Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 27.2.2013 klo 17.15 19.40. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"
  • Ida Aho
  • 1 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 2/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (46) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Huuskonen Reijo Kaipainen Risto Karhunen Tuula Karppinen Hannele Kiuttu Pekka Mc Leod Smith Jasmina Orenius Aija Pallonen Jouni Rantala Kyllikki Virtanen Marja-Leena Jantunen Marja puheenjohtaja varajäsen poissa poissa MUUT SAAPUVILLA OLLEET Helttunen Pentti Ala-Paavola Sinikka Lätti Jouni Marjamäki Ritva KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Jouni Pallonen Kyllikki Rantala

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 31. Kokouksen avaus 32. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 34. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 35. Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet 36. Kirkkoneuvoston kokoontuminen 37. Palvelevan puhelimen toimikunnan jäsenten valinta vuosiksi Viestintätoimikunnan jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosiksi Taidetoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenten valinta vuosiksi Paavolan alueneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosiksi Vehkojan alueneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosiksi Kytäjän alueneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosiksi Kaukasten alueneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosiksi Martin alueneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosiksi Aluetyön yhteistyötoimikunnan puheenjohtajan nimeäminen ja jäsenten toteaminen vuosiksi Kirkkoneuvoston edustajat johtokuntiin ja aluetyön yhteistyötoimikuntaan vuosiksi Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien valinta vuosiksi Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen vuodeksi Edustajan valinta Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuosikokousedustajan valinta vuodeksi Sääksjärven suojeluseura ry:n vuosikokousedustajan valinta vuodeksi Seurakunnan edustaja Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n vuosikokouksessa Pirkonkotisäätiön hallituksen jäsen vuonna Jäsenen nimeäminen Veikkarin Kiinteistö Oy:n hallitukseen vuodeksi 2013

3 Kirkkoneuvosto Seurakunnan edustajan valinta Veikkarin Kiinteistö Oy:n yhtiökokoukseen vuodeksi Seurakunnan edustajat Hyvinkään Vapaaehtoistoiminnan Tuki ry:n edustajistossa vuosina Espoon hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 58. Kirkkopäivät Kuopiossa Kirkkopalvelut ry:n yhdistyksen kokous Kuopiossa Kappalainen Kosti Kallion osallistuminen Etiopian matkalle 61. Sähkön hankinta vuosiksi 2014 ja Laskujen tarkastus- ja hyväksymiskäytäntö vuonna Kirkkoneuvostolle toimitettavat talous- ja henkilöstöhallinnon tiedotteet, raportit ja selvitykset 64. Seurakunnan asuinhuoneistojen antaminen vuokralle 65. Pankkitilien käyttövaltuudet 66. Hankinnat ja palvelujen ostot 67. Irtaimen omaisuuden käytöstä poistaminen, myynti ja lahjoitus 68. Rahavarojen sijoittaminen 69. Talousjohtajan päätösvaltaisuuksien määrittely kirkkoneuvoston ohjesäännön 13 :n kohtien 11 ja osalta 70. Tilintarkastusyhteisön yrityskauppajärjestely 71. Eläketietojen ilmoituskäytännön tarkistus 72. Selvitys työterveyshuollosta ja sairauslomista vuonna Kiinteistöpäällikkösopimus Mäntsälän seurakunnan kanssa ja kiinteistöpäällikön viran haettavaksi julistaminen 74. Lapsityön sihteeri Sari Mäkelän tilapäinen tehtävien vaativuuden muutos ja tehtäväkohtaisen palkanosan tarkistaminen 75. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 76. Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat 77. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 78. Suomen Lähetysseuran hallituksen jäsenehdokas 79. Muita asioita 80. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

4 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 310 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on lähetetty jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 33 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jasmina Mc Leod Smith ja Jouni Pallonen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Jasmina Mc Leod Smithin tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kyllikki Rantala, muuten ehdotus hyväksyttiin. 34 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi lisättynä lisäesityslistan asialla 1. Suomen Lähetysseuran hallituksen jäsenehdokas.

5 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan kirkkoneuvostoon vuosiksi seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Varsinainen jäsen Aila Haapamäki Taisto Heimonen Reijo Huuskonen Risto Kaipainen Tuula Karhunen, varapj. Hannele Karppinen Pekka Kiuttu Jasmina Mc Leod Smith Jouni Pallonen Aija Orenius Kyllikki Rantala Marja-Leena Virtanen Varajäsen Lea Romppanen Jorma Tuohela Matti Korpiaho Kaj Mönkkönen Tuula Vanhatalo Marjo Rantanen Tapio Piilola Riitta Puupponen Yrjö Hutri Eeva-Liisa Paananen Anna-Helena Holmström-Savolainen Marja Jantunen Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 36 Kirkkoneuvoston kokoontuminen Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 :n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Kirkkoneuvosto voi päättää ohjeenluontoisesta kokousaikataulusta, josta tarpeen mukaan poiketaan. Kirkkoneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo seurakuntakeskuksen kokoussalissa. Vuoden 2013 kokouspäivät ovat seuraavat: ke 20.3., ke 17.4., ke 15.5., ke 12.6., ke 21.8., ke 25.9., ke , ke 6.11., ke ja ke Ehdotus hyväksyttiin.

6 Kirkkoneuvosto Palvelevan puhelimen toimikunnan jäsenten valinta vuosiksi Palvelevan puhelimen toimikunnan johtosäännön 3 :n mukaan kirkkoneuvosto valitsee toimikuntaan toimikaudekseen neljä Palvelevan puhelimen toiminnassa mukana olevaa jäsentä, joista yksi nimetään toimikunnan puheenjohtajaksi. Lisäksi toimikuntaan kuuluu se seurakunnan papeista, jolle Palvelevan puhelimen toiminta on pappien keskinäisessä työnjaossa osoitettu sekä diakonian viranhaltija. Valittujen jäsenten tulee olla sielunhoito- ja mielenterveystyöhön sekä sosiaalisiin ongelmiin perehtyneitä. Kirkkoneuvosto pyytää yhteistyöseurakuntien kirkkoneuvostoja nimeämään edustajansa siten, että Riihimäki, Hausjärvi ja Loppi nimeävät yhteisen edustajan. Lohjan ja Porvoon alueen seurakunnat jatkanevat uuden sopimusluonnoksen mukaisesti toimintaansa itsenäisinä yksikköinä (kirkkoneuvosto / 12). Valittujen jäsenten toimiaika on kaksi vuotta vastaten kirkkoneuvoston toimikautta. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan Palvelevan puhelimen toimikuntaan vuosiksi puheenjohtajaksi Aila Hirvosen ja muiksi jäseniksi Heli Heimosen, Matti Seppäsen ja Tuomo Utriaisen. Pappien työnjaon mukaisesti toimikuntaan kuuluvat palvelun vastuukappalainen Virpi Koivisto ja diakonian viranhaltijana Tuija Mattila. Valitaan Palvelevan puhelimen toimikuntaan neljä toiminnassa mukana olevaa jäsentä vuosiksi ja nimetään yksi heistä puheenjohtajaksi sekä pyydetään Riihimäen, Hausjärven ja Lopen seurakuntia nimeämään yhteisen edustajan. Todetaan, että viranhaltijoista toimikunnassa ovat pastori Virpi Koivisto ja diakoniasihteeri Tuija Mattila. Kyllikki Rantala esitti, että vuosiksi Palvelevan puhelimen toimikunnan puheenjohtajaksi valitaan Aila Hirvonen ja muiksi jäseniksi Heli Heimonen, Matti Seppänen ja Tuomo Utriainen. Kirkkoneuvosto hyväksyi Kyllikki Rantalan esityksen yksimielisesti. Riihimäen, Hausjärven ja Lopen seurakuntia pyydetään nimeämään yhteinen edustaja. Viranhaltijoista toimikunnassa ovat pastori Virpi Koivisto ja diakoniasihteeri Tuija Mattila.

7 Kirkkoneuvosto Viestintätoimikunnan jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosiksi Viestintätoimikunnan, jonka työalana on seurakunnan sisäinen ja ulkoinen viestintä, johtosäännön 3 :n mukaan kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen kirkkoneuvoston alaisen viestintätoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtajana kirkkoherra ja viisi muuta jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Sihteerinä ja esittelijänä toimii seurakunnan tiedottaja. Lisäksi toimikunnan työskentelyyn osallistuu viestinnän teologi Laura Maria Latikka. Toimikunta valitsee keskuudestaan toimikaudekseen varapuheenjohtajan. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan viestintätoimikuntaan vuosiksi Marja-Leena Laakson (varajäsen Esa Kivivuori/Sinikka Ala-Paavola ), Markku Nihtin (Vesa Pääkkönen), Anna-Leena Pakkasen (Inga-Lill Rajala), Timo Reuhkalan (Reijo Pitkänen) ja Anja Tauriaisen (Outi Koskela). Valitaan viestintätoimikuntaan puheenjohtajana toimivan kirkkoherran lisäksi viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi Kyllikki Rantala esitti, että viestintätoimikuntaan vuosiksi valitaan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt: Marja-Leena Laakso (varajäsen Sinikka Ala-Paavola), Markku Nihti (Vesa Pääkkönen), Anna-Leena Pakkanen (Inga-Lill Rajala), Timo Reuhkala (Reijo Pitkänen) ja Anja Tauriainen (Outi Koskela). Kyllikki Rantalan esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 39 Taidetoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenten valinta vuosiksi Taidetoimikunta toimii seurakunnan tilojen ulkoiseen ilmeeseen, kauneuteen ja esteettisyyteen liittyvissä kysymyksissä. Toimikunnan tehtävänä on valmistella seurakunnan taidehankintoja suunnitella taideteosten sijoittamista. Toimikunta tekee kirkkoneuvostolle esityksiä taidehankinnoista sekä isompien teosten sijoittamisesta sekä antaa lausuntoja kirkkoneuvostolle seurakunnan tiloihin hankittavasta taiteesta. Toimikunta tekee myös kirkkoneuvostolle esityksen taidemäärärahasta seuraavaa toimintavuotta varten.

8 Kirkkoneuvosto Taidetoimikunnan johtosäännön 3 mukaan toimikuntaan kuuluu viranhaltijajäsenenä kirkkoherra ja kuusi muuta jäsentä. Kirkkoneuvosto nimeää toimikunnan jäsenistä puheenjohtajan. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Sihteerinä toimikunnan johtosäännön 3 mukaan toimii hallintosihteeri. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan taidetoimikuntaan vuosiksi Taisto Heimosen puheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi Risto Kaipaisen, Charlotta Kivistön, Nina Laaksosen, Salme Laitisen ja Jani Puhakan. Viranhaltijajäsenenä toimi johtosäännön mukaan kirkkoherra Ilkka Järvinen. Valitaan taidetoimikuntaan vuosiksi kuusi jäsentä ja määrätään toimikunnan puheenjohtaja. Aila Haapamäki esitti, että taidetoimikunnan puheenjohtajaksi vuosiksi valitaan Taisto Heimonen. Tuula Karhunen esitti, että toimikunnan muiksi jäseniksi valitaan Risto Kaipainen, Charlotta Kivistö, Nina Laaksonen, Salme Laitinen ja Vesa Pääkkönen. Aila Haapamäen ja Tuula Karhusen esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. 40 Paavolan alueneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosiksi Aluetyön johtosäännön 1 mukaan seurakunnan aluetyöstä vastaavat aluetyön yhteistyötoimikunta sekä viisi alueneuvostoa (Paavola, Vehkoja, Kytäjä, Kaukas ja Martti). Kukin alueneuvosto suunnittelee, toteuttaa ja kehittää seurakunnallista toimintaa alueellaan myönnetyn määrärahan puitteissa. Aluetyön johtosäännön 6 mukaan kirkkoneuvosto valitsee toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa viiteen alueneuvostoon kahdeksi vuodeksi puheenjohtajan ja neljä kuusi muuta jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi alueneuvostossa toimii seurakunnan työntekijä hyväksytyn työnjaon mukaisesti.

9 Kirkkoneuvosto Alueneuvoston jäseniksi valitaan pääsääntöisesti alueella asuvia henkilöitä. Alueneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, joka voi olla seurakunnan viranhaltija. Paavolan aluepappi on Jyrki Rauhala. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan Paavolan alueneuvostoon vuosiksi Tapio Piilolana puheenjohtajaksi (varajäsen Reijo Huuskonen) ja muiksi jäseniksi Erkki Karhusen (Jouni Pallonen), Maija Oinosen (Paula Sipiläinen), Arvi Oravan (Matti Korpiaho), Lea Paukun (Hilkka Rasi-Siljander), Raili Rainakarin (Tarja Tauriainen) ja Leena Routaman (Leena Jalonen). Valitaan Paavolan alueneuvostoon puheenjohtaja ja neljä kuusi muuta jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi Aija Orenius esitti, että Paavolan alueneuvoston puheenjohtajaksi vuosiksi valitaan Tapio Piilola (varajäsen Reijo Huuskonen) ja muiksi jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt: Erkki Karhunen (Jouni Pallonen), Maija Oinonen (Paula Sipiläinen), Arvi Orava (Matti Korpiaho), Lea Paukku (Hilkka Rasi-Siljander), Raili Rainakari (Tarja Tauriainen) ja Leena Routama (Leena Jalonen). Aija Oreniuksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 41 Vehkojan alueneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosiksi Ks. 40 kappaleet 1 5. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan Vehkojan alueneuvostoon vuosiksi Tuomo Utriaisen puheenjohtajaksi, (varajäsen Martti Sarjanen) ja muiksi jäseniksi Vesa Kukkosen (Kaj Mönkkönen), Marja-Leena Kurikon (Lea Romppanen), Annaleena Pakkasen (Anita Myllymäki), Eila Puumalaisen (Kaija Tiilikainen), Teija Punkin (Tarja Ketonen) ja Petri Simonahon (Kari Vierimaa). Vehkojan aluepappi on Esa Kokko.

10 Kirkkoneuvosto Valitaan Vehkojan alueneuvostoon puheenjohtaja ja neljä kuusi muuta jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi Hannele Karppinen esitti, että Vehkojan alueneuvoston puheenjohtajaksi vuosiksi valitaan Tuomo Utriainen (varajäsen Martti Sarjanen) ja muiksi jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt: Vesa Kukkonen (Kaj Mönkkönen), Marja-Leena Kurikko (Lea Romppanen), Annaleena Pakkanen (Anita Myllymäki), Eila Puumalainen (Kaija Tiilikainen), Teija Punkki (Tarja Ketonen). Tuula Karhunen esitti, että jäseneksi valitaan Kari Vierimaa (varajäsen Juhani Tuina). Hannele Karppisen ja Tuula Karhusen esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. 42 Kytäjän alueneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosiksi Ks. 40 kappaleet 1 5. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan Kytäjän alueneuvostoon vuosiksi Ritva Saukkosen puheenjohtajaksi (varajäsen Aino Löytty) ja muiksi jäseniksi Jukka Haataisen (Tero-Matti Kuparinen), Jari Hapulahden (Aimo Tuominen), Terttu Kuparisen (Mimmu Seitsonen), Tauno Löytyn (Ossi Rouhiainen), Eeva Rouhiaisen (Mia Saukkonen) ja Virpi Salminen (Anja Kivi). Kytäjän aluepappi on Leena Ranta. Valitaan Kytäjän alueneuvostoon puheenjohtaja ja neljä kuusi muuta jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi Aila Haapamäki esitti, että Kytäjän alueneuvoston puheenjohtajaksi vuosiksi valitaan Ritva Saukkonen (varajäsen Aino Löytty) ja muiksi jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt: Terttu Kuparinen (Mimmu Seitsonen), Tauno Löytty (Ossi Rouhiainen), Eeva Rouhiainen (Mia Saukkonen), Virpi Salminen (Anja Kivi), Markku Taipale (Jukka Haatainen) ja Aimo Tuominen (Tero-Matti Kuparinen). Aila Haapamäen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kirkkoneuvosto Kaukasten alueneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosiksi Ks. 40 kappaleet 1 5. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan Kaukasten alueneuvostoon vuosiksi Eija Koski-Sipilän puheenjohtajaksi (varajäsen Tuula Vanhatalo) ja muiksi jäseniksi Vilho Halmelan (Markku Nieminen), Taisto Heimosen (Antero Latostenmaa), Ulla Juvan (Pirjo Tyni), Markku Kymäläisen (Paula Kerttula), Hellä Parikan (Jaana Pouta) ja Tuula Tetrin (Merja Hokkanen). Kaukasten aluepappi on Petra Pohjanraito. Valitaan Kaukasten alueneuvostoon puheenjohtaja ja neljä kuusi muuta jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi Aila Haapamäki esitti, että Kaukasten alueneuvoston puheenjohtajaksi vuosiksi valitaan Eija Koski-Sipilä (varajäsen Tuula Vanhatalo) ja muiksi jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt: Vilho Halmela (Markku Nieminen), Taisto Heimonen (Antero Latostenmaa), Ulla Juva (Pirjo Tyni), Markku Kymäläinen (Paula Kerttula), Hellä Parikka (Jaana Pouta) ja Tuula Tetri (Merja Hokkanen). Aila Haapamäen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 44 Martin alueneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosiksi Ks. 40 kappaleet 1 5. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan Martin alueneuvostoon vuosiksi Helka Muhosen puheenjohtajaksi (varajäsen Anita Piirainen/ Lea Romppanen) ja muiksi jäseniksi Anna-Helena Holmström-Savolaisen (Ulla Juva), Pirjo Hyövältin (Marja-Leena Koponen), Mika Valtosen (Heli Heroja), Santeri Velinin (Samuli Velin), Mika Viitasen (Juhani Tuina) ja Ilkka Yleniuksen (Jarmo Rantanen). Martin aluepappi on Laura Maria Latikka.

12 Kirkkoneuvosto Valitaan Martin alueneuvostoon puheenjohtaja ja neljä kuusi muuta jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi Tuula Karhunen esitti, että Martin alueneuvoston puheenjohtajaksi vuosiksi valitaan Helka Muhonen (varajäsen Lea Romppanen) ja muiksi jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt: Anna-Helena Holmström- Savolainen (Ulla Juva), Pirjo Hyövälti (Marja-Leena Koponen), Mika Valtonen (Heli Heroja), Santeri Velin (Samuli Velin), Mika Viitanen (Juhani Tuina) ja Ilkka Ylenius (Jarmo Rantanen). Tuula Karhusen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 45 Aluetyön yhteistyötoimikunnan puheenjohtajan nimeäminen ja jäsenten toteaminen vuosiksi Seurakunnan aluetyöstä vastaavat aluetyön yhteistyötoimikunta sekä viisi alueneuvostoa. Aluetyön yhteistyötoimikunnan tehtävänä on mm. suunnitella, toteuttaa ja kehittää Hyvinkään seurakunnan aluetyötä, päättää sille myönnettyjen jakamattomien varojen käytöstä talousarviossa mainittuihin tarkoituksiin, laatia kirkkoneuvostolle seuraavaa vuotta varten talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma sekä toimintakertomus ja suunnitella ja kehittää aluetyön tiedotusta. Kirkkoneuvosto valitsee toimikuntaan toimikaudekseen jäsenet, joita ovat seurakunnassa toimivan viiden alueneuvoston puheenjohtajat, aluetyöstä vastaamaan nimetty pappi sekä yksi viranhaltijaedustaja kunkin johtokunnan tehtäväalueelta (julistus-, kasvatus ja palvelu). Kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämällä edustajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kirkkoneuvosto nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi. Toimikunta valitsee keskuudestaan itselleen toimikaudekseen varapuheenjohtajan ja sihteerin, joka voi olla seurakunnan viranhaltija. Kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan aluetyön yhteistyötoimikunnan puheenjohtajaksi Tapio Piilolan. Viranhaltijajäseniksi (julistus, kasvatus ja palvelu) toimikuntaan nimettiin aluetyöstä vastaava pappi Kosti Kallio, pastori Esa Kokko, diakonian viranhaltija Suvi Kurikka ja lapsityön sihteeri Sari Mäkelä.

13 Kirkkoneuvosto Todetaan :ssä valitut alueneuvostojen puheenjohtajat aluetyön yhteistyötoimikunnan jäseniksi vuosiksi aluetyön johtosäännön 3 mukaan. Nimetään toimikuntaan puheenjohtaja vuosiksi Nimetään aluetyön yhteistyötoimikuntaan aluetyöstä vastaava pappi Kosti Kallio sekä muiksi viranhaltijajäseniksi pyydetään julistuksen, kasvatuksen ja palvelun tiimejä valitsemaan edustajansa. Todettiin aluetyön yhteistyötoimikunnan jäseniksi vuosiksi alueneuvostojen puheenjohtajat Eija Koski-Sipilä, Helka Muhonen, Tapio Piilola, Ritva Saukkonen ja Tuomo Utriainen. Puheenjohtajaksi nimettiin yksimielisesti Hannele Karppisen esityksestä Tapio Piilola. Lisäksi aluetyön yhteistyötoimikuntaan nimettiin aluetyöstä vastaava pappi Kosti Kallio. Julistuksen, kasvatuksen ja palvelun tiimejä pyydetään valitsemaan edustajansa muiksi viranhaltijajäseniksi. 46 Kirkkoneuvoston edustajat johtokuntiin ja aluetyön yhteistyötoimikuntaan vuosiksi Kirkkojärjestyksen 9 luvun 3 :n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja kirkkoneuvoston siihen tehtävään valitsemalla jäsenellä on oikeus olla johtokunnan kokouksissa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksen tekemiseen. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan kirkkoneuvoston edustajiksi johtokuntiin vuosiksi seuraavat kirkkoneuvoston jäsenet: Julistusjohtokunta Kasvatusjohtokunta Palvelujohtokunta Aluetyön yhteistyötoimikunta Reijo Huuskonen Jasmina Mc Leod Smith Aija Orenius Taisto Heimonen

14 Kirkkoneuvosto Valitaan kirkkoneuvoston edustajat johtokuntiin ja aluetyön yhteistyötoimikuntaan vuosiksi Tuula Karhunen esitti, että johtokuntiin ja aluetyön yhteistyötoimikuntaan vuosiksi valitaan seuraavat kirkkoneuvoston edustajat: Julistusjohtokunta Kasvatusjohtokunta Palvelujohtokunta Aluetyön yhteistyötoimikunta Reijo Huuskonen Jasmina Mc Leod Smith Aija Orenius Taisto Heimonen. Tuula Karhusen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 47 Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien valinta vuosiksi (Lätti) Taloussääntö ja sisäinen valvonta Taloussäännön 22 :n mukaan seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäisen valvonnan avulla tulee saada kohtuullinen varmuus siitä, että tehtävät hoidetaan seurakunnassa asianmukaisesti ja riskit pysyvät hyväksyttävällä tasolla. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen toimivuudesta. Hautaustoimen ohjesääntö Hautaustoimen ohjesäännön 16 :n mukaan Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa todetaan, 1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu; 2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa; 3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja 4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja.

15 Kirkkoneuvosto Tarkastajien valinnasta Valtuustokaudesta alkaen seurakunnissa ei ole enää luottamushenkilötilintarkastajia. Esimerkiksi kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastukset sekä rahavarojen ja arvopaperien tarkastukset hoidetaan osana sisäistä valvontaa ja tilintarkastaja tarkastaa ne tarpeelliseksi katsomallaan tavalla hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Valmistelevissa keskusteluissa v hallintotyöryhmä näki, että osana kirkkoneuvoston sisäistä valvontaa erillinen kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus on edelleen perusteltua. Samoin tilintarkastaja esitti tuolloin omana näkemyksenään, että erillinen kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien valinta on perusteltua. Kirkkoneuvosto määritteli tarkastajien valintakokouksessaan tarkastajien tehtävät seuraavasti: 1) Kiinteistöjen ja irtaimen omaisuuden kunnon yleinen valvonta 2) Rakennusten ja hautausmaiden korjaustarpeiden arviointi ja korjausten esittäminen 3) Kiinteistöjen ja hautausmaiden kalusto, kone- ja laitehankintatarpeiden arviointi ja esittäminen 4) Hautaustoimen ohjesäännön 16 :n mukaisen hautausmaan katselmuksen suorittaminen. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuksessa korostuu tarkastajien valmius ja taito arvioida seurakunnan kiinteistöjen kuntoa ja korjaustarpeita lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Työskentelyn jäntevyyden kannalta tarkastajien määrä on perusteltua sopia kohtuullisen pieneksi. Tarkastuksen painopistettä on perusteltua siirtää edelleen vähäisistä korjaustarpeista ja irtaimen omaisuuden hankinnoista olennaisiin korjaustarpeisiin ja kuntoarviointeihin sekä suurempiin kone- ja kalustohankintoihin. Valvontanäkökulman rinnalla korostuu kehittämisnäkökulma sekä viranhaltijoiden tukeminen heidän työssään. Viran puolesta on perusteltua lähinnä seuraavien henkilöiden mukanaolo tarkastuksissa: kirkkoherra, kiinteistöpäällikkö, hautaustoimen päällikkö ja talousjohtaja. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan tarkastajiksi seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Tuula Karhusen ja muiksi jäseniksi Taisto Heimosen, Pentti Helttusen, Aija Oreniuksen, Jouni Pallosen ja Marja-Leena Virtasen.

16 Kirkkoneuvosto Valitaan kiinteän ja irtaimen omaisuuden sisäistä valvontaa varten tarkastusryhmä vuosiksi ja valitaan ryhmän puheenjohtaja. Määritellään viran puolesta tarkastuksiin osallistuvat viranhaltijat. Tarkastuksista ja katselmuksista tulee laatia kirkkoneuvostolle pöytäkirjat, jotka saatetaan tiedoksi myös kirkkovaltuustolle. Tarkastajien tehtävät ovat esittelyssä mainitut kirkkoneuvostossa sovitut tehtävät. Kyllikki Rantala esitti, että kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajiksi vuosiksi Tuula Karhunen puheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi Taisto Heimonen, Pentti Helttunen, Aija Orenius, Jouni Pallonen ja Marja- Leena Virtanen. Kyllikki Rantalan esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tarkastuksista laaditaan kirkkoneuvostolle pöytäkirjat, jotka saatetaan tiedoksi myös kirkkovaltuustolle. Tarkastajien tehtävät ovat: 1. Kiinteistöjen ja irtaimen omaisuuden kunnon yleinen valvonta 2. Rakennusten ja hautausmaiden korjaustarpeiden arviointi ja korjausten esittäminen 3. Kiinteistöjen ja hautausmaiden kalusto, kone- ja laitehankintatarpeiden arviointi ja esittäminen 4. Hautaustoimen ohjesäännön 16 :n mukaisen hautausmaan katselmuksen suorittaminen.

17 Kirkkoneuvosto Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen vuodeksi 2013 Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiöjärjestyksen 8 :n mukaan yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut viisi varsinaista ja kolme varajäsentä. Vuonna 2012 seurakunnan valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet Taisto Heimonen ja Vilho Halmela ja varajäsenenä Eija Koski-Sipilä. Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan edustajat yhteisöjen hallintoelimiin. Valitaan Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallitukseen vuodeksi 2013 kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Aila Haapamäki esitti, että Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallituksen jäseniksi vuodeksi 2013 valitaan Taisto Heimonen ja Vilho Halmela ja varajäseneksi Eija Koski-Sipilä. Aila Haapamäen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 49 Edustajan valinta Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi 2013 Vuonna 2012 on seurakunnan edustajana talousjohtaja Jouni Lätti käyttänyt puhe- ja äänivaltaa Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksessa. Valitaan edustaja Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi 2013 käyttämään puhe- ja äänivaltaa. Tuula Karhunen esitti, että Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin seurakunnan edustajaksi käyttämään puhe- ja äänivaltaa v valitaan talousjohtaja Jouni Lätti. Tuula Karhusen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Kirkkoneuvosto Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuosikokousedustajan valinta vuodeksi 2013 Vuonna 2012 on seurakunnan edustajana kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halme käyttänyt puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuosikokouksessa. Valitaan seurakunnan edustaja käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuoden 2013 vuosikokouksessa. Tuula Karhunen esitti, että Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuoden 2013 vuosikokoukseen seurakunnan edustajaksi käyttämään puhe- ja äänivaltaa valitaan hautaustoimen päällikkö Markku Husso. Tuula Karhusen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 51 Sääksjärven suojeluseura ry:n vuosikokousedustajan valinta vuodeksi 2013 Sääksjärven suojeluseura ry. on perustettu vuonna Seura kerää asiatietoja Sääksjärvestä, sen historiasta, veden laadusta, korkeuden vaihteluista jne. Seura on "painostusjärjestö", joka pyrkii valppaasti puuttumaan asioihin, jotka saattaisivat vaikuttaa järven tilaa huonontavasti. Vuonna 2012 hautaustoimen päällikkö Markku Husso on käyttänyt puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven suojeluseura ry:n vuosikokouksessa. Valitaan seurakunnan edustaja käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven suojeluseura ry:n vuoden 2013 vuosikokouksessa. Tuula Karhunen esitti, että Sääksjärven suojeluseura ry:n vuoden 2013 vuosikokoukseen seurakunnan edustajaksi käyttämään puhe- ja äänivaltaa valitaan hautaustoimen päällikkö Markku Husso. Tuula Karhusen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kirkkoneuvosto Seurakunnan edustaja Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n vuosikokouksessa 2013 Hautaustoimen päällikkö Markku Husso on toiminut seurakunnan edustajana Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n vuosikokouksessa Hyvinkään seurakunnalla on yksi Vihtilammen rantaviivaan ulottuva tontti. Yhdistyksen jäsenmaksu vahvistetaan vuosittain. Valitaan seurakunnan edustaja Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n vuosikokoukseen Tuula Karhunen esitti, että Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys r.y:n vuoden 2013 vuosikokoukseen seurakunnan edustajaksi valitaan hautaustoimen päällikkö Markku Husso. Tuula Karhusen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 53 Pirkonkotisäätiön hallituksen jäsen vuonna 2013 Pirkonkotisäätiön sääntöjen 5 mukaan Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu seitsemän jäsentä. Säätiön hallituksen jäsenet valitsee Hyvinkään kaupunki, Hyvinkään seurakunta, Wilhelmiinakotisäätiö ja Pirkonkotisäätiö. Hyvinkään seurakuntaa hallituksessa edustaa yksi jäsen, virassa oleva kirkkoherra tai hänen määräämänsä henkilö. Kirkkoherra Ilkka Järvinen on toiminut Pirkonkotisäätiön hallituksessa vuonna 2012 ja jatkaa seurakunnan edustajana vuonna Merkitään kirkkoherran osallistuminen Pirkonkotisäätiön hallitukseen v tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

20 Kirkkoneuvosto Jäsenen nimeäminen Veikkarin Kiinteistö Oy:n hallitukseen vuodeksi 2013 Kokouksessaan kirkkoneuvosto nimesi kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halmeen Veikkarin Kiinteistö Oy:n hallitukseen vuodeksi Nimetään jäsen Veikkarin Kiinteistö Oy:n hallitukseen vuodeksi Tuula Karhunen esitti, että jäseneksi Veikkarin Kiinteistö Oy:n hallitukseen vuodeksi 2013 nimetään hautaustoimen päällikkö Markku Husso. Tuula Karhusen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 55 Seurakunnan edustajan valinta Veikkarin Kiinteistö Oy:n yhtiökokoukseen vuodeksi 2013 Kokouksessaan kirkkoneuvosto nimesi kiinteistöpäällikkö Olli-Petri Halmeen seurakunnan edustajaksi Veikkarin Kiinteistö Oy:n yhtiökokoukseen v Nimetään seurakunnan edustaja Veikkarin Kiinteistö Oy:n yhtiökokoukseen vuodeksi Tuula Karhunen esitti, että jäseneksi Veikkarin Kiinteistö Oy:n yhtiökokoukseen vuodeksi 2013 nimetään hautaustoimen päällikkö Markku Husso. Tuula Karhusen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

21 Kirkkoneuvosto Seurakunnan edustajat Hyvinkään Vapaaehtoistoiminnan Tuki ry:n edustajistossa vuosina Hyvinkään Vapaaehtoistoiminnan Tuki ry:n (Palvelutalo Hyvinkään Lepovillan) sääntöjen mukaan jäsenyhdistykset valitsevat keskuudestaan kaksi henkilöä edustamaan Hyvinkään Vapaaehtoistoiminnan Tuki ry:n edustajiston kokouksissa yhdistystään/yhteisöään. Säännöissä ei ole mainintaa valittavien jäsenten toiminta-ajoista. Ne ovat jokaisen yhteisön itse määriteltävissä. Hyvinkään seurakunta on Hyvinkään Vapaaehtoistoiminnan Tuki ry:n jäsenyhdistys. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan seurakuntamme edustajiksi vuosiksi Taisto Heimosen ja Kyllikki Rantalan. Valitaan seurakunnasta kaksi edustajaa Hyvinkään Vapaaehtoistoiminnan Tuki ry:n edustajistoon vuosiksi Tuula Karhunen esitti, että Hyvinkään Vapaaehtoistoiminnan Tuki ry:n edustajistoon vuosiksi valitaan Taisto Heimonen ja Kyllikki Rantala. Tuula Karhusen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

22 Kirkkoneuvosto Espoon hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Neuvottelupäivä pidetään lauantaina klo 9 alkaen Seurakuntaopistolla Järvenpäässä. Samansisältöinen neuvottelupäivä järjestetään myös Lohjalla la Lohjan päivässä Hannele Karppisella on puheenvuoro ja Järvenpään päivässä Tuula Karhusella. Päivän tavoitteena on, että osallistuja perehtyy - luottamushenkilön valtaan ja vastuuseen, rooliin ja tehtäviin, - tutustuu seurakunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun ja hallintoon, - verkostoituu muiden seurakuntien luottamushenkilöiden kanssa. Päivien järjestäjinä ovat Kirkkopalvelut/Koulutuskeskus Agricola, Espoon hiippakunta ja Järvenpään/Lohjan seurakunta. Päivä on tarkoitettu kirkkovaltuustojen ja neuvostojen jäsenille, kirkkoherroille sekä muille kiinnostuneille. Kirkkopalvelujen jäsenseurakuntien edustajille päivän hinta on 55 /hlö. Päivien alustavat ohjelmat ovat liitteenä 1. Nimetään luottamushenkilöpäivään osallistujia kirkkoneuvostosta ja ilmoitetaan lähtijät Opintokeskukselle viimeistään ja Lohjan päivään Päivistä lähetetään tieto ja tarjotaan osallistumismahdollisuutta myös kaikille kirkkovaltuuston jäsenille. Luottamushenkilöpäivään Lohjalle päivän ohjelmaosuudessa mukana olevan Hannele Karppisen lisäksi osallistuu Taisto Heimonen. Järvenpään päivään osallistuvat ohjelmaosuudessa mukana olevan Tuula Karhusen lisäksi Pentti Helttunen ja Sinikka Ala-Paavola. Päivistä lähetetään tieto ja tarjotaan osallistumismahdollisuutta myös kaikille kirkkovaltuuston jäsenille sekä johtokuntien puheenjohtajille.

23 Kirkkoneuvosto Kirkkopäivät Kuopiossa Joka toinen vuosi järjestettävät Kirkkopäivät pidetään Kuopiossa. Kulttuuripainotteisessa kirkon suurtapahtumassa on yhteensä 70 ohjelmanumeroa. Esiintyjinä on kansainvälisiä huippunimiä sekä iso joukko suomalaisia eturivin ajattelijoita, vaikuttajia ja taideväkeä. Tapahtumia on ympäri Kuopion keskustaa. Pääestradina toimii Kuopion Musiikkikeskus, mutta tapahtumapisteitä nousee myös torille, puistoihin ja ravintoloihin, erillinen liite. Ohjelmassa on mm. neljä Kirkko Areenaa ajankohtaisin aihein. Keskustelijoina ovat mm. emerituspiispat John Vikström ja Eero Huovinen, lastenpsykiatri Jari Sinkkonen, kirkkoherrat Teemu Laajasalo ja Armi Rautavuori, kansanedustaja Mikael Jungner, kolumnisti Jukka Relander ja monia muita. Päivien aikana on useita konsertteja, mm. nostalginen Entisten nuorten sävellahja, virsikonsertteja sekä Uuden ajan Kirkkokonsertti. Luottamushenkilötapaaminen on lauantaina Torstaina ja perjantaina on Kirkon kansainvälisen työn neuvottelupäivät teemalla Ystävät yli rajojen nuorissa on tulevaisuus. Päivien tarkoituksena on pohtia eri näkökulmista kirkon kansainvälistä työtä tänään ja tulevaisuudessa. Kirkkopäivien viikonloppulipun hinta on 70, bussikuljetus Hyvinkää-Kuopio- Hyvinkää on ja asuminen Kuopiossa maksaa noin /hlö. Kirkkoneuvostolle on varattu määräraha kirkkopäiviin osallistumista varten. Osallistujia voidaan ottaa määrärahan puitteissa noin 20 henkilöä. Tarkoitus on lähteä matkaan perjantaina aamusta ja kotimatkalle lähtö olisi sunnuntaina sopimuksen mukaan. Osallistumismahdollisuutta tarjotaan kirkkoneuvoston/valtuuston jäsenille ja mahdollisuuksien mukaan lisäksi kolmen johtokunnan 1 2 jäsenelle. Nimetään kirkkoneuvoston/valtuuston edustajia Kirkkopäiville Kuopioon Kirkkopäiville osallistuvat luottamushenkilöistä Taisto Heimonen, Reijo Huuskonen ja Tuula Karhunen perjantaista sunnuntaihin ja Hannele Karppinen ja Sinikka Ala-Paavola lauantaista sunnuntaihin. Kirkkopäivistä lähetetään tieto ja tarjotaan osallistumismahdollisuutta kaikille kirkkovaltuuston jäsenille sekä johtokuntien puheenjohtajille.

24 Kirkkoneuvosto Kirkkopalvelut ry:n yhdistyksen kokous Kuopiossa Kirkkopalvelut ry:n yhdistyksen kokous on Kuopion Musiikkikeskuksen Kamarimusiikkisalissa perjantaina klo Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 :n edellyttämät asiat. Asialistalla on mm. Kirkkopalvelujen valtuuston jäsenten vaali, jossa valitaan Kirkkopalvelut ry:n ylin hallintoelin seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Yhdistyksen kokoukseen voi sääntöjen mukaan osallistua yksi edustaja kustakin jäsenseurakunnasta. Kullakin edustajalla on yksi ääni. Edustaja tulee ilmoittaa kokoukseen mennessä. Kirkkoherra osallistunee Kirkkopäivillä Kirkon kansainvälisen työn neuvottelupäiville, jolloin hän olisi Kuopiossa jo torstaina Näin hän luontevasti voisi osallistua myös Kirkkopalvelut ry:n yhdistyksen kokoukseen. Kirkkoneuvosto valitsee edustajan Kirkkopalvelut ry:n yhdistyksen kokoukseen Tuula Karhunen esitti, että edustajaksi Kirkkopalvelut ry:n yhdistyksen kokoukseen valitaan kirkkoherra Ilkka Järvinen. Varalle nimettiin puheenjohtajan esityksestä lähetyssihteeri Johanna Rantalankila. Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

25 Kirkkoneuvosto Kappalainen Kosti Kallion osallistuminen Etiopian matkalle Kosti Kallio anoo mahdollisuutta osallistua Etiopian matkalle Matkalla on tarkoitus tutustua lähetystyöhön ja kulttuuriin. Anomus ja matkaohjelma ovat liitteenä 2. Matkaa johtaa ja sen järjestäjänä toimii Uudenmaan seuramatkojen kanssa yhteistyössä Etiopiassa Suomen Lähetysseuran kautta lähettinämme toiminut Matti Nummela. Kosti Kallion on määrä toimia toisena matkanjohtajana. Ajatus matkasta tuli esille kirkkoherran ja Pirkko ja Matti Nummelan tapaamisessa syksyllä Keskustelussa todettiin mm., että tällainen matka palvelisi omaa seurakuntaa, jos lähtijöitä Hyvinkäältä olisi. Näin on myös perusteltua irrottaa lähetyspapin työpanosta ko. matkaan. Matkan tavoitteena on tutustua Mekane Yesus kirkon toimintaan ja lähettiemme Pirkko ja Matti Nummelan siellä tekemään aids-orpotyöhön. Hyvinkään seurakunta on jo vuosia tukenut Mekane Yesus kirkkoa yhtenä nimikkokohteena. Matkan hinta on euroa, joka sisältää matkat ja majoituksen täysihoidolla. Virkaehtosopimuksen mukainen Etiopian puolipäiväraha on 18 euroa. Taloushallinnon ohjeiden mukaan ulkomaanmatkoihin on haettava kirkkoneuvoston päätös. Matkoilta maksetaan virkaehtosopimuksen mukainen enimmäispäiväraha, ellei erikseen päätetä alemmasta päivärahasta (esim. koulutusmatkat tai osittain retkiluontoiset matkat). Hyväksytään Kosti Kallion osallistuminen Etiopian matkaan ja maksetaan hänelle matkan kustannukset päivärahoineen esittelyssä todetun mukaisina. Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.

26 Kirkkoneuvosto Sähkön hankinta vuosiksi 2014 ja 2015 (Lätti) Kirkkoneuvosto myönsi talousjohtajalle valtuudet tehdä seurakunnan sähkönhankintasopimukset, hänen katsoman hetken mukaan, vaikka se ylittää rahallisesti talousjohtajan hankintavaltuuden ( euroa). Sopimukset saavat kattaa maksimissaan 4 vuotta. Tehdyt sähköenergian hankintapäätökset tuodaan kirkkoneuvostolle tiedoksi. Päätöksen jälkeen talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö ovat seuranneet sähkön markkinahinnan kehitystä ja tehneet tarvittavat hankintapäätökset. Sähkön hinta sisältää tukkuhinnan lisäksi ns. profiililisän ja suomilisän sekä toimittajan marginaalin ja arvonlisäveron. Talousjohtaja on tehnyt päätöksen hankkia vuosien 2014 ja 2015 sähköenergian Vattenfall Sähkönmyynti Oy:ltä hintaan 44,88 euroa/mwh (alv 0 %). Hankinnan arvonlisäverollinen kokonaisarvo on Seurakunnan vuosikulutukseksi on arvioitu 1600 MWh. Sähkön hinta (alv 0 %) on vuosina ollut 50,78 e/mwh, vuonna ,66 e/mwh, vuonna ,28 e/mwh, vuonna ,47 euroa/mwh ja vuonna ,20 e/mwh. Hintatason lasku uudessa sopimuksessa vuoteen 2013 verraten on 8,8 %. Liite 3: kopio talousjohtajan päätöksestä (sisältää hintataulukon ja hintakehityksen kuvaajan vuosilta ). Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 62 Laskujen tarkastus- ja hyväksymiskäytäntö vuonna 2013 (Lätti) Taloussäännön 12 :n mukaan Kirkkoneuvosto antaa ohjeen laskujen hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä. Menettely on järjestettävä niin, että siihen osallistuu vähintään kaksi henkilöä. Pykälän lisäselostuksessa todetaan lisäksi: Kirkkoneuvosto määrittelee, ketkä tarkastavat ja hyväksyvät kunkin tehtäväalueen meno- ja tulotositteet. Myös myyntilaskutustiedot on hyväksyttävä ennen niiden kirjaamista. Ostolaskuihin ja muihin ja muihin tositteisiin tai niiden liitteisiin merkitään tiedot tavaran tai palvelun vastaanotosta, asiatarkastuksesta ja hyväksymisestä.

27 Kirkkoneuvosto Menettelyllä varmistutaan siitä, että tositteen tarkoittama tavara tai palvelu on saatu, lasku on asiallisesti ja numerollisesti oikea, maksu perustuu asianmukaiseen päätökseen ja se on annettujen määräysten mukainen sekä maksamiseen tarvittava määräraha on käytettävissä ja käytettävää määrärahaa ei ylitetä. Nykyinen tarkastus- ja hyväksymiskäytäntö pääpiirteissään: 1. Ostolaskut ja palkkiolaskut - asiatarkastus (vastaanotto ja asiatarkastus): täytetään aina työalalla tai toimintayksikössä - hyväksyminen: toimintayksikön esimies tai tarvittaessa hänen esimiehensä hyväksyy laskut - talousjohtaja hyväksyy ostolaskujen päivittäisten maksujen maksatuslistat ja palkkiolaskujen maksatuslistat (maksatuslupa). 2. Myyntilaskutustiedot - asiatarkastus: asiaa hoitava toimintayksikön työntekijä - hyväksyminen: toimintayksikön esimies (hinnastoihin perustuvia toistuvia palvelumaksuja ei hyväksytä erikseen; esim. leiri-, kerho-, hautaus- ja pitopalvelumaksut) - kirjanpitäjä tarkistaa/hyväksyy myyntilaskutuslistat 3. Tiliotteilla tulevat suoritukset (esim. verotilitykset, korkotulot) - asiatarkastus: kirjanpitäjä - hyväksyminen: talousjohtaja Sähköiset matkalaskut Vuoden 2009 aikana on otettu käyttöön sähköinen matkalaskuohjelmisto. Matkalaskujen osalta sovelletaan seuraavaa käytäntöä: laskujen tarkastus ja hyväksyminen tehdään sähköisesti, samoin laskun kierrätys matkalaskujärjestelmässä pääsääntöisesti tarkastaja ja hyväksyjä ovat sama henkilö (oma esimies) palkanlaskennassa (matkalaskujen maksatuksessa) kaikki laskut tarkistetaan teknisesti ennen maksatusta ja virheelliset/lisäselvityksiä vaativat laskut palautetaan sähköisesti korjattavaksi ja uudelleen hyväksyttäväksi kirkkoherran ja talousjohtajan matkalaskuista tulostetaan edelleen erillinen allekirjoitettava paperimatkalasku kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan hyväksyttäväksi. Liitteenä 4 on päivitetty ehdotus laskujen hyväksymiskäytännöstä toimintayksiköittäin ja tehtäväalueittain.

28 Kirkkoneuvosto Hyväksytään laskujen hyväksymiskäytäntö toimintayksiköittäin ja tehtäväalueittain (liite 4). Ehdotus hyväksyttiin. 63 Kirkkoneuvostolle toimitettavat talous- ja henkilöstöhallinnon tiedotteet, raportit ja selvitykset (Lätti) Taloussäännön 21 :ssä on talouden raportoinnista seuraava määräys: Toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava tietoja kirkkovaltuustolle, kirkkoneuvostolle ja muille hallintoelimille toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteista loppuvuodelle. Talousarviovuoden aikana on raportoitava toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Ko. pykälän soveltamisohjeessa on lisäksi seuraava täsmennys: Kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään toiminnan ja talouden raportointitavoista ja aikataulusta kirkkovaltuustolle. Muut hallintoelimet määrittelevät, millä tasolla, tarkkuudella ja kuinka usein niille raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja taloudesta tilikauden aikana. Kirkkoneuvostolle on aikaisemmin toimitettu seuraavat raportit ja selvitykset tiedoksi: - osavuosiraportti kolmannesvuosittain - tavoitteiden ja talousarvion toteutumisraportti toukokuussa ja syyskuussa - tilinpäätöksen ennakkotiedot tammikuussa - talousjohtajan kassantarkastuspöytäkirjat - vuosittaiset erillisselvitykset: - saatavien poistoista sekä vapaapaikoista kerhoissa ja leireillä - sijoituksista - kolehdeista - virka- ja työehtosopimusten noudattamisesta - työterveyshuollosta ja sairauslomista - tilasto seurakunnan omaisuuteen kohdistuvista vahingonteoista ja henkilöstöön kohdistuneista uhkailuista/pahoinpitelyistä.

29 Kirkkoneuvosto Osavuosiraportti on sisältänyt keskeiset tiedot talousarvion toteutumisesta (käyttötalous, verotus, tuloslaskelma, investoinnit, rahoituslaskelma ja tase sekä pitopalvelun talous). Tietosisältöä on havainnollistettu taulukoin ja graafisin kuvin. Osavuosiraporttiin on liitetty lisäksi kirjallinen raportti, jossa on selvitetty keskeisten, kirkkovaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumistilanne. Lisäksi kirkkoneuvosto on aikaisemmin todennut, että vastuukappalaisten vastuulla on samanlainen raportointivelvollisuus johtokunnilleen. Kirkkoneuvostolle toimitetaan seuraavat raportit ja selvitykset tiedoksi: 1. Osavuosiraportti kolmannesvuosittain (tavoitteiden ja talousarvion toteutumisraportti). 2. Talousjohtajan kassantarkastuspöytäkirjat 3. Vuosittaiset erillisselvitykset: - saatavien poistoista sekä vapaapaikoista kerhoissa ja leireillä - sijoituksista - kolehdeista - virka- ja työehtosopimusten noudattamisesta - työterveyshuollosta ja sairauslomista - tilasto seurakunnan omaisuuteen kohdistuvista vahingonteoista ja henkilöstöön kohdistuneista uhkailuista/pahoinpitelyistä. Ehdotus hyväksyttiin.

30 Kirkkoneuvosto Seurakunnan asuinhuoneistojen antaminen vuokralle (Lätti) Kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 :n 2 momentin kohdan 6 mukaan kirkkoneuvosto päättää kiinteää omaisuutta koskevasta vuokrasopimuksesta, jos sitä ei ole alistettava, sekä muusta vuokra- ja käyttösopimuksesta. Kirkkoneuvoston ohjesäännön13 :n kohdan 19 mukaan talousjohtaja antaa seurakunnan asuinhuoneistoja vuokralle kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti. Lisäksi talousjohtaja antaa seurakunnan maa-alueita vuokralle enintään vuodeksi sekä antaa seurakunnan rakennuksia, huonetiloja ja laitteita vuokralle tai muuhun käyttöön enintään vuodeksi. Annetaan talousjohtajalle seuraavat ohjeet seurakunnan asuinhuoneistojen vuokraamisesta: 1. Seurakunnan omistamat asuinhuoneistot vuokrataan ensisijassa omalle henkilökunnalle. 2. Asunnot, joita ei tarvita oman henkilökunnan käyttöön, vuokrataan ulkopuolisille asunnontarvitsijoille. Ulkopuolisille vuokrattaessa annetaan tarvittaessa, ellei ole muuta perusteltua syytä, vuoden asumisoikeus, vaikka seurakunta mahdollisesti tarvitsisi kyseistä asuntoa oman henkilökunnan käyttöön nopeammin. 3. Vuokrasopimukset tehdään Kiinteistöliiton lomakkeille. 4. Vuokrat määritellään seuraavasti: Palvelussuhdeasuntojen vuokra määrätään verottajan vahvistamien luontoisetujen verotusarvojen mukaisesti. Ulkopuolisille vuokratuista asunnoista peritään vuokra, joka vastaa paikkakunnan kohtuullista käypää tasoa. Vuokran suuruus sidotaan elinkustannusindeksiin (korotus vähintään elinkustannusindeksin nousua vastaava). Muista vuokrankorotuksista päättää edelleen kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvosto vahvistaa käyttökorvaukset vuosittain. Ulkopuolisille vuokrattujen asuntojen vuokrasopimuksista peritään yhden kuukauden vuokraa vastaava vakuus. Ehdotus hyväksyttiin.

31 Kirkkoneuvosto Pankkitilien käyttövaltuudet (Lätti) Taloussäännön 7 :n mukaan pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta päättää talousjohtaja. Tilien käyttövaltuuksista päättää kirkkoneuvosto. Seurakunnan pankkitilejä valtuutetaan käyttämään edelleen talousjohtaja Jouni Lätti ja hänen estyneenä ollessaan kirkkoherra Ilkka Järvinen. Kukin kirjoittaa nimen yksin. Ehdotus hyväksyttiin. 66 Hankinnat ja palvelujen ostot (Lätti) Kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 :n 2 momentin kohdan 1 mukaan kirkkoneuvosto päättää hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä sitä ole johtosäännössä delegoitu viranhaltijalle eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn tavaralajin tai palvelun hankintaa itsellään. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 13 :n kohdan 9 mukaan talousjohtaja päättää hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä kirkkoneuvoston erikseen päättämää rahamäärää, jollei asia kuulu muulle viranhaltijalle. Kirkkovaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti kirkkoneuvosto päättää talousarvion jakamattomien varausten käytöstä. Kalustohankintavarauksen käyttöoikeus voidaan siirtää viranhaltijoille. Viime vuosina käyttöoikeus on siirretty talousjohtajalle. Vuonna 2013 ainoa varaus on kalustohankintoihin varattu euroa. Taloussäännön 11 :n mukaan Hankinnat on suoritettava julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti ja kirkkoneuvoston hyväksymän hankintasäännön mukaisesti. Seurakunnalla ei ole erillistä hankintasääntöä, mutta hankintojen keskeiset ohjeet on kirjattu vuosittaiseen Taloushallinnon ohjeet asiakirjaan. Hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen ostamista, vuokraamista sekä urakalla teettämistä.

Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.15 20.00. Seurakuntakeskus, seurakuntasali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.15 20.00. Seurakuntakeskus, seurakuntasali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 13/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 260 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.15 20.00 Seurakuntakeskus, seurakuntasali, Hämeenkatu 16

Lisätiedot

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen ESITYSLISTA N:o 1/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 16.12.2009 klo 17.15 19.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 16.12.2009 klo 17.15 19.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 12/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(21) 269 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 16.12.2009 klo 17.15 19.00 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (26) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 12/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) 255 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 19.8.2009 2 168. Kokouksen asialista

HYVINKÄÄN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 19.8.2009 2 168. Kokouksen asialista ESITYSLISTA N:o 7/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 167 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 19.8.2009 klo 17.15 20.40 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.15 21.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.15 21.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 8/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (19) 172 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.15 21.00 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 90 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 19.5.2010 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 6/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 110 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 17.6.2015 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 6/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (22) 149 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 17.6.2015 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa. poissa. poissa. Pentti Helttunen Hyvinkäällä 18.12.2013

Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa. poissa. poissa. Pentti Helttunen Hyvinkäällä 18.12.2013 ESITYSLISTA Nro 4/2013 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(14) 57 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 11.12.2013 klo 18.30 19.55 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Helttunen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) 134 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(21) 113 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Maanantai 23.4.2012 klo 17.15 21.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 23.4.2012 klo 17.15 21.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) 65 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 23.4.2012 klo 17.15 21.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.2.2015 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 26 KOKOUKSEN AVAUS... 33 27 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 68 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kirkkoneuvosto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kirkkoneuvosto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantai 26.1.2015 klo 18:00 19:30 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Varsinaiset

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot