Jämsän kaupunki/kuvapankki. Mallin kuvaus Vaikutusten arvioinnin tiivistelmä Kärkitoimenpiteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jämsän kaupunki/kuvapankki. Mallin kuvaus Vaikutusten arvioinnin tiivistelmä Kärkitoimenpiteet 04.01.2012"

Transkriptio

1 n kaupunki/kuvapankki Mallin kuvaus Vaikutusten arvioinnin tiivistelmä Kärkitoimenpiteet

2 2 n kaupunki/kuvapankki

3 Valittu rakennemalli Sydänmalli Koskenpää Haavisto Lahdenkylä Suinula Olkkola Länkipohja 3 Himos Kaipola Tiivis toiminnallinen ydinalue: jokilaakso ( Seppola Kaipola) ja rakenteellinen yhteys Hinokselle n tiivis kaupunkikeskusta (Seppola) monipuolisine palveluineen Rakenteeltaan tiivistyvä ja uudistuva vanha teollisuuskeskusta Voimakkaasti kehittyvä Himoksen matkailukeskusta Keskusten väliset laadukkaan asumisen alueet ja virkistysyhteydet Rantarakentaminen ja vesistöyhteydet Valtateiden liittymien työpaikka- ja palvelualueet Elävät ja sykkivät kyläympäristöt palveluineen

4 Vanhan kuntarakenteen tiivistäminen, uutta asumista Palvelujen säilymistä tukevaa asumista Koskenpää Yhdyskuntarakenteen tiivistämistä Uutta ranta-asumista hyvien liikenneyhteyksien varrelta Lahdenkylä Suinula Vanhan kuntakeskuksen työpaikka- ja asuinympäristönä Tiivistyvä kaupunkikeskusta Haavisto Seppola Himos Kakkosasumista ja pysyvää Olkkola Kaipola asumista matkailun Länkipohja Vanhojen yhteyteen taajamien uudistaminen Jokilaakson hyödyntäminen Uutta asumista asuinympäristönä palvelujen läheisyyteen 4 Tiivis toiminnallinen ydinalue: jokilaakso ( Seppola Kaipola) ja rakenteellinen yhteys Himokselle Kehitetään jokilaakson sekä kylien maankäyttöä suunnitelmallisesti Rakenteeltaan tiivistyvä ja uudistuva vanha teollisuuskeskusta Luodaan keskusten väliset laadukkaan asumisen alueet ja virkistysyhteydet Uutta rantarakentamista ja toimivat vesistöyhteydet Elävät ja sykkivät kyläympäristöt palveluineen n kaupunki/kuvapankki Asuminen

5 n nkosken välinen joukkoliikennekäytävä, cityliikenteen Koskenpää Kevyen liikenteen yhteyksien Moottoritietasoisen yhteyden välillä -Jyväskylä Lahdenkylä n ja nkosken kevyen liikenteen verkon Haavisto 56 Suinula 9 9 Kaksoisraiteen välillä Orivesi-, Tampere Jyväskylä radalle nopeaa junaliikennettä Cityliikenteen Erikoistavarakauppaa ja liikennepalveluja tarjoavien liittymien, porttien, Himos 9 Olkkola Kaipola 24 Länkipohja Päijänteen länsipuoliseen oikoratayhteyteen varautuminen maankäytössä 5 Himoksen matkailu-portin ja liittymän, saavutettavuuden parantaminen n kaupunki/kuvapankki Liikkuminen Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen yhteenkytkentää tuetaan varmistamalla turvalliset yhteydet pysäkeille ja kehittämällä pyöräpysäköintimahdollisuutta pysäkeillä Seppola n keskustaajama joukkoliikennekäytävällä on mahdollisuus hoitaa lipputuloilla pyörivää joukkoliikennettä Asutuksen, palvelujen ja muiden työpaikkojen käytävällä parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä Muulla alueella joukkoliikennetarjonta on peruspalvelutasoista, yhä useammin kutsupohjaista liikennettä Kevyen liikenteen väylästöä kehitetään taajamissa sekä sujuviksi että turvallisiksi, tavoitteena yhtenäisen kevyen liikenteen väyläverkoston saaminen keskeisille alueille Tampere Jyväskylä radan perusparannus, kaksoisraide pitemmän aikavälin tavoite Himoksen saavutettavuutta kehitetään

6 n kaupunki/kuvapankki Elinkeinot, palvelut ja työpaikat Palvelukeskusta Palvelukylä Asumiskylä Kylän peruspalvelujen ylläpitäminen varaamalla uutta maankäyttöä lähelle palveluja Matkailun työpaikkojen ja matkailupalvelujen lisääminen Koskenpää Lahdenkylä Teollisuusympäristöjen ja uusien työpaikkojen luominen Haavisto Vetovoimaisen kaupallisen keskustan Suinula n työpaikkakeskittymän Himos Elinkeinojen ja palvelujen maankäytön keinoin Olkkola Kaipola Länkipohja Kauppaa ja muita palveluja sisältävien liittymien n julkisivu 6 Kylien peruspalvelujen ylläpitäminen varaamalla uutta maankäyttöä lähelle palveluja Uusien työpaikkojen luominen teollisuustaajamiin Seppola Seppolaa kehitetään tiiviinä palvelukeskustana Matkailupalveluja kehitetään Himoksella Kylien peruspalvelut pyritään ylläpitämään aktiivikylissä Vastataan elinkeinoelämän tarpeisiin kaavoituksella ja muulla maankäytön suunnittelulla Kehitetään palveluverkkoa suhteessa tulevaisuuden maankäyttöön

7 n kaupunki/kuvapankki Matkailu ja virkistys Koskenpää Virkistystä ja hyvinvointia tukevien kyläympäristöjen Lahdenkylä Jokiyhteyden hyödyntäminen virkistyksessä: reitit, uudet asuinympäristöt Haavisto Suinula Päijänteen virkistysmahdollisuuksien loma-asumiseen, satamien kehittämi nen Vesiyhteyksien ja reitistöjen Seppola Himos Kaipola Olkkola Länkipohja Retkeilyreitistön yhteystarve Isojärven kansallispuisto 7 Himoksen saavutettavuuden parantaminen ja matkailukapasiteetin lisääminen Keskusten välisiä virkistysyhteyksiä kehitetään Vesistöyhteyksiä ja Päijännettä hyödynnetään osana virkistysja matkailupalvelutarjontaa Himoksen matkailukapasiteettia lisätään merkittävästi Toteutetaan Himoksen masterplanin mukaisia toimenpiteitä Parannetaan Himoksen saavutettavuutta Reitistöjen /reitistösuunnitelma Matkailu ja vapaa-ajan palveluyritysverkoston aktivointi Vastataan vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden tarpeisiin Laadukkaita kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia (harrastuspisteet, reitistöt)

8 n kaupunki/kuvapankki Yhdistelmämalli Koskenpää Haavisto Lahdenkylä Suinula Himos Länkipohja 8 Olkkola Kaipola Seppola

9 n kaupunki/kuvapankki Tiivistelmä 9

10 n kaupunki/kuvapankki Karttatarkastelut Vaikutusten arviointi alue- ja yhdyskuntarakenteeseen liikenteeseen ja liikkumistarpeeseen ekotehokkuuteen ja ilmastoon sekä luontoon ja luonnonvaroihin yhdyskunta- ja energiatalouteen maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön palveluihin, elinkeino-elämään ja kilpailukykyyn matkailuun 10

11 Koskenpää Koskenpää Himos Himos Olkkola Kaipola Olkkola Kaipola Länkipohja Länkipohja 11

12 Koskenpää Koskenpää Himos Olkkola Kaipola Länkipohja 12 Himos Olkkola Kaipola Länkipohja

13 13 n kaupunki/kuvapankki

14 n kaupunki/kuvapankki Asumisen ja kaavoituksen toimenpiteet 1. Jokilaakson maankäytön kehittämissuunnitelma 2. Mahdollistava kaavoitus 3. Uudet kaavoitettavat kohteet 4. Vesistöjen läheisten alueiden kaavoitus 5. Kylien kehittämissuunnitelma 6. Asumisen tarpeet ja toiveet selvitys 7. Säännölliset asukastyytyväisyysmittaukset 8. Uusia asukkaita imagomarkkinoinnilla (markkinointikampanja) Liikenteen toimenpiteet 1. Kaksoisraiteen välillä Orivesi 2. Valtateiden 9 ja 24 sekä kantatien 56 kehityshankkeiden edistäminen 3. Himoksen "matkailuportin" ja liittymän, saavutettavuuden parantaminen 4. n ja nkosken kevyen liikenteen verkon 5. Moottoritietasoisen yhteyden välillä - Jyväskylä 6. Cityliikenteen -joukkoliikennekäytävällä 7. Kevyen liikenteen verkoston muissa taajamissa/aktiivikylissä 8. Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen yhteenkytkeminen 9. Erikoistavarakauppa ja liikennepalveluja tarjoavien liittymien, "porttien", 10. Palveluiden saatavuuden parantaminen joukkoliikenteen ja yhteyksien 11. Sataman Patajoen suulle 12. Päijänteen länsipuoliseen oikoratayhteyteen varautuminen maankäytössä 14

15 n kaupunki/kuvapankki Matkailun ja virkistyksen toimenpiteet 1. Himoksen matkailukapasiteetin merkittävä lisääminen 2. ja Päijänne -kehittämissuunnitelma (Päijänteen hyödyntäminen) 3. Himoksen saavutettavuuden parantaminen (liikennejärjestelyt) 4. Reitistösuunnitelma / reitistöjen 5. Himos masterplan mukaiset toimenpiteet 6. Matkailu- ja vapaa-ajan palveluyritysverkoston aktivointi 7. Laadukkaita kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia (harrastuspisteet, reitistöt) 8. n seudun matkailun Master Plan päivitys ja toimenpideohjelma 9. Vapaa-ajan asukkaiden sekä matkailijoiden tarpeet ja toiveet selvitys 10. Himos master planin päivittäminen/pitäminen ajan tasalla Elinkeinoihin, palveluihin ja työpaikkoihin liittyvät toimenpiteet 1. Yritysmarkkinointi (mm. teollisuusyritysten etsiminen) 2. Koulutuksen 3. Vetovoimaisen kaupallisen keskustan (keskustan kehittämissuunnitelma) 4. Mahdollistava kaavoitus 5. Kauppaa ja muita palveluja sisältävien liittymien 6. Palveluverkkoselvitys 7. Elinkeinoelämän tarpeet -selvitys / pk-teollisuuden Master Plan 8. n työpaikkakeskittymän Muut tärkeät toimenpiteet 1. Sektorirajat ylittävä yhteistyö kaavoituksessa ja muussa maankäytön kehittämisessä 2. Kaupunkikuvan ja -imagon (seudullinen markkinointistrategia) 3. -Jyväskylä-Äänekoski -kehittämisvyöhykkeen vahvistaminen 4. Sydänalueella puhallamme yhteen hiileen 5. Ympäristöohjelma 15

16 n kaupunki/kuvapankki 16 Maankäyttö Keskeisten taajamien (Seppola,, Kaipola,, Länkipohja, Koskenpää taajaman maaankäyttö (kaavoitus, tonttipolitiikka, kunnallistekniikka ym.) Yleiskaavoitus Maanhankinta Alueiden tasapuolinen Muun kehittämistoiminnan suuntaaminen maankäytön strategiaa tukevaksi Liikenne Kehäväylän Jaatilanrinne-Auvila rakentaminen (liittyy Auvilan alueen rakentamiseen ja asutuksen tiivistämiseen) kevyt väylät kouluille paikallisteiden kunnossapito aseman ja junien pysähtymisen säylyminen Keskustan sataman Matkailu ja virkistys - Himos -liikuntareitistö: talvella hiihto, kesällä kävely/vaellus Himoksen pysyvä latuverkosto otettava kaavoituksessa ja rakentamisessa huomioon huomioon (vrt. pohjoisen matkailukeskukset) palveluyritysten verkostoituminen n keskustan ympäristön virkistysalueiden Elinkeinot yms. Keskustan (Seppolan taajaman) houkuttelevuuden ja näkyvyyden lisääminen VT9:lle n rautatieaseman alueen maankäytön suunnittelu ja tehokas käyttö VT9 varren hyödyntäminen mm. Kaipolan väylän ja VT9/VT24 risteysalueen hyödyntäminen (Manula alue ja Ekonen) Myllymäen teollisuusalueen Olevien yritysten kehittymisen turvaaminen Aktiivinen yritysyhteistyö Uusien yritysten synnyttäminen veturiyritysten tai yrityskeskittymien spinn offeina Yrityskiinteistöjen vahvistuva tarjonta (esim korkeatasoista ja muokkautuvaa vuokratilaa seudulle sijoittuville yrityksille - sisäänheittohalli tms.) Muita n kehitysyhtiön tehtävien ja roolin selkeyttäminen n seudun markkinoinnissa (mm. yrityspalvelut, matkailuneuvonta, seutu, kaupunkimarkkinointi) Kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun resurssien turvaaminen Palvelut lähelle asukkaita ttu riskinotto elinkeinoelämän kehittymistä tukevissa investoinneissa Varautuminen aluerakenteen muutokseen (mm. maakuntien lkm) ja aktiivinen aluerakenteen muutosta ennakoiva suhdetoiminta / yhteistyö

17 n kaupunki/kuvapankki Kärkitoimenpiteet Kuvaus Aika Vastuutaho Jokilaakson maankäytön kehittämissuunnitelma Himoksen matkailukapasiteetin merkittävä lisääminen ja Päijänne kehittämissuunnitelma (Päijänteen hyödyntäminen) Toteutetaan selkeä vaiheittainen kehittämissuunnitelma n keskustan ja jokilaakson maankäytön kehittämisestä (= keskeisen alueen kaavoittaminen), ns. rakennemallin tarkennus Kaupunki/ulkoinen taho Yritysten sijoittumiskohteiden etsiminen ja jatkuva yhteistyö yritysten kanssa Kaksoisraiteen välillä Orivesi - Palveluverkon suhteessa tulevaisuuden maankäyttöön (palvelusuunnitelma) Muilta osin edetään valitun rakennemallin mukaisesti 17 ( miten niin muilta osin??)

18 Maankäytön kehittämisen periaatteet Suunnittelussa huomioidaan keskeisimmät rakentamisen rajoitteet, mm. Lentokenttä suojavyöhykkeineen Jyrkänteet Natura-alueet Tärkeimmät pohjavesialueet edullisuusvyöhykkeet (esim. päätiestön lähialue, nykyisen infran alue, koulujen lähialueet yms.)

Rakennemallien vertailu ja vaikutusten arviointi 06.10.2011. Info 1/2011. Kimmo Vähäjylkkä, AIRIX Ympäristö Oy

Rakennemallien vertailu ja vaikutusten arviointi 06.10.2011. Info 1/2011. Kimmo Vähäjylkkä, AIRIX Ympäristö Oy Rakennemallien vertailu ja vaikutusten arviointi 06.10.2011 Info 1/2011 Kuva: Kuopion viestintäpalvelut, Scanfoto Kimmo Vähäjylkkä, AIRIX Ympäristö Oy A. Rakennemallivaihtoehdot B. Rakennemallien vertailu

Lisätiedot

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012 PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI Loppuraportti 4.12.2012 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Johdanto... 2 Prosessi... 3 Kehityskuva... 4 Kehityskuvan tavoitteet... 5 Kehityskuvatyön lähtökohdat... 6 Kartta-

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN STRATEGINEN ALUEIDENKÄYTTÖSUUNNITELMA 20.1.2014

KAUHAVAN KAUPUNGIN STRATEGINEN ALUEIDENKÄYTTÖSUUNNITELMA 20.1.2014 KAUHAVAN KAUPUNGIN STRATEGINEN ALUEIDENKÄYTTÖSUUNNITELMA 20.1.2014 2 KAUHAVAN KAUPUNGIN STRATEGINEN ALUEIDENKÄYTTÖSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. ALUKSI... 3 1.1. KAUHAVA... 3 1.2. STRATEGINEN ALUEIDENKÄYTTÖSUUNNITELMA...

Lisätiedot

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI AURINKOMALLI 2040 V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A L U O

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KEHITYSKUVA

PIEKSÄMÄEN KEHITYSKUVA PIEKSÄMÄEN KEHITYSKUVA Pieksämäen kaupunki Espoossa 29.10.2008 AIRIX Ympäristö Oy Vitikka 1 H 02630 ESPOO Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4301 www.airix.fi Toimistot: Kaarina, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030

Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030 Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030 Aluerakennemalli ja toteuttamisohjelma Yhteystiedot Tilaajatahot: Savonlinnan seudun kuntayhtymä (1.1.2013 alkaen Savonlinnan Yrityspalvelut Oy): seutujohtaja /

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI

PORIN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI PORIN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI 2020 HARJAVALTA HUITTINEN KOKEMÄKI LUVIA MERIKARVIA NAKKILA POMARKKU PORI ULVILA PORIN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI 2020 Sisältö Esipuhe... 6 Paras -kaupunkiseutusuunnitelmasta

Lisätiedot

LAPUA KESKUSTAAJAMAN ASUIN- JA TYÖPAIKKA-ALUE OSAYLEISKAAVA 2030 LAPUAN KAUPUNKI SELOSTUS

LAPUA KESKUSTAAJAMAN ASUIN- JA TYÖPAIKKA-ALUE OSAYLEISKAAVA 2030 LAPUAN KAUPUNKI SELOSTUS LAPUA KESKUSTAAJAMAN ASUIN- JA TYÖPAIKKA-ALUE OSAYLEISKAAVA 2030 SELOSTUS LAPUAN KAUPUNKI Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi Vireilletulosta on ilmoitettu

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTAKAAVA 2020. Maakuntakaavan vaikutusten arviointi

KAINUUN MAAKUNTAKAAVA 2020. Maakuntakaavan vaikutusten arviointi KAINUUN MAAKUNTAKAAVA 2020 Maakuntakaavan vaikutusten arviointi yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen + - Liikenne kasvaa + Liikenneturvallisuus paranee tienparannuksen vuoksi? - Liikenteen

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Kartat: Karttakeskus, L4356 Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy Christel Kautiala, Destia Sito Oy Ulkoasu ja taitto: Laura Pöllänen, Sito Oy Painopaikka:

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Naantalin maankäytön kehityskuva 2035

Naantalin kaupunki Naantalin maankäytön kehityskuva 2035 Naantalin kaupunki Naantalin maankäytön kehityskuva 2035 (osa) Kehityskuvavaihtoehdot 1.6.2011 Maankäytön kehityskuvan asiakirjat Osa I Lähtökohdat ja tavoitteet (väliraportti 1) 1 Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Ehdotus. Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Ehdotus. Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Ehdotus Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Vaikutusten arviointi 30.9.2013 1 Sisällys Etelä-Karjalan 1.vaihekaavan vaikutusten arviointi... 4 Johdanto... 4 Mihin

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 2 3 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2

Lisätiedot

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Kaavoitusyksikkö PL 125 (Eteläinen Asemakatu 2), 11101 Riihimäki 11101 Riihimäki p. 019 758 4000 27.3.2015 SISÄLLYS

Lisätiedot

Lahden kaupunkiseudun rakennemalli 2040

Lahden kaupunkiseudun rakennemalli 2040 Asikkala, Heinola, Hollola, Lahti, Nastola ja Orimattila Lahden kaupunkiseudun rakennemalli 2040 Lahden kaupunkiseudun rakennemallityöryhmä Jaakko Pöyry Infra Strafica Oy 16.6.2004 Seutuvaltuusto 2.12.2004

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 MAAPOLIITTINEN OHJELMA Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 1 (26) Johdanto Maapolitiikka ja yleiskaavoitus ovat strategisen suunnittelun välineitä. Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä kunnan toimintoja,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 Valtakunnallinen alueidenkäyttö ja liikennepolitiikka...

Lisätiedot

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma Etelä Pohjanmaan maakuntakaava Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ETELÄ POHJANMAAN LIITTO Maakuntahallitus 18.2.2013 / 19.1.2015 Nähtävillä 25.2.

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Osaava Satakunta Saavutettava Satakunta Energinen ja hyvinvoiva Satakunta Julkaisu A297 ISBN 978-952-5862-03-4 ISSN 0789-6824 Sisällysluettelo 1. Johdanto yhteistyötä

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA POHJOIS-SAVON 2015 MATKAILUSTRATEGIA A:73 Kuopio 2011 Painosmäärä 100 kpl Taitto Thomasmedia Painopaikka Kopijyvä ISSN 1797-4402 ISBN 978-952-5759-56-3 ISSN pdf 978-952-5759-57-0 Pohjois-Savon liitto PL

Lisätiedot

Koillis-Suomen strateginen yleiskaava

Koillis-Suomen strateginen yleiskaava Koillis-Suomen strateginen yleiskaava Kuusamo, Posio, Salla, Taivalkoski Yhteenveto visio, tavoitteet ja strategiset painopisteet 28.9.2004 Tekijä: Tilaaja: Kimmo Vähäjylkkä, Nesenta Oy Koillis-Suomen

Lisätiedot

NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVA. Alustavat lähtökohdat ja tavoitteet 493- P11420 23.2.2011. FCG Finnish Consulting Group Oy.

NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVA. Alustavat lähtökohdat ja tavoitteet 493- P11420 23.2.2011. FCG Finnish Consulting Group Oy. FCG Finnish Consulting Group Oy NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVA Alustavat lähtökohdat ja tavoitteet : Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Nakkilan kotisivut, Tilastokeskuksen tilastot, Nakkilan taajamaosayleiskaavan

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 Kuntajohtajakokous 12.2.2010 Seutuhallitus 24.3.2010 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudun kuntien - Tampere,

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENTEEN KEHITTÄMISEN LINJAUKSET

KAUPUNKIRAKENTEEN KEHITTÄMISEN LINJAUKSET 1 KAUPUNKIRAKENTEEN KEHITTÄMISEN LINJAUKSET 2 Sisällysluettelo Kuvaluettelo... 2 Karttaluettelo... 2 Taulukkoluettelo... 2 KAUPUNKIRAKENTEEN KEHITTÄMISEN LINJAUKSET... 4 1. Maankäytön suunnittelun periaatteet...

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

HAUKIPUTAAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA HAUKIPUTAAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA LUONNOSSUUNNITTELUN AIKAINEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutukset ympäristöön sekä sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset Yleisiä näkökohtia arvioinnista Kaavoitustyön

Lisätiedot

ALUEIDEN PROFIILIT. Värikoodit: Motiiviseminaarien palaute Laivaseminaarin ajatukset Laivaseminaarin ajatukset, harmaa alue JÄMSÄN KUHMOISTEN ALUE

ALUEIDEN PROFIILIT. Värikoodit: Motiiviseminaarien palaute Laivaseminaarin ajatukset Laivaseminaarin ajatukset, harmaa alue JÄMSÄN KUHMOISTEN ALUE ALUEIDEN PROFIILIT Värikoodit: Motiiviseminaarien palaute Laivaseminaarin ajatukset Laivaseminaarin ajatukset, harmaa alue KOMMENTIT ÄÄNESTYSTULOS JÄMSÄN KUHMOISTEN ALUE Jämsänjokilaakso asumisen, työpaikkojen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA KUNTAKESKUKSEN KEHITYSKUVA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.10.2004 125 / LIITE: 1

KIRKKONUMMEN KUNTA KUNTAKESKUKSEN KEHITYSKUVA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.10.2004 125 / LIITE: 1 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.10.2004 125 / LIITE: 1 2 1 JOHDANTO...3 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 YLEISET KEHITYSLINJAT...3 2.2 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET...3 2.3 MAAKUNNALLISET LÄHTÖKOHDAT...4

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKON NYKYTILA JA MITOITUSTARPEET 2030 ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO 2015

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKON NYKYTILA JA MITOITUSTARPEET 2030 ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO 2015 ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKON NYKYTILA JA MITOITUSTARPEET 2030 ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO 2015 ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkon nykytila ja mitoitustarpeet 2030 B:70 ISBN

Lisätiedot