SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 1 (7) RYTTYLÄ Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen sääntömääräinen varsinainen liittokokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 1 (7) 12310 RYTTYLÄ 5.9.2015. Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen sääntömääräinen varsinainen liittokokous"

Transkriptio

1 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 1 (7) RYTTYLÄ VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Kokous Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen sääntömääräinen varsinainen liittokokous Aika Lauantaina klo Paikka Kansanlähetysopisto Ryttylässä, juhlasali Käsiteltävät asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen 4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 5. Läsnä olevien toteaminen 6. Esityslistan hyväksyminen (liite 1) 7. Kannatusjäsenen hyväksyminen 8. Liittohallituksen kertomus liiton toiminnasta vuonna 2014 (liitteet 2 ja 3, toimintakertomus ja vuosiraportti) 9. Esitetään vuoden 2014 tilinpäätös ja kuullaan tilintarkastajien lausunto 10. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille 11. Valitaan erovuoroisten tilalle liittohallitukseen kolme jäsentä 12. Valitaan liittohallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi 13. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan vuoden 2015 tilejä ja hallintoa 14. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2016 (liite 4) 15. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle Hyväksytään talousarviokehys vuodelle 2016 (liite 5) 17. Lähetyskeskuksen majoitusrakennusten rakentaminen (liite 6) 18. Liittokokouksen vaaleja valmistelevan valiokunnan asettaminen 19. Liittokokouksen kokouskutsun julkaiseminen lehdessä 20. Ilmoitusasiat 21. Kokouksen päättäminen Tervetuloa kokoukseen! Liittohallitus

2 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 2 (36) Kokous Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen sääntömääräinen varsinainen liittokokous Aika Lauantaina klo Paikka Kutsuttu Kansanlähetysopisto Ryttylässä, juhlasali. Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen jäsenyhteisöjen edustajat 1 Kokouksen avaus Liittohallituksen puheenjohtaja Tuomo Heikkilä. 2 Päätösvaltaisuuden toteaminen Perustelu: Liiton sääntöjen 10 :n mukaan varsinainen liittokokous pidetään kesälokakuun aikana. Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenyhteisöille kuukautta ennen kokousta kirjeellisesti tai kokouksen määräämässä lehdessä julkaistulla kokouskutsulla. Kokouskutsu on julkaistu liittokokouksen 2014 päätöksen ( 18) mukaisesti Uusi Tie-lehdessä (nro 30-31/ ). Esitys: Todetaan kokous sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖS: 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen Esitys: Valitaan liittokokouksen puheenjohtaja ja sihteeri vaalivaliokunnan valmistelun ja esityksen mukaisesti. PÄÄTÖS: 4 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä neljä äänten laskijaa vaalivaliokunnan valmistelun ja esityksen mukaisesti. PÄÄTÖS:

3 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 3 (36) 5 Läsnä olevien toteaminen Perustelu: Liiton sääntöjen 11 :n mukaan piirijäsen saa lähettää kolme edustajaa, minkä lisäksi yhden edustajan kutakin piirin alueella toimivaa Kansanlähetyksen ryhmää kohden. Erikoisjäsen saa lähettää kaksi ja kannatusjäsen yhden edustajan. Äänivaltaisia ovat jäsenyhteisöjen edustajat, ei kuitenkaan kannatusjäsenen edustaja. Puhevalta on kannatusjäsenten edustajien lisäksi liittohallituksen ja johtoryhmän jäsenillä sekä Kansanlähetyksen lähetystyöntekijöillä ja piirijohtajilla. Puheoikeuden liittokokous on liittohallituksen esityksestä myöntänyt kokouksessaan ( 5) kaikille Kansanlähetysliikkeen palkatuille ja sopimusperusteisille työntekijöille. Esitys: Todetaan läsnä olevat ääni- ja puhevaltaiset edustajat. TODETAAN: Äänivaltaisia: Puhevaltaisia: 6 Esityslistan hyväksyminen (liite 1) Esitys: Hyväksytään kokoukselle esitetty esityslista ja sovitaan työjärjestyksestä. PÄÄTÖS: 7 Kannatusjäsenen hyväksyminen Perustelu Vuodesta 1999 alkaen liittokokous on päättänyt, että sääntöjen 5. :n 4. momentin perusteella liiton kannatusjäseniksi hyväksytään ne Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat, joilla on voimassa oleva nimikkosopimus Kansanlähetyksen kanssa ja jotka ovat ilmaisseet halunsa liittyä kannatusjäseniksi. Kannatusjäseneksi liittymisestään ovat päättäneet Hyvinkään, Kangasalan ja Siilinjärven seurakunnat. Tämän jälkeen Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kannatusjäseniksi on liittynyt 89 seurakuntaa. Nimikkoseurakuntia on yhteensä 235, nimikkosopimuksia 303 ja kohdesopimuksia 31. (Tilanne ). Esitys: Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kannatusjäseneksi hyväksytään seuraavat seurakunnat: Hyvinkään seurakunta, Kangasalan seurakunta ja Siilinjärven seurakunta.

4 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 4 (36) PÄÄTÖS: 8 Liittohallituksen kertomus liiton toiminnasta vuonna 2014 (liitteet 2 ja 3, toimintakertomus ja vuosiraportti) Perustelu: Kuullaan liittohallituksen esitys liiton toiminnasta vuonna Esitys: Hyväksytään liittohallituksen kertomus liiton toiminnasta vuonna 2014 ja merkitään tiedoksi vuosiraportin toiminnasta kertovat osat (sivut 4-34, 51-72). PÄÄTÖS: 9 Esitetään vuoden 2014 tilinpäätös ja kuullaan tilintarkastajien lausunto Esitetään tilinpäätös, vuosiraportin sivut Kuullaan tilintarkastajien antama lausunto (vuosiraportin sivu 50). 10 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille Esitys: Tilintarkastajien lausunto asiasta, vuosiraportin s. 50. PÄÄTÖS: 11 Valitaan erovuoroisten tilalle liittohallitukseen kolme jäsentä Perustelu: Erovuorossa olevat liittohallituksen jäsenet: - Hanna Hakulinen, piiri: Etelä-Savo - Raili Kemppainen, piiri: Kainuu - Mauri Tervonen, piiri: Keski-Suomi. Sääntöjen 11 :n mukaan hallituksen jäsenten vaali suoritetaan aina suljetuin lipuin. Sääntöjen 13 :n mukaan hallituksen jäsenistä enintään kuusi saa olla teologeja eikä hallituksen jäsenenä saa olla liiton tai piirijäsenen palkattu työntekijä. Liittohallituksessa voi olla samanaikaisesti edustettuina 18:sta piirijärjestöstä enintään 12. Tästä syystä vaalissa tulisi ottaa huomioon piirien (ja erikoisjäsenten) vuorottelu. Lisäksi on syytä huolehtia, että liittohallituksessa olisi riittävä asiantuntemus kristillisen ja kirkollisen järjestön yhdistyshallinnon eri osa-alueilla, mm. talousasiantuntemus, seurakuntien /kirkon keskushallinnon /teologien edustus, oikeudelliset asiat, mahdolliset nuorten edustajat jne.

5 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 5 (36) Kaikkien liittohallituksen jäsenten tulisi sisäistää liikkeemme tarkoitus, työnäky ja toimintaperiaatteet. Liittohallitus toimii Kansanlähetysopiston johtosäännön mukaisesti myös opiston johtokuntana. Esitys: Vaalivaliokunta tekee esityksensä liittokokouksessa. Suoritetaan lippuäänestys ja todetaan vaalin tulos. PÄÄTÖS: 12 Valitaan liittohallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi Sääntöjen 13 :n mukaan liittokokous valitsee liittohallituksen puheenjohtajan hallituksen jäsenten keskuudesta vuodeksi kerrallaan. Sääntöjen 11 :n mukaan äänestys suoritetaan suljetuin lipuin, jos yksikin äänioikeutettu sitä vaatii. Hallituksen jäsenet ovat: - vuosiraportin sivu 34 - edellä valitut mahdolliset uudet jäsenet. Esitys: Vaalivaliokunta tekee esityksensä liittokokouksessa. PÄÄTÖS: 13 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan vuoden 2016 tilejä ja hallintoa Perustelu: Esitys: Vuonna 2015 tilintarkastajina toimivat Jukka Mynttinen (KHT) ja Reijo Korpela (KHT) sekä varatilintarkastajina Kari Lydman (KHT) ja Pekka Loikkanen (KHT). Liittohallituksen jäsenet eivät saa ottaa osaa tilintarkastajien vaaliin. Sääntöjen 11 :n mukaan äänestys suoritetaan suljetuin lipuin, jos yksikin äänioikeutettu sitä vaatii. Vaalivaliokunta tekee esityksensä liittokokouksessa. PÄÄTÖS: 14 Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2016 (liite 4) Perustelu: Kuullaan liittohallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi. Esitys: Hyväksytään liittohallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle PÄÄTÖS:

6 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 6 (36) 15 Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2016 Vuoden 2015 jäsenmaksut ovat seuraavat: - piirijäsen erikoisjäsen kannatusjäsen 200 Seurakuntien kannatusjäsenmaksujen katsotaan sisältyvän nimikkosopimuksissa sovittuihin summiin. Esitys: Liittohallituksen esitys 2016 jäsenmaksuiksi on: - piirijäsen erikoisjäsen kannatusjäsen 200 Seurakuntien kannatusjäsenmaksujen katsotaan sisältyvän nimikkosopimuksissa sovittuihin summiin. PÄÄTÖS: 16 Hyväksytään talousarviokehys vuodelle 2016 (liite 5) Liittohallituksen talousarviokehys on liitteenä 5. Esitys: Hyväksytään liittohallituksen talousarviokehys vuodelle PÄÄTÖS: 17 Lähetyskeskuksen majoitusrakennusten rakentaminen (liite 6) Perustelu: Esitys Rakennustoimikunta on valmistellut majoitustilojen rakentamista lähetyskeskuksen alueelle. Rakennusprojektin kokonaisarvio on kolme miljoonaa euroa. Rakennusprojektin valmistelussa liittohallitukselle on toimitettu väliaikatietoja projektin etenemisestä. Rakennuslupa on hyväksytty. Kun Kansanlähetyksen talous on tasapainossa ja kassavirta on positiivinen, voidaan tehdä päätös rakentamisen aloittamisesta. Liittokokous valtuuttaa liittohallituksen päättämään majoitustilojen rakentamisen aloittamisesta ja valvomaan, että edellytykset projektin läpiviemiselle ovat olemassa. PÄÄTÖS: 18 Liittokokouksen vaaleja valmistelevan valiokunnan asettaminen Perustelu: Valiokuntaan kuuluvat 2015 johtosäännön määrittämien kategorioiden mukaisesti seuraavat henkilöt:

7 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 7 (36) - liittohallituksen edustaja, Hanna Hakulinen, puheenjohtaja - lähetysjohtaja Mika Tuovinen - piirijohtajien edustaja Leo Louhivaara, (varalla Hannu Laukkanen) - lähetystyöntekijöiden edustaja Lauri Palmu, (varalla Asako Palmu) - liittokokouksesta valittuina edustajina Aira Sundbäck ja Jari Leppänen. Esitys: Asetetaan liittokokouksen vaaleja valmisteleva valiokunta. PÄÄTÖS: 19 Vuoden 2016 liittokokouksen kokouskutsun julkaiseminen lehdessä Sääntöjen 10 :n mukaan kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenyhteisöille kuukautta ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjeellisesti tai kokouksen määräämässä lehdessä julkaistulla kokouskutsulla. Esitys: Liittohallitus esittää, että kokouskutsu määrätään julkaistavaksi Uusi Tie - lehdessä. PÄÄTÖS: 20 Ilmoitusasiat Kuullaan mahdolliset ilmoitusasiat. 21 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen. LIITTOHALLITUS

8 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS Varsinainen liittokokous ESITYSLISTA (36)

9 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 9 (36) SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHETYS Toimintakertomus 2014 VUOSI 2014 YLEISTÄ Toimintavuonna julistimme työnäkymme mukaisesti evankeliumia kotimaassa ja lähetyskentillä. Omalta osaltamme vastasimme Jeesuksen lähetyskutsuun ja kehotukseen: "Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. Surimme yhdessä kahden työntekijämme Kaija Martinin ja Seija Järvenpään menetystä heinäkuussa. Kriisin hoidosta Kansanlähetys on saanut kiitosta. Lähetystyöntekijöitä oli vuoden lopussa 68, kun vuotta aiemmin heitä oli 72. Kansanlähetyspäivillä siunattiin yksi uusi lähetystyöntekijä. Toiminta lukuisilla ulkomaisilla työalueillamme oli vilkasta ja hedelmällistä. Yksi vuoden kohokohdista oli Japanissa Awajin seurakunnan kirkkorakennuksen käyttöönottojuhla toukokuussa. Kotimaisessa työssä haasteellista oli uusien ihmisten tavoittaminen evankeliumilla. Monissa piireissä saatiin kuitenkin kokea paljon myönteisiä asioita, vaikkakin talous oli tiukalla. Kahdessa kansanlähetyspiirissä vaihtui piirijohtaja. Jyväskylän Kansanlähetyspäiville kokoontui kävijää. Ulkomaalaisena vieraana oli piispa Mouniir Egyptin anglikaanikirkosta. Juniorityön puolella Donkkis Big Night illat olivat edelleen suosittuja. Kansanlähetyksen toimintaa oli suurimmassa osassa luterilaisen kirkon seurakunnista. Nimikkosopimuksia oli 235 seurakunnan kanssa yhteensä 322. Syksyn seurakuntavaalit menivät liikkeemme näkökulmasta hyvin. Kansanlähetyksen radio-ohjelmia lähetettiin Radio Dein kautta joka päivä. Avaimia.net opetuskanavan kävijämäärä nousi. Kansanlähetysopiston toimintavuosi oli vilkas. Syksyllä aloitettu uusi palvelutyölinja käynnistyi hyvin ja ylitti sille asetetut odotukset. Rakennustoimikunta työskenteli ahkerasti ja viimeisteli loppuvuodesta uusien majoitustilojen rakennuslupahakemukset. Toimintavuotena koko Suomen kansanopistojärjestelmä oli muutosprosessissa, jonka seurauksena lainsäädäntö uudistettiin ja opistoille määrättiin opiskelijaviikkokiintiöt. Jatkoimme varainhankinnan vahvistamista ja Suuressa mukana teeman esillä pitämistä. Operatiivinen tulos oli edellisten vuosien tavoin alijäämäinen. Testamenttilahjoitukset saivat laskennallisen tuloksen pysymään positiivisena. Haluamme pitää kaiken toimintamme keskipisteenä Jeesuksen Kristuksen ja hänen sovitustyönsä. Mennyttä vuotta tarkastellessani tulevat mieleen Paavalin sanat: Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna (1. Kor 2:1-2). Mika Tuovinen lähetysjohtaja

10 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 10 (36) HENKILÖSTÖ- JA YLEISHALLINTO SEKÄ TIEDOTUS Päämäärät vuosille Tehokas hallinto. 2. Kansanlähetyksen arvoihin sitoutunut henkilöstö. 3. Innostava viestintä varainhankinnan tukena. AVAINTULOKSET JA TAVOITTEET VUODELLE Hallinnon tehostaminen - Tehostetaan päätöksentekoa sekä seurataan päätösten toteutumista. Toteutui osittain. - Uudistetaan toimintasuunnitelma ja suunnittelujärjestelmä. Toteutui osittain. - Käynnistetään Kansanlähetyksen strategia 2018 valmistelu. Ei toteutunut. 2. Henkilöstöhallinto - Vahvistetaan varainhankinnan ja viestinnän valmiuksia. Toteutui. - Annetaan johtajuuskoulutusta henkilöstölle ja vastuunkantajille. Toteutui. - Laaditaan henkilöstösuunnitelma koti- ja ulkomaantyöhön. Toteutui osittain. - Huolehditaan työhyvinvoinnista. Toteutui. 3. Innostava viestintä - Pidetään esillä myönteistä ja yhteistyökykyistä järjestökuvaamme. Toteutui. - Kutsutaan rohkeasti Kansanlähetyksen työn tukijaksi ja vapaaehtoistyöntekijäksi. Toteutui. - Organisoidaan koko liikkeen viestintää. Ei toteutunut. 4. Varainhankinta - Perustetaan kannatusrenkaita kotimaan työntekijöille ja työmuodoille. Toteutui. - Järjestetään varainhankintakoulutusta vastuunkantajille. Toteutui. - Aktivoidaan lähetysrenkaiden jäseniä ja pienryhmiä taloudelliseen tukemiseen. Ei toteutunut. Mika Tuovinen lähetysjohtaja

11 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 11 (36) KOTIMAANTYÖ Päämäärät vuosille Lähetysherätysliike-identiteetin vahvistaminen. 2. Tavoittavan työn vahvistaminen. 3. Varainhankinnan kehittäminen. 4. Maahanmuuttajatyön kehittäminen piirien toiminnassa. AVAINTULOKSET JA TAVOITTEET VUODELLE Kansanlähetyksen vision toteuttaminen - Rakennetaan hengellinen koti kutsuvaksi, hoitavaksi ja lähettäväksi yhteisöksi. Toteutui. - Pidetään esillä kotimaisen ja ulkomaisen työn yhteistä haastetta. Toteutui. - Toiminnassa otetaan huomioon koko perhe. Toteutui. 2. Tavoittavan työn vahvistaminen - Ideoidaan ja toteutetaan uusia tavoittavan työn menetelmiä. Toteutui osittain. - Järjestetään tavoittavaan työhön liittyvää koulutusta. Toteutui. - Aktivoidaan ystäviä tulemaan mukaan työhön. Toteutui. 3. Varainhankinnan kehittäminen - Etsitään ja kehitetään uusia varainhankintamenetelmiä. Toteutui. - Etsitään uusia ystäviä kannatusrenkaisiin. Toteutui. - Järjestetään uhraamisopetusta. Toteutui osittain. 4. Mediatyön kehittäminen - Kehitetään TV-työtä hyödynnettäväksi radio- ja netti-tv-työssä. Toteutui. - Kehitetään Mediasilta-yhteydenottopalvelua ( ). Toteutui osittain. Tavoitteet piireille 1. Piirit kehittävät ja lisäävät tavoittavaa työtä. 2. Piirit pitävät lähetystyötä esillä kaikessa toiminnassaan. 3. Piirit järjestävät uhraamisopetusta. 4. Piirit muodostavat kannatusrenkaita työntekijöille ja työmuodoille. Jukka Kallioinen apulaislähetysjohtaja

12 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 12 (36) NUORTEN MAAILMA Päämäärät vuosille Nuorten voittaminen Kristukselle. 2. Ryhmien perustaminen keskeisille paikkakunnille. 3. Yhteisöllisyyden vahvistaminen. 4. Nuorten lähetysvastuuseen kasvattaminen. AVAINTULOKSET JA TAVOITTEET VUODELLE Juniorityön kehittäminen - Tuotetaan raamattuopetusmateriaalia piirien ja seurakuntien juniorityön tueksi. Toteutui. - Käynnistetään Donkkis-kerho kymmenellä uudella paikkakunnalla. Ei toteutunut. - Markkinoidaan Donkki-lehden käyttöä opetusmateriaalina ja työvälineenä piirien ja seurakuntien juniorityössä. Toteutui. - Toteutetaan juniorityön oma valtakunnallinen lähetysprojekti. Toteutui. 2. Rippikoulutyön vahvistaminen - Järjestetään seitsemän rippileiriä, joista yksi piirin alueella. Ei toteutunut. - Saadaan kaksi vakituista Kansanlähetyksen työntekijää jokaiselle rippileirille. Toteutui. - Suunnitellaan lähetystyön opetuskokonaisuus rippileireille. Toteutui. - Piirien työntekijöille tehdään ohjeistus piirissä pidettävän rippileirin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Ei toteutunut. 3. Nuorisotyön vahvistaminen - Kutsutaan nuorisosihteerit mukaan nuorten tapahtumiin. Toteutui. - Tehdään opetussuunnitelma nuortentapahtumiin. Toteutui osittain. - Lisätään Paras 10% -kampanjan näkyvyyttä. Toteutui. - Hyödynnetään tehokkaammin Nuotta.com verkkosivustoa ja tuotetaan opetusmateriaalia verkkoon. Ei toteutunut. 4. Nuorten aikuisten työn kehittäminen - Järjestetään aktiotyön vastuut uudelleen ja toteutetaan kaksi aktiota (18 aktiolaista). Ei toteutunut. - Suunnataan aikuisten tapahtumia myös nuorille aikuisille sopiviksi. Toteutui osittain. - Organisoidaan nuorten aikuisten työtä yhdessä piirien kanssa. Ei toteutunut. - Aloitetaan nuorten ja nuorten aikuisten julistajakoulutuksen valmistelu. Toteutui. Tavoitteet piireille 1. Piirit tiedottavat piirissä tehtävästä nuorisotyöstään (Donkkis-kerhot, Pointti-illat, Nuorten aikuisten illat jne.) Nuorten Maailman vastaaville työntekijöille. 2. Piirien nuorisosihteerit osallistuvat Nuorten Maailman tapahtumiin ja rippileireille. Jukka Kallioinen apulaislähetysjohtaja

13 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 13 (36) ULKOMAINEN TYÖ Päämäärät vuosiksi Lähetysnäyn ja -innostuksen vahvistaminen. 2. Lähetyskannatuksen ja sen rakenteiden vahvistaminen. 3. Työalueitten toiminnan ylläpitäminen. 4. Kehitysyhteistyön edistäminen. AVAINTULOKSET JA TAVOITTEET VUODELLE Lähetysnäyn ja -innostuksen vahvistaminen - Hyödynnetään lähetystyöntekijöitten kotimaan jaksoa lähetysnäyn vahvistamisessa. Toteutui. - Innostetaan uutta sukupolvea lähetysvastuuseen yhteistyössä Nuorten Maailman kanssa. Toteutui. - Rekrytoidaan kuusi opiskelijaa vuoden 2015 lähetyslinjalle. Toteutui osittain. - Kutsutaan keskeisiä henkilöitä mukaan työalavierailuille. Toteutui. 2. Lähetyskannatuksen ja sen rakenteiden vahvistaminen - Pidetään esillä innostavia keräyshankkeita. Toteutui. - Nostetaan piirien lähettämissopimuksia vastaamaan kustannusrakennetta. Toteutui. - Huolehditaan yhteydenpidosta nimikkoseurakuntiin. Toteutui. 3. Työalojen toiminnan ylläpitäminen - Varmistetaan toiminta keskeisillä työalueillamme. Toteutui. - Jokainen työala lähettää vähintään kolme artikkelia vuodessa. Toteutui. - Suhteutetaan lähettimäärä talouden kehittymiseen. Toteutui. 4. Lähettihuollon vahvistaminen - Vakiinnutetaan ja seurataan uusien lähettien mentorointia. Toteutui. - Lähetetään yksi työntekijä työnohjaajakoulutukseen. Toteutui. 5. Kehitysyhteistyön edistäminen - Laaditaan kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnoinnista projektimanuaali. Toteutui osittain. - Tehostetaan KL:n kehitysyhteistyön markkinointia (toteutui) ja tehdään tiedotuslehti kehitysyhteistyöstä. Ei toteutunut. - Suunnitellaan yhtä uutta projektia. Toteutui. Tavoitteet työaloille 1. Työalat tuottavat tiedotus- ja AV-materiaalia myös varainhankintaan. 2. Työalat laativat pitkän aikavälin suunnitelman. Jukka Kallioinen apulaislähetysjohtaja

14 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 14 (36) KANSANOPISTO Päämäärät vuosille Koulutuksen sisällön kehittäminen. 2. Kurssitoiminnan laajentaminen. 3. Opiston teologisen työskentelyn ja koulutuskeskuksen kehittäminen. AVAINTULOKSET JA TAVOITTEET VUODELLE Opiskelijaviikkomäärän kasvattaminen - Käynnistetään uuden koulutusstrategian valmistelu. Toteutui. - Kehitetään markkinoinnin kustannustehokkuutta. Toteutui. - Kansanopistolinjojen ja -kurssien opiskelijamäärät: - Opiskelijaviikot (7 012): SEKL (2 748), piirit (396), opisto (3 868), (joista linjaopiskelijat 3500 (2 929), verkkokurssit 100 (31), periodit 200 (56) ja muut 900 (852)). Ei toteutunut. 2. Koulutuksen monipuolistaminen - Käynnistetään englanninkielinen raamattulinja. Toteutui. - Kasvatetaan periodeille osallistujien määrää. Ei toteutunut. - Laajennetaan kurssitoimintaa. Toteutui. 3. Opiskelijoiden sitouttaminen kansanlähetysnäkyyn - Aloitetaan nuorten ja nuorten aikuisten julistajakoulutuksen valmistelu. Toteutui. - Aktivoidaan entisiä opiskelijoita vastuuhenkilöiksi. Toteutui. - Kehitetään toimintaviikkoja yhdessä piirien kanssa. Ei toteutunut. 4. Lähetyskeskus kansainväliseksi toiminta- ja kurssikeskukseksi - Vahvistetaan järjestöyhteistyötä ja yhteyksiä ulkomaisiin työaloihin. Toteutui. - Rakennetaan Lähetyskeskusta viihtyisämmäksi ja perheystävällisemmäksi. Toteutui osittain. - Talkooviikkojen osallistujamäärä 40 henkilöä. Toteutui. - Edistetään majoitusrakennushanketta. Toteutui. Tavoitteet piireille - Piirit lähettävät työntekijöitään ja vastuunkantajiaan koulutukseen Kansanlähetysopistolle. - Piirit markkinoivat opiston linjoja ja kursseja. - Piirit lähettävät osallistujia talkooviikoille. - Piirit järjestävät opiston kanssa periodeja omiksi kansanopistokursseikseen. Niilo Räsänen rehtori

15 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 15 (36) TALOUSHALLINTO Päämäärät vuosille Talouden tasapainottaminen. 2. Verkkopalveluiden kehittäminen. 3. Varainhankinnan palveluiden vahvistaminen. 4. Piirien taloussopimusten määrittelyperusteiden yksinkertaistaminen. Piirit palaavat malliin, jossa tuloista 60 % suunnataan lähetystyöhön ja 40 % kotimaantyöhön. AVAINTULOKSET JA TAVOITTEET VUODELLE Talouden tasapainottaminen - Tavoite on saada tuloja (toteutui ), josta - piireistä (toteutui vaje ) ja yksityisiltä (toteutui vaje ). - seurakuntien talousarvioista (toteutui ylijäämä ) ja muut (toteutui ylijäämä ). - opiston valtionosuus (toteutui ylijäämä ). - Pidetään raportointi ajan tasalla ja syvennetään kustannustietoisuutta. Toteutui osittain. - Muutetaan piirien taloussopimukset vastaamaan lähetystyön todellisia kuluja. Toteutui. 2. Toimintaprosessien ja palveluiden toimivuus sekä varainhankinnan vahvistaminen - Kehitetään intranettiä, kotisivuja, verkkolahjoittamista. Toteutui. - Siirretään taloushallintoa verkkoon. Toteutui osittain. - Pidetään osoiterekisterit kunnossa. Ei toteutunut. - Motivoidaan ja tuetaan piirien talousvastuuryhmiä. Toteutui osittain. - Lisätään sähköistä laskutusta. Ei toteutunut. Tavoitteet piireille 1. Piirit hyödyntävät SEKLin tarjoamia palveluja. 2. Piirit motivoivat pienryhmiä- ja lähetysrenkaita talousvastuuseen. Mikael Halleen hallintojohtaja

16 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 16 (36) KUSTANNUS OY UUSI TIE Kustannus Oy Uuden Tien toimintakertomus 2014 Visiomme on olla mediatalo, joka tunnetaan rohkaisevasta, rakentavasta ja sytyttävästä Sanomasta. Missiomme on välittää yhdessä Kansanlähetyksen kanssa median eri keinoin evankeliumia edistääksemme ja tukeaksemme uskoa ja hyvää kristillistä elämää. AVAINTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 1. OIKEIN MITOITETUT RESURSSIT Organisaatiossa tapahtui johtamiseen liittyvä muutos, kun vuoden 2014 keväällä toimitusjohtajavetoisesta toiminnasta luovuttiin ja siirryttiin tiimijohtamiseen. Nelihenkiseen johtotiimiin kuuluivat johtotiimin puheenjohtajana toimituspäällikkö Vuokko Vänskä, päätoimittaja Leif Nummela, kustannuspäällikkö Päivi Häkkinen sekä yhteyspäällikkö Sanna Myllärinen. Tiimijohtamisen myötä aloitettiin vuoden aikana kaikkien yrityksen toimintojen tarkastelu ja resurssien mitoittaminen tulevaisuuden tarpeita varten. Tämä otettiin huomioon myös rekrytoinnissa sekä nykyisen henkilökunnan toimenkuvissa. 2. TOIMIVA YHTEISTYÖ SEKLin KANSSA Uusi Tie solmi Seklin ja Kansanlähetysopiston kanssa vuosisopimuksen mahdollistaakseen kattoorganisaationsa työn esilläpidon kaikissa mediatalon kanavissa. Lehti panosti lähetystyöhön liittyvään sisältöön. 3. VAHVA UUSI TIE BRÄNDI Yrityksen avainsanoiksi nostettiin näkyvästi sytytä, rakenna ja rohkaise. Toteutettiin seuraavia toimenpiteitä brändin vahvistamiseksi: - avattiin yritykselle facebook-sivu, ja luotiin selkeä markkinointistrategia kanavan hyödyntämiseksi. - käytettiin sosiaalista mediaa myös kirjojen markkinoinnissa, ja onnistuttiin tässä yli odotusten - aloitettiin lehden sähköisen sisällön siirtäminen uuteen, osittain maksumuurin takana olevaan palveluun. Palvelu avattiin toteutettiin sähköinen markkinointikampanja seurakuntiin yhdessä Perussanoman kanssa. - toteutettiin Tuhat lahjaa -kirjan omat nettisivut+fb-sivut, ja käytettiin niitä markkinoinnissa - toteutettiin lehden 50-vuotiskampanja, johon liittyi markkinointia erityisesti Kansanlähetyspäivillä ja kansanlähetyspiireissä syksyllä. - juhlittiin avainhenkilöiden kanssa lehden 50-vuotista taivalta Helsingissä 4. TALOUDELLISESTI KANNATTAVA TOIMINTA - Johtotiimin päätavoitteena vuonna 2014 oli varmistaa resurssien uudelleen mitoittamisella ja hyvällä yhteistyöllä taloushallinnon kanssa yrityksen talouden vakauttaminen. Tässä onnistuttiin.

17 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 17 (36)

18 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 18 (36)

19 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 19 (36)

20 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 20 (36)

21 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 21 (36)

22 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 22 (36)

23 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 23 (36)

24 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 24 (36)

25 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 25 (36)

26 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 26 (36)

27 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 27 (36)

28 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 28 (36)

29 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 29 (36)

30 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 30 (36)

31 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 31 (36)

32 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 32 (36)

33 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 33 (36)

34 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 34 (36)

35 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 35 (36)

36 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 36 (36)

TYÖ ULKOMAILLA. kirkolliseen uuspietistiseen liikkeeseen

TYÖ ULKOMAILLA. kirkolliseen uuspietistiseen liikkeeseen TYÖ ULKOMAILLA Suomen evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä sekä kotimaassa että lähetyskentillä.

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2013-2014 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2013-2014 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2013-2014 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Älä jää nurkkaan nyhräämään MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry. (PSHV)

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry. (PSHV) Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry. (PSHV) ALAOSASTO-OPAS 2013 Miksi tämä opas? 2 Mikä on Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta? 2 Mitä alaosastoja veljeskunnalla on? 2 Mitä alaosasto voi tehdä?

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 11.2.2010 klo 18.00 19.25 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Sisällys. Jakelu: Kattojärjestön toimisto / pääsihteeri, sähköisesti osoitteessa www.ps- nuoret.fi/tiedostopankki

Sisällys. Jakelu: Kattojärjestön toimisto / pääsihteeri, sähköisesti osoitteessa www.ps- nuoret.fi/tiedostopankki Sisällys Organisaatiomalli (järjestökaavio) Vuosikello Toimenkuvat piirihallituksessa Toimintasuunnitelman laadintamalli Talousarvion laadintamalli Toimintakertomuksen laadintamalli Tilinpäätöksen laadintamalli

Lisätiedot

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa Puheenjohtajan tervehdys Ohjelma Info Piirin tervehdykset Liittariopas Esityslista Menettelytapajärjestys Toimintasuunnitelma 0 Talousarvio 0 ja talousraportti 0 Hallituksen kertomus toiminnastaan Aloitteet

Lisätiedot

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys KANSAN LÄHETYS OPISTO TYÖ ULKOMAILLA TYÖ KOTIMAASSA

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys KANSAN LÄHETYS OPISTO TYÖ ULKOMAILLA TYÖ KOTIMAASSA Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä sekä kotimaassa että lähetyskentillä. Kansanlähetys

Lisätiedot

Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014

Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014 Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014 Saarijärvellä 30.5.2014 Jarmo Autonen, kirkkoherra Kirkkoherran kertomuksen liitteinä ovat henkilöstötilinpäätös, tilastolomakkeet,

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus. Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. 2. Kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki 3. Kieli Yhdistyksen

Lisätiedot

PuHu Juniorit Ry. Säännöt

PuHu Juniorit Ry. Säännöt PuHu Juniorit Ry. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PuHu Juniorit ry. ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

LIITTOKOKOUS. 30.11.2010 hämeenlinna

LIITTOKOKOUS. 30.11.2010 hämeenlinna LIITTOKOKOUS 30.11.2010 hämeenlinna Palomiesliiton XVIII LIITTOKOKOUS 30.11.2010 hämeenlinna Sisältö Puheenjohtajan puheenvuoro 3 Ohjeet liittokokoukseen osallistumisesta 4 Liittokokouksen aikataulu 5

Lisätiedot

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY 1 (5) SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu joulukuun 29.päivänä vuonna 1994 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu joulukuun 29.päivänä vuonna 1994 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kurra Hockey ry, aiempi nimi Kurra juniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Nurmijärven kunta Uudenmaan läänissä. Yhdistys on perustettu joulukuun

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kylmäkosken työväentalo, Kylmäköskentie 22, Kylmäköski, Akaa. Kokouksen sihteereiksi valittiin Harri Kivistö ja Tero Miettinen.

PÖYTÄKIRJA. Kylmäkosken työväentalo, Kylmäköskentie 22, Kylmäköski, Akaa. Kokouksen sihteereiksi valittiin Harri Kivistö ja Tero Miettinen. 1(3) PÖYTÄKIRJA Piraattipuolue r.p. Kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Läsnä: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäköskentie 22, Kylmäköski, Akaa LIITE 1 (ei julkinen) 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Ankkuri. Riemukasta Vapahtajamme syntymäjuhlaa! Keski-Suomen Ev.lut Kansanlähetyksen ystävälehti 4 2013. Suuressa mukana - kasvokkain

Ankkuri. Riemukasta Vapahtajamme syntymäjuhlaa! Keski-Suomen Ev.lut Kansanlähetyksen ystävälehti 4 2013. Suuressa mukana - kasvokkain Ankkuri Keski-Suomen Ev.lut Kansanlähetyksen ystävälehti 4 2013 Riemukasta Vapahtajamme syntymäjuhlaa! 2 4 8 Reino saarelma Suuressa mukana - kasvokkain leena Eerola Tähtäimessä ihmisten kanssa työskentely

Lisätiedot

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. SUOMEN LIGHTNINGLIITTO FINLANDS LIGHTNINGFÖRBUND RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Lightningliitto - Finlands Lightningförbund ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. KUMITEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 20.9.1961 Sääntöjen muutokset 15.1.2002, 29.4.2004 ja 14.1.2008 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja

Lisätiedot

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha LAHDEN 4H- YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahden 4H- yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lahti. 2 Yhdistys osana 4H- järjestöä Yhdistyksen nimessä olevat H- kirjaimet tarkoittavat

Lisätiedot

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1.1 Säännöt 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Järvenpään Uintiklubi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpään kaupunki Etelä- Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu lokakuun

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI I SUOMEN EV. LUT. KANSANLÄHETYS

VUOSIRAPORTTI I SUOMEN EV. LUT. KANSANLÄHETYS 2013 VUOSIRAPORTTI I SUOMEN EV. LUT. KANSANLÄHETYS TYÖ ULKOMAILLA Suomen evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on toteuttaa Jeesuksen antamaa

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

Seuran nimi Tuusulan Uimaseura ry TOIMINTASÄÄNNÖT. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli. Yhdistyksen nimi on Tuusulan Uimaseura ry.

Seuran nimi Tuusulan Uimaseura ry TOIMINTASÄÄNNÖT. 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli. Yhdistyksen nimi on Tuusulan Uimaseura ry. 1 Seuran nimi Tuusulan Uimaseura ry TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Tuusulan Uimaseura ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusulan kunta Etelä-Suomen läänissä.

Lisätiedot

Hallinto Toimiva lippukunta

Hallinto Toimiva lippukunta Hallinto Lippukunta yhdistyksenä 1. Lippuku nta toimintayksikkönä Lippukunnan toiminnasta ja koko lippukunnan olemassaolosta vastaavat sen kaikki johtajat yhdessä. Viime kädessä vastuussa on lippukunnanjohtaja,

Lisätiedot