JUHANNUSKYLÄN KOULU Tammerkosken koulutalo PELASTUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUHANNUSKYLÄN KOULU Tammerkosken koulutalo PELASTUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 JUHANNUSKYLÄN KOULU Tammerkosken koulutalo PELASTUSSUUNNITELMA Hyväksynyt

2 2 Esa Parkkali Turvallisuuspäällikkö SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Pelastussuunnitelman tarkoitus 1.2 Yleistiedot koulusta 1.3 Turvallisuusorganisaatio ja sen tehtävät 1.4 Liikenneyhteydet aluepelastuslaitokselta 1.5 Hälytysajoneuvojen toimintamahdollisuudet 1.6 Vartiointi 2. HENKILÖMÄÄRÄT 2.1 Koulun henkilömäärä VAARATILANTEET JA TOIMENPITEET VAARATILANTEISSA 3.1 Tulipalo 3.2 Kaasuvaara 3.3 Säteilyvaara 3.4 Tulityöt 3.5 Pommiuhka 3.5 Väkivallan uhka 3.6 Muut vaaratilanteet 4. TIEDOTTAMINEN ONNETTOMUUSTILANTEESSA 4.1 Viranomaistiedottaminen 4.2 Tiedottamisvastuu 4.3 Tiedottamisen kohteet 5. RAKENTEELLINEN SUOJELU 5.1 Palotekninen kartoitus 5.2 Ilmastointi 5.3 Sähkölaitteet 5.4 Väestönsuojat 6. HÄLYTYS- JA SAMMUTUSJÄRJESTELYT SEKÄ SUOJELUMATE- RIAALI 6.1 Ulkoiset hälyttimet 6.2 Henkilökunnan hälytysjärjestelmä 6.3 Automaattinen paloilmoitin 6.5 Alkusammutuskalusto 6.6 Väestönsuojelumateriaali 7. HENKILÖSTÖN KOULUTUS 7.1 Koulutussuunnitelma 8. PELASTUSHALLINTO TAMPEREELLA 8.1 Normaaliolot 8.2 Poikkeusolot 9. SUUNNITELMAN TARKASTAMINEN 10. SUUNNITELMAN JAKELU 11. LIITTEET

3 3 1 YLEISTÄ 1.1 Pelastussuunnitelman tarkoitus Suunnitelman perustana on 2011 voimaan tullut pelastuslaki / - asetus. Pelastuslaissa korostetaan kiinteistön omistajan ja haltijan, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittajan, viraston, laitoksen sekä muun yhteisön omaa vastuuta turvallisuudesta. Suunnitelman tarkoituksena on määritellä kohteen riskit, vaarat ja uhat sekä selvittää miten henkilökunnan tulee toimia eri vaaratilanteissa. 1.2 Yleistiedot Juhannuskylän koulusta Tammerkosken koulutalo, Rautatienkatu 3-5, Tampere puh. rehtori apulaisrehtori kanslia , opettajahuone vahtimestari Toimii sekä päivällä perusopetuksen yläkouluna ja illalla Ahjolan kansalaisopiston tilana Tiilirakennus, vanha osa rakennettu 1925, peruskorjattu , uusi osa rakennettu 1965, peruskorjattu Suojeluorganisaatio ja sen tehtävät VIRASTON SUOJELUORGANISAATIO rehtori Esa Parkkali, puh Turvallisuuspäällikkö

4 apulaisrehtori Marketta Kannisto, puh Apulaisturvallisuuspäällikkö 4 Tehtävät Viraston päällikkö/ Juhannuskylän koulun rehtori Vastaa turvallisuudesta kuten kaikesta muustakin toiminnasta. Turvallisuuspäällikkö/ Juhannuskylän koulun rehtori (Tammerkosken koulutalo), apulaisrehtori Johanneksen koulutalo Laatii ja ylläpitää viraston pelastussuunnitelmaa. Kehittää rakenteellista turvallisuutta. Vastaa henkilökunnan turvallisuuskoulutuksesta. Johtaa onnettomuus- tai uhkatilanteessa pelastustoimia siihen asti kunnes pelastusviranomainen saapuu paikalle ja ottaa johtovastuun. Koulun turvallisuusvalvojana toimii vahtimestari: valvoja Huolehtii virastossa alueensa (esim. kerros, osasto tai vast.) päivittäisestä turvallisuudesta mm. - poistumisteiden kunnosta - palo-ovien kunnosta ja että palo-ovet pidetään suljettuina - tarvittaessa (esim. tulipalon uhatessa) opastaa vastuualueensa henkilökunnan ja asiakkaat pois rakennuksesta. - perehdyttää uuden työntekijän työpaikan turvallisuusjärjestelyihin. - ilmoittaa turvallisuuteen liittyvistä epäkohdista koulutalojen johtajille. Sammutus- ja pelastusryhmä Vastaa turvallisuuden ylläpitämiseen arvioimalla tulipalojen ym. onnettomuuksien riskiä viraston sisällä ja ulkotiloissa. Aloittaa tarvittaessa alkusammutus- ja muut pelastustoimenpiteet tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa. Juhannuskylän koulussa ei ole nimetty lukujärjestysteknisistä syistä erillistä ryhmää, vaan alkusammutus on lähimmän vapaan työntekijän velvollisuus. Ensiapuryhmä Vastaa turvallisuuden ylläpitämiseen arvioimalla tapaturmariskiä viraston sisällä ja ulkotiloissa. Ylläpitää ensiapukalustoa sekä antaa mahdollisen tapaturman sattuessa nopeaa ensiapua. Juhannuskylän koulussa ei ole erillistä ensiapuryhmää, vaan lähin ensiaputaitoinen on velvollinen antamaan tarvittavaa ensiapua.

5 5 1.4 Liikenneyhteydet aluepelastuslaitokselta Virastoa lähinnä olevat pelastuslaitoksen yksiköt ( myös sairaankuljetus ) on Keskuspaloasema Etäisyys pelastuslaitoksesta n. 0,5 km. Keskimääräinen saapumisaika on 6 minuuttia hälytyksestä. 1.5 Hälytysajoneuvojen toimintamahdollisuudet Tikasauton ja puomitikasauton käyttömahdollisuudet sekä muiden hälytysajoneuvojen toimintamahdollisuudet ovat olemassa. Hälytysajoneuvot pääsevät rakennuksen luo joka suunnasta, ainoa este saattavat olla pysäköidyt autot. Alue on asfaltoitu. Pelastustiet, sekä piha-alueen merkinnät (kilvet) on merkitty liitteen karttaan 1.6 Vartiointi Päivävartiointia ei ole. Yövartiointi: Koulutalossamme on yöaikaan murtohälytysjärjestelmä, joka hälyttää suoraan vartiointiliikkeeseen (ISS-palvelut OY ). Koululla on videovalvontalaitteet, 16 kameraa. 2. HENKILÖMÄÄRÄT 2.1 Henkilömäärä Päiväkoulussa on n. 70 opettajaa ja koulunkäyntiavustajaa Päiväkoulussa n. 640 oppilasta, Ahjolan kansalaisopistossa ja muussa iltatoiminnassa opiskelijaa ja opettajaa. Talossa on 2 päiväkoulun koulusihteeriä, terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja, vahtimestari, iltatoiminnan vahtimestari 2-3 siivoojaa ja 4 keittiöhenkilökuntaan kuuluvaa. 3. VAARATILANTEET JA TOIMENPITEET VAARATILANTEISSA 3.1 Tulipalo Tulipalon syttymisen syitä ovat mm. huolimattomuus, vialliset sähkölaitteet ja erityyppiset tuhopoltot. Tulipalon kehittyminen jaetaan kolmeen eri vaiheeseen: syttymisvaiheeseen, täyden palamisen vaiheeseen ja jäähtymisvaiheeseen.

6 6 Tulipalo saattaa kehittyä ensimmäisten 4-7 minuutin aikana pienestä palon alusta täyden palamisen vaiheeseen. Ensimmäisten minuuttien aikana tehdyt oikeat ja nopeat toimenpiteet ovat ratkaisevia. Toimintaohje tulipalon sattuessa: 1. Pelasta ja varoita muita vaarassa olevia 2. Sammuta lähimmällä alkusammuttimella 3. Hälytä aluepelastuslaitos. Yleinen hätänumero on Rajoita palon leviäminen sulkemalla ovet, luukut ja ikkunat sekä ilmastointi 5. Opasta tai järjestä opastus ja esteetön pääsy aluepelastuslaitoksen yksiköille 6. Varmista, että tarvittaessa kaikki poistuvat rakennuksesta tai vaara alueelta 7. Ilmoita palosta esimiehellesi tai suojelujohtajalle Tulipalon kannalta hankalimmat tilat ovat vanhan puolen 4. ja 5. kerrokset, joissa ovat kemian ja tietotekniikan luokat. Neljännen kerroksen luokissa 43, 44, 45 ja 46 säilytetään koulun kemikaaleja ja siellä samoin kuin biologian luokissa 33, 34, 35 ja 36 kolmannessa kerroksessa voidaan käyttää pieniä kaasukeittimiä, ns. retkikeittimiä. Vanhan puolen kolmannesta, neljännestä ja viidennestä kerroksesta ei ole kuin yhdet portaat alas. Hätäpoistumistie on kuitenkin katon kautta, josta pääsee suojattujen tikkaiden avulla alas. Viidennestä kerroksesta on opastus hätäpoistumistikkaille, mutta pääsy sinne vaatii opettajan ovien avaamisen. Vanhan puolen toisesta kerroksesta pääsee jo uudelle puolelle, josta on väljemmät poistumistiet, mutta ovi on kapea ja hankaloittaa kulkemista. Tulipalon kannalta vaaratilanteita voi syntyä myös uuden puolen kuvataideluokissa, jossa on paljon helposti syttyvää materiaalia esillä. Myös sähköisten laitteiden viat voivat synnyttää tulipalovaaran kaikkialla koulussa. Kouluun on asennettu tilapäismajoitusta varten vanhan puolen alimpaan kerrokseen sekä juhlasaliin automaattinen hälytysjärjestelmä, joka on kytketty suoraan hätäkeskukseen. Automaattinen hälytysjärjestelmä ei ulotu koko rakennukseen, joten on tärkeää varmistaa, että tieto hälytyksestä tulee kaikkien tietoon. Tällöin käytetään keskusradion pakkosyöttökuulutusta, tarvittaessa megafonia, joka löytyy rehtorin kansliasta sekä henkilökohtaisia käyntejä tiloihin, jonne kuulutukset eivät kuulu. Hälytysjärjestelmään on asennettu kanslian kuulutuspisteeseen mahdollisuus vaientaa hälytyskellot kuulutuksen ja opettajien antamien ohjeiden ajaksi. 3.2 Kaasuvaara Kemiallisia vaaratilanteita voivat aiheuttaa maanteillä tai rautateillä sattuva vaarallisen aineen onnettomuus tai viraston sisällä tapahtuva vaarallisen aineen käyttövirhe tai laitevaurio.

7 7 Toimintaohje kaasuonnettomuuden sattuessa ulkona (olet ulkona) 1. Tarkista tuulen suunta ja poistu kaasun alta sivutuuleen 2. Pyri korkeampaan maastokohtaan. Ylempänä on turvallisempaa 3. Jos joudut kaasupitoiseen ilmaan, liiku rauhallisesti ja suojaudu hengittämällä kostean vaatteen läpi Toimintaohje kaasuonnettomuuden sattuessa ulkona (olet sisällä) 1. Pysäytä ilmastointi ja sulje ovet, ikkunat ja venttiilit. Asiasta kuulutetaan keskusradion kautta, jonka jälkeen jokaisessa luokassa suljetaan ikkunat. Vahtimestari sulkee ilmastoinnin ja ala-aulan ovet (ilmastoinnin hätäpysäytys on opettajien työtilassa). Opettajat tarkistavat käytävien ovet ja ikkunat. Siivoojat ja keittiöhenkilökunta tarkistavat omat alueensa. 2. Avaa radio ja kuuntele alueradio-ohjelmaa. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti 3. Vältä puhelimen käyttöä 4. Jos kaasun hajua tuntuu, hengitä kostean vaatteen läpi 5. Pyri rakennuksen yläkerroksiin mikäli, se on mahdollista Mikäli koulu joudutaan tyhjentämään, toimitaan kuten tulipalon yhteydessä. Välittömästä kaasuvaarasta varoitetaan yleisellä vaaramerkillä. Se on yhtäjaksoinen nouseva ja laskeva sireeniääni tai pillityyppisellä hälyttimellä annettuja lyhyitä äänimerkkejä. Toimintaohje kaasuonnettomuuden sattuessa kiinteistön sisällä: 1. Varoita kaasuvaarasta muita ihmisiä 2. Hälytä aluepelastuslaitos. Yleinen hätänumero on Jos toimit vaara-alueella käytä suojaimia, väestönsuojassa on muutamia kaasunaamareita 4. Mikäli kyseessä on vuoto, pienikin kipinä voi aiheuttaa räjähdyksen 5. Palaessaan kaasut voivat muodostaa uusia vaarallisia reaktiotuotteita tai aineyhdisteitä 6. Ilmoita onnettomuudesta esimiehelle tai turvallisuuspäällikölle Koulu sijaitsee radan välittömässä läheisyydessä, joten esim. kloorivuoto on mahdollinen. Vaarallisten aineiden vastuuhenkilöinä toimivat fysiikan opettajat. Vaaralliset aineet ovat varastoituina neljännen kerroksen fysiikan luokissa 45 ja Säteilyvaara Ulkoinen säteilyvaara voi aiheutua: - ydinräjähdyksestä - ydinaseonnettomuudesta

8 8 - ydinvoimalaonnettomuudesta Suomessa tai ulkomailla - ydinkäyttöisen aluksen onnettomuudesta - ydinkäyttöisen satelliitin maahansyöksystä - radioaktiivisia aineita käsittelevän laitoksen tai varaston tulipalosta tai muusta onnettomuudesta Koko maan säteilytilannetta seurataan automaattisella mittaus- ja tiedonkeruujärjestelmällä. Mittausasemia on noin 300. pirkanmaan pelastuslaitos vastaa kaupungin alueella tapahtuvasta säteilyvalvonnasta. Viranomaishälytysraja on 0.4 mikrosv/h. Säteilyvaarasta tiedotetaan yleisellä hälytysmerkillä. Myös radiossa ja televisiossa luetaan säteilyvaaraan liittyvät toimintaohjeet. Säteilyturvakeskuksen suosittelemat toimenpiteet eri ulkoisissa annosnopeuksissa: 10 mikrosv/h Karjan ja ravinnon suojaaminen 100 -"- Sisälle suojautuminen 100 -"- Joditablettien nauttiminen 100 -"- Kulkurajoitukset 500 -"- Suojaväistö Luonnon normaali taustasäteily on mikrosv/h Toimintaohje vakavassa säteily- ja ydinonnettomuustilanteessa: 1. Suojaudu sisätiloihin 2. Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihto 3. Kuuntele radiota 4. Toimi pelastusviranomaisten ja suojelujohdon antamien ohjeiden mukaan esim. - valmistaudu suojautumaan väestönsuojaan tai kellariin - varaa tarvittaessa ruokaa ja juomaa n. kahden vuorokauden kulutusta vastaava määrä - varaa joditabletteja 1-2 kpl. Joditabletti suojaa kilpirauhasta radioaktiiviselta jodilta, koululla on varastossa tarvittava määrä 800 kpl kassakaapissa 5. Vältä puhelimen käyttöä 6. Älä poistu alueelta ilman viranomaisten lupaa 3.4 Tulityöt 3.5 Pommiuhka Tulitöitä virastossa voivat tehdä ns. tilapäisellä tulityöpaikalla ainoastaan sellaiset henkilöt, jotka ovat suorittaneet tulitöiden turvallisuuskurssin. Kurssin oppisisällön tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEK:n ja Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton SVK:n hyväksymä. Tulityökorttiin johtavasta koulutuksesta saa lisätietoja mm. Pirkanmaan pelastuslaitoksesta puh tai Hämeen Pelastusliiton Pirkanmaan toimistosta puh Teknisen työn opettaja on suorittanut tulityökortin, mutta opetus tapahtuu Johanneksen koulutalon kiintestössä. Kiinteistön tulityöluvat antaa Tilakeskuksen isännöitsijä. Kaikkiin pommiuhkauksiin on suhtauduttava vakavasti ja ne on tutkittava huolellisesti, vaikka usein kysymyksessä on aiheeton ja häiriintyneen henkilön ilmoitus.

9 9 Toimintaohje pommiuhkatilanteessa: 1. Jos pommiuhkaus saadaan puhelimitse, niin yritä pitkittää puhelua ja saada mahdollisimman tarkat tiedot uhkauksen syistä ja kohteesta, itse pommista, sen sijainnista ym. 2. Huomioi soittajan mielentila, puheen tuntomerkit, ympäristöäänet ja muut mahdolliset asiat 3. Ilmoita pommiuhkauksesta heti esimiehelle tai suojelujohtajalle ja poliisille Poliisin puh. on Uhanalaiset tilat tyhjennetään ja alue eristetään riittävän laajalta alueelta 5. Poliisin tultua paikalle toimitaan poliisin antamien ohjeiden mukaan 6. Pommiksi epäiltyyn esineeseen, pakettiin tai laukkuun ei missään tapauksessa saa koskea 3.6. Väkivallan uhka Mikäli väkivallan uhka on todettu, siitä on välittömästi saatava tieto rehtoreille, jotta asiasta voidaan kuuluttaa ohjeet. Kuulutus tulee pakkosyötöllä ja on lyhyt. Se sisältää ohjeen siirtyä oppilaiden kanssa luokkatilan perälle ja sulkea luokkatilaan johtavat ovet. Myös muun henkilökunnan on syytä hakeutua tällöin suljettuun tilaan odottamaan viranomaisten ohjeita. Suljetussa tilassa käytetään vain yhtä puhelinta, mahdollisuuksien mukaan puhelimen käyttäjä on opettaja Sairaskohtaus Vakavan sairaskohtauksen sattuessa toimitaan, kuten ensiaputilanteissa. 1. Estetään lisävahinkojen syntyminen 2. Huolehditaan loukkaantuneen ensiavusta. 3. Hälytetään ambulanssi soittamalla hätänumeroon 112 Aikuiset toimivat vastuullisesti. Oppilaat pidetään poissa onnettomuuspaikalta. Jos oppilas on loukkaantunut, opettaja tai terveydenhoitaja ilmoittaa tapahtumasta kotiin 3.8. Katolta putoava lumi ja jää ja liukastumisvaara Katolta putoava lumi ja jää voivat aiheuttaa vakavan uhan katon lumi -ja jääesteistä huolimatta. Varsinkin vanhan puolen pohjoissivusta voi keväisin aiheuttaa vaaratilanteita. Varminta on välttää siellä oleskelua ja varoittaa oppilaita siellä oleskelusta. Mikäli katolta huomataan putoavan jäätä, vahtimestari hälyttää välittömästi jäänpoistajat. Myös henkilöautojen paikoitus on alueella riskialtista. Liukastuminen koulun pihassa on hiekoituksesta ja jään poistosta huolimatta kohtuullisen suuri vaara koulupihan kaltevuudesta johtuen. Myös portaat saattavat olla erittäin liukkaat. Hiekoitustarpeesta on ilmoitettava vahtimestarille. 3.6 Muut Vaaratilanteet Erilaisia riskejä voi ilmetä mm. sähkö-, vesi, -tai lämpökatkoksista. Myös Ilkivallalta voi aiheuttaa vaaratekijöitä.

10 10 Jos koulun tietoon tulee internetissä olevia uhkakirjoituksia, videoita tms., niistä ilmoitetaan rehtoreille ja keskusrikospoliisin vihjepostiin: Koulussa tapahtuneet ongelmatilanteet esim. näpistelyt, vahingonteot, jotka eivät ole akuutteja voi ottaa yhteyttä suoraan koulupoliisiin: Jarmo Toikkanen Atk-turvallisuus: atk-laitteet on merkitty. Murtosuojaus on suurimmassa osassa uudempia koneita. 4. TIEDOTTAMINEN ONNETTOMUUSTILANTEISSA 4.1 Viranomaistiedottaminen Vakavissa tai laajoissa onnettomuuksissa hätätiedotteet välitetään kaikkien radioasemien kautta samanaikaisesti RDS-hälytysjärjestelmällä. Hätätiedote keskeyttää meneillään olevan ohjelman riippumatta siitä, mikä kanava on kysymyksessä. Muut viranomaistiedotteet on tarkoitettu käytettäväksi tilanteissa, joissa uhka ei ole aivan välitön. Tiedote luetaan Yleisradion verkossa meneillään olevaan ohjelman aikana. 4.2 Koulun tiedottamisvastuu Tiedottamiseen onnettomuustilanteissa tulee varautua nimeämällä virastoon vastuunalainen tiedottaja, joka tuntee viraston ja jolla on riittävät tiedot ja toimivalta virastossa. Rehtori vastaa koulun tiedotustoiminnasta. Tulipalon havaitsija hälyttää palokunnan (numero 112) vie viestin koulun hallintokerrokseen, josta rehtori kuuluttaa asiasta keskusradiosta. Keskusradiolla voidaan kuuluttaa koulun kaikkiin luokkiin ja piha-alueelle. Kukin opettaja laskee oppilaansa, neuvoo heille kokoontumispaikan, sulkee luokan ikkunan ja ohjaa oppilaansa ulos rakennuksesta. Opettaja sulkee luokan oven jälkeensä. Kokoontumispaikalla opettaja laskee oppilaansa. Onnettomuustilanteissa tilanteenaikainen tiedotusvastuu on onnettomuutta johtavalla pelastusviranomaisella. 4.3 Tiedottamisen kohteet 1. Koulun henkilökunta ja turvallisuusorganisaatiot 2. Pelastus- ja yhteistoimintaviranomaiset (poliisi, pelastuslaitos, asiantuntijat jne.) 3. Onnettomuuksissa loukkaantuneiden omaiset

11 11 4. Tiedotusvälineet 5. Ulkopuolinen väestö (varoittaminen vaaratilanteessa) 5. RAKENTEELLINEN SUOJELU 5.1 Palotekninen kartoitus Kerrosluku: Suojaustaso: Poistumistiet: 5 kerrosta, neljä porrashuonetta Alkusammutuskalusto: merkitys alkusammutuspisteet Hiilidioksidisammuttimet, jauhesammuttimia, sammutuspeitteet ja hätäsuihkut. normaalit kulkutiet ja merkityt hätätiet Vanha puoli: 0. kerros: Huhtimäenkadun ovi (luokat 01,02) 1. kerros: Rautatienkadun puoleinen päätyovi 2. kerros: Huhtimäenkadun ovi 3.kerros: Rautatienkadun puoleinen päätyovi (luokat 31, 32,33) Huhtimäenkadun ovi (luokat 34, 35, 36) 4. kerros: Rautatienkadun puoleinen päätyovi ( luokat 41, 42, 43 ) Huhtimäenkadun ovi (luokat 44, 45, 46) 5. kerros: Rautatienkadun puoleinen päätyovi ( luokat 51,52 ) Uusi puoli: 3. kerros: takaportaita ala-aulaan, lähin pihaovi 2. kerros: takaportaita ala-aulaan, lähin pihaovi 1. kerros: ala-aulan lähin pihaovi kuntosali: ala-aulan lähin pihaovi keittola: takaportaita ala-aulaan, lähin pihaovi Siukolankadun ovi (lähin avaimenhaltija avaa) Varapoistumistiet: Vanha puoli, kellarikerros: Terveydenhoitajantilojen kautta, pannu-huoneen kautta, vahtimestarin asunnon kautta sekä luokista 01 ja 02 ikkunan kautta 5. kerroksen hätäpoistumistie on opettajien ATKtilojen kautta kattoluukun kautta suojattuja tikkaita myöten. Uusi puoli, pohjakerros: Siukolankadun ovi, keittiön ikkuna

12 12 Savutuuletus: ikkunat ja ovet Koulussa on 13 palo-ovea sekä osastoivat ovet jokaisessa kerroksessa. 5.2 Ilmastointi Yleiskuva viraston ilmastoinnista: pohjapiirros Ilmastoinnin hätäpysäytys on opettajien työtilassa. Ilmastoinnin valvonnasta vastaa vahtimestari. 5.3 Sähkölaitteet Toiminnan kannalta tärkeimmät sähkölaitteet ( muuntajat yms.) sijaitsevat kellaritiloissa (kartta). Vastuuhenkilö: vahtimestari 5.4 Väestönsuojat Kellarikerroksessa, kuntosalissa, (kartta) on väestönsuoja, luokitus S1, pintaala 103,5 m2, 135 hengelle. Väestönsuojan käyntireitti: 1 kerroksen aulasta, palo-ovessa on väestönsuojan merkintä 6. HÄLYTYS- JA SAMMUTUSJÄRJESTELYT SEKÄ SUOJELUMATERIAALI 6.1 Ulkoiset hälyttimet Lähin ulkoinen hälytin sijaitsee Scandic Tampere Cityssä, Hämeenkatu 1. Hälyttimien kokeilu suoritetaan maanantaisin klo Henkilökunnan hälytysjärjestelmä Keskusradiojärjestelmän avulla. Tarvittaessa megafonin avulla. Poistuttaessa rakennuksesta henkilökunnan kokoontumispaikkana ovat erikseen määritellyt alueet. Ohjeet luokkatiloissa. 6.3 Automaattinen paloilmoitin Ulkona on automaattisen hälytysjärjestelmän palohälytin vanhan puolen Rautatienkadun puoleisessa seinässä. Paloilmoitinkeskuksen hoitajana toimii Tike/ Jeremia Aaltonen puh , jolla on ainoana mahdollisuus irtikytkentöihin. Ilta- ja viikonloppupäivystyksestä (klo ) huolehtii Tike/ huoltopäivystys puh

13 6.5 Alkusammutuskalusto 13 Hiilidioksidisammuttimet ovat tietokone-luokissa 51 ja 52 käsityötilojen 61 ja 62 välihuoneessa. Jauhesammuttimia on molemmissa opetuskeittiöissä, kemian luokissa 45 ja 46, ruokalan keittiössä, lämmönjakohuoneessa sekä näyttämön sivussa. Yhteensä sammuttimia on 16 kpl. Lisäksi kemian luokissa ja kotitalousluokissa sekä ruokalassa on sammutinliinat ja fysiikan ja kemian luokissa on myös hätäsuihkut. Sammuttimien tarkastuksista ja huollosta vastaa vahtimestari. 6.6 Väestönsuojelumateriaali Suojelumateriaalin hankinnassa on huomioitava, että turvallisuusorganisaatioon nimetyillä on tarvittava henkilökohtainen suojavarustus. Henkilökohtainen suojavarustus sisältää: - suojapuvun - suojanaamarin - suojakypärän - suojalasit - kumisaappaat Lisäksi pelastusryhmän ( 1+7 ) puoliryhmän ( 1+3 ) käytössä tulee olla säteilymittari ja kevyt raivauskalusto. Ensiapuryhmän puoliryhmän ( 1+ 3 ) käytössä tulee olla tarvittava ensiapumateriaali. Tammerkosken koulutalon väestösuojassa on 8 kaasunaamaria, paarit ja 2 kokovartalolastaa. Viraston suojelumateriaalitilanne on väestösuojelumääräysten mukainen. 7. HENKILÖSTÖN KOULUTUS 7.1 Koulutussuunnitelma Koulutus jaetaan suojelujohdon koulutukseen, suojeluorganisaation koulutukseen sekä muun henkilöstön koulutukseen. Koulutuksen sisältö muodostuu pelastussuunnitelman läpikäymisestä, vastuukysymyksistä, kohdetta koskevien uhkakuvien esittelystä sekä toimintaohjeiden käytännön toteuttamisesta erilaisissa onnettomuustilanteissa (poistumisharjoitukset). Koulun henkilökunta osallistuu myös alkusammutuskoulutuksiin Koulutusta on järjestettävä vuosittain. Koulun henkilökunnan koulutus tapahtuu työpaikkakokouksissa, opettajien koulutus tapahtuu lisäksi opettajakokouksissa. Koulussa järjestetään joka toinen syksy poistumisharjoitus.

14 Pelastusalan koulutusta antavat: 14 Pelastusopisto Hulkontie Kuopio puh Hämeen Pelastusliitto ry puh tai (Pirkanmaan toimisto) Pirkanmaan pelastuslaitos Satakunnankatu Tampere puh PELASTUSHALLINTO TAMPEREELLA 8.1 Normaaliolot Tampereen kaupungin pelastustoimesta vastaavana hallintokuntana on Pirkanmaan pelastuslaitos. Toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. Pelastustoimeen sisältyvät toiminta palo- ja onnettomuustilanteissa, palonehkäisy ja väestönsuojelu. Pelastuslaitoksen keskeiset tehtävät muodostuvat pelastus- ja sammutustoiminnan lisäksi toiminnasta liikenneonnettomuuksissa, räjähdyksissä, öljyvahingoissa, vaarallisten aineiden aiheuttamissa onnettomuuksissa sekä poikkeuksellisten säätilojen aiheuttamissa onnettomuuksissa. Pirkanmaan pelastuslaitos: Satakunnankatu 16 puh pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen pelastuspäällikkö Esko Kautto pelastuspäällikkö Seppo Männikkö palvelusuhdepäällikkö Jukka Lehtonen tekninen päällikkö Esko Kulmala palopäällikkö Ari Vakkilainen valmiuspäällikkö Markku Lehtonen pelastuspäällikkö Matti Isotalo Pirkanmaan hätäkeskus 112

15 Pelastuslaitoksen yhteystiedot 15 Pirkanmaan pelastuslaitos Keskuspaloasema Satakunnankatu 16, TAMPERE Puhelin (vaihde) (03) Lähin palo- ja pelastusasema Satakunnankatu 16, TAMPERE Yhteyshenkilö pelastustoimeen Kirka Walden (kohteen palotarkastaja) Päivystävä palotarkastaja (arkipäivinä ) Puhelin (03) Hätäkeskuksen yhteystiedot Hätäkeskuslaitos Osoite PL 112, FI PORI Puhelin hätätilanne 112 Varautuminen poikkeusoloihin Poikkeusolojen johtokeskus Kaupin kalliosuoja Osoite: Käpytie 48 Puhelin Väestönsuojelualuejaon suojelupiiri Piirin johtopaikka Suojelulohko Lohkon johtopaikka Suuronnettomuuksien ja poikkeusolojen kokoontumispaikka Katso: HUOM! Kaikissa kunnissa ei ole saatavissa piiri- ja lohkotietoja Itäinen suojelupiiri Liisankallion kalliosuoja Liisankatu 2 puh Itäinen suojelupiiri Liisankallion kalliosuoja Liisankatu 2 puh Kyttälä Tampereen Klassillinen lukio Tuomiokirkonkatu 5 8. Kyttälä Tampereen Klassillinen lukio Tuomiokirkonkatu 5 Viranomainen määrittää paikan ko. tilanteissa

16 Liittyminen kunnan pelastustoimeen poikkeusoloissa Poikkeusolot on määritelty valmiuslaissa ( /1552), Poikkeusoloja tämän lain mukaan ovat: 1) Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava hyökkäys ja sen välitön jälkitila; 2) Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavan hyökkäyksen uhka, jonka vaikutusten torjuminen vaatii tämän lain mukaisten toimivaltuuksien välitöntä käyttöön ottamista; 3) väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat; 4) erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila; sekä 5) vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti. Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen puh Pelastuspäällikkö Seppo Männikkö Valmiuspäällikkö Markku Lehtonen puh Tampereen kaupungin johtokeskus Käpytie 48 Tampereen kaupungin johtokeskus toimii Tampereen kaupungin sekä yhteistoiminta-alueen johto- ja viestikeskuksena. Väestönsuojelun aluejaossa Tampere jaetaan läntiseen, itäiseen, pohjoiseen tai eteläiseen suojelupiiriin. Aluejako perustuu voimassa olevaan tilastoaluejakoon. Ko. alueen johtokeskukset toimivat tarvittaessa virastojen ja Tampereen kaupungin johtokeskuksen välisinä viestikeskuksina. 9. SUUNNITELMAN TARKASTAMINEN Suunnitelma tarkastetaan suojelujohtajan johdolla vuosittain ja tapahtuneet muutokset kirjataan kaikkiin kappaleisiin. Tarkistuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota viraston henkilömuutoksiin, kiinteistön rakenteellisiin ja teknisiin muutoksiin sekä sellaisiin toiminnallisiin muutoksiin, joilla on vaikutusta turvallisuuteen.

17 17 Pelastusviranomainen tarkastaa suunnitelman vuosittaisen palotarkastuksen yhteydessä. Edellinen tarkastuspäivämäärä: Tarkastaja oli Kirka Walden. 10. SUUNNITELMAN JAKELU Suunnitelma on saatettava henkilökunnan tietoon. Pelastussuunnitelma on koko henkilökunnan saatavilla opettajanhuoneessa ja se on luettavissa myös koulun kotisivulta. Johdolla omat kappaleensa. 11. LIITTEET Yleinen toimintaohje väkivaltatilanteessa Liite 1 Tammerkosken koulutalon omat liitteet: Kuulutusohje poistumistilannetta varten Liite 2 Kuulutusohje sisäistä vaaratilannetta varten Liite 3 Koulun pohjapiirrokset Liite 4 Pelastustiet palo- ja pelastuslaitosta varten Liite 5

18 18 Yleinen toimintaohje väkivaltatilanteessa Täydennetään työpaikkakohtaisilla ohjeilla Liite1 Työntekijä Ennakoi Kouluttaudu ennakkoon mahdollisten väkivaltatilanteiden varalta. Opettele tunnistamaan uhkatilanne. Älä mene yksin uhkaavaan tilanteeseen. Tunnustele ilmapiiriä. Rauhoita tilannetta Yritä välttää konfliktia. Jos joudut väkivaltatilanteeseen, asiakkaan uhkaamaksi tai mihin tahansa ennalta arvaamattomaan, mieltä järkyttävään tilanteeseen Poistu paikalta, jos mahdollista. Suojaa itseäsi ja toisia henkilöitä. Tee tilannearvio ja toimi sen mukaan. Tee hälytys työpaikalla sovitun mukaisesti, tai poliisille puhelimella numeroon 112. Pyri mahdollisuuksien mukaan etukäteen selvittämään tilanne poliisipartiolle lyhyesti ennen kuin se tulee paikalle. Korosta tilanteen vakavuutta. Tapahtuman jälkeen Pyydä apua työyhteisöltäsi, työkavereilta ja esimieheltä. Hakeudu hoitoon Tullinkulman työterveyteen, osoite Hammareninkatu 5 b/ päivystysasemalle, osoite Hatanpäänkatu 24, jos tilanne niin vaatii. Virka-aikana yhteys työterveyteen p. (03 565) Muista, että lääkäri arvioi sairausloman tarpeen. ohjaa sekä järjestää jälkipuinti- ja seurantatilaisuuden Lähiesimies Hanki apua tilanteessa mukana olleelle työntekijälle tai työyhteisölle. Ilmoitukset Täytä vakuutustodistus lääkärikäyntiä varten Täytä sisäinen ilmoitus lomake yhdessä tapahtuman kohteeksi joutuneen työntekijän kanssa mahdollisimman pian (http://www.sis.tampere.fi/henkilosto/yhteistoi minta/index.htm). Työsuojeluasiamiehen olisi mahdollisuuksien mukaan hyvä olla mukana tapaturman tutkinnassa. Lähetä sisäinen ilmoitus työsuojelupäällikkö Kaija Koskiselle, osoitteella VKT/ Keskustori 4 ja kopio siitä työsuojeluvaltuutetulle. Selvitykset Selvitä Tullinkulman työterveyden kanssa jälkipuinti-istuntojen tarve. Keskusteltuasi ensin työyhteisön kanssa tee tutkintapyyntö myös läheltä piti -tapauksessa turvallisuuspäällikkö Pasi Keinoselle sähköpostilla tai sairaalains. Raimo Rakeelle tarpeen. Seuraa tilannetta työyhteisössä tapahtuman jälkeen. Työkaveri Hälytä välittömästi apua, jos ei vielä hälytetty Auta tilanteessa mahdollisuuksiesi mukaan. Auta tilanteen selvittämisessä ja jälkipuinnissa. Tullinkulman työterveys puhelin (03 565) Selvittää tilannetta tarvittaessa ja antaa hoidon. Tutkii tilanteen ja järjestelee jatkohoidon,

19 19 TOIMINTA HÄTÄTILANTEISSA LIITE 2 Kuulutusohje yllättävien poistumistilanteiden varalta ANTEEKSI TUNNIN KESKEYTYS - tämä ohje koskee kaikkia koulurakennuksessa olevia henkilöitä! Pyydän että kaikki istuvat paikallaan tämän kuulutuksen ajan ja toimivat tämän kuulutuksen loputtua opettajan antamien ohjeen mukaisesti. Suoritamme koulussa hälytystilanteen mukaisen poistumiseen (poistumisharjoituksen.) Poistuminen tapahtuu opettajan ja luokan seinällä olevien ohjeiden ja neuvojen mukaan ripeästi, mutta juoksematta. Opettajan on huolehdittava siitä, että luokan kaikki oppilaat poistuvat luokkahuoneesta. On varottava ehdottomasti kaatumista. Jos kuitenkin tapahtuu, kaatumisia on perässä tulijoiden on autettava kaatunut ylös ja huolehdittava että hän pääsee ulos. Turvallisuuden takaamiseksi on syytä jättää edellään kulkevaan riittävä turvallisuusväli. Kunkin luokan ilmoittautuminen tapahtuu opettajan johdolla koulun kentällä rehtorille tai apulaisrehtorille sen mukaan mitä on sovittu. - luokkien 81 ja 82 opettajat käyvät katsomassa luokan 85 laboratorion ja luokkien 71 ja 72 opettajat käyvät katsomassa luokan 75 työtilan Kunkin ryhmän ilmoittautuminen tapahtuu opettajan toimesta rehtoreille lipputangon luona Poistuminen alkaa opettajien ohjeiden mukaan nyt! toimikaa!

20 20 LIITE 3 Kuulutusohje yllättävän vaaratilanteen varalta! Huomio, Huomio! Tämä on rehtorin käsky kaikille koulussa oleville! Siirtykää välittömästi lähimpään luokkatilaan. Lukitkaa ovet kun kaikki ovat päässeet sisään. Siirtykää luokan perälle odottamaan lisäohjeita. Apua on jo tulossa.

21 21

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö oy KAUHAJOEN PELASTUSSUUNNITELMA sivu 2 Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

VÄESTÖN VAROITTAMINEN

VÄESTÖN VAROITTAMINEN TURVALLISUUSOHJE Liite 2 VÄESTÖN VAROITTAMINEN 1. Yleinen vaaramerkki Yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni, jossa nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma. Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu

PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma. Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu PELASTUSSUUNNITELMA Isännöitsijätoimisto Puhelin: 040-5549123 Kauppurienkatu Fax: 08-90100 Oulu Asunto-osakeyhtiö

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS

AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS As Oy Lahden Mattssonin Kulma PELASTUSSUUNNITELMA 1(5) AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS Turvallisuusjärjestelyjen organisointi 1. Johdanto 2. Henkilöstö 3. Tietoja kiinteistöstä

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma Räyskälän leirikeskus

Pelastussuunnitelma Räyskälän leirikeskus Pelastussuunnitelma Räyskälän leirikeskus Lopen kunta / nuorisotoimi Nuoriso-ohjaaja Marjo Niittymäki puh. 040-3306036 marjo.niittymaki@loppi.fi Yhdystie 5, 12700 Loppi www.loppi.fi Sisällysluettelo Kansi

Lisätiedot

Asunto Oy Siltakyläntie 2

Asunto Oy Siltakyläntie 2 TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA Kiinteistön nimi Asunto Oy Siltakyläntie 2 1. Johdanto Suunnitelman tekemisestä on säädetty pelastuslaissa (468/2003) ja valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112.

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112. Pelastustiet ja pysäköinti Valvojat ohjeistetaan seuraamaan pysäköintiä niin, ettei pysäköinti estä pelastusajoneuvojen toimintaa ja niin että pelastustiet pidetään avoinna. Hallin edessä on selkeät parkkipaikat,

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vanajan kirkko Hautausmaantie, 13110, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (14) Vanajan kirkko

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA www.phnet.fi/kunnat/heinola /koulut/myllyoja

PELASTUSSUUNNITELMA www.phnet.fi/kunnat/heinola /koulut/myllyoja PELASTUSSUUNNITELMA www.phnet.fi/kunnat/heinola /koulut/myllyoja SUUNNITELMAN LAATIJAT: Päiväys 14.02.2000 Nimi Paavo Lenho Suojelutehtävä suojelujohtaja Päiväys 14.02.2000 Nimi Risto Lindqvist Suojelutehtävä

Lisätiedot

Tapiolan Keskuspysäköinti Oy

Tapiolan Keskuspysäköinti Oy Tapiolan Keskuspysäköinti Oy Käyttäjien turvallisuusohjeet Etelätuulentie 1, 12. kaupunginosa, Tapiola 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Ylöjärvi Kiinteistön / taloyhtiön nimi: As Oy Siironpiha Laatimispäivämäärä: 18.1.2016 Taloyhtiön hallitus vahvistanut pvm ja allekirjoitus: 23.1.2016 Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Alavus Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Alavuden Vuokra-asunnot Oy, kiinteistöt eritelty luetteloon Laatimispäivämäärä: 6.7.2011/10.10.2011/3.11.2014/24.11.2015

Lisätiedot

Kuntien valmiussuunnittelu ja alueen oppilaitokset. Valmiusmestari Vesa Lehtinen LAHTI

Kuntien valmiussuunnittelu ja alueen oppilaitokset. Valmiusmestari Vesa Lehtinen LAHTI Kuntien valmiussuunnittelu ja alueen oppilaitokset Valmiusmestari Vesa Lehtinen 04.12.2017 LAHTI MITÄ VARAUTUMINEN ON?? Mikä meitä uhkaa? Varautuminen Toiminta, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman

Lisätiedot

Oppilaitoksen kriisivalmius

Oppilaitoksen kriisivalmius 1 Hyväksytty 16.6.2011 Oppilaitoksen kriisivalmius Oppilaitoksen opiskelijat ja henkilökunta voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan tilanteeseen, joko oppilaitoksessa tai sen ulkopuolella.

Lisätiedot

Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennalta

Lisätiedot

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi VAARATILANNE

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi VAARATILANNE 7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi versio 2a j.m. Sivu 1/6 2.2.04 versio 2a j.m. Sivu 2/6 2.2.04 Esimerkit Päivittäiset onnettomuudet Huoneistopalo Välitön

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Asumisyksikkö Muistokatu

Asumisyksikkö Muistokatu Asumisyksikkö Muistokatu Käyttäjien turvallisuusohjeet 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet 5. Poistumisjärjestelyt 6. Kokoontumispaikka 7.

Lisätiedot

TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA Kiinteistön nimi Keskinäinen Kiinteistöyhtiö FASTERVESTOy 1. Johdanto Suunnitelman tekemisestä on säädetty pelastuslaissa (468/2003) ja valtioneuvoston asetuksessa

Lisätiedot

Avain. Pelastussuunnitelma. Lohjan Laamanninpuisto Laamanninkatu 1, Lohja. Laadinta pvm:

Avain. Pelastussuunnitelma. Lohjan Laamanninpuisto Laamanninkatu 1, Lohja. Laadinta pvm: Avain Pelastussuunnitelma Lohjan Laamanninpuisto Laamanninkatu 1, 08200 Lohja Laadinta pvm: 25.09.201 Päivitys pvm: 20.10.201 Sivu 2 / 14 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1. Säädösperusteet

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/8 Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennalta ehkäistä

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT AS.. OY MÄKÄRÄN PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/8 Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun,

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖN OMAVALVONTA

ASUINKIINTEISTÖN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjden mukaisesti on velvoittavaa. Vastaajan tulee

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Maatullinaukio

Kiinteistö Oy Maatullinaukio Kiinteistö Oy Maatullinaukio Käyttäjien turvallisuusohjeet Maatullinaukio 10 00750 HELSINKI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Yleistä Kohteen perustiedot Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio Turvaopasteet Poistumisjärjestelyt

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS 112 0112

HÄTÄILMOITUS 112 0112 TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. ENSIAPUOHJEET 4. VÄKIVALTATILANTEET 5. MURTO 6. RYÖSTÖ 7. POMMIUHKAUS 8. YLEINEN VAARAMERKKI 9. KAASUVAARA 10. SÄTEILYVAARA 11. VÄESTÖNSUOJAAN SUOJAUTUMINEN

Lisätiedot

Kulttuurikeskus Kustaa Hiekan lukutupa PELASTUSSUUNNITELMA

Kulttuurikeskus Kustaa Hiekan lukutupa PELASTUSSUUNNITELMA Kulttuurikeskus Kustaa Hiekan lukutupa PELASTUSSUUNNITELMA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 13.4.2011 Yhteystiedot päivitetty 20.10.2014 Sisällys 1 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Hyvinvointikeskus Sauvola

Hyvinvointikeskus Sauvola Hyvinvointikeskus Sauvola Käyttäjien turvallisuusohjeet 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet 5. Poistumisjärjestelyt 6. Kokoontumispaikka 7.

Lisätiedot

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26 Teuvo Reinikainen SPEK SUOJELUSUUNNITELMA Velvoite väestönsuojelulaista ja -asetuksesta v. 1958/1959 (muutokset v. 1990) Ohje teollisuuslaitosten ja liikeyritysten poikkeusolojen

Lisätiedot

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ 4. KÄSISAMMUTTIMEN KÄYTTÖ 5. PIKAPALOPOSTIN KÄYTTÖ 6. ILMASTOINNIN PYSÄYTTÄMINEN 7. PALOVAMMAN HOITO 8. TAJUTTOMAN POTILAAN ENSIAPU

Lisätiedot

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio Oikarinen Pia Minustako rehtori -koulutus Yhteenveto kehittämistehtävän laatimisesta 1. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio 2. TEKIJÖIDEN NIMET Pia Oikarinen

Lisätiedot

Huomioita varautumisesta ja pelastustoimesta sosiaalihuollon näkökulmasta.

Huomioita varautumisesta ja pelastustoimesta sosiaalihuollon näkökulmasta. Huomioita varautumisesta ja pelastustoimesta sosiaalihuollon näkökulmasta. Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivät 28.5.2013 Oulu pelastusylitarkastaja Tom Tallberg 24.5.2013 1 Yleinen varautumisvelvollisuus

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT TS AGILITYURHEILUKESKUS OY PELASTUSSUUNNITELMA 1 Johdanto: PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden

Lisätiedot

LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA

LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA LAHTI-SUUNNISTUS 2015 PELASTUSSUUNNITELMA Pelastussuunnitelma 1 (8) 28.7.2015 Päijät-Hämeen pelastuslaitos yleisotilaisuudet@phpela.fi Saimaankatu 64 15140 LAHTI Pelastussuunnitelma Lahti-Suunnistus 2015

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma OK RASEBORG NÅIDM MUSTIOLLA 23.8.2014

Pelastussuunnitelma OK RASEBORG NÅIDM MUSTIOLLA 23.8.2014 Pelastussuunnitelma OK RASEBORG NÅIDM MUSTIOLLA 23.8.2014 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata suunnistuskisan toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa

Lisätiedot

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla? 8. Esimerkkejä ja ohjemalleja TOIMINTA SAIRAUSKOHTAUKSESSA 1. Selvitä mitä on tapahtunut Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut? Onko silminnäkijöitä? Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Kisakylä käsittää Syreenin koulun, Yhteiskoulun kenttä ja Leirintäalue

PELASTUSSUUNNITELMA. Kisakylä käsittää Syreenin koulun, Yhteiskoulun kenttä ja Leirintäalue PELASTUSSUUNNITELMA Yleisjärjestelyt: PELASTUSSUUNNITELMA KISAKYLÄ JA LEIRINTÄALUE Kisakylä käsittää Syreenin koulun, Yhteiskoulun kenttä ja Leirintäalue uimahallin vieressä. Kisakylän info on Syreenin

Lisätiedot

Sauvosalissa järjestettävän yleisötapahtuman turvallisuus- ja pelastussuunnitelma

Sauvosalissa järjestettävän yleisötapahtuman turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Sivu 1 / 20 SAUVOSALIN PELASTUSSUUNNITELMA Sauvosalissa järjestettävän yleisötapahtuman turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Tapahtuman nimi Kemin kaupunki, liikunta-nuorisotoimisto Valtakatau 22, 94100

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Mikä on kriisi?... 3 1.2. Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. TOIMINTATAVAT KRIISITILANTEISSA... 4 2.1.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA PIENTEN YRITYSTEN JA LAITOSTEN SEKÄ ASUINKIINTEISTÖJEN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA PIENTEN YRITYSTEN JA LAITOSTEN SEKÄ ASUINKIINTEISTÖJEN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN PIENTEN YRITYSTEN JA LAITOSTEN SEKÄ ASUINKIINTEISTÖJEN PELASTUSSUUNNITELMA Yrityksen/ laitoksen/ kiinteistön nimi NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

MAATILOJEN PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUK- SIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

MAATILOJEN PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUK- SIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN MAATILOJEN PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUK- SIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin(8. ja 9. ) ja pelastusasetukseen (787/2003 9. ) SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Yleinen turvallisuusohje YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TULIPALON SATTUESSA 1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat. 2. VAROITA muita vaarasta.

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

CITY PELASTUSSUUNNITELMA

CITY PELASTUSSUUNNITELMA Hätäilmoitus 112 Tulipalo CITY PELASTUSSUUNNITELMA Yleinen vaaramerkki Säteilyvaara SUUNNITELMAN JAKELU Tuomiokirkonkatu, väestönsuoja Isännöitsijä TOAS Asukkaille tiedotetaan TOASin kotisivuilla internetissä,

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

Asunto-Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma ja turvallisuusjärjestelyt

Asunto-Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma ja turvallisuusjärjestelyt Asunto-Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma ja turvallisuusjärjestelyt Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun,

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA Soisalo-opisto Taipaleentie 24 78200 Varkaus

PELASTUSSUUNNITELMA Soisalo-opisto Taipaleentie 24 78200 Varkaus PELASTUSSUUNNITELMA Soisalo-opisto Taipaleentie 24 78200 Varkaus Sivu 1/15 SISÄLLYSLUETTELO: 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Suunnitelman hyväksyntä ja ylläpito... 3 1.2 Laatimisvelvoite... 3 1.3 Tarkoitus... 4

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Tampere Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Kämmenniemen Kotilinna Laatimispäivämäärä: 7.1.2015 Taloyhtiön hallitus vahvistanut pvm ja allekirjoitus: Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KISAKESKUKSET

PELASTUSSUUNNITELMA KISAKESKUKSET PELASTUSSUUNNITELMA PELASTUSSUUNNITELMA KISAKESKUKSET YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT Tilaisuuden nimi: Fin 5 Suunnistusviikko 9. 14.7.2012 Tilaisuuden järjestäjä: Teuvan Rivakka, Suunta Jurva ja Närpes

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Paciuksenkatu 21

Kiinteistö Oy Paciuksenkatu 21 Kiinteistö Oy Paciuksenkatu 21 Käyttäjien turvallisuusohjeet 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet 5. Poistumisjärjestelyt 6. Kokoontumispaikka

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuus - Asuintalot Syöksynsuun leirikeskus Syöksynsuu 27, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (10) Syöksynsuun

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin!

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tilat: Yhdistyksen toimistohuoneiden lisäksi Kotolasta löytyy kaksi koulutustilaa; suurempi

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA 1. PEREHDYTYS Työturvallisuuslaki 14 Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava

Lisätiedot

LIUKSIALAN KOULUN PELASTUSSUUNNITELMA

LIUKSIALAN KOULUN PELASTUSSUUNNITELMA LIUKSIALAN KOULUN PELASTUSSUUNNITELMA Päivitetty 22.9.2015 Sisältö 1. Kohteen yleistiedot... 2 2. Yleiskuvaus rakennuksesta... 2 3. Henkilömäärät... 2 4. Vaaratilanteet... 4 4.1. Tulipalo... 4 4.2. Kaasuvaara...

Lisätiedot

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ 1 OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ SUUNNITELMAN TEKEE KO. KOHTEEN SUOJELUJOHTAJA, JOKA MYÖS SÄI- LYTTÄÄ JA PÄIVITTÄÄ SUUNNITELMAN SEKÄ ESITTELEE SEN TALON

Lisätiedot

LIITTEET:... 3. 7 Henkilökunnan koulutussuunnitelma... 22

LIITTEET:... 3. 7 Henkilökunnan koulutussuunnitelma... 22 2 SISÄLTÖ LIITTEET:... 3 1 Kiinteistön yleistiedot... 9 1.1 Kohteen yleistiedot... 9 1.2 Yleiskuvaus kiinteistöstä ja kiinteistössä harjoitettavasta toiminnasta... 9 1.3 Rakennukset ja kiinteistön yritykset

Lisätiedot

KOy Mikkelin Tietotaitokortteli (Yliopistokeskuksen päärakennus)

KOy Mikkelin Tietotaitokortteli (Yliopistokeskuksen päärakennus) KOy Mikkelin Tietotaitokortteli (Yliopistokeskuksen päärakennus) Toimintaohjeet päärakennus) toimintaohjeet Laadittu 30.7.2013 Laatija Eero Lesonen Viimeksi päivitetty 12.5.2014 Päivittäjä Nämä toimintaohjeet

Lisätiedot

Turvallisuus ennen kaikkea!

Turvallisuus ennen kaikkea! Turvallisuustiedote Turvallisuus ennen kaikkea! Uudessakaupungissa sijaitseva käsittelee vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja. Tämä ohje on laadittu lähiseudun asukkaiden toiminnan opastukseen mahdollisessa

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

Arina Areena Kemi YLEISÖTAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA. Tapahtuman nimi

Arina Areena Kemi YLEISÖTAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA. Tapahtuman nimi Arina Areena Kemi YLEISÖTAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA Tapahtuman nimi 2 SISÄLLYSLUETTELO... 1... 1... 2 1. TOIMINNAN KUVAUS... 3 1.1 Tietoja laitoksesta... 3 1.2 Palolaitoksen toimintavalmiusaika...

Lisätiedot

Asuinkiinteistön pelastussuunnitelma

Asuinkiinteistön pelastussuunnitelma SISÄLLYS KIINTEISTÖN TIEDOT... 3 TURVALLISUUSHENKILÖSTÖ JA SEN KOULUTUS... 3 TALOSSA HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET JA TOIMINTA NIIDEN VÄLTTÄMISEKSI... 4 YHTEYSTIEDOT JA TEKNISET TOIMINTAOHJEET HÄTÄTILANTEISIIN...

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Viite: Espoon kaupungin Tuulimäen väestösuojan turvallisuussuunnitelma 9.2.2016 Miksi turvallisuusohjeita tarvitaan Tuulimäen kalliosuojan turvaopas on tarkoitettu

Lisätiedot

KAISANPIRTIT PELASTUSSUUNNITELMA

KAISANPIRTIT PELASTUSSUUNNITELMA Hätäilmoitus 112 Tulipalo KAISANPIRTIT PELASTUSSUUNNITELMA Yleinen vaaramerkki Säteilyvaara SUUNNITELMAN JAKELU Kaisanpirtit, väestönsuoja Isännöitsijä TOAS Asukkaille tiedotetaan TOASin kotisivuilla internetissä,

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Tampere Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Huikas 1 Laatimispäivämäärä: 7.1.2015 Taloyhtiön hallitus vahvistanut pvm ja allekirjoitus: Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013 HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Halikko -viesti 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) Angelniemen Ankkuri ry. Kilpailunjohtaja Jarmo Reiman

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/12/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt... 2 2 Tuliesityksessä tulee

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Tampere Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Vellamonkodit Laatimispäivämäärä: 7.1.2015 Taloyhtiön hallitus on vahvistanut pvm ja allekirjoitus: Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA 1(19) PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA (Päiväkodin nimi) Henkilökunnan käsikirja päiväkodin turvallisuusasioihin 2(19) Sisällysluettelo 1. Mikä on pelastussuunnitelma ja miksi se tehdään?... 3 2. Päiväkodin

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN TILAPÄISMAJOITUKSEN

KANTA-HÄMEEN TILAPÄISMAJOITUKSEN TILAPÄISMAJOITTUMISEN OHJEET 1. Ilmoitukset ja pelastussuunnitelma Majoittajan on ilmoitettava pelastuslaitoksen paikalliselle toimipisteelle kirjallisesti niistä koulurakennuksista tai muista tiloista,

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 22..03..2009 AS OY IIIIRIISRANTA PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/9 Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen

Lisätiedot

TURVALLISEEN HUOMISEEN

TURVALLISEEN HUOMISEEN TURVALLISEEN HUOMISEEN perheen pelastautumissuunnitelma 1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Tulipalo yllättää aina, ja huonetilaan alkaa heti muodostua tultakin vaarallisempaa savua.

Lisätiedot

Tämän osion tarkoituksena on antaa ohjeita ja neuvoja koulujen pelastussuunnitelman laatimiseksi. Pelastussuunnitelman tarkoituksena on:

Tämän osion tarkoituksena on antaa ohjeita ja neuvoja koulujen pelastussuunnitelman laatimiseksi. Pelastussuunnitelman tarkoituksena on: Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa Tukioppilastoiminta HYK:ssa Tukioppilaiksi koulutetaan 8. luokkalaiset oppilaat, jotka ovat valinneet tukioppilaskurssin valinnaisaineeksi.

Lisätiedot

Peurantupa. Toimintaohjeet

Peurantupa. Toimintaohjeet Peurantupa Toimintaohjeet Peurantupa toimintaohjeet Laadittu 12.8.2015 Laatija Arttu Vesterinen Viimeksi päivitetty 1.10.2015 Päivittäjä Martti Immonen Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen Pelsu Pelastussuunnitelma

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma 1 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (407/ 2011 3 ) ja pelastuslakiin (379/2011 16 ) Pelastuslaki

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Tampere Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Väinölän Kotilinna Laatimispäivämäärä: 3.6.2013 Taloyhtiön hallitus on vahvistanut pvm ja allekirjoitus: Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

TERVAHALLISSA JÄRJESTETTÄVÄN

TERVAHALLISSA JÄRJESTETTÄVÄN TERVAHALLIN PELASTUSSUUNNITELMA JA TERVAHALLISSA JÄRJESTETTÄVÄN YLEISÖTAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA Tapahtuman nimi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.TOIMINNAN KUVAUS... 3 1.1. TIETOJA LAITOKSESTA...

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kampinmäki

Kiinteistö Oy Kampinmäki Kiinteistö Oy Kampinmäki Käyttäjien turvallisuusohjeet 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet 5. Poistumisjärjestelyt 6. Kokoontumispaikka 7.

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS. Pienten yritysten ja laitoksien pelastussuunnitelmapohja. Turvallisuuspalvelut Pelastussuunnitelma

LAPIN PELASTUSLAITOS. Pienten yritysten ja laitoksien pelastussuunnitelmapohja. Turvallisuuspalvelut Pelastussuunnitelma LAPIN PELASTUSLAITOS Pienten yritysten ja laitoksien pelastussuunnitelmapohja Turvallisuuspalvelut 16.1.2014 Pelastussuunnitelma Muonion kunnankirjasto 11.11.2016 1 1. Pelastussuunnitelma 2 1.1 Suunnitelman

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma. Pellon Ponsi ry, suunnistusjaosto Veijo Ekonoja,

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma. Pellon Ponsi ry, suunnistusjaosto Veijo Ekonoja, 2 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Tornionlaakson Rastipäivät 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen, myös sähköpostiosoite) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Pellon

Lisätiedot

As Oy Tiistiläntörmä 1 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

As Oy Tiistiläntörmä 1 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT As Oy Tiistiläntörmä 1 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/9 Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun,

Lisätiedot

Turvallisuustiedote Naistenlahden voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille 2017

Turvallisuustiedote Naistenlahden voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille 2017 Turvallisuustiedote Naistenlahden voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille 2017 Tällä tiedotteella haluamme kertoa Naistenlahden voimalaitoksen ympäristön asukkaille toiminnastamme sekä siitä, miten mahdollisissa

Lisätiedot

Satakunnan yhteisökeskus. Isolinnankatu 16.

Satakunnan yhteisökeskus. Isolinnankatu 16. Satakunnan yhteisökeskus Isolinnankatu 16. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta, poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? - Onnettomuus? - Sairaskohtaus? Onko silminnäkijöitä? Onko

Lisätiedot

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Keuruun Kisailijat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman (ks. kohta 2) suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä

Lisätiedot

Toimintaohjeita vaaratilanteissa ja onnettomuuksissa

Toimintaohjeita vaaratilanteissa ja onnettomuuksissa As Oy Jyväskylän JYY- asunnot Vehkakuja 2 40700 Jyväskylä vaaratilanteissa ja onnettomuuksissa Liite Pelastussuunnitelmaan TOIMINTA TULIPALOTILANTEESSA Jos tulipalo syttyy tilassa, jossa itse olet, toimi

Lisätiedot