KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS VUOSIRAPORTTI 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS VUOSIRAPORTTI 2010"

Transkriptio

1 KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS VUOSIRAPORTTI 2010

2 1 (44) SAATTEEKSI Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuosiraportti 2010 on ensimmäinen koko toimintavuoden kattava selvitys Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan ja ympäristökeskuksen toiminnasta. Vuosiraportti on ensisijassa ympäristökeskuksen sopijakunnille tarkoitettu selvitys seudullisesti tuotetuista ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun viranomaispalveluista Keski-Uudellamaalla. Raportissa on käsitelty ympäristökeskuksen hallintoa, henkilöstöä ja taloutta sekä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan ja ympäristökeskuksen ohjausryhmän toimintaa vuonna Keskeisen osan raportista muodostavat tulosyksikkökohtaiset selvitykset ympäristövalvonnan, ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon toiminnasta. Raportista saa yhdessä Keski- Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2010 toiminta- ja tilinpäätöskertomuksen kanssa varsin kattavan kuvan ympäristökeskuksen tehtävistä ja toiminnasta sekä vuodelle 2010 asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on vuonna 2010 saavuttanut kaikki keskeiset toiminnalliset tavoitteensa, minkä lisäksi ympäristökeskus on jo toisena peräkkäisenä vuotena kyennyt tuottamaan sen vastuulla olevat viranomaispalvelut edullisemmin, kuin mihin sopijakunnat olivat omissa talousarvioissaan vuonna 2008 varautuneet, kun kyiset palvelut tuotettiin vielä kuntakohtaisesti. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen muuten hyvin onnistunutta toimintavuotta 2010 on varjostanut sen toimitiloissa ilmennyt sisäilmaongelma, jonka seurauksena merkittävä osa ympäristökeskuksen työntekijöistä on sairastellut ja herkistynyt sisäilman epäpuhtauksille. Lisääntyneiden sairaspoissaolojen lisäksi toimitilojen sisäilmaongelma on muutoinkin haitannut ympäristökeskuksen palvelutoimintaa sen jouduttua siirtämään pahiten altistuneet työntekijänsä väistötiloihin ja järjestämään osan toiminnoistaan uudelleen. Ympäristökeskuksen tilaongelma on ratkeamassa ainakin väliaikaisesti alkuvuodesta 2011 sen päästessä siirtymään kokonaan toisiin toimitiloihin Hyrylän Marianlinnaan. Esitän parhaimmat kiitokseni ympäristökeskuksen työntekijöille, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalle, ympäristökeskuksen ohjausryhmälle sekä kaikille muillekin yhteistyökumppaneillemme tuloksellisesti ja hyvin onnistuneesta vuodesta Tuusulassa Risto Mansikkamäki ympäristökeskuksen johtaja

3 2 (44) SISÄLTÖ 1. KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS Organisaatio Henkilöstö Talous Toimitilat KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖKESKUKSEN OHJAUSRYHMÄ YMPÄRISTÖVALVONTA Ympäristönsuojelulain mukaiset lupa- ja ilmoituspäätökset Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontatehtävät Maa-aineslain mukaiset viranomaistehtävät YMÄRISTÖNSUOJELU Tiedon hallinta Luonnonsuojelu Ilmaston muutos ja energiatehokkuus Ilmanlaadun seuranta Jätehuolto Vesiensuojelu TERVEYSVALVONTA Elintarvikevalvonta Tupakkalain valvonta Tuoteturvallisuus Talousvesi Uimaveden ja uimarantojen valvonta Asuin-, työ- ja kokoontumishuoneistot ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO JA ELÄINSUOJELU Eläinlääkäripalvelut Eläinsuojelu ja tarttuvat eläintaudit Löytöeläimet... 44

4 3 (44) 1. KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on neljän KUUMA-kunnan - Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan - yhteinen ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun viranomaisorganisaatio, jossa Tuusula toimii isäntäkuntana. Vuosi 2010 oli toimintansa aloittaneen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Ympäristökeskuksen toimintaa ollaan siten edelleen yhtenäistämässä ja eri toimintamuotoja kehitetään. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus neuvotteli vuonna 2010 seutuyhteistyön laajentamisesta sekä Nurmijärven että Hyvinkään suuntaan. Nurmijärven kunnanhallitus ja valtuusto päättivät tammikuussa 2010, että kunta liittyy vuoden 2013 alussa ympäristöterveydenhuollon osalta Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen. Nurmijärven kunnanvaltuusto on sittemmin vuoden 2011 tammikuussa päättänyt, että kunta liittyy Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen myös ympäristönsuojelun viranomaispalveluiden osalta. Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti marraskuussa 2010 neuvottelu- ja kuulemistilaisuuteen, jossa käsiteltiin Hyvinkään ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen toimeenpanoa. Tilaisuuteen oli kutsuttu Hyvinkään kaupungin edustajien lisäksi myös Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen, Riihimäen seudun terveyskeskus kuntayhtymän ja Kuntaliiton edustus. Tilaisuuteen osallistuivat myös maa- ja metsätalousministeriön, työja elinkeinoministeriön sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston edustajat. Neuvottelu- ja kuulemistilaisuudessa todettiin Hyvinkään suunnitelman säilyttää ympäristöterveydenhuolto kaupungin omana palveluna täyttävän yhteistoiminta-aluelain vaatimukset. Valtiovalta jää kuitenkin seuraamaan, että Hyvinkään kaupungin suunnitelma toteutuu. 1.1 Organisaatio Keski-Uudenmaan ympäristökeskus jakautuu hallinnon, ympäristövalvonnan, ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon tulosyksiköihin (kuva 1). Hallinnon tulosyksikkö huolehtii ympäristökeskuksen yhteisistä talous-, hallinto- ja kehittämispalveluista. Ympäristövalvonnan tulosyksikkö vastaa ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontatehtävistä, maa-aineslain lupa- ja valvontaviranomaisen tehtävistä sekä leirintäalueviranomaisen tehtävistä. Ympäristönsuojelun tulosyksikkö vastaa ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvista ympäristönsuojelun yleistehtävistä kuten ympäristön tilaa koskevista selvityksistä, ympäristön tilan seurannasta, ympäristönsuojelun asiantuntijapalveluista sekä ympäristönsuojelun neuvonnasta ja valistuksesta. Terveysvalvonnan tulosyksikkö vastaa seuraavista ympäristökeskukselle kuuluvista viranomaistehtävistä: - kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtävät; - kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen tehtävät; - elintarvikelain tarkoittaman kunnan valvontaviranomaisen tehtävät; - toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain tarkoittaman kunnan viranomaisen tehtävät; - lääkelain tarkoittaman nikotiinivalmisteiden myynnin lupa- ja valvontaviranomaisen tehtävät; sekä - kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain tarkoittaman kunnan valvontaviranomaisen tehtävät.

5 4 (44) Eläinlääkintähuollon tulosyksikkö vastaa eläinlääkintähuollon toimeenpanosta ja valvonnasta sekä kunnalle kuuluvista eläinsuojelu- ja eläintautitehtävistä. Kuva 1. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosalue (130) muodostuu hallinnon, ympäristövalvonnan, ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon tulosyksiköistä. 1.2 Henkilöstö Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa on vuonna 2010 työskennellyt kaikkiaan 46 henkilöä 17 eri virka- ja tehtävänimikkeellä (taulukko 1). Taulukko 1. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa työntekijät vuonna Vakinaiset Kokoaikaiset 25 Osa-aikaiset 3 Määräaikaiset 5 Tilapäiset Sijaiset 6 Päivystäjät 7 Yhteensä 46 Ympäristökeskuksen vuonna 2010 työllistämät työntekijät ovat sijoittuneet eri tulosyksiköihin taulukon 2 mukaisesti. Taulukko 2. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen työllistämien työntekijöiden sijoittuminen eri tulosyksiköihin vuonna Hallinto 4 Ympäristövalvonta 5 Ympäristönsuojelu 5 Terveysvalvonta 14 Eläinlääkintähuolto 18 Yhteensä 46 Ympäristökeskuksen tilapäisten työntekijöiden määrää ovat kasvattaneet etenkin eläinlääkintähuollon tulosyksiköllä työskennelleet ulkopuoliset päivystävät eläinlääkärit ja sijaiset.

6 5 (44) Kaksi ympäristökeskuksen työntekijään on ollut vuonna 2010 vuorotteluvapaalla yhteensä 1,25 htv. Ottamalla huomioon tilapäiset työntekijät sekä työntekijöiden sairas- ja vuosilomat sekä muut poissaolot on ympäristökeskuksella ollut vuonna 2010 käytettävissään tehollista työaikaa yhteensä noin 25 henkilötyövuotta (kuva 2). Terveysvalvonta 9,6 14 Eläinlääkintähuolto 5,1 18 Ympäristövalvonta 3,9 5 Ympäristönsuojelu 3,8 5 Hallinto 3,0 4 htv lkm Kuva 2. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen eri tulosyksiköillä vuonna 2010 käytettävissä olleet henkilöstöresurssit henkilötyövuosina (htv) sekä tulosyksiköiden työllistämät henkilömäärät (lkm). Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen henkilöstöllä on vuonna 2010 ollut yhteensä 401 sairaspoissaolopäivää (so. kalenteripäivää). Ympäristökeskuksen sairaspoissaolot ovat lisääntyneet merkittävästi vuodesta 2009, eikä tämä lisäys selity yksinomaan aiempaa vuotta pidemmällä toiminta-ajalla. Sairaspoissaolot ovat lisääntyneet noin 60 %:lla vuoteen 2009 verrattuna, kun huomioon otetaan aiempaa vuotta pidempi toiminta-aika. Yhtenä selittävänä tekijänä lisääntyneisiin sairaspoissaoloihin on ympäristökeskuksen toimitilojen sisäilmaongelma, jonka vuoksi osa ympäristökeskuksen työntekijöistä on loppuvuodesta 2010 jouduttu siirtämään Seutukeskuksesta muihin tiloihin. Ympäristökeskuksen toimitilojen sisäilmaongelmaa on käsitelty tarkemmin luvussa 1.4.

7 6 (44) Vähän yli puolet (so. 209 kalenteripäivää) ympäristökeskuksen sairaspoissaoloista on ollut terveysvalvonnan tulosyksikössä, joka on työntekijämäärältään (so. vakituiset työntekijät) ympäristökeskuksen suurin. Eniten sairaspoissaoloja vuonna 2010 on vakituista työntekijää kohti ollut kuitenkin ympäristönsuojelun tulosyksiössä ja vähiten ympäristövalvonnan tulosyksikössä (kuva 3). Ympäristönsuojelu 22,0 Terveysvalvonta 17,4 Hallinto 13,0 Eläinlääkintähuolto 8,6 Ympäristövalvonta 2,3 Kuva 3. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sairaspoissaolot koko vuoden työskennellyttä työntekijää kohti tulosyksiköittäin vuonna Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen henkilöstön sairaspoissaolot yhdessä toimitilojen sisäilmaongelman kanssa ovat edellyttäneet työntekijöiden tehtäväkuvien ja toimintojen osittaista uudelleenjärjestämistä, mikä on vaikeuttanut ympäristökeskuksen palvelutoimintaa. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen henkilöstö on vuonna 2010 osallistunut yhteensä 212 koulutuspäivään (kuva 4). Viranomaistehtävissä toimivan henkilöstön osaamisen pitäminen tehtävien edellyttämällä tasolla on haasteellista lainsäädännön nopeasti muuttuessa. Henkilökunnan koulutukseen on vuonna 2010 käytetty yhteensä euroa, joka jakaantuu tulosyksiköittäin kuvan 5 mukaisesti. Terveysvalvonnan tulosyksikön työntekijät ovat osallistuneet useaan maksuttomaan koulutustilaisuuteen, minkä vuoksi sen koulutuskustannukset ovat vuonna 2010 olleet suunnilleen yhtä isot kuin työntekijämäärältään pienemmässä ympäristövalvonnan tulosyksikössä (vrt. kuvat 4 ja 5).

8 7 (44) Terveysvalvonta 106 Eläinlääkintähuolto 49 Ympäristönvalvonta 42 Ympäristönsuojelu 8 Hallinto pv Kuva 4. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen henkilöstön koulutuspäivät vuonna 2010 tulosyksiköittäin. Ympäristönvalvonta Terveysvalvonta Eläinlääkintähuolto Ympäristönsuojelu Hallinto Kuva 5. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen henkilöstön koulutuskustannukset vuonna 2010 tulosykiköittäin.

9 8 (44) 1.3 Talous Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintakulut ja -tuotot ovat vuoden 2010 talousarviossa euroa siten, että toimintakatteeksi jää nolla euroa. Talousarviossa toimintatuotoista arvioitiin vain noin 9 % ( euroa) katettavan asiakkailta perittävillä maksutuloilla loppuosan ( euroa) jäädessä sopijakuntien maksettavaksi. Valtaosa (75 %) ympäristökeskuksen toimintakuluista on henkilöstön palkkoja ja palkan sivukuluja (taulukko 3). Taulukko 3. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talousarvio 2010 esitettynä tulosyksiköittäin sekä ympäristökeskuksen koko tulosalueelle. Hallinto Ympäristövalvonta Ympäristönsuojelu Terveysvalvonta Eläinlääkintähuolto Keski-Uudenmaan ympäristökeskus TOIMINTAMENOT Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Palveluiden ostot Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muu materiaali Vuokrat Muut kulut TOIMINTATUOTOT Maksutulot Yhteistoimintakorvaukset TOIMINTAKATE Toimintavuosi 2010 onnistui taloudellisesti erinomaisesti. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pystyi kasvattamaan asiakkailta perittäviä maksutuloja noin euroa talousarviossa arvioidusta siten, että ne kattoivat 18 % ympäristökeskuksen toimintamenoista. Lisäksi ympäristökeskus säästi vuorotteluvapaiden ja sairaspoissaolojen vuoksi henkilöstön palkkamenoissa, vaikka samanaikaisesti jouduttiinkin turvautumaan sijaisjärjestelyihin. Ympäristökeskuksen kaikkien tulosyksiköiden toimintakate jäi ennen siirtovelaksi kirjattavia sopijakuntien maksuosuuksien palautuksia positiiviseksi siten, että sopijakunnille voidaan palauttaa yhteensä noin euroa niiden vuoden 2010 maksuosuuksista (taulukko 4).

10 9 (44) Taulukko 4. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosyksikkökohtaiset toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate vuoden 2010 talousarviossa (TA 2010) ja talouden toteutumatilanne kirjanpitotietojen perusteella. Ympäristökeskuksen positiivinen toimintakate ( ,98 euroa) kirjataan tilinpäätöksessä siirtovelaksi ja palautetaan maksuosuuksien suhteessa sopijakunnille. TA 2010 Tot Erotus Tot.-% Hallinto 1300 TOIMINTATUOTOT , ,00 TOIMINTAKULUT , ,28 TOIMINTAKATE , Ympäristövalvonta 1310 TOIMINTATUOTOT , ,95 TOIMINTAKULUT , ,04 TOIMINTAKATE , Ympäristönsuojelu 1320 TOIMINTATUOTOT , ,75 TOIMINTAKULUT , ,02 TOIMINTAKATE , Terveysvalvonta 1330 TOIMINTATUOTOT , ,50 TOIMINTAKULUT , ,54 TOIMINTAKATE , Eläinlääkintähuolto 1340 TOIMINTATUOTOT , ,47 TOIMINTAKULUT , ,13 TOIMINTAKATE , Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 130 TOIMINTATUOTOT , ,87 TOIMINTAKULUT , ,10 TOIMINTAKATE , Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksesta poiketen sopijakuntien vuoden 2010 maksuosuudet eivät ole määräytyneet tuotteistettujen ja kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden perusteella, koska sopijakunnat eivät päässeet asiasta yhteisymmärrykseen ympäristökeskuksen talousarvioesityksessä. Sopijakuntien vuoden 2010 maksuosuudet ja samalla niiden saamat maksuosuuksien palautukset määräytyvät kuntien vuoden 2008 talousarvioissa olleiden ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun toimintakatteiden suhteellisten osuuksien perusteella. Sen mukaisesti suurimman, 34,46 %:n palautusosuuden (so ,49 euroa) saa Tuusula (taulukko 5).

11 10 (44) Taulukko 5. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakuntien saamat maksuosuuksien palautukset vuodelta Palautus Sopijakunta % Järvenpää 25, ,72 Kerava 21, ,87 Mäntsälä 18, ,90 Tuusula 34, ,49 Yhteensä 100, ,98 Keski-Uudenmaan ympäristökeskusta perustettaessa sen keskeisenä tavoitteena oli kuntien toimintoja yhdistämällä ja toimintatapoja yhdenmukaistamalla parantaa palveluiden laatua ja henkilöstön osaamista sekä turvata kaikissa kunnissa viranomaispalveluiden hyväksyttävä vähimmäistaso ja edistää seudullisesti yhtenäistä ympäristöpolitiikkaa. Toissijaisesti seudullisilla ympäristöpalveluilla pyrittiin hillitsemään ympäristökeskuksen perustamisvaiheessa tiedossa ollutta toimintamenojen kasvua, joka olisi aliresursoiduissa kunnallisissa palveluissa ollut lähivuosina väistämätöntä. Ensimmäisen toimintavuoden (so. 2009) talousarvioon merkittiin sopijakuntien maksuosuuksiksi niiden vuoden 2008 talousarvioissa olleet kuntakohtaisten ympäristöpalveluiden toimintakatteet uskoen kuntien olevan valmiit panostamaan seudullisiin ympäristöpalveluihin vastaavan summan. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on kuitenkin kyennyt tuottamaan sopijakunnilleen lakisääteiset ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun viranomaispalvelut sekä vuonna 2009 että 2010 edullisemmin, kuin mihin kunnat vuoden 2008 talousarvioissaan varautuivat (kuva 6). Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ohjausryhmä hyväksyi kesäkuussa 2010 selvityksen ympäristökeskuksen maksutuloista ja sopijakuntien maksuosuuksien vaihtoehtoisista jakoperusteista. Ohjausryhmän päätös täsmentää ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaista maksuosuuksien määräytymisperustetta ottamalla tarkasteluun mukaan kolmen edellisen vuoden kuntakohtaiset palvelut ja asiakasmaksut. Edellisten vuosien palvelu- ja maksutietoja voidaan siten hyödyntää ensimmäisen kerran täysimääräisesti vuoden 2013 talousarvion laadinnassa. Nurmijärven kunnan osalta joudutaan kuitenkin tukeutumaan osittain myös kunnan omiin aiempien vuosien tietoihin.

12 11 (44) Järvenpää Kerava Mäntsälä Tuusula TA 2008 TP 2009 (koko vuosi) TP 2010 Kuva 6. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakuntien ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun yhteenlasketut toimintakatteet kuntien 2008 talousarvioissa sekä sopijakuntien maksuosuudet vastaavista palveluista Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle vuosien 2009 ja 2010 tilinpäätöstietojen perusteella. Vuoden 2009 osalta maksuosuudet on laskennallisesti palautettu koko kalenterivuodelle. 1.4 Toimitilat Lokakuussa 2009 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen henkilökunta ja toiminnot siirtyivät eläinlääkintähuoltoa lukuun ottamatta Tuusulan kunnan vuokraamiin toimitiloihin (Seutukeskus Tuusula, Amerintie 64, Tuusula). Seutukeskuksen kokonaispinta-ala on k-m 2, josta ympäristökeskuksen käytössä on ollut 978 k-m 2. Ympäristökeskuksen lisäksi Seutukeskukseen on ollut sijoitettuna Seudullinen talouspalvelukeskus. Heti sisäänmuuton jälkeen Seutukeskuksessa ilmeni sisäilmaongelmia (mm. erilaisia hajuhaittoja), ja osa työntekijöistä alkoi oireilla saaden ylähengitystietulehduksia sekä iho- ja silmäoireita. Rakennus oli myös talvella 2009/2010 kylmä ja vetoisa. Tuusulan kunta teetti huhti-toukokuussa 2010 Työterveyslaitoksella sisäilmakyselyn selvittääkseen Seutukeskuksessa työskentelevän henkilökunnan kokemien oireiden syitä (kuva 7).

13 12 (44) Kuva 7. Seutukeskuksessa työskentelevät ympäristökeskuksen ja talouspalvelukeskuksen työntekijät ovat Työterveyslaitoksen kyselytutkimuksen ( ) mukaan kokeneet tiloissa verrokkiryhmää enemmän muun muassa väsymystä, päänsärkyä sekä silmien ja nenän ärtymistä. Työterveyslaitoksen sisäilmakyselyn mukaan Seutukeskuksessa koettiin vertailuaineistoa enemmän viikoittaista työympäristöhaittaa vedosta, tunkkaisesta ilmasta, liian matalasta huonelämpötilasta, kuivasta ilmasta, vaihtelevasta huonelämpötilasta, muista epämiellyttävistä hajuista, haittaavasta pölystä ja liasta sekä homeen tai maakellarin hajusta. Työterveyslaitos arvio kyselyselvityksen perusteella, että Seutukeskuksen toimitiloissa on sisäilmaongelma. Yhteenvetona Työterveyslaitos toteaa kyselyraportissaan ( ) muun muassa seuraavaa: Jatkotutkimukset sisäilmaongelman vuoksi ovat tarpeen. Epämiellyttävien hajujen sekä homeen tai maakellarin hajun lähde tulisi selvittää. Ilmastoinnin ja lämpötilan säädöt tulisi tarkistaa. Yöunta häiritsevää yskää kokevia sekä kuumeilevia työntekijöitä suositellaan hakeutumaan työterveyshuoltoon. Suositellaan myös siivouksen tehostamista koetun haittaavan pölyn ja lian vuoksi. Mikäli työpaikalta löytyy tai on löytynyt kosteusvaurio, on kosteusvaurion laajuudesta ja laadusta saatavien tietojen sekä nyt tehdyn sisäilmastokyselyn ja työterveyshuollon tekemien lisäselvitysten perusteella arvioitava terveysriski ja sairastumisen vaara työpaikalla ja laadittava aikataulutettu suunnitelma kosteusvaurion korjaamiseksi ja terveysriskin hallitsemiseksi. Tuusulan kunta on vuoden 2010 aikana teettänyt Seutukeskuksessa erilaisia kunnostustoimia parantaakseen työtilojen terveydellisiä olosuhteita. Muun muassa rakennuksen ylä- ja alapohjan läpiviennit sekä lattiasaumat ja ikkunat on tiivistetty. Lisäksi ilmanvaihtokoneelle on tehty perushuolto ja ilmanvaihtokanavat on nuohottu. Myös joidenkin huonetilojen lattiapinnoitteet on vaihdettu.

14 13 (44) Koska kunnan teettämät kunnostustoimet eivät vähentäneet henkilöstön oireilua tiloissa, tilasi kunta Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy:llä Seutukeskuksen sisäilmasto- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen. Tutkimus tehtiin välisenä aikana. Tutkimuksissa Seutukeskuksesta ei löytynyt poikkeavia sisäilman mikrobi-, pöly- tai hiilivetypitoisuuksia. Sen sijaan poikkeavia mikrobien määriä todettiin rakennuksen ulkoseinän mineraalivillaeristeessä, perusmuurin halkaisun korkkieristeessä ja korkkieristeen yläpuolisessa bitumihuovassa. Yhtenä rakennuksen sisäilman laatuun vaikuttavana riskitekijänä pidetäänkin ulkoseinän alaosaa, jossa ilma voi kulkeutua sokkelihalkaisussa olevan kosteusvaurioituneen korkkieristeen kautta sisäilmaan päin. Tuusulan kunnanhallitus teki kiinteistön omistajalle esityksen rakennuksen sisäilmaongelman ratkaisemiseksi tarvittavien korjaustoimenpiteiden rahoittamisesta vuokranalennuksella. Koska asiassa ei kuitenkaan päästy yhteisymmärrykseen, pyysi ympäristökeskuksen johtaja Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta työsuojelutarkastusta Seutukeskuksen tiloihin, joista Seudullinen talouspalvelukeskus ja osa ympäristökeskuksen työntekijöistä olivat jo lokakuussa 2010 siirtyneet muihin tiloihin. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue teki Seutukeskus Tuusulaan työsuojelutarkastuksen Tarkastuksesta laaditussa kertomuksessa edellytetään, että työnantaja siirtää työntekijät pois kyseisistä tiloista suojellakseen heitä terveysvaaralta. Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on lisäksi tammikuussa 2011 toimittamallaan kuulemiskirjeellä varannut työnantajalle (Keski-Uudenmaan ympäristökeskus), työpaikan työsuojeluvaltuutetulle sekä työpaikan kiinteistön omistajalle tilaisuuden antaa selvityksensä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimitilojen (Amerintie 64, Tuusula) käyttökieltoa koskevassa asiassa. Kuulemiskirjeen mukaan työsuojelun vastuualue harkitsee päätöksen tekemistä, jolla ympäristökeskusta kielletään työnteon jatkaminen kyseisissä tiloissa euron sakon uhalla. Tuusulan kunta on päivätyllä vuokrasopimuksella vuokrannut Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen käyttöön yhteensä 694 k-m 2 :n toimitilat Tuusulan Marinalinnasta, jonne ympäristökeskus muuttaa Seutukeskuksesta helmikuun 2011 loppuun mennessä.

15 14 (44) 2. KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan kuuluu lautakunnan johtosäännön sekä ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kaksitoista (12) jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Kukin sopijakunta valitsee lautakuntaan kolme jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus kiertävät kahden vuoden välein kuntakohtaisesti kuntien asukasluvun mukaisessa suuruusjärjestyksessä siten, että nimeämisvuorossa asukasluvultaan suurin kunta nimeää puheenjohtajan ja toisiksi suurin kunta varapuheenjohtajan. Lautakunnan kokoonpano toimintavuonna 2010 on esitetty taulukossa 6. Taulukko 6. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta vuonna Jäsen Varajäsen Sopijakunta Siltasari-Peltonen Tuula puheenjohtaja Ahonen Petri varapuheenjohtaja Heikkilä Pekka Kortesmaa Taisto Järvenpää Tuusula Havula Tapio Allonen Ilkka Mäntsälä Majanen Liisa Smed Viljo Järvenpää Nieminen Matti Suomalainen Jouni Kerava Pehrsson Kaj Launonen Pekka Järvenpää Raappana Pauli Laine Tiina Mäntsälä Salmela-Vierisalo Satu Kauranen Erkki Kerava Sundberg Anneli Eerola Asko Mäntsälä Valkonen Veikko T Pikkupeura Taina Kerava Virtanen Jukka Kumpulainen Satu Tuusula Väyrynen Leena Peltonen Jaakko Tuusula Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on kokoontunut vuonna 2010 yhteensä 12 kertaa ja käsitellyt 134 kokousasiaa. Lautakunnan varsinaisten jäsenten osallistumisaste kokouksiin on ollut 89,6 % vaihdellen 100 %:sta 41,7 %:iin. Neljä varajäsentä on osallistunut lautakuntatyöskentelyyn siten, että luottamushenkilöiden osallistumisasteeksi vuonna 2010 on saatu 95,1 % Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan vuonna 2010 käsittelemistä kokousasioista vähän yli puolet (52,2 %) on ollut ympäristövalvonnan tulosyksikön valmistelemia, lupa- valvonta- ja lausuntoasioita (kuva 8).

16 15 (44) Ympäristövalvonta 52,2 70 Terveysvalvonta Yhteiset asiat Kokoustekniset asiat Hallinto- ja talousasiat Ympäristönsuojelu Eläinlääkintähuolto 17 12, , ,2 7 5,2 6 4,5 3 2,2 kpl % Kuva 8. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan vuonna 2010 käsittelemien kokousasioiden (134 kpl) jakautuminen eri tulosyksiköiden valmistelemiin ja niiden yhteisiin asioihin sekä kokousteknisiin asioihin. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan vuonna 2010 käsittelemistä kokousasioista 49 on ollut lupa- ja hyväksymisasioista, 17 valvonta-asiaa, 25 lausuntoa ja 43 muita asioita (kuva 9). Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan vuonna 2010 päättämistä lausunnoista suurin osa on ollut toiselle viranomaiselle annettuja lausuntoja lupa- ja valitusasioissa. Ympäristölautakunta on lisäksi antanut lausuntonsa muun muassa Keski-Uudenmaan strategisesta ilmasto-ohjelmasta, Kerava-Riihimäki lisäraiteiden rakentamista sekä Senkkerin toiminta-alueen eteläosan kehittämistä koskevista ympäristövaikutusten arviointiselostuksista, Mäntsälän ja Tuusulan kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmista sekä elintarvikelain muutosesityksestä.

17 16 (44) Valvontaasiat 12,7 % Lausuntoasiat 18,7 % Lupa-asiat 36,6 % Muut asiat 32,1 % Kuva 9. Noin puolet (so. 48,5 %) Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan vuonna 2010 käsittelemistä kokousasioista (134 kpl) on ollut lupa- ja valvonta-asioita. 3. YMPÄRISTÖKESKUKSEN OHJAUSRYHMÄ Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen 4.7-kohdan mukaan sopijakunnat ja kuntien henkilöstöjärjestöt ovat nimenneet Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ohjausryhmän, jossa on yksi viranhaltijaedustaja kustakin sopijakunnasta sekä yksi yhteinen henkilöstön edustaja. Ohjausryhmän tehtävänä on yhteistoimintasopimuksen mukaan valvoa sopijakuntien etuja ja yhteistoimintasopimuksen toteutumista ympäristökeskuksen toiminnassa sekä toimia kuntien ja ympäristökeskuksen yhteistyöelimenä. Ympäristökeskuksen johtaja edustaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskusta ohjausryhmässä. Ohjausryhmän toiminnasta määrätään tarkemmin ympäristökeskuksen toimintasäännössä. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasäännön 4 :n mukaan ohjausryhmällä on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka valitaan ohjausryhmän sopijakuntien edustajista kahdeksi vuodeksi kerrallaan kuntien asukasluvun mukaisessa suuruusjärjestyksessä asukasluvultaan pienimmästä kunnasta alkaen. Ohjausryhmä kokoontuu vuosittain hyväksymänsä aikataulun mukaisesti sekä tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta. Asiat ohjausryhmän kokouksissa käsitellään ympäristökeskuksen johtajan esittelystä. Ohjausryhmä ei tee Keski-Uudenmaan ympäristökeskusta tai ympäristölautakuntaa sitovia ratkaisuja, vaan sen päätökset ovat sopijakuntien edunvalvontaan liittyvää ohjeistusta.

18 17 (44) Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ohjausryhmän kokoonpano vuonna 2010 on esitetty taulukossa 7. Taulukko 7. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ohjausryhmän kokoonpano vuonna Nurmijärven kunnan edustaja voi Tuusulan kunnanhallituksen päätöksen ( ) mukaisesti osallistua ohjausryhmässä Nurmijärven kunnan ympäristökeskukseen liittymistä koskevien asioiden käsittelyyn ennen kunnan liittymistä ympäristökeskukseen vuoden 2013 alussa. Jäsen Varajäsen Sopijakunta Lauri Pouru (kaavoitusjohtaja) puheenjohtaja Kristiina Aarnio (kehittämispäällikkö) varapuheenjohtaja Ulla Harpila (johtava rakennustarkastaja) saakka Pekka Hippi (hallintopäällikkö) alkaen Tuula Hyttinen (va. hallintojohtaja) saakka Ari Koskinen (hallintojohtaja) alkaen Timo Kankare (lehtori, Jukon pääluottamusmies) - Mäntsälä Lea Piistari-Niemelä (kaavoituspäällikkö) alkaen Pekka Hippi (hallintopäällikkö) saakka Jyrki Meronen (tekninen johtaja) Kerava Järvenpää Matti J. Arola (yhteistoimintajohtaja) Tuusula saakka Tuula Hyttinen (kunnansihteeri) alkaen - Henkilöstö (Tuusula) Ilkka Ruutu (tekninen johtaja) - Nurmijärvi Ympäristökeskuksen ohjausryhmä on vuona 2010 pitänyt yhteensä seitsemän kokousta. Ohjausryhmä on käsitellyt kokouksissaan muun muassa ympäristökeskuksen vuoden 2011 talousarvioesitystä, sopijakuntien maksuosuuksia sekä Nurmijärven kunnan liittymistä ympäristökeskukseen vuoden 2013 alussa.

19 18 (44) 4. YMPÄRISTÖVALVONTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa ympäristövalvonnan tulosyksikkö vastaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvista lupa-, ilmoitus- ja valvontatehtävistä sekä maa-aineslain lupa- ja valvontatehtävistä. Ympäristövalvonta valmistelee ympäristölautakunnalle lausunnot muille viranomaisille ympäristönsuojelulain (YSL) ja vesilain (VL) sekä maa-aineslain (MAL) mukaisissa lupa- ja ilmoitusasioissa. Ympäristövalvonta antaa lisäksi viranhaltijalausuntoja sen henkilöstölle delegoidun päätösvallan mukaisesti muun muassa tarkkailuohjelmista ja ympäristönsuojelulain ilmoitusasioista. Lisäksi ympäristövalvonnan tulosyksikkö antaa yhdessä terveysvalvonnan kanssa tarvittavat lausunnot sopijakunnissa vireillä olevista rakennuslupahakemuksista esimerkiksi jätevesiasioissa. 4.1 Ympäristönsuojelulain mukaiset lupa- ja ilmoituspäätökset Vuonna 2010 ratkaistiin kaikkiaan 17 ympäristölupahakemusta. Pääosa ratkaisuista on koskenut uutta toimintaa, toiminnan muuttamista, laajentamista tai määräaikaisen ympäristöluvan jatkamista. Kolme ratkaisua koski lupamääräyksien tarkistamista ja yksi olemassa olevan ympäristöluvan rauettamista. Kolmessa tapauksessa luparatkaisu oli kielteinen. Ympäristönsuojelulain mukaisia ilmoituksia tuli ympäristövalvonnan käsiteltäväksi vuonna 2010 ennalta arvioitua enemmän. Viranhaltijapäätöksinä ympäristövalvonta ratkaisi 38 ympäristönsuojelulain mukaista ilmoitusta. Näistä 29 oli YSL 60 :n mukaisia ilmoituksia erityisen häiritsevästä melusta tai tärinästä. YSL 62 :n mukaisia ilmoituksia poikkeuksellisesta tilanteesta oli seitsemän. Kahdessa päätöksessä on ratkaistu sekä YSL 60 :n että 62 :n mukainen ilmoitus. Lisäksi ympäristövalvontapäällikkö on hyväksynyt kaksi tarkkailusuunnitelmaa, ja lautakunta on hyväksynyt lupamääräyksissä edellytetyn suunnitelman (taulukko 8). Taulukko 8. Ympäristönsuojelulain mukaiset lupa-, ilmoitus- ja muut päätökset sekä niistä peritetyt asiakasmaksut sopijakunnittain vuonna Sopijakunta Luvat Ilmoitukset Muut kpl kpl kpl Järvenpää ,00 1) ,00 Kerava , ,00 Mäntsälä 5 ( ,00 6 2) 2 236, ,00 Tuusula 5 3) 5 110,00 10 ( , ,00 Yhteensä , , ,00 (1 Päätös laskutetaan taksan mukaisesti, kun päätös on saanut lainvoiman. Laskutettuja päätöksiä on käsitellyistä poiketen 16. (2 Päätös laskutetaan taksan mukaisesti, kun päätös on saanut lainvoiman. Laskutettuja lupapäätöksiä on käsitellyistä poiketen 4 ja ilmoituspäätöksiä 5. (3 Päätös laskutetaan taksan mukaisesti, kun päätös on saanut lainvoiman. Laskutettuja lupapäätöksiä on käsitellyistä poiketen 2 ja ilmoituspäätöksiä11 (yksi vuodelta 2009). Ympäristövalvonnan tulosyksikön tavoitteena on päästä ympäristö- ja maa-ainesluvissa keskimäärin kuuden kuukauden käsittelyaikoihin vuonna Ympäristölupapäätösten käsittelyaikojen mediaani oli vuonna 2010 vain vähän tätä pidempi, 6,5 kuukautta. Vuoden 2010 lopussa ympäristövalvonnan tulosyksikössä oli vireillä kaikkiaan 17 ympäristölupahakemusta, joista kaksi on tullut vireille ennen seudullisen toiminnan käynnistymistä.

20 19 (44) 4.2 Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontatehtävät Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaa on puutteellisten henkilöstöresurssien vuoksi jouduttu voimakkaasti kohdentamaan ja karsimaan. Lisäksi toiminnan suunnitteluun liittyvät tehtävät ovat vähentäneet valvontaan käytettävissä olevaa työaikaa. Vaikka suunnitelmallisen valvonnan toteutumiselle asetettu tavoite saavutettiin, ei ympäristölupalaitosten säännöllistä valvontaa pystytty hoitamaan suunnitellun mukaisesti. Tähän on vaikuttanut erityisesti sen, että valvontaresurssia on vuonna 2010 kohdennettu voimakkaasti maa-ainesten ottotoiminnan valvontaan. Myös lupavalmisteluun on edelleen ollut tarpeen kohdentaa suunniteltua enemmän työaikaa. Valvontatehtäviin kuuluu lupavalvonnan lisäksi kirjallisesti vireillepannut asiat ja muut ilmoitukset ympäristössä havaituista haitoista eli toimenpidepyynnöt. Kirjalliset vireillepanot edellyttävät viranomaiselta aina valituskelpoisen päätöksen tekemistä, ja ne pyritään käsittelemään viivytyksettä. Sitä vastoin toimenpidepyyntöjen perusteella ei nykyisillä henkilöresursseilla ole aina ollut mahdollista ryhtyä välittömiin valvontatoimenpiteisiin. Valvonnan tarpeellisuus ja kiireellisyys joudutaan siten aina arvioimaan tapauskohtaisesti. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies antoi ympäristövalvonnan valvontatehtävien hoitamisesta tehdyn kantelun johdosta päätöksen Päätöksessään eduskunnan apulaisoikeusasiamies on moittinut Keski-Uudenmaan ympäristökeskusta ja Tuusulan ympäristökeskusta siitä, ettei valvonta-asiaa ole käsitelty ilman aiheetonta viivytystä. Henkilöstöresurssien puutteellisuutta käsiteltävänä olevien asioiden määrään nähden ei ole pidetty riittävänä perusteluna asioiden käsittelyn viivästymiselle. Muulta osin eduskunnan apulaisoikeusasiamies ei ole nähnyt viranomaisen toiminnassa moittimisen aihetta. Ongelma valvonta-asioiden käsittelyn viivästymisestä on ollut tiedossa jo ennen päätöstä ja oli keskeisenä perusteena uudelle ympäristötarkastajan viralle, jonka ympäristövalvonta sai vuosiksi Valvonta-asioiden käsittelyä on pyritty nopeuttamaan vuonna 2011 myös tehtävänjakoa tarkistamalla. YMPÄRISTÖLUVANVARAISTEN LAITOSTEN VALVONTA Vuoden 2010 alussa voimaan tullut ympäristönsuojelulainsäädännön muutos siirsi aiemmin valtion lupa- ja valvontaviranomaisille kuuluneita toimintoja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vuoden 2010 lopussa Uudenmaan ELY-keskus siirsi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen valvontavastuulle viisi maankaatopaikkaa (kaksi Kerava, kaksi Mäntsälästä ja yksi Tuusulasta). Muiden lupalaitosten valvonta ei vielä ole siirtynyt Keski- Uudenmaan ympäristökeskuksen vastuulle. Vuoden 2010 aikana on osa aiemmin ympäristölupaa edellyttäneistä toiminnoista siirtynyt rekisteröintimenettelyyn. Rekisteröintimenettely koskee pääosaa polttonesteiden jakeluasemista, pienistä lämpölaitoksista sekä asfalttiasemista. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueella rekisteröitäviksi siirtyi jakeluasemia ja lämpölaitoksia. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueella on ollut vuonna 2010 kaikkiaan 98 kunnan ympäristölupaviranomaisen toimivaltaan kuuluvaa ympäristölupalaitosta ja 63 rekisteröintimenettelyn piiriin kuuluvaa laitosta. Suunnitelmallisen valvonnan laitoksia on siten toimialueella yhteensä 161. Lupavalvontaan liittyviä tarkastuksia tehtiin 31 kappaletta (taulukko 9).

21 20 (44) Taulukko 9. Taulukkoon on koottu ympäristölupalaitokset ja rekisteröimismenettelyn piiriin siirtyneet laitokset sopijakunnittain sekä laitosten määrässä vuodesta 2009 tapahtunut muutos sekä vuonna 2010 tehdyt lupatarkastukset sopijakunnittain. Sopijakunta Lupalaitokset, Rekisteröitävät Muutos Tarkastukset, kpl laitokset, kpl kpl Järvenpää Kerava Mäntsälä Tuusula Yhteensä Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontavastuulle kuuluvien edellä mainittujen laitosten lisäksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueella on 49 valtion valvontaviranomaisen valvontaan kuuluvaa laitosta. Ympäristövalvonnan työntekijät ovat pääsääntöisesti osallistuneet myös Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tekemiin tarkastuksiin. Vuonna 2010 ympäristövalvonnan tulosyksikkö osallistui yhteensä seitsemään valtion ympäristönsuojeluviranomaisen tekemään tarkastukseen tai neuvotteluun sekä kahteentoista pilaantuneita maita koskevaan tarkastukseen tai neuvotteluun. VIREILLEPANOASIAT Ympäristövalvonnan tulosyksikkö on valmistellut Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalle vuonna 2010 kymmenen asianosaisten tai viranomaisen vireillepanemaa asiaa, jotka kaikki olivat ympäristönsuojelulain mukaisia. Vuoden 2010 päättyessä ympäristövalvonnan tulosyksikössä oli käsittelyssä yhteensä 44 keskeneräistä valvonta-asiaa, joista 16 on tehty kirjallinen vireillepano. Vuoden 2010 aikana on kirjallisesti vireille tullut 11 uutta valvonta-asiaa. LAILLISUUSVALVONTA Ympäristövalvonnan tulosyksikkö on kirjannut vuonna 2010 saapuneeksi 153 toimenpidepyyntöä, joista suurin osa on koskenut jätteiden käsittelyä ja ympäristön roskaantumista (taulukko 10). Myös haju- ja savuhaittoihin liittyvät ilmoitukset ovat olleet yleisiä. Ympäristövalvonnan tulosyksikkö on laillisuusvalvontana hoitanut 80 % sille tehdyistä toimenpidepyynnöistä. Kaikki toimenpidepyynnöt eivät ole edellyttäneet erillistä tarkastusta. Taulukko 10. Ympäristövalvonnan tulosyksikölle vuonna 2010 tehdyt toimenpidepyynnöt ja suoritetut tarkastukset sopijakunnittain. Sopijakunta Toimenpidepyynnöt, Tarkastukset, kpl kpl Järvenpää 32 8 Kerava 24 3 Mäntsälä Tuusula Yhteensä Ympärivalvonta antaa sopijakuntien rakennusvalvontaviranomaisille lausuntoja esimerkiksi haja-asutusalueen jätevesien käsittelystä, rakennusten purkamisesta, merkittävistä maanrakennushankkeista sekä toimitilojen rakentamisesta. Etenkin haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyä koskevat lausunnot ja niihin liittyvä neuvonta työllistää ympäristövalvontaa merkittävästi. Vuonna 2010 on jätevesijärjestelmistä annettu yhteensä 102 lausuntoa, joista 52 Mäntsälään, 42 Tuusulaan ja kahdeksan Järvenpäähän.

22 21 (44) TUTKINTAPYYNNÖT Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on tehnyt ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaasioista vuonna 2010 poliisille neljä tutkintapyyntöä. Ympäristövalvonta on myös avustanut poliisia aiemmin tehtyihin tutkintapyyntöihin liittyvissä asioissa toimittamalla sille asioiden hallinnolliseen käsittelyyn liittyviä asiakirjoja sekä muita selvityksiä. 4.3 Maa-aineslain mukaiset viranomaistehtävät Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan ratkaistavaksi eteni ympäristövalvonnan tulosyksikön valmistelemana vuonna 2010 neljä maa-ainesten ottolupahakemusta Mäntsälän kunnan alueelta ja kaksi Tuusulan kunnan alueelta. Maa-aineslupien keskimääräinen käsittelyaika oli 12 kuukautta ja niistä on peritty tarkastusmaksua euroa. Maaainesten ottolupien käsittelyaika on edelleen reilusti tavoitteena olevaa 6 kk:n käsittelyaikaa pidempi. Tavoitteeksi asetetun käsittelyajan ylittyminen on johtunut pitkälti siitä, että sopijakunnista siirtyi ympäristökeskuksen perustamisen yhteydessä runsaasti käsittelemättömiä maa-aineslupia ympäristövalvonnan tulosyksikölle. Myös muut viranomaisen toiminnasta riippumattomat seikat ovat pitkittäneet lupakäsittelyä. Ympäristövalvonnan tulosyksikössä oli vuoden 2010 päättyessä vireillä yhdeksän maa-aineslupahakemusta, joista viisi on tullut vireille ennen ympäristökeskuksen toiminnan käynnistymistä. Maa-ainesten ottotoiminnan valvomiseksi on vuonna 2010 tehty Keravalla yksi, Mäntsälässä 17 ja Tuusulassa neljä tarkastusta. Valvontasuunnitelmassa oli vuodelle 2010 suunniteltu maa-ainesten ottotoiminnan tarkastuksia 18 tarkastusta, joten tarkastuksia tehtiin suunniteltua enemmän. Maa-ainesten ottotoiminnan valvontasuunnitelmassa on 30 valvontakohdetta. Valvontakohteiksi on kirjattu myös ne maa-ainesten ottoalueet, joilla ottoluvan umpeutumisesta huolimatta maisemointityöt ovat edelleen kesken. Lisäksi valvontakohteita ovat kotitarvealueet, jotka ovat tehneet maa-aineslain edellyttämän ilmoituksen. Valvontakohteista 25 sijaitsee Mäntsälässä. Tuusulassa on neljä kohdetta ja Keravalla yksi kohde. Maaainesten ottotoiminnan valvonta on maksullista, ja ottoluvan haltijoilta perittiin valvontamaksua vuonna 2010 yhteensä ,83 euroa.

23 22 (44) 5. YMPÄRISTÖNSUOJELU Ympäristönsuojelun tulosyksikkö vastaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle laissa määrätyistä yleistehtävistä. Vuoden 2010 aikana ympäristönsuojelun tulosyksikön työ painottui kuntien ympäristötiedon hallintaa ja ajantasaistamiseen sekä ilmastonmuutoksen hillintään ja energiatehokkuuteen liittyvään kuntayhteistyöhön. Ympäristönsuojelun tulosyksikön vuoden 2010 palvelutoteuma on esitetty taulukossa 11. Taulukko 11. Ympäristönsuojelun tulosyksikön vuoden 2010 palvelutoteuma. Tulosyksikön palveluita on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin jäljempänä. Palvelut Järvenpää Kerava Mäntsälä Tuusula Yhteensä Kehittäminen, htp Kuntasuunnittelu, lausunnot htp Seuranta, htp Projektit ja hankkeet, htp Yhteensä, htp Ympäristönsuojelun tulosyksikkö on vuoden 2010 aikana valmistellut ympäristökeskuksen sopijakunnille yhteensä 15 kaava- ja YVA-lausuntoa. Lisäksi ympäristönsuojelun tulosyksikkö on järjestänyt vuoden 2010 aikana yhteensä 14 suunnittelu- ja neuvontatilaisuutta taulukon 12 mukaisesti. Taulukko 12. Ympäristönsuojelun tulosyksikön vuonna 2010 järjestämät suunnittelu- ja neuvontatilaisuudet. Aihe Tilaisuudet Osallistujia Yhteistyötaho kpl kpl Kuntalaisille Ilmastostrategia 1 40 Keravan ympäristöyhdistys Energianeuvonta 2 49 Uudenmaan liitto Hajajätevesien neuvonta 4 74 Järvenpään kaupunki Yrityksille Materiaalitehokkuus 1 30 Keskuskauppakamari Kouluille Energianeuvonta 3 75 Keravanjoen koulu Viranhaltijoille Työpajat 3 39 KUUMA-seutu, Keravan kaupunki Yhteensä

24 23 (44) Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vastuulla on vuonna 2010 ollut seuraavat hankkeet ja projektit: - Keski-Uudenmaan strategisen ilmasto-ohjelman seuranta, KUUMA - Kuntakiinteistöjen hyötyjätehuollon kehittämishanke, KUUMA - Ekologisen jalanjäljen laskenta, Ekokumppanit Oy, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä ja Tuusula - Keski-Uudenmaan ympäristöpolitiikka, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä ja Tuusula - Kestävä Kerava -demonstraatioprojekti, Keravan kaupunki - Punakämmekän siirtoistutukset ja seuranta, Keravan kaupunki. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on lisäksi ollut osallisena seuraavissa hankkeissa ja projekteissa: - 3T-energianeuvontahanke Keski-Uudenmaan kunnissa vuosina , Uudenmaan liitto ja KUUMA-kunnat - Kuntakaavoituksen luontotietojen täydentäminen: luontotietokarttojen laadinta, päivittäminen ja liito-orava- ja hyönteisselvitykset, Kerava, Tuusula, Järvenpää ja Mäntsälä - Kuntien hulevesitulvariskit -selvitysten laadinta, Tuusula, Mäntsälä, Järvenpää, Kerava - KUUMA-paikkatietopurkin kehittäminen, KUUMA - Vantaanjoen vedenlaadun tarkkailu vuonna 2010, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys - Haja-asutuksen jätevesien koostumus ja jätevesijärjestelmien valintapolku -hanke, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry - Uudenmaan ilmanlaadun seuranta vuonna 2010, Uudenmaan ELY-keskus ja HSY - Järvenpään haja-asutusalueiden vesihuollon yleissuunnitelman laadinta, Järvenpään kaupunki - Lemmenlaakson suojelualueen kehittäminen, Järvenpään kaupunki - Julia 2030, EU life+ -hanke, Keravan kaupunki ja HSY - Hajajätevesien neuvontahanke, Mäntsälän kunta ja Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen ilman- ja vesiensuojeluyhdistys - Ohkolanjoen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelman laadinta, Mäntsälän kunta ja Uudenmaan ELY-keskus - Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys, Mäntsälän kunta - Tuusulanjärven kunnostushanke, Tuusulan kunta ja Järvenpään kaupunki - Rusutjärven kunnostushanke, Tuusulan kunta. Seuraavat hankkeet ovat valmisteilla: - Haja-asutuksen jätevesien neuvonta, Tuusulan kunta ja Vantaajoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry - METSO-inventointikohteiden rahoitushakemus, toimitettu ympäristöministeriölle - RiTA (Right tools and raised awareness) -hankkeen EU-life+ -hakemus vuosille , yhteistyössä HSY:n kanssa, toimitettu ympäristöministeriölle. Hanke koskee muun muassa pääkaupunkiseudun ekoneuvojaverkoston laajentamista KUUMAalueelle. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on tuottanut tai tilannut seuraavat julkaisut vuoden 2010 aikana: - Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma, KUUMA - Vaikutusten arviointi, Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma, KUUMA - KUUMA-kuntien päästöt -skenaarioselvitys, Ekokumppanit Oy - Keski-Uudenmaan ja Sipoon ilmasto-ohjelma, ehdotus Sipoon kunnalle

25 24 (44) - Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa CO2-raportin vuosiraportti: Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula ja sekä KUUMA-kuntien yhteenveto, CO2-raportti. - Ilmanlaatu Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla vuonna 2009, Uudenmaan ELYkeskus, julkaisu 21/ Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta vuonna 2009, Uudenmaan ELY-keskus, julkaisu 4/ Ketosukkulakoin hoitosuunnitelma (Faunatica Oy), Järvenpään kaupunki. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen koordinoimana, tai siten että ympäristökeskus on ollut osallisena hankkeessa, ovat lisäksi valmistuneet seuraavat selvitykset: - Järvenpään uhanalaiset perhoset, vuoden 2010 tulokset (Faunatica Oy), Järvenpään kaupunki - Järvenpään liito-oravakartoitus vuonna 2010 (Faunatica Oy), Järvenpään kaupunki - Kytömaan asemakaava-alueen liito-oravaselvitys 2010 (Keiron Oy), Keravan kaupunki - Norrkulla-Lempivaaran liito-oravaselvitys 2010 (Enviro Oy), Mäntsälän kunta - Koillis-Hyrylän osayleiskaavan liito-oravaselvitys 2010 (Ympäristötutkimus Yrjölä), Tuusulan kunta - Kestävä Kerava -demonstraatioprojekti, loppuraportti, Gaia consulting, Keravan kaupunki - Vantaajoen yhteistarkkailu. Vedenlaatu vuosina , Julkaisu 64/2010 Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Tiedon hallinta Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen uudet Internet-sivut saatiin valmiiksi ja julkaistiin syyskuussa Verkkosivujen päivitys- ja kehittämistyö jatkuu edelleen. Ympäristökeskukselle laadittiin myös ensimmäinen viestintäsuunnitelma ja viestintäohje. Ympäristökeskus osallistui KUUMA-paikkatietopurkin kehittämiseen, jonka tavoitteena on luoda seudullisesti toimiva paikkatietojärjestelmä. KUUMA-paikkatietopurkin 2. vaihe saatiin päätökseen kesäkuussa 2010, ja purkin kehitystyö jatkuu vuonna Ympäristötietoaineistoa ja sen perusteella arvioitavaa ympäristönsuojelun jatkoselvitys- ja kehittämistarvetta käytetään hyödyksi Keski-Uudenmaan ympäristöpolitiikan valmistelussa. Ympäristöpolitiikan ensimmäinen luonnos käsiteltiin joulukuussa 2010 Keski- Uudenmaan ympäristölautakunnassa. 5.2 Luonnonsuojelu Ympäristönsuojelun tulosyksikkö kokosi vuoden aikana eri lähteistä sopijakuntien luontoaineiston ja laati näistä luontotietokartat, jotka helpottavat kokonaisuuksien hallintaa muun muassa maankäytön suunnittelussa. Luontotietokartat luovutettiin myös sopijakuntien kaavoittajien käyttöön. Luontoaineistoa päivitettiin maastokäynneillä, ja ympäristönsuojelun tulosyksikkö osallistui luontokartoitusten koordinointiin yhteistyössä kuntien kaavoittajien kanssa. Ympäristönsuojelun tulosyksikkö aloitti vuonna 2010 Järvenpään äärimmäisen uhanalaisen ketosukkulakoin esiintymän suojelu- ja hoitoprojektin tilaamalla alueelle hoitosuunnitelman (Faunatica Oy) ja koordinoimalla hoidon aloittamista Järvenpään viherpalvelujen

26 25 (44) kanssa. Vuonna 2011 alkavalla hoidolla pyritään turvaamaan ketosukkulakoin säilyminen alueella, sillä lajin elinpaikkaa uhkaa umpeenkasvaminen. Ympäristönsuojelun tulosyksikkö oli vuonna 2010 mukana Järvenpään Lemmenlaakson luonnonsuojelualueen kehittämistyössä (viestintä/hoito/kunnostaminen), joka jatkuu vuonna Tulosyksikkö vastasi myös Keravalle siirtoistutetun punakämmekkäesiintymän linjalaskentaseurannasta, joka suoritetaan vuosittain. Loppuvuodesta ympäristönsuojelun tulosyksikkö valmisteli sopijakuntien osallistumista luonnon monimuotoisuuden juhlavuoden kunniaksi järjestettyyn LUMO luontohaastekilpailuun. Kilpailun tarkoituksena oli perustaa luonnonsuojelualueita kuntien omistamille arvokkaille luontokohteille. Työhön sisältyi sopivien luontokohteiden valintaa, maastokäyntejä, kohteiden kuvausta ja yhteistyötä eri hallintokuntien ja sidosryhmien kanssa. Keravan ja Tuusulan osalta asia eteni kaupungin- ja kunnanhallitukseen. Luonnonsuojelualueita ei kuitenkaan saatu perustettua vuoden loppuun mennessä, ja työ suojelualueiden perustamiseksi jatkuu edelleen. Vuoden lopulla selvitettiin Tuusulan kunnan alueelta sopivia METSO-inventointikohteita. Mikäli ympäristöministeriöltä saadaan inventointiin haettu rahoitus, työ jatkuu kohteiden tarkemmilla kartoituksilla vuonna Ilmaston muutos ja energiatehokkuus Vuoden 2010 alussa valmistuivat Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma, Vaikutusten arviointiraportti sekä KUUMA-kuntien päästöt -skenaarioselvitys, jotka on julkaistu KUUMA-seudun Internet-sivuilla (http://kuuma.fi/ilmasto.asp). KUUMA-hallitus hyväksyi ilmasto-ohjelman omalta osaltaan ja lähetti sen edelleen kuntiin hyväksyttäväksi. Lisäksi KUUMA-hallitus perusti ilmasto-ohjelman seurantaryhmän, jonka tehtävänä on huolehtia ilmasto-ohjelman seurannasta ja täytäntöönpanosta. Seurantaryhmään on nimetty kuntien eri hallintokuntien edustajat KUUMA-kunnista sekä asiantuntijajäsen Sipoosta, Vihdistä ja Hyvinkäältä. Lisäksi Uudenmaan liitolla ja alueen energiayhtiöillä on ryhmässä omat edustajansa. Ilmasto-ohjelman seurantaryhmä kokoontui vuoden 2010 aikana kolme kertaa. Vuoden loppuun mennessä Tuusulan, Pornaisten ja Mäntsälä kunnat ovat osaltaan hyväksyneet ilmasto-ohjelman, ja muissa kunnissa asia on vireillä. Elokuussa 2010 käynnistyi kaksivuotinen Keski-Uudenmaan 3T-energianeuvontahanke. Hanke on suunnattu kotitalouksille ja rakentajille. Hankkeessa ovat KUUMA-kuntien lisäksi osallisina alueella toimivat energialaitokset sekä Hyvinkää ja Riihimäki. Vastuutahona toimii Uudenmaan liitto. Työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa hanketta, ja KUUMAkuntien omarahoitusosuudesta vastaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskus kolmen kuukauden työpanoksella. Ympäristönsuojelun tulosyksikkö toimi TEKESin rahoittaman Kestävä Kerava demonstraatioprojektin vastuutahona. Projektin loppuraportti valmistui syksyllä 2010 ja on parhaillaan Kestävän kehityksen ohjelman hyväksymistä varten Keravan hallintokunnissa lausunnolla. Ympäristönsuojelun tulosyksikkö on osallistunut vuosina toteutettavaan Keravan, Kirkkonummen ja pääkaupunkiseudun yhteiseen Julia 2030 Eu-life -hankkeeseen, jossa kehitetään muun muassa kuntien kiinteistöjen ekotukihenkilöverkostoa sekä suunnittelulle ja seurannalle tarpeellisia hiilidioksidipäästölaskureita. Ympäristöministeriölle on jätetty hankerahoitushakemus ekotukihenkilöverkoston laajentamiseksi Keski-Uudellemaalle vuosina

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Vuosiraportti 2012. Yhteenveto vuosien 2009 2012 toiminnasta

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Vuosiraportti 2012. Yhteenveto vuosien 2009 2012 toiminnasta Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Vuosiraportti 2012 1 (60) Huhtikuussa 2009 toimintansa aloittanut Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on neljän ensimmäisen toimintavuotensa aikana vakiinnuttanut asemansa seudullisena

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS VUOSIRAPORTTI 2013

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS VUOSIRAPORTTI 2013 KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS VUOSIRAPORTTI 2013 SAATTEEKSI Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen perustamisesta tuli 1.4.2014 kuluneeksi viisi vuotta. Ympäristökeskuksen toiminta-alue laajentui vuoden

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (1000 ) Euro TS (1000 ) TP 2011 TA 2012 TA 2013 2014 2015

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (1000 ) Euro TS (1000 ) TP 2011 TA 2012 TA 2013 2014 2015 Sivu 1 / 8. KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN VUODEN 2013 PALVELUSUUNNITELMA Talousarvioesitys 2013 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (1000 ) Euro TS (1000 ) TP 2011 TA 2012 TA 2013 2014 2015 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta 8.12.2015 163 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Ympäristölupalaitosten valvonta... 3 3 Ympäristönsuojelulain mukaisti rekisteröitävien

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 18.3.2009 5 Voimaantulopäivä 1.4.2009 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 25.8.2009

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus 6.1.12 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Toimialan toiminnan kuvaus Rakennus- ja ympäristölautakunnan tulosalueet ovat yhteiset palvelut, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja pysäköinninvalvonta. Yhteisiin

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 1. Lautakunnan toinen toimintavuosi Jätelautakunta toimii Joensuun kaupungin sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien yhteisenä

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 1(6) LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 PROJ.NRO XXX Asemakaavan muutos Keskustie 1 ja-3, korttelit 304 ja 306, OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

Tervetuloa Vantaalle. CHAMP -hanke Suomalaisten kuntien I työpaja 10.-11.3.2010. Leena Maidell-Münster ympäristöpäällikkö va

Tervetuloa Vantaalle. CHAMP -hanke Suomalaisten kuntien I työpaja 10.-11.3.2010. Leena Maidell-Münster ympäristöpäällikkö va Tervetuloa Vantaalle CHAMP -hanke Suomalaisten kuntien I työpaja 10.-11.3.2010 Leena Maidell-Münster ympäristöpäällikkö va Vantaa Suomen neljänneksi suurin kaupunki Asukkaita (2009) ~ 195 400 Pinta-ala,

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2011. Aika Perjantai 8.4.2011 klo 12.30-14.00

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2011. Aika Perjantai 8.4.2011 klo 12.30-14.00 KUUMA-HALLITUS Esityslista 4/2011 Aika Perjantai 8.4.2011 klo 12.30-14.00 Paikka Helsingin kaupungintalo, ryhmähuone 331, Aleksanterinkatu 20, Helsinki 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus

Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Maankäyttölautakunta 143 03.12.2014 Kunnanhallitus 350 15.12.2014 Kunnanhallitus 145 25.05.2015 Ehdotus Mäntsälän kunnan lausunnoksi Helsingin seudun yhteisestä maankäyttösuunnitelma 2050 -luonnoksesta,

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014)

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 9 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan yleinen tehtävä

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Pöytäkirja 2/2009 Aika Tiistai 9.6.2009, klo 18.00-20.45 Paikka Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali, Hallintokatu 4, Järvenpää Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

Sopimuksen osapuoliksi voi liittyä myös muita kuntia, jotka ovat ensin hyväksyneet tämän sopimuksen sekä liittyneet Rosk n Roll Oy Ab:n osakkaiksi.

Sopimuksen osapuoliksi voi liittyä myös muita kuntia, jotka ovat ensin hyväksyneet tämän sopimuksen sekä liittyneet Rosk n Roll Oy Ab:n osakkaiksi. SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA LUONNOS 19.5.2015 1. Sopimuksen tarkoitus Allekirjoittaneet kunnat sopivat tällä sopimuksella siitä, että Raaseporin kaupungin lautakunta, jota nimitetään Uudenmaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 24.11.2016 95 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot

ikärajojen noudattamisen valvontaan Urpolan luontokeskuksessa järjestetyt tapahtumat ja Urpolan luontokeskuksen kävijämäärien lisääminen

ikärajojen noudattamisen valvontaan Urpolan luontokeskuksessa järjestetyt tapahtumat ja Urpolan luontokeskuksen kävijämäärien lisääminen Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta ja sen alaisuudessa toimiva ympäristöpalvelut -yksikkö vastaa kuntatason ympäristöterveydenhuollon ja ympäristösuojelun tehtävistä Mikkelissä, Hirvensalmella, Kangasniemellä

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 9/2011. Aika Keskiviikko 23.11.2011 klo 17.30-18.00. Hyökkälän koulu Kirkkotie 7-9, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 9/2011. Aika Keskiviikko 23.11.2011 klo 17.30-18.00. Hyökkälän koulu Kirkkotie 7-9, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 9/2011 Aika Keskiviikko 23.11.2011 klo 17.30-18.00 Paikka Hyökkälän koulu Kirkkotie 7-9, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 5

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristölautakunta

Tekninen ja ympäristölautakunta Tekninen ja ympäristölautakunta Koulutustilaisuus 13.3.2013, Karkkilasali Minna Sulander ympäristöpäällikkö Organisaatio Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan yhteistyösopimus ympäristönsuojelun järjestämisestä

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ NIVALA- HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA

SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ NIVALA- HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA 1 SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ NIVALA- HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA 1 SOPIJAOSAPUOLET Tämän sopimuksen allekirjoittajat. 2 SOPIMUKSEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Seudullisen ympäristötoimen muodostaminen

Seudullisen ympäristötoimen muodostaminen Seudullisen ympäristötoimen muodostaminen Ympäristöterveydenhuolto ja Ympäristönsuojelu Lappeenranta, Joutseno, Taipalsaari, Savitaipale, Suomenniemi, Lemi, Luumäki, Ylämaa Alue Lappeenranta, Joutseno,

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 1163/00.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 58 Asianro 1163/00.01.00/2014 Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen uusiminen historia 22.10.2014 56: Pelastustoimen perussopimuksen ja kuntien maksuosuuden

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa koskeva yhteistyö Länsi-Uudenmaan Vesi ja ympäristö ry:n kanssa vuonna 2014

Haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa koskeva yhteistyö Länsi-Uudenmaan Vesi ja ympäristö ry:n kanssa vuonna 2014 Rakennus- ja 161 12.11.2013 ympäristölautakunta Kunnanhallitus 536 18.12.2013 Haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa koskeva yhteistyö Länsi-Uudenmaan Vesi ja ympäristö ry:n kanssa vuonna 2014 935/14.05.01.00/2013

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS Toimiala Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki Toiminnan kuvaus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii sopijakuntiensa ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 KALAJOEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Valtuuston 11.11.2014 hyväksymä Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Soveltamisala Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja vesilain (264/1961) mukaisen luvan,

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 6/2009. Aika Tiistai , klo Paikka Järvenpää-talo, Aino-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 6/2009. Aika Tiistai , klo Paikka Järvenpää-talo, Aino-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 6/2009 Aika Tiistai 8.9.2009, klo 18.00-19.10 Paikka Järvenpää-talo, Aino-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 1/2011

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 1/2011 KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 1/2011 Aika Keskiviikko 15.6.2011, klo 16.00 Paikka Kirkonkylän koulu Tuusulantie 131, Tuusula SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Sopimus Keski-Pohjanmaan kuntien ympäristöterveydenhuollon järjestämiseksi

Sopimus Keski-Pohjanmaan kuntien ympäristöterveydenhuollon järjestämiseksi Sopimus Keski-Pohjanmaan kuntien ympäristöterveydenhuollon järjestämiseksi 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen osapuolet ovat Kokkolan ja Kannuksen kaupungit sekä Halsuan, Kaustisen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA LAUSUNTOPYYNTÖ Dnro 479/07/70/700/2014 24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA Luonnokset Helsingin

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 5/2011. Aika Tiistai 19.4.2011 klo 8.00- Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 5/2011. Aika Tiistai 19.4.2011 klo 8.00- Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 5/2011 Aika Tiistai 19.4.2011 klo 8.00- Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke

Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke Anu Kerkkänen, projektitutkija, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010, Tampere tavoitteena parantaa kuntien edellytyksiä

Lisätiedot

Kokemuksia ympäristönsuojelun yhteistyöstä Oulun seudulla

Kokemuksia ympäristönsuojelun yhteistyöstä Oulun seudulla Kokemuksia ympäristönsuojelun yhteistyöstä Oulun seudulla Ympäristönsuojelupäivät, Lammi 2007 Hannu Salmi, Oulun seudun ympäristövirasto 1 Oulun seudun ympäristöviraston toimialue 2 YHTEISESTI SUUNNITELTU

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 24.05.2015 AIKA 24.05.2015 klo 00:00-20:00 PAIKKA Kaitalankuja, Hailuoto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

Hajajätevesiasetuksen toimeenpanon valvonnan suunnittelu

Hajajätevesiasetuksen toimeenpanon valvonnan suunnittelu Hajajätevesiasetuksen toimeenpanon valvonnan suunnittelu Lammin päivät 2.10.2014 Ympäristötarkastaja Kaisa Autio-Nousiainen Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Toimii Järvenpään,

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPALAITOSTEN VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖLUPALAITOSTEN VALVONTASUUNNITELMA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖVALVONTA YMPÄRISTÖLUPALAITOSTEN VALVONTASUUNNITELMA 1. JOHDANTO Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 29 :n mukaan viranomaisen on tarkastustoimintaa varten tarvittaessa

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1(5) Sastamalan kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen yleisen terveysvalvonnan maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A)

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS. Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11.

JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS. Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11. 1 JOUKKOLIIKENTEEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hyväksytty seutuhallituksessa 24.11.2009 2 YHTEISTOIMINTASOPIMUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat Ehdotus 22.4.2015 Salon kaupunki Saapunut 11.5.2015 1043/00.04.01/2015 1044/00.00.01.01/2015 1 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tämä sopimus perustuu seuraaviin päätöksiin:

Tämä sopimus perustuu seuraaviin päätöksiin: SOPIMUS YHTEISEN EDUNVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ KERAVAN, HYVINKÄÄN JA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKIEN SEKÄ KIRKKONUMMEN, MÄNTSÄLÄN, NURMIJÄRVEN, PORNAISTEN, SIPOON, TUUSULAN JA VIHDIN KUNTIEN YHTEISTYÖNÄ 1. Sopimuksen

Lisätiedot

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Aluehallinto uudistuu 2010 Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Uudistuksen tavoitteet: Selkeämpi viranomaisten työnjako ilman päällekkäisyyksiä Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 24.3.2015. Helsinki, Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 24.3.2015. Helsinki, Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika kello 17.00 17.55 Kokouspaikka Helsinki, Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnä Helsinki Espoo Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Enonkosken, Heinäveden, Kerimäen ja Punkaharjun kuntien sekä Savonlinnan kaupungin sopimus maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta

Enonkosken, Heinäveden, Kerimäen ja Punkaharjun kuntien sekä Savonlinnan kaupungin sopimus maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta 1. (6) Enonkosken, Heinäveden, Kerimäen ja Punkaharjun kuntien sekä Savonlinnan kaupungin sopimus maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta 1. SOPIJAOSAPUOLET Järjestäjävastuun luovuttajina

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Helsinki 18.9.2014 Ylitarkastaja Juha Lahtela Ympäristöministeriö Valvonta ja hallintopakko YSL 18 Luku (167 189 )

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Vesihuoltoavustukset Vesiosuuskuntaseminaari, Vihti 27.9.2008 Ilkka Juva 1 Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Tehtäviä mm. Vesihuollon yleinen kehittäminen toimialueella Vesihuoltolain valvontaviranomainen

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Lautakunnan 5.5.2009 hyväksymä versio SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Yleiset määräykset Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta on se toimielin, jolla sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön

Lisätiedot

3 Kunnan lausunto Ely-keskuksen lausuntopyyntöön 28.5.2013; Tolsan maantien 11246 kevyen liikenteen väylä

3 Kunnan lausunto Ely-keskuksen lausuntopyyntöön 28.5.2013; Tolsan maantien 11246 kevyen liikenteen väylä 3..03 tiedote (5) 5.8.03 Ennakkotiedot Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksistä 5.8.03 tiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. Päätökset

Lisätiedot

Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa

Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa Ympäristöterveydenhuolto 1 (6) Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

Yhtymähallitus 128 24.06.2015. Väistötilojen hankinta ja kilpailutus 324/02.08.03.01/2015. Yhall 24.06.2015 128. Yhall 12.5.2015

Yhtymähallitus 128 24.06.2015. Väistötilojen hankinta ja kilpailutus 324/02.08.03.01/2015. Yhall 24.06.2015 128. Yhall 12.5.2015 Yhtymähallitus 128 24.06.2015 Väistötilojen hankinta ja kilpailutus 324/02.08.03.01/2015 Yhall 24.06.2015 128 Yhall 12.5.2015 Valmistelija: hallintojohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen(at)ylasavonsote.fi,

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Julkaisu 3/2016. PALVELUSELVITYS Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Julkaisu 3/2016. PALVELUSELVITYS Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Julkaisu 3/216 PALVELUSELVITYS Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 3/216 Palveluselvitys KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi,

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 2/2010

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 2/2010 KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 2/2010 Aika Keskiviikko 24.11.2010, klo 18.00 Paikka Hyria koulutus Oy, Auditorio Torikatu 18, Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA

KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA Kh 19.1.2015 25 KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA Joulukuussa 2014 julkistetun sote-järjestämislakiluonnoksen mukaan kuntayhtymien on ilmoitettava

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot