SKAL-organisaatio. Kuljetus- ja logistiikkajäsenyritykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SKAL-organisaatio. Kuljetus- ja logistiikkajäsenyritykset"

Transkriptio

1 ilastotietoa kuljetus- ja logistiikka-alalta SKAL-organisaatio Kuljetus- ja logistiikkajäsenyritykset Suoritealayhdistykset Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät Metsäalan Kuljetusyrittäjät Suomen Säiliöautoliitto Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät USL SKAL Kustannus y Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Liitännäisjäsen Kuljetuskeskusten Liitto Jäsen-KK:t Yhteistyöjäsenet Veteraanijäsenet Paikallisyhdistykset Alueyhdistykset Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät Helsingin Kuljetusyrittäjät Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät Lapin Liikenneyrittäjät Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät SKAL Itä-Suomi SKAL Keski-Suomi SKAL ulun lääni SKAL Pohjanmaa-Österbotten Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Nuijamiestentie 7 / PL 38, 41 Helsinki Puh. (9) , Faksi (9)

2 SKAL edustaa kotimaisen tavaraliikenteen ja logistiikan palveluyrityksiä oimivat kuljetukset ja tehokas logistiikka ovat suomalaisen hyvinvoinnin perusta. avaratonneista liki 9 % kuljetetaan maanteitse. SKAL valvoo jäsenistöönsä kuuluvien yrittäjien ja yritysten toiminnallisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä edustaa jäsenistöään sitä koskevissa yhteisissä asioissa. Edunvalvontaa kotimaassa ja Euroopassa SKAL on arvostettu edunvalvoja, joka kutsutaan mukaan työryhmissä tehtävään lainsäädäntötyöhön muokkaamaan tulevaa toimintaympäristöä. Alan johtavana edunvalvontajärjestönä SKAL tuntee päättäjät ja päättäjät SKAL:n. Edunvalvontatyötä varten etujärjestö saa jäsenistöltään tavoitteet, joihin pyritään. Vahvaa liiketoimintaosaamista SKAL:n tuella SKAL antaa kuljetuksia ja logistiikkaa koskeviin teknisiin ja taloudellisiin kysymyksiin asiantuntevimmat neuvot. SKAL kouluttaa SKAL on merkittävä kouluttaja ja tuottaa runsaasti yritysten toimintaa tukevia monipuolisia koulutuspalveluja. SKAL tarjoaa ammattipätevyysdirektiivin mukaista jatkokoulutusta yrittäjille ja kuljettajille sekä alalle pyrkiville tavaraliikenteen yrittäjäkursseja. ikeudelliset palvelutskal neuvoo jäseniään kuljetusoikeuteen ja sopimuksiin liittyvissä kysymyksissä. Jäseniä varten on luotu myös toimialaan erikoistuneiden asianajajien verkosto. Litra päivässä - vihreän liikenteen asialla Litra päivässä -klubi paneutuu ympäristöystävällisen ja energiatehokkaan liikenteen asiaan ja auttaa jäseniään toimimaan arkipäivän ratkaisuissaan ympäristöä ajatellen. Klubi tarjoaa jäsenilleen litroittain ajankohtaista tietoa ja rutkasti käytännönläheisiä vinkkejä huolehtia vihreämmästä huomisesta. Lisää tietoa www. litrapäivässä.fi -sivuilla. ikea-aikaista viestintää SKAL tiedottaa toimialan tärkeimmistä uutisista jäsenille sekä valvoo alan etuja viestimällä päättäjille, sidosryhmille ja suurelle yleisölle kuljetusja logistiikka-alan ajankohtaisista asioista. Kuljetus- ja logistiikka-alan keskustelufoorumi SKAL tarjoaa mahdollisuuden osallistua tavaraliikenteen ja logistiikan keskusteluun paikallisissa ja alueellisissa tilaisuuksissa sekä valtakunnallisissa seminaareissa ja tapahtumissa. Suoritealayhdistykset Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry Suomen Säiliöautoliitto ry Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät USL ry Alueyhdistykset Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry Helsingin Kuljetusyrittäjät ry Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry Lapin Liikenneyrittäjät ry Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry SKAL Itä-Suomi ry SKAL Keski-Suomi ry SKAL ulun lääni ry SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry

3 Logistiikka ja kansantalous Kilpailu kiristyy ja muuttaa kiihtyvällä tahdilla muotoaan. Kuljetuksen ja varastoinnin kehittämisestä siirryttiin 199-luvulla yhteisen sateenvarjon, logistiikan alle. 2-luvulla keskeistä on ollut toimitusketjujen ja verkostojen hallinta, jossa tietoliikenteen ja -järjestelmien osuus on ratkaiseva. 21-luvulle tultaessa monet perinteiset tuotteet ja palvelut, jopa kokonaiset toimialat, ovat uhattuina ja vastaavasti uusia syntyy tilalle. Kyky reagoida muuttuvaan maailmaan muodostaa tulevan menestyksen perustan. Liikenne- ja viestintäministeriön teettämän Logistiikkaselvitys 29:n mukaan kaupan ja teollisuuden logistiikkakustannukset ovat noin 34,7 miljardia euroa (v. 26 n. 3 mrd). Logistiikkakustannusten osuus Suomessa on yritysten liikevaihdosta 14,2 % (v %). Maanteiden tavaraliikenteellä on Suomen kansantaloudelle valtava merkitys. Pitkien etäisyyksien ja ohuiden tavaravirtojen johdosta kuljetussuoritteemme asukasta kohden on 1,5-4 -kertainen muihin EU-maihin verrattuna. Menestyksellinen vastaaminen yhä vaativampiin haasteisiin onnistuu vain kestävällä ja aidolla yhteistyöllä osapuolten kesken. Suomalaiset kuljetus- ja logistiikkapalveluja tarjoavat yritykset vastaavat osaltaan tuleviin kehitystarpeisiin. Logistiikkakustannukset v. 28 Yhteensä 34,7 mrd euroa Kuljettamisesta ja varastoimisesta kuljetusketjun hallintaan 26% 8,9 mrd. 44 % 25,4 mrd. 23% 7,9 mrd. 7 % 2,5 mrd. 196 Kysynnän ennustaminen stot Hankintojen suunnittelu uotannon suunnittelu Valmistusvarasto Varastokäsittely Materiaalikäsittely 198 Materiaalihallinto 199 Logistiikka VMI EC R ERR 2 oimitusketjun hallinta WWW 2 N A G N EN H E E E E U K R N IS L RFID Markkinointi Strateginen suunnittelu G IA I S E II N E U R VE Varastointikustannukset Logistiikan hallintokustannukset Kuljetuskustannukset Varastoon sitoutuneen pääomankustannukset Lähde: Logistiikkaselvitys 29/ LVM Pakkaus Varastohallinta Jakelun suunnittelu ilausten käsittely Kuljetukset Asiakaspalvelu Fyysinen jakelu Lähde: LVM, Logistiikkaselvitys 26 Lisäykset: SKAL 29 ietojenkäsittely Yhteistyöverkot Kollaboraatio A L G RI M I K K A R K Nettikauppa E-logistiikka Logistiikka ja kansantalous

4 Maanteiden tavaraliikenne tilastoina I Ulkomaanliikenteen tavarankuljetukset suomalaisilla ajoneuvoilla 27 Ulkomaanliikenteen tuontikuljetukset olivat 3,65 milj.t vuonna 27. Suurin osa tuonnista tuli Venäjältä (57 %) ja Ruotsista (31 %). Vientikuljetusten määrä väheni 3,15 milj. tonniin. Suurin osa viennistä suuntautui Ruotsiin (64 %), Venäjälle (17 %) ja Norjaan (6 %). Kotimaan tieliikenteessä kuljetetut tonnikilometrit v. 27 (milj.tkm) ,7 % ,3 % Ammattimainen Yksityinen tkm = tonnikilometri eli tavaratonnin kilometrin mittainen kuljetus avaraliikennemarkkinat Rautatie Meri Lento Yritykset < 1 Liikevaihto Henkilökunta avaraliikenne 27, milj.t 1 2 Lähde: LVM/ilastokeskus Kotimaa Kansainvälinen avaraliikenne 27, milj.tkm Kuormaauto ieliikenne Rautatieliikenne Vesiliikenne Ilmaliikenne ieliikenne Rautatieliikenne Vesiliikenne Ilmaliikenne 5 1 Kotimaa Kansainvälinen Kotimaan tavaraliikenne vuonna 27 Kuljetussuorite ja keskimääräinen kuljetusmatka v. 27 Kuljetussuorite (mrd.tkm) 5 ieliikenne Rautatieliikenne Vesiliikenne ,8 36,5 38,6 39,6 39,4 41,4 4,5 41,9 4,4 41,2 41,2 4,5 4,4 2,8 3,2 3,2 3, 2,6 2,9 2,6 3, 3,1 3,3 3,1 35 3,3 3,6 1,1 9,7 9,9 9,8 9,9 1, 1,1 9,7 11,1 1,4 9,9 3 9,3 8, ,2 24,1 25,4 26,5 26,5 28,5 27,6 29, 27,8 28,2 28,7 26,4 26, km Keskimääräinen kuljetusmatka km ukki- ja kuitupuu Hake, puru, polttopuu ja jätepuu Mekaaninen metsäteollisuus Paperimassa, selluloosa, jätepaperi Paperi, kartonki, paino- yms. Juomat Liha- ja meijeriteollisuus Muu elintarviketeollisuus Eläinten ruoat ja rehut Kivihiili, turve Nestemäiset polttoaineet - öljy Raakateräs, harkot, levyt, tangot yms. Kuljetussuorite milj.tkm Maa-ainekset Sementti, kalkki Betoni, tiilet, elementit Hapot, lipeä, peruskemikaalit yms. Lääkkeet ja muut kemianteoll. Kulkuvälineet, koneet, laitteet, elektr. yms. Muut metallituotteet ja niiden osat milj.tkm Maanteiden tavaraliikenne tilastoina I

5 Maanteiden tavaraliikenne tilastoina II Kuorma-autojen lukumäärä Eri ajoneuvotyyppien kuljetussuorite 27 2-akseliset kuorma-autot, enint. 4, t 2-akseliset kuorma-autot, yli 4 t 3-, 4- ja 5-akseliset kuorma-autot Puoliperävaunuyhdistelmät Varsinaiset perävaunuyhdistelmät Lukumäärä (kpl) Luvanvarainen, yht Yksityinen, yht. 6 9 Yhteensä 96 6 milj.km Liikennesuorite milj.km Liikennesuorite milj.km (ammattimainen) KAIP KAIP= kuorma-autot ilman perävaunua KAPP= puoliperävaunuyhdistelmät KAVP= varsinaiset perävaunuyhdistelmät KAPP Kuljetussuorite milj.tkm Kuljetussuorite milj.tkm (ammattimainen) KAVP milj.tkm avaramäärä kuljetusetäisyyden mukaan 27 Kuorma-autojen kuljetussuorite 27 avaramäärä (milj.tonnia) Alle , ja yli 6,2 km Yhteensä 414,9 milj.t 274,9 Maa-ainekset Puu, paperi ja sahatavara Viljat, elintarvikkeet ja rehut Rakennusmateriaalit Kemikaalit Koneet ja kulkuvälineet Kiinteä polttoaine Öljytuotteet ienpäällystemassa Metallijalosteet Jätteet Muut tavaralajit Kuljetussuorite (milj.tkm) Yhteensä milj.tkm Maanteiden tavaraliikenne tilastoina II

6 iestö, ympäristö ja turvallisuus Kehitystietoja (1985 indeksi=1) Hiilidioksidipäästöt Suomessa 27 (69,2 milj. tonnia) Energian tuotanto, teollisuus, kotitaloudet, ym 52,13 milj.t Kuorma-autoliikenne 3,16 milj. t. Rautatieliikenne,23 milj. t. Linja-, paketti- ja henkilöautot, mp:t 9,16 milj. t. Ilmaliikenne 1,13 milj. t. Vesiliikenne 3,41 milj. t. BK käyvin hinnoin, milj. Autokanta, tuhatta kpl Liikennesuorite, milj. km Valtion menot, milj. Lähde: V ja ilastokeskus Alan tutkimushankkeita ja tilastoja LGH 3 iekuljetusalan tulevaisuuskatsaus 4/28-3/29 LGF Suomen logistiikkastrategia 9/28-3/21 Bioenergia Bioenergiakuljetusten kehitysnäkymät 11/28- Kuljettajatutkimus Puolustusvoimat SKAL 8/28-3/29 Häitek Häiriötön jakelukuljetus 8/27-12/29 SKAL Kuljetusbarometri 3 kertaa vuodessa Alkuvuosi, kevät, syksy Mitat ja massat Komission tutkimus mittadirektiivistä Kevät 29 KombiSuomi hanke Yhdistetyt kuljetukset 9/27-12/29 UL-projekti ulevaisuuden Logistiikka Kuljetusyritysten liikevaihto ja palkkasumma 4 kertaa vuodessa 1) 6/29 2) 9/29 3) 11/29 4) 3/21 Kuljetusalan tilinpäätöstiedot Kerran vuodessa 12/28 (27 tiedot) SKAL:n työ ympäristön puolesta 199 IS 92 -sovellutusohje ja mallilaatukäsikirja kuljetusyrityksille 1992 SKAL käynnistää kuljetusalan laatukoulutuksen 1996 SKAL:n ympäristöohjelma Hyvinvointisi hyväksi yhä pienemmin ympäristöhaitoin Ympäristöstandardi IS 141 aktiivisesti käytäntöön 1997 SKAL:n vuositeemaksi Kestävää kehitystä Alan ensimmäinen ympäristötyökirja yhteistyössä ministeriöiden ja MIVAN kanssa SKAL:n kaksitasoinen ympäristökoulutus käyntiin 1998 SKAL julkaisee käsikirjan avarankuljetuksia pienemmin ympäristöhaitoin 21 SKAL julkaisee ympäristökoulutukseen käsikirjan Polttoainetalouden perusteet 22 SKAL liittyy projektiosapuolena EU:n Life Environment -kehitysohjelmaan 25 SKAL julkaisee ympäristöohjelman Puhdasta logistiikkaa EMISRA -järjestelmä ympäristötiedonkeruuseen SKAL toteuttaa viestintäohjelman ilmastonmuutoksesta 28 SKAL allekirjoittaa avaraliikenteen ja logistiikan energiatehokkuussopimuksen vuosille SKAL:n Litra päivässä -energiatehokkuusklubi SKAL:n Litra päivässä -koulutus, ammattipätevyysdirektiivin mukainen jatkokoulutus iestö, ympäristö ja turvallisuus

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Yleisesitys 2012

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Yleisesitys 2012 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry SKAL 2012 SKAL 2012 Vastuullinen yrittäjä Sisällys SKAL pähkinänkuoressa Toiminta-ajatus ja arvot SKAL:n jäsenkunta Jäsenyritysten kuljetuskalusto SKAL:n organisaatio

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2012 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2011 Kuormaautojen tavarankuljetukset vähenivät vuonna 2011 Vuonna 2011 kuormaautoilla kuljetettiin kotimaan liikenteessä tavaroita yhteensä 313

Lisätiedot

Trafin julkaisuja 26-2014. Ammattimaisen tieliikenteen kuvaus. Riikka Rajamäki

Trafin julkaisuja 26-2014. Ammattimaisen tieliikenteen kuvaus. Riikka Rajamäki Ammattimaisen tieliikenteen kuvaus Riikka Rajamäki Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications 26/2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Kuorma-autoliikenne... 2 2.1 Mitä kuljetetaan ja

Lisätiedot

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Logistiikan toimialavuoropuhelu 31.10.2006 Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 - 1 - USL 2008 Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät USL ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 YLEISTÄ Yhdistyksen toimintaa ohjaavat sen arvot. Arvojen mukaan USL on omalta osaltaan rakentamassa

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

Kuljetusliikkeen strateginen johtaminen ja kannattavuus

Kuljetusliikkeen strateginen johtaminen ja kannattavuus Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Eeva Virtanen Kuljetusliikkeen strateginen johtaminen ja kannattavuus Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 355 Helsinki 2012

Lisätiedot

Kuljetus4/15. Palveleva SKAL jäsenten suulla. Yrittäjä. Kuljetuspalvelu Voutilainen sai vahvan startin. SKAL kokoaan vahvempi EU:ssa

Kuljetus4/15. Palveleva SKAL jäsenten suulla. Yrittäjä. Kuljetuspalvelu Voutilainen sai vahvan startin. SKAL kokoaan vahvempi EU:ssa Kuljetus4/15 Suomen ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenlehti Yrittäjä -osasto 6g79 halli 6 11. 13.6. Palveleva SKAL jäsenten suulla Äänekosken tehdas nielee 100 000 kuormaa kuitupuuta vuodessa SKAL kokoaan

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne. Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne. Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 44/2005 Liikenne Rautatiekuljetusten kilpailukyky Suomessa Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 10.5.2005 Tekijät

Lisätiedot

Toimintakertomus 2003

Toimintakertomus 2003 Toimintakertomus 2003 Liikenne- ja viestintäministeriö Toimintakertomus 2003 ISSN 1458-8919 Graafinen suunnittelu Workshop Pälviä Oy Kuvat kannen kuva Jens Wiik muut kuvat Antero Aaltonen ja LVM:n arkisto

Lisätiedot

Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Keski-Suomessa

Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Keski-Suomessa Julkaisu 158 Kaisuliina Vihanti, Tommi Mäkelä, Jorma Mäntynen & Harri Rauhamäki Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Keski-Suomessa Jyväskylä 2007 Julkaisija Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4,

Lisätiedot

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NORTH EAST CARGO LINK II INTERREG NLC SEINÄJOKI - HANKEYHTEENVETO 2 3 ESIPUHE Nordic

Lisätiedot

15.12.2011. Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistoksi

15.12.2011. Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistoksi 15.12.2011 Liikennejärjestelmän nykytilakatsaus liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistoksi 3 Sisältö JOHTOPÄÄTÖKSET 5 1 LIIKENTEEN MERKITYS YHTEISKUNNASSA 6 1.1 Liikenteen kustannukset 6 1.2 Alue-

Lisätiedot

Aloite nro 1 Tienpidon varmistaminen

Aloite nro 1 Tienpidon varmistaminen Aloite nro 1 Tienpidon varmistaminen Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry esittää Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n liittokokoukselle, että jatketaan toimia seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi: 1)

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA

OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA OULUN SEUDUN LOGISTIIKKA- STRATEGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2012-2016 OULUN SEUDUN LOGISTIIKKASTRATEGIA Tarkastus Antti Meriläinen Päivämäärä 23/04/2012 Laatija Tuomo Pöyskö Ramboll Kirkkokatu 2 90100 Oulu

Lisätiedot

KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen

KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen Tutkimusraportti 1.2.2000 Tampereen teknillinen korkeakoulu Liikenne- ja kuljetustekniikka 7 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...7

Lisätiedot

17.12.2007. INTERACTION-toimenpideselvitys Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristöja kustannustehokkuuden parantaminen

17.12.2007. INTERACTION-toimenpideselvitys Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristöja kustannustehokkuuden parantaminen 17.12.2007 INTERACTION-toimenpideselvitys Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristöja kustannustehokkuuden parantaminen Johdanto Vuonna 2005 Alankomaissa toteutettiin projekti, jonka tarkoituksena oli

Lisätiedot

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Logistiikan kehityskuva 13.10.2014 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO A. Lähtökohdat... 7 1. Nykytila ja kehitys... 7 1.1 Uudenmaan kansainvälinen asema... 7 1.2 Satamat ja

Lisätiedot

4/2011 4 11 KULJETUSYRITTÄJÄ SKAL 75 SKAL VUOTT A 75 vuotta!

4/2011 4 11 KULJETUSYRITTÄJÄ SKAL 75 SKAL VUOTT A 75 vuotta! 4 11 SKAL 75 vuotta! pääkirjoitus pasi.moisio@skal.fi Avoin, mutta jämäkkä Suomi Suomi elää ja kehittyy pitkälti vientivetoisesti. Suomalainen teollinen tuotanto ja tuotteet ovat menestyneet aina maailmanmarkkinoilla

Lisätiedot

Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009

Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009 Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009 Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointija kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009

Lisätiedot

Kasvu johtuu pääosin lisääntyneistä maa-aineskuljetuksista. Muiden kuin maaaineskuljetusten tavaramäärä väheni 5 prosenttia.

Kasvu johtuu pääosin lisääntyneistä maa-aineskuljetuksista. Muiden kuin maaaineskuljetusten tavaramäärä väheni 5 prosenttia. HYVÄ USL-JÄSEN! Jäsentiedote nro 11 OSA A 28.11.2008 YLEISTÄ KUORMA-AUTOLIIKENTEESTÄ - Kaupan ja teollisuuden tavaramäärä kotimaantieliikenteessä väheni heinä-syyskuun aikana - Kustannusindeksi - Erikoiskuljetusten

Lisätiedot

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Northern Dimension Research Centre Publication 43 Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ Lappeenranta University

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiantehokkuussopimus vuosille 2008 2016 - sopimuksen päivitys vuosiksi 2012-2016

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiantehokkuussopimus vuosille 2008 2016 - sopimuksen päivitys vuosiksi 2012-2016 Dnro: 64/70/2008 Tavarankuljetusten ja logistiikan energiantehokkuussopimus vuosille 2008 2016 - sopimuksen päivitys vuosiksi 2012-2016 1 Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat liikenne-

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen rajaliikenneselvitys, tavaraliikenne vuonna 2005

Kaakkois-Suomen rajaliikenneselvitys, tavaraliikenne vuonna 2005 Kaakkois-Suomen rajaliikenneselvitys, tavaraliikenne vuonna 2005 Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Kouvola 2006 Tiehallinnon selvityksiä 45/2006 ISBN 951-803-784-1 ISSN 1457-9871 TIEH 3201021 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen kaikkien kustannusten ja polttoainekustannusten vuosimuutokset 1/2007-1/2011, %

Kuorma-autoliikenteen kaikkien kustannusten ja polttoainekustannusten vuosimuutokset 1/2007-1/2011, % Helsinki 22.2.2011 HYVÄ USL - JÄSEN OSA A - Tilastokeskuksen kustannusindeksi tammikuu 2011 - Tavarakuljetukset viimeinen neljännes 2010 - Teollisuuden liikevaihto kuvaajia - Muuttopalveluiden arvonlisäveroissa

Lisätiedot

Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA

Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA Raportti 12.8.2010 SISÄLTÖ KUVALUETTELO... 5 1. JOHDANTO... 6 2. KESTÄVÄ KEHITYS JA VIHREÄ LOGISTIIKKA... 7 2.1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

Kuljetus2/15. HCT-tutkimus on panostus tulevaisuuteen. Yrittäjä. Kuljetusyrittäjä Seppo Ora, Orpe Oy: Telematiikkaa ja automaattista kuormansidontaa

Kuljetus2/15. HCT-tutkimus on panostus tulevaisuuteen. Yrittäjä. Kuljetusyrittäjä Seppo Ora, Orpe Oy: Telematiikkaa ja automaattista kuormansidontaa Kuljetus2/15 Suomen ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenlehti Yrittäjä Kuljetusyrittäjä Seppo Ora, Orpe Oy: HCT-tutkimus on panostus tulevaisuuteen Suomalaisvoimin logistiikkaa tehostamaan Flowertrucks pisti

Lisätiedot

14.3.2014. Logistiikkayritysten Liitto ry. Toimintakertomus

14.3.2014. Logistiikkayritysten Liitto ry. Toimintakertomus 14.3.2014 Logistiikkayritysten Liitto ry Toimintakertomus 1.1. - 31.12.2013 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 14.3.2014 Yleistä Vuoden 2013 aikana Suomen talous supistui ennakkoarvion mukaan 1,4 prosenttia, joten

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisusarja: B:69 ISBN 978-952-5731-28-6 ISSN 1236-8393 Kannen kuvat: Oulun satama (Suomen Ilmakuva Oy) Oulun

Lisätiedot

Napapiirin logistiikka

Napapiirin logistiikka N Ä Y T T E L Y T J A M E S S U T 2 0 1 1 K U S T A N N U S I N D E K S I K U N T O U T U S T A 10 10 Napapiirin logistiikka on sesonkipainotteista + Kuljetusverkoston eettiset ohjeet koulutuspaketti tiukkaa

Lisätiedot