakettiauton joukosta liikennekäytössä oli autoa. Luvanvaraisessa liikenteessä oli rekisteröitynä edelleen yli pakettiautoa. Logistiikkavaliokunta Logistiikkavaliokunnan puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Matti Heikkilä ja toisena yrittäjäjäsenenä Seppo Korhonen. Logistiikan aamupäivä -tilaisuuksia järjestettiin yksi ja loppuvuodelle suunniteltu toinen tapahtuma päätettiin siirtää Kuljetuskuution vuosipäivän yhteyteen tammikuulle Syksyllä järjestettiin seminaari Huomisen kuljetukset ja ympäristö onko vihreä vihreää?. Tilaisuuksiin osallistui asiakkaiden ja logistiikka-alan johtoa sekä päättäjiä, jäsenyritysten edustajia ja yhteistyöjäseniä. 12

13 Valiokunnan toimintaa ja kokoonpanoa valmisteltiin vuodelle Toiminnan pääteemoiksi valittiin järjestettävien tapahtumien lisäksi logistiikan pullonkaulat tutkimuksen käynnistäminen, tupa-iltojen järjestäminen yhteistyössä alueyhdistysten ja/tai suoritealayhdistysten kanssa sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden kuuleminen tai yrityksiin tutustuminen. Valiokunta osallistui yhteistyössä eri toimijoiden kanssa logistiikkakoulutuksen järjestämiseen. Projekteja, joihin valiokunnan jäsen osallistui, olivat Tulevaisuuden Logistiikka (TULO) ja Häiriötön Jakelukuljetus (Häitek). Toimitusketjujen muutoksia ja kehittymistä seurattiin kotimaassa ja kansainvälisesti. Komission logistiikan toimenpideohjelman edistymisen seurantaa jatkettiin. Kustannuskehitys, kuljetustaloudellinen neuvonta Dieselöljyn hinta jatkoi nousuaan koko vuoden 2010 ja barrelihinta lähestyi 100 USD:n rajaa joulukuussa. Tilastokeskuksen indeksin perusteella dieselöljyn vuosimuutos oli + 14,6 %. Merkittävää on, että muutkin kustannustekijät jatkoivat nousuaan ja vaikeuttivat yritysten toimintaa ja lamasta toipumista. Kokonaiskustannusten muutokset joulukuusta 2009 joulukuuhun 2010 olivat ajoneuvotyypeittäin: - pakettiautot ja kevyet kuorma-autot + 2,2 % - keskiraskaat ja raskaat kuorma-autot + 4,1 % - perävaunuyhdistelmät + 5,9 %. Kustannuksia nostivat vuoden aikana: - polttoaineet + 14,6% - työkustannukset + 2,2 % - korjaus- ja huoltokustannukset + 3,4 % - rengaskustannukset + 2,0 % - poistot + 2,4 % - vakuutusmaksut + 3,8 % - liikennöimismaksut + 1,7 % - hallintokustannukset + 2,9 % - ylläpitokustannukset + 1,0% Korkokulujen lasku (- 20,1 %) välillisten kustannusten aleneminen (- 2,4 %) puolestaan vähensivät kokonaiskustannusten nousua vertailuajankohtien välillä. Kuljetuskustannusten muutoksia seurattiin säännöllisesti. Polttoaineen hinnanmuutoksista ja niiden vaikutuksista toimialan kustannuksiin laadittiin ajan tasalla olevat tiedostot, jotka viestittiin nopeasti jäsenille. Vuonna 2009 ensi kertaa kootun ja kolme kertaa vuodessa päivitettävän maanteiden tavaraliikenteen talous- ja suhdannekatsauksen julkaisua jatkettiin vuonna

14 Kuljetuskustannusten muutoksista tiedottamista jatkettiin jäsenyrityksille SKAL:n kotisivujen ja Kuljetusyrittäjä-lehden välityksellä. Kustannusmuutoksista laadittiin taulukko, jossa esitettiin kustannustekijöiden osuudet kokonaiskustannuksista, niissä tapahtuneet muutokset ja niiden vaikutukset kokonaiskustannuksiin. Avustettiin jäsenjärjestöjä ja -yrityksiä kustannuslaskelmien laadinnassa ja eri kustannustekijöissä tapahtuneiden muutosten seurannassa. Jaettiin edelleen koulutustilaisuuksissa vuonna 2008 uudistettua kustannuslaskentaohjelmaa. Ajoneuvot ja ajoneuvotekniikka Vuoden 2006 joulukuussa eduskunta hyväksyi lakiesityksen, jossa yli 2,55 metriä leveitä moduuleita saatiin käyttää saakka, jos kuormakorin sisäleveys on enintään 2,51 metriä. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö päätti vuonna 2006 sallia moduulimittaisten erikoistarkoitukseen rakennettujen yli 2,55 metriä leveiden ajoneuvoyhdistelmien käyttämisen saakka raakapuun, turpeen, hakkeen tai elävien eläinten kuljetuksista erillisestä hakemukseen ja maksulliseen lupaan perustuen. Kuormakorin sisäleveys saa olla enintään 2,51 m. Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa vielä vuonna 2009 käytyjä neuvotteluja Ruotsissa sallittujen mittojen ja massojen hyväksymisestä Suomeen ei jatkettu vuonna Liikenneministeri pitäytyi alkuperäisten säädösten noudattamisessa, kun ministeriö oli loppuvuodesta 2009 tiedustellut asiaa myös oikeuskanslerilta. Mittoja ja massoja koskevat asiat siirtyivät liikenne- ja viestintäministeriössä erilliseen työryhmävalmisteluun osana logistiikkastrategian laadintaa, mutta valmistelu siirtyi syksyllä komission tyyppihyväksynnän asetusehdotuksen johdosta. Ajoneuvotekniikan kehitystä seurattiin osallistumalla kolmeen ajoneuvojen rakennetta ja määräyksiä koskevaan seminaariin. Ajoneuvolainsäädännön kehityksen seuraamiseksi tavattiin säännöllisesti liikenne- ja viestintäministeriön edustajia liikenneturvallisuusyksiköstä sekä logistiikka- ja Venäjä-yksiköstä ja ajoneuvojen valmistajien edustajia. Jatkettiin työskentelyä Rakennustietosäätiön työryhmässä. Julkaisut ja lausunnot Päivitettiin uudistettu Maanteiden tavaraliikenne Suomessa -tilastojulkaisu. Myös kuormaautoja ja perävaunuja koskeva tilastovihko päivitettiin. Ajoneuvoja ja ajoneuvojen käyttöä koskevista säädöksistä laadittiin 16 lausuntoa ja esitystä. 14

15 Tutkimukset Hankkeen / tutkimuksen nimi ja tarkennus Aikataulu LOGFO Suomen logistiikkastrategia 09/ /2010 Bioenergia Bioenergiakuljetusten kehitysnäkymät 11/ /2010 Barometrit 3 kertaa vuodessa tammi-, touko- ja syyskuu Häitek Liikevaihto ja palkkasumma Häiriötön jakelukuljetus 4 kertaa vuodessa 08/ /2010 Tilinpäätös Kerran vuodessa 02/2011 (2009 tiedot) Komission tutkimus direktiivistä* 96/53/ETY *) Komissio päätti v teettää aiheesta lisäselvityksiä. Tutkimus avoinna. Direktiivin käsittely siirtymässä ? Kevät 2009 TULO-projekti Tulevaisuuden Logistiikka Väsymystutkimus Väitöskirjatutkimus, Igor Radun Kamppailu kuumeisen kuljetusalan puolesta Pro gradu tutkielma, Kaisa Neittaanmäki 10/ /2009 SKAL toteutti yhdessä alueyhdistystensä kassa ulkomaisen kuorma-autoliikenteen laskentahankkeen Suomen tieverkolla. Laskenta järjestettiin kahdeksassa laskentapisteessä eri puolilla maata. Laskentapaikkojen ohi ajoi 808 ulkomaista kuorma-autoa vuorokauden aikana. Ulkomaisten kuorma-autojen osuus oli 7,3 % raskaan liikenteen ajoneuvoista. Laskennan tulos ylitti moninkertaisesti viranomaisten aiemmat arviot. Lainopillinen neuvonta SKAL:n lakimiehet antoivat jäsenyrityksille lakiasioissa ilmaista puhelinneuvontaa ja hoitivat jäsenetuhintaan yksittäisiä jäsenyritysten antamia toimeksiantoja. 15

16 SKAL-asianajorengas Mahdollisiin oikeudenkäynteihinsä jäsenyritykset saivat asianajajan jäsenetuhintaan valtakunnallisen SKAL -asianajorenkaan kautta. Vuonna 2010 renkaaseen kuului 14 asianajotoimistoa. Tilinpäätös ja verokonsultointi Jäsenyrittäjien tilinpäätös- ja verokonsultointiin liittyviä toimeksiantoja hoidettiin SKAL Kustannus Oy:n nimissä. Yritys- ja omistajajärjestelyihin, yhtiömuodon muutoksiin, sukupolvenvaihdoksiin, fuusioihin ja diffuusioihin, yhtiösopimusten ja -järjestysten päivityksiin sekä verovalituksiin liittyviä toimeksiantoja tehtiin jäsenyrittäjille 37 kappaletta. Lisäksi jäsenyrittäjille pidettiin seitsemällä paikkakunnalla verokonsultointipäivä ja annettiin henkilökohtaista verokonsultointia. Jäsenetutuotteet ja TIR tullitakuuasiakirjat SKAL Kustannus Oy:n kautta jäsenyrittäjille välitettiin jäsenhintaan yritystoimintaan liittyviä asiakirjoja, lomakkeita, TIR-tullitakuuasiakirjoja, palkanlaskentaohjelmia, laskutus- ja reskontraohjelmia, kustannuslaskentaohjelmia, turvavarusteita, välimatkalaskuri, koti- ja ulkomaanliikenteen rahtikirjalomakkeita sekä ajopäiväkirjoja, piirturikiekkoja yms. Valtakunnallisista ja paikallisista jäseneduista on SKAL:n kotisivuilla luettelo. Paikallisia jäsenetuliikkeitä, joista yrittäjät saavat SKAL:n jäsenkortilla alennusta tai muuta etua on satoja. Energiatehokkuustyö ja Litra Päivässä -klubi Toimittiin aktiivisesti yhdessä ministeriöiden ja muiden sopimusosapuolten kesken tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimuksen toteuttamiseksi. Kehitettiin energiatehokkuustoimien seurantaan ja raportointiin ammattiliikenteen tietopankkia yhdessä viranomaisten ja alan toimijoiden kanssa. SKAL:n oman Litra Päivässä -klubin jäsenmäärä kasvoikin ilahduttavasti 50 jäsenellä. Jäsenille toimitettiin kuukausittain sähköinen uutiskirje energiatehokkuuden ajankohtaisista teemoista. Syyskuussa järjestettiin perinteinen taloudellisuusajo Jyväskylän Laajavuoressa teemalla Litra päivässä. Valmisteltiin Litra Päivässä Kummiyritys -hankkeen käynnistämistä vuoden 2011 alusta. Jatkettiin Ennakoivan ajotavan, Litra päivässä -koulutuksia ja kehitetään aiheesta uusia kursseja. Terve yrittäjä Terve yrittäjä -teemalla jatkettiin yhteistyötä mm. Työterveyslaitoksen erilaisissa yrittäjän terveyteen ja hyvinvointiin tähtäävissä hankkeissa. Raskaan liikenteen ammattilaisille tehtiin yhdessä Rahtareiden ja Työterveyslaitoksen kanssa hyvinvointikysely, jonka tuloksia 16

17 käsitellään seuraavan vuoden aikana Kuljetusyrittäjä- ja Rahtarit-lehdissä Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden avulla. SKAL Vertaistuki SKAL:n raskaan liikenteen ammattilaisille tarjoamassa palvelussa toimi 20 vapaaehtoista, jotka ovat pääosin jäsenyrittäjiä. Vertaistukea annetaan kaikille onnettomuuteen joutuneille raskaan liikenteen kuljettajille. Toimitaan yhteistyössä Autoliiton kanssa ja vertaistukipalvelun 24 h päivystävä puhelinnumero on sama kuin Autoliiton tiepalvelunumero Tästä numerosta puhelu yhdistetään lähimmälle SKAL:n vertaistukihenkilölle. Palvelu lanseerattiin Oulun liittokokouksen yhteydessä ja se on saanut runsaasti julkisuutta. Jyväskylässä järjestettiin yhteinen koulutustapaaminen, jossa kouluttajana toimi kriisipsykologi Tiina Sjöblom. Liikenneturvallisuus SKAL toimi aktiivisesti liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenneturvan liikenneturvallisuusviestinnän koordinointityöryhmässä, jonka puitteissa perustetun Valppain mielin - tunnuksen alla yhteiskampanjat toteutettiin. Lisäksi SKAL oli mukana myös Liikenneturvan hallituksessa. Jäsenhankinta Jäsenhankintatyöryhmä sai kesäkuussa jäsenhankintasuunnitelmaraporttinsa valmiiksi. Työryhmä kehitti toimenpide-ehdotuksia jäsenhankinnan tehostamiseksi. Toimenpide-ehdotuksina työryhmä esitti mm. mittavaa uuden jäsenyrittäjän starttipakettia, koulutussetelikampanjan jatkamista, uuden toimenkuvan perustamista jäsenhankintaa varten, KTK-yhteistyön tiivistämistä, vuosittaista uusien jäsenien tapahtumaa, SKAL markkinointia tavaraliikenteen liikenneyrittäjäkursseilla ja jäsenetujen ylläpidon tehostamista. SKAL tulevaisuustyöryhmä huomioi omassa työssään jäsenhankintatyöryhmän ehdotuksia. Tiedonkulku Jäsentiedottaminen Jäsentiedottamisen rungon muodostivat Kuljetusyrittäjä-lehden ohella järjestön kotisivulla julkaistut ajankohtaista -osion uutiset, jäsenyhdistysten jäsentiedotteet sekä erilaiset jäsen- ja koulutustilaisuudet. 17

18 Tiedottamisen runko on ollut sähköinen viestintä. Paikallisyhdistysten omia internetsivuja on rakennettu lisää. Internetsivujen pikatiedoteosoitteistossa on lähes 3 500:n jäsenen sähköpostiosoitteet, joilla saadaan lähetettyä pikaista tiedottamista vaativat uutiset tehokkaasti. SKAL:n internetsivuilla käytiin vuoden 2010 aikana yli kertaa, joka tarkoittaa keskimäärin 477 käyntiä päivässä. Sivuista suosituin oli jäsenpalveluiden etusivu. Seuraavaksi suosituin oli SKAL Kouluttaa etusivu. Seuraavaksi suosituimmat sivut olivat yhteystiedot ja Tietoa kuljetusalasta -etusivu. Käytetyimmät hakusanat, joilla SKAL:n internetsivuille tultiin hakukoneiden kautta olivat skal, skal.fi, liikennelupa, välimatkalaskuri sekä tir. Eniten käyntejä SKAL:n sivuille tuli Helsingistä, Oulusta ja Turusta. SKAL:n sähköinen uutiskirje lähetettiin 8 kertaa. Luetuimmat uutiset olivat EU tappaa yrittäjyyttä (307), Polttoainevarkaudet yleistyneet (270), Ajokorttilainsäädännön kokonaisuudistus eduskuntakäsittelyssä (250), Kuormausnostureiden riskit hallintaan (161). Uutiskirjeisiin koottiin ajankohtaiset uutiset ja se lähetettiin internetin pikatiedotelistan sähköpostiosoitteistolle sekä koko SKAL-organisaatiolle hallinto mukaan lukien. Lisäksi yhteistyöjäsenille lähetettiin 4 omaa räätälöityä uutiskirjettä. Litra päivässä -klubilla on omat internetsivut, joilla käyntejä oli Klubilainen sai lisäksi oman sähköisen Litra päivässä -uutiskirjeen 8 kertaa. Kuljetusyrittäjä-lehden liitteenä jäsenyrityksille toimitettiin seuraavat painatteet: Liiketoimintamme eettiset ohjeet, Kuljetuksia ja logistiikkaa vuosikirja, Meidän tulevaisuus jäsenkysely, Kuljettajan tsekkauslista ruokatauoille, varapuheenjohtaja Teppo Mikkolan vaalimainos Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajaksi, SKAL Kalenteri 2011, Liikennelupakurssit esite, Kuljetusverkoston eettiset ohjeet sekä useita ilmoitusasiakkaiden esitteitä. Luottamus- ja toimihenkilöille tuotettiin vuosikokouskierrokselle ajankohtaisasioista Power Point -esitys. Intranet ja sähköinen kalenteri Intranetin käyttö tehostui edellisvuodesta sekä henkilökunnan että hallinnon keskuudessa. Koulutusta sekä intranetin että sähköisen kalenterin käyttöön annettiin koko henkilökunnalle. Kuljetusyrittäjä-lehti Kuljetusyrittäjä-lehti ilmestyi yhdeksän kertaa 64-sivuisena. SKAL lähetti lehden kaikille jäsenyrityksille ja -yrittäjille, yhteistyöjäsenille sekä alan keskeisille päätöksentekijöille ja sidosryhmille. Viimeisimmän virallisen levikintarkastuksen (v. 2010) mukaan lehden levikki oli Oma henkilökunta osallistui entistä aktiivisemmin lehden sisällön tuottamiseen. Jäsenyhdistysten vetäjät osallistuivat vuorotellen lehden sisällön suunnittelukokouksiin. Lehden painopaikka, ulkoasun suunnittelija ja ilmoitustilan myyjä vaihtuivat. 18

19 Lehden teemat olivat talous- ja kuljetusmarkkinat, kehittyvä kuljetuskalusto, vihreät kuljetukset, kuljetusasiakkuus, tapahtumalogistiikka, liikenneturvallisuus, kuljetusalan huippubrändit, henkilöstöjohtaminen ja koulutus logistiikka-alalla. Loppuvuodesta teetettiin lehden ilmoitusten huomionarvotutkimus Innolink Researchilla. Tutkimustulokset ovat käytettävissä vuoden 2011 alussa. Kriisiviestintäsuunnitelma SKAL:n kriisiviestintäsuunnitelma laadittiin keväällä 2010 työryhmällä Iiro Lehtonen, Kirsi Heikkilä ja Laura Ristolainen. Mediayhteydet Internetsivuilta löytyy oma osionsa median edustajille, jonne on koottu mm. taustatietoa ja valokuvia. Vuoden aikana lähetettiin 38 lehdistötiedotetta SKAL:n kannanotoista ja alan ajankohtaisista asioista. Medialle toimitettiin myös tausta-aineistoa ja juttuvihjeitä. Keskeisinä aihepiireinä olivat alaa koskevat EU-säädökset, uuden ajokorttilain valmistelu, ahtaajien lakkoilu, SKAL:n liikennelaskenta sekä barometrien julkistusten yhteydessä taloudelliseen tilanteeseen liittyvät tiedotteet. Mediaseurannan mukaan SKAL näkyi tiedotusvälineissä yli 400 kertaa (luvusta puuttuu useita alueellisten ja paikallisten tiedotusvälineiden julkaisemia juttuja), kokonaisnäkyvyyden ollessa huippuluokkaa. Kuukausittainen keskiarvo SKAL:sta kirjoitetuista lehtijutuista on 34. Eniten näkyvyyttä painetussa mediassa SKAL saavutti maaliskuussa. Ahtaajien lakkoon otettiin kantaa moneen kertaan. Maaliskuussa mediaosumia oli 63. Myös kesäkuussa liittokokouksen yhteydessä lähetettyjen tiedotteiden (Ahti Myllys jatkoi puheenjohtajana, Vuoden Kuljetusyrittäjä, Puunkuormauskilpailu) läpimeno oli vahva lehdissä. Kesäkuussa mediaosumia oli 62. TV- ja radioesiintymisiä oli sekä YLEllä että kaupallisilla kanavilla läpi vuoden. Eniten SKAL:n toiminnasta kirjoittivat Kauppalehti, Aamulehti, Turun Sanomat ja Helsingin Sanomat. Sähköisen mediaseurannan sopimus jatkui Cisionin kanssa. Printtiseuranta toteutettiin SKAL:n toimistolla alueyhdistysten avulla. SKAL:n tiedotteiden välittämisestä oli sopimus Deskin kanssa. Lisäksi tiedotteita lähetettiin suoraan toimituksiin ja toimittajille, yhteistyötahoille, virkamiehille ja poliittisille tahoille oman tiedotejakelulistan mukaisesti. Toimittaja- ja päätoimittajatapaamisia jatkettiin. Reality-tv-sarja kuljetusyrittäjän elämästä Aloitettiin valmistelu ja neuvottelut kuljetusalan omasta reality-tv-sarjasta. Kiinnostuneita olivat useat tuotantoyhtiöt ja yhden kanssa valmistelu eteni pitemmälle ja alustava lupaus 10-osaisen sarjan toteutuksesta saatiin JIM-kanavalta. 19

20 Lehdistötilaisuudet ja seminaarit Aihe Aika Paikka Vuoden Kuljetuskuution paljastus Helsinki SKAL-Kuljetusbarometri Helsinki Puunkuormausmestaruuskisat alkavat Lahti SKAL-Kuljetusbarometri 1.6. Helsinki Kuljetusalan koulutus ja mielikuvien markkinointi Helsinki Liittokokous ja vertaistuki Turku SKAL-Kuljetusbarometri Helsinki Logistiikan aamupäivä Helsinki Helsinki Helsinki ADR-Seminaari Helsinki Logistiikkaseminaari Helsinki Messut ja yleisötapahtumat Next Step 2010 nuorten koulutus ja rekrytointi -tapahtumaan Jyväskylässä osallistuttiin yhdessä Autokoululiiton kanssa. Oulussa Eteenpäin -messuilla oltiin SKAL Oulun lääni ry:n ja Wetterin kanssa myös houkuttelemassa nuoria alalle. SKAL oli perinteiseen tapaan mukana myös elokuun alussa Alahärmässä järjestettävässä Power Truck tapahtumassa. SKAL osallistui Oy Scan-Auto Ab:n järjestämän Young European Truck Driver -kilpailun järjestelyihin Oulussa ja loppukilpailussa Södertäljessä. Volvo Trucks Strongman -kilpailussa oltiin mukana Lempäälän ja Alahärmän osakilpailuissa. Tapahtuma Ajankohta Paikka Next Step -työpaikka- ja koulutus -messut Helsinki Logistics 10 -näyttely Helsinki Finntrail-seminaari Romania 20

21 Kuorma-auton päivä Mobilia Kangasala Kuorma-autojen tunnistuskilpailu Kangasala Kuorma-auton päivä Tykkimäellä Kouvola SuomiAreena Pori Power Truck Show Alahärmä Särkänniemen elämyspäivä Tampere Kuorma-auton päivä Ounaspaviljonki Rovaniemi Kuorma-auton päivä Linnanmäellä Helsinki FinnMetko näyttely Jämsä Litra päivässä -ajot Jyväskylä Eteenpäin -messut Oulu Maanrakennuskuljetusseminaari Kuopio Kuljetusala.com ja nuorten houkuttelu alalle Kuljetusala.com herätettiin henkiin vuoden 2010 lopulla. Mukana uusien internetsivujen suunnittelussa Mediatalo Opiskelupaikka Oy:n kanssa olivat SKAL:n lisäksi ALT, AKT, Logistiikkayritysten liitto ja Volvo Finland AB sekä Puolustusvoimat Kulta-hankkeen kautta. Kuorma-auton tunnistamisen SM-kilpailun alkukilpailu toteutettiin yhteistyössä Mobilia Auto- ja tiemuseon kanssa internetissä ja loppukilpailu Kangasalla Mobiliassa Kuorma-auton päivänä. Paras tunnistaja oli Ari Perttilä Sälinkäältä. Palkinnot ja huomionosoitukset Vuoden 2009 Kuljetuskuutio myönnettiin Vantaan kaupungille sen panostuksesta Kehä III:n parantamiseen. Palkinto luovutettiin Kuution vuosipäivän yhteydessä 15.1 Turun liittokokouksen yhteydessä palkittiin SKAL Kuljetusyritys 2010 (ent. Vuoden Kuljetusyritys) Kuljetusliike Kauko Koskinen Ky Eurasta. Palkintona yritys sai Neste Oil Oyj:n kustantaman ja kultaseppä Tapio Rajalan toteuttaman ison kiertopalkinnon lisäksi saman näköisen pikkupatsaan, joka jää voittajalle. Myös perinteinen rahapalkinto myönnettiin siirtymäkauden vuoksi. Liittokokouksen yhteydessä jaettiin myös SKAL:n Liikenneturvallisuuspalkinto, joka luovutettiin Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:lle, jonka aloitteesta Kaakkois-Suomessa kam- 21

22 panjoitiin hands free -laitteiden käytön puolesta ammattiliikenteessä. Korvaa kätesi, käytä korvaa -kampanjaa toteutettiin muissakin alueyhdistyksissä kuluvan vuoden aikana. Painotuotteet SKAL Kustannus Oy:n kustantamana tuotettiin SKAL Kalenteri Se lähetettiin jäsenyrittäjille Kuljetusyrittäjä-lehden mukana. SKAL:n Talous- ja suhdannekatsaus jaettiin mm. barometrien julkistusten yhteydessä sekä toimittajatapaamisissa. Painatettiin jäsenyritysten autoihin vuositarrat, PR-tarkoituksiin jakotarroja, vuoden 2011 jäsenkortti, jäsenhankintaesite ja Kuljetuksia ja Logistiikkaa ajankohtaisesite. Järjestötoiminta Järjestötapahtumien ja -tilaisuuksien tavoitteena on lisätä jäsentyytyväisyyttä ja kiinnostusta järjestäytymiseen, aktivoida yhdistystoimintaa ja lisätä jäsenkunnan yhteenkuuluvuutta. Järjestötilaisuudet Tapahtuma Paikka Ajankohta Osanottajat Toiminnanjohtajien neuvottelupäivä Helsinki/Tallinna Helsinki Liittokokous Turku Turku SKAL viranomaispäivä Tampere Maansiirtoinfo Kalajoki SKAL Tulevaisuus Jyväskylä Veteraanijäsenten tapaaminen Maarakennuskuljetusseminaari Kuopio Yhteensä

23 Harrastus- ja kilpailutapahtumat Tapahtuma Paikka Aika Osanottajia SKAL-talvipäivät ja Hiihtomestaruuskilpailut Kuopio SKAL Pilkkikisat Imatra SKAL-motoristit Kangasala Sulkavan soutu Sulkava SKAL 39. Hirvi- ja haulikkoammunnan mestaruuskilpailut SKAL-taloudellisuusajo (19 autokuntaa, VIP-luokka 5 autokuntaa) Oulu Jyväskylä SKAL Karting Jyväskylä Yhteensä Hallinto ja henkilökunta Hallitus Puheenjohtaja Ahti Myllys I varapuheenjohtaja Teppo Mikkola II varapuheenjohtaja Matti Heikkilä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Yhdistys Seppo Heikkinen Juha Rahkola SKAL Oulun lääni ry Tomi Heino Tapio Hellgren Helsingin Kuljetusyrittäjät ry Kari Helokivi Jari Välikangas Suomen Säiliöautoliitto ry Ari Hämäläinen Hannu Lamminen Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry Petri Hämäläinen Hannu Kangas Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry Matti Jaatinen Hannu Näkki Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry Seppo Korhonen Risto Koskinen SKAL Keski-Suomi ry Kari Kähkönen Raimo Sammallahti Lapin Liikenneyrittäjät ry Juha Lehtinen Hans Ahola Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät ry Reijo Mecklin Christian Ekroos Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry Rauno Mäenpää Risto Kivimäki Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry Markku Nissinen Veli-Pekka Hämäläinen SKAL Itä-Suomi ry Simo Räihä Tapio Okkolin Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät USL ry Tero Salmi Juha Karhu Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry 23

24 Håkan Stara Mikko Myllymäki SKAL Pohjanmaa ry Pekka Valtonen Tero Vihmalaakso Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry Seppo Voutilainen Matti Äijälä Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry Asiantuntijajäsenenä kokouksiin osallistui Pauli Hautala Kuljetuskeskusten Liitosta. Hallitus kokoontui 6 kertaa. Puheenjohtajisto Puheenjohtaja Ahti Myllys ja varapuheenjohtajat Teppo Mikkola ja Matti Heikkilä muodostavat toimitusjohtaja Iiro Lehtosen kanssa puheenjohtajiston, joka kokoontui 8 kertaa valmistellen hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat. Puheenjohtajiston sihteerinä toimii Esa Näätänen. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet Kunniapuheenjohtaja, liikenneneuvos Fritz Kuula Kunniajäsen, liikenneneuvos Olavi Lahtela Kunniajäsen, toimitusjohtaja Tapio Mäkinen Kunniajäsen, toimitusjohtaja Jukka Vuorinen Kunniajäsen, kuljetusyrittäjä Seppo Makkonen Kunniajäsen, toimitusjohtaja Raimo Nikkanen Johtoryhmä SKAL:n toimiston johtoryhmä kokoontui huhtikuun loppuun toimitusjohtaja Iiro Lehtosen johdolla 32 kertaa. Johtoryhmään kuuluivat lisäksi Sakari Backlund, Kirsi Heikkilä, Markku Immanen, Pasi Moisio, Esa Näätänen, Jari Pietilä ja Eino Simonen. Kerran kuukaudessa järjestettiin kokous, johon voivat osallistua myös suoriteala- ja alueyhdistysten johtajat. Sihteerinä oli toimitusjohtajan sihteeri Marja Eskola. Henkilökunta Anttila, Mika * Backlund, Sakari Eskelinen, Ulla Eskola, Marja Hammaren, Hanna-Liisa * Heikkilä, Kirsi Heinonen, Tuomo Immanen, Markku * Kilkki, Elina Laurin, Salla ** Lehtonen, Iiro * Mattila, Eliisa Moisio, Pasi * Murto, Petri Myllyniemi, Maija-Liisa Nyqvist, Pirjo järjestelmäasiantuntija logistiikkapäällikkö viestintäsihteeri toimitusjohtajan sihteeri neuvontalakimies viestintäpäällikkö kuljetusasiantuntija talouspäällikkö puhelinvaihteen hoitaja (1.11. alkaen) toimistosihteeri toimitusjohtaja verkkotiedottaja johtaja kuljetusasiantuntija puhelinvaihteen hoitaja jäsenrekisterin ylläpitäjä 24

25 Näätänen, Esa * Pietilä, Jari Pänkäläinen, Leila Rautalin, Leena-Maija * Ristolainen, Laura Saarinen, Jari * Salem, Sirkka Simonen, Eino * Vertomaa, Nina Vähäkainu, Merja laki- ja TIR-asiain päällikkö järjestöpäällikkö koordinaattori sihteeri (25.5. saakka) verkkotiedottaja (äitiyslomalla 2.8. alkaen) palvelupäällikkö pääkirjanpitäjä koulutuspäällikkö sihteeri sihteeri * yhteinen SKAL Kustannus Oy:n kanssa ** yhteinen SKAL:n ja MKY:n kanssa SKAL Kustannus Oy SKAL:n koulutus- ja myyntitoiminnasta vastasi SKAL Kustannus Oy. Yhtiö julkaisi Kuljetusyrittäjä-lehteä. SKAL-organisaation koulutus-, konsultointi- ja tutkimustoiminta oli keskitetty SKAL Kouluttaa -nimikkeen alle. Järjestö laskutti yhtiöltä koulutuksen ja suunnittelun aiheuttamat välittömät kustannukset. Yhtiö hoiti lisäksi SKAL:n ja jäsenyhdistysten monistus- ja kopiointipalveluja. Monistustoimintaa varten yhtiöllä on paino- ja kopiokoneita sekä jälkikäsittelylaitteistoa. Yhtiö myy monistus- ja jälkikäsittelypalveluja myös ulkopuolisille asiakkaille. SKAL Kustannus hoiti myös TIR Carnet iden myynnin. TIR-järjestelmä SKAL jatkoi Suomen tullihallituksen kanssa solmitun sopimuksen perusteella kansainvälisen tullitakuuketjun kansallisena takaajajärjestönä toimimista ja välitti IRU:n kanssa tehdyn sopimuksen perusteella TIR-tullitakuuasiakirjoja jäsenyrityksille. Kansainvälisen talouden piristyminen loppuvuodesta näkyi myös TIR-liikenteessä. TIRtullitakuuasiakirjoja välitettiin vuoden aikana kappaletta suomalaisille kuljetusyrityksille. Vaikka välitettyjen asiakirjojen menekki alkoikin hieman piristyä vuoden viimeisellä neljänneksellä, jäi koko vuoden menekki edelleen vuoden 2008 tasoa n. 28 % alhaisemmaksi. Suomalaisten kuljetusyritysten suorittamien TIR-kuljetusten tärkein kohdemaa oli edelleen Venäjä ja käytetyin TIR-tullitakuuasiakirjatyyppi EU:n ja sen rajanaapurien väliseen liikenteeseen tarkoitettu Pilot TIR-tullitakuuasiakirja. Voimassaolevia käyttäjäsopimuksia oli vuoden lopussa 95 kappaletta. SKAL:n edustaja on osallistunut YK:n TIR-järjestelmää hallinnoivan tullityöryhmän (WP30) kokouksiin yhdessä Suomen tullihallituksen edustajien kanssa. SKAL Kustannus Oy:n henkilökunta Anttila, Mika * Anttila, Nina Erkstam, Irene järjestelmäasiantuntija sihteeri kirjanpitäjä 25

- Kotimainen edunvalvonta 5 - Kansainvälinen edunvalvonta 7 - Järjestöyhteistyö 8

- Kotimainen edunvalvonta 5 - Kansainvälinen edunvalvonta 7 - Järjestöyhteistyö 8 Toimintakertomus vuodelta 2009 1 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Edunvalvonta 5 - Kotimainen edunvalvonta 5 - Kansainvälinen edunvalvonta 7 - Järjestöyhteistyö 8 Jäsenhankinta 10 Jäsenpalvelut

Lisätiedot

-ORGANISAATIO. Jäsenyritykset. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Logistiikkajäsenet. Liitännäis -jäsen. Veteraanijäsenet.

-ORGANISAATIO. Jäsenyritykset. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Logistiikkajäsenet. Liitännäis -jäsen. Veteraanijäsenet. -ORGANISAATIO Jäsenyritykset Suoritealayhdistykset Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät Metsäalan Kuljetusyrittäjät Suomen Säiliöautoliitto Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät USL SKAL Kustannus

Lisätiedot

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Yleisesitys 2012

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Yleisesitys 2012 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry SKAL 2012 SKAL 2012 Vastuullinen yrittäjä Sisällys SKAL pähkinänkuoressa Toiminta-ajatus ja arvot SKAL:n jäsenkunta Jäsenyritysten kuljetuskalusto SKAL:n organisaatio

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2008

Toimintakertomus vuodelta 2008 Toimintakertomus vuodelta 2008 Käsitelty hallituksen kokouksessa 22.4.2009 1 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Edunvalvonta 5 - Kotimainen edunvalvonta 5 - Kansainvälinen edunvalvonta 6 - Järjestöyhteistyö

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2007

Toimintakertomus vuodelta 2007 Toimintakertomus vuodelta 2007 Käsitelty hallituksen kokouksessa 23.4.2008 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Edunvalvonta 5 Kotimaiseen päätöksentekoon vaikuttaminen 5 Kansainvälinen edunvalvonta

Lisätiedot

SUOMEN KULJETUS JA LOGISTIIKKA SKAL RY:N JÄSENLEHTI. Yrittäjä SKAL. Kuljetusyritys. Pasi Oranta Ky, Pertteli: Tunnustus yllätti iloisesti

SUOMEN KULJETUS JA LOGISTIIKKA SKAL RY:N JÄSENLEHTI. Yrittäjä SKAL. Kuljetusyritys. Pasi Oranta Ky, Pertteli: Tunnustus yllätti iloisesti Kuljetus5/13 SUOMEN KULJETUS JA LOGISTIIKKA SKAL RY:N JÄSENLEHTI Yrittäjä SKAL Kuljetusyritys 2013 Pasi Oranta Ky, Pertteli: Tunnustus yllätti iloisesti 441 612 Painotuote PEFC/02-31-162 Kuljetus Yrittäjä

Lisätiedot

Kärkihankkeet 2013. Luonnos 15.1.2013

Kärkihankkeet 2013. Luonnos 15.1.2013 Kärkihankkeet 2013 Luonnos 15.1.2013 Ajankohtaista edunvalvonnassa 2013 Mitat & massat Polttoaineveron palautusjärjestelmä Tiemäärärahat ja Ollilan työryhmä Tavaraliikennelain voimaantulo Työaikadirektiivin

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

SKAL-organisaatio. Kuljetus- ja logistiikkajäsenyritykset

SKAL-organisaatio. Kuljetus- ja logistiikkajäsenyritykset ilastotietoa kuljetus- ja logistiikka-alalta SKAL-organisaatio Kuljetus- ja logistiikkajäsenyritykset Suoritealayhdistykset Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät Metsäalan Kuljetusyrittäjät Suomen Säiliöautoliitto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 007 SKAL:n osio Taloustutkimus Oy Kesäkuu 007 Kari-Pekka Töyrylä 19.0.007 Katja Louhema Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

KULJETUSYRITTÄJIEN ASENTEET TYÖURIEN PIDENTÄMISEEN

KULJETUSYRITTÄJIEN ASENTEET TYÖURIEN PIDENTÄMISEEN SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013 KULJETUSYRITTÄJIEN ASENTEET TYÖURIEN PIDENTÄMISEEN www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2013 SKAL:n vuoden 2013 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi 966 jäsenyritystä.

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries 1 Menestyvien yritysten Suomi 2 Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Bioenergia ry Bioenergian puolesta

Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta! Bioenergia-ala on yksi maailman nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä teollisuuden aloista. Suomi on edelläkävijä. Polttoaineen ja

Lisätiedot

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä Suomalainen Klubi 26.1.2015 Jukka Heikkilä 1 Perustettu 18.1.1944 nimellä Sotamuistoyhdistys ry. V. 1949 Sotamuseoseura ry. V. 1957 Sotahistoriallinen Seura ry. > sotahistoriallinen yleisseura Vuonna 2004

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

LIIKENNELUPA- KURSSIT 2006-2007. Yhteisölupa Kotimaanluvasta yhteisöluvaksi Liikennetraktorilupa

LIIKENNELUPA- KURSSIT 2006-2007. Yhteisölupa Kotimaanluvasta yhteisöluvaksi Liikennetraktorilupa LIIKENNELUPA- KURSSIT 2006-2007 Yhteisölupa Kotimaanluvasta yhteisöluvaksi Liikennetraktorilupa YHTEISÖLUPA Ammattimaisen tavaraliikenteen harjoittaminen lukeutuu luvanvaraisiin elinkeinoaloihin. Koti-

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2014 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2014, 3. neljännes Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

MIKSI MAANTIEKULJETUKSET OVAT KILPAILUKYKYISIÄ?

MIKSI MAANTIEKULJETUKSET OVAT KILPAILUKYKYISIÄ? MIKSI MAANTIEKULJETUKSET OVAT KILPAILUKYKYISIÄ? Luosto Classic Business Forum LIIKENNE JA LOGISTIIKKA Sodankylä 7.8.2015 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Sakari Backlund SKAL ja maanteiden tavaraliikenne

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA. PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA. PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006 Mikä mies? Heimo Juhani Aho, s. 9.4.1949, Tampere Ylioppilas, Kalevan yhteiskoulu 1968 Dipl.ekonomi,

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2006 vp Torstai 9.2.2006 kello 12.00-12.45 Läsnä pj. Markku Laukkanen /kesk vpj. Matti Kangas /vas jäs. Leena Harkimo /kok Saara Karhu /sd Inkeri Kerola /kesk

Lisätiedot

Harmaa talous nujerretaan yhteisvoimin. Harmaa talous seminaari 9.8.2013 Teppo Mikkola Puheenjohtaja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Harmaa talous nujerretaan yhteisvoimin. Harmaa talous seminaari 9.8.2013 Teppo Mikkola Puheenjohtaja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Harmaa talous nujerretaan yhteisvoimin Harmaa talous seminaari 9.8.2013 Teppo Mikkola Puheenjohtaja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Harmaa talous ei saa estää lakeja ja sopimuksia noudattavan kuljetusyrityksen

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa seminaari 7.11.2012 Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ammattipätevyys 20.4.2015 Jussi-Pekka Laine Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Termistöä Kuorma-autonkuljettaja = ammattinimike henkilölle jonka työ on kuljettaa kuorma-autoa Kuorma-auton kuljettaja

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2012 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2012, 2. vuosineljännes Kuorma-autojen maa-aineskuljetukset vähenivät, muut kuljetukset lisääntyivät huhti kesäkuussa 2012 Kuorma-autoilla kotimaan

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

TEO MERTANEN Arkistoluettelo

TEO MERTANEN Arkistoluettelo TEO MERTANEN Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO Fc Kirjeenvaihto 1 Ff Be Oikeustapaukset ja JSN 2 B Päätoimittajan sekalaisia aineistoja 3 Dm Kunnianosoitukset, juhlat, vuosipäivät 5 TEO MERTASEN ARKISTO

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

SKAL S SKAL SUORITEALAT RY SKAL S

SKAL S SKAL SUORITEALAT RY SKAL S SKAL S SKAL SUORITEALAT RY SKAL S SKAL branchsektionerna ---------------------------------------------- (International Road Carriers of Finland - Association of Contract Operators in Finland Association

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

J Ä S E N T I E D O T E

J Ä S E N T I E D O T E Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry ry J Ä S E N T I E D O T E Tässä numerossa: Suomen kanta voitti EU-parlamentin kuljetusyrittäjä-äänestyksessä Autonkuljettajien uudet palkkataulukot 2,60 leveiden moduuliyhdistelmien

Lisätiedot

AJOKORTTILAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS

AJOKORTTILAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS AJOKORTTILAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS Hallituksen esitys eduskunnalle 21.10.2010 Liikenneministeri Anu Vehviläinen AJOKORTTILAKI Toteutetaan EU:n III ajokorttidirektiivin edellyttämät muutokset, joita

Lisätiedot

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen aiheet: Sääntelyn foorumit Ajoneuvoasiat Massat ja mitat Päästöt

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA Sosiaalialan Työnantajat ry (myöhemmin Sosta) ja Terveyspalvelualan liitto ry (myöhemmin TPL) ovat selvittäneet liittojen toimintojen yhdistämistä ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto. Strategia 2012

Logistiikkayritysten Liitto. Strategia 2012 Logistiikkayritysten Liitto Strategia 2012 2 LL STRATEGIA 2012 Perustehtävä Toimintaympäristön muutosvoimat Tahtotila Toimintamalli Organisaatio ja resurssit Jäsenten ja sidosryhmien odotukset Toimenpideohjelma

Lisätiedot

SuLVI Yhdessä pärjäämme paremmin Pelisäännöt kuntoon

SuLVI Yhdessä pärjäämme paremmin Pelisäännöt kuntoon Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto, yhteydenpito sidosryhmiin, hanke-edustus: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Nettisivupäivitykset,

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset

Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset 1 : Julkistaminen ja keskeiset tulokset Turun Liikennepäivä 2014 Professori Lauri Ojala 19.11.2014 LOGISTIIKKASELVITYS 2014 2 Liikenneviraston toimeksianto Tietojen keruu suoritettu keväällä 2014 Toteutettu

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Yritysten logistiikkatarpeet Forssan seudulla

Raportointi >> Perusraportti Yritysten logistiikkatarpeet Forssan seudulla c85c6b (Hämeen ammattikorkeakoulu), olet kirjautuneena sisään.. tammikuuta 9:5:6 Your boss is {} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä P Raportointi

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015

PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015 PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015 TARKOITUS Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa Ysitien, valtatie 9:n ja rautatieyhteyden, kehittämiseen

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

Mitta- ja massamuutosten vaikutukset kuljetusyrityksiin. Jäsenkysely 16.-19.11.2012 Vastaajia (N) =1075

Mitta- ja massamuutosten vaikutukset kuljetusyrityksiin. Jäsenkysely 16.-19.11.2012 Vastaajia (N) =1075 Mitta- ja massamuutosten vaikutukset kuljetusyrityksiin Jäsenkysely 16.-19.11.2012 Vastaajia (N) =1075 Taustaa Valtioneuvoston ministerityöryhmä on esittänyt kuorma-autojen ja ajoneuvoyhdistelmien korkeuden

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla

Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla Toimintakertomus v. 2013 30.1.2014 Pekka Alhojärvi, MMM/HSO/OTY 1 Toimintakertomus: rakenne Yleistä Avoin toiminta Selkeä kieli Avoin tieto Hallinto mahdollistajana

Lisätiedot

KULJETUKSIA JA LOGISTIIKKAA 2008

KULJETUKSIA JA LOGISTIIKKAA 2008 KULJETUKSIA JA LOGISTIIKKAA 2008 SKAL uudistuu Arvoisa jäsenyritys Kuljetuksia ja logistiikkaa 2008 peilaa maanteiden tavaraliikenteessä vaikuttavia virtauksia. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry elää

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Kuljetuksia logistiikkaa

Kuljetuksia logistiikkaa Kuljetuksia logistiikkaa &2011 Vuoden 2010 Kuljetuskuutio luovutettiin toimittaja Lauri Karhuvaaralle. Karhuvaara palkittiin hänen tavastaan tiedottaa kuljetusalan ajankohtaisista asioista. Hän tuo kipeätkin

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2013 Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Tea Lassinaro Marjo

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2010 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2009, 4. neljännes Kuorma-autojen tavarankuljetukset vähenivät loka-joulukuussa Kuorma-autoilla kotimaan tieliikenteessä kuljetettu tavaramäärä

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi - yleisesittely CTIF seminaari Lentoasemien pelastustoiminta Jari Nurmi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Visio Vastuullinen liikenne 27.11.2012 Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus Suomen liikenteen energiansäästöpolitiikan viitekehykset ovat: hallituksen energia- ja ilmastoselonteko,

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY 1 (4) JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry Meri-Lapin kehittämiskeskus ry (jäljempänä kehittämiskeskus) on Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan,

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

REKKASIMULAATTORIN HANKINTAPROSESSI

REKKASIMULAATTORIN HANKINTAPROSESSI REKKASIMULAATTORIN HANKINTAPROSESSI - Esiselvitysprojekti (EAKR) 10.11.2003 31.5.2004 - Kurvi-projekti (ESR) 4.10.2004 31.3.2007 - Optilogi-projekti (EAKR) 1.1.2005 31.3.2007 - Kurvi 2-projekti (EAKR)

Lisätiedot

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä.

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. MAOL TIEDOTTAA Liiton tavoitteena on sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen avulla tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. Liiton eri tiedotuskanavat

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

THE INTERNATIONAL ASSICIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-G, Suomi

THE INTERNATIONAL ASSICIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-G, Suomi Aihe: Piirihallituksen kokous Aika: 23.11.2013 klo 17.15 Paikka: Kylpylähotelli Peurunka Laukaa KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Piirikuvernööri Jari Rytkönen avasi kokouksen 2. Kokousvirkailijat

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14 Hallituksen kokous 1 (5) Aika 26.4.2014 klo 9.20 16.38 Paikka Jyväskylän Kuurojen yhdistys, Jyväskylä Läsnä Jaana Keski-Levijoki puheenjohtaja Jaana Aaltonen Elina Blundin Cecilia Hanhikoski Johan Hedrén

Lisätiedot

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 - esityslista 1. Valitaan kokouksen puheenjohtajisto 2. Todetaan selvitystyöhön 10.2.2015 mennessä ilmoittautuneet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013

RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013 RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013 RAAHEN SATAMA 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Yleistietoja Suomen satamista ja niiden liikenteestä Suomen satamien ulkomaanliikenne v. 2013

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset julkisilla hankinnoilla lisää energiatehokkuutta kuljetusalalle

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset julkisilla hankinnoilla lisää energiatehokkuutta kuljetusalalle Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset julkisilla hankinnoilla lisää energiatehokkuutta kuljetusalalle Kestävien hankintojen vuosiseminaari 1.4.2014 Vesa Peltola, Motiva Oy LIIKENTEEN ENERGIATEHOKKUUS-

Lisätiedot