Arina Areena Kemi YLEISÖTAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA. Tapahtuman nimi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arina Areena Kemi YLEISÖTAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA. Tapahtuman nimi"

Transkriptio

1 Arina Areena Kemi YLEISÖTAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA Tapahtuman nimi

2 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINNAN KUVAUS Tietoja laitoksesta Palolaitoksen toimintavalmiusaika Henkilömäärä Junkohallin toiminta Järjestettävän tapahtuman tiedot Järjestettävän tapahtuman kuvaus JUNKOHALLIN POHJAPIIRUSTUS TURVALLISUUS ORGANISAATIO Junkohallin henkilökunta Junkohallin henkilöstö tapahtuman aikana Tapahtuman järjestäjän turvallisuusvastaava Tapahtuman järjestäjän kullakin hetkellä turvallisuudesta vastaavat henkilöt Järjestyksen valvontaan osallistuva henkilöstö ja heidän tehtävään saamansa koulutus Pelastustoimintaan osallistuva henkilöstö ja heidän tehtäväänsä saama koulutus ja perehdyttäminen pelastussuunnitelmaan Turvallisuushenkilöstön ja järjestyksenvalvojien vahvuus eriaikoina Junkohallin henkilöstö Tapahtuman järjestäjän valitsemat turvallisuudesta vastaavat henkilöt Järjestyksen valvojat Henkilöstön yhteydenpito ja hälyttäminen eri häiriö- ja onnettomuustilanteissa Kaavio organisaatiosta ja hälytysyhteyksistä Järjestyksenvalvojat VAARATILANTEET JA NIIDEN VAIKUTUKSET SEKÄ TOIMENPITEET NIIDEN VARALLE Poistumissuunnitelma Sairauskohtaukset ja tapaturmat Tulipalo Mellakka / joukkotappelu Pahoinpitely Häiritsevästi käyttäytyvän henkilön / henkilöiden poistaminen Toiminta pommiuhkatilanteissa Hälytysajoneuvojen opastus Tiloissa annettavat tiedotteet yleisölle Toimintaohjeet sähkö-, vesi-, ja lämpökatkoksissa VIRANOMAISTEN HÄLYTTÄMINEN TIEDOTTAMINEN MAHDOLLISISSA VAKAVISSA ONNETTOMUUSTILANTEISSA KIINTEISTÖNHOITO JA TEKNISET VIKAILMOITUKSET... 17

3 3 1. TOIMINNAN KUVAUS 1.1 Tietoja laitoksesta Arina Areena Kemi (Junkohalli) Osoite Iso-Törmänkatu Kemi Puhelin Pekka Tuomela Vahtimestari Kiinteistönhoit./päivytys Kaupunginosa Tervaharju Omistaja Junkohalli Oy Vuokralainen Riskialue Palolaitoksen toimintavalmiusaika Palolaitoksen toimintavalmiusaika = hälytysaika + lähtöaika + ajoaika kohteeseen Kemin palolaitoksen toimintavalmiusaika Junkohallille on 4 minuuttia. 1.3 Henkilömäärä Arina Areena Kemin koko henkilömäärä: Asiakkaita Määrä vaihteleva Henkilökunta 1-2 klo 8:00 22:00 Kiinteistönhoitaja Tommi Prusila Hallin toiminta Ilmanpaineella pystyssä pysyvät ylipainehallit eivät täytä P3 luokan rakennuksen vaatimuksia eikä niillä ole paloluokitusta. Ylipainehallien seinärakenteet, kattorakenteet ja olemattomat kantavat rakenteet eivät täytä rakennukselle asetettuja vaatimuksia. Ylipainehallit on tarkoitettu ja hyväksyttävissä vain harjoituskäyttöön ja liikuntakäyttöön. Arina Areena Kemili on edellä mainitun kaltainen ylipainehalli. Hallissa voidaan järjestää eri urheilulajien harjoitustilaisuuksia sekä liikuntatapahtumia. Ylipainehalli asettaa erityisvaatimuksia turvallisuuden ylläpitämiseksi tapahtumien aikana. Tapahtumat ovat pääsääntöisesti paikallisten urheiluseurojen järjestämiä, joilla on tuntemusta Junkohallista ja osaamista Junkohallissa jär-

4 4 jestettävistä tapahtumista sekä jäsenistössään myös pelastus- ja ensiaputaitoisia henkilöitä. Tapahtumissa voi yhtäaikaisesti olla suuri määrä asiakkaita, jolloin tulee huomioida poistumis- ja pelastusteiden esteetön käyttömahdollisuus koko tapahtuman ajan. Tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia siitä, ettei ilmakoneiden puhallinaukkojen päälle aseteta tavaroita, mikä aiheuttaa välittömän ilmanpaineen laskun hallissa ja hallin laskeutumisvaaran. Hallissa on kolme pyöröovellista poistumistietä sekä ilmanpaineen tasaavan tunnelin kautta oleva lehtiovellinen poistumistie, jota kautta hälytysajoneuvot voidaan ajaa sisälle halliin. Hallissa on yhdeksän kappaletta hätäpoistumistietä, jotka sijaitsevat hallin pitkillä seinustoilla. Hätäpoistumistiet on asianmukaisesti merkitty. Hallissa voi yhtäaikaisesti olla 500 katsojaa. Tarvittaessa Junkohalli Oy:n henkilökunnalla on oikeus turvallisuuden takaamiseksi keskeyttää tapahtuma, mikäli hallissa järjestettävissä tapahtumissa ei noudateta asiakkaiden enimmäismääriä eikä tämän pelastus- ja turvallisuussuunnitelman ohjeita. Tilaisuuksissa, joissa halli on vuokrattu ulkopuolisen tapahtumajärjestäjän käyttöön, tapahtuman järjestäjä vastaa hallin, sosiaalitilojen sekä ulkoalueen turvallisuudesta ja järjestyksen valvonnasta. Tapahtumanjärjestäjä on velvollinen laatimaan ja täydentämään osaltaan tämän pelastussuunnitelman ja toimittamaan sen pelastus- ja poliisiviranomaisille sekä ja Junkohalli Oy:lle. 1.5 Järjestettävän tapahtuman tiedot Järjestäjä Yhteyshenkilö Postiosoite Postinro ja toimipaikka Sähköposti Tapahtuma Ajankohta Tarkemmat tiedot tapahtuman ajoista: Ajankohta Klo Lisätieto

5 1.6 Järjestettävän tapahtuman kuvaus 5

6 6 2. Arina Areenan Kemin POHJAPIIRUSTUS 3. TURVALLISUUS ORGANISAATIO 3.1 Hallin henkilökunta Liikuntapaikkojen hoitajat Vahtimestari Kiinteistönhoitaja/päivystys Osoite Iso-Törmänkatu Kemi 3.2 Hallin henkilöstö tapahtuman aikana Nimet ja yhteystiedot

7 7 Ilmoitetaan viikkoa ennen tapahtumaa Henkilökunnalle järjestetään turvallisuuskoulutusta ja harjoituksia 2 kertaa vuodessa toukokuussa ja lokakuussa.

8 8 3.3 Tapahtuman järjestäjän turvallisuusvastaava Järjestäjä Yhteyshenkilö Postiosoite Postinro ja toimipaikka Sähköposti Tapahtuma Ajankohta 3.4 Tapahtuman järjestäjän kullakin hetkellä turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja yhteystiedot Yhteystieto 3.5 Järjestyksen valvontaan osallistuva henkilöstö ja heidän tehtävään saamansa koulutus

9 9 3.6 Pelastustoimintaan osallistuva henkilöstö ja heidän tehtäväänsä saama koulutus ja perehdyttäminen pelastussuunnitelmaan 3.7 Turvallisuushenkilöstön ja järjestyksenvalvojien vahvuus eriaikoina Hallin henkilöstö Liikuntapaikkojen hoitaja Liikuntapaikkojen hoitaja Liikuntapaikkojen hoitaja Liikuntapaikkojen hoitaja Liikuntapaikkojen hoitaja Liikuntapaikkojen hoitaja Päivystys Päivystys Klo Klo

10 Tapahtuman järjestäjän valitsemat turvallisuudesta vastaavat henkilöt Henkilömäärä Klo Henkilömäärä Klo Järjestyksen valvojat Henkilömäärä Klo Henkilömäärä Klo Mahdollisia evakuointitilanteita varten on sovittava jokaiselle henkilölle oma vastuualueensa. Evakuointitilanteessa täytyy jokaisen alueen vastaavan huolehtia siitä, että yleisö on poistunut Junkohallista ja sen uloskäynneistä.

11 11 Liikuntarajoitteiset henkilöt tulee huolehtia turvallisesti lähimmälle kokoontumisalueelle turvallisuusorganisaation henkilöstön toimesta. 3.8 Henkilöstön yhteydenpito ja hälyttäminen eri häiriö- ja onnettomuustilanteissa Keskinäistä yhteydenpitoa varten turvallisuusorganisaation jäsenten välillä suositellaan käytettävän VHF-UHF taajuuksilla toimivia suljetun verkon puhelimia. Yhteydet tulee varmistaa GSM-puhelimilla. Yhteydenpito hallin henkilökuntaan hoidetaan normaalioloissa puhelimien avulla (lankaverkko ja matkapuhelimet). Tarvittaessa yhteydenpito hoidetaan kuuluttamalla megafonilla. Megafoni tulee olla saatavilla koko tapahtuman ajan hallin pääovien edustalla. Kuulutuksen kuultua henkilöstö on yhteydessä toisiinsa saamansa ohjeen mukaisesti ja saavat tarkemmat toimintaohjeet. Sähkönjakelun ja puhelinliikenteen häiriötilanteissa koolle kutsumisessa ja tiedottaminen hoidetaan paristokäyttöisellä megafonilla tai huutamalla. Apuna voidaan käyttää myös radiopuhelimia. Ulkoisen hälytyksen puhelinnumeroon 112 tekee Junkohallin henkilökunnan edustaja tai tapahtuman järjestäjän turvallisuusvastaava. Tarvittaessa kaikista puhelimista saadaan tehtyä ulkoinen hälytys suoraan numeroon 112. Tarvittaessa myös järjestäjän turvallisuudesta vastaavat henkilöt hälyttävät apua matkapuhelimilla. Hälytyksen tekijän tulee antaa seuraavat tiedot: kuka soittaa mistä soittaa mitä on tapahtunut, onnettomuuden laatu / hälytyksen syy onko ihmisiä välittömässä hengenvaarassa vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin Hälytyksen ilmoittajan tulee toimia rauhallisesti, puhua selkeästi ja odottaa lupaa hälytyskeskukselta ennen puhelimen sulkemista.

12 3.9 Kaavio organisaatiosta ja hälytysyhteyksistä 12

13 13 TAPAHTUMAN JÄRJESTÄJÄ Päävastuuhenkilö: Puhelin Turvallisuudesta vastaavat henkilöt Puhelin Puhelin Pelastustaitoinen henkilöstö Puhelin Puhelin Järjestyksenvalvojat Puhelin Puhelin

14 14 4. VAARATILANTEET JA NIIDEN VAIKUTUKSET SEKÄ TOIMENPITEET NIIDEN VA- RALLE Hallin ensiaputarvikkeet sijaitsevat hallin sosiaalitiloissa ja paarit ovat tunnelisisäänkäynnin sisäosassa. Ensiavun anti tilanteessa järjestysmiehet ohjaavat yleisön kauemmaksi. Huomioitava erityisesti lapset, jotka voivat järkyttyä näkemästään. 4.1 Poistumissuunnitelma Ilmeisen vaaran uhatessa keskeytetään hallin käyttö ja ilmoitetaan vaarasta koko turvallisuusorganisaation henkilöstölle ja yleisölle. Tilanteen niin vaatiessa suoritetaan evakuointi. Tilanneilmoituksessa opastetaan yleisöä käyttämään poistumisteitä. Turvallisuusorganisaation henkilökunta miehittää varauloskäynnit ja opastaa yleisöä. Tarvittaessa asiakkaat evakuoidaan jäähallin pysäköintialueelle ja jäähallin huoltotiloihin. Evakuointitilanteissa turvallisuusorganisaation tulee huolehtia liikuntaesteisten turvallisesta ulospääsystä hallin tiloista. Evakuointitilanteessa hallista ulosohjattujen henkilöiden paluu takaisin sisätiloihin on estettävä. Turvallisuusorganisaation henkilökunnan on huolehdittava siitä, ettei yleisö pääse vaikeuttamaan viranomaisten työskentelyä. 4.2 Sairauskohtaukset ja tapaturmat Lievemmissä tapaturmissa annetaan välitön ensiapu ja toimitetaan potilas tarvittaessa jatkohoitoon ensiapupoliklinikalle. Vakavissa tilanteissa siirrytään hälytyssysteemin mukaiseen organisaatioon hälyttämällä apua kuuluttamalla turvallisuusorganisaation henkilöstö koolle koodilla Junko. Suoritetaan viipymättä ulkoinen hälytys numeroon 112. SELVITÄ, MITÄ on tapahtunut PELASTA hengenvaarassa olevat, estä lisäonnettomuudet Anna HÄTÄENSIAPU - turvaa hengitys ja verenkierto - ehkäise shokki ja tyrehdytä verenvuoto HÄLYTÄ apua yleisestä hätänumerosta 112

15 Tulipalo Tulipalon sattuessa tärkeintä on ihmishenkien pelastaminen! PELASTA ja varoita muita ihmisiä. Tulipalossa aika on ratkaiseva tekijä. SAMMUTA lähimmällä alkusammuttimella. Tutustu etukäteen sammuttimien sijaintiin ja niiden käyttöön. Lähin sammutin soveltuu varmimmin palavaan kohteeseen. Älä koskaan sammuta rasvapaloa vedellä. HÄLYTÄ Palokunta yleisestä hätänumerosta 112 Kerro kuka olet ja mistä soitat. Mitä on tapahtunut. Missä osoitteessa on tapahtunut. Onko ihmisiä vaarassa. Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan. RAJOITA palon leviäminen sulkemalla ovet, luukut ja ilmastointi hätäseis painikkeesta. OPASTA tai järjestä opastus ja esteetön pääsy pelastusyksiköille palokohteeseen. Yleisölle vaaratilanteesta tiedotetaan joko kuuluttamalla tai huutamalla. Tilanteen niin vaatiessa suoritetaan asiakkaiden evakuointi. Turvallisuusorganisaation henkilökunta opastaa asiakkaat lähimmälle varauloskäytävälle ja jokainen alueensa vastaava huolehtii siitä, ettei hänen alueelleen jää ketään. Evakuointitilanteissa täytyy turvallisuusorganisaation huolehtia liikuntaesteisten turvallisesta pääsystä ulos Junkohallin tiloista. Palavasta rakennuksesta poistuttaessa kokoontumispaikka on jäähallin pysäköintialue ja jäähallin huoltotilat. Henkilökunta opastaa palokunnan paikalle ja estää asiakkaiden paluun takaisin sisätiloihin. Hälytyksen jälkeen aloitetaan alkusammutus. Pääsääntöisesti hälyttäjänä on hallin henkilöstö tai tapahtuman turvallisuusvastaava. Mikäli hälytys tehdään jostain muualta, on siitä ilmoitettava Junkohallin henkilöstölle ja tapahtuman turvallisuusvastaavalle. Alkusammutuskalustolla sammutettu tulipalo on ilmoitettava palolaitokselle tarkistusta varten.

16 Mellakka / joukkotappelu Järjestysmiehet puuttuvat tilanteeseen ja rauhoittavat. Pyydetään apua muilta turvallisuusorganisaation henkilöiltä ja poliisilta numerosta Ohjataan yleisö kauemmaksi tilanteesta. Poliisin saavuttua paikanpäälle toimitaan poliisin ohjeiden mukaisesti. 4.5 Pahoinpitely Järjestysmiehet puuttuvat tilanteeseen ja rauhoittavat. Pyydetään apua muilta turvallisuusorganisaation henkilöiltä ja poliisilta numerosta Mikäli epäilty tekijä pakenee paikalta, kirjataan kaikki mahdolliset tuntomerkit tekijästä. 4.6 Häiritsevästi käyttäytyvän henkilön / henkilöiden poistaminen Järjestyksenvalvojat puuttuvat tilanteeseen ja poistavat häiritsevästi käyttäytyvät henkilöt Junkohallin tiloista ja siltä alueelta, joka kuuluu tapahtuman järjestyksen valvonnan piiriin. Tarvittaessa järjestyksenvalvojat pyytävät apua muilta turvallisuusorganisaatioon kuuluvilta tai poliisilta numerosta Toiminta pommiuhkatilanteissa Suhtaudu jokaiseen uhkaukseen vakavasti Ole rauhallinen ja ystävällinen Kuuntele, älä keskeytä Tarkkaile tilanteen kehittymistä Vältä tilanteen kärjistymistä esimerkiksi kiinni tarttumalla Vältä liikehdintää Jos pommiksi epäilty esine löydetään tai saadaan pommiuhkaus puhelimitse tai muulla tavoin toimi seuraavasti: Jos pommiuhkaus saadaan puhelimitse, niin yritä pitkittää puhelua ja saada mahdollisimman tarkat tiedot uhkauksen syistä ja kohteista, itse pommista, sen sijainnista ym. Huomioi soittajan mielentila, puheen tuntomerkit, ympäristöäänet ja muut mahdolliset asiat. Älä sulje puhelinta. Ilmoita pommiuhkauksesta heti turvallisuusorganisaation vastaavalle, joka ilmoittaa asiasta välittömästi poliisille.

17 17 Halli suljetaan. Uhanalaiset tilat tyhjennetään ja alue eristetään riittävän laajalta alueelta. Turvallisuusorganisaatiosta järjestetään tilapäinen vartiointi alueen ulkopuolelle. Samalla tarkkaillaan onko havaittavissa epäilyttäviä esineitä. Pommiksi epäiltyyn esineeseen, pakettiin tai laukkuun ei missään tapauksessa saa koskea. Poliisin tultua paikalle toimitaan poliisin ohjeiden mukaan. 4.8 Hälytysajoneuvojen opastus Hälytystilanteessa Junkohallin henkilöstöön kuuluva tai turvallisuusorganisaation henkilöstöön kuuluva menee hälytysajoneuvoa vastaan ja opastaa paikalle. 4.9 Tiloissa annettavat tiedotteet yleisölle Hallin tiloissa tiedottaminen hoidetaan normaalioloissa tapahtuman järjestäjän äänentoistolaitteilla, paristokäyttöisellä megafonilla tai huutamalla Toimintaohjeet sähkö-, vesi-, ja lämpökatkoksissa Sähkönjakelukatkos: Asiakkaille kuulutetaan megafonilla tai huutamalla. Tarkistetaan Kemin Energia Oy:n vikapäivystyksestä p. (016) tai arvio katkoksen kestosta. Sähkökatkoksen sattuessa hallin varakoneet käynnistyvät. Mikäli katkos kestää yli 15 minuuttia ohjataan asiakkaat ulos hallista. Turvavalaistus toimii vähintään 2 tuntia. Veden- tai lämmönjakelukatkos: Sovitaan tapauskohtaisesti Kiinteistön hoitajajan Tommi Prusilan kanssa, p Ilmoita aina hätätapauksista hallin liikuntapaikkojen Valvoja&Päivystäjälle VIRANOMAISTEN HÄLYTTÄMINEN Yleinen hätänumero 112 Poliisi Myrkytystietokeskus (09) Päivystävä sairaala Länsi-Pohjan Keskus Sairaala 24 h / vrk Päivystyspoliklinikka (016) Terveyskeskuksen yhteyspäivystys (016) arkisin kello 18:00 22:00 sekä viikonloppuisin ja aattopäivinä ja arkipyhinä kello 08:00 22:00 Arkipäivisin myös Sauvosaaren terveysasema päivystävä lääkäri p. (016)

18 18 6. TIEDOTTAMINEN MAHDOLLISISSA VAKAVISSA ONNETTOMUUSTI- LANTEISSA Ilmoita vakavasta onnettomuudesta tai tilanteesta välittömästi Junkohallin liikuntapaikkojen hoitajille. Tiedottamisesta vakavissa onnettomuustilanteissa vastaa laitoksen johto oman organisaation mukaisesti. 7. KIINTEISTÖNHOITO JA TEKNISET VIKAILMOITUKSET Alle on listattu tärkeitä kiinteistön tekniikkaan liittyviä puhelinnumeroita. Päivystävä turvallisuuspäällikkö Sähköviat teknisessä tilassa Päivystävä kiinteistöyhtiö Pekka Tuomela Sähköhuolto JiiTee Oy Kiinteistöhuolto Prusila Ky KEMIN ENERGIA OY Sähkönjakelun vikapäivystys p. (016) tai Kaukolämmönjakelun vikapäivystys p KEMIN VESI OY Vaihde (016) TULIPALO Tulipalon sattuessa tärkeintä on ihmishenkien pelastaminen! PELASTA ja varoita muita ihmisiä. Tulipalossa aika on ratkaiseva tekijä. SAMMUTA lähimmällä alkusammuttimella. Tutustu etukäteen sammuttimien sijaintiin ja niiden käyttöön. Lähin sammutin soveltuu varmimmin palavaan kohteeseen. Älä koskaan sammuta rasvapaloa vedellä. HÄLYTÄ Palokunta yleisestä hätänumerosta 112 Kerro kuka olet ja mistä soitat. Mitä on tapahtunut. Missä osoitteessa on tapahtunut. Onko ihmisiä vaarassa. Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan.

19 19 RAJOITA palon leviäminen sulkemalla ovet, luukut ja ilmastointi hätäseis painikkeesta. OPASTA tai järjestä opastus ja esteetön pääsy pelastusyksiköille palokohteeseen. Yleisölle vaaratilanteesta tiedotetaan joko kuuluttamalla tai huutamalla. Tilanteen niin vaatiessa suoritetaan asiakkaiden evakuointi. Turvallisuusorganisaation henkilökunta opastaa asiakkaat lähimmälle varauloskäytävälle ja jokainen alueensa vastaava huolehtii siitä, ettei hänen alueelleen jää ketään. Evakuointitilanteissa täytyy turvallisuusorganisaation huolehtia liikuntaesteisten turvallisesta pääsystä ulos hallin tiloista. Palavasta rakennuksesta poistuttaessa kokoontumispaikka on jäähallin pysäköintialue ja jäähallin huoltotilat. Henkilökunta opastaa palokunnan paikalle ja estää asiakkaiden paluun takaisin sisätiloihin. Hälytyksen jälkeen aloitetaan alkusammutus. Pääsääntöisesti hälyttäjänä on hallin henkilöstö tai tapahtuman turvallisuusvastaava. Mikäli hälytys tehdään jostain muualta, on siitä ilmoitettava hallin henkilöstölle ja tapahtuman turvallisuusvastaavalle. Alkusammutuskalustolla sammutettu tulipalo on ilmoitettava palolaitokselle tarkistusta varten. KUULUTUSOHJE TULIPALOTILANTEESSA OHJE 1. HUOMIO, HUOMIO! Tärkeä tiedotus kaikille asiakkaille ja henkilökunnalle. Kiinteistössämme on tulipalon alku. Sammutus töihin on ryhdytty. Pyydämme kaikkia pysymään rauhallisina ja odottamaan lisäohjeita. OHJE 2. HUOMIO, HUOMIO!

20 20 Asiakkaita pyydetään välittömästi siirtymään rauhallisesti pois rakennuksesta henkilökunnan opastamana. OHJE 3. VAARA OHI: HUOMIO, HUOMIO! Asiakkaita pyydetään välittömästi poistumaan rauhallisesti ja hyvässä järjestyksessä rakennuksesta käyttämällä lähintä poistumistietä. Poistumistiet on merkitty vihreällä valolla ovien yläpuolella sekä vihreällä kilvellä, jossa mies juoksee ja poistumissuunta. HUOMIO, HUOMIO! Ilmoitus kaikille asiakkaille ja henkilökunnalle. Tulipalo on sammutettu ja vaara on ohi.

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/03 8 ja 9 ) ja asetukseen pelastustoimesta

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 PELASTUSSUUNNITELMA ASKO 2 / Renor Oy Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 Tämä suunnitelma täyttää kiinteistön pelastussuunnittelulle asetetut lainmukaiset vaatimukset. Pelastussuunnitelmalla parannetaan

Lisätiedot

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA?? Yrityksen/laitoksen/viraston nimi?? Yrityksen/laitoksen/viraston osoite PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ EERIKINKATU 3 JA TURUN VEROTOIMISTO ANINKAISTENKATU 1 TOIMITALON PELASTUSSUUNNITELMA 2004 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Turun verotoimiston toimitalon pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma

Naantalin kaupunki. Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma Naantalin kaupunki Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma Sisällysluettelo: JOHDANTO... 3 OHJEET TIEDOSTON SÄHKÖISEEN KÄYTTÖÖN... 3 TOIMENPIDEOHJEET ONNETTOMUUS-,

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki 06.10.2008 SUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAPIKAOHJE 2. SUUNNITELMAN PERUSTEET 2.1 Laki ja asetusperusteet

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA 2014

PELASTUSSUUNNITELMA 2014 Merimelojat Ry Merimelojien Maja ja vajarakennukset PELASTUSSUUNNITELMA 2014 Normaaliolojen onnettomuuksia sekä uhkatilanteita varten. 1. KIINTEISTÖN YLEISTIEDOT Suojelupiiri ja lohko Suojelualalohko Kokoontumispaikka

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO

PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO PELASTUSSUUNNITELMA As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO SISÄLLYS 1.0 YHTEENVETO PERUSTIEDOISTA... 4 2.0 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 5 2.1 Laki ja säädökset... 5 2.2 Suunnitelman päämäärä

Lisätiedot

Turun Pursiseura ry SATAMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA

Turun Pursiseura ry SATAMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA Turun Pursiseura ry SATAMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Error! Bookmark not defined. 1. Ennakoitavat vaara-tilanteet (määräävät pelastussuunnitelman yksityiskohtaisen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU Simontaival 6-8 91800 TYRNÄVÄ päivitetty 27.09.2013 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva muu toiminta 2.

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä päivitetty 3.9.2012 2 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU Ulvilan kaupungin koulutuslautakunta hyväksynyt / 2004 2 SISÄLTÖ 1. Olavin koulun turvallisuussuunnitelma 4 1.1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus 1.2.Suunnitelman

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 LATUUUNNITELMA Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 T Palvelu Oy 24.6.2013 LATUUUNNITELMAN IÄLLYLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

SATAMAN PELASTUSSUUNNITELMA

SATAMAN PELASTUSSUUNNITELMA SATAMAN PELASTUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 1. Ennakoitavat vaaratilanteet 5 sisäiset riskit 5 ulkopuolelta uhkaavat vaarat 5 2. Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi 5 3. Poistumis-

Lisätiedot

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA Mika Haverinen / 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT... 3 1.1 Muita yhteystietoja... 4 2 YRITYS TAI LAITOS... 5

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Asunto-oy Sointulax pelastussuunnitelma Asuntto--oy Soiinttullaxiin PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/8 Asunto-oy Sointulax pelastussuunnitelma Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman

Lisätiedot

FC Lahti TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisältää PelA 3 :n edellyttämän yleisötapahtuman pelastussuunnitelman KAUDELLA 2015

FC Lahti TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisältää PelA 3 :n edellyttämän yleisötapahtuman pelastussuunnitelman KAUDELLA 2015 FC Lahti TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisältää PelA 3 :n edellyttämän yleisötapahtuman pelastussuunnitelman KAUDELLA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIETOJA... 1 2. JALKAPALLO-OTTELUIDEN PERUSTIEDOT... 2 3.

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN TOIMINTAOHJEET

TURVALLISUUDEN TOIMINTAOHJEET TURVALLISUUDEN TOIMINTAOHJEET Tornion Kauppakadun (Minerva) toimipiste Juha Perkkiö 10.10.2014 SISÄLTÖ Hätäilmoitus... 2 Tulipalo... 3 Ensiapu... 4 Vesivahinko... 5 Sähkö-, vesi- tai lämpökatkos... 6 Pommiuhka...

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma 1

Pelastussuunnitelma 1 Pelastussuunnitelma 1 Sisällys Johdatus pelastussuunnitelmaan... 4 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta?... 5 Kohteen perustiedot... 6 Väestönsuoja... 6 Turvallisuusjärjestelyt... 7 Kiinteistössä

Lisätiedot

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION 1.1.2005 1Johdanto... 1 1.1 Opetustyön turvallisuus yleensä... 1 1.2 Lukion turvallisuus... 1 2PELASTUSsuunnitelman perusteet... 3 2.1 Tarkoitus yleisesti... 3 2.2 Laki-

Lisätiedot

LEIRIALUEEN PELASTUSSUUNNITELMA 2007

LEIRIALUEEN PELASTUSSUUNNITELMA 2007 HEINÄNOKKA HEINÄNOKANTIE 66 LEIRIALUEEN PELASTUSSUUNNITELMA 2007 Heinänokan pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa työskentelevien, majoittuvien ja oleskelevien henkilöiden omatoimiseen

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo

Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo Koy Casagrandentalo Linnankatu 3 A C, Turku PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo 10/2012 PTA-Security Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄDÖSTAUSTA

Lisätiedot

PuHu Juniorit ry:n TURVALLISUUSSUUNNITELMA. Sisällysluettelo: sivu

PuHu Juniorit ry:n TURVALLISUUSSUUNNITELMA. Sisällysluettelo: sivu PuHu Juniorit ry:n TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo: sivu 1. Turvallisuussuunnitelma 1 2. Turvallisuusorganisaatio 2 3. Mahdolliset uhat 3 4. Turvallisuusjärjestys 6 5. Esimerkkejä PuHu Juniorit

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu, 00500 Helsinki KOY Vilhonvuorenkatu 11 Sörnäisten rantatie 27 / Vilhonvuorenkatu 11

Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu, 00500 Helsinki KOY Vilhonvuorenkatu 11 Sörnäisten rantatie 27 / Vilhonvuorenkatu 11 Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu, 00500 Helsinki KOY Vilhonvuorenkatu 11 Sörnäisten rantatie 27 / Vilhonvuorenkatu 11 Helsinki 17.5.2010 MM-Turva Oy Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu 11, pelastussuunnitelma.doc

Lisätiedot

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Oulu 12/ 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT...3 1.1. Muita yhteystietoja...4 2. YRITYS TAI LAITOS...5 3. TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SÄÄDÖSTAUSTA...5

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS

ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS Omatoiminen varautuminen onnettomuuksiin 1. Sähkölaitteita ja asennuksia koskevat yleisohjeet älä käytä sähkölaitteita olosuhteissa, mihin niitä ei ole tarkoitettu esimerkiksi

Lisätiedot

Asunto Oy Iso Puistotie 16

Asunto Oy Iso Puistotie 16 Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma Asunto Oy Iso Puistotie 16 2 / 36 SISÄLLYS SISÄLLYS SISÄLLYS 2 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 3 KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 4-6 PELASTUSSUUNNITELMA 7-19 PELASTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot