PELASTUSSUUNNITELMA /koulut/myllyoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELASTUSSUUNNITELMA www.phnet.fi/kunnat/heinola /koulut/myllyoja"

Transkriptio

1 PELASTUSSUUNNITELMA /koulut/myllyoja SUUNNITELMAN LAATIJAT: Päiväys Nimi Paavo Lenho Suojelutehtävä suojelujohtaja Päiväys Nimi Risto Lindqvist Suojelutehtävä apulaisjohtaja SUUNNITELMAN HYVÄKSYJÄ: Päiväys Nimi Paavo Lenho Tehtävä koulunjohtaja TARKASTUSMERKINNÄT: Päiväys Nimi Tehtävä Paavo Lenho koulunjohtaja Paavo Lenho koulunjohtaja Paavo Lenho koulunjohtaja Paavo Lenho koulunjohtaja Pia Helander rehtori Hannele Hiltunen luokanopettaja Pia Helander rehtori Onnettomuuden sattuessa tietoa onnettomuudesta saa yllä mainituilta koulun kotisivuilta.

2 Oppilaitoksen nimi: MYLLYOJAN KOULU PELASTUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Pelastussuunnitelman tarkoitus 2. Kohteen yleistiedot 3. Henkilömäärät 4. Vaaratilanteet ja toimintaohjeet onnettomuustapauksissa 4.1 Tapaturma tai sairauskohtaus 4.2 Tulipalo 4.3 Kaasuvaara 4.4 Vaaralliset kemikaalit 4.5 Säteilyvaara 4.6 Muut vaaratilanteet 5. Rakenteellinen suojelu 5.1 Rakenteellinen palontorjunta 5.2 Väestönsuoja 6. Hälytys- ja sammutusjärjestelmät sekä pelastusmateriaali 6.1 Ulkoiset 6.2 Sisäiset hälytykset 6.3 Automaattinen paloilmoitin 6.4 Automaattinen sammutuslaitteisto 6.5 Savunpoisto 6.6 Pelastusmateriaali 6.2 Alkusammutuskalusto 7. Pelastusorganisaatio 8. Toimenpiteet onnettomuustapauksissa 8.1 Tulipalo 8.2 Kaasuvaara 8.3 Säteilyvaara 8.4 Muut toimintaohjeet 9. Henkilökunnan koulutussuunnitelma 10. Suunnitelman tarkastaminen ja jakelu 11. Liittyminen kunnan pelastuspalveluun ja väestönsuojeluun 11.1 Normaaliolot 11.2 Poikkeusolot 12. Lisätiedot ja liitteet

3 1. Suunnitelman tarkoitus Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on määritellä Myllyojan koulun onnettomuusriskit, vaarat ja uhkatekijät sekä selvittää miten henkilökunnan tulee eri vaaratilanteissa toimia. Pelastussuunnitelmassa on myös selvitys niistä toimenpiteistä, joilla normaaliajan suojelutoimintaa tehostetaan siirryttäessä poikkeusoloihin. Suunnitelman perustana ovat pelastustoimilaki ja -asetus sekä niihin perustuvat alempiasteiset määräykset. Suunnitelmassa on otettu huomioon Heinolan kaupungin pelastuslaitoksen suunnitteluohjeet. 2. Kohteen yleistiedot - kohteen nimi: Myllyojan koulu - osoite: Karjalantie 90, MYLLYOJA - toimiala ja toimitilojen koko: peruskoulun 1-6 -luokat, 2.250,- m2 - yleiskuvaus rakennuksesta: kivirakennus, paloluokka P1 kerrosluku 1 (2) - toimintavalmiusaika: sairaankuljetus 10 min., palolaitos 10 min. - vakuutusyhtiö Sampo - muut tiedot... Liitteenä: - asemapiirros (liite 1) - kerroksittain pohjapiirustukset, joihin on merkitty turvajärjestelyt (liite 2 A + 2 B) 2. Henkilömäärät - henkilökunnan määrä max./min. päivä 20 / 10 ilta 10 / 0 yö 2 /0. - asiakkaiden / hoidettavien määrä päivä 170 / 100 ilta 170 / 0 yö 28 / 0., joista liikuntakyvyttömiä tai -esteisiä 0 henkilöä. 3. Vaaratilanteet ja niiden ehkäisy - kuvataan erilaiset vaaratilanteet, joihin tulee tällä suunnitelmalla varautua. * tulipalo, kaasuvaara, säteilyvaara ja muut mahdolliset - yleisohje turvajärjestelyistä (liite 3) - hätäilmoitus (liite 4 A) - yleinen hälytysmerkki (liite 4 B) 4.1 Tapaturma tai sairauskohtaus 4.2 Tulipalo - ensiapukoulutettujen määrä 5 - toimintaohje liitteenä (liite 5)

4 - riskikohteet: keittiö, tn, traktoritalli, atk-luokka, kattilahuone, tv:t - syttymisen kannalta riskitekijät: sähkölaitteiden päälle jääminen - tulipalon sattuessa, toimintaohje : (liitteet 6-10) Tulityöt: - tulitöiden valvoja: huoltomies puh tulitöiden valvontasuunnitelma liitteenä: (liite 11) - vakituinen ja tilapäinen tulityöpaikka: tekninen luokka, traktoritalli - tulityövälineiden säilytys: tekninen luokka 4.3 Kaasuvaara - vaarallisten kaasujen aiheuttamat riskitekijät: kaasupullon auki jättäminen, teiden 4 ja 140 raskaan liikenteen aiheuttamat mahdolliset kolaritilanteet - rakennuksessa säilytettävät vaaraa aiheuttavat kaasut kaasupullo teknisen työn luokassa, luonnontiedon pienet kaasupullot - kaasujen sijoituspaikat: tekninen luokka, av-välinevarasto (liite 10) - kaasuvarastojen vastuuhenkilöt: kiinteistönhoitaja Kari Sievänen, luokanopettaja Risto Lindqvist Toiminta kaasuonnettomuudessa (liite 12) 4.4 Vaaralliset kemikaalit - vaarallisten aineiden ( kuljetukset, lähivarastot yms.) aiheuttamat riskitekijät: teiden 4 ja 140 raskaan liikenteen aiheuttamat mahdolliset onnettomuustilanteet - rakennuksessa säilytettävät vaaralliset kemikaalit: - - kemikaalien sijoituspaikat: - - paikka missä vaarallisten aineiden asiakirjat säilytetään: - - varastojen vastuuhenkilö: - Ilmoitus kemikaalien vähäisestä varastoinnista ja käytöstä on tehty paloviranomaiselle:- 4.5 Säteilyvaara - säteilyvaaratilanteessa toimitaan liitteenä olevan ohjeen mukaisesti (liite 13) 4.6 Muut toimintaan liittyvät vaaratilanteet - pommiuhkatilanne: (liite 14) - mielenhäiriöön joutuneen potilaan / asiakkaan aiheuttama uhka: (liite 15) - murtojen ja ilkivallan torjuminen: hälytyslaitteet, ovien lukitus (liite 10) - kulunvalvonta ja vartiointi; hälytyslaitteet, poliisi, Securitas - ryöstäjän tuntomerkit (liite 16) 5. Rakenteellinen suojelu 5.1 Rakenteellinen palontorjunta - rakennuksen paloluokka: P1

5 - rakennuksen palovaarallisuusluokka: EI 60 - palo-osastojen tuntiluokka: 1 H Sisäiset käytävät: Porrashuoneet: - Hoito- ja majoitushuoneet: - - poistumistiet; poistumissuunnitelma (liite 10) Ilmastointi - ilmastointikonehuoneen ja ohjauslaitteiden sijainti: kattohuone + sähköpääkeskus (liite 17) - ilmastoinnin hätäpysäytys: sähköpääkeskuksesta huoltomies tai koulunjohtaja tai muu henkilökuntaan kuuluva opettajanhuoneen avainkaapissa olevalla avaimella Sähkölaitteet - sähköpääkytkin sähköpääkeskuksessa - varavoimalaitteet: varapoistumisteiden vihreiden hälytysvalojen akut - hissit: - Vesi- ja viemärilaitteet - pääsulkujen sijainti: pannuhuone (liite 10) Turva- ja merkkivalaistus - keskuksen sijainti: sähköpääkeskuksessa (liite 10) - laitteiden hoitaja: huoltomies Kari Sievänen 5.2 Väestönsuoja - väestönsuojan luokitus: tilapäinen - väestönsuojan koko ja henkilömäärä: 30 henkilöä, 40 m2 - väestönsuojan hoitaja: huoltomies + rehtori 6. Hälytys- ja sammutusjärjestelyt sekä suojelumateriaali 6.1 Ulkoiset hälyttimet - liitteenä luettelo Heinolan kaupungin alueelle sijoitetuista ulkoisista hälyttimistä. (liite 18) -ohje ulkoisen hälyttimen aiheuttamista toimenpiteistä (liite 19) - hätäilmoituksen teko (liite 4) - toimintaohjeesta on tiedotettu henkilökunnalle Sisäiset hälytykset - sisäinen henkilökunnan ja hoidettavien/asiakkaiden hälytysjärjestelmä: puhelin kuulutus henkilöhaku muu, mikä? - työpaikan omat hälytyshenkilöt, sisäinen puhelinmuistio: rehtori, huoltomies - hälytyskokeilu on tehty kerran, useammin vuodessa, tehdään kertaa vuodessa.

6 6.3 Automaattinen paloilmoitin-/ palohälytinjärjestelmä - paloilmoitinkeskuksen tyyppi ja sijainti: - - suojatut alueet: - - paloilmoittimen hoitaja: - - varahenkilö: - - ilmaisimet: savu lämpö muu, mikä? - hälytyspainikkeiden sijainti: merkitty suojelupiirustuksiin 6.4 Automaattinen sammutuslaitteisto - sammutuslaitoksen tyyppi ja sprinklerikeskuksen sijainti: - - suojatut alueet: - - sammutuslaitoksen hoitaja: - - varahenkilö: Savunpoisto - eri tilojen savunpoistomahdollisuudet ja ulos johtavien käytävien savunpoisto: - laitteiden hoitaja: - - savunpoistoluukkujen sijainti: - - toimintaperiaate: - - käsilaukaisulaitteen sijainti: 6.6 Alkusammutuskalusto ja käsisammuttimet - käsisammuttimet, tyyppi ja määrä: A-B III-E 7 kpl (liite 2 A) - pikapalopostit: 3 kpl - palopostit: 4 kpl - tarkastukset ja huollot suorittaa: Heinolan Sammutinhuolto 6.7 Väestönsuojelumateriaali - suojautumisessa ja pelastustoiminnassa tarvittavan materiaalin sijoituspaikka: (liite 20) - materiaalin huoltaja: huoltomies Pelastusorganisaatio Suojelun valmisteluun kuuluvia käytännön tehtäviä hoitamaan on nimettävä pelastus johtaja ja apulaispelastusjohtaja, joiden on oltava sekä asemansa puolesta että muutoin tehtävään sopivia. - pelastusjohtaja: Pia Helander puh.työ: puh.koti: apulainen: Risto Lindqvist puh.työ: puh.koti: Osastojen ja/tai alueiden pelastusvalvojat ja heidän varamiehensä yhteystietoineen:

7 Alue 1: punainen - pelastusvalvoja: Tanja Luisto puh.työ: sijainen: Minna Toijonen puh.työ: Alue 2: sininen - pelastusvalvoja: Kaija Lahti puh.työ: sijainen: Hannele Hiltunen puh.työ: Alue 3: Tekninen työ ja tekstiilityö - pelastusvalvoja: Kari Sievänen puh.työ: sijainen: Eini Puurunen puh.työ: Jos nimetty valvoja ei ole paikalla, siirtyvät tehtävät hänen sijaiselleen. - pelastusryhmän tehtävät (katso myös kohta: muut toimintaohjeet) (liite 21) - ennaltaehkäisevän palontorjunnan ja kiinteistön hoidon vastuuhenkilöt: Kari Sievänen puh.työ: Pia Helander puh.työ: puh.koti: Toimenpiteet onnettomuustapauksissa 8.1 Toimintaohjeet tulipaloa varten - henkilökunnalle on tiedotettu toimintaohjeista, joissa huomioidaan henkilökunnan vastuu turvallisuudesta, (liite 22) - henkilökunnan koulutuksessa on huomioitu poistumisjärjestelyt ja hoidettavien hätäsiirto rakennuksen eri tiloista (liite 10) - kokoontumispaikat: pihakeinujen luona - sammutusvedenottopaikat: (liite 10) 8.2 Toimintaohjeet kaasuvaaratilanteessa - henkilökunnalle tiedotettu toimintaohjeista: kokous (liite 12) 8.3 Toimintaohjeet säteilyvaaratilanteessa - henkilökunnalle tiedotettu toimintaohjeista: kokous (liite13) 8.4 Muut toimintaohjeet - pelastusryhmän tehtävät tulipalon sattuessa: (liite 21) - pelastusryhmän tehtävät, jälkivahinkojen torjunta: (liite 23)

8 9. Henkilökunnan koulutussuunnitelma - koulutuksesta vastaava henkilö: rehtori (liite 24) Henkilökunta perehdytetään pelastussuunnitelmaan ja toimintaohjeet jaetaan koko henkilökunnalle. Tavoitteena on, että - jokainen osaa tehdä tilanteen mukaisen hätäilmoituksen - tietää alkusammuttimien sijainnin ja osaa niitä käyttää - tuntee rakennuksen kaikki poistumistiet - tuntee muut rakennuksen turvallisuusjärjestelyt ja niiden edellyttämät toimenpiteet - tuntee vastuunsa huolehtia ihmisistä ja heidän poistumisestaan tulipalon sattuessa - tietää, miten toimitaan säteilyonnettomuuden tai kaasuonnettomuuden sattuessa. - yrityksen pelastusjohtajat ja koko pelastusorganisaatio tuntee hyvin tehtävänsä, jotka tähtäävät sekä onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn että rajoittamiseen. Pelastustoimeen liittyvä koulutus toteutetaan: 1 x v, 2 x v, 1 x kk. Pelastuskoulutuksen toteutus: pvm: kouluttaja:

9 10. Pelastussuunnitelman tarkistaminen ja jakelu Suunnitelma on saatettava koko henkilökunnan tietoon. Vastuuhenkilöiden on tunnettava tehtävänsä ja vastuunsa suunnitelmassa mainituissa tilanteissa. Palotarkastusten yhteydessä paloviranomainen tarkastaa suunnitelman ja siihen liittyvän koulutussuunnitelman toteutumisen. Suunnitelma tarkistetaan vuosittain ja tapahtuneet muutokset kirjataan kaikkiin kappaleisiin. 11. Liittyminen kunnan pelastuspalveluun ja väestönsuojeluun 11.1 Normaaliolot - kunnan pelastuslaitoksen osoite: A. F. Aironkatu 1, HEINOLA 11.2 Poikkeusolot - kunnan johtokeskus: kaupungintalo; Rauhankatu 3, HEINOLA - suojelulohko ja sen johtokeskus: nro 5, Vierumäen koulu, Tupamäentie 1, VIERUMÄKI - suojaväistötilanteessa kokoontumiskeskus: Myllyojan osalta Myllyojan koulu 12. Lisätiedot ja liitteet Pelastuslaitos, osoite: A. F. Aironkatu 1, HEINOLA Palosuojeluasiat: Valmiusmestari Vesa Lehtinen puh tai Väestönsuojeluasiat: Valmiusmestari Vesa Lehtinen puh tai Poliisilaitos, osoite: Kaivokatu 15, HEINOLA Yhteyshenkilö: Sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja, koulutusvirasto puh Suunnitelmasta toimitetaan seuraavat asiakirjat Heinolan kaupungin paloviranomaiselle ja koulutusvirastoon kopio pelastussuunnitelmasta ilmoitus pelastussuunnitelman laatimisesta koulutussuunnitelma muu selvitys

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA?? Yrityksen/laitoksen/viraston nimi?? Yrityksen/laitoksen/viraston osoite PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA Soisalo-opisto Taipaleentie 24 78200 Varkaus

PELASTUSSUUNNITELMA Soisalo-opisto Taipaleentie 24 78200 Varkaus PELASTUSSUUNNITELMA Soisalo-opisto Taipaleentie 24 78200 Varkaus Sivu 1/15 SISÄLLYSLUETTELO: 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Suunnitelman hyväksyntä ja ylläpito... 3 1.2 Laatimisvelvoite... 3 1.3 Tarkoitus... 4

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto PELASTUSSUUNNITELMA

Lappeenrannan teknillinen yliopisto PELASTUSSUUNNITELMA Lappeenrannan teknillinen yliopisto PELASTUSSUUNNITELMA Päivitetty 10.10.2014 HL -päivitetty yhteystietoja ja atex-asiakirja -päivitetty ympäristönsuojelusivuja -päivitetty tulityöpaikkoja PELASTUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo

Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo Koy Casagrandentalo Linnankatu 3 A C, Turku PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo 10/2012 PTA-Security Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄDÖSTAUSTA

Lisätiedot

Seurojentalon pelastussuunnitelma PELASTUSSUUNNITELMA. Nimi Osoite Yhteyshenkilö Puhelinnumero

Seurojentalon pelastussuunnitelma PELASTUSSUUNNITELMA. Nimi Osoite Yhteyshenkilö Puhelinnumero PELASTUSSUUNNITELMA Nimi Osoite Yhteyshenkilö Puhelinnumero 1 SISÄLLYSLUETTELO: Seurojentalon pelastussuunnitelma YLEISTIEDOT...3 1.1 Suunnitelman hyväksyntä ja ylläpito...3 1.2 Laatimisvelvoite...3 1.3

Lisätiedot

ST Palvelu Oy 29.8.2014

ST Palvelu Oy 29.8.2014 PELASTUSSUUNNITELMA Pirkan Opiskelija asunnot Oy/Pirkka 7, A talo ST Palvelu Oy 29.8.2014 PELASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Päiväkodin pelastussuunnitelma PELASTUSSUUNNITELMA. Nimi Osoite Puhelinnumero

Päiväkodin pelastussuunnitelma PELASTUSSUUNNITELMA. Nimi Osoite Puhelinnumero PELASTUSSUUNNITELMA Nimi Osoite Puhelinnumero 1 SISÄLLYSLUETTELO: Päiväkodin pelastussuunnitelma YLEISTIEDOT...3 1.1 Suunnitelman hyväksyntä ja ylläpito...3 1.2 Laatimisvelvoite...3 1.3 Tarkoitus...3 1.4

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO

PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO PELASTUSSUUNNITELMA As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO SISÄLLYS 1.0 YHTEENVETO PERUSTIEDOISTA... 4 2.0 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 5 2.1 Laki ja säädökset... 5 2.2 Suunnitelman päämäärä

Lisätiedot

Muhoksen yläkoulu Muhoksen lukio

Muhoksen yläkoulu Muhoksen lukio Muhoksen yläkoulu Muhoksen lukio Muhostie 5 12.8.2014 1. PELASTUSSUUNNITELMAN SÄÄDÖSTAUSTA... 4 2. PELASTUSSUUNNITELMAN KOHDE JA LAATIJAT... 5 3. PELASTUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN... 5 4. PELASTUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Oulu 12/ 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT...3 1.1. Muita yhteystietoja...4 2. YRITYS TAI LAITOS...5 3. TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SÄÄDÖSTAUSTA...5

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/03 8 ja 9 ) ja asetukseen pelastustoimesta

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA SIMON KOULUN LUOKAT 7-9 JA SIMON LUKION NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA SIMON KOULUN LUOKAT 7-9 JA SIMON LUKION NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA SIMON KOULUN LUOKAT 7-9 JA SIMON LUKION NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastustoimilakiin (561/99 8 ja 9

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu, 00500 Helsinki KOY Vilhonvuorenkatu 11 Sörnäisten rantatie 27 / Vilhonvuorenkatu 11

Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu, 00500 Helsinki KOY Vilhonvuorenkatu 11 Sörnäisten rantatie 27 / Vilhonvuorenkatu 11 Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu, 00500 Helsinki KOY Vilhonvuorenkatu 11 Sörnäisten rantatie 27 / Vilhonvuorenkatu 11 Helsinki 17.5.2010 MM-Turva Oy Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu 11, pelastussuunnitelma.doc

Lisätiedot

AS OY SVEITSIN ALEKSIS PELASTUSSUUNNITELMA

AS OY SVEITSIN ALEKSIS PELASTUSSUUNNITELMA AS OY SVEITSIN ALEKSIS PELASTUSSUUNNITELMA 27.2.2013 As Oy Sveitsin Aleksis Pelastussuunnitelma 27.2.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1. Pelastussuunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA HELSINKI 5.3.2009 Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo 06.06.12 1 PELASTUSSUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT 1 TURVALLISUUDEN JA TURVALLISUUDEN PERUSTEET

Lisätiedot

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA Mika Haverinen / 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT... 3 1.1 Muita yhteystietoja... 4 2 YRITYS TAI LAITOS... 5

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Tampere Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Väinölän Kotilinna Laatimispäivämäärä: 3.6.2013 Taloyhtiön hallitus on vahvistanut pvm ja allekirjoitus: Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

VAALAN KOULUKESKUKSEN PELASTUSSUUNNITELMA

VAALAN KOULUKESKUKSEN PELASTUSSUUNNITELMA VAALAN KOULUKESKUKSEN PELASTUSSUUNNITELMA 1 SUUNNITELMAN LAATIJAT: Päiväys Nimi Allekirjoitus 11.12.2012 Jouni Meriläinen, rehtori SUUNNITELMAN HYVÄKSYJÄ: Päiväys Nimi Tehtävä Allekirjoitus SUUNNITELMAN

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA As Oy Ristikukkula Talot: Kohmankaari 22 Kohmankaari 24 Kohmankaari 26 33310 Tampere Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011, 15 ) ja pelastusasetukseen (407/2011)

Lisätiedot

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki 04.09.2015 SUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAPIKAOHJE 2. SUUNNITELMAN PERUSTEET 2.1 Laki ja asetusperusteet

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Mertalan koulu Simasalonkatu 2 57200 Savonlinna puh. rehtori 044-417 4540 apulaisrehtori 044 417 4537 044-417 4542 kanslia 044-417 4543 opettajat, alaluokat 044-417 4538 opettajat,

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4 LASTUSSUUNNITELMA Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4 ST Palvelu Oy 24.6.2013 LASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5 ELASTUSSUUNNITELMA irkan opiskelija asunnot Oy/irkka 5 ST alvelu Oy 24.6.2013 ELASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 elastussuunnitelma... 4 1.2 elastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 LATUUUNNITELMA Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 T Palvelu Oy 24.6.2013 LATUUUNNITELMAN IÄLLYLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki 06.10.2008 SUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAPIKAOHJE 2. SUUNNITELMAN PERUSTEET 2.1 Laki ja asetusperusteet

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU Simontaival 6-8 91800 TYRNÄVÄ päivitetty 27.09.2013 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva muu toiminta 2.

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä päivitetty 3.9.2012 2 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN FORSSAN TOIMIPISTEEN PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN FORSSAN TOIMIPISTEEN PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN FORSSAN TOIMIPISTEEN PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 6.3.2008 Sivu 1/45 1 YLEISTÄ... 3 2 KOHTEEN YLEISTIEDOT... 4 2.1 rakennus A... 4 2.2 rakennus B... 5 2.3

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU Ulvilan kaupungin koulutuslautakunta hyväksynyt / 2004 2 SISÄLTÖ 1. Olavin koulun turvallisuussuunnitelma 4 1.1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus 1.2.Suunnitelman

Lisätiedot