JUHANNUSKYLÄN KOULU Tammerkosken koulutalo PELASTUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUHANNUSKYLÄN KOULU Tammerkosken koulutalo PELASTUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 JUHANNUSKYLÄN KOULU Tammerkosken koulutalo PELASTUSSUUNNITELMA Hyväksynyt

2 2 Esa Parkkali Turvallisuuspäällikkö SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Pelastussuunnitelman tarkoitus 1.2 Yleistiedot koulusta 1.3 Turvallisuusorganisaatio ja sen tehtävät 1.4 Liikenneyhteydet aluepelastuslaitokselta 1.5 Hälytysajoneuvojen toimintamahdollisuudet 1.6 Vartiointi 2. HENKILÖMÄÄRÄT 2.1 Koulun henkilömäärä VAARATILANTEET JA TOIMENPITEET VAARATILANTEISSA 3.1 Tulipalo 3.2 Kaasuvaara 3.3 Säteilyvaara 3.4 Tulityöt 3.5 Pommiuhka 3.5 Väkivallan uhka 3.6 Muut vaaratilanteet 4. TIEDOTTAMINEN ONNETTOMUUSTILANTEESSA 4.1 Viranomaistiedottaminen 4.2 Tiedottamisvastuu 4.3 Tiedottamisen kohteet 5. RAKENTEELLINEN SUOJELU 5.1 Palotekninen kartoitus 5.2 Ilmastointi 5.3 Sähkölaitteet 5.4 Väestönsuojat 6. HÄLYTYS- JA SAMMUTUSJÄRJESTELYT SEKÄ SUOJELUMATE- RIAALI 6.1 Ulkoiset hälyttimet 6.2 Henkilökunnan hälytysjärjestelmä 6.3 Automaattinen paloilmoitin 6.5 Alkusammutuskalusto 6.6 Väestönsuojelumateriaali 7. HENKILÖSTÖN KOULUTUS 7.1 Koulutussuunnitelma 8. PELASTUSHALLINTO TAMPEREELLA 8.1 Normaaliolot 8.2 Poikkeusolot 9. SUUNNITELMAN TARKASTAMINEN 10. SUUNNITELMAN JAKELU 11. LIITTEET

3 3 1 YLEISTÄ 1.1 Pelastussuunnitelman tarkoitus Suunnitelman perustana on 2011 voimaan tullut pelastuslaki / - asetus. Pelastuslaissa korostetaan kiinteistön omistajan ja haltijan, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittajan, viraston, laitoksen sekä muun yhteisön omaa vastuuta turvallisuudesta. Suunnitelman tarkoituksena on määritellä kohteen riskit, vaarat ja uhat sekä selvittää miten henkilökunnan tulee toimia eri vaaratilanteissa. 1.2 Yleistiedot Juhannuskylän koulusta Tammerkosken koulutalo, Rautatienkatu 3-5, Tampere puh. rehtori apulaisrehtori kanslia , opettajahuone vahtimestari Toimii sekä päivällä perusopetuksen yläkouluna ja illalla Ahjolan kansalaisopiston tilana Tiilirakennus, vanha osa rakennettu 1925, peruskorjattu , uusi osa rakennettu 1965, peruskorjattu Suojeluorganisaatio ja sen tehtävät VIRASTON SUOJELUORGANISAATIO rehtori Esa Parkkali, puh Turvallisuuspäällikkö

4 apulaisrehtori Marketta Kannisto, puh Apulaisturvallisuuspäällikkö 4 Tehtävät Viraston päällikkö/ Juhannuskylän koulun rehtori Vastaa turvallisuudesta kuten kaikesta muustakin toiminnasta. Turvallisuuspäällikkö/ Juhannuskylän koulun rehtori (Tammerkosken koulutalo), apulaisrehtori Johanneksen koulutalo Laatii ja ylläpitää viraston pelastussuunnitelmaa. Kehittää rakenteellista turvallisuutta. Vastaa henkilökunnan turvallisuuskoulutuksesta. Johtaa onnettomuus- tai uhkatilanteessa pelastustoimia siihen asti kunnes pelastusviranomainen saapuu paikalle ja ottaa johtovastuun. Koulun turvallisuusvalvojana toimii vahtimestari: valvoja Huolehtii virastossa alueensa (esim. kerros, osasto tai vast.) päivittäisestä turvallisuudesta mm. - poistumisteiden kunnosta - palo-ovien kunnosta ja että palo-ovet pidetään suljettuina - tarvittaessa (esim. tulipalon uhatessa) opastaa vastuualueensa henkilökunnan ja asiakkaat pois rakennuksesta. - perehdyttää uuden työntekijän työpaikan turvallisuusjärjestelyihin. - ilmoittaa turvallisuuteen liittyvistä epäkohdista koulutalojen johtajille. Sammutus- ja pelastusryhmä Vastaa turvallisuuden ylläpitämiseen arvioimalla tulipalojen ym. onnettomuuksien riskiä viraston sisällä ja ulkotiloissa. Aloittaa tarvittaessa alkusammutus- ja muut pelastustoimenpiteet tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa. Juhannuskylän koulussa ei ole nimetty lukujärjestysteknisistä syistä erillistä ryhmää, vaan alkusammutus on lähimmän vapaan työntekijän velvollisuus. Ensiapuryhmä Vastaa turvallisuuden ylläpitämiseen arvioimalla tapaturmariskiä viraston sisällä ja ulkotiloissa. Ylläpitää ensiapukalustoa sekä antaa mahdollisen tapaturman sattuessa nopeaa ensiapua. Juhannuskylän koulussa ei ole erillistä ensiapuryhmää, vaan lähin ensiaputaitoinen on velvollinen antamaan tarvittavaa ensiapua.

5 5 1.4 Liikenneyhteydet aluepelastuslaitokselta Virastoa lähinnä olevat pelastuslaitoksen yksiköt ( myös sairaankuljetus ) on Keskuspaloasema Etäisyys pelastuslaitoksesta n. 0,5 km. Keskimääräinen saapumisaika on 6 minuuttia hälytyksestä. 1.5 Hälytysajoneuvojen toimintamahdollisuudet Tikasauton ja puomitikasauton käyttömahdollisuudet sekä muiden hälytysajoneuvojen toimintamahdollisuudet ovat olemassa. Hälytysajoneuvot pääsevät rakennuksen luo joka suunnasta, ainoa este saattavat olla pysäköidyt autot. Alue on asfaltoitu. Pelastustiet, sekä piha-alueen merkinnät (kilvet) on merkitty liitteen karttaan 1.6 Vartiointi Päivävartiointia ei ole. Yövartiointi: Koulutalossamme on yöaikaan murtohälytysjärjestelmä, joka hälyttää suoraan vartiointiliikkeeseen (ISS-palvelut OY ). Koululla on videovalvontalaitteet, 16 kameraa. 2. HENKILÖMÄÄRÄT 2.1 Henkilömäärä Päiväkoulussa on n. 70 opettajaa ja koulunkäyntiavustajaa Päiväkoulussa n. 640 oppilasta, Ahjolan kansalaisopistossa ja muussa iltatoiminnassa opiskelijaa ja opettajaa. Talossa on 2 päiväkoulun koulusihteeriä, terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja, vahtimestari, iltatoiminnan vahtimestari 2-3 siivoojaa ja 4 keittiöhenkilökuntaan kuuluvaa. 3. VAARATILANTEET JA TOIMENPITEET VAARATILANTEISSA 3.1 Tulipalo Tulipalon syttymisen syitä ovat mm. huolimattomuus, vialliset sähkölaitteet ja erityyppiset tuhopoltot. Tulipalon kehittyminen jaetaan kolmeen eri vaiheeseen: syttymisvaiheeseen, täyden palamisen vaiheeseen ja jäähtymisvaiheeseen.

6 6 Tulipalo saattaa kehittyä ensimmäisten 4-7 minuutin aikana pienestä palon alusta täyden palamisen vaiheeseen. Ensimmäisten minuuttien aikana tehdyt oikeat ja nopeat toimenpiteet ovat ratkaisevia. Toimintaohje tulipalon sattuessa: 1. Pelasta ja varoita muita vaarassa olevia 2. Sammuta lähimmällä alkusammuttimella 3. Hälytä aluepelastuslaitos. Yleinen hätänumero on Rajoita palon leviäminen sulkemalla ovet, luukut ja ikkunat sekä ilmastointi 5. Opasta tai järjestä opastus ja esteetön pääsy aluepelastuslaitoksen yksiköille 6. Varmista, että tarvittaessa kaikki poistuvat rakennuksesta tai vaara alueelta 7. Ilmoita palosta esimiehellesi tai suojelujohtajalle Tulipalon kannalta hankalimmat tilat ovat vanhan puolen 4. ja 5. kerrokset, joissa ovat kemian ja tietotekniikan luokat. Neljännen kerroksen luokissa 43, 44, 45 ja 46 säilytetään koulun kemikaaleja ja siellä samoin kuin biologian luokissa 33, 34, 35 ja 36 kolmannessa kerroksessa voidaan käyttää pieniä kaasukeittimiä, ns. retkikeittimiä. Vanhan puolen kolmannesta, neljännestä ja viidennestä kerroksesta ei ole kuin yhdet portaat alas. Hätäpoistumistie on kuitenkin katon kautta, josta pääsee suojattujen tikkaiden avulla alas. Viidennestä kerroksesta on opastus hätäpoistumistikkaille, mutta pääsy sinne vaatii opettajan ovien avaamisen. Vanhan puolen toisesta kerroksesta pääsee jo uudelle puolelle, josta on väljemmät poistumistiet, mutta ovi on kapea ja hankaloittaa kulkemista. Tulipalon kannalta vaaratilanteita voi syntyä myös uuden puolen kuvataideluokissa, jossa on paljon helposti syttyvää materiaalia esillä. Myös sähköisten laitteiden viat voivat synnyttää tulipalovaaran kaikkialla koulussa. Kouluun on asennettu tilapäismajoitusta varten vanhan puolen alimpaan kerrokseen sekä juhlasaliin automaattinen hälytysjärjestelmä, joka on kytketty suoraan hätäkeskukseen. Automaattinen hälytysjärjestelmä ei ulotu koko rakennukseen, joten on tärkeää varmistaa, että tieto hälytyksestä tulee kaikkien tietoon. Tällöin käytetään keskusradion pakkosyöttökuulutusta, tarvittaessa megafonia, joka löytyy rehtorin kansliasta sekä henkilökohtaisia käyntejä tiloihin, jonne kuulutukset eivät kuulu. Hälytysjärjestelmään on asennettu kanslian kuulutuspisteeseen mahdollisuus vaientaa hälytyskellot kuulutuksen ja opettajien antamien ohjeiden ajaksi. 3.2 Kaasuvaara Kemiallisia vaaratilanteita voivat aiheuttaa maanteillä tai rautateillä sattuva vaarallisen aineen onnettomuus tai viraston sisällä tapahtuva vaarallisen aineen käyttövirhe tai laitevaurio.

7 7 Toimintaohje kaasuonnettomuuden sattuessa ulkona (olet ulkona) 1. Tarkista tuulen suunta ja poistu kaasun alta sivutuuleen 2. Pyri korkeampaan maastokohtaan. Ylempänä on turvallisempaa 3. Jos joudut kaasupitoiseen ilmaan, liiku rauhallisesti ja suojaudu hengittämällä kostean vaatteen läpi Toimintaohje kaasuonnettomuuden sattuessa ulkona (olet sisällä) 1. Pysäytä ilmastointi ja sulje ovet, ikkunat ja venttiilit. Asiasta kuulutetaan keskusradion kautta, jonka jälkeen jokaisessa luokassa suljetaan ikkunat. Vahtimestari sulkee ilmastoinnin ja ala-aulan ovet (ilmastoinnin hätäpysäytys on opettajien työtilassa). Opettajat tarkistavat käytävien ovet ja ikkunat. Siivoojat ja keittiöhenkilökunta tarkistavat omat alueensa. 2. Avaa radio ja kuuntele alueradio-ohjelmaa. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti 3. Vältä puhelimen käyttöä 4. Jos kaasun hajua tuntuu, hengitä kostean vaatteen läpi 5. Pyri rakennuksen yläkerroksiin mikäli, se on mahdollista Mikäli koulu joudutaan tyhjentämään, toimitaan kuten tulipalon yhteydessä. Välittömästä kaasuvaarasta varoitetaan yleisellä vaaramerkillä. Se on yhtäjaksoinen nouseva ja laskeva sireeniääni tai pillityyppisellä hälyttimellä annettuja lyhyitä äänimerkkejä. Toimintaohje kaasuonnettomuuden sattuessa kiinteistön sisällä: 1. Varoita kaasuvaarasta muita ihmisiä 2. Hälytä aluepelastuslaitos. Yleinen hätänumero on Jos toimit vaara-alueella käytä suojaimia, väestönsuojassa on muutamia kaasunaamareita 4. Mikäli kyseessä on vuoto, pienikin kipinä voi aiheuttaa räjähdyksen 5. Palaessaan kaasut voivat muodostaa uusia vaarallisia reaktiotuotteita tai aineyhdisteitä 6. Ilmoita onnettomuudesta esimiehelle tai turvallisuuspäällikölle Koulu sijaitsee radan välittömässä läheisyydessä, joten esim. kloorivuoto on mahdollinen. Vaarallisten aineiden vastuuhenkilöinä toimivat fysiikan opettajat. Vaaralliset aineet ovat varastoituina neljännen kerroksen fysiikan luokissa 45 ja Säteilyvaara Ulkoinen säteilyvaara voi aiheutua: - ydinräjähdyksestä - ydinaseonnettomuudesta

8 8 - ydinvoimalaonnettomuudesta Suomessa tai ulkomailla - ydinkäyttöisen aluksen onnettomuudesta - ydinkäyttöisen satelliitin maahansyöksystä - radioaktiivisia aineita käsittelevän laitoksen tai varaston tulipalosta tai muusta onnettomuudesta Koko maan säteilytilannetta seurataan automaattisella mittaus- ja tiedonkeruujärjestelmällä. Mittausasemia on noin 300. pirkanmaan pelastuslaitos vastaa kaupungin alueella tapahtuvasta säteilyvalvonnasta. Viranomaishälytysraja on 0.4 mikrosv/h. Säteilyvaarasta tiedotetaan yleisellä hälytysmerkillä. Myös radiossa ja televisiossa luetaan säteilyvaaraan liittyvät toimintaohjeet. Säteilyturvakeskuksen suosittelemat toimenpiteet eri ulkoisissa annosnopeuksissa: 10 mikrosv/h Karjan ja ravinnon suojaaminen 100 -"- Sisälle suojautuminen 100 -"- Joditablettien nauttiminen 100 -"- Kulkurajoitukset 500 -"- Suojaväistö Luonnon normaali taustasäteily on mikrosv/h Toimintaohje vakavassa säteily- ja ydinonnettomuustilanteessa: 1. Suojaudu sisätiloihin 2. Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihto 3. Kuuntele radiota 4. Toimi pelastusviranomaisten ja suojelujohdon antamien ohjeiden mukaan esim. - valmistaudu suojautumaan väestönsuojaan tai kellariin - varaa tarvittaessa ruokaa ja juomaa n. kahden vuorokauden kulutusta vastaava määrä - varaa joditabletteja 1-2 kpl. Joditabletti suojaa kilpirauhasta radioaktiiviselta jodilta, koululla on varastossa tarvittava määrä 800 kpl kassakaapissa 5. Vältä puhelimen käyttöä 6. Älä poistu alueelta ilman viranomaisten lupaa 3.4 Tulityöt 3.5 Pommiuhka Tulitöitä virastossa voivat tehdä ns. tilapäisellä tulityöpaikalla ainoastaan sellaiset henkilöt, jotka ovat suorittaneet tulitöiden turvallisuuskurssin. Kurssin oppisisällön tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEK:n ja Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton SVK:n hyväksymä. Tulityökorttiin johtavasta koulutuksesta saa lisätietoja mm. Pirkanmaan pelastuslaitoksesta puh tai Hämeen Pelastusliiton Pirkanmaan toimistosta puh Teknisen työn opettaja on suorittanut tulityökortin, mutta opetus tapahtuu Johanneksen koulutalon kiintestössä. Kiinteistön tulityöluvat antaa Tilakeskuksen isännöitsijä. Kaikkiin pommiuhkauksiin on suhtauduttava vakavasti ja ne on tutkittava huolellisesti, vaikka usein kysymyksessä on aiheeton ja häiriintyneen henkilön ilmoitus.

9 9 Toimintaohje pommiuhkatilanteessa: 1. Jos pommiuhkaus saadaan puhelimitse, niin yritä pitkittää puhelua ja saada mahdollisimman tarkat tiedot uhkauksen syistä ja kohteesta, itse pommista, sen sijainnista ym. 2. Huomioi soittajan mielentila, puheen tuntomerkit, ympäristöäänet ja muut mahdolliset asiat 3. Ilmoita pommiuhkauksesta heti esimiehelle tai suojelujohtajalle ja poliisille Poliisin puh. on Uhanalaiset tilat tyhjennetään ja alue eristetään riittävän laajalta alueelta 5. Poliisin tultua paikalle toimitaan poliisin antamien ohjeiden mukaan 6. Pommiksi epäiltyyn esineeseen, pakettiin tai laukkuun ei missään tapauksessa saa koskea 3.6. Väkivallan uhka Mikäli väkivallan uhka on todettu, siitä on välittömästi saatava tieto rehtoreille, jotta asiasta voidaan kuuluttaa ohjeet. Kuulutus tulee pakkosyötöllä ja on lyhyt. Se sisältää ohjeen siirtyä oppilaiden kanssa luokkatilan perälle ja sulkea luokkatilaan johtavat ovet. Myös muun henkilökunnan on syytä hakeutua tällöin suljettuun tilaan odottamaan viranomaisten ohjeita. Suljetussa tilassa käytetään vain yhtä puhelinta, mahdollisuuksien mukaan puhelimen käyttäjä on opettaja Sairaskohtaus Vakavan sairaskohtauksen sattuessa toimitaan, kuten ensiaputilanteissa. 1. Estetään lisävahinkojen syntyminen 2. Huolehditaan loukkaantuneen ensiavusta. 3. Hälytetään ambulanssi soittamalla hätänumeroon 112 Aikuiset toimivat vastuullisesti. Oppilaat pidetään poissa onnettomuuspaikalta. Jos oppilas on loukkaantunut, opettaja tai terveydenhoitaja ilmoittaa tapahtumasta kotiin 3.8. Katolta putoava lumi ja jää ja liukastumisvaara Katolta putoava lumi ja jää voivat aiheuttaa vakavan uhan katon lumi -ja jääesteistä huolimatta. Varsinkin vanhan puolen pohjoissivusta voi keväisin aiheuttaa vaaratilanteita. Varminta on välttää siellä oleskelua ja varoittaa oppilaita siellä oleskelusta. Mikäli katolta huomataan putoavan jäätä, vahtimestari hälyttää välittömästi jäänpoistajat. Myös henkilöautojen paikoitus on alueella riskialtista. Liukastuminen koulun pihassa on hiekoituksesta ja jään poistosta huolimatta kohtuullisen suuri vaara koulupihan kaltevuudesta johtuen. Myös portaat saattavat olla erittäin liukkaat. Hiekoitustarpeesta on ilmoitettava vahtimestarille. 3.6 Muut Vaaratilanteet Erilaisia riskejä voi ilmetä mm. sähkö-, vesi, -tai lämpökatkoksista. Myös Ilkivallalta voi aiheuttaa vaaratekijöitä.

10 10 Jos koulun tietoon tulee internetissä olevia uhkakirjoituksia, videoita tms., niistä ilmoitetaan rehtoreille ja keskusrikospoliisin vihjepostiin: Koulussa tapahtuneet ongelmatilanteet esim. näpistelyt, vahingonteot, jotka eivät ole akuutteja voi ottaa yhteyttä suoraan koulupoliisiin: Jarmo Toikkanen Atk-turvallisuus: atk-laitteet on merkitty. Murtosuojaus on suurimmassa osassa uudempia koneita. 4. TIEDOTTAMINEN ONNETTOMUUSTILANTEISSA 4.1 Viranomaistiedottaminen Vakavissa tai laajoissa onnettomuuksissa hätätiedotteet välitetään kaikkien radioasemien kautta samanaikaisesti RDS-hälytysjärjestelmällä. Hätätiedote keskeyttää meneillään olevan ohjelman riippumatta siitä, mikä kanava on kysymyksessä. Muut viranomaistiedotteet on tarkoitettu käytettäväksi tilanteissa, joissa uhka ei ole aivan välitön. Tiedote luetaan Yleisradion verkossa meneillään olevaan ohjelman aikana. 4.2 Koulun tiedottamisvastuu Tiedottamiseen onnettomuustilanteissa tulee varautua nimeämällä virastoon vastuunalainen tiedottaja, joka tuntee viraston ja jolla on riittävät tiedot ja toimivalta virastossa. Rehtori vastaa koulun tiedotustoiminnasta. Tulipalon havaitsija hälyttää palokunnan (numero 112) vie viestin koulun hallintokerrokseen, josta rehtori kuuluttaa asiasta keskusradiosta. Keskusradiolla voidaan kuuluttaa koulun kaikkiin luokkiin ja piha-alueelle. Kukin opettaja laskee oppilaansa, neuvoo heille kokoontumispaikan, sulkee luokan ikkunan ja ohjaa oppilaansa ulos rakennuksesta. Opettaja sulkee luokan oven jälkeensä. Kokoontumispaikalla opettaja laskee oppilaansa. Onnettomuustilanteissa tilanteenaikainen tiedotusvastuu on onnettomuutta johtavalla pelastusviranomaisella. 4.3 Tiedottamisen kohteet 1. Koulun henkilökunta ja turvallisuusorganisaatiot 2. Pelastus- ja yhteistoimintaviranomaiset (poliisi, pelastuslaitos, asiantuntijat jne.) 3. Onnettomuuksissa loukkaantuneiden omaiset

11 11 4. Tiedotusvälineet 5. Ulkopuolinen väestö (varoittaminen vaaratilanteessa) 5. RAKENTEELLINEN SUOJELU 5.1 Palotekninen kartoitus Kerrosluku: Suojaustaso: Poistumistiet: 5 kerrosta, neljä porrashuonetta Alkusammutuskalusto: merkitys alkusammutuspisteet Hiilidioksidisammuttimet, jauhesammuttimia, sammutuspeitteet ja hätäsuihkut. normaalit kulkutiet ja merkityt hätätiet Vanha puoli: 0. kerros: Huhtimäenkadun ovi (luokat 01,02) 1. kerros: Rautatienkadun puoleinen päätyovi 2. kerros: Huhtimäenkadun ovi 3.kerros: Rautatienkadun puoleinen päätyovi (luokat 31, 32,33) Huhtimäenkadun ovi (luokat 34, 35, 36) 4. kerros: Rautatienkadun puoleinen päätyovi ( luokat 41, 42, 43 ) Huhtimäenkadun ovi (luokat 44, 45, 46) 5. kerros: Rautatienkadun puoleinen päätyovi ( luokat 51,52 ) Uusi puoli: 3. kerros: takaportaita ala-aulaan, lähin pihaovi 2. kerros: takaportaita ala-aulaan, lähin pihaovi 1. kerros: ala-aulan lähin pihaovi kuntosali: ala-aulan lähin pihaovi keittola: takaportaita ala-aulaan, lähin pihaovi Siukolankadun ovi (lähin avaimenhaltija avaa) Varapoistumistiet: Vanha puoli, kellarikerros: Terveydenhoitajantilojen kautta, pannu-huoneen kautta, vahtimestarin asunnon kautta sekä luokista 01 ja 02 ikkunan kautta 5. kerroksen hätäpoistumistie on opettajien ATKtilojen kautta kattoluukun kautta suojattuja tikkaita myöten. Uusi puoli, pohjakerros: Siukolankadun ovi, keittiön ikkuna

12 12 Savutuuletus: ikkunat ja ovet Koulussa on 13 palo-ovea sekä osastoivat ovet jokaisessa kerroksessa. 5.2 Ilmastointi Yleiskuva viraston ilmastoinnista: pohjapiirros Ilmastoinnin hätäpysäytys on opettajien työtilassa. Ilmastoinnin valvonnasta vastaa vahtimestari. 5.3 Sähkölaitteet Toiminnan kannalta tärkeimmät sähkölaitteet ( muuntajat yms.) sijaitsevat kellaritiloissa (kartta). Vastuuhenkilö: vahtimestari 5.4 Väestönsuojat Kellarikerroksessa, kuntosalissa, (kartta) on väestönsuoja, luokitus S1, pintaala 103,5 m2, 135 hengelle. Väestönsuojan käyntireitti: 1 kerroksen aulasta, palo-ovessa on väestönsuojan merkintä 6. HÄLYTYS- JA SAMMUTUSJÄRJESTELYT SEKÄ SUOJELUMATERIAALI 6.1 Ulkoiset hälyttimet Lähin ulkoinen hälytin sijaitsee Scandic Tampere Cityssä, Hämeenkatu 1. Hälyttimien kokeilu suoritetaan maanantaisin klo Henkilökunnan hälytysjärjestelmä Keskusradiojärjestelmän avulla. Tarvittaessa megafonin avulla. Poistuttaessa rakennuksesta henkilökunnan kokoontumispaikkana ovat erikseen määritellyt alueet. Ohjeet luokkatiloissa. 6.3 Automaattinen paloilmoitin Ulkona on automaattisen hälytysjärjestelmän palohälytin vanhan puolen Rautatienkadun puoleisessa seinässä. Paloilmoitinkeskuksen hoitajana toimii Tike/ Jeremia Aaltonen puh , jolla on ainoana mahdollisuus irtikytkentöihin. Ilta- ja viikonloppupäivystyksestä (klo ) huolehtii Tike/ huoltopäivystys puh

13 6.5 Alkusammutuskalusto 13 Hiilidioksidisammuttimet ovat tietokone-luokissa 51 ja 52 käsityötilojen 61 ja 62 välihuoneessa. Jauhesammuttimia on molemmissa opetuskeittiöissä, kemian luokissa 45 ja 46, ruokalan keittiössä, lämmönjakohuoneessa sekä näyttämön sivussa. Yhteensä sammuttimia on 16 kpl. Lisäksi kemian luokissa ja kotitalousluokissa sekä ruokalassa on sammutinliinat ja fysiikan ja kemian luokissa on myös hätäsuihkut. Sammuttimien tarkastuksista ja huollosta vastaa vahtimestari. 6.6 Väestönsuojelumateriaali Suojelumateriaalin hankinnassa on huomioitava, että turvallisuusorganisaatioon nimetyillä on tarvittava henkilökohtainen suojavarustus. Henkilökohtainen suojavarustus sisältää: - suojapuvun - suojanaamarin - suojakypärän - suojalasit - kumisaappaat Lisäksi pelastusryhmän ( 1+7 ) puoliryhmän ( 1+3 ) käytössä tulee olla säteilymittari ja kevyt raivauskalusto. Ensiapuryhmän puoliryhmän ( 1+ 3 ) käytössä tulee olla tarvittava ensiapumateriaali. Tammerkosken koulutalon väestösuojassa on 8 kaasunaamaria, paarit ja 2 kokovartalolastaa. Viraston suojelumateriaalitilanne on väestösuojelumääräysten mukainen. 7. HENKILÖSTÖN KOULUTUS 7.1 Koulutussuunnitelma Koulutus jaetaan suojelujohdon koulutukseen, suojeluorganisaation koulutukseen sekä muun henkilöstön koulutukseen. Koulutuksen sisältö muodostuu pelastussuunnitelman läpikäymisestä, vastuukysymyksistä, kohdetta koskevien uhkakuvien esittelystä sekä toimintaohjeiden käytännön toteuttamisesta erilaisissa onnettomuustilanteissa (poistumisharjoitukset). Koulun henkilökunta osallistuu myös alkusammutuskoulutuksiin Koulutusta on järjestettävä vuosittain. Koulun henkilökunnan koulutus tapahtuu työpaikkakokouksissa, opettajien koulutus tapahtuu lisäksi opettajakokouksissa. Koulussa järjestetään joka toinen syksy poistumisharjoitus.

14 Pelastusalan koulutusta antavat: 14 Pelastusopisto Hulkontie Kuopio puh Hämeen Pelastusliitto ry puh tai (Pirkanmaan toimisto) Pirkanmaan pelastuslaitos Satakunnankatu Tampere puh PELASTUSHALLINTO TAMPEREELLA 8.1 Normaaliolot Tampereen kaupungin pelastustoimesta vastaavana hallintokuntana on Pirkanmaan pelastuslaitos. Toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. Pelastustoimeen sisältyvät toiminta palo- ja onnettomuustilanteissa, palonehkäisy ja väestönsuojelu. Pelastuslaitoksen keskeiset tehtävät muodostuvat pelastus- ja sammutustoiminnan lisäksi toiminnasta liikenneonnettomuuksissa, räjähdyksissä, öljyvahingoissa, vaarallisten aineiden aiheuttamissa onnettomuuksissa sekä poikkeuksellisten säätilojen aiheuttamissa onnettomuuksissa. Pirkanmaan pelastuslaitos: Satakunnankatu 16 puh pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen pelastuspäällikkö Esko Kautto pelastuspäällikkö Seppo Männikkö palvelusuhdepäällikkö Jukka Lehtonen tekninen päällikkö Esko Kulmala palopäällikkö Ari Vakkilainen valmiuspäällikkö Markku Lehtonen pelastuspäällikkö Matti Isotalo Pirkanmaan hätäkeskus 112

15 Pelastuslaitoksen yhteystiedot 15 Pirkanmaan pelastuslaitos Keskuspaloasema Satakunnankatu 16, TAMPERE Puhelin (vaihde) (03) Lähin palo- ja pelastusasema Satakunnankatu 16, TAMPERE Yhteyshenkilö pelastustoimeen Kirka Walden (kohteen palotarkastaja) Päivystävä palotarkastaja (arkipäivinä ) Puhelin (03) Hätäkeskuksen yhteystiedot Hätäkeskuslaitos Osoite PL 112, FI PORI Puhelin hätätilanne 112 Varautuminen poikkeusoloihin Poikkeusolojen johtokeskus Kaupin kalliosuoja Osoite: Käpytie 48 Puhelin Väestönsuojelualuejaon suojelupiiri Piirin johtopaikka Suojelulohko Lohkon johtopaikka Suuronnettomuuksien ja poikkeusolojen kokoontumispaikka Katso: HUOM! Kaikissa kunnissa ei ole saatavissa piiri- ja lohkotietoja Itäinen suojelupiiri Liisankallion kalliosuoja Liisankatu 2 puh Itäinen suojelupiiri Liisankallion kalliosuoja Liisankatu 2 puh Kyttälä Tampereen Klassillinen lukio Tuomiokirkonkatu 5 8. Kyttälä Tampereen Klassillinen lukio Tuomiokirkonkatu 5 Viranomainen määrittää paikan ko. tilanteissa

16 Liittyminen kunnan pelastustoimeen poikkeusoloissa Poikkeusolot on määritelty valmiuslaissa ( /1552), Poikkeusoloja tämän lain mukaan ovat: 1) Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava hyökkäys ja sen välitön jälkitila; 2) Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavan hyökkäyksen uhka, jonka vaikutusten torjuminen vaatii tämän lain mukaisten toimivaltuuksien välitöntä käyttöön ottamista; 3) väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat; 4) erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila; sekä 5) vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti. Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen puh Pelastuspäällikkö Seppo Männikkö Valmiuspäällikkö Markku Lehtonen puh Tampereen kaupungin johtokeskus Käpytie 48 Tampereen kaupungin johtokeskus toimii Tampereen kaupungin sekä yhteistoiminta-alueen johto- ja viestikeskuksena. Väestönsuojelun aluejaossa Tampere jaetaan läntiseen, itäiseen, pohjoiseen tai eteläiseen suojelupiiriin. Aluejako perustuu voimassa olevaan tilastoaluejakoon. Ko. alueen johtokeskukset toimivat tarvittaessa virastojen ja Tampereen kaupungin johtokeskuksen välisinä viestikeskuksina. 9. SUUNNITELMAN TARKASTAMINEN Suunnitelma tarkastetaan suojelujohtajan johdolla vuosittain ja tapahtuneet muutokset kirjataan kaikkiin kappaleisiin. Tarkistuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota viraston henkilömuutoksiin, kiinteistön rakenteellisiin ja teknisiin muutoksiin sekä sellaisiin toiminnallisiin muutoksiin, joilla on vaikutusta turvallisuuteen.

17 17 Pelastusviranomainen tarkastaa suunnitelman vuosittaisen palotarkastuksen yhteydessä. Edellinen tarkastuspäivämäärä: Tarkastaja oli Kirka Walden. 10. SUUNNITELMAN JAKELU Suunnitelma on saatettava henkilökunnan tietoon. Pelastussuunnitelma on koko henkilökunnan saatavilla opettajanhuoneessa ja se on luettavissa myös koulun kotisivulta. Johdolla omat kappaleensa. 11. LIITTEET Yleinen toimintaohje väkivaltatilanteessa Liite 1 Tammerkosken koulutalon omat liitteet: Kuulutusohje poistumistilannetta varten Liite 2 Kuulutusohje sisäistä vaaratilannetta varten Liite 3 Koulun pohjapiirrokset Liite 4 Pelastustiet palo- ja pelastuslaitosta varten Liite 5

18 18 Yleinen toimintaohje väkivaltatilanteessa Täydennetään työpaikkakohtaisilla ohjeilla Liite1 Työntekijä Ennakoi Kouluttaudu ennakkoon mahdollisten väkivaltatilanteiden varalta. Opettele tunnistamaan uhkatilanne. Älä mene yksin uhkaavaan tilanteeseen. Tunnustele ilmapiiriä. Rauhoita tilannetta Yritä välttää konfliktia. Jos joudut väkivaltatilanteeseen, asiakkaan uhkaamaksi tai mihin tahansa ennalta arvaamattomaan, mieltä järkyttävään tilanteeseen Poistu paikalta, jos mahdollista. Suojaa itseäsi ja toisia henkilöitä. Tee tilannearvio ja toimi sen mukaan. Tee hälytys työpaikalla sovitun mukaisesti, tai poliisille puhelimella numeroon 112. Pyri mahdollisuuksien mukaan etukäteen selvittämään tilanne poliisipartiolle lyhyesti ennen kuin se tulee paikalle. Korosta tilanteen vakavuutta. Tapahtuman jälkeen Pyydä apua työyhteisöltäsi, työkavereilta ja esimieheltä. Hakeudu hoitoon Tullinkulman työterveyteen, osoite Hammareninkatu 5 b/ päivystysasemalle, osoite Hatanpäänkatu 24, jos tilanne niin vaatii. Virka-aikana yhteys työterveyteen p. (03 565) Muista, että lääkäri arvioi sairausloman tarpeen. ohjaa sekä järjestää jälkipuinti- ja seurantatilaisuuden Lähiesimies Hanki apua tilanteessa mukana olleelle työntekijälle tai työyhteisölle. Ilmoitukset Täytä vakuutustodistus lääkärikäyntiä varten Täytä sisäinen ilmoitus lomake yhdessä tapahtuman kohteeksi joutuneen työntekijän kanssa mahdollisimman pian (http://www.sis.tampere.fi/henkilosto/yhteistoi minta/index.htm). Työsuojeluasiamiehen olisi mahdollisuuksien mukaan hyvä olla mukana tapaturman tutkinnassa. Lähetä sisäinen ilmoitus työsuojelupäällikkö Kaija Koskiselle, osoitteella VKT/ Keskustori 4 ja kopio siitä työsuojeluvaltuutetulle. Selvitykset Selvitä Tullinkulman työterveyden kanssa jälkipuinti-istuntojen tarve. Keskusteltuasi ensin työyhteisön kanssa tee tutkintapyyntö myös läheltä piti -tapauksessa turvallisuuspäällikkö Pasi Keinoselle sähköpostilla tai sairaalains. Raimo Rakeelle tarpeen. Seuraa tilannetta työyhteisössä tapahtuman jälkeen. Työkaveri Hälytä välittömästi apua, jos ei vielä hälytetty Auta tilanteessa mahdollisuuksiesi mukaan. Auta tilanteen selvittämisessä ja jälkipuinnissa. Tullinkulman työterveys puhelin (03 565) Selvittää tilannetta tarvittaessa ja antaa hoidon. Tutkii tilanteen ja järjestelee jatkohoidon,

19 19 TOIMINTA HÄTÄTILANTEISSA LIITE 2 Kuulutusohje yllättävien poistumistilanteiden varalta ANTEEKSI TUNNIN KESKEYTYS - tämä ohje koskee kaikkia koulurakennuksessa olevia henkilöitä! Pyydän että kaikki istuvat paikallaan tämän kuulutuksen ajan ja toimivat tämän kuulutuksen loputtua opettajan antamien ohjeen mukaisesti. Suoritamme koulussa hälytystilanteen mukaisen poistumiseen (poistumisharjoituksen.) Poistuminen tapahtuu opettajan ja luokan seinällä olevien ohjeiden ja neuvojen mukaan ripeästi, mutta juoksematta. Opettajan on huolehdittava siitä, että luokan kaikki oppilaat poistuvat luokkahuoneesta. On varottava ehdottomasti kaatumista. Jos kuitenkin tapahtuu, kaatumisia on perässä tulijoiden on autettava kaatunut ylös ja huolehdittava että hän pääsee ulos. Turvallisuuden takaamiseksi on syytä jättää edellään kulkevaan riittävä turvallisuusväli. Kunkin luokan ilmoittautuminen tapahtuu opettajan johdolla koulun kentällä rehtorille tai apulaisrehtorille sen mukaan mitä on sovittu. - luokkien 81 ja 82 opettajat käyvät katsomassa luokan 85 laboratorion ja luokkien 71 ja 72 opettajat käyvät katsomassa luokan 75 työtilan Kunkin ryhmän ilmoittautuminen tapahtuu opettajan toimesta rehtoreille lipputangon luona Poistuminen alkaa opettajien ohjeiden mukaan nyt! toimikaa!

20 20 LIITE 3 Kuulutusohje yllättävän vaaratilanteen varalta! Huomio, Huomio! Tämä on rehtorin käsky kaikille koulussa oleville! Siirtykää välittömästi lähimpään luokkatilaan. Lukitkaa ovet kun kaikki ovat päässeet sisään. Siirtykää luokan perälle odottamaan lisäohjeita. Apua on jo tulossa.

21 21

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ 4. KÄSISAMMUTTIMEN KÄYTTÖ 5. PIKAPALOPOSTIN KÄYTTÖ 6. ILMASTOINNIN PYSÄYTTÄMINEN 7. PALOVAMMAN HOITO 8. TAJUTTOMAN POTILAAN ENSIAPU

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla? 8. Esimerkkejä ja ohjemalleja TOIMINTA SAIRAUSKOHTAUKSESSA 1. Selvitä mitä on tapahtunut Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut? Onko silminnäkijöitä? Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ 1 OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ SUUNNITELMAN TEKEE KO. KOHTEEN SUOJELUJOHTAJA, JOKA MYÖS SÄI- LYTTÄÄ JA PÄIVITTÄÄ SUUNNITELMAN SEKÄ ESITTELEE SEN TALON

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Kulttuurikeskus Kustaa Hiekan lukutupa PELASTUSSUUNNITELMA

Kulttuurikeskus Kustaa Hiekan lukutupa PELASTUSSUUNNITELMA Kulttuurikeskus Kustaa Hiekan lukutupa PELASTUSSUUNNITELMA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 13.4.2011 Yhteystiedot päivitetty 20.10.2014 Sisällys 1 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Keuruun Kisailijat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman (ks. kohta 2) suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä

Lisätiedot

TURVALLISEEN HUOMISEEN

TURVALLISEEN HUOMISEEN TURVALLISEEN HUOMISEEN perheen pelastautumissuunnitelma 1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Tulipalo yllättää aina, ja huonetilaan alkaa heti muodostua tultakin vaarallisempaa savua.

Lisätiedot

CITY PELASTUSSUUNNITELMA

CITY PELASTUSSUUNNITELMA Hätäilmoitus 112 Tulipalo CITY PELASTUSSUUNNITELMA Yleinen vaaramerkki Säteilyvaara SUUNNITELMAN JAKELU Tuomiokirkonkatu, väestönsuoja Isännöitsijä TOAS Asukkaille tiedotetaan TOASin kotisivuilla internetissä,

Lisätiedot

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Viite: Espoon kaupungin Tuulimäen väestösuojan turvallisuussuunnitelma 9.2.2016 Miksi turvallisuusohjeita tarvitaan Tuulimäen kalliosuojan turvaopas on tarkoitettu

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo 1) Palvelun tarjoaja ja kohde... 3 2) Turvallisuusasioista vastaava henkilö... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

KAISANPIRTIT PELASTUSSUUNNITELMA

KAISANPIRTIT PELASTUSSUUNNITELMA Hätäilmoitus 112 Tulipalo KAISANPIRTIT PELASTUSSUUNNITELMA Yleinen vaaramerkki Säteilyvaara SUUNNITELMAN JAKELU Kaisanpirtit, väestönsuoja Isännöitsijä TOAS Asukkaille tiedotetaan TOASin kotisivuilla internetissä,

Lisätiedot

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa Miksi julkinen hallinto varautuu? Valmiussuunnittelu (valmiussuunnitelma) Yleinen varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, jonka mukaan valtion viranomaisten

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA 1(19) PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA (Päiväkodin nimi) Henkilökunnan käsikirja päiväkodin turvallisuusasioihin 2(19) Sisällysluettelo 1. Mikä on pelastussuunnitelma ja miksi se tehdään?... 3 2. Päiväkodin

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitos

Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Apuamme tarvitaan erilaisissa palo-, pelastus-, vahingontorjunta- ja sairaankuljetustehtävissä keskimäärin

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET POIKKEUSTILANTEISSA

TOIMINTAOHJEET POIKKEUSTILANTEISSA Porin yliopistokeskus, Pelastussuunnitelman liite 2: TOIMINTAOHJEET POIKKEUSTILANTEISSA Sisällys TOIMINTAOHJE TULIPALONSATTUESSA... 2 TOIMINTAOHJE PALOKELLOJEN SOIDESSA... 3 TOIMINTAOHJE ENSIAPUTILANTEESSA...

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Pelastussuunnittelu taloyhtiössä Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Valtakunnan tason suunnitelmat/ohjelmat Ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä puolustuspolitiikka Turvallisuus-

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA VPS-JUNIORIT ry TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Turvallisuussuunnitelma. 1.1 Turvallisuussuunnitelman kohteet. 1.1.1 Pelaajat. 1.1.2 Ottelun toimihenkilöt, tuomarit, ym.. 1.1.3 Katsojat 1.1.4

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu Suunnistuskilpailu

PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu Suunnistuskilpailu PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu 14.5.2016 Suunnistuskilpailu 1. TILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailut, kansallinen suunnistuskilpailu

Lisätiedot

UUSI DOMUS PELASTUSSUUNNITELMA

UUSI DOMUS PELASTUSSUUNNITELMA Hätäilmoitus 112 Tulipalo UUSI DOMUS PELASTUSSUUNNITELMA Yleinen vaaramerkki Säteilyvaara SUUNNITELMAN JAKELU Uusi Domus pelastussuunnitelma Uusi Domus, väestönsuoja Isännöitsijä TOAS Asukkaille tiedotetaan

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Tämän oppaan on laatinut Sonkakoti Oy asukkaiden käyttöön. Tavoitteena on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö, joka vastaa

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011 16 ) ja pelastusasetukseen (407/2011 3 ) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Tornionlaakson

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS. Pienten yritysten ja laitoksien pelastussuunnitelmapohja. Turvallisuuspalvelut Pelastussuunnitelma

LAPIN PELASTUSLAITOS. Pienten yritysten ja laitoksien pelastussuunnitelmapohja. Turvallisuuspalvelut Pelastussuunnitelma LAPIN PELASTUSLAITOS Pienten yritysten ja laitoksien pelastussuunnitelmapohja Turvallisuuspalvelut 16.1.2014 Pelastussuunnitelma Yhteispohjoismainen kirjastoauto 18.11.2016 1 1. Pelastussuunnitelma 2 1.1

Lisätiedot

Poikkeusolojen riskianalyysi

Poikkeusolojen riskianalyysi Poikkeusolojen riskianalyysi Vesa-Pekka Tervo riskienhallintapäällikkö Väestönsuojelun neuvottelupäivät, Käpylä, 25.4.2013 KUP:n organisaatio Pelastusjohtaja Apulaispelastusjohtaja Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Kunnarlantie 38/ Oittaantie 1, Espoo. 200 osanottajaa

PELASTUSSUUNNITELMA. Kunnarlantie 38/ Oittaantie 1, Espoo. 200 osanottajaa 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi NÅIDM 2015, suunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite, ehkä myös GPSkoordinaatit)

Lisätiedot

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja UPL 9.2.2012 Onnettomuuksien ehkäisy Katto-

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUS. Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa.

PALOTURVALLISUUS. Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa. PALOTURVALLISUUS Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa. Porin yliopistokeskus 22.10.2015 TH Mitä on paloturvallisuus ja pelastustoiminta?

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen TILAPÄISMAJOITUKSEN PELASTUSSUUNNILTEMA. Sallan kunta Sivistystoimi

Sallan koulukeskuksen TILAPÄISMAJOITUKSEN PELASTUSSUUNNILTEMA. Sallan kunta Sivistystoimi 2016 2017 Sallan koulukeskuksen TILAPÄISMAJOITUKSEN PELASTUSSUUNNILTEMA Sallan kunta Sivistystoimi Liite 5 Sisällysluettelo 1. TILAPÄISMAJOITTUMISEN OHJEET... 3 1.1 ILMOITUKSET JA PELASTUSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta. Piia Manninen HELPE

Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta. Piia Manninen HELPE Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta Piia Manninen HELPE 22.9.2016 Sisältö Helsingin alueen keikkatilastoja Onnettomuuksien ehkäisy Rakenteellinen paloturvallisuus Palo-osastointi asuinkiinteistössä

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Päiväys 14.1.2014

Pelastussuunnitelma. Päiväys 14.1.2014 Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Opiskelija-asunnot Ahkio Päiväys 14.1.2014 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman

Lisätiedot

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM METSÄTAITOKILPAILUT

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM METSÄTAITOKILPAILUT PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM METSÄTAITOKILPAILUT 9. 10.9.2016 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Metsätaitoilun kesämestaruuskilpailu 1.2 Tilaisuuden järjestäjä Pirkanmaan

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä määrittää turvallisuuden

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi AsOy Pernajanrinne Päiväys 01.11.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Toimintaohje onnettomuustilanteissa

Toimintaohje onnettomuustilanteissa Toimintaohje onnettomuustilanteissa asia Tavoitteena on että jokainen työntekijä tietää, tuntee ja osaa: Varauloskäytävät Missä paloilmoitinlaite on ja kuinka sitä käytetään Osaa tehdä hätäilmoituksen

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA 18.9.2016 2 (9) 1 PELASTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TIEDOTTAMINEN 1.1 SUUNNITELMAN LAATIJAT Päiväys Nimi Tehtävänimike _ 1.2 SUUNNITELMAN HYVÄKSYJÄ Päiväys Nimi Tehtävänimike

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK Viranomaiset kriisissä -seminaari 1.9.2016 Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen Pelastustoiminnan

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT As Oy Tervakkottiie 24--26 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/8 Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen

Lisätiedot

HOLLOLA-RASTIEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

HOLLOLA-RASTIEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA HOLLOLA-RASTIEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Hollolan Urheilijat-46:n järjestämän suunnistustapahtuman suunnistajien,

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS SOITA NUMEROON KERRO KUKA OLET JA MISTÄ SOITAT? MITÄ ON TAPAHTUNUT? MISSÄ ON TAPAHTUNUT? Karpalokuja 8, Leppämäki

HÄTÄILMOITUS SOITA NUMEROON KERRO KUKA OLET JA MISTÄ SOITAT? MITÄ ON TAPAHTUNUT? MISSÄ ON TAPAHTUNUT? Karpalokuja 8, Leppämäki TOIMINTAOHJEET: HÄTÄILMOITUS HÄTÄILMOITUS KERRO KUKA OLET JA MISTÄ SOITAT? MITÄ ON TAPAHTUNUT? TULIPALO SAIRASKOHTAUS ONNETTOMUUS MUU, MIKÄ? MISSÄ ON TAPAHTUNUT? Vastaa hätäkeskuksen esittämiin tarkentaviin

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS VARAUTUMISEN VALTAKUNNALLISET OPINTOPÄIVÄT 19.-20.10.2011 PIRKANMAAN KUNTIEN VALMIUSTOIMINTA JA PELASTUSTOIMI PELASTUSLAKIUUDISTUS 2011 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

Lisätiedot

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa.

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa. K R I I S I S U U N N I T E L M A Koulun turvallisuussuunnitelman yksi tärkeä osio on koulun kriisisuunnitelma. Sen tavoitteena on antaa koulun henkilökunnalle selkeät toimintaohjeet koulun kriisitilanteissa.

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys

Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys 18.2.2015 Pelastussuunnitelma 2 ( 12) Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Kiinteistön nimi As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16 (kiinteistö 091-010-399-8-7)

Kiinteistön nimi As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16 (kiinteistö 091-010-399-8-7) Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16 (kiinteistö 091-010-399-8-7) Päiväys 7.5.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää

Lisätiedot

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat Rasti-Lukko ry Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Taman pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilokuntaa turvallisuusasioissa seka maarittaa

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Tampere Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Uudenkylän Kotilinna 1 Laatimispäivämäärä: 11.1.2016 Taloyhtiön hallitus vahvistanut pvm ja allekirjoitus: Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Joensuun Tiedepuisto Oy PELASTUSSUUNNITELMA

Joensuun Tiedepuisto Oy PELASTUSSUUNNITELMA 1 Joensuun Tiedepuisto Oy PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu: Pelastuslakiin (468/2003) 8 ja 9 ja asetukseen pelastustoimesta (787/2003) 9 ja 10. Joensuussa 11.4..2012 Joensuun Tiedepuisto

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA OK RASEBORGIN KEVÄTKILPAILU RAASEPORISSA

PELASTUSSUUNNITELMA OK RASEBORGIN KEVÄTKILPAILU RAASEPORISSA PELASTUSSUUNNITELMA OK RASEBORGIN KEVÄTKILPAILU RAASEPORISSA 21.5.2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata suunnistuskilpailun toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa

Lisätiedot

KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU KERUS-RASTIT 4.6.2014

KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU KERUS-RASTIT 4.6.2014 KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU KERUS-RASTIT 4.6.2014 PELASTUSUUNNITELMA Versiopäivä 27.5.2014 sivu 1. Kansallinen suunnistuskilpailu Kerus-rastit 4.6.2014, klo 18:00-22:00 Osoitteessa: Keruksentieltä (metsäautotie)

Lisätiedot

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen Tampereen Rantatunnelissa ajaminen 1 Yleistä tunneliturvallisuudesta Maantietunnelit ovat osa yleistä tieverkkoa. Koska tunnelit muodostavat selvästi muusta liikenneympäristöstä poikkeavan osuuden, kiinnitetään

Lisätiedot

VIKLANPOLKU PELASTUSSUUNNITELMA

VIKLANPOLKU PELASTUSSUUNNITELMA Hätäilmoitus 112 Tulipalo VIKLANPOLKU PELASTUSSUUNNITELMA Yleinen vaaramerkki Säteilyvaara SUUNNITELMAN JAKELU Viklanpolku, väestönsuoja Isännöitsijä TOAS Asukkaille tiedotetaan TOASin kotisivuilla internetissä,

Lisätiedot

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE Tärkeitä puhelinnumeroita Yleinen hätänumero 112 Ylätalon kanslia 5360196 Alatalon kanslia 5360187 Ylätalon op.huone 5360195 Alatalon op.huone 5360189 Lukion kanslia

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Tampere Kiinteistön / taloyhtiön nimi: As Oy Pispan Tupahaka Laatimispäivämäärä: 3.6.2013 Taloyhtiön hallitus on vahvistanut pvm ja allekirjoitus: Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Tampere Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Pispan Kotilinna/Pispan palvelukeskus Laatimispäivämäärä: 11.1.2016 Taloyhtiön hallitus on vahvistanut pvm ja allekirjoitus:

Lisätiedot

Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8

Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Versio Päiväys Muutos 0.1 2.3.2010 Luonnos 1.0 21.4.2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 1.01 7.3.2011 Päivitetty yhteystietoja

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Tampere Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Raholan Kotilinna Laatimispäivämäärä: 16.1.2017 Taloyhtiön hallitus on vahvistanut pvm ja allekirjoitus: Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN

OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä. Kaikista turvallisuutta vaarantavista

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Väestönsuoja

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Väestönsuoja Väestönsuoja Väestönsuoja Normaalioloissa varasto harrastetila yms. Käyttökuntoon laitto tarvittaessa 24 tunnissa suunnitelma suojan kuntoon saattamisesta suojan huolto vuosittain Siirtyminen suojaan suojaudutaan

Lisätiedot

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi 14.9.2012 Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi kuntien valmiussuunnitelmien päivittäminen. Kootaan seutukunnittain hallintokuntakohtaiset työryhmät Kuhunkin työryhmään jokaisesta kunnasta

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Paloturvallisuus

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Paloturvallisuus Paloturvallisuus Tunnista kodin paloriskit Kuvat TUKES, www.tukes.fi ja SPEK Huoneistopalon eteneminen DVD Paloturvallinen koti Tulen turvallinen käsittely Kynttilät ja avotuli Grillaus Tulisijat Tupakointi

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011 16 ) ja pelastusasetukseen (407/2011 3 ) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Nuorten SM-sprintit

Lisätiedot

SÄTEILYTURVAKESKUS. Säteily kuuluu ympäristöön

SÄTEILYTURVAKESKUS. Säteily kuuluu ympäristöön Säteily kuuluu ympäristöön Mitä säteily on? Säteilyä on kahdenlaista Ionisoivaa ja ionisoimatonta. Säteily voi toisaalta olla joko sähkömagneettista aaltoliikettä tai hiukkassäteilyä. Kuva: STUK Säteily

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE Parkanon Varaston lähialueen asukkaille

TURVALLISUUSTIEDOTE Parkanon Varaston lähialueen asukkaille 2. LOGISTIIKKARYKMENTTI LÄNSI-SUOMEN VARASTO-OSASTO PARKANON VARASTO TURVALLISUUSTIEDOTE 1.6.2016 Parkanon Varaston lähialueen asukkaille Tämä yleistiedote annetaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden

Lisätiedot

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA LIITE 9 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA Päivitys 05.08.2015/mnh Hyväksytty 18.04.2016 sivistyslautakunta LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA 1. YLEISTÄ... 4 2. KOULUN

Lisätiedot

Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu

Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu 16.11.2016 Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Palotarkastaja Pasi Nyman Oulu-Koillismaan p: 044-703 8682 pelastuslaitos pasi.nyman@ouka.fi

Lisätiedot

1

1 raimo.aarnio@turku.fi 1 VARAUTUMINEN 40 Valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion liikelaitosten ja muiden valtion viranomaisten sekä kuntien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä 1.2.2017 Martti Soudunsaari Pelastusjohtaja Yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Lapin liiton

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet

Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet 2016 Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet Päijät-Hämeen pelastuslaitos MOk 31.3.2016 Sisältö 1 Yleistä... 1 2 Määritelmiä... 1 3 Palovaroittimien sijoittaminen... 2 4 Palovaroitinjärjestelmän asentaminen...

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Info YLIOPISTON OPISKELIJOILLE 12.4.2016 ympäristöterveystarkastaja Seija Pulkkinen 6.4.2016 Suunnitelmalliset oppilaitostarkastukset ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

TURVALLISUUSOHJE OHJE 1/2008 1(5) TOIMINTAOHJE ASIATTOMIEN TAI UHKAAVAN HENKILÖN KOHTAAMISTILANTEESSA

TURVALLISUUSOHJE OHJE 1/2008 1(5) TOIMINTAOHJE ASIATTOMIEN TAI UHKAAVAN HENKILÖN KOHTAAMISTILANTEESSA OHJE 1/2008 1(5) TURVALLISUUSOHJE Tämä ohje on laadittu yleisohjeeksi henkilökunnalle ja opiskelijoille asiattomien tai uhkaavan henkilön kohtaamistilanteisiin. Ohjeet löytyvät myös kiinteistöihin laadituista

Lisätiedot

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa * *Mitkä tekijät voivat vaarantaa työpisteesi turvallisuuden: *Palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyvät tekijät *Aggressiivisen asiakkaan käytös *Työkoneen tai laitteen käyttö (teollisuus) *Huono ergonomia

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Ylimpänä päättävänä elimenä toimii

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Vaaratilanteiden arviointi on suoritettu (pvm) / / Säädös tai muu peruste Palavien nesteiden varastointi - Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 - KTM päätös

Lisätiedot

TURVALLISUUSKÄVELYN ORGANISOIMINEN. Raine Dahlqvist Safetymaster Oy

TURVALLISUUSKÄVELYN ORGANISOIMINEN. Raine Dahlqvist Safetymaster Oy TURVALLISUUSKÄVELYN ORGANISOIMINEN Raine Dahlqvist Safetymaster Oy 9.1.2017 Turvallisuuskävelyn organisoiminen Poistumisturvallisuus (koko kiinteistö) Turvallisuusvastaavien rooli Poistumisturvallisuuteen

Lisätiedot

PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Itä-Suomen Huoltorykmentti Koivujärven varasto

PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Itä-Suomen Huoltorykmentti Koivujärven varasto PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Itä-Suomen Huoltorykmentti Koivujärven varasto HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema Päivitystiedot Päiväys Asia Nimi ja virka-asema Sisältö 1 YLEISTÄ 1.1 Suunnitelman

Lisätiedot

Turvallisuustiedote 2015 Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE

Turvallisuustiedote 2015 Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE Turvallisuustiedote 2015 Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE Haapajärven varaston ja Räjähdekeskuksen Haapajärven toimipisteen lähialueen asukkaille Tiedottamisen peruste

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot