Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 28.1.2015 klo 17.15 21.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 1/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (57) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Ahtikari Markku Haapamäki Jaakko Hakala Hanna Heimonen Taisto Hutri Yrjö Karppinen Hannele Kiuttu Pekka Pietilä Nina Paananen Eeva-Liisa Rantala Kyllikki Valtonen Mika Virtanen Marja-Leena Väliaho Paula puheenjohtaja varajäsen poissa MUUT SAAPUVILLA OLLEET Helttunen Pentti Karhunen Tuula Lätti Jouni Marjamäki Ritva Husso Markku KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri hautaustoimen päällikkö 1 8 ASIAT 1 60 ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Mika Valtonen Marja-Leena Virtanen

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 4. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 5. Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet 6. Kirkkoneuvoston kokoontuminen 7. Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston esityslistojen lähettäminen tiedoksi varajäsenille 8. Ympäristödiplomin uusiminen ja asiaa valmistelevan työryhmän asettaminen 9. Palvelevan puhelimen toimikunnan jäsenten valinta vuosiksi Viestintätoimikunnan jäsenten ja varajäsenten valinta vuosiksi Taidetoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenten valinta vuosiksi Paavolan alueneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta v Vehkojan alueneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta v Kytäjän alueneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta v Kaukasten alueneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta v Martin alueneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta v Aluetyön yhteistyötoimikunnan puheenjohtajan nimeäminen ja jäsenten toteaminen vuosiksi Kirkkoneuvoston edustajat johtokuntiin ja aluetyön yhteistyötoimikuntaan v Hallintotyöryhmän toteaminen 20. Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen vuodeksi Edustajan valinta Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuosikokousedustajan valinta vuodeksi Sääksjärven suojeluseura ry:n vuosikokousedustajan valinta vuodeksi Seurakunnan edustaja Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n vuosikokouksessa Pirkonkotisäätiön hallituksen jäsen vuonna Jäsenen nimeäminen Veikkarin Kiinteistö Oy:n hallitukseen vuodeksi Seurakunnan edustajan valinta Veikkarin Kiinteistö Oy:n yhtiökokoukseen v Seurakunnan edustajat Hyvinkään Vapaaehtoistoiminnan Tuki ry Palvelutalo Lepovillan edustajistoon vuosiksi Vapaaehtoistoiminnan työryhmän nimeäminen

3 Kirkkoneuvosto Seurakunnan III kappalaisen viran hakijoiden haastatteluryhmän nimeäminen 31. Kolehtisuunnitelma helmi joulukuuksi Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle Seurakunnan nimenkirjoitusoikeus 34. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien valinta vuosiksi Laskujen tarkastus- ja hyväksymiskäytäntö vuonna Kirkkoneuvostolle toimitettavat talous- ja henkilöstöhallinnon tiedotteet, raportit ja selvitykset 37. Seurakunnan asuinhuoneistojen antaminen vuokralle 38. Pankkitilien käyttövaltuudet 39. Hankinnat ja palvelujen ostot 40. Irtaimen omaisuuden käytöstä poistaminen, myynti ja lahjoitus 41. Rahavarojen sijoittaminen 42. Talousjohtajan päätösvaltaisuuksien määrittely kirkkoneuvoston ohjesäännön 13 :n kohtien 11 ja osalta 43. Ennakkotietoja vuoden 2014 tilinpäätöksestä 44. Kolehtitulojen yhteenveto vuodelta Selvitys sijoituksista vuonna 2014 ja rahastojen sisäisen korkoprosentin hyväksyminen 46. Seurakunnan omaisuuteen kohdistuneet vahingonteot ja uhkaavat tilanteet vuonna Selvitys työterveyshuollosta ja sairauslomista vuonna Selvitys luottotappioista sekä kerho- ja leirimaksuista myönnetyistä vapautuksista v Laskutus- ja perintäkäytäntöjen tarkistaminen 50. Sähköenergian hankinta vuodeksi Ruokapalvelujen toiminta- ja talousselvitys 52. Henkilökuntaratkaisut ruokapalveluissa 53. Määräaikaiset vastuulisät ruokapalveluissa 54. Kirkkoherranviraston määräaikaisen toimistosihteerin viranhoidon jatkuminen 55. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 56. Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat 57. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 58. Hyvinkään Toimari ry:n avustushakemus 59. Muita asioita 60. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

4 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 174 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Marja-Leena Virtanen ja Mika Valtonen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 4 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi lisättynä lisäesityslistan asialla: 1. Hyvinkään Toimari ry:n avustushakemus.

5 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan kirkkoneuvostoon vuosiksi seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Varsinainen jäsen Markku Ahtikari Jaakko Haapamäki Hanna Hakala Taisto Heimonen Yrjö Hutri Hannele Karppinen Pekka Kiuttu Nina Pietilä Eeva-Liisa Paananen Kyllikki Rantala Mika Valtonen Marja-Leena Virtanen Varajäsen Risto Kaipainen Jarmo Rantanen Jasmina Mc Leod Smith Jorma Tuohela Jouni Pallonen Marjo Rantanen Reijo Huuskonen Inga-Lill Rajala Salme Laitinen Paula Väliaho Antti Räsänen Lea Romppanen Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 6 Kirkkoneuvoston kokoontuminen Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 :n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Kirkkoneuvosto voi päättää ohjeenluontoisesta kokousaikataulusta, josta tarpeen mukaan poiketaan. Kirkkoneuvoston ohjesääntö on liitteenä 1. Pääsääntöisesti kirkkoneuvosto kokoontuu keskiviikkoisin klo seurakuntakeskuksen kokoussalissa. Vuoden 2015 kokouspäivät ovat seuraavat: ke 25.2., ke 25.3., ke 29.4., ke 20.5., ke 17.6., ke 26.8., ke 23.9., ke , ke 4.11., ke ja ke Ehdotus hyväksyttiin.

6 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston esityslistojen lähettäminen tiedoksi varajäsenille Kirkkoneuvosto on aiemmin päättänyt kirkkovaltuustossa nousseen keskustelun ja sieltä tulleen esityksen johdosta, että kirkkovaltuuston esityslistat ilman liitteitä lähetetään valtuustoryhmän muutamalle ensimmäiselle varajäsenelle. Samoin on kirkkoneuvoston varajäsenille lähetetty tiedoksi kirkkoneuvoston kokousten esityslistat ilman liitteitä. Kirkkovaltuustoryhmien ensimmäisille varajäsenille on tarkoituksenmukaista lähettää tiedoksi kirkkovaltuuston kokousten esityslistat, näin usein kokouksiin osallistuvat ryhmien ensimmäiset varajäsenet pysyvät perillä käsiteltävistä asioista. Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille on lähetetty sähköpostilla tiedoksi kirkkoneuvoston aiemmin tekemän päätöksen mukaisesti esityslista ilman liitteitä. Näin myös kirkkoneuvoston varajäsenet pysyvät ajan tasalla hallinnossa käsiteltävistä asioista. Jatketaan aiempaa käytäntöä ja lähetetään kirkkovaltuustoryhmien kolmelle ensimmäiselle varajäsenelle tiedoksi kirkkovaltuuston kokousten esityslistat ilman liitteitä. Kirkkoneuvoston varajäsenille lähetetään sähköpostilla tiedoksi kirkkoneuvoston kokousten esityslistat ilman liitteitä. Ehdotus hyväksyttiin.

7 Kirkkoneuvosto Ympäristödiplomin uusiminen ja asiaa valmistelevan työryhmän asettaminen (Husso) Toimintasuunnitelmassa on vuodelle 2015 merkitty seurakunnalle myönnetyn kirkon ympäristödiplomin uusiminen. Diplomin uusimista varten tulisi nimetä työryhmä, joka laatii uuden ympäristöohjelman ja valmistelee hakuprosessin. Uusi ympäristödiplomi olisi voimassa vuosina Kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan seurakunnan ensimmäiseen ympäristötyöryhmään puheenjohtajaksi Sinikka Ala-Paavolan ja muiksi jäseniksi luottamushenkilöistä Risto Nihtilän ja Marja-Leena Virtasen. Viranhaltijoista ryhmään nimettiin kirkkoherra Ilkka Järvinen, talousjohtaja Jouni Lätti, kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halme, ylipuutarhuri Markku Husso sihteeriksi ja pääemäntä Aino Kuronen. Kasvatuksen työala nimesi edustajakseen nuorisotyönohjaaja Outi Korppisen. Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan seurakunnalle ympäristöorganisaation (liite 2). Samassa kokouksessa kirkkoneuvosto valitsi Markku Husson seurakunnan ympäristövastaavaksi vuosiksi Kirkkovaltuuston v hyväksymän hautaustoimen päällikön johtosäännön mukaan hautaustoimen päällikkö toimii seurakunnan ympäristövastaavana. Käytännön työssä toimiva ympäristöryhmä muodostui kirkkoneuvoston hyväksymän ympäristöorganisaation mukaisesti. Uusi ympäristötyöryhmä voisi koostua pääosin nykyisen ympäristöryhmän viranhaltijajäsenistä täydennettynä kahdella tai kolmella kirkkoneuvoston nimeämällä luottamushenkilöjäsenellä. Nyt ympäristöryhmässä on ollut edustettuna kattavasti seurakunnan eri työalat: julistus (johtava kanttori Erkki Hannonen), kasvatus (nuorisotyönohjaaja Outi Korppinen), palvelu (diakoniatyöntekijä Maria Kahra), pitopalvelu (pääemäntä), kiinteistötoimi (Visa Hämäläinen) ja hallinto- ja talous (Titta Laine). Ryhmän puheenjohtajana on toiminut seurakunnan ympäristövastaava, hautaustoimen päällikkö Markku Husso. Alustava valmisteluaikataulu: ympäristöohjelman laatiminen helmi-huhtikuussa, auditointi elo-syyskuussa ja käsittely kirkkohallituksessa syksyllä Liitteenä 3 on tiivistelmä ympäristödiplomin hakuprosessista. Asetetaan työryhmä valmistelemaan ympäristödiplomin uusintaa. Nimetään työryhmään nykyisen ympäristöryhmän edustajista seurakunnan ympäristövastaava Markku Husso, kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen ja taloustoimiston toimistosihteeri Titta Laine.

8 Kirkkoneuvosto Pyydetään pitopalvelua sekä julistuksen, kasvatuksen ja palvelun työaloja nimeämään edustajat ympäristödiplomin uusintaa valmistelevaan työryhmään. Kirkkoherra ja talousjohtaja vahvistavat ympäristödiplomiryhmään oman sektorinsa työalojen nimeämät henkilöt. Nimetään työryhmään lisäksi kaksi tai kolme luottamushenkilöä. Nimetään työryhmälle puheenjohtaja. Päätettiin asettaa työryhmä valmistelemaan ympäristödiplomin uusintaa. Marja-Leena Virtanen esitti, että luottamushenkilöjäseniksi työryhmään nimetään Risto Nihtilä, Sinikka Ala-Paavola ja Leena Vilkka. Pekka Kiuttu esitti, että jäseneksi ja puheenjohtajaksi nimetään Pirkko Ojala. Yrjö Hutri esitti, että puheenjohtajaksi nimetään Sinikka Ala-Paavola ja jäseniksi Pirkko Ojala ja Leena Vilkka. Mika Valtonen esitti, että puheenjohtajaksi nimetään Leena Vilkka. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että luottamushenkilöjäseniksi nimetään Sinikka Ala-Paavola, Pirkko Ojala ja Leena Vilkka. Koska puheenjohtajaesityksiä oli tullut useita, suoritettiin suljettu lippuäänestys. Ääntenlaskijoiksi valittiin pöytäkirjantarkastajat Mika Valtonen ja Marja-Leena Virtanen. Puheenjohtajaäänestyksessä Sinikka Ala-Paavola sai kahdeksan ääntä, Leena Vilkka neljä ääntä ja Pirkko Ojala yhden äänen, joten ympäristötyöryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Sinikka Ala-Paavola. Viranhaltijoista ryhmään nimettiin seurakunnan ympäristövastaava Markku Husso, kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen ja taloustoimiston toimistosihteeri Titta Laine. Lisäksi pitopalvelua sekä julistuksen, kasvatuksen ja palvelun työaloja pyydetään nimeämään edustajansa työryhmään. Kirkkoherra ja talousjohtaja vahvistavat ympäristödiplomiryhmään oman sektorinsa työalojen nimeämät henkilöt.

9 Kirkkoneuvosto Palvelevan puhelimen toimikunnan jäsenten valinta vuosiksi Pykäliin 9 17 liittyen kirkkojärjestyksen 9 luvun 4 :ssä todetaan Tilapäisiä tehtäviä varten kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia, joiden tehtävän ja toiminta-ajan se määrää. Toimikunnassa käsiteltävä asia ja päätös voidaan siirtää kirkkoneuvoston ratkaistavaksi. Palvelevan puhelimen toimikunnan yhteistyösopimuksen 3 :n mukaan kirkkoneuvosto valitsee toimikuntaan toimikaudekseen neljä jäsentä, joista vähintään kahden tulee olla Palvelevan puhelimen päivystäjiä. Yhden jäsenistä kirkkoneuvosto nimeää toimikunnan puheenjohtajaksi. Muut sopijaseurakunnat valitsevat kukin vuorollaan toimikuntaan yhden jäsenen. Lisäksi toimikuntaan kuuluu se seurakunnan papeista, jolle Palvelevan puhelimen toiminta on pappien keskinäisessä työnjaossa osoitettu sekä diakonian viranhaltija. Kirkkoneuvosto pyytää yhteistyöseurakuntien (Hausjärvi, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki) kirkkoneuvostoja nimeämään toimikuntaan yhden jäsenen valintavuoron mukaisesti. Valittujen jäsenten toimiaika on kaksi vuotta vastaten kirkkoneuvoston toimikautta. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan Palvelevan puhelimen toimikuntaan vuosiksi puheenjohtajaksi Aila Hirvosen ja muiksi jäseniksi Heli Heimosen, Matti Seppäsen ja Tuomo Utriaisen. Pappien työnjaon mukaisesti toimikuntaan kuuluvat palvelun vastuukappalainen Virpi Koivisto ja diakonian viranhaltijana Tuija Mattila. Valitaan Palvelevan puhelimen toimikuntaan vuosiksi neljä jäsentä, joista vähintään kaksi on toiminnassa mukana ja nimetään yksi heistä puheenjohtajaksi sekä pyydetään Hausjärven, Lopen, Mäntsälän ja Riihimäen seurakuntia nimeämään yhteisen edustajan valintavuoron mukaisesti. Todetaan, että viranhaltijoista toimikunnassa ovat pastori Virpi Koivisto ja diakoniasihteeri Tuija Mattila. Yrjö Hutri esitti, että Palvelevan puhelimen toimikuntaan vuosiksi valitaan Seppo Söderholm puheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi Heli Heimonen, Kaj Mönkkönen ja Virpi Vikman. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Hausjärven, Lopen, Mäntsälän ja Riihimäen seurakuntia pyydetään nimeämään yhteinen edustaja valintavuoron mukaisesti. Todettiin, että viranhaltijoista toimikunnassa ovat pastori Virpi Koivisto ja diakoniasihteeri Tuija Mattila.

10 Kirkkoneuvosto Viestintätoimikunnan jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosiksi Viestintätoimikunnan, jonka työalana on seurakunnan sisäinen ja ulkoinen viestintä, johtosäännön 3 :n mukaan kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen kirkkoneuvoston alaisen viestintätoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtajana kirkkoherra ja viisi muuta jäsentä sekä heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Sihteerinä ja esittelijänä toimii seurakunnan johtava tiedottaja. Lisäksi toimikunnan työskentelyyn osallistuu viestinnän teologi. Toimikunta valitsee keskuudestaan toimikaudekseen varapuheenjohtajan. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan viestintätoimikuntaan vuosiksi Marja-Leena Laakson (varajäsen Sinikka Ala-Paavola), Markku Nihtin (Vesa Pääkkönen), Anna-Leena Pakkasen (Inga-Lill Rajala), Timo Reuhkalan/Reijo Pitkäsen (Reijo Pitkänen/Matti Korpiaho ) ja Anja Tauriaisen (Outi Koskela). Valitaan viestintätoimikuntaan puheenjohtajana toimivan kirkkoherran lisäksi viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi Hannele Karppinen esitti, että viestintätoimikuntaan vuosiksi valitaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet: jäsen Mirva Jääskeläinen Leo Karppinen Aarre Peltonen Maarit Vallinkoski Leena Vilkka varajäsen Annaleena Pakkanen Manfred Gräsbeck Osmo Harju Ulla Juva Raija Koivisto. Hannele Karppisen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 11 Taidetoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenten valinta vuosiksi Taidetoimikunta toimii seurakunnan tilojen ulkoiseen ilmeeseen, kauneuteen ja esteettisyyteen liittyvissä kysymyksissä. Toimikunnan tehtävänä on valmistella seurakunnan taidehankintoja suunnitella taideteosten sijoittamista. Toimikunta tekee kirkkoneuvostolle esityksiä taidehankinnoista sekä isompien teosten sijoittamisesta sekä antaa lausuntoja kirkkoneuvostolle seurakunnan tiloihin hankittavasta taiteesta. Toimikunta tekee myös kirkkoneuvostolle esityksen taidemäärärahasta seuraavaa toimintavuotta varten.

11 Kirkkoneuvosto Taidetoimikunnan johtosäännön 3 mukaan toimikuntaan kuuluu viranhaltijajäsenenä kirkkoherra ja kuusi muuta jäsentä. Kirkkoneuvosto nimeää toimikunnan jäsenistä puheenjohtajan. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Sihteerinä toimikunnan johtosäännön 3 mukaan toimii hallintosihteeri. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan taidetoimikuntaan vuosiksi Taisto Heimosen puheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi Risto Kaipaisen, Charlotta Kivistön, Nina Laaksosen, Salme Laitisen ja Vesa Pääkkösen. Viranhaltijajäsenenä toimi johtosäännön mukaan kirkkoherra Ilkka Järvinen. Valitaan taidetoimikuntaan vuosiksi kuusi jäsentä ja määrätään toimikunnan puheenjohtaja. Eeva-Liisa Paananen esitti, että vuosiksi taidetoimikunnan puheenjohtajaksi valitaan Risto Kaipainen ja muiksi jäseniksi viranhaltijajäsenen kirkkoherra Ilkka Järvisen lisäksi valitaan Matti Heroja, Nina Laaksonen, Reijo Puranen, Vesa Pääkkönen ja Riitta Ruohonen. Eeva Liisa Paanasen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 12 Paavolan alueneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosiksi Aluetyön johtosäännön 1 mukaan seurakunnan aluetyöstä vastaavat aluetyön yhteistyötoimikunta sekä viisi alueneuvostoa (Paavola, Vehkoja, Kytäjä, Kaukas ja Martti). Kukin alueneuvosto suunnittelee, toteuttaa ja kehittää seurakunnallista toimintaa alueellaan myönnetyn määrärahan puitteissa. Aluetyön johtosäännön 6 mukaan kirkkoneuvosto valitsee toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa viiteen alueneuvostoon kahdeksi vuodeksi puheenjohtajan ja neljä kuusi muuta jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi alueneuvostossa toimii seurakunnan työntekijä hyväksytyn työnjaon mukaisesti.

12 Kirkkoneuvosto Alueneuvoston jäseniksi valitaan pääsääntöisesti alueella asuvia henkilöitä. Alueneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, joka voi olla seurakunnan viranhaltija. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan Paavolan alueneuvostoon vuosiksi Tapio Piilolana puheenjohtajaksi (varajäsen Reijo Huuskonen) ja muiksi jäseniksi ja varajäseniksi Erkki Karhusen (Jouni Pallonen), Maija Oinosen (Paula Sipiläinen), Arvi Oravan (Matti Korpiaho), Lea Paukun (Hilkka Rasi-Siljander), Raili Rainakarin (Tarja Tauriainen) ja Leena Routaman (Leena Jalonen). Paavolan aluepappi on kappalainen Jyrki Rauhala. Valitaan Paavolan alueneuvostoon puheenjohtaja ja neljä kuusi muuta jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi Hannele Karppinen esitti, että vuosiksi Paavolan alueneuvoston puheenjohtajaksi, jäseniksi ja varajäseniksi valitaan seuraavat henkilöt: jäsen Jaana Piilola, pj. Erkki Karhunen Ari Mäkelä Arvi Orava Lea Paukku Kirsi Piiroinen Raili Rainakari varajäsen Matti Korpiaho Osmo Harju Leena Routama Reijo Huuskonen Inari Arjas Päivi Ahokas Marja-Leena Virtanen Hannele Karppisen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 13 Vehkojan alueneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosiksi Ks. 12 kappaleet 1 5. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan Vehkojan alueneuvostoon vuosiksi Tuomo Utriaisen puheenjohtajaksi, (varajäsen Martti Sarjanen) ja muiksi jäseniksi Vesa Kukkosen (Kaj Mönkkönen), Marja-Leena Kurikon (Lea Romppanen), Annaleena Pakkasen (Anita Myllymäki), Eila Puumalaisen (Kaija Tiilikainen), Teija Punkin (Tarja Ketonen) ja Kari Vierimaa (Juhani Tuina).

13 Kirkkoneuvosto Vehkojan aluepappi on seurakuntapastori Esa Kokko. Valitaan Vehkojan alueneuvostoon puheenjohtaja ja neljä kuusi muuta jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi Eeva-Liisa Paananen esitti, että vuosiksi Vehkojan alueneuvoston puheenjohtajaksi, jäseniksi ja varajäseniksi valitaan seuraavat henkilöt: jäsen Anita Myllymäki, pj. Jouko Jokinen Salme Laitinen Pauli Natunen Annaleena Pakkanen Aino Tenkula-Nieminen Kari Vierimaa varajäsen Marjo Rantanen Lea Romppanen Kaisa Lanttola Tuomo Utriainen Mirva Jääskeläinen Tellervo Saari Seppo Söderholm Eeva-Liisa Paanasen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 14 Kytäjän alueneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosiksi Ks. 12 kappaleet 1 5. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan Kytäjän alueneuvostoon vuosiksi Ritva Saukkosen puheenjohtajaksi (varajäsen Aino Löytty) ja muiksi jäseniksi ja varajäseniksi Terttu Kuparisen (Mimmu Seitsonen), Tauno Löytty (Ossi Rouhiainen/Heikki Saukkonen ), Eeva Rouhiainen (Mia Saukkonen), Virpi Salminen (Anja Kivi), Markku Taipale (Jukka Haatainen) ja Aimo Tuominen (Tero-Matti Kuparinen). Kytäjän aluepappi on kappalainen Virpi Koivisto. Valitaan Kytäjän alueneuvostoon puheenjohtaja ja neljä kuusi muuta jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi

14 Kirkkoneuvosto Taisto Heimonen esitti, että vuosiksi Kytäjän alueneuvoston puheenjohtajaksi, jäseniksi ja varajäseniksi valitaan seuraavat henkilöt: jäsen Ritva Saukkonen, pj. Matti Lindfors Tauno Löytty Eeva Rouhiainen Virpi Salminen Leena Skyttä Markku Taipale varajäsen Aino Löytty Matti Skyttä Jukka Uusitalo Annika Saukkonen Terttu Kuparinen Mimmu Seitsonen Jukka Haatainen Taisto Heimosen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 15 Kaukasten alueneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosiksi Ks. 12 kappaleet 1 5. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan Kaukasten alueneuvostoon vuosiksi Eija Koski-Sipilän puheenjohtajaksi (varajäsen Tuula Vanhatalo) ja muiksi jäseniksi ja varajäseniksi Vilho Halmelan (Markku Nieminen), Taisto Heimosen (Antero Latostenmaa), Ulla Juvan (Pirjo Tyni), Markku Kymäläisen (Paula Kerttula), Hellä Parikan (Jaana Pouta) ja Tuula Tetrin (Merja Hokkanen). Kaukasten aluepappi on vt. kappalainen Anne Blomqvist. Valitaan Kaukasten alueneuvostoon puheenjohtaja ja neljä kuusi muuta jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi Yrjö Hutri esitti, että vuosiksi Kaukasten alueneuvoston puheenjohtajaksi, jäseniksi ja varajäseniksi valitaan seuraavat henkilöt: jäsen Eija Koski-Sipilä, pj. Vilho Halmela Taisto Heimonen Ulla Juva Hellä Parikka Anja Tetri Juhani Tuina varajäsen Tuula Vanhatalo Jussi Tilus Antero Latostenmaa Merja Juva Merja Hokkanen Tuula Tetri Matti Nummela Yrjö Hutrin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kirkkoneuvosto Martin alueneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosiksi Ks. 12 kappaleet 1 5. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan Martin alueneuvostoon vuosiksi Helka Muhosen puheenjohtajaksi (varajäsen Lea Romppanen) ja muiksi jäseniksi ja varajäseniksi Anna-Helena Holmström- Savolaisen (Ulla Juva), Pirjo Hyövältin (Marja-Leena Koponen), Mika Valtosen (Heli Heroja), Santeri Velinin (Samuli Velin), Mika Viitasen (Juhani Tuina) ja Ilkka Yleniuksen (Jarmo Rantanen). Martin aluepappi on vs. seurakuntapastori Paula Hagel. Valitaan Martin alueneuvostoon puheenjohtaja ja neljä kuusi muuta jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi Hannele Karppinen esitti, että vuosiksi Kaukasten alueneuvoston puheenjohtajaksi, jäseniksi ja varajäseniksi valitaan seuraavat henkilöt: jäsen Mika Viitanen, pj. Merja Juva Heikki Kölhi Virva Letto Helka Muhonen Joonas Salmi Markku Vainikainen varajäsen Juha Peippo Mervi Huotari Ossi-Pekka Ollikainen Raija Kuosmanen Pirjo Hyövälti Leena Vilkka Kari Kuosmanen Hannele Karppisen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 17 Aluetyön yhteistyötoimikunnan puheenjohtajan nimeäminen ja jäsenten toteaminen vuosiksi Seurakunnan aluetyöstä vastaavat aluetyön yhteistyötoimikunta sekä viisi alueneuvostoa. Aluetyön yhteistyötoimikunnan tehtävänä on mm. suunnitella, toteuttaa ja kehittää Hyvinkään seurakunnan aluetyötä, päättää sille myönnettyjen jakamattomien varojen käytöstä talousarviossa mainittuihin tarkoituksiin, laatia kirkkoneuvostolle seuraavaa vuotta varten talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma sekä toimintakertomus ja suunnitella ja kehittää aluetyön tiedotusta.

16 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto valitsee toimikuntaan toimikaudekseen jäsenet, joita ovat seurakunnassa toimivan viiden alueneuvoston puheenjohtajat, aluetyöstä vastaamaan nimetty pappi sekä yksi viranhaltijaedustaja kunkin johtokunnan tehtäväalueelta (julistus-, kasvatus ja palvelu). Kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämällä edustajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kirkkoneuvosto nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi. Toimikunta valitsee keskuudestaan itselleen toimikaudekseen varapuheenjohtajan ja sihteerin, joka voi olla seurakunnan viranhaltija. Kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan aluetyön yhteistyötoimikunnan puheenjohtajaksi Tapio Piilolan. Viranhaltijajäseniksi (julistus, kasvatus ja palvelu) toimikuntaan nimettiin aluetyöstä vastaava pappi Kosti Kallio, pastori Esa Kokko, diakonian viranhaltija Suvi Kurikka ja lapsityön sihteeri Sari Mäkelä. Todetaan :ssä valitut alueneuvostojen puheenjohtajat aluetyön yhteistyötoimikunnan jäseniksi vuosiksi aluetyön johtosäännön 3 mukaan. Nimetään toimikuntaan puheenjohtaja vuosiksi Nimetään aluetyön yhteistyötoimikuntaan aluetyöstä vastaava pappi Anne Blomqvist sekä muiksi viranhaltijajäseniksi pyydetään julistuksen, kasvatuksen ja palvelun tiimejä valitsemaan edustajansa. Todettiin, että aluetyön yhteistyötoimikunnan jäsenet ovat Eija Koski-Sipilä, Anita Myllymäki, Jaana Piilola, Ritva Saukkonen ja Mika Viitanen. Puheenjohtajaksi vuosiksi valittiin Eija Koski-Sipilä. Toimikunnassa jäsenenä on lisäksi aluetyöstä vastaava pappi Anne Blomqvist. Muiksi viranhaltijajäseniksi pyydetään julistuksen, kasvatuksen ja palvelun tiimejä valitsemaan omat edustajansa. 18 Kirkkoneuvoston edustajat johtokuntiin ja aluetyön yhteistyötoimikuntaan vuosiksi Kirkkojärjestyksen 9 luvun 3 :n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja kirkkoneuvoston siihen tehtävään valitsemalla jäsenellä on oikeus olla johtokunnan kokouksissa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksen tekemiseen.

17 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan kirkkoneuvoston edustajiksi johtokuntiin ja aluetyön yhteistyötoimikuntaan vuosiksi seuraavat kirkkoneuvoston jäsenet: Julistusjohtokunta Kasvatusjohtokunta Palvelujohtokunta Aluetyön yhteistyötoimikunta Reijo Huuskonen Jasmina Mc Leod Smith Aija Orenius Taisto Heimonen Valitaan kirkkoneuvoston edustajat johtokuntiin ja aluetyön yhteistyötoimikuntaan vuosiksi Kirkkoneuvoston edustajiksi johtokuntiin vuosiksi valittiin Yrjö Hutrin esityksestä yksimielisesti seuraavat kirkkoneuvoston jäsenet: Julistusjohtokunta Kasvatusjohtokunta Palvelujohtokunta Aluetyön yhteistyötoimikunta Kyllikki Rantala Mika Valtonen Eeva-Liisa Paananen Taisto Heimonen. 19 Hallintotyöryhmän toteaminen Seurakunnassa on toiminut hallintotyöryhmä jo useamman valtuustokauden aikana. Edellisellä kaksivuotiskaudella hallintotyöryhmässä ovat olleet luottamushenkilöistä kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Viranhaltijoista ryhmässä ovat kirkkoherra, talousjohtaja ja hallintosihteeri. Työryhmän kokoonpanoksi on vakiintunut edellä mainituissa tehtävissä toimivat luottamushenkilöt ja viranhaltijat. Hallintotyöryhmä ei tee varsinaisia hallintopäätöksiä. Ryhmä on ollut tarpeellinen keskustelu- ja suunnittelufoorumina johtaville luottamushenkilöille ja virkamiesjohdolle. Työskentely on antanut apua päätöksentekoon vietävien asioiden valmistelussa ja ollut tärkeä osa tiedonkulun ja yhteydenpidon välineenä. Todetaan, että hallintotyöryhmässä toimivat luottamushenkilöistä kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Helttunen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Tuula Karhunen ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Marja-Leena Virtanen. Viranhaltijoista työryhmässä ovat puheenjohtajana kirkkoherra Ilkka Järvinen, talousjohtaja Jouni Lätti ja sihteerinä hallintosihteeri Ritva Marjamäki. Todettiin hallintotyöryhmän kokoonpano.

18 Kirkkoneuvosto Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen vuodeksi 2015 Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiöjärjestyksen 8 :n mukaan yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut viisi varsinaista ja kolme varajäsentä. Vuonna 2014 seurakunnan valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet Taisto Heimonen ja Vilho Halmela ja varajäsenenä Eija Koski-Sipilä. Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan edustajat yhteisöjen hallintoelimiin. Valitaan Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallitukseen vuodeksi 2015 kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Marja-Leena Virtasen esityksestä Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallitukseen vuodeksi 2015 valittiin yksimielisesti varsinaisiksi jäseniksi Taisto Heimonen ja Vilho Halmela ja varajäseneksi Eija Koski-Sipilä. 21 Edustajan valinta Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi 2015 Vuonna 2014 on seurakunnan edustajana talousjohtaja Jouni Lätti käyttänyt puhe- ja äänivaltaa Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksessa. Valitaan edustaja Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi 2015 käyttämään puhe- ja äänivaltaa. Talousjohtaja Jouni Lätin käyttämän puheenvuoron jälkeen Marja-Leena Virtasen esityksestä Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi 2015 käyttämään puhe- ja äänivaltaa valittiin yksimielisesti kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen.

19 Kirkkoneuvosto Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuosikokousedustajan valinta vuodeksi 2015 Vuonna 2014 on seurakunnan edustajana kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen käyttänyt puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuosikokouksessa. Valitaan seurakunnan edustaja käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuoden 2015 vuosikokouksessa. Marja-Leena Virtasen esityksestä seurakunnan edustajaksi käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuoden 2015 vuosikokouksessa valittiin yksimielisesti kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen. 23 Sääksjärven suojeluseura ry:n vuosikokousedustajan valinta vuodeksi 2015 Sääksjärven suojeluseura ry. on perustettu vuonna Seura kerää asiatietoja Sääksjärvestä, sen historiasta, veden laadusta, korkeuden vaihteluista jne. Seura on "painostusjärjestö", joka pyrkii valppaasti puuttumaan asioihin, jotka saattaisivat vaikuttaa järven tilaa huonontavasti. Vuonna 2014 hautaustoimen päällikkö Markku Husso on käyttänyt puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven suojeluseura ry:n vuosikokouksessa. Valitaan seurakunnan edustaja käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven suojeluseura ry:n vuoden 2015 vuosikokouksessa. Yrjö Hutrin esityksestä seurakunnan edustajaksi käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuoden 2015 vuosikokouksessa valittiin yksimielisesti hautaustoimen päällikkö Markku Husso.

20 Kirkkoneuvosto Seurakunnan edustaja Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n vuosikokouksessa 2015 Hautaustoimen päällikkö Markku Husso on toiminut seurakunnan edustajana Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n vuosikokouksessa Hyvinkään seurakunnalla on yksi Vihtilammen rantaviivaan ulottuva tontti. Yhdistyksen jäsenmaksu vahvistetaan vuosittain. Valitaan seurakunnan edustaja Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n vuosikokoukseen Nina Pietilän esityksestä seurakunnan edustajaksi Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n vuosikokoukseen 2015 valittiin yksimielisesti hautaustoimen päällikkö Markku Husso. 25 Pirkonkotisäätiön hallituksen jäsen vuonna 2015 Pirkonkotisäätiön sääntöjen 5 mukaan Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu seitsemän jäsentä. Säätiön hallituksen jäsenet valitsee Hyvinkään kaupunki, Hyvinkään seurakunta, Wilhelmiinakotisäätiö ja Pirkonkotisäätiö. Hyvinkään seurakuntaa hallituksessa edustaa yksi jäsen, virassa oleva kirkkoherra tai hänen määräämänsä henkilö. Kirkkoherra Ilkka Järvinen on toiminut Pirkonkotisäätiön hallituksessa vuonna 2013 ja jatkaa seurakunnan edustajana vuonna Merkitään kirkkoherran osallistuminen Pirkonkotisäätiön hallitukseen v tiedoksi. Merkittiin tiedoksi kirkkoherran osallistuminen Pirkonkotisäätiön hallitukseen vuonna 2015.

21 Kirkkoneuvosto Jäsenen nimeäminen Veikkarin Kiinteistö Oy:n hallitukseen vuodeksi 2015 Kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläisen Veikkarin Kiinteistö Oy:n hallitukseen vuodeksi Nimetään jäsen Veikkarin Kiinteistö Oy:n hallitukseen vuodeksi Marja-Leena Virtasen esityksestä jäseneksi Veikkarin Kiinteistö Oy:n hallitukseen vuodeksi 2015 nimettiin yksimielisesti kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen. 27 Seurakunnan edustajan valinta Veikkarin Kiinteistö Oy:n yhtiökokoukseen vuodeksi 2014 Kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläisen seurakunnan edustajaksi Veikkarin Kiinteistö Oy:n yhtiökokoukseen v Nimetään seurakunnan edustaja Veikkarin Kiinteistö Oy:n yhtiökokoukseen vuodeksi Marja-Leena Virtasen esityksestä seurakunnan edustajaksi Veikkarin Kiinteistö Oy:n yhtiökokoukseen vuodeksi 2015 nimettiin yksimielisesti kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen. 28 Seurakunnan edustajat Hyvinkään Vapaaehtoistoiminnan Tuki ry Palvelutalo Lepovillan edustajistossa vuosina Hyvinkään Vapaaehtoistoiminnan Tuki ry:n (Palvelutalo Hyvinkään Lepovillan) sääntöjen mukaan jäsenyhdistykset valitsevat keskuudestaan kaksi henkilöä edustamaan Hyvinkään Vapaaehtoistoiminnan Tuki ry:n edustajiston kokouksissa yhdistystään/yhteisöään. Säännöissä ei ole mainintaa valittavien jäsenten toiminta-ajoista. Ne ovat jokaisen yhteisön itse määriteltävissä.

22 Kirkkoneuvosto Hyvinkään seurakunta on Hyvinkään Vapaaehtoistoiminnan Tuki ry Palvelutalo Lepovillan jäsenyhdistys. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan seurakuntamme edustajiksi vuosiksi Taisto Heimosen ja Kyllikki Rantalan. Valitaan seurakunnasta kaksi edustajaa Hyvinkään Vapaaehtoistoiminnan Tuki ry Palvelutalo Lepovillan edustajistoon vuosiksi Yrjö Hutrin esityksestä seurakunnan edustajiksi Hyvinkään Vapaaehtoistoiminnan Tuki ry Palvelutalo Lepovillan edustajistoon vuosiksi valittiin yksimielisesti Taisto Heimonen ja Kyllikki Rantala. 29 Vapaaehtoistoiminnan työryhmän nimeäminen Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan Palvelujohtokunnan esityksen mukaisesti hankkia Hyvinkään seurakuntaan Suurella sydämellä vapaaehtoistoiminnan verkkopalvelun. Palvelua ylläpitää Kirkkopalvelut. Suurella sydämellä on myös yksi vuoden 2015 yhteisvastuukeräyksen teemoista. Tuote on nykyaikainen, eteenpäin katsova ja vapaaehtoistoimintaa edistävä ja käytössä jo kymmenissä seurakunnissa. Verkkopalvelu mahdollistaa mm. yhtenäisen vapaaehtoisrekisterin luomisen ja hallinnan, ajanmukaisen ilmoittelu- ja ilmoittautumiskanavan vapaaehtoistoimintaan sekä tiedotusväylän vapaaehtoistoiminnassa mukana oleville. Suurella sydämellä -hanke tuo näkyvämmäksi Hyvinkään seurakunnassa tehtävää laajaa vapaaehtoistoimintaa ja avaa yhteistyömahdollisuuksia myös muiden samassa kaupungissa toimivien vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Verkkopalvelun käyttöönottoon liittyvien käytännön kysymysten selvittely on jo aloitettu. Tavoitteena on saada Suurella sydämellä käyttöön Hyvinkäällä vuoden 2015 aikana. Samassa kokouksessa kirkkoneuvosto päätti, että vuoden 2015 alussa kirkkoneuvosto nimeää vapaaehtoistoiminnan työryhmän, johon tulee vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin lisäksi edustajia julistus-, kasvatus- ja palvelusektoreilta sekä muilta työaloilta. Lisäksi ryhmään nimetään luottamushenkilöedustus ja riittävä määrä vapaaehtoisryhmien edustajia. Vapaaehtoistoiminnan työryhmä on jatkoa viime vuosina pidetyille vapaaehtoistoiminnan palavereille. Vapaaehtoistoiminnan työryhmän tehtävänä on koordinoida ja kehittää vapaaehtoistoimintaa eri työaloilla vuonna 2013 hyväksytyn vapaaehtoistoiminnan strategian pohjalta.

23 Kirkkoneuvosto Työryhmä kantaa osaltaan vastuuta strategian antamien suuntaviivojen toteutumisesta ja strategian eteenpäin työstämisestä. Vapaaehtoistoiminnan työryhmä on foorumi, joka yhdessä vapaaehtoistoiminnan koordinoijan kanssa ideoi ja keskustelee vapaaehtoistoimintaan liittyvistä periaate- ja käytännön kysymyksistä. Vapaaehtoistoiminta on yksi tulevien vuosien painopisteistä. Vapaaehtoistoiminta läpäisee kaikki työalat, haastaa yhteen hiileen puhaltamiseen ja toimintakulttuurin tarkasteluun. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen kysyy laajempaa sitoutumista. Työryhmän tarkoituksena on tuoda työaloja yhteen, etsiä toimivia käytäntöjä ja edistää tiedonkulkua. Tärkeää on myös yhteistyö ja kohtaaminen luottamushenkilöiden ja vapaaehtoistoiminnassa mukana olevien seurakuntalaisten kanssa. Työryhmää tarvitaan myös Suurella sydämellä hankkeen rakentamiseen ja seurantaan. Vapaaehtoistoiminnan työryhmä kokoontuu tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokouksista laaditaan muistio. Kokoonkutsujana ja muistion kirjaajana toimii vapaaehtoistoiminnan koordinoija. Puheenjohtajana toimii luottamushenkilö. Työryhmä nimetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kokoukset ovat luonteeltaan avoimia eli tarvittaessa niihin voidaan kutsua osallistujia laajemminkin. Muistio lähetetään työryhmän jäsenten lisäksi kirkkoherralle ja esimiesryhmälle. Kirkkoneuvosto nimeää vuosiksi vapaaehtoistoiminnan työryhmän, johon - se valitsee kahdesta neljään vapaaehtoistoiminnasta kiinnostunutta luottamushenkilöä ja nimeää heistä puheenjohtajan - julistus-, kasvatus- ja palvelusektorit nimeävät kaksi työntekijää omalta sektoriltaan. Tällä hetkellä vapaaehtoistoiminnan koordinointia hoitava diakoniapappi on samalla osa palvelun edustusta. - pitopalvelu ja viestintä valitsevat omat edustajansa ja - vapaaehtoistoiminnan koordinoija kutsuu mukaan kaksi vapaaehtoistoiminnassa mukana olevaa seurakuntalaista. Hannele Karppinen esitti, että luottamushenkilöjäseneksi ja puheenjohtajaksi vapaaehtoistoiminnan työryhmään nimetään Marja-Liisa Sinisalo. Taisto Heimonen esitti, että jäseneksi nimetään Marja-Leena Virtanen. Yrjö Hutri esitti, että jäseneksi nimetään Leena Routama. Markku Ahtikari esitti, että jäseneksi nimeään Eeva-Liisa Paananen. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto yksimielisesti nimesi työryhmään Marja- Liisa Sinisalon puheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi Eeva-Liisa Paanasen, Leena Routaman ja Marja-Leena Virtasen sekä hyväksyi päätösehdotuksen myös muilta osin.

24 Kirkkoneuvosto Seurakunnan III kappalaisen viran hakijoiden haastattelut Seurakunnan III kappalaisen viran hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä Espoon hiippakunnan tuomiokapituliin tuli seitsemän hakemusta. Hakijoista yksi on perunut hakemuksensa (liite 4). Tuomiokapituli on todennut istunnossaan hakijoiden kelpoisuuden ja antanut lausuntonsa seurakunnalle. Lausunto ja hakijoiden hakemukset on lähetetty seurakuntaan. Haastattelu ja ansiovertailu. Kirkkoneuvosto voi haastatella itse tai asettaa valintaryhmän toteuttamaan tämän vaiheen ja tekemään esityksen valittavasta henkilöstä. Kirkkohallituksen ohjeen mukaan kappalaisen vaalissa kirkkoherra on luontevin valinta haastatteluryhmän puheenjohtajaksi. Edelleen ohjeessa todetaan, että ryhmään kuuluu yleensä sekä viranhaltijoita että luottamushenkilöitä, joilla on tuntuma täytettävän viran tehtäviin ja virassa onnistumisen edellytyksiin. Haastattelu voidaan toteuttaa myös kirkkovaltuuston kokouksessa. Hakemusten, tuomiokapitulin lausunnon, haastatteluiden ja näytteiden perusteella laaditaan ansiovertailu. Koska hakijoita on kuusi, on tarkoituksenmukaista asettaa valintaryhmä, joka ensin tapaa kaikki hakijat. Suoritettuaan oman haastattelunsa ryhmä päättää, kuullaanko esim. kahta tai kolmea parhaaksi katsottua hakijaa tilaisuudessa, johon kutsutaan koko kirkkoneuvosto sekä kirkkovaltuusto. Nimetään haastatteluryhmään puheenjohtajaksi kirkkoherra Ilkka Järvinen ja muiksi jäseniksi kirkkovaltuuston puheenjohtajat Pentti Helttunen ja Tuula Karhunen sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Marja-Leena Virtanen ja jäsen Eeva-Liisa Paananen. Sihteeriksi nimetään hallintosihteeri Ritva Marjamäki. Ryhmä haastattelee kaikki kuusi hakijaa tiistaina ja valitsee jatkohaastatteluun (klo 16 alkaen) kutsuttavat. Jatkohaastattelutilaisuuteen kutsutaan kuulemaan myös kaikki kirkkovaltuuston ja neuvoston jäsenet. Jatkohaastattelun jälkeen päätetään soveltuvuustestiin Helsinkiin lähetettävät hakijat. Kirkkoneuvosto tekee kirkkovaltuustolle esityksensä valittavasta henkilöstä helmikuun kokouksessaan Kirkkovaltuusto suorittaa vaalin kokouksessaan Päätösehdotus hyväksyttiin.

25 Kirkkoneuvosto Kolehtisuunnitelma helmi joulukuuksi 2015 Seurakunnan tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman (KL 2:8), joka voidaan laatia kerralla koko vuodeksi tai työkausittain. Kirkkoneuvosto vahvisti tammikuun 2013 kolehtisuunnitelman kokouksessaan Liitteenä 5 on kolehtisuunnitelma helmi joulukuu Kirkkoneuvosto on v päättänyt kolehtikohteiden myöntämisessä noudatettavat periaatteet seuraavasti: 1) Kolehtikohde on kirkkohallituksen suosituslistassa 2) Kolehtikohde on ev.lut. kirkon yhteydessä toimiva järjestö 3) Kolehtikohteella on paikkakunnalla yhteistä toimintaa seurakunnan kanssa 4) Ulkomaisten kohteiden avustamisessa käytetään kirkon omia kanavia, joita ovat: Kirkon Ulkomaanapu sekä kirkon viralliset lähetysjärjestöt (SLS, SPS, SLEY, SLEF, SEKL, ELK, SANSA). Erityistilanteissa kirkkoherra voi poiketa säännöistä painavista syistä ja ilmoittaa ne kirkkoneuvostolle tiedoksi. Jos kirkkoherra ja kirkkoneuvosto olevat eri mieltä jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, kirkon, siunauskappelin tai kappelin käyttöä taikka seurakunnan päätettävissä olevia kolehteja koskevasta kysymyksestä, asian on saatettava tuomiokapitulin. Hyväksytään kolehtisuunnitelma helmi joulukuu 2015 ehdotuksen mukaisesti. Keskustelun jälkeen kolehtisuunnitelma helmi joulukuuksi 2015 hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

26 Kirkkoneuvosto Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle (Lätti) Tilintarkastaja valittiin valtuuskaudelle kilpailutuksen perusteella siten, että vanha kirkkoneuvosto käynnisti kilpailutuksen ja uusi kirkkovaltuusto valitsi ensimmäisessä kokouksessaan saatujen tarjousten perusteella tilintarkastajan. Vanha kirkkoneuvosto päätti siirtää tilintarkastajavalinnan alkuvuoteen 2015 siten, että uudet luottamuselimet voivat hoitaa kokonaan valintaprosessin alkuvuodesta Tilintarkastajien valinta on suunniteltu tehtäväksi kirkkovaltuuston maaliskuun kokouksessa. Kirkkohallitus on antanut seurakunnille ohjeita tilintarkastajan valinnasta yleiskirjeessään 31/2014, (erillinen liite) Kirje sisältää myös tarjouspyyntömallin. Tilintarkastajan valinta voidaan suorittaa lähinnä seuraavilla kahdella tavalla: 1. Suora hankinta (ilman kilpailuttamista) Suora hankinta on mahdollista, jos hankinnan arvo on vähäinen tai kilpailuttaminen on muutoin epätarkoituksenmukaista. Seurakunnan sisäisen hankintaohjeen mukaan Hyvinkään seurakunnassa hankinnat on pääsääntöisesti kilpailutettava myös kansallisen tavara- ja palveluhankinojen kynnysarvon euroa alittavissa hankinnoissa, jos hankinnan arvo on yli euroa. 2. Kevyt rajoitettu menettely Suositeltava tapa tehdä kansallisen kynnysarvon alittavia, mutta seurakunnan oman kilpailuttamisrajan ylittäviä hankintoja (hankinnan arvo euroa ja rakennusurakoissa enintään euroa) on ns. kevyt rajoitettu menettely. Menettelyssä pyydetään tarjouksia etukäteen hyviksi ja luotettaviksi arvioiduilta toimittajilta (3-5 kpl). Hankintapäätös tehdään saatujen hyväksyttävien tarjousten perusteella. Potentiaalisten toimittajien kelpoisuuden arviointi ja valinta tehdään pääsääntöisesti ennen varsinaisen hankintaprosessin käynnistämistä. Hankintaprosessia voidaan yksinkertaistaa ja joustavoittaa, kun tarjoajien kelpoisuusarviointi tapahtuu etupainotteisesti ja kilpailutus keskittyy varsinaiseen hankittavaan hyödykkeeseen tai palveluun. Tilintarkastajan valintaan liittyviä näkökohtia: - valtuustokauden aikaan päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHTT, KHT Pasi Leppänen. Hänen työnantajansa vaihduttua tarkastuskauden aikana seurakunta siirsi sopimuksen ja tarkastustehtävän BDO Audiator yhtiölle

27 Kirkkoneuvosto seurakunnan tilintarkastus on hoidettu ammattitaitoisesti ja sopimuksen mukaisesti; taloustoimisto on saanut myös hyvin kirjanpidollista konsultaatiota ja ohjausta tilintarkastuksen yhteydessä - seurakuntarakenteen mahdollinen muutos lähivuosina, jopa alkaneella valtuustokaudella, tulee ottaa tarjouspyynnössä ja tarkastussopimuksessa huomioon; rakennemuutostilanteessa on perusteltua kilpailuttaa myös tilintarkastuspalvelut joka tapauksessa uuden tilanteen vaatimalla tavalla - valtuustokauden tilintarkastuspalvelujen kokonaishinta jää nykytilanteen perusteella arvioiden alle euron. Valitaan tilintarkastajan valinnassa sovellettava hankintamenettely ja päätetään keneltä tarjous/tarjoukset pyydetään. Pyydetään tarjous/tarjoukset maanantaihin mennessä. Valtuutetaan talousjohtaja laatimaan tarjouspyyntö kirkkohallituksen yleiskirjeen 31/2014 liitteenä olevaa tarjouspyyntömallia soveltaen. Jaakko Haapamäki esitti hankintamenettelyksi kevyttä rajoitettua menettelyä ja tarjousten pyytämistä tiedossa olevilta hyviltä ja luotettaviksi arvioiduilta toimittajilta. Taisto Heimonen kannatti Haapamäen esitystä. Markku Ahtikari esitti, että tarjous pyydetään vain nykyiseltä tilintarkastusyhteisöltä. Eeva-Liisa Paananen kannatti Ahtikarin esitystä. Koska oli tehty kaksi toisistaan poikkeavaa kannatettua ehdotusta, puheenjohtaja esitti äänestysjärjestykseksi: ne, jotka kannattavat Haapamäen esitystä, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Ahtikarin esitystä, äänestävät ei. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Jaa-ääniä annettiin yhdeksän ja ei-ääniä neljä, joten äänin 9 4 päätettiin hankintamenettelyksi kevyt rajoitettu menettely. Tarjoukset pyydetään tiedossa olevilta hyviksi ja luotettaviksi arvioiduilta toimittajilta. Tarjoukset pyydetään maanantaihin mennessä. Talousjohtaja valtuutettiin laatimaan tarjouspyyntö kirkkohallituksen yleiskirjeen 31/2014 tarjouspyyntömallia soveltaen.

28 Kirkkoneuvosto Seurakunnan nimenkirjoitusoikeus Kirkkolain 7 luvun 7 :ssä todetaan, että kirkkoneuvosto päättää seurakunnan nimenkirjoitusoikeudesta. Nimenkirjoitusoikeus selkeyttää ja antaa joustavuutta tietyissä tilanteissa. Yhteisön nimenkirjoittaja on aina vastuussa siitä, että asianomaiset päätökset on tehty ja että hänellä on valtuudet juuri siinä tilanteessa yhteisön nimenkirjoittamiseen. Nimenkirjoitusoikeus ei anna kirkkoherralle tai talousjohtajalle uusia valtuuksia, vaan se on annettu muualla, hallintoelinten päätöksissä. Määrittely antaa ulkopuoliselle tiedon siitä, keiden nimenkirjoittaminen sitoo sitä yhteisöä, jonka nimissä sopimus tai asiakirja allekirjoitetaan. Varsinkin talousjohtajalla on paljon juoksevia asioita, joissa tarvitaan seurakunnan nimenkirjoittajaa. Hyvinkään seurakunnan nimen kirjoittavat kirkkoherra ja talousjohtaja yhdessä tai erikseen. Kirkkoneuvosto päätti, että Hyvinkään seurakunnan nimen kirjoittavat kirkkoherra ja talousjohtaja yhdessä tai erikseen. 34 Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien valinta vuosiksi (Lätti) Taloussääntö ja sisäinen valvonta Taloussäännön 22 :n mukaan seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäisen valvonnan avulla tulee saada kohtuullinen varmuus siitä, että tehtävät hoidetaan seurakunnassa asianmukaisesti ja riskit pysyvät hyväksyttävällä tasolla. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen toimivuudesta.

29 Kirkkoneuvosto Hautaustoimen ohjesääntö Hautaustoimen ohjesäännön 16 :n mukaan Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa todetaan, 1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu 2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa 3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja 4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja. Tarkastajien valinnasta Valtuustokaudesta alkaen seurakunnissa ei ole ollut enää luottamushenkilötilintarkastajia. Esimerkiksi kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastukset sekä rahavarojen ja arvopaperien tarkastukset hoidetaan osana sisäistä valvontaa ja tilintarkastaja tarkastaa ne tarpeelliseksi katsomallaan tavalla hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Edellisellä valtuustokaudella kirkkoneuvosto näki, että osana kirkkoneuvoston sisäistä valvontaa erillinen kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus on perusteltua. Samoin tilintarkastaja esitti tuolloin omana näkemyksenään, että erillinen kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien valinta on perusteltua. Kirkkoneuvosto määritteli tarkastajien valintakokouksessaan tarkastajien tehtävät (tarkastuskaudelle ) seuraavasti: 1) Kiinteistöjen ja irtaimen omaisuuden kunnon yleinen valvonta 2) Rakennusten ja hautausmaiden korjaustarpeiden arviointi ja korjausten esittäminen 3) Kiinteistöjen ja hautausmaiden kalusto-, kone- ja laitehankintatarpeiden arviointi ja esittäminen 4) Hautaustoimen ohjesäännön 16 :n mukaisen hautausmaan katselmuksen suorittaminen.

Keskiviikko 27.2.2013 klo 17.15 19.40. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 27.2.2013 klo 17.15 19.40. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (46) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 27.2.2013 klo 17.15 19.40 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen ESITYSLISTA N:o 1/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.15 20.00. Seurakuntakeskus, seurakuntasali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.15 20.00. Seurakuntakeskus, seurakuntasali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 13/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 260 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.15 20.00 Seurakuntakeskus, seurakuntasali, Hämeenkatu 16

Lisätiedot

Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.15 20.00. Seurakuntakeskus, seurakuntasali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.15 20.00. Seurakuntakeskus, seurakuntasali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 13/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 260 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.15 20.00 Seurakuntakeskus, seurakuntasali, Hämeenkatu 16

Lisätiedot

Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 16.12.2009 klo 17.15 19.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 16.12.2009 klo 17.15 19.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 12/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(21) 269 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 16.12.2009 klo 17.15 19.00 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (26) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot

Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 12/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) 255 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa. poissa. poissa. Pentti Helttunen Hyvinkäällä 18.12.2013

Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa. poissa. poissa. Pentti Helttunen Hyvinkäällä 18.12.2013 ESITYSLISTA Nro 4/2013 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(14) 57 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 11.12.2013 klo 18.30 19.55 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Helttunen

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 90 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 19.5.2010 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 19.8.2009 2 168. Kokouksen asialista

HYVINKÄÄN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 19.8.2009 2 168. Kokouksen asialista ESITYSLISTA N:o 7/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 167 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 19.8.2009 klo 17.15 20.40 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2015 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2015 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (17) 103 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2015 klo 17.15 19.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 6/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 110 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 17.6.2015 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 6/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (22) 149 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 17.6.2015 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) 134 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.2.2011 klo 17.15 19.15. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.2.2011 klo 17.15 19.15. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (22) 46 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.2.2011 klo 17.15 19.15 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.2.2015 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 26 KOKOUKSEN AVAUS... 33 27 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Keskiviikko 11.11.2009 klo 17.15 19.20. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 11.11.2009 klo 17.15 19.20. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 10/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(18) 232 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 11.11.2009 klo 17.15 19.20 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Maanantai 23.4.2012 klo 17.15 21.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 23.4.2012 klo 17.15 21.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) 65 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 23.4.2012 klo 17.15 21.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 68 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 14/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(19) 290 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot