SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 1 (7) RYTTYLÄ Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen sääntömääräinen varsinainen liittokokous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 1 (7) 12310 RYTTYLÄ 5.9.2015. Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen sääntömääräinen varsinainen liittokokous"

Transkriptio

1 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 1 (7) RYTTYLÄ VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Kokous Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen sääntömääräinen varsinainen liittokokous Aika Lauantaina klo Paikka Kansanlähetysopisto Ryttylässä, juhlasali Käsiteltävät asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen 4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 5. Läsnä olevien toteaminen 6. Esityslistan hyväksyminen (liite 1) 7. Kannatusjäsenen hyväksyminen 8. Liittohallituksen kertomus liiton toiminnasta vuonna 2014 (liitteet 2 ja 3, toimintakertomus ja vuosiraportti) 9. Esitetään vuoden 2014 tilinpäätös ja kuullaan tilintarkastajien lausunto 10. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille 11. Valitaan erovuoroisten tilalle liittohallitukseen kolme jäsentä 12. Valitaan liittohallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi 13. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan vuoden 2015 tilejä ja hallintoa 14. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2016 (liite 4) 15. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle Hyväksytään talousarviokehys vuodelle 2016 (liite 5) 17. Lähetyskeskuksen majoitusrakennusten rakentaminen (liite 6) 18. Liittokokouksen vaaleja valmistelevan valiokunnan asettaminen 19. Liittokokouksen kokouskutsun julkaiseminen lehdessä 20. Ilmoitusasiat 21. Kokouksen päättäminen Tervetuloa kokoukseen! Liittohallitus

2 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 2 (36) Kokous Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen sääntömääräinen varsinainen liittokokous Aika Lauantaina klo Paikka Kutsuttu Kansanlähetysopisto Ryttylässä, juhlasali. Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen jäsenyhteisöjen edustajat 1 Kokouksen avaus Liittohallituksen puheenjohtaja Tuomo Heikkilä. 2 Päätösvaltaisuuden toteaminen Perustelu: Liiton sääntöjen 10 :n mukaan varsinainen liittokokous pidetään kesälokakuun aikana. Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenyhteisöille kuukautta ennen kokousta kirjeellisesti tai kokouksen määräämässä lehdessä julkaistulla kokouskutsulla. Kokouskutsu on julkaistu liittokokouksen 2014 päätöksen ( 18) mukaisesti Uusi Tie-lehdessä (nro 30-31/ ). Esitys: Todetaan kokous sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖS: 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen Esitys: Valitaan liittokokouksen puheenjohtaja ja sihteeri vaalivaliokunnan valmistelun ja esityksen mukaisesti. PÄÄTÖS: 4 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä neljä äänten laskijaa vaalivaliokunnan valmistelun ja esityksen mukaisesti. PÄÄTÖS:

3 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 3 (36) 5 Läsnä olevien toteaminen Perustelu: Liiton sääntöjen 11 :n mukaan piirijäsen saa lähettää kolme edustajaa, minkä lisäksi yhden edustajan kutakin piirin alueella toimivaa Kansanlähetyksen ryhmää kohden. Erikoisjäsen saa lähettää kaksi ja kannatusjäsen yhden edustajan. Äänivaltaisia ovat jäsenyhteisöjen edustajat, ei kuitenkaan kannatusjäsenen edustaja. Puhevalta on kannatusjäsenten edustajien lisäksi liittohallituksen ja johtoryhmän jäsenillä sekä Kansanlähetyksen lähetystyöntekijöillä ja piirijohtajilla. Puheoikeuden liittokokous on liittohallituksen esityksestä myöntänyt kokouksessaan ( 5) kaikille Kansanlähetysliikkeen palkatuille ja sopimusperusteisille työntekijöille. Esitys: Todetaan läsnä olevat ääni- ja puhevaltaiset edustajat. TODETAAN: Äänivaltaisia: Puhevaltaisia: 6 Esityslistan hyväksyminen (liite 1) Esitys: Hyväksytään kokoukselle esitetty esityslista ja sovitaan työjärjestyksestä. PÄÄTÖS: 7 Kannatusjäsenen hyväksyminen Perustelu Vuodesta 1999 alkaen liittokokous on päättänyt, että sääntöjen 5. :n 4. momentin perusteella liiton kannatusjäseniksi hyväksytään ne Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat, joilla on voimassa oleva nimikkosopimus Kansanlähetyksen kanssa ja jotka ovat ilmaisseet halunsa liittyä kannatusjäseniksi. Kannatusjäseneksi liittymisestään ovat päättäneet Hyvinkään, Kangasalan ja Siilinjärven seurakunnat. Tämän jälkeen Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kannatusjäseniksi on liittynyt 89 seurakuntaa. Nimikkoseurakuntia on yhteensä 235, nimikkosopimuksia 303 ja kohdesopimuksia 31. (Tilanne ). Esitys: Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kannatusjäseneksi hyväksytään seuraavat seurakunnat: Hyvinkään seurakunta, Kangasalan seurakunta ja Siilinjärven seurakunta.

4 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 4 (36) PÄÄTÖS: 8 Liittohallituksen kertomus liiton toiminnasta vuonna 2014 (liitteet 2 ja 3, toimintakertomus ja vuosiraportti) Perustelu: Kuullaan liittohallituksen esitys liiton toiminnasta vuonna Esitys: Hyväksytään liittohallituksen kertomus liiton toiminnasta vuonna 2014 ja merkitään tiedoksi vuosiraportin toiminnasta kertovat osat (sivut 4-34, 51-72). PÄÄTÖS: 9 Esitetään vuoden 2014 tilinpäätös ja kuullaan tilintarkastajien lausunto Esitetään tilinpäätös, vuosiraportin sivut Kuullaan tilintarkastajien antama lausunto (vuosiraportin sivu 50). 10 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille Esitys: Tilintarkastajien lausunto asiasta, vuosiraportin s. 50. PÄÄTÖS: 11 Valitaan erovuoroisten tilalle liittohallitukseen kolme jäsentä Perustelu: Erovuorossa olevat liittohallituksen jäsenet: - Hanna Hakulinen, piiri: Etelä-Savo - Raili Kemppainen, piiri: Kainuu - Mauri Tervonen, piiri: Keski-Suomi. Sääntöjen 11 :n mukaan hallituksen jäsenten vaali suoritetaan aina suljetuin lipuin. Sääntöjen 13 :n mukaan hallituksen jäsenistä enintään kuusi saa olla teologeja eikä hallituksen jäsenenä saa olla liiton tai piirijäsenen palkattu työntekijä. Liittohallituksessa voi olla samanaikaisesti edustettuina 18:sta piirijärjestöstä enintään 12. Tästä syystä vaalissa tulisi ottaa huomioon piirien (ja erikoisjäsenten) vuorottelu. Lisäksi on syytä huolehtia, että liittohallituksessa olisi riittävä asiantuntemus kristillisen ja kirkollisen järjestön yhdistyshallinnon eri osa-alueilla, mm. talousasiantuntemus, seurakuntien /kirkon keskushallinnon /teologien edustus, oikeudelliset asiat, mahdolliset nuorten edustajat jne.

5 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 5 (36) Kaikkien liittohallituksen jäsenten tulisi sisäistää liikkeemme tarkoitus, työnäky ja toimintaperiaatteet. Liittohallitus toimii Kansanlähetysopiston johtosäännön mukaisesti myös opiston johtokuntana. Esitys: Vaalivaliokunta tekee esityksensä liittokokouksessa. Suoritetaan lippuäänestys ja todetaan vaalin tulos. PÄÄTÖS: 12 Valitaan liittohallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi Sääntöjen 13 :n mukaan liittokokous valitsee liittohallituksen puheenjohtajan hallituksen jäsenten keskuudesta vuodeksi kerrallaan. Sääntöjen 11 :n mukaan äänestys suoritetaan suljetuin lipuin, jos yksikin äänioikeutettu sitä vaatii. Hallituksen jäsenet ovat: - vuosiraportin sivu 34 - edellä valitut mahdolliset uudet jäsenet. Esitys: Vaalivaliokunta tekee esityksensä liittokokouksessa. PÄÄTÖS: 13 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan vuoden 2016 tilejä ja hallintoa Perustelu: Esitys: Vuonna 2015 tilintarkastajina toimivat Jukka Mynttinen (KHT) ja Reijo Korpela (KHT) sekä varatilintarkastajina Kari Lydman (KHT) ja Pekka Loikkanen (KHT). Liittohallituksen jäsenet eivät saa ottaa osaa tilintarkastajien vaaliin. Sääntöjen 11 :n mukaan äänestys suoritetaan suljetuin lipuin, jos yksikin äänioikeutettu sitä vaatii. Vaalivaliokunta tekee esityksensä liittokokouksessa. PÄÄTÖS: 14 Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2016 (liite 4) Perustelu: Kuullaan liittohallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi. Esitys: Hyväksytään liittohallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle PÄÄTÖS:

6 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 6 (36) 15 Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2016 Vuoden 2015 jäsenmaksut ovat seuraavat: - piirijäsen erikoisjäsen kannatusjäsen 200 Seurakuntien kannatusjäsenmaksujen katsotaan sisältyvän nimikkosopimuksissa sovittuihin summiin. Esitys: Liittohallituksen esitys 2016 jäsenmaksuiksi on: - piirijäsen erikoisjäsen kannatusjäsen 200 Seurakuntien kannatusjäsenmaksujen katsotaan sisältyvän nimikkosopimuksissa sovittuihin summiin. PÄÄTÖS: 16 Hyväksytään talousarviokehys vuodelle 2016 (liite 5) Liittohallituksen talousarviokehys on liitteenä 5. Esitys: Hyväksytään liittohallituksen talousarviokehys vuodelle PÄÄTÖS: 17 Lähetyskeskuksen majoitusrakennusten rakentaminen (liite 6) Perustelu: Esitys Rakennustoimikunta on valmistellut majoitustilojen rakentamista lähetyskeskuksen alueelle. Rakennusprojektin kokonaisarvio on kolme miljoonaa euroa. Rakennusprojektin valmistelussa liittohallitukselle on toimitettu väliaikatietoja projektin etenemisestä. Rakennuslupa on hyväksytty. Kun Kansanlähetyksen talous on tasapainossa ja kassavirta on positiivinen, voidaan tehdä päätös rakentamisen aloittamisesta. Liittokokous valtuuttaa liittohallituksen päättämään majoitustilojen rakentamisen aloittamisesta ja valvomaan, että edellytykset projektin läpiviemiselle ovat olemassa. PÄÄTÖS: 18 Liittokokouksen vaaleja valmistelevan valiokunnan asettaminen Perustelu: Valiokuntaan kuuluvat 2015 johtosäännön määrittämien kategorioiden mukaisesti seuraavat henkilöt:

7 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 7 (36) - liittohallituksen edustaja, Hanna Hakulinen, puheenjohtaja - lähetysjohtaja Mika Tuovinen - piirijohtajien edustaja Leo Louhivaara, (varalla Hannu Laukkanen) - lähetystyöntekijöiden edustaja Lauri Palmu, (varalla Asako Palmu) - liittokokouksesta valittuina edustajina Aira Sundbäck ja Jari Leppänen. Esitys: Asetetaan liittokokouksen vaaleja valmisteleva valiokunta. PÄÄTÖS: 19 Vuoden 2016 liittokokouksen kokouskutsun julkaiseminen lehdessä Sääntöjen 10 :n mukaan kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenyhteisöille kuukautta ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjeellisesti tai kokouksen määräämässä lehdessä julkaistulla kokouskutsulla. Esitys: Liittohallitus esittää, että kokouskutsu määrätään julkaistavaksi Uusi Tie - lehdessä. PÄÄTÖS: 20 Ilmoitusasiat Kuullaan mahdolliset ilmoitusasiat. 21 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen. LIITTOHALLITUS

8 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS Varsinainen liittokokous ESITYSLISTA (36)

9 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 9 (36) SUOMEN EV.LUT. KANSANLÄHETYS Toimintakertomus 2014 VUOSI 2014 YLEISTÄ Toimintavuonna julistimme työnäkymme mukaisesti evankeliumia kotimaassa ja lähetyskentillä. Omalta osaltamme vastasimme Jeesuksen lähetyskutsuun ja kehotukseen: "Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. Surimme yhdessä kahden työntekijämme Kaija Martinin ja Seija Järvenpään menetystä heinäkuussa. Kriisin hoidosta Kansanlähetys on saanut kiitosta. Lähetystyöntekijöitä oli vuoden lopussa 68, kun vuotta aiemmin heitä oli 72. Kansanlähetyspäivillä siunattiin yksi uusi lähetystyöntekijä. Toiminta lukuisilla ulkomaisilla työalueillamme oli vilkasta ja hedelmällistä. Yksi vuoden kohokohdista oli Japanissa Awajin seurakunnan kirkkorakennuksen käyttöönottojuhla toukokuussa. Kotimaisessa työssä haasteellista oli uusien ihmisten tavoittaminen evankeliumilla. Monissa piireissä saatiin kuitenkin kokea paljon myönteisiä asioita, vaikkakin talous oli tiukalla. Kahdessa kansanlähetyspiirissä vaihtui piirijohtaja. Jyväskylän Kansanlähetyspäiville kokoontui kävijää. Ulkomaalaisena vieraana oli piispa Mouniir Egyptin anglikaanikirkosta. Juniorityön puolella Donkkis Big Night illat olivat edelleen suosittuja. Kansanlähetyksen toimintaa oli suurimmassa osassa luterilaisen kirkon seurakunnista. Nimikkosopimuksia oli 235 seurakunnan kanssa yhteensä 322. Syksyn seurakuntavaalit menivät liikkeemme näkökulmasta hyvin. Kansanlähetyksen radio-ohjelmia lähetettiin Radio Dein kautta joka päivä. Avaimia.net opetuskanavan kävijämäärä nousi. Kansanlähetysopiston toimintavuosi oli vilkas. Syksyllä aloitettu uusi palvelutyölinja käynnistyi hyvin ja ylitti sille asetetut odotukset. Rakennustoimikunta työskenteli ahkerasti ja viimeisteli loppuvuodesta uusien majoitustilojen rakennuslupahakemukset. Toimintavuotena koko Suomen kansanopistojärjestelmä oli muutosprosessissa, jonka seurauksena lainsäädäntö uudistettiin ja opistoille määrättiin opiskelijaviikkokiintiöt. Jatkoimme varainhankinnan vahvistamista ja Suuressa mukana teeman esillä pitämistä. Operatiivinen tulos oli edellisten vuosien tavoin alijäämäinen. Testamenttilahjoitukset saivat laskennallisen tuloksen pysymään positiivisena. Haluamme pitää kaiken toimintamme keskipisteenä Jeesuksen Kristuksen ja hänen sovitustyönsä. Mennyttä vuotta tarkastellessani tulevat mieleen Paavalin sanat: Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna (1. Kor 2:1-2). Mika Tuovinen lähetysjohtaja

10 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 10 (36) HENKILÖSTÖ- JA YLEISHALLINTO SEKÄ TIEDOTUS Päämäärät vuosille Tehokas hallinto. 2. Kansanlähetyksen arvoihin sitoutunut henkilöstö. 3. Innostava viestintä varainhankinnan tukena. AVAINTULOKSET JA TAVOITTEET VUODELLE Hallinnon tehostaminen - Tehostetaan päätöksentekoa sekä seurataan päätösten toteutumista. Toteutui osittain. - Uudistetaan toimintasuunnitelma ja suunnittelujärjestelmä. Toteutui osittain. - Käynnistetään Kansanlähetyksen strategia 2018 valmistelu. Ei toteutunut. 2. Henkilöstöhallinto - Vahvistetaan varainhankinnan ja viestinnän valmiuksia. Toteutui. - Annetaan johtajuuskoulutusta henkilöstölle ja vastuunkantajille. Toteutui. - Laaditaan henkilöstösuunnitelma koti- ja ulkomaantyöhön. Toteutui osittain. - Huolehditaan työhyvinvoinnista. Toteutui. 3. Innostava viestintä - Pidetään esillä myönteistä ja yhteistyökykyistä järjestökuvaamme. Toteutui. - Kutsutaan rohkeasti Kansanlähetyksen työn tukijaksi ja vapaaehtoistyöntekijäksi. Toteutui. - Organisoidaan koko liikkeen viestintää. Ei toteutunut. 4. Varainhankinta - Perustetaan kannatusrenkaita kotimaan työntekijöille ja työmuodoille. Toteutui. - Järjestetään varainhankintakoulutusta vastuunkantajille. Toteutui. - Aktivoidaan lähetysrenkaiden jäseniä ja pienryhmiä taloudelliseen tukemiseen. Ei toteutunut. Mika Tuovinen lähetysjohtaja

11 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 11 (36) KOTIMAANTYÖ Päämäärät vuosille Lähetysherätysliike-identiteetin vahvistaminen. 2. Tavoittavan työn vahvistaminen. 3. Varainhankinnan kehittäminen. 4. Maahanmuuttajatyön kehittäminen piirien toiminnassa. AVAINTULOKSET JA TAVOITTEET VUODELLE Kansanlähetyksen vision toteuttaminen - Rakennetaan hengellinen koti kutsuvaksi, hoitavaksi ja lähettäväksi yhteisöksi. Toteutui. - Pidetään esillä kotimaisen ja ulkomaisen työn yhteistä haastetta. Toteutui. - Toiminnassa otetaan huomioon koko perhe. Toteutui. 2. Tavoittavan työn vahvistaminen - Ideoidaan ja toteutetaan uusia tavoittavan työn menetelmiä. Toteutui osittain. - Järjestetään tavoittavaan työhön liittyvää koulutusta. Toteutui. - Aktivoidaan ystäviä tulemaan mukaan työhön. Toteutui. 3. Varainhankinnan kehittäminen - Etsitään ja kehitetään uusia varainhankintamenetelmiä. Toteutui. - Etsitään uusia ystäviä kannatusrenkaisiin. Toteutui. - Järjestetään uhraamisopetusta. Toteutui osittain. 4. Mediatyön kehittäminen - Kehitetään TV-työtä hyödynnettäväksi radio- ja netti-tv-työssä. Toteutui. - Kehitetään Mediasilta-yhteydenottopalvelua ( ). Toteutui osittain. Tavoitteet piireille 1. Piirit kehittävät ja lisäävät tavoittavaa työtä. 2. Piirit pitävät lähetystyötä esillä kaikessa toiminnassaan. 3. Piirit järjestävät uhraamisopetusta. 4. Piirit muodostavat kannatusrenkaita työntekijöille ja työmuodoille. Jukka Kallioinen apulaislähetysjohtaja

12 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 12 (36) NUORTEN MAAILMA Päämäärät vuosille Nuorten voittaminen Kristukselle. 2. Ryhmien perustaminen keskeisille paikkakunnille. 3. Yhteisöllisyyden vahvistaminen. 4. Nuorten lähetysvastuuseen kasvattaminen. AVAINTULOKSET JA TAVOITTEET VUODELLE Juniorityön kehittäminen - Tuotetaan raamattuopetusmateriaalia piirien ja seurakuntien juniorityön tueksi. Toteutui. - Käynnistetään Donkkis-kerho kymmenellä uudella paikkakunnalla. Ei toteutunut. - Markkinoidaan Donkki-lehden käyttöä opetusmateriaalina ja työvälineenä piirien ja seurakuntien juniorityössä. Toteutui. - Toteutetaan juniorityön oma valtakunnallinen lähetysprojekti. Toteutui. 2. Rippikoulutyön vahvistaminen - Järjestetään seitsemän rippileiriä, joista yksi piirin alueella. Ei toteutunut. - Saadaan kaksi vakituista Kansanlähetyksen työntekijää jokaiselle rippileirille. Toteutui. - Suunnitellaan lähetystyön opetuskokonaisuus rippileireille. Toteutui. - Piirien työntekijöille tehdään ohjeistus piirissä pidettävän rippileirin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Ei toteutunut. 3. Nuorisotyön vahvistaminen - Kutsutaan nuorisosihteerit mukaan nuorten tapahtumiin. Toteutui. - Tehdään opetussuunnitelma nuortentapahtumiin. Toteutui osittain. - Lisätään Paras 10% -kampanjan näkyvyyttä. Toteutui. - Hyödynnetään tehokkaammin Nuotta.com verkkosivustoa ja tuotetaan opetusmateriaalia verkkoon. Ei toteutunut. 4. Nuorten aikuisten työn kehittäminen - Järjestetään aktiotyön vastuut uudelleen ja toteutetaan kaksi aktiota (18 aktiolaista). Ei toteutunut. - Suunnataan aikuisten tapahtumia myös nuorille aikuisille sopiviksi. Toteutui osittain. - Organisoidaan nuorten aikuisten työtä yhdessä piirien kanssa. Ei toteutunut. - Aloitetaan nuorten ja nuorten aikuisten julistajakoulutuksen valmistelu. Toteutui. Tavoitteet piireille 1. Piirit tiedottavat piirissä tehtävästä nuorisotyöstään (Donkkis-kerhot, Pointti-illat, Nuorten aikuisten illat jne.) Nuorten Maailman vastaaville työntekijöille. 2. Piirien nuorisosihteerit osallistuvat Nuorten Maailman tapahtumiin ja rippileireille. Jukka Kallioinen apulaislähetysjohtaja

13 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 13 (36) ULKOMAINEN TYÖ Päämäärät vuosiksi Lähetysnäyn ja -innostuksen vahvistaminen. 2. Lähetyskannatuksen ja sen rakenteiden vahvistaminen. 3. Työalueitten toiminnan ylläpitäminen. 4. Kehitysyhteistyön edistäminen. AVAINTULOKSET JA TAVOITTEET VUODELLE Lähetysnäyn ja -innostuksen vahvistaminen - Hyödynnetään lähetystyöntekijöitten kotimaan jaksoa lähetysnäyn vahvistamisessa. Toteutui. - Innostetaan uutta sukupolvea lähetysvastuuseen yhteistyössä Nuorten Maailman kanssa. Toteutui. - Rekrytoidaan kuusi opiskelijaa vuoden 2015 lähetyslinjalle. Toteutui osittain. - Kutsutaan keskeisiä henkilöitä mukaan työalavierailuille. Toteutui. 2. Lähetyskannatuksen ja sen rakenteiden vahvistaminen - Pidetään esillä innostavia keräyshankkeita. Toteutui. - Nostetaan piirien lähettämissopimuksia vastaamaan kustannusrakennetta. Toteutui. - Huolehditaan yhteydenpidosta nimikkoseurakuntiin. Toteutui. 3. Työalojen toiminnan ylläpitäminen - Varmistetaan toiminta keskeisillä työalueillamme. Toteutui. - Jokainen työala lähettää vähintään kolme artikkelia vuodessa. Toteutui. - Suhteutetaan lähettimäärä talouden kehittymiseen. Toteutui. 4. Lähettihuollon vahvistaminen - Vakiinnutetaan ja seurataan uusien lähettien mentorointia. Toteutui. - Lähetetään yksi työntekijä työnohjaajakoulutukseen. Toteutui. 5. Kehitysyhteistyön edistäminen - Laaditaan kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnoinnista projektimanuaali. Toteutui osittain. - Tehostetaan KL:n kehitysyhteistyön markkinointia (toteutui) ja tehdään tiedotuslehti kehitysyhteistyöstä. Ei toteutunut. - Suunnitellaan yhtä uutta projektia. Toteutui. Tavoitteet työaloille 1. Työalat tuottavat tiedotus- ja AV-materiaalia myös varainhankintaan. 2. Työalat laativat pitkän aikavälin suunnitelman. Jukka Kallioinen apulaislähetysjohtaja

14 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 14 (36) KANSANOPISTO Päämäärät vuosille Koulutuksen sisällön kehittäminen. 2. Kurssitoiminnan laajentaminen. 3. Opiston teologisen työskentelyn ja koulutuskeskuksen kehittäminen. AVAINTULOKSET JA TAVOITTEET VUODELLE Opiskelijaviikkomäärän kasvattaminen - Käynnistetään uuden koulutusstrategian valmistelu. Toteutui. - Kehitetään markkinoinnin kustannustehokkuutta. Toteutui. - Kansanopistolinjojen ja -kurssien opiskelijamäärät: - Opiskelijaviikot (7 012): SEKL (2 748), piirit (396), opisto (3 868), (joista linjaopiskelijat 3500 (2 929), verkkokurssit 100 (31), periodit 200 (56) ja muut 900 (852)). Ei toteutunut. 2. Koulutuksen monipuolistaminen - Käynnistetään englanninkielinen raamattulinja. Toteutui. - Kasvatetaan periodeille osallistujien määrää. Ei toteutunut. - Laajennetaan kurssitoimintaa. Toteutui. 3. Opiskelijoiden sitouttaminen kansanlähetysnäkyyn - Aloitetaan nuorten ja nuorten aikuisten julistajakoulutuksen valmistelu. Toteutui. - Aktivoidaan entisiä opiskelijoita vastuuhenkilöiksi. Toteutui. - Kehitetään toimintaviikkoja yhdessä piirien kanssa. Ei toteutunut. 4. Lähetyskeskus kansainväliseksi toiminta- ja kurssikeskukseksi - Vahvistetaan järjestöyhteistyötä ja yhteyksiä ulkomaisiin työaloihin. Toteutui. - Rakennetaan Lähetyskeskusta viihtyisämmäksi ja perheystävällisemmäksi. Toteutui osittain. - Talkooviikkojen osallistujamäärä 40 henkilöä. Toteutui. - Edistetään majoitusrakennushanketta. Toteutui. Tavoitteet piireille - Piirit lähettävät työntekijöitään ja vastuunkantajiaan koulutukseen Kansanlähetysopistolle. - Piirit markkinoivat opiston linjoja ja kursseja. - Piirit lähettävät osallistujia talkooviikoille. - Piirit järjestävät opiston kanssa periodeja omiksi kansanopistokursseikseen. Niilo Räsänen rehtori

15 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 15 (36) TALOUSHALLINTO Päämäärät vuosille Talouden tasapainottaminen. 2. Verkkopalveluiden kehittäminen. 3. Varainhankinnan palveluiden vahvistaminen. 4. Piirien taloussopimusten määrittelyperusteiden yksinkertaistaminen. Piirit palaavat malliin, jossa tuloista 60 % suunnataan lähetystyöhön ja 40 % kotimaantyöhön. AVAINTULOKSET JA TAVOITTEET VUODELLE Talouden tasapainottaminen - Tavoite on saada tuloja (toteutui ), josta - piireistä (toteutui vaje ) ja yksityisiltä (toteutui vaje ). - seurakuntien talousarvioista (toteutui ylijäämä ) ja muut (toteutui ylijäämä ). - opiston valtionosuus (toteutui ylijäämä ). - Pidetään raportointi ajan tasalla ja syvennetään kustannustietoisuutta. Toteutui osittain. - Muutetaan piirien taloussopimukset vastaamaan lähetystyön todellisia kuluja. Toteutui. 2. Toimintaprosessien ja palveluiden toimivuus sekä varainhankinnan vahvistaminen - Kehitetään intranettiä, kotisivuja, verkkolahjoittamista. Toteutui. - Siirretään taloushallintoa verkkoon. Toteutui osittain. - Pidetään osoiterekisterit kunnossa. Ei toteutunut. - Motivoidaan ja tuetaan piirien talousvastuuryhmiä. Toteutui osittain. - Lisätään sähköistä laskutusta. Ei toteutunut. Tavoitteet piireille 1. Piirit hyödyntävät SEKLin tarjoamia palveluja. 2. Piirit motivoivat pienryhmiä- ja lähetysrenkaita talousvastuuseen. Mikael Halleen hallintojohtaja

16 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 16 (36) KUSTANNUS OY UUSI TIE Kustannus Oy Uuden Tien toimintakertomus 2014 Visiomme on olla mediatalo, joka tunnetaan rohkaisevasta, rakentavasta ja sytyttävästä Sanomasta. Missiomme on välittää yhdessä Kansanlähetyksen kanssa median eri keinoin evankeliumia edistääksemme ja tukeaksemme uskoa ja hyvää kristillistä elämää. AVAINTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 1. OIKEIN MITOITETUT RESURSSIT Organisaatiossa tapahtui johtamiseen liittyvä muutos, kun vuoden 2014 keväällä toimitusjohtajavetoisesta toiminnasta luovuttiin ja siirryttiin tiimijohtamiseen. Nelihenkiseen johtotiimiin kuuluivat johtotiimin puheenjohtajana toimituspäällikkö Vuokko Vänskä, päätoimittaja Leif Nummela, kustannuspäällikkö Päivi Häkkinen sekä yhteyspäällikkö Sanna Myllärinen. Tiimijohtamisen myötä aloitettiin vuoden aikana kaikkien yrityksen toimintojen tarkastelu ja resurssien mitoittaminen tulevaisuuden tarpeita varten. Tämä otettiin huomioon myös rekrytoinnissa sekä nykyisen henkilökunnan toimenkuvissa. 2. TOIMIVA YHTEISTYÖ SEKLin KANSSA Uusi Tie solmi Seklin ja Kansanlähetysopiston kanssa vuosisopimuksen mahdollistaakseen kattoorganisaationsa työn esilläpidon kaikissa mediatalon kanavissa. Lehti panosti lähetystyöhön liittyvään sisältöön. 3. VAHVA UUSI TIE BRÄNDI Yrityksen avainsanoiksi nostettiin näkyvästi sytytä, rakenna ja rohkaise. Toteutettiin seuraavia toimenpiteitä brändin vahvistamiseksi: - avattiin yritykselle facebook-sivu, ja luotiin selkeä markkinointistrategia kanavan hyödyntämiseksi. - käytettiin sosiaalista mediaa myös kirjojen markkinoinnissa, ja onnistuttiin tässä yli odotusten - aloitettiin lehden sähköisen sisällön siirtäminen uuteen, osittain maksumuurin takana olevaan palveluun. Palvelu avattiin toteutettiin sähköinen markkinointikampanja seurakuntiin yhdessä Perussanoman kanssa. - toteutettiin Tuhat lahjaa -kirjan omat nettisivut+fb-sivut, ja käytettiin niitä markkinoinnissa - toteutettiin lehden 50-vuotiskampanja, johon liittyi markkinointia erityisesti Kansanlähetyspäivillä ja kansanlähetyspiireissä syksyllä. - juhlittiin avainhenkilöiden kanssa lehden 50-vuotista taivalta Helsingissä 4. TALOUDELLISESTI KANNATTAVA TOIMINTA - Johtotiimin päätavoitteena vuonna 2014 oli varmistaa resurssien uudelleen mitoittamisella ja hyvällä yhteistyöllä taloushallinnon kanssa yrityksen talouden vakauttaminen. Tässä onnistuttiin.

17 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 17 (36)

18 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 18 (36)

19 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 19 (36)

20 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 20 (36)

21 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 21 (36)

22 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 22 (36)

23 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 23 (36)

24 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 24 (36)

25 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 25 (36)

26 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 26 (36)

27 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 27 (36)

28 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 28 (36)

29 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 29 (36)

30 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 30 (36)

31 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 31 (36)

32 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 32 (36)

33 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 33 (36)

34 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 34 (36)

35 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 35 (36)

36 SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 36 (36)

Pohjois-Karjalan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen SÄÄNNÖT

Pohjois-Karjalan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen SÄÄNNÖT Pohjois-Karjalan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen SÄÄNNÖT POHJOIS-KARJALAN EVANKELISLUTERILAISEN KANSANLÄHETYKSEN S Ä Ä N N Ö T Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Evankelisluterilainen

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi

Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 05 Sivu 1 / 6 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 01 Kokouksen avaaminen 02 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 03 Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 17.6.2017 Paikka Valkea talo, Ilkantie 4 00400 Helsinki Lounas klo 12.00 13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi

05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 01 Kokouksen avaaminen 02 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 03 Kokouksen puheenjohtajien valitseminen Esitys: Valitaan kokouksen vastaavaksi

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi TUL:n Lapin piiri ry:n sääntömääräinen PIIRIKOKOUS Pidetään Kemissä os. Kemin Cumulus, Hahtisaarenkatu 3,, lauantaina 16.4.2016 alkaen klo.12:00. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo.11:00. Kokouksessa

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Puh (toiminnanjohtaja Jonna Aakkula)

Puh (toiminnanjohtaja Jonna Aakkula) Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry Hietalahdenranta 13 3. krs. 00180 Helsinki www.skml.fi kutsu Puh. 050 385 9350 (toiminnanjohtaja Jonna Aakkula) jonna.aakkula@skml.fi Hyvä vuosikokousedustaja, Suomen Kirkkomusiikkiliitto

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Kymin ja Etelä-Savon vaalipiirin (IV) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten

Kymin ja Etelä-Savon vaalipiirin (IV) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kymin ja Etelä-Savon vaalipiirin (IV) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten Aika Lauantai 27.2.2016 klo 11.00 15.00 Paikka Läsnäolijat Sokos Hotel Vaakuna,

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016 8.4.2016 Aika: 15.4.2016 klo 17.00 ESITYSLISTA Paikka: Kunnonpaikka: Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela Edustajiston varsinaiset jäsenet: Alho, Emmi Anttalainen, Tommi Gabbouj, Sami Hakkarainen, Henri Hentunen,

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45.

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2015 PERJANTAI 01 Kokouksen avaus Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45. 02 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 1 (7) RYTTYLÄ Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen sääntömääräinen varsinainen liittokokous

SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 1 (7) RYTTYLÄ Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen sääntömääräinen varsinainen liittokokous SUOMEN EV.LUT KANSANLÄHETYS ESITYSLISTA 1 (7) 12310 RYTTYLÄ 3.9.2016 VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Kokous Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen sääntömääräinen varsinainen liittokokous Aika Lauantaina 3.9.2016 klo

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1 SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1. Nimi ja tarkoitus Yhdistyksen nimi on Suomen hautaustoiminnan keskusliitto, Begravningsverksamhetens

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKIKONSERNIN VAKUUTUSKASSA PÖYTÄKIRJA 2/2016

TAMPEREEN KAUPUNKIKONSERNIN VAKUUTUSKASSA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 15.11.2016 kello 17.00 17.20 Paikka Läsnä Pantin talon auditorio, Puutarhakatu 11, Tampere Kokouksessa oli läsnä 6 kassan jäsentä sekä osakkaan edustajana lakimies Kim Pråhl /Tampereen kaupunki. Paikalla

Lisätiedot

Liitto voi ohjata kristillistä työtä ortodoksisen koulunuorison keskuudessa.

Liitto voi ohjata kristillistä työtä ortodoksisen koulunuorison keskuudessa. ORTODOKSINEN OPISKELIJALIITTO ORTODOXA STUDENTFÖRBUNDET ry:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Ortodoksinen Opiskelijaliitto - Ortodoxa Studentförbundet ry. Liiton

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Kylien syyspäivä ja syyskokous

Kylien syyspäivä ja syyskokous Kylien syyspäivä ja syyskokous Pohjois-Savon Kylät ry sääntömääräinen kokous klo 10.00-11.00 Klo 11.00 Tervetuloa syyspäivään Minna Makkonen Klo 11.15 Vuokko Jaakkola Pieksämäen kyläasiamies Esimerkkejä

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Aika: lauantai 21.11.2015 Paikka: Satakuntatalon Kiltasali, Lapinrinne 1, Helsinki klo 9.30 klo10.45 klo 12.00 klo 13.00 Ilmoittautuminen ja kokousedustajien

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA!

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Aika 31.1.2017 kello 18.30 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali.

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Pohjois-Karjalan 13.4.2010 Hevosjalostusliitto ry Tervehdys! Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Kokous pidetään Joensuun raviradalla pääkatsomossa tiistaina 4.5. Kokous

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

Metsästysseura Espoon Ähöttäjät RY. Esityslista 1/2017 iivisniemenkuja 4 e Espoo

Metsästysseura Espoon Ähöttäjät RY. Esityslista 1/2017 iivisniemenkuja 4 e Espoo YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika 8.4.2017 Klo 18:00 Paikka Luomannotko 2 saunatila. 1. KOKOUKSEN AVAUS 2. JÄRJESTÄYTYMINEN 2.1 Valittaneen kokoukselle puheenjohtajaksi Mikko Lang sihteeriksi

Lisätiedot

UAZ FINLANDin säännöt. UAZ FINLAND on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikka on Oulun kaupunki ja jonka kielenä on suomi.

UAZ FINLANDin säännöt. UAZ FINLAND on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikka on Oulun kaupunki ja jonka kielenä on suomi. UAZ FINLANDin säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli UAZ FINLAND on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikka on Oulun kaupunki ja jonka kielenä on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

4 18 Edustajien nimeäminen kirkon virallisten lähetysjärjestöjen ja merimieskirkon kokouksiin

4 18 Edustajien nimeäminen kirkon virallisten lähetysjärjestöjen ja merimieskirkon kokouksiin JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2017 1 AIKA klo 17.30 PAIKKA Tikkakosken kirkko, seurakuntasali, Kirkkokatu 18 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

3 / 26 Vuoden 2017 alueseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua

3 / 26 Vuoden 2017 alueseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3 / 2016 1 AIKA To 7.4.2016 klo 16.30. Kahvitarjoilu alkaen klo 16.00. PAIKKA Huhtasuon seurakuntakeskus Nevakatu 6. Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 22 Kokouksen

Lisätiedot

MALLI Sähköosuuskuntien säännöt ovat yhtenevät lukuun ottamatta nimeä ja kotipaikkaa.

MALLI Sähköosuuskuntien säännöt ovat yhtenevät lukuun ottamatta nimeä ja kotipaikkaa. 1(5) MALLI Sähköosuuskuntien säännöt ovat yhtenevät lukuun ottamatta nimeä ja kotipaikkaa. Tyrnävän kirkonkylän Sähköosuuskunta SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Tyrnävän kirkonkylän

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot