SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 1 (7) RYTTYLÄ Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen sääntömääräinen varsinainen liittokokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 1 (7) 12310 RYTTYLÄ 5.9.2015. Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen sääntömääräinen varsinainen liittokokous"

Transkriptio

1 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 1 (7) RYTTYLÄ VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Kokous Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen sääntömääräinen varsinainen liittokokous Aika Lauantaina klo Paikka Kansanlähetysopisto Ryttylässä, juhlasali Käsiteltävät asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen 4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 5. Läsnä olevien toteaminen 6. Esityslistan hyväksyminen (liite 1) 7. Kannatusjäsenen hyväksyminen 8. Liittohallituksen kertomus liiton toiminnasta vuonna 2014 (liitteet 2 ja 3, toimintakertomus ja vuosiraportti) 9. Esitetään vuoden 2014 tilinpäätös ja kuullaan tilintarkastajien lausunto 10. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille 11. Valitaan erovuoroisten tilalle liittohallitukseen kolme jäsentä 12. Valitaan liittohallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi 13. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan vuoden 2015 tilejä ja hallintoa 14. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2016 (liite 4) 15. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle Hyväksytään talousarviokehys vuodelle 2016 (liite 5) 17. Lähetyskeskuksen majoitusrakennusten rakentaminen (liite 6) 18. Liittokokouksen vaaleja valmistelevan valiokunnan asettaminen 19. Liittokokouksen kokouskutsun julkaiseminen lehdessä 20. Ilmoitusasiat 21. Kokouksen päättäminen Tervetuloa kokoukseen! Liittohallitus

2 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 2 (36) Kokous Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen sääntömääräinen varsinainen liittokokous Aika Lauantaina klo Paikka Kutsuttu Kansanlähetysopisto Ryttylässä, juhlasali. Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen jäsenyhteisöjen edustajat 1 Kokouksen avaus Liittohallituksen puheenjohtaja Tuomo Heikkilä. 2 Päätösvaltaisuuden toteaminen Perustelu: Liiton sääntöjen 10 :n mukaan varsinainen liittokokous pidetään kesälokakuun aikana. Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenyhteisöille kuukautta ennen kokousta kirjeellisesti tai kokouksen määräämässä lehdessä julkaistulla kokouskutsulla. Kokouskutsu on julkaistu liittokokouksen 2014 päätöksen ( 18) mukaisesti Uusi Tie-lehdessä (nro 30-31/ ). Esitys: Todetaan kokous sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖS: 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen Esitys: Valitaan liittokokouksen puheenjohtaja ja sihteeri vaalivaliokunnan valmistelun ja esityksen mukaisesti. PÄÄTÖS: 4 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä neljä äänten laskijaa vaalivaliokunnan valmistelun ja esityksen mukaisesti. PÄÄTÖS:

3 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 3 (36) 5 Läsnä olevien toteaminen Perustelu: Liiton sääntöjen 11 :n mukaan piirijäsen saa lähettää kolme edustajaa, minkä lisäksi yhden edustajan kutakin piirin alueella toimivaa Kansanlähetyksen ryhmää kohden. Erikoisjäsen saa lähettää kaksi ja kannatusjäsen yhden edustajan. Äänivaltaisia ovat jäsenyhteisöjen edustajat, ei kuitenkaan kannatusjäsenen edustaja. Puhevalta on kannatusjäsenten edustajien lisäksi liittohallituksen ja johtoryhmän jäsenillä sekä Kansanlähetyksen lähetystyöntekijöillä ja piirijohtajilla. Puheoikeuden liittokokous on liittohallituksen esityksestä myöntänyt kokouksessaan ( 5) kaikille Kansanlähetysliikkeen palkatuille ja sopimusperusteisille työntekijöille. Esitys: Todetaan läsnä olevat ääni- ja puhevaltaiset edustajat. TODETAAN: Äänivaltaisia: Puhevaltaisia: 6 Esityslistan hyväksyminen (liite 1) Esitys: Hyväksytään kokoukselle esitetty esityslista ja sovitaan työjärjestyksestä. PÄÄTÖS: 7 Kannatusjäsenen hyväksyminen Perustelu Vuodesta 1999 alkaen liittokokous on päättänyt, että sääntöjen 5. :n 4. momentin perusteella liiton kannatusjäseniksi hyväksytään ne Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat, joilla on voimassa oleva nimikkosopimus Kansanlähetyksen kanssa ja jotka ovat ilmaisseet halunsa liittyä kannatusjäseniksi. Kannatusjäseneksi liittymisestään ovat päättäneet Hyvinkään, Kangasalan ja Siilinjärven seurakunnat. Tämän jälkeen Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kannatusjäseniksi on liittynyt 89 seurakuntaa. Nimikkoseurakuntia on yhteensä 235, nimikkosopimuksia 303 ja kohdesopimuksia 31. (Tilanne ). Esitys: Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kannatusjäseneksi hyväksytään seuraavat seurakunnat: Hyvinkään seurakunta, Kangasalan seurakunta ja Siilinjärven seurakunta.

4 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 4 (36) PÄÄTÖS: 8 Liittohallituksen kertomus liiton toiminnasta vuonna 2014 (liitteet 2 ja 3, toimintakertomus ja vuosiraportti) Perustelu: Kuullaan liittohallituksen esitys liiton toiminnasta vuonna Esitys: Hyväksytään liittohallituksen kertomus liiton toiminnasta vuonna 2014 ja merkitään tiedoksi vuosiraportin toiminnasta kertovat osat (sivut 4-34, 51-72). PÄÄTÖS: 9 Esitetään vuoden 2014 tilinpäätös ja kuullaan tilintarkastajien lausunto Esitetään tilinpäätös, vuosiraportin sivut Kuullaan tilintarkastajien antama lausunto (vuosiraportin sivu 50). 10 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille Esitys: Tilintarkastajien lausunto asiasta, vuosiraportin s. 50. PÄÄTÖS: 11 Valitaan erovuoroisten tilalle liittohallitukseen kolme jäsentä Perustelu: Erovuorossa olevat liittohallituksen jäsenet: - Hanna Hakulinen, piiri: Etelä-Savo - Raili Kemppainen, piiri: Kainuu - Mauri Tervonen, piiri: Keski-Suomi. Sääntöjen 11 :n mukaan hallituksen jäsenten vaali suoritetaan aina suljetuin lipuin. Sääntöjen 13 :n mukaan hallituksen jäsenistä enintään kuusi saa olla teologeja eikä hallituksen jäsenenä saa olla liiton tai piirijäsenen palkattu työntekijä. Liittohallituksessa voi olla samanaikaisesti edustettuina 18:sta piirijärjestöstä enintään 12. Tästä syystä vaalissa tulisi ottaa huomioon piirien (ja erikoisjäsenten) vuorottelu. Lisäksi on syytä huolehtia, että liittohallituksessa olisi riittävä asiantuntemus kristillisen ja kirkollisen järjestön yhdistyshallinnon eri osa-alueilla, mm. talousasiantuntemus, seurakuntien /kirkon keskushallinnon /teologien edustus, oikeudelliset asiat, mahdolliset nuorten edustajat jne.

5 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 5 (36) Kaikkien liittohallituksen jäsenten tulisi sisäistää liikkeemme tarkoitus, työnäky ja toimintaperiaatteet. Liittohallitus toimii Kansanlähetysopiston johtosäännön mukaisesti myös opiston johtokuntana. Esitys: Vaalivaliokunta tekee esityksensä liittokokouksessa. Suoritetaan lippuäänestys ja todetaan vaalin tulos. PÄÄTÖS: 12 Valitaan liittohallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi Sääntöjen 13 :n mukaan liittokokous valitsee liittohallituksen puheenjohtajan hallituksen jäsenten keskuudesta vuodeksi kerrallaan. Sääntöjen 11 :n mukaan äänestys suoritetaan suljetuin lipuin, jos yksikin äänioikeutettu sitä vaatii. Hallituksen jäsenet ovat: - vuosiraportin sivu 34 - edellä valitut mahdolliset uudet jäsenet. Esitys: Vaalivaliokunta tekee esityksensä liittokokouksessa. PÄÄTÖS: 13 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan vuoden 2016 tilejä ja hallintoa Perustelu: Esitys: Vuonna 2015 tilintarkastajina toimivat Jukka Mynttinen (KHT) ja Reijo Korpela (KHT) sekä varatilintarkastajina Kari Lydman (KHT) ja Pekka Loikkanen (KHT). Liittohallituksen jäsenet eivät saa ottaa osaa tilintarkastajien vaaliin. Sääntöjen 11 :n mukaan äänestys suoritetaan suljetuin lipuin, jos yksikin äänioikeutettu sitä vaatii. Vaalivaliokunta tekee esityksensä liittokokouksessa. PÄÄTÖS: 14 Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2016 (liite 4) Perustelu: Kuullaan liittohallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi. Esitys: Hyväksytään liittohallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle PÄÄTÖS:

6 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 6 (36) 15 Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2016 Vuoden 2015 jäsenmaksut ovat seuraavat: - piirijäsen erikoisjäsen kannatusjäsen 200 Seurakuntien kannatusjäsenmaksujen katsotaan sisältyvän nimikkosopimuksissa sovittuihin summiin. Esitys: Liittohallituksen esitys 2016 jäsenmaksuiksi on: - piirijäsen erikoisjäsen kannatusjäsen 200 Seurakuntien kannatusjäsenmaksujen katsotaan sisältyvän nimikkosopimuksissa sovittuihin summiin. PÄÄTÖS: 16 Hyväksytään talousarviokehys vuodelle 2016 (liite 5) Liittohallituksen talousarviokehys on liitteenä 5. Esitys: Hyväksytään liittohallituksen talousarviokehys vuodelle PÄÄTÖS: 17 Lähetyskeskuksen majoitusrakennusten rakentaminen (liite 6) Perustelu: Esitys Rakennustoimikunta on valmistellut majoitustilojen rakentamista lähetyskeskuksen alueelle. Rakennusprojektin kokonaisarvio on kolme miljoonaa euroa. Rakennusprojektin valmistelussa liittohallitukselle on toimitettu väliaikatietoja projektin etenemisestä. Rakennuslupa on hyväksytty. Kun Kansanlähetyksen talous on tasapainossa ja kassavirta on positiivinen, voidaan tehdä päätös rakentamisen aloittamisesta. Liittokokous valtuuttaa liittohallituksen päättämään majoitustilojen rakentamisen aloittamisesta ja valvomaan, että edellytykset projektin läpiviemiselle ovat olemassa. PÄÄTÖS: 18 Liittokokouksen vaaleja valmistelevan valiokunnan asettaminen Perustelu: Valiokuntaan kuuluvat 2015 johtosäännön määrittämien kategorioiden mukaisesti seuraavat henkilöt:

7 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 7 (36) - liittohallituksen edustaja, Hanna Hakulinen, puheenjohtaja - lähetysjohtaja Mika Tuovinen - piirijohtajien edustaja Leo Louhivaara, (varalla Hannu Laukkanen) - lähetystyöntekijöiden edustaja Lauri Palmu, (varalla Asako Palmu) - liittokokouksesta valittuina edustajina Aira Sundbäck ja Jari Leppänen. Esitys: Asetetaan liittokokouksen vaaleja valmisteleva valiokunta. PÄÄTÖS: 19 Vuoden 2016 liittokokouksen kokouskutsun julkaiseminen lehdessä Sääntöjen 10 :n mukaan kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenyhteisöille kuukautta ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjeellisesti tai kokouksen määräämässä lehdessä julkaistulla kokouskutsulla. Esitys: Liittohallitus esittää, että kokouskutsu määrätään julkaistavaksi Uusi Tie - lehdessä. PÄÄTÖS: 20 Ilmoitusasiat Kuullaan mahdolliset ilmoitusasiat. 21 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen. LIITTOHALLITUS

8 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS Varsinainen liittokokous ESITYSLISTA (36)

9 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 9 (36) SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHETYS Toimintakertomus 2014 VUOSI 2014 YLEISTÄ Toimintavuonna julistimme työnäkymme mukaisesti evankeliumia kotimaassa ja lähetyskentillä. Omalta osaltamme vastasimme Jeesuksen lähetyskutsuun ja kehotukseen: "Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. Surimme yhdessä kahden työntekijämme Kaija Martinin ja Seija Järvenpään menetystä heinäkuussa. Kriisin hoidosta Kansanlähetys on saanut kiitosta. Lähetystyöntekijöitä oli vuoden lopussa 68, kun vuotta aiemmin heitä oli 72. Kansanlähetyspäivillä siunattiin yksi uusi lähetystyöntekijä. Toiminta lukuisilla ulkomaisilla työalueillamme oli vilkasta ja hedelmällistä. Yksi vuoden kohokohdista oli Japanissa Awajin seurakunnan kirkkorakennuksen käyttöönottojuhla toukokuussa. Kotimaisessa työssä haasteellista oli uusien ihmisten tavoittaminen evankeliumilla. Monissa piireissä saatiin kuitenkin kokea paljon myönteisiä asioita, vaikkakin talous oli tiukalla. Kahdessa kansanlähetyspiirissä vaihtui piirijohtaja. Jyväskylän Kansanlähetyspäiville kokoontui kävijää. Ulkomaalaisena vieraana oli piispa Mouniir Egyptin anglikaanikirkosta. Juniorityön puolella Donkkis Big Night illat olivat edelleen suosittuja. Kansanlähetyksen toimintaa oli suurimmassa osassa luterilaisen kirkon seurakunnista. Nimikkosopimuksia oli 235 seurakunnan kanssa yhteensä 322. Syksyn seurakuntavaalit menivät liikkeemme näkökulmasta hyvin. Kansanlähetyksen radio-ohjelmia lähetettiin Radio Dein kautta joka päivä. Avaimia.net opetuskanavan kävijämäärä nousi. Kansanlähetysopiston toimintavuosi oli vilkas. Syksyllä aloitettu uusi palvelutyölinja käynnistyi hyvin ja ylitti sille asetetut odotukset. Rakennustoimikunta työskenteli ahkerasti ja viimeisteli loppuvuodesta uusien majoitustilojen rakennuslupahakemukset. Toimintavuotena koko Suomen kansanopistojärjestelmä oli muutosprosessissa, jonka seurauksena lainsäädäntö uudistettiin ja opistoille määrättiin opiskelijaviikkokiintiöt. Jatkoimme varainhankinnan vahvistamista ja Suuressa mukana teeman esillä pitämistä. Operatiivinen tulos oli edellisten vuosien tavoin alijäämäinen. Testamenttilahjoitukset saivat laskennallisen tuloksen pysymään positiivisena. Haluamme pitää kaiken toimintamme keskipisteenä Jeesuksen Kristuksen ja hänen sovitustyönsä. Mennyttä vuotta tarkastellessani tulevat mieleen Paavalin sanat: Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna (1. Kor 2:1-2). Mika Tuovinen lähetysjohtaja

10 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 10 (36) HENKILÖSTÖ- JA YLEISHALLINTO SEKÄ TIEDOTUS Päämäärät vuosille Tehokas hallinto. 2. Kansanlähetyksen arvoihin sitoutunut henkilöstö. 3. Innostava viestintä varainhankinnan tukena. AVAINTULOKSET JA TAVOITTEET VUODELLE Hallinnon tehostaminen - Tehostetaan päätöksentekoa sekä seurataan päätösten toteutumista. Toteutui osittain. - Uudistetaan toimintasuunnitelma ja suunnittelujärjestelmä. Toteutui osittain. - Käynnistetään Kansanlähetyksen strategia 2018 valmistelu. Ei toteutunut. 2. Henkilöstöhallinto - Vahvistetaan varainhankinnan ja viestinnän valmiuksia. Toteutui. - Annetaan johtajuuskoulutusta henkilöstölle ja vastuunkantajille. Toteutui. - Laaditaan henkilöstösuunnitelma koti- ja ulkomaantyöhön. Toteutui osittain. - Huolehditaan työhyvinvoinnista. Toteutui. 3. Innostava viestintä - Pidetään esillä myönteistä ja yhteistyökykyistä järjestökuvaamme. Toteutui. - Kutsutaan rohkeasti Kansanlähetyksen työn tukijaksi ja vapaaehtoistyöntekijäksi. Toteutui. - Organisoidaan koko liikkeen viestintää. Ei toteutunut. 4. Varainhankinta - Perustetaan kannatusrenkaita kotimaan työntekijöille ja työmuodoille. Toteutui. - Järjestetään varainhankintakoulutusta vastuunkantajille. Toteutui. - Aktivoidaan lähetysrenkaiden jäseniä ja pienryhmiä taloudelliseen tukemiseen. Ei toteutunut. Mika Tuovinen lähetysjohtaja

11 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 11 (36) KOTIMAANTYÖ Päämäärät vuosille Lähetysherätysliike-identiteetin vahvistaminen. 2. Tavoittavan työn vahvistaminen. 3. Varainhankinnan kehittäminen. 4. Maahanmuuttajatyön kehittäminen piirien toiminnassa. AVAINTULOKSET JA TAVOITTEET VUODELLE Kansanlähetyksen vision toteuttaminen - Rakennetaan hengellinen koti kutsuvaksi, hoitavaksi ja lähettäväksi yhteisöksi. Toteutui. - Pidetään esillä kotimaisen ja ulkomaisen työn yhteistä haastetta. Toteutui. - Toiminnassa otetaan huomioon koko perhe. Toteutui. 2. Tavoittavan työn vahvistaminen - Ideoidaan ja toteutetaan uusia tavoittavan työn menetelmiä. Toteutui osittain. - Järjestetään tavoittavaan työhön liittyvää koulutusta. Toteutui. - Aktivoidaan ystäviä tulemaan mukaan työhön. Toteutui. 3. Varainhankinnan kehittäminen - Etsitään ja kehitetään uusia varainhankintamenetelmiä. Toteutui. - Etsitään uusia ystäviä kannatusrenkaisiin. Toteutui. - Järjestetään uhraamisopetusta. Toteutui osittain. 4. Mediatyön kehittäminen - Kehitetään TV-työtä hyödynnettäväksi radio- ja netti-tv-työssä. Toteutui. - Kehitetään Mediasilta-yhteydenottopalvelua ( ). Toteutui osittain. Tavoitteet piireille 1. Piirit kehittävät ja lisäävät tavoittavaa työtä. 2. Piirit pitävät lähetystyötä esillä kaikessa toiminnassaan. 3. Piirit järjestävät uhraamisopetusta. 4. Piirit muodostavat kannatusrenkaita työntekijöille ja työmuodoille. Jukka Kallioinen apulaislähetysjohtaja

12 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 12 (36) NUORTEN MAAILMA Päämäärät vuosille Nuorten voittaminen Kristukselle. 2. Ryhmien perustaminen keskeisille paikkakunnille. 3. Yhteisöllisyyden vahvistaminen. 4. Nuorten lähetysvastuuseen kasvattaminen. AVAINTULOKSET JA TAVOITTEET VUODELLE Juniorityön kehittäminen - Tuotetaan raamattuopetusmateriaalia piirien ja seurakuntien juniorityön tueksi. Toteutui. - Käynnistetään Donkkis-kerho kymmenellä uudella paikkakunnalla. Ei toteutunut. - Markkinoidaan Donkki-lehden käyttöä opetusmateriaalina ja työvälineenä piirien ja seurakuntien juniorityössä. Toteutui. - Toteutetaan juniorityön oma valtakunnallinen lähetysprojekti. Toteutui. 2. Rippikoulutyön vahvistaminen - Järjestetään seitsemän rippileiriä, joista yksi piirin alueella. Ei toteutunut. - Saadaan kaksi vakituista Kansanlähetyksen työntekijää jokaiselle rippileirille. Toteutui. - Suunnitellaan lähetystyön opetuskokonaisuus rippileireille. Toteutui. - Piirien työntekijöille tehdään ohjeistus piirissä pidettävän rippileirin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Ei toteutunut. 3. Nuorisotyön vahvistaminen - Kutsutaan nuorisosihteerit mukaan nuorten tapahtumiin. Toteutui. - Tehdään opetussuunnitelma nuortentapahtumiin. Toteutui osittain. - Lisätään Paras 10% -kampanjan näkyvyyttä. Toteutui. - Hyödynnetään tehokkaammin Nuotta.com verkkosivustoa ja tuotetaan opetusmateriaalia verkkoon. Ei toteutunut. 4. Nuorten aikuisten työn kehittäminen - Järjestetään aktiotyön vastuut uudelleen ja toteutetaan kaksi aktiota (18 aktiolaista). Ei toteutunut. - Suunnataan aikuisten tapahtumia myös nuorille aikuisille sopiviksi. Toteutui osittain. - Organisoidaan nuorten aikuisten työtä yhdessä piirien kanssa. Ei toteutunut. - Aloitetaan nuorten ja nuorten aikuisten julistajakoulutuksen valmistelu. Toteutui. Tavoitteet piireille 1. Piirit tiedottavat piirissä tehtävästä nuorisotyöstään (Donkkis-kerhot, Pointti-illat, Nuorten aikuisten illat jne.) Nuorten Maailman vastaaville työntekijöille. 2. Piirien nuorisosihteerit osallistuvat Nuorten Maailman tapahtumiin ja rippileireille. Jukka Kallioinen apulaislähetysjohtaja

13 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 13 (36) ULKOMAINEN TYÖ Päämäärät vuosiksi Lähetysnäyn ja -innostuksen vahvistaminen. 2. Lähetyskannatuksen ja sen rakenteiden vahvistaminen. 3. Työalueitten toiminnan ylläpitäminen. 4. Kehitysyhteistyön edistäminen. AVAINTULOKSET JA TAVOITTEET VUODELLE Lähetysnäyn ja -innostuksen vahvistaminen - Hyödynnetään lähetystyöntekijöitten kotimaan jaksoa lähetysnäyn vahvistamisessa. Toteutui. - Innostetaan uutta sukupolvea lähetysvastuuseen yhteistyössä Nuorten Maailman kanssa. Toteutui. - Rekrytoidaan kuusi opiskelijaa vuoden 2015 lähetyslinjalle. Toteutui osittain. - Kutsutaan keskeisiä henkilöitä mukaan työalavierailuille. Toteutui. 2. Lähetyskannatuksen ja sen rakenteiden vahvistaminen - Pidetään esillä innostavia keräyshankkeita. Toteutui. - Nostetaan piirien lähettämissopimuksia vastaamaan kustannusrakennetta. Toteutui. - Huolehditaan yhteydenpidosta nimikkoseurakuntiin. Toteutui. 3. Työalojen toiminnan ylläpitäminen - Varmistetaan toiminta keskeisillä työalueillamme. Toteutui. - Jokainen työala lähettää vähintään kolme artikkelia vuodessa. Toteutui. - Suhteutetaan lähettimäärä talouden kehittymiseen. Toteutui. 4. Lähettihuollon vahvistaminen - Vakiinnutetaan ja seurataan uusien lähettien mentorointia. Toteutui. - Lähetetään yksi työntekijä työnohjaajakoulutukseen. Toteutui. 5. Kehitysyhteistyön edistäminen - Laaditaan kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnoinnista projektimanuaali. Toteutui osittain. - Tehostetaan KL:n kehitysyhteistyön markkinointia (toteutui) ja tehdään tiedotuslehti kehitysyhteistyöstä. Ei toteutunut. - Suunnitellaan yhtä uutta projektia. Toteutui. Tavoitteet työaloille 1. Työalat tuottavat tiedotus- ja AV-materiaalia myös varainhankintaan. 2. Työalat laativat pitkän aikavälin suunnitelman. Jukka Kallioinen apulaislähetysjohtaja

14 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 14 (36) KANSANOPISTO Päämäärät vuosille Koulutuksen sisällön kehittäminen. 2. Kurssitoiminnan laajentaminen. 3. Opiston teologisen työskentelyn ja koulutuskeskuksen kehittäminen. AVAINTULOKSET JA TAVOITTEET VUODELLE Opiskelijaviikkomäärän kasvattaminen - Käynnistetään uuden koulutusstrategian valmistelu. Toteutui. - Kehitetään markkinoinnin kustannustehokkuutta. Toteutui. - Kansanopistolinjojen ja -kurssien opiskelijamäärät: - Opiskelijaviikot (7 012): SEKL (2 748), piirit (396), opisto (3 868), (joista linjaopiskelijat 3500 (2 929), verkkokurssit 100 (31), periodit 200 (56) ja muut 900 (852)). Ei toteutunut. 2. Koulutuksen monipuolistaminen - Käynnistetään englanninkielinen raamattulinja. Toteutui. - Kasvatetaan periodeille osallistujien määrää. Ei toteutunut. - Laajennetaan kurssitoimintaa. Toteutui. 3. Opiskelijoiden sitouttaminen kansanlähetysnäkyyn - Aloitetaan nuorten ja nuorten aikuisten julistajakoulutuksen valmistelu. Toteutui. - Aktivoidaan entisiä opiskelijoita vastuuhenkilöiksi. Toteutui. - Kehitetään toimintaviikkoja yhdessä piirien kanssa. Ei toteutunut. 4. Lähetyskeskus kansainväliseksi toiminta- ja kurssikeskukseksi - Vahvistetaan järjestöyhteistyötä ja yhteyksiä ulkomaisiin työaloihin. Toteutui. - Rakennetaan Lähetyskeskusta viihtyisämmäksi ja perheystävällisemmäksi. Toteutui osittain. - Talkooviikkojen osallistujamäärä 40 henkilöä. Toteutui. - Edistetään majoitusrakennushanketta. Toteutui. Tavoitteet piireille - Piirit lähettävät työntekijöitään ja vastuunkantajiaan koulutukseen Kansanlähetysopistolle. - Piirit markkinoivat opiston linjoja ja kursseja. - Piirit lähettävät osallistujia talkooviikoille. - Piirit järjestävät opiston kanssa periodeja omiksi kansanopistokursseikseen. Niilo Räsänen rehtori

15 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 15 (36) TALOUSHALLINTO Päämäärät vuosille Talouden tasapainottaminen. 2. Verkkopalveluiden kehittäminen. 3. Varainhankinnan palveluiden vahvistaminen. 4. Piirien taloussopimusten määrittelyperusteiden yksinkertaistaminen. Piirit palaavat malliin, jossa tuloista 60 % suunnataan lähetystyöhön ja 40 % kotimaantyöhön. AVAINTULOKSET JA TAVOITTEET VUODELLE Talouden tasapainottaminen - Tavoite on saada tuloja (toteutui ), josta - piireistä (toteutui vaje ) ja yksityisiltä (toteutui vaje ). - seurakuntien talousarvioista (toteutui ylijäämä ) ja muut (toteutui ylijäämä ). - opiston valtionosuus (toteutui ylijäämä ). - Pidetään raportointi ajan tasalla ja syvennetään kustannustietoisuutta. Toteutui osittain. - Muutetaan piirien taloussopimukset vastaamaan lähetystyön todellisia kuluja. Toteutui. 2. Toimintaprosessien ja palveluiden toimivuus sekä varainhankinnan vahvistaminen - Kehitetään intranettiä, kotisivuja, verkkolahjoittamista. Toteutui. - Siirretään taloushallintoa verkkoon. Toteutui osittain. - Pidetään osoiterekisterit kunnossa. Ei toteutunut. - Motivoidaan ja tuetaan piirien talousvastuuryhmiä. Toteutui osittain. - Lisätään sähköistä laskutusta. Ei toteutunut. Tavoitteet piireille 1. Piirit hyödyntävät SEKLin tarjoamia palveluja. 2. Piirit motivoivat pienryhmiä- ja lähetysrenkaita talousvastuuseen. Mikael Halleen hallintojohtaja

16 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 16 (36) KUSTANNUS OY UUSI TIE Kustannus Oy Uuden Tien toimintakertomus 2014 Visiomme on olla mediatalo, joka tunnetaan rohkaisevasta, rakentavasta ja sytyttävästä Sanomasta. Missiomme on välittää yhdessä Kansanlähetyksen kanssa median eri keinoin evankeliumia edistääksemme ja tukeaksemme uskoa ja hyvää kristillistä elämää. AVAINTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 1. OIKEIN MITOITETUT RESURSSIT Organisaatiossa tapahtui johtamiseen liittyvä muutos, kun vuoden 2014 keväällä toimitusjohtajavetoisesta toiminnasta luovuttiin ja siirryttiin tiimijohtamiseen. Nelihenkiseen johtotiimiin kuuluivat johtotiimin puheenjohtajana toimituspäällikkö Vuokko Vänskä, päätoimittaja Leif Nummela, kustannuspäällikkö Päivi Häkkinen sekä yhteyspäällikkö Sanna Myllärinen. Tiimijohtamisen myötä aloitettiin vuoden aikana kaikkien yrityksen toimintojen tarkastelu ja resurssien mitoittaminen tulevaisuuden tarpeita varten. Tämä otettiin huomioon myös rekrytoinnissa sekä nykyisen henkilökunnan toimenkuvissa. 2. TOIMIVA YHTEISTYÖ SEKLin KANSSA Uusi Tie solmi Seklin ja Kansanlähetysopiston kanssa vuosisopimuksen mahdollistaakseen kattoorganisaationsa työn esilläpidon kaikissa mediatalon kanavissa. Lehti panosti lähetystyöhön liittyvään sisältöön. 3. VAHVA UUSI TIE BRÄNDI Yrityksen avainsanoiksi nostettiin näkyvästi sytytä, rakenna ja rohkaise. Toteutettiin seuraavia toimenpiteitä brändin vahvistamiseksi: - avattiin yritykselle facebook-sivu, ja luotiin selkeä markkinointistrategia kanavan hyödyntämiseksi. - käytettiin sosiaalista mediaa myös kirjojen markkinoinnissa, ja onnistuttiin tässä yli odotusten - aloitettiin lehden sähköisen sisällön siirtäminen uuteen, osittain maksumuurin takana olevaan palveluun. Palvelu avattiin toteutettiin sähköinen markkinointikampanja seurakuntiin yhdessä Perussanoman kanssa. - toteutettiin Tuhat lahjaa -kirjan omat nettisivut+fb-sivut, ja käytettiin niitä markkinoinnissa - toteutettiin lehden 50-vuotiskampanja, johon liittyi markkinointia erityisesti Kansanlähetyspäivillä ja kansanlähetyspiireissä syksyllä. - juhlittiin avainhenkilöiden kanssa lehden 50-vuotista taivalta Helsingissä 4. TALOUDELLISESTI KANNATTAVA TOIMINTA - Johtotiimin päätavoitteena vuonna 2014 oli varmistaa resurssien uudelleen mitoittamisella ja hyvällä yhteistyöllä taloushallinnon kanssa yrityksen talouden vakauttaminen. Tässä onnistuttiin.

17 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 17 (36)

18 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 18 (36)

19 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 19 (36)

20 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 20 (36)

21 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 21 (36)

22 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 22 (36)

23 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 23 (36)

24 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 24 (36)

25 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 25 (36)

26 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 26 (36)

27 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 27 (36)

28 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 28 (36)

29 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 29 (36)

30 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 30 (36)

31 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 31 (36)

32 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 32 (36)

33 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 33 (36)

34 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 34 (36)

35 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 35 (36)

36 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 36 (36)

Pohjois-Karjalan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen SÄÄNNÖT

Pohjois-Karjalan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen SÄÄNNÖT Pohjois-Karjalan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen SÄÄNNÖT POHJOIS-KARJALAN EVANKELISLUTERILAISEN KANSANLÄHETYKSEN S Ä Ä N N Ö T Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Evankelisluterilainen

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi

Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 05 Sivu 1 / 6 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 01 Kokouksen avaaminen 02 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 03 Kokouksen

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45.

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2015 PERJANTAI 01 Kokouksen avaus Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45. 02 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1 SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1. Nimi ja tarkoitus Yhdistyksen nimi on Suomen hautaustoiminnan keskusliitto, Begravningsverksamhetens

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Käsitelty ensimmäisen kerran 20.11.2009 pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja hyväksytty 24.4.2010 vuosikokouksessa. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY 1 ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Seinäjoen

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Aika: lauantai 21.11.2015 Paikka: Satakuntatalon Kiltasali, Lapinrinne 1, Helsinki klo 9.30 klo10.45 klo 12.00 klo 13.00 Ilmoittautuminen ja kokousedustajien

Lisätiedot

Liitto voi ohjata kristillistä työtä ortodoksisen koulunuorison keskuudessa.

Liitto voi ohjata kristillistä työtä ortodoksisen koulunuorison keskuudessa. ORTODOKSINEN OPISKELIJALIITTO ORTODOXA STUDENTFÖRBUNDET ry:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Ortodoksinen Opiskelijaliitto - Ortodoxa Studentförbundet ry. Liiton

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali.

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Pohjois-Karjalan 13.4.2010 Hevosjalostusliitto ry Tervehdys! Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Kokous pidetään Joensuun raviradalla pääkatsomossa tiistaina 4.5. Kokous

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖT r.y. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialue koko maa.

Yhdistyksen nimi on TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖT r.y. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialue koko maa. 1 Y-tunnus : 0362363-3 TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖT RY:N SÄÄNNÖT Yleistä 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖT r.y. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialue koko maa.

Lisätiedot

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1 (5) SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on South West Karting Fin ry ja sen kotipaikkana on Raision kaupunki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA Toimijat, kokoukset ja kokoustekniikka Toimijoiden roolit Jäsenet Hallitus ja toimihenkilöt Sihteeri Puheenjohtaja taloudenhoitaja Kts. YHTALO Ryhmätyö Millainen on hyvä kokous?

Lisätiedot

Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt

Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Pinna ry ja sen kotipaikka on Ylöjärvi. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kiltakunnan kokous 5/2015

PÖYTÄKIRJA Kiltakunnan kokous 5/2015 Aalto ENG Sivu 1 (5) PÖYTÄKIRJA Kiltakunnan kokous 5/2015 Aika: Keskiviikko 25.2.2015 klo 18.00 Paikka: AddLab, Konetekniikka K4, Sähkömiehentie 4G 1. Kokouksen avaaminen Kiltakunnan 2015 puhemies Niko

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry.

Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry. 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry. Yhdistyksen nimi lyhennetään epäviralliseen muotoon LW ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2013 klo 18.00 Paikka: Keskussairaalan hallintorakennuksen kokoustila Porrassalmenkatu 35-37, vanhan sisäpihan hallintorakennus 1. VUOSIKOKOUKSEN

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry. VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry. VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014 VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014 Valokuvataiteilijoiden liitto ry SÄÄNNÖT 2 SISÄLLYS 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 3 2 Tarkoitus

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty liittokokouksessa 1.9.2013. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2014.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty liittokokouksessa 1.9.2013. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2014. SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty liittokokouksessa 1.9.2013. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2014. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen luonnonsuojeluliitto

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

27.5.2015. Porin Evankelisluterilainen Opiskelija ja Koululaislähetys ry SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka

27.5.2015. Porin Evankelisluterilainen Opiskelija ja Koululaislähetys ry SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka 27.5.2015 Porin Evankelisluterilainen Opiskelija ja Koululaislähetys ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin Evankelisluterilainen Opiskelija ja Koululaislähetys ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu Lahdessa

Suomen Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu Lahdessa Suomen Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu Lahdessa Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppua vietetään 17. 19.4.2015 Lahdessa. Viikonlopun ohjelma on monipuolinen: Perjantaina kokoustetaan liiton

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00

Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00 Läsnä Osanottaja listassa mainitut henkilöt Ennen varsinaisen kokouksen alkua

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. KUMITEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 20.9.1961 Sääntöjen muutokset 15.1.2002, 29.4.2004 ja 14.1.2008 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS. 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja Mika Aikio.

UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS. 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja Mika Aikio. UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS POYTAKIRJA Paikka: Utsjoen kunnantalo, valtuustosali Aika: 28.03.2015 klo 12:00-15:15 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 22.5.2015, kello 13.00 Paikka Hotelli Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19. KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.00 Läsnä osanottajaluettelossa mainitut 55

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 31.05.2005 YLEISTÄ. 1 Nimi. 2 Kieli. 3 Toiminta. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan harrastustoimintaa.

SÄÄNNÖT 31.05.2005 YLEISTÄ. 1 Nimi. 2 Kieli. 3 Toiminta. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan harrastustoimintaa. 1(5) YLEISTÄ 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Nuoli-Haukat r.y. ja sen kotipaikka on. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Kieli 3 Toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Autismi- ja Aspergerliitto ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Autismi- ja Aspergerliitto ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Autismi- ja Aspergerliitto ry, ruotsiksi Autism- och Aspergerforbundet rf, ja kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Ensi- ja turvakotien liitto ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa. Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään liitoksi.

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot