logo tähän Kiipulan ammattiopisto piskelijan opas Erityisopetus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "logo tähän Kiipulan ammattiopisto piskelijan opas 2010-2011 Erityisopetus"

Transkriptio

1 logo tähän piskelijan opas Kiipulan ammattiopisto Erityisopetus

2 Kiipulan toimipaikan aluekartta

3 Perttulan toimipaikan aluekartta

4 Sisällys Kiipulan toimipaikan aluekartta 2 Perttulan toimipaikan aluekartta 3 Sisällys 4 1 Kiipulan ammattiopisto 7 2 Opiskelu Kiipulan ammattiopistossa Oppilaitoksemme rikkaus opiskelijat Opiskelijan polku Erityisopetus ja opintojen tukeminen Oppimisen toteutuminen Läsnäolo tunneilla Arviointi Opintojen keskeyttäminen tai opiskelijan eroaminen Opiskeluun liittyvistä kuluista Lukuvuoden tärkeitä päiviä 15 3 Opiskelua tukevat asiat Opintotoimisto Koulumatkakorvaukset Ryhmänohjaajana toimiva opettaja Opinto-ohjaus Tuutoritoiminta Vakuutukset Autokoulu Opintojen rahoitus Ruokailu Majoittuminen Opiskelijahuollon palvelut 25 4

5 4 Vapaa-aika Kiipulassa 29 Liitteet 4.1 Vapaa-aika Kiipulan ammattiopistossa Vapaa-aika Perttulan toimipaikassa Oppilaskunta Kiipulan Kilta 31 Liite 1 Kiipulan ammattiopiston järjestyssäännöt 32 Liite 2 Tärkeitä numeroita 35 Kiipulan ammattiopistossa suoritettavat ammatilliset perustutkinnot ja tutkintonimikkeet: Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja Metsäalan perustutkinto, metsuri/metsäpalvelujen tuottaja Puhdistuspalvelujen perustutkinto, toimitilahuoltaja Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (hoiva-avustaja) Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, elektroniikkaasentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus

6 Koulutusalat Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Kulttuuriala Sosiaali- ja terveysala Luonnonvara- ja ympäristöala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekniikka ja liikenne Liiketalous 6

7 1. Kiipulan ammattiopisto Kiipulan ammattiopiston erityisopetuksen piirissä opiskelee 570 opiskelijaa. Oppilaitoksessa on kuusi eri koulutusalaa: kulttuuriala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, luonnonvara- ja ympäristöala, sosiaali-, terveys ja liikuntaala, tekniikan ja liikenteen ala sekä yhteiskuntatieteiden ja liiketalouden ala. Ammatillisen koulutuksen ohella erityisopetuksen piirissä opiskelee valmentavan koulutuksen opiskelijoita. Aikuiskoulutuksessa opiskelee keskimäärin noin 400 opiskelijaa, joista suurin osa Kiipulan muissa toimipaikoissa. Oppilaitoksen rehtori on Markku Aunola. Ammatillisten perustutkintojen koulutusjohtajina toimivat Rauno Konttila ja Seija Salminen. Valmentavien koulutusten koulutusjohtaja on Minna Seppälä, aikuiskoulutuksen koulutusjohtaja on Risto Kostiainen. Kullakin koulutusalalla opetuksen toteutuksesta vastaavat tiimit. Koulutuksesi onnistumisesta vastaavan tiimin nimen saat ryhmänohjaajana toimivalta opettajaltasi. Opiskelun tukipalvelut tarjoavat tukea koulunkäyntisi sujumiseksi. Opintotoimisto, opiskelijahuollon työntekijät, ohjaajat asuntolassa, vapaa-ajanohjaajat ja koulunkäyntiavustajat huolehtivat sinun ja muiden opiskelijoiden päivittäisestä hyvinvoinnista. Opiskelun tukipalveluista vastaa koulutusjohtaja Soile Kero. Kiipulan ammattiopiston ylläpitäjäyhteisö on Kiipulasäätiö. Ammattiopiston hallinnosta vastaavat johtokunta ja rehtori. Tämän oppaan tarkoituksena on kertoa millaiseen oppimis- ja toimintaympäristöön olet kotiutumassa. Opiskelujaksosi ammattiopistossa on alkanut ja toivomme sinulle iloisia ja viihtyisiä oppimishetkiä Kiipulan ammattiopistossa! KUVA 7

8 Opiskelijan polku Kiipulan ammattiopistossa - tähtäimessä hyvä elämä ja työ 8

9 2 Opiskelu Kiipulan ammattiopistossa 2.1 Oppilaitoksemme rikkaus opiskelijat Oppilaitoksemme on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityisiä tukitoimia opinnoissaan. Näin ollen opiskelijaryhmät muodostuvat hyvin erilaisista opiskelijoista. Oppilaitoksemme on ammatillinen oppilaitos, jossa opiskellaan eri alojen ammatteja ja opiskelijat tulevat eri puolilta Suomea. Osa tulee suoraan peruskoulusta, kun taas osalla on pitkä ura työelämässä takanaan. 2.2 Opiskelijan polku Opiskelijoidemme erilaisuus on oppilaitoksemme rikkaus. Opiskelijan polun tavoitteena on saavuttaa hyvä elämä ja työ. Tämä pyritään varmistamaan moniammatillisella tuella ja ohjauksella. Yksilöllistä ammatillista kuntoutumista tuetaan henkilökohtaisella opetuksen järjestämistä koskevalla suunnitelmalla. (HOJKS). Kiipulassa opiskellaan itsensä kokoiseen ammattiin. Ammattiopistossa puhutaan usein opiskelijan polusta. Jokaisen opiskelijamme polulla on aika ennen opiskelua, opiskelun aika ja aika opiskelun jälkeen. Nämä eri vaiheet on kuvattu opintoohjauksen suunnitelmaan, joka ohjaa ja kehittää henkilökuntamme toimintaa opiskelijoiden parhaaksi. Opiskelijan polun keskeinen yhteistyön väline on HOJKS ja sen liite HOPS, jotka tehdään kaikille ammattiopiston opiskelijoille. HOJKS on lyhenne sanoista henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. HOPS on lyhenne sanoista henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. HOJKSin tarkoituksena on tehdä opiskelustasi mielekästä ja tarpeitasi vastaavaa. Se on sinun ja oppilaitoksen välinen sopimus, johon kirjataan opintojesi edistymisen kannalta tärkeät yksilölliset järjestelyt ja tukitoimet. Ryhmänohjaajana toimiva opettajasi ja koulutusalan opintoohjaaja kertovat sinulle tarkemmin opiskelijan polusta ja sitä ohjaavasta HOJKSista.

10 Tärkeä tukiverkostosi opintojen aikana Opetukselliset tukimahdollisuudet: tukiopetus lukiopetus Opiskelun tukipalveluiden henkilökunta Minä opiskelija Opettajat, ohjaajat, koulunkäyntiavustajat Ystävät, opiskelutoverit ja tuutorit Kotijoukot Kotipaikkakunnan tukiverkostot 10

11 2.3 Erityisopetus ja opintojen tukeminen Ryhmänohjaajana toimivan opettajan ja muiden opettajien tehtävänä on huolehtia opintojesi sujumisesta parhaalla mahdollisella tavalla. Kiipulan opettajilla on tukena laaja tukipalvelujen verkosto. Tämä verkosto varmistaa sinulle mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen kasvamiseen, kehittymiseen ja kuntoutumiseen koulutuksen aikana. Erilaisten tukipalvelujen ja erityisopetuksen avulla pyrimme varmistamaan, että saat opintosi päätökseen. Opiskelun tukipalvelujen järjestämisen yhteyshenkilönä toimii ryhmänohjaajana toimiva opettajasi. 2.4 Oppimisen toteutuminen Opetuksessa ns. perinteinen koulunkäynti on pyritty jättämään vähäiseksi ja pyrimme toteuttamaan opetusta monipuolisemmilla menetelmillä. Kannustamme omatoimisuuteen ja aktiivisuuteen.oppiminen on sinussa itsessäsi tapahtuvaa toimintaa, johon opettaja sinua innostaa. Oppimismenetelminä ovat käytännön työtehtävät, erilaiset projektit, pari- ja ryhmätyöt. Totuttelemme myös kertomaan muille oppimiskokemuksiamme. Ammatillista kasvuasi ja kehittymistäsi kuvaa mahdollinen oppimispäiväkirjasi. Oppimista tapahtuu silloinkin, kun opettaja ei ole paikalla ja joskus luokassa voi olla useampi opettaja samalla kertaa. Pyrimme välttämään sirpaletiedon keräämistä ja tavoittelemme suurempien kokonaisuuksien hallintaa. Tiedon hakeminen eri lähteistä ja sen soveltaminen käytännön toimintaan on tärkeä tavoitteemme koulutuksen aikana. 11

12 nettietiketti kännykkäetiketti Kohteliaisuus, hyvät tavat ja huomaavaisuus päihteettömyys toisten huomioon ottaminen aikataulujen noudattaminen ystävällinen käyttäytyminen 12

13 2.5 Läsnäolo tunneilla Ammatillisen koulutuksen säädösten mukaan opiskelijan on osallistuttava opetukseen, jollei häntä ole siitä vapautettu. Mahdollisista vapautuksista päättää rehtori. Olet opiskelemassa ammattia, joten edellytämme sinun noudattavan työelämässä käytännössä olevaa toimintamallia: Jos sairastut, ota yhteyttä ryhmänohjaajana toimivaan opettajaan. Jos sairastut kotipaikkakunnalla, ilmoita ryhmänohjaajalle tai opintosihteerille sairauslomasi pituus puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Työssäoppimisen aikana ilmoita sairastumisestasi myös työssäoppimispaikkaan. Jos sinun on hoidettava asioita kotipaikkakunnalla, sovi poissaolosta etukäteen ryhmänohjaajasi kanssa. Ilmoita poissaolostasi myös niille opettajille, joiden tunneilta joudut olemaan pois oman menon vuoksi. 2.6 Arviointi Sinulle kerrotaan lukuvuoden kuluessa opintojen arviointiperusteet. Opintojesi edetessä sinulla on oikeus saada palautetta suorittamistasi opinnoista. Sinulla on oikeus halutessasi nähdä opintokorttisi, johon on kerätty tiedot suoritetuista opinnoista. Voit kysyä palautetta myös suoraan opettajalta. Jos opiskelet ammatillista perustutkintoa ja suoritat opinnot ajallaan eikä sinulla ole suuria määriä suorittamattomia opintoja, siirryt automaattisesti seuraavalle opintovuodelle. Jos sinulla sen sijaan on paljon suorittamattomia opintoja, voi siirtymisesi seuraavalle opintovuodelle olla mahdotonta. Opintojesi jatkoaikataulusta on tällöin keskusteltava ryhmänohjaajan, koulutusalasi opinto-ohjaajan tai koulutusjohtajan kanssa. Opettajat seuraavat oppituntien aikana opiskelijoiden läsnäoloa. Runsaat poissaolot vaikuttavat oppimiseen ja sitä kautta arvosanoihin. Jos opiskelijalle kertyy runsaasti luvattomia poissaoloja, ilmoitetaan niistä opintoja rahoittavalle taholle. 13

14 2.7 Opintojen keskeyttäminen tai opiskelijan eroaminen Joissakin elämäntilanteissa opiskelija voi joutua keskeyttämään opintonsa tai voi haluta erota oppilaitoksesta. Tällaisessa tilanteessa ota heti yhteys ryhmänohjaajana toimivaan opettajaasi. Hänen kanssaan voit keskustella keskeyttämisen syistä ja miettiä vaihtoehtoja jatkoa varten. Ryhmänohjaajana toimiva opettaja huolehtii jatkosuunnitelman laatimisesta HOJKSiin. 2.8 Opiskeluun liittyvistä kuluista Opiskelu Kiipulan ammattiopistossa on pääsääntöisesti ilmaista. Saat oppilaitokselta opiskelumateriaalit ja lainaksi tarvittavat oppikirjat. Lukukausimaksua ei oppilaitoksessamme ole. Asuminen asuntolassa ja alueen tarjoamat harrastusmahdollisuudet ovat maksuttomia (liikuntahalli, kuntosali, uimahalli jne.). Ruokailukustannuksista on lisätietoja kappaleessa

15 2.9 Lukuvuoden tärkeitä päiviä Syyslukukausi Kuukausi ELOKUU Lukuvuosi alkaa klo Yhteinen aloitustilaisuus uusille opiskelijoille klo 9 SYYSKUU Hyvä Päivä / aloittavat opiskelijat Kiipulan ja Perttulan toimipaikoissa Avoimien ovien päivä & Kotijoukkojen päivä Opiskelijoiden kotityöpäivä Syysspurtti (valmentava koulutus) Kiipulan ja Perttulan toimipaikoissa klo Syysspurtti (perustutkintokoulutus) Kiipulan ja Perttulan toimipaikoissa klo LOKAKUU Syysloma Vantaalla Kouvolassa MARRASKUU Opiskelijoiden kotityöpäivä Valinnaisaineviikot JOULUKUU Joulujuhla, syyslukukausi päättyy Joululoma Kevätlukukausi Kuukausi TAMMIKUU Kevätlukukausi alkaa HELMIKUU Valinnaisaineviikot, Kiipulan toimipaikka Opiskelijoiden kotityöpäivä MAALISKUU Talviloma Talvispurtti (valmentavat koulutukset) Talvispurtti (perustutkintokoulutukset) HUHTIKUU Pääsiäisloma KESÄKUU Opiskelijoiden vapaapäivä Kevätjuhla 15

16 3 Opiskelua tukevat asiat 3.1 Opintotoimisto Opintotoimistot palvelevat sinua koulupäivinä Kiipulan ja Perttulan toimipaikoissa. Opintosihteerit neuvovat sinua opintotuki- ja koulumatkatukiasioissa ja antavat tarvittaessa opiskelu- ja läsnäolotodistuksia. Kiipulan toimipaikan opintotoimisto Aikuiskoulutuksen aula avoinna ma klo ti-to puh. (03) tai (03) Perttulan toimipaikan opintotoimisto Halllintorakennus avoinna klo puh. (03) Opintosihteereille voi lähettää sähköpostia osoitteella 3.2 Koulumatkakorvaukset Kela korvaa päivittäisten koulumatkojen kustannuksia koulumatkatukena, kun yhdensuuntainen koulumatka on opiskelijan asunnolta oppilaitokseen vähintään 10 km ja koulumatkan kustannukset ovat yli 54 /kk. Kelan koulumatkatukea voit hakea koulumatkatukihakemuksella. Saat sen opintotoimistosta, Kelasta tai Kelan internetsivuilta. Täytä hakemus itse (täyttöapua saat opintosihteereiltä) ja tuo se opintotoimistoon. Lukuvuoden aikana Kiipulasäätiö maksaa koulumatkaavustusta opiskelijoille, jotka eivät asu oppilaitoksen asuntolassa ja koulumatka on yli kolme kilometriä. Koulumatka-avustus on 20 euroa kuukaudessa ja se maksetaan tilille seuraavan kuukauden alussa. Koulumatka-avustusta ei kuitenkaan makseta opiskelijalle, joka saa Kelasta tai muulta rahoittajataholta koulumatkatukea oman auton käytön mukaan. Koulumatkaavustusta voit hakea koulumatkaavustuskaavakkeella, jonka saat opettajaltasi. Kiipulan Turengissa sijaitsevissa opiskelija-asunnoissa asuville myönnetään koulumatkoihin bussilippuja. Lisätietoja koulumatkakorvauksista saat opintosihteereiltä. 16

17 3.3 Ryhmänohjaajana toimiva opettaja Opintoihin perehdyttäminen, ammatilliseen kasvuun ohjaaminen, tukitoimien järjestäminen ja niistä huolehtiminen ovat ryhmänohjaajana toimivan opettajan avaintehtäviä, joita hän hoitaa yhteistyössä opiskelun tukipalveluhenkilökunnan, koulutusalan muiden opettajien ja opinto-ohjaajan kanssa. Ryhmänohjaaja-opettaja laatii yhdessä sinun ja opiskelijahuollon edustajan tai opinto-ohjaajan kanssa henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS). Ryhmänohjaaja kerää palautteen opinnoissa etenemisestä opettajilta ja välittää sen sinulle. Ryhmänohjaajasi tai muu tukihenkilösi on tarvittaessa yhteydessä läheisiisi (vanhemmat tai perheesi). Jos sinulla on huolia tai tarvitset henkilökohtaista apua, niin ensisijaisesti ota yhteys ryhmänohjaajaasi. 3.4 Opinto-ohjaus Opintojen ohjauksesta päävastuussa ovat ryhmänohjaajina toimivat opettajat. Heidän tukenaan koulutusaloilla (puutarhataloudessa, tekniikassa ja liikenteessä sekä valmentavassa koulutuksessa) ovat opinto-ohjaajat. He tukevat ryhmänohjaajia mm. HOJKS:ien ja jatkosuunnitelmien laatimisessa ja keskeytymisten seurannassa. Opinto-ohjaajat koordinoivat omalla koulutusalallaan valinnaisia opintoja, esittelevät oppilaitosta erilaisissa tilaisuuksissa sekä osallistuvat koulutusesitteiden ja muun esittelymateriaalin tuottamiseen. 17

18 3.5 Tuutoritoiminta Kiipulan ammattiopistossa toimii ryhmä tuutoreita sekä Kiipulan että Perttulan toimipaikoissa. Tuutorit ovat suorittaneet tuutorikoulutuksen ensimmäisen opintovuoden aikana. He saavat toiminnastaan suorituksen opintokorttiin ja myös erillisen todistuksen. Tuutorit toimivat opintonsa aloittavien opiskelijoiden tukena opiskelijan polun alkumetreillä. Tunnistat heidät T-paidoista. Heidän kanssaan voit keskustella mieltä askarruttavista asioista vaikkapa välitunnilla tai kahvitauolla. Lisäksi tuutorit järjestävät erilaista toimintaa (kyselytunteja, diskoja) ja osallistuvat moneen mahdolliseen: vastaanottavat vierailijoita, tekevät aloitteita ja antavat opiskelukavereilleen opastusta ja ohjausta. Tuutorit Kiipulan toimipaikassa: Tuutorit Perttulan toimipaikassa: Mira Junnila Ville Kaski Heidi Niemelin Laura-Kaisa Nokkala Katri Nurminen Henri Salin Terhi Solin Juhani Soon Maria Soon Tiia Vuorinen Kalle Gröhn Suvi Vainio Teemu Laine Marko Heulamaa Eero Pusa Tuukka Hernesniemi Patric Hallikas Laura Härmä Niko Majanmaa Kati Toivanen 18

19 3.6 Vakuutukset Opiskelijat on vakuutettu Pohjola Vakuutus Oy:ssä tapaturmavakuutuksella. Lisäksi irtain omaisuus on vakuutettu tulipalon varalta. 3.7 Autokoulu Kiipulan ammattiopistossa toimii autokoulu, jonka voit suorittaa opintojesi aikana. Autokoulussa voi suorittaa A, B tai C-kortin tai näiden yhdistelmiä. Autokoulu on maksullinen ja sen toiminnasta vastaa Tervakosken autokoulu. Lisätietoja autokoulusta annetaan lukuvuoden alkaessa. 19

20 Opintojen rahoittaminen Ammatillisen kuntoutuksen rahoitus: Kela työeläkelaitos vakuutusyhtiö Opintotuki: opintoraha asumislisä opintolainan valtiontakaus Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella: työttömyyspäiväraha työmarkkinatuki Lisätietoja opintoihin liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista saat opintosihteeriltä, joka hoitaa lisäksi Kelan opintotuki- ja koulumatkatukiasiat, Kiipulan koulumatka-avustukset. kuntoutusohjaajalta, joka hoitaa ammatilliseen kuntoutukseen liittyvät asiat 20

21 3.8 Opintojen rahoitus Koulutus ammatillisena kuntoutuksena: Vajaakuntoinen opiskelija voi saada opintoihinsa tukea Kelasta ammatillisena kuntoutuksena. Voit hakea Kelan kuntoutusta koulutusta varten, kun sinut on hyväksytty koulutukseen ja sinulla on lääkärintodistus kuntoutustarpeestasi ja koulutuksen sopivuudesta. Koulutuksen ajalta maksetaan yleensä toimeentuloturvana kuntoutusrahalain mukaista kuntoutusrahaa, joka on veronalaista tuloa. Tukea voit hakea myös tietyin ehdoin työeläkelaitoksen tai vakuutusyhtiön kautta. Ammatillinen kuntoutus sisältää mm. opiskelun tukemisen ja mahdollisesti vajaakuntoiselle opiskelijalle ammatillisesta koulutuksesta suoriutumisen kannalta välttämättömien apuvälineiden hankkimisen. Opintotuki: Kelan myöntämän opintotuen tarkoituksena on turvata sinulle opiskeluaikaisen toimeentulon rahoitus, mikäli toimeentuloasi ei ole muulla tavoin turvattu. Myöntämisperusteita ovat oppilaitokseen hyväksyminen ja päätoiminen opiskelu. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalaista tuloa. Tuki omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella Tukea haetaan oman paikkakunnan TE-toimistolta ennen opintojen aloittamista Kaikki opintojen tukimuodot edellyttävät rahoittajatahoista riippumatta opinnoissa edistymistä, jota seurataan järjestelmällisesti. Selvitä Kelan paikallistoimistossa sinulle sopiva rahoitusetuus ja esitä oppilaitokseen hyväksymisilmoituksesi ja mahdollinen kuntoutussuunnitelmasi. Laita etuuden hakeminen heti vireille, koska käsittely saattaa kestää. Kuntoutusrahan hakijan on hyvä selvittää myös matkakorvauksien hakeminen Kelalta. Kiipulassa saat lukukauden alussa läsnäolotodistuksen opettajaltasi. Tuo läsnäolotodistus henkilökohtaisesti opintotoimistoon niin ilmaiset olevasi läsnä. Se toimitetaan opintotoimiston toimesta Kelalle. Perttulassa opiskelijoiden läsnäolotodistukset lähetetään koululta suoraan Kelalle aina lukukauden alussa. 21

22 Ruokailuajat ja hinnat (Voimassa alkaen. Hintoihin voi tulla tarkistuksia.) Kiipulan toimipaikka, Rustholli Maanantaista perjantaihin Kello Hinta AAMUPALA klo ,70 LOUNAS lukujärjestyksen mukaan maksuton (klo välillä) PÄIVÄKAHVI ,60 PÄIVÄLLINEN ,70 Perttulan toimipaikka, Perttulan keittiö Maanantaista perjantaihin Kello Hinta AAMUPALA valmistetaan asuntolassa 1,50 LOUNAS lukujärjestyksen mukaan maksuton (klo välillä) PÄIVÄLLINEN ,45 - sisältää aamu- ja iltapäiväkahvin opetustiloissa ILTAPALA valmistetaan asuntolassa 1,55 22

23 3.9 Ruokailu Kiipulan toimipaikka, Rustholli Koulupäivinä tarjotaan maksuton lounas. Aamupala, päiväkahvi ja päivällinen ovat maksullisia. Vain luonnonvara-alan opiskelijoille myös aamupala ja päivällinen ovat koulupäivinä maksuttomia. Iltapalaa on mahdollista ostaa päivällisen yhteydessä. Tuotteet on hinnoilteltu erikseen. Ruoka-aikoja tulee noudattaa. Ruokasali on varattu vain ruokailijoiden käyttöön. Rusthollissa voi maksaa käteisellä tai pankkikortilla (Visa, Visa Electron). Opintotoimisto myy ruokalippuvihkoja, joiden etukäteen ostamista suositellaan. Erityisruokavaliota noudattavien pitää esittää terveydenhoitajan tai lääkärin todistus ravitsemispäällikölle tai muulle ruokalan henkilökuntaan kuuluvalle. Perttulan toimipaikka, Perttulan keittiö Koulupäivinä tarjotaan maksuton lounas. Aamupala, päiväkahvi ja päivällinen ovat maksullisia. Vain luonnonvara-alan opiskelijoille myös aamupala ja päivällinen ovat koulupäivinä maksuttomia. Lisäksi on mahdollista ostaa tuotteita keittiön kylmäkaapista käteisellä tai pankkikortilla (Visa, Visa Electron). Tuotteet on hinnoiteltu erikseen. Maksullisista aterioista laskutetaan kuukausittain läsnäolopäivien mukaan (6,50 euroa/päivä, maanantailta ei aamiaista eikä perjantailta yleensä päivällistä ja iltapalaa). Luonnonvara-alan opiskelijoilta laskutetaan 1,55 euroa /päivä. Erityisruokavaliota noudattavien pitää esittää terveydenhoitajan tai lääkärin todistus Perttulan toimipaikan terveydenhoitajalle. 23

24 3.10 Majoittuminen Asuntolaan majoittumisestasi huolehtivat asuntolaohjaajat. Kiipulassa heidän toimistonsa sijaitsee vapaa-aikatalolla (puh ) ja Perttulan toimipaikassa Hietikossa (puh ). Ohjaajien puoleen voit kääntyä aina, kun sinulla on jotain majoittumiseen liittyviä kysymyksiä. Asuntolassa asuminen eroaa huomattavasti kotona asumisesta. Kun toisilleen vieraat ihmiset asuvat ja toimivat yhteisissä tiloissa, tarvitaan suvaitsevaisuutta ja toisten huomioonottamista. Sinun on annettava huonetoverillesi opiskelurauha ja vältettävä metelöintiä myös käytävillä. Asuntolan järjestyssäännöt löytyvät asuntoloiden ilmoitustauluilta sekä tämän oppaan liitteestä 1, Ammattiopiston järjestyssäännöt. Ohjeet koskevat kaikkia Kiipulan ammattiopiston opiskelijoita sekä alueella tilapäisesti oleskelevia ja vierailevia henkilöitä. Opiskelijat eivät asu ammattiopiston asuntolassa viikonloppuisin. Opiskelijat huolehtivat itse huoneidensa siisteydestä. Päihteiden tuominen ja niiden nauttiminen sekä päihtyneenä esiintyminen Kiipulan ammattiopiston alueella on kielletty. Tupakointi on kielletty asuntolatiloissa. Toisten opiskelijoiden tavaroita, vaatteita tai ruokaa ei saa lainata ilman lupaa. 24

25 3.11 Opiskelijahuollon palvelut Kiipulan ammattiopiston opiskelijahuollon palveluita ohjaavat periaatteet on kuvattu koulun opetussuunnitelman B-osassa. Opiskelijahuollon palvelut voidaan jakaa opiskeluterveydenhuoltoon ja muihin opiskelijahuollon palveluihin. Kaikilla opiskelijoillamme on oikeus käyttää näitä palveluja. Sairauslomasta on aina ilmoitettava oppilaitokseen ryhmänohjaajana toimivalle opettajalle. Jos asut asuntolassa, ilmoita asiasta myös asuntolaohjaajille. Pääsääntöisesti opiskelijat lähtevät asuntolasta kotiin sairastuessaan. Kiipulan toimipaikassa terveydenhuollosta (terveydenhoitaja ja lääkäri) vastaa Janakkalan terveyskeskus. Terveydenhoitaja Venla Gustafsson puh. (03) , Kiipulakeskus Vastaanotto ilman ajanvarausta: ma klo , tiistaista perjantaihin klo Muina aikoina vain ajanvarauksella. Lääkäri, Kiipulakeskus Lääkärin vastaanotolle pääset varaamalla ajan terveydenhoitajalta. Konsultoiva psykiatri Konsultoiva psykiatri on tavattavissa kerran viikossa. Tarvittaessa ajanvaraus vastaanotolle tapahtuu terveydenhoitajan, psykologin tai taideterapeutin välityksellä. Perttulan toimipaikassa opiskelijoiden terveydenhuollosta vastaa Kiipulan ammattiopiston terveydenhoitaja ja Hämeenlinnan kaupungin lääkäri. Terveydenhoitaja Leena Valmu puh. (03) , hallintorakennus Vastaanotto ilman ajanvarausta ma pe klo Muulloin sopimuksen mukaan. Lääkärin ajanvaraukset terveydenhoitajan kautta. 25

26 Jos sairastut koulupäivän aikana, neuvottele asiasta oman opettajasi tai ohjaajasi kanssa. Jos tarvitset hoitoa, terveydentilan arviointia tai neuvontaa, ota yhteys terveydenhoitajaan. Kiireellisissä tapauksissa tai terveydenhoitajan poissa ollessa toimi seuraavasti: Kiipulan toimipaikassa voi ottaa yhteyttä Turengin terveysaseman päivystysvastaanotolle, Tapailankuja 8, arkisin klo 8 16 välisenä aikana, puh. (03) Perttulan toimipaikassa voit ottaa yhteyttä Hämenlinnan Terveyspalveluiden Vanajaveden terveysasemaan arkisin klo , puh. (03) , (osoite Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus) Jos sairastut illalla tai viikonloppuna, on sinun otettava yhteys Kanta- Hämeen keskussairaalan päivystyspoliklinikalle, puh. (03) (keskussairaalan vaihteen puh. (03) 6291). Päivystyskäynnistä lääkärillä peritään maksu. Hammashuolto kattaa vain akuutit särkytapaukset tai tapaturmat. Allaolevista puhelinnumeroista ja palveluista saat ensiavun, mutta varsinaiseen hoitoon ohjataan kotipaikkakunnalle. Kiipulan toimipaikka: Terveyskeskushammaslääkärien vastaanotot ovat Turengin terveysasemalla. Hammaslääkäriaika on akuuttitapauksissa varattava numerosta (03) , ensisijaisesti klo 8-9. Perttulan toimipaikka: Hämeenlinnan Terveyspalveluiden hammaslääkäripäivystys on Pääterveysasemalla, (osoite: Viipurintie 1-3, E-rakennus, 3.kerros) tai Turengin hammashoitolassa (osoite: Tapailankuja 8). Ajanvaraus ma-pe klo , puh. (03) Viikonlopun särkypäivystystiedote puh. (03) Hammaslääkäripalveluista peritään laissa määrätyt terveyskeskusmaksut, laskun saa mukaan. 26

27 Kiipulan opiskelijahuollon erityistyöntekijät toimivat tukenasi opintojen aikana, keskustelevat kanssasi sinulle tärkeistä asioista ja ovat mukanasi opintojen suunnittelussa. Kun tarvitset neuvoja, ohjausta tai apua, voit kääntyä seuraavien henkilöiden puoleen: Kiipulan toimipaikassa: Kuntoutusohjaaja, Kiipulakeskus puh. (03) Kuntoutusohjaaja (liiketalouden koulutusala), Kiipulakeskus puh. (03) tavattavissa to-pe Terveydenhoitaja, Kiipulakeskus puh. (03) Psykologi, Kiipulakeskus puh. (03) Psykologi, Kiipulakeskus puh. (03) Psykologi, Kiipulakeskus puh. (03) Psykologi, Kiipulakeskus. puh. (03) Taideterapeutti, Asuntola 5 puh. (03) Psykiatrinen sairaanhoitaja, Asuntola 5 puh. (050) Perttulan toimipaikassa, Hallintorakennus: Kuntoutusohjaaja puh. (03) Terveydenhoitaja puh. (03) Psykologi puh. (03) Opiskelijahuollon fysioterapeutti, Kiipulan Vapaa-aikatalo puh. (03) Opiskelijahuollon toimintaterapeutti, Kiipulan Miinanvintti puh. (050)

28 Vapaa-ajan mahdollisuuksia Toimari Vapaa-aikatalo Vapari Ampumarata Bändikämppä Tennis Biljardi Frisbeegolf Golf Lenkkipolut Pyöräily Hiihto Luistelu Liikuntahalli Kuntosali Uimahalli Sauna 28

29 4 Vapaa-aika Kiipulassa Mielekäs ajanvietto takaa paremman opintomenestyksen ja yleisen viihtyvyyden. Harrastusmahdollisuudet Kiipulan ammattiopistossa ovat laajat. Voi olla, että löydät itsellesi jopa uuden harrastuksen. Siksi sinun kannattaa panostaa vapaa-ajanviettomahdollisuuksien hyödyntämiseen heti opintojen alkuvaiheessa. 4.1 Vapaa-aika Kiipulan ammattiopistossassa Vapaa-aikatalo sijaitsee Kiipulan alueen keskipisteessä. Talo on kohtauspaikka, jossa sijaitsevat asuntolaohjaajien toimisto, biljardi, pub-tikka, PS2-pelihuone, autokoululuokka, musiikinkuuntelutila, lehtienlukusali ja TV. Ilmoitustaululta löydät paljon tietoa alueella tapahtuvasta erilaisesta vapaa-ajantoiminnasta. Katso vapaa-ajan lukujärjestys! Vapaa-aikatalo on avoinna ma - to 7 21 ja pe Vapaa-aikatalolta löydät myös vapaa-aikaohjaajan. Hänen puhelinnumeronsa on (03) tai kiinnostavat, tee ehdotus! Voi olla, että joku toinenkin on ehdottanut samaa harrastusta ja toiveenne voidaan toteuttaa.. Kiipulan alueella voi harrastaa monenlaista liikuntaa. Liikuntahallin aukioloajat ovat ilmoitustauluilla. Alueella on myös tenniskenttä. Tenniskentän avaimen saat lainaksi kuntoutuskeskuksen asuntolaohjaajien toimistosta Oralasta. Jos tarvitset apua yöllä, tukenasi ovat yövalvojat maanantai-illasta perjantaiaamuun klo Voit soittaa heille, puh. (03) tai Uusimmat tiedot omaehtoisesta toiminnasta ja järjestetyistä toiminnoista löytyvät Vapaa-aikatalon ilmoitustaululta. Voit myös kysyä lisätietoja asuntolaohjaajilta tai vapaa-aikaohjaajalta. Jos tarjonnasta puuttuu jotain sellaisia harrastuksia, jotka sinua 29

30 Kiipulan alueelta löytyvät myös ulkoilupolut, joilla voi kesällä liikkua jalan ja talvella hiihtää. Lisäksi iltaisin toimii erilaisia ohjattuja liikuntaryhmiä, mm. sählyn, kuntosalin, ampumaradan, tanssin ja lenkkeilyn ryhmät. Näistä ohjatuista ryhmistä saat lisätietoja asuntolaohjaajilta, vapaa-aikaohjaajalta ja ilmoitustauluilta. Sauna ja uimahalli sijaitsevat kuntoutuskeskuksen tiloissa. Ne ovat avoinna ma-to klo ja pe-su klo Lisäksi on aamu-uinnin mahdollisuus ma-pe klo 7-8 (ei saunaa). Toimari on yhteinen vapaa-ajantila kaikille Kiipulan ammattiopiston opiskelijoille. Siellä voit tavata toisia opiskelijoita, pelata monenlaisia pelejä, laulaa karaokea tai singstaria, lukea lehtiä / sarjakuvia, piirtää, askarrella tai vain jutella kahvimukin ääressä. Toimari on avoinna ma-ke Kiipulan kirjasto on toiminut keväästä 2007 lähtien. Sinut perehdytetään kirjaston käyttäjäksi lukuvuoden alussa. Kirjasto on avoinna klo opiskelupäivinä. Kirjaston toiminnasta vastaa tietopalvelusihteeri Anne Heikkinen ja siellä työskentelee hänen lisäkseen työssäoppijoita. Kiipulan kirjasto sijaitsee Kiipulakeskuksessa. Kirjastoauto pysähtyy Kiipulan toimipaikassa kerran viikossa. Aika ilmoitetaan ilmoitustauluilla. Kiipulakeskuksessa sijaitsee myös kauppaopiskelijoiden ylläpitämä kioski-kahvio Cafe Liberty. Aukioloajoista ilmoitetaan tarkemmin lukuvuoden alussa. Maanantaisin kokoontuu avoin Kuvataidepaja (klo 18-20) Asuntola 5:n alakerrassa. Lisätietoja kuvataideterapeutti Hannu Auliolta, puh. (03) Voit ottaa oman tietokoneesi mukaan Kiipulaan, mutta et voi kytkeä sitä Kiipulan tietoverkkoon. Jos haluat omaan tietokoneeseesi nettiyhteyden, voit hankkia esim. usb-modeemin, mokkulan. Miinantori on Kiipulan alueen kauppa, joka toimii myös kahviona. Kaupan tuotevalikoimaan kuuluu elintarvikkeita, hygieniatuotteita, opiskelutarvikkeita, Kiipulatuotteita sekä sesongin kukkia ja vihanneksia. Tarkat aukioloajat voit katsoa yleisten tilojen ilmoitustauluilta. Vapaa-aikatalo 30

31 4.2 Vapaa-aika Perttulan toimipaikassa Perttulan toimipaikassa järjestetään opiskelijoille ohjattua vapaaajantoimintaa arki-iltaisin kädentaidoista, tietotekniikasta, musiikista ja kulttuurista sekä liikunnasta. Opiskelijat voivat käyttää myös Hämeenlinnan vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, kuten mm. uimahallia ja kirjastoa. Opiskelijoiden omakustanteisiin harrastuksiin kuuluvat mm. käynnit jääkiekko- ym. peleissä, ratsastamassa ja keilaamassa sekä elokuvissa. Lisäksi järjestetään retkiä eri kohteisiin ja osallistutaan valtakunnallisiin urheilu- ja kulttuuritapahtumiin. Opiskelijoiden käytössä ovat vapaa-ajantilat Vapari ja Vintti. Ne ovat auki koulupäivän jälkeen klo asti. Vapaa-ajantiloissa opiskelijat voivat katsella televisiota, kuunnella musiikkia, laulaa karaokea, pelata biljardia ja muita pelejä sekä lueskella lehtiä ja seurustella kavereiden kanssa. Liikunta- ja kuntosali sekä tennis-/ koripallokenttä ovat iltaisin opiskelijoiden käytössä. on vapaa-aikatoiminnan info-keskus Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää nettiyhteyttä asuntolan päivystystilan yhteydessä olevalla tietokoneella. 4.3 Oppilaskunta Kiipulan ammattiopistossa toimii oppilaskunta, jonka jäseniä ovat kaikki ammattiopiston opiskelijat. Oppilaskunnalle valitaan uusi puheenjohtaja ja hallitus syksyn aikana. Hallituksessa on edustus eri koulutusaloilta. Oppilaskunta järjestää mm. opiskelijoiden toiveiden mukaista vapaa-ajantoimintaa kuten illanviettoja, diskoja ja retkiä erilaisiin tapahtumiin. Liiketalouden opiskelijat muodostavat lisäksi Suomen kauppaopiskelijoiden liittoon kuuluvan opiskelijayhdistyksen. 4.4 Kiipulan Kilta Kiipulan Kilta on rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on lujittaa ja säilyttää toverisiteitä opintojen päättymisen jälkeen. Jäseneksi pääsee jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja on opiskellut Kiipulan oppilaitoksissa tai on osallistunut Kiipulan järjestämiin kursseihin. Lisätietoja Kiipulan Killan toiminnasta saat yhdistyksen hallituksen jäseniltä. 31

32 Kiipulan ammattiopiston järjestyssäännöt Kiipulasäätiön ylläpitämän Kiipulan ammattiopiston järjestyssääntöjen tarkoituksena on opiskelijoiden sekä henkilökunnan työrauhan ja turvallisuuden edistäminen. Järjestyssäännöt on laadittu yhteistyössä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa. Henkilökunnalle on tehty erikseen ohjeet menettelytavoista järjestyssääntörikkomusten suhteen. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan ( / 630, 28 ja 29 ) opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta. 1.Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaitoksen alueella ja koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä tilanteissa. Oppilaitoksen alueeksi katsotaan ne tontit ja rakennukset, joilla opiskelijat ovat opetussuunnitelmien mukaisissa tehtävissä. Myös Kiipulan opiskelija-asuntoloissa noudatetaan näitä sääntöjä sekä lisäksi opiskelija-asuntoloina käytettävissä kiinteistö- ja asuntoosakeyhtiöissä kunkin talon talokohtaisia järjestyssääntöjä. Koulunkäyntiin liittyviä tilanteita ovat esimerkiksi työssäoppiminen, opintoretket, oppilaitoksen järjestämät kouluajan ulkopuolella pidettävät tilaisuudet, opiskelijoiden oppilaitoksen tiloissa järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat, joissa opiskelijat edustavat oppilaitostaan. Liite 1 2. Opiskelijan tulee käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa oppilaitoksen järjestyssääntöjä sekä henkilökunnan antamia opetukseen, työturvallisuuteen ja käyttäytymiseen liittyviä ohjeita. Mikäli opiskelija rikkoo järjestyssääntöjä, häntä ohjataan ensisijaisesti neuvoin, ohjein ja kehotuksin. Jos nämä keinot eivät auta, Kiipulan työntekijät voivat antaa opiskelijalle suullisen varoituksen. Opiskelijaa, joka rikkoo järjestyssääntöjä, harjoittaa opinnoissaan vilppiä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan rangaista myös kurinpidollisesti. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja opiskelijan erottaminen oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi sekä opiskelijan erottaminen opiskelija-asuntolasta. Ennen opiskelijan määräaikaista erottamista oppilaitoksesta, opiskelija-asuntolasta erottamista ja kirjallisen varoituksen antamista opiskelijalle on yksilöitävä rangaistukseen syynä oleva teko tai laiminlyönti, kuultava opiskelijaa sekä hankittava tarpeellinen selvitys. Ennen alle 18-vuotiaan opiskelijan erottamista oppilaitoksesta tai opiskelija-asuntolasta on kuultava myös opiskelijan huoltajaa. Rangaistuksista ja opiskeluoikeuden menettämisestä tulee antaa kirjallinen päätös. (Laki ammatillisesta koulutuksesta /630/35 / Asetus ammatillisesta koulutuksesta /811/17, 18 ) 32

33 3. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta tai muuta lupaa poissaoloon. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (Laki ammatillisesta koulutuksesta /630/ 34 ) Opiskelijan tulee noudattaa työjärjestyksen mukaisia opetusaikoja. Matkapuhelimen käyttö ja puhelujen vastaanottaminen oppituntien aikana ilman erillistä sopimusta on kielletty. Poissaolo on sallittua vain sairauden tai myönnetyn erillisen luvan perusteella (Kiipulan ammattiopiston poissaolo-ohjeistus). Opiskelija-asuntolassa oleskelu opetusaikana on sallittua ainoastaan oppilaitoksen toimihenkilön luvalla. Asumisoikeus asuntolassa ei koske oppilaitoksen loma-aikoja eikä sairauslomia. Viikonloppuisin asuminen on sallittu vain, mikäli siitä on erikseen sovittu opiskelijan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 4. Kiusaaminen, uhkailu, ahdistelu ja fyysisen väkivallan käyttö on ehdottomasti kielletty. Kaikissa tapauksissa tulee ottaa välittömästi yhteys Kiipulan henkilökuntaan, jotta asiaa voidaan käsitellä ja tehdä tarvittavat toimenpiteet. 5. Oppilaitoksen omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Opiskelijan on käsiteltävä hänelle annettuja raaka- ja tarveaineita säästäväisesti. Asuntolan avain on tarkoitettu asukkaan henkilökohtaiseen käyttöön eikä sitä saa luovuttaa ulkopuolisille. Jos opiskelija vahingoittaa tai kadottaa koulun omaisuutta, hän on velvollinen ilmoittamaan siitä heti opettajalleen tai asuntolaohjaajalle. Tahallisesti aiheuttamastaan vahingosta opiskelija on korvausvelvollinen vahingonkorvauslain ( / ) mukaisesti. Oppilaitos ei vastaa opiskelijoiden tavaroiden säilytyksestä eikä niille tapahtuneista vahingoista. 6. Työtapaturmien osalta ovat opiskelijat tapaturmavakuutuslain alaisia. Opiskelijoilla on lakisääteinen tapaturmavakuutus sekä oppilaitoksen ottama vapaaehtoinen tapaturmavakuutus. Työturvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava, sillä huolimattomuus tai tahallisuus voivat aiheuttaa vakuutusyhtiöiden korvausvelvollisuuden mitätöitymisen (Työturvallisuuslaki / 738). Opiskelijan on viipymättä ilmoitettava opettajalle työolosuhteissa tai työmenetelmissä, koneissa, muissa työvälineissä, henkilösuojaimissa tai muissa laitteissa havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista, jotka voivat aiheuttaa vaaraa turvallisuudelle tai terveydelle. Ammattityössä on käytettävä ohjeiden mukaisia työasuja, turvavarusteita ja henkilösuojaimia esim. kuulosuojaimet, hengityssuojaimet ja silmäsuojaimet (VNp 33

34 Henkilösuojaimista 1993 /1406). Tapaturmista on ilmoitettava välittömästi terveydenhoitajalle ja opettajalle. 7. Tupakointi on sallittu ainoastaan sille varatuilla alueilla (Tupakkalaki 1994/765). 8. Päihdyttävien ja huumaavien aineiden hallussapito, jakelu, kauppa ja käyttö on ehdottomasti kielletty (Huumausainelaki / ). Huumausainerikkomuksista ilmoitetaan välittömästi poliisille. Päihteiden väärinkäytön osalta noudatetaan Päihteetön Kiipula sitoumuksen liitteenä olevaa ohjeistusta. Päihdeongelmaisia opiskelijoita varten on lisäksi olemassa oma hoitoonohjausjärjestelmä. 9. Terä- ja muiden aseiden hallussapito koulualueella on ehdottomasti kielletty. (Teräaselaki / 108 ja Rikoslaki / 1304) Paloherkkien ja muiden vaarallisten aineiden tuonti asuntolaan ja oppilaitoksen alueille on ehdottomasti kielletty. 10. Raha- ja uhkapelit ovat kiellettyjä. 11. Asuntoloissa on vältettävä melua kaikkina aikoina, jotta opiskelurauha säilyisi. Asuntolassa on noudatettava vierailujen, huoneisiin siirtymisen ja hiljaisuuden suhteen kussakin asuntolassa voimassa olevia ohjeita ja kellonaikoja. Asuntolassa asuva on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattavat järjestyssääntöjä. Vierailla ei ole oikeutta yöpyä asuntolassa. Asuntolassa tapahtuvan häiriön tai onnettomuuden sattuessa on opiskelijan Kiipulan henkilökunnan tai viranomaisen puoleen. 12. Jos opiskelija on tutkimuksen alaisena rikoksesta, voidaan hänet pidättää opiskelusta tutkimuksen ajaksi, jos se opiskelijan tekemään rikokseen tai siihen liittyviin seikkoihin nähden on perusteltua. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998, 35 ) 13. Päätökseen, joka koskee opiskelijalle annettavaa varoitusta, opiskelijan määräaikaista erottamista ja koulutuksesta pidättämistä rikostutkimuksen ajaksi, haetaan muutosta valittamalla hallintooikeudelta. Valitus tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu opiskelijalle tai hänen huoltajalleen tiedoksi. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998, 44 ). Mikäli opiskelija katsoo tulleensa muutoin väärin kohdelluksi, hän voi osoittaa valituksen Kiipulan ammattiopiston rehtorille tai johtokunnalle. Janakkalassa Markku Aunola rehtori 34

35 Liite 2 Tärkeitä numeroita Yleinen hätänumero 112 Ammattiopiston yövalvoja Kiipula Perttula ma-pe yöt (03) tai , Päivystävä talonmies, Kiipula Turengin terveyskeskus päivystys klo 8 16 Hämeenlinnan keskussairaalan päivystyspoliklinikka, klo Valtakunnallinen kriisipuhelin ma - pe la su (03) tai (03) (03) Maksut soittajalle: puhelinyhtiö laskuttaa hinnastonsa mukaan sekä soittajaa että SOS -keskusta 35

36 Kiipulan ammattiopisto Käyntiosoite: Kiipulantie TURENKI Postiosoite: PL 13, Turenki Puh. (03) Faksi (03) Opiskelijan oppaan tiedot on koottu kesäkuussa Muutokset ovat mahdollisia.

logo tähän Kiipulan ammattiopisto piskelijan opas 2012-2013 Erityisopetus

logo tähän Kiipulan ammattiopisto piskelijan opas 2012-2013 Erityisopetus logo tähän piskelijan opas Kiipulan ammattiopisto 2012-2013 Erityisopetus Kiipulan toimipaikan aluekartta 2 Perttulan toimipaikan aluekartta 3 Sisällys Kiipulan toimipaikan aluekartta 2 Perttulan toimipaikan

Lisätiedot

logo tähän Kiipulan ammattiopisto Opiskelijan opas 2013-2014 Erityisopetus

logo tähän Kiipulan ammattiopisto Opiskelijan opas 2013-2014 Erityisopetus logo tähän Opiskelijan opas Kiipulan ammattiopisto 2013-2014 Erityisopetus 2 Kiipulan ammattiopiston toimipaikkakartta Sisällys Kiipulan ammattiopiston toimipaikkakartta 2 Sisällys 3 1 Kiipulan ammattiopisto

Lisätiedot

logo tähän Kiipulan ammattiopisto Opiskelijan opas 2015-2016 Ammatillinen peruskoulutus

logo tähän Kiipulan ammattiopisto Opiskelijan opas 2015-2016 Ammatillinen peruskoulutus logo tähän Opiskelijan opas Kiipulan ammattiopisto 2015-2016 Ammatillinen peruskoulutus 2 Kiipulan ammattiopiston toimipaikkakartta Sisällys Kiipulan ammattiopiston toimipaikkakartta 2 Sisällys 3 1 Kiipulan

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Alavuden yksikkö

Opiskelijan. opas. Alavuden yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Alavuden yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin 2 OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2013-2014. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2013-2014. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2013-2014 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 KOULUTUSOHJELMAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015-2016. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2015-2016. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2015-2016 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 OSAAMISALAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Oulun yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2012-2013 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 KOULUTUSOHJELMAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Liperin yksikkö

Opiskelijan. opas. Liperin yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Liperin yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

AIKUISOPISKELIJAN OPAS

AIKUISOPISKELIJAN OPAS AIKUISOPISKELIJAN OPAS 2014-2015 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 TOIMITILAT TUORLASSA JA PAIMIOSSA... 4 I YLEISIÄ OHJEITA... 6 LUKUVUODEN 2014-2015 TYÖ- JA LOMA-AJAT

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2011-2012

Opiskelijan opas 2011-2012 Opiskelijan opas 2011-2012 Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 KOULUTUSOHJELMAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Limingan yksikkö

Opiskelijan. opas. Limingan yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Limingan yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Helsingin yksikkö

Opiskelijan. opas. Helsingin yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Helsingin yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

YHTEINEN OSA OPISKELIJAN OPAS 2010-2011

YHTEINEN OSA OPISKELIJAN OPAS 2010-2011 YHTEINEN OSA OPISKELIJAN OPAS 2010-2011 Sisällysluettelo Tervetuloa WinNovaan Tervetuloa WinNovaan...3 Lukuvuoden 2010-2011 työpäivät, jaksot ja lomat...4 Opiskelu ammattiin...6 - WinNovan organisaatio

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Tampereen yksikkö

Opiskelijan. opas. Tampereen yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Tampereen yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2014-2015

Opiskelijan opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 Tärkeät yhteystiedot Nimi Ryhmän tunnus Sähköpostiosoitteeni Nimi Puh. Ryhmänohjaaja Tiimivastaava Koulutuspäällikkö Koulutusjohtaja Rehtori Keskeiset opettajat: Opinto-ohjaaja

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Toimipisteet

Opiskelijan. opas. Toimipisteet Opiskelijan opas 2015 2016 Toimipisteet Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Sastamalan oppilaitokset opiskelijan opas 2014-2015

Sastamalan oppilaitokset opiskelijan opas 2014-2015 Sastamalan oppilaitokset opiskelijan opas 2014-2015 SISÄLLYS 1. OPINTOJEN JAKSOTUS... 3 Lukuvuoden 2014 2015 koulupäivät ja lomat... 3 2. AMMATILLISEN TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 Ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA

Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA Opiskelijan opas 2012-2013 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TOIVALA 2 Arvoisa opiskelija Savon ammatti- ja aikuisopiston puolesta toivotan Sinut tervetulleeksi opiskelemaan oppilaitokseemme. Vaativana tehtävänäsi

Lisätiedot

Nuva Opiskelijan Opas 2015-2016

Nuva Opiskelijan Opas 2015-2016 Nuva Opiskelijan Opas 2015-2016 Opiskelijan opas 2015-2016 2(24) SISÄLLYS 1. Vuosisuunnitelma, lukuvuoden työpäivät ja lomat... 4 2. Opiskelijapalvelut... 5 2.1. Toimistot... 5 2.2. Koulukuraattori...

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2013 2014

OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteystietoja opistolle...3 2. Työajat.4 3. Lomat...4 4. Poissaolot ja myöhästymiset 4 5. Arviointi...4 6. Osaamisen tunnustaminen hyväksiluku 5 7. Vapautukset.5

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3

SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. OPISKELU... 5 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat... 5 Koulutus- ja opintoalat... 5 Ammatillisen perustutkinnon rakenne... 8 Opiskelun eteneminen... 9 Opiskelijan

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Opiskelijan Opas 2014-2015

Opiskelijan Opas 2014-2015 Opiskelijan Opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 2(28) SISÄLLYS 1. Tervetuloa opiskelemaan, elämään ja toimimaan lle... 4 2. Vuosisuunnitelma, lukuvuoden työpäivät ja lomat... 5 3. Opiskelijapalvelut...

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas

Opiskelijan ja huoltajan opas Opiskelijan ja huoltajan opas Opiskelijan ja huoltajan opas Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksikön eläintenhoidon koulutusohjelma sekä lukio (kennelala) Ammattitaito Ammattitaito koostuu monesta

Lisätiedot

METSÄOPETUS, TOIVALA

METSÄOPETUS, TOIVALA METSÄOPETUS, TOIVALA 2 Opiskelija täyttää: Nimi Ryhmä Ryhmänohjaaja Puh. Koulutuspäällikkö Puh. Opinto-ohjaaja Puh. Kuraattori Puh. Terveydenhoitaja Puh. Lääkäri Puh. SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS KOKO OPINTOJESI

Lisätiedot

Opiskelijan infopaketti nuorten koulutus

Opiskelijan infopaketti nuorten koulutus Opiskelijan infopaketti nuorten koulutus 2015 2016 Yhteystietoja Sisällysluettelo Hyria koulutus Oy Torikatu 18 (PL 67) 05800 Hyvinkää Vaihde 019 778 3000 info@hyria.fi Toimitusjohtaja, johtava rehtori

Lisätiedot

Opiskelijan opas Seurakuntaopisto Pieksämäen kampus 2014 2015

Opiskelijan opas Seurakuntaopisto Pieksämäen kampus 2014 2015 Opiskelijan opas Seurakuntaopisto Pieksämäen kampus 2014 2015 1 Aikatauluja lukuvuonna 2014 2015 Seurakuntaopiston Pieksämäen kampuksen opiskelijoiden työ- ja lomapäivät lukuvuonna 2014 2015 Ammatillinen

Lisätiedot

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan!

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan! OPISKELIJAN OPAS Kevät 2015 2 Hyvä opiskelija, Tervetuloa Ammattiopisto Livian Sosiaali- ja terveysopistoon. Tähän opiskelijan oppaaseen on koottu tietoa, jota voit hyödyntää opintojen eri vaiheessa. Säilytä

Lisätiedot

Tulevaisuutesi tukena Som stöd för din framtid

Tulevaisuutesi tukena Som stöd för din framtid Tulevaisuutesi tukena Som stöd för din framtid www.vao.fi www.vyi.fi OPISKELIJAN OPAS 2014-2015 Henkilötiedot Nimi: Osoite: Puhelin: Sähköposti: Ryhmä: Muistiinpanoja: Jaksot 1. jakso 11.8.2014-17.10.2014

Lisätiedot