JUHANNUSKYLÄN KOULU Tammerkosken koulutalo PELASTUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUHANNUSKYLÄN KOULU Tammerkosken koulutalo PELASTUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 JUHANNUSKYLÄN KOULU Tammerkosken koulutalo PELASTUSSUUNNITELMA Hyväksynyt

2 2 Esa Parkkali Turvallisuuspäällikkö SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Pelastussuunnitelman tarkoitus 1.2 Yleistiedot koulusta 1.3 Turvallisuusorganisaatio ja sen tehtävät 1.4 Liikenneyhteydet aluepelastuslaitokselta 1.5 Hälytysajoneuvojen toimintamahdollisuudet 1.6 Vartiointi 2. HENKILÖMÄÄRÄT 2.1 Koulun henkilömäärä VAARATILANTEET JA TOIMENPITEET VAARATILANTEISSA 3.1 Tulipalo 3.2 Kaasuvaara 3.3 Säteilyvaara 3.4 Tulityöt 3.5 Pommiuhka 3.5 Väkivallan uhka 3.6 Muut vaaratilanteet 4. TIEDOTTAMINEN ONNETTOMUUSTILANTEESSA 4.1 Viranomaistiedottaminen 4.2 Tiedottamisvastuu 4.3 Tiedottamisen kohteet 5. RAKENTEELLINEN SUOJELU 5.1 Palotekninen kartoitus 5.2 Ilmastointi 5.3 Sähkölaitteet 5.4 Väestönsuojat 6. HÄLYTYS- JA SAMMUTUSJÄRJESTELYT SEKÄ SUOJELUMATE- RIAALI 6.1 Ulkoiset hälyttimet 6.2 Henkilökunnan hälytysjärjestelmä 6.3 Automaattinen paloilmoitin 6.5 Alkusammutuskalusto 6.6 Väestönsuojelumateriaali 7. HENKILÖSTÖN KOULUTUS 7.1 Koulutussuunnitelma 8. PELASTUSHALLINTO TAMPEREELLA 8.1 Normaaliolot 8.2 Poikkeusolot 9. SUUNNITELMAN TARKASTAMINEN 10. SUUNNITELMAN JAKELU 11. LIITTEET

3 3 1 YLEISTÄ 1.1 Pelastussuunnitelman tarkoitus Suunnitelman perustana on 2011 voimaan tullut pelastuslaki / - asetus. Pelastuslaissa korostetaan kiinteistön omistajan ja haltijan, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittajan, viraston, laitoksen sekä muun yhteisön omaa vastuuta turvallisuudesta. Suunnitelman tarkoituksena on määritellä kohteen riskit, vaarat ja uhat sekä selvittää miten henkilökunnan tulee toimia eri vaaratilanteissa. 1.2 Yleistiedot Juhannuskylän koulusta Tammerkosken koulutalo, Rautatienkatu 3-5, Tampere puh. rehtori apulaisrehtori kanslia , opettajahuone vahtimestari Toimii sekä päivällä perusopetuksen yläkouluna ja illalla Ahjolan kansalaisopiston tilana Tiilirakennus, vanha osa rakennettu 1925, peruskorjattu , uusi osa rakennettu 1965, peruskorjattu Suojeluorganisaatio ja sen tehtävät VIRASTON SUOJELUORGANISAATIO rehtori Esa Parkkali, puh Turvallisuuspäällikkö

4 apulaisrehtori Marketta Kannisto, puh Apulaisturvallisuuspäällikkö 4 Tehtävät Viraston päällikkö/ Juhannuskylän koulun rehtori Vastaa turvallisuudesta kuten kaikesta muustakin toiminnasta. Turvallisuuspäällikkö/ Juhannuskylän koulun rehtori (Tammerkosken koulutalo), apulaisrehtori Johanneksen koulutalo Laatii ja ylläpitää viraston pelastussuunnitelmaa. Kehittää rakenteellista turvallisuutta. Vastaa henkilökunnan turvallisuuskoulutuksesta. Johtaa onnettomuus- tai uhkatilanteessa pelastustoimia siihen asti kunnes pelastusviranomainen saapuu paikalle ja ottaa johtovastuun. Koulun turvallisuusvalvojana toimii vahtimestari: valvoja Huolehtii virastossa alueensa (esim. kerros, osasto tai vast.) päivittäisestä turvallisuudesta mm. - poistumisteiden kunnosta - palo-ovien kunnosta ja että palo-ovet pidetään suljettuina - tarvittaessa (esim. tulipalon uhatessa) opastaa vastuualueensa henkilökunnan ja asiakkaat pois rakennuksesta. - perehdyttää uuden työntekijän työpaikan turvallisuusjärjestelyihin. - ilmoittaa turvallisuuteen liittyvistä epäkohdista koulutalojen johtajille. Sammutus- ja pelastusryhmä Vastaa turvallisuuden ylläpitämiseen arvioimalla tulipalojen ym. onnettomuuksien riskiä viraston sisällä ja ulkotiloissa. Aloittaa tarvittaessa alkusammutus- ja muut pelastustoimenpiteet tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa. Juhannuskylän koulussa ei ole nimetty lukujärjestysteknisistä syistä erillistä ryhmää, vaan alkusammutus on lähimmän vapaan työntekijän velvollisuus. Ensiapuryhmä Vastaa turvallisuuden ylläpitämiseen arvioimalla tapaturmariskiä viraston sisällä ja ulkotiloissa. Ylläpitää ensiapukalustoa sekä antaa mahdollisen tapaturman sattuessa nopeaa ensiapua. Juhannuskylän koulussa ei ole erillistä ensiapuryhmää, vaan lähin ensiaputaitoinen on velvollinen antamaan tarvittavaa ensiapua.

5 5 1.4 Liikenneyhteydet aluepelastuslaitokselta Virastoa lähinnä olevat pelastuslaitoksen yksiköt ( myös sairaankuljetus ) on Keskuspaloasema Etäisyys pelastuslaitoksesta n. 0,5 km. Keskimääräinen saapumisaika on 6 minuuttia hälytyksestä. 1.5 Hälytysajoneuvojen toimintamahdollisuudet Tikasauton ja puomitikasauton käyttömahdollisuudet sekä muiden hälytysajoneuvojen toimintamahdollisuudet ovat olemassa. Hälytysajoneuvot pääsevät rakennuksen luo joka suunnasta, ainoa este saattavat olla pysäköidyt autot. Alue on asfaltoitu. Pelastustiet, sekä piha-alueen merkinnät (kilvet) on merkitty liitteen karttaan 1.6 Vartiointi Päivävartiointia ei ole. Yövartiointi: Koulutalossamme on yöaikaan murtohälytysjärjestelmä, joka hälyttää suoraan vartiointiliikkeeseen (ISS-palvelut OY ). Koululla on videovalvontalaitteet, 16 kameraa. 2. HENKILÖMÄÄRÄT 2.1 Henkilömäärä Päiväkoulussa on n. 70 opettajaa ja koulunkäyntiavustajaa Päiväkoulussa n. 640 oppilasta, Ahjolan kansalaisopistossa ja muussa iltatoiminnassa opiskelijaa ja opettajaa. Talossa on 2 päiväkoulun koulusihteeriä, terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja, vahtimestari, iltatoiminnan vahtimestari 2-3 siivoojaa ja 4 keittiöhenkilökuntaan kuuluvaa. 3. VAARATILANTEET JA TOIMENPITEET VAARATILANTEISSA 3.1 Tulipalo Tulipalon syttymisen syitä ovat mm. huolimattomuus, vialliset sähkölaitteet ja erityyppiset tuhopoltot. Tulipalon kehittyminen jaetaan kolmeen eri vaiheeseen: syttymisvaiheeseen, täyden palamisen vaiheeseen ja jäähtymisvaiheeseen.

6 6 Tulipalo saattaa kehittyä ensimmäisten 4-7 minuutin aikana pienestä palon alusta täyden palamisen vaiheeseen. Ensimmäisten minuuttien aikana tehdyt oikeat ja nopeat toimenpiteet ovat ratkaisevia. Toimintaohje tulipalon sattuessa: 1. Pelasta ja varoita muita vaarassa olevia 2. Sammuta lähimmällä alkusammuttimella 3. Hälytä aluepelastuslaitos. Yleinen hätänumero on Rajoita palon leviäminen sulkemalla ovet, luukut ja ikkunat sekä ilmastointi 5. Opasta tai järjestä opastus ja esteetön pääsy aluepelastuslaitoksen yksiköille 6. Varmista, että tarvittaessa kaikki poistuvat rakennuksesta tai vaara alueelta 7. Ilmoita palosta esimiehellesi tai suojelujohtajalle Tulipalon kannalta hankalimmat tilat ovat vanhan puolen 4. ja 5. kerrokset, joissa ovat kemian ja tietotekniikan luokat. Neljännen kerroksen luokissa 43, 44, 45 ja 46 säilytetään koulun kemikaaleja ja siellä samoin kuin biologian luokissa 33, 34, 35 ja 36 kolmannessa kerroksessa voidaan käyttää pieniä kaasukeittimiä, ns. retkikeittimiä. Vanhan puolen kolmannesta, neljännestä ja viidennestä kerroksesta ei ole kuin yhdet portaat alas. Hätäpoistumistie on kuitenkin katon kautta, josta pääsee suojattujen tikkaiden avulla alas. Viidennestä kerroksesta on opastus hätäpoistumistikkaille, mutta pääsy sinne vaatii opettajan ovien avaamisen. Vanhan puolen toisesta kerroksesta pääsee jo uudelle puolelle, josta on väljemmät poistumistiet, mutta ovi on kapea ja hankaloittaa kulkemista. Tulipalon kannalta vaaratilanteita voi syntyä myös uuden puolen kuvataideluokissa, jossa on paljon helposti syttyvää materiaalia esillä. Myös sähköisten laitteiden viat voivat synnyttää tulipalovaaran kaikkialla koulussa. Kouluun on asennettu tilapäismajoitusta varten vanhan puolen alimpaan kerrokseen sekä juhlasaliin automaattinen hälytysjärjestelmä, joka on kytketty suoraan hätäkeskukseen. Automaattinen hälytysjärjestelmä ei ulotu koko rakennukseen, joten on tärkeää varmistaa, että tieto hälytyksestä tulee kaikkien tietoon. Tällöin käytetään keskusradion pakkosyöttökuulutusta, tarvittaessa megafonia, joka löytyy rehtorin kansliasta sekä henkilökohtaisia käyntejä tiloihin, jonne kuulutukset eivät kuulu. Hälytysjärjestelmään on asennettu kanslian kuulutuspisteeseen mahdollisuus vaientaa hälytyskellot kuulutuksen ja opettajien antamien ohjeiden ajaksi. 3.2 Kaasuvaara Kemiallisia vaaratilanteita voivat aiheuttaa maanteillä tai rautateillä sattuva vaarallisen aineen onnettomuus tai viraston sisällä tapahtuva vaarallisen aineen käyttövirhe tai laitevaurio.

7 7 Toimintaohje kaasuonnettomuuden sattuessa ulkona (olet ulkona) 1. Tarkista tuulen suunta ja poistu kaasun alta sivutuuleen 2. Pyri korkeampaan maastokohtaan. Ylempänä on turvallisempaa 3. Jos joudut kaasupitoiseen ilmaan, liiku rauhallisesti ja suojaudu hengittämällä kostean vaatteen läpi Toimintaohje kaasuonnettomuuden sattuessa ulkona (olet sisällä) 1. Pysäytä ilmastointi ja sulje ovet, ikkunat ja venttiilit. Asiasta kuulutetaan keskusradion kautta, jonka jälkeen jokaisessa luokassa suljetaan ikkunat. Vahtimestari sulkee ilmastoinnin ja ala-aulan ovet (ilmastoinnin hätäpysäytys on opettajien työtilassa). Opettajat tarkistavat käytävien ovet ja ikkunat. Siivoojat ja keittiöhenkilökunta tarkistavat omat alueensa. 2. Avaa radio ja kuuntele alueradio-ohjelmaa. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti 3. Vältä puhelimen käyttöä 4. Jos kaasun hajua tuntuu, hengitä kostean vaatteen läpi 5. Pyri rakennuksen yläkerroksiin mikäli, se on mahdollista Mikäli koulu joudutaan tyhjentämään, toimitaan kuten tulipalon yhteydessä. Välittömästä kaasuvaarasta varoitetaan yleisellä vaaramerkillä. Se on yhtäjaksoinen nouseva ja laskeva sireeniääni tai pillityyppisellä hälyttimellä annettuja lyhyitä äänimerkkejä. Toimintaohje kaasuonnettomuuden sattuessa kiinteistön sisällä: 1. Varoita kaasuvaarasta muita ihmisiä 2. Hälytä aluepelastuslaitos. Yleinen hätänumero on Jos toimit vaara-alueella käytä suojaimia, väestönsuojassa on muutamia kaasunaamareita 4. Mikäli kyseessä on vuoto, pienikin kipinä voi aiheuttaa räjähdyksen 5. Palaessaan kaasut voivat muodostaa uusia vaarallisia reaktiotuotteita tai aineyhdisteitä 6. Ilmoita onnettomuudesta esimiehelle tai turvallisuuspäällikölle Koulu sijaitsee radan välittömässä läheisyydessä, joten esim. kloorivuoto on mahdollinen. Vaarallisten aineiden vastuuhenkilöinä toimivat fysiikan opettajat. Vaaralliset aineet ovat varastoituina neljännen kerroksen fysiikan luokissa 45 ja Säteilyvaara Ulkoinen säteilyvaara voi aiheutua: - ydinräjähdyksestä - ydinaseonnettomuudesta

8 8 - ydinvoimalaonnettomuudesta Suomessa tai ulkomailla - ydinkäyttöisen aluksen onnettomuudesta - ydinkäyttöisen satelliitin maahansyöksystä - radioaktiivisia aineita käsittelevän laitoksen tai varaston tulipalosta tai muusta onnettomuudesta Koko maan säteilytilannetta seurataan automaattisella mittaus- ja tiedonkeruujärjestelmällä. Mittausasemia on noin 300. pirkanmaan pelastuslaitos vastaa kaupungin alueella tapahtuvasta säteilyvalvonnasta. Viranomaishälytysraja on 0.4 mikrosv/h. Säteilyvaarasta tiedotetaan yleisellä hälytysmerkillä. Myös radiossa ja televisiossa luetaan säteilyvaaraan liittyvät toimintaohjeet. Säteilyturvakeskuksen suosittelemat toimenpiteet eri ulkoisissa annosnopeuksissa: 10 mikrosv/h Karjan ja ravinnon suojaaminen 100 -"- Sisälle suojautuminen 100 -"- Joditablettien nauttiminen 100 -"- Kulkurajoitukset 500 -"- Suojaväistö Luonnon normaali taustasäteily on mikrosv/h Toimintaohje vakavassa säteily- ja ydinonnettomuustilanteessa: 1. Suojaudu sisätiloihin 2. Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihto 3. Kuuntele radiota 4. Toimi pelastusviranomaisten ja suojelujohdon antamien ohjeiden mukaan esim. - valmistaudu suojautumaan väestönsuojaan tai kellariin - varaa tarvittaessa ruokaa ja juomaa n. kahden vuorokauden kulutusta vastaava määrä - varaa joditabletteja 1-2 kpl. Joditabletti suojaa kilpirauhasta radioaktiiviselta jodilta, koululla on varastossa tarvittava määrä 800 kpl kassakaapissa 5. Vältä puhelimen käyttöä 6. Älä poistu alueelta ilman viranomaisten lupaa 3.4 Tulityöt 3.5 Pommiuhka Tulitöitä virastossa voivat tehdä ns. tilapäisellä tulityöpaikalla ainoastaan sellaiset henkilöt, jotka ovat suorittaneet tulitöiden turvallisuuskurssin. Kurssin oppisisällön tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEK:n ja Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton SVK:n hyväksymä. Tulityökorttiin johtavasta koulutuksesta saa lisätietoja mm. Pirkanmaan pelastuslaitoksesta puh tai Hämeen Pelastusliiton Pirkanmaan toimistosta puh Teknisen työn opettaja on suorittanut tulityökortin, mutta opetus tapahtuu Johanneksen koulutalon kiintestössä. Kiinteistön tulityöluvat antaa Tilakeskuksen isännöitsijä. Kaikkiin pommiuhkauksiin on suhtauduttava vakavasti ja ne on tutkittava huolellisesti, vaikka usein kysymyksessä on aiheeton ja häiriintyneen henkilön ilmoitus.

9 9 Toimintaohje pommiuhkatilanteessa: 1. Jos pommiuhkaus saadaan puhelimitse, niin yritä pitkittää puhelua ja saada mahdollisimman tarkat tiedot uhkauksen syistä ja kohteesta, itse pommista, sen sijainnista ym. 2. Huomioi soittajan mielentila, puheen tuntomerkit, ympäristöäänet ja muut mahdolliset asiat 3. Ilmoita pommiuhkauksesta heti esimiehelle tai suojelujohtajalle ja poliisille Poliisin puh. on Uhanalaiset tilat tyhjennetään ja alue eristetään riittävän laajalta alueelta 5. Poliisin tultua paikalle toimitaan poliisin antamien ohjeiden mukaan 6. Pommiksi epäiltyyn esineeseen, pakettiin tai laukkuun ei missään tapauksessa saa koskea 3.6. Väkivallan uhka Mikäli väkivallan uhka on todettu, siitä on välittömästi saatava tieto rehtoreille, jotta asiasta voidaan kuuluttaa ohjeet. Kuulutus tulee pakkosyötöllä ja on lyhyt. Se sisältää ohjeen siirtyä oppilaiden kanssa luokkatilan perälle ja sulkea luokkatilaan johtavat ovet. Myös muun henkilökunnan on syytä hakeutua tällöin suljettuun tilaan odottamaan viranomaisten ohjeita. Suljetussa tilassa käytetään vain yhtä puhelinta, mahdollisuuksien mukaan puhelimen käyttäjä on opettaja Sairaskohtaus Vakavan sairaskohtauksen sattuessa toimitaan, kuten ensiaputilanteissa. 1. Estetään lisävahinkojen syntyminen 2. Huolehditaan loukkaantuneen ensiavusta. 3. Hälytetään ambulanssi soittamalla hätänumeroon 112 Aikuiset toimivat vastuullisesti. Oppilaat pidetään poissa onnettomuuspaikalta. Jos oppilas on loukkaantunut, opettaja tai terveydenhoitaja ilmoittaa tapahtumasta kotiin 3.8. Katolta putoava lumi ja jää ja liukastumisvaara Katolta putoava lumi ja jää voivat aiheuttaa vakavan uhan katon lumi -ja jääesteistä huolimatta. Varsinkin vanhan puolen pohjoissivusta voi keväisin aiheuttaa vaaratilanteita. Varminta on välttää siellä oleskelua ja varoittaa oppilaita siellä oleskelusta. Mikäli katolta huomataan putoavan jäätä, vahtimestari hälyttää välittömästi jäänpoistajat. Myös henkilöautojen paikoitus on alueella riskialtista. Liukastuminen koulun pihassa on hiekoituksesta ja jään poistosta huolimatta kohtuullisen suuri vaara koulupihan kaltevuudesta johtuen. Myös portaat saattavat olla erittäin liukkaat. Hiekoitustarpeesta on ilmoitettava vahtimestarille. 3.6 Muut Vaaratilanteet Erilaisia riskejä voi ilmetä mm. sähkö-, vesi, -tai lämpökatkoksista. Myös Ilkivallalta voi aiheuttaa vaaratekijöitä.

10 10 Jos koulun tietoon tulee internetissä olevia uhkakirjoituksia, videoita tms., niistä ilmoitetaan rehtoreille ja keskusrikospoliisin vihjepostiin: Koulussa tapahtuneet ongelmatilanteet esim. näpistelyt, vahingonteot, jotka eivät ole akuutteja voi ottaa yhteyttä suoraan koulupoliisiin: Jarmo Toikkanen Atk-turvallisuus: atk-laitteet on merkitty. Murtosuojaus on suurimmassa osassa uudempia koneita. 4. TIEDOTTAMINEN ONNETTOMUUSTILANTEISSA 4.1 Viranomaistiedottaminen Vakavissa tai laajoissa onnettomuuksissa hätätiedotteet välitetään kaikkien radioasemien kautta samanaikaisesti RDS-hälytysjärjestelmällä. Hätätiedote keskeyttää meneillään olevan ohjelman riippumatta siitä, mikä kanava on kysymyksessä. Muut viranomaistiedotteet on tarkoitettu käytettäväksi tilanteissa, joissa uhka ei ole aivan välitön. Tiedote luetaan Yleisradion verkossa meneillään olevaan ohjelman aikana. 4.2 Koulun tiedottamisvastuu Tiedottamiseen onnettomuustilanteissa tulee varautua nimeämällä virastoon vastuunalainen tiedottaja, joka tuntee viraston ja jolla on riittävät tiedot ja toimivalta virastossa. Rehtori vastaa koulun tiedotustoiminnasta. Tulipalon havaitsija hälyttää palokunnan (numero 112) vie viestin koulun hallintokerrokseen, josta rehtori kuuluttaa asiasta keskusradiosta. Keskusradiolla voidaan kuuluttaa koulun kaikkiin luokkiin ja piha-alueelle. Kukin opettaja laskee oppilaansa, neuvoo heille kokoontumispaikan, sulkee luokan ikkunan ja ohjaa oppilaansa ulos rakennuksesta. Opettaja sulkee luokan oven jälkeensä. Kokoontumispaikalla opettaja laskee oppilaansa. Onnettomuustilanteissa tilanteenaikainen tiedotusvastuu on onnettomuutta johtavalla pelastusviranomaisella. 4.3 Tiedottamisen kohteet 1. Koulun henkilökunta ja turvallisuusorganisaatiot 2. Pelastus- ja yhteistoimintaviranomaiset (poliisi, pelastuslaitos, asiantuntijat jne.) 3. Onnettomuuksissa loukkaantuneiden omaiset

11 11 4. Tiedotusvälineet 5. Ulkopuolinen väestö (varoittaminen vaaratilanteessa) 5. RAKENTEELLINEN SUOJELU 5.1 Palotekninen kartoitus Kerrosluku: Suojaustaso: Poistumistiet: 5 kerrosta, neljä porrashuonetta Alkusammutuskalusto: merkitys alkusammutuspisteet Hiilidioksidisammuttimet, jauhesammuttimia, sammutuspeitteet ja hätäsuihkut. normaalit kulkutiet ja merkityt hätätiet Vanha puoli: 0. kerros: Huhtimäenkadun ovi (luokat 01,02) 1. kerros: Rautatienkadun puoleinen päätyovi 2. kerros: Huhtimäenkadun ovi 3.kerros: Rautatienkadun puoleinen päätyovi (luokat 31, 32,33) Huhtimäenkadun ovi (luokat 34, 35, 36) 4. kerros: Rautatienkadun puoleinen päätyovi ( luokat 41, 42, 43 ) Huhtimäenkadun ovi (luokat 44, 45, 46) 5. kerros: Rautatienkadun puoleinen päätyovi ( luokat 51,52 ) Uusi puoli: 3. kerros: takaportaita ala-aulaan, lähin pihaovi 2. kerros: takaportaita ala-aulaan, lähin pihaovi 1. kerros: ala-aulan lähin pihaovi kuntosali: ala-aulan lähin pihaovi keittola: takaportaita ala-aulaan, lähin pihaovi Siukolankadun ovi (lähin avaimenhaltija avaa) Varapoistumistiet: Vanha puoli, kellarikerros: Terveydenhoitajantilojen kautta, pannu-huoneen kautta, vahtimestarin asunnon kautta sekä luokista 01 ja 02 ikkunan kautta 5. kerroksen hätäpoistumistie on opettajien ATKtilojen kautta kattoluukun kautta suojattuja tikkaita myöten. Uusi puoli, pohjakerros: Siukolankadun ovi, keittiön ikkuna

12 12 Savutuuletus: ikkunat ja ovet Koulussa on 13 palo-ovea sekä osastoivat ovet jokaisessa kerroksessa. 5.2 Ilmastointi Yleiskuva viraston ilmastoinnista: pohjapiirros Ilmastoinnin hätäpysäytys on opettajien työtilassa. Ilmastoinnin valvonnasta vastaa vahtimestari. 5.3 Sähkölaitteet Toiminnan kannalta tärkeimmät sähkölaitteet ( muuntajat yms.) sijaitsevat kellaritiloissa (kartta). Vastuuhenkilö: vahtimestari 5.4 Väestönsuojat Kellarikerroksessa, kuntosalissa, (kartta) on väestönsuoja, luokitus S1, pintaala 103,5 m2, 135 hengelle. Väestönsuojan käyntireitti: 1 kerroksen aulasta, palo-ovessa on väestönsuojan merkintä 6. HÄLYTYS- JA SAMMUTUSJÄRJESTELYT SEKÄ SUOJELUMATERIAALI 6.1 Ulkoiset hälyttimet Lähin ulkoinen hälytin sijaitsee Scandic Tampere Cityssä, Hämeenkatu 1. Hälyttimien kokeilu suoritetaan maanantaisin klo Henkilökunnan hälytysjärjestelmä Keskusradiojärjestelmän avulla. Tarvittaessa megafonin avulla. Poistuttaessa rakennuksesta henkilökunnan kokoontumispaikkana ovat erikseen määritellyt alueet. Ohjeet luokkatiloissa. 6.3 Automaattinen paloilmoitin Ulkona on automaattisen hälytysjärjestelmän palohälytin vanhan puolen Rautatienkadun puoleisessa seinässä. Paloilmoitinkeskuksen hoitajana toimii Tike/ Jeremia Aaltonen puh , jolla on ainoana mahdollisuus irtikytkentöihin. Ilta- ja viikonloppupäivystyksestä (klo ) huolehtii Tike/ huoltopäivystys puh

13 6.5 Alkusammutuskalusto 13 Hiilidioksidisammuttimet ovat tietokone-luokissa 51 ja 52 käsityötilojen 61 ja 62 välihuoneessa. Jauhesammuttimia on molemmissa opetuskeittiöissä, kemian luokissa 45 ja 46, ruokalan keittiössä, lämmönjakohuoneessa sekä näyttämön sivussa. Yhteensä sammuttimia on 16 kpl. Lisäksi kemian luokissa ja kotitalousluokissa sekä ruokalassa on sammutinliinat ja fysiikan ja kemian luokissa on myös hätäsuihkut. Sammuttimien tarkastuksista ja huollosta vastaa vahtimestari. 6.6 Väestönsuojelumateriaali Suojelumateriaalin hankinnassa on huomioitava, että turvallisuusorganisaatioon nimetyillä on tarvittava henkilökohtainen suojavarustus. Henkilökohtainen suojavarustus sisältää: - suojapuvun - suojanaamarin - suojakypärän - suojalasit - kumisaappaat Lisäksi pelastusryhmän ( 1+7 ) puoliryhmän ( 1+3 ) käytössä tulee olla säteilymittari ja kevyt raivauskalusto. Ensiapuryhmän puoliryhmän ( 1+ 3 ) käytössä tulee olla tarvittava ensiapumateriaali. Tammerkosken koulutalon väestösuojassa on 8 kaasunaamaria, paarit ja 2 kokovartalolastaa. Viraston suojelumateriaalitilanne on väestösuojelumääräysten mukainen. 7. HENKILÖSTÖN KOULUTUS 7.1 Koulutussuunnitelma Koulutus jaetaan suojelujohdon koulutukseen, suojeluorganisaation koulutukseen sekä muun henkilöstön koulutukseen. Koulutuksen sisältö muodostuu pelastussuunnitelman läpikäymisestä, vastuukysymyksistä, kohdetta koskevien uhkakuvien esittelystä sekä toimintaohjeiden käytännön toteuttamisesta erilaisissa onnettomuustilanteissa (poistumisharjoitukset). Koulun henkilökunta osallistuu myös alkusammutuskoulutuksiin Koulutusta on järjestettävä vuosittain. Koulun henkilökunnan koulutus tapahtuu työpaikkakokouksissa, opettajien koulutus tapahtuu lisäksi opettajakokouksissa. Koulussa järjestetään joka toinen syksy poistumisharjoitus.

14 Pelastusalan koulutusta antavat: 14 Pelastusopisto Hulkontie Kuopio puh Hämeen Pelastusliitto ry puh tai (Pirkanmaan toimisto) Pirkanmaan pelastuslaitos Satakunnankatu Tampere puh PELASTUSHALLINTO TAMPEREELLA 8.1 Normaaliolot Tampereen kaupungin pelastustoimesta vastaavana hallintokuntana on Pirkanmaan pelastuslaitos. Toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. Pelastustoimeen sisältyvät toiminta palo- ja onnettomuustilanteissa, palonehkäisy ja väestönsuojelu. Pelastuslaitoksen keskeiset tehtävät muodostuvat pelastus- ja sammutustoiminnan lisäksi toiminnasta liikenneonnettomuuksissa, räjähdyksissä, öljyvahingoissa, vaarallisten aineiden aiheuttamissa onnettomuuksissa sekä poikkeuksellisten säätilojen aiheuttamissa onnettomuuksissa. Pirkanmaan pelastuslaitos: Satakunnankatu 16 puh pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen pelastuspäällikkö Esko Kautto pelastuspäällikkö Seppo Männikkö palvelusuhdepäällikkö Jukka Lehtonen tekninen päällikkö Esko Kulmala palopäällikkö Ari Vakkilainen valmiuspäällikkö Markku Lehtonen pelastuspäällikkö Matti Isotalo Pirkanmaan hätäkeskus 112

15 Pelastuslaitoksen yhteystiedot 15 Pirkanmaan pelastuslaitos Keskuspaloasema Satakunnankatu 16, TAMPERE Puhelin (vaihde) (03) Lähin palo- ja pelastusasema Satakunnankatu 16, TAMPERE Yhteyshenkilö pelastustoimeen Kirka Walden (kohteen palotarkastaja) Päivystävä palotarkastaja (arkipäivinä ) Puhelin (03) Hätäkeskuksen yhteystiedot Hätäkeskuslaitos Osoite PL 112, FI PORI Puhelin hätätilanne 112 Varautuminen poikkeusoloihin Poikkeusolojen johtokeskus Kaupin kalliosuoja Osoite: Käpytie 48 Puhelin Väestönsuojelualuejaon suojelupiiri Piirin johtopaikka Suojelulohko Lohkon johtopaikka Suuronnettomuuksien ja poikkeusolojen kokoontumispaikka Katso: HUOM! Kaikissa kunnissa ei ole saatavissa piiri- ja lohkotietoja Itäinen suojelupiiri Liisankallion kalliosuoja Liisankatu 2 puh Itäinen suojelupiiri Liisankallion kalliosuoja Liisankatu 2 puh Kyttälä Tampereen Klassillinen lukio Tuomiokirkonkatu 5 8. Kyttälä Tampereen Klassillinen lukio Tuomiokirkonkatu 5 Viranomainen määrittää paikan ko. tilanteissa

16 Liittyminen kunnan pelastustoimeen poikkeusoloissa Poikkeusolot on määritelty valmiuslaissa ( /1552), Poikkeusoloja tämän lain mukaan ovat: 1) Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava hyökkäys ja sen välitön jälkitila; 2) Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavan hyökkäyksen uhka, jonka vaikutusten torjuminen vaatii tämän lain mukaisten toimivaltuuksien välitöntä käyttöön ottamista; 3) väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat; 4) erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila; sekä 5) vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti. Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen puh Pelastuspäällikkö Seppo Männikkö Valmiuspäällikkö Markku Lehtonen puh Tampereen kaupungin johtokeskus Käpytie 48 Tampereen kaupungin johtokeskus toimii Tampereen kaupungin sekä yhteistoiminta-alueen johto- ja viestikeskuksena. Väestönsuojelun aluejaossa Tampere jaetaan läntiseen, itäiseen, pohjoiseen tai eteläiseen suojelupiiriin. Aluejako perustuu voimassa olevaan tilastoaluejakoon. Ko. alueen johtokeskukset toimivat tarvittaessa virastojen ja Tampereen kaupungin johtokeskuksen välisinä viestikeskuksina. 9. SUUNNITELMAN TARKASTAMINEN Suunnitelma tarkastetaan suojelujohtajan johdolla vuosittain ja tapahtuneet muutokset kirjataan kaikkiin kappaleisiin. Tarkistuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota viraston henkilömuutoksiin, kiinteistön rakenteellisiin ja teknisiin muutoksiin sekä sellaisiin toiminnallisiin muutoksiin, joilla on vaikutusta turvallisuuteen.

17 17 Pelastusviranomainen tarkastaa suunnitelman vuosittaisen palotarkastuksen yhteydessä. Edellinen tarkastuspäivämäärä: Tarkastaja oli Kirka Walden. 10. SUUNNITELMAN JAKELU Suunnitelma on saatettava henkilökunnan tietoon. Pelastussuunnitelma on koko henkilökunnan saatavilla opettajanhuoneessa ja se on luettavissa myös koulun kotisivulta. Johdolla omat kappaleensa. 11. LIITTEET Yleinen toimintaohje väkivaltatilanteessa Liite 1 Tammerkosken koulutalon omat liitteet: Kuulutusohje poistumistilannetta varten Liite 2 Kuulutusohje sisäistä vaaratilannetta varten Liite 3 Koulun pohjapiirrokset Liite 4 Pelastustiet palo- ja pelastuslaitosta varten Liite 5

18 18 Yleinen toimintaohje väkivaltatilanteessa Täydennetään työpaikkakohtaisilla ohjeilla Liite1 Työntekijä Ennakoi Kouluttaudu ennakkoon mahdollisten väkivaltatilanteiden varalta. Opettele tunnistamaan uhkatilanne. Älä mene yksin uhkaavaan tilanteeseen. Tunnustele ilmapiiriä. Rauhoita tilannetta Yritä välttää konfliktia. Jos joudut väkivaltatilanteeseen, asiakkaan uhkaamaksi tai mihin tahansa ennalta arvaamattomaan, mieltä järkyttävään tilanteeseen Poistu paikalta, jos mahdollista. Suojaa itseäsi ja toisia henkilöitä. Tee tilannearvio ja toimi sen mukaan. Tee hälytys työpaikalla sovitun mukaisesti, tai poliisille puhelimella numeroon 112. Pyri mahdollisuuksien mukaan etukäteen selvittämään tilanne poliisipartiolle lyhyesti ennen kuin se tulee paikalle. Korosta tilanteen vakavuutta. Tapahtuman jälkeen Pyydä apua työyhteisöltäsi, työkavereilta ja esimieheltä. Hakeudu hoitoon Tullinkulman työterveyteen, osoite Hammareninkatu 5 b/ päivystysasemalle, osoite Hatanpäänkatu 24, jos tilanne niin vaatii. Virka-aikana yhteys työterveyteen p. (03 565) Muista, että lääkäri arvioi sairausloman tarpeen. ohjaa sekä järjestää jälkipuinti- ja seurantatilaisuuden Lähiesimies Hanki apua tilanteessa mukana olleelle työntekijälle tai työyhteisölle. Ilmoitukset Täytä vakuutustodistus lääkärikäyntiä varten Täytä sisäinen ilmoitus lomake yhdessä tapahtuman kohteeksi joutuneen työntekijän kanssa mahdollisimman pian (http://www.sis.tampere.fi/henkilosto/yhteistoi minta/index.htm). Työsuojeluasiamiehen olisi mahdollisuuksien mukaan hyvä olla mukana tapaturman tutkinnassa. Lähetä sisäinen ilmoitus työsuojelupäällikkö Kaija Koskiselle, osoitteella VKT/ Keskustori 4 ja kopio siitä työsuojeluvaltuutetulle. Selvitykset Selvitä Tullinkulman työterveyden kanssa jälkipuinti-istuntojen tarve. Keskusteltuasi ensin työyhteisön kanssa tee tutkintapyyntö myös läheltä piti -tapauksessa turvallisuuspäällikkö Pasi Keinoselle sähköpostilla tai sairaalains. Raimo Rakeelle tarpeen. Seuraa tilannetta työyhteisössä tapahtuman jälkeen. Työkaveri Hälytä välittömästi apua, jos ei vielä hälytetty Auta tilanteessa mahdollisuuksiesi mukaan. Auta tilanteen selvittämisessä ja jälkipuinnissa. Tullinkulman työterveys puhelin (03 565) Selvittää tilannetta tarvittaessa ja antaa hoidon. Tutkii tilanteen ja järjestelee jatkohoidon,

19 19 TOIMINTA HÄTÄTILANTEISSA LIITE 2 Kuulutusohje yllättävien poistumistilanteiden varalta ANTEEKSI TUNNIN KESKEYTYS - tämä ohje koskee kaikkia koulurakennuksessa olevia henkilöitä! Pyydän että kaikki istuvat paikallaan tämän kuulutuksen ajan ja toimivat tämän kuulutuksen loputtua opettajan antamien ohjeen mukaisesti. Suoritamme koulussa hälytystilanteen mukaisen poistumiseen (poistumisharjoituksen.) Poistuminen tapahtuu opettajan ja luokan seinällä olevien ohjeiden ja neuvojen mukaan ripeästi, mutta juoksematta. Opettajan on huolehdittava siitä, että luokan kaikki oppilaat poistuvat luokkahuoneesta. On varottava ehdottomasti kaatumista. Jos kuitenkin tapahtuu, kaatumisia on perässä tulijoiden on autettava kaatunut ylös ja huolehdittava että hän pääsee ulos. Turvallisuuden takaamiseksi on syytä jättää edellään kulkevaan riittävä turvallisuusväli. Kunkin luokan ilmoittautuminen tapahtuu opettajan johdolla koulun kentällä rehtorille tai apulaisrehtorille sen mukaan mitä on sovittu. - luokkien 81 ja 82 opettajat käyvät katsomassa luokan 85 laboratorion ja luokkien 71 ja 72 opettajat käyvät katsomassa luokan 75 työtilan Kunkin ryhmän ilmoittautuminen tapahtuu opettajan toimesta rehtoreille lipputangon luona Poistuminen alkaa opettajien ohjeiden mukaan nyt! toimikaa!

20 20 LIITE 3 Kuulutusohje yllättävän vaaratilanteen varalta! Huomio, Huomio! Tämä on rehtorin käsky kaikille koulussa oleville! Siirtykää välittömästi lähimpään luokkatilaan. Lukitkaa ovet kun kaikki ovat päässeet sisään. Siirtykää luokan perälle odottamaan lisäohjeita. Apua on jo tulossa.

21 21

PELASTUSSUUNNITELMA VOISALMEN KOULU

PELASTUSSUUNNITELMA VOISALMEN KOULU PELASTUSSUUNNITELMA VOISALMEN KOULU NORMAALI- JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Jyrki Auronen 27.9.2010 Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/2003 9 ) ja pelastusasetukseen

Lisätiedot

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA?? Yrityksen/laitoksen/viraston nimi?? Yrityksen/laitoksen/viraston osoite PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki 06.10.2008 SUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAPIKAOHJE 2. SUUNNITELMAN PERUSTEET 2.1 Laki ja asetusperusteet

Lisätiedot

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki 04.09.2015 SUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAPIKAOHJE 2. SUUNNITELMAN PERUSTEET 2.1 Laki ja asetusperusteet

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä päivitetty 3.9.2012 2 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU Simontaival 6-8 91800 TYRNÄVÄ päivitetty 27.09.2013 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva muu toiminta 2.

Lisätiedot

Minustako rehtori?, 6 op Kehittämistehtävä 4.6.2013 Kimmo Hyväri

Minustako rehtori?, 6 op Kehittämistehtävä 4.6.2013 Kimmo Hyväri Minustako rehtori?, 6 op Kehittämistehtävä 4.6.2013 Kimmo Hyväri Kehittämistehtävänäni päivitin koulumme pelastussuunnitelman. Tutustuin koulumme pelastussuunnitelmaan ja erityisesti siellä oleviin parantamista

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO

PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO PELASTUSSUUNNITELMA As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO SISÄLLYS 1.0 YHTEENVETO PERUSTIEDOISTA... 4 2.0 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 5 2.1 Laki ja säädökset... 5 2.2 Suunnitelman päämäärä

Lisätiedot

SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2012 SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1.1. LAKI- JA ASETUSPERUSTEET 1.2. SUUNNITELMAN TARKOITUS 1.3.

Lisätiedot

HARJUNPÄÄN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA JA TOIMINTA ERILAISISSA ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEISSA

HARJUNPÄÄN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA JA TOIMINTA ERILAISISSA ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEISSA HARJUNPÄÄN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA JA TOIMINTA ERILAISISSA ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEISSA Ulvilan kaupungin koulutuslautakunta hyväksynyt / 2004 2 HARJUNPÄÄN KOULU sivu 1. Harjunpään

Lisätiedot

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION 1.1.2005 1Johdanto... 1 1.1 Opetustyön turvallisuus yleensä... 1 1.2 Lukion turvallisuus... 1 2PELASTUSsuunnitelman perusteet... 3 2.1 Tarkoitus yleisesti... 3 2.2 Laki-

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4 LASTUSSUUNNITELMA Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4 ST Palvelu Oy 24.6.2013 LASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Mertalan koulu Simasalonkatu 2 57200 Savonlinna puh. rehtori 044-417 4540 apulaisrehtori 044 417 4537 044-417 4542 kanslia 044-417 4543 opettajat, alaluokat 044-417 4538 opettajat,

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA SIMON KOULUN LUOKAT 7-9 JA SIMON LUKION NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA SIMON KOULUN LUOKAT 7-9 JA SIMON LUKION NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA SIMON KOULUN LUOKAT 7-9 JA SIMON LUKION NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastustoimilakiin (561/99 8 ja 9

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/03 8 ja 9 ) ja asetukseen pelastustoimesta

Lisätiedot

VAALAN KOULUKESKUKSEN PELASTUSSUUNNITELMA

VAALAN KOULUKESKUKSEN PELASTUSSUUNNITELMA VAALAN KOULUKESKUKSEN PELASTUSSUUNNITELMA 1 SUUNNITELMAN LAATIJAT: Päiväys Nimi Allekirjoitus 11.12.2012 Jouni Meriläinen, rehtori SUUNNITELMAN HYVÄKSYJÄ: Päiväys Nimi Tehtävä Allekirjoitus SUUNNITELMAN

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 LATUUUNNITELMA Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 T Palvelu Oy 24.6.2013 LATUUUNNITELMAN IÄLLYLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

SAUVOSAAREN URHEILUKENTÄN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

SAUVOSAAREN URHEILUKENTÄN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 SAUVOSAAREN URHEILUKENTÄN TURVALLISUUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastustoimilakiin (561/99 8 ja 9 ) ja pelastustoimiasetukseen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5 ELASTUSSUUNNITELMA irkan opiskelija asunnot Oy/irkka 5 ST alvelu Oy 24.6.2013 ELASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 elastussuunnitelma... 4 1.2 elastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA Mika Haverinen / 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT... 3 1.1 Muita yhteystietoja... 4 2 YRITYS TAI LAITOS... 5

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN FORSSAN TOIMIPISTEEN PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN FORSSAN TOIMIPISTEEN PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN FORSSAN TOIMIPISTEEN PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 6.3.2008 Sivu 1/45 1 YLEISTÄ... 3 2 KOHTEEN YLEISTIEDOT... 4 2.1 rakennus A... 4 2.2 rakennus B... 5 2.3

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/ laitoksen nimi

PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/ laitoksen nimi PELASTUSSUUNNITELMA Yrityksen/ laitoksen nimi Oulun läänin pelastusliitto / 2001 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT...3 1.1. Muita yhteystietoja...4 2. YRITYS TAI LAITOS...5

Lisätiedot

Seurojentalon pelastussuunnitelma PELASTUSSUUNNITELMA. Nimi Osoite Yhteyshenkilö Puhelinnumero

Seurojentalon pelastussuunnitelma PELASTUSSUUNNITELMA. Nimi Osoite Yhteyshenkilö Puhelinnumero PELASTUSSUUNNITELMA Nimi Osoite Yhteyshenkilö Puhelinnumero 1 SISÄLLYSLUETTELO: Seurojentalon pelastussuunnitelma YLEISTIEDOT...3 1.1 Suunnitelman hyväksyntä ja ylläpito...3 1.2 Laatimisvelvoite...3 1.3

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli toimintaohjeet Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Oulu 12/ 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT...3 1.1. Muita yhteystietoja...4 2. YRITYS TAI LAITOS...5 3. TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SÄÄDÖSTAUSTA...5

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto PELASTUSSUUNNITELMA

Lappeenrannan teknillinen yliopisto PELASTUSSUUNNITELMA Lappeenrannan teknillinen yliopisto PELASTUSSUUNNITELMA Päivitetty 10.10.2014 HL -päivitetty yhteystietoja ja atex-asiakirja -päivitetty ympäristönsuojelusivuja -päivitetty tulityöpaikkoja PELASTUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Asuintalon pelastussuunnitelma PELASTUSSUUNNITELMA

Asuintalon pelastussuunnitelma PELASTUSSUUNNITELMA PELASTUSSUUNNITELMA Johdanto: Asuintalon pelastussuunnitelma Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennalta ehkäistä ja

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Asuintalon pelastussuunnitelma SAVONLIINNAN SEUDUN NUORIISOASUNNOT RY MYLLYMÄENKATU 15 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/9 Asuintalon pelastussuunnitelma Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Päiväkodin pelastussuunnitelma PELASTUSSUUNNITELMA. Nimi Osoite Puhelinnumero

Päiväkodin pelastussuunnitelma PELASTUSSUUNNITELMA. Nimi Osoite Puhelinnumero PELASTUSSUUNNITELMA Nimi Osoite Puhelinnumero 1 SISÄLLYSLUETTELO: Päiväkodin pelastussuunnitelma YLEISTIEDOT...3 1.1 Suunnitelman hyväksyntä ja ylläpito...3 1.2 Laatimisvelvoite...3 1.3 Tarkoitus...3 1.4

Lisätiedot