Vaikutusten arviointi talouden tasapainottamiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikutusten arviointi talouden tasapainottamiseksi"

Transkriptio

1 1 Vaikutusten arviointi talouden tasapainottamiseksi Kautialan kyläkoulun toiminnan siirtäminen Huutijärven kouluun alkaen - Vaikutukset koulunkäyntiin - Vaikutukset henkilöstöön - Taloudelliset vaikutukset

2 2 Vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen Hallintolain 41 :n mukaan jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökodista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Kuulemistilaisuus Kautialan koululla klo Mahdollisuus jättää kirjallisesti asiaan liittyviä mielipiteitä osoitteeseen tai Kangasalan kunta, Kasvatus- ja opetuslautakunta, PL 50, Kangasala klo mennessä

3 3 Vaikutusmahdollisuuksien varaamisesta ilmoitettu: kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kunnan internet-sivuilla Ajankohtaista-palstalla, Kangasalan Sanomissa, lähettämällä ilmoitus Kautialan oppilaiden huoltajille Wilman kautta julkaisemalla ilmoitus Sydän-Hämeen Lehdessä Ennakkotieto kuulemisesta lähetettiin sähköpostilla Kautialan koulun vanhempainyhdistykselle ja kyläyhdistykselle

4 4 Käsittelyaikataulu Kautialan koulun lakkauttamisesitys käsitellään kasvatus- ja opetuslautakunnassa Kunnanhallituksen käsittely lokakuussa Valtuuston päätös

5 5 Taustaa Kyläkoulujen lakkauttaminen oli ensimmäistä kertaa esillä vuonna 2009 Audiator Oy:n tekemässä talouden vakauttamisohjelmassa Lakkauttamiset olivat uudestaan esillä talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä v Lakkauttamista esitetty palveluverkon kehittämissuunnitelmassa sekä päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelmassa Valtuusto on Palveluverkon kehittämissuunnitelman yhteydessä päättänyt, että Kautialan koulua ei peruskorjata, mutta se pidetään toimintakuntoisena. Valtuusto päätti Lahdenkulman koulun lakkauttamisesta alkaen

6 6 Taloudellinen toimintaympäristö Suomen julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen matalasuhdanteen vuoksi kuntiin kohdistuneet valtionosuusleikkaukset ovat heikentäneet kuntien tulorahoitusta merkittävästi vuosien valtionosuusleikkaukset yhteensä 6,8 mrd. kuntien tehtäviä ja velvoitteita on lisätty ja siirretty kustannusvastuuta kunnille (mm. vammaispalvelut, vanhuspalvelulaki, työllisyyden hoidon kustannukset jne)

7 7 Kangasalan kunnan talous kunnan toiminnallinen tulos alijäämäinen useana vuonna peräkkäin voimakas toimintakulujen nousu korkea tuloveroprosentti velkaantuminen (kunta ja konserni) merkittävät investointitarpeet taloudellinen alijäämä v. TP2014-1,7 milj., TA2015-4,7 milj., TS2016-2,6 milj., TS2017-1,1 milj.

8 Tuloveroprosentti verovuosina

9 9 KUNTAKONSERNIN Lainat /asukas Tp 2014 Lainakanta /as Tp 2014 Lainakanta milj. eur 93,90 99,50 102,60 104,50 118,60 122,30 Lainakanta /as

10 10 Lainat /asukas Tp 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Lainakanta /as Tp 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Lainakanta milj. eur 42,16 48,17 50,09 54,75 63,70 66,14 82,96 91,20 97,84 Lainakanta /as

11 11 säästötoimenpiteet koskettavat kaikkia kunnan hallintokuntia esim. lakkautettu Pikkolan hammashoitola Kuhmalahden terveysasema Suoraman lähikirjasto Lahdenkulman koulu henkilöstösäästöt 58 vakituista henkilöä v seuraavasti: v vähennys yhteensä 20 henkilöä, josta sivistyskeskuksen osuus 10 henkilöä v vähennys yhteensä 17 henkilöä, josta sivistyskeskuksen osuus 8 henkilöä v vähennys yhteensä 21 henkilöä, josta sivistyskeskuksen osuus 8 henkilöä

12 12 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus muodostuu kahdesta osasta: 1. Valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, johon sisältyvät (ns. yhden putken malli) - sosiaali- ja terveyshuolto - esi- ja perusopetus - kirjastot - yleinen kulttuuritoimi - asukaskohtaisesti rahoitettava taiteen perusopetus

13 13 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön maksama valtionosuus mm. perusopetuksen lisäopetus joustava perusopetus vammaisopetus ja vaikeimmin vammaisten opetus aamu-ja iltapäivätoiminta liikuntatoiminta nuorisotoiminta Vähennetään kunnan omarahoitusosuus

14 14 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja opetustoimen muu rahoitus v /vuosi Kunnan peruspalvelujen valtionosuus Kotikuntakorvaustulot Kotikuntakorvausmenot Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksessa annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus Yhteensä vieraskuntalaiset oppilaat: v kotikuntakorvauksen perusosa v ,21 /opp. (6-v. kerroin 0,61, 7-12 v. kerroin 1,00 ja v. kerroin 1,60)

15 15 - Informatiiviset tunnusluvut v. TP2012, TP2013, TP2014 ja TA2015 Kautiala (lk. 0-4) TP2012 TP2013 TP2014 TA2015 Oppilasmäärä (20.9.) (24.8.) Nettomenot (kaikki), /oppilas Ulkoiset menot, /oppilas Sisäiset menot, /oppilas

16 16 Tuloslaskelma, lyhyt: Hanke/kohde: Kautialan koulu TP2012 TP2013 TP2014 TA2015 Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Sisäiset toimintatuotot Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Sisäiset toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset

17 17 OPPILASKOHTAISET KUSTANNUKSET, ALAKOULUT /OPPILAS TP2014 Toimintakatetilit netto (oppilasmäärä tilastointipäivänä ) Oppilasmäärä Kaikki TP 2014 Kaikki /oppilas Ulkoiset TP 2014 Ulkoiset /oppilas Sisäiset TP 2014 Sisäiset /oppilas Havisevan koulu Huutijärven koulu Kautialan koulu Kirkkoharjun koulu Lahdenkulman koulu Liuksialan koulu Raikun koulu Ruutanan koulu Sariolan alakoulu Suoraman koulu Tursolan korttelikoulu Vatialan koulu*) Vilpeilän koulu Pohjan koulu Yhteensä *) ei sisällä vammaisopetusta Kautilan koulun oppilaskohtainen kustannus keskiarvoa suurempi (52,25 %).

18 18 Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelma Kangasalan päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelmassa esitetään, että Kautialan koulu lakkautetaan ja oppilaat siirretään Huutijärven kouluun Kautialan koulun oppilaat sijoitetaan olemassa oleviin luokkiin. Huutijärven koulun laajennus on välttämätön koulun nykyisen oppilasmäärän ja esiopetuksen hajasijoittamisen päättämisen vuoksi. Nykyiset opetustilat on suunniteltu enintään 180 oppilaalle ja lv oppilaita oli 225 ja lv oppilaita on 228. Huutijärven koulun laajennus toteutetaan siten, että se on valmistuu syyslukukauden 2016 alkuun mennessä. Kustannusarvio on 4,53 milj. (hintataso 01/2015).

19 19 Koulutulokkaat lv (ennuste , tiedot: Väestötietorekisteri) Koulu Kautiala Raikku Huutijärvi Yhteensä

20 20 Vaikutukset koulunkäyntiin Kautialan koulun oppilaat sijoitetaan Huutijärven kouluun alkaen. Järjestelyistä vastaavat Kautialan ja Huutijärven koulujen rehtorit yhteistyössä. oppilaiden tukitoimet voidaan järjestää tarkoituksenmukaisemmin oppilaiden yhdenvertainen kohtelu esi- ja alkuopetuksen yhteistyö mahdollistuu, kaikki alueen esikoululaiset samassa paikassa, yhtenäinen koulupolku nykyaikainen oppimisympäristö henkilöstön monipuolinen tietotaito oppilaiden käyttöön sijaisjärjestelyt sujuvammiksi henkilöiden työturvallisuus paranee, suuremmassa toimipisteessä ei tarvitse työskennellä yksin tai kaksin. Kangasalla on lv alakouluissa oppilaita (lk. 0-6) yht ( ), joista Kautialan koulussa 29 (1,08 %). Koulukuljetukset Kautialan koulu Oppilaiden kuljetusmuotona linjaliikenne ja erilliskuljetukset. Linjaliikennettä pystytään hyödyntämään nykyistä enemmän, jos Kautialan oppilaat siirretään Huutijärvelle. Kautialan koulun oppilaista 70 % on kuljetusoppilaita lv Joillakin oppilailla koulumatkan pituus lyhenee n. 2-3 km ja joillakin kasvaa n km. Matka-aika lyhenee joillakin oppilailla n. 3-5 min., joillakin pitenee n min. Joillakin pysyy samana.

21 21 Henkilöstö- ja organisaatiovaikutukset Kautialan koulu koululla työskentelee lv : 1 koulunjohtaja/rehtori (lv luokat 3-4) 1 luokanopettaja (lv luokat 1-2) 1 erityisopettaja, joka on yhteinen Huutijärven koulun kanssa 1 koulunkäynninohjaaja, joka toimii myös iltapäiväkerhon ohjaajana (määräaikainen työsuhde) säästönä saadaan yhden luokanopettajan palkkakustannukset. Henkilöstö siirtyy muihin toimipaikkoihin. Yksi opettaja tarvitaan eläköitymisen johdosta avoimeksi tulevaan virkaan opetuspalveluissa. Näin ollen uutta, ulkopuolista henkilöä ei tarvitse palkata. säästönä saadaan yhden koulunkäynninohjaajan palkkakustannukset koulun ateria- ja siivouspalveluissa työskentelee yksi keittäjä-laitoshuoltaja - Kautialassa työskentelee yksi moniosaaja, joka siivoaa 2,88 h/pvä, loppuaika ateriapalveluiden töitä - ruoka valmistetaan paikan päällä, elintarvikkeet tulevat Rekolasta pakattuina ja tilattuina - säästönä saadaan ½ keittäjä-laitoshuoltajan palkkakustannukset.

22 22 Taloudelliset vaikutukset Kautiala yhteensä Henkilöstösäästöt yht /v (syksyn 2016 säästö ) 1 luokanopettajan palkkakustannukset (sis. sivukulut) yht /vuosi (syksyn 2016 säästö ) ja 1 koulunkäynninohjaajan palkkakustannukset (sis. sivukulut) yht (syksyn 2016 säästö ) Koulukuljetusten kustannukset Kautialan koulun oppilaiden kuljettamisesta Huutijärvelle ei tule lisäkustannuksia. Ateria- ja siivouspalvelujen säästöt Kautialan osuus /v (syksyn 2016 säästö ) ruoanvalmistuksessa tarvitaan n. 0,45 vähemmän elintarvikemäärärahaa, ruoka valmistetaan isommissa erissä ja tuotetaan sekä kuljetetaan valmiina kohteeseen ruoan hävikin määrä vähenee ja varastotappioiden osuus pienenee kuljetuskustannukset eivät lisäänny Huutijärven koulun keittiössä, koska ruoka kuljetaan jo nykyisin kohteeseen säästöjä tulee myös Rekolan keittiön henkilöstökuluissa, koska siellä käsitellään tilaukset, tilataan elintarvikkeet yms. lakkautettaessa Kautialan ja Raikun koulut saadaan ateria- ja siivouspalvelujen henkilöstösäästöksi 1 henkilö. Henkilö siirretään eläköitymisten ja poislähtemisten johdosta vapautuviin vakansseihin.

23 23 Säästö vuokrakustannuksista yht /v (syksyn 2016 säästö ). Kokonaissäästö Kautialan koulun lakkauttamisella ja toimintojen siirtämisellä Huutijärven kouluun saavutetaan henkilöstö- ja tilakustannussäästöjä yhteensä /v. Koulukuljetuskustannukset eivät lisäänny. Kokonaissäästö on yht /v. Päiväkoti ja kouluverkkosuunnitelman mukaan Kautialan koulun peruskorjauskustannukset ovat

24 Raikun ja Kautialan koulut Mahdollisten lakkauttamispäätösten jälkeen kohteet joko vuokrataan kyläyhdistyksille tai myydään Tarkennukset tonttien kokoihin ja hinta-arvioihin selvitetään ennen khl:n/kh:n myyntipäätöstä Prosessi on vastaava, kuten muidenkin entisten kyläkoulujen kanssa on toimittu

25 25 Vuokraaminen vaihtoehtona vuokra-aika 30 vuotta vuokrahinta Raikun ja Kautialan koulut n. 40 /kk (sis. vakuutus ja 1 katselmuskäynti/vuosi) Vuokran määrässä on otettu huomioon se, että vuokralainen vastaa kaikista kiinteistön hoito-, kunnossapito- ja korjaustöistä. Peruskorjausluonteisista töistä on ilmoitettava ja esitettävä suunnitelma etukäteen vuokranantajalle. Vuokralainen huolehtii kiinteistön sopimusten siirtämisestä nimiinsä (sähkö, jätehuolto, vesi ja jätevesi, tiemaksut, yms.) ja huolehtii niiden maksuista vuokrauksen ajan. Mikäli vuokralaisen edellytykset vastata vuokrauksen kohteen hoitoja kunnossapitotöistä muuttuvat olennaisesti, voi vuokralainen irtisanoa sopimuksen päättymään ennen määräajan päättymistä kolmen kuukauden irtisanomisajalla.

KOULUVERKKOSUUNNITELMA

KOULUVERKKOSUUNNITELMA KOULUVERKKOSUUNNITELMA Sisällys TAUSTAA KOULUVERKKOUUDISTUKSELLE 3 JOUTSAN KUNTA Sivistyslautakunta 27.3.2013 20, LIITE no 10 2 Kouluverkko 5 Perusopetus 5 Koulumatka 7 Valtionosuudet ja kotikuntakorvaukset

Lisätiedot

Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys

Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys 2014 Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys Kasvatus- ja opetuslautakunta HIIDEN KOULUN TULEVAISUUTTA KOSKEVA SUUNNITTELMA 29.10.2014 30.9.2014 Selvitys Sivistystoimi Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

1.1.2013 voimaan tuleva Vesilahden numerointi. KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto

1.1.2013 voimaan tuleva Vesilahden numerointi. KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto 1.1.2013 voimaan tuleva Vesilahden numerointi VESILAHDEN KUNTA KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 100 Vaalit 1000 Vaalit

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

TALOUS- ARVIO 2010 TALOUS- SUUNNITELMA 2010 2012 Kunnanhallitus 23.11.2009 Kunnanvaltuusto 14.12.2009

TALOUS- ARVIO 2010 TALOUS- SUUNNITELMA 2010 2012 Kunnanhallitus 23.11.2009 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 TALOUS- ARVIO 2010 TALOUS- SUUNNITELMA 2010 2012 Kunnanhallitus 23.11.2009 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut...1 Padasjoen kunnan tavoitteet suunnittelukaudella 2010-2012...12

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 Kaupunginjohtajan esitys 22.10.2013 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 Talousarvio 2015 1 Sisällysluettelo sivu 3 4-13 4 5 7 14-16 17 19-20 21-38 22 23-25 26-27 28 29 30 31 32 33 34 35 36-38 38 39-42 43-48 49-52 53 62 63-68

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 ja 22.12.2014 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys

Kuntarakenneselvitys 1 Kuntarakenneselvitys Varkaus Heinävesi Joroinen - Leppävirta Sivistystoimen selvitystyöryhmän loppuraportti Sivistystoimen työryhmä Koulutoimenjohtaja Taisto Kainulainen, työryhmän puheenjohtaja, Leppävirta

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kuvat: Raahen seutukunta/leena Harju TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällys Kaupunginjohtajan katsaus... 2 Yleiset kehitysnäkymät... 3 Raahen kaupungin vuoden

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lähtökohdat talousarviovuodelle 2015 ----------------------------------------------------- 2 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------

Lisätiedot

KOULUVERKKOSUUNNITELMA

KOULUVERKKOSUUNNITELMA 1 EURAN KUNNAN KOULUVERKKOSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2020 10.5.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 NYKYTILA 2.1 Varhaiskasvatus 2.2 Perusopetus 2.3 Toisen asteen koulutus 2.4 Yleistä 2.5 Koulukiinteistöt

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 Juankosken kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 Juankosken keskustaa v. 2013. Sisältö 2 TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE... 4 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 4 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi. leppävirran kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi. leppävirran kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi leppävirran kunta LOUSARVIO 2015 LOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.12.2014 Sisältö 1 KUNNAN LOUSARVION

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 ja 22.12.2014 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2013-2014 toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet

Vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2013-2014 toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet Kunnanhallitus 263 05.09.2011 Sivistyslautakunta 123 20.10.2011 Sivistyslautakunta 131 17.11.2011 Vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2013-2014 toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet 2566/04/040/2011

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2014

JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 Taloussuunnitelma 2015-2018 N Sisällysluettelo Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2018 Kunnanvaltuusto 19.12.2013 O Kunnanjohtajan katsaus Euroalueen tuotannon supistuminen

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO

JUANKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO JUANKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 200-20 2 Sisällysluettelo. YLEISPERUSTELUT... 3 2. KÄYTTÖTALOUSOSA... 0 Keskusvaalilautakunta/Vaalit... 0 2 2 Tarkastuslautakunta/Tilintarkastus...

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017

Kiteen kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017 Kiteen kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017 KV 16.12.2013 132 Sisällys 1 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Toimintaympäristö... 1 1.1.1 Kansantalouden kehitys... 1 1.1.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2014

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2014 Kunnanjohtajan katsaus KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2014 KEMPELEEN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 Kuntakenttä elää historiallista murrosvaihetta. Hallitus on avannut kaikki keskeiset kuntien toimintaa ja taloutta

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014 Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2004 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2005-2006

TALOUSARVIO VUODELLE 2004 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2005-2006 Kunnanhallitus 164 18.11.2003 Kunnanhallitus 172 04.12.2003 TALOUSARVIO VUODELLE 2004 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2005-2006 146/04/041/2003 KH 164 Kunnanhallitus asetti elokuussa 2003 talousarvioraamin,

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot